TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/7 HUBUBAT BÜLTENĐ ) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde bin ton buğday, bin ton arpa, 343 bin ton çavdar, 218 bin ton yulaf, 99 bin ton tritikale üretilmiştir yılında bin ton buğday, bin ton arpa, 366 bin ton çavdar, 204 bin ton yulaf, 93 bin ton tritikale üretimi tahmin edilmiştir. Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi, 2009 da bin ton iken 2010 da % 3,5 lik bir azalışla bin ton olarak beklenmektedir. (TÜĐK) 2010/2011 alım döneminde, piyasalar yakinen takip edilmiş, hasadın başlamasıyla birlikte 17 Mayıs 2010 da taahhütname karşılığı alımlara başlanılmış, 53 bin ton ürün taahhütname karşılığı alınmıştır. 2 Haziran 2010 da müdahale alım fiyatları aşağıda yer alan tabloda yer aldığı şekilde açıklanmış ve e kadar 980 bin ton buğday, 917 bin ton arpa, 16 bin ton çavdar, yulaf ve tritikale olmak üzere bin ton ürün peşin alım işlemine, 362 bin ton ürün emanet alım işlemine tabi tutulmuştur. Ayrıca 12 bin ton arpa yerinde emanet alım işlemine tabi tutulmuştur. 2011/2012 alım döneminde hasadın başlamasıyla birlikte piyasalar yakinen takip edilmiş ve 26 Mayıs 2011 tarihinde taahhütname ile alım talimatı verilmiş olup 30 Mayıs 2011 tarihinde taahhütname karşılığı alımlara başlanmış, 30 Hazirana kadar ton arpa, ton buğday olmak üzere ton ürün taahhütname karşılığı alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılı ürünü buğday için 50, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 40 prim ödenecektir. 2010/2011 ALIM DÖNEMĐ MISIR ve ÇELTĐK 2010/2011 Dönemi Mısır; 2009 yılında 4.25 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretimi 2010 yılında % 1,4 artışla 4,31 milyon ton gerçekleşmiştir. (TÜĐK) seviyelerindedir. Yıllık mısır tüketimimiz ise ikame ürünlerin piyasa fiyatlarına bağlı olarak yaklaşık 4 4,5 milyon ton TMO, 2010 yılında arzın yoğun yaşandığı dönemde piyasaları düzenlemek amacıyla tarihinde taahhütname karşılığı alım uygulamasını başlatmış, üreticilere ücretsiz, sektöre ise cüzi fiyatla depolama imkânı sağlamıştır. Bu kapsamda Ton alım yapılmıştır. Ancak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine oluşmaya başlamasıyla 25 Ağustos 2010 tarihinde müdahale alım fiyatı 490 TL/ton olarak belirlenmiş, peşin ve emanet alımlara başlanmıştır 2010 yılı mısır alım döneminde ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır tarihi itibariyle emanete alınan mısırların tonu iade edilmiş, 525 tonu peşin alıma tabi tutulmuştur. Üreticilere ürün bedellerinin tamamı olan net 39 milyon TL ödenmiştir. Bakanlığımızca 2010 yılında 40 destekleme primi ödenmiştir. 1

2 2011/2012 Dönemi Mısır; I. ürün mısır ekilişleri tamamlanmıştır. Bitki gelişim durumu iyi olup, herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır tarihi itibariyle bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte mısır piyasa fiyatları TL/ton aralığında değişmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılında 40 TL/ton destekleme primi ödenecektir /2011 Dönemi Çeltik; 2010/11 döneminde 99 bin hektarlık alanda 860 bin ton (pirinç karşılığı 516 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir. (TÜĐK) Ülkemiz yıllık Pirinç tüketimi ise 600 bin ton olarak öngörülmektedir. 2010/11 döneminde piyasa fiyatlarının üretici beklentisini karşılaması nedeniyle çeltikte müdahale alım fiyatları açıklanmamıştır. Ancak üretici ve sanayicilerin depo ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 6 Eylül 2010 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlanmış, 12 Kasım 2010 tarihinde ise makbuz senedi karşılığı kredi kullanılabilmesi için, 2008/2009 dönemi müdahale alım fiyatları (Osmancık için 870 TL/ton, Baldo için 960 TL/ton, Orta tane için 790 TL/ton ve Kısa tane için 720 TL/ton) esas alınarak emanet alım yapılmıştır. Taahhütname karşılığı alımı yapılan çeltiklerden ton u emanet alıma dönüştürülmüştür tarihi itibariyle emanete alınan çeltiklerin tamamı iade edilmiş olup, stoklarımızda emanet çeltik bulunmamaktadır. Bakanlığımızca 2010 yılında 100 destekleme primi ödenmiştir. 2011/2012 Dönemi Çeltik; Çeltik ekilişleri 15 Mayıs tarihinde tamamlanması gerekirken havaların yağışlı gitmesi nedeniyle gecikerek 10 Haziran tarihinde tamamlanmıştır. Geçen yıla göre ekilişlerde % 5 lik bir artış olacağı, üretimin ise % 8 civarında bir artışla 930 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Piyasa ve TMO stoklarına bakıldığında hasat sezonuna kadar pirinç ve çeltik stoklarının tüketimin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir tarihi itibariyle Piyasa fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte, 60 randıman Osmancık çeltik çeşidi , Baldo çeltik çeşidi ise aralığında işlem görmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılında 100 destekleme primi ödenecektir. 2

3 2-) T.M.O. ĐÇ SATIŞ ŞEKĐLLERĐ, ESAS VE FĐYATLARI ĐLE BORSA FĐYATLARI A-) ĐÇ SATIŞ ŞEKĐL VE ESASLARI - Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız: 1 Haziran 2011 itibariyle (mısır, pirinç ve mercimek hariç) serbest satışlarımız tamamlanmıştır. satılmaktadır. Stoklarımızda tüm mısırlar, mısırı hammadde olarak kullananlara yönelik olarak peşin bedel mukabili Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler ve kırmızı iç mercimekler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili satılmaktadır. Peşin bedel mukabili satışlarımızda; Talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO Alınan Sipariş Avansları hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir. Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır. - Mamul Madde Đhracatı Sonrası Yapılan Satışlarımız: Mamul Madde imalatçı-ihracatçılarına, yapmış oldukları ihracat karşılığında arpa ve mısır satışlarımız, stok ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. - Maniplasyon ücretleri; Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00, Tüm kapalı depolarda 7,50 Çuvallı hububat satışlarında 7,50 Ancak, pirinç ve kırmızı iç mercimek satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır. - Nakliye ilave ücretleri; edilmektedir. Şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışlarında 32,00 nakliye ilave ücreti tahsil Ancak, Şubeler arası nakliye ile oluşmuş pirinç ve kırmızı iç mercimek stokları ile ithal buğdayların satışında nakliye ilave ücreti alınmamaktadır. 3

4 B) ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI Yeni alım kampanyasına girilecek olması nedeniyle hububat satışlarımız mısır, pirinç ve mercimek hariç tarihi itibariyle durdurulmuştur. Mısır satış fiyatlarımız Tablo:1 de belirtilmektedir. MISIR SATIŞ FĐYATLARI ÜRÜN CĐNSĐ KOD NO SATIŞ FĐYATI (TL/ Yerli Mısır NOT: Maniplasyon ve Nakliye Đlave Ücreti dahil, KDV hariçtir. Tablo: 1 Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:2 de belirtilmektedir. PĐRĐNÇ SATIŞ FĐYATLARI CĐNSĐ KOD NO PAKETLĐ PAKETLĐ PAKETLĐ 5 KG (TL) 2 KG (TL) 1 KG (TL) Diğer Uzun Dane(Osmancık) ,00 4,00 2,00 Đthal Orta Tane Pirinç (Mısır) ,00 4,00 2,00 NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye Đlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir. Tablo: 2 Kırmızı iç mercimek satış fiyatlarımız Tablo:3 de belirtilmektedir. KIRMIZI ĐÇ MERCĐMEK SATIŞ FĐYATLARI ÇEŞĐDĐ KODU PERAKENDE SATIŞLAR 1 KG (TL) 2 KG (TL) 5 KG (TL) Diğer Đç Mercimekler ,00 4,00 10, NOT: Perakende satışlarda; maniplasyon, paketleme, nakliye ilave ücreti ve KDV dahildir. Tablo: 3 4

5 C) BORSA ĐŞLEM HACĐMLERĐ VE FĐYATLARI Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir. Haziran ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:4 de gösterilmiştir. ÜRÜN ADI DURUM I ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. DĐĞER BEYAZ EKM. DĐĞER KIRMIZI EKM. BORSA FĐYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BORSALAR TMO SATIŞ FĐYATI ESKĐŞEHĐR KONYA POLATLI ÇORUM EDĐRNE ADANA BANDIRMA (Haziran) ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR PĐRĐNÇ* ÇELTĐK* MERCĐMEK** (KIRMIZI ĐÇ) * Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır. ** Mercimek fiyatları Kırmızı Đç Mercimeğe ait olup Mersin Ticaret Borsası Haziran ayı fiyat ortalamasıdır. Tablo:4 5

6 3-) DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC nin tarih 412 nolu aylık raporuna göredir.) ÜRETĐM Dünyada buğday üretim öngörüsü, kayıtlardaki en yüksek üçüncü düzey olacak olan 666m. ton seviyesinde öngörülüyor (650m.). 6 Haziran da yayınlanan IGC tahmininden 3m. ton daha yüksek. AB mahsul beklentilerinde biraz daha görülen bozulma, Çin, Hindistan, Türkiye ve ABD de yükselen tahminlerle dengelendi. AB de geniş yayılımlı yağmurlar batı üye ülkelerde duruma istikrar kazandırdı, ama bahardaki kuraklıktan kaynaklanan rekolte kaybı Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ın bazı kesimlerinde şu anda geri dönüşümsüz olarak nitelendiriliyor. Bunun aksine makarnalık buğday hasadının yaklaştığı Đspanya ve Yunanistan da daha kurak hava koşullarına ihtiyaç var. Doğu AB nin çoğu kesiminde hava koşulları iyi devam ediyor. Toplam AB üretim tahminleri 6 Haziran dan beri 2.3m. ton gerileyerek 133.1m. seviyesine indi (136.0m). Kazakistan da yağmurlar baharlık mahsule faydalı oldu ve üretimin %40 artarak 14.0m. ton seviyesine çıkması bekleniyor. Geniş yayılımlı yağmurlar batı Rusya da kışlık buğdaya da faydalı oldu ve Urallar ile Sibirya da toprağın nem koşullarını iyileştirdi. Rusya da baharlık buğday ekimleri 14.5m. ha ile tamamlandı; geçen yıla göre görülen 0.8m. artış, kışlık buğday ekim alanlarındaki 11.5m. ha seviyesine gerilemeyi kısmen dengeledi (13.0m.).Bu yılın fazlasıyla azalan kış ölçümlerine izin vererek, toplam hasat alanının 25.0m. ha. Seviyesine sıçraması bekleniyor (22.5m.). Mahsul öngörüsü 54.0m. ton seviyesinde değişmedi (41.5m.). Ukrayna da yağmurlar erken zamanlardaki kurak koşulları rahatlattı ve artan sıcaklıklar mahsulün olgunlaşmasını hızlandırdı. Toplam hasat alanı 6.8m. ha ile geçen yıla göre %8 yüksek öngörülüyor ve üretim öncekine göre değişmeyen 21.0m. ton seviyesinde öngörülüyor (16.8m.). Kanada da serin ve yağışlı hava koşulları güney ovalarında ekimleri geciktirmeye devam ederken, bazı kesimlerde tekrar tohumlama gerekiyor. Manitoba da ekilmemiş alanlar 2005 ten beri görülen en yüksek düzeyde olabilir. Ancak Kanada nın toplam hasat edilmiş alanı, makarnalık buğdaydaki üçte ikilik artış dahil olmak üzere 9.3m. ha. düzeyi ile halen geçen yılın %12 üzerinde öngörülüyor. Rekoltelerin geçen yılın biraz üzerinde öngörülmesiyle, üretim öncekine göre değişmeyen 25.0m. ton seviyesinde öngörüldü (23.2m.). ABD kışlık buğday hasadı Haziran sonu itibariyle üçte birinden fazlası tamamlanmak suretiyle iyi bir ilerleme gösterdi. Rekolteler beklenenden yüksekti ve kışlık buğday üretim tahminleri 1.0m. ton artarak 39.0m. ton seviyesine çıktı (40.4m). Baharlık ve makarnalık buğday ekimleri nihayet tamamlanmaya yaklaştı, ama ekili alanlar, özellikle makarnalık başta olmak üzere, ilk öngörülerin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Toplam ABD buğday hasat alanı şu anda geçen yıla göre %2.5 düşük olan 18.8m. ha. Seviyesinde öngörülüyor. Trend rekolteler varsayıldığında, üretim öncekine göre 0.5m. düşük olan 55.5m. ton seviyesinde öngörülüyor (60.1m.). Artan fiyatlara tepki olarak alanların %7 yükselerek 4.7m. ha. Seviyesine çıktığı Arjantin de ekim koşulları genellikle elverişliydi. Geçen sezonun rekor düzeylerinden düşük olan ortalama rekolteler varsayıldığında, üretimin 13.0m. ton seviyesine gerilediği öngörülüyor (15.0m.). Çin de aşırı yağışlar Yangtze Nehri havzasında kuraklığı sona erdirdi ve mahsul öngörüsü geçen seneye benzer şekilde 2.0m. ton artarak 115.0m. seviyesine çıktı. Hindistan ın üretim tahmini, beklenenden yüksek resmi raporları takiben bir 1.0m. ton daha artarak rekor 84.0m. düzeyine çıktı. Pakistan tahminleri 0.5m. ton artarak 24.0m. seviyesine yükseldi (23.9m). Haziran ayındaki sıcak ve kurak hava koşulları Đran ve Suriye de elverişli hasat koşulları sağlarken, üretim öngörüleri sırasıyla 13.5m. ton (15.5m.) ve 3.8m. (3.6m.) düzeylerindeydi. Türkiye de ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar başta güneydoğuda olmak üzere hasadın ilerlemesine yardımcı oldu, ama diğer büyüme bölgelerindeki yağışlar mahsul kalitesini etkileyebilir. Üretim tahmini 1.0m. ton artarak 19.0m. seviyesine çıktı (17.5m.). 6

7 Cezayir de serin ve yağışlı koşullar hasadı geciktirdi ve mahsul kalitesini etkiledi, ama yağışlar üretimin öncekine göre 0.9m. ton daha yüksek olan 5.2m. ton seviyesinde tahmin edildiği (4.9m.) Fas ta mahsul beklentilerini yükseltti. Güney Afrika da artan ekimler ve önemli miktardaki yağışları takiben yükselen rekolte nedeniyle, üretimin 2.0m. ton seviyesine çıkması bekleniyor (1.5m.). Avustralya nın güneydoğusunda ekimler neredeye tamamlandı ve daha fazla yağışa ihtiyaç olmasına rağmen Batı Avustralya da iyi şekilde ilerleme gösterdi. Toplam ekim alanlarının 2010 da %6 kadar daha yüksek olan 14.2m. ha. seviyesinde olması bekleniyor, ama azalan rekolte beklentileri nedeniyle, mahsulün 25.0m. ton seviyesi ile geçen yıla göre biraz daha düşük olması öngörülüyor (26.0m.). MISIR 2011/12 döneminde dünya mısır üretiminin geçen seneye göre 33m. yüksek olan rekor 858m. ton seviyesine ulaşması öngörülüyor. 6 Haziran güncellemesinden beri görülen 15m. artışın bir kısmı, resmi verilere dayanan Çin de son sezonlardaki üretim tahminlerinde yapılan düzenlemelerden kaynaklanıyor. Diğer yerlere gelince; mahsul beklentileri ABD, Rusya, Ukrayna ve AB de iyileşti. ABD de kuzey ovalarında ve orta barıda devam eden yağmurlar çiftçilerin mısır ekimlerini tamamlamasını zorlaştırdı ve bazıları ayçiçekleri gibi daha az olgunluğa ihtiyaç duyan mahsule kaydı. Ekim alanları öngörüsü beklenenden geçen yıla göre %4.6 daha yüksek olan USDA nın 30 Haziran Ekim Alanı raporuna uygun olarak 0.7m. ha. artarak 37.3m. seviyesine çıktı (35.7m). Ortalama terkler varsayıldığında, hasat alanları 34.2m. ha. düzeyinde öngörüldü (33.0m.). Artan ekimlerin çoğunun Mısır Kuşağı dışındaki daha az verimli arazi üzerinde olması beklendiğinden ötürü, ortalama rekolte trendin altında kalabilir. Mahsul öngörüsü öncekine göre 3m. yüksek olan rekor 339.0m. ton seviyesinde (316.2m.). AB de mısır ekimleri özellikle güneydoğu üye ülkelerde olmak üzere geçen seneye göre daha yüksek. Geniş yayılımlı yağmurlar Fransa, Almanya ve Polonya nın önceden kurak olan bölgelerinde toprak nemini iyileştirdi ve Bulgaristan, Macaristan ve Đspanya da da beklentiler yükseldi. Mahsul öngörüleri öncekine göre 0.5m. yüksek olan 59.1m. ton seviyesinde (55.6m.). Genel olarak elverişli olan hava koşulları, hasat alanlarının geçen yılki 1.2m. ha. seviyesine benzer olduğu Kanada da mahsul gelişimine faydalı oldu. Trend rekolteler esas alındığında (yani 2010 rekorundan düşük), üretim 11.0m. ton olacak (11.7m.). Cazip fiyatlar ve elverişli hava koşulları Ukrayna da ekim alanlarını dörtte bir kadar yükselterek 3.4m. ha. seviyesine çıkardı. Öngörülen rekoltelerdeki artışlarla birlikte, verim öngörüsü öncekine göre 1.5m. yüksek olan 14.0m. ton seviyesine çıktı (11.5m.). Ekim alanlarının Rusya da da artan yurtiçi ihtiyaçlara tepki olarak 1.7m. ha. seviyesine çıkması bekleniyor (1.4m.). Rekoltelerdeki olası toparlanma ile birlikte üretimin yaklaşık üçte iki kadar ani şekilde yükselerek 4.8m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor. Çin de ekimler genel olarak elverişli koşullar altında neredeyse tamamlandı, geniş yayılımlı yağmurlar Yangtze Nehri havzasında kuraklığı kırdı. Alanların %1 artarak 31.7m. ha. seviyesine çıkması bekleniyor. Güçlü talep ve yüksek fiyatlara tepki olarak, bazı çiftçiler soya fasulyesi ve küçük taneli hububattan uzaklaşabilir. Resmi raporlara uygun olarak, 2009 ve 2010 mahsul tahminlerine yapılan yükseliş revizyonlarını takiben, 2011 öngörüleri 10m. ton artarak 180.0m. seviyesine çıktı (177.3m). 2011/12 mahsul hasadının halen tamamlanıyor olduğu güney yarımkürede cazip fiyatların ve güçlü talebin Arjantin in 2012/13 üretimini 24.0m. ton seviyesine çıkarması bekleniyor (21.0m). Normal hava koşulları altında Güney Afrika nın 2012/13 mısır alanları 2.8m. ha. seviyesine tırmanabilir (2.4m.); üretim 12.3 m. ton seviyesinde öngörülüyor (11.4m.). ARPA 2011 de dünya arpa üretimi 6 Haziran da yayınlanan öngörüden 1.6m. ton düşük olan 131.5m. ton seviyesinde öngörüldü (124.1m). AB, Ukrayna ve Kanada için gerileyen tahminler Kazakistan ve Fas ta iyileşen beklentilerle kısmen dengelendi. 7

8 AB de batı üye ülkelerinde yağmurlar toprak nemini iyileştirdi, ama rekoltelerin erken zamanlardaki kuraklık nedeniyle Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ta keskin şekilde gerilemesi bekleniyor. Genel olarak arpa alanlarının 12.3m. ha. seviyesi ile geçen yıla benzer olması tahmin edilirken, biraz gerileyen kışlık arpa ekim alanları artan baharlık arpa alanları ile telafi ediliyor. Üretim tahminleri bir 0.9m. ton daha gerileyerek, on yıllar boyunca görülen en düşük düzeyi olan 51.9m. seviyesine geriledi (53.3m.). Rusya da yağmurlar mahsul gelişimine faydalı oldu. Geçen seneki ciddi kuraklıkla azalan hasat alanlarının üçte bir kadar yükselerek 8.6m. ha. seviyesine çıkması öngörülüyor. Beş yıllık ortalama rekolteler varsayıldığında, üretimin neredeyse iki katına çıkarak, öncekine göre değişmeyen 16.0m. ton seviyesine yükselmesi bekleniyor (8.4m.). Ukrayna da çiftçiler arpa yerine daha fazla mısır ve diğer mahsul ekimi yaptıklarından dolayı arpa alanlarının 4.0m. ha. seviyesine gerilemesi öngörülüyor (4.7m.). Ortalama rekolteler ile birlikte, üretim önceki öngörünün 0.7m. gerisinde ve geçen yıl ile aynı düzeyde olan 8.8m. ton seviyesinde olacaktır. Hasat alanlarının şu anda geçen senenin sadece biraz üzerinde olması beklentisi ile birlikte Kanada da elverişsiz hava koşulları arpa ekimlerini azalttı. Rekolteleri geçen yıl ile benzer varsaydığımızda, üretim öncekine göre 0.7m. ton düşük olan 8.0m. ton seviyesinde öngörülüyor (7.6m.). ABD de yağmurlar kuzey düzlüklerinde arazi işlerini geciktirmeye devam ediyor dan beri alanlarda değişiklik olmaması ile birlikte, üretimin geçen yılki 3.9m. ton seviyesini geçmesi beklenmiyor. Sıcak ve kurak hava koşulları kuzey Fas ve Cezayir de hasadı hızlandırdı, ama Tunus ta yağışlar ilerleyişi yavaşlattı. Fas ta üretimin %12 artarak 2.9m. ton seviyesine çıkması beklenirken, artan ekimlerle tetiklendi. Güneydoğu Avustralya da ekimler iyi şekilde ilerliyor, ama daha fazla yağışa ihtiyaç duyulan batı Avustralya nın bazı kesimlerinde gecikiyor. Alanların 4.2m. ha. seviyesi ile geçen seneye göre biraz daha yüksek olması öngörülüyor (4.1m.), ama rekoltelerin sezonun rekora yakın düzeylerini yakalaması pek olası olmadığından dolayı, üretim %10 düşük olan 8.4m. ton seviyesinde öngörülüyor. TÜKETĐM 2011/12 döneminde dünya buğday tüketimi öngörüsü, daha çok şu anda 119.1m. ton düzeyi ile 21 yılın zirve düzeyinde belirtilen (114.8m.) yemlik kullanımda revize edilen rakamlar nedeniyle, 670m. ton seviyesi ile önceki düzeyinden 3m. ton daha yüksek (660m.). Geçen yıl ile kıyaslandığında yemlik kullanımdaki artışın büyük çoğunluğunun, ithal buğdayın üretilmiş yemlerde mısırın bir kısmının yerini alacağı Uzak Doğu Asya da görülmesi bekleniyor. Geçen sefere göre görülen artış, önceki öngörüye göre daha yüksek olan üretimin hayvancılıkta kullanılan yemlerle büyük ölçüde absorbe edildiği Çin de ve düşük/orta kaliteli buğday üzerindeki kota esaslı 12 ithalat tarifesinin askıya alınmasının 2011 sonuna kadar uzatıldığı AB den kaynaklanıyor. AB, Güney Kore, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Đsrail de de yemlik buğday kullanımında artış öngörülüyor. Bağımsız Devletler Topluluğu nda hububatın yemlik kullanımının geçen yılki zayıf hasat sonrasında önemli ölçüde toparlanması beklenmesine rağmen, arpa dahil olmak üzere daha fazla alternatif buğday kullanımını bu yıl seviyelerinde tutacak. Global yemeklik tüketimin %1.2 artış göstererek 461.4m. ton seviyesine çıkması öngörülürken, endüstriyel kullanımın AB de etanolün artan kullanımıyla başı çekmek üzere rekor 21.0m. seviyesine ulaşması bekleniyor (19.3m.). MISIR Et ve nişasta ürünlerine yönelik artan talebin dünya mısır tüketimini 2011/12 döneminde yeni bir zirve düzeye taşıması bekleniyor, ama yükselen fiyatlar, daralan arzlar ve potansiyel olarak tekdüze olan ABD etanol talebi nedeniyle, yıllık büyüme beş yıllık ortalama olan %4 ten gerileyerek %1 ile sınırlı kalabilir. Toplam kullanım 6 Haziran GMR güncellemesinden 11m. yükselerek 861m. ton seviyesinde öngörülüyor (849m.). AB ve Rusya için öngörüler o zamandan beri biraz yükselmiş olmasına rağmen, artışın çoğu Çin için güncellenen arz ve talep dengelerini yansıtıyor. Bu da genel olarak yenilenen üretim verileri ile uyumlu olarak son yıllarda yemlik 8

9 ve endüstriyel talepteki önemli artışları içeriyor. Dünyada yemlik tüketim şu anda 488m. ton düzeyi ile bir ay öncesinde göre 3m. yüksek ve geçen yıla göre 7m. yüksek öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin güçlü kalması bekleniyor, ama alternatif yemlik hububattan gelen artan rekabet tüketimi sınırlayacak. Endüstriyel kullanım öngörüsü 244m. ton düzeyi ile (241m.) geçen seferden 6m. yüksek, ama %1 lik yıllık büyüme öngörüsü son yıllardaki önemli yavaşlama ile kıyaslandığında genel olarak değişmedi sonunda sona erecek olan etanol vergi kredileri yenilenmeyebilir ve daha az verimli olan bazı tesislerde kar marjlarını potansiyel olarak etkileyebilir. Ancak alttan destek veren ham petrol ve mısır fiyatları da büyük önem taşıyor. Etanol harmanlaması yine de zorunlu seviyeleri geçecektir, ama son derece güçlü büyüme görülen yıllar sonrasında mısırın etanol endüstrisi tarafından kullanımının 127m. ton düzeyi ile istikrarlı kalması öngörülüyor. ARPA Üretimde önceki öngörüye göre daha düşük bir toparlanma ile birlikte, 2011/12 döneminde global tüketim öncekine göre 0.3m. düşük ve 2010/11 dönemine göre %1.5 yüksek olan 137.8m. ton seviyesinde öngörülüyor. Yemlik talep Rusya daki artışın AB, Ukrayna, Kanada ve Suudi Arabistan daki gerilemeleri fazlasıyla dengelemesi nedeniyle 90.8m. ton seviyesi ile biraz daha yüksek öngörülüyor (90.6m.). Rusya öngörülerinin geçen yılın neredeyse iki katı olması ile yemlik kullanımın 3.3m. ton yükselerek 9.5m. seviyesine çıkması öngörülüyor, ama bu düzey halen 2009/10 dönemindeki 12.2m. düzeyinin altında kalıyor. AB, Ukrayna ve Kanada da yem sektöründeki kullanımın daralan stoklar nedeniyle düşmesi öngörülüyor. Suudi Arabistan2da birleşik yemlerde artan kullanım yemlik arpaya yönelik talebi azaltıyor; öngörüler 0.8m. ton gerileyerek, yedi yılın en düşük düzeyi olan 5.8m. seviyesine geriledi (6.8m.). Malt dahil olmak üzere global endüstriyel kullanım öngörüsü 29.6m. ton seviyesi ile değişmezken, Pasifik Asya ve Güney Amerika da artan biracılık kullanımı nedeniyle 2010/11 dönemine göre %2.7 artış gösterdi. STOK 2011/12 dönemi sonunda sekiz majör ihracatçının stok öngörüleri, büyük ölçüde Rusya da açılış stoklarının önceki tahminlerden yüksek olması nedeniyle 3.4m. ton yükselerek 61.3m. seviyesine çıktı (66.6m.). Bunlar 10.0m. seviyesi ile önceki düzeyine göre 5m. ton yüksek öngörülürken, ülkenin güney kesimlerinde sezon sonu arzlarının beklenenden yüksek olmasını yansıttı. 2011/12 dönemi sonunda ABD, Arjantin, Kanada ve Ukrayna daki küçük yükseliş revizyonları ile birlikte bu düzey AB de öngörülen stoklardaki keskin gerilemeyi fazlasıyla dengeledi. Azalan üretim öngörüleri nedeniyle, AB stokları öngörüleri öncekinden 2.1m. ton düşük olan 10.1m. düzeyinde (10.8m.). 2011/12 sonunda global stoklar Haziran başındaki güncelleme ile kıyaslandığında 3m. yüksek olan 185m. ton düzeyinde öngörüldü, ama halen bir yıl öncesinde göre 4m. gerileme yansıtıyor. 59m. ton seviyesindeki Çin stoklarının dünya toplamının neredeyse üçte ikisine karşılık gelmesi bekleniyor. MISIR Çin de mahsuldeki yükseliş revizyonları genel olarak artan tüketim tahminleri ile eşleştirilirken, artan ABD öngörüsü 2011/12 (ilgili piyasa yılları) dönemi sonunda dünya stokları öngörüsünü 5m. ton yükselterek 119m. seviyesine yükseltti. Çin de hububat envanterleri hakkındaki veriler kamuya açık olmamasına rağmen, mısırda kapanış stoklarının hafifçe yükselerek, neredeyse dünya toplamının yarısına karşılık gelen 56m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor. Öngörülen rekor seviyedeki mahsul, talepteki gerileme ve yüksek devir düzeyleri nedeniyle, ABD devir düzeyi öncekine göre 5.4m. ton yüksek olan 23.1m. düzeyinde öngörülüyor (21.0). AB, Brezilya ve Güney Afrika dahil olmak üzere dünya toplamının kıyasla daha düşük yüzdesine sahip olan diğer majör üreticilerdeki stokların da daralması bekleniyor. ARPA Global kullanımın üretimi geçmesinin beklenmesi nedeniyle, 2011/12 (ilgili piyasa yılları) sonunda dünya stoklarının son 15 yılın en düşük düzeyi olan 21.3m. ton seviyesine gerilemesi öngörülüyor (27.5m.). Majör ihracatçılarda devir düzeylerinin 2010/11 döneminde göre 5.5m. düşük olan toplam 13.2m. ton düzeyine 9

10 gerilemesi bekleniyor. AB de yurtiçi talebin güçlü kalması öngörülüyor ve azalan ihracatlara rağmen stokların 6.4m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor (9.8m.). Avustralya da arzların bu yıla göre biraz daha yüksek olması beklenmesine rağmen, kapanış stoklarının büyük ölçüde artan ihracatlar nedeniyle 3.0m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor (3.3m.). Kanada da tüketim ve ihracatlardaki gerileme revizyonları ile eşlik edilse dahi, azalan mahsul tahminlerinin önceki tahminlerden 0.2m. düşük ve geçtiğimiz on yıl ortalamasının üçte biri düzeyinde olan sadece 0.7m. ton devir düzeyi ile sonuçlanması bekleniyor (1.2m.). 06/07/2011 TARĐHLĐ DÜNYA HUBUBAT FĐYATLARI ÜRÜN KODU FĐYAT ABD$/Ton ABD 2HRW 295,80 FRANSIZ EKM. BUĞ. 288,90 ARJANTĐN EK 320,00 ABD 2SRW 250,30 KANADA DURUM 2WAD 646,40 A.B.D HARD AMBER NO1 - FRANSIZ ARPA 266,20 RUS ARPA 180,00 ABD MISIR (3YC) 308,10 ABD UZUN DANE PĐRĐNÇ 540,00 (*)06/07/2011 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 1,626 (**)KAYNAK: REUTERS (***)ABD Uzun TANE Pirinç fiyatı tarihli IGC Raporuna göredir. Tablo: 5 DÜNYA ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/ / / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC HAZĐRAN 2011 Tablo: 6 DÜNYA MISIR ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/2011 MISIR 2003/ / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC HAZĐRAN 2011 Tablo: 7 10

11 DÜNYA HUBUBAT ÜRETĐMĐ (2011/2012 ÖNGÖRÜ MĐLYON ÜLKE ADI ARPA MISIR AVRUPA (27 ÜLKE) 133,1 51,9 59,1 ÇĐN 115,0 2,6 180,0 HĐNDĐSTAN 84,0 1,5 21,0 A.B.D. 55,5 3,9 339,0 RUSYA 54,0 16,0 - KANADA 25,0 8,0 11,0 AVUSTRALYA 25,0 8,4 0,3 TÜRKĐYE 19,0 6,2 4,0 UKRAYNA 21,0 8,8 14,0 ARJANTĐN 13,0 2,1 24,0 KAZAKĐSTAN 14,0 2,0 - DÜNYA TOPLAMI 666,2 131,5 858,2 *KAYNAK: IGC HAZĐRAN 2011 Tablo: 8 DÜNYADA ÜRETEN ÜLKELERĐN ÜRETĐM DURUMLARI ÜRETEN ÜLKELER 2005 ÜRETĐMĐ 2006 ÜRETĐMĐ 2007 ÜRETĐMĐ 2008 ÜRETĐMĐ 2009 ÜRETĐMĐ 2010/2011 TAHMĐN ÜRTEĐMĐ 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRTEĐMĐ 2011 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA ÜRETĐMĐNDEKĐ PAYI % UZAK DOĞU 195,4 207,2 216,3 219,2 227,3 227,2 230,7 34,6 ÇĐN 97,5 108,5 109,3 112,5 115,1 115,2 115,0 17,3 HĐNDĐSTAN 68,6 69,4 75,8 78,6 80,7 80,8 84,0 12,6 AVRUPA 138,1 129,5 124,2 156,1 143,4 139,8 137,8 20,7 AB ,7 125,1 119,7 151,2 138,7 136,0 133,1 20,0 FRANSA 37 35,4 32,8 39,5 38,3 38,2 34,0 5,1 ALMANYA 23,7 22,4 20,8 26,0 25,1 24,0 23,0 3,5 ĐNGĐLTERE 14,9 14,7 13,1 17,3 14,4 15,1 14,0 2,1 ROMANYA 7,6 5,0 2,9 7,8 4,8 6,0 6,5 1,0 MACARĐSTAN 5,1 4,4 4,0 5,7 4,4 3,6 3,9 0,6 BAĞ.DEVL.TOPL. 92,2 85,3 93,6 117,3 113,6 82,3 103,5 15,5 RUSYA 47,7 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 54,0 8,1 UKRAYNA 18,7 13,8 13,9 25,9 20,9 16,8 21,0 3,2 KAZAKĐSTAN 11 12,5 16,5 13,0 16,5 10,0 14,0 2,1 ABD 57,2 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 55,5 8,3 KANADA 26,8 25,3 20,1 28,6 26,8 23,2 25,0 3,8 AVUSTRALYA 25,4 10,8 13,6 21,4 21,8 26,3 25,0 3,8 PAKĐSTAN 21,7 21,7 23,3 21,0 24,0 23,9 24,0 3,6 TÜRKĐYE 18 17,5 15,5 17,0 18,5 17,5 19,0 2,9 ARJANTĐN 12,6 14,5 16,3 8,4 8,8 15,0 13,0 2,0 SURĐYE 4,7 4,9 4,1 2,1 4,0 3,6 3,8 0,6 DÜNYA 620,9 597,5 609,1 685,6 678,7 650,2 666,2 100,0 *KAYNAK: IGC HAZĐRAN 2011 Tablo: 9 11

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/12 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.12.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/3 HUBUBAT BÜLTENĐ 05.03.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.07.2010 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT 2010/2011 Hububat Alım Döneminde 17 Mayıs 2010 tarihinde gerek üreticiler,

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/4 HUBUBAT BÜLTENİ 09.04.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/8 HUBUBAT BÜLTENĐ 03.08.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/2 HUBUBAT BÜLTENĐ 02.02.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3 Uluslararası Hububat Konseyi üretim verilerinin analizi (22( Ocak 201) İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hububat Konseyi nin 22

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ 2015 Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS www.tarsustb.tobb.org.tr TARSUS TİCARET BORSASI 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Aylık Ekonomik Bülten

Aylık Ekonomik Bülten Aylık Ekonomik Bülten Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ NY Vadeli işlemler ve A Endeks geçen ay boyunca çok az düştü. Çin fiyatları dolar bazında azaldı. Diğer referans

Detaylı

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat 2013 Doruk Suer of Rosenthal Collins LLC. Onemli Noktalar - 2012-13 sezonunun bitimine az bir sure kala eger ABD bugday ihracati yuksek seyretmeye

Detaylı

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 )

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 ) 2012/13 hasat yılında dünyadaki toplam buğday ihracatının 12.2 m/t olacağı beklenmektedir*. Bu rakamın Şubat ayı tahmininden (12.9 m/t) %6 daha az olmasının en büyük sebebi Endonezya da 5 Aralıkta 200

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR Bakliyatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde önemli bir role sahip olabileceği belirtilmiştir. 2016 Uluslararası

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU MART 2015 HAZIRLAYAN: MELİKE ALPAN-BURÇAY ENGÜZEL UZMAN-UZMAN YARDIMCISI AR-GE ŞUBESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 DÜNYA TİCARETİ... 3-4-5-6-7-8-9-10

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 02 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2014 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU HAZĠRAN- 2010 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA TİCARETİ...3 1.1) Dünya İthalatı...3 1.2) Dünya İhracatı...4 2) TÜRKİYE NİN

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015 FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri Kuzey yarım kürede buğday hasadı devam ediyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde buğday hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, Karadeniz çevresindeki ülkelerde ise sürüyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlar

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ Haziran 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve

Detaylı

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ ŞUBAT 2013 AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ AHMET AŞARKAYA Başta ABD deki üçüncü parasal genişleme programı ve Çin deki altyapı yatırımları olmak üzere 2012 nin son çeyreğinde devreye giren

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU

TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU Hazırlayan : Samet Serttaş, Tarımsal Pazarlama Uzmanı Onaylayan: Jess K. Paulson, Tarımsal Ataşe 1 Türkiye deki buğday üretiminin 15,8 milyon ton,

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı