UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI"

Transkript

1 UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ Konferans DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI 21.Mayıs.2009 Bülent Üstünel Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı

2 Küreselleşme Muhasebede kullanılan anlamı ile standart, uygulamalara yön veren kurallar bütünüdür. Farklı büyüklük ve kültürdeki ülkelerde zaman içinde değişik düzenlemeler yapılmış ve dolayısıyla birbirinden farklı muhasebe uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bunların sonuçları belirli formatlarda raporlanır. Genelde kendi içinde tutarlıdırlar. Finansal tabloların belirgin özellikleri hemen her ülkede aynıdır: - İhtiyaca uygun, - Gerçek, - Güvenilir, - Anlaşılabilir, - Karşılaştırılabilir, Bir ülkede düzenlenen finansal tabloların güvenilirliği, o ülkede geçerli olan mevzuata uygunluk derecesine bağlıdır. Amerika Birleşik Devletlerindeki finansal tablolar için doğruluğun ölçüsü USGAAP dir. Yani onlar USGAAP e göre doğrudur veya değildir. İngiltere ninkiler için UKGAAP, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için IFRS ve 4 ve 7 nolu direktifler, Japonlar için kendi yerel düzenlemeleri birer ölçüdür. Bu ülkelerdeki işletmelerin finansal tabloları kendi içlerinde birbirleriyle karşılaştırılabilirler. Ancak, bir ülkenin kurallarına göre düzenlenen finansal tablolar, bir diğer ülkenin kurallarına göre düzenlenen finansal tablolarıyla mukayese edilemez. Nitekim, geçmişte olduğu gibi, finansal tabloları kendi ülkesinin kurallarına göre düzenlenmiş ve de denetlenmiş olan Mercedes firmasının hisse senetleri Newyork borsasına kabul edilmemiştir. Muhasebede dil birliği Ekonomide ve teknolojideki hızlı gelişmeler, küreselleşme, sermaye piyasasındaki gelişmeler, az gelişmiş ülkelerin sermaye ihtiyacı ve dolayısıyla çok uluslu şirketlerin ülke sınırlarını aşarak yaygınlaşması, muhasebe ve finansal raporlamada tek bir standarda olan gereksinimi arttırmıştır. Dünya üzerinde hali hazırda uygulanan iki büyük muhasebe standardı vardır. Bunlar, A.B.D. nde kullanılan USGAAP ile başta Avrupa Birliği Üyesi ülkeler olmak üzere, pek çok gelişmiş ülkenin benimsemiş olduğu IFRS dir. Bunlardan USGAAP kural bazlı, IFRS ise ilke bazlıdır. Tek bir standart setine ulaşmak amacıyla 2002 de IASB ile FASB yetkilileri arasında Norwalk ta bir yakınsama anlaşması yapılmıştır. Geçen zaman içinde IASB ve FASB sık aralıklarla toplanarak yakınsama yönünde ciddi adımlar atmışlardır. Amerikan ekonomisin ve sermaye piyasasının diğer ülkelere nazaran çok daha fazla gelişmiş olması ve yeni finansman araçlarının öncelikle Amerika da uygulama alanı buluyor olması, haliyle IFRS USGAAP yakınsamasında Amerika nın etkisi giderek artmakta ve bundan hoşlanmayan Avrupalıların da tepkileri gözlenmektedir. 2

3 IFRS in benimsenmesi Avrupa Birliği 2005 yılından itibaren hisse senetleri borsada işlem gören halka açık şirketlerin konsolide finansal raporları için IFRS yi zorunlu kılmıştır. Bu karar, IFRS nin evrensel bir standart olma yönünde önemli bir adımdır. Ancak, kendi mevzuat oluşturma prosedürleri gereği, daha önce tüm ülkelerin görüşlerine açılarak belirlenmiş olan IFRS ler AB bünyesinde tekrar gözden geçirilmekte, danışma kurulu olan EFRAG ın tavsiyelerine uyulmak suretiyle AB karar organına tavsiyede bulunulmaktadır. Haliyle bu süreç, değişikliklerin geç uygulamaya konulmasına ve bazen de IAS 39 da olduğu gibi kısmi uygulamalara neden olmaktadır. Bir finansal tablonun IFRS ye göre düzenlendiğinin söylenebilmesi, koşulsuz standart setinin tümüne uyulması ile mümkündür. Böyle olunca, AB deki işletmelerin finansal tabloların bağımsız denetim raporlarında AB tarafından benimsenen şekliyle IFRS e uygundur ibaresine yer verilmektedir. Basel II kriterlerinin, IFRS in Bankacılık alanında uygulanmasında önemli etkisi olmuştur. Şu anda pek çok ülke halka açık şirketler, bankalar ve sigorta şirketleri için ki bunu kamuya açıklamada bulunmak zorunluluğunda olan işletmeler- olarak tanımlıyoruz, IFRS yi benimsemişlerdir. Bu arada A.B.D. de yakın bir gelecekte IFRS ye geçme konusunda ilke kararı almış bulunmaktadır. Muhasebe Skandalları Yakın geçmişte yaşanan Amerika daki ENRON ve İtalya daki PARMALAT gibi muhasebe skandalları muhasebe ve denetim standartları üzerindeki sorgulamayı arttırmış ve otoriteleri bazı ciddi önlemler almaya yönlendirmiştir. Küresel Kriz Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, dikkatleri muhasebe standartları üzerine bir kez daha çekmiş ve siyasi liderler G 20 toplantılarında önemli tavsiye kararları almışlardır. Konumuzu ilgilendirdiği ve çok taze gelişmeler olduğu için bunlara kısaca değinmek istiyorum. Kasım 2008 Washington G 20 Mali Piyasalar ve Dünya Ekonomi Zirvesinde krizin temel nedenleri olarak, piyasa yatırımcılarının riskleri ciddiye almadan ve gereken özeni göstermeden daha yüksek getiri arayışlarına yönelmiş olmaları gösterilmiş, bununla eş zamanlı olarak underwriting (Taahhüt) standartlarındaki yetersizlik,sağlıksız risk yönetimi, karmaşıklığı giderek artan ve şeffaflığını kaybeden ürünler ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan aşırı borçlanmaların sistemi zaafa uğrattığı ifade olunmuştur. Bu süreçte bazı gelişmiş ülkelerin, düzenleyici ve denetleyici kurumlarının, mali piyasalarda biriken riskleri gerektiği gibi teşhis etme ve önlem almada başarısız oldukları ifade olunmuştur. 3

4 Krizin aşılması yönünde alınan bir dizi kararlar içinde Uluslar arası Muhasebe Standartlarının temelini oluşturan kuruluşların, özellikle kriz dönemlerinde; - karmaşık, likit olmayan ürünlerin değerlendirilmesini de dikkate alarak menkul kıymet değerlemelerinde daha fazla yol gösterici olmaları, - bilanço dışı işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve açıklamalarındaki zafiyetleri ortadan kaldırmalarını ve kapsamını genişletmeleri, - Muhasebe standardı belirleyen uluslar arası bağımsız kuruluşların özellikle şeffaflık, hesap verilebilirlik konularında ilgili otoritelerle olan ilişkilerini geliştirmeleri, - Maliye Bakanlarının, düzenleyici kuruluşların ve ilgili sivil toplum örgütlerinin önerilerinin değerlendirilmeleri, - Kaliteli ve tek bir küresel muhasebe standardı hedefine yoğunlaşmalarını, - Muhasebe standartlarının tutarlı bir şekilde uygulanması için özel sektörle işbirliği yapmaları, - Standart belirleyicilerin, tüm finansal tabloların uluslar arası standartlara uygun bir şekilde, bilanço dışı olanlar da dahil olmak üzere faaliyetlerin noksansız, doğru ve zamanında ortaya konulabilmelerini sağlaması yönünde çalışmaları, Gerektiğine dikkat çekilmiştir. Nisan 2009 G 20 Londra zirvesinde Finansal sektörün düzenlenmesine yönelik Washington da ileri sürülen taahhhütlerle uyumlu düzenlemeler yapılması ve denetimin güçlendirilmesi yönünde harekete geçildiği belirtilmiş ve benimsenen prensiplerinin; şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırmak, güvenilir düzenlemeleri kuvvetlendirmek, finansal piyasalarda bütünlüğü teşvik etmek ve uluslararası işbirliğini desteklemek olduğu ifade edilmiştir. Muhasebe standardı belirleyicilerinin, gerçeğe uygun değer muhasebesinin çerçevesi teyit edilirken, aynı zamanda finansal araçların değerlemesine ilişkin standartların likidite ve yatırımcıların ellerinde bulundurma süreçlerine dayanarak geliştirmesi (iyileştirmesi) gerektiğine karar verilmiş ve Finansal İstikrar Forumu tavsiyelerinin de memnuniyetle karşılandığı ifade olunmuştur. Muhasebe standardı belirleyicilerinin 2009 yılının sonuna kadar aşağıdaki konularda faaliyete geçmeleri gerektiğine karar verilmiştir: - finansal araçlara ilişkin muhasebe standartlarının karmaşıklığının azaltılması; - daha geniş bir kredi bilgisini bütünleştirerek borç zarar karşılıklarının muhasebeleştirilmesinin güçlendirilmesi; - karşılık ayırma, bilanço dışı açıklamalar ve değerlemeye ilişkin belirsizlikler için muhasebe standartlarının geliştirilmesi (iyileştirilmesi); - denetçilerle birlikte çalışarak değerleme standartlarının uygulanmasında uluslararası düzeyde açıklık ve tutarlılık sağlanması - yüksek kalitede tek bir küresel muhasebe standartları setine yönelik belirgin bir ilerlemenin sağlanması ve - bağımsız muhasebe standardı belirleme süreci çerçevesinde, IASB nin yapısal incelemesi aracılığıyla geniş bir katılımın sağlanması, Bunlar, bir anlamda IFRS ve USGAAP ın yakınsama sürecine ivme kazandıran kararlardır. Aynı zamanda da iyileştirmeyi de içermektedir. 4

5 Yeni IFRS düzenlemeleri IASB ve FASB koordineli çalışmalarına hız vermiş bulunmaktadırlar. Başta IAS 39 olmak üzere pek çok standartta iyileştirme beklenmektedir. Kobi Muhasebe Standartları IASB, kamuya hesap vermek durumunda olmayan işletmeler için hazırladığı SMEs nihai taslağını dün ( 21.Mayıs.2009) web sitesinde ilan etmiştir. TMSK olarak iki ayrı komisyonumuz KOBİ muhasebe standartları taslağı üzerinde çalışmaktadır. Bunlardan biri IASB nin SMEs taslağı, diğeri AB ülkeleri tarafından uygulanmakta olan 4 ve 7 no.lu direktiflerdir. Muhasebede değişen nedir? İşletmelerin finansal durum ve performanslarını, bu işletmelerin finansal raporlarından öğreniriz. Bunlar işletmelerin finansal fotoğraflarıdır. Bunların çözünürlükleri ne kadar yüksek olursa, o kadar sağlıklı ve doğru kanaat ediniriz. Farklı yerel düzenlemeler sonucu, her ülkede muhasebe farklı şekillerde tutulmaktadır. Kayıt konusunda bir standartlaşma mümkün değildir. Ancak finansal raporlamada bu mümkündür ve bu nedenle muhasebe standartlarının adı IFRS olarak değiştirilmiştir. Finansal tabloları daha iyi okuyup anlayabilmek için herkesin üzerinde mutabık olduğu standartlara ihtiyaç vardır. Kaliteli muhasebe standartları sayesinde finansal tablolar boyut ve derinlik kazanmaktadır. Örneğin, - Zamanında aynı yerden aynı bedelle birer gayrimenkul edinmiş iki işletmenin bilançosunda bu varlıklar aynı tarihi maliyetinden yer almasına karşın, sonradan bunlardan birinin içinden zorunlu enerji nakil hattı geçirilmeişse, - Veya bunlardan biri üzerinde ipotek tesis edilmişse, - Ya da imar planındaki bir değişiklik sonucu ana caddeye cepheli bir hale gelmişse, Bu değer kayıp ve kazanımlarının karşılık ayrılmak veya dipnotlarda açıklama yapılmak suretiyle raporlanması şeffaflığın bir gereğidir. Varlık ve yükümlülüklere işletme bilançolarında gerçeğe uygun değerleri ( fair value ) üzerinden yer verilmesi, işletmelerin finansal durumu hakkında daha doğru kanaat edinmesine yardımcı olacağı için, tarihi maliyetler yerine gerçeğe uygun değerlerin kullanılması daha anlamlı olmaktadır. Her şeyden önemlisi işletme üzerindeki hesaplanabilir risklerin ve yükümlülüklerin mutlaka gerçeğe uygun tutarlarıyla raporlanabiliyor olmasıdır. Varlıkların, alım-satım amaçlı veya vadeye kadar elde bulundurulma şeklinde sınıflandırılmaları, işletmenin bunlar hakkındaki niyetlerini sergilemektedir. Örneklerini çoğaltabileceğimiz pek çok muhasebe standardı, ekonomileri ve sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde gündeme gelmekte, düzenleyici kuruluşlar ihtiyaçlara göre bu 5

6 standartlar üzerinde iyileştirmeler yapmakta, bunu yaparken de uluslar arası finansal raporlama standartlarını referans olarak almaktadırlar. Türkiye bu süreçte hangi noktadadır? Uzun yıllar dışa kapalı bir ekonomi modelinde ısrar eden Türkiye de bu konuda yoğun eleştiriler olmuş, uygulamaya vergi muhasebesi nin hakim olduğu ileri sürülmüştür. Oysa bu işin doğasından kaynaklanmıştır. Çünkü finansal tablolar bir tek vergi dairesine verilmektedir. Haliyle, vergi kanunlarındaki esaslara göre muhasebe tutulagelmiştir. Oysa, muhasebe ve mali tablolara ilişkin temel yasa olan ve bundan 70 yıl önce yürürlüğe giren T.Ticaret Kanununda şu hükümler yer almaktadır. Örneğin; Şeffaflık ve tam açıklama: ( Madde 75, ) İlgililerin; işletmenin iktisadi ve mali durumu hakkında mümkün olduğu kadar doğru fikir edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde memleket parasına göre tanzimi lazımdır. Stok değerlemesi Hammadde, mamul ve yarı mamuller, emtia ve satılık diğer mallar en fazla maliyet değerleri üzerinden bilançoya geçirilir. Şayet, bu malların maliyeti bilanço günündeki piyasa fiyatından fazla ise bunlar bilançoya en fazla cari piyasa fiyatı üzerinden geçirilebilir. Borsa rayici Borsa rayici bulıunan kıymetli evrak, en çok bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içindeki ortalama rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. Kefalet ve taahhütlerin açıklanması Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doğan mükellefiyetler ve üçüncü kişiler lehine tesis olunan rehinler, bilançoda veya ilavesinde ( nazım hesaplarda veya dipnotlarında )birer kalem olarak ayrı ayrı olarak gösterilir. Muhtemel zarar karşılıkları İlerde yerine getirilecek yükümlülüklerden veyahut bunlara benzer taahhütlerden doğması muhtemel zararlar için karşılık ayrılır. Bu ilkeler, dünya genelinde halen geçerliliğini koruyan çağdaş muhasebe prensipleridir. Vergi Usul Kanunu Türk Ticaret Kanunundaki bu değerleme hükümleri yanı sıra, ticari kazancın vergilendirilmesine ilişkin olarak vergi usul kanununda özel değerleme hükümleri bulunmaktadır. Verginin yüksek hesaplanmasına yönelik olan vergi usul kanunundaki hükümler de esasen çağdaş düzenlemelerdir. Bundan 60 yıl önce çıkarılmış olan Vergi Usul Kanununda, bu özel değerleme hükümlerinin verginin hesabıyla ilgili olduğu yazılıdır. Yani niyetin, ticari esaslara göre düzenlenen bilançoya müdahale etmek olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. 6

7 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Maliye Bakanlığı 1993 yılında bir muhasebe sistemi uygulama genel tebliği yayımlamıştır. Akademisyenler tarafından hazırlanan bu tebliğ, Avrupa Birliği ülkelerindeki muhasebe uygulamalarını düzenleyen 4 no.lu direktif hükümlerine genelde uygundur. Bununla, ülkedeki muhasebe uygulamalarına mükemmel bir disiplin getirilmiştir. Ancak, o tarihten bu yana üzerinde enflasyon muhasebesi ve finansal kiralama düzenlemeleri dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Standartlara yasal güç kazandırılması maksadıyla, 4487 sayılı Kanunla muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur. Kurul 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, strateji olarak Uluslar arası Finansal Raporlama standartlarına (IFRS/IAS) tam uyumlu standartlar yayımlamayı hedef olarak belirlemiştir. AB katılım süreci 2005 Türkiye, topluluğa aday bir ülke olarak diğer AB ülkelerinde olduğu gibi IFRS nin devreye girmesiyle kendisini bu değişim süreci içinde bulmuştur. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalar için, Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile bireysel emeklilik şirketleri için, Sermaye Piyasası Kurulu ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları için, IFRS uyumlu Türkiye Muhasebe standartlarını (TFRS leri) Yeni T.Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesini beklemeden uygulamaya sokmuşlardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı Bu tasarıda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, muhasebe standartlarının yayımlanması konusunda tek otorite olarak benimsenmiştir. Taslakta, muhasebe ile ilgili konularda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanacak muhasebe standartlarına yollama yapılmakla, Standartlara yasal bir nitelik kazandırılmıştır. Türkiye nin hedeflerinin dünya uygulamasıyla karşılaştırılması Aslında, Türkiyenin muhasebe standartları uygulaması konusunda attığı adım, AB uygulamalarının bir adım önündedir. Çünkü, her ülkede muhasebe uygulamaları farklı yerel mevzuata tabi olduğundan standartlar defter kayıtlarına değil, çıkarılan finansal tablolarla ilgilendirilmiştir 7

8 Oysa, yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı, işletmeleri; gerek defterlerini tutarken, gerek bireysel ve gerekse konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu getirmektedir. Böylelikle, tüm işletmelerin kanuni defterlerinde yer alan bilançoları ile kamuya sundukları bilançoları birbirinden farklı olmayacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı, halka açık olsun olmasın tüm sermaye şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız dış denetime tabi tutulmasına, denetim standartlarının uluslar arası denetim standartları ile uyumlu hale getirilmesine, bağımsız denetim kuruluşların gözetimine dair pek çok evrensel düzenlemeyi de getirmektedir. Türkiye nin Uluslar arası Muhasebe Standartlarını uygulamadaki başarı şansı nedir? Türkiye, ekonomisinin gelişmişlik düzeyi nedeniyle uluslar arası muhasebe standartları uygulamasında geçmişte bir gecikme söz konusudur. Ancak, özellikle akademik alanda önemli bir geçmiş vardır. Öğrenciler bu modern muhasebe ilkelerine göre eğitilmektedirler. Pek çok fakülte TFRS lerin ders programına alındığını Kurulumuza bildirmiştir. Meslek kuruluşları, mesleki dernek, vakıf ve Üniversitelerce yıllardır düzenlenmekte olan uluslar arası sempozyum ve konferanslarda bu standartlar ayrıntısıyla ele alınmaktadır. Bütün bu olumlu gelişmeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU 2012 İletişim: T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Mesleği İş Geliştirme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli nin deşifre

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ Denetim räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ rcop=`éé=háí~é ¼ğ¼=OMMS aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéäçáííé=rcop=v~ó¼åä~ê¼ Deloitte un UFRS Standartları ile ilgili birçok yayınına

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı