Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması"

Transkript

1 Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması 1 Şekil 1: Dilbert, Muhasebe Müdürü ve Bradley Hayır! Beni muhasebede çalışmaya zorlayamazsınız! Ben bir mühendisim! Artık çok geç Geldin Havayı soludun Değişim geri çevrilemez Bradley seni eğitecek. Bu iş hakkında kötü bir hissiyatım olmaya başladı Güzel. Eğitimin o kısmını geçebilirim. Emre Öztürk Ekim 2013, Gerence 1 Dilbert.com

2 Bu sayfa, Kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

3 1. Giriş Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Finansal Raporlama Standatları(TFRS) nı uygulayacak şirketlerin, TFRS ye göre hazırlayacakları finansal tablolara ilişkin Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi ni, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlamıştır sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kurumları gibi finansal kuruluşlar bu kapsam dışındadır. Bu uygulama örneği, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi kullanılarak TFRS finansal tablolarını ilk kez tarihi itibariyle hazırlayacak bir üretim şirketini konu etmektedir. Uygulama örneği, finansal tabloların hazırlanmasında Dışarıdan Atılan Kayıtlar(DAK) tekniği kullanmaktadır. Bu teknik özetle Tek Düzen Hesap Planı(THP) ve Vergi Usul Kanunu(VUK) na göre düzenlenen mizanlar üzerine dışarından atılan kayıtların eklenmesi suretiyle TFRS finansal tablolar hazırlanmasıdır. Bir işletmede iki farklı muhasebe sisteminin aynı anda kullanılmasının yaratacağı zorluk ve getireceği yüksek maliyet nedeniyle ülkemizde TFRS ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na göre finansal tablo hazırlayan şirketlerin önemli bir kısmı bu tekniği kullanarak UFRS/TFRS finansal tablolarını hazırlamaktadır. Ülkemizdeki TFRS uygulamasına ilişkin mevzuat da uygulamadaki bu durumu görerek muhasebe kayıtlarının TFRS ye tutulması zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve bu tekniğin kullanımına izin vermiştir. Fakat yaygın kullanımına rağmen bu tekniğe ilişkin uygulama kılavuzları ve örnek uygulamalar henüz yeterli sayıda değildir. Bu tekniğin uygulamasında bir yeknesaklık söz konusu değildir ve uygulayıcılar bu tekniği kendilerine özgü şekillerde kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı DAK hakkında okuyucuları bilgilendirmek ve bu tekniğin yeknesak bir yönteme dönüşmesine yardımcı olmaktır. Önemli Not: DAK tekniğinin bu örnekteki uygulanma şekli bu örneği hazırlayanın tecrübesine dayanarak hâlihazırda TFRS finansal tablo hazırlamak için kullandığı yöntem olup birçok uygulayıcı aynı tekniği farklı şekillerde uygulamaktadır. Ayrıca kullanılan Türkçe terminoloji de (tekniğe verilen ad da dahil olmak üzere) bu örneği hazırlayan tarafından oluşturulmuştur bu nedenle uygulamada farklı adlandırmalar mevcut olabilir. 2. Uygulamadaki Kısıtlar ve Varsayımlar Dış dünyayı anlamak üzere hazırlanan her model, dış dünyanın karmaşık ve dinamik yapısını daha iyi modelleyebilmek ve anlaşılabilir bir hale getirmek üzere çeşitli varsayımlar ve kısıtlar belirleyerek dış dünyanın gerçekliğini daraltır. Bu uygulama örneği de diğer tüm modellemeler de olduğu gibi çeşitli kısıtlar ve varsayımlar ile dış dünyanın gerçekliğini daraltmaktadır. Süre kısıtlaması, tekrarlardan kaçınmak ve önemli konulara odaklanabilmek için bu uygulama örneğine ilişkin önemli kısıtlamalar ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:

4 Kısıtlar DAK tekniğine odaklanıldığından uygulamada sıkça yapılan bazı düzeltme kayıtları göz ardı edilmiş ve gösterilen düzeltme ve sınıflama kayıtlarının karmaşıklığı da oldukça azaltılmıştır. Gerçek uygulamalarda bu örnektekine göre çok daha fazla sayıda düzeltme ve sınıflama kaydı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma yalnızca Dışarıdan Atılan Kayıtlar tekniğinin uygulaması açısından değerlendirilmelidir. İşletmeler, ilk kez TFRS ye geçişte TFRS finansal tablolarını cari dönemin yanında önceki dönemi de karşılaştırmalı olarak gösterecek şekilde hazırlamalıdır. Fakat cari dönem ve önceki dönemi karşılaştırmalı olarak gösteren gelir tablosunun hazırlanabilmesi için üç dönem bilançonun hazırlanması gerekmektedir. Uygulamaya konu edilen işletmenin TFRS ye geçiş tarihi tür. Fakat bu uygulama örneğinde tekrardan kaçınmak üzere tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin gelir tablosu, tarihi itibariyle hazırlanmış bilanço ve bunlara ilişkin diğer bilgilerin hazırlanması gösterilmeyecektir. Son olarak TFRS finansal tabloların yalnızca gelir tablosu ve bilanço hazırlanacak olup diğer dipnotlar, özkaynaklar değişim tablosu kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunun hazırlanması bu uygulamada gösterilmeyecektir. Varsayımlar TFRS finansal tabloların hazırlanmasında aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur: 1) Stokların maliyeti dönemsel ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplanmaktadır ve dönem olarak takvim yılı esas alınmaktadır. TFRS finansal tabloların hazırlanmasında da bu yöntem kullanılacaktır. 2) TFRS finansal tabloların hazırlanmasında maddi duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi seçilmiştir. 3) Şirket in uyguladığı stok değerleme yöntemi nedeniyle tarihi itibariyle değerlenmiş stok maliyetlerinin tarihi itibariyle yapılan TFRS ye göre stok değerlemesi üzerinde düşük düzeyli de olsa etkisi bulunmaktadır. Bu örnekte bu etkinin önemsiz düzeyde olduğu varsayılmıştır. 4) İşletmenin ertelenmiş vergi hesaplamasını etkileyecek taşınan vergi zararları ve diğer olaylar olmadığı varsayılmıştır. 5) Kurumlar vergisi oranı tüm dönemler için %20 olarak kabul edilmiştir. 6) Kıdem tazminatı ve benzeri uygulamalar yok sayılmıştır. 7) Piyasa faizleri %8 olarak varsayılmıştır. 8) Verilen muhasebe olayları dışında TFRS finansal tabloların hazırlanmasına etkisi olabilecek başka bir olayın olmadığı varsayılmıştır.

5 3. Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği Dışarıdan Atılan Kayıtlar(DAK) tekniğinin yeknesak bir uygulaması ve terminolojisi bulunmamaktadır. Bu teknik, özetle işletmelerin muhasebe sisteminin oluşturduğu mizanlar üzerine muhasebe sistemi dışında oluşturulan TFRS fark kayıtlarının yine muhasebe sistemi dışından eklenmesi suretiyle TFRS finansal tablolarının oluşturulmasıdır. Yasal Defterler TK Taşıma Kayıtları DK DüzeltmeK ayıtları SK Sınıflama Kayıtları TFRS Finansal Tablolar Tablo 1: Dışarıdan Atılan Kayıt tekniği DK Düzeltme Kaydı: Bilanço hesaplarının TFRS ye uygun hale getirmek için gelir tablosu hesapları ile karşılıklı olarak düzelten kayıtlardır. Ayrıca düzeltme kayıtlarının net dönem kar ve zararına etkisi bulunmaktadır. Buna ek olarak düzeltme kayıtlarının ertelenmiş vergi hesaplaması üzerinde önemli düzeyde bir etkisi bulunmaktadır. Önemli Not: Bu uygulama örneğini hazırlayan uygulayıcı temel bir ilke olarak düzeltme kayıtlarında 570 Geçmiş Yıl Karları ve 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarına yer vermez ve bu hesaplara yapılacak fark kayıtlarını taşıma kayıtlarını kullanarak yapar. SK - Sınıflandırma Kaydı: Gelir tablosu ya da bilanço hesaplarının TFRS finansal tablolarda doğru hesaplarda sınıflandırılması için yapılmaktadır. Sınıflama kayıtlarının net dönem kar ve zararına etkisi bulunmamaktadır. Mizanda hesapların detaylandırılması, hesapların TFRS finansal tablolar göz önüne alınarak hazırlanması yada mizan hesapları ile TFRS finansal tablolarının eşleştirilmesinde yapılacak iyileştirmeler ile sınıflama kayıtlarının sayısı azaltılabilir. TK Taşıma Kaydı: VUK ve THP ye göre hazırlanan mizanlar geçmiş dönemlere ilişkin olarak düzeltilmesi gereken TFRS kayıtlarını içermez. DAK tekniğinin en önemli sorunu Mizan ve TFRS farklarının geçmiş dönem ve cari dönemden kaynaklanan kısımlarının ayrıştırılmasıdır. Taşıma kayıtları farkların bir önceki dönem ile ilişkili olan kısımlarını düzelten kayıtlardır. Önemli Not: Açılış yılı hariç olmak üzere her dönem için ilk fark kaydı taşıma kaydıdır. Önemli Not: Sınıflama kayıtları sonraki dönemlere taşınmaz. Taşıma kayıtları üç çeşittir:

6 1) Taşı Bırak: Bir önceki dönemdeki düzeltme kaydı aynı şekilde üzerinde çalışılan döneme taşınır. Yalnızca geçmiş dönemdeki düzeltme kaydında yer alan gelir tablosu hesapları 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarına dönüştürülerek kaydedilir. Önemli Not: Taşı bırak kayıtlarında gelir tablosu hesapları kullanılmaz. 2) Taşı Ters Çevir: Taşı Ters Çevir kaydı, bir önceki dönemdeki düzeltme kaydı gerektiren farkın üzerinde çalışan dönemde ortadan kalktığı hallerde atılır. Taşı ters çevir kaydı geçmiş yılda atılan düzeltme kaydını önce üzerinde çalışılan döneme 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarını kullanarak taşır daha sonra bu kaydını tersini 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları yerine gelir tablosu hesaplarını kullanarak bilanço hesaplarını kapatır. Taşı Ters Çevir kayıtları, ortadan kalkmış düzeltme gerektiren bir farkın geçmiş dönem özkaynaklarına olan etkisinin taşınmasını sağlar. Önemli Not: Taşı ters çevir kayıtlarında bilanço hesapları kullanılmaz. 3) Gör Ama Düzeltme: TFRS finansal tabloların kesin mizanın hazırlanmasından önce hazırlandığı bazı durumlarda TFRS finansal tabloların oluşturulması için yapılan bazı düzeltme kayıtları TFRS finansal tablolar hazırlandıktan sonra da mizanlar üzerinde de yapılabilir. Bu durumda bir sonraki dönemde düzeltme kaydı mizana kendiliğinden yansıdığı için bu düzeltme kayıtları taşınmaz. AK Açılış Kaydı: Açılış kayıtları TFRS ye geçiş sırasında açılış bilançosunun hazırlanmasında kullanılan düzeltme kayıtlarıdır. Düzeltme kayıtlarından farkı ise açılış kayıtlarında gelir tablosu hesapları bulunmamaktadır. Gelir tablosu hesapları yerine 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesapları kullanılır. DAK Tekniğinin Kullanımında Dikkat Edilecek Konular DAK tekniğini kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1- Farklı türdeki fark kayıtları hiçbir biçimde birleştirilmemelidir (Taşıma kayıtlarının birbiriyle birleştirilmesi hariç olmak üzere). Özellikle düzeltme kayıtları içinde bulunan sınıflama kayıtları ayrıştırılmalıdır. 2- Farklı olaylardan kaynaklanan fark kayıtları ayrı ayrı oluşturulmalı ve ayrı ayrı kaydedilmelidir. 3- Düzeltme kayıtları kesinlikle geçmiş yıl kar ve zararı hesabını içermemelidir (Bazı istisnalar bulunmakla birlikte bu genelleme yapılabilir). 4- Taşıma kayıtları yapıldıktan sonra Geçmiş Yıl Kar ve Zararları nın sağlaması yapılarak taşıma kayıtları kontrol edilmelidir. 5- Tüm fark kayıtlarının neden hazırlandığı ilgili hesaplamalarla beraber açık ve doğru bir biçimde dökümante edilmeli ve sonraki dönemlerde kullanılmak üzere özenle saklanmalıdır.

7 4. İşletme Hakkında Gerence Sağlık Ürünleri Üretim A. Ş. (Şirket), Karaburun Şirketler Topluluğu (Topluluk) tarafından beslenme pompalarında kullanılmak üzere set üretmek için 1 Ocak 2006 tarihinde iştirak olarak İzmir de kurulmuştur. Şirket, set üretimini enjeksiyon yöntemini kullanarak yapmaktadır. Enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir ve tarihleri itibariyle THP ye ve VUK a göre hazırlanmış mizanlar 2 aşağıdaki gibidir: Nu. Hesap Kasa Bankalar Alıcılar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) ( ) ( ) 150 İlk Madde Malzeme Yarı Mamuller Mamuller Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Arsa ve Araziler Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) ( ) ( ) 300 Banka Kredileri (25.000) (50.000) 320 Satıcılar ( ) ( ) Ödenecek Vergi ve Fonlar - KV ( ) (30.000) Ödenecek Vergi ve Fonlar - KDV (30.000) (27.500) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (20.000) (20.000) 500 Sermaye ( ) ( ) 570 Geçmiş Yıllar Kârları ( ) ( ) 600 Yurt İçi Satışlar ( ) ( ) 601 Yurt Dışı Satışlar ( ) ( ) 610 Satıştan İadeler(-) Satılan Mamullerin Maliyeti(-) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) Genel Yönetim Giderleri(-) Faiz Gelirleri (45.000) (55.000) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar - (50.000) 654 Karşılık Giderleri(-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) Tablo 2: ve tarihli mizanlar 2 Mizanlar, gelir tablosu hesaplarının 690 Dönem Kar ve Zararı na aktarılmasından önceki halindedir.

8 5. Muhasebe Olayları ve tarihlerinde sona eren dönemde Şirket in TFRS ye göre finansal tablolarının hazırlanması açısından göz önünde tutulması gereken önemli muhasebe olayları ve bilgileri aşağıda sıralanmıştır: Kasa ve tarihli mizanların 100 Kasa hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarlarındaki bakiyeler, Şirket kasasında bulunan Türk Lirası cinsinden banknotlardan oluşmaktadır. Bankalar ve tarihli mizanların 102 Bankalar hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarlarındaki bakiyeler Türk Lirası cinsinden vadeli ve vadesiz mevduatlardan oluşmaktadır. Vadeli hesaplara ilişkin olarak ve tarihleri için sırasıyla TL ve TL tutarında faiz tahakkuku yapılmıştır. Faiz tahakkukları 181 Gelir Tahakkukları hesabına kaydedilmiştir. Vadeli mevduatların vadeleri üç aydan azdır. Ticari Alacaklar ve Satışlar Şirketin satış politikası uyarınca satışlar müşterilere faturalandığında cari hesapta izlenir ve yaklaşık bir ay içinde peşin olarak tahsil edilir ve tarihli mizanların 120 Alıcılar hesabından izlenen alacakların detayları aşağıdaki bakiyelerden oluşmaktadır: Ticari Alacaklar Tutar 3 Satış Tarihi Tutar Satış Tarihi Karareis Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti Chios Medical Services Co Germiyan Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti Urla Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti Toplam Tablo 3: Ticari alacakların listesi tarihinde Chios Medical Co. ya yapılan TL tutarındaki adet ürüne ait satış faturası kesilmiş ve bu işlem tarihinde hasılat olarak muhasebeleştirilmiştir. Fakat bu ürünlerin Yunanistan gümrüğünde alıcıya teslimatı de yapılmıştır. Bu satış işlemenin teslim şartlarına göre malların gümrüklü alana kadar navlun ve sigorta işlemlerinden satıcı sorumludur. Şirket, VUK un ilgili hükümlerine göre şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır ve tarihleri itibariyle yasal takip süreci başlatılmış tüm alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılmış ve bunların 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabında karşılık ayrılmıştır ve tarihleri itibariyle karşılık ayrılmış şüpheli alacakların detayları aşağıdaki gibidir: 3 Tutarlar, Chios Medical den olan alacaklar dışındakiler KDV dahil olarak sunulmuştur.

9 Şüpheli Alacak Durum Kara Özel Sağlık Kurumları A. Ş. Yasal takip sürmektedir Yeşil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. İcra yoluyla tahsilat yapılmıştır Sarı Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. Yasal takip sürmektedir Toplam Tablo 4: Şüpheli alacaklar tablosu i) Kara Özel Sağlık Kurumları dan olan TL tutarındaki alacağın tamamına 2011 yılında karşılık ayrılmıştır. Şirket, avukatlarından alınan görüşe göre mal varlıkları üzerinde bulunan ipotekler ve diğer icra takipleri nedeniyle bu müşteriden dava lehte sonuçlansa dahi bir tahsilat yapılması beklenmemektedir. ii) Yeşil Medikal den olan TL tutarındaki alacak için tarihi itibariyle yasal takip başlatılmış ve karşılık ayrılmıştır. Şirket avukatları davanın lehte sonuçlanacağı ve tutarın tahsilinin muhtemel olduğu yönünde görüş vermiştir tarihinde dava lehte sonuçlanarak tahsilat yapılmıştır tarihli mizanda 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabında bulunan TL tutarındaki bakiye bu işlemden kaynaklanmaktadır. iii) Sarı Sağlık Hizmetleri nden 2012 yılı içinde alınan TL tutarında bir çek karşılıksız çıkmıştır. Şirket avukatları tarafından yasal takip başlatılmıştır. Şirket avukatları alacağın tahsilini olası görmemektedir tarihli mizanda 654 Karşılık Giderleri hesabında bulunan TL tutarındaki bakiye bu işlemden kaynaklanmaktadır. iv) Urla Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti., de iflas etmiştir. Her ne kadar iflas haber alınmış olsa da 2012 yılı içinde yasal takip başlatılamamıştır. Yasal takip tarihinde başlatılmış ve bu bakiye için karşılık ayrılmıştır. Urla Medikal in varlıkları birinci derecede diğer taraflara ipotekli olduğundan şirket avukatları alacağın tahsilini muhtemel görmemektedir. İzin Karşılığı ve tarihleri itibariyle hesaplanan izin karşılığı yükümlüğü sırasıyla TL ve TL dir ve tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin izin karşılığı giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Üretim (Direkt ve Endirekt İşçilik) Satış ve Pazarlama Genel Yönetim Toplam Kısa Vadeli Banka Kredileri Tablo 5: İzin karşılığı giderleri ve tarihli mizanların 300 Banka Kredileri hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarındaki bakiyeler rotatif kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilere ilişkin faiz tahakkukları ve tarihlerinde bankalar tarafından tespit edilerek Şirketin vadesiz hesaplarından tahsil edilmiştir. Ticari Borçlar Şirket, yerel tedarikçileri ile açık hesap çalışmaktadır ve ortalama ödeme vadesi 30 günden azdır. Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi ve de sona eren döneme ilişkin kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir:

10 Dönem Karı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) = Kurumlar Vergisi Matrahı Kurumlar Vergisi Oranı 20% 20% = Hesaplanan Kurumlar Vergisi İlgili yıla ilişkin yapılan ödemeler 5 ( ) (90.000) = Ödenecek Kurumlar Vergisi Tablo 6: Kurumlar vergisi hesaplaması Hesaplanan dördüncü çeyrek kurumlar vergisi tutarları 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ve Ödenecek Vergi Ve Fonlar KV hesaplarına tahakkuk ettirilmiş olup izleyen yılda dördüncü çeyrek ödemesi yapılmıştır 6. Şirket, ve tarihleri itibariyle 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesapları mahsuplaştırılarak Ödenecek Vergi Ve Fonlar KDV hesabına ödenecek KDV yükümlülüğü yansıtılmıştır. Temettü Dağıtımı İşletme tarihinde ortaklarına TL tutarında temettü dağıtmıştır. Temettü ödemesi nakit olarak yapılmıştır. Maddi Duran Varlıklar Şirket in maddi duran varlıklarının VUK a göre belirlenmiş maliyet bedellerinin UMS 16 da tanımlanan maliyet bedeli olarak kabul edilebileceği öngörülmektedir. Fakat Şirket yönetimi, maddi duran varlık kalemlerinden elde edilecek ekonomik fayda ve bunların ekonomik ömürleri göz önüne alındığında VUK a göre belirlenmiş faydalı ömürlerin yeniden belirlenmesi gerektiği kanısındadır. Hâlihazırda tamamen amorti olmuş bazı maddi duran varlık kalemleri ekonomik değer üretmeye devam etmektedir. Yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş faydalı ömürler yandaki gibidir. Faydalı Ömür Fabrika Binası 25 Ekstrüzyon Hattı 10 Havalandırma Tesisatı 10 Elektrik Trafosu ve Tes. 10 Yükleme Vinci 10 PVC Siloları 10 Doğrama Makinesi 10 Elektrikli Palet Taşıyıcı 10 Demirbaşlar - Üretim 5 Demirbaşlar - Genel Yön. 5 Demirbaşlar - Pazarlama 5 Tablo 7: Faydalı ömürler 4 KKEG lerin tamamı yönetim giderlerinden oluşmaktadır. 5 Peşin ödenen vergiler, ilk üç çeyrek için yapılan geçici kurumlar vergisi ödemelerini yansıtmaktadır. 6 Dönem kurumlar vergisi 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabına yansıtılmamıştır.

11 Maddi Duran Varlıklar Edinme Faydalı Birikmiş Amort. Birikmiş Maliyet Tarihi Ömür Amort. Gideri Amort. Arsalar Arsa ve Araziler Amort. Gideri. Fabrika Binası Binalar Ekstrüzyon Hattı Ekstrüzyon Hattı Ekstrüzyon Hattı Havalandırma Tesisatı Elektrik Trafosu ve Tesisatı Yükleme Vinci PVC Siloları Doğrama Makinesi Elektrikli Palet Taşıyıcı Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar - Üretim Demirbaşlar - Genel Yönetim Demirbaşlar - Pazarlama Demirbaşlar Toplam Amortisman Gideri - Genel Üretim Giderleri Satış, Dağıtım ve Paz. Giderleri Genel Yönetim Giderleri Toplam Tablo 8: VUK'a göre hazırlanmış MDV tablosu

12 Üretim Maliyetleri İşletme iki vardiya düzeninde çalışmaktadır ve normal üretim kapasitesi yıllık adet settir de pazardaki düşük talep nedeniyle üretim adet set üretimi ile sınırlı kalmıştır. Şirket, bu dönemde işçi sayısında herhangi değişikliğe gitmemiştir. Üretim giderlerinden yalnızca ilk madde ve malzeme giderleri ile enerji giderleri üretim düşüşüne paralel olarak 2012 de düşüş olmuştur. Yapılan analizlerde üretim maliyetlerinden yalnızca ilk madde ve malzeme ve enerji giderlerinin değişken nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Şirket in ve tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin maliyet çalışmaları bu kısımda detaylı olarak verilmiştir. İşletme yalnızca bir ürün ürettiği için dağıtım anahtarı kullanılmadan tüm üretim maliyetleri tek ürün olan Set-A ya dağıtılmıştır. Şirket, üretim sürecinde yalnızca bir hammadde kullanmaktadır. Üretimde kullanılan PVC Granül ün ilgili dönemlerdeki maliyet çalışması aşağıdaki gibidir: Hammadde - PVC Granül Miktar (Kg) Birim M. (TL/Kg) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Satın Alma , = 2011 Üretim için Hazır , Üretime Sevk (4.700) 262,50 ( ) = Dönem Sonu , Satın Alma , = 2012 Üretim için Hazır , Üretime Sevk (4.000) 267,39 ( ) = Dönem Sonu , Tablo 10: Hammadde maliyet tablosu Yarı mamuller paketlenmemiş ürünlerden oluşmaktadır ve paketleme maliyetleri oldukça düşük düzeydedir. İlgili dönemlerdeki yarı-mamul maliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Yarı Mamul Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2011 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 4,431 ( ) = Dönem Sonu , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2012 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 5,755 ( ) = Dönem Sonu , Tablo 11: Yarı-mamul maliyet tablosu Hesap İlk Madde ve Malzemeler İşçilik İşçilik - Diğer Faydalar İşçilik - Dolaylı Amortisman Enerji Bakım ve Onarım Toplam Tablo 9: Üretim maliyetleri

13 İlgili dönemlerdeki mamul maliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Mamul Set-A Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimi Tamamlanan , = 2011 Satışa Hazır , Satılan ( ) 4,440 ( ) = Dönem Sonu , Üretimi Tamamlanan , = 2012 Satışa Hazır , Satılan ( ) 5,508 ( ) = Dönem Sonu , Stoklarda Değer Düşüklüğü Tablo 12: Mamul maliyet tablosu Şirket in ve tarihi itibariyle stok kalemlerinde herhangi bir fiziksel hasar, kusur ve noksan bulunmamaktadır. Yapılan incelemede mamul stoklarının 8 TL/adet e satılabildiği ve bu satışı gerçekleştirmek için 50 Kuruş/adet satış ve nakliye giderine katlanıldığı tespit edilmiştir.

14 Açılış Bilançosunun Oluşturulması Kasa Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Bankalar Vadeli hesaplara ilişkin olarak için TL faiz tahakkuku yapılmıştır. Faiz tahakkuk TFRS ye göre nakit ve nakit benzerleri içinde gösterilmektedir. Faiz tahakkuklarına ilişkin olarak sınıflama kaydı aşağıdaki gibi yapılmıştır: Sınıflama Kaydı Borç Alacak 1 SK Bankalar Gelir Tahakkukları Faiz tahakkuklarının 102 Bankalar hesabına sınıflandırılması Ticari Alacaklar ve Satışlar Ticari alacakların ortalama tahsilat vadesinin bir ay olması ve faiz oranlarının da yüksek olmaması nedeniyle ticari alacakların iskonto edilmiş maliyet değerinin mizanda taşınan nominal değerlerinden önemli düzeyde farklı olmayacağı varsayılmış ve buna ilişkin herhangi bir düzeltme kaydı yapılmamıştır tarihinde Chios Medical Co. ya yapılan TL tutarındaki adet ürün satışının gümrüklü alana kadar navlun ve sigorta işlemlerinden satıcı sorumlu olduğundan ve teslimat 2012 de yapıldığından; bu satış işlemi; UMS 18 Hasılat a göre 2011 de hasılat muhasebeleştirilemez. Hasılat ile birlikte ilgili alacakta iptal edilmelidir. Bu satış işlemi aşağıdaki açılış kayıtları ile düzeltilmiştir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Alıcılar Chios Medical Co. ya yapılan satışın iptal edilmesi İlgili satış işlemine ait satılan malın maliyeti kaydı da gibi iptal edilmelidir. Bu satışa ilişkin olarak TFRS ye göre hesaplanan satılan malın maliyeti tutarı olan TL 7 de iptal edilerek mamul stoklarına ilave edilmelidir. Açılış Kaydı Borç Alacak AK Mamuller Geçmiş Yıl Karları Chios Medical Co. ya yapılan satışın iptal edilmesi - Maliyet Yeşil Medikal den olan TL tutarındaki alacak için tarihi itibariyle yasal takip başlatılmış ve karşılık ayrılmıştır de şirket avukatları davanın lehte sonuçlanacağı ve tutarın tahsilinin muhtemel olduğu yönünde görüş vermiştir. Alacağın tahsilinin muhtemel olması nedeniyle TFRS ye göre karşılık kaydı atılmamalıdır. Karşılığın iptali aşağıdaki gibi yapılmıştır: TL/adet TFRS ye göre belirlenmiş mamul maliyetidir. Bakınız AK adet x TL/adet = TL

15 Açılış Kaydı Borç Alacak AK Şüpheli Alacaklar Karşılığı Geçmiş Yıl Karları Yeşil Medikal için ayrılan karşılığın iptal edilmesi Diğer şüpheli alacaklar için herhangi bir düzeltme kaydı yapılmayacaktır. İzin Karşılığı tarihi itibariyle hesaplanan izin karşılığı TL dir. İzin karşılığı aşağıdaki fark kaydı ile TFRS finansal tablolara alınır: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları İzin Karşılıkları Kısa Vadeli Banka Kredileri Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Ticari Borçlar Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi tarihi itibariyle izin karşılıklarının kayda alınması tarihi itibariyle hesaplanan kurumlar vergisinin gelir tablosuna yansıtılması gerekmektedir. Bilançoda taşınmakta olan hesaplanan kurumlar vergisi aşağıdaki gibi gelir tablosuna yansıtılır: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Temettü Dağıtımı Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Maddi Duran Varlıklar 2011'e ilişkin kurumlar vergisinin giderleştirilmesi Şirket, maddi duran varlıkların faydalı ömürlerini TFRS ye göre yeniden belirlemiştir. Yeniden belirlenen faydalı ömürler üzerinde göre kıst doğrusal amortisman yöntemiyle itibariyle birikmiş amortisman Tablo 13 de TL olarak hesaplanmıştır. Birikmiş amortisman aşağıdaki açılış kaydı ile düzeltilmiştir TL (Mizan) TL (TFRS)= TL (Fark). Açılış Kaydı Borç Alacak AK Birikmiş Amortismanlar Geçmiş Yıl Karları Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin düzeltilmesi Maddi duran varlıkların maliyet bedelleri ile ilgili bir düzeltme yapılmayacaktır.

16 Maddi Duran Varlıklar TFRS TFRS TFRS Edinme Yaş Yaş Faydalı Birikmiş Amort. Birikmiş Amort. Maliyet Tarihi Ömür Amort. Gideri Amort. Gideri. Arsalar ,50 6, Arsa ve Araziler Fabrika Binası ,50 6, Binalar Ekstrüzyon Hattı ,75 4, Ekstrüzyon Hattı ,75 4, Ekstrüzyon Hattı ,50 6, Havalandırma Tesisatı ,75 5, Elektrik Trafosu ve Tesisatı ,50 6, Yükleme Vinci ,75 4, PVC Siloları ,50 6, Doğrama Makinesi ,75 4, Elektrikli Palet Taşıyıcı ,75 4, Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar - Üretim ,50 2, Demirbaşlar - Genel Yönetim ,50 2, Demirbaşlar - Pazarlama ,50 2, Demirbaşlar Toplam Amortisman Gideri - Genel Üretim Giderleri Satış, Dağıtım ve Paz. Giderleri Genel Yönetim Giderleri Toplam Tablo 13: TFRS'ye göre maddi duran varlıklar

17 Üretim Maliyetleri Stok maliyetlerinin TFRS ye uygun hale getirilmesi için stok maliyetini oluşturan unsurlar üzerindeki TFRS fark kayıtlarının etkisi dikkate alınmalıdır. Stok maliyetlerinin TFRS ye göre baştan hesaplanması pratik olduğu hallerde en doğru ve güvenilir sonuç veren yöntemdir. Bu uygulamada bu yöntem izlenecektir tarihi itibariyle yarı mamul ve mamuller TFRS ye göre değerlenirken AK-4 İzin Karşılığı ve AK-6 Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin düzeltilmesi fark kayıtlarının üretim maliyetleri üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır. Yeniden gözden geçirilen faydalı ömürler nedeniyle tarihinde sonra eren döneme ilişkin amortisman giderleri TL ye düşmüştür (AK ). Fakat aynı dönem için üretim faaliyetlerine ilişkin izin karşılığı gideri olan TL de üretim maliyetlerine eklenmelidir (AK ). Aşağıda üretim maliyetleri TFRS ye göre yeniden tespit edilmiştir: Hesap Hesap Nu. Mizan UFRS İlk Madde ve Malzemeler İşçilik İşçilik - Diğer Faydalar İşçilik - Dolaylı Amortisman Enerji Bakım ve Onarım İzin Karşılığı Üretim Maliyetleri Tablo 14: TFRS'ye göre üretim maliyetleri Yarı mamullerin maliyet bedelinin hesaplandığı tabloda üretim maliyetlerinin TFRS ye göre üretim maliyetleri ile güncellenmesi sonucunda tarihi itibariyle TFRS ye göre yarı mamuller aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Yarı Mamul Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2011 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 4,220 ( ) = Dönem Sonu , Dönem Sonu (THP) , = Fark Tablo 15: Yarı-mamul maliyet tablosu TFRS Bu örnekte tarihi itibariyle stokların TFRS ye göre düzeltilmesi sonucu oluşacak olan farkın tarihindeki yarı mamul ve mamul değerine etkisinin önemsiz düzeyde olduğu varsayılmış ve bu etki göz ardı edilmiştir.

18 Fark aşağıdaki gibi açılış kaydı ile düzeltilir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Yarı Mamuller Yarı mamullerin TFRS'ye göre değerlenmesi Yarı mamullerde yapılan düzeltme işleminin mamuller üzerindeki etkisi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Mamul Set-A Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimi Tamamlanan ( ) 4, = 2011 Satışa Hazır , Satılan ( ) 4,260 ( ) = Dönem Sonu , Dönem Sonu (THP) , = Fark Fark aşağıdaki gibi açılış kaydı ile düzeltilir: Tablo 16: Mamul maliyet tablosu TFRS 2011 Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Mamuller Mamullerin TFRS'ye göre değerlenmesi Stoklarda Değer Düşüklüğü Yapılan incelemede mamul stoklarının 8 TL/adet e satılabildiği ve bu satışı gerçekleştirmek için 50 Kuruş/adet satış ve nakliye giderine katlanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda Net Gerçekleşebilir Değer 7,5 TL/adet olarak hesaplanmaktadır (8 TL 05 TL = 7,5 TL). Şirketin TFRS ye göre hesaplanan mamul maliyeti 4,260 TL/adet tir. Net Gerçekleşebilir Değer maliyet bedelinin üzerinde olduğundan stoklar da değer düşüklüğü düzeltmesi yapılmayacaktır. Ertelenmiş Vergi nin Hesaplanması Bu uygulamada ertelenmiş vergi hesaplaması oldukça basit bir biçimde ele alınmaktadır. Buna göre düzeltme öncesi mizan ile düzeltme/açılış Kayıtlarının yansıtıldığı Düzeltmeler Sonrası Mizan karşılaştırılır 9. Bilanço farkları ertelenmiş vergi yönünden düzeltme kayıtlarının da niteliği irdelenerek incelenir. Bu nedenle ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerine ilişkin açılış veya düzeltme kaydı tüm diğer açılış ve düzeltme kayıtları tamamlandıktan sonra hesaplanarak kaydedilir. 9 Karşılaştırma Tablo 18: Fark kayıtlarının mizana yansıtılması 2011 ye başvurularak yapılabilir.

19 tarihi itibariyle bilanço farkları ve bunlara ilişkin geçici farklar aşağıdaki gibidir: Nu. Hesap VUK 2011 Düzeltme Sonrası Mizan Bilanço Farkları Ert. Vergi Değ. Ert. Verg, (%20) 120 Alıcılar ( ) Geçici fark Şüpheli Ticari Alacaklar Kar. ( ) (50.000) (50.000) Geçici fark (10.000) 193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Yarı Mamuller Geçici fark Mamuller (66.420) Geçici fark (13.284) 257 Birikmiş Amortismanlar ( ) ( ) ( ) Geçici fark ( ) İzin Karşılığı - (85.000) Geçici fark Geçmiş Yıllar Kârları ( ) ( ) Toplam ( ) Tablo 17: Ertelenmiş vergi hesaplaması Geçici farklar üzerinden yapılan ertelenmiş vergi hesabı sonucunda tarihi itibariyle TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır 10. Hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğü aşağıdaki açılış kaydı ile düzeltilebilir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kaydedilmesi Fark Kayıtlarının Mizana Yansıtılması Ertelenmiş vergiye ilişkin fark kaydının hazırlanmasından sonra tüm sınıflama, düzeltme/açılış kayıtları mizana sütunlar halinde eklenir ve TFRS ye göre mizan oluşturulur. Bu sayfayı takip eden tabloda bu işlem gösterilmiştir: 10 Geçici farklar dışından ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü doğurması muhtemel olaylar olmadığı varsayılmıştır.

20 TFRS ye Göre Hazırlanmış Mizan dan Bilançonun Hazırlanması Nu. Hesap VUK 2011 AK-1 AK-2 AK-3 AK-4 AK-5 AK-6 AK-7 AK Kasa Bankalar Alıcılar ( ) Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) ( ) (50.000) (50.000) 150 İlk Madde Malzeme Yarı Mamuller (5.167) Mamuller (18.780) Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları (15.000) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ( ) Arsa ve Araziler Binalar Tesis, Makine Ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) ( ) ( ) ( ) 300 Banka Krediler (25.000) (25.000) (25.000) 320 Satıcılar ( ) ( ) ( ) Ödenecek Vergi Ve Fonlar - KV ( ) ( ) ( ) Ödenecek Vergi Ve Fonlar - KDV (30.000) (30.000) (30.000) Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri (20.000) (20.000) (20.000) İzin Karşılığı - (85.000) (85.000) (85.000) 479 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - ( ) ( ) 500 Sermaye ( ) ( ) ( ) 570 Geçmiş Yıllar Kârları ( ) (85.200) (50.000) ( ) ( ) ( ) 600 Yurt İçi Satışlar ( ) ( ) ( ) 601 Yurt Dışı Satışlar ( ) ( ) ( ) 610 Satıştan İadeler(-) Satılan Mamullerin Maliyeti(-) Paz. Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) Genel Yönetim Giderleri(-) Faiz Gelirleri (45.000) (45.000) (45.000) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Karşılık Giderleri(-) Kısa Vadeli Borçlanma Gid.(-) Dön.Kârı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri Tablo 18: Fark kayıtlarının mizana yansıtılması Düzeltme Sonrası AK-9 SK-1 TFRS 2011

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı