Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması"

Transkript

1 Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği ile TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması 1 Şekil 1: Dilbert, Muhasebe Müdürü ve Bradley Hayır! Beni muhasebede çalışmaya zorlayamazsınız! Ben bir mühendisim! Artık çok geç Geldin Havayı soludun Değişim geri çevrilemez Bradley seni eğitecek. Bu iş hakkında kötü bir hissiyatım olmaya başladı Güzel. Eğitimin o kısmını geçebilirim. Emre Öztürk Ekim 2013, Gerence 1 Dilbert.com

2 Bu sayfa, Kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

3 1. Giriş Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Finansal Raporlama Standatları(TFRS) nı uygulayacak şirketlerin, TFRS ye göre hazırlayacakları finansal tablolara ilişkin Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi ni, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlamıştır sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kurumları gibi finansal kuruluşlar bu kapsam dışındadır. Bu uygulama örneği, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi kullanılarak TFRS finansal tablolarını ilk kez tarihi itibariyle hazırlayacak bir üretim şirketini konu etmektedir. Uygulama örneği, finansal tabloların hazırlanmasında Dışarıdan Atılan Kayıtlar(DAK) tekniği kullanmaktadır. Bu teknik özetle Tek Düzen Hesap Planı(THP) ve Vergi Usul Kanunu(VUK) na göre düzenlenen mizanlar üzerine dışarından atılan kayıtların eklenmesi suretiyle TFRS finansal tablolar hazırlanmasıdır. Bir işletmede iki farklı muhasebe sisteminin aynı anda kullanılmasının yaratacağı zorluk ve getireceği yüksek maliyet nedeniyle ülkemizde TFRS ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na göre finansal tablo hazırlayan şirketlerin önemli bir kısmı bu tekniği kullanarak UFRS/TFRS finansal tablolarını hazırlamaktadır. Ülkemizdeki TFRS uygulamasına ilişkin mevzuat da uygulamadaki bu durumu görerek muhasebe kayıtlarının TFRS ye tutulması zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve bu tekniğin kullanımına izin vermiştir. Fakat yaygın kullanımına rağmen bu tekniğe ilişkin uygulama kılavuzları ve örnek uygulamalar henüz yeterli sayıda değildir. Bu tekniğin uygulamasında bir yeknesaklık söz konusu değildir ve uygulayıcılar bu tekniği kendilerine özgü şekillerde kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı DAK hakkında okuyucuları bilgilendirmek ve bu tekniğin yeknesak bir yönteme dönüşmesine yardımcı olmaktır. Önemli Not: DAK tekniğinin bu örnekteki uygulanma şekli bu örneği hazırlayanın tecrübesine dayanarak hâlihazırda TFRS finansal tablo hazırlamak için kullandığı yöntem olup birçok uygulayıcı aynı tekniği farklı şekillerde uygulamaktadır. Ayrıca kullanılan Türkçe terminoloji de (tekniğe verilen ad da dahil olmak üzere) bu örneği hazırlayan tarafından oluşturulmuştur bu nedenle uygulamada farklı adlandırmalar mevcut olabilir. 2. Uygulamadaki Kısıtlar ve Varsayımlar Dış dünyayı anlamak üzere hazırlanan her model, dış dünyanın karmaşık ve dinamik yapısını daha iyi modelleyebilmek ve anlaşılabilir bir hale getirmek üzere çeşitli varsayımlar ve kısıtlar belirleyerek dış dünyanın gerçekliğini daraltır. Bu uygulama örneği de diğer tüm modellemeler de olduğu gibi çeşitli kısıtlar ve varsayımlar ile dış dünyanın gerçekliğini daraltmaktadır. Süre kısıtlaması, tekrarlardan kaçınmak ve önemli konulara odaklanabilmek için bu uygulama örneğine ilişkin önemli kısıtlamalar ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:

4 Kısıtlar DAK tekniğine odaklanıldığından uygulamada sıkça yapılan bazı düzeltme kayıtları göz ardı edilmiş ve gösterilen düzeltme ve sınıflama kayıtlarının karmaşıklığı da oldukça azaltılmıştır. Gerçek uygulamalarda bu örnektekine göre çok daha fazla sayıda düzeltme ve sınıflama kaydı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma yalnızca Dışarıdan Atılan Kayıtlar tekniğinin uygulaması açısından değerlendirilmelidir. İşletmeler, ilk kez TFRS ye geçişte TFRS finansal tablolarını cari dönemin yanında önceki dönemi de karşılaştırmalı olarak gösterecek şekilde hazırlamalıdır. Fakat cari dönem ve önceki dönemi karşılaştırmalı olarak gösteren gelir tablosunun hazırlanabilmesi için üç dönem bilançonun hazırlanması gerekmektedir. Uygulamaya konu edilen işletmenin TFRS ye geçiş tarihi tür. Fakat bu uygulama örneğinde tekrardan kaçınmak üzere tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin gelir tablosu, tarihi itibariyle hazırlanmış bilanço ve bunlara ilişkin diğer bilgilerin hazırlanması gösterilmeyecektir. Son olarak TFRS finansal tabloların yalnızca gelir tablosu ve bilanço hazırlanacak olup diğer dipnotlar, özkaynaklar değişim tablosu kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunun hazırlanması bu uygulamada gösterilmeyecektir. Varsayımlar TFRS finansal tabloların hazırlanmasında aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur: 1) Stokların maliyeti dönemsel ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplanmaktadır ve dönem olarak takvim yılı esas alınmaktadır. TFRS finansal tabloların hazırlanmasında da bu yöntem kullanılacaktır. 2) TFRS finansal tabloların hazırlanmasında maddi duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi seçilmiştir. 3) Şirket in uyguladığı stok değerleme yöntemi nedeniyle tarihi itibariyle değerlenmiş stok maliyetlerinin tarihi itibariyle yapılan TFRS ye göre stok değerlemesi üzerinde düşük düzeyli de olsa etkisi bulunmaktadır. Bu örnekte bu etkinin önemsiz düzeyde olduğu varsayılmıştır. 4) İşletmenin ertelenmiş vergi hesaplamasını etkileyecek taşınan vergi zararları ve diğer olaylar olmadığı varsayılmıştır. 5) Kurumlar vergisi oranı tüm dönemler için %20 olarak kabul edilmiştir. 6) Kıdem tazminatı ve benzeri uygulamalar yok sayılmıştır. 7) Piyasa faizleri %8 olarak varsayılmıştır. 8) Verilen muhasebe olayları dışında TFRS finansal tabloların hazırlanmasına etkisi olabilecek başka bir olayın olmadığı varsayılmıştır.

5 3. Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği Dışarıdan Atılan Kayıtlar(DAK) tekniğinin yeknesak bir uygulaması ve terminolojisi bulunmamaktadır. Bu teknik, özetle işletmelerin muhasebe sisteminin oluşturduğu mizanlar üzerine muhasebe sistemi dışında oluşturulan TFRS fark kayıtlarının yine muhasebe sistemi dışından eklenmesi suretiyle TFRS finansal tablolarının oluşturulmasıdır. Yasal Defterler TK Taşıma Kayıtları DK DüzeltmeK ayıtları SK Sınıflama Kayıtları TFRS Finansal Tablolar Tablo 1: Dışarıdan Atılan Kayıt tekniği DK Düzeltme Kaydı: Bilanço hesaplarının TFRS ye uygun hale getirmek için gelir tablosu hesapları ile karşılıklı olarak düzelten kayıtlardır. Ayrıca düzeltme kayıtlarının net dönem kar ve zararına etkisi bulunmaktadır. Buna ek olarak düzeltme kayıtlarının ertelenmiş vergi hesaplaması üzerinde önemli düzeyde bir etkisi bulunmaktadır. Önemli Not: Bu uygulama örneğini hazırlayan uygulayıcı temel bir ilke olarak düzeltme kayıtlarında 570 Geçmiş Yıl Karları ve 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarına yer vermez ve bu hesaplara yapılacak fark kayıtlarını taşıma kayıtlarını kullanarak yapar. SK - Sınıflandırma Kaydı: Gelir tablosu ya da bilanço hesaplarının TFRS finansal tablolarda doğru hesaplarda sınıflandırılması için yapılmaktadır. Sınıflama kayıtlarının net dönem kar ve zararına etkisi bulunmamaktadır. Mizanda hesapların detaylandırılması, hesapların TFRS finansal tablolar göz önüne alınarak hazırlanması yada mizan hesapları ile TFRS finansal tablolarının eşleştirilmesinde yapılacak iyileştirmeler ile sınıflama kayıtlarının sayısı azaltılabilir. TK Taşıma Kaydı: VUK ve THP ye göre hazırlanan mizanlar geçmiş dönemlere ilişkin olarak düzeltilmesi gereken TFRS kayıtlarını içermez. DAK tekniğinin en önemli sorunu Mizan ve TFRS farklarının geçmiş dönem ve cari dönemden kaynaklanan kısımlarının ayrıştırılmasıdır. Taşıma kayıtları farkların bir önceki dönem ile ilişkili olan kısımlarını düzelten kayıtlardır. Önemli Not: Açılış yılı hariç olmak üzere her dönem için ilk fark kaydı taşıma kaydıdır. Önemli Not: Sınıflama kayıtları sonraki dönemlere taşınmaz. Taşıma kayıtları üç çeşittir:

6 1) Taşı Bırak: Bir önceki dönemdeki düzeltme kaydı aynı şekilde üzerinde çalışılan döneme taşınır. Yalnızca geçmiş dönemdeki düzeltme kaydında yer alan gelir tablosu hesapları 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarına dönüştürülerek kaydedilir. Önemli Not: Taşı bırak kayıtlarında gelir tablosu hesapları kullanılmaz. 2) Taşı Ters Çevir: Taşı Ters Çevir kaydı, bir önceki dönemdeki düzeltme kaydı gerektiren farkın üzerinde çalışan dönemde ortadan kalktığı hallerde atılır. Taşı ters çevir kaydı geçmiş yılda atılan düzeltme kaydını önce üzerinde çalışılan döneme 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesaplarını kullanarak taşır daha sonra bu kaydını tersini 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları yerine gelir tablosu hesaplarını kullanarak bilanço hesaplarını kapatır. Taşı Ters Çevir kayıtları, ortadan kalkmış düzeltme gerektiren bir farkın geçmiş dönem özkaynaklarına olan etkisinin taşınmasını sağlar. Önemli Not: Taşı ters çevir kayıtlarında bilanço hesapları kullanılmaz. 3) Gör Ama Düzeltme: TFRS finansal tabloların kesin mizanın hazırlanmasından önce hazırlandığı bazı durumlarda TFRS finansal tabloların oluşturulması için yapılan bazı düzeltme kayıtları TFRS finansal tablolar hazırlandıktan sonra da mizanlar üzerinde de yapılabilir. Bu durumda bir sonraki dönemde düzeltme kaydı mizana kendiliğinden yansıdığı için bu düzeltme kayıtları taşınmaz. AK Açılış Kaydı: Açılış kayıtları TFRS ye geçiş sırasında açılış bilançosunun hazırlanmasında kullanılan düzeltme kayıtlarıdır. Düzeltme kayıtlarından farkı ise açılış kayıtlarında gelir tablosu hesapları bulunmamaktadır. Gelir tablosu hesapları yerine 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Zararları hesapları kullanılır. DAK Tekniğinin Kullanımında Dikkat Edilecek Konular DAK tekniğini kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1- Farklı türdeki fark kayıtları hiçbir biçimde birleştirilmemelidir (Taşıma kayıtlarının birbiriyle birleştirilmesi hariç olmak üzere). Özellikle düzeltme kayıtları içinde bulunan sınıflama kayıtları ayrıştırılmalıdır. 2- Farklı olaylardan kaynaklanan fark kayıtları ayrı ayrı oluşturulmalı ve ayrı ayrı kaydedilmelidir. 3- Düzeltme kayıtları kesinlikle geçmiş yıl kar ve zararı hesabını içermemelidir (Bazı istisnalar bulunmakla birlikte bu genelleme yapılabilir). 4- Taşıma kayıtları yapıldıktan sonra Geçmiş Yıl Kar ve Zararları nın sağlaması yapılarak taşıma kayıtları kontrol edilmelidir. 5- Tüm fark kayıtlarının neden hazırlandığı ilgili hesaplamalarla beraber açık ve doğru bir biçimde dökümante edilmeli ve sonraki dönemlerde kullanılmak üzere özenle saklanmalıdır.

7 4. İşletme Hakkında Gerence Sağlık Ürünleri Üretim A. Ş. (Şirket), Karaburun Şirketler Topluluğu (Topluluk) tarafından beslenme pompalarında kullanılmak üzere set üretmek için 1 Ocak 2006 tarihinde iştirak olarak İzmir de kurulmuştur. Şirket, set üretimini enjeksiyon yöntemini kullanarak yapmaktadır. Enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir ve tarihleri itibariyle THP ye ve VUK a göre hazırlanmış mizanlar 2 aşağıdaki gibidir: Nu. Hesap Kasa Bankalar Alıcılar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) ( ) ( ) 150 İlk Madde Malzeme Yarı Mamuller Mamuller Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Arsa ve Araziler Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) ( ) ( ) 300 Banka Kredileri (25.000) (50.000) 320 Satıcılar ( ) ( ) Ödenecek Vergi ve Fonlar - KV ( ) (30.000) Ödenecek Vergi ve Fonlar - KDV (30.000) (27.500) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (20.000) (20.000) 500 Sermaye ( ) ( ) 570 Geçmiş Yıllar Kârları ( ) ( ) 600 Yurt İçi Satışlar ( ) ( ) 601 Yurt Dışı Satışlar ( ) ( ) 610 Satıştan İadeler(-) Satılan Mamullerin Maliyeti(-) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) Genel Yönetim Giderleri(-) Faiz Gelirleri (45.000) (55.000) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar - (50.000) 654 Karşılık Giderleri(-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) Tablo 2: ve tarihli mizanlar 2 Mizanlar, gelir tablosu hesaplarının 690 Dönem Kar ve Zararı na aktarılmasından önceki halindedir.

8 5. Muhasebe Olayları ve tarihlerinde sona eren dönemde Şirket in TFRS ye göre finansal tablolarının hazırlanması açısından göz önünde tutulması gereken önemli muhasebe olayları ve bilgileri aşağıda sıralanmıştır: Kasa ve tarihli mizanların 100 Kasa hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarlarındaki bakiyeler, Şirket kasasında bulunan Türk Lirası cinsinden banknotlardan oluşmaktadır. Bankalar ve tarihli mizanların 102 Bankalar hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarlarındaki bakiyeler Türk Lirası cinsinden vadeli ve vadesiz mevduatlardan oluşmaktadır. Vadeli hesaplara ilişkin olarak ve tarihleri için sırasıyla TL ve TL tutarında faiz tahakkuku yapılmıştır. Faiz tahakkukları 181 Gelir Tahakkukları hesabına kaydedilmiştir. Vadeli mevduatların vadeleri üç aydan azdır. Ticari Alacaklar ve Satışlar Şirketin satış politikası uyarınca satışlar müşterilere faturalandığında cari hesapta izlenir ve yaklaşık bir ay içinde peşin olarak tahsil edilir ve tarihli mizanların 120 Alıcılar hesabından izlenen alacakların detayları aşağıdaki bakiyelerden oluşmaktadır: Ticari Alacaklar Tutar 3 Satış Tarihi Tutar Satış Tarihi Karareis Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti Chios Medical Services Co Germiyan Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti Urla Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti Toplam Tablo 3: Ticari alacakların listesi tarihinde Chios Medical Co. ya yapılan TL tutarındaki adet ürüne ait satış faturası kesilmiş ve bu işlem tarihinde hasılat olarak muhasebeleştirilmiştir. Fakat bu ürünlerin Yunanistan gümrüğünde alıcıya teslimatı de yapılmıştır. Bu satış işlemenin teslim şartlarına göre malların gümrüklü alana kadar navlun ve sigorta işlemlerinden satıcı sorumludur. Şirket, VUK un ilgili hükümlerine göre şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır ve tarihleri itibariyle yasal takip süreci başlatılmış tüm alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılmış ve bunların 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabında karşılık ayrılmıştır ve tarihleri itibariyle karşılık ayrılmış şüpheli alacakların detayları aşağıdaki gibidir: 3 Tutarlar, Chios Medical den olan alacaklar dışındakiler KDV dahil olarak sunulmuştur.

9 Şüpheli Alacak Durum Kara Özel Sağlık Kurumları A. Ş. Yasal takip sürmektedir Yeşil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. İcra yoluyla tahsilat yapılmıştır Sarı Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. Yasal takip sürmektedir Toplam Tablo 4: Şüpheli alacaklar tablosu i) Kara Özel Sağlık Kurumları dan olan TL tutarındaki alacağın tamamına 2011 yılında karşılık ayrılmıştır. Şirket, avukatlarından alınan görüşe göre mal varlıkları üzerinde bulunan ipotekler ve diğer icra takipleri nedeniyle bu müşteriden dava lehte sonuçlansa dahi bir tahsilat yapılması beklenmemektedir. ii) Yeşil Medikal den olan TL tutarındaki alacak için tarihi itibariyle yasal takip başlatılmış ve karşılık ayrılmıştır. Şirket avukatları davanın lehte sonuçlanacağı ve tutarın tahsilinin muhtemel olduğu yönünde görüş vermiştir tarihinde dava lehte sonuçlanarak tahsilat yapılmıştır tarihli mizanda 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabında bulunan TL tutarındaki bakiye bu işlemden kaynaklanmaktadır. iii) Sarı Sağlık Hizmetleri nden 2012 yılı içinde alınan TL tutarında bir çek karşılıksız çıkmıştır. Şirket avukatları tarafından yasal takip başlatılmıştır. Şirket avukatları alacağın tahsilini olası görmemektedir tarihli mizanda 654 Karşılık Giderleri hesabında bulunan TL tutarındaki bakiye bu işlemden kaynaklanmaktadır. iv) Urla Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti., de iflas etmiştir. Her ne kadar iflas haber alınmış olsa da 2012 yılı içinde yasal takip başlatılamamıştır. Yasal takip tarihinde başlatılmış ve bu bakiye için karşılık ayrılmıştır. Urla Medikal in varlıkları birinci derecede diğer taraflara ipotekli olduğundan şirket avukatları alacağın tahsilini muhtemel görmemektedir. İzin Karşılığı ve tarihleri itibariyle hesaplanan izin karşılığı yükümlüğü sırasıyla TL ve TL dir ve tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin izin karşılığı giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Üretim (Direkt ve Endirekt İşçilik) Satış ve Pazarlama Genel Yönetim Toplam Kısa Vadeli Banka Kredileri Tablo 5: İzin karşılığı giderleri ve tarihli mizanların 300 Banka Kredileri hesabında bulunan sırasıyla TL ve TL tutarındaki bakiyeler rotatif kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilere ilişkin faiz tahakkukları ve tarihlerinde bankalar tarafından tespit edilerek Şirketin vadesiz hesaplarından tahsil edilmiştir. Ticari Borçlar Şirket, yerel tedarikçileri ile açık hesap çalışmaktadır ve ortalama ödeme vadesi 30 günden azdır. Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi ve de sona eren döneme ilişkin kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir:

10 Dönem Karı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) = Kurumlar Vergisi Matrahı Kurumlar Vergisi Oranı 20% 20% = Hesaplanan Kurumlar Vergisi İlgili yıla ilişkin yapılan ödemeler 5 ( ) (90.000) = Ödenecek Kurumlar Vergisi Tablo 6: Kurumlar vergisi hesaplaması Hesaplanan dördüncü çeyrek kurumlar vergisi tutarları 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ve Ödenecek Vergi Ve Fonlar KV hesaplarına tahakkuk ettirilmiş olup izleyen yılda dördüncü çeyrek ödemesi yapılmıştır 6. Şirket, ve tarihleri itibariyle 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesapları mahsuplaştırılarak Ödenecek Vergi Ve Fonlar KDV hesabına ödenecek KDV yükümlülüğü yansıtılmıştır. Temettü Dağıtımı İşletme tarihinde ortaklarına TL tutarında temettü dağıtmıştır. Temettü ödemesi nakit olarak yapılmıştır. Maddi Duran Varlıklar Şirket in maddi duran varlıklarının VUK a göre belirlenmiş maliyet bedellerinin UMS 16 da tanımlanan maliyet bedeli olarak kabul edilebileceği öngörülmektedir. Fakat Şirket yönetimi, maddi duran varlık kalemlerinden elde edilecek ekonomik fayda ve bunların ekonomik ömürleri göz önüne alındığında VUK a göre belirlenmiş faydalı ömürlerin yeniden belirlenmesi gerektiği kanısındadır. Hâlihazırda tamamen amorti olmuş bazı maddi duran varlık kalemleri ekonomik değer üretmeye devam etmektedir. Yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş faydalı ömürler yandaki gibidir. Faydalı Ömür Fabrika Binası 25 Ekstrüzyon Hattı 10 Havalandırma Tesisatı 10 Elektrik Trafosu ve Tes. 10 Yükleme Vinci 10 PVC Siloları 10 Doğrama Makinesi 10 Elektrikli Palet Taşıyıcı 10 Demirbaşlar - Üretim 5 Demirbaşlar - Genel Yön. 5 Demirbaşlar - Pazarlama 5 Tablo 7: Faydalı ömürler 4 KKEG lerin tamamı yönetim giderlerinden oluşmaktadır. 5 Peşin ödenen vergiler, ilk üç çeyrek için yapılan geçici kurumlar vergisi ödemelerini yansıtmaktadır. 6 Dönem kurumlar vergisi 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabına yansıtılmamıştır.

11 Maddi Duran Varlıklar Edinme Faydalı Birikmiş Amort. Birikmiş Maliyet Tarihi Ömür Amort. Gideri Amort. Arsalar Arsa ve Araziler Amort. Gideri. Fabrika Binası Binalar Ekstrüzyon Hattı Ekstrüzyon Hattı Ekstrüzyon Hattı Havalandırma Tesisatı Elektrik Trafosu ve Tesisatı Yükleme Vinci PVC Siloları Doğrama Makinesi Elektrikli Palet Taşıyıcı Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar - Üretim Demirbaşlar - Genel Yönetim Demirbaşlar - Pazarlama Demirbaşlar Toplam Amortisman Gideri - Genel Üretim Giderleri Satış, Dağıtım ve Paz. Giderleri Genel Yönetim Giderleri Toplam Tablo 8: VUK'a göre hazırlanmış MDV tablosu

12 Üretim Maliyetleri İşletme iki vardiya düzeninde çalışmaktadır ve normal üretim kapasitesi yıllık adet settir de pazardaki düşük talep nedeniyle üretim adet set üretimi ile sınırlı kalmıştır. Şirket, bu dönemde işçi sayısında herhangi değişikliğe gitmemiştir. Üretim giderlerinden yalnızca ilk madde ve malzeme giderleri ile enerji giderleri üretim düşüşüne paralel olarak 2012 de düşüş olmuştur. Yapılan analizlerde üretim maliyetlerinden yalnızca ilk madde ve malzeme ve enerji giderlerinin değişken nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Şirket in ve tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin maliyet çalışmaları bu kısımda detaylı olarak verilmiştir. İşletme yalnızca bir ürün ürettiği için dağıtım anahtarı kullanılmadan tüm üretim maliyetleri tek ürün olan Set-A ya dağıtılmıştır. Şirket, üretim sürecinde yalnızca bir hammadde kullanmaktadır. Üretimde kullanılan PVC Granül ün ilgili dönemlerdeki maliyet çalışması aşağıdaki gibidir: Hammadde - PVC Granül Miktar (Kg) Birim M. (TL/Kg) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Satın Alma , = 2011 Üretim için Hazır , Üretime Sevk (4.700) 262,50 ( ) = Dönem Sonu , Satın Alma , = 2012 Üretim için Hazır , Üretime Sevk (4.000) 267,39 ( ) = Dönem Sonu , Tablo 10: Hammadde maliyet tablosu Yarı mamuller paketlenmemiş ürünlerden oluşmaktadır ve paketleme maliyetleri oldukça düşük düzeydedir. İlgili dönemlerdeki yarı-mamul maliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Yarı Mamul Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2011 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 4,431 ( ) = Dönem Sonu , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2012 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 5,755 ( ) = Dönem Sonu , Tablo 11: Yarı-mamul maliyet tablosu Hesap İlk Madde ve Malzemeler İşçilik İşçilik - Diğer Faydalar İşçilik - Dolaylı Amortisman Enerji Bakım ve Onarım Toplam Tablo 9: Üretim maliyetleri

13 İlgili dönemlerdeki mamul maliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Mamul Set-A Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimi Tamamlanan , = 2011 Satışa Hazır , Satılan ( ) 4,440 ( ) = Dönem Sonu , Üretimi Tamamlanan , = 2012 Satışa Hazır , Satılan ( ) 5,508 ( ) = Dönem Sonu , Stoklarda Değer Düşüklüğü Tablo 12: Mamul maliyet tablosu Şirket in ve tarihi itibariyle stok kalemlerinde herhangi bir fiziksel hasar, kusur ve noksan bulunmamaktadır. Yapılan incelemede mamul stoklarının 8 TL/adet e satılabildiği ve bu satışı gerçekleştirmek için 50 Kuruş/adet satış ve nakliye giderine katlanıldığı tespit edilmiştir.

14 Açılış Bilançosunun Oluşturulması Kasa Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Bankalar Vadeli hesaplara ilişkin olarak için TL faiz tahakkuku yapılmıştır. Faiz tahakkuk TFRS ye göre nakit ve nakit benzerleri içinde gösterilmektedir. Faiz tahakkuklarına ilişkin olarak sınıflama kaydı aşağıdaki gibi yapılmıştır: Sınıflama Kaydı Borç Alacak 1 SK Bankalar Gelir Tahakkukları Faiz tahakkuklarının 102 Bankalar hesabına sınıflandırılması Ticari Alacaklar ve Satışlar Ticari alacakların ortalama tahsilat vadesinin bir ay olması ve faiz oranlarının da yüksek olmaması nedeniyle ticari alacakların iskonto edilmiş maliyet değerinin mizanda taşınan nominal değerlerinden önemli düzeyde farklı olmayacağı varsayılmış ve buna ilişkin herhangi bir düzeltme kaydı yapılmamıştır tarihinde Chios Medical Co. ya yapılan TL tutarındaki adet ürün satışının gümrüklü alana kadar navlun ve sigorta işlemlerinden satıcı sorumlu olduğundan ve teslimat 2012 de yapıldığından; bu satış işlemi; UMS 18 Hasılat a göre 2011 de hasılat muhasebeleştirilemez. Hasılat ile birlikte ilgili alacakta iptal edilmelidir. Bu satış işlemi aşağıdaki açılış kayıtları ile düzeltilmiştir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Alıcılar Chios Medical Co. ya yapılan satışın iptal edilmesi İlgili satış işlemine ait satılan malın maliyeti kaydı da gibi iptal edilmelidir. Bu satışa ilişkin olarak TFRS ye göre hesaplanan satılan malın maliyeti tutarı olan TL 7 de iptal edilerek mamul stoklarına ilave edilmelidir. Açılış Kaydı Borç Alacak AK Mamuller Geçmiş Yıl Karları Chios Medical Co. ya yapılan satışın iptal edilmesi - Maliyet Yeşil Medikal den olan TL tutarındaki alacak için tarihi itibariyle yasal takip başlatılmış ve karşılık ayrılmıştır de şirket avukatları davanın lehte sonuçlanacağı ve tutarın tahsilinin muhtemel olduğu yönünde görüş vermiştir. Alacağın tahsilinin muhtemel olması nedeniyle TFRS ye göre karşılık kaydı atılmamalıdır. Karşılığın iptali aşağıdaki gibi yapılmıştır: TL/adet TFRS ye göre belirlenmiş mamul maliyetidir. Bakınız AK adet x TL/adet = TL

15 Açılış Kaydı Borç Alacak AK Şüpheli Alacaklar Karşılığı Geçmiş Yıl Karları Yeşil Medikal için ayrılan karşılığın iptal edilmesi Diğer şüpheli alacaklar için herhangi bir düzeltme kaydı yapılmayacaktır. İzin Karşılığı tarihi itibariyle hesaplanan izin karşılığı TL dir. İzin karşılığı aşağıdaki fark kaydı ile TFRS finansal tablolara alınır: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları İzin Karşılıkları Kısa Vadeli Banka Kredileri Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Ticari Borçlar Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi tarihi itibariyle izin karşılıklarının kayda alınması tarihi itibariyle hesaplanan kurumlar vergisinin gelir tablosuna yansıtılması gerekmektedir. Bilançoda taşınmakta olan hesaplanan kurumlar vergisi aşağıdaki gibi gelir tablosuna yansıtılır: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Temettü Dağıtımı Düzeltme veya sınıflama işlemi yapılmamıştır. Maddi Duran Varlıklar 2011'e ilişkin kurumlar vergisinin giderleştirilmesi Şirket, maddi duran varlıkların faydalı ömürlerini TFRS ye göre yeniden belirlemiştir. Yeniden belirlenen faydalı ömürler üzerinde göre kıst doğrusal amortisman yöntemiyle itibariyle birikmiş amortisman Tablo 13 de TL olarak hesaplanmıştır. Birikmiş amortisman aşağıdaki açılış kaydı ile düzeltilmiştir TL (Mizan) TL (TFRS)= TL (Fark). Açılış Kaydı Borç Alacak AK Birikmiş Amortismanlar Geçmiş Yıl Karları Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin düzeltilmesi Maddi duran varlıkların maliyet bedelleri ile ilgili bir düzeltme yapılmayacaktır.

16 Maddi Duran Varlıklar TFRS TFRS TFRS Edinme Yaş Yaş Faydalı Birikmiş Amort. Birikmiş Amort. Maliyet Tarihi Ömür Amort. Gideri Amort. Gideri. Arsalar ,50 6, Arsa ve Araziler Fabrika Binası ,50 6, Binalar Ekstrüzyon Hattı ,75 4, Ekstrüzyon Hattı ,75 4, Ekstrüzyon Hattı ,50 6, Havalandırma Tesisatı ,75 5, Elektrik Trafosu ve Tesisatı ,50 6, Yükleme Vinci ,75 4, PVC Siloları ,50 6, Doğrama Makinesi ,75 4, Elektrikli Palet Taşıyıcı ,75 4, Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbaşlar - Üretim ,50 2, Demirbaşlar - Genel Yönetim ,50 2, Demirbaşlar - Pazarlama ,50 2, Demirbaşlar Toplam Amortisman Gideri - Genel Üretim Giderleri Satış, Dağıtım ve Paz. Giderleri Genel Yönetim Giderleri Toplam Tablo 13: TFRS'ye göre maddi duran varlıklar

17 Üretim Maliyetleri Stok maliyetlerinin TFRS ye uygun hale getirilmesi için stok maliyetini oluşturan unsurlar üzerindeki TFRS fark kayıtlarının etkisi dikkate alınmalıdır. Stok maliyetlerinin TFRS ye göre baştan hesaplanması pratik olduğu hallerde en doğru ve güvenilir sonuç veren yöntemdir. Bu uygulamada bu yöntem izlenecektir tarihi itibariyle yarı mamul ve mamuller TFRS ye göre değerlenirken AK-4 İzin Karşılığı ve AK-6 Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin düzeltilmesi fark kayıtlarının üretim maliyetleri üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır. Yeniden gözden geçirilen faydalı ömürler nedeniyle tarihinde sonra eren döneme ilişkin amortisman giderleri TL ye düşmüştür (AK ). Fakat aynı dönem için üretim faaliyetlerine ilişkin izin karşılığı gideri olan TL de üretim maliyetlerine eklenmelidir (AK ). Aşağıda üretim maliyetleri TFRS ye göre yeniden tespit edilmiştir: Hesap Hesap Nu. Mizan UFRS İlk Madde ve Malzemeler İşçilik İşçilik - Diğer Faydalar İşçilik - Dolaylı Amortisman Enerji Bakım ve Onarım İzin Karşılığı Üretim Maliyetleri Tablo 14: TFRS'ye göre üretim maliyetleri Yarı mamullerin maliyet bedelinin hesaplandığı tabloda üretim maliyetlerinin TFRS ye göre üretim maliyetleri ile güncellenmesi sonucunda tarihi itibariyle TFRS ye göre yarı mamuller aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Yarı Mamul Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimine Başlanan Üretim Maliyetleri = 2011 Tamamlanma için Hazır , Tamamlanan ( ) 4,220 ( ) = Dönem Sonu , Dönem Sonu (THP) , = Fark Tablo 15: Yarı-mamul maliyet tablosu TFRS Bu örnekte tarihi itibariyle stokların TFRS ye göre düzeltilmesi sonucu oluşacak olan farkın tarihindeki yarı mamul ve mamul değerine etkisinin önemsiz düzeyde olduğu varsayılmış ve bu etki göz ardı edilmiştir.

18 Fark aşağıdaki gibi açılış kaydı ile düzeltilir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Yarı Mamuller Yarı mamullerin TFRS'ye göre değerlenmesi Yarı mamullerde yapılan düzeltme işleminin mamuller üzerindeki etkisi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Mamul Set-A Miktar (Adet) Birim M. (TL/Adet) Maliyet (TL) + Dönem Başı , Üretimi Tamamlanan ( ) 4, = 2011 Satışa Hazır , Satılan ( ) 4,260 ( ) = Dönem Sonu , Dönem Sonu (THP) , = Fark Fark aşağıdaki gibi açılış kaydı ile düzeltilir: Tablo 16: Mamul maliyet tablosu TFRS 2011 Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Mamuller Mamullerin TFRS'ye göre değerlenmesi Stoklarda Değer Düşüklüğü Yapılan incelemede mamul stoklarının 8 TL/adet e satılabildiği ve bu satışı gerçekleştirmek için 50 Kuruş/adet satış ve nakliye giderine katlanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda Net Gerçekleşebilir Değer 7,5 TL/adet olarak hesaplanmaktadır (8 TL 05 TL = 7,5 TL). Şirketin TFRS ye göre hesaplanan mamul maliyeti 4,260 TL/adet tir. Net Gerçekleşebilir Değer maliyet bedelinin üzerinde olduğundan stoklar da değer düşüklüğü düzeltmesi yapılmayacaktır. Ertelenmiş Vergi nin Hesaplanması Bu uygulamada ertelenmiş vergi hesaplaması oldukça basit bir biçimde ele alınmaktadır. Buna göre düzeltme öncesi mizan ile düzeltme/açılış Kayıtlarının yansıtıldığı Düzeltmeler Sonrası Mizan karşılaştırılır 9. Bilanço farkları ertelenmiş vergi yönünden düzeltme kayıtlarının da niteliği irdelenerek incelenir. Bu nedenle ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerine ilişkin açılış veya düzeltme kaydı tüm diğer açılış ve düzeltme kayıtları tamamlandıktan sonra hesaplanarak kaydedilir. 9 Karşılaştırma Tablo 18: Fark kayıtlarının mizana yansıtılması 2011 ye başvurularak yapılabilir.

19 tarihi itibariyle bilanço farkları ve bunlara ilişkin geçici farklar aşağıdaki gibidir: Nu. Hesap VUK 2011 Düzeltme Sonrası Mizan Bilanço Farkları Ert. Vergi Değ. Ert. Verg, (%20) 120 Alıcılar ( ) Geçici fark Şüpheli Ticari Alacaklar Kar. ( ) (50.000) (50.000) Geçici fark (10.000) 193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Yarı Mamuller Geçici fark Mamuller (66.420) Geçici fark (13.284) 257 Birikmiş Amortismanlar ( ) ( ) ( ) Geçici fark ( ) İzin Karşılığı - (85.000) Geçici fark Geçmiş Yıllar Kârları ( ) ( ) Toplam ( ) Tablo 17: Ertelenmiş vergi hesaplaması Geçici farklar üzerinden yapılan ertelenmiş vergi hesabı sonucunda tarihi itibariyle TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır 10. Hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğü aşağıdaki açılış kaydı ile düzeltilebilir: Açılış Kaydı Borç Alacak AK Geçmiş Yıl Karları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kaydedilmesi Fark Kayıtlarının Mizana Yansıtılması Ertelenmiş vergiye ilişkin fark kaydının hazırlanmasından sonra tüm sınıflama, düzeltme/açılış kayıtları mizana sütunlar halinde eklenir ve TFRS ye göre mizan oluşturulur. Bu sayfayı takip eden tabloda bu işlem gösterilmiştir: 10 Geçici farklar dışından ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü doğurması muhtemel olaylar olmadığı varsayılmıştır.

20 TFRS ye Göre Hazırlanmış Mizan dan Bilançonun Hazırlanması Nu. Hesap VUK 2011 AK-1 AK-2 AK-3 AK-4 AK-5 AK-6 AK-7 AK Kasa Bankalar Alıcılar ( ) Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) ( ) (50.000) (50.000) 150 İlk Madde Malzeme Yarı Mamuller (5.167) Mamuller (18.780) Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları (15.000) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ( ) Arsa ve Araziler Binalar Tesis, Makine Ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) ( ) ( ) ( ) 300 Banka Krediler (25.000) (25.000) (25.000) 320 Satıcılar ( ) ( ) ( ) Ödenecek Vergi Ve Fonlar - KV ( ) ( ) ( ) Ödenecek Vergi Ve Fonlar - KDV (30.000) (30.000) (30.000) Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri (20.000) (20.000) (20.000) İzin Karşılığı - (85.000) (85.000) (85.000) 479 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - ( ) ( ) 500 Sermaye ( ) ( ) ( ) 570 Geçmiş Yıllar Kârları ( ) (85.200) (50.000) ( ) ( ) ( ) 600 Yurt İçi Satışlar ( ) ( ) ( ) 601 Yurt Dışı Satışlar ( ) ( ) ( ) 610 Satıştan İadeler(-) Satılan Mamullerin Maliyeti(-) Paz. Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) Genel Yönetim Giderleri(-) Faiz Gelirleri (45.000) (45.000) (45.000) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Karşılık Giderleri(-) Kısa Vadeli Borçlanma Gid.(-) Dön.Kârı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri Tablo 18: Fark kayıtlarının mizana yansıtılması Düzeltme Sonrası AK-9 SK-1 TFRS 2011

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı