CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:..."

Transkript

1 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı KÜLTÜR VE YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 TÜRMO-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 1. şağıdakilerin hangisinde, yansıttığı kavramın cinsiyetini de bildiren bir ad vardır? ) eş kilometrelik yolu yaya yürüyerek gelmek kolay mı? ) Onu son kez, ölmeden birkaç saat önce görmüştüm. C) en denizde yüzmeyi eskiden beri çok severim. D) Turistler eski bir konağın fotoğrafını çekiyorlardı. E) u, bana daha sağlamve güzel geldi. ) Horoz dövüşü bana çok vahşice geliyor. ) Güreşçilerden biri oldukça güçlüydü. C) Kuzularından biri kaybolunca ağlamaya başladı. D) rkadaşlarımın yanında bunları söylemeliydin. E) Kardeşini koruması, bence yanlış değil. 6. azı öğrenciler, hiç kitap okumadan anlam sorularını çözmede tam başarı sağlaması zordur. u cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde, "olmak" eylemi yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? ) "bazı" yerine "bütün" sözcüğü getirilmeli ) "çözmede" sözcüğü "çözmekte" biçiminde yazılmalı C) "anlam" sözcüğü atılmalı D) "hiç" yerine "çok" sözcüğü getirilmeli E) "öğrenciler" sözcüğüne "-in" eklenmeli ) lanı dolduranların seslerinden sağır olduk. ) Söyleyin onlara savaşa hazır olsunlar. C) Öğleden önce toplantı salonunda olmalısın. D) "u emekler sana haramolsun." demişsin. E) "Çareniz yok, teslimolun!" diye bağırdı. 7. "Önüne yeni bir ufuk koymayan yazar, konacağı dalı seçemeyen kuş gibidir. Kuş bir yerlere konmak, yazar bir yerlere varmak, kendini aşmak zorundadır. Kalıcı olmak, eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmakla mümkündür. Toprak ekilmiyorsa, bereketini nerden bilelim?" 3. şağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz eylemdir? u parçada "eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmak" sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? ) Nereye gitsem karşımda seni buluyorum. ) Numaranızı doğru kodlayacaksınız. C) u gece mehtabı doya doya seyrettik. D) u tren de her akşam gecikiyor. E) En sonunda evi aldın demek. ) aşka yazarlardan daha çokokunmak ) Eskilerkadar güzel eserler vermek C) Ününü silinmeyecek şekilde sağlamlaştırmak D) Önceki ürünleri aşan eserler yaratmak E) Yazdıklarında son derece titiz olmak 4. şağıdakilerin hangisinde, "ile" bağlaç görevinde kullanılmıştır? 8. İki basamaklı ab doğal sayısı, rakamları toplamının 4 katına eşittir. u koşulu sağlayanab sayılarının toplamı kaçtır? ) Elindeki parayla evini yeniledi. ) Kediyle köpeği çokseviyor. C) Oğluyla sabahleyin okula gitti. D) ahar yağmurlarıyla çiçekler tomurcuklandı. E) nnesiyle ziyaret etti kardeşini. ) 90 ) 100 C) 120 D) 130 E) 140 2

3 TÜRMO-TESMER Ia+1I+Ib-5I+Ic+4I=0olduğuna göre, a+b+ctoplamı kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D) 3 E) Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan TL nin 3. yılın sonunda toplam faiz getirisi kaç TL olur? ) ) C) D) E) x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere, x.y çarpımında x çarpanına 3 eklendiğinde çarpım 60 artmaktadır. una göre, y çarpanı kaçtır? ) 18 ) 20 C) 23 D) 25 E) Kerem her ay sonunda bir bireysel emeklilik şirketine 800 TL yatırıyor. ylık bileşik faiz oranı % 4 olduğuna göre, 5 yıl sonra Kerem in parası kaç TL ye ulaşır? 60 ( (1,04) 10,5 alınız.) ) ) C) D) E) İki basamaklı en küçük negatif tamsayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tamsayının toplamı kaçtır? ) -99 ) -89 C) -70 D) 0 E) TMM'nin açılmasının Türk Siyasi tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle doğrudan ilgilidir? ) Ulusal iradenin egemen kılınması ) Düzenli ordu kurulması C) yaklanmaların bastırılması D) Meclis üyelerinin seçilmesi E) Laikliğin kabul edilmesi 12. 4a3b23 altı basamaklı doğal sayısı 11 etam bölünebildiğine göre, a+b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 17 ) 18 C) 19 D) 20 E) Türk temsilcileri, Lozan Konferansı'nın gündeminde yer alan sorunlardan hangisini, bir iç sorun saydıkları için uluslararası alanda görüşmeyi uygun bulmamışlardır? ) Dış borçlar ) Hatay sorunu C) Yabancı okullar D) Türkiye -Irak sınırı E) Kapitülasyonlar 13. Şeker oranı % 40 olan karışımından 350 gram, şeker oranı % 80 olan karışımından 150 gram alınarak karıştırılıyor. una göre, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? ) 60 ) 58 C) 56 D) 52 E) Montrö oğazlar Sözleşmesinin imzalanmasında etkili olan olay ) alkan savaşının yaklaşması ) İngiltere'nin baskı yapması C) Hatay'ın Türkiye'ye katılması D) II. Dünya Savaşının yaklaşması E) I. Dünya Savaşı

4 TÜRMO-TESMER Eğitim, öğretim ve kültür alanındaki gelişmelerin yoğunlaşmasına, bunların ülke geneline yayılmasına, halkın kültür düzeyinin artmasına ve okuma yazmanın kolaylaşmasına neden olan inkılaplar içerisinde diğerlerine göre daha etkili olan ) Türk Dil Kurumu'nun kurulması ) Öğretimin birleştirilmesi C) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkartılması D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Medreselerin kapatılması 22. ir şirketin tüm varlıklarını, borçlarını ve özsermayesini gösteren ve şirketin belli bir andaki fotoğrafı niteliğinde olan finansal tablo ) Özkaynak değişimtablosu ) Fon akım tablosu C) Gelir tablosu D) ilanço E) Nakit akım tablosu 20. şağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik örnek bir uygulamadır? ) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulması ) Köy Enstitüleri'nin kurulması C) Sümerbank'ın kurulması D) Halkevlerinin açılması E) TMM'nin kurulması 23. şağıdaki hesaplardanhangisi hazır değerler arasında yer almaz? ) lınan çekler ) Kasa C) ankalar D) Diğer hazır değerler E) Hisse senetleri 21. ir işletmenin yaptığı satış işleminin, devamlı envanter yöntemine göre kaydı aşağıdaki gibidir: LINN ÇEKLER HS. YURTİÇİ STIŞLR HS. HESPLNN KDV HS. STILN TİCRİ MLLRIN MLİYETİ HS. KS HS. XXX XXX XXX XXX u yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? ) Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı ) Kasa Hesabı C) lınan Çekler Hesabı D) Yurtiçi Satışlar Hesabı E) Hesaplanan KDV Hesabı XXX Muhasebe ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Muhasebe uygulamaları sabit değişmez ilkelere dayanmaz. ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağı muhasebe kavramlarıdır. C) Muhasebe ilkeleri kesinlikle izlenmesi gereken kurallardır. D) Muhasebe ilkelerinin amacı muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltarak işletmeler arası karşılaştırmalara olanak sağlamaktır. E) Muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları yoluyla uygulamaya koyulur.

5 TÜRMO-TESMER İşletmede tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. ncak kayıtlara göre kasada TL bulunmaktadır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS. 400 SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS İşletme sahip olduğu hisse senetlerine TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için ankasına göndermiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS GELİR THKKUKLRI HS ) KS HS. 400 DİĞER OLĞNDIŞI GELİR VE KÂRLR HS. 400 ) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS HİSSE SENETLERİ HS C) C) DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRR. HS. 400 KS HS. 400 NKLR HS DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS D) SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS. 400 KS HS. 400 E) DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRR. HS. 400 SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS. 400 D) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS E) NKLR HS HİSSE SENETLERİ HS İşletme maliyeti TL olan sabit varlık için azalan kalanlar yöntemi ile amortisman ayıracaktır. Normal amortisman oranı %10 olduğuna göre ikinci yılın amortisman payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Kiralanan gayrımenkullerin ekonomik değerini arttırmak amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? ) Özel Maliyetler ) Diğer Çeşitli lacaklar C) inalar D) Genel YönetimGiderleri E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

6 TÜRMO-TESMER İşletme elinde bulunan 130 TL birim maliyetli 160 adet ceketi, satış değerleri maliyetlerinin çok altına düştüğü için emsal bedeli ile değerleyecektir. Emsal alınan ceketlerin son üç aylık satışları aşağıdaki gibidir: ylar Satış miktarı irim satış fiyatı ralık 30 adet 120 Kasım 60 adet 115 Ekim 40 adet 110 u bilgilere göre ceketlerin emsal değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletme 15 Ekim de, çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ) NKLR HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRK. HS C) NKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRK. HS ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS D) NKLR HS FİNNSMN GİDERLERİ HS ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS E) ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS NKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS şağıdakilerden hangisi "Satıcılar Hesabının" alacak tarafına kaydedilmez? ) nlaşma gereği satıcı tarafından işletme adına ödenen giderler ) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı C) Kredili alışlar D) nlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler E) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı İşletmenin satın aldığı makinenin alış maliyeti içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Gümrük vergileri ) Sigorta giderleri C) mortisman giderleri D) Makinenin alış fiyatı E) Montaj giderleri

7 TÜRMO-TESMER İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere TL lik masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri ise 500 TL dir. 34. İşletme iki yıl önce TL ye taşıt satın almıştır. u taşıtın hizmet süresi beş yıl ve hurda değeri de TL dir. Eşit tutarlar yöntemine göre amortisman u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken amortismanlarla ilgili muhasebe kaydı ) ) DEMİRŞLR HS TİCRİ MLLR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KS HS ) DEMİRŞLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS C) YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS D) DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS ) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS C) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS D) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS E) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS E) DEMİRŞLR HS ÖZEL MLİYETLER HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KS HS İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işlemeden senet almıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) Diğer Çeşitli lacaklar ) Satıcılar C) lıcılar D) Diğer Ticari lacaklar E) Diğer Çeşitli orçlar

8 TÜRMO-TESMER ir işletmenin üretilen mamul maliyeti TL, dönembaşı mamul maliyeti TL ve satılan mamul maliyeti TL dir. u bilgilere göre işletmenin dönemsonu yarı mamul maliyeti kaç TL dır? ) 500 ) C) D) E) En düşük faaliyet hacminin 70 br, en yüksek faaliyet hacminin 100 br olduğu bir işletmede karma maliyetler sırasıyla 800 TL ve TL dir. u bilgilere göre birim değişken maliyet kaç TL dir? ) 80 ) 70 C) 60 D) 50 E) Üretilen ürünün bünyesine giren, ürünün temel yapısını oluşturan, hangi ürün ya da ürün grubu için ne kadar kullanıldığı izlenebilen, iktisadi nitelikteki hammadde ve malzemelere ne ad verilir? ) Şekillendirme maliyetleri ) Endirekt hammadde maliyetleri C) Yardımcı malzeme maliyetleri D) İşletme maliyetleri E) Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ralıkta finansal tablolarını düzenlemek zorunda olan işletmede, elektrik faturası henüz gelmediği için elektrik sayacına göre fabrikaya ait bir aylık elektrik tüketiminin TL olduğu tahmin edilmiştir. u bilgilere göre, elektrik faturası gelinceye kadar yapılması gereken yevmiye kaydı ) ÜRETİM GİDERLERİ HS GİDER THKKUKLRI HS Günlük kullanımı 10 kg, tedarik süresi 4gün ve emniyet stok gereksinimi 2 gün olan bir hammaddenin yeniden sipariş noktası kaç kg dır? ) 10 ) 20 C) 40 D) 60 E) 80 ) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET MUHSEESİ YNSITM HS C) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET GİDERLERİ KRŞILIĞI HS Direkt işçilik niteliğinde iş yapan bir işçinin yıllık izin ücretleri ve ikramiyeleri aşağıdakilerden hangisi içinde izlenmektedir? ) Yönetici işçilik ) Endirekt işçilik C) oş işçilik D) Genel yönetimgideri E) Direkt işçilik D) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET MUHSEESİ ĞLNTI HS E) MMULLER HS GİDER THKKUKLRI HS

9 TÜRMO-TESMER üretim işletmesinin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile elektrik santrali ve spor tesisi yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıdaki gibidir: I.Dağıtım Toplamı Elektrik Santrali Spor Tesisi Montaj Elektrik Santrali Spor Tesisi Genel Yönetim Gider Yeri TL TL TL TL % 85 - %10 % 5 % 60 % 30 - %10 İşletme, II. dağıtımda matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır. u bilgilere göre, matematiksel dağıtım sonrası elektrik santralinin spor tesisinden alacağı gider payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) üretim işletmesinde Kasım ayında üretilen ve toplam TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıdaki gibidir: Standart Fiili Süre (saat/birim) 6 5 Saat Ücreti (TL/saat) 100? Üretim Miktarı u bilgilere göre, işletmenin birim başına gerçekleşen fiili saat ücreti kaç TL dir? ) 100 ) 120 C) 130 D) 140 E) 200 C üretim işletmesinin üretmekte olduğu kumaş için gerekli olan ipliğe ait Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Satın lınan Kullanılan Dönem aşı Stoku m x 180 TL/m 3 Ocak m x 200 TL/m 10 Ocak m 16 Ocak m 18 Ocak m x 210 TL/m İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. u bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti kaç TL dir? 43. Standart maliyet sisteminde, maliyet unsurları itibariyle hesaplanacak farklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Oluşan farkların tamamı, sadece satılan mamul maliyetine devredilerek kapatılabilir. ) Olumsuz farklar fark hesaplarının borcuna, olumlu farklar ise fark hesaplarının alacağına kaydedilir. C) Oluşan farklar, dönem sonunda sadece dönem kârı veya zararı hesabına devredilerekkapatılabilir. D) Oluşan olumsuz farkların az olması durumunda, farklar dönem sonunda kapatılmayarak Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına kaydedilebilir. E) Olumsuz farklar oluşan maliyetlerden çıkartılırken, olumlu farklar maliyetlere eklenir ) ) C) D) E) Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Rekabet avantajını kaybettiğini ) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) rüt kâr marjının azaldığını

10 TÜRMO-TESMER Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir? ) Tahakkuk esası ) Sermaye esası C) Nakit esası D) Kâr esası E) Maliyet esası İşletmenin nakit ve nakit benzerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı ve her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran ) Nakit oranı ) sit test oranı C) Likidite oranı D) Cari oran E) Kaldıraç oranı ir işletmenin; satışlarının maliyeti TL, dönem başı stokları TL, dönem sonu stokları TL ve ortalama ticari alacakları TL dir. u bilgilere göre işletmenin "stok devir hızı" kaçtır? ) 5 ) 6 C) 8 D) 10 E) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin yatay analiz olarak da adlandırılmasının nedeni ) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlaması ) İncelenen kalemlerinin değişme nedenlerinin sadece bilançodan belirlenebilmesi C) İşletmenin tek bir döneme ait mali durum ve faaliyet sonuçlarının incelenmesi D) nalize tabi tutulan işletmenin içinde bulunduğu sektördeki gelişmelerin de dikkate alınması E) Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesi ir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Kasa 50 TL ankalar 100 TL Ticari alacaklar 300 TL Stoklar 200 TL Dönen varlıklar 650 TL Kısa vadeli borçlar 400 TL Stok devir hızı 6 u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? ) Sermaye çarpanı oranı ) Likidite oranı C) Cari oran D) Net çalışma sermayesi E) Ortalama stokta kalma süresi 50. ir işletmenin cari oranı 1,5; kısa vadeli borçları TL dir. u bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? ) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. ) C) D) E) I. Likidite oranı işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. II. Net işletme sermayesinin azalması cari oranın düşmesi anlamına gelir. III. Faiz karşılama oranının azalması kısa vadeli borçları ödeyememe riskinin artması anlamına gelir. Oranlarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I ) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11 TÜRMO-TESMER ir işletmenin öz kaynaklarının aynı işletmenin borçları için bir güvence oluşturup oluşturmadığını aşağıdaki oranlardan hangisi ifade eder? ) Hazır değerler oranı ) Likidite oranı C) Cari oran D) orçların öz kaynaklara oranı E) Stok bağımlılık oranı 57. şağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabilecekleriunvanlar arasında yer almaz? ) Sorumlu ortak baş denetçi ) Kıdemli denetçi C) Uzman denetçi D) Denetçi yardımcısı E) aş denetçi şağıdaki hesaplardan hangisi, bilançoda "net değer esası"nın uygulanması için kesinlikle gereklidir? ) Gelir ve gider hesapları ) Nazım hesaplar C) Maliyet hesapları D) Özkaynak hesapları E) ktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar şağıdakilerden hangisi "Finansal Tabloların ağımsız Denetimi"nin amacını en iyi şekilde ifade etmektedir? ) İşletmede, işletme personeli tarafından yapılan işlemlerin, yetkili organlar tarafından konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak ) Denetlenen işletmeye ait finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak C) Denetlenen işletmeye ait olan finansal tabloları işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını en iyi şekilde hazırlayabilmek için araştırmalar yapmak D) İşletmelerin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların uygun olup olmadığını araştırmak E) Denetlenen işletmeye ait finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvence sağlayıp sağlamadığını araştırmak şağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşları ile bunların bağımsız denetçileri ve diğer personel tarafından bağımsız denetim hizmeti verdikleri işletmelere, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak yapabilecekleri faaliyetlerden biridir? ) 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde, finansal tabloların ve beyannamelerin vergi mevzuatı hükümlerine uygunluğunu incelemek ve uygunluğunun tasdik edilmesi ) Muhasebe defterlerinin tutulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin verilmesi C) İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi D) Yönetim veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi E) Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, muhasebe, finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlanması 59. Genellikle hesap bakiyelerive bu bakiyelerin bileşenleri için kullanılan ve sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme süreci aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini ifade etmektedir? ) Yeniden uygulama ) Yeniden hesaplama C) ilgi toplama D) Doğrulama E) Soruşturma

12 TÜRMO-TESMER Örneklerin seçildiği ve bağımsız denetçinin hakkında bir sonuca ulaşmak istediği veri setinin tamamını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? ) Örnekleme birimi ) Küme C) nalitik örneklem D) İstatistiksel örneklem E) na kütle 64. Denetçi aşağıdaki durumların hangisinde "olumsuz görüş" bildirir? ) Mali tablolargenel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmışsa ) Denetim kapsamında önemli sınırlamalar yoksa C) Mali tablolarda tam açıklama kuralına hiç uyulmamışsa D) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre değişiklik olmamışsa E) Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz durum önemli olarak kabul ediliyorsa 61. şağıdakilerden hangisi denetim programının yararlarından birideğildir? ) Denetimde iş bölümünün uygulanmasını sağlar. ) Denetçi yardımcılarına çalışmaların yürütülmesinde yol gösterir. C) Denetimde harcanan zamanın kontrolünü sağlar. D) ilgi kullanıcılarının yararlanmalarını sağlar. E) Denetim çalışmasının ve çalışanlarının koordinasyonu sağlar. 65. "Doğrulama mektubu" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Denetçi firma tarafından düzenlenir. ) İşletmenin ekonomik ilişki içinde olduğu kurumlara gönderilir. C) Cevap mektupları ilk olarak denetçi tarafından açılır. D) Denetlenen işletmenin aracılığı ile gönderilir. E) Gönderilen her mektuba karşı taraftan bir cevap beklenir. 66. Vergi mevzuatına göre yapılan denetim aşağıdaki denetim türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir? 62. İşletme mali tablolarında olası hataların, bilgi kullanıcıları ve işletme ile iş ilişkisine gireceklerin kararlarına yapacağı etkinin düzeyi, denetçi açısından aşağıdakilerden hangisini belirler? ) Denetim programını ) Denetime ilişkin kanıtların sayısını C) Önemlilik düzeyini D) Uygulanacak denetim prosedürlerini E) Denetimin sonucunu 67. ) İç denetimin ) Faaliyet denetiminin C) Mali tabloların denetiminin D) Uygunluk denetiminin E) Genel denetimin Denetim riski dışında mali tablolarda karşılaşılabilecek ikinci risk türü ) Vergi riski ) Muhasebe riski C) Denetçinin unvan riski D) İç kontrol riski E) Hesap riski 63. Finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimini kapsayan denetim türü 68. SPK tarafından yapılan ara mali tabloların denetimine ne ad verilir? ) Vergi denetimi ) Kamu denetimi C) ağımsız denetim D) İç denetim E) YMM lerin gerçekleştirdiği denetim 12 ) Özel denetim ) Sürekli denetim C) Faaliyet denetimi D) Uygunluk denetimi E) Sınırlı denetim

13 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi "Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları"ndan olan "Raporlama Standartları"ndan biri değildir? ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine Uygunluk ) Mesleki özen ve titizlik C) Görüş bildirme D) çıklama E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik 73. Çalışanlara sağlanan faydalar standardına göre; normal emeklilik tarihinden önce işverenin kararı ile çalışanın işine son verilmesi ve çalışanın gönüllü olarak, söz konusu faydalar karşılığında işten ayrılmaya karar vermesi sonucunda ödenebilir duruma gelen faydalar ) Primler ) Tanımlanmış fayda planları C) Tanımlanmış katkı planları D) Fayda planları E) İşten çıkarma tazminatları 70. "ilanço tarihinde yer alan varlıklar bilanço tarihi itibariyle işletmenin mülkiyetinde olan varlıklar ile alacak haklarından oluşmalıdır" ifadesi genel denetim amaçlarından hangisini ifade etmektedir? ) Sınıflandırma ) Zamanlılık C) Kayıtsal doğruluk D) Sahiplik ve yükümlülükler E) Gerçeklik 74. Kur değişim etkileri standardına göre, kapanış kuru nedir? ) Efektif kur ) Vade sonundaki kur C) Enflasyonist kur D) ilanço tarihinde geçerli kur E) İşlem tarihindeki kur 75. ir işletmenin finansal durumu aşağıdakilerin hangisinden doğrudan etkilenmez? 71. Donanımın ayrılmaz bir parçasını temsil etmeyen ve belirlenebilirlik, kontrol ve gelecekteki ekonomik faydalar kriterlerini sağlayan yazılımlar aşağıdaki standartlardan hangisinin kapsamında muhasebeleştirilir? ) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ) TMS 18 Hasılat Maddi olmayan kalem kapsamında dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. C) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar E) TMS 2Stoklar 76. ) Rakip işletmelerin finansal yapısından ) Kontrol ettiği ekonomik kaynaklardan C) Finansal yapısından D) Likit varlıklardan E) Finansal durumunun güçlülüğünden Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda ) Marjinal maliyet eğrisi ) Ortalama ürün eğrisi C) Marjinal gelir eğrisi D) Ortalama hasılat eğrisi E) Marjinal tasarruf eğrisi 72. şağıdakilerden hangisinde yeralan unsurlar hasattan sonra işlenen ürün olarak kabul edilir ve bu ürünlerin işlenmesi TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardına göre düzenlenmez? ) Pamuk-iplik ) Koyun-yün C) Orman-kütük D) Mandıra hayvanı-süt E) sma-üzüm Üreticilerin tüketici gelirlerinden elde ettiği normal üstü kârlar, gümrük vergilerinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle açıklanabilir? ) Dış ticaret ) Tüketim C) Üretim D) Gelir E) ölüşüm

14 TÜRMO-TESMER Konvertibilite nedir? 79. ) ir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesidir. ) lış ve satış kuru arasındaki farktır. C) ir ülkenin ithalat ve ihracatına farklı döviz kuru uygulamasıdır. D) ir ülkenin ithalat fiyat indeksinin oülkenin ihracat fiyat indeksine oranıdır. E) ir dövizin ucuz olduğu piyasadan satın alınıp, pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. ir ülkede cari işlemler açığı varsa, oülkenin ödemeler bilançosunun dengeye gelebilmesi için faiz oranlarında ne tür bir hareket beklenir? ) Çok düşük seviyelere inmesi ) Dünya faiz oranlarının üzerine çıkması C) Sabit kalması D) Çok az bir düşüş göstermesi E) Sıfırlanması ireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir? ) Spekülasyon güdüsüyle para talebi ) İhtiyat güdüsüyle para talebi C) Tüketim güdüsüyle para talebi D) İşlem güdüsüyle para talebi E) Üretim güdüsüyle para talebi şağıdakilerden hangisi, bir maldan daha fazla üretmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gerektiğini ifade eder? ) rtan marjinal maliyet ) rtan verimlilik maliyeti C) zalan marjinal maliyet D) rtan ortalama maliyet E) rtan fırsat maliyeti 80. Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden oran ) Ortalama tüketim eğilimi ) Oransal tüketim C) Marjinal tüketimeğilimi D) Marjinal tasarruf eğilimi E) Ortalama tasarruf eğilimi 85. Paranın satın alma gücü gözönünde bulundurulmadan saptanan faiz oranına ne ad verilir? ) Reel faiz ) Nominal faiz C) Değişken faiz D) Kanuni faiz E) Serbest faiz Devletin arz edilen mal ya da hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki uygulamaya ne ad verilir? ) Miktar kotası ) Üretim kotası C) İthalat kotası D) Tüketimkotası E) Tarım kotası Tüketicinin bir mal için ödemeyiistediği fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki farka ne ad verilir? ) Fiyat artığı ) Kâr C) Ekonomik rant D) Tüketici artığı E) Damping elediyelerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) İl genel meclisi ) elediye başkanı C) elediye encümeni D) Vali E) elediye meclisi şağıdaki kamu harcaması sınıflandırmalarından hangisinde, belirli bir amaca yönelik hizmetlerle bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok amaçlı bir ilişki kurulur? ) Hukuki tasnif ) İdari tasnif C) Fonksiyonel tasnif D) Ekonomik tasnif E) İşlevsel tasnif

15 TÜRMO-TESMER şağıdaki kamu finansman kaynaklarından hangisi yalnız bayındırlık hizmetleri ile ilgilidir? ) Resim ) Vergi benzeri gelirler C) Şerefiye D) Harç E) Fiyat 93. şağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerirliği'nin (TÜRMO) organlarından biri değildir? ) raştırma kurulu ) Yönetimkurulu C) Disiplin kurulu D) Genel kurul E) Denetleme kurulu şağıdakilerden hangisi bütçenin fonksiyonlarından biri değildir? ) Harcama ) Siyasal C) Denetim D) Hukuki E) Ekonomik şağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin gerçek artış nedenlerinden biri değildir? ) Teknolojik gelişme ) Paranın satın alma gücündeki azalma C) Doğal afetler D) Nüfus artışı E) Savaşlar tarihli Disiplin Yönetmeliği'ne göre, meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesini içeren disiplin cezası ) Yeminli sıfatını kaldırma ) Meslekten çıkarma C) Uyarma D) Kınama E) Geçici olarakfaaliyetten alıkoyma şağıdakilerden hangisi genel mesleki standartlar açısından, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin temelini oluşturur? ) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı taahhüt altına girmek ) Sır saklamak C) Sorumluluk sahibi olmak D) Dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak E) Mesleki dayanışmada bulunmak Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslekle bağdaşan işlerden birideğildir? ) Kadrolu olarakçalışmak suretiyle öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek ) Tasfiye memurluğu yapmak C) Seminer ve konferanslara katılmak D) nonimşirketlere ortak olmak E) ilirkişilik yapmak İş Kanunu'na göre, telafi çalışması günde en çok kaç saat olabilir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) tarihli Staj Yönetmeliği'ne göre, yıl içinde staj başvurusunun yapıldığı aylar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Nisan -Temmuz -Kasım ) Mart- ğustos -ralık C) Mayıs -Temmuz -ralık D) Mart- Temmuz -Kasım E) Nisan -ğustos -ralık Çağrı üzerine çalışmayı kapsayan bir iş sözleşmesinde işveren, işçisine yönelik çağrıyı en az kaç gün önceden yapmak zorundadır? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16 TÜRMO-TESMER İş sözleşmesi taraflarının anlaşarak, mevcut iş sözleşmesini sona erdirme hususunda yaptıkları sözleşmeye ne ad verilir? ) Yenileme sözleşmesi ) Şufa sözleşmesi C) Fesih sözleşmesi D) irleştirme sözleşmesi E) İkale sözleşmesi 103 şağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz? ) Sigorta prodüktörleri ) Noterler C) orsa ajan ve acentaları D) Gümrük komisyoncuları E) Dava vekilleri sayılı SSGSSK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden birideğildir? ) Yol giderlerinin ödenmesi ) Yurt dışında tedavi hizmeti C) Estetik amaçlı sağlık hizmetleri D) Refakatçi giderlerinin ödenmesi E) Koruyucu sağlık hizmetleri 5510 sayılı SSGSSK'ya tabi bir sigortalının prime esas aylık kazancı TL olduğuna göre, bu sigortalı hangi kazanç düzeyinden prim ödeyecektir? ) sgari ücretin 6.5 katı ) sgari ücret C) sgari ücretin 5katı D) sgari ücretin 4katı E) TL Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) Res'en tarhiyat ) eyana dayalı tarhiyat C) Düzeltme yolu ile tarhiyat D) İdarece tarhiyat E) İkmalen tarhiyat şağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre teslim değildir? ) ir malın alıcının gösterdiği yere teslim edilmesi ) ir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi C) Hizmetin ifa edilmiş olması D) ir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik adına hareket edenler tarafından alıcı adına hareket edenlere devredilmesi E) Trampa İthalatta alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir? ) İthalatı takip eden ayın yirminci gününün akşamına kadar ) Gümrük vergisi ile birlikte C) İthalatı takip eden yirmi gün içinde D) Malın gümrükten çekilmesinden sonraki onbeşgün içinde E) eyanname verilen ayı takip eden ayın yirmialtıncı gününün akşamına kadar 102 şağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek gider unsurlarından biri değildir? ) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar ) İşletme ile ilgili belediye vergileri ve harçlar C) Sendikalara ödenen aidatlar D) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar E) Para cezaları XYZ nonim şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yeralır? ) Gayrimenkulsermaye iradı ) Menkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Zirai kazanç E) Diğer kazanç ve irat

17 TÜRMO-TESMER ir vergi yasası hükmü yorumlanırken kanun gerekçesinden ve meclis tutanaklarından yararlanılması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisinin uygulandığını gösterir? ) Tarihi yorum ) Sistematik yorum C) Deyimsel yorum D) Ekonomik yaklaşım E) maçsal yaklaşım 112 şağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların tedrici kuruluşlarındaki aşamalardan biri değildir? ) Mahkeme tasdiki ) Ortaklık esas sözleşmesinin hazırlanması ve imzaların noter tarafından tasdiki C) Sanayi ve Ticaret akanlığı'ndan izin alınması D) Halka arz edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması E) Kuruluşun, ticaret siciline tescil ve ilanı 108 Vergi yasalarının geriye yürümezliği, anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir? ) Demokratik devlet ) Genellik C) Eşitlik D) Hukuki güvenlik E) Sosyal devlet 109 I. Gecikme zammı uygulanır. II. Gecikme faizi uygulanır. III. Cebri icra takibi yapılır. IV. Usulsüzlük cezası kesilir. 113 Tacirlerin ticaret unvanına aşağıdaki eklerden hangisini koyması akanlar Kurulu kararına tabidir? ) Hayalmahsulü ekler ) Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri C) Tacirin mesleği ile ilgili ekler D) İşletmenin niteliğini gösteren ekler E) Tacirin hüviyeti ile ilgili ekler Vergi borcunu vadesinde ödemeyen bir mükellef için yukarıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir? ) Ive II ) Ive III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Vade tarihi olan bir vergi alacağı için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinde katılma payı (sermaye) olarak getirilemez? ) lacak ) Taşınmaz üzerinde kullanma hakkı C) Patent lisansı D) Taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı E) Ticari itibar Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir? ) Konşimento ) Tahvil C) Poliçe D) Hisse senedi E) İpotekli borç senedi Yevmiye defterlerine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir? ) Karar defteri ) mbardefteri C) Defter-i kebir D) İşletme defteri E) İstihsal defteri

18 TÜRMO-TESMER Kefalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Kefalet, bir ayni teminat türüdür. ) Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı, borçlu ve kefildir. C) sıl borç sona erse bile kefalet sona ermez D) Kefalet sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. E) Müteselsil kefalette alacaklı, asıl borçluya başvurmaksızın doğrudan doğruya kefil aleyhine takibe geçebilir. 120 Sözleşme yapılırken taraflardan birinin sözleşme yapıldığının kanıtı olarak verdiği bir miktar paraya ne ad verilir? ) Cezaişart ) Pey akçesi C) Cayma akçesi D) Depozito E) Ücret alıkoyma 117 ir alacağın, alacağı devreden ile devralan arasında yapılan bir sözleşme ile devralana geçirilmesine ne adverilir? ) Yenileme ) Takas C) Müteselsil borçluluk D) lacağın temliki E) İmkânsızlık 118 şağıdaki ifadelerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçinin hukuksal durumunu açıklar? ) İşçi, iş sahibinden bağımsız olarak faaliyet görür. ) İşçi, bir ücret karşılığı iş görmeyi üstlenir ama işi bizzat görmek zorunda değildir. C) İşçi, işini dilediği zamanda yerine getirir. D) İşçi, işi kendi malzeme ve aletleriyle görmek zorundadır. E) İşçi, iş sahibinin denetiminde iş görmelidir. 119 ve, birbirlerinden habersiz olarak C ye ateş açmış, her ikisinin attığı kurşunun da C yi öldürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır. u durumda ve nin fiilleri ile C nin ölümü arasında ne tür illiyet söz konusudur? ) irlikte illiyet ) lternatif illiyet C) Uygunsuz illiyet D) Ortak illiyet E) Kesintili illiyet 18 TEST İTTİ.

19 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptaline yol açar. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınamaz. 4. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olduğunu kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı kodlayınız, test grubunuzu işaretleyiniz, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 5. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. aşka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 7. dayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. u kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 8. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 9. Sınav sırasında hesap makinesi, databank vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. u tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 10. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. una rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. u cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır. u cihazların kaybolmasından Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 11. iraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. u açıklamaları okumadan ve size SINV ŞLMIŞTIR denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. SINVLRINIZD ŞRILR DİLERİZ.

20 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı KÜLTÜR VE YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde usul sözcüğü yol, yöntem anlamında kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-04.03.2006-103- 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek,

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı