CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:..."

Transkript

1 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı KÜLTÜR VE YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 TÜRMO-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 1. şağıdakilerin hangisinde, yansıttığı kavramın cinsiyetini de bildiren bir ad vardır? ) eş kilometrelik yolu yaya yürüyerek gelmek kolay mı? ) Onu son kez, ölmeden birkaç saat önce görmüştüm. C) en denizde yüzmeyi eskiden beri çok severim. D) Turistler eski bir konağın fotoğrafını çekiyorlardı. E) u, bana daha sağlamve güzel geldi. ) Horoz dövüşü bana çok vahşice geliyor. ) Güreşçilerden biri oldukça güçlüydü. C) Kuzularından biri kaybolunca ağlamaya başladı. D) rkadaşlarımın yanında bunları söylemeliydin. E) Kardeşini koruması, bence yanlış değil. 6. azı öğrenciler, hiç kitap okumadan anlam sorularını çözmede tam başarı sağlaması zordur. u cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde, "olmak" eylemi yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? ) "bazı" yerine "bütün" sözcüğü getirilmeli ) "çözmede" sözcüğü "çözmekte" biçiminde yazılmalı C) "anlam" sözcüğü atılmalı D) "hiç" yerine "çok" sözcüğü getirilmeli E) "öğrenciler" sözcüğüne "-in" eklenmeli ) lanı dolduranların seslerinden sağır olduk. ) Söyleyin onlara savaşa hazır olsunlar. C) Öğleden önce toplantı salonunda olmalısın. D) "u emekler sana haramolsun." demişsin. E) "Çareniz yok, teslimolun!" diye bağırdı. 7. "Önüne yeni bir ufuk koymayan yazar, konacağı dalı seçemeyen kuş gibidir. Kuş bir yerlere konmak, yazar bir yerlere varmak, kendini aşmak zorundadır. Kalıcı olmak, eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmakla mümkündür. Toprak ekilmiyorsa, bereketini nerden bilelim?" 3. şağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz eylemdir? u parçada "eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmak" sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? ) Nereye gitsem karşımda seni buluyorum. ) Numaranızı doğru kodlayacaksınız. C) u gece mehtabı doya doya seyrettik. D) u tren de her akşam gecikiyor. E) En sonunda evi aldın demek. ) aşka yazarlardan daha çokokunmak ) Eskilerkadar güzel eserler vermek C) Ününü silinmeyecek şekilde sağlamlaştırmak D) Önceki ürünleri aşan eserler yaratmak E) Yazdıklarında son derece titiz olmak 4. şağıdakilerin hangisinde, "ile" bağlaç görevinde kullanılmıştır? 8. İki basamaklı ab doğal sayısı, rakamları toplamının 4 katına eşittir. u koşulu sağlayanab sayılarının toplamı kaçtır? ) Elindeki parayla evini yeniledi. ) Kediyle köpeği çokseviyor. C) Oğluyla sabahleyin okula gitti. D) ahar yağmurlarıyla çiçekler tomurcuklandı. E) nnesiyle ziyaret etti kardeşini. ) 90 ) 100 C) 120 D) 130 E) 140 2

3 TÜRMO-TESMER Ia+1I+Ib-5I+Ic+4I=0olduğuna göre, a+b+ctoplamı kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D) 3 E) Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan TL nin 3. yılın sonunda toplam faiz getirisi kaç TL olur? ) ) C) D) E) x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere, x.y çarpımında x çarpanına 3 eklendiğinde çarpım 60 artmaktadır. una göre, y çarpanı kaçtır? ) 18 ) 20 C) 23 D) 25 E) Kerem her ay sonunda bir bireysel emeklilik şirketine 800 TL yatırıyor. ylık bileşik faiz oranı % 4 olduğuna göre, 5 yıl sonra Kerem in parası kaç TL ye ulaşır? 60 ( (1,04) 10,5 alınız.) ) ) C) D) E) İki basamaklı en küçük negatif tamsayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tamsayının toplamı kaçtır? ) -99 ) -89 C) -70 D) 0 E) TMM'nin açılmasının Türk Siyasi tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle doğrudan ilgilidir? ) Ulusal iradenin egemen kılınması ) Düzenli ordu kurulması C) yaklanmaların bastırılması D) Meclis üyelerinin seçilmesi E) Laikliğin kabul edilmesi 12. 4a3b23 altı basamaklı doğal sayısı 11 etam bölünebildiğine göre, a+b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 17 ) 18 C) 19 D) 20 E) Türk temsilcileri, Lozan Konferansı'nın gündeminde yer alan sorunlardan hangisini, bir iç sorun saydıkları için uluslararası alanda görüşmeyi uygun bulmamışlardır? ) Dış borçlar ) Hatay sorunu C) Yabancı okullar D) Türkiye -Irak sınırı E) Kapitülasyonlar 13. Şeker oranı % 40 olan karışımından 350 gram, şeker oranı % 80 olan karışımından 150 gram alınarak karıştırılıyor. una göre, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? ) 60 ) 58 C) 56 D) 52 E) Montrö oğazlar Sözleşmesinin imzalanmasında etkili olan olay ) alkan savaşının yaklaşması ) İngiltere'nin baskı yapması C) Hatay'ın Türkiye'ye katılması D) II. Dünya Savaşının yaklaşması E) I. Dünya Savaşı

4 TÜRMO-TESMER Eğitim, öğretim ve kültür alanındaki gelişmelerin yoğunlaşmasına, bunların ülke geneline yayılmasına, halkın kültür düzeyinin artmasına ve okuma yazmanın kolaylaşmasına neden olan inkılaplar içerisinde diğerlerine göre daha etkili olan ) Türk Dil Kurumu'nun kurulması ) Öğretimin birleştirilmesi C) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkartılması D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Medreselerin kapatılması 22. ir şirketin tüm varlıklarını, borçlarını ve özsermayesini gösteren ve şirketin belli bir andaki fotoğrafı niteliğinde olan finansal tablo ) Özkaynak değişimtablosu ) Fon akım tablosu C) Gelir tablosu D) ilanço E) Nakit akım tablosu 20. şağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik örnek bir uygulamadır? ) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulması ) Köy Enstitüleri'nin kurulması C) Sümerbank'ın kurulması D) Halkevlerinin açılması E) TMM'nin kurulması 23. şağıdaki hesaplardanhangisi hazır değerler arasında yer almaz? ) lınan çekler ) Kasa C) ankalar D) Diğer hazır değerler E) Hisse senetleri 21. ir işletmenin yaptığı satış işleminin, devamlı envanter yöntemine göre kaydı aşağıdaki gibidir: LINN ÇEKLER HS. YURTİÇİ STIŞLR HS. HESPLNN KDV HS. STILN TİCRİ MLLRIN MLİYETİ HS. KS HS. XXX XXX XXX XXX u yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? ) Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı ) Kasa Hesabı C) lınan Çekler Hesabı D) Yurtiçi Satışlar Hesabı E) Hesaplanan KDV Hesabı XXX Muhasebe ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Muhasebe uygulamaları sabit değişmez ilkelere dayanmaz. ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağı muhasebe kavramlarıdır. C) Muhasebe ilkeleri kesinlikle izlenmesi gereken kurallardır. D) Muhasebe ilkelerinin amacı muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltarak işletmeler arası karşılaştırmalara olanak sağlamaktır. E) Muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları yoluyla uygulamaya koyulur.

5 TÜRMO-TESMER İşletmede tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. ncak kayıtlara göre kasada TL bulunmaktadır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS. 400 SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS İşletme sahip olduğu hisse senetlerine TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için ankasına göndermiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS GELİR THKKUKLRI HS ) KS HS. 400 DİĞER OLĞNDIŞI GELİR VE KÂRLR HS. 400 ) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS HİSSE SENETLERİ HS C) C) DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRR. HS. 400 KS HS. 400 NKLR HS DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS D) SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS. 400 KS HS. 400 E) DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRR. HS. 400 SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS. 400 D) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS E) NKLR HS HİSSE SENETLERİ HS İşletme maliyeti TL olan sabit varlık için azalan kalanlar yöntemi ile amortisman ayıracaktır. Normal amortisman oranı %10 olduğuna göre ikinci yılın amortisman payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Kiralanan gayrımenkullerin ekonomik değerini arttırmak amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? ) Özel Maliyetler ) Diğer Çeşitli lacaklar C) inalar D) Genel YönetimGiderleri E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

6 TÜRMO-TESMER İşletme elinde bulunan 130 TL birim maliyetli 160 adet ceketi, satış değerleri maliyetlerinin çok altına düştüğü için emsal bedeli ile değerleyecektir. Emsal alınan ceketlerin son üç aylık satışları aşağıdaki gibidir: ylar Satış miktarı irim satış fiyatı ralık 30 adet 120 Kasım 60 adet 115 Ekim 40 adet 110 u bilgilere göre ceketlerin emsal değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletme 15 Ekim de, çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ) NKLR HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRK. HS C) NKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRK. HS ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS D) NKLR HS FİNNSMN GİDERLERİ HS ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS E) ÇIKRILMIŞ ONO VE SENET HS NKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS şağıdakilerden hangisi "Satıcılar Hesabının" alacak tarafına kaydedilmez? ) nlaşma gereği satıcı tarafından işletme adına ödenen giderler ) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı C) Kredili alışlar D) nlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler E) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı İşletmenin satın aldığı makinenin alış maliyeti içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Gümrük vergileri ) Sigorta giderleri C) mortisman giderleri D) Makinenin alış fiyatı E) Montaj giderleri

7 TÜRMO-TESMER İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere TL lik masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri ise 500 TL dir. 34. İşletme iki yıl önce TL ye taşıt satın almıştır. u taşıtın hizmet süresi beş yıl ve hurda değeri de TL dir. Eşit tutarlar yöntemine göre amortisman u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken amortismanlarla ilgili muhasebe kaydı ) ) DEMİRŞLR HS TİCRİ MLLR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KS HS ) DEMİRŞLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS C) YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS D) DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS ) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS C) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS D) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS E) YÖNETİM GİDERLERİ HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS E) DEMİRŞLR HS ÖZEL MLİYETLER HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KS HS İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işlemeden senet almıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) Diğer Çeşitli lacaklar ) Satıcılar C) lıcılar D) Diğer Ticari lacaklar E) Diğer Çeşitli orçlar

8 TÜRMO-TESMER ir işletmenin üretilen mamul maliyeti TL, dönembaşı mamul maliyeti TL ve satılan mamul maliyeti TL dir. u bilgilere göre işletmenin dönemsonu yarı mamul maliyeti kaç TL dır? ) 500 ) C) D) E) En düşük faaliyet hacminin 70 br, en yüksek faaliyet hacminin 100 br olduğu bir işletmede karma maliyetler sırasıyla 800 TL ve TL dir. u bilgilere göre birim değişken maliyet kaç TL dir? ) 80 ) 70 C) 60 D) 50 E) Üretilen ürünün bünyesine giren, ürünün temel yapısını oluşturan, hangi ürün ya da ürün grubu için ne kadar kullanıldığı izlenebilen, iktisadi nitelikteki hammadde ve malzemelere ne ad verilir? ) Şekillendirme maliyetleri ) Endirekt hammadde maliyetleri C) Yardımcı malzeme maliyetleri D) İşletme maliyetleri E) Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ralıkta finansal tablolarını düzenlemek zorunda olan işletmede, elektrik faturası henüz gelmediği için elektrik sayacına göre fabrikaya ait bir aylık elektrik tüketiminin TL olduğu tahmin edilmiştir. u bilgilere göre, elektrik faturası gelinceye kadar yapılması gereken yevmiye kaydı ) ÜRETİM GİDERLERİ HS GİDER THKKUKLRI HS Günlük kullanımı 10 kg, tedarik süresi 4gün ve emniyet stok gereksinimi 2 gün olan bir hammaddenin yeniden sipariş noktası kaç kg dır? ) 10 ) 20 C) 40 D) 60 E) 80 ) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET MUHSEESİ YNSITM HS C) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET GİDERLERİ KRŞILIĞI HS Direkt işçilik niteliğinde iş yapan bir işçinin yıllık izin ücretleri ve ikramiyeleri aşağıdakilerden hangisi içinde izlenmektedir? ) Yönetici işçilik ) Endirekt işçilik C) oş işçilik D) Genel yönetimgideri E) Direkt işçilik D) ÜRETİM GİDERLERİ HS MLİYET MUHSEESİ ĞLNTI HS E) MMULLER HS GİDER THKKUKLRI HS

9 TÜRMO-TESMER üretim işletmesinin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile elektrik santrali ve spor tesisi yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıdaki gibidir: I.Dağıtım Toplamı Elektrik Santrali Spor Tesisi Montaj Elektrik Santrali Spor Tesisi Genel Yönetim Gider Yeri TL TL TL TL % 85 - %10 % 5 % 60 % 30 - %10 İşletme, II. dağıtımda matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır. u bilgilere göre, matematiksel dağıtım sonrası elektrik santralinin spor tesisinden alacağı gider payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) üretim işletmesinde Kasım ayında üretilen ve toplam TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıdaki gibidir: Standart Fiili Süre (saat/birim) 6 5 Saat Ücreti (TL/saat) 100? Üretim Miktarı u bilgilere göre, işletmenin birim başına gerçekleşen fiili saat ücreti kaç TL dir? ) 100 ) 120 C) 130 D) 140 E) 200 C üretim işletmesinin üretmekte olduğu kumaş için gerekli olan ipliğe ait Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Satın lınan Kullanılan Dönem aşı Stoku m x 180 TL/m 3 Ocak m x 200 TL/m 10 Ocak m 16 Ocak m 18 Ocak m x 210 TL/m İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. u bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti kaç TL dir? 43. Standart maliyet sisteminde, maliyet unsurları itibariyle hesaplanacak farklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Oluşan farkların tamamı, sadece satılan mamul maliyetine devredilerek kapatılabilir. ) Olumsuz farklar fark hesaplarının borcuna, olumlu farklar ise fark hesaplarının alacağına kaydedilir. C) Oluşan farklar, dönem sonunda sadece dönem kârı veya zararı hesabına devredilerekkapatılabilir. D) Oluşan olumsuz farkların az olması durumunda, farklar dönem sonunda kapatılmayarak Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına kaydedilebilir. E) Olumsuz farklar oluşan maliyetlerden çıkartılırken, olumlu farklar maliyetlere eklenir ) ) C) D) E) Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Rekabet avantajını kaybettiğini ) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) rüt kâr marjının azaldığını

10 TÜRMO-TESMER Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir? ) Tahakkuk esası ) Sermaye esası C) Nakit esası D) Kâr esası E) Maliyet esası İşletmenin nakit ve nakit benzerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı ve her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran ) Nakit oranı ) sit test oranı C) Likidite oranı D) Cari oran E) Kaldıraç oranı ir işletmenin; satışlarının maliyeti TL, dönem başı stokları TL, dönem sonu stokları TL ve ortalama ticari alacakları TL dir. u bilgilere göre işletmenin "stok devir hızı" kaçtır? ) 5 ) 6 C) 8 D) 10 E) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin yatay analiz olarak da adlandırılmasının nedeni ) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlaması ) İncelenen kalemlerinin değişme nedenlerinin sadece bilançodan belirlenebilmesi C) İşletmenin tek bir döneme ait mali durum ve faaliyet sonuçlarının incelenmesi D) nalize tabi tutulan işletmenin içinde bulunduğu sektördeki gelişmelerin de dikkate alınması E) Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesi ir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Kasa 50 TL ankalar 100 TL Ticari alacaklar 300 TL Stoklar 200 TL Dönen varlıklar 650 TL Kısa vadeli borçlar 400 TL Stok devir hızı 6 u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? ) Sermaye çarpanı oranı ) Likidite oranı C) Cari oran D) Net çalışma sermayesi E) Ortalama stokta kalma süresi 50. ir işletmenin cari oranı 1,5; kısa vadeli borçları TL dir. u bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? ) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. ) C) D) E) I. Likidite oranı işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. II. Net işletme sermayesinin azalması cari oranın düşmesi anlamına gelir. III. Faiz karşılama oranının azalması kısa vadeli borçları ödeyememe riskinin artması anlamına gelir. Oranlarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I ) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11 TÜRMO-TESMER ir işletmenin öz kaynaklarının aynı işletmenin borçları için bir güvence oluşturup oluşturmadığını aşağıdaki oranlardan hangisi ifade eder? ) Hazır değerler oranı ) Likidite oranı C) Cari oran D) orçların öz kaynaklara oranı E) Stok bağımlılık oranı 57. şağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabilecekleriunvanlar arasında yer almaz? ) Sorumlu ortak baş denetçi ) Kıdemli denetçi C) Uzman denetçi D) Denetçi yardımcısı E) aş denetçi şağıdaki hesaplardan hangisi, bilançoda "net değer esası"nın uygulanması için kesinlikle gereklidir? ) Gelir ve gider hesapları ) Nazım hesaplar C) Maliyet hesapları D) Özkaynak hesapları E) ktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar şağıdakilerden hangisi "Finansal Tabloların ağımsız Denetimi"nin amacını en iyi şekilde ifade etmektedir? ) İşletmede, işletme personeli tarafından yapılan işlemlerin, yetkili organlar tarafından konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak ) Denetlenen işletmeye ait finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak C) Denetlenen işletmeye ait olan finansal tabloları işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını en iyi şekilde hazırlayabilmek için araştırmalar yapmak D) İşletmelerin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların uygun olup olmadığını araştırmak E) Denetlenen işletmeye ait finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvence sağlayıp sağlamadığını araştırmak şağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşları ile bunların bağımsız denetçileri ve diğer personel tarafından bağımsız denetim hizmeti verdikleri işletmelere, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak yapabilecekleri faaliyetlerden biridir? ) 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde, finansal tabloların ve beyannamelerin vergi mevzuatı hükümlerine uygunluğunu incelemek ve uygunluğunun tasdik edilmesi ) Muhasebe defterlerinin tutulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin verilmesi C) İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi D) Yönetim veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi E) Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, muhasebe, finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlanması 59. Genellikle hesap bakiyelerive bu bakiyelerin bileşenleri için kullanılan ve sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme süreci aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini ifade etmektedir? ) Yeniden uygulama ) Yeniden hesaplama C) ilgi toplama D) Doğrulama E) Soruşturma

12 TÜRMO-TESMER Örneklerin seçildiği ve bağımsız denetçinin hakkında bir sonuca ulaşmak istediği veri setinin tamamını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? ) Örnekleme birimi ) Küme C) nalitik örneklem D) İstatistiksel örneklem E) na kütle 64. Denetçi aşağıdaki durumların hangisinde "olumsuz görüş" bildirir? ) Mali tablolargenel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmışsa ) Denetim kapsamında önemli sınırlamalar yoksa C) Mali tablolarda tam açıklama kuralına hiç uyulmamışsa D) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre değişiklik olmamışsa E) Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz durum önemli olarak kabul ediliyorsa 61. şağıdakilerden hangisi denetim programının yararlarından birideğildir? ) Denetimde iş bölümünün uygulanmasını sağlar. ) Denetçi yardımcılarına çalışmaların yürütülmesinde yol gösterir. C) Denetimde harcanan zamanın kontrolünü sağlar. D) ilgi kullanıcılarının yararlanmalarını sağlar. E) Denetim çalışmasının ve çalışanlarının koordinasyonu sağlar. 65. "Doğrulama mektubu" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Denetçi firma tarafından düzenlenir. ) İşletmenin ekonomik ilişki içinde olduğu kurumlara gönderilir. C) Cevap mektupları ilk olarak denetçi tarafından açılır. D) Denetlenen işletmenin aracılığı ile gönderilir. E) Gönderilen her mektuba karşı taraftan bir cevap beklenir. 66. Vergi mevzuatına göre yapılan denetim aşağıdaki denetim türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir? 62. İşletme mali tablolarında olası hataların, bilgi kullanıcıları ve işletme ile iş ilişkisine gireceklerin kararlarına yapacağı etkinin düzeyi, denetçi açısından aşağıdakilerden hangisini belirler? ) Denetim programını ) Denetime ilişkin kanıtların sayısını C) Önemlilik düzeyini D) Uygulanacak denetim prosedürlerini E) Denetimin sonucunu 67. ) İç denetimin ) Faaliyet denetiminin C) Mali tabloların denetiminin D) Uygunluk denetiminin E) Genel denetimin Denetim riski dışında mali tablolarda karşılaşılabilecek ikinci risk türü ) Vergi riski ) Muhasebe riski C) Denetçinin unvan riski D) İç kontrol riski E) Hesap riski 63. Finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimini kapsayan denetim türü 68. SPK tarafından yapılan ara mali tabloların denetimine ne ad verilir? ) Vergi denetimi ) Kamu denetimi C) ağımsız denetim D) İç denetim E) YMM lerin gerçekleştirdiği denetim 12 ) Özel denetim ) Sürekli denetim C) Faaliyet denetimi D) Uygunluk denetimi E) Sınırlı denetim

13 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi "Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları"ndan olan "Raporlama Standartları"ndan biri değildir? ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine Uygunluk ) Mesleki özen ve titizlik C) Görüş bildirme D) çıklama E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik 73. Çalışanlara sağlanan faydalar standardına göre; normal emeklilik tarihinden önce işverenin kararı ile çalışanın işine son verilmesi ve çalışanın gönüllü olarak, söz konusu faydalar karşılığında işten ayrılmaya karar vermesi sonucunda ödenebilir duruma gelen faydalar ) Primler ) Tanımlanmış fayda planları C) Tanımlanmış katkı planları D) Fayda planları E) İşten çıkarma tazminatları 70. "ilanço tarihinde yer alan varlıklar bilanço tarihi itibariyle işletmenin mülkiyetinde olan varlıklar ile alacak haklarından oluşmalıdır" ifadesi genel denetim amaçlarından hangisini ifade etmektedir? ) Sınıflandırma ) Zamanlılık C) Kayıtsal doğruluk D) Sahiplik ve yükümlülükler E) Gerçeklik 74. Kur değişim etkileri standardına göre, kapanış kuru nedir? ) Efektif kur ) Vade sonundaki kur C) Enflasyonist kur D) ilanço tarihinde geçerli kur E) İşlem tarihindeki kur 75. ir işletmenin finansal durumu aşağıdakilerin hangisinden doğrudan etkilenmez? 71. Donanımın ayrılmaz bir parçasını temsil etmeyen ve belirlenebilirlik, kontrol ve gelecekteki ekonomik faydalar kriterlerini sağlayan yazılımlar aşağıdaki standartlardan hangisinin kapsamında muhasebeleştirilir? ) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ) TMS 18 Hasılat Maddi olmayan kalem kapsamında dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. C) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar E) TMS 2Stoklar 76. ) Rakip işletmelerin finansal yapısından ) Kontrol ettiği ekonomik kaynaklardan C) Finansal yapısından D) Likit varlıklardan E) Finansal durumunun güçlülüğünden Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda ) Marjinal maliyet eğrisi ) Ortalama ürün eğrisi C) Marjinal gelir eğrisi D) Ortalama hasılat eğrisi E) Marjinal tasarruf eğrisi 72. şağıdakilerden hangisinde yeralan unsurlar hasattan sonra işlenen ürün olarak kabul edilir ve bu ürünlerin işlenmesi TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardına göre düzenlenmez? ) Pamuk-iplik ) Koyun-yün C) Orman-kütük D) Mandıra hayvanı-süt E) sma-üzüm Üreticilerin tüketici gelirlerinden elde ettiği normal üstü kârlar, gümrük vergilerinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle açıklanabilir? ) Dış ticaret ) Tüketim C) Üretim D) Gelir E) ölüşüm

14 TÜRMO-TESMER Konvertibilite nedir? 79. ) ir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesidir. ) lış ve satış kuru arasındaki farktır. C) ir ülkenin ithalat ve ihracatına farklı döviz kuru uygulamasıdır. D) ir ülkenin ithalat fiyat indeksinin oülkenin ihracat fiyat indeksine oranıdır. E) ir dövizin ucuz olduğu piyasadan satın alınıp, pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. ir ülkede cari işlemler açığı varsa, oülkenin ödemeler bilançosunun dengeye gelebilmesi için faiz oranlarında ne tür bir hareket beklenir? ) Çok düşük seviyelere inmesi ) Dünya faiz oranlarının üzerine çıkması C) Sabit kalması D) Çok az bir düşüş göstermesi E) Sıfırlanması ireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir? ) Spekülasyon güdüsüyle para talebi ) İhtiyat güdüsüyle para talebi C) Tüketim güdüsüyle para talebi D) İşlem güdüsüyle para talebi E) Üretim güdüsüyle para talebi şağıdakilerden hangisi, bir maldan daha fazla üretmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gerektiğini ifade eder? ) rtan marjinal maliyet ) rtan verimlilik maliyeti C) zalan marjinal maliyet D) rtan ortalama maliyet E) rtan fırsat maliyeti 80. Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden oran ) Ortalama tüketim eğilimi ) Oransal tüketim C) Marjinal tüketimeğilimi D) Marjinal tasarruf eğilimi E) Ortalama tasarruf eğilimi 85. Paranın satın alma gücü gözönünde bulundurulmadan saptanan faiz oranına ne ad verilir? ) Reel faiz ) Nominal faiz C) Değişken faiz D) Kanuni faiz E) Serbest faiz Devletin arz edilen mal ya da hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki uygulamaya ne ad verilir? ) Miktar kotası ) Üretim kotası C) İthalat kotası D) Tüketimkotası E) Tarım kotası Tüketicinin bir mal için ödemeyiistediği fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki farka ne ad verilir? ) Fiyat artığı ) Kâr C) Ekonomik rant D) Tüketici artığı E) Damping elediyelerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) İl genel meclisi ) elediye başkanı C) elediye encümeni D) Vali E) elediye meclisi şağıdaki kamu harcaması sınıflandırmalarından hangisinde, belirli bir amaca yönelik hizmetlerle bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok amaçlı bir ilişki kurulur? ) Hukuki tasnif ) İdari tasnif C) Fonksiyonel tasnif D) Ekonomik tasnif E) İşlevsel tasnif

15 TÜRMO-TESMER şağıdaki kamu finansman kaynaklarından hangisi yalnız bayındırlık hizmetleri ile ilgilidir? ) Resim ) Vergi benzeri gelirler C) Şerefiye D) Harç E) Fiyat 93. şağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerirliği'nin (TÜRMO) organlarından biri değildir? ) raştırma kurulu ) Yönetimkurulu C) Disiplin kurulu D) Genel kurul E) Denetleme kurulu şağıdakilerden hangisi bütçenin fonksiyonlarından biri değildir? ) Harcama ) Siyasal C) Denetim D) Hukuki E) Ekonomik şağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin gerçek artış nedenlerinden biri değildir? ) Teknolojik gelişme ) Paranın satın alma gücündeki azalma C) Doğal afetler D) Nüfus artışı E) Savaşlar tarihli Disiplin Yönetmeliği'ne göre, meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesini içeren disiplin cezası ) Yeminli sıfatını kaldırma ) Meslekten çıkarma C) Uyarma D) Kınama E) Geçici olarakfaaliyetten alıkoyma şağıdakilerden hangisi genel mesleki standartlar açısından, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin temelini oluşturur? ) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı taahhüt altına girmek ) Sır saklamak C) Sorumluluk sahibi olmak D) Dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak E) Mesleki dayanışmada bulunmak Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslekle bağdaşan işlerden birideğildir? ) Kadrolu olarakçalışmak suretiyle öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek ) Tasfiye memurluğu yapmak C) Seminer ve konferanslara katılmak D) nonimşirketlere ortak olmak E) ilirkişilik yapmak İş Kanunu'na göre, telafi çalışması günde en çok kaç saat olabilir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) tarihli Staj Yönetmeliği'ne göre, yıl içinde staj başvurusunun yapıldığı aylar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Nisan -Temmuz -Kasım ) Mart- ğustos -ralık C) Mayıs -Temmuz -ralık D) Mart- Temmuz -Kasım E) Nisan -ğustos -ralık Çağrı üzerine çalışmayı kapsayan bir iş sözleşmesinde işveren, işçisine yönelik çağrıyı en az kaç gün önceden yapmak zorundadır? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16 TÜRMO-TESMER İş sözleşmesi taraflarının anlaşarak, mevcut iş sözleşmesini sona erdirme hususunda yaptıkları sözleşmeye ne ad verilir? ) Yenileme sözleşmesi ) Şufa sözleşmesi C) Fesih sözleşmesi D) irleştirme sözleşmesi E) İkale sözleşmesi 103 şağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz? ) Sigorta prodüktörleri ) Noterler C) orsa ajan ve acentaları D) Gümrük komisyoncuları E) Dava vekilleri sayılı SSGSSK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden birideğildir? ) Yol giderlerinin ödenmesi ) Yurt dışında tedavi hizmeti C) Estetik amaçlı sağlık hizmetleri D) Refakatçi giderlerinin ödenmesi E) Koruyucu sağlık hizmetleri 5510 sayılı SSGSSK'ya tabi bir sigortalının prime esas aylık kazancı TL olduğuna göre, bu sigortalı hangi kazanç düzeyinden prim ödeyecektir? ) sgari ücretin 6.5 katı ) sgari ücret C) sgari ücretin 5katı D) sgari ücretin 4katı E) TL Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) Res'en tarhiyat ) eyana dayalı tarhiyat C) Düzeltme yolu ile tarhiyat D) İdarece tarhiyat E) İkmalen tarhiyat şağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre teslim değildir? ) ir malın alıcının gösterdiği yere teslim edilmesi ) ir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi C) Hizmetin ifa edilmiş olması D) ir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik adına hareket edenler tarafından alıcı adına hareket edenlere devredilmesi E) Trampa İthalatta alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir? ) İthalatı takip eden ayın yirminci gününün akşamına kadar ) Gümrük vergisi ile birlikte C) İthalatı takip eden yirmi gün içinde D) Malın gümrükten çekilmesinden sonraki onbeşgün içinde E) eyanname verilen ayı takip eden ayın yirmialtıncı gününün akşamına kadar 102 şağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek gider unsurlarından biri değildir? ) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar ) İşletme ile ilgili belediye vergileri ve harçlar C) Sendikalara ödenen aidatlar D) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar E) Para cezaları XYZ nonim şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yeralır? ) Gayrimenkulsermaye iradı ) Menkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Zirai kazanç E) Diğer kazanç ve irat

17 TÜRMO-TESMER ir vergi yasası hükmü yorumlanırken kanun gerekçesinden ve meclis tutanaklarından yararlanılması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisinin uygulandığını gösterir? ) Tarihi yorum ) Sistematik yorum C) Deyimsel yorum D) Ekonomik yaklaşım E) maçsal yaklaşım 112 şağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların tedrici kuruluşlarındaki aşamalardan biri değildir? ) Mahkeme tasdiki ) Ortaklık esas sözleşmesinin hazırlanması ve imzaların noter tarafından tasdiki C) Sanayi ve Ticaret akanlığı'ndan izin alınması D) Halka arz edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması E) Kuruluşun, ticaret siciline tescil ve ilanı 108 Vergi yasalarının geriye yürümezliği, anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir? ) Demokratik devlet ) Genellik C) Eşitlik D) Hukuki güvenlik E) Sosyal devlet 109 I. Gecikme zammı uygulanır. II. Gecikme faizi uygulanır. III. Cebri icra takibi yapılır. IV. Usulsüzlük cezası kesilir. 113 Tacirlerin ticaret unvanına aşağıdaki eklerden hangisini koyması akanlar Kurulu kararına tabidir? ) Hayalmahsulü ekler ) Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri C) Tacirin mesleği ile ilgili ekler D) İşletmenin niteliğini gösteren ekler E) Tacirin hüviyeti ile ilgili ekler Vergi borcunu vadesinde ödemeyen bir mükellef için yukarıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir? ) Ive II ) Ive III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Vade tarihi olan bir vergi alacağı için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinde katılma payı (sermaye) olarak getirilemez? ) lacak ) Taşınmaz üzerinde kullanma hakkı C) Patent lisansı D) Taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı E) Ticari itibar Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir? ) Konşimento ) Tahvil C) Poliçe D) Hisse senedi E) İpotekli borç senedi Yevmiye defterlerine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir? ) Karar defteri ) mbardefteri C) Defter-i kebir D) İşletme defteri E) İstihsal defteri

18 TÜRMO-TESMER Kefalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Kefalet, bir ayni teminat türüdür. ) Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı, borçlu ve kefildir. C) sıl borç sona erse bile kefalet sona ermez D) Kefalet sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. E) Müteselsil kefalette alacaklı, asıl borçluya başvurmaksızın doğrudan doğruya kefil aleyhine takibe geçebilir. 120 Sözleşme yapılırken taraflardan birinin sözleşme yapıldığının kanıtı olarak verdiği bir miktar paraya ne ad verilir? ) Cezaişart ) Pey akçesi C) Cayma akçesi D) Depozito E) Ücret alıkoyma 117 ir alacağın, alacağı devreden ile devralan arasında yapılan bir sözleşme ile devralana geçirilmesine ne adverilir? ) Yenileme ) Takas C) Müteselsil borçluluk D) lacağın temliki E) İmkânsızlık 118 şağıdaki ifadelerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçinin hukuksal durumunu açıklar? ) İşçi, iş sahibinden bağımsız olarak faaliyet görür. ) İşçi, bir ücret karşılığı iş görmeyi üstlenir ama işi bizzat görmek zorunda değildir. C) İşçi, işini dilediği zamanda yerine getirir. D) İşçi, işi kendi malzeme ve aletleriyle görmek zorundadır. E) İşçi, iş sahibinin denetiminde iş görmelidir. 119 ve, birbirlerinden habersiz olarak C ye ateş açmış, her ikisinin attığı kurşunun da C yi öldürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır. u durumda ve nin fiilleri ile C nin ölümü arasında ne tür illiyet söz konusudur? ) irlikte illiyet ) lternatif illiyet C) Uygunsuz illiyet D) Ortak illiyet E) Kesintili illiyet 18 TEST İTTİ.

19 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptaline yol açar. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınamaz. 4. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olduğunu kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı kodlayınız, test grubunuzu işaretleyiniz, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 5. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. aşka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 7. dayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. u kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 8. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 9. Sınav sırasında hesap makinesi, databank vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. u tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 10. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. una rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. u cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır. u cihazların kaybolmasından Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 11. iraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. u açıklamaları okumadan ve size SINV ŞLMIŞTIR denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. SINVLRINIZD ŞRILR DİLERİZ.

20 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı KÜLTÜR VE YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ BŞLM SINVI TEST

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI Soru-1 Soru-2 VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz Borsa Rayici Emsal Bedeli Mukayyet değeri Yazılı Değeri Soru-3 VUK göre Usulsüzluk

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı