Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİNİN UYGULAMA KAPASİTESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ EuropeAid/131352/D/SER/TR BAŞLANGIÇ RAPORU B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

3 Sözleşme No Sözleşme Makamı Faydalanıcı / İş sahibi Rapor Adı Belgenin Dosya Adı TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başlangıç Raporu IR_v2.0_140707_TR_Nihai Yayın Tarihi Hazırlayan İnceleyen Yüklenici Proje Direktörü Belge Geçmişi Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyonu yapan Değişikliklerin Özeti Yüklenici 1. taslak Yüklenici ÇŞB & MFİB nin görüşlerinin dahil edilmesi Yüklenici ÇŞB & MFİB nin görüşlerinin 2. taslağa dahil edilmesi Yüklenici Nihai İngilizce Raporun Türkçe ye tercümesi B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

4 İÇİNDEKİLER TABLOSU BÖLÜM A. GİRİŞ 1 1. ARKA PLAN 1 2. PROJE VERİLERİ 2 3. BAŞLANGIÇ RAPORUNUN AMACI 2 4. HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLAR 2 BÖLÜM B. PROJE YAKLAŞIMI 3 1. GENEL PROJE YAKLAŞIMI 3 2. PROJE ORGANİZASYONU 4 3. VARSAYIMLAR VE RİSKLER 5 4. PROJE RAPORLARI VE ÇIKTILARI 5 5. KALİTE YÖNETİMİ 7 6. ANAHTAR OLMAYAN UZMANLARIN PROFİLLERİ 7 7. İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK PLANI 7 BÖLÜM C. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE ÇALIŞMALAR 8 1. PROJENİN BAŞLAMASI VE MOBİLİZASYON 8 2. TOPLANTILAR 9 3. AÇILIŞ SEMİNERİ 9 4. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BULGULARI 9 5. İŞ TANIMINDA (TOR) DEĞİŞİKLİK 10 BÖLÜM D. UYGULAMA İÇİN PROJE PLANI FAALİYET 1. TÜM PROJE FAYDALANICILARINA GÜRÜLTÜ HARİTALAMA YAZILIMININ TEMİNİ FAALİYET 2. GÜRÜLTÜ HARİTALAMA VE EYLEM PLANLAMA FAALİYET 3. EĞİTİM, ÇALIŞTAY VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ FAALİYET 4. TÜRKİYE DE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR VE EYLEM PLANLAMA SONLANDIRMA AŞAMASI PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİ 22 EKLER 23 B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

5 KISALTMALAR AMEND : Çevresel Gürültü Direktifinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi EC : Avrupa Komisyonu AÇA : Avrupa Çevre Ajansı ÇGD : 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi EUD : Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB : Avrupa Birliği CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri IPA : Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı BR : Başlangıç Raporu AU : Anahtar Uzman ÇŞB : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TY : Teknik Yardım MoM : Toplantı Tutanakları AOU : Anahtar Olmayan Uzman PAO : Program Yetkilendirme Görevlisi PYB : Proje Yönetim Birimi PRAG : Uygulama Kılavuzu ÇGDYY : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği YK : Yönlendirme Komitesi SPO : Kıdemli Program Görevlisi TAT : Teknik Yardım Ekibi TL : Ekip Lideri ToR : İş Tanımı B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

6 BÖLÜM A. GİRİŞ 1. ARKA PLAN Türkiye Cumhuriyeti Batı Asya da Anadolu yarımadası ve Güneydoğu Avrupa nın Balkan bölgesinde Trakya boyunca uzanır. Nüfusu 2012 yılı sonunda 75,6 milyona ulaşmıştır. Ülke 81 ile ayrılmıştır. Her bir il toplamda 923 ilçe olmak üzere ilçelere ayrılır. En büyük nüfusa sahip olan iller İstanbul (13,8 milyon), Ankara (5 milyon), İzmir (4 milyon), Bursa (2,6 milyon) ve Adana (2,1 milyon). Ülkede den fazla insanın yaşadığı en az 18 yerleşim alanı vardır. Türkiye de başlıca gürültü kaynağı karayolu trafiğidir. Gürültü seviyeleri trafik hacmi ve ağır vasıtaların oranı ile arttığı için Türkiye nin tüm şehirlerinde gürültü kirliliği giderek artmaktadır. Uçak, demiryolu trafiği ve sanayi gürültüsünün etkilediği insan sayısı da artış göstermektedir. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi konulu 2002/49/EC sayılı Avrupa Direktifi (Çevresel Gürültü Direktifi veya ÇGD) Avrupa Birliği Üye Devletleri için çevresel gürültüye maruz kalmanın zararlı etkilerini önlemeyi, engellemeyi veya azaltmayı amaçlayan ortak bir yaklaşımı belirlemeyi amaçlar. ÇGD uyumlaştırılmış ortak göstergeler ve değerlendirme metotları kullanarak stratejik gürültü haritaları formunda gürültüye ilişkin bilgilerin nasıl tedarik edileceğine dair tavsiye verir. Bu bilgiler kamuya açık hale getirilir ve eylem planları için temel oluşturur. Türkiye deki ulusal gürültü mevzuatı AB Çevresel Gürültü Direktifi ile uyumlaştırılmıştır. ÇGD iç hukuka aktarılırken Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) (Resmi Gazete: 1 Temmuz 2005, No ) ve değişiklikleri (Resmi Gazete: 4 Haziran 2010, no ve 27 Nisan 2011 no ) yayınlandı. Çevresel gürültüye ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik bir strateji içeren bir ulusal Master Plan da hazırlanmıştır. ÇGDYY uyarınca Türkiye de 2018 yılına kadar gürültü haritaları ve 2019 yılına kadar eylem planları hazırlanmalıdır. Gürültü mevzuatının ileriki uygulaması için kamu idaresinde, üniversitelerde ve özel danışmanlık firmalarında çok sayıda nitelikli ve deneyimli uzmanlara ihtiyaç vardır. Çevresel gürültü ve gürültü haritalama ve eylem planlama ile ilgili tüm konulara ilişkin öğretim ve eğitim programları önemli bir önkoşuldur. Ayrıca Türkiye nin mevzuatın nasıl uygulanacağı ve ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından nasıl yürütüleceği konusunda net bir strateji ve bir yol haritasına ihtiyacı vardır. Gürültü Yönetimi Alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (ÇŞB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 2006 yılından 2008 yılına kadar yürütülmüştür. Bu projede Büyükşehir Belediyelerinde 5 pilot alanda seçilen gürültü kaynakları için taslak gürültü haritaları hazırlanmıştır; bu belediyelerde çalışan personelin kapasitesi güçlendirilmiştir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım adlı mevcut IPA projesi Türkiye Cumhuriyeti nde gürültü yönetimi alanında kapasiteyi daha da geliştirecektir. Sayfa 1

7 2. PROJE VERİLERİ Proje adı Proje Numarası Sözleşme Numarası Sözleşme Kurumu Faydalanıcı Yüklenici Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım EuropeAid/131352/D/SER/TR TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. KMO EXTRIUM INASEL Resmi Başlangıç Proje Süresi 30 Ay 3. BAŞLANGIÇ RAPORUNUN AMACI Bu Başlangıç Raporu ağırlıklı olarak İş Tanımı (ToR), teknik teklif ve başlangıç dönemi bulgularına dayanarak proje uygulamasına ilişkin yaklaşımı ortaya koymaktadır ve gösterge niteliğinde iş planına da yer vermektedir. İş Tanımı oldukça açıktır ve bu Başlangıç Raporunun ana girdilerini vermektedir. Yine de İş Tanımında bazı proje faaliyetlerinin uygulama fizibilitesine ilişkin ÇŞB ile işbirliği hususunda netleştirilmesi ve değerlendirilmesi gereken bazı konular vardır. Bu konular işbu Başlangıç Raporunda ele alınmış ve irdelenmiştir. Bununla birlikte bu konular ÇGD uygulaması için büyük gürültü haritalama projelerinin doğası ve gerçekliği dikkate alınarak proje döngüsü süresince de tartışmaya açılacaktır. 4. HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLAR 4.1 Genel hedef Projenin genel hedefi 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi ve ilgili Türk mevzuatı uyarınca bilhassa karayolu ve demiryolu araçları ve altyapıları, dış mekan ve sanayi ekipmanı ve hareketli makineler olmak üzere başlıca kaynaklardan yayılan gürültünün azaltılmasında Türkiye ye destek sağlamaktır. 4.2 Amaç Bu projenin amacı Türkiye Cumhuriyeti nde başlıca gürültü kaynakları için stratejik gürültü haritalamadan ve eylem planlarından sorumlu olan belediyeler ve kurumlar arasından seçilmiş olanlarda kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmektir. Eğitilen insanlar, hazırlanan haritalar ve eylem planları ile projenin gereklilikleri karşılanmış olacak. Ayrıca bu çalışmalar diğer iller için bir kılavuz ve referans çalışma olarak işlev görecektir. 4.3 Beklenen sonuçlar Ulaşılacak sonuçlar: İş Tanımında (tablo 2) ortaya konduğu üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli yerleşim alanları için tüm kaynakları içeren stratejik gürültü haritalarının Sayfa 2

8 hazırlanmış olması; tüm gürültü haritaları Avrupa Çevresel Gürültü Direktifi ve Türk mevzuatı takip edilerek hazırlanacaktır, Adana havalimanı ve Samsun liman bölgesi için ToR da (tablo 2) ortaya konduğu üzere stratejik gürültü haritalarının hazırlanmış olması; ToR da (tablo 3) ortaya konduğu üzere seçilmiş 10 pilot bölge için gürültü haritalarının hazırlanmış olması; Gerektiğinde gürültü azaltımı da dahil, gürültü sorunları ve etkilerini yönetmek üzere seçilmiş olan 10 pilot bölge için eylem planlarının hazırlanmış olması; Her bir faydalanıcı kurum için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri tabanının oluşturulmuş olması; Faydalanıcı kurumların personelinin gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlamak için eğitilmiş olması; Türkiye de çevresel gürültü yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmiş olması; Çevresel Gürültü Direktifinin daha ileri uygulaması için eylem planlarının hazırlanmış olması; ve Çevresel gürültü yönetimi konusunda en az 15 kişinin gelecekteki eğiticiler olacak şekilde eğitilmiş olması. BÖLÜM B. PROJE YAKLAŞIMI 1. GENEL PROJE YAKLAŞIMI 1.1 Proje Yaklaşımı Yüklenicinin bilgisi ve deneyimi temelinde, genel proje yaklaşımı şuna odaklanmalıdır: AB Çevresel Gürültü Direktifi temelinde Türkiye de uygun maliyetli bir çevresel gürültü politikasının uygulanması için teknik ve kurumsal kapasite gelişimini arttırmak ve güçlendirmek Yüklenici, proje çerçevesindeki tüm faaliyetlerin Avrupa Komisyonu nun Proje Döngüsü Yönetimi ve en iyi uygulama tavsiyeleri uyarınca yürütülmesini temin edecektir. Proje performans ve uygunluğunu izlemek için Mantıksal Çerçeve (Log Frame) Yönetim Konsepti uygulanacaktır. Konsorsiyum, projenin etkin yönetimi için gerekli kaynakların her zaman proje ekibi için mevcut olmasını sağlayacaktır. 1.2 Genel Yaklaşımın uygulanması için izlenecek metodoloji aşağıdakiler temelinde olacaktır Tüm faydalanıcı ve paydaşların projeye katılımını sağlamak Stratejik gürültü haritalama süreçlerini ve daha büyük şehirlere yönelik sonuçları faydalanıcılar için çalışılabilir ve anlaşılır hale getirmek için uygun maliyetli ve kanıtlanmış metodolojiler Planlama yaklaşımı ve Türkiye için uygulanabilir azaltma tedbirlerinin bir kombinasyonuna dayandırılacak şekilde çevresel gürültü yönetimi konusunda kapsamlı kapasite geliştirme Sayfa 3

9 Türkiye de özel yaşam alanları ve yaşam tarzları dikkate alınarak eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulaması için uygulanabilir yaklaşım Türkiye de çevresel gürültü hususunda kapasite geliştirmenin arttırılması için proje çıktıları etkin araçlar olacaktır Anahtar Uzmanlar (AU) ve Anahtar Olmayan Uzmanlar (AOU) aşağıdakileri gerçekleştirerek Faydalanıcıları öngörülen sonuçlara ulaşmada destekleyerek Faydalanıcılarla yakından çalışacaktır: Eğiticilerin eğitimi dahil olmak üzere çalıştaylar ve eğitimler düzenlenmesi Saha ziyaretleri ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesi Gürültü haritalama yazılımının temin edilmesi Faydalanıcı personelinin sahada işbaşında eğitilmesi Stratejik gürültü haritaları, eylem planları, kılavuzlar ve raporlar temin edilmesi. Projenin yaşam döngüsü süresince uzmanların zamanında mobilizasyonu sağlanacaktır. 2. PROJE ORGANİZASYONU 2.1 Proje yönetimi Sorumlu kurumlar: MFİB ve ÇŞB Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Sözleşme Makamıdır ve proje faaliyetlerinin finansal yönetimi (ödemeler dahil) ve sözleşme konularına ilişkin tüm prosedürle ilgili unsurlarından sorumludur. MFİB Proje Yöneticisi proje raporlarının onaylanmasından sorumludur. Projenin faydalanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dır (ÇŞB). Faydalanıcı olarak ÇŞB, atanmış Kıdemli Program Görevlisinin (SPO) sorumluluğu altında proje bileşenlerinin hazırlanması, teknik kontrolü ve uygulaması ile ilgili idareyi gerçekleştirecektir. Yönlendirme Komitesi Başlangıç döneminde bir Yönlendirme Komitesi (YK) kurulacaktır. Yönlendirme Komitesinin Üyeleri: Kıdemli Program Görevlisi (SPO) dahil olmak üzere ÇŞB temsilcileri, Yüklenici temsilcileri ve Merkezi Finans ve İhale Birimi nden (MFİB) bir temsilci; Avrupa Birliği Delegasyonu ndan bir temsilci gözlemci olarak katılabilir. Yönlendirme Komitesi toplantıları üç ayda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından organize edilecektir ve projenin ilerlemesini gözden geçirecektir. Toplantıların başkanlığını Kıdemli Program Görevlisi veya kendisinin ÇŞB ndan vekili yapacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, kendisi diğer üyeler ile işbirliği halinde yukarıda belirtilenlerin dışında tarafları davet etme hakkına sahiptir. Ekip Lideri ve gerekli olduğu takdirde diğer Anahtar Uzmanlar ve Anahtar Olmayan Uzmanlar üç aylık İlerleme Raporu temelinde projenin ilerlemesine, olası sorunlara ve çözümlere atıfta bulunacaktır. İlerideki çalışmalar tartışılacaktır. Yüklenici, gündemin oluşturulmasına ve toplantıların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır; toplantı tutanakları Yüklenici tarafından hazırlanacak ve bilgi ve görüşler için Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderilecektir. Görüşler dahil edilecek ve son hali verilen tutanaklar Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderilecektir. Sayfa 4

10 Proje Yönetim Birimi (PMU) kurulması ve TAT ile işbirliği Faydalanıcı, prensipte ÇŞB binasında çalışan bir Proje Yönetim Birimi kuracaktır. Bu birim Program Yetkilendirme Görevlisi nin (PAO) genel gözetimi altında projenin teknik uygulamasından sorumlu olacaktır. Proje Yönetim Birimi bir Operasyon Koordinatörü/Teknik Koordinatör ve Faydalanıcının her bir ilgili birimini temsil eden yeterli sayıda uzman ve Teknik Yardım Ekibinin ilgili üyelerinden oluşacaktır (bakınız Ek 11). Proje Yönetim Biriminin üyeleri başlangıç döneminde görevlendirilecektir; aynı durum her bir Anahtar Uzman için ÇŞB nda mevkidaşların görevlendirilmesi için de geçerli olacaktır. Proje Yönetim Biriminin aylık toplantıları ÇŞB binasında gerçekleştirilecektir. Projenin ilerlemesi ve atılacak adımlar tartışılacaktır. Teknik Yardım Ekibi toplantının gündemini hazırlayacaktır. Ayrıca toplantının tutanaklarını hazırlayacak ve görüş için Proje Yönetim Birimi üyelerine gönderecektir. Görüşler dahil edilecek ve son hali verilen tutanak Proje Yönetim Biriminin tüm üyelerine gönderilecektir. TAT onaylanan tutanakları Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderecektir. Talep üzerine ve Ankara da bulunmaları ve/veya uygun olmalarına bağlı olarak Ekip Lideri ile ÇŞB Operasyon/Teknik Koordinatörü arasında haftalık teknik toplantılar düzenlenecektir; Proje Yönetim Birimi ve Teknik Yardım Ekibinin diğer üyeleri de katılabilirler. Bu toplantılar Teknik Yardım Ekibi ile ÇŞB arasında devamlılık arzeden bir şekilde çalışmanın koordinasyonunu ve etkin iletişimi temin edecektir. Haftalık teknik toplantılar için toplantı gündemi ve tutanak gerekli değildir. İlgili Anahtar Uzman(lar) mevkidaşları ile amaç doğrultusunda yakın işbirliği yapacaktır Yüklenicinin yönetim yapısı Yüklenicinin yönetim yapısına Ek 6 Kalite Planında yer verilmiştir. 3. VARSAYIMLAR VE RİSKLER Projenin başarılı ve sürdürülebilir uygulaması için bazı varsayımların yapılması gerekir. Kilit varsayımlar Ek 2 de listelenmiştir. Bu varsayımlar genel olarak AOU, AU ve personelin mevcut olmasına, Faydalanıcı ve Yüklenicideki ekipmanlara ve başarılı gürültü yazılımı seçimi ve teminine odaklanır. Kilit riskler ve risk azaltma stratejileri de Ek 2 de verilmiştir. Bunlar, mevcut verilerin kötü kalitede olmasına, yazılım seçiminde gecikmeler yaşanmasına, personelin mevcut olma durumuna, tüm paydaşlar ve MFİB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işbirliğinde ortaya çıkabilecek zorluklara yoğunlaşır. 4. PROJE RAPORLARI VE ÇIKTILARI 4.1 Proje raporları Yüklenici aşağıda belirtilen raporları teslim edecektir: Başlangıç Raporu Nihai Rapor (taslak ve nihai) İlerleme Raporları (çeyrek dönem) Bu raporlar İngilizce yazılacak ve teslim edilecektir. 4.2 Başlangıç Raporu, Taslak Nihai Rapor ve Nihai Raporun Teslimi ve Onayı Başlangıç Raporu Sayfa 5

11 Taslak Başlangıç Raporunun teslim tarihi iş tanımındaki bir değişiklik ile MFİB tarafından verilen 2 no lu İdari Talimat uyarınca tür (bakınız Ek 3). Taslak Nihai Rapor Taslak Nihai Rapor projenin bitiminden önce, yani proje uygulama dönemi bitiminden en az bir ay öncesinden olacak şekilde teslim edilecektir. 4.3 Nihai Rapor Taslak Nihai Rapor ile aynı özellikleri taşıyan Nihai Rapor ilgili taraflardan taslak rapora ilişkin alınan görüşleri dahil eder. Taslak nihai rapora ilişkin görüşlerin alınmasından en geç 30 takvim günü sunulacaktır. Nihai rapor ilgili fatura ile birlikte MFİB ne teslim edilecektir. MFİB, ÇŞB ve MFİB nin birleştirilmiş görüşlerini raporun teslim tarihinden itibaren en fazla 60 gün içerisinde temin edecektir. Bir revizyon talebi üzerine TAT gerekli değişiklikleri yaptıktan raporların nihai versiyonunu teslim edecektir. Teslimden itibaren 60 takvim günü içerisinde Yüklenici değişiklik için yazılı görüş veya talep almadığı takdirde belgeler zımnen onaylanmış addedilir. Yüklenici başlangıç ve nihai raporların taslak versiyonunu MFİB ne (1 basılı-elektronik kopya), ÇŞB na (1 basılı-elektronik kopya) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna (1 elektronik kopya e-posta ile) teslim edecektir. Raporların nihai versiyonları ÇŞB, MFİB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna basılı ve elektronik kopya şeklinde (her birine bir adet) temin edilecektir. 4.4 İlerleme Raporları Daha önce belirtildiği üzere İlerleme Raporları her bir Yönlendirme Komitesi için hazırlanacaktır. İlerleme Raporlarının elektronik kopyaları tüm YK Üyelerine 5 gün önce gönderilecektir. İlerleme Raporu YK Toplantısı esnasında gözden geçirilecek ve eğer varsa görüşler YK Toplantısı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. MFİB nin onayından İlerleme Raporlarının basılı nüshaları Faydalanıcı ve MFİB ne teslim edilmelidir. 4.5 Proje çıktıları Proje çıktıları Ek 4 te teslim tarihi ve Kabul kriterleri ile birlikte listelenmiştir. Sunulacak çıktıların sayısı, türü ve içeriği İş Tanımında belirtildiği şekilde olacaktır (İş Tanımı Tablo 4 ve 6). Çıktılar ÇŞB na ve gerekli olduğu takdirde ilgili Faydalanıcıya teslim edilecektir. Aynı zamanda MFİB teslim ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Teslim edilecek kopya sayısına her bir çıktı için teslimden önce ÇŞB ile TAT arasında karar verilecektir. Tüm çıktılar, ilgili diğer Faydalanıcılar ile koordinasyon halinde Ana Faydalanıcının onayı için teslim tarihinde (Ek 4) Ana Faydalanıcıya İngilizce olarak sunulacaktır. ÇŞB teslim edilen proje çıktıları hususunda 14 takvim günü içerisinde birleştirilmiş görüşlerini verebilir. Bir revizyon talebi üzerine TAT gerekli değişiklikleri yaptıktan 14 takvim günü içerisinde çıktıların nihai versiyonunu teslim edecektir. Teslimden itibaren 14 takvim günü içerisinde TAT ne değişiklik için görüş veya talep bildirilmediği takdirde zımnen onaylanmış addedilir. Onaydan (en fazla 1 ay ) çıktı Türkçeye tercüme edilir ve Ana Faydalanıcıya ve MFİB ne teslim edilir. Haritaların basılı nüshalarının sayısı, ölçeği ve boyutu belediyeler ile görüşülecektir. MFİB ve ÇŞB ile mutabık kalındığı üzere her bir eğitim modülü (çalışma ziyaretleri dahil) için, İletişim ve Görünürlük Planında (Ek 5) tanımlandığı üzere, kullanılacak görünürlük materyalini gösteren bir bilgilendirme eğitim modülünün başlamasından en az 10 gün Sayfa 6

12 önce e-posta yoluyla ÇŞB ve MFİB ne sunulacaktır, ÇŞB tarafından onay (e-posta yoluyla) 7 takvim gününden önce verilecektir. Her bir eğitim modülü için Etkinlik Raporu her bir Eğitim Modülünün bütünüyle tamamlanmasını takip eden 14 gün içerisinde teslim edilecektir (daha fazla detay için bakınız Ek 5 madde 2.8). 5. KALİTE YÖNETİMİ Konsorsiyum Proje Kalitesi ve Faaliyetler ile Çıktıların Kalitesine odaklanan bir kalite yönetim yaklaşımı uygulayacaktır. Bu Kalite Planına işbu Başlangıç Raporunun Ek 6 sında yer verilmiştir. 6. ANAHTAR OLMAYAN UZMANLARIN PROFİLLERİ Yüklenici ihtiyaçlar uyarınca gerekli olduğu üzere başka uzmanlar (AOU lar) seçecek ve işe alacaktır. Bu AOU lar aşağıdakiler olabilir: Veri temini, gürültü haritalama, gürültü ölçümleri, eylem planlama alanlarında ve gürültüyle ilgili diğer konularda yüksek seviyede deneyim sahibi uluslararası kıdemli uzmanlar Veri temini ve yönetimi ve CBS, gürültü ölçümleri ve modelleme, şehir veya trafik planlama, etkinlik yönetimi, görünürlük yönetimi alanlarında ve diğer konularda (yazılım, grafik tasarımı,...) yüksek seviyede deneyim sahibi yerel kıdemli AOU lar Veri temini, gürültü ölçümleri, şehir veya trafik planlama, etkinlik yönetimi, görünürlük yönetiminde deneyim sahibi yerel kıdemsiz AOU lar. Bu kıdemsiz AOU lar arasında ayrıca modelleme için asistanlar ve başka teknisyenler de yer alabilir. Bu uzmanları seçmek için yüklenicinin kullandığı seçim prosedürleri şeffaf olacaktır ve mesleki nitelikler, dil becerileri ve iş deneyimi dahil olmak üzere önceden tanımlanmış kriterler temelinde olacaktır. AOU lar için toplam çalışma günü asgari 5000 gün olacaktır. AOU ların onayı için uygulanabilir deneyim yılı kriteri Sözleşmede başka türlü düzenlenmediği için teklifte ortaya konmuştur. Yüklenici, uzmanların kalitesine önem vererek uzman seçiminde çok dikkatli olacaktır. 7. İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK PLANI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yayınlanan Türkiye de Avrupa Komisyonu Projeleri için Görünürlük Kılavuzları dikkate alınarak bir İletişim ve Görünürlük Planı oluşturulmuştur (Ek 5). Tüm iletişim ve görünürlük faaliyetleri MFİB ve ÇŞB ile yakın işbirliğiyle yürütülecektir. Sayfa 7

13 BÖLÜM C. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE ÇALIŞMALAR 1. PROJENİN BAŞLAMASI VE MOBİLİZASYON Proje sözleşmesi MFİB tarafından tarihinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından tarihinde ve Yüklenici tarafından tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin başlangıcı sözleşmenin imzalanmasını ( ) takiben başlatılmıştır. Projenin başlatılması üzerine MFİB tarafından tarihinde projenin resmi başlangıç tarihini olarak bildiren bir İdari Talimat (Ek 7) yayınlanmıştır. Başlangıç tarihinin bu beklenmedik zamanlamasının etkisini değerlendirmek amacıyla tarihinde Ankara da Yüklenici, ÇŞB ve MFİB arasında bir Başlangıç Toplantısı düzenlenmiştir. Başlangıç döneminde Konsorsiyum Faydalanıcı ülkede bu zamana denk gelen tatil dönemi nedeniyle başlangıç döneminin bitiş tarihinin ertelenmesini ve açılış semineri tarihinde değişiklik talep etmiştir. Erteleme talebinin onayı, Sözleşmede Özel Koşullar Madde 4 uyarınca MFİB Proje Yöneticisi tarafından İdari Talimat Nº2 ile verilmiştir (Sözleşme Ek 3). Başlangıç döneminin bitiş tarihi e ertelenmiştir ve açılış seminerinin tarihi olarak belirlenmiştir. Yüklenici diğer başlangıç dönemi bulgularını da dikkate alarak kaynak gereklilikleri, çalışma takviminin olası sonuçları, proje mantığı ve çıktıları üzerindeki etkileri açısından tüm istekleri, önerileri ve görüşleri analiz etmiştir. Sonuçlar bu raporda uygulama dönemi faaliyetlerinin tanımında, Ek 9 ve 10 da iş planında ve öngörülen işyükü dağılımında yansıtılmıştır. Gürültü haritalama çalışmasında kullanılacak verilerin temini ve işlenmesi projenin büyük bir kısmını teşkil eder. Veri kalitesi, gürültü haritalama çalışması sonuçlarının kalitesini doğrudan etkiler. Şu anda mevcut verilerin kalitesinin gürültü haritalama çalışması için yeterli olup olmayacağı net değildir. Bu nedenle veri temini ve işleme döneminin süresi veri kalitesinin arttırılmasına imkan vermek amacıyla büyük oranda uzatılmıştır (örneğin gürültü emisyonu ölçümleri ile veya varsayılan değerler kullanarak). Gürültü haritalama sonuçları ToR da verilen zamanda teslim edilecektir. Başlangıç döneminde tüm Anahtar Uzmanlar mobilize edilmiştir. Buna ilaveten ÇŞB na danışarak ve MFİB nin onayıyla bazı AOU lar da harekete geçirilmiştir. İhtiyaç doğrultusunda aktif katılım için arka ofis ve yönetim personeli tahsis edilmiştir, destek personelinin bir parçası olarak bir Proje İdari Koordinatörü atanmıştır. ÇŞB uzmanlar için kendi binasında çalışma yerleri temin etmiştir. Ayrıca Yüklenici için geçici bir ofis hazır edilmiştir. Projenin başlangıcında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü eski Genel Müdürü Sayın Mehmet BAŞ projenin Kıdemli Program Görevlisi (SPO) olarak atanmıştır. Yardımcıları eski Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet ECEL ve eski İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Sayın Ercan GÜLAY te Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yeni Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL yeni Kıdemli Program Görevlisi (SPO) olarak atanmıştır. Benzer şekilde yeni Genel Müdür yardımcısı Sayın Sebahattin DÖKMECİ birinci SPO delegesi olarak ve yeni Daire Başkanı Sayın Betül AYDIN ikinci SPO delegesi olarak atanmıştır. Yönlendirme Komitesi oluşturuldu (Ek 11). Benzer şekilde Operasyon/Teknik Koordinatör, Proje Yönetim Birimi Üyeleri ve AU(lar) için Bakanlıktaki irtibat kişileri atandı (Ek 11). Sayfa 8

14 2. TOPLANTILAR Resmi Başlangıç Toplantısı na müteakip, Faydalanıcı ve TAT personeli arasındaki etkileşimin gözden geçirilmesi amacıyla 26 Temmuz 2013 tarihinde ÇŞB ofisinde Bakanlık temsilcileri ile mobilize edilmiş TAT uzmanları ile ikinci bir ara toplantı gerçekleştirilmiştir. Veri mevcudiyeti ve veri temini metotlarına ilişkin bilgi alışverişi konusunda 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde ÇŞB ile teknik toplantılar düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak Konsorsiyum tarafından belirlenen bir şirket olan ve CBS veri temini ve işleme konusunda yerel destek verebilecek Bilgi CBS ile 13 Ağustos 2013 tarihinde özel bir veri mevcudiyeti toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda gürültü haritalama için veri gereklilikleri konusu çok detaylı bir şekilde tartışılmıştır. TAT ve ÇŞB arasındaki ilk aylık toplantı 6 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Ele alınan başlıca konular 4 Eylül 2013 tarihindeki Açılış Seminerinin değerlendirilmesi, Ekim ayındaki veri temini konulu çalıştay, ilk YK toplantısının tarihinin belirlenmesi ve Başlangıç Raporunun durumu olmuştur. Başlangıç dönemi süresince Yüklenici ÇŞB binasında gayri resmi toplantılar yoluyla Faydalanıcıyla çok kez görüşmüştür. Hazırlık ihtiyaçlarında yer alan konular Başlangıç Raporunun teslimine dahil edilmiştir. 3. AÇILIŞ SEMİNERİ Açılış etkinliği İş Tanımında tasvir edilmiştir, ancak açılışın gerçekleştirilmesi için ilave tanımlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle taraflar taahhütleri iki farklı etkinliğe ayırmaya karar verdi: Başlangıç Toplantısı (Sözleşme Makamı, ÇŞB ve Konsorsiyum bazı proje yürütme prosedürlerini görüştü); ve Açılış Semineri (projenin 200 ün üzerinde paydaşının katılımı ile). Açılış Semineri Yüklenicinin düzenlemesiyle 4 Eylül 2013 tarihinde Ankara da gerçekleşti. ÇŞB 200 aday ismi seçti ve bunları davet etti. Katılımcıların gerçek sayısı 168 di. TAT kapsamı, hedefi, proje faaliyetleri ve metodolojisi, beklenen sonuçları ile projenin anlaşılmasına imkan verecek şekilde katılımcılara basılı materyal temin etti. Dağıtılan bu basılı materyal AB görünürlük kılavuza uygun şekilde hazırlandı. Seminerin konuşmacıları T.C. ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Sayın J. M. Davo Cabra, İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı, Sayın J. Menéndez Bonilla, AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Sayın J. M. Suarez, INERCO Proje Yöneticisi, Sayın Şükran ARCAN, Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü, ve projenin Anahtar Uzmanları olmuştur. Seminer büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. (i) Proje ile ilgili genel cevaplar, (ii) gürültü projeleri ile ilgili bilgi (Eşleştirme Projesinin yanı sıra), veri mevcudiyeti, hesaplama yazılımı konularında iki anket dağıtılmıştır. Cevaplar değerlendirilecek ve ileriki çalışmalar için bir temel oluşturacaktır. Bu Açılış Seminerine ilişkin bir etkinlik raporu, katılımcı listesi ve dağıtılan basılı materyalin örnekleri ÇŞB'na sunulmuştur. 4. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BULGULARI Veri mevcudiyeti projenin başarısında çok önemli bir etkendir. Bu nedenle TAT, stratejik gürültü haritalama gerekliliklerini destekleyecek mevcut veri setlerinin iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı veri araştırmaları yapmaya başlamıştır. Veri mevcudiyeti ve ilk veri mevcudiyeti bulguları için bir çerçeve oluşturan arka plan bilgileri Ek 12 de özetlenmiştir. Sayfa 9

15 5. İŞ TANIMINDA (ToR) DEĞİŞİKLİK İşbu raporda bölüm A 4 te ortaya konan projenin hedefleri ve sonuçları İş Tanımının gereklilikleri ile tam uyumludur. İş Tanımında ortaya konan tüm beklenen sonuçlara 30 aylık uygulama dönemi içerisinde projenin bitiminde ulaşılacaktır. Ayrıca İş Tanımı bölüm 8.1 de belirtilen tüm nesnel olarak doğrulanabilir göstergelere uygulama dönemi içerisinde ve atıfta bulunulan bölümde belirtilen son tarihlere uygun olarak ulaşılacaktır. Ancak proje uygulama dönemi içerisinde iş planının bazı görevlerinin çıktılarının son teslim tarihlerinde ve sıralamalarında bazı değişiklikler yapılacaktır (Ek 9). Projenin başlangıç dönemi esnasında veri temini aşamasının tahmin edilenden daha uzun olması gerektiği açığa çıkmıştır. Bu nedenle veri temini ve işleme için faydalanıcılara ve uzmanlara daha fazla zaman vermek ve sonuç olarak veri durumunu iyileştirmek amacıyla veri temini ve veri yönetimi için öngörülen süre uzatılmıştır. Gürültü haritalarının gerçek durumun iyi bir resmini verebileceği kalitede çalışılabileceği nitelikte verilere halihazırda sahip olan faydalanıcılar için paralel olarak gürültü haritalama çalışması başlayacaktır. Bu dikkate alındığında gürültü haritalama aşaması da uzatılmak zorundadır; fakat gürültü haritalarının hazırlanması için son tarih değiştirilmeyecektir, aslında bu tarihler İş Tanımında öngörülenden daha erken tarihlere konmuştur. Her halükarda, bu değişiklikler sözleşmenin temel amacını etkilemez. Aşağıdaki tablo proje çıktılarının son teslim tarihleri konusunda ToR ile kıyasla değişiklikleri özetlemektedir. Eğitim modüllerine ilişkin olarak bu rapor, faydalanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi takip etmeye ve böylece eğitim sonuçları için en iyi çözümü bulmaya olanak verecek şekilde zamanlama ve yer konusunda daha fazla esneklik öngörmektedir. Bu Başlangıç Raporundaki öneri, daha etkin ve sürdürülebilir bir eğitim faaliyetinin düzenlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulduğu üzere, her bir eğitim modülünün yeri konusunda olası değişikliklerin ÇŞB ile birlikte yeniden değerlendirilmesi ve kararlaştırılmasıdır. Bu eğitim stratejisi uyarınca bir öneri Faaliyet 3.2: Stratejik Gürültü Haritalama için Veri Temini Eğitimi için sunulmuş ve ÇŞB ile MFİB tarafından (İdari Talimat nº3 aracılığıyla) onaylanmıştır. Yapılan tüm değişiklikler proje uygulamasını Türkiye deki mevcut duruma uyarlamaya yönelik değişiklikler olup, projenin etkinliği ve sonuçlarını da geliştirme işlevi görürler. Sayfa 10

16 Nº Çıktı İş Tanımındaki (ToR) metin Önerilen değişiklik Gerekçe Veri mevcudiyeti konulu rapor Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için kullanılacak eksiksiz veri setleri Pilot alanlar için gürültü seviyesi ölçüm raporu Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için seçilen pilot alanlar konulu rapor Pilot alanlar için gürültü modelleri İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Adana havaalanı ve Samsun limanı için gürültü modelleri Pilot alanlar için hesaplanan gürültü seviyesi ızgaraları ve cephe hesaplama sonuçları İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı ve Samsun limanı için hesaplanan gürültü seviyesi ızgaraları ve cephe hesaplama sonuçları Doğrulama planı Doğrulama raporu tarihinden itibaren en geç 6 ay tarihinden itibaren en geç 9 ay tarihinden itibaren en geç 9 ay tarihinden itibaren en geç 6 ay tarihinden itibaren en geç 11 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 14 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 26 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 10 ay tarihinden itibaren en geç 17 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 18 ay tarihinden itibaren en geç 26 ay tarihinden itibaren en geç 18 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay Bu büyüklükte bir stratejik gürültü haritalama projesi için veri temini sürecinin 6 aydan uzun sürmesi beklenmektedir. Veri temini faaliyeti rahatlıkla proje süresinin %50 sinde sürebilir. Eksiksiz bir rapor sunmak amacıyla bu rapor çıktısı bu zamanda yapılmalıdır. Projeye veri temini gerçekçi olarak proje süresinin %50 sini alabilir. Bu, eğlence gürültüsü ölçümlerinin en iyi şekilde yaz aylarında yapılmasından kaynaklanmaktadır. Saha ziyaretleri, danışma ve karar verme için yeterli zaman vermek için ilave süreye ihtiyaç vardır. Görev 1 ve 2 için gerekli ek süreyi sağlamak için ilave zamana ihtiyaç vardır. Parçalar halinde süre uzatımı Görev 1 ve 2 için ilave zamanı yansıtır. Bu süre uzatımı ayrıca (hem CBS hem de gürültü hesaplama yazılımı kullanan) bu tür bir proje için model geliştirme yaklaşımına da daha gerçekçi bir zaman çerçevesi yansıtır no lu çıktı için ilave süreyi yansıtır için ilave süreyi yansıtır. Bilgi kalitesinin değerlendirmesi ve doğrulama gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasına imkan vermek amacıyla uzatılmıştır. Görev ile uyumlu olması için uzatılmıştır. Sayfa 11

17 Nº Çıktı İş Tanımındaki (ToR) metin Önerilen değişiklik Gerekçe Pilot alanlar için gürültü haritalama raporları İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı ve Samsun limanı için gürültü haritalama raporları Sorunlu alanların seçimi için çözüm konusunda sunum Sorunlu alan tanımlaması Pilot alanlarda gürültü azaltım tedbirleri konulu rapor Pilot alanlarda gürültü seviyesi azaltımı için eylem planları CBS veritabanları ve dosya setleri ArcGIS sunucusu için web uygulaması Türkiye de çevresel gürültü yönetimine yönelik eğitim değerlendirmesi ve öğretim ihtiyaçları raporu Doz-etki ilişkisi ile ilgili örnek vaka çalışması konulu rapor Türkiye de ÇGD uygulaması için Eylem Planı tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 16 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 23 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay Pilot alanlar için veri hazırlama ve hesaplama zamanı sağlamak amacıyla uzatılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak için uzatılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak ve pilot alan faydalanıcılarına danışmak için yeterli zaman kalmasına imkan vermek için uzatılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak için uzatılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Sayfa 12

18 BÖLÜM D. UYGULAMA İÇİN PROJE PLANI Aşağıdaki bölümde İş Tanımında (ToR) ortaya konan görevlerin uygulaması için önerilen yaklaşım anlatılmıştır. ToR da yer alan, görevler ve konular a atıfta bulunulmuştur. Raporlar, çıktılar ve kilometre taşları bu raporda kısım B.4 te verilmiştir. ÇGD altında büyük gürültü haritalama projelerinin mahiyeti ve gerçekliği dikkate alındığında yüksek düzeyde karar verme süreci içeren proje tasarım aşaması Faydalanıcı ile işbirliği halinde çoklu tartışmalar ve değerlendirmeler gerektirmektedir. Bu nedenle proje tasarım aşaması önemli ve uzun bir süreçtir. Bunun yanı sıra projenin tümüyle tasarımı devam eden bir gelişimdir, çünkü genel proje sürecinde her bir ana adımın çıktısı müteakip adımlarla bağlantılıdır ve bunları etkilemektedir. Bunun bir örneği hesaplamalar için gürültü modellerini tamamlamak için gerekli görevler üzerinde doğrudan etkisi olan veri temini faaliyetinin çıktısıdır. Bu proje için proje tasarımı Yüklenici ile Faydalanıcı arasında devam eden bir işbirliği olacaktır. Bu nedenle aşağıda anlatılan uygulama yaklaşımı, yüksek düzeyde karar verme süreci ve veri temini faaliyeti gibi proje adımları ve çıktı raporlarının nihai sonuçları temelinde proje yaşam döngüsü süresince detaylı olarak uyarlanacak ve tanımlanacaktır. Proje tasarımının devam eden gelişimi esnasında ÇŞB ile işbirliği halinde ve detaylı olarak ele alınacak hususlar arasında öne çıkan başlıca konular şu şekilde sıralanabilir: haritalanacak alanlar (yerleşim alanı), her bir gürültü kaynağı kategorisine dahil edilecek gürültü kaynakları için seçim kriterleri (karayolu, demiryolu, eğlence, sanayi, limanlar,...), girdi veri boşluklarının doldurulması, doğrulama ölçümleri için yaklaşım, vs. Projenin etkinliği için Ana Faydalanıcı olarak ÇŞB Yüklenici ile yakın işbirliği halinde olacaktır. Bunun arttırılması amacıyla projenin her aşamasındaki saha ziyaretleri esnasında ÇŞB ndan en az 1 en çok 2 uzman ziyareti gerçekleştiren ekibe eşlik etmelidir. ÇŞB ile varılan genel mutabakat temelinde Yüklenici, belediyelere Yüklenici ile birlikte gerçekleştirilecek saha ziyaretleri için ÇŞB personelinin seyahat ve konaklama masrafları için projeden bir bütçe ayıracaktır. Bu bütçe ÇŞB ve Yüklenici tarafından şeffaf bir şekilde izlenecektir. Görev 1, 2, 3 ve 4 için gerçekleştirilecek çalışmaların ve çıktıların bir özeti Ek 13 te verilmiştir. 1. FAALİYET 1. TÜM PROJE FAYDALANICILARINA GÜRÜLTÜ HARİTALAMA YAZILIMININ TEMİNİ Yüklenici Faydalanıcıya danışarak, AB PRAG kurallarında tanımlanan iki aşamalı satın alma adımlarını referans çerçevesi olarak alarak - hem stratejik gürültü haritalama hem de eğitim için - projede kullanılacak gürültü haritalama yazılımı alımını tasarlamaktadır. Satın alma süreci Faydalanıcı ile ve gerekli olduğu takdirde MFİB ile istişare ederek Yüklenici tarafından tanımlanacak ve uygulanacaktır. Bu rolde TAT ve Faydalanıcı asgari ve istenen teknik şartnameyi incelemek (ToR da tanımlanandan daha az kriter olmayacak şekilde) ve satın alma sürecinin ilk adımında olası tedarikçilerden gelen alternatif teknik teklifleri incelemek amacıyla bir Yazılım Teknik Değerlendirme Komitesi oluşturacaktır. Bu teknik tekliflerin incelenmesinden komite tarafından en uygun tekliflerden bir seçim (en az iki) yapılacaktır. Komite bu kararını, ikinci adımda fiyat görüşmeleri yapacak ve son kararı verecek olan yükleniciye bildirecektir. Gürültü Haritalama Yazılımı seçim sürecinin özeti Ek 14 te sunulmuştur. Sayfa 13

19 Uygun gürültü haritalama yazılımı seçildikten ürünün dağıtımı/kurulumu Faydalanıcı/paydaşlar ve TAT arasında koordine edilecektir. Ayrıca ilgili eğitim de TAT liderliğinde iş planı uyarınca taraflar arasında koordine edilecek ve planlanacaktır. 2. FAALİYET 2. GÜRÜLTÜ HARİTALAMA VE EYLEM PLANLAMA Stratejik gürültü haritaları, İş Tanımında (ToR) tablo 2 de verilen gürültü kaynakları ve Belediyeler için hazırlanacaktır. Gürültü haritaları ve eylem planları ToR da tablo 3 te verilen gürültü kaynakları ve seçilen pilot alanlar için hazırlanacaktır. 2.1 GÖREV 1. Faydalanıcılarda stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için veri temini Veri mevcudiyeti konulu rapor İlk adımda Faydalanıcılar gürültü haritalama çalışması için hangi verilerin gerekli olacağı konusunda bilgilendirilecekler. Bundan faydalanıcılarda gerekli verilerin mevcudiyetine ilişkin durum ve eksik veriler için çözümler analiz edilecektir (ToR da konu 1.1). ToR da Faaliyet 2 Görev 1 altında belirtildiği üzere, dahil edilen şehirler ve belediyeler için CBS verisi ve bilgisi mevcut değilse, Yüklenici stratejik gürültü haritalama için gerekli verilerin temininden sorumludur. Faydalanıcılar belediyelerin sahip olduğu gerekli veri setlerine erişim sağlayacaktır. Gürültü haritalama için veri toplama yanı sıra veri dönüştürme, değiştirme, güncelleme ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Faydalanıcı alınan verilerin kalitesini ve miktarını kontrol edebilir ve gerekli olduğu takdirde iyileştirme talep edebilir. Yüklenici, hazırlanan verilerin kalitesinin başarılı stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için yeterli olduğuna dair faydalanıcıların onayını almalıdır Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için kullanılacak eksiksiz veri setleri Coğrafi unsurlara ilişkin (CBS) mevcut (ham) veriler toplanacak ve ilgili bir veri seti oluşturulacaktır (ToR Görev 1, çıktı 1.2) Pilot alanlar için gürültü seviyesi ölçüm raporu Antalya, Muğla, Nevşehir belediyelerinde eğlence gürültüsü kaynakları için ve İzmir-Aliağa bölgesinde sanayi gürültüsü kaynakları için gürültü emisyonu değerleri belirlenecektir ve bunlara ilişkin bir rapor sunulacaktır (ToR Görev 1, çıktı 1.3). 2.2 GÖREV 2. Muğla, Adana, Nevşehir, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Edirne, Samsun, Antalya belediyeleri ve İzmir- AIiağa bölgesinde pilot alanların seçimi Yukarıda adı geçen belediyelerde pilot alanlar, tanımlanmış seçim kriterleri dikkate alınarak TAT ve ÇŞB ile işbirliğiyle belediyeler tarafından seçilecektir. Bununla ilgili bir rapor sunulacaktır (ToR Görev 2, çıktı 2.1). Sayfa 14

20 2.3 GÖREV 3. Gürültü modellerinin geliştirilmesi Yüklenici, her bir belediye için ayrı gürültü modelleri hazırlayacaktır. Gürültü modelleri, Görev 1 esnasında toplanan ve Faydalanıcı tarafından onaylanan veri setlerinden oluşturulacaktır. Gürültü modelleri ÇGD (2002/49/EC) gereklilikleri ve AB geçici hesaplama metotları uyarınca hazırlanacaktır. Başlıca kaynakların (ÇGD nde tanımlandığı üzere ana karayolları, ana demiryolları ve ana havaalanları) çevresinde haritalanacak etki alanı, bu ana kaynakların her birinden kaynaklanan 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) gürültü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Yüklenici, gürültü modellemesi için kullanılacak yazılım Faydalanıcı tarafından kullanılan yazılımdan farklıysa, Faydalanıcı için gürültü modellerinin kalitesini gözden geçirmenin mümkün olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, gürültü modellerinin gözden geçirilmesinden gürültü hesaplamalarının yapılmasından önce Faydalanıcının onayını almalıdır Pilot alanlar için gürültü modelleri Görev 1 süresince toplanan veriler kullanılarak her bir pilot alan için gürültü modelleri hazırlanacaktır. Gürültü modeli verileri her bir pilot alanda gürültü haritalama çalışması için girdi işlevi görecektir. Gerçek zamanlı ses seviyesi ölçerler kullanılarak yapılan ölçümlerle temin edilecek sanayi ve eğlence kaynakları için olan gürültü kaynağı verileri hariç olmak üzere, temin edilen yazılım kullanılarak gürültü haritalarının hesaplaması için gerekli verileri içereceklerdir. Model veri setleri ilgili Belediyeye ve ÇŞB na ibraz edilecektir İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı, ve Samsun limanı için gürültü modelleri Görev 1 süresince toplanan veriler kullanılarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli nde karayolu, demiryolu ve sanayi kaynakları için, İstanbul, İzmir ve Kocaeli nde liman gürültüsü kaynakları için, Adana da seyir halinde uçaklar için ve Samsun da liman faaliyetleri için gürültü modelleri hazırlanacaktır. Stratejik gürültü modeli verileri, stratejik gürültü haritalama çalışması için girdi işlevi görecektir. Temin edilen yazılım kullanılarak stratejik gürültü haritalarının hesaplaması için gerekli verileri içereceklerdir. Model veri setleri ilgili Belediyeye ve ÇŞB na ibraz edilecektir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli nde haritalanacak sanayi kaynaklarının kapsamı Belediyeler ve ÇŞB ile yapılan görüşmelerde kararlaştırılacaktır, her halükarda EKÖK Direktifi Ek 1 de listelenen sanayi tesisleri temelinde olacaktır. ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, limanların çevresinde haritalanacak etki alanı 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. İzinler ve Ruhsatlar konulu Türk Yönetmeliğinin Eklerinde listelenen diğer sanayi tesisleri, Yüklenici ve Faydalanıcı arasında ön değerlendirme ve anlaşma sında ilgili ve uygun bulunursa dikkate alınabilir. Bazı şehirlerde küçük sanayi tesislerinin ürettiği gürültü daha önemli olabilir. Bu nedenle bu küçük tesisler gürültü haritalama sürecinde dikkate alınabilir. İstanbul, İzmir ve Kocaeli nde haritalanacak liman faaliyetlerinin kapsamı Belediyeler ve ÇŞB ile yapılan görüşmelerde kararlaştırılacaktır, her halükarda ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, limanların çevresinde haritalanacak etki alanı, 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Samsun da limanın çevresinde haritalanacak etki alanı ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Adana da havaalanının çevresinde haritalanacak etki alanı ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, seyir halinde Sayfa 15

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi Volker Irmer, Ekip Lideri İÇERİK Giriş AB Çevresel

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Proje nin kapsamı ve genel bakış

Proje nin kapsamı ve genel bakış TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje nin kapsamı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Gürültü hesaplama metodu nedir?

Gürültü hesaplama metodu nedir? TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü hesaplama

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

Daha Geniş Teknik Kapsam

Daha Geniş Teknik Kapsam TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Daha Geniş Teknik

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU

İŞ TANIMI (Terms of Reference) İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322/01

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Kapanış Konferansı Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Christian Melis Ankara, 12 Nisan 2017 Projeye ilişkin bilgiler TR2011/0327.21.02-01 Türkiye nin Sera

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Proje ve Programların İzlenmesi. Gerbrand.vanBork@ecorys.com

Proje ve Programların İzlenmesi. Gerbrand.vanBork@ecorys.com Proje ve Programların İzlenmesi Gerbrand.vanBork@ecorys.com İçerik Neden İzleme; ve değerlendirme ve denetim arasındaki ilişki Değişik düzeylerde gözetim İzleme ve Raporlama MIS sisteminin önemi İzlemenin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI Özyeğin üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve Üniversite içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet tedarikine

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; Ek-1 Protokol Örneği ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE...ARASINDA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠNE DAĠR PROTOKOL Taraflar Madde

Detaylı

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU ÖDÜLE BAŞVURULAN PROJE ADI: DANIŞAN DANIŞMAN KURULUŞ ADI KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ ADRESİ ÇALIŞAN

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Örnek Çalışmalar

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi Çevresel Gürültü DirekJfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı