Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİNİN UYGULAMA KAPASİTESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ EuropeAid/131352/D/SER/TR BAŞLANGIÇ RAPORU B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

3 Sözleşme No Sözleşme Makamı Faydalanıcı / İş sahibi Rapor Adı Belgenin Dosya Adı TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başlangıç Raporu IR_v2.0_140707_TR_Nihai Yayın Tarihi Hazırlayan İnceleyen Yüklenici Proje Direktörü Belge Geçmişi Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyonu yapan Değişikliklerin Özeti Yüklenici 1. taslak Yüklenici ÇŞB & MFİB nin görüşlerinin dahil edilmesi Yüklenici ÇŞB & MFİB nin görüşlerinin 2. taslağa dahil edilmesi Yüklenici Nihai İngilizce Raporun Türkçe ye tercümesi B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

4 İÇİNDEKİLER TABLOSU BÖLÜM A. GİRİŞ 1 1. ARKA PLAN 1 2. PROJE VERİLERİ 2 3. BAŞLANGIÇ RAPORUNUN AMACI 2 4. HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLAR 2 BÖLÜM B. PROJE YAKLAŞIMI 3 1. GENEL PROJE YAKLAŞIMI 3 2. PROJE ORGANİZASYONU 4 3. VARSAYIMLAR VE RİSKLER 5 4. PROJE RAPORLARI VE ÇIKTILARI 5 5. KALİTE YÖNETİMİ 7 6. ANAHTAR OLMAYAN UZMANLARIN PROFİLLERİ 7 7. İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK PLANI 7 BÖLÜM C. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE ÇALIŞMALAR 8 1. PROJENİN BAŞLAMASI VE MOBİLİZASYON 8 2. TOPLANTILAR 9 3. AÇILIŞ SEMİNERİ 9 4. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BULGULARI 9 5. İŞ TANIMINDA (TOR) DEĞİŞİKLİK 10 BÖLÜM D. UYGULAMA İÇİN PROJE PLANI FAALİYET 1. TÜM PROJE FAYDALANICILARINA GÜRÜLTÜ HARİTALAMA YAZILIMININ TEMİNİ FAALİYET 2. GÜRÜLTÜ HARİTALAMA VE EYLEM PLANLAMA FAALİYET 3. EĞİTİM, ÇALIŞTAY VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ FAALİYET 4. TÜRKİYE DE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR VE EYLEM PLANLAMA SONLANDIRMA AŞAMASI PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİ 22 EKLER 23 B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

5 KISALTMALAR AMEND : Çevresel Gürültü Direktifinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi EC : Avrupa Komisyonu AÇA : Avrupa Çevre Ajansı ÇGD : 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi EUD : Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB : Avrupa Birliği CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri IPA : Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı BR : Başlangıç Raporu AU : Anahtar Uzman ÇŞB : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TY : Teknik Yardım MoM : Toplantı Tutanakları AOU : Anahtar Olmayan Uzman PAO : Program Yetkilendirme Görevlisi PYB : Proje Yönetim Birimi PRAG : Uygulama Kılavuzu ÇGDYY : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği YK : Yönlendirme Komitesi SPO : Kıdemli Program Görevlisi TAT : Teknik Yardım Ekibi TL : Ekip Lideri ToR : İş Tanımı B A Ş L A N G I Ç R A P O R U

6 BÖLÜM A. GİRİŞ 1. ARKA PLAN Türkiye Cumhuriyeti Batı Asya da Anadolu yarımadası ve Güneydoğu Avrupa nın Balkan bölgesinde Trakya boyunca uzanır. Nüfusu 2012 yılı sonunda 75,6 milyona ulaşmıştır. Ülke 81 ile ayrılmıştır. Her bir il toplamda 923 ilçe olmak üzere ilçelere ayrılır. En büyük nüfusa sahip olan iller İstanbul (13,8 milyon), Ankara (5 milyon), İzmir (4 milyon), Bursa (2,6 milyon) ve Adana (2,1 milyon). Ülkede den fazla insanın yaşadığı en az 18 yerleşim alanı vardır. Türkiye de başlıca gürültü kaynağı karayolu trafiğidir. Gürültü seviyeleri trafik hacmi ve ağır vasıtaların oranı ile arttığı için Türkiye nin tüm şehirlerinde gürültü kirliliği giderek artmaktadır. Uçak, demiryolu trafiği ve sanayi gürültüsünün etkilediği insan sayısı da artış göstermektedir. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi konulu 2002/49/EC sayılı Avrupa Direktifi (Çevresel Gürültü Direktifi veya ÇGD) Avrupa Birliği Üye Devletleri için çevresel gürültüye maruz kalmanın zararlı etkilerini önlemeyi, engellemeyi veya azaltmayı amaçlayan ortak bir yaklaşımı belirlemeyi amaçlar. ÇGD uyumlaştırılmış ortak göstergeler ve değerlendirme metotları kullanarak stratejik gürültü haritaları formunda gürültüye ilişkin bilgilerin nasıl tedarik edileceğine dair tavsiye verir. Bu bilgiler kamuya açık hale getirilir ve eylem planları için temel oluşturur. Türkiye deki ulusal gürültü mevzuatı AB Çevresel Gürültü Direktifi ile uyumlaştırılmıştır. ÇGD iç hukuka aktarılırken Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) (Resmi Gazete: 1 Temmuz 2005, No ) ve değişiklikleri (Resmi Gazete: 4 Haziran 2010, no ve 27 Nisan 2011 no ) yayınlandı. Çevresel gürültüye ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik bir strateji içeren bir ulusal Master Plan da hazırlanmıştır. ÇGDYY uyarınca Türkiye de 2018 yılına kadar gürültü haritaları ve 2019 yılına kadar eylem planları hazırlanmalıdır. Gürültü mevzuatının ileriki uygulaması için kamu idaresinde, üniversitelerde ve özel danışmanlık firmalarında çok sayıda nitelikli ve deneyimli uzmanlara ihtiyaç vardır. Çevresel gürültü ve gürültü haritalama ve eylem planlama ile ilgili tüm konulara ilişkin öğretim ve eğitim programları önemli bir önkoşuldur. Ayrıca Türkiye nin mevzuatın nasıl uygulanacağı ve ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından nasıl yürütüleceği konusunda net bir strateji ve bir yol haritasına ihtiyacı vardır. Gürültü Yönetimi Alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (ÇŞB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 2006 yılından 2008 yılına kadar yürütülmüştür. Bu projede Büyükşehir Belediyelerinde 5 pilot alanda seçilen gürültü kaynakları için taslak gürültü haritaları hazırlanmıştır; bu belediyelerde çalışan personelin kapasitesi güçlendirilmiştir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım adlı mevcut IPA projesi Türkiye Cumhuriyeti nde gürültü yönetimi alanında kapasiteyi daha da geliştirecektir. Sayfa 1

7 2. PROJE VERİLERİ Proje adı Proje Numarası Sözleşme Numarası Sözleşme Kurumu Faydalanıcı Yüklenici Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım EuropeAid/131352/D/SER/TR TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. KMO EXTRIUM INASEL Resmi Başlangıç Proje Süresi 30 Ay 3. BAŞLANGIÇ RAPORUNUN AMACI Bu Başlangıç Raporu ağırlıklı olarak İş Tanımı (ToR), teknik teklif ve başlangıç dönemi bulgularına dayanarak proje uygulamasına ilişkin yaklaşımı ortaya koymaktadır ve gösterge niteliğinde iş planına da yer vermektedir. İş Tanımı oldukça açıktır ve bu Başlangıç Raporunun ana girdilerini vermektedir. Yine de İş Tanımında bazı proje faaliyetlerinin uygulama fizibilitesine ilişkin ÇŞB ile işbirliği hususunda netleştirilmesi ve değerlendirilmesi gereken bazı konular vardır. Bu konular işbu Başlangıç Raporunda ele alınmış ve irdelenmiştir. Bununla birlikte bu konular ÇGD uygulaması için büyük gürültü haritalama projelerinin doğası ve gerçekliği dikkate alınarak proje döngüsü süresince de tartışmaya açılacaktır. 4. HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLAR 4.1 Genel hedef Projenin genel hedefi 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi ve ilgili Türk mevzuatı uyarınca bilhassa karayolu ve demiryolu araçları ve altyapıları, dış mekan ve sanayi ekipmanı ve hareketli makineler olmak üzere başlıca kaynaklardan yayılan gürültünün azaltılmasında Türkiye ye destek sağlamaktır. 4.2 Amaç Bu projenin amacı Türkiye Cumhuriyeti nde başlıca gürültü kaynakları için stratejik gürültü haritalamadan ve eylem planlarından sorumlu olan belediyeler ve kurumlar arasından seçilmiş olanlarda kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmektir. Eğitilen insanlar, hazırlanan haritalar ve eylem planları ile projenin gereklilikleri karşılanmış olacak. Ayrıca bu çalışmalar diğer iller için bir kılavuz ve referans çalışma olarak işlev görecektir. 4.3 Beklenen sonuçlar Ulaşılacak sonuçlar: İş Tanımında (tablo 2) ortaya konduğu üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli yerleşim alanları için tüm kaynakları içeren stratejik gürültü haritalarının Sayfa 2

8 hazırlanmış olması; tüm gürültü haritaları Avrupa Çevresel Gürültü Direktifi ve Türk mevzuatı takip edilerek hazırlanacaktır, Adana havalimanı ve Samsun liman bölgesi için ToR da (tablo 2) ortaya konduğu üzere stratejik gürültü haritalarının hazırlanmış olması; ToR da (tablo 3) ortaya konduğu üzere seçilmiş 10 pilot bölge için gürültü haritalarının hazırlanmış olması; Gerektiğinde gürültü azaltımı da dahil, gürültü sorunları ve etkilerini yönetmek üzere seçilmiş olan 10 pilot bölge için eylem planlarının hazırlanmış olması; Her bir faydalanıcı kurum için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri tabanının oluşturulmuş olması; Faydalanıcı kurumların personelinin gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlamak için eğitilmiş olması; Türkiye de çevresel gürültü yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmiş olması; Çevresel Gürültü Direktifinin daha ileri uygulaması için eylem planlarının hazırlanmış olması; ve Çevresel gürültü yönetimi konusunda en az 15 kişinin gelecekteki eğiticiler olacak şekilde eğitilmiş olması. BÖLÜM B. PROJE YAKLAŞIMI 1. GENEL PROJE YAKLAŞIMI 1.1 Proje Yaklaşımı Yüklenicinin bilgisi ve deneyimi temelinde, genel proje yaklaşımı şuna odaklanmalıdır: AB Çevresel Gürültü Direktifi temelinde Türkiye de uygun maliyetli bir çevresel gürültü politikasının uygulanması için teknik ve kurumsal kapasite gelişimini arttırmak ve güçlendirmek Yüklenici, proje çerçevesindeki tüm faaliyetlerin Avrupa Komisyonu nun Proje Döngüsü Yönetimi ve en iyi uygulama tavsiyeleri uyarınca yürütülmesini temin edecektir. Proje performans ve uygunluğunu izlemek için Mantıksal Çerçeve (Log Frame) Yönetim Konsepti uygulanacaktır. Konsorsiyum, projenin etkin yönetimi için gerekli kaynakların her zaman proje ekibi için mevcut olmasını sağlayacaktır. 1.2 Genel Yaklaşımın uygulanması için izlenecek metodoloji aşağıdakiler temelinde olacaktır Tüm faydalanıcı ve paydaşların projeye katılımını sağlamak Stratejik gürültü haritalama süreçlerini ve daha büyük şehirlere yönelik sonuçları faydalanıcılar için çalışılabilir ve anlaşılır hale getirmek için uygun maliyetli ve kanıtlanmış metodolojiler Planlama yaklaşımı ve Türkiye için uygulanabilir azaltma tedbirlerinin bir kombinasyonuna dayandırılacak şekilde çevresel gürültü yönetimi konusunda kapsamlı kapasite geliştirme Sayfa 3

9 Türkiye de özel yaşam alanları ve yaşam tarzları dikkate alınarak eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulaması için uygulanabilir yaklaşım Türkiye de çevresel gürültü hususunda kapasite geliştirmenin arttırılması için proje çıktıları etkin araçlar olacaktır Anahtar Uzmanlar (AU) ve Anahtar Olmayan Uzmanlar (AOU) aşağıdakileri gerçekleştirerek Faydalanıcıları öngörülen sonuçlara ulaşmada destekleyerek Faydalanıcılarla yakından çalışacaktır: Eğiticilerin eğitimi dahil olmak üzere çalıştaylar ve eğitimler düzenlenmesi Saha ziyaretleri ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesi Gürültü haritalama yazılımının temin edilmesi Faydalanıcı personelinin sahada işbaşında eğitilmesi Stratejik gürültü haritaları, eylem planları, kılavuzlar ve raporlar temin edilmesi. Projenin yaşam döngüsü süresince uzmanların zamanında mobilizasyonu sağlanacaktır. 2. PROJE ORGANİZASYONU 2.1 Proje yönetimi Sorumlu kurumlar: MFİB ve ÇŞB Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Sözleşme Makamıdır ve proje faaliyetlerinin finansal yönetimi (ödemeler dahil) ve sözleşme konularına ilişkin tüm prosedürle ilgili unsurlarından sorumludur. MFİB Proje Yöneticisi proje raporlarının onaylanmasından sorumludur. Projenin faydalanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dır (ÇŞB). Faydalanıcı olarak ÇŞB, atanmış Kıdemli Program Görevlisinin (SPO) sorumluluğu altında proje bileşenlerinin hazırlanması, teknik kontrolü ve uygulaması ile ilgili idareyi gerçekleştirecektir. Yönlendirme Komitesi Başlangıç döneminde bir Yönlendirme Komitesi (YK) kurulacaktır. Yönlendirme Komitesinin Üyeleri: Kıdemli Program Görevlisi (SPO) dahil olmak üzere ÇŞB temsilcileri, Yüklenici temsilcileri ve Merkezi Finans ve İhale Birimi nden (MFİB) bir temsilci; Avrupa Birliği Delegasyonu ndan bir temsilci gözlemci olarak katılabilir. Yönlendirme Komitesi toplantıları üç ayda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından organize edilecektir ve projenin ilerlemesini gözden geçirecektir. Toplantıların başkanlığını Kıdemli Program Görevlisi veya kendisinin ÇŞB ndan vekili yapacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, kendisi diğer üyeler ile işbirliği halinde yukarıda belirtilenlerin dışında tarafları davet etme hakkına sahiptir. Ekip Lideri ve gerekli olduğu takdirde diğer Anahtar Uzmanlar ve Anahtar Olmayan Uzmanlar üç aylık İlerleme Raporu temelinde projenin ilerlemesine, olası sorunlara ve çözümlere atıfta bulunacaktır. İlerideki çalışmalar tartışılacaktır. Yüklenici, gündemin oluşturulmasına ve toplantıların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır; toplantı tutanakları Yüklenici tarafından hazırlanacak ve bilgi ve görüşler için Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderilecektir. Görüşler dahil edilecek ve son hali verilen tutanaklar Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderilecektir. Sayfa 4

10 Proje Yönetim Birimi (PMU) kurulması ve TAT ile işbirliği Faydalanıcı, prensipte ÇŞB binasında çalışan bir Proje Yönetim Birimi kuracaktır. Bu birim Program Yetkilendirme Görevlisi nin (PAO) genel gözetimi altında projenin teknik uygulamasından sorumlu olacaktır. Proje Yönetim Birimi bir Operasyon Koordinatörü/Teknik Koordinatör ve Faydalanıcının her bir ilgili birimini temsil eden yeterli sayıda uzman ve Teknik Yardım Ekibinin ilgili üyelerinden oluşacaktır (bakınız Ek 11). Proje Yönetim Biriminin üyeleri başlangıç döneminde görevlendirilecektir; aynı durum her bir Anahtar Uzman için ÇŞB nda mevkidaşların görevlendirilmesi için de geçerli olacaktır. Proje Yönetim Biriminin aylık toplantıları ÇŞB binasında gerçekleştirilecektir. Projenin ilerlemesi ve atılacak adımlar tartışılacaktır. Teknik Yardım Ekibi toplantının gündemini hazırlayacaktır. Ayrıca toplantının tutanaklarını hazırlayacak ve görüş için Proje Yönetim Birimi üyelerine gönderecektir. Görüşler dahil edilecek ve son hali verilen tutanak Proje Yönetim Biriminin tüm üyelerine gönderilecektir. TAT onaylanan tutanakları Yönlendirme Komitesinin tüm üyelerine gönderecektir. Talep üzerine ve Ankara da bulunmaları ve/veya uygun olmalarına bağlı olarak Ekip Lideri ile ÇŞB Operasyon/Teknik Koordinatörü arasında haftalık teknik toplantılar düzenlenecektir; Proje Yönetim Birimi ve Teknik Yardım Ekibinin diğer üyeleri de katılabilirler. Bu toplantılar Teknik Yardım Ekibi ile ÇŞB arasında devamlılık arzeden bir şekilde çalışmanın koordinasyonunu ve etkin iletişimi temin edecektir. Haftalık teknik toplantılar için toplantı gündemi ve tutanak gerekli değildir. İlgili Anahtar Uzman(lar) mevkidaşları ile amaç doğrultusunda yakın işbirliği yapacaktır Yüklenicinin yönetim yapısı Yüklenicinin yönetim yapısına Ek 6 Kalite Planında yer verilmiştir. 3. VARSAYIMLAR VE RİSKLER Projenin başarılı ve sürdürülebilir uygulaması için bazı varsayımların yapılması gerekir. Kilit varsayımlar Ek 2 de listelenmiştir. Bu varsayımlar genel olarak AOU, AU ve personelin mevcut olmasına, Faydalanıcı ve Yüklenicideki ekipmanlara ve başarılı gürültü yazılımı seçimi ve teminine odaklanır. Kilit riskler ve risk azaltma stratejileri de Ek 2 de verilmiştir. Bunlar, mevcut verilerin kötü kalitede olmasına, yazılım seçiminde gecikmeler yaşanmasına, personelin mevcut olma durumuna, tüm paydaşlar ve MFİB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işbirliğinde ortaya çıkabilecek zorluklara yoğunlaşır. 4. PROJE RAPORLARI VE ÇIKTILARI 4.1 Proje raporları Yüklenici aşağıda belirtilen raporları teslim edecektir: Başlangıç Raporu Nihai Rapor (taslak ve nihai) İlerleme Raporları (çeyrek dönem) Bu raporlar İngilizce yazılacak ve teslim edilecektir. 4.2 Başlangıç Raporu, Taslak Nihai Rapor ve Nihai Raporun Teslimi ve Onayı Başlangıç Raporu Sayfa 5

11 Taslak Başlangıç Raporunun teslim tarihi iş tanımındaki bir değişiklik ile MFİB tarafından verilen 2 no lu İdari Talimat uyarınca tür (bakınız Ek 3). Taslak Nihai Rapor Taslak Nihai Rapor projenin bitiminden önce, yani proje uygulama dönemi bitiminden en az bir ay öncesinden olacak şekilde teslim edilecektir. 4.3 Nihai Rapor Taslak Nihai Rapor ile aynı özellikleri taşıyan Nihai Rapor ilgili taraflardan taslak rapora ilişkin alınan görüşleri dahil eder. Taslak nihai rapora ilişkin görüşlerin alınmasından en geç 30 takvim günü sunulacaktır. Nihai rapor ilgili fatura ile birlikte MFİB ne teslim edilecektir. MFİB, ÇŞB ve MFİB nin birleştirilmiş görüşlerini raporun teslim tarihinden itibaren en fazla 60 gün içerisinde temin edecektir. Bir revizyon talebi üzerine TAT gerekli değişiklikleri yaptıktan raporların nihai versiyonunu teslim edecektir. Teslimden itibaren 60 takvim günü içerisinde Yüklenici değişiklik için yazılı görüş veya talep almadığı takdirde belgeler zımnen onaylanmış addedilir. Yüklenici başlangıç ve nihai raporların taslak versiyonunu MFİB ne (1 basılı-elektronik kopya), ÇŞB na (1 basılı-elektronik kopya) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna (1 elektronik kopya e-posta ile) teslim edecektir. Raporların nihai versiyonları ÇŞB, MFİB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna basılı ve elektronik kopya şeklinde (her birine bir adet) temin edilecektir. 4.4 İlerleme Raporları Daha önce belirtildiği üzere İlerleme Raporları her bir Yönlendirme Komitesi için hazırlanacaktır. İlerleme Raporlarının elektronik kopyaları tüm YK Üyelerine 5 gün önce gönderilecektir. İlerleme Raporu YK Toplantısı esnasında gözden geçirilecek ve eğer varsa görüşler YK Toplantısı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. MFİB nin onayından İlerleme Raporlarının basılı nüshaları Faydalanıcı ve MFİB ne teslim edilmelidir. 4.5 Proje çıktıları Proje çıktıları Ek 4 te teslim tarihi ve Kabul kriterleri ile birlikte listelenmiştir. Sunulacak çıktıların sayısı, türü ve içeriği İş Tanımında belirtildiği şekilde olacaktır (İş Tanımı Tablo 4 ve 6). Çıktılar ÇŞB na ve gerekli olduğu takdirde ilgili Faydalanıcıya teslim edilecektir. Aynı zamanda MFİB teslim ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Teslim edilecek kopya sayısına her bir çıktı için teslimden önce ÇŞB ile TAT arasında karar verilecektir. Tüm çıktılar, ilgili diğer Faydalanıcılar ile koordinasyon halinde Ana Faydalanıcının onayı için teslim tarihinde (Ek 4) Ana Faydalanıcıya İngilizce olarak sunulacaktır. ÇŞB teslim edilen proje çıktıları hususunda 14 takvim günü içerisinde birleştirilmiş görüşlerini verebilir. Bir revizyon talebi üzerine TAT gerekli değişiklikleri yaptıktan 14 takvim günü içerisinde çıktıların nihai versiyonunu teslim edecektir. Teslimden itibaren 14 takvim günü içerisinde TAT ne değişiklik için görüş veya talep bildirilmediği takdirde zımnen onaylanmış addedilir. Onaydan (en fazla 1 ay ) çıktı Türkçeye tercüme edilir ve Ana Faydalanıcıya ve MFİB ne teslim edilir. Haritaların basılı nüshalarının sayısı, ölçeği ve boyutu belediyeler ile görüşülecektir. MFİB ve ÇŞB ile mutabık kalındığı üzere her bir eğitim modülü (çalışma ziyaretleri dahil) için, İletişim ve Görünürlük Planında (Ek 5) tanımlandığı üzere, kullanılacak görünürlük materyalini gösteren bir bilgilendirme eğitim modülünün başlamasından en az 10 gün Sayfa 6

12 önce e-posta yoluyla ÇŞB ve MFİB ne sunulacaktır, ÇŞB tarafından onay (e-posta yoluyla) 7 takvim gününden önce verilecektir. Her bir eğitim modülü için Etkinlik Raporu her bir Eğitim Modülünün bütünüyle tamamlanmasını takip eden 14 gün içerisinde teslim edilecektir (daha fazla detay için bakınız Ek 5 madde 2.8). 5. KALİTE YÖNETİMİ Konsorsiyum Proje Kalitesi ve Faaliyetler ile Çıktıların Kalitesine odaklanan bir kalite yönetim yaklaşımı uygulayacaktır. Bu Kalite Planına işbu Başlangıç Raporunun Ek 6 sında yer verilmiştir. 6. ANAHTAR OLMAYAN UZMANLARIN PROFİLLERİ Yüklenici ihtiyaçlar uyarınca gerekli olduğu üzere başka uzmanlar (AOU lar) seçecek ve işe alacaktır. Bu AOU lar aşağıdakiler olabilir: Veri temini, gürültü haritalama, gürültü ölçümleri, eylem planlama alanlarında ve gürültüyle ilgili diğer konularda yüksek seviyede deneyim sahibi uluslararası kıdemli uzmanlar Veri temini ve yönetimi ve CBS, gürültü ölçümleri ve modelleme, şehir veya trafik planlama, etkinlik yönetimi, görünürlük yönetimi alanlarında ve diğer konularda (yazılım, grafik tasarımı,...) yüksek seviyede deneyim sahibi yerel kıdemli AOU lar Veri temini, gürültü ölçümleri, şehir veya trafik planlama, etkinlik yönetimi, görünürlük yönetiminde deneyim sahibi yerel kıdemsiz AOU lar. Bu kıdemsiz AOU lar arasında ayrıca modelleme için asistanlar ve başka teknisyenler de yer alabilir. Bu uzmanları seçmek için yüklenicinin kullandığı seçim prosedürleri şeffaf olacaktır ve mesleki nitelikler, dil becerileri ve iş deneyimi dahil olmak üzere önceden tanımlanmış kriterler temelinde olacaktır. AOU lar için toplam çalışma günü asgari 5000 gün olacaktır. AOU ların onayı için uygulanabilir deneyim yılı kriteri Sözleşmede başka türlü düzenlenmediği için teklifte ortaya konmuştur. Yüklenici, uzmanların kalitesine önem vererek uzman seçiminde çok dikkatli olacaktır. 7. İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK PLANI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yayınlanan Türkiye de Avrupa Komisyonu Projeleri için Görünürlük Kılavuzları dikkate alınarak bir İletişim ve Görünürlük Planı oluşturulmuştur (Ek 5). Tüm iletişim ve görünürlük faaliyetleri MFİB ve ÇŞB ile yakın işbirliğiyle yürütülecektir. Sayfa 7

13 BÖLÜM C. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE ÇALIŞMALAR 1. PROJENİN BAŞLAMASI VE MOBİLİZASYON Proje sözleşmesi MFİB tarafından tarihinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından tarihinde ve Yüklenici tarafından tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin başlangıcı sözleşmenin imzalanmasını ( ) takiben başlatılmıştır. Projenin başlatılması üzerine MFİB tarafından tarihinde projenin resmi başlangıç tarihini olarak bildiren bir İdari Talimat (Ek 7) yayınlanmıştır. Başlangıç tarihinin bu beklenmedik zamanlamasının etkisini değerlendirmek amacıyla tarihinde Ankara da Yüklenici, ÇŞB ve MFİB arasında bir Başlangıç Toplantısı düzenlenmiştir. Başlangıç döneminde Konsorsiyum Faydalanıcı ülkede bu zamana denk gelen tatil dönemi nedeniyle başlangıç döneminin bitiş tarihinin ertelenmesini ve açılış semineri tarihinde değişiklik talep etmiştir. Erteleme talebinin onayı, Sözleşmede Özel Koşullar Madde 4 uyarınca MFİB Proje Yöneticisi tarafından İdari Talimat Nº2 ile verilmiştir (Sözleşme Ek 3). Başlangıç döneminin bitiş tarihi e ertelenmiştir ve açılış seminerinin tarihi olarak belirlenmiştir. Yüklenici diğer başlangıç dönemi bulgularını da dikkate alarak kaynak gereklilikleri, çalışma takviminin olası sonuçları, proje mantığı ve çıktıları üzerindeki etkileri açısından tüm istekleri, önerileri ve görüşleri analiz etmiştir. Sonuçlar bu raporda uygulama dönemi faaliyetlerinin tanımında, Ek 9 ve 10 da iş planında ve öngörülen işyükü dağılımında yansıtılmıştır. Gürültü haritalama çalışmasında kullanılacak verilerin temini ve işlenmesi projenin büyük bir kısmını teşkil eder. Veri kalitesi, gürültü haritalama çalışması sonuçlarının kalitesini doğrudan etkiler. Şu anda mevcut verilerin kalitesinin gürültü haritalama çalışması için yeterli olup olmayacağı net değildir. Bu nedenle veri temini ve işleme döneminin süresi veri kalitesinin arttırılmasına imkan vermek amacıyla büyük oranda uzatılmıştır (örneğin gürültü emisyonu ölçümleri ile veya varsayılan değerler kullanarak). Gürültü haritalama sonuçları ToR da verilen zamanda teslim edilecektir. Başlangıç döneminde tüm Anahtar Uzmanlar mobilize edilmiştir. Buna ilaveten ÇŞB na danışarak ve MFİB nin onayıyla bazı AOU lar da harekete geçirilmiştir. İhtiyaç doğrultusunda aktif katılım için arka ofis ve yönetim personeli tahsis edilmiştir, destek personelinin bir parçası olarak bir Proje İdari Koordinatörü atanmıştır. ÇŞB uzmanlar için kendi binasında çalışma yerleri temin etmiştir. Ayrıca Yüklenici için geçici bir ofis hazır edilmiştir. Projenin başlangıcında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü eski Genel Müdürü Sayın Mehmet BAŞ projenin Kıdemli Program Görevlisi (SPO) olarak atanmıştır. Yardımcıları eski Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet ECEL ve eski İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Sayın Ercan GÜLAY te Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yeni Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL yeni Kıdemli Program Görevlisi (SPO) olarak atanmıştır. Benzer şekilde yeni Genel Müdür yardımcısı Sayın Sebahattin DÖKMECİ birinci SPO delegesi olarak ve yeni Daire Başkanı Sayın Betül AYDIN ikinci SPO delegesi olarak atanmıştır. Yönlendirme Komitesi oluşturuldu (Ek 11). Benzer şekilde Operasyon/Teknik Koordinatör, Proje Yönetim Birimi Üyeleri ve AU(lar) için Bakanlıktaki irtibat kişileri atandı (Ek 11). Sayfa 8

14 2. TOPLANTILAR Resmi Başlangıç Toplantısı na müteakip, Faydalanıcı ve TAT personeli arasındaki etkileşimin gözden geçirilmesi amacıyla 26 Temmuz 2013 tarihinde ÇŞB ofisinde Bakanlık temsilcileri ile mobilize edilmiş TAT uzmanları ile ikinci bir ara toplantı gerçekleştirilmiştir. Veri mevcudiyeti ve veri temini metotlarına ilişkin bilgi alışverişi konusunda 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde ÇŞB ile teknik toplantılar düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak Konsorsiyum tarafından belirlenen bir şirket olan ve CBS veri temini ve işleme konusunda yerel destek verebilecek Bilgi CBS ile 13 Ağustos 2013 tarihinde özel bir veri mevcudiyeti toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda gürültü haritalama için veri gereklilikleri konusu çok detaylı bir şekilde tartışılmıştır. TAT ve ÇŞB arasındaki ilk aylık toplantı 6 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Ele alınan başlıca konular 4 Eylül 2013 tarihindeki Açılış Seminerinin değerlendirilmesi, Ekim ayındaki veri temini konulu çalıştay, ilk YK toplantısının tarihinin belirlenmesi ve Başlangıç Raporunun durumu olmuştur. Başlangıç dönemi süresince Yüklenici ÇŞB binasında gayri resmi toplantılar yoluyla Faydalanıcıyla çok kez görüşmüştür. Hazırlık ihtiyaçlarında yer alan konular Başlangıç Raporunun teslimine dahil edilmiştir. 3. AÇILIŞ SEMİNERİ Açılış etkinliği İş Tanımında tasvir edilmiştir, ancak açılışın gerçekleştirilmesi için ilave tanımlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle taraflar taahhütleri iki farklı etkinliğe ayırmaya karar verdi: Başlangıç Toplantısı (Sözleşme Makamı, ÇŞB ve Konsorsiyum bazı proje yürütme prosedürlerini görüştü); ve Açılış Semineri (projenin 200 ün üzerinde paydaşının katılımı ile). Açılış Semineri Yüklenicinin düzenlemesiyle 4 Eylül 2013 tarihinde Ankara da gerçekleşti. ÇŞB 200 aday ismi seçti ve bunları davet etti. Katılımcıların gerçek sayısı 168 di. TAT kapsamı, hedefi, proje faaliyetleri ve metodolojisi, beklenen sonuçları ile projenin anlaşılmasına imkan verecek şekilde katılımcılara basılı materyal temin etti. Dağıtılan bu basılı materyal AB görünürlük kılavuza uygun şekilde hazırlandı. Seminerin konuşmacıları T.C. ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Sayın J. M. Davo Cabra, İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı, Sayın J. Menéndez Bonilla, AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Sayın J. M. Suarez, INERCO Proje Yöneticisi, Sayın Şükran ARCAN, Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü, ve projenin Anahtar Uzmanları olmuştur. Seminer büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. (i) Proje ile ilgili genel cevaplar, (ii) gürültü projeleri ile ilgili bilgi (Eşleştirme Projesinin yanı sıra), veri mevcudiyeti, hesaplama yazılımı konularında iki anket dağıtılmıştır. Cevaplar değerlendirilecek ve ileriki çalışmalar için bir temel oluşturacaktır. Bu Açılış Seminerine ilişkin bir etkinlik raporu, katılımcı listesi ve dağıtılan basılı materyalin örnekleri ÇŞB'na sunulmuştur. 4. BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BULGULARI Veri mevcudiyeti projenin başarısında çok önemli bir etkendir. Bu nedenle TAT, stratejik gürültü haritalama gerekliliklerini destekleyecek mevcut veri setlerinin iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı veri araştırmaları yapmaya başlamıştır. Veri mevcudiyeti ve ilk veri mevcudiyeti bulguları için bir çerçeve oluşturan arka plan bilgileri Ek 12 de özetlenmiştir. Sayfa 9

15 5. İŞ TANIMINDA (ToR) DEĞİŞİKLİK İşbu raporda bölüm A 4 te ortaya konan projenin hedefleri ve sonuçları İş Tanımının gereklilikleri ile tam uyumludur. İş Tanımında ortaya konan tüm beklenen sonuçlara 30 aylık uygulama dönemi içerisinde projenin bitiminde ulaşılacaktır. Ayrıca İş Tanımı bölüm 8.1 de belirtilen tüm nesnel olarak doğrulanabilir göstergelere uygulama dönemi içerisinde ve atıfta bulunulan bölümde belirtilen son tarihlere uygun olarak ulaşılacaktır. Ancak proje uygulama dönemi içerisinde iş planının bazı görevlerinin çıktılarının son teslim tarihlerinde ve sıralamalarında bazı değişiklikler yapılacaktır (Ek 9). Projenin başlangıç dönemi esnasında veri temini aşamasının tahmin edilenden daha uzun olması gerektiği açığa çıkmıştır. Bu nedenle veri temini ve işleme için faydalanıcılara ve uzmanlara daha fazla zaman vermek ve sonuç olarak veri durumunu iyileştirmek amacıyla veri temini ve veri yönetimi için öngörülen süre uzatılmıştır. Gürültü haritalarının gerçek durumun iyi bir resmini verebileceği kalitede çalışılabileceği nitelikte verilere halihazırda sahip olan faydalanıcılar için paralel olarak gürültü haritalama çalışması başlayacaktır. Bu dikkate alındığında gürültü haritalama aşaması da uzatılmak zorundadır; fakat gürültü haritalarının hazırlanması için son tarih değiştirilmeyecektir, aslında bu tarihler İş Tanımında öngörülenden daha erken tarihlere konmuştur. Her halükarda, bu değişiklikler sözleşmenin temel amacını etkilemez. Aşağıdaki tablo proje çıktılarının son teslim tarihleri konusunda ToR ile kıyasla değişiklikleri özetlemektedir. Eğitim modüllerine ilişkin olarak bu rapor, faydalanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi takip etmeye ve böylece eğitim sonuçları için en iyi çözümü bulmaya olanak verecek şekilde zamanlama ve yer konusunda daha fazla esneklik öngörmektedir. Bu Başlangıç Raporundaki öneri, daha etkin ve sürdürülebilir bir eğitim faaliyetinin düzenlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulduğu üzere, her bir eğitim modülünün yeri konusunda olası değişikliklerin ÇŞB ile birlikte yeniden değerlendirilmesi ve kararlaştırılmasıdır. Bu eğitim stratejisi uyarınca bir öneri Faaliyet 3.2: Stratejik Gürültü Haritalama için Veri Temini Eğitimi için sunulmuş ve ÇŞB ile MFİB tarafından (İdari Talimat nº3 aracılığıyla) onaylanmıştır. Yapılan tüm değişiklikler proje uygulamasını Türkiye deki mevcut duruma uyarlamaya yönelik değişiklikler olup, projenin etkinliği ve sonuçlarını da geliştirme işlevi görürler. Sayfa 10

16 Nº Çıktı İş Tanımındaki (ToR) metin Önerilen değişiklik Gerekçe Veri mevcudiyeti konulu rapor Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için kullanılacak eksiksiz veri setleri Pilot alanlar için gürültü seviyesi ölçüm raporu Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için seçilen pilot alanlar konulu rapor Pilot alanlar için gürültü modelleri İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Adana havaalanı ve Samsun limanı için gürültü modelleri Pilot alanlar için hesaplanan gürültü seviyesi ızgaraları ve cephe hesaplama sonuçları İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı ve Samsun limanı için hesaplanan gürültü seviyesi ızgaraları ve cephe hesaplama sonuçları Doğrulama planı Doğrulama raporu tarihinden itibaren en geç 6 ay tarihinden itibaren en geç 9 ay tarihinden itibaren en geç 9 ay tarihinden itibaren en geç 6 ay tarihinden itibaren en geç 11 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 14 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 26 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 10 ay tarihinden itibaren en geç 17 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 18 ay tarihinden itibaren en geç 26 ay tarihinden itibaren en geç 18 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay Bu büyüklükte bir stratejik gürültü haritalama projesi için veri temini sürecinin 6 aydan uzun sürmesi beklenmektedir. Veri temini faaliyeti rahatlıkla proje süresinin %50 sinde sürebilir. Eksiksiz bir rapor sunmak amacıyla bu rapor çıktısı bu zamanda yapılmalıdır. Projeye veri temini gerçekçi olarak proje süresinin %50 sini alabilir. Bu, eğlence gürültüsü ölçümlerinin en iyi şekilde yaz aylarında yapılmasından kaynaklanmaktadır. Saha ziyaretleri, danışma ve karar verme için yeterli zaman vermek için ilave süreye ihtiyaç vardır. Görev 1 ve 2 için gerekli ek süreyi sağlamak için ilave zamana ihtiyaç vardır. Parçalar halinde süre uzatımı Görev 1 ve 2 için ilave zamanı yansıtır. Bu süre uzatımı ayrıca (hem CBS hem de gürültü hesaplama yazılımı kullanan) bu tür bir proje için model geliştirme yaklaşımına da daha gerçekçi bir zaman çerçevesi yansıtır no lu çıktı için ilave süreyi yansıtır için ilave süreyi yansıtır. Bilgi kalitesinin değerlendirmesi ve doğrulama gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasına imkan vermek amacıyla uzatılmıştır. Görev ile uyumlu olması için uzatılmıştır. Sayfa 11

17 Nº Çıktı İş Tanımındaki (ToR) metin Önerilen değişiklik Gerekçe Pilot alanlar için gürültü haritalama raporları İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı ve Samsun limanı için gürültü haritalama raporları Sorunlu alanların seçimi için çözüm konusunda sunum Sorunlu alan tanımlaması Pilot alanlarda gürültü azaltım tedbirleri konulu rapor Pilot alanlarda gürültü seviyesi azaltımı için eylem planları CBS veritabanları ve dosya setleri ArcGIS sunucusu için web uygulaması Türkiye de çevresel gürültü yönetimine yönelik eğitim değerlendirmesi ve öğretim ihtiyaçları raporu Doz-etki ilişkisi ile ilgili örnek vaka çalışması konulu rapor Türkiye de ÇGD uygulaması için Eylem Planı tarihinden itibaren en geç 15 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 16 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 23 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 29 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 19 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 27 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay tarihinden itibaren en geç 25 ay tarihinden itibaren en geç 24 ay Pilot alanlar için veri hazırlama ve hesaplama zamanı sağlamak amacıyla uzatılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak için uzatılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak ve pilot alan faydalanıcılarına danışmak için yeterli zaman kalmasına imkan vermek için uzatılmıştır Pilot alan faaliyeti için gereken ekstra zamanı sağlamak için uzatılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Aralık 2015 in sonundan önce proje tamamlanması, imzalar ve ilgili idari işlemlere yeterli zaman ayırmak için süre azaltılmıştır Sayfa 12

18 BÖLÜM D. UYGULAMA İÇİN PROJE PLANI Aşağıdaki bölümde İş Tanımında (ToR) ortaya konan görevlerin uygulaması için önerilen yaklaşım anlatılmıştır. ToR da yer alan, görevler ve konular a atıfta bulunulmuştur. Raporlar, çıktılar ve kilometre taşları bu raporda kısım B.4 te verilmiştir. ÇGD altında büyük gürültü haritalama projelerinin mahiyeti ve gerçekliği dikkate alındığında yüksek düzeyde karar verme süreci içeren proje tasarım aşaması Faydalanıcı ile işbirliği halinde çoklu tartışmalar ve değerlendirmeler gerektirmektedir. Bu nedenle proje tasarım aşaması önemli ve uzun bir süreçtir. Bunun yanı sıra projenin tümüyle tasarımı devam eden bir gelişimdir, çünkü genel proje sürecinde her bir ana adımın çıktısı müteakip adımlarla bağlantılıdır ve bunları etkilemektedir. Bunun bir örneği hesaplamalar için gürültü modellerini tamamlamak için gerekli görevler üzerinde doğrudan etkisi olan veri temini faaliyetinin çıktısıdır. Bu proje için proje tasarımı Yüklenici ile Faydalanıcı arasında devam eden bir işbirliği olacaktır. Bu nedenle aşağıda anlatılan uygulama yaklaşımı, yüksek düzeyde karar verme süreci ve veri temini faaliyeti gibi proje adımları ve çıktı raporlarının nihai sonuçları temelinde proje yaşam döngüsü süresince detaylı olarak uyarlanacak ve tanımlanacaktır. Proje tasarımının devam eden gelişimi esnasında ÇŞB ile işbirliği halinde ve detaylı olarak ele alınacak hususlar arasında öne çıkan başlıca konular şu şekilde sıralanabilir: haritalanacak alanlar (yerleşim alanı), her bir gürültü kaynağı kategorisine dahil edilecek gürültü kaynakları için seçim kriterleri (karayolu, demiryolu, eğlence, sanayi, limanlar,...), girdi veri boşluklarının doldurulması, doğrulama ölçümleri için yaklaşım, vs. Projenin etkinliği için Ana Faydalanıcı olarak ÇŞB Yüklenici ile yakın işbirliği halinde olacaktır. Bunun arttırılması amacıyla projenin her aşamasındaki saha ziyaretleri esnasında ÇŞB ndan en az 1 en çok 2 uzman ziyareti gerçekleştiren ekibe eşlik etmelidir. ÇŞB ile varılan genel mutabakat temelinde Yüklenici, belediyelere Yüklenici ile birlikte gerçekleştirilecek saha ziyaretleri için ÇŞB personelinin seyahat ve konaklama masrafları için projeden bir bütçe ayıracaktır. Bu bütçe ÇŞB ve Yüklenici tarafından şeffaf bir şekilde izlenecektir. Görev 1, 2, 3 ve 4 için gerçekleştirilecek çalışmaların ve çıktıların bir özeti Ek 13 te verilmiştir. 1. FAALİYET 1. TÜM PROJE FAYDALANICILARINA GÜRÜLTÜ HARİTALAMA YAZILIMININ TEMİNİ Yüklenici Faydalanıcıya danışarak, AB PRAG kurallarında tanımlanan iki aşamalı satın alma adımlarını referans çerçevesi olarak alarak - hem stratejik gürültü haritalama hem de eğitim için - projede kullanılacak gürültü haritalama yazılımı alımını tasarlamaktadır. Satın alma süreci Faydalanıcı ile ve gerekli olduğu takdirde MFİB ile istişare ederek Yüklenici tarafından tanımlanacak ve uygulanacaktır. Bu rolde TAT ve Faydalanıcı asgari ve istenen teknik şartnameyi incelemek (ToR da tanımlanandan daha az kriter olmayacak şekilde) ve satın alma sürecinin ilk adımında olası tedarikçilerden gelen alternatif teknik teklifleri incelemek amacıyla bir Yazılım Teknik Değerlendirme Komitesi oluşturacaktır. Bu teknik tekliflerin incelenmesinden komite tarafından en uygun tekliflerden bir seçim (en az iki) yapılacaktır. Komite bu kararını, ikinci adımda fiyat görüşmeleri yapacak ve son kararı verecek olan yükleniciye bildirecektir. Gürültü Haritalama Yazılımı seçim sürecinin özeti Ek 14 te sunulmuştur. Sayfa 13

19 Uygun gürültü haritalama yazılımı seçildikten ürünün dağıtımı/kurulumu Faydalanıcı/paydaşlar ve TAT arasında koordine edilecektir. Ayrıca ilgili eğitim de TAT liderliğinde iş planı uyarınca taraflar arasında koordine edilecek ve planlanacaktır. 2. FAALİYET 2. GÜRÜLTÜ HARİTALAMA VE EYLEM PLANLAMA Stratejik gürültü haritaları, İş Tanımında (ToR) tablo 2 de verilen gürültü kaynakları ve Belediyeler için hazırlanacaktır. Gürültü haritaları ve eylem planları ToR da tablo 3 te verilen gürültü kaynakları ve seçilen pilot alanlar için hazırlanacaktır. 2.1 GÖREV 1. Faydalanıcılarda stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için veri temini Veri mevcudiyeti konulu rapor İlk adımda Faydalanıcılar gürültü haritalama çalışması için hangi verilerin gerekli olacağı konusunda bilgilendirilecekler. Bundan faydalanıcılarda gerekli verilerin mevcudiyetine ilişkin durum ve eksik veriler için çözümler analiz edilecektir (ToR da konu 1.1). ToR da Faaliyet 2 Görev 1 altında belirtildiği üzere, dahil edilen şehirler ve belediyeler için CBS verisi ve bilgisi mevcut değilse, Yüklenici stratejik gürültü haritalama için gerekli verilerin temininden sorumludur. Faydalanıcılar belediyelerin sahip olduğu gerekli veri setlerine erişim sağlayacaktır. Gürültü haritalama için veri toplama yanı sıra veri dönüştürme, değiştirme, güncelleme ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Faydalanıcı alınan verilerin kalitesini ve miktarını kontrol edebilir ve gerekli olduğu takdirde iyileştirme talep edebilir. Yüklenici, hazırlanan verilerin kalitesinin başarılı stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için yeterli olduğuna dair faydalanıcıların onayını almalıdır Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için kullanılacak eksiksiz veri setleri Coğrafi unsurlara ilişkin (CBS) mevcut (ham) veriler toplanacak ve ilgili bir veri seti oluşturulacaktır (ToR Görev 1, çıktı 1.2) Pilot alanlar için gürültü seviyesi ölçüm raporu Antalya, Muğla, Nevşehir belediyelerinde eğlence gürültüsü kaynakları için ve İzmir-Aliağa bölgesinde sanayi gürültüsü kaynakları için gürültü emisyonu değerleri belirlenecektir ve bunlara ilişkin bir rapor sunulacaktır (ToR Görev 1, çıktı 1.3). 2.2 GÖREV 2. Muğla, Adana, Nevşehir, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Edirne, Samsun, Antalya belediyeleri ve İzmir- AIiağa bölgesinde pilot alanların seçimi Yukarıda adı geçen belediyelerde pilot alanlar, tanımlanmış seçim kriterleri dikkate alınarak TAT ve ÇŞB ile işbirliğiyle belediyeler tarafından seçilecektir. Bununla ilgili bir rapor sunulacaktır (ToR Görev 2, çıktı 2.1). Sayfa 14

20 2.3 GÖREV 3. Gürültü modellerinin geliştirilmesi Yüklenici, her bir belediye için ayrı gürültü modelleri hazırlayacaktır. Gürültü modelleri, Görev 1 esnasında toplanan ve Faydalanıcı tarafından onaylanan veri setlerinden oluşturulacaktır. Gürültü modelleri ÇGD (2002/49/EC) gereklilikleri ve AB geçici hesaplama metotları uyarınca hazırlanacaktır. Başlıca kaynakların (ÇGD nde tanımlandığı üzere ana karayolları, ana demiryolları ve ana havaalanları) çevresinde haritalanacak etki alanı, bu ana kaynakların her birinden kaynaklanan 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) gürültü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Yüklenici, gürültü modellemesi için kullanılacak yazılım Faydalanıcı tarafından kullanılan yazılımdan farklıysa, Faydalanıcı için gürültü modellerinin kalitesini gözden geçirmenin mümkün olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, gürültü modellerinin gözden geçirilmesinden gürültü hesaplamalarının yapılmasından önce Faydalanıcının onayını almalıdır Pilot alanlar için gürültü modelleri Görev 1 süresince toplanan veriler kullanılarak her bir pilot alan için gürültü modelleri hazırlanacaktır. Gürültü modeli verileri her bir pilot alanda gürültü haritalama çalışması için girdi işlevi görecektir. Gerçek zamanlı ses seviyesi ölçerler kullanılarak yapılan ölçümlerle temin edilecek sanayi ve eğlence kaynakları için olan gürültü kaynağı verileri hariç olmak üzere, temin edilen yazılım kullanılarak gürültü haritalarının hesaplaması için gerekli verileri içereceklerdir. Model veri setleri ilgili Belediyeye ve ÇŞB na ibraz edilecektir İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana havaalanı, ve Samsun limanı için gürültü modelleri Görev 1 süresince toplanan veriler kullanılarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli nde karayolu, demiryolu ve sanayi kaynakları için, İstanbul, İzmir ve Kocaeli nde liman gürültüsü kaynakları için, Adana da seyir halinde uçaklar için ve Samsun da liman faaliyetleri için gürültü modelleri hazırlanacaktır. Stratejik gürültü modeli verileri, stratejik gürültü haritalama çalışması için girdi işlevi görecektir. Temin edilen yazılım kullanılarak stratejik gürültü haritalarının hesaplaması için gerekli verileri içereceklerdir. Model veri setleri ilgili Belediyeye ve ÇŞB na ibraz edilecektir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli nde haritalanacak sanayi kaynaklarının kapsamı Belediyeler ve ÇŞB ile yapılan görüşmelerde kararlaştırılacaktır, her halükarda EKÖK Direktifi Ek 1 de listelenen sanayi tesisleri temelinde olacaktır. ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, limanların çevresinde haritalanacak etki alanı 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. İzinler ve Ruhsatlar konulu Türk Yönetmeliğinin Eklerinde listelenen diğer sanayi tesisleri, Yüklenici ve Faydalanıcı arasında ön değerlendirme ve anlaşma sında ilgili ve uygun bulunursa dikkate alınabilir. Bazı şehirlerde küçük sanayi tesislerinin ürettiği gürültü daha önemli olabilir. Bu nedenle bu küçük tesisler gürültü haritalama sürecinde dikkate alınabilir. İstanbul, İzmir ve Kocaeli nde haritalanacak liman faaliyetlerinin kapsamı Belediyeler ve ÇŞB ile yapılan görüşmelerde kararlaştırılacaktır, her halükarda ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, limanların çevresinde haritalanacak etki alanı, 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Samsun da limanın çevresinde haritalanacak etki alanı ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, 55 db (L gag) ve 50 db lik (L gece) liman gürültüsü seviyelerinin kapsamı ile belirlenecektir. Adana da havaalanının çevresinde haritalanacak etki alanı ÇGD ve ÇGDYY uyarınca nüfusun çevresel gürültüye maruziyetini değerlendirmek amacıyla, seyir halinde Sayfa 15

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Stratejik Gürültü

Detaylı

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin Denetimi için Teknik Destek

Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin Denetimi için Teknik Destek DRAFT Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Needs Assessment on Turkish Traffic Police (DGCA) Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin

Detaylı