BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI"

Transkript

1 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü S. No Okul Numarası Adı Soyadı Staj BaĢlangıcı Staj BitiĢi Staj Süresi Açıklama (Varsa) STAJ YAPILACAK FĠRMA/ġĠRKET ABDULGAFUR TEKĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Merkezi Yönetim Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ MERVE ÇAKIR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sungurlıu Devlet Hastanesi HÜSEYĠN BERĠK ĠĢ Günü Uygundur Genç Bilgisayar ARAN BEYAZTAġ ADEM KAR ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi CĠHAD ġamġl YELKEN ĠĢ Günü Uygundur Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı SENEM GEBEġ ĠĢ Günü Uygundur ĠSKĠ Genel Müdürlüğü UMUT YAPICI FATĠH ULUS ĠĢ Günü Uygundur Akgün Bilgisayar Program ve Hizm. San. Tic. Ltd. ġti ULAġ ALTUN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kriptek Kripto ve BiliĢim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited ġirketi MUHAMMED ALĠ AKTAġ ĠĢ Günü Uygundur BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ÖZNUR ÇABUK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi NEZĠHE SÖZEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BotaĢ Lng ĠĢletme Müdürlüğü MUSTAFA AKCA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT MUSTAFA UYSAL FURKAN CAN SAĞLAM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT SEDAT TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠLKNUR KÖSE ĠĢ Günü Uygundur Artvin Ġl Sağlık Müdürlüğü MELTEM KAYA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi AHMET DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı NUR KABAVE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müdürlüğü KÜBRA KURNAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultangazi Belediye BaĢkanlığı AHMET AKAN ĠĢ Günü MySYS Yazılım ve BiliĢim Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti DĠLEK YAYLI ĠĢ Günü Uygundur Sms Infocomm Teknoloji Servis Ltd. ġti OĞUZ TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUHAMMET EMĠN TEKĠN ERDOĞAN ECEVĠT AYDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ERTUĞRUL ÖKSÜZ ġenay KARAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MURAT ÖĞÜT ĠĢ Günü Uygundur Belsis Bilgisayar Yazılım ĠletiĢim Hiz. Tic. Ve San. Ltd. ġti KADĠR COġKUN ĠĢ Günü Uygundur Sakarya Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ġeyma GÜLOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Amasya Valiliği Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü FATMA MERT ĠĢ Günü Uygundur KipaĢ Mensucat ĠĢletmeleri A.ġ EYÜP YAVUZ ĠĢ Günü Uygundur Optijet Ar-Ge BETÜL AYġE DEMĠREL MERVE BULAT ĠBRAHĠM KAYKAÇ RABĠA RÜVEYSA KARABAY ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ YASEMĠN HALICI ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık ve Uygulama AraĢtırma Merkezi SERAP ġentürk ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠPEK ESMA ÖZKAN ĠĢ Günü Uygundur Ġston Ġstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Ve Tic. A.ġ AHMET KARAASLAN MEHMET DÜGER ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUSTAFA KAYALIK

2 ÖNDER DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Baran Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti GÜLġEN YILMAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Üsküdar Belediye BaĢkanlığı ĠBRAHĠM GÜNDÜZ ESRA DOLAN HABĠP ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ CEVDET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik HaberleĢme Ltd. ġti SERCAN HAYDAROĞLU YEġĠM YALDIZ 25 ĠĢ Günü Tarih Bilgisi Eksik. Vakıfbank ALĠ AKIN ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Süleyman Demirel Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi EDA NUR BEBEK ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ SABRĠ BARAN ĠBRAHĠM HALĠL ÖZCAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Yeni Yüzyıl Üniversitesi MUHAMMET CĠHAT ORUÇ ĠĢ Günü Uygundur GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı PINAR ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur 4 P Dijital ĠĢler Tic. Ltd. ġti Fırat DĠKMEN EMRAH ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi UMUTCAN ALPAK ANAR MEHDĠYEV BERNA RAHĠME USLU FIRAT DĠKMEN MESUT ÜNAL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğan Ġnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.ġ MUSTAFA ULUSOY ĠĢ Günü Uygundur Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.ġ ESMA CANSIZ BaĢlangıç Tarihi Uygun Değil Adana BüyükĢehir Belediyesi YASEMĠN KARADERĠLĠ ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ YASER YILDIZ HATĠCE TUĞBA KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur Ceviz Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Sti ÖMER YÜCE SEDAT EKMEL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Enpina Ġnteraktif ĠletiĢim Teknolojileri Ltd. ġti MUHAMMED ÇAĞRI ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢkent Üniversitesi Adana Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ALĠ SOĞUKPINAR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Özel Medical Park Göztepe Hastanesi ALĠ GENCER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Muğla Ġl Telekom Müdürlüğü BĠLAL BAYSAL DOĞAN ġahġn MURAT EKġĠ ĠĢ Günü Uygundur Medyatör Fatih Tirki BEREN SAK MUSTAFA KÖSE EREN GÜNDÜZ MUSTAFA EREN SÖNMEZ MERVE AYSAN TAHSĠN ERDEM NĠHAN ACAR ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Demiryolları Mak. San. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ CANSU GÜCÜK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kale Yazılım San. Ve Tic. Ltd. ġti EMRE ÖZKAN DĠLEK BĠÇĠCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü FATMANUR ÇAKMAK TÜRKAY TUNÇ ESRA NAMDAR ĠĢ Günü Uygundur Koyuncu Elektronik Bilgi ĠĢlem Sis. San. Ve DıĢ Tic. A.ġ ARĠFE ÖZBEK GÜL AYDIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekrom

3 GÜL AHMET TÜRKOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Agmlab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. Bil. Tek. Ltd. ġti TUĞRUL SALĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġde Yazılım Donanım BiliĢim Hiz. Dan. Tic. Ltd. ġti MAHMUT AK ORKUN ABACI ĠĢ Günü Uygundur CoreDeluxe Ġnternet Hizmetleri MUSTAFA ABDĠOĞLU HANĠFE GÜNDÜZ MEHMET ġahġn ÇĠFTÇĠ ĠĢ Günü Uygundur Yapayzeki Yazılım Ltd. ġti ĠBRAHĠM SARIDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Vega Yazılım Ltd. ġti YUNUS EMRE HÖKELEK ĠĢ Günü Uygundur Hes Hacılar Elektrik San. Tic. A.ġ ZERRĠN BAYCAN ĠĢ Günü Uygundur Yapı Merkezi ĠnĢ. Ve San. A.ġ ABDURRAHMAN EKĠCĠ MELĠH KORKMAZ DERYA NUR BAYRAK ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ BURCU FATMA ASLAN ĠĢ Günü Uygundur TRT KÜRġAT KAAN DĠLMAÇ ĠĢ Günü Uygundur Retua Yazılım Reklam Kırtasiye San. Tic. Ltd. ġti SONER ÇANAKPINAR ĠĢ Günü Uygundur KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hizmetleri A. ġ TALHA EYÜP ÇOLAK SONGÜL AYDOĞDU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Metsim Sistem Mühendislik BiliĢim San. Ve Tic. Ltd. ġti MEHMET ALĠ KABULLAR ESRA BAY ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Halk Bankası A.ġ CANSU YILMAZ MURAT KORKMAZ MURAT ERTÜRK ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil KTÜ Farabi Hastanesi SÜLEYMAN ATA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. RDC Partner BiliĢim DanıĢ. Ltd. ġti BĠLGE BEKTAġ ĠĢ Günü Uygundur CS Enformasyon Teknolojileri LTD. ġtġ. Ġstanbul Arge ġubesi BÜġRA GÜNAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı HÜSEYĠN KÖSEOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. SedaĢ Bilgisayar Ltd. ġti EMRE ġahġn ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Proline BiliĢim Sistemleri ve Ticaret A.ġ TAYGUN OKAY ÖZTÜRK ĠĢ Günü Uygundur Atom Yazılım DanıĢmanlık Bilgisayar Elek. Ġlet. Hiz. ĠĢlet. Turz. San. Ve Tic. Ltd. ġti AYTAÇ YANIK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Sword -It Yazılım Hizmetleri GAZĠ BOLAT AYġE ÇETĠNTAġ ABDULKERĠM DOĞAN ĠBRAHĠM SEVEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Anahtar BiliĢim Teknolojileri ANIL KARA HÜSEYĠN AKSOY GÜNAY ATAMAN YASĠN UYAR BÜNYAMĠN BAYRAK CAN ÖZCAN ĠĢ Günü Uygundur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Bilgi ĠĢlem Daire BĢk ALĠ TUTUġ ĠĢ Günü Uygundur Sanko Holding A.ġ ĠBRAHĠM HALĠL AKARSU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Diyarbakır Valiliği Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MELĠH GÜRSES HELĠN YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. DSĠ 2.Bölge Müdürlüğü MURAT MEYDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü MURAT CENGĠZ SALĠH DEMĠR SARE NUR ÇETĠN ERCAN ATBAġ ĠSMAĠL ORÇUN KAVASOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tarım Sigortaları Havuz ĠĢletmesi A.ġ FIRAT BAKAN

4 ALĠ GÜZEL ĠSMAĠL OKUR ÇAĞLAR DEMĠRÖZ MEHNET TAMUR EMRE CAHĠT TURAN EMRECAN PĠġKĠN ESRA ALP MUHSĠN SERTKAYA SUAT CAN AYLA PINARBAġI ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü UMMAHAN BAġAK GÜNÇĠÇEK AHMET ÜRÜNKAR MURAT BAL BÜġRA AKPINAR ĠĢ Günü Uygundur C BiliĢim Teknolojileri ve Telekominasyon ÖZGÜR AKINCI ĠĢ Günü Uygundur Bulut Bilgisayar Sistemeleri ABDULĞANI AYDIN HÜSEYĠN ÖZTÜRK AHMET TAHA HIDIR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. YD Yazılım Eğitim DanıĢmanlık ve Bilgi Sistemleri EMRAH YUMUġAK KUBĠLAY FATĠH HAYRAN ĠĢ Günü Uygundur Kayseri UlaĢım Turizm ĠnĢ. Taahhüt Proje MüĢavirlik Tekekominasyon MAHMUT TÜYSÜZ BAġAK OKTAY RIDVAN SEZGĠN BATIN DÜZ ĠĢ Günü Uygundur Viveka Yazılım BiliĢim Tek ESĠN SERT MUKADDES ÖZDEMĠR SEDAT ORUÇ BAġAR LEVENT DÜLGEROĞLU NURSĠN YILMAZDAMAR ĠĢ Günü Uygundur Bursa BüyükĢehir Bel. Bilgi ĠĢlem D.B GÖKHAN HAZAR SERKAN ġġmġek BURCU YALIN ÖZYĠĞĠT DEMET HAZAR DĠLAVER BĠDECĠ HAKAN ĠġÇĠMEN MUSTAFA OSMAN TAġKIN OSMAN GÜLLÜ GÖKBERK ÖZDEMĠR SONNUR ÇATIKKAġ ĠĢ Günü Uygundur Merkür BiliĢim Teknolojileri Tic.Ltd.ġti BEKĠR EROL MÜGE ÇETĠN ĠĢ Günü Uygundur Ankara PTT BaĢmüdürlüğü SABRĠ YÜKSEL ĠĢ Günü Uygundur CedetaĢ Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.ġ TÜRKER KAĞANOĞLU ADEM CĠĞER ĠĢ Günü Uygundur Çalık YeĢilırmak Elektrik Dağıtım A.ġ HALDUN ÖZTÜRK AHMET AKTAY TURGAY TOSUN ĠĢ Günü Uygundur Hitit Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı EMRE SONGUR ĠĢ Günü Uygundur Ada Mühendislik ve Yazılım Hiz KENAN GÜNSELĠ ĠLKAY ÇELĠKTAġ HAKAN ÖNGÜNÇ

5 MUSTAFA GÖRKEM AKSOY UTKU TÜRKÖZ ĠĢ Günü Uygundur ESOGÜ Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem D.B NĠYAZĠ VOLKAN POLAT MEHMET YÜCEL ĠLGÜN HALĠL ĠBRAHĠM ONYIL ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Boğaziçi ĠnĢaat MüĢavirlik A.ġ ANILCAN ġaġkin NESLĠHAN HOġGÖRÜL ENGĠN KURT HALĠL GÖÇER ERDEM KARAGÖZ MURTAZA ATAY ġeref SEVEN AYġEGÜL BAYRAKCI ANIL PEKESEN ĠĢ Günü Uygundur Bor Yazılım KADĠR ÇĠLĠNGĠR HATĠCE CANSEVER ĠĢ Günü Uygundur Ankara Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B MUHAMMED DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur TRT Genel Müdürlüğü HARUN DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Kastamonu Adalet Sarayı - Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SEDA KARADAYI ĠĢ Günü Uygundur Karbil Yazılım ve BiliĢim Tekn. Tic. Ltd. ġti MERVE KÜÇÜKBAYRAM ĠĢ Günü Uygundur DSĠ 23. Bölge Müdürlüğü AHMET DĠġLĠ ĠĢ Günü Uygundur Artek Grup BiliĢim Büro Malz. San. Tic. Ltd. ġti SÜLEYMAN BĠLGĠN ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ ÖZGE ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur SENTEZ YAZILIM HÜSEYĠN ASLAN Staj Yeri Uygun Değil The Marmara Hotel MUHAMMET HALĠL MUTĠ ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MĠNE KELEġ ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi BURAK TOPCU ĠĢ Günü Uygundur Net Solutions BiliĢim Eğitim ve DanıĢmanlık TAYYĠP CAN ġölen SULTAN TANRIBUYURDU ĠĢ Günü Uygundur Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ZEHRA ÖZDOĞAN 25 ĠĢ Günü TUBA KAYTARAN ĠĢ Günü Uygundur YALTES ELEKTRONĠK VE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ A.ġ SALĠH ÇAĞLAR ĠSPĠRLĠ ĠĢ Günü Uygundur BaĢar Bilgisayar Sis. Ve Ġlet. Tek. San. Tic. Ltd. ġti BARIġ ATAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomunikasyon A.ġ HAZAL GĠZEM NUR ĠĢ Günü Uygundur Türksat A.ġ HASAN EMEKTAR ĠĢ Günü Uygundur DHMĠ DALAMAN HAVALĠMANI BAġMÜDÜRLÜĞÜ UĞUR TAġ ĠĢ Günü Uygundur Türk Standartları Enstitüsü TANER ERSAY ĠĢ Günü Uygundur AYNES Gıda San. Ve Tic. A.ġ SEDA TAġCI ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı BAYRAM TUĞCU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ TĠMUÇĠN KORKMAZ ĠĢ Günü Uygundur ÇĠMSA ÇĠMENTO SAN. Ve TĠC. A.ġ NURETTĠN SERĠM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Bilgi ĠĢlem AHMET ESAD ELDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESRA ÇETĠNKAYA HAFĠZE UÇMAK ĠĢ Günü Uygundur Proder Yazılım A.ġ MÜCTEBA ESER ĠĢ Günü Uygundur Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi Bakanlığı ĠBRAHĠM HALĠL SAÇLI ĠĢ Günü Uygundur EFA BiliĢim Yazılım San. Tic. Ltd. ġti KADER DENĠZ ĠĢ Günü Uygundur Karınca BiliĢim ZAFER EKEN TUNAHAN TOLGA YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ AYġE GÜL SAYIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü AYKUT KAYA ĠĢ Günü Uygundur Bıs Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hizm. Ve Tic. A.ġ.

6 OĞUZ BURAK KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. AjansN yayın tanıtım sanavi ve dıģ ticaret ltd. Ģti KADĠR EKER ĠĢ Günü Uygundur ENPAY A.ġ ABDULLAH MUVAHHĠD TEMĠZ ĠĢ Günü Uygundur TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı BEYAZIT DEMĠR ZUHAL DEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Alternatif Bank A.ġ MELEK POLAT SEYFULLAH DEMĠRCĠ BURAK ERTUĞRUL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.ġ KEMAL EMRE ÖZTĠRYAKĠ ĠĢ Günü Uygundur Tunanet Bilgisayar Elekt.Dan.inĢ.San. Ve Tic. Ltd. ġti KUTLU CAN GÜNAY ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ SEMĠH SELVĠ SÜLEYMAN ĠBRAHĠMBAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Erk Pazarlama ve Giyim Tic. A.ġ TAMER SAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomünikasyon A.ġ HASAN FATĠH ġġmġek AHMET FARUK AKIN HARUN ULUBEY ĠĢ Günü Uygundur Bimel Elektronik Mamulleri Paz. Ltd. ġti MEHMET CAN ġeker ĠĢ Günü Uygundur E.Ü. Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ABDULKADĠR ġahġn ĠBRAHĠM AKSOY AYBARS ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur Orfoz Yazılım ZÜLFÜ ÇĠNAR MERVE NUR FIRAT BAHA ALTURAN ĠĢ Günü Uygundur Aura Yazılım Bilgi Teknolojileri Ürt. Müh. San. Ve Tic. Ltd. ġti HĠLAL ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Mos BiliĢim Teknolojileri Yazılım DanıĢmanlık Hizmetleri TACETTĠN YOSMA ĠĢ Günü Uygundur Tübsis BiliĢim Sistemleri Tic. Ltd. ġti CANSU UZUN ġġmġek OSMAN BUĞRA DĠLAVER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Asya Trafik Sinyalizasyon Ele. Elt. San. Tic. Ltd. ġti EMRE YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur DETAY TEKNOLOJĠ DEMET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ AKTEK Bilgi ĠletiĢim Teknolojisi ALĠ KAYAALP ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ VOLKAN CENGĠZ GÖRKEM FĠDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müd. Sinop Sant. Kord. Mrk. Müdürlüğü OSMAN TÜRK MESUT ATASOY FATĠH KEREM TAġYILDIZ KAAN KĠZĠLAĞAÇ KÜBRA RAZĠYE ASLAN ĠĢ Günü Uygundur Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu GÖKCE TUTLU NERMĠN ILGIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Nilaccra BiliĢim San. DıĢ Tic. Ltd. ġti UMUT KARAKAYA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekomünikasyon A.ġ ERDEM AKYAZI YAĞMUR FULYA ġenses ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft SÜLEYMAN SOYSAL HĠVDA NUR DAġNĠK ĠĢ Günü Uygundur IMONA Tech. Ltd ERKAN AY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Beydağı Bilgisayar Sistemleri MEHMET EROĞLU AYġEGÜL RÜVEYDA ġen ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Vagon Sanayi A.ġ UMUT TAVĠLOĞLU BüĢra ERTAġ Remzi ORUN Mesut POLAT ĠĢ Günü Uygundur Polatlar Yazılıım ve Bilgisayar

7 Ramazan ADEMOĞLU Semih DUMAN ĠĢ Günü Uygundur Ġbrahim Özgür Sevindik Osoa BiliĢim Hizmetleri Lütfiye Hilal ÖKSÜZ Havva DEMĠRÖRS Mahmut BĠLĠR ĠĢ Günü Uygundur Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ Merve ÇANKAYA ĠĢ Günü Uygundur Algorizma ĠĢ Yönetim Sistemleri BiliĢim DanıĢmanlık Ticaret A.ġ Leyla ĠTAP Jehat GÜZEL Hasan KARABULUT Mehmet Ali KUTLU ĠĢ Günü Uygundur EÜAġ Genel Müdürlüğü Erkan GÜLġEN Emre ÇAKMAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Akfa BiliĢim ve Yazılım Sis. San. Ve Tic. A.ġ ġule SUBAġ ĠĢ Günü Uygundur Efe Eroğlu BiliĢim Teknolojileri ĠnĢ. San.Tic.Ltd.ġti Serkan KOCAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mithat ġahġn ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Malatya Belediyesi Bilgehan KAYA ĠĢ Günü Uygundur Turmap BiliĢim Teknolojileri Ltd. ġti Tolga KIZILKAYA ĠĢ Günü Uygundur TAT Konserve A.ġ Merve Nurgül SOYSAL SavaĢ AKKUġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Eyayım Ġnternet AlıĢveriĢ Hiz. Reklam Tasarım Golf Turz. Müc. Yazılım ve AraĢtırma GeliĢtirme San. Tic. Ltd. ġti Sedat BOZDOĞAN Bilal YILDIRIM ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Fatih Belediye BaĢkanlığı Fatma KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft Yakup ACAR Staj Yapacağı Tarih aralığı belli değil Türk Telekom A.Ş Yunus TERAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Emrah ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi Ali SEVĠM Mehmet Ali KILIÇ Semih KULDAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bir Arge Yazılım Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. ġti Mustafa KARAKOÇ Dilara SAĞER ĠĢ Günü Uygundur Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtıma Merkezi Ömer SÜNGÜ Gökhan AYDIN Zekiye Kübra ÖZKAN Çağrı KARADAĞ Umur KURĠġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti AyĢegül USTA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mustafa BarıĢ AYAZ Abdulaziz BĠNGÖL Sevinç Fatma GENÇ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğanlı Teknoloji Mehmet TANKÜL Eyup Furkan KAYALI ġenol ZENGĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otm. Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti Merve POLAT ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Emre ÖZKAYA ĠĢ Günü Uygundur Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti TUFAN KUTLU NEFĠSE ÖZġAHĠN ĠĢ Günü Uygundur DüĢfırçası BiliĢim Hizmetleri ĠLKER ZEYREK HASAN ÇĠNDEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Net2Net Bilgisayar Ġnt. ve Güv. Sis FERHAT DEĞĠRMENCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur ĠDEA BiliĢim DanıĢmanlık ve San. Sist. San. Ve Tic. Ltd. ġti MUHARREM DEDEOĞLU

8 MUZAFFER GÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġksir Yazılım BiliĢim Dan ELGĠN YAVUZ KAKANAġ ALĠ ÇEVĠK ĠĢ Günü Uygundur AGMLab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. BiliĢim Teknolojileri TUNCAY YILDIZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Md ERGĠN YAVUZER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi UĞUR TOR CENGĠZ KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur IND BiliĢim Tek AYHAN YILMAZ YĠĞĠT GÖNBE ĠĢ Günü Uygundur BiliĢim Bilgisyar Eğitim ve Mühendislik CÜNEYT AYDIN ANIL UĞUR BÜLBÜL NĠHAT DOĞAN FEYAZ ġahġn SAFA TÜRKYILMAZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Mavis Yapay Görme Yazılım ERDEM KONUKSEVER ERDEM KAYA ĠĢ Günü Uygundur Emre Tekstil (MORTAKI.COM) BUGAY AĞAN HAMZA ELBAHADIR ĠĢ Günü Uygundur Metro Elektronik DıĢ Tic SERDAR ÇETĠNKAYA OSMAN AYRANCI MURAT ATALAN KEMAL KORKMAZ IġIN KAHVECĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekom A.ġ SERKAN ÇELEBĠ ĠĢ Günü Uygundur Oğuzlar Bilgisayar Elt. Elk. Ltd. ġti MEHMET KAYA KILIÇKAP SAĠT UĞUR GÜLTEKĠN BĠRCAN OSKAY MUHAMMED ġerġf YILMAZ MEHMET VAHĠT KAPAR SEYĠT KAHRAMAN ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekominasyon A.ġ. Kuzey I Samsun Bölge Müdürlüğü ENGĠN YALÇIN SADULLAH TOKTAġ YUNUS EMRE SUNGUR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BM Açı ĠnĢaat Müh. Ltd. ġti OĞUZHAN YILMAZ FĠRDEVS ESER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Arapça Kanal Koord MURAT AVCI MUSTAFA MURAT YILMAZ BUĞRA SEZER ĠĢ Günü Uygundur Yalova Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BĢk MUAMMER KALAYCI FATMA TUĞÇE KESKĠN TUĞBA ġahġn HÜSEYĠN ALP VULGA ERCAN YENĠ EMĠNE ATASEVEN ENES DĠLLĠ SULTAN TEKĠN EYYÜP GÖKÇE MUSTAFA AYDIN BÜġRA BASTAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Modem Bilgi ĠĢlem Organizasyon EMRE EROĞLU SAMET ACUN ĠĢ Günü Uygundur Betik BiliĢim ve Reklam Hiz.

9 HASAN ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Dizayn Yazılım BiliĢim Dan ÖMER YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hiz AHMET MADEN MURAT KOÇ DAVUT ġenol UĞUR TATAR IġIL AYTULU Uygundur Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü GÖKHAN ALTINDAġ ĠSMAĠL ASLAN ZAFER BUDAK ĠĢ Günü Uygundur Ġmza Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. ġti ALEV DAĞDEVĠREN NĠZAMETTĠN ERKEK ZEYNEP KÖġKER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. HYS ĠnĢaat Turizm Temizlik Bilgisayar Yazılım Hiz HĠLAL YILMAZ MUHAMMET GENÇER TUĞBA ERDEM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doruk Ev Gereçleri San. (Hoover) KENAN ÖZBULUT ĠĢ Günü Staj Yeri ve Tarihleri Uygun Değil Malatya Devlet Hastanesi METĠN NALBANTOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Pavo Tasarım Üretim Elk. Tic. A.ġ EMRE HASAN AĞAOĞLU ABDULLAH HOCAOĞLU UĞUR SALĠH EROL MEHMET UFUK GÜLTEKĠN CEM ĠNEKÇĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur TUVASAS Türkiye Vagon Sanayi A.ġ TAġKIN BUĞRA ġenkozalak SEDAT KARA DENĠZ MAYDA ĠĢ Günü Uygundur Mikrokom Yazılım A.ġ M.FATĠH KASAPOĞLU BERAT DOĞAN MEHMET ALĠ AKAN ĠĢ Günü Uygundur Bartın Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B YASĠN GÜRKAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Saldemsoft Yazılım ve BiliĢim Tek ESMA DEDEÇAM MAHĠR ULUOCAK ĠĢ Günü Uygundur Mobim Yazılım ve DanıĢmanlık ERTUĞ BORAN ADEM ARAS VEYSEL SĠVRĠCE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TELESĠS Tel.Sis. San. ve Tic. A.ġ EMRAH LÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Deva Yazılım Bilgisayar Otomasyon Sağ. Dan. San. Tic. Ltd.ġti EMRE KÜÇÜK ĠĢ Günü Uygundur BNA BiliĢim Çözümleri ARZU AKDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Datasoft Yazılım ATILGAN ALTINKÖK ĠĢ Günü Uygundur Abant Ġzzet Baysal Ün. Bilgi ĠĢlem D.B. 1. Staj yeri uygun olmayan öğrenciler Bölümümüz Staj Komisyonu Üyeleri ile görüģeceklerdir. 2. Staj yeri uygun olan öğrenciler Stajlarını yukarıda belirtilen tarihlere göre yapacaktır.

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ Mavi Anfi 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret 2. ALĠYENUR DEMĠROĞLU 20102903079 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Dönemi : Bahar Dönemi Öğrencinin : Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

S.NO Adı Soyadı Program Adı

S.NO Adı Soyadı Program Adı S.NO Adı Soyadı Program Adı 1 VOLKAN AYDIN CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 AYġENUR BAKICI ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Meslek

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ I. GRUP Cumhuriyet Anadolu Lisesi Sıra No Ad Soyad 1 AHMET GÜNAY 2 AYSEL DĠDEM ÖZTÜRK 3 BURCU ÖZTÜRK 4 EMĠNE ġenol 5 ENGĠN BĠRAND BĠLGĠN 6 GAMZE SOLĞUN 7 HALUK EMRAH ULUSOY

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ GRUP ADI: MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ - 1 UYGULAMA OKULU: ĠSTĠKLAL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ DANIġMAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 MÜKERREM ġen

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyonu Kayseri Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi : 3000 Metre Yıldız Erkek Kayseri Yıldız Erkek Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU OKULU BECERİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU YETKİLİ Prof. Dr. Hulusi Behçet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adı/Soyadı Semra Uçar ŞAHMELİKOĞLU Telefon (iş ve Cep) (0216) 426 38 50

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ 2014 CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2010 yılında Ankara Ticaret Odası nın verdiği 16/1571-283888

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010 : : : Normal : : 23.08.2011 - Son Gönderme Tarihi : 07.09.2011 : 150 : 00000986774 1 SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA 26.09.1986 Lisans 90,3530 2 ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT 12.12.1979 Lisans 90,1010 3 EMRAH KILINÇ

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10 Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu 647116 Ders Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ HAKAN F1 2 21385865 * AKKAŞ HAKAN C2 3 21451256 KAZANASMAZ TUBA D 4 21451735 BUYRUKÇU EREN C2 5 21451754

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 12. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 6 GİZEL İNAN 2 126 MERVE ARDAHANLI 10 SEÇMELİ GEOMETRİ 3 127 NAZLICAN AKPINAR 4 200 AHMET ADİL TETİK 10 COĞRAFYA 10 SEÇMELİ FİZİK 5 291 YAŞAR KAAN ÖZDAMUR 12 TÜRK

Detaylı

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik 1 DORUK ATAKAN ERKEK Diğer Diğer Evet var Hayır 134,89600 134,74185 175,63164 173,70889 162,20030 146,42115 2 ENES POLAT ERKEK Diğer Diğer Hayır yok Hayır 208,12473 200,62054 300,30332 302,26344 274,64400

Detaylı

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI ELİT ERKEK 1 1 Bayram EROĞLU TUR19900805 Elit Erkek 3 Adana Ferdi 00:58:05 2 21 Agit SALMAN TUR19940413 Elit Erkek 3 Sakarya Üniversitesi S 01:00:09 3 28 Ali ÇAKAS TUR19900101 Elit Erkek 3 Mardin Gençlik

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans 1. KIVANÇ ARAS ASİL 2. FAZIL ALTINEL ASİL 3. GÖKSEL DOĞAN ASİL 4. EMMAR KARDEŞLİK ASİL 5. HÜRKAL HÜSEM ASİL 6. HAKAN KALMAÇ ASİL 7. HÜSEYİN BAHADIR ÖZ ASİL 8. ALİ OĞUZ UZMAN ASİL 9. MÜRŞİD YAZAR ASİL 10.

Detaylı

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 50m serbest-free C1 : Yaş Kategorisi 1 SELEN SÖNMEZ 1986 Apeyk SK. 00:37:60 2 MERVE GAMZE ÖDÜL 1985 Üsküdar

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUÇLARI BORA SARNIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ İKÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SALON VE SAAT BİLGİSİ (11.09.2014 - ATAKÖY KAMPÜSÜ) ÖĞRENCİ NUMARASINA GÖRE SIRALI LİSTE SIRA

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI TÜRKÇE EĞİTİMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 1 SEVDANUR COŞKUN 2 MURAT MARAKÇI 3 BESTAMİ GÖK 4 NİLAY BİLGİÇ 5 MEHMET DAŞDEMİR ANABİLİM DALI ÖSYM YILI İLGİLİ YILDAKİ TABAN PUAN 2015

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

Tür (20) 0,000 1-2 111,000 1-2 %95 19 1 104,000 3-13 0,000 3-13 %90 18 2 %90 18 2 99,000 2-7 0,000 2-7 0,000 6-23 97,000 6-23 %90 18 2 %85 17 3

Tür (20) 0,000 1-2 111,000 1-2 %95 19 1 104,000 3-13 0,000 3-13 %90 18 2 %90 18 2 99,000 2-7 0,000 2-7 0,000 6-23 97,000 6-23 %90 18 2 %85 17 3 8/A Puan leri [1.TEOG-Puan Puan Sirali] 472,923 83,391 36,217 0,391 83,391 %77,39,43 %81,96 %68,26 %79,13 %64,78 1 8/a 711-MUHAMMED HÜSEYIN PEKÖZ 645,556 11 9,000 11 2 8/a 702-BERAT ISMAIL YAMAN 591,111

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Oturum Tarihi Oturum Sayısı 01/07/2015 2015/07 Bölüm Kurulumuz, Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ali ĠNAN ın BaĢkanlığında

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADA GÖRE SIRALAMA 2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADI SOYADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 ABDULLAH KAYHANLAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 ABDULLAH YETİŞ SAMSUN

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SINIF SINAV

Detaylı

ĠSMET ĠNÖNÜ ORTAOKULU 2014-2015 LĠSELERE YERLEġTĠRME SONUÇLARI

ĠSMET ĠNÖNÜ ORTAOKULU 2014-2015 LĠSELERE YERLEġTĠRME SONUÇLARI ĠSMET ĠNÖNÜ ORTAOKULU 2014-2015 LĠSELERE YERLEġTĠRME SONUÇLARI Sıra Adı ve Soyadı TEOG Puanı (YEP) Yerleştiği Okul 1 RUKĠYE NUR ÖZDURAN 497,2755 S.Demirel Fen Lisesi 2 ABDULLAH YILDIZ 493,0084 ÖZEL Necip

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Bölüm BAŞ.SINIF 1 HATİCE YAŞAR MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF 2 ŞEYMA KOÇ MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF 3 GAMZE ÜLGE MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF

Detaylı

Mez.N.O. (4/lük) Mez.N.O. (100/lük) ASIL LİSTE. 1 Ezgi ERTUĞUN 65, , ,65 68,50 13,7 46, , BAŞARILI OLAMAYANLAR

Mez.N.O. (4/lük) Mez.N.O. (100/lük) ASIL LİSTE. 1 Ezgi ERTUĞUN 65, , ,65 68,50 13,7 46, , BAŞARILI OLAMAYANLAR T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT VEYA YAZILI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ ANABİLİM DALI : ARKEOLOJİ ( Kontenjan

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ 2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ Öğrenci No Adı Soyadı Programı Muaf Olduğu Dersin Adı 164101063 Cemal YRAM 164101044 Faruk YILDIRIM Bilgisayar Programcılığ İşletme Yönetimi 1 164101082

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ 206-207 GÜZ DÖNEMİ EK- MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 205 kayıt sayısı 93 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 27 kişi 205 332,09360 TM-2

Detaylı

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL)

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) 1 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) Başarı 1 2 TİLBE GÜNEY Ankara And. NESLİHAN ALDOĞAN Kırkkonaklar And. 12. SINIF YOK 489 12. SINIF YOK 476 YGS- 18475-1683 YGS-30276-3080 ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI T.C. SOMEL BİLGİSAYAR U 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA LARI LİSTE GÜNÜ 10 / 06 / 2012 UYG. TU 1 K7448 NURDAN OK 5 89 90 90 2 K7507 NESLİHAN KOÇ 5 81 90 86 3 K7604 OSMAN PEHLİVAN 3 78 70 74 İYİ 4 K7610 HATİCE

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 11 25 Aralık 2009 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının web sitesinde ilan edilen öğretim elemanı

Detaylı

Tür (20) 0, , % , , % % , , , , % %

Tür (20) 0, , % , , % % , , , , % % 8/A 435,556 77,625 40,917 1,458 77,625 %73,75 %42,92 %79,58,21 %68,54 %68,13 1 8/a 702-BERAT ISMAIL YAMAN 606,667 15,000 2 8/a 711-MUHAMMED HÜSEYIN PEKÖZ 606,667 3 8/a 704-EMIRHAN URHAN 575,556 10 2 10

Detaylı

Bölümler Fen ve Teknoloji SS DY YY BY Net

Bölümler Fen ve Teknoloji SS DY YY BY Net Rapor Tarihi :.. Test: STS- 7.Sınıf Liste: Hepsi Öğrenci Sayısı: Tarih: // :7 Adı - soyadı SERTAYEER 7 8,7, 8,7,, ABDULLAH ENES ÇETİN, 8 7,,7 8,7, AHMET DOĞMUŞ,7,7 8,, 7 7,7 AHMET FARUK ÖNDER, 8 7, 8 7,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders Seyhan KAYA 2110653009 CMSB 310 Uzaktan Algılama ve CBS Esin ARSLAN 2100653032 CMSB

Detaylı