BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI"

Transkript

1 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü S. No Okul Numarası Adı Soyadı Staj BaĢlangıcı Staj BitiĢi Staj Süresi Açıklama (Varsa) STAJ YAPILACAK FĠRMA/ġĠRKET ABDULGAFUR TEKĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Merkezi Yönetim Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ MERVE ÇAKIR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sungurlıu Devlet Hastanesi HÜSEYĠN BERĠK ĠĢ Günü Uygundur Genç Bilgisayar ARAN BEYAZTAġ ADEM KAR ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi CĠHAD ġamġl YELKEN ĠĢ Günü Uygundur Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı SENEM GEBEġ ĠĢ Günü Uygundur ĠSKĠ Genel Müdürlüğü UMUT YAPICI FATĠH ULUS ĠĢ Günü Uygundur Akgün Bilgisayar Program ve Hizm. San. Tic. Ltd. ġti ULAġ ALTUN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kriptek Kripto ve BiliĢim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited ġirketi MUHAMMED ALĠ AKTAġ ĠĢ Günü Uygundur BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ÖZNUR ÇABUK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi NEZĠHE SÖZEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BotaĢ Lng ĠĢletme Müdürlüğü MUSTAFA AKCA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT MUSTAFA UYSAL FURKAN CAN SAĞLAM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT SEDAT TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠLKNUR KÖSE ĠĢ Günü Uygundur Artvin Ġl Sağlık Müdürlüğü MELTEM KAYA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi AHMET DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı NUR KABAVE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müdürlüğü KÜBRA KURNAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultangazi Belediye BaĢkanlığı AHMET AKAN ĠĢ Günü MySYS Yazılım ve BiliĢim Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti DĠLEK YAYLI ĠĢ Günü Uygundur Sms Infocomm Teknoloji Servis Ltd. ġti OĞUZ TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUHAMMET EMĠN TEKĠN ERDOĞAN ECEVĠT AYDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ERTUĞRUL ÖKSÜZ ġenay KARAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MURAT ÖĞÜT ĠĢ Günü Uygundur Belsis Bilgisayar Yazılım ĠletiĢim Hiz. Tic. Ve San. Ltd. ġti KADĠR COġKUN ĠĢ Günü Uygundur Sakarya Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ġeyma GÜLOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Amasya Valiliği Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü FATMA MERT ĠĢ Günü Uygundur KipaĢ Mensucat ĠĢletmeleri A.ġ EYÜP YAVUZ ĠĢ Günü Uygundur Optijet Ar-Ge BETÜL AYġE DEMĠREL MERVE BULAT ĠBRAHĠM KAYKAÇ RABĠA RÜVEYSA KARABAY ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ YASEMĠN HALICI ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık ve Uygulama AraĢtırma Merkezi SERAP ġentürk ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠPEK ESMA ÖZKAN ĠĢ Günü Uygundur Ġston Ġstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Ve Tic. A.ġ AHMET KARAASLAN MEHMET DÜGER ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUSTAFA KAYALIK

2 ÖNDER DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Baran Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti GÜLġEN YILMAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Üsküdar Belediye BaĢkanlığı ĠBRAHĠM GÜNDÜZ ESRA DOLAN HABĠP ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ CEVDET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik HaberleĢme Ltd. ġti SERCAN HAYDAROĞLU YEġĠM YALDIZ 25 ĠĢ Günü Tarih Bilgisi Eksik. Vakıfbank ALĠ AKIN ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Süleyman Demirel Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi EDA NUR BEBEK ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ SABRĠ BARAN ĠBRAHĠM HALĠL ÖZCAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Yeni Yüzyıl Üniversitesi MUHAMMET CĠHAT ORUÇ ĠĢ Günü Uygundur GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı PINAR ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur 4 P Dijital ĠĢler Tic. Ltd. ġti Fırat DĠKMEN EMRAH ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi UMUTCAN ALPAK ANAR MEHDĠYEV BERNA RAHĠME USLU FIRAT DĠKMEN MESUT ÜNAL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğan Ġnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.ġ MUSTAFA ULUSOY ĠĢ Günü Uygundur Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.ġ ESMA CANSIZ BaĢlangıç Tarihi Uygun Değil Adana BüyükĢehir Belediyesi YASEMĠN KARADERĠLĠ ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ YASER YILDIZ HATĠCE TUĞBA KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur Ceviz Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Sti ÖMER YÜCE SEDAT EKMEL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Enpina Ġnteraktif ĠletiĢim Teknolojileri Ltd. ġti MUHAMMED ÇAĞRI ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢkent Üniversitesi Adana Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ALĠ SOĞUKPINAR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Özel Medical Park Göztepe Hastanesi ALĠ GENCER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Muğla Ġl Telekom Müdürlüğü BĠLAL BAYSAL DOĞAN ġahġn MURAT EKġĠ ĠĢ Günü Uygundur Medyatör Fatih Tirki BEREN SAK MUSTAFA KÖSE EREN GÜNDÜZ MUSTAFA EREN SÖNMEZ MERVE AYSAN TAHSĠN ERDEM NĠHAN ACAR ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Demiryolları Mak. San. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ CANSU GÜCÜK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kale Yazılım San. Ve Tic. Ltd. ġti EMRE ÖZKAN DĠLEK BĠÇĠCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü FATMANUR ÇAKMAK TÜRKAY TUNÇ ESRA NAMDAR ĠĢ Günü Uygundur Koyuncu Elektronik Bilgi ĠĢlem Sis. San. Ve DıĢ Tic. A.ġ ARĠFE ÖZBEK GÜL AYDIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekrom

3 GÜL AHMET TÜRKOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Agmlab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. Bil. Tek. Ltd. ġti TUĞRUL SALĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġde Yazılım Donanım BiliĢim Hiz. Dan. Tic. Ltd. ġti MAHMUT AK ORKUN ABACI ĠĢ Günü Uygundur CoreDeluxe Ġnternet Hizmetleri MUSTAFA ABDĠOĞLU HANĠFE GÜNDÜZ MEHMET ġahġn ÇĠFTÇĠ ĠĢ Günü Uygundur Yapayzeki Yazılım Ltd. ġti ĠBRAHĠM SARIDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Vega Yazılım Ltd. ġti YUNUS EMRE HÖKELEK ĠĢ Günü Uygundur Hes Hacılar Elektrik San. Tic. A.ġ ZERRĠN BAYCAN ĠĢ Günü Uygundur Yapı Merkezi ĠnĢ. Ve San. A.ġ ABDURRAHMAN EKĠCĠ MELĠH KORKMAZ DERYA NUR BAYRAK ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ BURCU FATMA ASLAN ĠĢ Günü Uygundur TRT KÜRġAT KAAN DĠLMAÇ ĠĢ Günü Uygundur Retua Yazılım Reklam Kırtasiye San. Tic. Ltd. ġti SONER ÇANAKPINAR ĠĢ Günü Uygundur KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hizmetleri A. ġ TALHA EYÜP ÇOLAK SONGÜL AYDOĞDU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Metsim Sistem Mühendislik BiliĢim San. Ve Tic. Ltd. ġti MEHMET ALĠ KABULLAR ESRA BAY ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Halk Bankası A.ġ CANSU YILMAZ MURAT KORKMAZ MURAT ERTÜRK ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil KTÜ Farabi Hastanesi SÜLEYMAN ATA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. RDC Partner BiliĢim DanıĢ. Ltd. ġti BĠLGE BEKTAġ ĠĢ Günü Uygundur CS Enformasyon Teknolojileri LTD. ġtġ. Ġstanbul Arge ġubesi BÜġRA GÜNAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı HÜSEYĠN KÖSEOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. SedaĢ Bilgisayar Ltd. ġti EMRE ġahġn ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Proline BiliĢim Sistemleri ve Ticaret A.ġ TAYGUN OKAY ÖZTÜRK ĠĢ Günü Uygundur Atom Yazılım DanıĢmanlık Bilgisayar Elek. Ġlet. Hiz. ĠĢlet. Turz. San. Ve Tic. Ltd. ġti AYTAÇ YANIK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Sword -It Yazılım Hizmetleri GAZĠ BOLAT AYġE ÇETĠNTAġ ABDULKERĠM DOĞAN ĠBRAHĠM SEVEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Anahtar BiliĢim Teknolojileri ANIL KARA HÜSEYĠN AKSOY GÜNAY ATAMAN YASĠN UYAR BÜNYAMĠN BAYRAK CAN ÖZCAN ĠĢ Günü Uygundur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Bilgi ĠĢlem Daire BĢk ALĠ TUTUġ ĠĢ Günü Uygundur Sanko Holding A.ġ ĠBRAHĠM HALĠL AKARSU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Diyarbakır Valiliği Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MELĠH GÜRSES HELĠN YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. DSĠ 2.Bölge Müdürlüğü MURAT MEYDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü MURAT CENGĠZ SALĠH DEMĠR SARE NUR ÇETĠN ERCAN ATBAġ ĠSMAĠL ORÇUN KAVASOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tarım Sigortaları Havuz ĠĢletmesi A.ġ FIRAT BAKAN

4 ALĠ GÜZEL ĠSMAĠL OKUR ÇAĞLAR DEMĠRÖZ MEHNET TAMUR EMRE CAHĠT TURAN EMRECAN PĠġKĠN ESRA ALP MUHSĠN SERTKAYA SUAT CAN AYLA PINARBAġI ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü UMMAHAN BAġAK GÜNÇĠÇEK AHMET ÜRÜNKAR MURAT BAL BÜġRA AKPINAR ĠĢ Günü Uygundur C BiliĢim Teknolojileri ve Telekominasyon ÖZGÜR AKINCI ĠĢ Günü Uygundur Bulut Bilgisayar Sistemeleri ABDULĞANI AYDIN HÜSEYĠN ÖZTÜRK AHMET TAHA HIDIR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. YD Yazılım Eğitim DanıĢmanlık ve Bilgi Sistemleri EMRAH YUMUġAK KUBĠLAY FATĠH HAYRAN ĠĢ Günü Uygundur Kayseri UlaĢım Turizm ĠnĢ. Taahhüt Proje MüĢavirlik Tekekominasyon MAHMUT TÜYSÜZ BAġAK OKTAY RIDVAN SEZGĠN BATIN DÜZ ĠĢ Günü Uygundur Viveka Yazılım BiliĢim Tek ESĠN SERT MUKADDES ÖZDEMĠR SEDAT ORUÇ BAġAR LEVENT DÜLGEROĞLU NURSĠN YILMAZDAMAR ĠĢ Günü Uygundur Bursa BüyükĢehir Bel. Bilgi ĠĢlem D.B GÖKHAN HAZAR SERKAN ġġmġek BURCU YALIN ÖZYĠĞĠT DEMET HAZAR DĠLAVER BĠDECĠ HAKAN ĠġÇĠMEN MUSTAFA OSMAN TAġKIN OSMAN GÜLLÜ GÖKBERK ÖZDEMĠR SONNUR ÇATIKKAġ ĠĢ Günü Uygundur Merkür BiliĢim Teknolojileri Tic.Ltd.ġti BEKĠR EROL MÜGE ÇETĠN ĠĢ Günü Uygundur Ankara PTT BaĢmüdürlüğü SABRĠ YÜKSEL ĠĢ Günü Uygundur CedetaĢ Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.ġ TÜRKER KAĞANOĞLU ADEM CĠĞER ĠĢ Günü Uygundur Çalık YeĢilırmak Elektrik Dağıtım A.ġ HALDUN ÖZTÜRK AHMET AKTAY TURGAY TOSUN ĠĢ Günü Uygundur Hitit Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı EMRE SONGUR ĠĢ Günü Uygundur Ada Mühendislik ve Yazılım Hiz KENAN GÜNSELĠ ĠLKAY ÇELĠKTAġ HAKAN ÖNGÜNÇ

5 MUSTAFA GÖRKEM AKSOY UTKU TÜRKÖZ ĠĢ Günü Uygundur ESOGÜ Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem D.B NĠYAZĠ VOLKAN POLAT MEHMET YÜCEL ĠLGÜN HALĠL ĠBRAHĠM ONYIL ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Boğaziçi ĠnĢaat MüĢavirlik A.ġ ANILCAN ġaġkin NESLĠHAN HOġGÖRÜL ENGĠN KURT HALĠL GÖÇER ERDEM KARAGÖZ MURTAZA ATAY ġeref SEVEN AYġEGÜL BAYRAKCI ANIL PEKESEN ĠĢ Günü Uygundur Bor Yazılım KADĠR ÇĠLĠNGĠR HATĠCE CANSEVER ĠĢ Günü Uygundur Ankara Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B MUHAMMED DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur TRT Genel Müdürlüğü HARUN DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Kastamonu Adalet Sarayı - Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SEDA KARADAYI ĠĢ Günü Uygundur Karbil Yazılım ve BiliĢim Tekn. Tic. Ltd. ġti MERVE KÜÇÜKBAYRAM ĠĢ Günü Uygundur DSĠ 23. Bölge Müdürlüğü AHMET DĠġLĠ ĠĢ Günü Uygundur Artek Grup BiliĢim Büro Malz. San. Tic. Ltd. ġti SÜLEYMAN BĠLGĠN ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ ÖZGE ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur SENTEZ YAZILIM HÜSEYĠN ASLAN Staj Yeri Uygun Değil The Marmara Hotel MUHAMMET HALĠL MUTĠ ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MĠNE KELEġ ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi BURAK TOPCU ĠĢ Günü Uygundur Net Solutions BiliĢim Eğitim ve DanıĢmanlık TAYYĠP CAN ġölen SULTAN TANRIBUYURDU ĠĢ Günü Uygundur Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ZEHRA ÖZDOĞAN 25 ĠĢ Günü TUBA KAYTARAN ĠĢ Günü Uygundur YALTES ELEKTRONĠK VE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ A.ġ SALĠH ÇAĞLAR ĠSPĠRLĠ ĠĢ Günü Uygundur BaĢar Bilgisayar Sis. Ve Ġlet. Tek. San. Tic. Ltd. ġti BARIġ ATAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomunikasyon A.ġ HAZAL GĠZEM NUR ĠĢ Günü Uygundur Türksat A.ġ HASAN EMEKTAR ĠĢ Günü Uygundur DHMĠ DALAMAN HAVALĠMANI BAġMÜDÜRLÜĞÜ UĞUR TAġ ĠĢ Günü Uygundur Türk Standartları Enstitüsü TANER ERSAY ĠĢ Günü Uygundur AYNES Gıda San. Ve Tic. A.ġ SEDA TAġCI ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı BAYRAM TUĞCU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ TĠMUÇĠN KORKMAZ ĠĢ Günü Uygundur ÇĠMSA ÇĠMENTO SAN. Ve TĠC. A.ġ NURETTĠN SERĠM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Bilgi ĠĢlem AHMET ESAD ELDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESRA ÇETĠNKAYA HAFĠZE UÇMAK ĠĢ Günü Uygundur Proder Yazılım A.ġ MÜCTEBA ESER ĠĢ Günü Uygundur Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi Bakanlığı ĠBRAHĠM HALĠL SAÇLI ĠĢ Günü Uygundur EFA BiliĢim Yazılım San. Tic. Ltd. ġti KADER DENĠZ ĠĢ Günü Uygundur Karınca BiliĢim ZAFER EKEN TUNAHAN TOLGA YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ AYġE GÜL SAYIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü AYKUT KAYA ĠĢ Günü Uygundur Bıs Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hizm. Ve Tic. A.ġ.

6 OĞUZ BURAK KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. AjansN yayın tanıtım sanavi ve dıģ ticaret ltd. Ģti KADĠR EKER ĠĢ Günü Uygundur ENPAY A.ġ ABDULLAH MUVAHHĠD TEMĠZ ĠĢ Günü Uygundur TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı BEYAZIT DEMĠR ZUHAL DEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Alternatif Bank A.ġ MELEK POLAT SEYFULLAH DEMĠRCĠ BURAK ERTUĞRUL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.ġ KEMAL EMRE ÖZTĠRYAKĠ ĠĢ Günü Uygundur Tunanet Bilgisayar Elekt.Dan.inĢ.San. Ve Tic. Ltd. ġti KUTLU CAN GÜNAY ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ SEMĠH SELVĠ SÜLEYMAN ĠBRAHĠMBAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Erk Pazarlama ve Giyim Tic. A.ġ TAMER SAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomünikasyon A.ġ HASAN FATĠH ġġmġek AHMET FARUK AKIN HARUN ULUBEY ĠĢ Günü Uygundur Bimel Elektronik Mamulleri Paz. Ltd. ġti MEHMET CAN ġeker ĠĢ Günü Uygundur E.Ü. Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ABDULKADĠR ġahġn ĠBRAHĠM AKSOY AYBARS ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur Orfoz Yazılım ZÜLFÜ ÇĠNAR MERVE NUR FIRAT BAHA ALTURAN ĠĢ Günü Uygundur Aura Yazılım Bilgi Teknolojileri Ürt. Müh. San. Ve Tic. Ltd. ġti HĠLAL ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Mos BiliĢim Teknolojileri Yazılım DanıĢmanlık Hizmetleri TACETTĠN YOSMA ĠĢ Günü Uygundur Tübsis BiliĢim Sistemleri Tic. Ltd. ġti CANSU UZUN ġġmġek OSMAN BUĞRA DĠLAVER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Asya Trafik Sinyalizasyon Ele. Elt. San. Tic. Ltd. ġti EMRE YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur DETAY TEKNOLOJĠ DEMET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ AKTEK Bilgi ĠletiĢim Teknolojisi ALĠ KAYAALP ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ VOLKAN CENGĠZ GÖRKEM FĠDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müd. Sinop Sant. Kord. Mrk. Müdürlüğü OSMAN TÜRK MESUT ATASOY FATĠH KEREM TAġYILDIZ KAAN KĠZĠLAĞAÇ KÜBRA RAZĠYE ASLAN ĠĢ Günü Uygundur Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu GÖKCE TUTLU NERMĠN ILGIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Nilaccra BiliĢim San. DıĢ Tic. Ltd. ġti UMUT KARAKAYA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekomünikasyon A.ġ ERDEM AKYAZI YAĞMUR FULYA ġenses ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft SÜLEYMAN SOYSAL HĠVDA NUR DAġNĠK ĠĢ Günü Uygundur IMONA Tech. Ltd ERKAN AY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Beydağı Bilgisayar Sistemleri MEHMET EROĞLU AYġEGÜL RÜVEYDA ġen ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Vagon Sanayi A.ġ UMUT TAVĠLOĞLU BüĢra ERTAġ Remzi ORUN Mesut POLAT ĠĢ Günü Uygundur Polatlar Yazılıım ve Bilgisayar

7 Ramazan ADEMOĞLU Semih DUMAN ĠĢ Günü Uygundur Ġbrahim Özgür Sevindik Osoa BiliĢim Hizmetleri Lütfiye Hilal ÖKSÜZ Havva DEMĠRÖRS Mahmut BĠLĠR ĠĢ Günü Uygundur Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ Merve ÇANKAYA ĠĢ Günü Uygundur Algorizma ĠĢ Yönetim Sistemleri BiliĢim DanıĢmanlık Ticaret A.ġ Leyla ĠTAP Jehat GÜZEL Hasan KARABULUT Mehmet Ali KUTLU ĠĢ Günü Uygundur EÜAġ Genel Müdürlüğü Erkan GÜLġEN Emre ÇAKMAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Akfa BiliĢim ve Yazılım Sis. San. Ve Tic. A.ġ ġule SUBAġ ĠĢ Günü Uygundur Efe Eroğlu BiliĢim Teknolojileri ĠnĢ. San.Tic.Ltd.ġti Serkan KOCAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mithat ġahġn ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Malatya Belediyesi Bilgehan KAYA ĠĢ Günü Uygundur Turmap BiliĢim Teknolojileri Ltd. ġti Tolga KIZILKAYA ĠĢ Günü Uygundur TAT Konserve A.ġ Merve Nurgül SOYSAL SavaĢ AKKUġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Eyayım Ġnternet AlıĢveriĢ Hiz. Reklam Tasarım Golf Turz. Müc. Yazılım ve AraĢtırma GeliĢtirme San. Tic. Ltd. ġti Sedat BOZDOĞAN Bilal YILDIRIM ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Fatih Belediye BaĢkanlığı Fatma KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft Yakup ACAR Staj Yapacağı Tarih aralığı belli değil Türk Telekom A.Ş Yunus TERAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Emrah ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi Ali SEVĠM Mehmet Ali KILIÇ Semih KULDAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bir Arge Yazılım Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. ġti Mustafa KARAKOÇ Dilara SAĞER ĠĢ Günü Uygundur Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtıma Merkezi Ömer SÜNGÜ Gökhan AYDIN Zekiye Kübra ÖZKAN Çağrı KARADAĞ Umur KURĠġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti AyĢegül USTA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mustafa BarıĢ AYAZ Abdulaziz BĠNGÖL Sevinç Fatma GENÇ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğanlı Teknoloji Mehmet TANKÜL Eyup Furkan KAYALI ġenol ZENGĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otm. Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti Merve POLAT ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Emre ÖZKAYA ĠĢ Günü Uygundur Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti TUFAN KUTLU NEFĠSE ÖZġAHĠN ĠĢ Günü Uygundur DüĢfırçası BiliĢim Hizmetleri ĠLKER ZEYREK HASAN ÇĠNDEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Net2Net Bilgisayar Ġnt. ve Güv. Sis FERHAT DEĞĠRMENCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur ĠDEA BiliĢim DanıĢmanlık ve San. Sist. San. Ve Tic. Ltd. ġti MUHARREM DEDEOĞLU

8 MUZAFFER GÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġksir Yazılım BiliĢim Dan ELGĠN YAVUZ KAKANAġ ALĠ ÇEVĠK ĠĢ Günü Uygundur AGMLab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. BiliĢim Teknolojileri TUNCAY YILDIZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Md ERGĠN YAVUZER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi UĞUR TOR CENGĠZ KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur IND BiliĢim Tek AYHAN YILMAZ YĠĞĠT GÖNBE ĠĢ Günü Uygundur BiliĢim Bilgisyar Eğitim ve Mühendislik CÜNEYT AYDIN ANIL UĞUR BÜLBÜL NĠHAT DOĞAN FEYAZ ġahġn SAFA TÜRKYILMAZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Mavis Yapay Görme Yazılım ERDEM KONUKSEVER ERDEM KAYA ĠĢ Günü Uygundur Emre Tekstil (MORTAKI.COM) BUGAY AĞAN HAMZA ELBAHADIR ĠĢ Günü Uygundur Metro Elektronik DıĢ Tic SERDAR ÇETĠNKAYA OSMAN AYRANCI MURAT ATALAN KEMAL KORKMAZ IġIN KAHVECĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekom A.ġ SERKAN ÇELEBĠ ĠĢ Günü Uygundur Oğuzlar Bilgisayar Elt. Elk. Ltd. ġti MEHMET KAYA KILIÇKAP SAĠT UĞUR GÜLTEKĠN BĠRCAN OSKAY MUHAMMED ġerġf YILMAZ MEHMET VAHĠT KAPAR SEYĠT KAHRAMAN ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekominasyon A.ġ. Kuzey I Samsun Bölge Müdürlüğü ENGĠN YALÇIN SADULLAH TOKTAġ YUNUS EMRE SUNGUR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BM Açı ĠnĢaat Müh. Ltd. ġti OĞUZHAN YILMAZ FĠRDEVS ESER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Arapça Kanal Koord MURAT AVCI MUSTAFA MURAT YILMAZ BUĞRA SEZER ĠĢ Günü Uygundur Yalova Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BĢk MUAMMER KALAYCI FATMA TUĞÇE KESKĠN TUĞBA ġahġn HÜSEYĠN ALP VULGA ERCAN YENĠ EMĠNE ATASEVEN ENES DĠLLĠ SULTAN TEKĠN EYYÜP GÖKÇE MUSTAFA AYDIN BÜġRA BASTAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Modem Bilgi ĠĢlem Organizasyon EMRE EROĞLU SAMET ACUN ĠĢ Günü Uygundur Betik BiliĢim ve Reklam Hiz.

9 HASAN ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Dizayn Yazılım BiliĢim Dan ÖMER YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hiz AHMET MADEN MURAT KOÇ DAVUT ġenol UĞUR TATAR IġIL AYTULU Uygundur Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü GÖKHAN ALTINDAġ ĠSMAĠL ASLAN ZAFER BUDAK ĠĢ Günü Uygundur Ġmza Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. ġti ALEV DAĞDEVĠREN NĠZAMETTĠN ERKEK ZEYNEP KÖġKER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. HYS ĠnĢaat Turizm Temizlik Bilgisayar Yazılım Hiz HĠLAL YILMAZ MUHAMMET GENÇER TUĞBA ERDEM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doruk Ev Gereçleri San. (Hoover) KENAN ÖZBULUT ĠĢ Günü Staj Yeri ve Tarihleri Uygun Değil Malatya Devlet Hastanesi METĠN NALBANTOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Pavo Tasarım Üretim Elk. Tic. A.ġ EMRE HASAN AĞAOĞLU ABDULLAH HOCAOĞLU UĞUR SALĠH EROL MEHMET UFUK GÜLTEKĠN CEM ĠNEKÇĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur TUVASAS Türkiye Vagon Sanayi A.ġ TAġKIN BUĞRA ġenkozalak SEDAT KARA DENĠZ MAYDA ĠĢ Günü Uygundur Mikrokom Yazılım A.ġ M.FATĠH KASAPOĞLU BERAT DOĞAN MEHMET ALĠ AKAN ĠĢ Günü Uygundur Bartın Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B YASĠN GÜRKAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Saldemsoft Yazılım ve BiliĢim Tek ESMA DEDEÇAM MAHĠR ULUOCAK ĠĢ Günü Uygundur Mobim Yazılım ve DanıĢmanlık ERTUĞ BORAN ADEM ARAS VEYSEL SĠVRĠCE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TELESĠS Tel.Sis. San. ve Tic. A.ġ EMRAH LÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Deva Yazılım Bilgisayar Otomasyon Sağ. Dan. San. Tic. Ltd.ġti EMRE KÜÇÜK ĠĢ Günü Uygundur BNA BiliĢim Çözümleri ARZU AKDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Datasoft Yazılım ATILGAN ALTINKÖK ĠĢ Günü Uygundur Abant Ġzzet Baysal Ün. Bilgi ĠĢlem D.B. 1. Staj yeri uygun olmayan öğrenciler Bölümümüz Staj Komisyonu Üyeleri ile görüģeceklerdir. 2. Staj yeri uygun olan öğrenciler Stajlarını yukarıda belirtilen tarihlere göre yapacaktır.

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ Mavi Anfi 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret 2. ALĠYENUR DEMĠROĞLU 20102903079 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

Detaylı

UYGULAMA OKULU : FAİKA ERKURT ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU, ORTAOKULU, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ UYGULAMANIN ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

UYGULAMA OKULU : FAİKA ERKURT ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU, ORTAOKULU, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ UYGULAMANIN ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II UYGULAMA OKULU : FAİKA ERKURT ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU, ORTAOKULU, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ : IV.SINIF A GRUBU UYGULAMA GÜNÜ :PAZARTESİ, SALI TAM GÜN REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: ARŞ. GÖR. AYNUR GICI VATANSEVER ÖĞR.GÖR.GALİBİYE

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI: UYGULAMA DERSİNİN ADI: FBÖ 402-01 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI 1 Zeki BAYRAM/ Yrd.Doç.Dr. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 1 BEYTEPE ORTAOKULU ÇANKAYA 1 20915372054 CANSU AK 2 16360834360 BÜġRA ARSLAN 3 39493317784

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Dönemi : Bahar Dönemi Öğrencinin : Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Pedagojik Formasyon Dersinin alındığı dönemde MEB e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 2 Sosyoloji Bölümü SEMANUR UZUN

Pedagojik Formasyon Dersinin alındığı dönemde MEB e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 2 Sosyoloji Bölümü SEMANUR UZUN SN Kayıtlı Olduğu Program TC Kimlik Ad Soyad AÇIKLAMA 1 Matematik Bölümü 49144766472 MEHMET GENCER KAMĠLOĞLU özel 2 Sosyoloji Bölümü 64393319682 SEMANUR UZUN 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 49975837822

Detaylı

S.NO Adı Soyadı Program Adı

S.NO Adı Soyadı Program Adı S.NO Adı Soyadı Program Adı 1 VOLKAN AYDIN CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 AYġENUR BAKICI ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Meslek

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ I. GRUP Cumhuriyet Anadolu Lisesi Sıra No Ad Soyad 1 AHMET GÜNAY 2 AYSEL DĠDEM ÖZTÜRK 3 BURCU ÖZTÜRK 4 EMĠNE ġenol 5 ENGĠN BĠRAND BĠLGĠN 6 GAMZE SOLĞUN 7 HALUK EMRAH ULUSOY

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ GRUP ADI: MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ - 1 UYGULAMA OKULU: ĠSTĠKLAL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ DANIġMAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 MÜKERREM ġen

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MEHMET AKĠF ERSOY ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MEHMET AKĠF ERSOY ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE MEHMET AKĠF ERSOY ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE Doç.Dr. YaĢar BAġ Bület AYAZ AHMET AKKUġ 5448332599 a_h_m_e_t_12@ 4262131186 hot AHMET KOCA 5072852093 ahmet-koca- 5072852093 1992@hotmail.co m ALPAY GÖKÇE

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2 Genel Katılım 4843 İlçe Katılım 1918 Kurum Katılım 138 11 uan Sıralı 1 22 KUBRA ISIKTEL 11 14 8 12,00 1 6-0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 1 10-1,50 4 9 1,75 19 5 17,75 12 4 11,00 44,75 213,627

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyonu Kayseri Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi : 3000 Metre Yıldız Erkek Kayseri Yıldız Erkek Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 1993 Merkezi Yerleştirme Madde 1 30 2,00 481,16900 1 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 1 2,43 481,16900 Kazandı Sayfa 1/1 08.09.2015 19:55:46 (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1.SINIF BASIN VE YAYINCILIK (İÖ) 1 G1621.26043 NAZAN KILIÇ 3,32 32 2 G1621.26007

Detaylı

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 2015-2016 Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 29.1.2016 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli) Sıra TC Kimlik No Ad Soyad Uyruk Giriş Sınavı

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU OKULU BECERİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU YETKİLİ Prof. Dr. Hulusi Behçet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adı/Soyadı Semra Uçar ŞAHMELİKOĞLU Telefon (iş ve Cep) (0216) 426 38 50

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi Yılı Bahar Dönemi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Ders Öğrenci Listesi

Erzurum Teknik Üniversitesi Yılı Bahar Dönemi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Ders Öğrenci Listesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Öğrenci Adı Soyadı 140305006 ALPASLAN POLAT 140305008 SÜLEYMAN MURAD

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) - 1-1 120751008 Ahmet ASLAN 2,63 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) 1 140752022 Batuhan Erçin BALCI 3,88 2 150752097 Kemal

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI EKONOMİ VE FİNANS ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU SONUÇLARI SINAV %30 (D) Sütun2 SONUÇ Çağrı Arslan 440******48 68,12 20,436 82,5 8,25 75,87313 22,761939 60 18 69,447939 Başarılı ASİL Duygu Tuncay 378******72

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

:43:20 1

:43:20 1 20141 ŞEVAL KARAKOÇ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR (882847) KOVANCILAR ANADOLU LİSESİ 20142 BERFİN YILDIZ Kız ELAZIĞ/MERKEZ (144634) ELAZIĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 20144 NAZLICAN ÇELEBİ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ 2014 CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2010 yılında Ankara Ticaret Odası nın verdiği 16/1571-283888

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10 Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu 647116 Ders Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ HAKAN F1 2 21385865 * AKKAŞ HAKAN C2 3 21451256 KAZANASMAZ TUBA D 4 21451735 BUYRUKÇU EREN C2 5 21451754

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010 : : : Normal : : 23.08.2011 - Son Gönderme Tarihi : 07.09.2011 : 150 : 00000986774 1 SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA 26.09.1986 Lisans 90,3530 2 ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT 12.12.1979 Lisans 90,1010 3 EMRAH KILINÇ

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Bölümü. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. Konstrüksiyon ve İmalat (4. Drc.)

Mühendislik Fakültesi Bölümü. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. Konstrüksiyon ve İmalat (4. Drc.) Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat (4. Drc.) Araştırma Görevlisi Giriş ı Sonucu Adı Soyadı Ünvanı Adedi Aranan Nitelikler 1 Abdulkadir VAROL AraĢtırma Görevlisi 1 2 Kubilay HAN AraĢtırma Görevlisi

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SEYİT AHMET AĞAOĞLU : Cep Tel: Dahili: 03623121919 (.) e-posta: 1 ONUR

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 12. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 6 GİZEL İNAN 2 126 MERVE ARDAHANLI 10 SEÇMELİ GEOMETRİ 3 127 NAZLICAN AKPINAR 4 200 AHMET ADİL TETİK 10 COĞRAFYA 10 SEÇMELİ FİZİK 5 291 YAŞAR KAAN ÖZDAMUR 12 TÜRK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ ANKARA KOġU MERKEZĠ B - C K L A S M A N HAKEMLERĠ FĠZĠKSEL YETERLĠLĠK TESTĠ 0.0.201 YER : ANKARA GRUP : 1-2 ER.H. ISINMA SAATĠ : 09.3 KoĢu Saati: 10.00 HAKEMĠN X0 Metre 0X Metre No Adı Soyadı Göğ. Ünvan

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 1.5 Km. Kategori

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI ELİT ERKEK 1 1 Bayram EROĞLU TUR19900805 Elit Erkek 3 Adana Ferdi 00:58:05 2 21 Agit SALMAN TUR19940413 Elit Erkek 3 Sakarya Üniversitesi S 01:00:09 3 28 Ali ÇAKAS TUR19900101 Elit Erkek 3 Mardin Gençlik

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans 1. KIVANÇ ARAS ASİL 2. FAZIL ALTINEL ASİL 3. GÖKSEL DOĞAN ASİL 4. EMMAR KARDEŞLİK ASİL 5. HÜRKAL HÜSEM ASİL 6. HAKAN KALMAÇ ASİL 7. HÜSEYİN BAHADIR ÖZ ASİL 8. ALİ OĞUZ UZMAN ASİL 9. MÜRŞİD YAZAR ASİL 10.

Detaylı

Tür (20) 0, , , , , , , , ,

Tür (20) 0, , , , , , , , , /A -/Basaran- TEOG -Deneme TEOG1.. EGE DEHA EGE DEHA: Genel Katilim: Puan leri 1.TEOG-Puan 2.TEOG-Dogru.TEOG-Yanlis.TEOG-Bos.TEOG-Net 0,1,000 1, 0,0,000,,,,,, 1 /a -HARDAL ZEYNEP 1,1 1-2- 1-2-2,000 --

Detaylı

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik 1 DORUK ATAKAN ERKEK Diğer Diğer Evet var Hayır 134,89600 134,74185 175,63164 173,70889 162,20030 146,42115 2 ENES POLAT ERKEK Diğer Diğer Hayır yok Hayır 208,12473 200,62054 300,30332 302,26344 274,64400

Detaylı

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 50m serbest-free C1 : Yaş Kategorisi 1 SELEN SÖNMEZ 1986 Apeyk SK. 00:37:60 2 MERVE GAMZE ÖDÜL 1985 Üsküdar

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI 4/A S 1 120302001 HARUN PETEK 2 120302002 EMRULLAH

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUÇLARI BORA SARNIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Oturum Tarihi Oturum Sayısı 01/07/2015 2015/07 Bölüm Kurulumuz, Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ali ĠNAN ın BaĢkanlığında

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI TÜRKÇE EĞİTİMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME (MYP) YLA YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 1 SEVDANUR COŞKUN 2 MURAT MARAKÇI 3 BESTAMİ GÖK 4 NİLAY BİLGİÇ 5 MEHMET DAŞDEMİR ANABİLİM DALI ÖSYM YILI İLGİLİ YILDAKİ TABAN PUAN 2015

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı