BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI"

Transkript

1 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü S. No Okul Numarası Adı Soyadı Staj BaĢlangıcı Staj BitiĢi Staj Süresi Açıklama (Varsa) STAJ YAPILACAK FĠRMA/ġĠRKET ABDULGAFUR TEKĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Merkezi Yönetim Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ MERVE ÇAKIR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sungurlıu Devlet Hastanesi HÜSEYĠN BERĠK ĠĢ Günü Uygundur Genç Bilgisayar ARAN BEYAZTAġ ADEM KAR ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi CĠHAD ġamġl YELKEN ĠĢ Günü Uygundur Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı SENEM GEBEġ ĠĢ Günü Uygundur ĠSKĠ Genel Müdürlüğü UMUT YAPICI FATĠH ULUS ĠĢ Günü Uygundur Akgün Bilgisayar Program ve Hizm. San. Tic. Ltd. ġti ULAġ ALTUN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kriptek Kripto ve BiliĢim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited ġirketi MUHAMMED ALĠ AKTAġ ĠĢ Günü Uygundur BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ÖZNUR ÇABUK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi NEZĠHE SÖZEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BotaĢ Lng ĠĢletme Müdürlüğü MUSTAFA AKCA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT MUSTAFA UYSAL FURKAN CAN SAĞLAM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT SEDAT TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠLKNUR KÖSE ĠĢ Günü Uygundur Artvin Ġl Sağlık Müdürlüğü MELTEM KAYA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi AHMET DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı NUR KABAVE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müdürlüğü KÜBRA KURNAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultangazi Belediye BaĢkanlığı AHMET AKAN ĠĢ Günü MySYS Yazılım ve BiliĢim Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti DĠLEK YAYLI ĠĢ Günü Uygundur Sms Infocomm Teknoloji Servis Ltd. ġti OĞUZ TUĞ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUHAMMET EMĠN TEKĠN ERDOĞAN ECEVĠT AYDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Karabük Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ERTUĞRUL ÖKSÜZ ġenay KARAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MURAT ÖĞÜT ĠĢ Günü Uygundur Belsis Bilgisayar Yazılım ĠletiĢim Hiz. Tic. Ve San. Ltd. ġti KADĠR COġKUN ĠĢ Günü Uygundur Sakarya Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ġeyma GÜLOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Amasya Valiliği Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü FATMA MERT ĠĢ Günü Uygundur KipaĢ Mensucat ĠĢletmeleri A.ġ EYÜP YAVUZ ĠĢ Günü Uygundur Optijet Ar-Ge BETÜL AYġE DEMĠREL MERVE BULAT ĠBRAHĠM KAYKAÇ RABĠA RÜVEYSA KARABAY ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ YASEMĠN HALICI ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık ve Uygulama AraĢtırma Merkezi SERAP ġentürk ĠĢ Günü Uygundur Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ĠPEK ESMA ÖZKAN ĠĢ Günü Uygundur Ġston Ġstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Ve Tic. A.ġ AHMET KARAASLAN MEHMET DÜGER ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ MUSTAFA KAYALIK

2 ÖNDER DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur Baran Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti GÜLġEN YILMAZ ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Üsküdar Belediye BaĢkanlığı ĠBRAHĠM GÜNDÜZ ESRA DOLAN HABĠP ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ CEVDET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik HaberleĢme Ltd. ġti SERCAN HAYDAROĞLU YEġĠM YALDIZ 25 ĠĢ Günü Tarih Bilgisi Eksik. Vakıfbank ALĠ AKIN ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Süleyman Demirel Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi EDA NUR BEBEK ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ SABRĠ BARAN ĠBRAHĠM HALĠL ÖZCAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Yeni Yüzyıl Üniversitesi MUHAMMET CĠHAT ORUÇ ĠĢ Günü Uygundur GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı PINAR ÇELĠK ĠĢ Günü Uygundur 4 P Dijital ĠĢler Tic. Ltd. ġti Fırat DĠKMEN EMRAH ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi UMUTCAN ALPAK ANAR MEHDĠYEV BERNA RAHĠME USLU FIRAT DĠKMEN MESUT ÜNAL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğan Ġnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.ġ MUSTAFA ULUSOY ĠĢ Günü Uygundur Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.ġ ESMA CANSIZ BaĢlangıç Tarihi Uygun Değil Adana BüyükĢehir Belediyesi YASEMĠN KARADERĠLĠ ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ YASER YILDIZ HATĠCE TUĞBA KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur Ceviz Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Sti ÖMER YÜCE SEDAT EKMEL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Enpina Ġnteraktif ĠletiĢim Teknolojileri Ltd. ġti MUHAMMED ÇAĞRI ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢkent Üniversitesi Adana Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ALĠ SOĞUKPINAR ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Özel Medical Park Göztepe Hastanesi ALĠ GENCER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Muğla Ġl Telekom Müdürlüğü BĠLAL BAYSAL DOĞAN ġahġn MURAT EKġĠ ĠĢ Günü Uygundur Medyatör Fatih Tirki BEREN SAK MUSTAFA KÖSE EREN GÜNDÜZ MUSTAFA EREN SÖNMEZ MERVE AYSAN TAHSĠN ERDEM NĠHAN ACAR ĠĢ Günü Uygundur Telenity ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Demiryolları Mak. San. A.ġ MERVE DEMĠRCĠ CANSU GÜCÜK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Kale Yazılım San. Ve Tic. Ltd. ġti EMRE ÖZKAN DĠLEK BĠÇĠCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü FATMANUR ÇAKMAK TÜRKAY TUNÇ ESRA NAMDAR ĠĢ Günü Uygundur Koyuncu Elektronik Bilgi ĠĢlem Sis. San. Ve DıĢ Tic. A.ġ ARĠFE ÖZBEK GÜL AYDIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekrom

3 GÜL AHMET TÜRKOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Agmlab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. Bil. Tek. Ltd. ġti TUĞRUL SALĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġde Yazılım Donanım BiliĢim Hiz. Dan. Tic. Ltd. ġti MAHMUT AK ORKUN ABACI ĠĢ Günü Uygundur CoreDeluxe Ġnternet Hizmetleri MUSTAFA ABDĠOĞLU HANĠFE GÜNDÜZ MEHMET ġahġn ÇĠFTÇĠ ĠĢ Günü Uygundur Yapayzeki Yazılım Ltd. ġti ĠBRAHĠM SARIDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Vega Yazılım Ltd. ġti YUNUS EMRE HÖKELEK ĠĢ Günü Uygundur Hes Hacılar Elektrik San. Tic. A.ġ ZERRĠN BAYCAN ĠĢ Günü Uygundur Yapı Merkezi ĠnĢ. Ve San. A.ġ ABDURRAHMAN EKĠCĠ MELĠH KORKMAZ DERYA NUR BAYRAK ĠĢ Günü Uygundur GüneĢ Ekspres Havacılık A.ġ BURCU FATMA ASLAN ĠĢ Günü Uygundur TRT KÜRġAT KAAN DĠLMAÇ ĠĢ Günü Uygundur Retua Yazılım Reklam Kırtasiye San. Tic. Ltd. ġti SONER ÇANAKPINAR ĠĢ Günü Uygundur KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hizmetleri A. ġ TALHA EYÜP ÇOLAK SONGÜL AYDOĞDU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Metsim Sistem Mühendislik BiliĢim San. Ve Tic. Ltd. ġti MEHMET ALĠ KABULLAR ESRA BAY ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Halk Bankası A.ġ CANSU YILMAZ MURAT KORKMAZ MURAT ERTÜRK ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil KTÜ Farabi Hastanesi SÜLEYMAN ATA ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. RDC Partner BiliĢim DanıĢ. Ltd. ġti BĠLGE BEKTAġ ĠĢ Günü Uygundur CS Enformasyon Teknolojileri LTD. ġtġ. Ġstanbul Arge ġubesi BÜġRA GÜNAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı HÜSEYĠN KÖSEOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. SedaĢ Bilgisayar Ltd. ġti EMRE ġahġn ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Proline BiliĢim Sistemleri ve Ticaret A.ġ TAYGUN OKAY ÖZTÜRK ĠĢ Günü Uygundur Atom Yazılım DanıĢmanlık Bilgisayar Elek. Ġlet. Hiz. ĠĢlet. Turz. San. Ve Tic. Ltd. ġti AYTAÇ YANIK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Sword -It Yazılım Hizmetleri GAZĠ BOLAT AYġE ÇETĠNTAġ ABDULKERĠM DOĞAN ĠBRAHĠM SEVEN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Anahtar BiliĢim Teknolojileri ANIL KARA HÜSEYĠN AKSOY GÜNAY ATAMAN YASĠN UYAR BÜNYAMĠN BAYRAK CAN ÖZCAN ĠĢ Günü Uygundur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Bilgi ĠĢlem Daire BĢk ALĠ TUTUġ ĠĢ Günü Uygundur Sanko Holding A.ġ ĠBRAHĠM HALĠL AKARSU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Diyarbakır Valiliği Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MELĠH GÜRSES HELĠN YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. DSĠ 2.Bölge Müdürlüğü MURAT MEYDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü MURAT CENGĠZ SALĠH DEMĠR SARE NUR ÇETĠN ERCAN ATBAġ ĠSMAĠL ORÇUN KAVASOĞLU ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tarım Sigortaları Havuz ĠĢletmesi A.ġ FIRAT BAKAN

4 ALĠ GÜZEL ĠSMAĠL OKUR ÇAĞLAR DEMĠRÖZ MEHNET TAMUR EMRE CAHĠT TURAN EMRECAN PĠġKĠN ESRA ALP MUHSĠN SERTKAYA SUAT CAN AYLA PINARBAġI ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Genel Müdürlüğü UMMAHAN BAġAK GÜNÇĠÇEK AHMET ÜRÜNKAR MURAT BAL BÜġRA AKPINAR ĠĢ Günü Uygundur C BiliĢim Teknolojileri ve Telekominasyon ÖZGÜR AKINCI ĠĢ Günü Uygundur Bulut Bilgisayar Sistemeleri ABDULĞANI AYDIN HÜSEYĠN ÖZTÜRK AHMET TAHA HIDIR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. YD Yazılım Eğitim DanıĢmanlık ve Bilgi Sistemleri EMRAH YUMUġAK KUBĠLAY FATĠH HAYRAN ĠĢ Günü Uygundur Kayseri UlaĢım Turizm ĠnĢ. Taahhüt Proje MüĢavirlik Tekekominasyon MAHMUT TÜYSÜZ BAġAK OKTAY RIDVAN SEZGĠN BATIN DÜZ ĠĢ Günü Uygundur Viveka Yazılım BiliĢim Tek ESĠN SERT MUKADDES ÖZDEMĠR SEDAT ORUÇ BAġAR LEVENT DÜLGEROĞLU NURSĠN YILMAZDAMAR ĠĢ Günü Uygundur Bursa BüyükĢehir Bel. Bilgi ĠĢlem D.B GÖKHAN HAZAR SERKAN ġġmġek BURCU YALIN ÖZYĠĞĠT DEMET HAZAR DĠLAVER BĠDECĠ HAKAN ĠġÇĠMEN MUSTAFA OSMAN TAġKIN OSMAN GÜLLÜ GÖKBERK ÖZDEMĠR SONNUR ÇATIKKAġ ĠĢ Günü Uygundur Merkür BiliĢim Teknolojileri Tic.Ltd.ġti BEKĠR EROL MÜGE ÇETĠN ĠĢ Günü Uygundur Ankara PTT BaĢmüdürlüğü SABRĠ YÜKSEL ĠĢ Günü Uygundur CedetaĢ Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.ġ TÜRKER KAĞANOĞLU ADEM CĠĞER ĠĢ Günü Uygundur Çalık YeĢilırmak Elektrik Dağıtım A.ġ HALDUN ÖZTÜRK AHMET AKTAY TURGAY TOSUN ĠĢ Günü Uygundur Hitit Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı EMRE SONGUR ĠĢ Günü Uygundur Ada Mühendislik ve Yazılım Hiz KENAN GÜNSELĠ ĠLKAY ÇELĠKTAġ HAKAN ÖNGÜNÇ

5 MUSTAFA GÖRKEM AKSOY UTKU TÜRKÖZ ĠĢ Günü Uygundur ESOGÜ Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem D.B NĠYAZĠ VOLKAN POLAT MEHMET YÜCEL ĠLGÜN HALĠL ĠBRAHĠM ONYIL ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Boğaziçi ĠnĢaat MüĢavirlik A.ġ ANILCAN ġaġkin NESLĠHAN HOġGÖRÜL ENGĠN KURT HALĠL GÖÇER ERDEM KARAGÖZ MURTAZA ATAY ġeref SEVEN AYġEGÜL BAYRAKCI ANIL PEKESEN ĠĢ Günü Uygundur Bor Yazılım KADĠR ÇĠLĠNGĠR HATĠCE CANSEVER ĠĢ Günü Uygundur Ankara Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B MUHAMMED DOĞAN ĠĢ Günü Uygundur TRT Genel Müdürlüğü HARUN DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur Kastamonu Adalet Sarayı - Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SEDA KARADAYI ĠĢ Günü Uygundur Karbil Yazılım ve BiliĢim Tekn. Tic. Ltd. ġti MERVE KÜÇÜKBAYRAM ĠĢ Günü Uygundur DSĠ 23. Bölge Müdürlüğü AHMET DĠġLĠ ĠĢ Günü Uygundur Artek Grup BiliĢim Büro Malz. San. Tic. Ltd. ġti SÜLEYMAN BĠLGĠN ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ ÖZGE ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur SENTEZ YAZILIM HÜSEYĠN ASLAN Staj Yeri Uygun Değil The Marmara Hotel MUHAMMET HALĠL MUTĠ ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü MĠNE KELEġ ĠĢ Günü Uygundur Samsun BüyükĢehir Belediyesi BURAK TOPCU ĠĢ Günü Uygundur Net Solutions BiliĢim Eğitim ve DanıĢmanlık TAYYĠP CAN ġölen SULTAN TANRIBUYURDU ĠĢ Günü Uygundur Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ZEHRA ÖZDOĞAN 25 ĠĢ Günü TUBA KAYTARAN ĠĢ Günü Uygundur YALTES ELEKTRONĠK VE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ A.ġ SALĠH ÇAĞLAR ĠSPĠRLĠ ĠĢ Günü Uygundur BaĢar Bilgisayar Sis. Ve Ġlet. Tek. San. Tic. Ltd. ġti BARIġ ATAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomunikasyon A.ġ HAZAL GĠZEM NUR ĠĢ Günü Uygundur Türksat A.ġ HASAN EMEKTAR ĠĢ Günü Uygundur DHMĠ DALAMAN HAVALĠMANI BAġMÜDÜRLÜĞÜ UĞUR TAġ ĠĢ Günü Uygundur Türk Standartları Enstitüsü TANER ERSAY ĠĢ Günü Uygundur AYNES Gıda San. Ve Tic. A.ġ SEDA TAġCI ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı BAYRAM TUĞCU ĠĢ Günü Uygundur Ġstanbul UlaĢım Sanayi ve Tic. A.ġ TĠMUÇĠN KORKMAZ ĠĢ Günü Uygundur ÇĠMSA ÇĠMENTO SAN. Ve TĠC. A.ġ NURETTĠN SERĠM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Bilgi ĠĢlem AHMET ESAD ELDOĞAN ĠĢ Günü Uygundur SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESRA ÇETĠNKAYA HAFĠZE UÇMAK ĠĢ Günü Uygundur Proder Yazılım A.ġ MÜCTEBA ESER ĠĢ Günü Uygundur Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi Bakanlığı ĠBRAHĠM HALĠL SAÇLI ĠĢ Günü Uygundur EFA BiliĢim Yazılım San. Tic. Ltd. ġti KADER DENĠZ ĠĢ Günü Uygundur Karınca BiliĢim ZAFER EKEN TUNAHAN TOLGA YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ AYġE GÜL SAYIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü AYKUT KAYA ĠĢ Günü Uygundur Bıs Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hizm. Ve Tic. A.ġ.

6 OĞUZ BURAK KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. AjansN yayın tanıtım sanavi ve dıģ ticaret ltd. Ģti KADĠR EKER ĠĢ Günü Uygundur ENPAY A.ġ ABDULLAH MUVAHHĠD TEMĠZ ĠĢ Günü Uygundur TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı BEYAZIT DEMĠR ZUHAL DEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Alternatif Bank A.ġ MELEK POLAT SEYFULLAH DEMĠRCĠ BURAK ERTUĞRUL ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.ġ KEMAL EMRE ÖZTĠRYAKĠ ĠĢ Günü Uygundur Tunanet Bilgisayar Elekt.Dan.inĢ.San. Ve Tic. Ltd. ġti KUTLU CAN GÜNAY ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ SEMĠH SELVĠ SÜLEYMAN ĠBRAHĠMBAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Erk Pazarlama ve Giyim Tic. A.ġ TAMER SAY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekomünikasyon A.ġ HASAN FATĠH ġġmġek AHMET FARUK AKIN HARUN ULUBEY ĠĢ Günü Uygundur Bimel Elektronik Mamulleri Paz. Ltd. ġti MEHMET CAN ġeker ĠĢ Günü Uygundur E.Ü. Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ABDULKADĠR ġahġn ĠBRAHĠM AKSOY AYBARS ARSLAN ĠĢ Günü Uygundur Orfoz Yazılım ZÜLFÜ ÇĠNAR MERVE NUR FIRAT BAHA ALTURAN ĠĢ Günü Uygundur Aura Yazılım Bilgi Teknolojileri Ürt. Müh. San. Ve Tic. Ltd. ġti HĠLAL ZENGĠN ĠĢ Günü Uygundur Mos BiliĢim Teknolojileri Yazılım DanıĢmanlık Hizmetleri TACETTĠN YOSMA ĠĢ Günü Uygundur Tübsis BiliĢim Sistemleri Tic. Ltd. ġti CANSU UZUN ġġmġek OSMAN BUĞRA DĠLAVER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Asya Trafik Sinyalizasyon Ele. Elt. San. Tic. Ltd. ġti EMRE YILDIZ ĠĢ Günü Uygundur DETAY TEKNOLOJĠ DEMET DEMĠR ĠĢ Günü Uygundur. Firma Bilgileri Eksik GirilmiĢ AKTEK Bilgi ĠletiĢim Teknolojisi ALĠ KAYAALP ĠĢ Günü Uygundur ORTADOĞU TEKNOPARK GELĠġTĠRME MÜH. ĠNġ. TAAH. VE TĠC. A.ġ VOLKAN CENGĠZ GÖRKEM FĠDAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. EÜAġ Genel Müd. Sinop Sant. Kord. Mrk. Müdürlüğü OSMAN TÜRK MESUT ATASOY FATĠH KEREM TAġYILDIZ KAAN KĠZĠLAĞAÇ KÜBRA RAZĠYE ASLAN ĠĢ Günü Uygundur Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu GÖKCE TUTLU NERMĠN ILGIN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Nilaccra BiliĢim San. DıĢ Tic. Ltd. ġti UMUT KARAKAYA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekomünikasyon A.ġ ERDEM AKYAZI YAĞMUR FULYA ġenses ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft SÜLEYMAN SOYSAL HĠVDA NUR DAġNĠK ĠĢ Günü Uygundur IMONA Tech. Ltd ERKAN AY ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Beydağı Bilgisayar Sistemleri MEHMET EROĞLU AYġEGÜL RÜVEYDA ġen ĠĢ Günü Uygundur Türkiye Vagon Sanayi A.ġ UMUT TAVĠLOĞLU BüĢra ERTAġ Remzi ORUN Mesut POLAT ĠĢ Günü Uygundur Polatlar Yazılıım ve Bilgisayar

7 Ramazan ADEMOĞLU Semih DUMAN ĠĢ Günü Uygundur Ġbrahim Özgür Sevindik Osoa BiliĢim Hizmetleri Lütfiye Hilal ÖKSÜZ Havva DEMĠRÖRS Mahmut BĠLĠR ĠĢ Günü Uygundur Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ Merve ÇANKAYA ĠĢ Günü Uygundur Algorizma ĠĢ Yönetim Sistemleri BiliĢim DanıĢmanlık Ticaret A.ġ Leyla ĠTAP Jehat GÜZEL Hasan KARABULUT Mehmet Ali KUTLU ĠĢ Günü Uygundur EÜAġ Genel Müdürlüğü Erkan GÜLġEN Emre ÇAKMAK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Akfa BiliĢim ve Yazılım Sis. San. Ve Tic. A.ġ ġule SUBAġ ĠĢ Günü Uygundur Efe Eroğlu BiliĢim Teknolojileri ĠnĢ. San.Tic.Ltd.ġti Serkan KOCAGÖZ ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mithat ġahġn ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Malatya Belediyesi Bilgehan KAYA ĠĢ Günü Uygundur Turmap BiliĢim Teknolojileri Ltd. ġti Tolga KIZILKAYA ĠĢ Günü Uygundur TAT Konserve A.ġ Merve Nurgül SOYSAL SavaĢ AKKUġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Eyayım Ġnternet AlıĢveriĢ Hiz. Reklam Tasarım Golf Turz. Müc. Yazılım ve AraĢtırma GeliĢtirme San. Tic. Ltd. ġti Sedat BOZDOĞAN Bilal YILDIRIM ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Fatih Belediye BaĢkanlığı Fatma KARAGÖZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BaĢarsoft Yakup ACAR Staj Yapacağı Tarih aralığı belli değil Türk Telekom A.Ş Yunus TERAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Emrah ĠLHAN ĠĢ Günü Staj Yeri Uygun Değil Sultanbeyli Belediyesi Ali SEVĠM Mehmet Ali KILIÇ Semih KULDAġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bir Arge Yazılım Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. ġti Mustafa KARAKOÇ Dilara SAĞER ĠĢ Günü Uygundur Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtıma Merkezi Ömer SÜNGÜ Gökhan AYDIN Zekiye Kübra ÖZKAN Çağrı KARADAĞ Umur KURĠġ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti AyĢegül USTA ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Mustafa BarıĢ AYAZ Abdulaziz BĠNGÖL Sevinç Fatma GENÇ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doğanlı Teknoloji Mehmet TANKÜL Eyup Furkan KAYALI ġenol ZENGĠN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Tekno Plan Mühendislik Otm. Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti Merve POLAT ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekom A.ġ Emre ÖZKAYA ĠĢ Günü Uygundur Tekno Plan Mühendislik Otomasyon Makine BiliĢim Sanayi ve Tic. Ltd. ġti TUFAN KUTLU NEFĠSE ÖZġAHĠN ĠĢ Günü Uygundur DüĢfırçası BiliĢim Hizmetleri ĠLKER ZEYREK HASAN ÇĠNDEMĠR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Net2Net Bilgisayar Ġnt. ve Güv. Sis FERHAT DEĞĠRMENCĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur ĠDEA BiliĢim DanıĢmanlık ve San. Sist. San. Ve Tic. Ltd. ġti MUHARREM DEDEOĞLU

8 MUZAFFER GÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Ġksir Yazılım BiliĢim Dan ELGĠN YAVUZ KAKANAġ ALĠ ÇEVĠK ĠĢ Günü Uygundur AGMLab AraĢtırma GeliĢtirme Merkez Lab. BiliĢim Teknolojileri TUNCAY YILDIZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Md ERGĠN YAVUZER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi UĞUR TOR CENGĠZ KARATAġ ĠĢ Günü Uygundur IND BiliĢim Tek AYHAN YILMAZ YĠĞĠT GÖNBE ĠĢ Günü Uygundur BiliĢim Bilgisyar Eğitim ve Mühendislik CÜNEYT AYDIN ANIL UĞUR BÜLBÜL NĠHAT DOĞAN FEYAZ ġahġn SAFA TÜRKYILMAZ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Mavis Yapay Görme Yazılım ERDEM KONUKSEVER ERDEM KAYA ĠĢ Günü Uygundur Emre Tekstil (MORTAKI.COM) BUGAY AĞAN HAMZA ELBAHADIR ĠĢ Günü Uygundur Metro Elektronik DıĢ Tic SERDAR ÇETĠNKAYA OSMAN AYRANCI MURAT ATALAN KEMAL KORKMAZ IġIN KAHVECĠ ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Türk Telekom A.ġ SERKAN ÇELEBĠ ĠĢ Günü Uygundur Oğuzlar Bilgisayar Elt. Elk. Ltd. ġti MEHMET KAYA KILIÇKAP SAĠT UĞUR GÜLTEKĠN BĠRCAN OSKAY MUHAMMED ġerġf YILMAZ MEHMET VAHĠT KAPAR SEYĠT KAHRAMAN ĠĢ Günü Uygundur Türk Telekominasyon A.ġ. Kuzey I Samsun Bölge Müdürlüğü ENGĠN YALÇIN SADULLAH TOKTAġ YUNUS EMRE SUNGUR ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. BM Açı ĠnĢaat Müh. Ltd. ġti OĞUZHAN YILMAZ FĠRDEVS ESER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TRT Arapça Kanal Koord MURAT AVCI MUSTAFA MURAT YILMAZ BUĞRA SEZER ĠĢ Günü Uygundur Yalova Üniv. Bilgi ĠĢlem Daire BĢk MUAMMER KALAYCI FATMA TUĞÇE KESKĠN TUĞBA ġahġn HÜSEYĠN ALP VULGA ERCAN YENĠ EMĠNE ATASEVEN ENES DĠLLĠ SULTAN TEKĠN EYYÜP GÖKÇE MUSTAFA AYDIN BÜġRA BASTAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Modem Bilgi ĠĢlem Organizasyon EMRE EROĞLU SAMET ACUN ĠĢ Günü Uygundur Betik BiliĢim ve Reklam Hiz.

9 HASAN ÇELĠK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Dizayn Yazılım BiliĢim Dan ÖMER YILDIRIM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hiz AHMET MADEN MURAT KOÇ DAVUT ġenol UĞUR TATAR IġIL AYTULU Uygundur Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü GÖKHAN ALTINDAġ ĠSMAĠL ASLAN ZAFER BUDAK ĠĢ Günü Uygundur Ġmza Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. ġti ALEV DAĞDEVĠREN NĠZAMETTĠN ERKEK ZEYNEP KÖġKER ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. HYS ĠnĢaat Turizm Temizlik Bilgisayar Yazılım Hiz HĠLAL YILMAZ MUHAMMET GENÇER TUĞBA ERDEM ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Doruk Ev Gereçleri San. (Hoover) KENAN ÖZBULUT ĠĢ Günü Staj Yeri ve Tarihleri Uygun Değil Malatya Devlet Hastanesi METĠN NALBANTOĞLU ĠĢ Günü Uygundur Pavo Tasarım Üretim Elk. Tic. A.ġ EMRE HASAN AĞAOĞLU ABDULLAH HOCAOĞLU UĞUR SALĠH EROL MEHMET UFUK GÜLTEKĠN CEM ĠNEKÇĠOĞLU ĠĢ Günü Uygundur TUVASAS Türkiye Vagon Sanayi A.ġ TAġKIN BUĞRA ġenkozalak SEDAT KARA DENĠZ MAYDA ĠĢ Günü Uygundur Mikrokom Yazılım A.ġ M.FATĠH KASAPOĞLU BERAT DOĞAN MEHMET ALĠ AKAN ĠĢ Günü Uygundur Bartın Üniv. Bilgi ĠĢlem D.B YASĠN GÜRKAN ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Saldemsoft Yazılım ve BiliĢim Tek ESMA DEDEÇAM MAHĠR ULUOCAK ĠĢ Günü Uygundur Mobim Yazılım ve DanıĢmanlık ERTUĞ BORAN ADEM ARAS VEYSEL SĠVRĠCE ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. TELESĠS Tel.Sis. San. ve Tic. A.ġ EMRAH LÖK ĠĢ Günü BitiĢ Tarihi Uygun değildi. Düzeltildi. Deva Yazılım Bilgisayar Otomasyon Sağ. Dan. San. Tic. Ltd.ġti EMRE KÜÇÜK ĠĢ Günü Uygundur BNA BiliĢim Çözümleri ARZU AKDAĞ ĠĢ Günü Uygundur Datasoft Yazılım ATILGAN ALTINKÖK ĠĢ Günü Uygundur Abant Ġzzet Baysal Ün. Bilgi ĠĢlem D.B. 1. Staj yeri uygun olmayan öğrenciler Bölümümüz Staj Komisyonu Üyeleri ile görüģeceklerdir. 2. Staj yeri uygun olan öğrenciler Stajlarını yukarıda belirtilen tarihlere göre yapacaktır.

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Eğitim Yılı : 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Bölüm Adı : Endüstri Mühendisliği Bölümü S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 STAJ BİLGİLERİ S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı Staj Bitişi Staj Süresi Staj Yapılacak

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 STAJ BİLGİLERİ S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı Staj Bitişi Staj Süresi Staj Yapılacak METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 STAJ BİLGİLERİ S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı Staj Bitişi Staj Süresi Staj Yapılacak Yer Açıklama 1 2012010204081 BAHAR ALAGÖZ 13.7.2015 7.8.2015

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341*******

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341******* Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü FATMA DENİZ DUR PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF0 Devamlı Öğrenci ******* IŞIL CAMGÖZ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF00

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İKİNCİ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (103-1) SIRA YATIRIMIN NO YAPILACAĞI İL BAŞVURU SAHİBİ ADI 1 DİYARBAKIR

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : 11612375 500 Bornova / İZMİR KONU : 12.06.2013 tarih ve 24/1 say. YKK. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 12.06.2013 tarih ve

Detaylı

SIRA NO KATILIMCI ADI-SOYADI

SIRA NO KATILIMCI ADI-SOYADI EMİSYON İMİSYON EĞİTİMİ - SONUÇLARI 1 ABDURRAHMAN SOYLU ABDURRAHMAN SOYLU BAŞARILI 2 ABDULKADİR DURAK GAZİ MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAŞARILI 3 ABDULKADİR

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı