YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün yenidoğan hastalara yönelik kullanıma uygyn olmalıdır. 4. Teklif edilen set PVC içermemeli. Solunum devresi PP veya PE malzemeden üretilmiş olmalı ve koku içermemelidir. 5. Teklif edilen set Smoothbore tipinde laminer akım için yüzeyi düz olmalıdır. 6. Hortum iç çapı io mm. ID olmalıdır. 7. Teklif edilen set nemlendirici cihazlarında kullanıma uygun ısıtıcı telli özellikte olmalıdır. 8. Teklif edilen hasta solunum seti içerisinde i adet water trap, 1 adet viral bakteri filtresi,1 adet portlu Y parçası,1 adet nemlendirici chamber'ı, infant Flow sensör(her iki adet set için 1 tane), Expirasyon valf membranı (Her 30 adet set için 1 tane) bulunmalıdır. 9. Flow sensör Hamilton Marka Ventilatörlerde infant hastalarda kullanıma uygun olmalı, ventilatörde infant hasta gurubu seçildiğinde flow sensör kalibrasyonundan geçebilmelidir. 10. Her set ile birlikte askı kolu set tutacağı verilecektir. 11. Flow Sensörün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: a) Teklif edilen flow sensör iki yönlü akış imkanı sağlamalıdır. a) Flow sensörün içinde bulunan membrandaki deliğin çapı, akış oranına göre değişebilmeli, bu şekilde cihaz daha hassas ölçümlerne yapabilmelidir. b) Flow Sensörün tüplerinin(hortumlarının) boyu en az 190 cm olmalıdır. c) Flow sensör +/- 10% hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir. d) Flow sensör hava yolunda O ile 30 lidakika akış aralığında ölçüm yapabilmelidir. e) Flow Sensör COsıcaklıkları arasında kullanıma uygun yapıda olmalıdır. f) Ürün materyali Latex,DEHP,hayvansal öz ve toksik madde ihtiva etmemelidir. g) Teklif edilen flow sensör özel bir kutu içerisinde gelmeli, paketinin üzerinde sensöre ait lot numarası olmalı ve ayrıca sensöre ait özel talimatlar yazılı olmalıdır. h) Flow sensör, hastaya bağlanınadan önce kalibre edildiğinden dolayı, cihazın, akış sensörünü herhangi bir sebepten dolayı kalibrasyon işlemini yapamaması durumunda, ithalatçı firmanın teknik elemanlarınca, cihazlara müdahale edilebilmelidir. Firma elemanları cihazın flow sensör ve cihazın akış testlerini (dp flow sensör kalibrasyon ayarı, 20 ml ve 500 ml akış testleri, vb.) yapabilmeli, gerektiğinde bu durum bir demo ile gösterilebilmelidir.hamilton Medical tarafından verilmiş eğitim sertifıkaları teklife eklenıne1idir.

2 iorar TORBASı 100 CC.ERKEK için STERiı iorar TORBASı 100 CC.KIZ için 'STERiı TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır. 2. Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır 3. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek kalmamalıdır. 4. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır. S. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır. 6. ldrar torbasının yırtık, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır 7. Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şekline göre iki boyolmalıd ir a) Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır. (şişman çocuklar için) b) Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır. (düşük kilolu çocuklar için) 8. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 9. SOtşer veya 1OO'er adet paketler şeklinde olmalıdır Teklif sunan firma en az 10 adet numune getirmelidir. 11 Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir C.B.Ü.T.F. Hemşire Hizmetleri Müdür Y dım i Selvinaz ÇAL

3 STiLE TEKNİK ŞARTNAMESi ı. Yumuşak alüminyum etrafında veya PVC ile kaplanmış olmalıdır. 2. Dışı düzgün yüksek yoğunluklu polietilen ile çevrilmiş olmalıdır boyu (srnall.medium.large) olmalıdır. 4. Steril poşetlerde bulunmalıdır. 5. Dayanıklı olmalıdır. 6. Smal1 boyu 2,5 numara tüplerin içinden geçebilecek incelikte olmalıdır. 7. Tüpe istenen şekli verebilecek yumuşaklıkta olmalıdır. 8. Numune getirilmesi zorunludur. 9. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.

4 LAMSER PONKSivON KANÜLÜ TEKNiK ÖZELLiKLERi 1. Ponksiyon travmasını minimale indiren, özel quinke bileyli olmalıdır. 2. BOS'un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır. BOS'un geri akışının hızlı ve kolay görülebilmesi için iğne tutma yerinde şeffaf prizma benzeri bir bölüm olmalıdır. 3. Spinal kanül giriş sırasında eğilip bükülmeyecek derecede stabil bir yapıya sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde hastaya ağrı vermeden başarılı ve güvenli ponksiyon yapabilme imkanı sunmalıdır. 4. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı bulunmalıdır. 5. Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır. 6. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır. 7. l8g, 19G20G,22G,2SG 26G 27G,29G çapında en az 88 mm ve 120 mm uzunluklarında olmalıdır.opsiyonel olarak 2S,27G ve 29G en az 35 mm kılavuz iğne ile aynı ambalajda olmalıdır. 8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. 9. Uygulama esnasında metal sürtünme olmamaldır. l O. Bioloj ik yapı içersinde rahatlıkla ilerletilebilmeli,kıvrılma bükülme kırılma problemleri ile karşılaşılmamalıdır. Il. İğne ile madren birbiri ile uyumlu olmalı,doku taşıma riski olmamalı ve dura hasarı ile karşı laşı Imamalıdır. 12. İğne stabilolmalı ve giriş esnasında zorlanılmamalıdır. 13. Tutuş yeri elle iyi kavranmalı ve uygulama esnasında elden kaymamalıdır. ı4. Orginal ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.bu bilgiler etiket üzerinde yer alamalıdır. ı5. Son kullanma tarihi,teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır. ı6. Teklif edilen ürün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TITUBB)kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 17. Malzemeyi teklif eden firma.üretici.ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. i 8. Onaylı ürün(barkod)numaraları teklif ile birlikte sunuımalı ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile mutlaka kalemler bazında ilişkilendirilmelidir. ı9. Yüklenici firma.ürüne ait marka adı.model.barkod numarası.üretici firma adi.firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak ürün ile birlikte teslim edilmelidir. 20. Yüklenici firmalar.ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunelerini önceden teslim etmelidir.

5 üç LÜMENLİ SANTRAL VEN KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek amacıyla enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan valfli; 1.3 mm (180) çapında, 70 mm uzunluğunda olmalıdır. 2. Kateter poliüretan ve radyoopak olmalıdır. 3. Kateter çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır. 4. Kateter kolayokunabilir uzunluk işaretli olmalıdır. 5. Kateter üç lümenli, 2.4 mm çapında,7 F, 20 cm uzunluğunda [distal lümen: 160 middle lumen : ı80, proksimal lumen: ı8 OJ olmalıdır. 6. Kateterde, valfli kapak olmalıdır. 7. Kateterde farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır. 8. Kateterde, hareketli fiksasyom kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır. 9. Klavuz tel, kink yapmayan nitidol materyalinden imal edilmiş olmalıdır. ıo. Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0.89 mm çapında, 50 cm uzunluğunda olmalıdır. 11. Dilatatör olmalıdır. 12. EKO bağlantı kablosu olmalı ve setin içerisinde steril olarak yer almalıdır. 13. Kateterin takılmasından sonraki günlerde de, kateterin doğru yerde olduğunu EKO eşliğinde kontrol etme imkanı tanıyan aparat olmalıdır. 14. Set içerisinde ucu luer-iock bağlantılı enjektör (5 ml) olmalıdır. 15. Bistüri olmalıdır. 16. Fiksasyon konektörü olmalıdır. 17. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. ı8. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalıdır. 19. CE sertifikasına sahip olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 20. Oetirilen numuneler anestezi ekibi tarafından denendikten sonra kullanıma uygunluğu tespit edilecektir L :::ı

6 YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Verilen setler peristaltik Enteral Beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır. 2. Beslenme ve yıkama torbaları ayrı olup cihaza orijinal bağlantısı sayesinde birlikte bağlanmalıdır. 3. IOOOmlkapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml kapasiteli yıkama solusyonu torbası bulunmalıdır 4. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde 100 ml.aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır. 5. Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır. 6. Ihaleyi kazanan fırma setlerle birlikte 60 adet aşarıdaki şartlara uyumlu pompa verecek ve 60 adet pompa hastane eczanesinde yada deposunda setler bulunduğu süre zarfında konsinye olarak kalacaktır. 8.Setlerle verilecek olan enteral beslenme cihazı aşağıdaki özellikte olmalıdır. 9.Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir Hım,lrl C.B.Ü.IF. HizmetleriMüd Y Selvinaz ç

7 ENTERAL BESLENME CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Pompa istendiğinde yıkamalı ya da yıkamasız setlerle çalışabilmelidir. Yıkamalı setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır. 2. Besleme ayarı saatte ImI - 400ml arasında, ımı' lik aralıklarla ayarlanabilmelidir. 3. Yıkama sıvısı ayarı l Oml - SOOmlarasında, ImI'lik aralıklarla Ayarlanabilmelidir. 4. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir. S. Dahili bataryası ile 12Sml/saat besleme ayarında IS saat çalışabilmelidir 6. Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir. 7. Pompa'mn kullanıcı yı yönlendiren bir ekranı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil değişik dil seçenekleri olmalıdır. 8. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı olmalıdır. 9. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir data girişinin olması gerekmektedir. 10. Hastaya verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini saklayabilmelidir. 11. Set içersinde olan havayı cihaz otomatik olarak çıkarabilmelidir. 12. Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, baş aşağı v.s.) besleme yapmaya devam edebilmelidir. 13. Biomedikal testlerin yapılabilmesine olanak sağlayan özel bir seti ve test modu bulunmalıdır C.B.Ü. T.F. Hemşire Hizmetleri Müdür Selvinaz ÇAL

8 ARTERİEL KANÜL TEK İK ŞARTNAMESİ 1. Arteriel kanül üzerinde akım kesme. açma anahtarı (açık. kapama kilitleme sistemi) olmalıdır. 2. Kateteri teflon olmalıdır. 3. Kateteri slikon yağı ile kaplı olmalıdır. 4. Kateterin dış çapı 1 mm, iç çapı 0.79 mm. olmalıdır. 5. Kateter size 20 G olmalı, kateter uzunluğu 45 mm. olmalıdır. 6. umune getirilmesi zorunludur. 7. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir..~.-.

9 o LAVMAN SETI DISPOSSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tıbbi PVC den yapılmış olmalı ml kapasitesi olmalı 3. Milimetre ölçekli olmalı cm (±5 cm) travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uç ve iki çapraz yan delikli kateteri olmalı 5. Setin distal ucu en az travmatize edecek sertlikte olmalı 6. Kapama klempi olmalı 7. Torba askısı (asma bandı) olmalı 8. Set içinde lavman yapılan bölgeyi örtecek büyüklükte (en az 20x30 cm) örtü,10 cc±1 cc likit sabun, jel ve bir çift poşet eldiven olmalı 9. Lavman sıvısı; dışarıdan herhangi bir basınç gerektirmeden, yerçekimi etkisi ile kolaylıkla gidebilmeli 10. Set tek kullanımlık olmalı 11. Paketin üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yılaımalı 12. Kapalı temiz paket içinde ambalajlanmış olmalı Teklif sunan fırma en az 5 adet numune getirmelidir. 14. Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir C.B.Ü. tr: Hemşire Hizmetleri Müd" Yar SeMnaz ç

10 NAZOGASTRiK SONDA TEKNiK ŞARTNAMESi ı. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalı. 2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı 3.Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az üç delik olmalı 4.Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgiler olmalı 4. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalı 5. Renk kodlu olmalı 6. Temiz tekli paketlerde ambalajlanmış olmalı 7. Paketler üzerinde son kullanma tarihi okunaklı bir biçimde olmalı ve en az 2 yıl kullanma süresi olmalı. 8. Teklif sunan firma en az 5 adet numune getirmelidir. 9. Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir.

11 FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU(HMEF) TEKNİK ŞARTNAMESİ i. Steril paketler halinde bulunmalıdır. 2. Yital kapasiteleri 1200 ml'den az olan hastalara, yetişkin hastalara uygun olacaktır. 3. Ölü sahası az ve çok hafif olacaktır. 4. ISmm'lik konik anestezi devrelerine, standart ventilatör1ere ve trakeal tüplere kolayca bağlanabilmelidir mm erkek ucu olup yüz maskesine rahatça bağlanabilmelidir.

12 KUSMA TORBASı TEKNİK ŞARTNAMESİ ı.ağzl acilen kullanabiirnek için kolayaçılabilir olmalı 2.Torbanın ağız kısma insan ağzına uyumlu olmalı, dışarı taşmaya meydan vermemeli 3.Torbanın ağız kısmı su geçirmez ve insan ağzına zarar vermeyecek yapıda olmalı 4.Slvıyl içinde hapsedebilecek yapıda olmalı 5.Geri dönüşümsüz kapak sistemi sayesinde sıvının dışarı akmasına engelolmalı 6.Torba kısmı şeffaf olmalı 7.Torba kolay yırtılmamalı ve mililitre cinsinden ölçüleri göstermeli, ölçüler gerçeği yansıtmalı 8.Kusma torbası kullanım anında dışarıya sıçramayı engelleyici bariyere sahip olmalı. 9. Teklif sunan fırma en az 10 adet numune getirmelidir. 10.Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir C.B.Ü. T.F.

13 SÜRGÜ KILlFI TEKNiK ŞARTNAMESi 1- Sürgü kılıfı tek kullanımlık olacaktır. 2- Kılıf hastane ortamında sürgü kullanımında hijyen sağlamak, dışkı ve idrarla bulaşan enfeksiyonları önlemek amacıyla kullanılmalıdır. 3- Kılıf içerisindeki pedin kenarları kapalı olacaktır. 4- Ped dlşkl ve idrardan kaynaklanan kokuları çekebilecek idrarı ve dışkıyı jelleştirici özellikte olacaktır. 5- Pedin büyüklüğü standart sürgülere uygun olmalıdır. 6- Kılıf ambalajı üzerinde kullanım talimatı olmalıdır adet numune değerlendirilmek üzere vermelidir 8- Ihaleyi kazanan firma her 5 adet sürgü kılıfına karşılık ücretsiz olarak 1 adet çok kullanım amaçlı sürgü vermelidir. C.B.Ü.T.F. Hemşire Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selvinaz ÇAL N

14 LÖKosİT FİLTRE st TEKNİK ŞARTNAMESİ ı-set hasta başında transfüzyon için uygun olmalıdır. 2-Steril ambalaj ında ve tek kullanımlık (disposable) olmalıdır. 3- Tam kan ve eritrosit süspansiyonlarından lökositleri uzaklaştırabilmelidir. 4-Filtrasyonla eritrosit kaybı % 1ü'un üzerinde olmamalıdır. 5-Miadı en az 1 yılolmalı, olmalıdır. miadı ve setlerin markası, özellikleri setlerin ambalajında basılı 6-Miadı dolmasına 3 ay kalan setler daha uzun miadlılarla değiştirilebilmelidir. 7-Ambalajı içinde veya kullanılırken değiştirilmelidir. kusurlu olduğu tesbit edilen setler yenisiyle 8-Özelliklerinin yazılı olduğu orijinal broşür veya katoloğu ihale sırasında sunulmalıdır.

15 SONDA, FOLEY iki YOLLU SiLiKON (SiLiKONLU FOLEY SONDA) TEKNiK ŞARTNAMESi ı. %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır. 2. Iki lümenli olmalıdır. 3. Üzerinde drenajı arttırıcı oluklar bulunmalıdır. 4. Salonu 30 cc 'ye kadar kapasiteli olmalıdır. 5. Steril tekli paketler halinde bulunmalıdır. 6. Teklif sunan firma en az 5 adet numune getirmelidir. 7. Ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra komisyon tarafından uygunluk kararı verilecektir C.8.Ü.T.F. Hemşire Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selvinaz ÇALKAN

16 / i 'z /.; - i.j...j PNÖMATİK KOMPRESYON BACAK MANŞO LJ i. Hastada tromboembolizm profılaksisinde kullanılacaktır. 2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır. 3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı veya diz üstü boyları bulunmalıdır. 4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere smail. medium ve large boyları bulunmalıdır. 5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium. large ve XL boyları bulunmalıdır. 6. Her pakette 1 çi ft manşon bulunmalıdır. 7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır. 8. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır. 9. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır. ıo. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru mmhg basınç profıli uygulanabilecek dizaynı ve 3'Iü kompartman sistemi bulunmalıdır. i i. Manşonların boyları renk kodlandırmalı olmalı, fırma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir. i 2. ihaleyi alan fırma tarafından adet cihaz hastane eczanesinde yada deposunda manşon bulunduğu sürece kullanılmak üzere konsinye olarak hastaneye verilecektir. (

17 NAZOGASTRiK BESLENME SONDASı TEKNiK ŞARTNAMESi [FEEDiNG TÜP] ı-şeffaf, hafif,yumuşak, silikon kauçuktan manuelolacaktır. 2-Ucu yuvarlak olmalı ve küçük delikleri olmahdrr.hastavı travmatize etmemelidir. 3-Boyu 50 cm civarında olmalıdır. 4-Bir ucundada renkli kısmı olmalı enjektöre ve aspiratöre adapte olmalıdır. 5-Ebatları 5-6 Fr olmalıdır. 6-Steril poşetlerde tek kullanımlık olmalıdır. 7-Radyoopac çizgisi tüp boyunca olmalıdır. 8-Santimetre işaretleri ve numaralandırma tüp boyunca olmalıdır. 9-Firma numune getirmek zorundadır.

18 (, v.. ENDOSKOPİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I-Set tek kullanımlık kapalı poşet içinde olmalıdır.. 2-Poşetin üzerinde üretici firmanın bilgileri basılı olmalıdır. 3-Setin içerisinde nonwomen kumaştan önlük,kağıt havlu, dişlik ve 80cm - 200cm ebatlarında nonwomen kumaştan sedye örtüsü olmalıdır. 4-Dişlik tekparça olmalıdır.dişliğin kenarlarında bağın tutacağı çentikler nlmalıdır.başm etrafında dolaşarak çentiklere tutturulacak bağ olmalıdır. S-Dişlik ağzın kapanmasını engellemeli bu arada damak yapısına uygun olmalıdır. 6-Dişlik orjinal elteks malzemeden üretilmiş olmalıdır. 7-0işlik boyaiçermemelikatkısız ve orijinal malzemedenüretilmiş olmalıdır. 8-Dişlik,ağzın her ilçi yaii boşluğuna denk gelmelidir. 9-Dişlik,ağzın içiıi{'girdiğindegenişkısmı ağzındışında kalmalıdır., 10-Oişlik,antibal<te'tiyel materyal.içermeyen şeffafriıalzemeden üretilmiş olmalıdır. l l-dişliğin ortası boşolmalı ve kullanılması gereken malzemeler içinden rahatça geçebilmelidir.. 12-Önlük her bedene uygun ve uzun kollu, bilek kısmı lastikli olmalıdır. ı3-kola:yca giyilip çıkarılabilir olmalidır... ' 14- Terietmeyen sağlam ve hafif olmalıdır. i S-Ön lük en az 50 gr nonwomen kumaştan üretilmiş, ön kısmı bariyerli olmalı sıvı temasında sıvıyı içe geçirmemeli ve içini gösterınemelidir.,....

19 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Thermaoplastik, Non-toksik, termosensitiv şeffaf PVC' den imal edilmiş olmalıdır. 2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozoya daha az zarar veren saten (safi seal) yapıda ve en az şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır. Kafı düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır. 3. Kafın pilot balonun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır. 4. Kanülün açısı uygun yerleşimi sağlamak amacıyla ı05 derece olmalıdır. 5. Şeffaf tespit kanalları maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmişolmalıdır. 6. Kanülün içindeki mor renkli mandren (obturatör), kanülle tam uyumlu olmalı ve sağa yada sola çevrilerek çıkarılmalıdır. 7. Safi seal profil kaflı kanüller 7-7,5-8 numara olmalıdır. 8. i5 mm lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır. 9. Steril tekli paketlerde bulunmalıdır, paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 10. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 11. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır. [ ]

20 BASI ç DÖ GÜLÜ DİsPOSABLE VE TİLATÖR TEK ik ŞART AMESİ ı. İnvaziv yada noninvaziv hastalarda vetilasyon desteği sağlama amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Her sette maske bağlama parçası, oksijen bağlantı hortumu ve acil transfer ventilatörü olmalıdır. 3. Ventilatör hava basıncını algılayıcı sisteme sahip olmalı ve otomatik olarak ayar yapabilmelidir. 4. Ventilatör hava basıncını algılayıcı sisteme sahip olmalı ve otomatik olarak ayar yapabilmelidir. S. Ventilatörde peep ayarı yapılabilmeli ve üzerindeki gösterge sayesinde bu ayar izlenebi imel idi r. 6. Set İnspiratory-expiratory resistance 3± 1cm H20/lt/dakika olmalıdır. 7. Ambulanslarda bulunan mevcut oksijen monometreleri ve transfer tüplerine uyum sağlamalıdır. 8. MR uyumlu olmalıdır. 9. Set latex içermeyen yapıda ve disposable olmalıdır. 10. BB kaydı olmalıdır.

21 igne ELEKTRODU ( BOTOX ENJEKSIVONU ) TEKNIK ŞARNAMESI 1. Botulinum toksin enjeksiyonları ve sinir blokları için özelolarak üretilmiş olmalıdır. 2. EMG aktivitesini kayıt amacı ile stimulasyon amacı ile veya ilaç enjeksiyonu amacı ile kullanılabilir. 3. Touch - prof konnektörü, kabolsu ve iğne tek parça halinde olmalıdır. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Iğne elektod uzunluğu mm olmalıdır. (30 Adedi en az 35 mm -70 Adedi en az 55mm) 6. Kayıt bölgesine kadar Teflon izolasyonlu olmalıdır. 7. Kablosu en az 75 cm uzunluğu olmalıdır.

22 PERFÜZÖR LİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Litre SOml'lik enjektörler ile sıvı, ilaç vb. verilmesine uygun yapıda olmalı, hastanede kullanılan perfüzö enjektörü ile uyumlu olmalıdır. 2. Line IS0cm uzunlukta ve şeffaf yapıda olmalıdır. 3. Line içinde sıvı akışı izlenmelidir. 4. Line en az 4bar basınca dayanıklı olmalıdır. 5. Etilen aks it ile steril edilmiş olmalıdır.tek kullanımlık olmalıdır.

23 SiNiR STiMULATÖR CiHAZı ile UYUMLU PLEKSUS ANESTEZi KANÜL TEKNiK ŞARTNAMESi I. Özel izole edilmiş teflon kaplı olmalıdır. Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravrnatik uçlu olmalıdır. 2. Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır. Smrn, i Ornrn ve 20mm'de yer alan uzunluk işaretleri sayesinde iğne uçtan gövdeye doğru net bir şekilde görülebilrnelidir. Ultrason altında verdiği iki kısa bir uzun çizgi görüntüsü ile iğnenin ucunun yeri tespit edilebilmelidir. 3. Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazı na uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır. 4. Ponksiyon karıülü, düzgün üst yüzeyli olmalı ve dokuda rahat ilerlemelidir. 5. Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalıdır. iğnenin alt ve üst yüzeyinde yer alan özel mikro çentikler sayesinde ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir görüntü vermeli ve yanıltıcı yansırnalara izin vermemelidir. Bu özellik numune denenerek tespit edilecektir bileyli 22G 50,80 ve 120 mm uzunluklarda olmalıdır. 7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bel irti lmel idi r. 8. Setler ile birlikte, ekteki özelliklere sahip 2 adet sinir stimulator cihazı bir yıl boyunca kullanıma sunulacaktır. 9. Cihaz 0.02 ma adıınlarıyla artış gösterebilen 0-5 ma ayarlanabilen akım kapasitesi olmalıdır. 10. Cihaz 0.01 ma adınılarıyla artış gösterebilen ve i 'ya kadar sıııırlandırılabilen bir akını seçeneği olmalıdır. II. Hastaya giden akım ile hastaya ulaşan akım eşzamanlı olarak LCD ekranda izlenebilmelidir.hastaya giden akım verilen akımdan düşük kaldığında ekranda yazılı uyarı belirmelidir. 12. Cihazda, bulunan sinir tespitinin devamlılığını sürdüren 2 kısa akımın ardından, uzak mesafedeki motor sinirlerin bulunmasını sağlayan i uzun akını verebilen ardışık elektriksel stirnülasyon özelliği olmalıdır. 13. Cihaz kullanılmadığında 1-30 dakika arası seçilecek herhangi bir süre içinde kendi kendine otomatik olarak kapatabilmelidir. 14. Cihaz açılıp,kapatılsa dahi son ayaralanan akım aralığı stirnulus/uyarrna süresi.stirnulasyon frekansı vs. değerleri bir sonraki açılışta da kullanılabilmek üzere saklanabilmelidir. 15. Cihazın, 9 voltiuk bataryası olmalıdır. Batarya kapasitesi, ekrandan görülebilmelidir. Batarya kapasitesi yetersiz duruma geldiğinde, cihaz gerekli uyarıyı vermelidir. Batarya doluluğu, yüzde ve volt olarak kontrol edilebilmelidir. 16. Cihazda. akını eşiği kapalı ya da açık modda kullanılabilmelidir. Akım eşiğini aktive ve deaktive ederek, akım süresine bağlı akım eşiği tolerans dışı olduğunda, görsel ve işitsel olarak görü lebi irnel id ir. 17. C ihazda, akı m uzun iuğu; 0,05 ms, O,i O ms, 0,3 O rns, 0,50 rns ve i ms ayarlanabi iir öze ii ikte olmalıdır. 18. Son kullanma tarihi.teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yılolmalıdır. 19. Teklifedilen ürün T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TITUBB)kayıtll ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 20. Malzemeyi teklifeden firrna.üretici.ithalatç: veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. 21. Numune getirilmesi zorunludur..' ~~ 22. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru,anestezi hemşiresi ve anestezi~ç.~~~'o').. teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir\)~.'t-o~\\~''o ()t<\>-~' '00(.,' ~o" \):\\~~..,,\ '\Ô e-'p' 'ı?j.~ ~W.,,'.:i)~"'ı ~e.ı.\, ~~e."

24 EPİoURAL/spİNAL PORT-KATATER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Port, Titanyum/Polisülfon olmalıdır. 2. Port, ı 2 mm çapında silikon membran lı olmalıdır. 3. Port ağırlığı 6 gr, iç hacmi 0.42 ml, 26 x 38 mm ebadında, yüksekliği ı ı.5 mm olmalıdır. 4. Port içerisinde 20/1 partikül filtresi olmalıdır. 5. Üçgen şekli ile yerleştirilme kolaylığı ve alçak profili ile hasta konforu sağlamalıdır. 6. Kateter, uzunluk işaretli ve radyoopak olmalıdır.. 7. Epidural veya spinal kateter kullanım seçeneği olmalı; epidural uygulama için Poliamid, spinal uygulama için Poliüretan (mandrenli) olmak üzere iki adet kateter ambalaj içerisinde yer almalıdır. 8. Kateter, i000 mm uzunluğunda, ı 9G, iç çapı 0.6 mm, dış çapı i.05 mm olmalıdır. 9. Port -kateter MR uyumlu olmalıdır. ı o. İmplantasyorı aksesuarı olarak, 16G tuohy iğne, konneksiyon anahtarı, iki adet konnektör, O,2ı.ı EF filtre, iki adet bistüri, tünel iğnesi, antikink parçası, LAR enjektör, ı Oml enjektör, (20G) kanatlı (enjeksiyon line'lı) ve iki adet kanatsız (22G) düz özel bileyli silikon membranı bozmayan kanül, 20G kanül olmalıdır. ı ı. Port ve kateter konneksiyonu kolay, emin ve basınca dayanıklı olmalıdır. ı 2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, sterilizasyon tarihi, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler şekille ve yazı ile (aksesuarların materyalleri, G-mm vs. cinsinden büyüklükleri vs.) belirtilmelidir. ı 3. Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifıkalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

25 AİRWAYTEK Lİ r ARTNA ıt r ı. 3,4,S,6,7,8,9,1 Ocm'lik boylarda olmalıdır. 2. Steril plastik torbalarda SO'lik kutularda olaca..tır. 3. İçinden aspirasyon sondası ile aspire C,,:::.:;: '~dizayn! L;:,' 4. Numune getirilmesi zorunludur. ıayacak şekilde olacaktır. S. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru.an : teknisyeni) tarafından değerlendirilip b,l',:!ı:'.) uygunluğu t, zi hemşiresi l edilecektir. ve anestezi?./ ~.",/.::-.-' ".?~. {.r Do" r..j<~-yerbüvün Di. es, No: A CB.ü. T.F. steziyoloji ve Reanimasyon AD.

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. 2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

mankeni 40 Bebek temel yaşam desteği ADET 1 1.550.00 1550,00 41 İleri yaşam desteği mankeni ADET 1 9750,00 9750,00 42 Intradermal ve Subcutan

mankeni 40 Bebek temel yaşam desteği ADET 1 1.550.00 1550,00 41 İleri yaşam desteği mankeni ADET 1 9750,00 9750,00 42 Intradermal ve Subcutan ACİL TIP LABARATUVARI ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ VE FİYATI (OCAK 2015) SIRA NO MALZEME ADI BİRİM SAYI BİRİM FİYATI (TL) TOPLAM FİYATI (TL) 1 Ambülans simülatörü ADET 1 11.500,00 11.500,00 2 Ana sedye ADET 1 1.700.00

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır.

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI NDA KULLANILACAK İMPLANT VE DİĞER MALZEME ALIMLARI İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAMELER GENEL HUKUMLER 1. Aşağıda belirtilen ithal edilen yada üretilen tüm ürünler için;

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. 21 Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAVI MALZEME LİSTESİ. (Teknik Özellikler ve Yaklaşık Maliyet KDV Dahil)

ÖZEL YETENEK SINAVI MALZEME LİSTESİ. (Teknik Özellikler ve Yaklaşık Maliyet KDV Dahil) 1- REAKSİYON ÖLÇÜM SİSTEMİ (1 adet) ÖZEL YETENEK SINAVI MALZEME LİSTESİ (Teknik Özellikler ve Yaklaşık Maliyet KDV Dahil) Sistem 8 adet, LED özellikli ışık kutusu, 1 adet el kontrol ve takip ünitesi ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere,

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri 3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri Güvenlik Rehberi Korumanıza Sağlığınızı Yardım Ediyoruz Güvenlik birinci sırada Giriş Dünyanın, lider güvenlik ve koruyucu ekipman sağlayıcılarından biri olarak

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

KISIM AMBULANS OPERASYONLARI

KISIM AMBULANS OPERASYONLARI KISIM AMBULANS OPERASYONLARI Bölüm 47 Modern İlkyardım Araçları Bölüm 48 İlkyardım Araçlarının Acil Kullanımı Bölüm 49 Haberleşme Bölüm 50 Kayıtlar ve Raporlar Modern İlkyardım Araçları GİRİŞ İlk kez 1906'da

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı