SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti, Limit teoremleri, Sürekli fonksiyonlar ve özellikleri, Düzgün süreklilik, Türev Kavramı, Özel fonksiyonların türevleri, Parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Türevin geometrik yorumu, Türevle ilgili teoremler,belirsiz haller ve L Hospital kuralı, Türevin uygulamaları, Maksimum ve Minimum, Lineer yaklaşım ve diferansiyel, Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi, Asimtotlar, Bir fonksiyonun grafiğinin çizimi. MAT1003 ANALİTİK GEOMETRİ I (4 0 4) Düzlemde ve uzayda dik koordinat sistemi,düzlemde vektörler, düzlemde doğru denklemi, Uzayda düzlem denklemi, doğru düzlem ilişkileri,uzayda vektörler, Vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı, Alt vektör uzayı, iç çarpım, vektörel çarpım, lineer denklem sistemleri,uzayda doğru, bir noktanın bir doğruya izdüşümü, uzaklığı, İki doğru arasındaki uzaklık,düzlemde doğru, bir noktanın bir doğruya izdüşümü, uzaklığı, yarı düzlem, Uzayda düzlem, bir noktanın bir düzleme izdüşümü, uzaklığı, yarı uzay, iki düzlem arasındaki açı, Konik eğrilerinin genel tanımı, çember. Çemberin teğeti,bir noktanın çembere göre kuvveti, değme kirişi, Elips, elipsin denklemi, teğeti, doğrultmanları parametrik denklemi, Hiperbol, hiperbolün denklemi, teğeti, asimtotları, doğrultmanları,parabol, parabolün denklemi, teğeti, Uzayda eğri, bazı özel eğriler, MAT1005 SOYUT MATEMATİK I (4 0 4) önermeler, ispat teknikleri, kümeler, çarpım kümeleri, fonksiyonlar, bağıntılar, denklik bağıntıları, kısmi sıralı ve tam sıralı kümeler MAT1007 GENEL FİZİK I (3 0 3) AKTS:3 Ölçme Bilgisi,Vektörler, Hareket ve Hareket Kanunları,Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları,İş ve Enerji,Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu,Çizgisel Momentum ve Çarpışma,Katı Cismin Dönme Hareketi,Yuvarlanma Hareketi,Açısal Momentum ve Tork. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. II. YARIYIL DERSLERİ

2 SAYFA:2/8 II. YARIYIL DERSLERİ MAT1002 ANALİZ II (4 2 5) AKTS:7 Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri, Bir eğri altındaki Alan ve Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, İntegral hesabin temel teoremleri, Belirli İntegralin Uygulamaları, Alan Hesabı, Yay Uzunluğu Hesabı, Dönel Yüzeylerin Alanı, Dönel Yüzeylerin Hacmi, Kutupsal Koordinatlar, Seriler, Pozitif Terimli Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Kuvvet Serileri ile Temsili, Taylor ve Maclaurin Serileri. MAT1004 ANALİTİK GEOMETRİ II (4 0 4) Düzlemde ikinci dereceden denklem, Koniklerin geometrik yer olarak belirtilmesi, Düzlemde bir noktaya göre simetri, Uzayda bir noktaya göre simetri, Düzlemde bir doğruya göre simetri,uzayda bir doğruya göre simetri,düzlemde kutupsal koordinatlar,iki nokta arasındaki uzaklık, Doğru denklemi, Düzlemde ve uzayda eğriler, Küre yüzeyi, Bir noktanın bir küreye göre kuvveti,dört noktadan geçen küre denklemi, Uzayda bir doğru ile bir küre,iki kürenin arakesitinden geçen küre demeti,kürenin parametrik denklemi, Silindir, Koni,Dönel yüzeyler,doğrusal yüzeyler, Kuadrik Yüzeyler, Uzayda koordinat sistemleri. MAT1006 SOYUT MATEMATİK II (4 0 4) ikili işlem, Grup, halka, ideal, tam sayı rasyonel sayı ve reel sayılar MAT1008 GENEL FİZİK II (3 0 3) AKTS:3 Coulomb Kuvveti,Elektrik Alanlar,Gauss Kanunu,Elektriksel Potansiyel,Dielektrikler ve Kapasitans,Elektrik Akımı ve Direnç,Manyetik Alanlar,Manyetik alan Kaynakları,Faraday Kanunu,Alternatif Akım TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye ENF1018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 3) AKTS:3 Ortak Z. Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. III. YARIYIL DERSLERİ MAT2001 ANALİZ III (3 2 4) AKTS:6 Diziler, Seriler, Pozitif Terimli Serilerin Karakterlerinin Belirtilmesi için Kurallar, Değişik İşaretli Seriler, Fonksiyonların Seriye Açılımı, Serilerle İşlemler, Fouriyer Serileri, Kompleks Sayılar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar. MAT2003 LİNEER CEBİR I (4 0 4) AKTS:6 Grup halka ve cisim, Vektör uzayları, IR ve C üzerinde tanımlanan standart vektör uzayları, Vektör uzaylarının direkt toplamı. Alt vektör uzaylar, İç çarpım uzayları, Ortonormal vektör sistemleri, Vektör uzayların bazlarına ait özelikler, Esas uzayla ilgili özelikler, Alt uzayların boyutları, İç çarpım uzaylarında direkt toplam, Vektör uzaylarında lineer dönümlerin sınıflandırılması, Vektör uzaylarında lineer dönüşümler, Matris kavramı, Matrislerde eşitlik toplama. MAT2005 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I (2 2 3) Diferensiyel Denklem, Çözümler ve Çeşitleri. Tam Diferensiyel Denklemler, Lineer, Bernaulli, Riccati Denklemleri, N.Basamaktan Lineer Denklemler, Wronskiyen, Belirsiz Katsayılar Yöntemi.

3 SAYFA:3/8 III. YARIYIL DERSLERİ MAT2007 OLASILIK VE İSTATİSTİK I (3 0 3) Olasılık istatisitik kavramlarını tanımak. Küme kuramına giriş. Permütasyon ve kombinasyon. Bir olayın olasılığı ve olasılık aksiyomları. Koşullu olasılık. Bağımsız olaylar.bayes teoremi. Rasgele değişken ve çeşitleri. İki boyutlu rasgele değişken. Beklenen değer, varyans ve özellikleri. Momentler. Çarpıklı ve basıklık tanımları. Rasgele değişkenlerin fonksiyonları. Bazı özel kesikli dağılımlar. Normal dağılım. Standart normal dağılım. MAT2009 MATEMATİKSEL YAZILIMLAR I (2 0 2) AKTS:4 Mathematica nın temelleri, Mathematica ile aritmetiksel işlemler, fonksiyonlar, cebirsel ifadeler ve denklemler, limit, türev, integral, toplam ve seriler, vektörel işlemler ve grafikler. MAT2011 MESLEKİ YABANCI DİL I (2 0 2) AKTS:4 Simple Present tense, Simple progressie tense, Simple past tense, Past progressive tense, Simple future tense, Future progressive tense, Future perfect tense Future perfect progressive tense, Be going to formu, Present perfect tense, Present perfect progressive tense, Past perfect tense, Past perfect progressive tense, Modals, The passive voice, Reported speech, Çeviriye giriş Cümle Kuruluşu,The inversion construction, Sentences ve cümle kavramı, Bağlaçlar, Kelime yada kelime gruplarını birleştirme, Cümleleri birleştirme, Karışık çeviri örnekleri IV. YARIYIL DERSLERİ MAT2002 ANALİZ IV (3 2 4) AKTS:6 çok değişkenli fonksiyonların extremumlarının tanıtılması, çok katlı integraller ve uygulamaları eğrisel ve yüzey integrallerinin incelenmesi. MAT2004 LİNEER CEBİR II (4 0 4) AKTS:6 Matrisler, Matris çarpımı ve özelikleri İnvers matrisler, Kompleks sayılar ile matrisler, modül, Lineer Dönüşümler, Lineer Matrisler, Lineer Dönüşümün rankı, baz değişimleri, Matrislerin özelikleri, Matrislerde baz ve boyut, Matrislerde baz, boyut özelikleri ve teoremler, Bazların değişimi, Bazların değişimi ve matrislerin özelikleri, Elemanter operasyonlar, Permütasyon, fonksiyon, Determinant fonksiyonu MAT2006 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II (2 2 3) Laplace Dönüşümü, Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklem ve Sistemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümleri, Başlangıç Değer Problemleri, Sınır Değer Problemleri, Özdeğer Problemleri, Değişken Katsayılı Lineer Denklemler, Serilerle Çözme, Frobenius Yöntemi, Legendre, Bessel ve Hipergeometrik Denklemler. MAT2008 OLASILIK VE İSTATİSTİK II (3 0 3) Bazı sürekli dağılımları tanımak, kitle ve örneklem kavramlarını tanımak, basit rasgele örnekleme yönteminin tanıtılması, veriler ile çalışma ve frekans dağılımlarının hesaplanması, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin hesaplanması, nokta tahmin, güven aralalıkları, hipotez testleri, ki kare uyum testi, regresyon ve korelasyon, varyans analizi MAT2010 MATEMATİKSEL YAZILIMLAR II (2 0 2) AKTS:4 Matlab ın temelleri, pencereler, fonksiyonlar, diziler, matrisler, M dosyaları, koşullu deyimler, döngüler, grafik çizimleri, matematiksel uygulamalar. MAT2012 MESLEKİ YABANCI DİL II (2 0 2) AKTS:4 translation of some scientific paper, translation of mathematical paragraphs V. YARIYIL DERSLERİ MAT3001 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I (3 0 3) Kompleks sayılar, Kompleks düzlemin topolojisi,kompleks sayı dizileri, Kompleks sayı serileri, Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Bölge dönüşümleri, Küresel izdüşüm, Kompleks değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve düzgün süreklilik, Kompleks değerli fonksiyonların türevi ve Cauchy Riemann denklemleri, Analitik fonksiyonlar, Üstel, logaritmik ve trigonmetrik fonksiyonlar, Analitik fonksiyonların özellikleri, Harmonik fonksiyonlar MAT3003 DİFERANSİYEL GEOMETRİ I (3 0 3) Afin uzay, Öklid uzay, topolojik uzay, metrik uzay, topolojik manifold, diferensiyellenebilir manifold,tanjant uzay, vektör alanı, kotanjant uzay, yöne göre türev, kovaryant türev,jakobiyen matris, diferensiyellenebilir fonksiyonlar, gradient fonksiyonları, divergens fonksiyonları, rotasyon fonksiyonları,alt manifoldlar, immersiyon ve imbedding, eğriler teorisi, Frenet vektör alanları, öskülatör, normal ve Rektifiyan düzlemler, Eğrinin eğrilikleri, eğrilik çemberi, eğrilik küresi, Türev dönüşümü, İnvolüt, evolüt, bertrant eğri çifti ve bir eğrinin küresel göstergeleri.

4 SAYFA:4/8 V. YARIYIL DERSLERİ MAT3005 CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ I (3 0 3) Sayılar, Bölünebilme, Euclid Algoritması, Modüler aritmetik, Gruplar, Alt gruplar, Devirli gruplar, Sonlu, sonsuz devirli gruplar, Normal alt gruplar, MAT3007 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (3 0 3) Algoritma ve akış şemaları,fortran dilinde programlama,giriş ve çıkış deyimleri, Kontrol deyimleri,alt programlar MAT3009 NÜMERİK ANALİZ I (2 2 3) Sayısal işlemlerde hata analizi, Sonlu farklar ve sonlu fark tablolarının kuruluşu, İleri, geri ve yükseltme operatörleri, İnterpolasyon problemleri ve uygulamaları, Newton Gregory ileri geri fark formülleri, Alt tablo kuruluş problemleri, Bölünmüş farklar ve Newton un bölünmüş fark eşitliği, Lagrange nin interpolasyon eşitliği, Merkezi Farklar, Ekstapolasyon, Gauss ve Stiriling eşitlikleri, Eğri uydurma ve en küçük kareler yaklaşımı, Lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümleri için Jacobi ve Gauss Siedel yöntemleri, Öz değer öz vektör problemlerinin sayısal çözümleri için kuvvet, ters iterasyon ve QR çarpanlara ayırma yöntemi. MAT3011 GENEL TOPOLOJİ I (3 0 3) Topoloji kavramı verildikten sonra,kapalılar,komşuluklar,bir kümenin türev kümeleri,tanımlanmış,çeşitli özellikleri elde edilmiş,r reeel sayıların alışılmış sağ ve sol topolojileri verilmiştir.örnekler çözülmüştür. Topolojİk uzaylarda noktasal ve her yerde sürekli fonksiyon kavramları verilmiş,süreklilikle ilgili kriterler elde edilmiştir.örnekler çözülmüştür.açık ve kapalı fonksiyonlar tanımlanmış ve iki uzayın homeomorfluğu ele alınmıştır.topolojiler ailesi daha kaba olma bağıntısı ile sıralanmış supremumu ve infremumu tartışılmıştır. Başlangıç ve sonuç topolojileri elde edilmiş,ayrıntılı bir biçimde ele alınmış,örnek olarak çarpım ve bölüm topolojileri incelenmiştir.ayrıca alt uzay kavramı verilmiş,alt uzayda topolojik uzaylarda verilen bütün kavramlar yeniden incelenmiş,topolojik ve kalıtsal özellik kavramları verilmiş,birçoğu ispatlanmıştır. VI. YARIYIL DERSLERİ MAT3002 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II (3 0 3) Cauchy İntegral Teoremi ve Cauchy İntegral Formülleri, Basit ve Çok Bağlantılı Bölgeler, Cauchy Eşitsizliği, Liouville Teoremi, Cebirin Esas Teoremi, Morera Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Fonksiyon Serileri, Taylor ve Laurent Serileri. Rezidüler ve Kutup Yerleri, Rezidü Teoremi ve uygulamaları, Logaritmik Türeve Bağlı Sonuçlar, Argüment Prensibi, Rouche Teoremi MAT3004 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II (3 0 3) Yüzeyler kuramı, Yüzeyleri yönlendirmesi, Şekil operatörü, Gauss dönüşümü,weingarten döniüşümü, Temel formlar, Gauss denklemi, Gauss eğriliği ve ortalama eğrilik, Asli eğrilik, normal eğrilik, Geodezik burulma, şeritler kuramı, Eğrilik çizgisi, asimptotik eğri, jeodezik eğri, Dönel yüzeyler üzerinde bağıntılar,işın yüzeylerinin diferensiyel geometrisi, Paralel Yüzeyler, Minimal yüzeyler, hiperyüzeyler, Yüzeyler arasında diferensiyellenebilir dönüşümler, izometriler. MAT3006 CEBİR VE SAYILAR TEORISI II (3 0 3) Halkalar, alt halka, İdealler, polinom halkaları, vektör uzayları, dönüşümler, modüller, cebirler ve cisim genişlemeleri. MAT3008 BİLGİSAYAR PROGRAMALAMA II (3 0 3) C PLUS PLUS programlama dilinin kısa tarihi, program yazmadaki temel unsurlar, deklarasyonlar ve ifadeler, diziler, niteleyiciler, karar verme ve kontrol yapıları, döngüler, sınıflar, pointer yapıları, dosyalar MAT3010 NÜMERİK ANALİZ II (2 2 3) Nümerik türev, Nümerik integral, Fark denklemleri, Sabit katsayılı homojen fark denklemlerinin çözümü, Sabit katsayılı homojen olmayan fark denklemlerinin çözümü, Adi türevli diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi, belirsiz katsayılar, Picard, Euler, Runge Kutta, Kutta Merson yöntemleri ile nümerik çözümleri, Yüksek mertebeden adi türevli diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri MAT3012 GENEL TOPOLOJİ II (3 0 3) dördüncü bölümde,dizi,ağ ve süzgeçler ailesinin sup ve infi bulunmuş ve bu kavramlar yardımıyla,topolojik yapı kurma yöntemlerine yenileri eklenmiştir. beşinci bölümde,ayırma aksiyomları incelenmiş,kriterler verilmiş,birbirleri ile karşılaştırılmış,bol miktarda örnek çözülmüştür. altıncı bölümde,kompakt ve lokal kompakt uzaylar ele alınmış,kompaktlık,dizisel kompaktlık ve sayılabilir kompaktlık kavramları verilmiş,bu kavramlar aralarında karşılaştırılmış,örnekler çözülmüştür. VII. YARIYIL DERSLERİ

5 SAYFA:5/8 VII. YARIYIL DERSLERİ MAT4001 ARAŞTIRMA PROJESİ (0 2 1) Öğrencilerin araştırma yetilerini kazandırabilmek için çeşitli araştırma konuları verilerek, araştırma yapma, yazma ve sunma becerilerini kazandırmak. MAT4003 FONKSİYONEL ANALİZ I (3 0 3) Kümelerin Sayılabirliği, Doğrusal Uzaylar, Alt Uzaylar, Hamel Tabanları, Zorn Lemması, Doğrusal Dönüşümler, Metrik Uzaylar, Matrik Uzayda Topolojik Kavramlar, Sürekli Fonksiyonlar, Normlanmış Uzaylar, Banach Uzayları ve Hilbert Uzaylarına Giriş. MAT4005 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I (3 0 3) Kısmi türevli denklem kavramını, birinci ve ikinci ve yüksek mertebeden olanlar, bu tip denklemlerin çözümünde kullanılacak temel Fourier seri açılımı bilgisi, Kısmi türevli denklemlerin modelleme yoluyla elde edilmesi. Titreşen tel problemi, Elastik ortamda Dalga yayılımı, ısı iletimi, Kanonik formları kullanarak çözüm elde etmek. MAT4007 GEOMETRI I (3 0 3) Topolojik Kavramları üzerine bazı hatırlatmalar. Bir küme üzerinde harita ve atlas. Diferensiyellenebilir harita ve atlas. Topolojik ve Diferensiyellenebilir manifold. Manifold yapısından indirgenmiş topoloji. Bir manifold üzerinde tanımlı reel değerli fonksiyonun bir noktadaki diferensiyeli ve türevi. İki manifold arasında tanımlı fonksiyonun kısmi türevleri. Manifoldun bir noktasındaki tanjant vektör. Bir manifold üzerinde tanımlı reel değerli fonksiyonun bir noktada yöne göre türevi.iki manifold arasında tanımlı fonksiyonların bir noktadaki diferensiyeli ve türevi. Manifoldlar arasındaki fonksiyonlar için Ters Fonksiyon Teoremi. Leibniz Formülü. Immersiyonlar. Altmanifoldlar. Altmanifold çeşitleri. Riemann Manifoldu, Metrik ve Konneksiyon. MAT4009 CEBİR III (3 0 3) Cisim Genişlemelerine Giriş. Cebirsel ve Transendental Elemanlar için F Üzerinde İndirgenemez Polinomlar. Basit Genişlemeler. Vektör Uzaylari. Tanim ve Temel Özellikler. Lineer Bağimsizlik ve Taban. Cisim Teorisine Bir Uygulama. Modül ve Cebir Tanimlari ve Örnekleri. Sonlu Cisim Genişlemeleri. Cebirsel Kapaniş. Cisim Otomorfizmleri ve Sabit Cisimler. Frobenius Otomorfizmi. MAT4011 BAĞLANTILI UZAYLAR (3 0 3) bağlantılı küme,bağlantılı uzay,bileşen,lokal bağlantılı uzay,yolla bağlantılı uzay kavramları verilmiş,bu uzaylar karşılaştırılmış,r reel sayıların bağlantılılığı,alt uzayların bağlantılılığı,konvekslik ve çokgenle bağlantılılık ele alınmış,örnekler verilmiştir. MAT4013 REEL ANALİZ I (3 0 3) Kümeler dizisi, sigma halka ve sigma cebiri, ölçülebilir kümeler, ölçü, dış ölçü ve lebesque integrali özelliklerinin incelenmesi MAT4015 MATEMATİKSEL MODELLEME I (3 0 3) Matematiksel modellemeye giriş, İç içe modeller, Tek nüfus modelleri, nüfus etkileşim modelleri. MAT4017 CEBİRSEL TOPOLOJİ I (3 0 3) Topolojik denklik, yüzeyler, yönlendirme ve iki taraflılık, bağlantılık,t opolojik sabitler,ç okyüzlüler üzerine Euler teoremi, haritaları boyama, fonksiyonlar, denklik bağıntıları, Öklid düzleminde süreklilik, n boyutlu öklid uzayı, metrik uzaylar, metrik uzaylarda süreklilik, metrik uzaylarda açık ve kapalı kümeler, topolojik uzaylar,t abanlar, rölatif topoloji, özdeşleşme topolojisi, topolojik çarpım, topolojik gruplar, hausdorff uzayları, normal uzaylar, yakınsaklık, süzgeçler, topak uzaylar, bağlantılı uzaylar. MAT4019 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I (3 0 3) Afin Uzaylar,Afin altuzaylar,öklid Uzayları,Dönüşümlere genel giriş,öklid düzleminde hareketler,benzerlik dönüşümleri. MAT4021 MATEMATİK TARİHİ I (3 0 3) Matematik tarihi ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bilgi ve belgeler. Bilimsel esaslara göre sınıflandırmalar. Tarihte görülen medeniyetler, bunların mukayeseli ve kronolojik sıralanımı. Tarihteki Matematiksel kavramlar. Kavramların bugüne kadar olan gelişimi. Tarihte yer bulmuş bilim adamalarının incelenmesi. MAT4023 KATEGORİ TEORİ I (3 0 3) Kategoriler, Çeşitli kategori örnekleri, Verilen bir kategoriden yeni kategori elde etmek, Epikler, Monikler, İzomorfizimler, Funktorlar, Objeler ve morfizimler.

6 SAYFA:6/8 VII. YARIYIL DERSLERİ MAT4025 GRUP TEORİ I (3 0 3) Seçmeli İkili İşlemler ve Gruplar, Alt grup teoremleri, devirli gruplar ve teoremleri, Latisler, Normal alt gruplar, normal alt grup teoremleri, İzomorfizm teoremleri. MAT4027 IRAKSAK SERİLER I (3 0 3) Toplanabilme teorisinin tarihi gelişimi, özel toplanabilme metodlarının incelenmesi, bazı matris metodları ve tutarlılık teoremlerinin,mutlak denklik metodları. MAT4029 UYGULAMALI MATEMATİK I (3 0 3) Uygulamalı matematiğin önemli konularından biri olan integral denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemlerinin detaylı ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi,ayrıca varyasyonlar hesabı konusunda başlangıç düzeyinde temel kavramların verilmesi ve temel çözüm yöntemlerinin örnek problemlerde uygulanması. MAT4039 HAREKET GEOMETRISI (3 0 3) D Modül, Dual vektörlerin uzayı, E Study dönüşümü, Dual değişkenli fonksiyonlar teorisi, Kuaterniyonlar teorisi, Çizgiler geometrisi. MAT4041 TOPOLOJİK ANALİZ (3 0 3) analizde küme,fonksiyon,dizi,limit,süreklilik kavramları örneklerle ele alınmış ve incelenmiştir.daha sonra topolojik uzaylarda bu kavramlar daha genel olarak verilmiştir.ayrıca süzgeçler ailesinin limit ve kapanış kavramları ele alınıp,süzgeçler ailesi ile topolojik yapı elde edilmiştir ve örnekler verilmiştir. MAT4031 KOMPLEKS ANALİZDE SEÇME KONULAR I (3 0 3) Konform dönüşümler ve temel özellikleri, Lineer kesirli dönüşümler, Elemanter fonksiyonlarla dönüşümler, Trigonometrik fonksiyonlarla dönüşümler, Ardışık dönüşümler, Analitik devam, analitik devamın bir tekliği, Schwarz yansıma ilkesi, Çok değerli fonksiyonların Riemann yüzeyleri, Soyut Riemann yüzeyleri, Analitik fonksiyonların dizileri ve serileri, Düzgün yakınsaklık, Normal yakınsaklık. MAT4033 SAYILAR TEORİSİ I (3 0 3) Bölünebilme, polinom halkası, asal sayılar, kongrüanslar. MAT4035 AFİN DİFERANSİYEL GEOMETRİ I (3 0 3) Afin Uzaylar,Afin altuzaylar,öklid Uzayları,Dönüşümlere genel giriş,öklid düzleminde hareketler,benzerlik dönüşümleri. MAT4037 METRİK VE TOPOLOJİK UZAYLAR I (3 0 3) Kümeler, fonksiyonlar,s onlu kümeler, sayılabilir kümeler, sıralama bağıntısı, mutlak değer ve bazı önemli eşitsizlikler, gerçel sayı dizileri, süreklilik, doğrusal uzaylar, metrik uzaylar, normlu uzaylar, alt metrik uzaylar ve normlu alt uzaylar, metrik uzayda açık ve kapalı kümeler, alt metrik uzaylarda açık ve kapalı kümeler, komşuluklar ve yığılma noktaları, denk metrikler. MAT4043 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ (3 0 3) Adi türevli diferansiyel denklemlerin başlangıç ve sınır değer problemleri, Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü için tek adımlı yöntemler, Taylor seri yöntemi, Euler yöntemi, Düzeltilmiş Euler yöntemi, Runge Kutta yöntemleri, Yüksek mertebeden Runge Kutta yöntemleri, Adımın Yarılanması, Çok adımlı yöntemler, Adams, Milne ve Adams Moulton yöntemleri, Stif diferansiyel denklemler, Sınır değer problemleri, atış yöntemi, sonlu farklar yöntemi, Denklem sistemlerinin nümerik çözümleri, Mühenidislik uygulamaları. VIII. YARIYIL DERSLERİ MAT4002 ARAŞTIRMA PROJESİ (0 2 1) Öğrencilerin araştırma yetilerini kazandırabilmek için çeşitli araştırma konuları verilerek, araştırma yapma, yazma ve sunma becerilerini kazandırmak. MAT4004 FONKSİYONEL ANALİZ II (3 0 3) Özdeğer ve Özvektörler, Lineer İşlemciler, Benzerlik Dönüşümleri, Üniter ve Ortogonal İşlemciler, Bir İşlemcinin Özdeğer ve Özvektörleri, Matrislerin Köşegenleştirilmesi, Kuadratik Formlar ve Matris Fonksiyonlar, Varyasyonlar Hesabı.

7 SAYFA:7/8 VIII. YARIYIL DERSLERİ MAT4006 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II (3 0 3) Seçmeli Değişkenlere Ayırma Metodu, Sonlu uzunlukta bir çubukta ısı iletimi problemi, Laplace Denklemi, Farklı bölgeler için Laplace Denklemi çözümleri, Dalga denklemi ve farklı problem durumları, Yüksek Boyutlu Kısmi Türevli Denklemler, farklı bölgelerde ki Dirichlet problemleri, Üç boyutlu dalga, Dikdörtgensel bölgede ve hacimde ısı akımı, Homojen Olmayan Kısmi Türevli Denklemler ve Sınır Koşulları, Kısmi Türevli Denklemlede Bazı Klasik Problemler, Polar koordinat sisteminde Laplace denklemi, İnce bir kirişin titreşim denklemi ve çözümü. MAT4008 GEOMETRİ II (3 0 3) Topolojik manifold, Diferensiyellenebilir manifold ve diferansiyellenebilir dönüşümler,manifoldlar üstünde vektör alanları, integral eğrileri,lie çarpması,manifold üstünde diferensiyellenebilir formlar, Riemann manifoldu,koneksiyonu,l C koneksiyonu, Riemann eğriliği, kesitsel eğrilik, Ricci eğriliği, alt manifold üstünde indirgenmiş koneksiyon, Gauss denklemi MAT4010 CEBİR IV (3 0 3) İzomorfizm Genişleme Teoremi. Parçalaniş Cisimleri. Ayrilabilir Genişlemeler. Tam Ayrilamayan Genişlemeler. Sonlu Cisimler. Galois Teorisi. Normal Genişlemeler ve Esas Teorem. Sonlu Cisimler Üzerinde Galois Gruplari. MAT4012 METRİK UZAYLAR (3 0 3) önce normlu uzay verilmiş,örnekler çözülmüş,daha sonra metrik uzay ve metrikten elde edilen topoloji ele alınmış,örneklerle desteklenmiştir. MAT4014 REEL ANALİZ II (3 0 3) Lp Ve L sonsuz uzaylarını ve özelliklerini incelemek, yakınsaklık tiplerini ve özelliklerini incelemek, Vitali Örtme teoremi, fubini diferansiyellenebilme teoremi ve mutlak süreklilik kavramlarının ve özellliklerinin incelenmesi. MAT4016 MATEMATİKSEL MODELLEME II (3 0 3) Faz diyagramları, Lneerleştirme analizleri, bazı populasyon modelleri, ısıtma ve soğutma modelleri. MAT4018 CEBİRSEL TOPOLOJİ II (3 0 3) Homotopi kavramı, homotopi tipi, eğriler,esas grup,homotopi grupları, öklid uzayının lineer alt uzayları, simpleksler, simplekslerin yönlendirilmesi, simpleksel kompleksler, değme, üçgenleme, sonlu doğurulmuş abel grupları, zincirler, sınırlar, devirler, homoloji grupları, Betti sayıları, kohomoloji grupları, homoloji gruplarının hesaplanması. MAT4020 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II (3 0 3) Afin dönüşümler,izdüşümler,projektif dönüşümler,topolojik dönüşümler. MAT4022 MATEMATİK TARİHİ II (3 0 3) Uzun yıllar yapılan bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgeler,bilimsel esaslara göre sınıflandırılır.ortaya çıkan bu bilgilerin, tarihte görülen medeniyetler içindeki yerleri mukayeseli ve kronolojik bir şekilde sergilenir.matematikte sayı, sayma, şekil, tanım, teorem...gibi konularını, başlangıçtan bugüne kadar olan gelişimini,bilimsel düşünce ve kronolojik bir çerçevede sergilenir. Bugüne kadar tarihte yer bulmuş bilim adamalarını kronolojik olarak incelenir. MAT4024 KATEGORİ TEORİ II (3 0 3) Pullbackler, Pushoutlar, Çarpım kategorileri, Co çarpımlar ve denk kategoriler. MAT4026 GRUP TEORI II (3 0 3) Sylow grupları ve örnekleri, Nilpotent gruplar, Cayley teoremi ve uygulamaları, Sonlu gruplar, Serbest gruplar. MAT4028 IRAKSAK SERİLER II (3 0 3) Konservatif, zorlayıcı ve kuvvetli konservatif matris metotları. Karşılaştırma ve tutarlılık teoremleri. Üçgen matrislerin M tipi özellikleri. Ortalama değer özelliği ve etkili konservatif matris metotları MAT4030 UYGULAMALI MATEMATİK II (3 0 3) Sınır Değer Problemlerinin ortaya çıkışı ve Sturm Liuville Sınır Değer Problemler, Tekil Sturm Liouville Sınır Değer problemler, Vektör Differansiyel Hesaplar, Hız, ivmelenme, curvature, burulma, Gradient alanı, Diverjans ve Kurl, Doğrusal İntegral, Green Teoremi,Yoldan Bağımsızlık ve Potansiyel teorisi, Yüzey integrallri veyüzey integrallerinin bazı kullanımları. Gauss ve Stokes teoremlerine hazırlık, Gauss Divergence teoremi, Stokes teoremi. Tansörler ve Tansör Hesapları, Einstein Toplam kuralı, Tansörler için temel lineer cebir, Genel Tansörler, Tansör Operasyonları, Metrik Tansör

8 SAYFA:8/8 VIII. YARIYIL DERSLERİ MAT4040 ÖRTÜ UZAYLARI (3 0 3) Seçmeli eğriler,manifoldlar ve manifoldların bazı önemli özellikleri,tor yüzeyi,mobius şeridi,düzgün manifoldlar,basit bağlantılılık,homotopi,geri dönüşümler,deformasyonlar,basit bağlantılı olmayan eğriler,simpleksel kompleksler,yüksek boyutta çember ve tor,klein şişesi,projektif uzay,küre. MAT4044 KİNEMATİK (3 0 3) Maddesel noktanın kinematiği, Lagrange formülleri, Katı cismin kinematiği, Bağıl hareketler, Düzlemsel hareketler. MAT4032 KOMPLEKS ANALİZDE SEÇME KONULAR II (3 0 3) Temel uzaylar, Hiperbolik düzlem modeli, Riemann küresi ve Üst yarı düzlemin sonsuzdaki sınırı, Möbiüs dönüşümlerinin grubu ve Geçişlilik özelliği, Çapraz oran, Möbiüs dönüşümlerinin sınıflandırılması, Matris gösterimi, Yansımalar, Möbiüs dönüşümlerinin konformluğu ve Üst yarı düzlemin korunması, Topolojik gruplar, Topolojik dönüşüm grupları, PSL 2 R grubu ve ayrık alt grupları, Üst yarı düzlemde hiperbolik uzaklık ve fark, Hiperbolik poligonlar, Hiperbolik alan ve Gauss Bonnet Formulü, Fuchsian gruplar ve cebirsel özellikleri,temel bölgeler. MAT4034 SAYILAR TEORİSİ II (3 0 3) Aritmetik fonksiyonların konvolisyon çarpımı,kongrüans sistemleri,ikinci dereceden kongrüanslar İlkel kökler ve indisler,aritmetik fonksiyonlar. MAT4036 AFİN DİFERANSİYEL GEOMETRİ II (3 0 3) Afin konvekslik, ovaloid ve elipsoid, Minkowski integral formülü ve uygulamalarını, Afin minimal hiperyüzeyleri, Afin paraboloidleri, Afin mersiyonlar, Cartan Norden teoremi, Afin lokal simetrik hiperyüzeyler, projektif yapılar ve projektif immersiyonlar. MAT4038 METRİK VE TOPOLOJİK UZAYLAR II (3 0 3) metrik uzaylarda dizilerin yakınsaklığı,metrik uzaylarda fonksiyonların sürekliliği,normlu uzaylarda yakınsaklık ve süreklilik.tam metrik uzaylar, kompakt metrik uzaylar,bağlantılılık,bağlantılı metrik uzaylarda süreklilik,yol bağlantılı metrik uzaylar,topolojik uzaylar,topolojik uzaylarda bir kümenin içi,dışı,sınırı,yığılma noktaları,topolojik uzaylarda süreklilik,topolojik uzaylarda yakınsaklık,topolojik uzaylarda taban ve komşuluklar verilmiştir. MAT4042 KISMİ TÜREVLİ DİF DENK NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ (3 0 3) Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, sonlu farklar yöntemi, Taylor seri açılımı ve sonlu fark formülleri, denklemlerin sonlu fark denklemlerine dönüştürülmesi, Parabolik diferansiyel denklemlerin sonlu farklarla çözümü, Hiperbolik diferansiyel denklemlerin sonlu farklarla çözümü, Açık ve kapalı çözüm yöntemleri, Eliptik diferansiyel denklemlerin sonlu farklarla çözümü, Diferansiyel Quadrature yöntemi, Genelleştirilmiş Diferansiyel Quadrature yöntemi, Mühendislik uygulamaları.

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAT-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MAT-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS MAT101 ANALİZ I 4 2 5 7 MAT102

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ DERSLER T P K DERSLER T P K 1.Sınıf Güz Dönemi 1.Sınıf Bahar Dönemi

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

... /... /... Sayfa 1 / 5

... /... /... Sayfa 1 / 5 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ (2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN) 00101 Fizik I 00102 Fizik II Dersin İçeriği: Vektörler,

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

KISIM I BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 GENEL MATEMATİK ANALİZ - I. 1. kümeler...3 KONU TESTİ B. Bağıntı c. Sınırlı Kümeler Alan Bilgisi Yayınları

KISIM I BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 GENEL MATEMATİK ANALİZ - I. 1. kümeler...3 KONU TESTİ B. Bağıntı c. Sınırlı Kümeler Alan Bilgisi Yayınları içindekiler KISIM I BÖLÜM 1 GENEL MATEMATİK 1. kümeler...3 a. Kümelerin Birleşimi...4 B. Kümelerin Kesişimi...5 C. Bir Kümenin Tümleyeni...6 D. Simetrik Fark...6 2. sayılar...7 a. Rasyonel sayıların cebiri...9

Detaylı

... /... /... Sayfa 1 / 5

... /... /... Sayfa 1 / 5 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ (2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN) 00101 Fizik I 00102 Fizik II Dersin İçeriği:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu ve Adı: 00101 Fizik I Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları,

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL KODU DERSĐN ADI T U K A KODU DERSĐN ADI T U K A MAT101 ANALĐZ I 4 1 5 7 MAT102 ANALĐZ II 4 1 5 7 MAT103

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Yüksek Lisans Cebir (in Turkish) Başlık: Grup Teorisi I Seviye: - İçerik: Gruplar, bölüm grupları, temel izomorfizma teoremleri, alterne, simetrik ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, otomorfizma grupları

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI Soyut Cebir Prof. Dr. Dursun TAŞCI Ankara 2007 674 ÖNSÖZ Bu kitap; Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde uzun yıllar okutmuş olduğum Soyut Cebir ve Cebire Giriş ders notlarının düzenlenmesi ve daha

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF İLERİ DÜZEL MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF İLERİ DÜZEL MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF İLERİ DÜZEL MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ 1 4 TÜREV 12.1.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ANALİZ I: (4.2.0) Bağıntılar ve Bağıntı Grafikleri, Fonksiyonlar, Limit. Süreklilik, Türev ve Türev Kuralları, Diferansiyel.Max.Min.Problemleri, Eğri Çizimler,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ FİNAL SORULARI 25-26 GÜZ DÖNEMİ ADI SOYADI :... NO :... SINAV TARİHİ VE SAATİ : A A A A A A A Bu sınav 4 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 9 dakikadır.

Detaylı

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi...

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi... ÇNDEKLER II. CLT KONULAR 1. Öz Deer Öz Vektör.. 1 Kare Matrisin Öz Deeri ve Öz Vektörleri... 21 Matrisin Karakteristik Denklemi : Cayley Hamilton Teoremi.. 26 Öz Deer - Öz Vektör ve Lineer Transformasyon

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ INT1001 MATEMATİK I (2 2) KÜME, SAYILAR, MODÜLER ARİTMETİK CEBİR KAVRAMI, POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER, ORAN VE ORANTI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI, DENKLEMLER,

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl MAT 103 Analiz I 5-4-2 7 Reel Sayılar, Tümevarım Yöntemi, Lineer Nokta Kümeleri, Fonksiyonlar; Giriş, Bazı Özel Fonksiyonlar, Trigonometrik

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik Kaynaklar Türkçe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI MATEMATİK 1 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları MATH274 Bahar 3 0 0

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri MAT 1001 Analiz-I (425): 1. Küme kavramı, Bağıntı ve Fonksiyon tanımları, Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel

Detaylı

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1 SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) 1. A = { k k Z, < k 4 } 4. N tam sayılar kümesinde i N için, k 1 B = { k Z, 1 k < 1 } k 1 A = 1 i,i 1 i ( ] kümeleri verildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2012 2013 Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları AÇILAN DERSLERİN İÇERİKLERİ MAT 1001 ANALİZ-I (4 2 5) DERSİN KODU VE ADI KREDİ Kontenjan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203 ÖNSÖZ Fakültemizin ikinci yarıyılında okutulan Matematik II dersi için hazırlanan bu kitap, Analitik Geometri kitabının devamı niteliğinde

Detaylı

Salim. Yüce LİNEER CEBİR

Salim. Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR ISBN 978-605-318-030-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel 11.12.2014 tarih ve 714 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı (Ders dili İngilizce olan şubeler dosyanın

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progdersplan_tr.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli

Detaylı

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Analitik Geometri MATH172 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok.

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS Analiz I MT101 1. Sınıf 1. Dönem 4 Teo.+2 Uyg. 5 7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti, Limit

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ANALİZ - DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde 30. yıl Fikret Hemek ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Analiz-Diferansiyel Denklemler

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Genelleştirilmiş Koordinatlar... 2 1.3. Koordinat Dönüşüm Denklemleri... 3 1.4. Mekanik Dizgelerin Bağ Koşulları... 4 1.5. Mekanik Dizgelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Ders Notları Dr. Serkan Aksoy 2016 http://www.gyte.edu.tr/dosya/102/~saksoy/ana.html 1 Gelecek önerileri için, lütfen Dr. Serkan Aksoy (saksoy@gyte.edu.tr) ile

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi 2. KURUMUN ADRESİ : Cumhuriyet Mah. Akyar Cad. No:87/B 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 4. PROGRAMIN ADI : MATEMATİK

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2. LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN Konu anlatımlı Örnek çözümlü Test çözümlü Test sorulu Deneme sınavlı GEOMETRİ-2 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 201-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 12.SINIFLAR İLERİ DÜZEY ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: TÜREV (70) LİMİT VE SÜREKLİLİK (14) 1. Bir fonksiyonun bir

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EGİ 1023 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0-3) Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ

1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ SAYISAL ANALİZ 1. Hafta SAYISAL ANALİZE GİRİŞ 1 AMAÇ Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal analiz yöntemlerinin algoritmik olarak çözümü ve bu çözümlemelerin MATLAB ile bilgisayar ortamında

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2013-2014) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progamac.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli dersin

Detaylı