Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! Arazi Ticari Mal. Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! Arazi Ticari Mal. Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi"

Transkript

1 Kadastro: 48 ayrı dilde Cadastre, Kataster, catastro, кадастр,,مسح 地 籍 冊 ; 土 地 清 冊, cadastro, Cadaster, catasto cadastre, 本 当 の 財 産 の 所 有 者 を 示 す 許 可, קרקעות,רישום 토지 대장, kataster, Ουσ. κτηματολόγιο, cadaver, pozemková kniha, kadaster, เจ าหน าท ส าน กงานท ด น, cadastru, katastar, kadastër, kataster, кадастр, Katastroa, kadastr, katastar, katastr, kadaster, Katastro, Katastri, catastro, katastar, Catastro, kadastras, kataszter, катастарот, katast, Кадастрын, Kadastri, cadastru, катастар, சர, Địa chính, κτηματολόγιο kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit ve kayıt edilmesi işlemi" Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! 1 KADASTRONUN EVRİMİ Arazi Zenginlik Arazi Ticari Mal Arazi Kıt Kaynak Arazi Toplumsal Kıt Kaynak Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi Feodalizm Endüstri Devrimi Savaş sonrası yapılanma Bilgi devrimi Kadastronun evrimi MALİ HUKUKİ YÖNETSEL ÇOK AMAÇLI Arazi Vergilendirme Arazi Pazarı Arazi Yönetimi Sürdürülebilir kalkınma (Dr.Ayşe Yavuz Özalp) Kadastro; toprak-insan ilişkilerindeki değişiklikler ve gelişmelere paralel olarak; toplumdaki yönelimlere ve ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. Turkey, April

2 Dünyada Kadastro 2014 Vizyonu FIG - Kadastro 2014 Her türlü kamusal haklar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere arazinin tüm yasal durumunu gösterecektir. Kadastro ve tapu sicilleri birlikte değerlendirilecektir. Kadastral haritacılık, yerini uzun ömürlü kadastral modellemeye bırakacaktır. Kalem ve kâğıt kadastrosu ortadan kalkacaktır. Kadastro 2014, yüksek düzeyde özelleşmiş olacak ve kamu-özel sektör daha fazla birlikte çalışacaktır. Kadastro 2014 de maliyet geri kazanımlı olacaktır. (Kaufmann ve Steudler, 1998). Yeni Gündem..Kadastro 2034.!! 3 from: Land Administration (Peter Dale and John McLaughlin) Kıyı kenar hakları Geçit hakla rı Riparian rights Orman hakkı Manzara hakkı, Hayvan hakkı, Avlanma ve Balıkçılık hk. Mevsim hakkı, Koruma hakkı, Yeşillendirme hk., Rüzgar hakkı, Çevre hakkı, Toprakla temas, Henüz keşfedilmemiş haklar,.. Kompleks Mülkiyet Kaydı RRR s Rights : Haklar Restrictions : Kısıtlamalar Responsibilities : Sorumluluklar Bazı ülkelerde yeni konuşulmaya başlanan, ancak bizim mevzuatımızda var olan, yabancı olmadığımız kavramlar. Kadastral Parsele dayalı Mülkiyet Hakları Üç Boyutlu (3D) Modellenebilmelidir Turkey, April

3 (NSDI) MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ (Parsele dayalı, parsel bazlı) CBS; e-devlet SAYISAL ENTEGRE TAPU_KADSTRO TEMEL HARİTA ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) 5 ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) TUSAGA-Aktif İstasyonları 147 adet (K.K.T.C. dahil) 6 Turkey, April

4 Türkiye ve KKTC de Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturma çalışmaları: ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) Ankara Kontrol Merkezi Çalışma Prensibi ADSL İstasyonlar (147 Adet) Arazi Kullanıcısı 1. ÖLÇ x,y,z,t 2. BAĞLAN 3. DÜZELT birkaç saniye içinde cm duyarlılığında konum ölçümü!!! 7 Yüklenici tarafından ilk etapta, şantiye olarak bir otel kiralanmak sureti ile çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra bir otel (kent otel) satın alınarak, Örnek: Proje bedelinin 1/2 oranında bir harcama gerçekleşmiş, otel restore KKTC nin edilmiş yüzeyve ağı günde Türkiye yaklaşık de 120 kullanılan kişininsistemle barınma, çalışma, iaşe ve ibatesinin uyumlu olarak sağlanacağı oluşturulmuştur. bir modern şantiye binası oluşturulmuştur. ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) Bunun dışında projede görevli yüklenici ve TKGM teknik elemanlarının ihtiyaç duydukları bilgisayar sistemi, çizim sistemleri ve bütün diğer yazılım ve donanımlar devreye sokulmuş durumdadır. Çalışmalar; TKGM tarafında 1 genel koordinatör, 4 mühendis 29 teknisyen, TKMD ce Danışma Kurulu, Yüklenici tarafından 15 mühendis 60 teknik eleman (35 teknik eleman KKTC vatandaşı), 35 GPS ve elektronik ölçü aleti, 20 civarında arazi aracı ile yürütülmektedir. İlk etapta sadece ihale kapsamının değil bütün KKTC nin yüzey ağı Türkiye de kullanılan sistemle uyumlu olarak oluşturulmuştur. Noktaların tamamı Pilye olarak inşa edilmiştir. 8 Turkey, April

5 TEMEL HARİTA Örnek: OBLIQUE HAVA FOTOĞRAFI Tor Valstad- Norvay 9 TEMEL HARİTA Renkli orto-foto + çizgisel harita+ sayısal değerler (birlikte) Turkey, April

6 Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu Tapu ve Kadastro Bilgileri Nasıl olmalıdır?? Sayısal olmalıdır, (Metrik sistemde ve Üniversal) Hukuksal olarak geçerli olmalıdır, Güncel olmalıdır, Yüzey ağına bağlı üretilmelidir, Büyük ölçekli haritaların yapım tekniğine uygun olmalıdır, İmar, Kamulaştırma ve benzer projelerin ihtiyacını karşılayacak kapsam ve doğrulukta olmalıdır, Zemini yansıtmalıdır, pafta ve sistemdeki bilgiler aynı olmalıdır, Yenileme ve güncelleme İkinci Kadastro anlayışı ile üretilmelidir. 3 Boyutlu olmalıdır (tescil edilmesi gereken bütün hakları kapsamalıdır.) Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturmalıdır. (2005 yılında 3402 sayılı yasada yapılan değişiklikle TKGM ye verilen yeni görev) 11 Harita -Tapu -Kadastro bilgisi üreten ve kullanan elliden fazla disiplin ve sektör bulunmaktadır. yanlış kenarlaşma ve sayısallaştırma hataları Pafta zemin uyumsuzluğu Güncel olmaması Tescil dışı yapılar ve alanlar v.b. Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan kadastro bilgileri 12 Turkey, April

7 Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan kadastro bilgilerinin sonuçları??!!!? Komşularımızı kızdıracak bir şey mi yaptık? Sınır anlaşmazlıkları, Uzun süren davalar, Mülkiyete dayalı yatırım projelerinde engeller, Kentsel ve kırsal alan düzenlemelerinde çözümsüzlük, Ekonomik Kayıplar. KKTC Kadastro Yenileme Çalışmalarında Yasal Dayanak: DEVLET GELİRİ İLE İLGİLİ OLARAK KADASTRO YAPILMASINI ÖNGÖREN YASA (5Temmuz 1880), Fasıl yılında değişikliğe uğradı; VERGİ KADASTROSU YASASI Fasıl 224 TAŞINMAZ MAL (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Taktiri) YASASI olarak değişiklikler, Emirnameler, (3/1960 ve 7/1978 ve 18/2006 Sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Teknik Şartnamede uygulama esasları! Güney Kıbrıs ta çok benzer bir çalışmanın Resurvey Project adıl altında yapıldığını görmekteyiz Yine yasal dayanak olarak aynı yasa ve Fasıl 224 kullanılmaktadır yılında KADASTRO Kanununda yapılan bir değişiklikle, Lisanlı Ölçme Bürolarının Kamu sektörü yanında görevlendirildiği görülmektedir. Haritalar ve Kayıtlar aynı olduğu için yapılan çalışmalar da çok benzer niteliktedir. Resmi yoldan harita, belge ve bilgi temini yapılmaktadır, Raporlardan, bildirilerden ve internette yayınlanan deneyimlerden yaralanılmıştır, Turkey, April

8 SAYISAL ENTEGRE TAPU_KADSTRO KKTC Kadastro Yenileme ve Tapu Otomasyonu Projesi: KKTC de mülkiyet yapısının kökleri esasen yıllarında Adaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğuna dayanmaktadır yılında yapılan bir anlaşma ile Kıbrıs, İngiliz egemenliği altında girmiştir. Tüm adanın arazi sınıflandırması ve vergi amacı ile ilk mülkiyet tespit haritaları basit üçgenleme, zincir, plançete gibi metotlar kullanılmak sureti ile bu dönemde yapılmıştır. Mülkiyet kayıt sistemi de yine bu dönemde oluşturulmaya başlanmıştır. 15 Kıbrıs ın kadastrosu, İngilizler tarafından 1904 lü yıllardan itibaren, çeşitli etaplar, farklı yöntemler ve hassasiyetler kullanılarak 1960 lı yıllarda tamamlanmıştır. Bu haritaların da sadece ozalit kopyaları mevcut olup, çoğunluğu deforme olmuş ve yırtılmıştır. Ölçü, hesap ve koordinat değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut paftalar grafik pafta olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen eldeki tek kaynak olduğundan, kadastro, belediyecilik, şehir planlama, kamulaştırma v.b. çalışmalar bu paftalar üzerinden yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu paftalar kullanılarak, topraklandırma ve eşdeğer mal karşılığı dağıtılan parsellerin, sağlıklı bir aplikasyonu yapılamadan hak sahiplerine teslim edildiğinden, sınır ihlalleri oluşmuştur. 16 Turkey, April

9 Tapu Sicili halen uygun olmayan şartlarda yürütülmektedir. Mal sahipleri sicili tutulmakla birlikte, malik bilgilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılamamaktadır. Çünkü «Soyadı Kanunu» 1983 lü yıllarda kabul edilmiştir. Ondan önce soyadı yerine erkeklerde baba adı, kızlarda ise önce baba, evlendikten sonra ise eş adı kullanılmıştır. Bazen aynı kişiye ait mallar farklı sayfalarda mal sahipleri siciline işlenmiştir. Belge Esastır ilkesi (eldeki belgeler kıymetli kağıt niteliğinde) Kadastro yapıldıktan sonra maliklerin talebine göre tapu kayıtları yapılmış ve eski tapu kütüklerinin çoğunluğunun mevcut olmaması nedeniyle halen tapuya kaydı yapılmamış veya güncellenmemiş parseller mevcuttur. 17 Cyprus Geodetic Reference System Map Projection: Cassini Reference Spheroid: Clark º 20 E Cyprus First Cadastral Map 0,0 35º N Dr. Elikkos Elia 18 Turkey, April

10 ESKİ HARİTALAR 19 Eski kadastro haritaları ve üretim teknolojisi hakkında bilinmesi gerekenler: Çalışmalara başlamadan önce yenileme yapılacak pafta ve kayıtları durumunun tespiti önemlidir. Çünkü bir taraftan bu bilgiler ve bunlara dayalı olarak edinilmiş hakların korunması, bir taraftan da yeni ve modern teknolojiye uygun olarak yeniden elde edilmesi gereği vardır. Bu nedenle yenileme işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. Hak sahiplerinin konu hakkında bilgi sahibi olmaları, yapılan çalışmanın mahiyetini anlamaları, birlikte çalışma gereği, mevcut hukuksal hakların korunması, ilan, itiraz, yargı süreçleri bu işin en temel süreçleridir. Bu haritaların üretiminde birçok hata kaynağı söz konusudur. Yenileme çalışmaları yapılırken bu hata kaynaklarının iyi bilinmesi ve eldeki haritaların hangi şartlarda üretildiği, ne tür hatalar yapılmış olabileceği göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 20 Turkey, April

11 KKTC de kullanılan bazı birimler 1 inch = 2,54 cm (1/12 ayak) 1 zincir dilimi= 1 ayak = 30,48 cm 1 Dönüm = 4 Evlek = ay 2 = m 2 1 Evlek = 3600 ay2 = 334,5 m 2 1 m 2 = 10,76 ay yılları arasında kullanılan ölçü zincirleri 21 Ölçü jalonu Sayma çubuğu 22 Şakül Turkey, April

12 ( ) Yıllarında Kullanılan Plançete ve ölçü şeridi 23 Turkey, April

13 Plançete masası Bütün önemli detay noktalarına doğrultu bakışı Plançete ile direkt harita altlığına çizim yapılır, Ölçü karnesi, kullanım (sınırlandırma) krokisi, ölçü krokisi, poligon hesabı benzer işlemler bulunmaz. Ölçü metodunun bazı yapısal hata kaynakları. Mesafe ölçüsünde hesaplanabilen ve gelişigüzel hatalar Şerit standart uzunluk hatası Eğim Germe Sıcaklık Sarkma Doğrultudan sapma (aliymandan sapma), Unutulan ölçü (şerit boyu sayma hatası), Genelleştirme hataları, Sıfırlama (şerit başlangıcında), Ürün boyu engeli, Okuma ve Yazım hataları Kişisel ve diğer kaba hatalar. Sarkma hatası Turkey, April

14 Eğimli ve kırık arazide ölçüm hataları Rod Ölçü jalonu Ölçü jalonu A A 1 A 2 A 3 A 4 B A A 1 A 2 A 3 A 4 B Yatay ölçüde Doğrultudan sapma (aliymandan sapma) Turkey, April

15 Parsel kırık noktaları arazide işaretlenmediği zaman, bazı köşeler ihmal edilebilir.! Örnek parsel 22 kırıklı olduğu halde, 5 kırık (köşe) noktası ile ölçüldüğü olur. Aynı parsel orto-foto harita sınırlandırma altlığı olarak kullanılır ve ölçülürse bu ihmaller fark edilir, çok daha kaliteli kadastro ve yenileme yapılmış olur. Ölçü esnasında Genelleştirme hataları 29 Haritadan sayısallaştırma yeterli olur mu?? 1/2500 ölçekli çizgisel grafik harita en iyi hassasiyeti 0.2 mm * 2500 = m Üretim, sayısallaştırma, dönüşüm, kenarlaştırma v.b. Hatalar eklendiğinde = m hata sınırından bahsedebiliriz. Bu 1/ ve daha küçük ölçek demektir. PARSEL İnsan gözü tıbben en çok 0,2 mm ayırma gücüne sahiptir. Bu hata sınırı olarak kabul edilmektedir 30 Turkey, April

16 Haritadan sayısallaştırma yeterli olur mu?? Grafik veya çizgisel haritaların üretim teknolojisinden kaynaklanan hata sınırı. 4.00m Grafik parsel Zeminde parselin durumu 4.00m Grafik sayısallaşmış parsel Günümüzde bu tür veri aktarımı, sadece envanter amaçlı yapılmaktadır. Niteliksiz bir Kadastro çözüm olmak yerine, problem olmaktadır. 31 İngiliz ekolünde kadastro ve mülkiyet hakkı: (Parsel Sınırı Kavramı) General boundaries :"This title plan shows the general position of the boundaries: it does not show the exact line of the boundaries. Measurements scaled from this plan may not match measurements between the same points on the ground.". Genel Sınır: (OS halihazır sınır) Bu tapu planı parsel sınırlarının genel durumunu gösterir. Parseller arasındaki kesin hukuksal sınırı göstermez. Plandaki sınırlar ile zemindeki sınırlar birebir çakışmayabilir. Fixed boundaries : Every property, whether or not it is registered, has exact legal boundaries. These are lines separating the land owned by one person from that owned by a neighbour. Deeds rarely identify these legal boundaries precisely and often the owners do not know where they are. Trying to establish the exact position of the boundaries at the time of registration could involve a great deal of expense and may cause a dispute that would otherwise not have happened. For these reasons the great majority of land in England and Wales is registered with general boundaries only. Kesin hukuksal sınırlar: Kayıtlı olsun olmasın her taşınmazın bir «kesin hukuksal sınırı vardır.» Bu sınır bir parseli komşu parselden ayıran bir çizgi niteliğindedir. Kadastro bilgileri ve haritalar bu sınırı tam olarak hassas bir şekilde otaya koysa bile, genellikle bu sınır mal sahiplerince tam olarak bilinmez veya mutabık olamazlar. Bu nedenle kadastro sırasında kesin hukuksal sınırların belirlenmesi çok zaman alıcı, pahalı ve zahmetli bir iştir. Bu nedenle İngiltere ve etkili olduğu ülkelerde genel sınır (OS halihazır sınır) tespiti şeklinde yapılagelmiştir. 32 Turkey, April

17 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Understanding General Boundaries Genel Sınır kavramını anlatmak için yayınlar hazırlanmıştır 33 «Genel Sınır» a göre düzenlenen Kadastro sistemlerinde, zemindeki sınır hukuken geçerli ve esas kabul edilir. Bu nedenle zemindeki sınır işaretleri kalıcı olarak tesis edilmektedir 34 Turkey, April

18 Türkiye de Kadastro ve mülkiyet hakkı (Kayıt Esastır ilkesi) MEDENİ KANUNUN 719 (ESKİ 645.) MADDESİ; DEVLET GÜVENCESİ TAŞINAMAZIN SINIRLARI, TAPU PLANLARI VE ARZ ÜZERİNDEKİ SINIR İŞARETLERİ İLE BELİRLENİR. TAPU PLANLARI İLE ARZ ÜZERİNDEKİ İŞARETLER BİRBİRİNİ TUTMAZSA ASIL OLAN PLANDAKİ SINIRDIR. ÜLKEMİZDE TAPU SİCİLİNİN DÜZENLENMESİNDEN DEVLET KUSURSUZ SORUMLUDUR. TAŞINMAZ MALİKLERİ VE HAK SAHİPLERİ SİCİLLER ÜZERİNDE YAZILI İZİNLERİ VEYA MAHKEME KARARI OLMADAN YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİKTEN ZARAR GÖRMÜŞLERSE, BU ZARAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. Ne zaman yenileme gerekir? Mevcut kadastro haritaları; Teknik nedenlerle yetersiz kalma, Uygulama niteliğini kaybetme, Eksikliği görülme, Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme, hallerinden bir veya birkaçının bulunduğu durumlarda Kadastro Yenilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Sınırlandırma (kullanım)hatası, Ölçüm Hatası, Çizim hatası, Hesap hatası, yüz ölçümü hatası şeklinde olabilir, Zemin kullanımı değişmiş olabilir, 36 Turkey, April

19 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yenilemede sınır tanımları; Sabit sınır: Zeminde mevcut olup kadastrodan beri değişmediği tespit edilen çekişmesiz sınırdır. Geçerli sınır: kadastro teknik belgeleri ile bundan sonraki değişiklik işlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır. Geçerli sayılabilecek sınır: Malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır. Belirsiz sınır: Zeminde mevcut olmayan ancak dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır. Çekişmeli sınır: Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan sınırdır. Değişebilir sınır: Zeminde mevcut olup da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere komşu sınırdır. 37 Başlangıç çalışmaları; KKTC ve TC den İlgili Bakanlıklar arasında 1998 yılından itibaren Yenileme çalışmalarına yönelik Protokoller imzalanmıştır. Türkiye den görevlendirilen elemanlar tarafından 1998 yılında başlanılmış, ancak 11 yılda 21 bin parsel yenilenebilmiştir. İşlerin hızlandırılması için 2013 yılı başında TKGM tarafından yapılan ihale ile, 1 yıllık bir sürede üç paket halinde 125 bin parselin yenilenmesi öngörülmüştür. Proje Süresi 1 yıl, proje bedeli yaklaşık 2 milyon USD (5MilyonTL) 38 Turkey, April

20 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Başlangıç çalışmaları; Yüklenici tarafından ilk etapta, şantiye olarak bir otel kiralanmak sureti ile çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra bir otel (kent otel) satın alınarak, Proje bedelinin 1/2 oranında bir harcama gerçekleşmiş, otel restore edilmiş ve şantiye binası oluşturulmuştur. Bunun dışında projede görevli yüklenici ve TKGM teknik elemanlarının ihtiyaç duydukları bilgisayar sistemi, çizim sistemleri, diğer yazılım ve donanımlar temin edilmiştir. Çalışmalar; TKGM; Proje gurubu; (1 genel koordinatör, 1 koordinatör, 3 mühendis, 25 teknisyen), TKDM ; Danışma Kurulu; (Tapu Kadastro Dairesi Müdürünün Başkanlığında, KKTC Tapu Müdürleri, Koordinatör, Mühendisler ve hukukçulardan teşekkül ekip), YÜKLENİCİ; 15 mühendis, 60 teknik eleman ve donanım; (35 teknik eleman KKTC vatandaşı), 35 GPS ve elektronik ölçü aleti, 20 civarında arazi aracı ) ile yürütülmüştür. 39 Kadastro Ekibi ; Teknisyenler, Vatandaşlar, Bilirkişiler, Muhtar ile birlikte parsel sınırlarını tespit eder. Sınırlar işaretlenir ve ölçülür. Mevcut Kadastro sayısal formatta Mekansal Bilgi Sistemlerine, uygun olarak güncellenmektedir. 40 Turkey, April

21 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Projenin Basında ve kamuoyunda tanıtımı; Biz ne yapıyoruz İnsanlar ne yaptığımızı düşünüyorlar 42 Turkey, April

22 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Proje ekibi ve Danışma Kurulunun, Şantiyede bilgilendirme toplantısı sonrası. 43 Dr. Sibel SİBER K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel SİBER arazi ekibi ile 44 Turkey, April

23 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Sn.Serdar Denktaş KKTC Başbakan Yardımcısı Sn.Serdar Denktaş arazi ekibi ile 45 KKTC Başbakanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu na Brifing arz 46 Turkey, April

24 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 KKTC Cumhurbaşkanı, Sn. Dr. Derviş Eroğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Hasan Taçoy, Brifing Arz. 47 Ana noktalar Pilye olarak inşa edilmiştir. GNSS ve Nivelman Ağı İstatistikleri Tüm KKTC yi kapsamaktadır. 4 CORS (Sürekli Ölçüm Yapan GPS İstasyonu) mevcuttur. Toplam 105 adet yer kontrol noktası tesis edilmiştir. 37 adet C2(SGA)-PİLYE 68 adet C3(ASN)-Zemin taşı KKTC Sıklaştırma Ağı ve Yükseklik ağı Konumsal koordinat belirlemede 1.55 cm Yükseklik belirlemede 2.08 cm duyarlılığa sahiptir. (Türkiye de 10,6cm) KKTC sınırları içersinde günün her saatinde anlık olarak yükseklik ve koordinatlar saniyeler içersinde belirlenebilmektedir. Tüm Kamu ve Özel sektördeki kullanıcılara açıktır. 48 Turkey, April

25 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yapılan Çalışmalar Otomasyondan alınan Map İndex: 49 Yapılan Çalışmalar 50 Otomasyondan alınan tapu kayıtları Turkey, April

26 Yapılan Çalışmalar 51 Taranarak bilgisayara aktarılan eski kadastro paftaları Yapılan Çalışmalar 52 sayısallaştırılıp vektör e dönüştürülen eski kadastro haritası Turkey, April

27 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Resim şu anda görüntülenemiyor. Yapılan Çalışmalar Her parsel köşesi arazi de GPS ve elektronik aletle ölçüm 53 Yapılan Çalışmalar Orto-görüntü izlenerek arazi ölçüleri yapılmakta ve bilgisayar ortamına aktarılmakta 54 Turkey, April

28 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 YAPI ve TESİSLER GEÇERLİ SAYILABİLECEK SINIRLAR (YEŞİL) SABİT SINIRLAR (SİYAH) ÇEKİŞMEYE KONU MALİKLERCE GÖSTERİLEN SINIRLAR (KIRMIZI) ZEMİNDE MEVCUT SINIR (YEŞİL) Sınırların Tanımlanması ve zeminde arazi kullanımı Mevcut Tüm Sınırlar ile Yapı ve Tesislerin Ölçüsü KADASTRO PAFTASI SINIRLANDIRMA ve ÖLÇÜ KROKİSİ DİĞER KADASTRO ÖLÇÜLERİ YER KONTROL NOKTALARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Her Sınır, Parsel ve Ada İçin Tutulan Notlar FOTOGRAMETRİK HARİTA ORMAN HARİTASI ve TUTANAKLARI HALİHAZIR HARİTALAR ORTOFOTO veya HAVA FOTOĞRAFI MALİKLERİ ve BİLİRKİŞİ BEYANLARI DETAYLI ZEMİN ÖLÇÜSÜ SINIR TANIMLAMA NOTLARI, PARSEL KULLANIMLARI DEĞİŞİKLİK BELGELERİ MAHKEME BİLGİ ve BELGELERİ 56 Turkey, April

29 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, ÖRNEK: Yeni oluşturulan, Sayısal Kadastro haritası ve ortho - görüntü 57 Yeni harita: ITRF 96, metrik, sayısal, hukuken geçerli, Mekansal Bilgi Sisteminin altlığı olacak harita. 58 Turkey, April

30 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yapılan çalışmaların Vatandaşların İnceleme ve varsa itirazlarına sunulan askı ilanı Süre: 60 gün (Şantiye merkezi, Köy, ve Tapu Müdürlüğünde ilan ediliyor) 59 Projenin tamamlanması ile; Proje KKTC de mülkiyet dönüşümü niteliği taşımaktadır. İngiliz ölçü birimine göre üretilmiş olan kadastro paftaları ve mülkiyet kayıtları, metrik sistemde, güncel, sayısal, hukuken geçerli yeni bir yapı oluşmuştur, Kentleşme, imar, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel dönüşüm gibi faaliyetler çok daha ekonomik, efektif ve kısa zamanda sonuçlanabilecektir, Mülkiyet davaları çok büyük oranda azalacaktır, Yenileme çalışmaları K.K.T.C. aynı zamanda ilgili mevzuatın geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 60 Turkey, April

31 Sonuç; Emek-yoğun nitelikte sürdürülen çalışmaların öngörülen sürede tamamlanabilmesi her iki ülke için prestij öneme sahiptir. özellikle TKDM ve TKGM tarafından görevlendirilen, mühendis ve teknisyenlerin sayısı, nitelikleri, çalışma azimleri, verimlilikleri ile Çekirdek Proje gurubunun devamlılığı birinci öncelikli husustur. Projede İlk üç-dört aylık dönem KKTC ye ve çalışma ortamına uyum sağlanması süreci nedeni ile istenilen düzeyde verimli olamamıştır. Ancak daha sonraki süreçle ilgili olarak, yapılan görevlendirmelere paralel, TKDM, proje koordinatörlüğü, mühendis ve teknisyenlerce Proje süresini kapsayan bir iş planı, günlük izleme programı hazırlanmıştır. Bu programa titizlikle uyulması takip edilmiştir. 61 Sonuç; tarihi itibariyle 61 birimde Yeni Tapu Kütükleri, Haritalar, ve sayısal değerler, TKDM ne devredilmiştir. Toplam Parsel (1/1000 ve 1/2000 lik 1307 pafta) Tapu Kütüğü K. Mülkiyeti Kütüğü oluşmuştur. Komisyonlarca yapılan itirazlar incelenmiş sonuçlandırılmıştır. Yaklaşık 18 bin parselin ölçüsü idari olarak tekrar yaptırılmıştır, (Kontrol sonucu ölçü kalitesi, poligon ölçü, hesap, röperleri hususlar yetersiz bulunduğundan ve şartnamede öngörülmeyen askı sonrası itirazlar v.b. Nedenlerle) Ayrıca geçiş yaşanmaması için, çalışmaların yapıldığı Lisanlı yazılımın son versiyonu üç adet Kadastro bilgisayarlarına kurulmuş, eğitimler verilmiştir. 62 Turkey, April

32 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi projeleri; İşleyen ve nitelikli Mekansal Bilgi Sistemi kaliteli bir kadastro ve mülkiyet yapısı oluşturulması ve bunun yasal altlığının da kurulmuş olması ile mümkündür. Türkiye, Dünyada gelinmiş olan seviyeyi yakalamış durumdadır. Halen yapılacak çalışmalar bulunmasına rağmen kamuda ve özel sektörde bu alt yapının oluşmuş olduğu görülmektedir. TKGM tarafından yürütülen Kadastro Modernizasyon Projesi çok başarılı bir örnek olmuştur. Bu deneyimler ışığında KKTC de yürütülmekte olan çalışmalar ele alınmaktadır. HEDEF; Kadastro haritaları ve mülkiyet kayıtlarındaki Yapısal Hataların giderilmesi ; sayısal entegre Tapu-Kadastro hedeflenmiştir. Bitirilip teslim edilen yaklaşık parsel yenileme işi yanında parsel işin ihale ve yer teslimi yapılmış, çalışmalarda önemli ilerlemeler de kaydedilmiştir. Bu paketin 2016 yılının başlarında tamamlanabileceği öngörülmektedir. Geriye kalan %55 lik bölümün de hazırlıkları yapılmaktadır. Sonuç; Kadastro Yenileme işlemi teknik bir iştir, her kesim açısından; mevcut mülkiyet ve kazanılmış haklar korunarak yapılmaktadır. Bu yasal bir zorunluluktur. 63 Eğer iyi işleyen Mekansal Bilgi Sistemi kurmazsanız, Her zaman iki demir yolunuz olacaktır. (Dr.Ayşe Yavuz Özalp) 64 Turkey, April

33 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 (NSDI) Mekansal Bilgi Sistemi Arz Ederim 65 Turkey, April

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir The World Cadastre Summit, 21.04. PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TUSAGA-AKTİF İN YERİ VE ÖNEMİ The World Cadastre Summit Congress&Exhibition İstanbul- 1 / 29 Nisan/ Sunum İçeriği 1- TUSAGA-AKTİF

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1 İHALELİ KADASTRO ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MÜLKİYET BİLGİLERİNİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA MUHAFAZA ETMEK, GÜNCELLEMEK VE HİZMETE SUNMAK. Misyonu ile çalışmalarını sürdüren TKGM; 168

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ö. A. ANBAR Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürü, istanbulbolge@tapu.gov.tr 1. Giriş Anayasanın 35. maddesi ile herkesin

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli İlave Hizmet Bedeli HİZMET BEDELİ 87,25 TL 11,75 TL Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı

Detaylı

Harun Reşit Uğu, WCS-CE, Istanbul, Turkey, April

Harun Reşit Uğu, WCS-CE, Istanbul, Turkey, April THE WORLD CADASTRE SUMMIT DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İKİNCİ KADASTRO KAPSAMINDA KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ: KONYA/EREĞLİ ÖRNEĞİ UNDER THE SECOND CADASTRE STUDIES INVESTIGATION

Detaylı

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI 2015 FİYATLARI YEN. DEĞ OR %10,11 SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 75,00 TL 82,50 TL İlave

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Şebnem YÜRÜKLER AKÇA,Ali Kazım TELLİ,Ertuğrul EYÜBOĞLU,Hülya KARSLI,Osman

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 1-BAŞVURU FİŞİ SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 2-KADASTRO DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TANIMLAR Hizmet Bedeli İmar Parseli

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

KASIM / 2015 Sedat BAKICI

KASIM / 2015 Sedat BAKICI PARSEL BAZLI KONUMSAL SERVİSLER TKGM NiN GÖREVLERİ TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİNİ HAZİNENİN SORUMLULUĞU ALTINDA YERİNE GETİRMEK, TAPU PLANLARININ YENİLENMESİNİ VE GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK, BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün 166. Kuruluş

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO Bazı Avrupa ülkelerinin kadastrolarına kısa bir bakış Norveç in Oslı kentinden 3B kadastro uygulaması örneği Tor Valstad Norway 1 3D CADASTRES IN EUROPE 2 YUNANİSTAN - 3B KADASTRO

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler.

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler. Eğik Resim Fotogrametrisi ve Arazi Yönetiminde Kullanım Alanları Nisan / 2015 1 / 43 Sunum İçeriği 1. Arazi Yönetimi 2. Eğik Resim Fotogrametrisi 3. Eğik Resim Fotogrametrisinin Arazi Yönetiminde Kulanım

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. Kibris Kadastrosu Hacire Deniz Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Nakliyat

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 KANUN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6544 Kabul Tarihi: 3/6/2014

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN Daire Başkan Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler The ve Kadastro 2034 ten Beklentiler Zeynel Abidin POLAT* Mehmet ALKAN* * YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Sunum Planı Kadastro 2014 Vizyonu Türkiye de Kadastro 2014 Çalışmaları : SWOT Analizi Diğer Ülkelerde

Detaylı

1 BAŞ VURU FİŞİ A) Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücreti Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerlidir.

1 BAŞ VURU FİŞİ A) Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücreti Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerlidir. 2014 YILI DÖNER SERMAYE HİZMETBEDELİ FİYAT ÇİZELGESİ (Döner Sermaye ücretleri; Maliye Bakanlığınca 19.11.2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 430 Sayılı Tebliğde belirlenen

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Plan başlıklı 1003 üncü maddesinde belirtilen,

Detaylı

Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi. Examination and Investigation of Cadastral Renewal Practices in Turkey

Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi. Examination and Investigation of Cadastral Renewal Practices in Turkey TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi Gökhan Bayram

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 1 14.03.2016 Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak. VİZYONUMUZ:

Detaylı

Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği

Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD)

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD) Sayısallaştırılmış ve yol dengelemeleri yapılmış uygulama imar planı (Düzenleme sınırı taslak olarak yol orta eksenlerinden geçirilmiş) Tapu planı (kadastro paftası) Uygulama paftası (Düzenleme sınırı

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK:

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI 626 HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) AİT 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS 2 İNG 127

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30. maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı