Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! Arazi Ticari Mal. Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! Arazi Ticari Mal. Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi"

Transkript

1 Kadastro: 48 ayrı dilde Cadastre, Kataster, catastro, кадастр,,مسح 地 籍 冊 ; 土 地 清 冊, cadastro, Cadaster, catasto cadastre, 本 当 の 財 産 の 所 有 者 を 示 す 許 可, קרקעות,רישום 토지 대장, kataster, Ουσ. κτηματολόγιο, cadaver, pozemková kniha, kadaster, เจ าหน าท ส าน กงานท ด น, cadastru, katastar, kadastër, kataster, кадастр, Katastroa, kadastr, katastar, katastr, kadaster, Katastro, Katastri, catastro, katastar, Catastro, kadastras, kataszter, катастарот, katast, Кадастрын, Kadastri, cadastru, катастар, சர, Địa chính, κτηματολόγιο kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit ve kayıt edilmesi işlemi" Mesleğimizde en evrensel kelime ve tanım.!!!!!!! 1 KADASTRONUN EVRİMİ Arazi Zenginlik Arazi Ticari Mal Arazi Kıt Kaynak Arazi Toplumsal Kıt Kaynak Toprak İnsan İlişkilerinin evrimi Feodalizm Endüstri Devrimi Savaş sonrası yapılanma Bilgi devrimi Kadastronun evrimi MALİ HUKUKİ YÖNETSEL ÇOK AMAÇLI Arazi Vergilendirme Arazi Pazarı Arazi Yönetimi Sürdürülebilir kalkınma (Dr.Ayşe Yavuz Özalp) Kadastro; toprak-insan ilişkilerindeki değişiklikler ve gelişmelere paralel olarak; toplumdaki yönelimlere ve ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. Turkey, April

2 Dünyada Kadastro 2014 Vizyonu FIG - Kadastro 2014 Her türlü kamusal haklar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere arazinin tüm yasal durumunu gösterecektir. Kadastro ve tapu sicilleri birlikte değerlendirilecektir. Kadastral haritacılık, yerini uzun ömürlü kadastral modellemeye bırakacaktır. Kalem ve kâğıt kadastrosu ortadan kalkacaktır. Kadastro 2014, yüksek düzeyde özelleşmiş olacak ve kamu-özel sektör daha fazla birlikte çalışacaktır. Kadastro 2014 de maliyet geri kazanımlı olacaktır. (Kaufmann ve Steudler, 1998). Yeni Gündem..Kadastro 2034.!! 3 from: Land Administration (Peter Dale and John McLaughlin) Kıyı kenar hakları Geçit hakla rı Riparian rights Orman hakkı Manzara hakkı, Hayvan hakkı, Avlanma ve Balıkçılık hk. Mevsim hakkı, Koruma hakkı, Yeşillendirme hk., Rüzgar hakkı, Çevre hakkı, Toprakla temas, Henüz keşfedilmemiş haklar,.. Kompleks Mülkiyet Kaydı RRR s Rights : Haklar Restrictions : Kısıtlamalar Responsibilities : Sorumluluklar Bazı ülkelerde yeni konuşulmaya başlanan, ancak bizim mevzuatımızda var olan, yabancı olmadığımız kavramlar. Kadastral Parsele dayalı Mülkiyet Hakları Üç Boyutlu (3D) Modellenebilmelidir Turkey, April

3 (NSDI) MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ (Parsele dayalı, parsel bazlı) CBS; e-devlet SAYISAL ENTEGRE TAPU_KADSTRO TEMEL HARİTA ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) 5 ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) TUSAGA-Aktif İstasyonları 147 adet (K.K.T.C. dahil) 6 Turkey, April

4 Türkiye ve KKTC de Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturma çalışmaları: ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) Ankara Kontrol Merkezi Çalışma Prensibi ADSL İstasyonlar (147 Adet) Arazi Kullanıcısı 1. ÖLÇ x,y,z,t 2. BAĞLAN 3. DÜZELT birkaç saniye içinde cm duyarlılığında konum ölçümü!!! 7 Yüklenici tarafından ilk etapta, şantiye olarak bir otel kiralanmak sureti ile çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra bir otel (kent otel) satın alınarak, Örnek: Proje bedelinin 1/2 oranında bir harcama gerçekleşmiş, otel restore KKTC nin edilmiş yüzeyve ağı günde Türkiye yaklaşık de 120 kullanılan kişininsistemle barınma, çalışma, iaşe ve ibatesinin uyumlu olarak sağlanacağı oluşturulmuştur. bir modern şantiye binası oluşturulmuştur. ÜLKE TEMEL AĞI (TUSAGA-AKTİF) Bunun dışında projede görevli yüklenici ve TKGM teknik elemanlarının ihtiyaç duydukları bilgisayar sistemi, çizim sistemleri ve bütün diğer yazılım ve donanımlar devreye sokulmuş durumdadır. Çalışmalar; TKGM tarafında 1 genel koordinatör, 4 mühendis 29 teknisyen, TKMD ce Danışma Kurulu, Yüklenici tarafından 15 mühendis 60 teknik eleman (35 teknik eleman KKTC vatandaşı), 35 GPS ve elektronik ölçü aleti, 20 civarında arazi aracı ile yürütülmektedir. İlk etapta sadece ihale kapsamının değil bütün KKTC nin yüzey ağı Türkiye de kullanılan sistemle uyumlu olarak oluşturulmuştur. Noktaların tamamı Pilye olarak inşa edilmiştir. 8 Turkey, April

5 TEMEL HARİTA Örnek: OBLIQUE HAVA FOTOĞRAFI Tor Valstad- Norvay 9 TEMEL HARİTA Renkli orto-foto + çizgisel harita+ sayısal değerler (birlikte) Turkey, April

6 Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu Tapu ve Kadastro Bilgileri Nasıl olmalıdır?? Sayısal olmalıdır, (Metrik sistemde ve Üniversal) Hukuksal olarak geçerli olmalıdır, Güncel olmalıdır, Yüzey ağına bağlı üretilmelidir, Büyük ölçekli haritaların yapım tekniğine uygun olmalıdır, İmar, Kamulaştırma ve benzer projelerin ihtiyacını karşılayacak kapsam ve doğrulukta olmalıdır, Zemini yansıtmalıdır, pafta ve sistemdeki bilgiler aynı olmalıdır, Yenileme ve güncelleme İkinci Kadastro anlayışı ile üretilmelidir. 3 Boyutlu olmalıdır (tescil edilmesi gereken bütün hakları kapsamalıdır.) Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturmalıdır. (2005 yılında 3402 sayılı yasada yapılan değişiklikle TKGM ye verilen yeni görev) 11 Harita -Tapu -Kadastro bilgisi üreten ve kullanan elliden fazla disiplin ve sektör bulunmaktadır. yanlış kenarlaşma ve sayısallaştırma hataları Pafta zemin uyumsuzluğu Güncel olmaması Tescil dışı yapılar ve alanlar v.b. Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan kadastro bilgileri 12 Turkey, April

7 Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan kadastro bilgilerinin sonuçları??!!!? Komşularımızı kızdıracak bir şey mi yaptık? Sınır anlaşmazlıkları, Uzun süren davalar, Mülkiyete dayalı yatırım projelerinde engeller, Kentsel ve kırsal alan düzenlemelerinde çözümsüzlük, Ekonomik Kayıplar. KKTC Kadastro Yenileme Çalışmalarında Yasal Dayanak: DEVLET GELİRİ İLE İLGİLİ OLARAK KADASTRO YAPILMASINI ÖNGÖREN YASA (5Temmuz 1880), Fasıl yılında değişikliğe uğradı; VERGİ KADASTROSU YASASI Fasıl 224 TAŞINMAZ MAL (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Taktiri) YASASI olarak değişiklikler, Emirnameler, (3/1960 ve 7/1978 ve 18/2006 Sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Teknik Şartnamede uygulama esasları! Güney Kıbrıs ta çok benzer bir çalışmanın Resurvey Project adıl altında yapıldığını görmekteyiz Yine yasal dayanak olarak aynı yasa ve Fasıl 224 kullanılmaktadır yılında KADASTRO Kanununda yapılan bir değişiklikle, Lisanlı Ölçme Bürolarının Kamu sektörü yanında görevlendirildiği görülmektedir. Haritalar ve Kayıtlar aynı olduğu için yapılan çalışmalar da çok benzer niteliktedir. Resmi yoldan harita, belge ve bilgi temini yapılmaktadır, Raporlardan, bildirilerden ve internette yayınlanan deneyimlerden yaralanılmıştır, Turkey, April

8 SAYISAL ENTEGRE TAPU_KADSTRO KKTC Kadastro Yenileme ve Tapu Otomasyonu Projesi: KKTC de mülkiyet yapısının kökleri esasen yıllarında Adaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğuna dayanmaktadır yılında yapılan bir anlaşma ile Kıbrıs, İngiliz egemenliği altında girmiştir. Tüm adanın arazi sınıflandırması ve vergi amacı ile ilk mülkiyet tespit haritaları basit üçgenleme, zincir, plançete gibi metotlar kullanılmak sureti ile bu dönemde yapılmıştır. Mülkiyet kayıt sistemi de yine bu dönemde oluşturulmaya başlanmıştır. 15 Kıbrıs ın kadastrosu, İngilizler tarafından 1904 lü yıllardan itibaren, çeşitli etaplar, farklı yöntemler ve hassasiyetler kullanılarak 1960 lı yıllarda tamamlanmıştır. Bu haritaların da sadece ozalit kopyaları mevcut olup, çoğunluğu deforme olmuş ve yırtılmıştır. Ölçü, hesap ve koordinat değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut paftalar grafik pafta olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen eldeki tek kaynak olduğundan, kadastro, belediyecilik, şehir planlama, kamulaştırma v.b. çalışmalar bu paftalar üzerinden yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu paftalar kullanılarak, topraklandırma ve eşdeğer mal karşılığı dağıtılan parsellerin, sağlıklı bir aplikasyonu yapılamadan hak sahiplerine teslim edildiğinden, sınır ihlalleri oluşmuştur. 16 Turkey, April

9 Tapu Sicili halen uygun olmayan şartlarda yürütülmektedir. Mal sahipleri sicili tutulmakla birlikte, malik bilgilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılamamaktadır. Çünkü «Soyadı Kanunu» 1983 lü yıllarda kabul edilmiştir. Ondan önce soyadı yerine erkeklerde baba adı, kızlarda ise önce baba, evlendikten sonra ise eş adı kullanılmıştır. Bazen aynı kişiye ait mallar farklı sayfalarda mal sahipleri siciline işlenmiştir. Belge Esastır ilkesi (eldeki belgeler kıymetli kağıt niteliğinde) Kadastro yapıldıktan sonra maliklerin talebine göre tapu kayıtları yapılmış ve eski tapu kütüklerinin çoğunluğunun mevcut olmaması nedeniyle halen tapuya kaydı yapılmamış veya güncellenmemiş parseller mevcuttur. 17 Cyprus Geodetic Reference System Map Projection: Cassini Reference Spheroid: Clark º 20 E Cyprus First Cadastral Map 0,0 35º N Dr. Elikkos Elia 18 Turkey, April

10 ESKİ HARİTALAR 19 Eski kadastro haritaları ve üretim teknolojisi hakkında bilinmesi gerekenler: Çalışmalara başlamadan önce yenileme yapılacak pafta ve kayıtları durumunun tespiti önemlidir. Çünkü bir taraftan bu bilgiler ve bunlara dayalı olarak edinilmiş hakların korunması, bir taraftan da yeni ve modern teknolojiye uygun olarak yeniden elde edilmesi gereği vardır. Bu nedenle yenileme işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. Hak sahiplerinin konu hakkında bilgi sahibi olmaları, yapılan çalışmanın mahiyetini anlamaları, birlikte çalışma gereği, mevcut hukuksal hakların korunması, ilan, itiraz, yargı süreçleri bu işin en temel süreçleridir. Bu haritaların üretiminde birçok hata kaynağı söz konusudur. Yenileme çalışmaları yapılırken bu hata kaynaklarının iyi bilinmesi ve eldeki haritaların hangi şartlarda üretildiği, ne tür hatalar yapılmış olabileceği göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 20 Turkey, April

11 KKTC de kullanılan bazı birimler 1 inch = 2,54 cm (1/12 ayak) 1 zincir dilimi= 1 ayak = 30,48 cm 1 Dönüm = 4 Evlek = ay 2 = m 2 1 Evlek = 3600 ay2 = 334,5 m 2 1 m 2 = 10,76 ay yılları arasında kullanılan ölçü zincirleri 21 Ölçü jalonu Sayma çubuğu 22 Şakül Turkey, April

12 ( ) Yıllarında Kullanılan Plançete ve ölçü şeridi 23 Turkey, April

13 Plançete masası Bütün önemli detay noktalarına doğrultu bakışı Plançete ile direkt harita altlığına çizim yapılır, Ölçü karnesi, kullanım (sınırlandırma) krokisi, ölçü krokisi, poligon hesabı benzer işlemler bulunmaz. Ölçü metodunun bazı yapısal hata kaynakları. Mesafe ölçüsünde hesaplanabilen ve gelişigüzel hatalar Şerit standart uzunluk hatası Eğim Germe Sıcaklık Sarkma Doğrultudan sapma (aliymandan sapma), Unutulan ölçü (şerit boyu sayma hatası), Genelleştirme hataları, Sıfırlama (şerit başlangıcında), Ürün boyu engeli, Okuma ve Yazım hataları Kişisel ve diğer kaba hatalar. Sarkma hatası Turkey, April

14 Eğimli ve kırık arazide ölçüm hataları Rod Ölçü jalonu Ölçü jalonu A A 1 A 2 A 3 A 4 B A A 1 A 2 A 3 A 4 B Yatay ölçüde Doğrultudan sapma (aliymandan sapma) Turkey, April

15 Parsel kırık noktaları arazide işaretlenmediği zaman, bazı köşeler ihmal edilebilir.! Örnek parsel 22 kırıklı olduğu halde, 5 kırık (köşe) noktası ile ölçüldüğü olur. Aynı parsel orto-foto harita sınırlandırma altlığı olarak kullanılır ve ölçülürse bu ihmaller fark edilir, çok daha kaliteli kadastro ve yenileme yapılmış olur. Ölçü esnasında Genelleştirme hataları 29 Haritadan sayısallaştırma yeterli olur mu?? 1/2500 ölçekli çizgisel grafik harita en iyi hassasiyeti 0.2 mm * 2500 = m Üretim, sayısallaştırma, dönüşüm, kenarlaştırma v.b. Hatalar eklendiğinde = m hata sınırından bahsedebiliriz. Bu 1/ ve daha küçük ölçek demektir. PARSEL İnsan gözü tıbben en çok 0,2 mm ayırma gücüne sahiptir. Bu hata sınırı olarak kabul edilmektedir 30 Turkey, April

16 Haritadan sayısallaştırma yeterli olur mu?? Grafik veya çizgisel haritaların üretim teknolojisinden kaynaklanan hata sınırı. 4.00m Grafik parsel Zeminde parselin durumu 4.00m Grafik sayısallaşmış parsel Günümüzde bu tür veri aktarımı, sadece envanter amaçlı yapılmaktadır. Niteliksiz bir Kadastro çözüm olmak yerine, problem olmaktadır. 31 İngiliz ekolünde kadastro ve mülkiyet hakkı: (Parsel Sınırı Kavramı) General boundaries :"This title plan shows the general position of the boundaries: it does not show the exact line of the boundaries. Measurements scaled from this plan may not match measurements between the same points on the ground.". Genel Sınır: (OS halihazır sınır) Bu tapu planı parsel sınırlarının genel durumunu gösterir. Parseller arasındaki kesin hukuksal sınırı göstermez. Plandaki sınırlar ile zemindeki sınırlar birebir çakışmayabilir. Fixed boundaries : Every property, whether or not it is registered, has exact legal boundaries. These are lines separating the land owned by one person from that owned by a neighbour. Deeds rarely identify these legal boundaries precisely and often the owners do not know where they are. Trying to establish the exact position of the boundaries at the time of registration could involve a great deal of expense and may cause a dispute that would otherwise not have happened. For these reasons the great majority of land in England and Wales is registered with general boundaries only. Kesin hukuksal sınırlar: Kayıtlı olsun olmasın her taşınmazın bir «kesin hukuksal sınırı vardır.» Bu sınır bir parseli komşu parselden ayıran bir çizgi niteliğindedir. Kadastro bilgileri ve haritalar bu sınırı tam olarak hassas bir şekilde otaya koysa bile, genellikle bu sınır mal sahiplerince tam olarak bilinmez veya mutabık olamazlar. Bu nedenle kadastro sırasında kesin hukuksal sınırların belirlenmesi çok zaman alıcı, pahalı ve zahmetli bir iştir. Bu nedenle İngiltere ve etkili olduğu ülkelerde genel sınır (OS halihazır sınır) tespiti şeklinde yapılagelmiştir. 32 Turkey, April

17 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Understanding General Boundaries Genel Sınır kavramını anlatmak için yayınlar hazırlanmıştır 33 «Genel Sınır» a göre düzenlenen Kadastro sistemlerinde, zemindeki sınır hukuken geçerli ve esas kabul edilir. Bu nedenle zemindeki sınır işaretleri kalıcı olarak tesis edilmektedir 34 Turkey, April

18 Türkiye de Kadastro ve mülkiyet hakkı (Kayıt Esastır ilkesi) MEDENİ KANUNUN 719 (ESKİ 645.) MADDESİ; DEVLET GÜVENCESİ TAŞINAMAZIN SINIRLARI, TAPU PLANLARI VE ARZ ÜZERİNDEKİ SINIR İŞARETLERİ İLE BELİRLENİR. TAPU PLANLARI İLE ARZ ÜZERİNDEKİ İŞARETLER BİRBİRİNİ TUTMAZSA ASIL OLAN PLANDAKİ SINIRDIR. ÜLKEMİZDE TAPU SİCİLİNİN DÜZENLENMESİNDEN DEVLET KUSURSUZ SORUMLUDUR. TAŞINMAZ MALİKLERİ VE HAK SAHİPLERİ SİCİLLER ÜZERİNDE YAZILI İZİNLERİ VEYA MAHKEME KARARI OLMADAN YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİKTEN ZARAR GÖRMÜŞLERSE, BU ZARAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. Ne zaman yenileme gerekir? Mevcut kadastro haritaları; Teknik nedenlerle yetersiz kalma, Uygulama niteliğini kaybetme, Eksikliği görülme, Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme, hallerinden bir veya birkaçının bulunduğu durumlarda Kadastro Yenilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Sınırlandırma (kullanım)hatası, Ölçüm Hatası, Çizim hatası, Hesap hatası, yüz ölçümü hatası şeklinde olabilir, Zemin kullanımı değişmiş olabilir, 36 Turkey, April

19 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yenilemede sınır tanımları; Sabit sınır: Zeminde mevcut olup kadastrodan beri değişmediği tespit edilen çekişmesiz sınırdır. Geçerli sınır: kadastro teknik belgeleri ile bundan sonraki değişiklik işlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır. Geçerli sayılabilecek sınır: Malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır. Belirsiz sınır: Zeminde mevcut olmayan ancak dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır. Çekişmeli sınır: Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan sınırdır. Değişebilir sınır: Zeminde mevcut olup da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere komşu sınırdır. 37 Başlangıç çalışmaları; KKTC ve TC den İlgili Bakanlıklar arasında 1998 yılından itibaren Yenileme çalışmalarına yönelik Protokoller imzalanmıştır. Türkiye den görevlendirilen elemanlar tarafından 1998 yılında başlanılmış, ancak 11 yılda 21 bin parsel yenilenebilmiştir. İşlerin hızlandırılması için 2013 yılı başında TKGM tarafından yapılan ihale ile, 1 yıllık bir sürede üç paket halinde 125 bin parselin yenilenmesi öngörülmüştür. Proje Süresi 1 yıl, proje bedeli yaklaşık 2 milyon USD (5MilyonTL) 38 Turkey, April

20 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Başlangıç çalışmaları; Yüklenici tarafından ilk etapta, şantiye olarak bir otel kiralanmak sureti ile çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra bir otel (kent otel) satın alınarak, Proje bedelinin 1/2 oranında bir harcama gerçekleşmiş, otel restore edilmiş ve şantiye binası oluşturulmuştur. Bunun dışında projede görevli yüklenici ve TKGM teknik elemanlarının ihtiyaç duydukları bilgisayar sistemi, çizim sistemleri, diğer yazılım ve donanımlar temin edilmiştir. Çalışmalar; TKGM; Proje gurubu; (1 genel koordinatör, 1 koordinatör, 3 mühendis, 25 teknisyen), TKDM ; Danışma Kurulu; (Tapu Kadastro Dairesi Müdürünün Başkanlığında, KKTC Tapu Müdürleri, Koordinatör, Mühendisler ve hukukçulardan teşekkül ekip), YÜKLENİCİ; 15 mühendis, 60 teknik eleman ve donanım; (35 teknik eleman KKTC vatandaşı), 35 GPS ve elektronik ölçü aleti, 20 civarında arazi aracı ) ile yürütülmüştür. 39 Kadastro Ekibi ; Teknisyenler, Vatandaşlar, Bilirkişiler, Muhtar ile birlikte parsel sınırlarını tespit eder. Sınırlar işaretlenir ve ölçülür. Mevcut Kadastro sayısal formatta Mekansal Bilgi Sistemlerine, uygun olarak güncellenmektedir. 40 Turkey, April

21 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Projenin Basında ve kamuoyunda tanıtımı; Biz ne yapıyoruz İnsanlar ne yaptığımızı düşünüyorlar 42 Turkey, April

22 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Proje ekibi ve Danışma Kurulunun, Şantiyede bilgilendirme toplantısı sonrası. 43 Dr. Sibel SİBER K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel SİBER arazi ekibi ile 44 Turkey, April

23 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Sn.Serdar Denktaş KKTC Başbakan Yardımcısı Sn.Serdar Denktaş arazi ekibi ile 45 KKTC Başbakanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu na Brifing arz 46 Turkey, April

24 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 KKTC Cumhurbaşkanı, Sn. Dr. Derviş Eroğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Hasan Taçoy, Brifing Arz. 47 Ana noktalar Pilye olarak inşa edilmiştir. GNSS ve Nivelman Ağı İstatistikleri Tüm KKTC yi kapsamaktadır. 4 CORS (Sürekli Ölçüm Yapan GPS İstasyonu) mevcuttur. Toplam 105 adet yer kontrol noktası tesis edilmiştir. 37 adet C2(SGA)-PİLYE 68 adet C3(ASN)-Zemin taşı KKTC Sıklaştırma Ağı ve Yükseklik ağı Konumsal koordinat belirlemede 1.55 cm Yükseklik belirlemede 2.08 cm duyarlılığa sahiptir. (Türkiye de 10,6cm) KKTC sınırları içersinde günün her saatinde anlık olarak yükseklik ve koordinatlar saniyeler içersinde belirlenebilmektedir. Tüm Kamu ve Özel sektördeki kullanıcılara açıktır. 48 Turkey, April

25 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yapılan Çalışmalar Otomasyondan alınan Map İndex: 49 Yapılan Çalışmalar 50 Otomasyondan alınan tapu kayıtları Turkey, April

26 Yapılan Çalışmalar 51 Taranarak bilgisayara aktarılan eski kadastro paftaları Yapılan Çalışmalar 52 sayısallaştırılıp vektör e dönüştürülen eski kadastro haritası Turkey, April

27 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Resim şu anda görüntülenemiyor. Yapılan Çalışmalar Her parsel köşesi arazi de GPS ve elektronik aletle ölçüm 53 Yapılan Çalışmalar Orto-görüntü izlenerek arazi ölçüleri yapılmakta ve bilgisayar ortamına aktarılmakta 54 Turkey, April

28 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 YAPI ve TESİSLER GEÇERLİ SAYILABİLECEK SINIRLAR (YEŞİL) SABİT SINIRLAR (SİYAH) ÇEKİŞMEYE KONU MALİKLERCE GÖSTERİLEN SINIRLAR (KIRMIZI) ZEMİNDE MEVCUT SINIR (YEŞİL) Sınırların Tanımlanması ve zeminde arazi kullanımı Mevcut Tüm Sınırlar ile Yapı ve Tesislerin Ölçüsü KADASTRO PAFTASI SINIRLANDIRMA ve ÖLÇÜ KROKİSİ DİĞER KADASTRO ÖLÇÜLERİ YER KONTROL NOKTALARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Her Sınır, Parsel ve Ada İçin Tutulan Notlar FOTOGRAMETRİK HARİTA ORMAN HARİTASI ve TUTANAKLARI HALİHAZIR HARİTALAR ORTOFOTO veya HAVA FOTOĞRAFI MALİKLERİ ve BİLİRKİŞİ BEYANLARI DETAYLI ZEMİN ÖLÇÜSÜ SINIR TANIMLAMA NOTLARI, PARSEL KULLANIMLARI DEĞİŞİKLİK BELGELERİ MAHKEME BİLGİ ve BELGELERİ 56 Turkey, April

29 Resim şu anda görüntülenemiyor. Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, ÖRNEK: Yeni oluşturulan, Sayısal Kadastro haritası ve ortho - görüntü 57 Yeni harita: ITRF 96, metrik, sayısal, hukuken geçerli, Mekansal Bilgi Sisteminin altlığı olacak harita. 58 Turkey, April

30 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Yapılan çalışmaların Vatandaşların İnceleme ve varsa itirazlarına sunulan askı ilanı Süre: 60 gün (Şantiye merkezi, Köy, ve Tapu Müdürlüğünde ilan ediliyor) 59 Projenin tamamlanması ile; Proje KKTC de mülkiyet dönüşümü niteliği taşımaktadır. İngiliz ölçü birimine göre üretilmiş olan kadastro paftaları ve mülkiyet kayıtları, metrik sistemde, güncel, sayısal, hukuken geçerli yeni bir yapı oluşmuştur, Kentleşme, imar, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel dönüşüm gibi faaliyetler çok daha ekonomik, efektif ve kısa zamanda sonuçlanabilecektir, Mülkiyet davaları çok büyük oranda azalacaktır, Yenileme çalışmaları K.K.T.C. aynı zamanda ilgili mevzuatın geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 60 Turkey, April

31 Sonuç; Emek-yoğun nitelikte sürdürülen çalışmaların öngörülen sürede tamamlanabilmesi her iki ülke için prestij öneme sahiptir. özellikle TKDM ve TKGM tarafından görevlendirilen, mühendis ve teknisyenlerin sayısı, nitelikleri, çalışma azimleri, verimlilikleri ile Çekirdek Proje gurubunun devamlılığı birinci öncelikli husustur. Projede İlk üç-dört aylık dönem KKTC ye ve çalışma ortamına uyum sağlanması süreci nedeni ile istenilen düzeyde verimli olamamıştır. Ancak daha sonraki süreçle ilgili olarak, yapılan görevlendirmelere paralel, TKDM, proje koordinatörlüğü, mühendis ve teknisyenlerce Proje süresini kapsayan bir iş planı, günlük izleme programı hazırlanmıştır. Bu programa titizlikle uyulması takip edilmiştir. 61 Sonuç; tarihi itibariyle 61 birimde Yeni Tapu Kütükleri, Haritalar, ve sayısal değerler, TKDM ne devredilmiştir. Toplam Parsel (1/1000 ve 1/2000 lik 1307 pafta) Tapu Kütüğü K. Mülkiyeti Kütüğü oluşmuştur. Komisyonlarca yapılan itirazlar incelenmiş sonuçlandırılmıştır. Yaklaşık 18 bin parselin ölçüsü idari olarak tekrar yaptırılmıştır, (Kontrol sonucu ölçü kalitesi, poligon ölçü, hesap, röperleri hususlar yetersiz bulunduğundan ve şartnamede öngörülmeyen askı sonrası itirazlar v.b. Nedenlerle) Ayrıca geçiş yaşanmaması için, çalışmaların yapıldığı Lisanlı yazılımın son versiyonu üç adet Kadastro bilgisayarlarına kurulmuş, eğitimler verilmiştir. 62 Turkey, April

32 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi projeleri; İşleyen ve nitelikli Mekansal Bilgi Sistemi kaliteli bir kadastro ve mülkiyet yapısı oluşturulması ve bunun yasal altlığının da kurulmuş olması ile mümkündür. Türkiye, Dünyada gelinmiş olan seviyeyi yakalamış durumdadır. Halen yapılacak çalışmalar bulunmasına rağmen kamuda ve özel sektörde bu alt yapının oluşmuş olduğu görülmektedir. TKGM tarafından yürütülen Kadastro Modernizasyon Projesi çok başarılı bir örnek olmuştur. Bu deneyimler ışığında KKTC de yürütülmekte olan çalışmalar ele alınmaktadır. HEDEF; Kadastro haritaları ve mülkiyet kayıtlarındaki Yapısal Hataların giderilmesi ; sayısal entegre Tapu-Kadastro hedeflenmiştir. Bitirilip teslim edilen yaklaşık parsel yenileme işi yanında parsel işin ihale ve yer teslimi yapılmış, çalışmalarda önemli ilerlemeler de kaydedilmiştir. Bu paketin 2016 yılının başlarında tamamlanabileceği öngörülmektedir. Geriye kalan %55 lik bölümün de hazırlıkları yapılmaktadır. Sonuç; Kadastro Yenileme işlemi teknik bir iştir, her kesim açısından; mevcut mülkiyet ve kazanılmış haklar korunarak yapılmaktadır. Bu yasal bir zorunluluktur. 63 Eğer iyi işleyen Mekansal Bilgi Sistemi kurmazsanız, Her zaman iki demir yolunuz olacaktır. (Dr.Ayşe Yavuz Özalp) 64 Turkey, April

33 Resim şu anda görüntülenemiyor. The World Cadastre Summit, 2015 (NSDI) Mekansal Bilgi Sistemi Arz Ederim 65 Turkey, April

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 - GENEL OLARAK "22/a" KAVRAMI Nevzat İhsan SARI Müfettiş Yrd. İkinci kadastro yasağını düzenleyen 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 22. maddesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ 20 25 Nisan 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKİYE DE İKİNCİ KADASTRO YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ VE ALMANYA ÖRNEĞİ Ahmet KARACA Ömer YURDAKUL Mehmet ŞEN Kadastro Şube Müdürü Harita Yüksek

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAPU SİCİLİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI VE TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS) UYGULAMALARI DENİZ DENİZ TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ Arazi Toplulaştırma Şube Müdürlüğü ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA

Detaylı

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Şebnem Yürükler AKÇA¹, Ali Kazım TELLI¹, Ertuğrul EYÜBOĞLU¹, Hülya KARSLI¹, Osman GÜLCAN¹,

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK:

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

ISTANBUL DECLARATION ON CADASTRE IN THE WORLD CADASTRE SUMMIT 2015 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU

ISTANBUL DECLARATION ON CADASTRE IN THE WORLD CADASTRE SUMMIT 2015 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU Dünya Kadastrosunu Yapalım... 1. GİRİŞ İnsan yerleşimlerinin ilk zamanlarından 1700 lü yılların sonlarına kadar arazi, zenginlik ve gücü temsil

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı