yetişkin denetimi olmadan bilgisayar kullanımı çocuk için olumsuz sonuçlar yaratabilir. Okul öncesi döneme yönelik hazırlanmış bir eğitim programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yetişkin denetimi olmadan bilgisayar kullanımı çocuk için olumsuz sonuçlar yaratabilir. Okul öncesi döneme yönelik hazırlanmış bir eğitim programı"

Transkript

1

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ makta, bilgisayar teknoloji daha ucuzlayarak zengin seçeneklerle bireylerin kullanımına sunulmakta ve özellikle eğitsel yazılımlar her geçen gün öğrenciyi daha çok dikkate alır biçimde programlanmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimin (BDE) eğitim sürecine dâhil olması bilgisayarların eğitimde doğrudan kullanıldığı 1960 lı yıllara rastlamaktadır. Bu yıllarda öncelikle donanım ön plana çıkmış, yazılım arka planda kalmıştır. Zamanla bu görüş değişerek yerini yazılımlara bırakmıştır (Akkoyunlu, 2003). Bilgisayarların öğretme ve öğrenme sürecinde kullanılmaları genel olarak öğretici olarak kullanılması ve öğrenme ortamı olarak kullanılması biçiminde iki şekilde olduğu söylenebilir (Çakır ve Yılmaz, 2009). BDE de kullanılan yazılımlar; bireyin görsel ve işitsel duyularına hitap eden, bireysel öğrenmelerini sağlayan yazılımlardır. Öğrenme faaliyetlerini istediği kadar gerçekleştiren ve birçok kez deneme fırsatı olan bireyin BDE ortamları ile daha nitelikli eğitim gerçekleştireceği düşünülebilir. Çocuğun bilgisayarla hangi yaşta tanışması gerektiğine ilişkin tartışmalar, bu teknolojinin eğitime girmesiyle başlamıştır. Bu konuda oldukça farklı görüşler bulunmaktadır. Birçok eğitimci, çocukların bilgisayarla okul öncesi dönemde tanışması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü bu dönemde çocuklar çevrelerindeki her türlü araç-gerece karşı yoğun ilgi duymakta ve onları keşfetmeye çalışmaktadır (Yaşar, 2004). Buna karşın gereğinden uzun süre bilgisayar kullanımı, çocuğun seviyesine uygun olmayan etkinlikler, yetişkin denetimi olmadan bilgisayar kullanımı çocuk için olumsuz sonuçlar yaratabilir. Okul öncesi döneme yönelik hazırlanmış bir eğitim programı içerisinde yer alan bilgisayar eğitimi, zihinsel gelişimde, dil gelişiminde, sözlü ve sözsüz yeteneklerinin gelişiminde, el becerilerinin gelişiminde, problem çözme becerisinin gelişiminde, kavram gelişiminde ve uzun süre hatırlama becerisinin gelişiminde etkili olmaktadır. Bilgisayar sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve eleştirel düşünceleri gelişmekte, çocuklar birbirleriyle iletişim kurmakta ve amaca ulaşmak için birlikte çalışabilmektedir. Bu paylaşım da çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapmaktadır (Haugland, 2000). Okul öncesi eğitimde bilgisayar kullanma; çocuklara bilgisayar becerileri kazandırmanın yanında, onların büyüklerin dünyasını daha gerçekçi biçimde tanımalarını sağlar. Teknolojiyi erken yaşta anlamaya başlayan çocuk, bilgisayar kullanmaktan korkmaz ve kendi kendini kontrol etme yeteneğini geliştirir (Yaşar, 2004). Eğitim ortamları düzenlenirken bilgisayarlar da bu ortamın önemli bir öğesini oluşturmaktadır. Bilgisayarların yanında ihtiyaç duyulacak olan ek donanımlar ve BDE yazılımlarının da bulunması son derece önemlidir. Eğitim kurumlarında yazılımların ya da donanımların yetersiz olması, BDE nin amacına ulaşmasına engel olabileceği söylenebilir. Okul öncesi dönemde kullanılacak olan yazılımların seçimi de son derece önemlidir. Bu dönem için hazırlanmış BDE yazılımları genel olarak oyun niteliğinde hazırlanmış yazılımlardır. Çocuk bilgisayar başında oyun oynayarak eğlenirken BDE ile etkileşime girerek öğretilmesi amaçlanan bilgileri ve temel bilgisayar becerilerini öğrenir. Okul öncesi dönemde BDE yazılımlarını seçerken şu ölçütlere dikkat edilmelidir; (i) Yazılım dili kesinlikle Türkçe olmalıdır. (ii) Yazılımlar; ölçme değerlendirme, gelişim, okul öncesi eğitim alan uzmanlarının görüşleri alınarak tasarlanmış olmalıdır. (iii) Tasarım açısından kullanılan renkler, animasyonlar, objeler çocuğun ilgisini çekebilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. (iv) Yazılımda kullanılan objeler, animasyonlar çocuğun seviyesine uygun olmalıdır. (v) Yazılım içerik olarak çocuğun seviyesine uygun olmalıdır. (vi) Yazılımlar tasarım ve içerik olarak çocuğun ilgisini çeken, onu BDE ile etkileşime güdüleyen nitelikte olmalıdır. (vii) Çocuğun BDE ye olan ilgisini öğretmeyi amaçladığı bilgiye yönlendirebilmelidir. (viii) Yazılımda kullanılan yönergeler çocuğun okuma yazma bilmediği dikkate alınarak sözel olarak verilmelidir. (ix) Yazılımlar, çocuğun yetişkin yardımına ihtiyaç duymadan da kullanabileceği biçimde tasarlanmış olmalıdır. (x) BDE nin doğası gereği görsel ve işitsel uyaranlar çocuğu heyecanlandıracak, isteklendirecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. Dünya da ve Türkiye de okul öncesinde bilgisayar destekli eğitim ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar incelendiğinde; Rubin, Fein ve Vandenberg (1983) bilgisayarı olan ve olmayan iki anaokulundaki aktiviteler arasındaki değişiklikleri incelemişler ve sonuçta; bilgisayar kullanan öğrencilerin bilgisayar kullanmayan öğrencilere göre eğitsel oyun etkinliklerine daha fazla katıldıklarını ortaya koymuşlardır. Sprigle ve Schaefer (1984) anasınıfı öğrencilerini bilgisayar kullanırken gözlemlemişler, bilgisayarın; öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları ve akademik başarılarına katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. Kulik ve Drowns (1985) birbirinden bağımsız 59 araştırma yapmışlar, BDE alan öğrencilerin daha başarılı olduklarını ve öğretime olan ilgilerinin daha fazla olduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. Hoot ve Kimler (1987) erken çocukluk eğitiminde bilgisayar kullanılmasına yönelik bir araştırma gerçekleştirmişler, bilgisayarların kullanılmasının çocukların görsel zekâlarının, motor becerilerinin ve problem çözme becerilerinin gelişmesini olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. San ve Arı (1988) anaokuluna giden beş- 888

3 KOL altı yaş çocuklarında sayı ve miktar korunumunun kazandırılmasında bilgisayarla yapılan eğitimin etkisini incelemişler ve sonuçta; bilgisayarla yapılan eğitimin geleneksel eğitim yöntemlerine nazaran daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. Pekçağlıyan (1990), Coşkun (1990) ve Haugland (1992) yaptıkları çalışmalarda, geleneksel eğitim ile bilgisayar destekli eğitimi karşılaştırmışlar ve sonuçta, BDE nin, klasik eğitim yöntemleri ile yapılan eğitimden daha etkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Todman ve Dick (1992) araştırmalarında öğretmen ve öğrencilerin bilgisayara karsı tutumlarını incelemişler ve sonuçta; öğretmen ve öğrencilerin bilgisayara karşı olumlu tutum sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Davis ve Shade (1994) bilgisayarların erken çocukluk eğitiminde kullanılmasına yönelik araştırmalarında, bilgisayarların erken çocukluk eğitimine dâhil edilmesinin önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Crawford (2000) okul öncesi çocuklarının sosyal davranışları üzerinde bilgisayarın etkisini incelemiş, çocukların sosyal davranışlarına bilgisayarın olumlu etkisi olduğunu ifade etmiştir. Akkoyunlu ve Tuğrul (2002) okulöncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisini incelemiş, evde bilgisayar kullanan çocukların kullanmayan çocuklara göre bilgisayar okuryazarlığı açısından daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Panagiotakopoulos ve Ioannidis (2002) multimedya yazılımları aracılığıyla zaman kavramına yönelik çocukların kavrama becerilerini değerlendirdikleri çalışmalarında, çoklu ortam yazılımları ile eğitim alan çocukların, geleneksel eğitim alan çocuklara göre kavramların öğrenilmesinde daha başarılı olduklarını saptamışlardır. Sandberg (2002) okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar oyunları kavramları tanımlamalarına ve çocuk gelişimine etkisini incelemiş, çocukların gelişiminde bilgisayarın önemli rolü olduğunu ortaya koymuştur. Sancak (2003) okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırmış, BDE alan öğrencilerin geleneksel eğitim alan öğrencilere göre daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Çekbaş, Yakar, Yıldırım ve Savran (2003) Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi isimli çalışma gerçekleştirmiş, BDE nin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığını ifade etmişlerdir. Öztopçu (2003) okul öncesi ve ilköğretim sürecindeki eğitimde bilişim teknolojilerinin önemine yönelik çalışma gerçekleştirmiş ve sonuçta; bilişim teknolojilerinin eğitime olumlu etkilerinin olduğunu saptamıştır. Kacar (2006) okulöncesi eğitimde BDE nin rolünü değerlendirmiş, BDE alan öğrencilerin geleneksel eğitim alan öğrencilere göre sayı şekil kavramlarını daha iyi öğrendikleri sonucunu ortaya koymuştur. İliş (2006) anaokulu öğretmenleri ile öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgisayar kullanımına yönelik olumlu görüşleri olduğunu ifade etmiştir. Alabay (2006) altı yaş okul öncesi dönemi çocuklarına bilgisayar destekli matematiksel kavramların öğretimine yönelik araştırma gerçekleştirmiş, BDE alan öğrencilerin geleneksel eğitim alan öğrencilere göre daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Demir (2007) okul öncesi öğrencilerine renk kavramının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel öğretim yöntemleri karşılaştırdığı çalışmasında, BDE alan öğrencilerin geleneksel eğitim alan öğrencilere göre daha başarılı olduğunu tespit etmiştir. Fish ve arkadaşları (2008) çocukların kavram gelişiminde bilgisayar destekli eğitimin, geleneksel eğitime göre daha başarılı olduğunu sonucunu ortaya koymuşlardır. Couse ve Chen (2010), Huffstetter, King, Onwuegbuzie, Schneider ve Powell (2010) ve Macaruso ve Rodman (2011), gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda; çocukların kavram gelişiminde bilgisayar destekli eğitimin klasik eğitime göre daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. Günümüzde eğitim alanında yaygın olarak kullanılan bilgisayar teknolojilerinin, okul öncesi eğitimde kullanım alanlarını belirleyebilmek ve bilgisayar destekli eğitimin etkililiğini ortaya koymak nedeniyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu sorulara cevap aranmıştır; (i) Okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesinde bilgisayar destekli eğitim hakkında görüşleri nelerdir? (ii) Okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitime yönelik hazırlanmış bilgisayar yazılımları hakkındaki görüşleri nelerdir? (iii) Okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi eğitime yönelik bilgisayar yazılımlarını hangi etkinliklerde ve ne sıklıkla kullanıyorlar? (iv) Okul öncesi öğretmenleri, bilgisayar yazılımlarını kullanmıyorsa, kullanmama sebepleri nelerdir? Yöntem Bu bölümde; araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama aracı ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 889

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Araştırmanın Modeli Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada nitel kodlamalara dayanarak verilerin altındaki kavram ve kavramlar arası ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan nitel verilerden genellemelerin yapılmasına yardımcı olan içerik analizi uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını eğitim öğretim yılında Sakarya İli ilköğretim kurumları anasınıflarında görev yapmakta olan 33 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir ve bu öğretmenler Sakarya ilinin değişik ilköğretim okullarında görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerin tamamı devlet okullarında altı yaş öğrencilerine eğitim veren anasınıflarında görev yapmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğretmenlerin; öğrenim durumlarına göre dağılımı grafik 1 de, öğretmenlik deneyimlerine göre dağılımı grafik 2 de, yaşlarına göre dağılımı ise grafik 3 te verilmiştir. Grafik 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı Öğretmenlerin % 6 sı önlisans mezunu, % 76 sı lisans mezunu, % 18 i de lisansüstü eğitim mezunudur. Grafik 2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Öğretmenlik Deneyimlerine Göre Dağılımı Öğretmenlerin % 36 sı 1-7 yıl arası, % 33 ü 8-15 yıl arası, % 25 i yıl arası öğretmenlik mesleğini yapmaktadır. Öğretmenlerin % 6 sı da 24 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapmaktadır. Grafik 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı Öğretmenlerin % 49 u yaş, % 33 ü yaş aralığındadır. Öğretmenlerin % 18 i de 41 ve üstü yaş grubundadır. Veri Toplama Aracı Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmıştır. Görüşmeler yoluyla deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar, zihinsel algılar ve tepkilerin belirlenebilmesi mümkün olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili olarak geniş bir literatür taraması yapılmış, konuyla ilgili çalışmalardan yararlanılmıştır. Literatür taraması ile araştırmanın kuramsal temelleri oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular için üç öğretim üyesi, dört okul öncesi öğretmeninden oluşan yedi alan uzmanından görüş alınmış, yapılan öneriler doğrultusunda bazı sorular yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmalardan sonra görüşme formunda bulunacak görüşme maddeleri belirlenmiştir. Görüşme formunda dört görüşme sorusu yer almaktadır. Sorular şu şekildedir; (i) Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim hakkındaki görüşleriniz nelerdir? (ii) Okul öncesi eğitime yönelik hazırlanmış bilgisayar yazılımları hakkındaki görüşleriniz nelerdir? (iii) Okul öncesi eğitime yönelik bilgisayar yazılımlarını hangi etkinliklerde ve ne sıklıkla kullanıyorsunuz? (iv) Okul öncesi eğitime yönelik bilgisayar yazılımlarını kullanmıyorsanız, kullanmama sebepleriniz nelerdir? Verilerin toplanması sürecinde öğretmenlerin görüşleri yazılarak kaydedilmiştir. Okul öncesi öğretmenleri ile yapılan her bir görüşme ortalama 35 dakika, araştırma süresi yaklaşık 7 hafta sürmüştür. Nitel araştırmaların doğası gereği, araştırmada elde edilen verilerin genellenmesi amaçlanmamıştır. Verilerin Çözümlenmesi Araştırmanın nitel bir araştırma olması ve veri toplama aracının açık uçlu sorulardan oluşması nede- 890

5 KOL niyle, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yapılarak soru bazında bir sınıflama yapılmış, toplanan veriler tümevarım analizi için hazır hale getirilmiştir. Tümevarım analizinde veriler kodlanır, temalar bulunur, veriler kodlara ve temalara göre düzenlenir ve tanımlanır, son aşamada elde edilen bulgular yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme formlarından elde edilen verilerin tamamı bilgisayara aktarılmış, daha sonra dikkatli şekilde birkaç defa okunarak elde edilen veriler doğrultusunda kodlamalar oluşturulmuştur. Kodlama işlemi gerçekleştirildikten sonra kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri bulunmuş, araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar ortaya çıkarılmıştır. Direk alıntılarda katılımcılar, verilerin çözümlenmesi sıralamasına göre Ö1, Ö2, Ö3, biçiminde rumuz kullanılarak belirtilmiştir. Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacının araştırdığı olguyu olduğu biçimde ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelmektedir (Kirk ve Miller, 1986). Araştırmanın geçerliği çerçevesinde elde edilen bulguların oluşturulan kuramsal çerçeveye uygunluğuna dikkat edilmiş, olaylar ve olguların açık olarak ortaya konulması sağlanmış, çözümleme sürecinde olası hataları ortadan kaldırmak amacıyla belirlenen temaların kendi kodlarını kapsayacak biçimde olması sağlanmıştır. Temalara ait kodların belirlenmesi sürecinde çok titiz davranılmış, her bir temaya ait kodların bir bütünlük içerisinde olmasına özen gösterilmiştir. Katılımcıların görüşme sürecinde rahat, huzurlu ve güvenilir bir ortamda olmaları sağlanmış, mesleki anlamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araştırmada katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Araştırmanın amacı net bir şekilde ifade edilmiş, elde edilen bulgular yansız bir şekilde olduğu gibi ortaya konulmuştur. Bununla birlikte araştırmanın yöntemi ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. Yapılan çalışmanın güvenirliğini arttırmak için tespit edilen kategoriler ve ortak temalar araştırmacı haricinde aynı üniversitede görev yapan nitel araştırma konusunda uzman iki öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı incelenmiş, verilerle saptanan ortak temalar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar giderilmiş ve oluşturulan kodlama ve temalar üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bulgular Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin BDE ye yönelik görüşlerine ilişkin bulgular verilmiştir. Veriler çözümlenirken katılımcıların yöneltilen sorulara birden fazla görüş belirtmesi nedeniyle bazı temaların frekans toplamları katılımcı sayısından fazla olmuştur. Araştırmanın bulguları; (i) BDE nin gerekliliğine ilişkin görüşler; (ii) BDE nin yararlarına ilişkin görüşler; (iii) BDE nin zararlarına ilişkin görüşler; (iv) BDE nin sınırlılıklarına ilişkin görüşler; (v) BDE yazılımlarının okul öncesi eğitime uygunluğuna ilişkin görüşler; (vi) BDE yazılımlarının okul öncesi eğitimde kullanıldığı etkinliklere ilişkin görüşler; (vii) BDE yazılımlarının okul öncesi eğitimde kullanım sıklığına ilişkin görüşler; (viii) okul öncesi eğitimde BDE yazılımlarının yetersizliklerine ilişkin görüşler biçiminde 8 tema altında ele alınmıştır. Tablo 1 de okul öncesi öğretmenlerinin BDE nin gerekliliğine ilişkin görüşlerine yönelik bulgular yer almaktadır. Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitimin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-BDE nin eğitimin niteliğini arttırması Teknoloji ve bilgisayar çağı olması Çocukların bilgisayarlı eğitime meraklı olmaları 4-Çocukların bilgisayarla öğrenmeye açık 8 13 olmaları TOPLAM Tablo 1 e bakıldığında; öğretmenlerin % 40 ı BDE nin eğitimin niteliğini arttırdığı görüşündedir. Katılımcılar; Bilgisayar programlarının, etkinliklerin daha kaliteli gerçekleşmesini sağladığını düşünüyorum (Ö14), Yeterli bilgisayarımız olsa da faaliyetlerimizi çoğunlukla bilgisayar ortamında gerçekleştirsek. Çocuklar bilgisayar programları ile daha iyi eğitim alıyorlar, daha iyi öğreniyorlar (Ö7) biçiminde görüşlerini belirtmektedirler. Öğretmenlerin % 27 si, çağın teknoloji ve bilgisayar çağı olduğu, bu nedenle BDE nin gerekliliği yönünde görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Katılımcılar görüşlerini; Artık birçok şey bilgisayarla yapılabilmekte. Yaşamımızda bilgisayar vazgeçilmez bir hale geldi. Çağın gereklerine uygun şekilde eğitimde bilgisayar önemlidir (Ö11), Bilgisayarlı eğitimin okul öncesi eğitimde gerekli olduğuna inanıyorum (Ö3), Bilgisayar çağındayız, onun için eğitimde de bilgisayarları gerektiği gibi kullanmalıyız (Ö9) şeklinde ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 20 si, çocukların bilgisayarlı eğitime meraklı olmasının eğitime katkı sağlayacağı görüşündedirler. Katılımcılar görüşlerini; 0-6 yaş dönemi çocukların öğrenmeye açık oldukları, çevreyi ve yaşamı tanımaya, meraklarının en fazla olduğu dönem. Bilgisayar da çocuk için heyecan veren, meraklandıran bir teknoloji (Ö1) biçiminde ortaya 891

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ koymaktadırlar. Öğretmenlerin % 13 ü, çocukların bilgisayarlı öğrenmeye açık olması açısından bilgisayar destekli eğitimin gerekliliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Tablo 2 de BDE nin yararlarına ilişkin görüşler yer almaktadır Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Görsel-işitsel zenginlik İlgi çekici olması El-göz koordinasyonları geliştirme Kalıcı öğrenme Öğrenmeyi bireyselleştirme Öğretmene zaman kazandırma Olumlu isteklendirme Dikkatini toplama 2 3 TOPLAM Tablo 2 ye bakıldığında; öğretmenlerin % 30 u, BDE nin eğitim ortamına görsel-işitsel zenginlik kattığını belirtmektedir. Bu çerçevede katılımcılar; Bilgisayarlar günümüzde işimizi kolaylaştıran ve görsel zenginlik sunan önemli bir teknoloji olduğu için sınıfın demirbaşları arasında olmalı bence (Ö6), Okul öncesi çağda sesli ve görsel olarak iyi hazırlanmış materyaller çok önemli olduğu için bilgisayar destekli eğitimdeki programlar bana çok kolaylık sağlıyor (Ö9), Bilgisayar programları eğitimi monotonluktan kurtarıp ortamı zenginleştiriyor (Ö22), Bilgisayar sınıfın materyal açısından zenginleşmesine katkı sağlıyor (Ö31) biçiminde görüşlerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 25 i, BDE nin eğitimi ilgi çekici olmasını sağladığı görüşünü belirtmektedir. Katılımcılar düşüncelerini; Çocukların bilgisayara olan ilgisi çok fazla (Ö29), Çocuklar kendilerine farklı gelen her şeye ilgi duyar. Bilgisayarın eğitici oyunlarda sayısız seçenek sunmasından dolayı çocukların dikkat ve ilgileri sürekli açık oluyor (Ö17) biçiminde ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 16 sı, BDE nin el-göz koordinasyonuna katkı sağladığını ifade etmektedirler. Katılımcılar; Bilgisayarla etkinliklere katılan çocuk ekrandaki faaliyetleri fare ile gerçekleştirdikleri için bu el-göz koordinasyonuna önemli katkı sağlar (Ö6), Eğitim oyunları çocuğun ilgisini uzun süre bir noktada toparlayabilmesi ve el-göz koordinasyonun gelişmesi açısından yararlıdır (Ö3) biçiminde görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Öğretmenlerin % 8 i, BDE nin kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği görüşünü ortaya koymaktadırlar. Katılımcılar bu görüşlerini; Eğitici bilgisayar programları çocuğun çok fazla ilgisini çeker ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar (Ö10), biçiminde ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 6 sı, öğrenmeyi bireyselleştirdiği, öğretmene zaman kazandırdığı ve öğrenciyi olumlu yönde isteklendirdiğini belirtmektedir. Katılımcılar; Bilgisayar programları öğretmene diğer etkinlikler için zaman kazandırır (Ö18), Eğitimde bilgisayar kullanmak çocuğun bireysel olarak öğrenmesine olanak verir (Ö21) şeklinde düşüncelerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 3 ü BDE nin çocuğun dikkatini toplamasına katkı sağladığı görüşünü ortaya koymaktadırlar. Tablo 3 te BDE nin zararlarına ilişkin görüşler yer almaktadır. Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitimin Zararlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Asosyal olma Bilinçsiz kullanım 8 48 TOPLAM Tablo 3 e bakıldığında; öğretmenlerin % 52 si, BDE nin gereğinden uzun süre kullanımının olumsuzluğu ve çocukların asosyal olmasına yol açtığı yönünde görüşlerini belirmektedirler. Katılımcılar bu görüşlerini; Çocuğun çok uzun süre bilgisayar başında bulunması sosyal gelişimi için sakıncalıdır (Ö9), Çocuğun bilgisayar başında geçirdiği sürenin uzun olmasının ona zarar vereceğini düşünüyorum (Ö6), Fazla bilgisayar kullanımı çocuğu asosyal yapar (Ö2), Bilgisayar çocuğun arkadaşlarıyla geçireceği zamanı kısıtlarsa zararlı hale gelir (Ö21) biçiminde ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 48 i, bilgisayarın bilinçsiz kullanımının çocuğa zarar vereceği görüşündedir. Katılımcılar; Bilgisayarın yanlış ve bilinçsizce kullanılması çocuğa zarar verir, onu olumsuz etkiler (Ö19) biçiminde görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Tablo 4 te BDE nin sınırlılıklarına ilişkin görüşler yer almaktadır. Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Yetişkin denetimi gerekliliği İletişimde sınırlılık 4 40 TOPLAM Tablo 4 e bakıldığında; öğretmenlerin % 60 ı, çocukların bilgisayarlı etkinlikler sürecinde yetişkin denetiminin gerekliliğini ifade etmektedirler. Bir katılımcı; Gerek öğretmen gerek aile çocuğun bilgisayar kullanımında denetimi elden bırakmamalı, her an çocuğun yaptıklarıyla ilgilenmelidir (Ö9) şeklinde görüş belirtmiştir. Öğretmenlerin % 40 ı 892

7 KOL bilgisayarlı eğitimin çocukla etkileşimde sınırlılığa neden olduğunu ifade etmektedir. Tablo 5 te BDE yazılımlarının okul öncesi eğitime uygunluğuna ilişkin olumlu görüşler yer almaktadır. Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Okul Öncesi Eğitime Uygunluğuna İlişkin Olumlu Görüşlerinin Dağılımı 1-Tasarımın çocuğun seviyesine uygun olması (renk, obje, animasyon açısından) İçerik açısından çocuğun seviyesine uygunluğu Amaç, kazanıma uygun olması TOPLAM Tablo 5 e bakıldığında; öğretmenlerin % 47 si, kullandıkları yazılımların tasarım açısından okul öncesi eğitime uygun olduğunu belirtmektedir. Katılımcıların bazıları; Şimdiye kadar kullandığım birçok programda kullanılan renkler birbiriyle uyumlu ve okul öncesi döneme uygun kavramlar seçilmiş (Ö3), Okulumdaki programlar çocuk için uygundur (Ö12) biçiminde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 33 ü, bilgisayar yazılımlarının içerik açısından çocuğun seviyesine uygun olduğunu ifade etmektedirler. Katılımcılar; Bugüne kadar karşılaştığım programların birkaç küçük detaylar dışında çocuk için uygun olduğunu düşünüyorum (Ö18), Programlar çocuğun seviyesine uygunlar (Ö9) biçiminde görüşlerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 20 si, BDE nin okul öncesi eğitimin amaç-kazanımlara uygun olduğu görüşündedir. Ö26 rumuzlu katılımcı; Etkinliklerde kullandığım yazılımlar bana göre amaç kazanımlara uygun ve eğitime katkı sağlar niteliktedir (Ö26) şeklinde görüş belirtmektedir. Tablo 6 da BDE yazılımlarının okul öncesi eğitime uygunluğuna ilişkin olumsuz görüşler yer almaktadır. Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Okul Öncesi Eğitime Uygunluğuna İlişkin Olumsuz Görüşlerinin Dağılımı 1-Tasarımın çocuğun seviyesine uygun olmaması İçerik açısından çocuğun seviyesine uygun olmaması Ticari amaçla hazırlanmış yazılımlar 4 24 TOPLAM Tablo 6 ya bakıldığında; öğretmenlerin % 47 si, kullandıkları yazılımların tasarım açısından okul öncesi eğitime uygun olmadığını ifade etmektedirler. Katılımcılar; Okulda ihtiyaç duyduğum uygun programlar olmadığı için işime yarayabilecek olan programları internetten indirip kullanıyorum. Bu programların bazılarının renk açısından gerçeği yansıtmadığını ve çok parlak renkler kullanıldığını düşünüyorum (Ö5), Oyunlardaki hayvan objeleri çocuğun bilmediği hayvanlardan seçilmiş. Bilinen hayvanlar olsa daha doğru olurdu (Ö15) biçiminde görüş belirtmektedirler. Öğretmenlerin % 29 u, bilgisayar yazılımlarının içerik açısından çocuğun seviyesine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcılar; Kullandığım bazı hikâye programları var. Bazı hikâyeler çocuğun seviyesine uygun değil ve gereksiz bilgilerle dolu (Ö4), Genelde kurumumun yayınevlerinden aldığı okul öncesine yönelik oyunlar kullanıyorum. Kimi oyunlar çok iyi kimi oyunlarda yönergeler çok açık değil, çocuk anlamıyor (Ö11) Bilgisayar programı cd üzerinde okul öncesi eğitim için yazıyor ama kullandıkları kavramlar okul öncesine göre ağır kalıyor (Ö8) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin % 24 ü, BDE yazılımlarının sadece ticari maksatla hazırlandığı, eğitici yönünün çok zayıf olduğu görüşünü ortaya koymaktadırlar. Katılımcılar bu görüşlerini; Tamamen para kazanmak için hazırlanmış programlar (Ö2), Bazı programlar okul öncesi eğitimi bilmeyen kişilerce, sadece ticari amaçla hazırlanmış (Ö16), Programları hazırlayan firmaların tabii ki para kazanma amacı var ama bu birinci amaç olmamalı Ö21) şeklinde ifade etmektedirler. Tablo 7 de BDE yazılımlarının okul öncesi eğitimde kullanıldığı etkinliklere ilişkin görüşler yer almaktadır. Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanıldığı Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Bilmece, bulmaca ve eşleştirme etkinlikleri Kavram gelişimine yönelik etkinlikler Hikâye etkinlikleri Film gösterisi Sanat etkinlikleri Serbest zaman etkinlikleri Fen doğa etkinlikleri Müzik etkinlikleri Matematik etkinlikleri Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri Power point sunuları 6 5 TOPLAM Tablo 7 ye bakıldığında; öğretmenlerin % 18 i, BDE yazılımlarını bilmece, bulmaca ve eşleştirme etkinliklerinde kullandıklarını belirtmişlerdir. Ka- 893

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tılımcılar; Eşleştirme, sayı ve renk oyunlarını zevkle oynuyorlar (Ö24), Genellikle bilmece, bulmaca tarzı oyunlar kullanıyorum, çocuklar da etkinliklere keyifle katılıyorlar (Ö8) biçiminde görüşlerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 14 ü, kavram geliştirmeye yönelik faaliyetlerde, % 11 i hikâye etkinliklerinde, % 10 u film gösterisi ve sanat etkinliklerinde, % 9 u serbest zaman etkinliklerinde, % 7 si fen-doğa etkinliklerinde, % 6 sı müzik etkinliklerinde, % 5 i de matematik, okuma yazmaya hazırlık ve power point sunularında kullandıklarını belirtmektedir. Tablo 8 de BDE yazılımlarının okul öncesi eğitimde kullanım sıklığına ilişkin görüşler yer almaktadır. Tablo 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanım Sıklığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Zaman zaman Her zaman Nadiren Hiç kullanmıyorum 4 12 TOPLAM Tablo 8 e bakıldığında; öğretmenlerin % 52 si, BDE yazılımlarını zaman zaman, % 21 i her zaman, % 15 i nadiren, %12 si de BDE yazılımlarını hiç kullanmadıklarını ifade etmektedir. Tablo 9 da okul öncesi eğitimde BDE yazılımlarının yetersizliklerine ilişkin görüşler yer almaktadır. Tablo 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Yetersizliklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 1-Donanım yetersizliği Eksik yazılım Fiziksel yetersizlikler Öğretmenin yazılımları etkin kullanamaması Yabancı dildeki yazılımlar 2 7 TOPLAM Tablo 9 a bakıldığında; öğretmenlerin % 38 i, donanım yetersizliğinden dolayı BDE yazılımlarını istediği gibi kullanamadıklarını belirtmektedir. Katılımcılar; Okulumuzda yeterli bilgisayar olmadığı için istediğim zaman teknoloji laboratuvarını kullanamıyorum, sınıfta da bilgisayarım yok (Ö11), Sınıfımızdaki bilgisayar çok eski. Çoğu programı çalıştırmıyor (Ö32), Kendi bilgisayarımı sınıfa getirip kullanmaya çalışıyorum ama yeterli olmuyor, Sınıfımda bilgisayar yok, geçen yıl istemiştim, beklemedeyim (Ö29) şeklinde görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Öğretmenlerin % 31 i, ihtiyaç duyduğu yazılımların okullarında mevcut olmadığını, % 14 ü, okullarındaki fiziksel yetersizliklerden dolayı BDE yazılımlarını etkin kullanamadıklarını, % 10 u, BDE yazılımlarını kullanabilecek yeterli teknolojik bilgiye sahip olmadıkları, % 7 de mevcut yazılımlarının İngilizce olduğu için kullanamadıklarını ifade etmektedirler. Tartışma ve Öneriler Okul öncesi eğitimde BDE ile ilgili çalışmalar son 30 yıllık zaman diliminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde geleneksel eğitim yöntemlerinin BDE ile desteklendiğinde olumlu sonuçlar alındığı görülmektedir. Okul öncesinde BDE nin kullanılması ülkemizde oldukça yenidir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin BDE gerekliliği görüşünde oldukları açıkça görülmektedir. Yapılan farklı araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koymaktadır (Akkoyunlu ve Tuğrul 2002; Alabay, 2006; Coşkun, 1990; Couse ve Chen, 2010; Crawford, 2000; Çekbaş ve ark., 2003; Davis ve Shade, 1994; Demir, 2007; Fish ve ark., 2008; Haugland, 1992; Hoot ve Kimler, 1987; Huffstetter ve ark., 2010; Kacar, 2006; Kulik ve Drowns, 1985; Macaruso ve Rodman, 2011; Öztopçu, 2003; Panagiotakopoulos ve Ioannidis, 2002; Pekçağlıyan, 1990; Rubin ve ark., 1983; San ve Arı, 1988; Sancak, 2003; Sandberg, 2002; Sprigle ve Schaefer, 1984; Todman ve Dick, 1992). Bu görüşün temel nedenlerinden biri BDE nin eğitime kattığı avantajlarla birlikte günümüzde bilgisayarların hayatın her alanında etkin olarak kullanılması olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yaşadığı çağın gereği olarak son derece meraklı olan çocuk, teknolojiye karşı da oldukça ilgilidir. Çocuk; istediğini sunan, itiraz etmeyen, bıkmayan, yorulmayan, bilgisayarla etkileşim sonucunda mutlu olur, keyifli zaman geçirir. Bu süreç içerisinde de öğrenmesi amaçlanan temel bilgi ve becerileri bilgisayar yazılımları yardımı ile öğrenir. Erken çocukluk döneminde bilgisayarla tanışan çocuk, BDE nin kazanımlarının yanında bilgisayar okuryazarlığını da öğrenmektedir. Bu durumun çocuğun gelecek yaşamında son derece önemli olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri BDE nin eğitim öğretim sürecinde son derece yararlı olduğu görüşündedirler. Zengin uyarıcılarla donatılmış okul öncesi eğitim ortamları çocuğun birden çok duyusuna hitap ederek daha nitelikli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir. Görsel-işitsel yönden oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bilgisayarlar çocuğun ilgisini çe- 894

9 KOL kerek eğitim öğretime katılımına önemli katkı sağlar. Bu durum farklı araştırmalarda da ortaya konulmuştur (Akkoyunlu ve Tuğrul 2002; Crawford, 2000; Çekbaş ve ark., 2003; Hoot ve Kimler, 1987; Rubin ve ark., 1983). Okul öncesi eğitimde en önemli noktalardan biri çocuğun ilgisidir. Çocuk ilgi duyduğu araçlarla daha çok etkileşime girer. Şüphesiz bilgisayarla çocuğun en çok ilgi duyduğu araçların başında gelmektedir. Bilgisayar ekranındaki yönergeleri takip ederek istenilen komutları fare yardımı ile gerçekleştiren çocuğun bu süreçte el göz koordinasyonunun gelişebileceği söylenebilir. Okul öncesi eğitimde sanat etkinlikleri çerçevesinde geliştirilmeye çalışılan el göz koordinasyonunun BDE sayesinde sınırsız deneme sayesinde daha nitelikli bir gelişim gösterdiği, bilgisayar ile sayısız, sınırsız deneme şansına sahip olan çocuk bilgiyi daha kalıcı öğrendiği ve daha nitelikli bir öğrenmenin gerçekleştiği araştırmaya katılan öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Yapılan farklı araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koymaktadır (Akkoyunlu ve Tuğrul, 2002; Öztopçu, 2003; Sandberg, 2002; Sprigle ve Schaefer, 1984; Todman ve Dick, 1992). Bilgisayarların ifade edilen yararlarının yanında yanlış kullanımdan kaynaklanan olumsuzlukları da söz konusudur. Çocuğun bilgisayar kullanım süresi çok önemlidir. Bu süre onun akranları ile sosyalleşme sürecine dâhil olacağı zamandan çalınmamalıdır. Çocuk BDE nin kazanımlarını elde ederken sosyal hayattan da kendini soyutlamamalıdır. Bilgisayar başında geçirilecek uzun saatler çocuğun tek arkadaşının bilgisayar olmasına neden olabilir. Bilgisayar çocuğun her istediğini, her zaman yerine getirdiği için ve hiç itiraz etmediği için arkadaşlarından da aynı beklenti içine girer, istediğini elde edemediğinde ise sosyal anlamda uyum problemleri yaşamaya başlar ve bilgisayara daha çok yakınlaşır. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öğretmen çocuğun bilgisayar ile sosyal hayat paylaşımları arasındaki dengeyi iyi kurması gerekir. Çocuğun asosyal olmasının yanında öğretmen gözetimi olmadan çocuğun bilgisayar başında geçireceği zaman da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocuğun yaş seviyesine uygun olmayan içeriklere sahip yazılımları kullanması ruhsal problemlere neden olabilir. O halde çocuğun BDE sürecinde yetişkin gözetiminde zararlı içeriklerden korunması, gerektiğinde verilecek yönergelerle olası problemlerin önüne geçilmesi sağlanabilir. Bilinçsiz bilgisayar kullanımı çocukta iletişim problemlerine de neden olabilir. BDE etkinliklerine kendini kaptıran çocuğun dış dünya ile iletişimi zayıflamaktadır. Etkinlik öncesinde yapacakları hakkında ve bilgisayar başında ne kadar zaman geçireceği açısından bilgilendirilen çocuk, etkinlik süresince sağlıklı bir şekilde gözlemlenerek gerektiği zaman yönergeler verildiği takdirde iletişim problemlerinin en aza indirilebileceği söylenebilir. Öğretmenler bazı yazılımların da tasarım, renk, animasyon, objeler ve içerik açısından okul öncesi dönem çocuğuna uygun olmadığı görüşündedir. Sadece bilgisayar yazılımcıları tarafından teknik olarak hazırlanmış, okul öncesi, gelişim, ölçme değerlendirme gibi alan uzmanları tarafından herhangi bir kontrole tabi tutulmadan piyasaya sunulan yazılımların eğitici yönü çok zayıf kalmaktadır. Okul öncesi eğitimi bilmeyen yazılımcıların belirleyeceği tasarım objeleri ve içeriğin eğitim yönünün zayıf kalması da son derece olağan bir durumdur. Araştırmaya katılan katılımcılara göre BDE yazılımları okul öncesi eğitim etkinliklerinde bilmece-bulmaca-eşleştirme, kavram gelişimi, hikâye etkinlikleri, film gösterileri, sanat etkinlikleri, serbest zaman etkinlikleri, fen doğa etkinlikleri gibi etkinliklerde kullanıldığı ifade edilmiştir. BDE nin etkinliklerde kullanılması çocuğa sağladığı yararlar kadar öğretmene de kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmen geleneksel yöntemlerle eğitim gerçekleştirdiğinde yapması gereken uzun hazırlıkları (karton kesme, hikâye-bilmece-bulmaca kartları hazırlama gibi) yapmayarak bu zamanı eğitim faaliyetlerine harcayabileceği ifade edilebilir. Araştırmacı tarafından daha önce de ifade edildiği gibi çocuğun BDE ile sınırsız tekrar şansına sahip olması da onun geleneksel yöntemle birkaç defa gerçekleştirebileceği etkinliği istediği kadar gerçekleştirerek daha nitelikli öğrenmelerine olanak sağlayacağı düşünülebilir. BDE nin çocuğa sunacağı sayısız seçenek onun için son derece önemlidir. Bu aslında BDE nin doğasında vardır ve en önemli avantajlarından biri olarak gösterilebilir. Günümüzde ilköğretim okullarının hemen hemen hepsinde teknoloji sınıfları mevcuttur ama okul öncesine yönelik yazılımlar ile okul öncesi sınıflarında da bilgisayar bulunması son derece önemlidir. Teknolojinin sürekli yenilenmesini göz önüne alarak bilgisayarların ve yazılımların periyodik olarak yenilenmesi gerekir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir bölümü görev yaptıkları okullarda yeterli teknik donanım ve yazılım olmadığını ifade etmektedirler. Yetersiz donanım ve yazılımın BDE nin istenilen kalitede gerçekleşmesine engel olacağı düşünülebilir. Araştırma sonucuna göre şu öneriler sunulabilir; (i) Okul öncesi eğitimde kullanılacak yazılımlar seçilirken alan uzmanları tarafından tasarım ve 895

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ içerik yönünden incelenmeli, uygun olan yazılımlar tercih edilmelidir. (ii) Okul öncesi eğitim ortamlarında BDE için ihtiyaç duyulan eksik donanımlar tamamlanmalı, teknoloji sınıflarının da okul öncesi öğrencilerinin daha çok yararlanması sağlanmalıdır. (iii) Okul öncesi çocuklarının bilgisayar başında geçireceği süre çok iyi belirlenmeli, BDE sürecinde olası hataların ve yanlış öğrenmelerin önüne geçebilmek amacıyla çocuğun bilgisayar kullanımı öğretmen gözetiminde gerçekleştirilmelidir. (iv) BDE sürecinde çocuklar neler yapacağı ve ne kadar zaman bilgisayar başında kalacağı yönünden bilgilendirilmeli, gerek duyulduğunda öğretmen tarafından yönlendirilmelidir. (v) Okul öncesi eğitim etkinliklerinde ihtiyaç duyulan amaç kazanımları destekleyici nitelikteki yazılımlar, ilgili kurumlar (alan uzmanları eşliğinde) tarafından temin edilmelidir. (vi) BDE de masa ve sandalyelerin yüksekliği, bilgisayarların okul öncesi çocuğa göre konumlandırılmaları gibi ihtiyaç duyulan fiziksel birtakım şartlar kurumlar tarafından sağlanmalıdır. İleri araştırmalara yönelik olarak araştırmacılara da şu öneriler getirilebilir; (i) Araştırmacılar, benzer araştırmalarda farklı soru tiplerini kullanarak çalışmalarını gerçekleştirebilirler. (ii) Araştırmacılar, çalışma grubunu oluştururken farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bölgelerde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile çalışmalarını gerçekleştirebilirler. (iii) Bu araştırma resmi ilköğretim okullarında, 6 yaş grubu öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar 4-5 yaş grubu öğretmenleri ile özel okullar ile bağımsız anaokullarında benzer araştırmalar gerçekleştirebilirler. 896

11

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE 2003). In general, the use of computers in teaching-learning process can be divided in two; with a teaching role and a learner role (Çakır & Yılmaz, 2009). The discussion that at what age children should encounter with computer was just started with the involvement of computer in education. There are so many opinions and discussions on this point. Most of educators support that children should face with computers in preschool periods. Because, in this period children are more enthusiastic to discover new equipment and devices they see (Yaşar, 2004). With the help of computers children s creativity and critical thinking develop and they can easily communicate and co-operate in reaching the targets. This co-operation helps children in their social development (Haugland, 2000). The usage of computer in preschool education gives computer skills to children and besides, it gives the chance to know adult s life in a more realistic way. The child who understands technology in early ages will not have a fear of using computers and s/he will develop a self-control mechanism (Yaşar, 2004). When an educational environment is prepared, computers are one of the important devices. Having other needed hardware and CAE software is an important point. It can be said that the inadequate hardware and software in educational institutions will hinder in succeeding the aims of CAE. While choosing CAE software in preschool education, we must be careful in these points; (i) the language of software must be Turkish. (ii) The software must be designed according to opinions of experts in assessment and evaluation, development and preschool education. (iii) The colours used for designing must be designed in a way that captures the attention of children. (iv) The animations, objects that used in software must be convenient to children s level. (vi) Software must be in a quality level that get the attention of children and motivate them to interact with CAE. (vii) The software must be effective in tending the children to the point they will learn. (viii) Instructions used in software must be given audibly with an approach that children might be illiterate. (ix) Software must be designed in a form that they can use without getting help of an adult. (x) They must be designed in a form that enthusiasts and excites the children with its visual and audial stimulus as a natural need of CAE. So many researches have been carried out about computer assisted education in preschool education in Turkey and in the world. When these researches are examined; it is revealed that CAE has useful effects in preschool education, and researchers offered the effective use of CAE in preschool education. (Akkoyunlu & Tuğrul, 2002; Alabay, 2006; Coşkun, 1990; Couse & Chen, 2010; Crawford, 2000; Çekbaş, Yakar, Yıldırım, & Savran, 2003; Davis & Shade, 1994; Demir, 2007; Fish et al., 2008; Haugland, 1992; Hoot & Kimler, 1987; Huffstetter, King, Onwuegbuzie, Schneider, & Powell, 2010; İliş, 2006; Kacar, 2006; Kulik & Drowns, 1985; Macaruso & Rodman, 2011; Öztopçu, 2003; Panagiotakopoulos & Ioannidis, 2002; Pekçağlıyan, 1990; Rubin, Fein, & Vandenberg, 1983; San & Arı, 1988; Sancak, 2003; Sandberg, 2002; Sprigle & Schaefer, 1984; Todman & Dick, 1992). The aim of this study is to set down the opinions of teachers about the use of CAE in preschool education. In order to fulfil this aim, the answers of the following questions are examined; (i) what is the general opinion of preschool teachers about the use of CAE in preschool teaching? (ii) What is the general opinion of preschool teachers about the software designed for CAE? (iii) How often preschool teachers use CAE software and in which activities they use the software? (iv) If preschool teachers do not use computer software, why they don t use? Method In this part; the information about research model, participants, data collecting tools and data analysis were given. Research Model This research is a qualitative research that aims to determine the opinions of preschool teachers about computer assisted education. In this research, content analysis, which eases generalization of data, is used for determining conceptual and inter-conceptual relationships beyond data on the basis of qualitative coding (Yıldırım & Şimşek, 2005). Participants The participants are 33 preschool teachers who are working in preschool departments of primary schools of Sakarya city in education term. The participants have voluntarily been chosen and they work in different primary schools in Sakarya province. All of the teachers work in state schools with preschool students under the age of 6. Among the participants, distribution according to their education level was given in graphic 1, distri- 898

13 KOL bution according to their teaching experience is in graphic 2, and their ages were shown in graphic 3. Graphic 1. The Education Level of Participant Teachers Basically, 6% of teachers have associate degree, 76% of them have undergraduate degree and 18% of the teachers have a postgraduate degree. Graphic 2. Teaching Experience of Participant Teachers 36% of teachers have experience of 1-7 years, 33% of them have 8-15 years, 25% of them have years experience of teaching. 6% of teachers have experience of more than 24 years. Graphic 3. Age Distribution of Participant 49% of teachers are years old, 33% of them are at age range, 18% of them are 41 and more. Data Gathering Device In this study, as data collection tools semi-structured interview forms have been used. It is possible to determine experiences, attitude, ideas, intentions, comments, mental perceptions and reactions within an interview process (Yıldırım & Şimşek, 2005). Before preparing interview questions a broad literature research was conducted on the topic of study and also other studies concerning the topic were examined. Based on the literature review the bases of the study were formed. The questions prepared for the study were debated with three academics and four preschool teachers, and some rearrangements were done according to their advice. After this process, the interview items which would be in the form were decided. There are four questions in the interview form and they are as stated; (i) What are your opinions about computer assisted education in preschool education? (ii) What are your opinions about the computer software which is prepared for preschool education? (iii) How often do you use the computer software which is prepared for preschool education and in which activities do you use them? (iv) If you don t use the computer software which is prepared for preschool education, what are your reasons for not using it? In data collection process, teacher views were noted down and saved. The interview with each preschool teacher lasted for 35 minutes and the whole study lasted for almost 7 weeks. As a part of nature of qualitative studies, the generalization of collected data is not aimed. Data Analysis The reasoning analysis was used in this study. In reasoning analysis, data are coded, themes are determined, data are arranged according to codes and themes and a definition is given and lastly findings are interpreted (Yıldırım & Şimşek, 2005). All the gathered data of the study from interview forms were transferred to the computers and the coding process was carried out. After coding process, all the codes brought together and the common points were found, the basic themes of study were put forth. The validity of qualitative studies depends on researcher s objective attitude to findings and examined topic (Kirk & Miller, 1986). Within the frame of validity of the study, the convenience of findings with the academic environment that it held in was examined, the clear presentations of events and phenomenon were provided, any expected fault was held with an attitude of removing the fault and correcting the code. To enhance the solidity of study, the categories and themes found out were examined by two other academics of same university who are expert in qualitative studies and the disagreements on common themes were removed, and they reached a consensus on found themes and codes. 899

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Results In this part, the findings from the preschool teachers opinions on CAE were presented. In data analysis, as some participants gave more than one answers, total frequency is more than the number of participants. Study findings; (i) The opinions about necessity of CAE; (ii) The opinions about benefits of; (iii) The opinions about harms of CAE; (iv) The opinions about the limits of CAE; (v) The opinions about the convenience of CAE software with preschool education; (vi) The opinions about the activities in which CAE software is; (vii) The opinions about how often CAE software is used in preschool education; (viii) The opinions about insufficiency of CAE software in preschool, these are 8 themes that handled in the study. In table one there are findings on preschool teachers opinions about necessity of CAE. Table 1. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on the Necessity of Computer Assisted Education 1- To increase the quality of education To be age of computer and technology To be curious on computerized training Be open to learning with computer 8 13 TOTAL When we look at the table 1, 40% of the teachers think that CAE enhances the quality of education, 27% of them think that it is technology and computer era, 20% of them think that it contributes to education that children are enthusiastic to CAE, 13% of the teachers think that the CAE is a need and the children s attitude CAE is positive. In table 2, there are opinions about the benefits of CAE. of them think that CAE contribute in hand-eye coordination, 8% of the teachers think that CAE provides a permanent learning, 6% think that it makes education more individual, 3% of the teachers indicate their opinions that CAE gets the attention of children. In table 3, there are the opinions about the harms of CAE. Table 3. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on The Harms of Computer Assisted Education 1- Being antisocial Unconscious use 8 48 TOTAL When we look at the table 3, 52% of teachers think that extra use of CAE makes children anti-social and other negative behaviours, 48% of them indicate that unconscious use of computer harms the children. In table 4 there are opinions about limitation of CAE. Table 4. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on The Limitations Computer Assisted Education 1- The need for adult supervision Limitations in communication 4 40 TOTAL When we look at the table 4, 60% of teachers think that children should use CAE activities under the control of adults, 40% of them indicate that interaction with children causes the limitation. In table 5 the opinions about the convenience of CAE software in preschool education were given. Table 2. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on the Benefits of Computer Assisted Education 1- Wealth of audio-visual Be interesting Hand-eye coordination development Permanent learning Personalizing learning Giving time to teacher Positive motivation Attention gathering 2 3 TOTAL When we take a look to the table 2, 30% of teachers think that CAE contribute the education environment with visual and audible abundance, 25% think CAE makes education more interesting, 16% Table 5. Distribution of The Preschool Teachers Positive Opinions on The Suitability of Computer Assisted Education Software for Early Childhood Education 1- The design is appropriate to the level of the child (colours, objects, in terms of animation) 2- The child s level of compliance in terms of content The goal achievement is appropriate TOTAL When we look at the table 5, 47% of the teachers think the prepared software is convenient for preschool education, 33% of them think that in terms of content, the software is convenient, 20% of teachers indicate that CAE is convenient for means-outcomes for preschool education. In table 6, there are 900

15 KOL negative opinions of preschool teachers on convenience of CAE software in preschool education. Table 6. Distribution of The Preschool Teachers Negative Opinions on The Suitability of Computer Assisted Education Software for Early Childhood Education 1- The design is not appropriate to the level of the child Content is not suitable for the child s level Commercial purposed software is built 4 24 TOTAL When we look at the table 6, 47% of teachers say that the prepared software is not conveniently designed for preschool education, 24% of them indicate that the software is prepared with commercial point of views, so it is not informative. In table 7, the opinions concerning CAE software employed in the preschool education activities are shown. Table 7. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on Computer Assisted Education Software Contributed Activities 1- Riddles, puzzles and matching activities Activities for the development of the concept 3- Story activities Movie show Art events Free time activities Science and nature activities Music events Math activities Reading and writing activities in 5 6 preparation 11- Power point presentations 6 5 TOTAL When we look at the table 7, 18% of the teachers say that CAE software is used for puzzle and matching activities, 14% of them say software is used for concept developing activities, 11% of them say that it is used for story activities, 10% of them mention that it is used for movie watching and art activities, 9% say for free time activities, 7% say for science and nature activities, 6% say for music, and the other 5% of the teachers say CAE software is used for mathematics and power point presentations. In table 8, there are opinions about how often CAE is used in preschool education. Table 8. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on The Frequency of Computer Assisted Education Software Usage 1- From time to time Each time Rarely Never use 4 12 TOTAL When we look at the table 8, 52% of the teachers use CAE software from time to time, 21% of them use always, 15% of them use seldom, and the other 12% indicate that they never use CAE software. In table 9, there are opinions about insufficiencies about CAE software. Table 9. Distribution of The Preschool Teachers Opinions on Computer Assisted Education Software of İnsufficiencies 1- Hardware failure Missing software Physical impairments Teacher s improper use of the software Foreign language software 2 7 TOTAL When we look at the table 9, 38% of the teachers say that they cannot use CAE software because of insufficiencies, 31% of them say their schools do not have the software they need, 14% of them indicate that they cannot use CAE software efficiently because of the physical insufficiency in their school, 10% of them say they cannot use CAE software as they do not have enough technological information, 7% say that they cannot CAE software as it is in English. Discussion and Suggestions The researches regarding CAE in preschool education have started to be carried out in the last 30 years. When these researches are examined, it is seen that when traditional education methods are supported wit CAE, we can have positive consequences. The use of CAE in pre-school education is so new in our country. In this study, the opinion of teachers about necessity of CAE in preschool education is clearly seen. The other studies also give similar consequences. (Akkoyunlu & Tuğrul 2002; Alabay, 2006; Coşkun, 1990; Couse & Chen, 2010; Crawford, 2000; Çekbaş et al., 2003; Davis & Shade, 1994; Demir, 2007; Fish et al., 2008; Haugland, 1992; Hoot & Kimler, 1987; Huffstetter et al., 2010; 901

16 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Kacar, 2006; Kulik & Drowns, 1985; Macaruso & Rodman, 2011; Öztopçu, 2003; Panagiotakopoulos & Ioannidis, 2002; Pekçağlıyan, 1990; Rubin et al., 1983; San & Arı, 1988; Sancak, 2003; Sandberg, 2002; Sprigle & Schaefer, 1984; Todman & Dick, 1992). The children who face with computers in early childhood get both CAE s benefits and computer skills. We can say this is important for future life of children. Education environments with abundant stimulus can address to all senses of children and provide a better and permanent learning. The visually and audibly well computers contribute a lot to children and get their attention and motivate them in attending the learning process more efficiently. This situation was put forth in different studies (Akkoyunlu & Tuğrul 2002; Crawford, 2000; Çekbaş et al., 2003; Hoot & Kimler, 1987; Rubin et al., 1983). One of the most important points of preschool education is child s interest. Children interact more with the devices they are interested in. Definitely, computers are leading devices that children get interested in. The following of mouse and monitor and using of them will contribute in hand-eye coordination of children. The eye-hand coordination of children which aimed to be developing by art activities will develop automatically with limitless trial of computer hardware. This situation and development was accepted and observed by teachers. Similar consequences are gained in different studies (Akkoyunlu & Tuğrul, 2002; Öztopçu, 2003; Sandberg, 2002; Sprigle & Schaefer, 1984; Todman & Dick, 1992). There are some negative effects of computers because of wrong uses besides indicated benefits. The time a child spends for computer is a crucial point. This time shouldn t be taken from the time he will spend with his friends for being more socialized. Children should not isolate himself/herself from social life while getting acquisitions of CAE. Spending too much time for computer can cause that children will see the computer as only friend of him/ her. As computers do everything a child want and never reject them, children can have same expectations from their friends. To prevent bad effects, the balance between social life and computer must be taught to children by teacher. According to the participants of study, CAE software is used for preschool activities such as puzzles, matching, concept developing, story activities, movies, art activities, free time activities, and science-nature activities. As CAE gives a limitless repeating chance, it provides a better and more qualified learning. The limitless options that are presented by CAE to children are important. This can be seen in nature of CAE and it can be shown as one of the best advantages of CAE. This data can be presented according to consequences of study; (i) While choosing CAE software for preschool education, the design and the content must be chosen by experts and convenient contents must be preferred. (ii) The lacking devices must be completed in CAE areas in preschool education environment and technology classrooms must be serving for children more and more. (iii) The time preschool children spend for computer must be arranged well and the usage of computer must be under the control of the teacher. (iv) In CAE process, children must be instructed by their teachers in points like what they will do and how long they will stay on computer and they must be leaded whenever they are needed. (v) The software which is convenient for aiming supportive acquisitions must be provided by related institutions (within the experts in this area). (vi) The physical arrangements for CAE, like placement of desk, chair and computers according to preschool children must be provided by institutions. Such suggestions can be made for future researchers; (i) Researchers can do their similar researches with different research questions. (ii) Researchers can work with a participant group from the teachers who are working in different socio-economic and socio-cultural places. (iii) This study has been conducted in state primary schools with the teachers of 6 age children. The future researchers can do similar researches with the teachers of 4-5 age groups who are working in private preschools or independent schools. References/Kaynakça, Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, Altı yaş okul öncesi dönemi çocuklarına bilgisayar destekli matematiksel kavramların öğretimi. Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. 902

17 KOL Anaokuluna giden beş yaş çocuklarının 1-5 e kadar sayı sembollerini öğrenmelerinde geleneksel eğitim ile bilgisayar eğiminin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. International Society for Technology in Education, 43 Society for ınformation technology & teacher education ınternational conference Bilgisayara giriş. III. International educational technology conference Integrate, don t isolate! computers in the early childhood curriculum. Okul öncesi öğrencilerine renk kavramının kazandırılmasında bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması J. Educational Computıng Research, 38 Early childhood education, issues and developments. Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri Journal of Computing in Childhood Education, 3 Computers and young children. Early childhood classrooms and computers: Programs with promise. Journal of Education for Students Placed at Risk, 15, Erken çocukluk eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik bilgisayar ve anaokulu öğretmenleri ile 6 yaş grubu çocuklarının görüşleri Okulöncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin rolü. Reliability and validity in qualitative research Journal of Educational Computing Research, 4, Reading Psychology, 32 Yaşamın sihirli yılları. IX. Türkiye de Internet Konferansı Computer&Education, 38, Anaokuluna giden 6 yaş grubu çocuklarda uygulanan klasik eğitim yöntemleri ile bilgisayar destekli eğitimin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Handbook of child psychology Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3, Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması Information Technology in Childhood Education Annual, 1, Early Child Development and Care, 14, Computers Education, 20, Çoluk Çocuk Dergisi, 1, Okul öncesinde bilgisayar öğretimi Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 903

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bir Önceki Ders Bilgisayar Destekli Öğretimin Tarihsel Gelişimi Türkiye de BDÖ Bilgisayarlı Eğitimde Etkin Olan Kuramlar Bu Kuramların Öğretim İlkeleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Neriman Aral * / Dr. Aynur Bütün Ayhan * / Özge Ünlü * / Nilüfer Erdoğan * / Nazan Ünal * aralneriman@gmail.com

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör. 793 TÜRKİYE DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UÇANER, Burçin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı