ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 Şanlıurfa Kırsal Kalkınma ile Büyüyor destek bizden, üretim sizden Kerem AKGÜNDÜZ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Tarım, Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya katkısından dış ticarete, istihdamdan milli gelire kadar Ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayan büyük bir sektördür. Kırsal kalkınma; tarım sektörünün sürdürülebilir gelişmesi, kırsal kesimdeki insanımızın refah düzeyinin yükseltilmesinde temel araç ve destek alanı olan ve Ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Ülkemiz tarımında kırsal alanların sosyal ve ekonomik olarak geri kalması yıllardır süre gelen sorunların başında gelmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından 2003 yılından itibaren başlatılan destekleme modelleri ile bu alanda önemli yatırımlar ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Söz konusu bu çalışmalara paralel olarak Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler kapsamında da Bakanlığımız önemli çalışmalara imza atmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı için yürütülen müzakerelerde önemli şartlardan biri olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun kurulması gerçekleştirilmiş, IPARD Programı nın uygulanabilmesi için gerekli Yetki Devri başvurusu yapılmış olup, artık sürecin son aşamasına gelinmiştir. Sektörün önünü açacak ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma fonlarını kullandıracak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun misyonu; Tarım ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayarak ilgili sektörleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaktır. Diğer taraftan; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu misyonunu yerine getirmek için 42 ilde örgütlenmesini tamamlamış, fiziksel ve personel altyapısını oluşturmuş, akreditasyon ve yetki devri sürecini başarı ile tamamlamıştır. IPARD Uygulama Dönemi nde Kurumun yürüteceği faaliyetler yoğun çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. IPARD Programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile; tarım sektöründeki yatırımlar artacak, tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlanacak, kırsal alanlarda yeni iş imkanları yaratılacak, göçün önlenmesine katkı sağlanacak, Avrupa standartlarında üretim yapan işletmelerin sayısı artacak, tarım ve kırsal nüfusun gelir düzeyi yükselecek ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanacaktır. Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun gelecek dönemdeki vizyonu; Ulusal ve uluslararası alanda saygın, güçlü kurumsal kapasiteyle kırsal kalkınma programlarının uygulanmasında belirleyici, yönlendirici ve güvenilir bir kurum olmaktır. Böylece ülkemiz tarımı; verimliliği yüksek, dünya standartlarında üretim yapan, küresel düzeyde rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir bir sektör haline gelecektir. Ülkemiz kırsal kalkınmasına güç katacak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Stratejik Planı nın hazırlanmasında katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, Ülkemiz ve tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.

3 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. TKDK, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma ( IPARD) Programı nın uygulayıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (InstrumentforPre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni IPARD ile kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal alanların ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılması, mevcut işletme yapılarının güçlendirilmesi, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte uygulanacak program Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecektir. TKDK, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen akreditasyon ve yetki devri sürecini 30 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarıyla tamamlamış olup, IPARD fonlarını kullandırmaya yetkili kılınmıştır.

4 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DESTEKLENEN YATIRIM ALANLARI TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 2- Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım: Kanatlı Eti / Kırmızı Et 1- Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Süt İşleme Tesisleri / Süt Toplayan Üretici Örgütleri 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2- Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kırmızı Et Kesimhaneleri - Kırmızı Et İşleme Tesisleri / Kanatlı Eti Kesimhaneleri - Kanatlı Eti İşleme Tesisleri 3- Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması 4- Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 1- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR 2- Yerel ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 3- Kırsal Turizm 4- Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

5 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Aşağıdaki sistemlerde kayıtlı tarımsal işletmelerdir : - Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi, - Hayvan Kayıt Sistemi, - Ulusal Vergi Sistemi, Yeni tarımsal işletme/tüzel kişilik olması halinde, başvuru aşamasında sadece ulusal vergi sisteminde kayıtlı olmalıdır. Yatırım sonunda, yeni işletmenin Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. en az 10, en fazla 120 baş inek kapasitesi veya en az 50, en fazla 500 baş süt veren koyun kapasitesi veya en az 50, en fazla 500 baş süt veren keçi kapasitesi Yeni tarımsal işletme olması durumunda, yeni tarımsal işletme bu kapasite kriterlerini yatırım sonunda sağlamalıdır Tarımsal işletme, 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun ve/veya keçi kapasitesine sahipse, yatırımın gerçekleşmesinin sonunda gübrenin Topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimini taahhüt etmelidir Açık ve yarı açık ahırların/ağılların, inşası, genişletilmesi, modernizasyonu veya mevcut kapalı ahırların/ağılların, modernizasyonu, Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi, Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları, * Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, * Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.), * Sulama sistemleri, * Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi) TOPLAM UYGUN YATIRIM MIKTARININ %50 Sİ ÖZEL ŞARTLAR 40 YAŞ ALTI %55 DAĞLIK ALAN %60 40 YAŞ ALTI + DAĞLIK ALAN %65 EN AZ EN FAZLA

6 ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Aşağıdaki sistemlerde kayıtlı tarımsal işletmelerdir: - Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi, - Hayvan Kayıt Sistemi, - Ulusal Vergi Sistemi, * Yeni tarımsal işletme/tüzel kişilik olması halinde, başvuru aşamasında sadece ulusal vergi sisteminde kayıtlı olmalıdır. Yatırım sonunda, yeni işletmenin Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. en az 30, en fazla 250 baş sığır kapasitesi veya en az 100, en fazla 300 baş koyun kapasitesi veya en az 100, en fazla 300 baş keçi kapasitesi en az 5.000, en fazla broyler/dönem en az 1.000, en fazla hindi/dönem kapasitesi Yeni tarımsal işletme olması durumunda, yeni tarımsal işletme bu kapasite kriterlerini yatırım sonunda sağlamalıdır Tarımsal işletme, 50 baştan fazla sığır veya 150 baştan fazla koyun ve/veya keçi kapasitesine sahipse, broyler/dönem veya hindi/dönem kapasiteden fazla ise yatırımın gerçekleşmesinin sonunda gübrenin Topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimini taahhüt etmelidir. * Açık veya yarı açık ahırlara öncelik verilmesi kaydıyla, ahırların / ağılların ve hayvan barınaklarının inşası / genişletilmesi /modernizasyonu * Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi * Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, * Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, * Hayvanlara bakımına yönelik ekipman ve tesisler (tartma, dezenfeksiyon vb.) * AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları * Sulama sistemleri * Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar * Biyogaz tesisleri * Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) * Maksimum 82 kw motor gücüne sahip traktör ve ekipmanları satın alınması TOPLAM UYGUN YATIRIM MIKTARININ %50 Sİ ÖZEL ŞARTLAR 40 YAŞ ALTI %55 DAĞLIK ALAN %60 40 YAŞ ALTI + DAĞLIK ALAN %65 EN AZ EN FAZLA

7 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 40 milyon TL yi aşmayan işletmeler kapsamında olmalıdır. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun sertifikalara sahip, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır. Yeni yatırım söz konusu olduğunda bu şartları yatırım sonunda sağlamalıdır. Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. Süt İşleyen İşletmeler: Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Yeni işletme olması durumunda kapasite kriterlerini yatırımın sonunda karşılamalıdır. Süt Toplama Merkezi: Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olmalıdır. Üretici Örgütü bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır. Yatırımın sonunda süt toplama merkezinin tamamında AB hijyen standartları sağlanmalıdır. Süt İşleyen İşletmeler: Süt işleyen işletmelerin inşası / genişletilmesi / modernize edilmesi Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi içi gerekli makine ve ekipman Hijyen ve kalite kontrolü amacıyla gerekli ekipman Paketleme sistemleri için gerekli ekipman Süt analiz ekipmanları Süt Toplama Merkezi: Süt toplama merkezinin inşası / genişletilmesi / modernize edilmesi, Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanları da dahil olmak üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman satın alınması, Gıda güvenlik sistemlerinin (HACCP, ISO 22000**, GMP ve GHP) kurulmasına yönelik yatırımlar, Süt depolama ve soğutma ekipmanlarının satın alınması Süt taşıma ekipmanlarının satın alınması TOPLAM UYGUN YATIRIM MIKTARININ %50 Sİ SÜT İŞLEME EN AZ EN FAZLA SÜT TOPLAMA EN AZ EN FAZLA

8 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 40 milyon TL yi aşmayan işletmeler kapsamında olmalıdır. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun sertifikalara sahip, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır. Yeni yatırım söz konusu olduğunda bu şartları yatırım sonunda sağlamalıdır. Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. Kesimhane ise; Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı, Saatte en az tavuk, en fazla tavuk kesim kapasitesine, ya da Saatte en az 100 hindi, en fazla hindi kesim kapasitesine sahip olmalı, Et İşleme Tesisi ise Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Kombina ise; Kesimhane için başvurması durumunda kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır, Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır, Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır. Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi, Et işleme tesislerinin yenilenmesi Topluluk standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman, Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman, Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulması için yatırımlar (HACCP, ISO 22000**, GMP ve GHP) Çevre korumasının geliştirilmesi; işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların arıtılması ve imha edilmesi: et işleme tesisleri için kesimhanelerdeki atık su ve yağ toplama tesisleri, Hayvanların kesim koşullarının hayvan refahı ile uyumlu hale getirilmesi için yatırımlar, Paketleme işlemleri için yeni ekipman satın alınması, Soğuk hava deposu ekipmanı, karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçlarının satın alınması, Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları Tesis içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin geliştirilmesi için yazılım ve izleme sisteminin oluşturulması TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

9 MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 40 milyon TL yi aşmayan işletmeler kapsamında olmalıdır. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun sertifikalara sahip, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır. Yeni yatırım söz konusu olduğunda bu şartları yatırım sonunda sağlamalıdır. Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. Meyve sebze işleme ve pazarlama tedbirine 5957 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve üreticilerden doğrudan alım yapan (hale uğramadan) üretici örgütleri, gerçek ve tüzel kişiler olmalıdır Üretici örgütü ise, 5957 Sayılı Kanun kapsamında olmalı ve sonraki değişikliklerinin öngördüğü koşulları karşılayan bir üretici örgütü olmalıdır. Mevcut işletmeler başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler ise yatırımın sonunda soğuk hava depo kapasitesi metreküpü aşmamalıdır Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme hatlarına yönelik makine ekipman satın alınması ve bu tesislerin inşası ve/veya modernizasyonu * Markalama ve izlenebilirlik sistemleri, * Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatlarına yönelik makine ekipman satın alınması ve bu tesislerin inşası ve/ veya modernizasyonu * Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, * Hammadde ve paketleme için depolarına yönelik makine ekipman satın alınması ve bu tesislerin inşası ve/ veya modernizasyonu * Topluluk standartlarına erişmek için ISO analizlerinin uygulanması * Ürün taşıma ekipmanları, forkliftler (sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak) * En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracı * Yazılımı da kapsayan bilişim teknolojileri sistemleri, 10000m³ e kadar soğuk hava deposu inşası TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

10 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 40 milyon TL yi aşmayan işletmeler kapsamında olmalıdır. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun sertifikalara sahip, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır. Yeni yatırım söz konusu olduğunda bu şartları yatırım sonunda sağlamalıdır. Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 65 yaş üzerinde olmamalıdır. (tüzel kişilik olması durumunda bu tüzel kişiliği temsil etme ve ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.) Tarım meslek veya teknik liseleri veya ilgili uzmanlık üzerine üniversitelerin iki yıllık meslek yüksek okulları, üniversite, yüksek lisans, doktora diploması veya tarım yada ilgili bir uzmanlık dalında en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı ya da çalışma tecrübesine sahip olarak mesleki yetenek ve yeterliliğini kanıtlamalıdır. En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır veya En az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri dahil (taze, taze dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) üretim kapasitesine sahip olmalıdır İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri, bu ürünlerin atıklarının işleme ve pazarlamaları istisna olmak üzere, uygun değildir. Bu alt-tedbir altındaki yatırımlar karada yapılacak faaliyetler olacaktır Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi * Yeni bir balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisi * Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı * İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık arıtma ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler. * Su ürünlerinin HACCP ve ISO 22000** hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak) * Etkili GMP, ISO 22000** ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlar * Yazılım dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sistemleri TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

11 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/ veya bilançosu 8 milyon TL yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler, Yatırımlar kırsal alanda yer almalıdır. (Nüfusu nin altında olan yerleşim yerleri) Bal ve tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda faydalanıcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nden onay belgesi temin edilmesi suretiyle destek verilir. Başvuru sahibi (tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır) Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı, Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplo masına sahip olmalı ya da, İlgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümünü ibraz etmeli veya sadece arıcılık için arıcılık kayıt sistemine en az üç yıllık kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır. Sadece gerçek kişiler için; Tıbbi Aromatik Bitki, Süs Bitkileri ve Arıcılık kapsamında başvuruda bulunacağı alan ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkilendirdiği Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da /kalfa/çıraklık/usta öğreticilik belgesi sunmalıdır. Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalı, (Arıcılıkta bu belge aranmaz) Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı Süs bitkileri yetiştiriciliğinde sera büyüklüğü en fazla 1 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalıdır. Arıcılık * Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası, * Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, * Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesi * Maksimum 82 kw motor gücüne sahip traktör ve ekipmanları satın alınması Tıbbi Aromatik Bitki * Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, * Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması * Çiftlik sınırları içerisindeki mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu Süs Bitkileri * Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, * Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, * Seraların inşası ve yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) ve gerekli ekipmanların satın alınması TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

12 YEREL ÜRÜNLERİN ve MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/ veya bilançosu 8 milyon TL yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler, * Yatırımlar kırsal alanda yer almalıdır. (Nüfusu nin altında olan yerleşim yerleri) * 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. * Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır * Başvuru sahibi (tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır) * Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı, Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalı ya da, * İlgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümünü ibraz etmeli * Sadece gerçek kişiler için; el sanatları, yerel gıda ve tarım ürünleri kapsamında başvuruda bulunacağı alan ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkilendirdiği Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da /kalfa / çıraklık / usta öğreticilik belgesi sunmalıdır El sanatları, yerel gıda ve tarım ürünleri listesinde yer alan ürünler destek kapsamındadır. İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi, Yerel Tarım Ve Gıda Ürünleri İle Geleneksel El Sanatlarının Üretimi Ve Paketlenmesine Yönelik Ekipman Ve Araç-Gereçlerin Satın Alınması Paketleme tesislerinde fiziksel yatırımlar ve ekipmanlar, Fabrika satış mağazası veya tanıtım stantları kurulması da dahil, yöresel ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasına yönelik yatırımlar. Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanları Yerel Ürün Listesi İsot, Külünçe, Sadeyağ, Çiğköfte, Viranşehir şelengosu, Nar Ekşisi, Urfa Fıstığı (Antep Fıstığı), Urfa Peyniri, Kırmızı Mercimek, İçli Köfte, Nar Suyu, Lahmacun, Biber Salçası, Kuru İncir, Koyun Yoğurdu, Kimyon, Kuru Nane, Urfa Tatlısı (Şıllık), Kuru Sebze (Patlıcan, domates, bamya, biber, kabak), Bulgur, Künefe, Ekşili Turşu, Acı Turşu, Birecik Patlıcanı, Kaymak, Fıstık Ezmesi, Meyankökü Suyu, Karacadağ Pirinci, Dut pekmezi, Karacadağ Balı, Mantar, Keme (Mantar), Mırra (Acı Kahve), Peynirli Helva, Üzüm ve üzüm ürünleri (Pestil, Kesme, Üzüm Pekmezi, Fıstıklı Sucuk) TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

13 KIRSAL TURİZM 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/ veya bilançosu 8 milyon TL yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler, Yatırımlar kırsal alanda yer almalıdır. (Nüfusu nin altında olan yerleşim yerleri) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli sertifikalara sahip olmalıdır Başvuru sahibi (tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı, Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalı ya da, İilgili iş kolunda (turizm, işletme vb) en az 3 yıl çalıştığına dair detaylı hizmet dökümünü veya sadece gerçek kişiler için en az 3 yıllık turizm işletme belgesini ibraz etmeli Sadece gerçek kişiler için; kırsal turizm ile ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkilendirdiği Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da / kalfa/çıraklık/usta öğreticilik belgesi sunmalıdır Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya Gerçek kişi ise, çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki hane halkından bir kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır. Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak ve kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binalarının inşası, Yeme-içme tesisleri ya da çiftlik ürünleri için tanıtım stantları kurulması At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları (İşplanında, iyi muhasebe uygulamaları gereğince, ekipmanların amortisman süresinin bir yıldan fazla olduğu taahhüt edilmelidir) Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması Kırsal turizm tesisleri için gerekli ekipmanların satın alınması TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

14 KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler, * Yatırımlar kırsal alanda yer almalıdır. (Nüfusu nin altında olan yerleşim yerleri) * Mevcut işletme ise, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. * Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya sadece gerçek kişi olması durumunda ise başvuru sahibi ile aynı adreste ikamet eden kişiye ait ÇKS ye kayıtlı olduğunu gösteren belge * Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır * Başvuru sahibi (tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır) * Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı, Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalı ya da, * Kültür balıkçılığı ile ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair detaylı hizmet dökümünü ibraz etmeli veya sadece gerçek kişiler için en az üç yıllık su ürünleri yetiştiricilik belgesi sunmalıdır, ya da -Sadece gerçek kişiler için; kültür balıkçılığı ile ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkilendirdiği Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da /kalfa/çıraklık/usta öğreticilik belgesi sunmalıdır. Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya Akuakültür çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi veya modernizasyonu * Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi * Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri ve ekipman alımı * Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman * Çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, akuakültür çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman: atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman * Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması TOPLAM NIN %50 Sİ EN AZ EN FAZLA

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015

AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER TARIMSAL YAPI... 3 GENEL BİLGİLER... 4

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ (IV. Etap) 28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR

TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR 14 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29295 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. VE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR DÜġÜK FAĠZLĠ YATIRIM VE

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Sağlık Teknikeri (Sağlık Memurluğu) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı