SONUÇ RAPORU ŞTAY BAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ RAPORU ŞTAY BAŞKANI"

Transkript

1 I V.İ LERİTEKNOLOJİ LER ÇALI ŞTAYI( İ TÇ 2014) SONUÇ RAPORU M.Okt ayalni AK Pr of.dr.yük.müh. ÇALI ŞTAY BAŞKANI Eki m 2014/İ STANBUL iii

2 Rapor No: İTÇ Baskı DİZGİ: Kapak Tasarımı: Sertaç DURMAZ Hazırlayan: Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK Editör: Gizem GÖKMEN Koordinatör: Gülsen KAYADOR Bu çalışma, Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK tarafından İleri Teknolojiler Çalıştayı sonuçlarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. BİLGESAM, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bahçeşehir Üniversitesi nin müştereken yapmış olduğu IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ-2014) kurumsal bilgilerini kapsar. Bu çalışma üzerinde bir değişiklik yapılamaz, her hakkı saklıdır. Rapor bilgileri referans verilmek suretiyle, İTÇ 2014 Başkanı Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK ın müsaadesi ile kullanılabilir. Web: Yazışma: M. Oktay ALNIAK Tel: 0(2012) Fax: 0(212) Gizem GÖKMEN 0(507) iv

3 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. SONUÇ RAPORU 3. EK-A: ÇALIŞTAY PROGRAMI 4. EK-B: BİLDİRİLİ KATILIMCILAR LİSTESİ 5. EK-C: KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR 6. EK-D: BELGELENDİRME LİSTESİ 7. EK-E: ÇALIŞTAY ORGANİZASYON KURULU 8. TEŞEKKÜR v

4 vi

5 ÖNSÖZ IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı, ileri teknolojilerin sergilendiği MAKTEK Avrasya fuar ortamında yapılmıştır. Çalıştaya gelen personel, fuarı gezme imkanı bulmuş ve çalıştay fuarın üç gün süreyle bilimsel ayağını oluşturmuştur. TÜYAP Uluslararası Fuar Organizasyonu nun çalıştaya gösterdiği ilgi takdirle karşılanmış ve bu faaliyetin geleneksel olarak sürdürülmesi konusunda genel bir görüş oluşmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlükleri ile BİLGESAM Başkanlığı, bu çalıştayı organize eden kurumlar olarak bilimsel ve idari destek sağlamışlardır. Çalıştay, üç gün süreyle bilimsel faaliyetlerin odağı olmuştur. Faaliyete katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara; faaliyetin organizasoyununda gerekli desteği ve teşviki sağlayan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay YALÇIN a, KOÜ Rektörü Sezer Şener KOMŞUOĞLU na, GYTE Rektörü Orhan ŞAHİN e İKÜ Rektörü Prof. Dr. Semahat DEMİR e, BİL- GESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla SANDIKLI ya, İTÇ Üst Kurul Üyeleri Prof. Dr. Hasret ÇOMAK a ve Prof. Dr. Ali GÜNGÖR e Kanada dan konferansa teşrif eden Prof. Dr. Yusuf ALTINTAŞ a ve ABD den Prof. Dr. David J. SUMANTH a, TÜYAP Uluslararası Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÜNAL a davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Kenan TAŞ a, Prof. Dr. Arsev ERASLAN a, Azize GÖKMEN e, Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER e, Prof. Dr. Fevzi BEDİR e, Prof. Dr. Metin GÜRÜ ye, Prof. Dr. Hüseyin Metin ERTUNÇ a, Prof. Dr. Çetin ARIKAN a, Prof. Dr. Çetin BOLCAL A, Prof. Dr. Oktay ÖZCAN a, Dr. Erdal GAMSIZ a, Yük. Müh. Hayrettin KAĞNICI ya, Yük. Müh. Mustafa CERAN a, Yük. Müh. Oğuz TÜRKYILMAZ a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. vii

6 viii

7 SAYI: İTÇ TARİH: KONU: IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ-2014) Sonuç Raporu İLGİLİ MAKAMA İLGİ: İTÇ-2014 Başkanlığı nın tarihli çalıştaya davet yazıları İLGİ ile bildirilen IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı (ITC-2014) Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul da yapılmıştır. Faaliyete ilişkin bilgi aşağıdadır. Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlükleri ile Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) tarafından organize edilen, IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 14 Ekim saat da Bahçeşehir Üniversitesi nde başlayan faaliyet Ekim 2014 tarihlerinde TÜYAP Uluslararası fuarcılık ve kongre merkezinde sürdürülmüş ve 15 Ekim 2014 saat da sona ermiştir. Çalıştayın birinci gününde Bahçeşehir Üniversitesi nde Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın tarafından İleri Teknolojiler konusunda yapılan açılış konuşmasıyla çalıştay faaliyeti başlatılmıştır. İkinci ve üçüncü günlerde TÜYAP MAKTEK Avrasya fuarında eş zamanlı sektörel ve bilimsel oturumlar gerçekleştirilmiştir. Makine tasarımı, yazılım, enerji ve malzeme konularında sunulan araştırmalar çalıştayda müzakere edilmiştir. Makine imalatı ve takım tezgahları konusunda Kanada dan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş ve Mühendislik Yönetimi ve Liderlik konusunda ABD den Prof. Dr. David J. Sumanth çalıştaya katılmışlardır. Açılış platformlarında davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Kenan Taş Tarafından Matematiğin Uygulamaları, Prof. Dr. Arsev Eraslan tarafından Havacılık Yazılımları, Yüksek Mühendis Oğuz Türkyılmaz tarafından Türkiye nin 2014 Yılı Enerji Görünümü, Prof. Dr. Hasret Çomak tarafından Kocaeli Üniversitesi nde Eğitim ve Teknoloji Faaliyetleri, Prof. Dr. Ali Güngör tarafından Fizik ve İleri Teknoloji Uygulamaları konularında konferanslar verilmiştir. Kocaeli Üniversitesi nden ve Bahçeşehir Üniversitesi nden çalıştaya öğrenci katılımı sağlanmıştır. Çalıştay Başkanı, faaliyeti organize eden üniversitelerin temsilcileri ve BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı tarafından ileri teknolojiler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalıştayda 52 bildiri verilmiştir. Faaliyeti 230 öğrenci takip etmiştir. Faaliyetin programı EK tedir. Çalıştay sonunda basılacak Bildiri Kitabının üniversitelere ve ilgili kurumlara gönderilmesi planlanmıştır. TÜYAP ın bilimsel ve kurumsal desteği çalıştayın gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Davetli konuşmacı olarak katılan bilim insanı ve sektör temsilcilerinin çalışmalarıyla faaliyet bilimsel ve sektörel alanlarda ileri teknolojiler platformuna dönüşmüştür. Bu çalıştay da, üniversite-sek- 1

8 tör işbirliğinin gelişen teknoloji ile daha etkin ve verimli düzeye çekilmesi teşvik edilmiştir. Genç bilim insanlarının konuya ve teknolojiye göstermiş oldukları ilgi takdirle karşılanmıştır. Toplantıya katılanlara geleneksel bir değer kazanan İTÇ belgeleri verilmiştir. Bildiri kitabında yer alan araştırma makalelerinin, 2014 yılının en iyi çalışmalarından bir demet olduğu değerlendirilmiştir. Kütüphanelerde yer alması ve istifade edilmesi amacıyla üniversitelere dağıtımı planlanmıştır. Bildirel Kitabı nın üniversitelerde öğretim üyeleri, lisans üstü öğrencileri tarafından incelenmesi ve sanayicilerin bu kitapta yer alan araştırma konularına ve yazarlara ulaşması amacıyla kitap özenle hazırlanmaktadır. V. İleri Teknolojiler Çalıştayı nın daha kapsamlı ve uluslararası bir platformda 2016 yılında MAK- TEK Avrasya Fuarı ile beraber yapılmasına karar verilmiştir. Arz ederim. M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı Başkanı EKLER: EK-A: Çalıştay Programı EK-B: Davetli ve Bildiri Konuşmacılar EK-C: Katılım Sağlayan Üniversite ve Kurumlar EK-D: Belgelendirme Listesi EK-E: Çalıştay Genel Kurulu Listesi 2

9 DAĞITIM: Gereği: YÖK Başkanlığı TÜBİTAK Başkanlığı Türkiye Bilimler Akademisi KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTELER Bahçeşehir Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gedik Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Karabük Ünivesitesi Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Niğde Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi The University Of Miami The University British Of Columbia CANADA DESTEKLEYEN KURULUŞLAR AKADEMİ Endüstri Mak. Tic. Ştd. ANADOLU PLAZMA Teknoloji Merkezi INTER GLOBAL CARGO KUTLUSAN A.Ş. MAKTEK Avrasya Fuarcılık Başkanlığı MATGEM Başkanlığı Bilgi: Başbakanlık Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Afton Kocatepe Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Başkent Üniversitesi Beykent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Celal Bayar Ünivesitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çağ Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Doğuş Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi 3

10 TÜYAP A.Ş. TİAD Başkanlığı ÖZKA Tic. Şti Bilgi: Eskişehir Ünivesitesi Fırat Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gazikent Üniversitesi Gediz Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hakkari Üniversitesi Harran Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı İnönü Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversistesi Işık Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bilgi: Kırıkkale Üniversitesi Koç Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Muğla Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Rize Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Şırnak Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Üniversitesi 4

11 EK-A IV. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI(İTÇ2014) PROGRAMI EKİM EKİM 2014, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FAZIL SAY KONFERANS SALONU VE EKİM 2014 TÜYAP FUAR MERKEZİ, MAKTEK AVRASYA FUARI KALAMIŞ, MODA VE KANDİLLİ KONFERANS SALONLARI , Salı 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 Kayıt (BAU Fazıl Say Konferans Salonu Fuayesi) Açılış Töreni (Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK (Bahçeşehir Ünv. Çalıştay Başkanı) Doç. Dr. Atilla SANDIKLI (Bilgesam Başkanı) Doç.Dr.Nihal SARIER (İstanbul Kültür Üniversitesi) Prof.Dr.Hasret ÇOMAK (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Şenay YALÇIN (Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü) Konferans Talaşlı imalat mekaniği, dinamiği, kontrolu ve ölçme programları Prof.Dr.Yusuf ALTINTAŞ (The University British Columbia - Canada) Öğle Yemeği (BAU C Teras) Konferans: Matematik Dünyamız ve İleri Teknolojiler Prof.Dr.Kenan TAŞ (Çankaya Üniversitesi) 13:30-15:00 Panel I- Çevre/Ekonomi/ Elektronik/ Bilgisayar Dünyası Prof.Dr.Erhun KULA (Bahçeşehir Üniversitesi) Kyoto Protokolünün Endüstriyel Etkileri, Çevre ve Ekonomi Hüseyin GELİS (SIEMENS) Elektrik/Elektronik Dünyamız ve SIEMENS TÜRKİYE 5

12 15:00-15:30 Mustafa CERAN (İNFORMATİK)Endüstride İleri Teknoloji Kullanımı ve Inovasyon İsmail ALTUNCUImprovement tools in business Çay-Kahve Arası Konferans: Future expectations on education and industrial cooperation Prof.David Sumanth J. (The University of Miami) 15:30-17:00 Panel II- Eğitim, Nitelikli Personel Azize GÖKMEN (Bahçeşehir Üniversitesi) Nitelikli Eğitim ve Mesleki Teknik Öğretim Zeki AYDAN (SIEMENS) Uluslararası Eğitim Politikaları ve SIEMENS Prof.Dr.Arsev ERASLAN (Boğaziçi Üniversitesi)Bilimsel Yazılım, Geleceğin Yazılımı ve Türkiye Ferit ARTKIN TheMechanicalCalibrationParameters of NewDesignedOptomechanicalSystemforNonlinearMeasurements , Çarşamba Açılış Konuşmaları (Kalamış Salonu) Prof.Dr.Oktay ALNIAK (Çalıştay Başkanı) Bülent ÜNAL (TÜYAP Başkanı) Dr.Erdal GAMSIZ (TİADBaşkanı) Konferans: Future expectations on industrial organizations and strategic manufacturing technologies Prof.David Sumanth J. (University of Miami) Öğle Yemeği (TÜYAP Salonları) Paralel Oturumlar I.Paralel Oturum(Kalamış Salonu) Panel III- Eğitim - Sanayi İşbirliği Konferans: Eğitim ve İleri Teknolojiler Prof.Dr.Hasret ÇOMAK (Kocaeli Üniversitesi) Hayrettin KAĞNICI- Sanayi ve Kalkınma Hedefleri için Öngörüler Prof.Dr.Fevzi BEDİR- SDÜ Isparta da Sanayi Faaliyetleri ve Teknoparklar Dr.Çetin KARAKAYA- Sakarya da Sanayi faaliyetleri ve Teknoparklar Çay-Kahve Arası Kalamış Salonu - Makine /Tasarım Oturum Başkanı- Prof.Dr.Fevzi Bedir Katma Değeri Yüksek Çevre Dostu Üretim Erdal GAMSIZ Elektroforetik Kaplama (EPD) Yöntemlerinin İleri Teknoloji Malzemelerde Kullanım Alanları ve Önemi Enbiya TÜREDİ Farklı Fiber Yönelme Açılarına Sahip Polimer Kompozit Yapılarının Darbe Davranışları ve Balistik Performansların İncelenmesi Ömer EKSİK II.Paralel Oturum(Moda Salonu) Moda Salonu Malzeme Oturum Başkanı- Prof.Dr.Oktay ÖZCAN Görüntü İşleme Sistemlerive Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları Sebahattin Serhat TURGUT, Erkan KARACABEY, Erdoğan KÜÇÜKÖNER Basınçlı Döküm İle Üretilmiş AlSiCuAlaşımlarının Kuru Sürtünme Aşınma Davranışı FulyaKAHRIMAN, Ş. Hakan ATAPEK, O. Sinan GÖKÇE AlTiN Kaplanmış DIN Çeliğinin Tribolojisi Üzerine Kaplama Öncesi Nitrasyon İşleminin Etkisi 6

13 15.00 Gülşah AKTAŞ, Şeyda POLAT, Ş. Hakan ATAPEK , Çarşamba Konferans : Bilim-Sanayi İşbirliği ve Metal Kesme İşlemlerinde İleri Teknoloji Uygulamaları Hayrettin KAĞNICI 15:30-17:00 Deprem mühendisliğinde kullanılan şekil hafızalı alaşımlar için fiziksel metalurjik yaklaşımlar Gülşah AKTAŞ, Ş. Hakan ATAPEK, Şeyda POLAT, Savaş DİLİBAL Plazma Teknolojileri Esra YILDIRIM, Beycan İBRAHİMOĞLU Çökelti Sertleşebilen CuCoNiBe Alaşımında Kobaltın Yaşlanma Kinetiğine ve Fiziksel Özelliklere Etkisi Hakan ATAPEK CrMoV Çeliği İle A6080 Alaşım Çiftinin Yüksek Sıcaklık Tribolojik Karakteristikleri Şeyda POLAT, Gülşah AKTAŞ, Ş. Hakan ATAPEK III. Paralel Oturum (Kandilli Salonu) Kandilli Salonu Elektrik / Elektronik / Bilgi Teknolojileri Konferans : Enerji ve Güçler Bölgesinde Türkiye M.Oktay ALNIAK Oturum Başkanı- Oğuz TÜRKYILMAZ Operasyonel Sanal Fabrika İçin Esnek Veri Modeli ve Veri Tabanının Geliştirilmesi Bahram Lotfi SADIGH, Shahrzad NIKGHADAM Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi Şayende Yılmaz Atıktan Ürüne Çelik Cürufu Aslan ÜNAL, Onuralp YÜCEL, Mustafa KURT, Serdar GÜL Çay-Kahve Arası Konferans I: Fizik ve İleri Teknoloji Laboratuvarları Prof.Dr.Çetin ARIKAN Konferans II: Süperalaşımlar Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK 15:30-17:00 Bilimsel Faaliyet Yönetim Yazılımı Çetin KARAKAYA Endodontik Tedavide Kullanılan Nikel-Titanyum Kök Kanal Aletlerinin Malzeme Karakterizasyonu Özgür YURTSEVER, Savaş DİLİBAL Şekil hafızalı alaşım ile çok amaçlı aktüatör tasarımı Gözde KONUK, Mücahit EGE, Nihat AKKUŞ, Fatih YALÇIN Kaynak sonrası oluşan kalıntı gerilmelerin talaş kaldırma ile değişiminin nümerik modelleme ile araştırılması Savaş GÜNEYLİ 17:00-19:00 Serbest Saat 7

14 19.00 Akşam Gala Yemeği Akşam Gala Yemeğine bütün misafir öğretim üyeleri davetlidirler. Katılımın 14 Ekim 2014 tarihinde teyit edilmesi arz olunur. İrtibat: Gizem GÖKMEN , Perşembe I.Paralel Oturum (Kalamış Salonu) Açılış Konuşması Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Konferans I Prof.Dr.Ali GÜNGÖR Bahçeşehir Üniversitesi Fizik ve İleri Teknolojiler Konferans -II Prof.Dr. Arsev H.ERASLAN Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Aktarımı; Sayısal Modelleme, Bilimsel Yazılım Oturum Başkanı- Doç. Dr. Nihal SARIER Metalik ve Polimerik Akıllı Malzemelerin Robotik / Biyomühendislik Uygulamaları Savaş DİLİBAL, Murat KAZANCI Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi Şayende Yılmaz TÜBİTAK SAVTAG Sunum Ahmet Cihat KAZEZ Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamaları Nihal SARIER Savunma ve Havacılık Teknolojileri ve Bölgesel Eğilimler: 2020 Öngörüleri Mehmet Arda Mevlütoğlu 8

15 II.Paralel Oturum (Moda Salonu) Mühendislik ve Malzeme Konferans Oğuz TÜRKYILMAZ Türkiye nin Enerji Görünümü, Ekim-2014 Oturum Başkanı- Dr. Savaş DİLİBAL Kemoterapide Kullanılan İlaçların Yan Etkilerini Azaltıcı ya da Yok Edici Preparatların Süperkritik CO 2 ile Ekstrasyonu Metin GÜRÜ, HaticeTuğba ÇELİK Metal Hidrür Reaktörlerde Reaktör Tasarımının Hidrojen Depolama Kapasitesi Üzerine Etkileri Ümran ELMAS, Fevzi BEDİR, Muhammet KAYFECİ Üçüncü Nesil Biyoyakıt Üretiminde Kullanılacak Nanokatalizörlerin Sol-Jel Yöntemi İle Sentezi Murat Efgan KİBAR, O. OZCAN, A.N. AKİN Spex Öğütücü/Karıştırıcının ANSYS Programı Kullanılarak Sonul Elemanlar Yöntemiyle Analizi Metin GÜRÜ, Ali Rıza AKTAŞ, Gülsün AKTAŞ Kapanış Toplantısı ve Kokteyl (TÜYAP Salonları) Öğle Yemeği 14:00-18:00 Fuar Ziyareti 9

16 İTÇ 2014 DAVETLİ ve BİLDİRİLİ KONUŞMACILAR EK-B 1 Prof.Dr.Şenay Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi 2 Prof. Dr.Ali Güngör Bahçeşehir Üniversitesi 3 Prof. Dr. M. Oktay Alnıak Bahçeşehir Üniversitesi 4 Prof. Dr. David J. Sumanth University of Miami 5 Prof. Dr. Arsev H. Eraslan Boğaziçi Üniversitesi 6 Prof.Dr.Fevzi Bedir Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Prof.Dr.Metin Gürü Gazi Üniversitesi 8 Prof.Dr.Savaş Dilibal University of Akron 9 Prof.Dr.Onuralp Yücel İstanbul Teknik Üniversitesi 10 Prof.Dr.Mustafa Kurt Marmara Üniversitesi 11 Prof.Dr.Erhun Kula Bahçeşehir Üniversitesi 12 Prof.Dr.Yusuf Altıntaş University of British Columbia 13 Prof.Dr.Kenan Taş Çankaya Üniversitesi 14 Prof.Dr.Kemal Altınışık Selçuk Üniversitesi 15 Prof.Dr. Çetin Arıkan İstanbul Üniversitesi 16 Doç.Dr.Adalet Zeren Kocaeli Üniversitesi 17 Doç.Dr.Nihal Sarıer İstanbul Kültür Üniversitesi 18 Doç.Dr.Yüksel Kaplan Niğde Üniversitesi 19 Yrd.Doç.Dr.Muhammet Kayfeci Karabük Üniversitesi 20 Yrd.Doç.Dr.Enbiya Türedi Kocaeli Üniversitesi 21 Yrd.Doç.Dr.Hakan Atapek Kocaeli Üniversitesi 22 Yrd.Doç.Dr.Şeyda Polat Kocaeli Üniversitesi 23 Yrd.Doç.Dr. Bora Timurkutluk Niğde Üniversitesi 24 Dr.Erkan Seçgin TÜBİTAK Savunma Sanayi 25 Dr.Ömer Eksik Kocaeli Malz.Enst. 26 Dr.Müh. Erdal Gamsız TİAD 27 Dr. İsmail Altuncu Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fak. 28 Yük. Müh. Zeki Aydan SİEMENS 29 Yüksek Kimyager Çiğdem Timurkutluk Niğde Üniversitesi 30 Mak.Müh. İlker Gökay Pamukkale Üniversitesi 31 Met.Müh.Serdar Gül Marmara Üniversitesi 32 Met.Müh.Aslan Ünal Marmara Üniversitesi 33 Öğr.Gör.Azize Gökmen Bahçeşehir Üniversitesi 34 Öğr.Gör.Ferit Artkın Kocaeli Üniversitesi 35 Öğr.Gör.Gözde Konuk Gedik Üniversitesi 36 Arş.Gör.Murat Efgan Kibar Kocaeli Üniversitesi 37 Arş.Gör. Fulya Kahrıman Kocaeli Üniversitesi 38 Arş.Gör.Gülşah Aktaş Kocaeli Üniversitesi 39 Ümran Elmas TÜBİTAK 40 Ahmet Cihat Kazez TÜBİTAK Savunma Sanayi 41 Bülent Ünal TÜYAP Başkanı 42 Hayrettin Kağnıcı ÖZKA Genel Müdür 43 Mehmet Arda Mevlütoğlu STM Kıdemli Danışman 44 Oğuz Türkyılmaz TMMOB Makine Mühendisleri Odası 45 Mustafa Ceran İNFORMATİK 46 Yelda Çiftlik Niğde Üniversitesi 47 Ali Rıza Aktaş Gazi Üniversitesi 48 Savaş Güneyli Yüksek Lisans Öğr. Marmara Üniversitesi 10

17 Bildirili Katılım Sağlayan Üniversiteler: EK-C Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü Çankaya Üniversitesi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Gedik Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Karabük Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü University of Miami, Canada, USA Yüksekokul Müdürlükleri: Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Bildirili Katılım Sağlayan Kurumlar: TÜBİTAK MMO TİAD SİEMENS ÖZKA İNFORMATİK Teknik Destek Sağlayan Ev Sahibi Kuruluş: TÜYAP Uluslararası Fuar İşletmeciliği A.Ş 11

18 ÜNİVERSİTELERİN BİLDİRİ KATILIM ETKİNLİĞİ SAYISI ÜNİVERSİTE VE KURULUŞUN ADI BİLDİRİ SAYISI 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 11 2 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 8 3 TÜBİTAK 3 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 5 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2 6 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2 7 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 8 SIEMENS 2 9 THE UNIVERSITY of MIAMI 2 10 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 2 11 TİAD 2 12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1 13 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1 14 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 1 15 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1 16 GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1 17 KARABÜK ÜNİVERSİSTESİ 1 18 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1 19 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1 20 TÜYAP 1 21 ÖZKA 1 22 THE UNIVERSITY BRITISH of COLUMBİA CANDA 1 23 INFORMATIK 1 24 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 25 BİLKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 1 TOPLAM 52 12

19 EK-D ITC-2014 BELGELENDİRME LİSTESİ İleri Teknolojiler Çalıştayı Geleneksel Belgelendirme Faaliyetleri Kapsamında; Katılım, Teşekkür, Başarı ve Üstün Başarı Belge ve Beratları Almaya Hak Kazanan Personel Listesi: BİLİM ÜSTÜN HİZMET BERATI PROF. DR. ŞENAY YALÇIN PROF. DR. KENAN TAŞ ONUR BELGESİ PROF. DR.YUSUF ALTINTAŞ PROF. DR. DAVİD J. SUMANTH PROF. DR. ERDOĞAN KÜÇÜKÖNER EĞİTİM ÜSTÜN HİZMET BERATI PROF. DR. ALİ GÜNGÖR PROF. DR. FEVZİ BEDİR YILDIRAY ÖZBİR PROF. DR. METİN GÜRÜ AZİZE GÖKMEN ARAŞTIRMA ÜSTÜN HİZMET BERATI DOÇ. DR. Ş. HAKAN ATAPEK YÖNETİM ÜSTÜN HİZMET BERATI YÜK. MÜH. OĞUZ TÜRKYILMAZ PROF. DR. HASRET ÇOMAK DOÇ. DR. ATİLLA SANDIKLI BÜLENT ÜNAL ÇALIŞTAY BAŞKANLIĞI BERATI PROF. DR. YÜK. MÜH. M. OKTAY ALNIAK DR. MÜH. ERDAL GAMSIZ YÜK. MÜH. HAYRETTİN KAĞNICI 13

20 TEŞEKKÜR BELGESİ PROF. DR. ERHUN KULA PROF. DR. ÇETİN ARIKAN GÜNAY YEŞİLBAŞ VANER KALAYCIOĞLU İLHAN ERSÖZLÜ PROF. DR. ARSEV ERASLAN PROF. DR. HÜSEYİN METİN ERTUNÇ E.TUĞAMİRAL CEMİL ŞÜKRÜ BOZOĞLU DOÇ. DR. NALAN TEKİN DOÇ. DR. NİHAL SARIER YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET KAYFECİ YRD. DOÇ. DR. ENBİYA TÜREDİ YRD. DOÇ. DR. ÇETİN KARAKAYA DR.SAVAŞ DİLİBAL DR. İSMASİL ALTUNCU DR. ÖMER EKSİK BAŞARI BELGESİ YRD. DOÇ. DR. ADNAN ÇORUM GÜLSEN KAYADOR GİZEM GÖKMEN ASLI TOKAÇ ALEV KARAKUŞ BURAK GÜRSES MURAT AKBALIK AYHAN SOYLU SERTAÇ DURMAZ GÖZDE KONUK SERDAR GÜL ESRA YILDIRIM ÖZGÜR YURTSEVER MÜCAHİT EGE AHMET CİHAT KAZEZ ALİ RIZA AKTAŞ ASLAN ÜNAL ŞAYENDE YILMAZ ZEKİ AYDAN SAVAŞ GÜNEYLİ OĞUZ TÜRKYILMAZ ÜMRAN ELMAS İLGE ŞENOYMAK YÜK. MÜH. HASAN BÜYÜKUTLU MUSTAFA CERAN KATILIM BELGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ( 157 ÖĞRENCİ) ABDURRAHİM KIR ABDÜLHADİ KORU ABDÜLHATİM KULUÇLU ABFURRAHMAN ERTUĞRUL AHMET CAN CECELOĞLU AHMET YÖRÜK ALİ GEDİKLİ ALİ KAYA ALİ PAÇAL ALP MUSTAFA YAMAN ASLI AVCI ASLIHAN CEYLAN 14

21 AYHAN IŞIK AYHAN UMUCU AYHAN UMUR AYKUT ÇUBUKÇU AYNUR HACIOĞLU AYŞE BARIŞ AYŞEGÜL GÖLEN AYŞENUR ALP BERKAN KAYA BETÜL AKSU BİLGE SARIKAYA BİLGEN AKTAŞ BULUT YAĞAR BURAK ÖZDİNÇER BÜŞRA AYDOĞAN BÜŞRA CAYMAZOĞLU BÜŞRA DARAKLI BÜŞRA GÜNDOĞAN BÜŞRA GÜVEN BÜŞRA İNANLI CAN KORKMAZ CEM KAAN UĞUR CEMRE FIRAT CİHAN ALBAYRAK COŞKUN AYDIN ÇAĞDAŞ ÇAĞLAYAN ÇAĞDAŞ TÜMENOĞLU DİLEK YAPRAK GÜZEL EBRU ÖZBEK ELİF ÇAKIR ELİF GÜRSOY EMRE USTA EMRECAN ALTINSOY EMRULLAH ÇELİKOL ENES HAVUZ ERDEM AYYILDIZ ERDİ SAYAR EREN BAYRAKTAR EREN KEPENEK ERHAN BÜKER ERHANCAN COŞKUN ERKAN BÜKER ESAT KARAKAÇAN ESRA ÖZER EZGİ YILMAZ FAİK YILMAZ FARUK KUMRU FATİH KOÇAK FATİH SULTAN AHMET KOÇAK FATİH YILMAZ FURKAN UMMAN GİZEM AYDEMİR GİZEM KÖSE GİZEM TANÇ GİZEM YILMAZER GÖKALP BABAYİĞİT GÜL BOĞA GÜLBEN KARAYEL GÜLCE ASAY GÜLİZAR ÜN 15

22 GÜLŞAH DEMİR GÜLŞEN RABİA BAYRAKTAR HAKAN KARACA HAKAN ÜNAL HANDE ULUS HARUN YAŞAR KÖSE HASAN ÇIRAK HASAN DOĞAN HÜSEYİN KARAKOÇ HÜSEYİN TEKECİ İLKER SERT KEMAL YÜCE KENAN ERİN KEREM KORKMAZ KEZBAN DURAN KORAY YOKUŞ KÜBRA KORKMAZER LOKMAN MURAT TAŞKIRAN MAHİR DEMİR MAHMUT YÜCEYURT MAHŞUK BULUT MEHMET KESER MELİH AYDIN MELİS CANGÜN ATEŞ MELTEM TETİK MERT GÜMÜŞTEKİN MERT HANTAL MERVE AKIN MERVE ERKOÇ MERVE KUTLU MERVE SEZER MERVE YALÇIN MEVLÜDE GÜRLEVİK MİRAÇ AYDIN MUHAMMET GÜNGÖR MUHAMMET ŞENTÜRK MUHARREM SERHAT BOSTANCI MUHARREM YAPICI MURAT DOĞAN MURAT ÖNSAL MURATHAN GÜZEL MUSTAFA ASLAN MUSTAFA ÖZÇAY MUSTAFA SAKMAK NAZIM KURTULUŞ YAVUZ NAZLI YAZICI NEFİNE GÜLLÜ NERGİS SARAÇBAŞI NİHAN ÇOPAN OĞUZ KAAN HANCIOĞLU ONUR AKGÜN ONUR CANYAŞAR ONUR EVREN ONUR MENTEŞE OYA ÇAĞLA KURDOĞLU OZAN NAKKAŞ ÖMER AKGÜN ÖMER COŞKUN ÖZGE TÜFEKÇİ ÖZGÜR ZENGİN 16

23 ÖZLEM EKSERT RECEP ÇAĞIRAN RIDVAN NAROĞLU SADIK GÖK SAFA KORKMAZ SELİN TEKDEMİR SENA DİNGİL SEVDA NAZLI DAMBASAN SEZGİN TAŞDEMİR SİNEM GÜNEY SENGÜL ŞAHİNEL TUĞRUL ŞENER TUĞÇE TÜFEKÇİ TÜRKER ŞEBER UMUR ÇEŞMECİ UYGAR GÜNEŞ VİLDAN PALAZ VOLKAN ŞENOL YAKUP ŞAHİN YALÇIN ATASOY ZEHRANUR ERDOĞAN BARBOROS ZOR BURAK AYGÜN BURAK ÇEVİK BURAK DEMİR BURAK KUŞ CAN BALKAN CAN ERCAN CELAL MUSTAFA YEĞİN DURSUN PARLAK EMİR YERDEYATAR EMİRHAN TÜRÜDÜ EMRE SUBAŞI ERDEM KARAY AKDAŞLI FAHRİCAN CİNSEL FURKAN ERGİN FURKAN TAŞÇIOĞLU GÖKHAN GÜL GÜRKAN ÇAYCI İBRAHİM ALİHAN ARDA İBRAHİM NAYMAN MEHMET ÖZKAL MEHMET RECEP YILDIRIM BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ( 54 ÖĞRENCİ) AHMET ENDİCAN ALİHAN ILGAZ ANIL BERKİN BAŞSOY ARDA KILAGÖZ AYKUT TARİ BARAN AKGÖL MERİÇ BİLGİ MERVE TÜRKMEN MEVLÜT CAN MAZLUM MUHAMMET ALİ BAYRAKTAR MUHAMMET AYDOĞDU MURATCAN SÜSLÜ MUSTAFA ACAR ONUR KİMSESİZ 17

24 ONURCAN KAÇAK ORÇUN CAN OYMAK ÖMER MERT KÜÇÜK ÖMER SAMET YILMAZ RIFKI CAN ERCAN SERCAN FIRAT ORTAKÇI SEYİTHAN TEMİZSOY SONER AYDIN TUNAHAN CEYLAN UĞUR ZİYA BATUR UMUTCAN ÜNLÜ YILMAZ CAN OCAKÇIOĞLU YUSUF TALHA PALA BİLAL AHMET FİLİKÇİ GÖKCAN ŞİMŞEK EREN YILMAZ FURKAN KARAHAN VEYSEL KÜÇÜKYILMAZ ÖZEL DAVETLİLER PROF. ÇETİN BOLCAL YÜK. MÜH. MEHMET YÜCEL YÜK. MÜH. ALTAY ONUR YILDIRAY ÖZBİR 18

25 ÇALIŞTAY GENEL KURULU EK-E EV SAHİBİ REKTÖRLÜKLER VE BAŞKANLIKLAR Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı TÜYAP Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Başkanlığı Takım Tezgahları İş Adamları Derneği Başkanlığı MAKTEK Avrasya Fuar Organizasyonu Başkanlığı ORGANİZASYON KURULU PROF.DR. YÜK. MÜH. M. OKTAY ALNIAK- ÇALIŞTAY BAŞKANI PROF. DR. YÜK. MÜH. OKTAY ÖZCAN- BİLİM KURULU BAŞKANI DR. YÜK. MÜH. SAVAŞ DİLİBAL- ÇALIŞTAY BAŞKAN YARDIMCISI GÜLSEN KAYADOR- KOORDİNATÖR GİZEM GÖKMEN- ORGANİZAYON SORUMLUSU ALEV KARAKUŞ- TEKNİK YARDIMCI ASLI TOKAÇ- İDARİ YARDIMCI SERTAÇ DURMAZ- GRAFİK TASARIM. ÇALIŞTAY KOORDİNATÖRLERİ DOÇ. DR. NALAN TEKİN- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YRD. DOÇ. DR. ADNAN ÇORUM- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. NİHAL SARIER- İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YÜK. MÜH. ALİ MURAT SOYDAN- GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. 19

26 KAYIT MASASI GÖREVLİLERİ BENGÜ YILMAZ NESLİHAN KARA TONAY EROL SALON GÖREVLİLERİ MUHAMMET AYDOĞDU BURAK ÇEVİK ONUR KİMSESİZ İBRAHİM ALİHAN ARDA FIRAT TOPARLI 20

27 TEŞEKKÜR: IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı na katıldan davetli konuşmacılara, bildirili katılımcılara, panel başkanlarına, genel kurul üyelerine, öğrencilerimize izleyicilere ve bu faaliyetin organizasyonunda yardımcı olan Çalıştay Düzenleme Kurulu na gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür eder; sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım. Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK, İTÇ-2014 Başkanı,

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 44. DÖNEM ARA ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 44. DÖNEM ARA ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 44. DÖNEM ARA ÇALIŞMA RAPORU 44. DÖNEM ARA ÇALIŞMA RAPORU 1 TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 44. ÇALIŞMA DÖNEMİ ARA RAPOR 2014 MART-2015 HAZİRAN

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Konut içi Medline Acil Hizmeti Çünkü Tek bir sigorta poliçesi

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya

Detaylı