HvBS-MY Yazılım Geliştirme ve Kalite Süreç Deneyimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HvBS-MY Yazılım Geliştirme ve Kalite Süreç Deneyimleri"

Transkript

1 HvBS-MY Yazılım Geliştirme ve Kalite Süreç Deneyimleri HvBS-MY Software Development and Quality Process Experiences Ö. Önder, Tola Havelsan A.Ş., Ankara n.com.tr Tonguç, Ekşi Havelsan A.Ş., Ankara n.com.tr Emre, Erdoğan Havelsan A.Ş., Ankara an.com.tr Hakan, Taylan Havelsan A.Ş., Ankara n.com.tr Özet Bu bildiri Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Muharebe Yönetimi (HvBS-MY) alt sisteminin geliştirilmesi sırasında edinilen yazılım geliştirme ve kalite yönetimi süreçleri hakkındaki deneyimleri paylaşmak için yazılmıştır. HvBS-MY projesi rakamlarla incelendiğinde, Türkiye de geliştirilmiş olan en büyük yazılım projelerinden birisi olduğu görülmektedir. Proje yaklaşık 7 yılda tamamlanmış, çeşitli süreçlerinde 200 e yakın mühendis çalışmış, yazılan kod satır sayısı yaklaşık 1.75 milyon a ulaşmış, yüzlerce ekran ve diyalogdan olaşan bir sistem ortaya çıkmıştır. Bu çapta bir projenin başarılabilmesi için etkin yazılım geliştirme, sürekli entegrasyon ve kalite yönetim süreçleri uygulanmış, dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir süreç yenilenmesi ile mevcut altyapı elde edilmiştir. Bu bildiride, projede kullanılan bazı yazılım geliştirme ve test araçlarına değinilecek, sürekli entegrasyon süreci ve önemi açıklanacak, kalite süreci anlatılacaktır. Abstract This paper is written to share software development and quality management experiences gained during the development of the Turkish Air Forces Information System, Battle Management (TICCS-BM) subsystem. TICCS-BM is one of the largest software projects developed in Türkiye. The project is completed in 7 years, approximately 200 engineers worked in various phases, and 1.75 million lines of code is written. The end product contains hundereds of frames and dialogs. For successfully completing such a large project, we have applied effective software development, continuous integration and quality management processes, and current development framework is the result of continuous improvement according to the emerging technologies. In this paper, we discuss some of the software development and test tools that we have used in the project, explain continuous integration and its benefits, and the quality management process applied. 1. Giriş HvBS-MY projesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) için geliştirilmiş olup, HvKK nın sürdürmekte olduğu Muharebe Yönetimi faaliyetlerinin modern çağa uygun şekilde bilgisayar destekli bir biçimde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. HvBS-MY, harekat, istihbarat ve uçuş eğitim ana fonksiyonları altında harici askeri ve sivil sistemler ile entegrasyonu sağlayarak muharebe yönetiminin otomasyonunu amaçlayan oldukça kapsamlı bir projedir. Geliştirme faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemlerde yaklaşık 70 yazılım mühendisi 20 test uzmanının paralel çalışması ile 70 e yakın modül ve bu modüllerin altyapısını oluşturan diğer katmanlar geliştirilmiştir. HvBS-MY, temelde Java ve J2EE teknolojileri kullanılarak geliştirilen, tamamiyle dağıtık (fully-distributed) bir sistemdir. Proje kapsamında çok çeşitli yazılım geliştirme araçları kullanılmıştır. Geliştiriciler kodlama için JBuilder[1], veritabanı istemcisi olarak TOAD[2] kullanmıştır. Yazılım ihtiyaçlarının ve kullanıcı testleri sonrasında oluşan hataların ve isteklerin takibi için ClearQuest[3], fonksiyonel hataların tespit edilmesi için JBuilder ın sağladığı hata ayıklayıcısı, performans ve hafıza sorunlarının tespiti için ise Yourkit Profiler[4], JStat[5] ve JMap[6] gibi araçlar kullanılmıştır. Ortak kod havuzunun yönetimi için CVS[7] ve Subversion[8] kullanılmıştır. Derleme, kurulum gibi temel işlemlerde ve birçok sürecin temelinde Ant[9] aracı kullanımıştır. Sürekli entegrasyon sistemi olarak CruiseControl[10] aracı proje için adapte edilmiştir. Birim testleri için Junit[11] altyapısı kullanılmış, birim testleri sürekli entegrasyon sürecine entegre edilmiştir. Test kapsam analizi için Clover[12] ve Emma[13] kod analiz araçları kullanılmıştır. Kullanıcı arayüz testlerinin ve kabul testlerinin otomasyonu için yazılımı Abbot[14] ve Fit[15] araçları üzerine HvlFitBot test altyapısı geliştirilmiştir. Fonksiyonel performans takibi için LogMiner uygulaması geliştirilerek kullanılmıştır. Son

2 olarak, kalite kontrol sürecine yardımcı olarak Xradar[16] aracı kullanılmıştır. HvBS-MY yazılım geliştirme süreci yinelemeler üzerine kurulmuştur (Şekil 1). Sürecin her aşamasında ve canlı kullanım sırasında ortaya çıkan yazılım ihtiyaçları toplandıktan sonra yeni sürüm planı belirlenir. Geliştiriciler bir sonraki sürüm için gerekli değişiklikleri yaparak kod havuzuna eklerler. Daha sonra otomatik olarak çalışan entegrasyon süreci kod havuzundaki değişiklikleri tespit ederek entegrasyon sürecini başlatır. Süreç sırasında çıkan hatalar geliştiricilere elektronik posta vb. ile bildirilir. Hatalar düzeltildikten sonra entegrasyon süreci tamamlanır ve bir aday sürüm ortaya çıkar. Daha sonra test aşaması başlar. Test sürecinde öncelikle birim testler ve kullanıcı arabirim testleri otomatik olarak çalıştırılır. Çıkan hatalar yine geliştiricilere bildirilerek ilgili düzeltmelerin yapılması sağlanır. Otomatik testler tamamlandıktan sonra kullanıcı testlerine geçilir. Paralelde, aday sürümün kalite kontrol kurallarına uygunluğu kalite kontrol süreci tarafından ele alınır. Otomatik oluşturulan kalite kontrol raporları incelenmek üzere geliştiricilere gönderilir. Geliştiriciler daha önceden belirlelen kalite kurallarına aykırı olan kısımlarde gerekli düzeltmeleri yaparak ürünün istenilen seviyeye ulaşmasını sağlarlar. Böylece geliştirme sürecinin bir döngüsü tamamlanmış olur. Kod havuzu Kurulum süreci Entegrasyon süreci Testlerin çalıştırılması Kalite kontrol süreci CVS, Subversion Ant CruiseControl CruiseControl XRadar HvBS-MY geliştirme süreci kapsamında belirtilen her adım, aslında ayrı birer alt süreç oluşturmaktadır. Kendileri de birçok adımdan oluşan bu alt süreçler iç içe geçebilmekte, birbilerini tetikleyebilmekte ve girdi sağlayabilmektedirler. Tüm alt süreçler, mümkün olduğunca otomatik çalışacak ve insan müdahalesi gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. İkinci kısımda, özet olarak geçtiğimiz HvBS-MY geliştirme sürecinin detayları anlatılacaktır. 2. Geliştirme Araçları Bu bölümde giriş kısmında özet olarak anlattığımız geliştirme sürecimizde kullanılan, önemli olduğunu düşündüğümüz ve bizim için hayatı kolaylaştıran belli başlı geliştirme araçları tanıtılacaktır. Ayrıca bu araçları kullanarak ilgili sürecin nasıl oluşturulduğu, aracın sağladığı faydalar ile birlikte aktarılacaktır. Öncelikle 2.1 de ihtiyaçların belirlenmesi sürecine ve kullanılan ClearQuest yazılımına değinilecektir. Daha sonra 2.2 de CruiseControl aracı anlatılarak entegrasyon süreci üzerine deneyimle paylaşılacaktır. Bölüm 2.3 ve 2.4 de birim ve kabul testlerini kapsayan süreçlerinde kullanılan JUnit ve HvlFitBot araçları ile ilgili deneyimler aktarılacaktır. Son olarak bölüm 2.5 de kalite kontrol sürec ve bu sürecin temelini oluşturan XRadar aracı anlatılacaktır. Kalite Kontrol Test Şekil 1: HvBS-MY Geliştirme Süreci Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) geliştirme süreçlerinde kullanılan yazılım geliştirme araçları belirtilmiştir. Tablo 1: Geliştirme Süreçleri ve Geliştirme Araçları Sürüm planlanması İhtiyaçların belirlenmesi Kodlama Birim testlerin yazılması HvlFitBot için ekran testlerinin yazılması ClearQuest ClearQuest JBuilder JBuilder FrontPage 2.1. ClearQuest ile İhtiyaçların Belirlenmesi HvBS-MY geliştirme süreci, yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Yazılım ihtiyaçları dörde ayrılır. Bunlar; Kullanıcı istekleri Hataların düzeltilmesi Teknik iyileştirmeler Kalite ihtiyaçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı istekleri, doğrudan kullanıcılarla yapılan toplantılar sonucu elde edilir. Düzeltilmesi gereken hatalar gerek entegrasyon sürecinde, gerekse test sürecinde karşımıza çıkan hatalardır. Teknik iyileştirme ihtiyaçları, yazılımın performansı ve kaynak tüketimi ile ilgilidir; Canlı ve test ortamlarında sürekli çalışan performans ölçüm araçları ile tespit edilen problemlerin düzeltilmesini içerir. Kalite ihtiyaçları, kalite kontrol süreci tarafından belirlenen kuralara uymayan modül, paket, sınıf ve

3 kodlar için yapılacak düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içerir. Çeşitli kaynaklardan alınan yazılım ihtiyaçları önceliklendirildikten sonra sürüm planlaması yenilenir. Belirlenen yazılım ihtiyaçları, otomasyonu sağlayan ClearQuest yazılımına aktarıldıktan sonra geliştiricilerin önüne yeni görevler olarak düşerler. Bir yazılım ihtiyacının tanımlanmasından geliştirilmesine, ilgili testlerinin yapılmasından son kullanıcı tarafından kabulüne kadar geçirdiği her aşama ClearQuest üzerinde takip edilebilmektedir. ClearQuest, aynı zamanda ihtiyacın karşılanması için harcan eforun takibi için de kullanılmaktadır CruiseControl ile Entegrasyon HvBS-MY projesinde entegrasyon ve sürüm alma sürecini şöyle özetleyebiliriz (Şekil 2); Kod havuzunun en güncel halinin alınması Derleme öncesi kontrollerin yapılması Kodun derlenmesi Varsa derleme hatalarının bildirimi Kurulum dosyalarının oluşturulması Kurulumun yapılması Geliştiricilere sürüm sonuç bilgisinin iletilmesi CVS Süreç Sonuç Raporu CVS ten kodların alınması Ekran Testleri Derleme öncesi kontroller Birim testler Şekil 2: CruiseControl ile Entegrasyon Süreci Derleme Kurulum HvBS-MY projesinin aşağıda belirtilen özellikleri sürekli entegrasyon ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Projede çok sayıda geliştirici, çok büyük bir yazılım havuzu üzerinde çalışmaktadır. Herhangi bir anda tüm kodların derlenme,si entegre edilmesi ve sağlam bir sürüm elde edilebilmesi için, çok sayıda dosyanın kullanıldığı karmaşık bir işlemler serisinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç, her ne kadar iyi dökümante edilirse edilsin insan eli ile kısa sürede tamamlanamayacak kadar karmaşık bir hal alabilmektedir. Projenin hedefleri arasında, sık aralıklarla alınan sürümlerin son kullanıcı önüne çıkartılarak yapılan değişiklikler üzerinde geri beslemelerin çabuk alınabilmesi yer almaktadır. Entegrasyon sürecinin uzaması, yazılım geliştirme sürecinin yinelenme süresinin de uzamasına neden olmaktadır. Entegrasyon adımlarının otomasyonu için bazı uygulamalar (ant, kabuk ve toplu işlem betikleri) yazılabilir. Bu tarz uygulamalar entegrasyon ve sürüm alma işlemlerinin otomasyonunu sağlamakla birlikte hala bir kullanıcının tetiklemesine ihtiyaç duyacaklardır. Ayrıca, işlemin sonuçları ile ilgili geri bildirim çoğu zaman istenen şekilde olmamaktadır. Entegrasyon sonuçlarının geliştiricilere hızlıca bildirilmesi, oluşan hataların biran önce düzeltilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. HvBS-MY kapsamında, yukarıda anlatılan sorunları çözmek için sürekli entegrasyon[24] kavramı uygulanmaktadır. Bu kapsamda yardımcı araçlar olarak Ant ve Java tabanlı CruiseControl kullanılmaktadır. CruiseControl, sürüm alma işlemini gerçekleştiren Ant uygulamalarının veya betiklerin yazılım havuzundaki her değişiklik sonrasında istenen sıklıkta çalıştırılmasını sağlar ve işlem sonunda alınan sürüm ile ilgili detaylı bir rapor üretir. Sürüm alma işleminin sonuçları geliştiricilere e-posta yoluyla bildirilir. CruiseControl aracılığı ile, entegrasyon ve sürüm sonrasında, birim testleri de otomatik olarak çalıştırılmakta ve test sonuç raporları geliştiricilere bildirilmektedir. Böylece, derleme öncesi kontrollerden başlayıp sürümün alınmasına, kurulumuna ve birim testlerin çalıştırılmasına kadar tüm süreçlerin otomasyonu sağlanmaktadır. HvBS-MY projesinde, CruiseControl ile sürekli entegrasyon uygulaması öncesinde, sürüm alma işlemi bir entegrasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyordu. Bağımsız olarak geliştirilen kodlar belirli zaman aralıkları ile kod havuzuna aktarıyor, fakat yapılan değişikliğin sistemin diğer parçalarıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğu ancak uzun süren entegrasyon çalışmaları sonunda tespit edilebiliyordu. Hataların geç farkedilmesi, tespit edilene kadar geçen süre içerisinde daha fazla hatalı kod yazılmasına ve entegrasyon sürecinin daha da uzun ve zahmetli bir hale gelmesine neden oluyordu. Tüm bu sorunları ortadan kaldıran CruiseControl ile sürekli entegrasyon uygulmasından sağlanan faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir; İnsan elinin entegrasyon sürecinden çekilmesi sonucu insana bağlı hataların ortadan kalkması ve kusursuz işleyen bir entegrasyon süreci elde edilmesi, Entegrasyon işleminin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Oluşan entegrasyon hatalarının çabuk tespit edilmesi, ve daha çabuk çözülmesi. Yazılım havuzunda sürekli yapılan güncellemelere rağmen, sürekli çalışan entegre bir sürümün garanti edilebilmesi.

4 Entegrasyon sürecinin maliyetinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak entegrasyonun geliştirme süreci üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, Yeni bir ortama yazılım geliştirme ortamının kurulumunun kolayca yapılabilmesi, Entegrasyonun bir sorun olmaktan çıkması ile sistemin birçok kısmını etkileyebilecek iyileştirme çalışmalarına daha kolay cesaret edilebilmesi, Geliştiricilerin yaptıkları değişikliklerin sonuçlarını biran önce görmelerinin getirdiği özgüven Test Süreci Test süreci, yazılımın önceden belirlenen işlevleri yerine getirip getirmediğinin sınandığı, genellikle gözardı edilen ancak yazılımın kalitesi ve yazılıma duyulan güven için hayati önem taşıyan bir süreçtir. HvBS-MY projesi kapsamında testler, birim testleri, ekran (arayüz) testleri ve kullanıcı testleri ana başlıkları altında değerlendirilmektedir. Entegrasyon Sonucu Çıkan Sürüm Birim Testleri Ekran (Arayüz) Testleri Test Sonuç Raporları Şekil 3: HvBS-MY Test Süreci Kullanıcı Testleri Geliştirme İhtiyaçları Şekil 3 de HvBS-MY test süreci özetlenmiştir. Buna göre, CruiseControl ile entegrasyon sonucu yeni bir sürüm alındığında, öncelikle birim testleri ve ekran (arayüz) testleri otomatik olarak çalıştırılır ve daha sonra kullanıcı testlerine geçilir. Otomatik testlerin sonuçları geliştiricilere doğrudan gönderilirken, kullanıcı testlerinin sonuçları ClearQuest e hata veya değişiklik isteği olarak girilir. Aşağıda test aşamasının otomatize edilmesinde kullanılan yardımcı araçlar tanıtılmaktadır JUnit ile Birim Testlerin Çalıştırılması HvBS-MY projesinde bir geliştirme ihtiyacı kodlanmadan önce bu ihtiyaç için gerekli birim testlerin yazılması hedeflenmiştir. Yazılımın altyapısını oluşturan ve hayati önem taşıyan bütün kodlar birim testleriyle beraber geliştirilmiştir. Ayrıca yazılımda bir hata raporlandığında, bu hata çözülmeden önce ilgili birim testler kodlanarak hatanın tekrarı elde edilmektedir. Böylece hatayı düzeltmek, ilgili birim testlerin geçmesi şeklinde algılanabilmektedir. Bu metodolojiye sadık kalınarak, sonuçta her modül ile ilgili o modülün tüm ihtiyaçlarını sınayan bir birim testler kümesi elde edilmesi hedeflenmektedir. Birim testlerin projemize katkısı; Hatayı üretim sürecinin henüz ilk aşamasında ortaya çıkartarak diğer adımlara taşımasını önlemesi, dolayısıyla hata düzeltme maliyetlerinin düşürülmesi, Yazılım ihtiyaçlarının birim testlerle belgelenmesi, Geliştiricilerin yazılım ihtiyaçlarına odaklanması, gereksiz kod yazılmasının engellenmesi, Yeni ihtiyaçların kodlanması veya iyileştirme çalışmaları sırasında yazılımın ihtiyaçları tam olarak karşıladığının kolayca görülebilmesi, Yazılıma olan güvenin artması dır. HvBS-MY de birim testler JUnit test altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Testler çalıştırılmadan önce test edilecek sınıflar Cobertura ile analiz kodları ile donatılır. Böylece sınıflar kapsam analizine uygun hale getirilir. Testler çalıştırıldıktan sonra hangi kod satırlarının test edildiği, yani test kapsamı belirlenmiş olur. Test sonuçları geliştiricilere bir rapor olarak gönderilir. Geliştiriciler başarısız olan testlerden hızla habedar olarak, ilgili düzeltmeleri yapma şansını elde eder ve testlerin hatasız olduğu görüldüğünde birim testler tarafından kapsanan ihtiyaçların kesin olarak karşılandığı bilinir. Ancak, bazı ihtiyaçların sınanması birim testlerle yapılamaz. Örneğin kullanıcı arayüzü ile ilgili testler, Java ile tasarlanan ekranların otomatik test edilebilmesi için geliştirilmiş olan HvlFitBot çerçevesi kullanılarak gerçeleştirilmektedir HvlFitBot ile Otomatik Ekran Testleri HvlFitBot, açık kaynaklı Fit ve Abbot projelerinin beraber çalışmalarını sağlayan, HvBS-MY ekran testlerinin otomatize edilmesi için Havelsan tarafından geliştirilmiş bir üründür. Framework For Integration Tests kelimelerinin kısaltılmışı olan FIT, tümleştirme testlerinin yapılabileceği açık kaynak kodlu bir test altyapısıdır. Kullanıcı, html tablosuna satırlar ekleyerek adım adım testlerini hazırlar, girdilerini yine html tablosunda bir sütuna girer. Testlerin ayrıntısı (hangi nesnenin ilklenip, hangi bileşenler ile etkileşime geçileceği) java kodu olarak hazırlanır. Fit çalıştırıldığı zaman yine html bir çıktı üreterek verilen girdilerde beklenen çıktıların alınıp alınmadığı ile ilgili sonuçları tablo biçiminde üretir. Entegrasyon ve kabul testleri hazırlamak için uygun bir araçtır. A Better Bot kelimelerinin kısaltılmışı olan Abbot, kullanıcı arayüzü testlerinin otomatik olarak yapılması amacıyla JUnit test çerçevesinin üzerine

5 yazılmış açık kaynak kodlu bir test aracıdır. Java ile geliştirilmiş ekran bileşenlerinin programatik şekilde bulunması, bileşenler üzerinde kullanıcının yapabileceği fare ile tıklama, klavye den giriş yapma gibi temel eylemlerin yine Java kodu içerisinden otomatik olarak tetiklenmesi Abbot kullanılarak gerçekleştirilir. Yani, Abbot aracı ekran bileşenleri ile ilgili testlerin yazılmasına olanak verir. Fit kullanıcı arayüzü ile ilgili testlerin yazılmasına destek vermemektedir. Abbot ise testlerin yazılması için Java kodundan başka bir arayüz sağlamamaktadır. İki araç tümleştirilerek beraber çalışmaları sağlanmış ve HvlFitBot ürünü oluşturulmuştur. HvlFitBot, bir yazılımın bir parçasının veya bütününün üst seviye test adımlarının okunabilir olarak hazırlanması, dokümante edilmesi ve otomatik olarak çalıştırılması amacıyla kullanılır. HvlFitBot un temel avantajları; Bir ekranı test etmek için gerekli kod ve komutların birbirinden ayrılması, Testlerin html dosyası olarak hazırlanması, Test kodları değiştirilmeden yeni testlerin yazılabilmesi, Test açıklamalarının ve test akışının html içerisinde dokümante edilebilmesi, Doğrudan testin kodlamasına katılmayan müşteri, kalite ve alan uzmanı gibi fonksiyonel alana hakim kişilerin test sürecine katılmasıdır. HvlFitBot çerçevesinde bir test hazırlamak için öncelikle test adımları, test akışı, testlerin girdileri ve beklenen sonuçları bir html dosyasına girilir. Daha sonra bu html dosyasında bulunan komutları gerçekleştirmek için gerekli Java kodları HvlFitBot un sağladığı uygulama programlama arayüzü (api) kullanılarak yazılır. HvlFitBot ile, arayüz testlerinin hazırlanması sorumluluğu geliştirme ve test ekibi arasında paylaşılmıştır. Geliştirme ekibi bir ekranın test edilebilmesi için gerekli java kodlarını yazmakla sorumlu iken, test uzmanları test adımlarını html olarak hazırlamakla sorumludur. Ekran kodunda bir değişiklik olmadığı sürece, test uzmanları testlere istediği eklemeleri yapabilmektedir. Şekil 4: Örnek HvlFitBot sonucu HvBS-MY projesi kapsamında yazılan ekran testleri CruiseControl ile yeni bir sürüm çıktığında çalıştırılıp html biçiminde olan test sonuç raporları üretim ekibinin incelemesi için bir web sunucusunda yayınlanır. Örnek bir test sonuç raporu Şekil 4 de verilmiştir. Rapordaki her satır bir test adımını göstermektedir. Her test admında kullanılan girdiler, tabloda komuttan sonraki hücreye girilmektedir. Test sonucunda başarısız olan test adımları farklı renkle işaretlenmiştir. Test ekibi bu sonuçları inceleyerek bulunan yazılım hatalarını düzeltilmek üzere ClearQuest e girer XRadar ile Kalite Kontrol XRadar, yazılım sistemlerinin gelişimini analiz ve takip etmek için kullanılan açık kaynak kodlu bir altyapıdır. Yazılımın kalitesini ve kalitenin zamana bağlı değişimini analiz edebilmektedir. XRadar, yazılımın toplam kalitesini, kod kalitesi, yazılım mimarisinin kalitesi ve test kalitesi cinsinden ifade eder. Kod kalitesi kodun dökümantasyonunu, tekrarlanan kodları, yazılım kurallarına uymayan sınıfları ve stil hatalarını içerir. Yazılım mimarisinin kalitesi, paketlerin bağımlılıklarına göre belirlenir. Olmaması gereken bağımlılıklar ve bağımlılık döngüleri olan paketler eksi puan alır. Testler kapsadığı kodların oranına göre puanlandırılır. Test edilmemiş kod satırları eksi puan alınmasına sebep olur. Hesaplanan kalite puanları, toplam kaliteyi kullanıcı tarafında belirlenen katsayılar oranında etkiler. Yani, XRadar aracı, yazılım kalitesini belirlediğiniz kriterlere göre değerlendirmenize olanak verir. XRadar, kod kalitesini izlemenizi sağlarken endüstrideki diğer açık kaynak kodlu araçları kullanır; Checkstyle, CKJM, JavaNCSS, Jdepend, PMD, PMD- CPD ve Java2html (Bkn: Tablo 2: Xradar ın kullandığı sistemler.) bunlardan bazılarıdır. Tablo 2: Xradar ın kullandığı sistemler. Checkstyle[17] CKJM[18] JavaNCSS[19] JDepend[20] PMD[21] PMD-CPD[22] Kod stil kontrolü. Nesneye yönelik metrikler. Kod satır sayısı ve karmaşıklığı Bağımlılık analizi Yazılım kuralları Kod tekrarlarının tespiti Checkstyle, kodların, proje için tanımlı kodlama standartına uygunluğunu kontrol için kullanılan bir araçtır. CKJM ile hesaplanan metrikler LCOM, RFC, CBO, NOC, DIT, WMC dir [25]. LCOM, bir sınıf içerisinde birbirine benzemeyen metodların sayısıdır. WMC, bir sınıftaki metodların karmaşıklığının toplamıdır ve sınıfın geliştirme ve idame maliyetini gösterir. DIT, bir sınıfın genelleştirme ağacı üzerindeki derinliğini gösterir. Ağaç üzerinde çok aşağılarda yer

6 alan sınıflar, daha karmaşık ve idame ettirilmesi zor olacaktır. RFC, bir sınıftaki metodlar ile bu metodlardan çağırılan diğer metodların toplamını ifade eder. RFC değeri yüksek olan sınıflar geliştirme ve test açısından sorunludur. CBO, bir sınıfın ilintili olduğu sınıfların sayısıdır. CBO değerinin yüksek olması, modüler tasarımdan uzaklaşmaya neden olur ve sınıfın tekrar kullanımı engeller. NOC, bir sınıfın doğrudan alt sınıflarının sayısıdır. NOC değeri yüksek olan sınıfların tekrar kullanımı da yüksek olmak ile birlikte, gereksiz ve yanlış soyutlama kullanıma da işaret edebilirler. Bu sınıflar iyi test edilmelidir. JavaNCSS ile açıklama hariç kaynak kod satır sayısı ve method bazında kod karmaşıklığı hesaplanır. Kod karmaşıklığı için kullanılan hesaplama, McCabe metriği[26] olarak da adlandırılmaktadır. Karmaşıklık, kod akışını gösteren çizge üzerinden hesaplanır ve 1-10 aralığında basit programları, aralığında daha karmaşık programları, aralığında karmaşık programları, 50 üzerindeki değerler için ise dengesiz programları ifade eder. JDepend, paketler arasındaki bağlaşımları hesaplamak için kullanılır. Her paket için, paketteki sınıfların ve arayüzlerin sayısı, giren bağlaşımlar (Ca), çıkan bağlaşımlar (Ce), soyutluk (A), istikrarsızlık (I), soyutluk-istikrarsızlık çizgisinden uzaklık (D) ve paketin herhangi bir bağlaşım döngüsüne girip girmediği hesaplanır. PMD ve PMD-CPD araçları, Java kaynak kodlarını tarayarak, muhtemel hata, ölü kodlar, verimsiz kodlar, çok karmaşık ifadeler içeren kodlar ve tekrarlanan kodlar gibi potansiyel problemleri bulur. PMD analizinde, muhtemel sorunların bulunması için bizim tarafımızdan belirlenen bir kural kümesi kullanılmakta, yeni gelişmeler ışığında bu kurallar güncellenmektedir. XRadar analiz işlemini tamamladıktan sonra html sayfalarından oluşan bir rapor üretir. Bu raporda gerek projenin tümüyle ilgili gerekse kullanıcı tarafından tanımlanan alt sistemler ile projeyi oluşturan paketler ve sınıflar hakkında çok çeşitli grafik ve tablolar bulunmaktadır. Projenin bütününe yönelik grafik ve tabloların bazıları aşağıdaki gibidir; Kalite ölçümünde kullanılan değerlerin özetlendiği, örümcek ağı şeklindeki skorkartı grafiği (Şekil 5), Alt sistemlerin birbirine olan bağımlılıklarını gösteren tasarım yapısı matris grafiği (Şekil 6), Kalite parametrelerinden alınan skorları gösteren kalite skorları tablosu, Alt sistemlerin kalite skorlarını gösteren kalite histogramı, Alt sistemlerin birbirine olan bağımlılığını gösteren modül bağımlılık tablosu, Alt sistem bazında genel nesneye yönelik tasarım metriklerinin bulunduğu tablo, Kod metriklerinin gösterildiği alt-sistem kod satır sayısı, alt-sistem karmaşıklık, alt-sistem yazılım hatası, alt-sistem stil hatası grafikleri, Alt sistem bazında, nesneye yönelik kod metrikleri tablosu, Tekrar eden kodları gösteren matris, Pareto prensibine göre belirlenen ve genel sistem içinde karmaşıklık ve kod satır sayısı bakımından %20 ye giren paketleri gösteren grafik ve tablolar. Şekil 5: Örnek Skorkartı Grafiği XRadar, bunlara ek olarak paket bazında da skorkartı, kalite skorları tablosu, istatistikler tablosu, tasarım metrikleri tablosu, kod kalitesi tablosu, kullanıldığı paketler, kullandığı legal/illegal paketler, döngü içinde bulunduğu paketler, test sonuçları, soyut ve normal sınıflar grafik ve tablolarını sunar. Ayrıca, her sınıf için satır sayısı, metod sayısı, karmaşıklık, bağımlılıklar gibi istatistiklerle, stil hataları, kod yazım hataları ve tekrarlanan kodlar gibi çok çeşitli bilgileri gösterir.

7 Şekil 6: Örnek Bağımlılık Matrisi Grafiği XRadar ın HvBS-MY projesine kazandırdıkları; Üretim sürecinin yazılım kalitesine odaklanması, Bir çok araç yardımıyla tespit edilebilecek problemleri toplu olarak bir raporda görebilmek, Kod kalitesini yazılım geliştirme ekibinin belirlediği kriterlere göre ifade edebilmek, Sürümler ilerledikçe kod kalitesinin ve kaliteyi etkileyen kriterlerin nasıl değiştiğini izleyebilmek, Kalite sorunlarını tespit edebilmek, Tüm proje ekibinin yazılım kalitesinin yükseltilmesi için birlikte çalışmasını sağlamak LogMiner ile Performans Ölçümü LogMiner uygulaması HvBS-MY uygulama sunucusunun performans problemlerini tespit etmek için Havelsan tarafından geliştirilmiştir. HvBS-MY uygulama sunucusunun günlük dosyalarında kendisi için üretilmiş olan günlük kayıtlarını takip ederek bunları daha sonra incelenmek üzere merkezi bir veritabanına kaydeder. LogMiner birçok sunucu parametresini izleyebilme kabiliyetine sahiptir. Bunlardan belli başlıları aşağıdaki gibidir; Metod un sunucu ve ağda harcadığı süre, Metod dönüş nesnesi büyüklüğü, SQL çalışma zamanı, SQL veri büyüklüğü, Java Garbage Collection için harcanan zaman. İşte bu parametreler kodun performans problemlerini ortaya çıkartmak için kalite sürecinde kullanılmaktadır ClearQuest ve Kalite Kontrol Süreci Yazılım ihtiyaçlarının takibi için kullanılan ClearQuest uygulaması, verilerini MS-SQL Server veritabanı üzerinde tutar. Proje kapsamında ClearQuest üzerinden takip edilen hata raporları, değişiklik istekleri ve teknik iyileştirmeler gibi veriler işlenerek, modül bazında hata yoğunluğu, fonksiyonel değişim miktarı ve ihtiyaç duyulan iyileştirme miktarı ile ilgili istatistikler hesaplanır. Bulunan değerler, kalite kontrol süreci içerisinde, modüllerin toplam kalitesinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. ClearQuest girdilerinden her birisi için modül başına ceza puanları hesaplanır. Hesaplamada kullanılan parametreler; Geliştirme isteği sayısı, İsteğinin çözümü için planlanan ve gerçekleşen süreler arasındaki fark, Hatanın ve isteğin bildirildiği sürümün durumu (canlı, test vb.), İsteğe atanan önem ve öncelik değerleri dir. Ceza puanlarının hesaplanması için, parametrelerin her birisine bir katsayı verilmiştir. Ayrıca modül bazında hesaplanan ceza puanlarının normalizasyonu için puan aralıkları belirlenmiştir. Bu puan aralıklarına göre her modül geliştirme isteklerinden hesaplanan ceza puanları ile ters orantılı olmak üzere [0-1] aralığında bir kalite puanı alır. Sonuç olarak, kritik olarak tanımlanmış ve uzun süredir çözümlenmemiş istekler modül kalitesine negatif etki yapar HvBS-MY Kalite Kontrol Süreci Kullanım kayıtları, performans verileri LogMiner Birim testlerin sonuç ve kod kapsama raporları CruiseControl Kaynak kod değişiklik raporları CVS XRadar ile kalite kontrol Geliştirme ihtiyaç raporları ClearQuest Şekil 7: Kalite Kontrol Süreci Kalite Raporları Kod kalitesini arttırmak için orta vadede yapılacak işlerin planlanması HvBS projesinde yazılım kalitesi ayrı bir süreç olarak ele alınmıştır (Şekil 7). Yeni bir sürümün çıkmasını takiben, kalite süreci otomatik olarak çalışır. Kalite kontrol sürecinde kullanılan veriler kod havzundaki kodlar, LogMiner ile elde edilen performans verileri, birim testlerin sonuçlarını barındıran test kapsam raporları, CVS ten elde edilen değişiklik sıklığı sayıları, ve ClearQuest ten alınan değişiklik ve kod uyuşmazlık istatistikleridir. Bütün bu veriler elde edildikten sonra, XRadar öncelikle bu sürüm ile ilgili analizleri yapar. Daha sonra önceki sürümlerde elde edilen verileri kullanarak kaliteyi etkileyen parametlerin zaman içinde değişimini inceler (Şekil 8). Sonuçta kalite kontrol raporları üretilir ve geliştirme

8 ekibine yayınlanır. Geliştiriciler kısa sürede düzeltilebilecek olan kalite hatalarını düzeltir. Düzeltmesi daha fazla zaman alacak olan hatalar kalite kontrol grubu ve üst yönetimin katılımıyla planlanarak daha sonraki sürümlerde gerçekleştirilmek üzere ClearQuest e kalite ihtiyacı olarak girilir. Şekil 8: Örnek Kalite Değişim Grafiği HvBS-MY projesi, kalite sürecine XRadar aracının entegrasyonu ile gerek kod kalitesini, gerek mimari kalitesini gerekse test kalitesini kontrol altında tutarak geliştirmeyi hedeflemektedir. 3. HvBS-MY İstatistikleri Tablo 3 de projemize ait bazı genel istatistiki verileri bulabilirsiniz. Tablo 3: HvBS-MY nin temel istatistiki verileri. Modül sayısı 70 Paket sayısı 2019 Sınıf sayısı Metod sayısı Kod satır sayısı Kod satırı / Metod 8.67 Ortalama metod karmaşıklığı 2.27 WMC 21.2 DIT 2.52 NOC 0.66 RFC 59.8 Geliştirici sayısı Sonuç Bu bildiride HvBS-MY projesinde elde ettiğimiz yazılım geliştirme ve kalite süreç deneyimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Bizce HvBS-MY gibi büyük çaplı projelerin başarılması için en önemli süreçler; sistemi oluşturan alt sistemlerin birbiriyle sürekli uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayıp entegrasyon maliyetlerini enaza indirdiği için sürekli entegrasyon, kaçınılmaz olan yazılım hatalarının geliştirme sürecinin erken aşamalarında ortaya çıkarılmasını sağlayarak üretim maliyetlerini düşürdüğü için birim testler ve ortaya çıkan ürünün belirli kalite hedeflerini tutturmasını garanti altına aldığı için kalite kontrolü dür. Bu süreçleri işletmek için gerekli olan araçlar açık kaynak kod ortamında bulunmaktadır; CruiseControl, JUnit ve XRadar. Ayrıca, HvlFitBot benzeri ekran testlerinin otomasyonunu sağlamakla birlikte, yazılım ekibinden müşteriye kadar herkesin anlayabileceği ortak bir dilde kabul testlerinin sunulmasını sağlayan araçlar yazılım test maliyetlerini düşürdüğünden kullanılmasında yarar vardır. HvBS-MY projesinde açık kaynaklı birçok araç kullanılarak bir yazılım geliştirme süreci oluşturulmuştur. Fakat, bu araçları bir arada çalıştırıp herhangi bir projeye entegre etmek önemli miktarda efor gerektirmektedir. Dolayısıyla, bütün bu araçları tek bir çerçevede destekleyerek ortak bir yönetim arayüzü sunma ihtiyacı vardır. Böyle bir altyapı geliştirilmesinin büyük çaplı projelerin gerçekleştirilme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğine inanıyoruz. 5. Teşekkür HvlFitBot aracını geliştiren Eren Şenelmiş e, bildirinin yazılmasına katkıda bulunan Bülent Özhorasan ve Alpay Erdem e, desteklerini esirgemeyen HvBS proje yönetimine ve HvBS projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 6. Kaynaklar [1] JBuilder - [2] TOAD - [3] ClearQuest - [4] Yourkit Profiler [5] Jstat - tml [6] Jmap - html [7] CVS - [8] Subversion [9] Ant [10] CruiseControl [11] Junit [12] Clover [13] Emma [14] Abbot [15] Fit [16] XRadar [17] Checkstyle [18] CKJM [19] JavaNCSS [20] Jdepend

9 [21] PMD [22] PMD-CPD - [23] Java2HTML [24] Fowler, M., Continuous Integration, ion.html [25] Chidamber, S. R. and Kemerer, C. F., A Metrics Suite for Object Oriented Design, IEEE Trans. On Soft. Eng., 20(6): , June [26] McCabe, T.J. and Watson A. H., Sofware Complexity, Crosstalk, Journal of Defence Soft. Eng. 5-9, Dec 1994.

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

Bu doküman Prime Teknoloji tarafından Agile süreçler konusunda kısaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu doküman Prime Teknoloji tarafından Agile süreçler konusunda kısaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Prime Teknoloji Bu doküman Prime Teknoloji tarafından Agile süreçler konusunda kısaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ekibimiz Agile proje planlaması, yönetimi ve teknik pratiklerin uygulanması konusunda

Detaylı

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (57-67) BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI Kadir ÇAMOĞLU * Derya AKBAYIR Fatih YÜCALAR Selim BAYRAKLI Maltepe

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

ÇEVĐK YAZILIM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNDE KRĐTĐK BAŞARI FAKTÖRLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ VE ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÇEVĐK YAZILIM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNDE KRĐTĐK BAŞARI FAKTÖRLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ VE ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÖRNEK ÇALIŞMA T.C BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ÇEVĐK YAZILIM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNDE KRĐTĐK BAŞARI FAKTÖRLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ VE ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÖRNEK ÇALIŞMA Yüksek Lisans Tezi ERCAN DÖNMEZ Đstanbul,009 T.C

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Ceyda DURMAZ Murat KOCAMIŞ Anabilim Dalı: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması Esra Şahin 1, İlgi Keskin Kaynak 1, Hakime Koç 2 1 Program

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI

ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VE KULLANILAN ÇERÇEVELER

VE KULLANILAN ÇERÇEVELER TEST GÜDÜMLÜ YAZILIM GELĐŞTĐRME SÜRECĐ VE KULLANILAN ÇERÇEVELER Ecir Uğur KÜÇÜKSĐLLE, Nurullah ÖZTÜRK, Đbrahim Arda ÇANKAYA, Asım Sinan YÜKSEL Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye

Detaylı