KÜÇÜK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞI VE HASTA BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ (Yüksek Lisans Projesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞI VE HASTA BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ (Yüksek Lisans Projesi)"

Transkript

1 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ KÜÇÜK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞI VE HASTA BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ (Yüksek Lisans Projesi) Projeyi Hazırlayan: Dr. Cem AKDENİZ İSTANBUL, 2009

2 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ KÜÇÜK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞI VE HASTA BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ (Yüksek Lisans Projesi) Projeyi Hazırlayan: Dr. Cem AKDENİZ Öğrenci No: 5619 Danışman: Doç. Dr. Gökhan ÖZER İSTANBUL, 2009

3 YEMİN METNİ Sunduğum Yüksek Lisans Projesi Akademik Etik İlkelerine bağlı kalarak, hiç kimseden akademik ilkelere aykırı bir yardım almaksızın bizzat kendimin hazırladığına and içerim. Tarih:./ / Aday: Dr. Cem AKDENİZ

4 KÜÇÜK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞI VE HASTA BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ Projeyi Hazırlayan: Dr. Cem AKDENİZ Özet: Özellikle son 10 yılda ülkemizde yazılım ve otomasyon sektörü gelişmekte olup, sağlık alanında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Özellikle kamu hastanelerimiz yaygın olarak otomasyon satın almaya ve kullanmaya başlamıştır Bu sektöre ayrılan bütçelerin miktarı son derece yükselmiştir. Bu kadar yüksek paralar ödenen bu sektörde maliyetler her geçen gün artmakta, doğal olarak konuya uzak olan hastane yöneticileri alımlar yaparken zorlanmaktadır. Ülkemizde otomasyon ve satın alma süreçleri ile ilgili kitap, makale ve yayınlar az olduğundan yöneticilerimiz herhangi bir kaynağa başvurarak bilgi alamamaktadır. Bu çalışmada öncelikle tarihçi metodu, yani kaynak taraması yöntemini kullanılmıştır. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı çalışmalardaki örnekleri ve sonuçları ortaya koyarak otomasyon alım sürecindeki maliyetleri azaltma yöntemleri ile ilgili bilgiler, alım sürecindeki kurum ve yöneticilerin bilgisine sunulmuştur. Maliyetleri Anahtar Kelimeler: Hastane Otomasyonları, Yazılım Satın Alma, Yazılım

5 THE COSTS OF THE AUTOMATION SYSTEMS FOR EACH PATIENTS IN THE SMALL, MEDIUM, AND LARGE SCALE HEALTH CENTERS AND THE ANALYSIS OF THE PRESENT SITUATION IN TURKEY Presented By: Dr. Cem AKDENİZ Abstract Software and Automation Business has been developing very rapidly especially for last ten years in our country, so it has also been started to use widely in Health Business. Especially State Hospitals have started to buy and use automation systems widely. The costs of the Software and Automation Business,on which a lot of money is spent, are increasing day by day. The hospital managers, who naturally do not have enough information about the subject, have difficulties while they are buying software and automation systems. Because there are only a few books, articles, and publications about this subject in our country, the managers in Health Business can not find any information from any source. In this paper, primarily the source examination method is used. The information about the ways of decreasing the costs during the buying process of automation systems are presented to the health managers who are about to buy the automation systems by presenting the examples and the results of the studies and researches which are done in Turkey and abroad. Key Words: The Hospital Automation Systems, Buying Software Systems, The Costs of Softwares

6 İÇİNDEKİLER Özet ve Anahtar Kelimeler İngilizce özet ve Anahtar Kelimeler Tablolar Listesi III Şekiller Listesi IV Kısaltmalar V GİRİŞ 12 I. BÖLÜM 17 HASTANE VE HASTA KONULARINA KAVRAMSAL BAKIŞ 17 1 SAĞLIK KURUMLARI Hastane kavramı: Küçük Orta Ve Büyük Ölçekli Sağlık Kurumu Kavramı HASTA Hasta Kavramı II. BÖLÜM 20 OTOMASYON VE YAZILIM KAVRAMLARI 20 1 GENEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI Bilgisayar Kavramı Yazılım (Sofware) Kavramı Donanım (Hardware) YAZLIM KAVRAMLARI Otomasyon Kavramı Hastane Otomasyonu Kavramı Lisanslama Kavramı Upgrade (Yükseltme) Teknik Destek Ve Bakım Açık Kaynak Kod Otomasyon Ve Yazılım Eğitimi Yazılım Değişikliği Maliyeti Geçerli Bir Yazılımın Özellikleri III. BÖLÜM 23 MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMLARI VE OTOMASYON 23

7 1 TANIMLAR Maliyet Kavramı Ürün Karması Gider Kavramı Zarar Kavramı Toplam Maliyet Kavramı Birim Maliyet Fırsat Maliyeti Batmış Maliyet Ek Maliyet Marjinal Maliyet Sabit Maliyet Başa baş Noktası OTOMASYON VE MALİYET Otomasyonda Ve Maliyet Hesapları IV. BÖLÜM 26 HASTANELERDE HASTA BAŞI VE YATAK BAŞI OTOMASYON YATIRIM TUTARLARI 26 1 HASTANELERE GENEL BAKIŞ Hastanelerimizde Bilgisayar Ve Otomasyon Sistemi Kullanma Yaygınlığı Otomasyon Alımını Yapan Birimler Ve Kişiler Hastanelerde Hasta Başı Yatak Başı Otomasyon Yatırım Tutarları V. BÖLÜM 30 HASTANELERDE OTOMASYON SATIN ALMA 30 1 SATIN ALMA SÜREÇLERİ Otomasyon Satın Alma Genel Bakış Yazılımın Amaçları Ve Planlama Otomasyonun Bütçelenmesi Şartname Hazırlanması Teklif Alma Değerlendirme Ve Sözleşme Otomasyonun Kurulumu Otomasyonun Kabulü 35

8 1.1.7 Garanti Bakım Ve Destek 35 VI. BÖLÜM 36 OTOMASYON SEÇİM SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELERİN MALİYET ÜZERİNE ETKİSİ 36 1 LİSANSLAMA MALİYETİ VE GÜNCEL HESAPLAMALAR 36 2 OTOMASYON EDİNME SÜRECİNDE EĞİTİM VE MALİYET 38 3 WEB TABANLI YA DA MASAÜSTÜ UYGULAMA TABANLI OTOMASYONLAR VE MALİYET 39 4 AÇIK VE KAPALI KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE MALİYET 40 5 KÂĞIT TÜKETİMİNİ AZALTAN OTOMASYONLAR VE MALİYET 41 SONUÇ: 43 KAYNAKLAR 47

9 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1Hastanelerde Yazılım programlarının Seçimlerinin Dağılımı 27 Tablo 2:Lisanslama Maliyet Örnekleri 37

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1Sabit Maliyet 24 Şekil 2: Değişken Maliyet 24 Şekil 3 Sunucu tipi Lisanslama 36 Şekil 4: Kullanıcı Başı Lisanslama 36 Şekil 5: Web Tabanlı ve Masaüstü Yazılım Uygulamaları 39 Şekil 6: Açık ve Kapalı Kaynak Kod Modelleri 40 Şekil 7Kağıt Maliyetini Azaltan uygulamalar 41

11 KISALTMALAR LİSTESİ SOAP SSK SGK TCO XML HL7 Simple Object Access Protocol (Yazılım Dili) Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Total Cost Ownership (Toplam Sahip Olma Maliyeti) Genişletebilir İşaretleme Dili (Yazılım Dili) Uluslararası Sağlık Data Transferi Standart Dili

12 GİRİŞ Konu Seçimi: Özellikle 1990 yıllardan sonra Bill Gates in öncülük etmiş olduğu yazılım devrimi ve yine Bill Gates ve arkadaşlarının hayal ettiği her masaya bir bilgisayar hayali tüm Dünya da bilgisayar ve yazılım patlamasına dönüşmüştür. 90 ların ortalarından itibaren özellikle küresel şirketler ve yerel kamu şirketleri bu gücü otomasyon yazılımları birlikte geliştirerek katlamışlardır. Hatta bilindiği üzere bu yazılımsal ve donanımsal devrim tüm tarihin en önemli yönetim olayı olarak kabul görmektedir. Artık tüm dünya küçülmüştür. Anında insanlar istediği veriye ulaşabilmekte, istediği rezervasyonu yapabilmekte, banklara gitmeden finansal işlemleri çözebilmektedirler. Bu arada otomasyon şirketleri ve otomasyon programlarındaki patlama buna paralel olmuş ve insanlar örneğin bir hastaneye gittiklerinde sadece vatandaşlık numaralarını vererek tüm işlemleri başlatabilmişlerdir. Daha sonraları artan bu otomasyon yazılım şirketleri ve otomasyon yazılımları âdeta patlarcasına piyasaya arz edilmiştir. Bu arada Dünya üzerinde bulunan özel veya kamu şirketleri ise artan arz karşında ve alternatif yazılımlar arasında seçim yapmak zorunda kalmışlardır. Bu alternatif çokluğu elbette profesyonel anlamda maliyet hesapları yapmayı gerektirmiştir. Artık bugünlerde tüm şirketler için yazılım maliyetleri had safhada önem arz etmektedir. Özellikle şirketler veya kamu kurumları yerel isteklerine ve hatta coğrafi ağlarına (network) uyan en optimal ve fiyatı en ucuz yazılımları almayı tercih etmektedirler. Burada otomasyon maliyet hesapları devreye girmektedir. Ülkemizde de 2000 li yıllardan sonra artan bilgisayar ve yazılım tüketimi ile özel ve kamu kurumları ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yazılımlar satın almaya başlamış, otomasyon projeleri satın alma yollarını aramışlardır. Özelikle kamu kurumları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çabuk gidermek adına yeni yeni yazılımları ya almışlardır, yâda almayı planlamaktadırlar. Konunun yeni olması ve uzmanlık gerektirmesi sebebi ile yaklaşık 10 yıllık bu kısa sürede gerek hükümet yetkililerinin ve gerekse bilim çevrelerinde bu konu daha yeni fark edilmeye başlanmıştır. Bundan önce ise gerek bilim çevrelerinin gerekse hükümet yetkilerinin bu konuları fark etmemiş olduklarını söylemek sanırız yanlış olmaz. Tabi bu konu çok değişkenli olması sebebi ile sadece bir bilim kolundaki bilim adamlarının işi değil, birçok bilim dalının araştırması gereken bir unsurdur. Yani sadece maliyet muhasebecileri değil, bilgisayar mühendisliği yahut yazlım mühendisliği gibi birçok bilim dalının alınana girmektedir. Bu disiplindeki bilim adamlarının gerekirse ortak çalışmalar yapması veya sık aralılarla fikir değişimi yapmaları gerekmektedir.

13 Bilindiği üzere genel iktisat alanları içinde Sağlık ekonomisi önemli bir yere sahiptir. Sağlık ekonomisinin bir bilim olarak literatürde yerini almasından sonra, maliyet analizleri önem yer tutamaya başlamıştır. Tüm Dünya üzerinde sağlık ekonomisine ayrılan pay bir medeniyet göstergesi olmuş ve insanların rahat yaşaması ve üretim zincirinde optimum faydanın sağlıklı bireylerle mümkün olabileceği görülmüştür. Hatta ülkelerde sağlık bütçesine ayrılan pay artık detaylı analiz ve sentezlerle her an kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilindiği üzere Sağlık ekonomi sininde amaçlarından olan sınırlı kaynakları sınırsız sağlık ihtiyaçlarına optimize etme sürecinde yazılım ve otomasyon maliyet bedelleri önem arz etmeye başlamıştır. Ülkemizde sık aralıklarla ekonomik krizler çıkmakta ve mali açıdan sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple gerek kamu gerekse özel şirketlerin milyonlarca dolar değerinde olan ve yine milyonlarca dolar değerinde olan yazlım bakım paketlerini alırken son derece titiz ve dikkatli davranmaları zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de kamu başta olmak üzere özel sektörde artık Sağlık alanında otomasyon sistemlerinin gerekli olup olmadığını ve gerekli ise ne kadar maliyeti olacağını merak edilmektedir. Ülkemiz bütçesinde önemli bir yere sahip olan sağlık harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının toplam cirosu hesaba kayıldığında ortaya çıkan rakamlar büyük önem arz etmektedir. Çok sayıda kamu kuruluşu ve özel sektör kuruşu ki bunların önemli bir kısmını kamu ve özek sektör hastaneleri teşkil etmektedir. Bunların çoğunda çeşitli yazılımlar ve otomasyon projeleri bulunmakta veya alınma planları yapılmaktadır. Tıpkı hızlı büyüyen ve genel ekonomiyi olumsuz etkileyen bir sektör gibi otomasyon projelerin her geçen dakika artışı ve rasgele tüketimi yıllar içinde kullanılmayan veya değiştirilmek zorunda kalınacak yazılımlara kolayca dönüşme riskine sahiptir. Çeşitli büyüklüklerde hastaneler kamu ve özelde otomasyon projeleri satın almışlar ve almak üzereler. Bu satın alma süresinde en önemli unsurlardan biri maliyet hesabıdır. En iyi yazılmış programı en ucuza mal etme becerisi çok önemlidir. Yazılım projeleri satın alınırken değişik süreçlerden geçilmektedir. Hem yazılım firması hem de satın alan firma için riskler söz konusu olduğundan adeta bu alışverişe her iki taraf şüpheyle yaklaşmaktadır. Oysa süreçler standartlaştırılırsa her iki taraf karlı çıkacak ve genel anlamda kullanılan bir yazılım ve o yazılımdan kar etmiş bir şirket olduğu senaryosu ülke genelinde gerçekten katma değer oluşturacaktır. Yazılım süreç itibarı ile canlı bir yapı gösterdiğinden ve otomasyon uygulanan özel ve kamu hastanelerinde de değişen mevzuat ve değişen taleplerinde canlı olması sebebi ile

14 sürekli değişen bir yazılım ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu sebeple satın alınan bit yazılım başlangıçta sabit maliyet gibi görünse de değişen ihtiyaçlar, bakım ve teknik destek gibi ek değişken maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bu sürece dâhil olan kurum yöneticilerde planlama yaparken bu değişken ve sabit maliyetleri iyice hesaplayarak davranma zorunluluğundadır. Sağlık kuruluşları ile ilgili otomasyon kavramı yerine makalemizde daha çok hastane otomasyonlarını anlatmaya çalıştık Çünkü Sağlık Ocakları ve benzer kurumların otomasyon sistemleri merkez teşkilatı tarafından alınmakta ve tüm yurtta model olarak uygulanmaktadır. (Örneğin Yeni Aile Hekimliği Sistemi Yazılımı geliştirilme aşamasındadır.) Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada temel amaç ülkemiz genelinde hizmet veren kamu ve özel hastanelerin otomasyon alım ve idame süreçlerinde ortaya çıkan ve ya çıkabilecek muhtemel maliyetlerin hesaplanması ve ek maliyetlerin önceden öngörülmesine yardımcı olarak toplam maliyeti azaltmaya yardımcı olmaktır. Çalışma Planı: Çalışmanın birinci bölümünde özellikle hastane, hasta ve yatak başı maliyet kavramları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise otomasyon ve yazılım kavramlarının açıklanması, genel olarak lisanslama teknikleri ve maliyetleri üzerine bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise otomasyon süreçlerinin hastane maliyetlerindeki yeri anlatılmaya çalışılmıştır. Kullanılan Metot ve Teknikler: Yaptığımız bu çalışmada öncelikle tarihçi metodu, yani kaynak taraması yöntemini kullandık. Her ne kadar yazılım ve otomasyon konusu ülkemizde yeni ise de batıda yapılan birçok çalışmanın kaynak taraması yöntemi ile incelenmesi ve derlenmesi önem arz etmektedir. Karşılaşılan sınırlamalar ve zorluklar: Otomasyon kavramı ile ilgili olarak çok sayıda makale, çalışma ve kitap bulunmasına karşılık, sağlıkta otomasyon veya hastane otomasyonları ile ilgili olarak yeterli sayıda kaynak olmaması bu çalışmanın zorluklarından olmuştur. Yapılan kaynak taramalarında özellikle ülkemiz kütüphanelerinin en büyüklerinden bir kaçı ziyaret edilmesine rağmen özellikle yerli çalışma, makale ve kitap konusunda sayı bakımından yetersizlikler göze çapmıştır. Özelliklede hastane otomasyonu konusunda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar yayın bulunması düşündürücü olmuştur. Ancak batı menşei ili yabancı şirketlerin ve grupların internet üzerinde yayınladığı makalelere ulaşmak nispeten daha kolay oldu. İnternet ortamında yayınlanmış olan birkaç önemli makalede kolayca incelendi. Ayrıca internet ortamında bazı Üniversite ve kütüphanelere açık kaynak olarak ulaşmada zorluklar yaşandı. Özetle

15 kütüphanelerde az sayıda yayın ya da bulunamayan yayınlar ve internet ortamında ulaşamadığımız elektronik bilgi kaynakları sorun yarattı. Ancak çalışmanın internet taraması süreci oldukça verimli geçti. Varsayımlar: I. Hastaneler otomasyon satın alırken satın alan yöneticilerin seçecekleri yazılımların teknolojik esnekliğini ve lisanslama bilgilerini iyi bilmeleri toplam maliyetli azaltacaktır. II. Ayrıca hastane yöneticilerinin alınacak otomasyon yazılımının fiyatının o an için bir kere ödenmesi gereken ücret değil, değişen mevzuat ve teknolojilere bağlı olarak değişken bir maliyet olduğunu bilmeleri daha doğru maliyet hesabı yapmalarına yardımcı olacaktır. III. Yine hastane için alınacak bir otomasyonun toplam maliyetinin sadece yazlım bedeli olmadığı, herhangi bir teknik arıza durumunda ortaya çıkacak maliyetlerin ve bakım firmasına ödenen ücretlerin önceden sözleşmelere titizlikle geçirilmesi toplam maliyeti azaltacaktır. IV. Otomasyon satın alımında doğru teknolojilerin seçimi yazılım güncellenmesi sırasında ek ve değişken maliyetleri azaltacaktır. V. Otomasyon satın alırken uluslar arası hastane yazılım standartları ve ülkemizin Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yazılımlar seçmek değişken veya ek maliyetleri azaltacaktır. VI. Hastane otomasyonu satın alındıktan sonra seçilen yazılım ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek teknik aksaklıkların düzetilmesi için ilgili firmaya belli bir süre içinde aksaklığı düzeltmediği takdirde kanuni ve maddi tazminat yaptırımlarının saklı tutulacağının alım sözleşmelerinde belirtmek verilen hizmet kalitesini artırarak toplam maliyeti azaltacaktır. VII. Hastane otomasyonu satın alınırken seçilen firmaların referansları ve ilgili hastanenin benzer ölçeklerindeki kurumlardaki başarı ve başarısızlık öykülerinin araştırılması ortaya çıkabilecek riskleri önceden tahmin etme toplam maliyeti azaltacaktır. VIII. Otomasyon projeleri ölçeklenebilir yapıda olduğundan satın alıcı yöneticilerin otomasyonu satın almadan önce bu yazılımı yerinde görmek veya imkân varsa test sürümlerinin çeşitli dem olarla hastanenin talep edici ve kullanıcı olacak çalışanlarına gösterilmesini talep etmeleri toplam maliyeti azaltacaktır.

16 IX. Mevcut donanımın analizi ve hastane ölçeğinin durumunun iyi tespiti ve alınacak yazılımla donanımın uyumlu olup olmadığı araştırılması ve gerekirse donanımın değiştirilmesi toplam değişken maliyeti azaltacaktır.

17 I. BÖLÜM HASTANE VE HASTA KONULARINA KAVRAMSAL BAKIŞ 1 SAĞLIK KURUMLARI 1.1 Hastane kavramı: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı hastane tanımı kavramı: Hastane, belli gruplar halinde sağlık hizmeti sunan, hastaların kısa veya uzun vadede tedavi gördükleri yataklı kuruluşlardır. Bu gruplandırma müşahede, teşhis, tedavi ve iyileştirme olarak yapılabilir 1. Buradan da anlaşılacağı gibi hastaneler hastane hastalar için tedavi hizmeti sunan bir kurumdur. Burada süreç kişilere çeşitli bölümler içersinde uygun teşhis, tedavi ve iyileştirme süreçlerini eksiksiz sunabilmektir. Hastaneler yaşayan bir çevre yapısı içersinde belirli girdileri bir takım dönüştürme süreçlerinden yine aynı çevreye çıktı olarak sunan geri bildirim mekanizmalarına sahip organizasyonlardır. 2 Görüldüğü gibi yönetim anlayışı açısından tanımlanmış olan hastane kavramı açılacak olursa, yaşayan dinamik bir çevreden doğrudan etkilenen, mekanik değil organik bir yönetim yaklaşımı içersinde, değişen şartlara adapte olarak optimal çıktılar üretmeye çalışan kurumlar olarak tanımlanabilir. Hastanelerin fiziksel sermayeleri Sağlık personelinin sağlık hizmetlerini gerçekleştirirken kullandıkları ve ihtiyaç duydukları bina ve binayı donatacak araç ve gereçlerdir. 3 Ayrıca yukarıdaki tanımlamaya uygun olarak hastaneler fiziksel sermayeleri ve insan gücü girdilerini verimli hasta tedavi çıktılarına dönüştürebilmek için bulundukları çevreye hizmet veren kuruluşlar olarak da adlandırılabilir. Tanımlara uygun olarak bir hastane kavramının ölçeklenebilir bir özellikte olmadığı ortaya çıkmaktadır. Daha net bir ifade ile sizin bağlı bulunduğunuz bir çevrede kuracağınız bir hastane tüm Sağlık Sitemi için bir model olamayacaktır. Çünkü tanımada bakarsak çevre değişecektir. Girdi ve çıktı kavramı değişecektir. Bu sebeple hastane kavramı tek tanımla benzer tüm kuruluşları tanımlayacak esneklikte ve ölçekte değildir. Bu sebeple tüm Dünya hastaneleri sınıflandırmıştır. 1 Topaloğlu, B., Hastane organizasyonunda Otomasyon ve Bir uygulama, İstanbul, 1991, s.6. 2 Seçim, H., Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Eskişehir, 1985, s.6. 3 Işık A. K., Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa, 2005, s.15.

18 1.2 Küçük Orta Ve Büyük Ölçekli Sağlık Kurumu Kavramı Hastaneleri bağlı bulunduğu çevre ve farklı girdi ve çıktı yapılarına sahip olmaları sebebi ile sınıflamanın yönetimsel bir gereklilik olduğunu belirtmiştik. - Hastalık tipine göre - Yönetim ve kontrol gruplarına göre - Yatak kapasitelerine göre - Hastaların hastanede kalış sürelerine göre 4 Yukarıdaki sınıflamaya göre özel hastalık tipine göre hastaneler olduğunu görmekteyiz. (Örneğin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi gibi ) Ancak yukarıdaki sınıflamaya göre ülkemizde en çok hastaneler yatak kapasitelerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından sınıflanmaktadır. Burada yatak kapasiteleri ön plana çıkmaktadır. Örneğin 50 yataklı, 100 yataklı vs Akademik sınıflama sistemi içinde ise hastaneler Üniversite hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve bunların semt poliklinikleri, Devlet Hastaneleri gibi kategorilere ayrılmaktadır. Yönetim anlayışı bakımından hastanelerin sınıflanması ise SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) ve Devlet Hastaneleri gibi yönetimsel erk farklılığı bakımından ayrılabilir. Ancak 2004 yılından sonra SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile yönetimsel sınıflama bir nebze olsun düzelme yoluna girmiştir. Zamanla tüm hastane gruplarının aynı yönetim erkince denetlenip sivil toplum örgütlerince geri dönüşümlerin sağlanacağı bir ortamda, yerel yönetimlerle işbirliği içindeki hastane sistemi zamanla politik erozyonlardan kendini daha çabuk kurtaracaktır. Mevcut sınıflama sistemi genellikle siyasi tercihlerle belirlenmektedir. Yukarıdaki sınıflamalara rağmen hastanelerin çeşitli ortak paydalarının olduğunu söylemekte mümkündür. Örneğin aşağı yukarı tüm hastanelerin bazı temel yasal sorumlulukları vardır. Ayrıca hastaların tedavi sürecinde ortak provizyon sistemi kullanmak zorunluluğu vardır. En önemlisi gelen hastaları tedavi etmek tüm hastanelerin en temel ve en ortak özelliğidir. Bunun dışında Sağlık Ocakları, Verem Savaş Dispanserleri gibi birinci basamak kuruluşlar bulunmaktadır. Bunların kendilerin has bir otomasyon sistemleri bulunmamaktadır. Merkez teşkilatı veya İl Sağlık Müdürlüklerinin temin ettiği provizyon 4 Eren, N., Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, 1984, Ankara, s.133.

19 sistemleri ile hasta takip yolunu seçmektedirler. Ayrıca ileride Sağlık Ocaklarının yerini aile hekimliği sistemi alacağından ilgili yazılımın Sağlık bakanlığı tarafından bilimsel kriterlere göre geliştirildiği bilinmektedir. Bu sebeple biz makalemizde daha çok hastane yazılım ve otomasyonları ile ilgili analizler ve saptamalar yapmaya çalıştık 2 HASTA 2.1 Hasta Kavramı Sağlık sorunları olan kişiler hasta statüsünde kabul edilebilir. Tıbbi açıdan hekimler ve sağlık personeli tarafından saptanmış bir tıbbi sorunu olan kişiler hasta sınıfına sokulabilir. Burada bilindiği gibi sağlıklı olma kavramı önem arz etmektedir. Yani sağlığın tanımı yapılırsa, sağlıklı olmayan bir kişinin hasta olarak değerlendirilmesi mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali 5 olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki özelliklere sahip olmayan kişiler sağlıksız ve doğal olarak hastadır. Bu kişiler sağlıklı olmadıklarının farkında olmayabilir veyahut hastalıklarına rağmen durumsal algıları ile hastalıklarını tol ere edebilirler. Yani özetle sağlıklı olmayan bireyler hastalıklarının farkında olmayabilir veya hastanelerde başvurmayabilirler. Maliyet hesaplarında ve Dünya standartlarında hasta kavramı birimsel bir esas teşkil etmektedir. Örneğin polikliniğe başvuran hasta sayısı, hasta başı maliyet 5 Işık., a.g..e., s.12.

20 II. BÖLÜM OTOMASYON VE YAZILIM KAVRAMLARI 1 GENEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI 1.1 Bilgisayar Kavramı İçersinde bilgi depolayan ve program adı verilen kurallar setine göre işleri veya işlemleri yapan elektronik makinedir. 6 Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi özellikle 1990 yılından sonra her masaya bir bilgisayar hayali bugünlerde gerçekleşmiş bulunuyor. Özellikle karmaşık işlemleri ve uzun prosesleri çözmek için kullanılan bu aygıtlar günümüzde vazgeçilmez birer unsur olmuştur. 1.2 Yazılım (Sofware) Kavramı Belli bir görev için bilgisayara yüklenen programlar 7 Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte programların yüklenmesi ve yeni yazılımlar özellikle karmaşık işlemleri çözmede büyük kolaylıklar sağlamıştır li yıllardan sonra ise dev yazılım şirketleri kurulmuştur. Ülkemizde de bu yazlım şirketlerinin ortakları vardır. Ayrıca birçok yerli yazlım şirketi de piyasada varlığını sürdürmektedir 1.3 Donanım (Hardware) Bilgisayarların çalışmasını sağlayan programların tam tersine bilgisayarın makinesi ve fiziksel parçalarının tümüdür 8 Fiziksel olarak bilgisayarın tüm parçalarına donanım ismi verilmektedir. Buna kablolar, işlemci, bellek, modem, klavye, ekran gibi Unsurlar girmektedir. 2 YAZLIM KAVRAMLARI 2.1 Otomasyon Kavramı Belirli bir iş için veya endüstriyel süreçler için insanların yerine makinelerin kullanılması 9 Bilgisayar ve yazılım sektöründeki gelişimlerin akabinde karmaşık sistemlerin idare edilmesi sürecinde insan yerine yazılımların devreye sokulması ve bu süreçlerin çabuk ve daha az maliyetle idare edilmesi günümüz Dünya sının vazgeçilmezlerindendir. Bu alanlardan biride hastane otomasyonlarıdır. 2.2 Hastane Otomasyonu Kavramı 6 Longman Dictionary of Contemporary English, 1997, Harlow Essex, s Longman Dictionary of Contemporary English, a. g. e., s Longman Dictionary of Contemporary English, a. g. e., s Longman Dictionary of Contemporary English, a. g. e., s.75.

21 Hastane tanımı ve otomasyonun tanımı yapıldıktan sonra hastane otomasyonu tanımını yapmak biraz daha kolaylaşacaktır. Yukarıdaki tanımlar birleştirilecek olursa: Dinamik bir çevre içersinde belirli girdileri bir takım dönüşüm süreçlerinden geçiren ve aynı çevreye çıktı olarak sunan hastane sistemlerinde; tüm süreçlerin insan yerine daha az insan veya insansız olarak bilgisayar yazılımları ve/veya elektronik cihazlarla yapılması hastane otomasyon sistemi olarak tanımlanabilir. 2.3 Lisanslama Kavramı Belirli bir süre için bir şeye sahip olmak ve bir iş yapmak için verilen resmi izin belgesi 10 Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi lisanslama bilgisayar veya otomasyon sistemleri üzerinde yüklü bulunan yazılımları süreli veya süresiz kullanma iznidir. Tüm yazılım ve otomasyon sistemlerinin maliyet unsurlarının çekirdek noktasında lisanslama kavramı bulunur. Doğru lisanslama teknikleri ile maliyet büyük ölçüde azaltılacağı gibi, daha zayıf bir lisanslama bilgisi ile satın alınacak programlar veya yazılımlar ile maliyet artabilmektedir. 2.4 Upgrade (Yükseltme) Bilgisayar veya herhangi bir makinenin daha iyi olmasını ve işleri daha iyi yapabilmesini sağlamak 11 Yazılımların ve otomasyonların yönetim sistemi olarak çevreye kapalı ve iç ihtiyaçları çok değişken olmayan kapalı organizasyonlarda bile zaman zaman güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hastane gibi iç ve dış dinamikleri sürekli değişen açık organizasyonlarda değişen bu şartlara adapte olunabilmesi için mevcut yazılımın sıkça güncellenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Örneğin değişen mevzuat ve yasalar veya değişen provizyon sistemleri veya değişen vergi ve mali kanunlar veya hastalara verilen tedaviler veya hastanelerin dış organizasyonlarla iletişim kurmaları gibi 2.5 Teknik Destek Ve Bakım Bilindiği gibi satın alınan her ürün gibi yazılım ve otomasyon sistemlerinin bir bakım Süreci ve herhangi bir arıza durumunda teknik bir destek maliyeti vardır. Düzenli aralıklarla her yazılım ve donanım sisteminin bakımını yapılması şarttır. Ayrıca felaket durumları dediğimiz anlarda teknik desteğin anında ve kısa sürede sağlanması zarar ve ek maliyetleri azaltacaktır. Ayrıca otomasyon sistemi satın alan hastanelerde sağlayıcı tarafından oluşturulacak teknik donanım ve yazılım ekibinin yoğun mesai saatlerinde ilgili 10 Longman Dictionary of Contemporary English, a. g. e., s Longman Dictionary of Contemporary English, a. g. e., s.1580.

22 hastane otomasyonunun bulunduğu fiziksel mekânda bulunması ek maliyetleri azaltacaktır. Sözleşmelerde bu konuların maliyet hesaplamaları yapılarak, belirtilmesi ek maliyet oranını azaltacaktır. 2.6 Açık Kaynak Kod Yapılan yazılımların veya otomasyon sistemlerinde kaynak kodların sağlayıcı tarafından satın alan firmaya açıkça sağlanması ve/veya verilmesi olarak tanımlanmaktadır. 2.7 Otomasyon Ve Yazılım Eğitimi Yazılım veya otomasyon sistemlerinin tanıtılması ve kullanacak kişilerin sistemi çalıştırabilmeleri ve idame ettirebilmeleri için bir ön eğitim sürecidir. Ayrıca düzenli aralıklarla çeşitli firmalar eğitimler düzenler. Yapılan upgrade (yükseltme) erde de eğitimler gereklidir. 2.8 Yazılım Değişikliği Maliyeti Çoğu işletmenin iyi bir analiz ve sentez sürecinden geçmeyerek hazırladıkları yazılım projesi sonucu satın alınan yazılımda eksikliklerin bulunması üzerine bunu değiştirmek için yaptığı ilave masraflar. 2.9 Geçerli Bir Yazılımın Özellikleri Yukarıdaki bilgiler ışığında ana hatları ile; İstenilen iş ve performansları en uygun seviyede becerebilmeli Bakım yapılabilir olmalı Güvenilir olmalı Verimli olmalı Kabul edilebilir olmalı

23 III. BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMLARI VE OTOMASYON 1 TANIMLAR 1.1 Maliyet Kavramı Özel bir amaca ulaşmak için fedakarlıkta bulunulan yada vazgeçilen kaynaklar toplamına maliyet denir. Ancak yukarıdaki tanımdan da görüleceği gibi maliyet kavramını her yönü ile birebir tanımlamak oldukça zordur. Şirketlerin mevcut durumlarını korumak için ya da yeni yatırım ve pozisyon değişlikleri için yönetim muhasebecilerinden sürekli maliyet hesap raporları istemeleri rutin bir unsur olmuştur. Maliyet nesnesi olarak bizim makalemizde otomasyon ve yazılım bedelleri esas alınmıştır. 1.2 Ürün Karması Şirketlerin herhangi bir ürünün maliyetini hesaplarken maruz kaldıkları sorulardan biride maliye karması kavramıdır. Yani bu ürünü biz mi üretmeliyiz, yoksa hizmet mi satın almalıyız gibi sorular bu karmanın nasıl olması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. 1.3 Gider Kavramı Organizasyona bir yarar sağlama için yapılan harcamalara verilen addır. Burada yapılan bu harcamaların normal ölçüler içersinde olması gerekmektedir. 1.4 Zarar Kavramı Organizasyonun faaliyetlerini idame ettirebilmesi için gerekli olmayan ve normal sınırların ötesinde tükenen kaynaklara zarar denir. Burada gider ile zarar arasıdaki fark ihtiyaç ve normal sınırları aşmama çizgisidir. 1.5 Toplam Maliyet Kavramı Çeşitli birim ve parçalardan oluşan maliyetler toplamı toplam maliyet kavramını ifade eder. 1.6 Birim Maliyet Toplam maliyet sonucu elde edilen rakamın, üretilen birim sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam birim maliyet tanımıdır. 1.7 Fırsat Maliyeti Yapılan yatarımlar sonucu alternatif olarak kaçırılan fırsatların sağladığı yarar fırsat maliyeti olarak adlandırılır. 1.8 Batmış Maliyet Geçmişte ortaya çıkmış maliyet. Şu ana ve geleceğe etkisi bulunmaz 1.9 Ek Maliyet Birbirine alternatif bulunan maliyetler arasındaki fark ek maliyet olarak adlandırılır.

24 1.10 Marjinal Maliyet Üretim sürecinde eklenilen her bir birim için ortaya çıkan ilave maliyetler marjinal maliyetlerdir. (son birim maliyeti) 1.11 Sabit Maliyet Organizasyonlarda yapılan faaliyet düzeylerinde ya da maliyeti belirleyen unsurlarda meydana gelen değişmelerden etkilenmeyen ve sabit kalan maliyetlere denir. Şekil 1Sabit Maliyet Değişken Maliyet Artan iş hacmine bağlı olarak değişen, işletmenin faaliyetleri sona erdiğinde ortadan kalkan maliyetlere ise değişken maliyetler denir Şekil 2: Değişken Maliyet 1.12 Başa baş Noktası Bir işletmenin gelirlerinin giderlerine eşit olduğu noktadır. İşletmenlerin kar etmeleri açısından kritik noktanın belirlenmesi gerekir. Burada önemli olan toplam katkı payı kavramının bilinmesidir. Bir işletmenin değişken giderlerinin çıkarılmasından sonra kalan sabit giderlerinin karşılanması için geriye kalan gelir miktarına toplam katkı payı denilmektedir. 2 OTOMASYON VE MALİYET 2.1 Otomasyonda Ve Maliyet Hesapları

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı