EIKON. Ki sa katalog T ü rk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIKON. Ki sa katalog T ü rk"

Transkript

1 EIKON Ki sa katalog T ü rk

2

3 1

4 G. lmas kadar saf ve tüy g b haf f b r teknolo k cevher sayes nde.. af f b r dokunuşla ener kontrol altında.. haza yaklaşıldığını algılayı aydınlanan kullanıma hazır elektron k kumandalar.. renk varyantı le sunulan değerl b r malzeme elmas beyazı, elmas s yahı, nc gr s ve su. 2

5 LUMINOSI iyah ırlanta eyaz ırlanta ristal a ua nci grisi 3

6 . Günlük her harekete eşs z ve dayanılmaz b r değer katan b r st l ve teknolo sayes nde.. ksenel tuşların da katkısıyla, duvardan sadece b rka m l metre ıkıntı ya an haf f ve nce b r s luet. G. uvarlarda naz k e öne ıkan, özenl ve şık görünecek şek lde tasarlanmış b mler.. on yaşam trendler n yakalayan yüksek kal tel sek z farklı malzeme. 4

7 PRIMARI arlak alüminyum e t griv ötr bronz oyu bronz av grisi ESCLUSIVI Gümüş itanyum arlak altın atine altın iyah safir RAFFINATI SPECIALI eri krem eri tütün rengi uzul rengi SCOLPITI NATURALI eyaz arrara Gri kuvarsit oğal bölünmüş kayrak eyaz meşe talyan ceviz Venge ESSENZIALI V otal beyaz otal siyah otal beyaz ırlanta otal siyah ırlanta LUMINOSI Gümüş buz ynalı bronz eyaz ırlanta ristal a ua nci grisi al kahverengi iyah ırlanta 5

8 G. ık rötuşlarla g zlenen güzell ğ b r bakışta fark edeb l rs n z. V. arlak ve ürüzsüz... tuşlar ve kumandaları evreleyen ayırt ed c unsur. V V lass c ve ound tasarımı le kon hrome her k olasılığa da ceva ver yor. V. eş se k n malzemede de sayısız renk yorumlarında da d kkat eken rest. 6

9 BRIGHT uz beyazı ntik beyaz etalik şam anya uz beyazı ntik beyaz etalik şam anya etalik titanyum etalik silver etalik iena etalik titanyum etalik tlantik grisi etalik silver etalik antrasit at silver at titanyum etalik antrasit at silver at titanyum at antrasit at antrasit REFINED atine altın atine nikel arlak altın atine altın atine nikel arlak altın WOOD atine krom frika engesi ık meşe talyan cevizi merikan kirazı ık meşe talyan cevizi INOX GLASS V ır alanmış inoks ır alanmış inoks iyah cam uz beyazı cam Gümüş aynalı cam 7

10 . lakalar, er eveler, tuşlar ve kumandalar n eğ l ml ü renk zorunluluğu.. eyaz, antras t gr ve e t gümüş tuşlar ve c hazlar lakların ve er even n reng le tamamen uyumludur.. üz rof ller m terc h eders n z kav sl hatlar mı er tasarım kend tarzında.. etal estet k ve fonks yonell k bakımından mükemmel se m. 8

11 BRIGHT at antrasit uz beyazı at silver at antrasit uz beyazı at silver 9

12 umandalar ikon a til akınlık sens rl elektron k k mandalar kon act l düşünce okuyan b r zekadır ev otomasyon kumandalarının yakınlık sensörü c haza yaklaşıldığını algılar ve bulunulacak hareket tahm n ederek c hazı akt ve eder. umandalar aydınlanarak basılmaya hazır duruma gel r. V mar atentl b r tek nolo sayes nde, bu kumandalar dokunuşu her koşulda tanımak tadır eld ven g ym ş olsanız b le. ksenel basmalı e dok nmatik k mandalar uşlarda ü renk vers yonu, farklı modülerl k ve muazzam b r k ş selleşt rme özgürlüğü kon, her türlü kurulum ve estet k gereks n m ne ceva ver r. ok sayıda kumanda t ksenel, basmalı ve kızıl ötes, he s de V mar tarafından garant lenen teknolo k hassas yete sah. OFF ON/OFF ON ksenel kumanda asmalı kumanda okunmatik kumanda ş aryantları ntras t gr, beyaz veya e t olarak mevcuttur. kon, modern ortamlar n en uygun renkler maks mum komb nasyon özgürlüğü le b rl kte sunar. işiselleştirme azer baskılı veya k ş selleşt rme k ta lığımızdan se len veya müşter tarafından tale ed len semboller n lazer le şlend ğ ylar et ketlerle k ş selleşt r leb l r tuşlar. umandanın fonks yonunu anlaşılır b mde bel rtmek n. 10

13 umandalar oft a tion assasiyet e sessizlik oft act on teknolo s sayes nde, basmalı ve eksenel kumandalar harekettek sess zl kler ve hassas yetler le ayırt ed l rler ve aynı zamanda daha az ıkıntı ya arlar. r, k veya ü modüllü ve he s de b rb r le değ şt r leb l r tuşların eks etk s ne yumuşak ve boğuk b r ses eşl k ederek mümkün olan maks mum konforu sunar. net k mekan zmanın hareketl kontağının yay t geometr s doğal b r amort sör şlev yürüterek elektr ksel ger te meler ve yı ranmayı azaltır, buna ayrıca kontakların gümüş m ktarındak yüksek artış da katkıda bulunur. uş hareketi areketli kontak yayı la k la k ba lantı şık noktası ar alarının lakaya daha kolay ve hızlı b r şek lde takılmasını sağlayan b r V mar atent d r. üksek b r ya ısal dayanıklık ve c hazların önden takılı ıkarılmasını kolaylaştıran olağanüstü b r sertl k le karakter ze ed len b r bağlama s stem d r. u şek lde, s steme desteğ ıkarmaksızın müdahale edeb l rs n z. elik y alı basık kesitli destek adece mm kalınlığında, dayanıklılık, esnekl k ve elektr k yalıtımı garant eden, el k yuvalı ve ant oks dan koruyucu nko ka lamalı bu destek, lakaların duvardan sadece b rka m l metre taşmasına z n ver r ve aynı zamanda değ ş k türlerde kurulum gereks n mler ne ceva vermek n gereken sertl k ve esnekl ğ sunar. ok yüksek kal tel b r tekno ol mer tabakası le sarılmış bu yen destek maks mum elektr ksel zolasyon düzey n garant eder ve ürünler n kolay ve hızlı şek lde takılmasını sağlar. 2 mm r n rl k tk n teknolo l ve düşük ener tüket ml ger den s nyal zasyon ün tes sayes nde karanlıkta da görüleb l r tuşlar. ıcak b r ışık n, farklı renk eş tler le mevcut olu, elektron k c hazların göstergeler ne uyum sağlar. r onomik kontaklar kon klem lerde metal laka yuvarlaktır kablonun v da le ka anıncaya kadar tutulmasına olanak veren b r V mar özümü. 11

14 V G. V deo ouch mult medya, ev n nde ve dışında olan her şey yüksek tanımlı görüntülerle ve düzenl ve k ş selleşt r leb l r b r graf k kullanarak yönet r ve kontrol eder. kıllı telefon, ve tablet aracılığıyla uzaktan kontrole olanak veren eb le arayüzleme mkanı. Video ouch multimedya 12

15 ull lat, dokunmat k ekran v deo, görüntülü d afon ve ev otomasyon s stemler le lg l fonks yonların tümünün tam olarak yönet leb lmes n sağlar., ull lat dokunmatik ekran video ull lat, dokunmat k ekran tüm ortamları kontrol eder ve ayrıca konutun tamamının veya her b r c hazın ener rof l ve tüket m hakkında tam b r b lg sağlar., ull lat dokunmatik ekran 13

16 G G. er uygulamada denet m, kumanda ve herhang b r ağa bağlantı mükemmel b r estet k koord nasyon sağlayan b r teknolo. stet ğ n mükemmel şlevsell k le buluştuğu tam ve koord nel kontrol noktası. modüllü dokunmatik ekran ikon actil kumanda lektrik rizleri uşlar ve kumandalar n beyazın haf fl ğ nden başlayı, e t gümüşün zarafet nden ge erek antras t gr n n sertl ğ ne ulaşan ü farklı renk doygunluğu. stet kten ayrılmayan b r teknolo aşkına. ntrasit gri eyaz e t 14

17 er türlü kurulum gereks n m n karşılamak n eş tl kontrol c hazları. ksenel soft act on yumuşak etk l tel veya l gerekt rmeyen radyo frekans teknolo l kızıl ötes özell kl elektron k veya ev otomasyon zekalı dokunmat k kumandalar. v n tamamı komutlarınıza karşılık ver r, fonks yonların tümü b r lan dah l nde b rb rler le koord ne olab l r ve yen nes l, akıllı telefon ve tablet aracılığıyla uzaktan da kontrol ed leb l r. ksenel kumandalar ikon actil ev otomasyon kumandası v otomasyon kumandaları üm ortamları saran b r müz k g b yayılan konforu yönetmek n dokunmat k c hazlar, aydınlatma m ktarını ayarlamak ve renkl ışıkla oynamak n evrensel regülatörler, her odaya her saatte sten len sıcaklığı sağlayan kronotermostatlar ve her koşulda net göreb lmek n modüler ışıklar. a ma maks mum konforu sağlamak n etk l b r teknolo. ıcaklık kontrolü n ü modüllü dokunmat k ekran şık kontrolü i in evrensel regülatörler ouch screen kronotermostat 15

18 ner sraf ed lmez. sla ıcaklığı günlük ger ek gereks n mlere göre ayarlayan termostatlar elektr ksel yük kontrolü, tüket m zleme ve üret len ener y görüntüleme c hazları c hazları bel rlenen saatte akt ve etmek n rogramlayıcı saatler. v n tüm ener s n n makul b mde yönet m z ra kon aynı zamanda ener b l nc de demekt r. rogramlayıcı saat ük kontrolü ük yönet m n ü modüllü dokunmat k ekran ş ler ve ev her zaman sess zce koruyan mükemmel b r teknolo. r alarm durumunda, bulunduğunuz yer fark etmeks z n s z sms veya e osta yoluyla uyarır. eş tl t lerde hırsızlık önleme alarmları her ortamı gözetlemek n telekameralar, olası ka akları b ld rmek ve bloke etmek n gaz detektörler ve kazara temasa karşı koruyan ara k l tlemel r zler. i ital tuş takımı ikrofon ve telekamera etan gazı detektörü 16

19 ış dünya le bağlantı veya katıksız eğlence u da teknolo kon olduk a yüksek kal tel ses dağılım s stem, gen ş b r ver, ses, v deo ve g r şler yel azes ve od ve hone ve okuyucular le uyumluluğu sayes nde olağanüstü b r mult medya erformansı garant eder. es dağılımı i in dokunmatik ekran,, rizleri erleştirme aygıtı ünyanın neres nde olursanız olun kon ener y dünyanın ü aşkın ülkes ndek gereks n mlere göre ro elend rmek, organ ze etmek ve yönetmek n farklı standartlarda r zler, eş tl modülerl kte lakalar ve kumandalar sunar. urulum ok yönlülüğü arklı modülerlikler 17

20 . V,, V, G V G V. G ayes nde ev n eş tl alanlarının kontrol ed ld ğ ve bunların her b r n senaryoların se ld ğ, sıcaklığın ayarlandığı, aydınlatmanın ve otomat k düzenler n yönet ld ğ sezg sel nav gasyondan gelen b r teknolo. ırsızlık önleme s stem n n tamamını veya ayrılab ld ğ münfer t bölgeler yönet r. erhang b r ortamda okuyucu, od veya akıllı telefonun müz ğ n yayar ve ayarlar. üm s steme genel b r bakış sağlar ve tüm c hazların tüket m n n kontrol ed lmes ne olanak ver r. 18

21 kon, ev le sürekl d yalog hal nde kalarak, tam b r kontrol ve gereks n mlere uygun b r yaşam konforu n y me s stem yle etk leş mde bulunur. rb rler ne uyum sağlayan, kullanımı kolay ve teknolo k düzey yüksek, dolayısıyla günlük şlemler daha bas t ve key fl kılan fonks yonlar. V G V global denetim hırsızlık önleme uzaktan kontrol teknik alarmlar yerel kontrol video gözetleme ses dağılımı görüntülü diafon sistemi otomatik düzenler girişler aydınlatma iklim ener i yönetimi 19

22 , G, V. G tomasyon, g r şler, kl m ve ener tasarrufu standart baz alınarak gel şt r lm ş tek b r s stem tarafından yönet l r. üşter ye, terc h ett ğ konfor senaryolarını akt ve etmek suret yle b r odayı derhal ve sezg sel b r şek lde gözetleme mkanı tanır. er odanın sıcaklığını akıllı ve k ş selleşt r lm ş b r şek lde yönetme mkanı tanır. G er b r of s veya otel odasına a t g r şler maks mum güvenl k garant s le kontrol etmek n kullanılan eş tl c hazlar. 20

23 kon özümler oteller, of sler, ş ve t caret merkezler ve s or salonlarına da mükemmel şek lde uygulanır. unlar ell contact lus s stem sayes nde bas t, akıllı ve kord nel b r şek lde yönet l r. tandart teknolo s baz alınarak gel şt r lm ş aygıt yazılımı, b nada mevcut bulunan d ğer teknolo k s stemlerle entegre ed leb l r özell kte olu, ışık, sıcaklık, ener, g r şler ve otomat k düzenler n kontrol ed lmes n sağlar. öylece, estet k ve teknolo mükemmel b r şek lde entegre ed l r. V G V global denetim hırsızlık önleme uzaktan kontrol teknik alarmlar yerel kontrol video gözetleme ses dağılımı girişler otomatik düzenler girişler aydınlatma iklim ener i yönetimi 21

24 ikon actil genel özellikler ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. er e e la modüllü gen ş ve kare boyutlar. r stal ve renk varyantı elmas beyazı, su, nc gr s ve elmas s yahı. lektron k k mandalar rka aydınlatmalı, ve modüllü. Geleneksel b r elektr k tes satına kurulmuş olmaları hal nde, standart kumandalarda arka aydınlatma kehr bar reng d r. r y me veya ell contact lus ev otomasyon s stem ne takılmaları hal nde arka aydınlatma G renkler ne rogramlanab l r. la k la k s stem k manların takılması ve ıka rılması n V mar atentl s stem. st düzeyde sağlamlık, olağanüstü esnekl k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. apışkan ylar et ketler umandalar eş tl semboller eren ya ışkan ylar et ketler uygulanarak k ş selleşt r leb l r ve he s de aydınlatılab l r. 22 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

25 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler modül 2 mod ll ıvaaltı kasa modüllü vidalı vidasız ya modüllü da tırnaklı taşıyıcı modüllü ve modüllü modül 3 mod ll ıvaaltı kasa Vidalı modüllü modüllü modül ve modüllü modül 4 mod ll ıvaaltı kasa Vidalı modüllü ve modüllü arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa ylar ya ışkan etiketlerle kişiselleştirilmek üzere 23

26 ikon vo genel özellikler Basmalı k mandalar e b rb r yle de şt r leb l r t şlar, ve modüllü, s mgele r ışıklı ve ka akları değ ş t r leb len butonlar. ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. la k la k s stem k manların takılması ve ıka rılması n V mar atentl s stem. st düzeyde sağlamlık, olağanüstü esnekl k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. e e nd z sembol umandaların ve tuşların k ş sel leşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. er e e la ve modüllü gen ş ve kare boyutlar. üksek kal tel malzeme ve gen ş b r renk yel azes, düz ve baskısız er evel, ışık noktasını değerlend rmek n s metr k ve şık. 24 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

27 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler modül 2 mod ll ıvaaltı kasa veya Vidalı vidasız modüllü modüllü modül ila mod ll ıvaaltı kasa ila modüllü Vidalı ve modüllü ila modüllü modüllü m ltimedya ideo dok nmatik ekran ıvaaltı kasa in er eveler multimedya video dokunmatik ekran, ull lat dokunmatik ll lat dok nmatik modül ve modüllü er eveler modüllü Vidalı modül ıvaaltı kasa ll lat dok nmatik ideo, ull lat dokunmatik Video er eveler modüllü, döndürülmüş arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 25

28 lman standardı i in ikon vo monta özellikleri ltra d z destek alnızca mm kalınlıktak yen destek sağlamlık, esnekl k ve elektr k yalıtımını garant eder. nko ka lı ant oks dan metal yuva, ek manların kolay ve abuk b rleşt r lmes n sağlar. la k la k s stem k manların takılması ve ıkarılma sı n V mar atentl s stem. st dü zeyde sağlamlık, olağanüstü esnek l k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. apakları de şt r leb len b tonlar ve modüllü, s mgeler ışıklı ve ka akları değ şt r leb len butonlar. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. ok mod ll plakalar er ülke n uygun olan, güvenl b r d key ve yatay kuru lum n le ara sında modül eren ok modül lü laka ser s. 26 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

29 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, dikey kurulum* 2+ 2 mod ll 71 Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, yatay kurulum* Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71mm modüllü modüllü, dikey kurulum* mod ll Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası module modüllü, yatay kurulum* Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, dikey kurulum* mod ll Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, yatay kurulum* arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 27

30 ikon hrome ve ikon otal ook genel özellikler ksenel k mandalar veya modüllü, tuşları b rb r y le değ şt r leb l r bu kumandalar basmalı kumandalar yer ne ter c h ed leb l r d ğer b r varyanttır. ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. er e e lass c ve ound olmak üzere k formda, farklı malzeme se enekler ve gen ş b r renk yel azes le mevcutturlar. e e nd z sembol umandaların ve tuşların k ş sel leşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. la k la k monta s stem nahtar r z grubunun tes t eneler, V mar tarafından a tent altına alınmıştır. u özel monta s stem, üstün ya ısal sağlamlık, olağanüstü r tl k ve modülün önden kolayca sökülü takılab lmes n sa. 28 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

31 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler onta pe pano anel onta ı Vidalı taşıyıcı modül li li modül lassic veya ound alnızca ikon otal ook ıvaaltı kasa modül li li mod l modüllü vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı modüllü li li modül lassic veya ound ıvaüstü kasa modül adet ortalanmış mod l ıvaaltı kasa Vidalı modüllü adet ortalanmış modül i in i in lassic ve ound ve modüllü modül ila li er e e ıvaüstü kasa Vidalı modüllü er eve lassis veya ound modüllü ouch screen, nergy mod ll ıvaaltı kasa modül ve modüllü modüllü lassic ili ound Vidalı modül asa st monta ı asa üstü monta kasası Vidalı ve modüllü ila modüllü er eveler lassic veya ound arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 29

32 ngiliz standardı ikon i in genel özellikler od ler i azların k r l m ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. apakları de şt r leb len b tonlar ve modüllü, s mgeler ışıklı ve ka akları değ şt r leb len butonlar. er e e Geniş bir renk ve kombinasyon gamı ş selleşt rme umandaların ve tuşların k ş selleşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırla nan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. estek hazların ön kısmından hızlı ve kolay kurulum n kanat ıkları olan aslanmaz el k destek. el k ka atıcı le b rl kte modüllü c hazlar n de mevcut. onoblok i az (destek ile birlikte) kım kor ma pr zler lektr k akımı le yan lışlıkla teması önlemek n atentl r zler. onoblok az destek le b rl kte. ab tleme kanat ıkları hazı yatay ve d key olarak monte etme olanağı. nyal led Gündüz veya gece en y şek lde görünürlükte elektr k ger l m s nyal. Birleştirme olana ı er e e. atay ve d key kurulum n gen ş renk. lakaları m n mum mesafe le yaklaştır ma olanağı. 30 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

33 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler mod l mod ler k r l m modül ankastre kutu. abitleme merkezleri 135 arası modül vidalı, nahtar, modül li li modül tuşlu anahtar, modül 75 mod ll mod ler k r l m modül ankastre kutu. abitleme merkezleri arası 135 modüllü vidalı, modül li li modül 75 modüllü 75 kım koruma rizi, monoblok cihaz onoblok, yatay kurulum 75 onoblok i az modül ankastre kutu. abitleme merkezleri arası ünitesi, monoblok cihaz onoblok, dikey kurulum ift riz, monoblok cihaz 75 onoblok i az eya mod ler i azlar modüllü ankastre kutu. abitleme merkezleri arası modüllü modüllü vidalı, modüllü modül arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa ve 31

34 nahtarlar G B N EIKON TACTIL ri ey az ex t Boş mod ller oş ka ak. lektronik k manda ay ıtları öle ıkış V, besleme V z. er nl k er tler yönlend r len an ur n cos, V. er nl k ek b r kumandanın veya merkez kontrolün uzaktan yönet m n adet düğme. er nl k immerler z 21134,, V,,. er nl k By me lektronik k manda ay ıtları ell onta t l s lektronik k manda ay ıtları adet münfer t yük blokunun veya senaryoların yönet m n adet rogramlanab l r düğme er nl k adet münfer t yük blokunun veya senaryoların yönet m n adet rogramlanab l r düğme er nl k ünfer t yükler n veya senaryo ların yönet m n adet rog ramlanab l r bağımsız düğme, standart er nl k ünfer t yükler n veya senaryo ların yönet m n adet rog ramlanab l r bağımsız düğme, standart er nl k tiketler kon act l kumandalar n semboller ve yazılar eren adet et ket ya rağı ell onta t l s iriş kontrol kon act l trans onder kart okuyucu, standardı, adet V röle ıkışı, adet g r ş, V z ve Vdc V modül. rans onder kartsız tedar k ed l r. er nl k n elektron k laka, eyaz ırlanta modüllü n elektron k laka, r stal a ua modüllü n elektron k laka, nc gr s modüllü n elektron k laka, yah ırlanta modüllü 32 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur B standardına y n B standardına y n

35 nahtarlar G ri B ey az N ex t Boş mod ller e kablo ıkış kapakları oş ka ak. er nl k ablo ıkış ka ağı. er nl k B oş ka ak. er nl k B ablo ıkış ka ağı. er nl k N oş ka ak. er nl k N ablo ıkış ka ağı. er nl k oş ka ak modüllü B oş ka ak modüllü N oş ka ak modüllü erminalli kablo rakoru erminalli kablo rakoru, monoblok B 2 erminalli kablo rakoru B 2 erminalli kablo rakoru, monoblok N 2 erminalli kablo rakoru N 2 erminalli kablo rakoru, monoblok L 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi L.B 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi L.N 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi. yoll ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N lü B B B lü N N N lü eksenel ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa izibilite i in l tfen ti aret a ları ile temas k r n z 33

36 nahtarlar G ri B ey az N ex t yoll ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N , WH, ater eater B B, WH.B, ater eater N N, WH.N, ater eater WH, ater eater WH.B, ater eater WH.N, ater eater anahtar, WH anahtar, ater eater B anahtar, WH.B anahtar, ater eater N anahtar, WH.N anahtar, ater eater anahtar, CK anahtar, ooker B anahtar, CK.B anahtar, ooker N anahtar, CK.N anahtar, ooker anahtar, CK anahtar, ooker B anahtar, CK.B anahtar, ooker N anahtar, CK.N anahtar, ooker. 34 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

37 nahtarlar atentli ana tar ( i ten ışıklandırılabilir ) G ri B ey az N ex t atentli anahtar B atentli anahtar N atentli anahtar. yoll a ienler ( ışıklandırılabilir ) B B N N , B B, N N, yoll a ienler lü B lü N lü eksenel de iat rler ( ışıklandırılabilir ) B B N N ara a ienler ( ışıklandırılabilir ) B B N N inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 35

38 nahtarlar G ri B ey az N ex t eksenel in erterler ( ışıklandırılabilir ) B B N N li t ana tarlar ( ışıklandırılabilir ) B B N N C il sembollü L şık sembollü C.B il sembollü L.B şık sembollü C.N il sembollü L.N şık sembollü eksenel d meler ( ışıklandırılabilir ) B B N N li t ana tarlar ( ışıklandırılabilir ) B N. mp lle ışıklı ale etirilebilen alt mekanizmalar ( ışıklandırılabilir ) iki ersiyon i in ortak enel i azlar anahtar mekanizması anahtar mekanizması vavien mekanizması deviyatör mekanizması l ht mekan zması l ht mekan zması anahtar mekanizması vavien mekanizması vavien mekanizması. 36 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

39 nahtarlar G ri B ey az N ex t eleneksel k mandalar i in mod l de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı zelleşt r le b l r ka ak C il sembollü B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı B zelleşt r le b l r ka ak C.B il sembollü N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı N zelleşt r le b l r ka ak C.N il sembollü L şık sembollü P nahtar sembollü i in sembollü ka ak PS ress kişiselleştirilmiş tuş L.B şık sembollü P.B nahtar sembollü B PS.B. i in ress sembollü kişiselleştirilmiş ka ak tuş L.N şık sembollü P.N nahtar sembollü N. i in sembollü ka ak PS.N ress kişiselleştirilmiş tuş ksenel k mandalar i in mod l de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak C il sembollü L şık sembollü B embolsüz ka ak C.B il sembollü L.B şık sembollü N embolsüz ka ak C.N il sembollü L.N şık sembollü P nahtar sembollü zelleşt r le b l r ka ak P.B nahtar sembollü B zelleşt r le b l r ka ak P.N nahtar sembollü N zelleşt r le b l r ka ak eleneksel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı zelleştirile bilir ka ak B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı B zelleştirile bilir ka ak N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı N zelleştirile bilir ka ak C il sembollü L şık sembollü P nahtar sembollü C.B il sembollü L.B şık sembollü P.B nahtar sembollü C.N il sembollü L.N şık sembollü P.N nahtar sembollü i in sembollü ka ak PS ress kişiselleştirilmiş tuş B. i in sembollü ka ak PS.B ress kişiselleştirilmiş tuş N. i in sembollü ka ak PS.N ress kişiselleştirilmiş tuş inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 37

40 nahtarlar G ri B ey az N ex t ksenel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak C il sembollü L şık sembollü B embolsüz ka ak C.B il sembollü L.B şık sembollü N embolsüz ka ak C.N il sembollü L.N şık sembollü P nahtar sembollü zelleşt r le b l r ka ak P.B nahtar sembollü B zelleşt r le b l r ka ak P.N nahtar sembollü N zelleşt r le b l r ka ak eleneksel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı zelleştirilebilir ka ak C il sembollü B zelleştirilebilir ka ak C.B il sembollü N zelleştirilebilir ka ak C.N il sembollü zel ana tarlar 20050, ışıklı et ketl er nl k i li yardım butonu i li yardım butonu B, ışıklı et ketl er nl k B i li yardım butonu B i li yardım butonu N, ışıklı et ketl er nl k N i li yardım butonu N i li yardım butonu V, otel i in ışıklı o ot isturb ve lease lean k ana tarlar , kontakt, sembollü , kontakt, sembollü ki bağımsız kontakları, sembollü B, kontakt, sembollü B, kontakt, sembollü B ki bağımsız kontakları, sembollü N, kontakt, sembollü N, kontakt, sembollü N ki bağımsız kontakları, sembollü. 38 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

41 nahtarlar li t ana tarlar G ri B ey az N ex t ki, bağımsız B ki, bağımsız N ki, bağımsız. zel ışık b lmeli li t ana tarlar (sinyal e yarı ama lı ) B eyaz B.B eyaz B.N eyaz R ırmızı V eşil R.B ırmızı V.B eşil R.N ırmızı V.N eşil. na tarlar yollu anahtar, ka alı konumu merkezde uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k B yollu anahtar, ka alı konumu merkezde B uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k N yollu anahtar, ka alı konumu merkezde N uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k ana tarlı şalterler (şalterleri ana tarları ile sipariş etmek i in temel kodların yanına ekleyiniz) t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir B t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia B yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir N t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia N yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir B uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir N uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir. inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 39

42 nahtarlar immerler** G ri B ey az N ex t 20135, üniversal ukarıdaki gibi, V , V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V B, üniversal B ukarıdaki gibi, V B B, V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı B B ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V N, üniversal N ukarıdaki gibi, V N N, V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı N N ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V G, evirmeli ayarlayıcı ukarıdaki gibi, V G, evirmeli ayarlayıcı ukarıdaki gibi, V B G, evirmeli ayarlayıcı B ukarıdaki gibi, V B G, evirmeli ayarlayıcı B ukarıdaki gibi, V N G, evirmeli ayarlayıcı N ukarıdaki gibi, V N G, evirmeli ayarlayıcı N ukarıdaki gibi, V. *20148, V, V. *20149 V, V, V. *20148.B, V, V. *20149.B V, V, V. *20148.N, V, V. *20149.N V, V, V. immerler *20140, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142 a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141 V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143 a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20140.B, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142.B a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141.B V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143.B a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20140.N, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142.N a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141.N V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143.N a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler L C L C L C L C L C L C 40 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın EV OTOMASYONU SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın VERİMLİ ENERJİ KULLANAN EVLER Enerji yönetimi modunda 3,5 dokunmatik ekran ref. 672 83 Enerji

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde akıllı ev çözümleri Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde 60 yıldan fazla süredir bizi diğerlerinden farklı kılan değerlerimiz, deneyimimiz, teknolojik kalitemiz

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

Plana. Görkemli gereksinim.

Plana. Görkemli gereksinim. Plana. Görkemli gereksinim. Enerji bizi sürekli çevreleyen doğal bir kaynaktır. Bu nedenle, onu israf olmadan en iyi şekilde yönetmek ve dağıtmak her geçen gün daha öncelikli bir gereksinim haline gelmektedir.

Detaylı

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde akıllı ev çözümleri Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde 60 yıldan fazla süredir bizi diğerlerinden farklı kılan değerlerimiz, deneyimimiz, teknolojik kalitemiz

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

Kalite, konfor ve esteti in bulufltu u yüksek güvenli i gelece in teknolojisi ile yaflayın

Kalite, konfor ve esteti in bulufltu u yüksek güvenli i gelece in teknolojisi ile yaflayın Kale Endüstri Holding bünyesinde faaliyet gösteren flirketimiz Kale Kilit Dıfl Ticaret A.fi. 1986 yılında kurulmufltur. fl ve yaflam alanlarında bireysel veya toplu kullanıma dönük, Elektronik Grubu (Elektronik

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu Aydınlatma Yönetimi Çözümleri Ürünler & Sistemler Kataloğu Enerjİ İsrafına son verin Enerji israfına son verin İçİndekİler Vizyonumuz...s3 Neden Aydınlatma Yönetimi uygulamaları?...s4 Aydınlatma Yönetimini

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 İçerik 1 Güç Kaynakları 5 2 Sistem Bileşenleri ve Arayüzler

Detaylı

CCTV S stemler Ağustos 2014

CCTV S stemler Ağustos 2014 CCTV S stemler Ağustos 204 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Ürün Kodlama F yat L stes 2 38 KAMERALAR KABLOLU PANELLER Kamera Özell kler 04 ANALOG KAMERALAR Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar Speed Dome Kameralar

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

30 Mart 2015. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

30 Mart 2015. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 30 Mart 2015 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaștıran otomasyon teknolojileri ABB, müșterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör:

editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör: editör Evet, acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle koskoca bir yılı, 2014 ü geride bıraktık. Aklımıza hemen Üstat Mevlana nın Dünde kaldı cancağızım ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek

Detaylı

Senaryolar. İklim. Güvenlik. Enerji tasarrufu.

Senaryolar. İklim. Güvenlik. Enerji tasarrufu. Hoşgeldiniz! Bir By-me evine hoşgeldiniz. Bir By-me evine hoşgeldiniz. Burada yaşamak daha konforlu, daha güvenli, daha kolay. Tek kelimeyle daha güzel. Sistemin kalbi olan ev otomasyonu santraline kısaca

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ Hayatımıza her gün başka bir elektrikli cihaz giriyor. Ev sinema sistemlerinden media playerlara, havalandırma sistemlerinden otopark aydınlatmalarına kadar birçok cihaz,

Detaylı

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU DİJİTAL TAM RENKLI ÇOK FONKSİYONLU SISTEM MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak üzere kolay erişilebilir bir yerde bulundurun. 1 2 Dikkat! Elektr

Detaylı

MOBOTIX Ürünleri. Yüksek Çözünürlüklü Video Çözümleri yüksek çözünürlükle, dijital ve hesaplı kayıt MOBOTIX MOBOTIX TR 10/12

MOBOTIX Ürünleri. Yüksek Çözünürlüklü Video Çözümleri yüksek çözünürlükle, dijital ve hesaplı kayıt MOBOTIX MOBOTIX TR 10/12 TR 10/12 MOBOTIX Ürünleri The HiRes Video Company S14 İlk kez bu baskıda: FlexMount Kamera S14 Arayüz kutuları MxAnalytics Video Analizi Yüksek Çözünürlüklü Video Çözümleri yüksek çözünürlükle, dijital

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

3VT Kompakt Güç Şalterleri

3VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 5 A akım değerine kadar VT serisi kompakt tip güç şalterleri LV 6 8 Kataloğu VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 İlgili kataloglar İçindekiler Akçak gerilim kontrol ve dağıtım sistemleri

Detaylı