EIKON. Ki sa katalog T ü rk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIKON. Ki sa katalog T ü rk"

Transkript

1 EIKON Ki sa katalog T ü rk

2

3 1

4 G. lmas kadar saf ve tüy g b haf f b r teknolo k cevher sayes nde.. af f b r dokunuşla ener kontrol altında.. haza yaklaşıldığını algılayı aydınlanan kullanıma hazır elektron k kumandalar.. renk varyantı le sunulan değerl b r malzeme elmas beyazı, elmas s yahı, nc gr s ve su. 2

5 LUMINOSI iyah ırlanta eyaz ırlanta ristal a ua nci grisi 3

6 . Günlük her harekete eşs z ve dayanılmaz b r değer katan b r st l ve teknolo sayes nde.. ksenel tuşların da katkısıyla, duvardan sadece b rka m l metre ıkıntı ya an haf f ve nce b r s luet. G. uvarlarda naz k e öne ıkan, özenl ve şık görünecek şek lde tasarlanmış b mler.. on yaşam trendler n yakalayan yüksek kal tel sek z farklı malzeme. 4

7 PRIMARI arlak alüminyum e t griv ötr bronz oyu bronz av grisi ESCLUSIVI Gümüş itanyum arlak altın atine altın iyah safir RAFFINATI SPECIALI eri krem eri tütün rengi uzul rengi SCOLPITI NATURALI eyaz arrara Gri kuvarsit oğal bölünmüş kayrak eyaz meşe talyan ceviz Venge ESSENZIALI V otal beyaz otal siyah otal beyaz ırlanta otal siyah ırlanta LUMINOSI Gümüş buz ynalı bronz eyaz ırlanta ristal a ua nci grisi al kahverengi iyah ırlanta 5

8 G. ık rötuşlarla g zlenen güzell ğ b r bakışta fark edeb l rs n z. V. arlak ve ürüzsüz... tuşlar ve kumandaları evreleyen ayırt ed c unsur. V V lass c ve ound tasarımı le kon hrome her k olasılığa da ceva ver yor. V. eş se k n malzemede de sayısız renk yorumlarında da d kkat eken rest. 6

9 BRIGHT uz beyazı ntik beyaz etalik şam anya uz beyazı ntik beyaz etalik şam anya etalik titanyum etalik silver etalik iena etalik titanyum etalik tlantik grisi etalik silver etalik antrasit at silver at titanyum etalik antrasit at silver at titanyum at antrasit at antrasit REFINED atine altın atine nikel arlak altın atine altın atine nikel arlak altın WOOD atine krom frika engesi ık meşe talyan cevizi merikan kirazı ık meşe talyan cevizi INOX GLASS V ır alanmış inoks ır alanmış inoks iyah cam uz beyazı cam Gümüş aynalı cam 7

10 . lakalar, er eveler, tuşlar ve kumandalar n eğ l ml ü renk zorunluluğu.. eyaz, antras t gr ve e t gümüş tuşlar ve c hazlar lakların ve er even n reng le tamamen uyumludur.. üz rof ller m terc h eders n z kav sl hatlar mı er tasarım kend tarzında.. etal estet k ve fonks yonell k bakımından mükemmel se m. 8

11 BRIGHT at antrasit uz beyazı at silver at antrasit uz beyazı at silver 9

12 umandalar ikon a til akınlık sens rl elektron k k mandalar kon act l düşünce okuyan b r zekadır ev otomasyon kumandalarının yakınlık sensörü c haza yaklaşıldığını algılar ve bulunulacak hareket tahm n ederek c hazı akt ve eder. umandalar aydınlanarak basılmaya hazır duruma gel r. V mar atentl b r tek nolo sayes nde, bu kumandalar dokunuşu her koşulda tanımak tadır eld ven g ym ş olsanız b le. ksenel basmalı e dok nmatik k mandalar uşlarda ü renk vers yonu, farklı modülerl k ve muazzam b r k ş selleşt rme özgürlüğü kon, her türlü kurulum ve estet k gereks n m ne ceva ver r. ok sayıda kumanda t ksenel, basmalı ve kızıl ötes, he s de V mar tarafından garant lenen teknolo k hassas yete sah. OFF ON/OFF ON ksenel kumanda asmalı kumanda okunmatik kumanda ş aryantları ntras t gr, beyaz veya e t olarak mevcuttur. kon, modern ortamlar n en uygun renkler maks mum komb nasyon özgürlüğü le b rl kte sunar. işiselleştirme azer baskılı veya k ş selleşt rme k ta lığımızdan se len veya müşter tarafından tale ed len semboller n lazer le şlend ğ ylar et ketlerle k ş selleşt r leb l r tuşlar. umandanın fonks yonunu anlaşılır b mde bel rtmek n. 10

13 umandalar oft a tion assasiyet e sessizlik oft act on teknolo s sayes nde, basmalı ve eksenel kumandalar harekettek sess zl kler ve hassas yetler le ayırt ed l rler ve aynı zamanda daha az ıkıntı ya arlar. r, k veya ü modüllü ve he s de b rb r le değ şt r leb l r tuşların eks etk s ne yumuşak ve boğuk b r ses eşl k ederek mümkün olan maks mum konforu sunar. net k mekan zmanın hareketl kontağının yay t geometr s doğal b r amort sör şlev yürüterek elektr ksel ger te meler ve yı ranmayı azaltır, buna ayrıca kontakların gümüş m ktarındak yüksek artış da katkıda bulunur. uş hareketi areketli kontak yayı la k la k ba lantı şık noktası ar alarının lakaya daha kolay ve hızlı b r şek lde takılmasını sağlayan b r V mar atent d r. üksek b r ya ısal dayanıklık ve c hazların önden takılı ıkarılmasını kolaylaştıran olağanüstü b r sertl k le karakter ze ed len b r bağlama s stem d r. u şek lde, s steme desteğ ıkarmaksızın müdahale edeb l rs n z. elik y alı basık kesitli destek adece mm kalınlığında, dayanıklılık, esnekl k ve elektr k yalıtımı garant eden, el k yuvalı ve ant oks dan koruyucu nko ka lamalı bu destek, lakaların duvardan sadece b rka m l metre taşmasına z n ver r ve aynı zamanda değ ş k türlerde kurulum gereks n mler ne ceva vermek n gereken sertl k ve esnekl ğ sunar. ok yüksek kal tel b r tekno ol mer tabakası le sarılmış bu yen destek maks mum elektr ksel zolasyon düzey n garant eder ve ürünler n kolay ve hızlı şek lde takılmasını sağlar. 2 mm r n rl k tk n teknolo l ve düşük ener tüket ml ger den s nyal zasyon ün tes sayes nde karanlıkta da görüleb l r tuşlar. ıcak b r ışık n, farklı renk eş tler le mevcut olu, elektron k c hazların göstergeler ne uyum sağlar. r onomik kontaklar kon klem lerde metal laka yuvarlaktır kablonun v da le ka anıncaya kadar tutulmasına olanak veren b r V mar özümü. 11

14 V G. V deo ouch mult medya, ev n nde ve dışında olan her şey yüksek tanımlı görüntülerle ve düzenl ve k ş selleşt r leb l r b r graf k kullanarak yönet r ve kontrol eder. kıllı telefon, ve tablet aracılığıyla uzaktan kontrole olanak veren eb le arayüzleme mkanı. Video ouch multimedya 12

15 ull lat, dokunmat k ekran v deo, görüntülü d afon ve ev otomasyon s stemler le lg l fonks yonların tümünün tam olarak yönet leb lmes n sağlar., ull lat dokunmatik ekran video ull lat, dokunmat k ekran tüm ortamları kontrol eder ve ayrıca konutun tamamının veya her b r c hazın ener rof l ve tüket m hakkında tam b r b lg sağlar., ull lat dokunmatik ekran 13

16 G G. er uygulamada denet m, kumanda ve herhang b r ağa bağlantı mükemmel b r estet k koord nasyon sağlayan b r teknolo. stet ğ n mükemmel şlevsell k le buluştuğu tam ve koord nel kontrol noktası. modüllü dokunmatik ekran ikon actil kumanda lektrik rizleri uşlar ve kumandalar n beyazın haf fl ğ nden başlayı, e t gümüşün zarafet nden ge erek antras t gr n n sertl ğ ne ulaşan ü farklı renk doygunluğu. stet kten ayrılmayan b r teknolo aşkına. ntrasit gri eyaz e t 14

17 er türlü kurulum gereks n m n karşılamak n eş tl kontrol c hazları. ksenel soft act on yumuşak etk l tel veya l gerekt rmeyen radyo frekans teknolo l kızıl ötes özell kl elektron k veya ev otomasyon zekalı dokunmat k kumandalar. v n tamamı komutlarınıza karşılık ver r, fonks yonların tümü b r lan dah l nde b rb rler le koord ne olab l r ve yen nes l, akıllı telefon ve tablet aracılığıyla uzaktan da kontrol ed leb l r. ksenel kumandalar ikon actil ev otomasyon kumandası v otomasyon kumandaları üm ortamları saran b r müz k g b yayılan konforu yönetmek n dokunmat k c hazlar, aydınlatma m ktarını ayarlamak ve renkl ışıkla oynamak n evrensel regülatörler, her odaya her saatte sten len sıcaklığı sağlayan kronotermostatlar ve her koşulda net göreb lmek n modüler ışıklar. a ma maks mum konforu sağlamak n etk l b r teknolo. ıcaklık kontrolü n ü modüllü dokunmat k ekran şık kontrolü i in evrensel regülatörler ouch screen kronotermostat 15

18 ner sraf ed lmez. sla ıcaklığı günlük ger ek gereks n mlere göre ayarlayan termostatlar elektr ksel yük kontrolü, tüket m zleme ve üret len ener y görüntüleme c hazları c hazları bel rlenen saatte akt ve etmek n rogramlayıcı saatler. v n tüm ener s n n makul b mde yönet m z ra kon aynı zamanda ener b l nc de demekt r. rogramlayıcı saat ük kontrolü ük yönet m n ü modüllü dokunmat k ekran ş ler ve ev her zaman sess zce koruyan mükemmel b r teknolo. r alarm durumunda, bulunduğunuz yer fark etmeks z n s z sms veya e osta yoluyla uyarır. eş tl t lerde hırsızlık önleme alarmları her ortamı gözetlemek n telekameralar, olası ka akları b ld rmek ve bloke etmek n gaz detektörler ve kazara temasa karşı koruyan ara k l tlemel r zler. i ital tuş takımı ikrofon ve telekamera etan gazı detektörü 16

19 ış dünya le bağlantı veya katıksız eğlence u da teknolo kon olduk a yüksek kal tel ses dağılım s stem, gen ş b r ver, ses, v deo ve g r şler yel azes ve od ve hone ve okuyucular le uyumluluğu sayes nde olağanüstü b r mult medya erformansı garant eder. es dağılımı i in dokunmatik ekran,, rizleri erleştirme aygıtı ünyanın neres nde olursanız olun kon ener y dünyanın ü aşkın ülkes ndek gereks n mlere göre ro elend rmek, organ ze etmek ve yönetmek n farklı standartlarda r zler, eş tl modülerl kte lakalar ve kumandalar sunar. urulum ok yönlülüğü arklı modülerlikler 17

20 . V,, V, G V G V. G ayes nde ev n eş tl alanlarının kontrol ed ld ğ ve bunların her b r n senaryoların se ld ğ, sıcaklığın ayarlandığı, aydınlatmanın ve otomat k düzenler n yönet ld ğ sezg sel nav gasyondan gelen b r teknolo. ırsızlık önleme s stem n n tamamını veya ayrılab ld ğ münfer t bölgeler yönet r. erhang b r ortamda okuyucu, od veya akıllı telefonun müz ğ n yayar ve ayarlar. üm s steme genel b r bakış sağlar ve tüm c hazların tüket m n n kontrol ed lmes ne olanak ver r. 18

21 kon, ev le sürekl d yalog hal nde kalarak, tam b r kontrol ve gereks n mlere uygun b r yaşam konforu n y me s stem yle etk leş mde bulunur. rb rler ne uyum sağlayan, kullanımı kolay ve teknolo k düzey yüksek, dolayısıyla günlük şlemler daha bas t ve key fl kılan fonks yonlar. V G V global denetim hırsızlık önleme uzaktan kontrol teknik alarmlar yerel kontrol video gözetleme ses dağılımı görüntülü diafon sistemi otomatik düzenler girişler aydınlatma iklim ener i yönetimi 19

22 , G, V. G tomasyon, g r şler, kl m ve ener tasarrufu standart baz alınarak gel şt r lm ş tek b r s stem tarafından yönet l r. üşter ye, terc h ett ğ konfor senaryolarını akt ve etmek suret yle b r odayı derhal ve sezg sel b r şek lde gözetleme mkanı tanır. er odanın sıcaklığını akıllı ve k ş selleşt r lm ş b r şek lde yönetme mkanı tanır. G er b r of s veya otel odasına a t g r şler maks mum güvenl k garant s le kontrol etmek n kullanılan eş tl c hazlar. 20

23 kon özümler oteller, of sler, ş ve t caret merkezler ve s or salonlarına da mükemmel şek lde uygulanır. unlar ell contact lus s stem sayes nde bas t, akıllı ve kord nel b r şek lde yönet l r. tandart teknolo s baz alınarak gel şt r lm ş aygıt yazılımı, b nada mevcut bulunan d ğer teknolo k s stemlerle entegre ed leb l r özell kte olu, ışık, sıcaklık, ener, g r şler ve otomat k düzenler n kontrol ed lmes n sağlar. öylece, estet k ve teknolo mükemmel b r şek lde entegre ed l r. V G V global denetim hırsızlık önleme uzaktan kontrol teknik alarmlar yerel kontrol video gözetleme ses dağılımı girişler otomatik düzenler girişler aydınlatma iklim ener i yönetimi 21

24 ikon actil genel özellikler ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. er e e la modüllü gen ş ve kare boyutlar. r stal ve renk varyantı elmas beyazı, su, nc gr s ve elmas s yahı. lektron k k mandalar rka aydınlatmalı, ve modüllü. Geleneksel b r elektr k tes satına kurulmuş olmaları hal nde, standart kumandalarda arka aydınlatma kehr bar reng d r. r y me veya ell contact lus ev otomasyon s stem ne takılmaları hal nde arka aydınlatma G renkler ne rogramlanab l r. la k la k s stem k manların takılması ve ıka rılması n V mar atentl s stem. st düzeyde sağlamlık, olağanüstü esnekl k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. apışkan ylar et ketler umandalar eş tl semboller eren ya ışkan ylar et ketler uygulanarak k ş selleşt r leb l r ve he s de aydınlatılab l r. 22 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

25 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler modül 2 mod ll ıvaaltı kasa modüllü vidalı vidasız ya modüllü da tırnaklı taşıyıcı modüllü ve modüllü modül 3 mod ll ıvaaltı kasa Vidalı modüllü modüllü modül ve modüllü modül 4 mod ll ıvaaltı kasa Vidalı modüllü ve modüllü arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa ylar ya ışkan etiketlerle kişiselleştirilmek üzere 23

26 ikon vo genel özellikler Basmalı k mandalar e b rb r yle de şt r leb l r t şlar, ve modüllü, s mgele r ışıklı ve ka akları değ ş t r leb len butonlar. ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. la k la k s stem k manların takılması ve ıka rılması n V mar atentl s stem. st düzeyde sağlamlık, olağanüstü esnekl k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. e e nd z sembol umandaların ve tuşların k ş sel leşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. er e e la ve modüllü gen ş ve kare boyutlar. üksek kal tel malzeme ve gen ş b r renk yel azes, düz ve baskısız er evel, ışık noktasını değerlend rmek n s metr k ve şık. 24 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

27 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler modül 2 mod ll ıvaaltı kasa veya Vidalı vidasız modüllü modüllü modül ila mod ll ıvaaltı kasa ila modüllü Vidalı ve modüllü ila modüllü modüllü m ltimedya ideo dok nmatik ekran ıvaaltı kasa in er eveler multimedya video dokunmatik ekran, ull lat dokunmatik ll lat dok nmatik modül ve modüllü er eveler modüllü Vidalı modül ıvaaltı kasa ll lat dok nmatik ideo, ull lat dokunmatik Video er eveler modüllü, döndürülmüş arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 25

28 lman standardı i in ikon vo monta özellikleri ltra d z destek alnızca mm kalınlıktak yen destek sağlamlık, esnekl k ve elektr k yalıtımını garant eder. nko ka lı ant oks dan metal yuva, ek manların kolay ve abuk b rleşt r lmes n sağlar. la k la k s stem k manların takılması ve ıkarılma sı n V mar atentl s stem. st dü zeyde sağlamlık, olağanüstü esnek l k, ek manların ön kısmının takılı ıkarılmasında kolaylık. apakları de şt r leb len b tonlar ve modüllü, s mgeler ışıklı ve ka akları değ şt r leb len butonlar. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. ok mod ll plakalar er ülke n uygun olan, güvenl b r d key ve yatay kuru lum n le ara sında modül eren ok modül lü laka ser s. 26 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

29 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, dikey kurulum* 2+ 2 mod ll 71 Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, yatay kurulum* Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71mm modüllü modüllü, dikey kurulum* mod ll Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası module modüllü, yatay kurulum* Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, dikey kurulum* mod ll Vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası modüllü modüllü, yatay kurulum* arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 27

30 ikon hrome ve ikon otal ook genel özellikler ksenel k mandalar veya modüllü, tuşları b rb r y le değ şt r leb l r bu kumandalar basmalı kumandalar yer ne ter c h ed leb l r d ğer b r varyanttır. ltra d z destek alnızca mm kalınlığındak koruyucu nko ka lama el k yuva, m n mum ıkıntı le kuruluma olanak ver r. er e e lass c ve ound olmak üzere k formda, farklı malzeme se enekler ve gen ş b r renk yel azes le mevcutturlar. e e nd z sembol umandaların ve tuşların k ş sel leşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. la k la k monta s stem nahtar r z grubunun tes t eneler, V mar tarafından a tent altına alınmıştır. u özel monta s stem, üstün ya ısal sağlamlık, olağanüstü r tl k ve modülün önden kolayca sökülü takılab lmes n sa. 28 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

31 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler onta pe pano anel onta ı Vidalı taşıyıcı modül li li modül lassic veya ound alnızca ikon otal ook ıvaaltı kasa modül li li mod l modüllü vidalı vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı modüllü li li modül lassic veya ound ıvaüstü kasa modül adet ortalanmış mod l ıvaaltı kasa Vidalı modüllü adet ortalanmış modül i in i in lassic ve ound ve modüllü modül ila li er e e ıvaüstü kasa Vidalı modüllü er eve lassis veya ound modüllü ouch screen, nergy mod ll ıvaaltı kasa modül ve modüllü modüllü lassic ili ound Vidalı modül asa st monta ı asa üstü monta kasası Vidalı ve modüllü ila modüllü er eveler lassic veya ound arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa 29

32 ngiliz standardı ikon i in genel özellikler od ler i azların k r l m ekn k b l ler onks yon gösterges n her term nal n arkasında, ürün t car ve tekn k b lg ler n kenarda. apakları de şt r leb len b tonlar ve modüllü, s mgeler ışıklı ve ka akları değ şt r leb len butonlar. er e e Geniş bir renk ve kombinasyon gamı ş selleşt rme umandaların ve tuşların k ş selleşt r lmes standart olarak veya stek üzer ne sağlanır, önceden hazırla nan alana lazer le şlen r ve farklı renkte b r led le arkadan ışıklandırılab l r. estek hazların ön kısmından hızlı ve kolay kurulum n kanat ıkları olan aslanmaz el k destek. el k ka atıcı le b rl kte modüllü c hazlar n de mevcut. onoblok i az (destek ile birlikte) kım kor ma pr zler lektr k akımı le yan lışlıkla teması önlemek n atentl r zler. onoblok az destek le b rl kte. ab tleme kanat ıkları hazı yatay ve d key olarak monte etme olanağı. nyal led Gündüz veya gece en y şek lde görünürlükte elektr k ger l m s nyal. Birleştirme olana ı er e e. atay ve d key kurulum n gen ş renk. lakaları m n mum mesafe le yaklaştır ma olanağı. 30 Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

33 onta ekli asalar aşıyı ılar i azlar er e eler mod l mod ler k r l m modül ankastre kutu. abitleme merkezleri 135 arası modül vidalı, nahtar, modül li li modül tuşlu anahtar, modül 75 mod ll mod ler k r l m modül ankastre kutu. abitleme merkezleri arası 135 modüllü vidalı, modül li li modül 75 modüllü 75 kım koruma rizi, monoblok cihaz onoblok, yatay kurulum 75 onoblok i az modül ankastre kutu. abitleme merkezleri arası ünitesi, monoblok cihaz onoblok, dikey kurulum ift riz, monoblok cihaz 75 onoblok i az eya mod ler i azlar modüllü ankastre kutu. abitleme merkezleri arası modüllü modüllü vidalı, modüllü modül arklı kombinasyon se enekleri i in bkz. onta şekilleri ayfa ve 31

34 nahtarlar G B N EIKON TACTIL ri ey az ex t Boş mod ller oş ka ak. lektronik k manda ay ıtları öle ıkış V, besleme V z. er nl k er tler yönlend r len an ur n cos, V. er nl k ek b r kumandanın veya merkez kontrolün uzaktan yönet m n adet düğme. er nl k immerler z 21134,, V,,. er nl k By me lektronik k manda ay ıtları ell onta t l s lektronik k manda ay ıtları adet münfer t yük blokunun veya senaryoların yönet m n adet rogramlanab l r düğme er nl k adet münfer t yük blokunun veya senaryoların yönet m n adet rogramlanab l r düğme er nl k ünfer t yükler n veya senaryo ların yönet m n adet rog ramlanab l r bağımsız düğme, standart er nl k ünfer t yükler n veya senaryo ların yönet m n adet rog ramlanab l r bağımsız düğme, standart er nl k tiketler kon act l kumandalar n semboller ve yazılar eren adet et ket ya rağı ell onta t l s iriş kontrol kon act l trans onder kart okuyucu, standardı, adet V röle ıkışı, adet g r ş, V z ve Vdc V modül. rans onder kartsız tedar k ed l r. er nl k n elektron k laka, eyaz ırlanta modüllü n elektron k laka, r stal a ua modüllü n elektron k laka, nc gr s modüllü n elektron k laka, yah ırlanta modüllü 32 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur B standardına y n B standardına y n

35 nahtarlar G ri B ey az N ex t Boş mod ller e kablo ıkış kapakları oş ka ak. er nl k ablo ıkış ka ağı. er nl k B oş ka ak. er nl k B ablo ıkış ka ağı. er nl k N oş ka ak. er nl k N ablo ıkış ka ağı. er nl k oş ka ak modüllü B oş ka ak modüllü N oş ka ak modüllü erminalli kablo rakoru erminalli kablo rakoru, monoblok B 2 erminalli kablo rakoru B 2 erminalli kablo rakoru, monoblok N 2 erminalli kablo rakoru N 2 erminalli kablo rakoru, monoblok L 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi L.B 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi L.N 3 nahtar ve koruma sigortası ile birlikte bağlantı ünitesi. yoll ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N lü B B B lü N N N lü eksenel ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa izibilite i in l tfen ti aret a ları ile temas k r n z 33

36 nahtarlar G ri B ey az N ex t yoll ana tarlar ( i ten ışıklandırılabilir ) B B N N , WH, ater eater B B, WH.B, ater eater N N, WH.N, ater eater WH, ater eater WH.B, ater eater WH.N, ater eater anahtar, WH anahtar, ater eater B anahtar, WH.B anahtar, ater eater N anahtar, WH.N anahtar, ater eater anahtar, CK anahtar, ooker B anahtar, CK.B anahtar, ooker N anahtar, CK.N anahtar, ooker anahtar, CK anahtar, ooker B anahtar, CK.B anahtar, ooker N anahtar, CK.N anahtar, ooker. 34 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

37 nahtarlar atentli ana tar ( i ten ışıklandırılabilir ) G ri B ey az N ex t atentli anahtar B atentli anahtar N atentli anahtar. yoll a ienler ( ışıklandırılabilir ) B B N N , B B, N N, yoll a ienler lü B lü N lü eksenel de iat rler ( ışıklandırılabilir ) B B N N ara a ienler ( ışıklandırılabilir ) B B N N inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 35

38 nahtarlar G ri B ey az N ex t eksenel in erterler ( ışıklandırılabilir ) B B N N li t ana tarlar ( ışıklandırılabilir ) B B N N C il sembollü L şık sembollü C.B il sembollü L.B şık sembollü C.N il sembollü L.N şık sembollü eksenel d meler ( ışıklandırılabilir ) B B N N li t ana tarlar ( ışıklandırılabilir ) B N. mp lle ışıklı ale etirilebilen alt mekanizmalar ( ışıklandırılabilir ) iki ersiyon i in ortak enel i azlar anahtar mekanizması anahtar mekanizması vavien mekanizması deviyatör mekanizması l ht mekan zması l ht mekan zması anahtar mekanizması vavien mekanizması vavien mekanizması. 36 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

39 nahtarlar G ri B ey az N ex t eleneksel k mandalar i in mod l de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı zelleşt r le b l r ka ak C il sembollü B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı B zelleşt r le b l r ka ak C.B il sembollü N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı N zelleşt r le b l r ka ak C.N il sembollü L şık sembollü P nahtar sembollü i in sembollü ka ak PS ress kişiselleştirilmiş tuş L.B şık sembollü P.B nahtar sembollü B PS.B. i in ress sembollü kişiselleştirilmiş ka ak tuş L.N şık sembollü P.N nahtar sembollü N. i in sembollü ka ak PS.N ress kişiselleştirilmiş tuş ksenel k mandalar i in mod l de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak C il sembollü L şık sembollü B embolsüz ka ak C.B il sembollü L.B şık sembollü N embolsüz ka ak C.N il sembollü L.N şık sembollü P nahtar sembollü zelleşt r le b l r ka ak P.B nahtar sembollü B zelleşt r le b l r ka ak P.N nahtar sembollü N zelleşt r le b l r ka ak eleneksel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı zelleştirile bilir ka ak B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı B zelleştirile bilir ka ak N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı N zelleştirile bilir ka ak C il sembollü L şık sembollü P nahtar sembollü C.B il sembollü L.B şık sembollü P.B nahtar sembollü C.N il sembollü L.N şık sembollü P.N nahtar sembollü i in sembollü ka ak PS ress kişiselleştirilmiş tuş B. i in sembollü ka ak PS.B ress kişiselleştirilmiş tuş N. i in sembollü ka ak PS.N ress kişiselleştirilmiş tuş inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 37

40 nahtarlar G ri B ey az N ex t ksenel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak C il sembollü L şık sembollü B embolsüz ka ak C.B il sembollü L.B şık sembollü N embolsüz ka ak C.N il sembollü L.N şık sembollü P nahtar sembollü zelleşt r le b l r ka ak P.B nahtar sembollü B zelleşt r le b l r ka ak P.N nahtar sembollü N zelleşt r le b l r ka ak eleneksel k mandalar i in mod ll de iştirilebilir t şlar ( ışıklandırılabilir ) embolsüz ka ak şık dağıtıcılı B embolsüz ka ak B şık dağıtıcılı N embolsüz ka ak N şık dağıtıcılı zelleştirilebilir ka ak C il sembollü B zelleştirilebilir ka ak C.B il sembollü N zelleştirilebilir ka ak C.N il sembollü zel ana tarlar 20050, ışıklı et ketl er nl k i li yardım butonu i li yardım butonu B, ışıklı et ketl er nl k B i li yardım butonu B i li yardım butonu N, ışıklı et ketl er nl k N i li yardım butonu N i li yardım butonu V, otel i in ışıklı o ot isturb ve lease lean k ana tarlar , kontakt, sembollü , kontakt, sembollü ki bağımsız kontakları, sembollü B, kontakt, sembollü B, kontakt, sembollü B ki bağımsız kontakları, sembollü N, kontakt, sembollü N, kontakt, sembollü N ki bağımsız kontakları, sembollü. 38 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

41 nahtarlar li t ana tarlar G ri B ey az N ex t ki, bağımsız B ki, bağımsız N ki, bağımsız. zel ışık b lmeli li t ana tarlar (sinyal e yarı ama lı ) B eyaz B.B eyaz B.N eyaz R ırmızı V eşil R.B ırmızı V.B eşil R.N ırmızı V.N eşil. na tarlar yollu anahtar, ka alı konumu merkezde uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k B yollu anahtar, ka alı konumu merkezde B uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k N yollu anahtar, ka alı konumu merkezde N uşbutonlar, dah l k l tl. er nl k ana tarlı şalterler (şalterleri ana tarları ile sipariş etmek i in temel kodların yanına ekleyiniz) t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir B t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia B yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir N t. butoane, cu cheie e tractibila numai in ozitia N yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden ıkarılabilir uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir B uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir N uşbuton, anahtar ancak konumunda ıkarılabilir. inyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 39

42 nahtarlar immerler** G ri B ey az N ex t 20135, üniversal ukarıdaki gibi, V , V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V B, üniversal B ukarıdaki gibi, V B B, V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı B B ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V N, üniversal N ukarıdaki gibi, V N N, V, ün versal, ev r üniversal mel ayarlayıcı N N ukarıdaki gibi, ukarıdaki gibi, V. V G, evirmeli ayarlayıcı ukarıdaki gibi, V G, evirmeli ayarlayıcı ukarıdaki gibi, V B G, evirmeli ayarlayıcı B ukarıdaki gibi, V B G, evirmeli ayarlayıcı B ukarıdaki gibi, V N G, evirmeli ayarlayıcı N ukarıdaki gibi, V N G, evirmeli ayarlayıcı N ukarıdaki gibi, V. *20148, V, V. *20149 V, V, V. *20148.B, V, V. *20149.B V, V, V. *20148.N, V, V. *20149.N V, V, V. immerler *20140, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142 a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141 V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143 a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20140.B, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142.B a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141.B V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143.B a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20140.N, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20142.N a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler *20141.N V, V kkor lambalar ve manyet k dem r transformatörler n *20143.N a mai sus, V alnızca elektronik transformatörler L C L C L C L C L C L C 40 r pa lkelerinde k llanılamaz eni r n toklar tükenene kadar mevcuttur

DÖRT BOYUTLU LÜKS VE TEKNOLOJİ.

DÖRT BOYUTLU LÜKS VE TEKNOLOJİ. DÖRT BOYUTLU LÜKS VE TEKNOLOJİ. 1 DÖRT ESTETİK EĞİLİM. Tactil, Evo, Chrome, Total Look: lüks önemli bir husustur. Eikon bunu tasarım, rötuş ve fonksiyonlar bakımından birbirinden farklı ama ortak bir

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Eikon Evo ve Eikon: lüks evrim geçiriyor. Türk

Eikon Evo ve Eikon: lüks evrim geçiriyor. Türk Eikon Evo ve Eikon: lüks evrim geçiriyor. Türk Vimar enerjinin geçirdiği evrimi sunuyor. Ortak kökenli iki stil ikonu: Eikon Evo ve Eikon, aynı lüks ve güzellik fikrinden doğarlar fakat her ikisinin de

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

K ı s a K a t a l o g t ü r k e i k o n.

K ı s a K a t a l o g t ü r k e i k o n. K ı s a k a t a l o g T ü r k e i k o n. İ k i ç e r ç e v e t a s a r ı m ı : C l a s s i c v e R o u n d. İ ç m o d ü l r e n g i n d e ü ç s e ç e n e k : A n t r a s i t s i y a h, b e y a z v e N

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel Cariva Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar Özellikle tesisatç lar n şantiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Cariva, son kullan c n n günlük ihtiyaçlar na da modern tasar m ve yüksek güvenliği

Detaylı

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük EV OTOMASYONU RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük Yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için kablosuz (RF) çözüm standardı. Duvarlara zarar vermeden kontrol noktaları

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Çerçeve Renkleri Tuş ve Kapak Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 50 Füme 54 Siyah 51 Gümüş 55 Gül Kurusu 47 Krom 48 Mat Krom 52 Yeşil 57 Dore 49 Saten 50 Füme 53

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Tuş ve Kapak Renkleri 50 Füme 51 Gümüş 52 Yeşil 53 Bordo 54 Siyah 55 Gül Kurusu 57 Dore 8 Beyaz İnci Çerçeve Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 47 Krom 48 Mat Krom

Detaylı

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip plastik çerçeve ve tuş kapağı. Ayrıca Arnould, ince

Detaylı

Zamanınızı yaşayan enerji. Türk

Zamanınızı yaşayan enerji. Türk Zamanınızı yaşayan enerji. Türk Vimar Arké'yi sunar: bugünün gereksinimlerine somut yanıt. Evinizin enerjisini yaşamanın yeni yolu. Arké, made in Italy kalitesinin tüm özellikleri ile Vimar'ın yeni nesil

Detaylı

Modüler Seri. Cellia Kare Millanta

Modüler Seri. Cellia Kare Millanta Modüler Seri Cellia Kare Millanta İÇİN DEKİLER02 İÇİNDEKİLER - Modüler Seri Cellia Modüler Kare Modüler Metal Kare Modüler Millanta Modüler Modül Seçenekleri Montaj Şekli Teknik Çizimler Ambalaj Bilgileri

Detaylı

K ı s a K a t a l o g t ü r k e i k o n.

K ı s a K a t a l o g t ü r k e i k o n. Kısa katalog Türk eikon. İki çerçeve tasarımı: Classic ve Round. İç modül renginde üç seçenek: Antrasit siyah, beyaz ve Next gümüş. İki yüzden fazla işlev sunan iç modüller. Ev otomasyonu, hırsız alarmı,

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9 100. yıl Barselona Fiyat si nº 9 Kasım 2015 Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 7 si Ağustos 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj)

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler yatay AM4802... AM4702 2 modül 2 modül vidal çerçeve dikey AM4802V... yatay AM4802/2...

Detaylı

PLANA. Kisa katalog türk

PLANA. Kisa katalog türk Kisa katalog türk . VAZGEÇILMEZ BIR SADELIK Temiz ve yumuşak hatlar, incelikli ve zarif tasarım. Gözü okşayan bu minimalist tasarımla onlarca farklı kombinasyon yapabilirsiniz. Her mekanla kolaylıkla

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

ARKÉ. Kisa katalog türk

ARKÉ. Kisa katalog türk Kisa katalog türk II CLASSIC Belirgin köşeler ve düz hatlar ile sade tasarımlı plaka. Geniş bir aralıktaki renklerde sunulan Alüminyum, Metal ve Teknopolimer gibi malzemeler ile ortaya çıkan güçlü ve teknolojik

Detaylı

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler L ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ -KISK ÖDEE RİNALİ -GEÇİŞ KNTRL SİSLERİ RFID PLAKA TANIA BARİYER KNTRL - ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ L Uygulama Alanları odüler yapısı sayes nde ödeme noktası çeren tüm

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor.

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sunum 70 7 Sunum Sedna, &, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sizlerin istekleri ve beğenileri gözönüne alınarak tasarlanan Sedna, zarif dizaynı ile sizlerle buluşuyor. Sedna

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

ARKé. Kisa katalog türk

ARKé. Kisa katalog türk Kisa katalog türk II Arké Classic Belirgin köşeler ve düz hatlar ile sade tasarımlı plaka. Geniş bir aralıktaki renklerde sunulan Alüminyum, Metal ve Teknopolimer gibi malzemeler ile ortaya çıkan güçlü

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2011

Fiyat Listesi Ocak 2011 Fiyat Listesi Ocak 2011 Simon, tüm enerjisiyle Türkiye de. 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama ürünlerinde, yenilikçi

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

Idea. Kafanızdaki fikirler sayısınca çözüm.

Idea. Kafanızdaki fikirler sayısınca çözüm. Idea. Kafanızdaki fikirler sayısınca çözüm. Birbirinden şık iki farklı aydınlatma düğmesi tasarımı: Classica veya Rondò. İki renkte tuş ve kumandalar: Beyaz veya antrasit gri. Dört farklı malzemeden üretilmiş

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Listesi 1 Şubat 2015 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Elektrik Tesisat

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33

İÇİNDEKİLER 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33 İÇİN İÇİNDEKİLER Modüler Seri Cellia Modüler Metal Millanta Modüler Kare Modüler Modül Seçenekleri Montaj Şekli Teknik Çizimler Ambalaj Bilgileri 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33 Modüler

Detaylı

Türk KISA KATALOG. plana.

Türk KISA KATALOG. plana. KISA KATALOG Türk plana. Basit ve temel tasarım. Beyaz anahtarlar ve modüller ya da modelinde parlak metalik anahtarlar ve modüller. İki yüzden fazla işlev ve By-me ev otomasyon sistemi. Geniş bir renk

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün teler Güvenl k Ün tes Çevre B r mler 4

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Easy9 Alçak gerilim tesisatı

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 5 si Ağustos 2013 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama

Detaylı

Idea: fikirleriniz kadar çok çözüm. Türk

Idea: fikirleriniz kadar çok çözüm. Türk Idea: fikirleriniz kadar çok çözüm. Türk Idea. Fikirleriniz kadar çok çözüm. Klasik çerçevenin keskin hatlı zarafeti veya Rondò çerçevenin yuvarlak hatları. Antrasit siyah tuşların ebedi cazibesi veya

Detaylı

Turn on the life. MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası!

Turn on the life. MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! www.el-bi.com İÇİNDEKİLER Sayfa 4 Işıltınızı katlayın! Sayfa 8 Sınırları kaldırın! Moda Viona, metal çerçevesiyle mekânlara

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Apartman Konuşma S stemler

Apartman Konuşma S stemler Apartman Konuşma S stemler Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün

Detaylı

denetlenmeyen ortamlar için çözümler Soliroc Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi

denetlenmeyen ortamlar için çözümler Soliroc Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi YENİ s. 408 Soliroc anahtarlar, sensörlü anahtarlar, hareket dedektörleri ve liht butonları Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi YENİ s. 408 Soliroc zaman ayarlı/kilitli anahtarlar, kart okuyucular

Detaylı

Plana: kusursuz gereklilik. Türk

Plana: kusursuz gereklilik. Türk Plana: kusursuz gereklilik Türk Plana. Vazgeçilmez bir sadelik. Temiz ve yumuşak hatlar, incelikli ve zarif tasarım. Gözü okşayan bu minimalist tasarımla onlarca farklı kombinasyon yapabilirsiniz. Her

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013-1

FİYAT LİSTESİ 2013-1 FİYAT LİSTESİ 2013-1 TR zenaplatin ZİRVE DENİZ GRUP PRİZLER 2 zenanatural zenaantibacterial zenacolorline zenawoodline TUNA DELTA GRUP PRİZLER zenasilverline zenagranite EVA AKSESUARLAR ALSU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİYAT LİSTESİ T LİSTESİ A -1 FİY

FİYAT LİSTESİ T LİSTESİ A -1 FİY 016 FİYAT LİSTESİ 1 AYNI ANDA ÇOKLU VE GÜVENLİ KULLANIM İçindekiler ANAHTAR ve PRİZ GRUBU Cellia Lumia Modüler Seri Karea Defne Serisi / Renk Seçenekleri ve Satış Şekilleri Karea Defne Lillium Ailesi Lillium

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016-1

FİYAT LİSTESİ 2016-1 FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ Fiyat listemizde yer alan ürün renklerinde görülebilecek renk kayıpları, baskı ve renk ayrımlarından kaynaklanmaktadır. Bu fiyat listesinde karşılaşabileceğiniz tipografik hatalardan

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 6 si Nisan 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

ARKÉ CLASSIC TEKNOLOJIK GÖRÜNÜM GENIŞ ORANLAR GENIŞ RENK SERISI METAL-COLOR VERNIKLI METAL METAL-ELITE RAFINE METAL WOOD MASIF AHŞAP

ARKÉ CLASSIC TEKNOLOJIK GÖRÜNÜM GENIŞ ORANLAR GENIŞ RENK SERISI METAL-COLOR VERNIKLI METAL METAL-ELITE RAFINE METAL WOOD MASIF AHŞAP KATALOG türk II CLASSIC Belirgin köşeler ve düz hatlar ile sade tasarımlı plaka. Geniş bir aralıktaki renklerde sunulan Alüminyum, Metal ve Teknopolimer gibi malzemeler ile ortaya çıkan güçlü ve teknolojik

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

1960 tan beri kalitede efsane marka...

1960 tan beri kalitede efsane marka... 1960 tan beri kalitede efsane marka... 1 2 Görüntülü Sistemler 3 NR007 WHITE 4,3 EKRAN : M.U.NRL.00007 : 295,00 TL. BLACK 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00008 : 335,00 TL. SILVER 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00009 : 335,00

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Bayiliklerimiz at your side ThyriCon SPA SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668

Detaylı

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Akıllı Ev ÇÖZÜMLERİ Güvenlik Sistemi Aydınlatma Otomasyonu Priz Kontrol Isıtma Otomasyonu Senaryolar İklimlendirme Enerji Tasarufu Smart BS Kurumsal

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler alçıpan sıva altı buatları Batibox TM alçıpan için özel sıva altı buatları 800 51 800 42 893 78 893 46 Amb. Ref. Tekli buatlar NF EN 60670-1 standardına uygundur Sistem Armada ve Celest 1 modül için 20

Detaylı

Fiyat Listesi 2014-1

Fiyat Listesi 2014-1 Fiyat Listesi 141 Dünya için üretiyoruz... çindekiler www.makel.com.tr ANAHTAR VE PR Z GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler 2 Antibakteriyel, Satış Şekilleri 3 Karea Serisi 1. Satış

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 Simon Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası OSB Mermerciler Caddesi No: 11 Tuzla 34953 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Schneider Electric. ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi. Ocak 2009

Schneider Electric. ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi. Ocak 2009 ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi Çizgiler renk katar! Canlı renk bantları, fonksiyon çeşitliliği, 6 lı çerçeveye kadar yatay ve dikey kullanım özelliği ile yaşadığınız mekanlara

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ÖZELLİĞİ KOLİ (AD) LİSTE FİYATI TL/Kr Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,30 Asma Kilit

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

2010/7 FİYAT LİSTESİ

2010/7 FİYAT LİSTESİ BÖLÜM 1: Maxlogic serisi 2 çevrime kadar genişleyebilen adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network $1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic

Detaylı

İlgi odağı. Geberit Monolith

İlgi odağı. Geberit Monolith İlgi odağı. Geberit Monolith document7763710928149425415.indd 1 13.02.2014 16:53:27 Stil sahipleri için. Ve hayatın keyif çıkaranlar için. Yeni banyonuza güçlü ve ferah bir dokunuş katmak istiyorsunuz.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66002200 MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 8 Ürün

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com er ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ www.gunsanexclusive.com 1 Dokunarak aydınlığa yön ver... er ve Dokunmatik Seri Siyah Beyaz Krem Gümüş Metalik Bej Füme 1 Dokunmatik anahtar serileri Dokunmatik

Detaylı

K I S A K A T A L O G. T ü r k

K I S A K A T A L O G. T ü r k K I S A K A T A L O G T ü r k i d e a. İ k i f a r k l ı r e n k t e i k i y ü z m o d ü l e r f o n k s i - y o n : F ü m e r e n g i n t e k n o l o j i k c a z i b e s i y a d a b e y a z ı n y a l

Detaylı

Fan Coil Kontrol Vanaları

Fan Coil Kontrol Vanaları Fan Coil Kontrol Vanaları Fan Coil Kontrol Vanaları PN20 Küresel Kontrol Vanaları Min. 4 C - Max 95 C (Glikol

Detaylı

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 )

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 ) SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme Paket Sistem Fiyatları Temmuz.0 No ACIKLAMA Adet GSM Modülü Alternatif- ( x ) ( Ekranlı, tuştakımlı, DTMF kontrollü, giriş, çıkışlı ) GSM Modülü -: SMS yada telefon

Detaylı