Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir."

Transkript

1 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme ve toplam reaksiyonları yazın. b. Bu reaksiyonun gerçekleştiği bir voltaik hücredeki hücre diyagramını gösterin. a. İki yarı-eşitlik: Anot; yükseltgenme: Al (k) Al +3 (sulu) + 3 e - Katot; indirgenme: Zn +2 (sulu) + 2 e - Zn (k) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - Katot; indirgenme: 3 Zn +2 (sulu) + 6 e - 3Zn (k) Toplam reaksiyon: 2 Al (k) + 3 Zn +2 (sulu) 2 Al +3 (sulu) + 3Zn (k) b. Anot yarı-hücrede Al(k) yükseltgenerek Al +3 (sulu) iyonlarına dönüşmüştür; yani, hücre diyagramının sol tarafına yazılır. Zn +2 (sulu) iyonları katot yarı-hücrede indirgenerek Zn(k) metali haline geçmiştir; yani, hücre diyagramında sağ tarafa yazılır. Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Zn +2 (sulu) I Zn (k)

2 2 ÖRNEK: 2 Verilen bir hücre diyagramından redoks reaksiyonunun yazılması Bir elektrokimyasal hücre için aşağıdaki hücre diyagramı verilmektedir: Ni (k) I NiCl 2 (sulu) II Ce (ClO 4 ) 4 (sulu), Ce (ClO 4 ) 3 (sulu) I Pt (k) Elektrotlarda meydana gelen yarı-reaksiyonları ve toplam reaksiyonu yazın. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: Ce +4 (sulu) + e - Ce +3 (sulu) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: 2 Ce +4 (sulu) + 2 e - 2 Ce +3 (sulu) Toplam reaksiyon: Ni (k) + 2 Ce +4 (sulu) Ni +2 (sulu) + 2 Ce +3 (sulu) ÖRNEK: 3 Bir redoks reaksiyonunda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Cu +2 (sulu) I Cu (k) olan bir hücrede aşağıdaki reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? 2 Al (k) + 2Cu +2 (1 M) 3 Cu (k) + 2 Al +3 (1M) Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir.

3 3 E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - E = Katot; indirgenme: 3 Cu +2 (sulu) + 6 e - 3Cu (k) E =.34 V Top. reaksiyon: 2Al (k) + 3Cu +2 (1M) 2 Al +3 (1M) + 3Cu (k) E hücre =? V E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Cu+2/Cu E Al+3/Al =.34 ( 1.676) E hücre = 2.16 V E hücre > olduğundan reaksiyon kendiliğinden sağ tarafa doğru gerçekleşir. ÖRNEK: 4 Standart olmayan koşullarda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Ag (k) I Ag + (.75 M) II Hg +2 (.85 M) I Hg (s) olan bir hücrede reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir. E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Ag (k) 2 Ag + (sulu) + 2 e - E = V Katot; indirgenme: Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E = V Top. reaksiyon: 2 Ag (k) + Hg +2 (sulu) 2 Ag + (sulu) + Hg (s) E = +.54 V

4 4 Nernst eşitliği: E hücre.591 [Ag + ] 2 =.54 log 2 [Hg +2 ] [Ag + ] 2 =.75 M ve [Hg +2 ] =.85 M değerleri biliniyor E hücre [.75] 2 = log [.85] E hücre = log (.66) = x ( 2.179) E hücre = =.119 V E hücre > olduğundan, reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. ÖRNEK: 5 Bir reaksiyon için E değerlerinden E hücre potansiyelinin, ve hücre potansiyelinden G değerinin bulunması Aşağıdaki reaksiyon için, Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) a. Hücre potansiyeli nedir? E hücre =? b. Standart Gibbs enerji değişikliği ne kadardır? G =?. a. Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) E hücre =? Anot: Yükseltgenme Zn (k) Zn +2 (sulu) + 2e - E =.763 V Katot: İndirgenme Cl 2 (g) + 2e - 2 Cl - (sulu) E = V Toplam hücre reaksiyonu: Zn (k) + Cl 2 (g) Zn +2 (sulu) + 2 Cl - (sulu) E hücre = E (indirgenme yarı-hücre) E (yükseltgenme yarı-hücre) E hücre = (.763) = V

5 5 b. G =? G = z F E hücre G reaks. = z F E hücre = z E hücre mol G = ( ) = 4.94 x 1 5 J/M 1 G = 49.3 kj/m ÖRNEK: 6 Bir redoks reaksiyonunda K ve E hücre ilişkisi Sulu çözeltide 25 C de bakır metali ile demir(3) iyonları arasındaki reaksiyon için K denge sabiti nedir? E Fe+3/Fe+2 =.771, E Cu+2/Cu =.34 Cu (k) + Fe +3 (sulu) Cu +2 (sulu) + 2 Fe +2 (sulu) K =? E hücre = E (indirgenme yarım-hücre) E (yükseltgenme yarım-hücre) E hücre = E Fe+3/Fe+2 E Cu+2/Cu E hücre = =.431 V Hücrenin yük değeri, z = E hücre=.431 = ln K 2 2 x.431 ln K = = K = e 33.6 = 4 x 1 14

6 6 ÖRNEK: 7 E hücre değerinin tayini için Nernst eşitliğinin uygulanması Hücre diyagramı verilen voltaik hücrenin E hücre değeri nedir? Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre =? E Ag+/Ag =.799 V, E Fe+3/Fe+2 =.771 V voltmetre Pt tel Anot tuz köprüsü (sulu) Katot Hücre diyagramı: Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Ag+/Ag E Fe+3/Fe+2 E hücre =.799 V.771 V =.29 V Hücre reaksiyonu: Fe +2 (.1 M) + Ag + (1. M) Fe +3 (.2 M) + Ag (k) E hücre =?.592 V [Fe +3 ] E hücre =.29 - log 1 [Fe +2 ] [Ag + ]

7 7 Konsantrasyonlar: [Fe +2 ] =.1 M, [Fe +3 ] =.2 M, [Ag + ] = 1. M.2 E hücre = log.1 x 1. E hücre = x log 2 = E hücre =.11 V ÖRNEK: 8 Hücre diyagramı aşağıda verilen hücrenin, Zn I ZnSO 4 (x F), PbSO 4 (doygun) I Pb a. Konsantrasyon değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? b. Aktivite değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? Verilenler: x = 5. x 1-4, 2. x 1-3, 1. x 1-2 ve 5. x 1-2 M'dür. SO 4-2 için A = 4., Zn +2 için de A = 6. a. Zn (k) + PbSO 4 (doygun) ZnSO 4 (sulu) E hücre =? Yarı-reaksiyonlar ve standart potansiyeller, PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 Zn e - Zn E Pb+2/Pb = -.35 V E Zn+2/Zn = V Nötral bir çözeltide az miktarda HSO 4 - oluşur; bu nedenle, [SO 4-2 ] = f ZnSO4 = x = 5. x 1-4 kabul edilebilir. Kurşun elektrodun potansiyeli:.591 E = log 5. x 1-4 Pb+2 E Pb+2 = V 2 Çinko yarı-reaksiyonu için: [Zn +2 ] = 5. x 1-4

8 E Zn+2 = log E Zn+2 = -.86 V 2 5. x 1-4 Kurşun elektrot katot olduğundan E hücre = (-.86) =.68 bulunur. Soruda verilen diğer konsantrasyonlar için de aynı şekilde hücre potansiyelleri hesaplanır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda toplanmıştır. b. Zn +2 ve SO -2 4 iyonlarının aktivite katsayılarını hesaplamak için, önce, aşağıdaki eşitlikten iyonik şiddetler hesaplanır. 1 = (M 1 Z M 2 Z M 3 Z ) 2 M 1, M 2, M 3, --- çözeltideki çeşitli iyonların molar konsantrasyonlar, Z 1, Z 2, Z 3, --- bunların yükleridir. = ½ (M 1 Z M 2 Z 2 2 ) = ½ [5. x 1-4 x (2) x 1-4 x (2) 2 ] = 2. x 1-3 Sülfat için : A = 4. değeri için aktivite katsayısı hesaplanır..585 x Z A2 x - log f A = x A.585 x 2 2 x 2. x log f SO4 = x x 1-3 A = 4. f SO4 =.82 Çinko iyonunun (Zn +2 ) aktivite katsayısı da aynı eşitlikler kullanılarak hesaplanır. A = 6. f Zn =.825 Pb ve Zn elektrotları için Nernst denkleminden elektrot potansiyelleri bulunur E Pb = log = x 5. x E Zn = log = x 5. x 1-4 Bu değerlere göre hücre potansiyeli hesaplanır.

9 9 E hücre = (-.863) =.613 V Diğer konsantrasyonlar için de benzer hesaplamalarla hücre potansiyelleri aşağı- daki tabloda toplanmıştır. x E hesap (a) (b) E hesap E deneysel 5. x x x x x x x x x x (a) ko nsantrasyona göre hesaplanan hücre potansiyelleri (b) aktivite değerlerine göre hesaplanan hücre potansiyelleri (c) deneysel olarak saptanan hücre potansiyelleri Yüksek iyonik şiddetlerde (b) kolonundaki değerler, yani aktiviteye göre hesaplanan hücre potansiyelleri deneysel sonuçlara daha fazla uygunluk gösterirler. ÖRNEK: 9.1M CuSO4 çözeltisi ve 1. x 1-4 M hidrojen iyonu konsantrasyonu olabilecek kadar yeterli miktarda sülfürik asit içeren bir çözeltiden metalik bakır ayrılması için gerekli olan potansiyel nedir? Bakır ayrılması katotda olur. Ortamda kolaylıkla yükseltgenebilen maddeler bulunmadığından anot reaksiyonu, H 2 O nun O 2 'ye yükseltgenmesi reaksiyonu olacaktır. Standart potansiyeller tablosundan aşağıdaki veriler bulunur. Cu e - Cu (k) E = +.34V O 2 (g) + 4 H + + 4e - 2 H 2 O E = V Buna göre bakır elektrot için, E = log = +.281V 2.1

10 1 Oksijenin 1. atm'de çıktığı kabul edilerek oksijen elektrodunun potansiyeli: E= log = +.993V (1.)(1. x 1 ) Bu değerlerden hücre potansiyeli hesaplanır. E hücre = V =.715 V Elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki reaksiyon,.715 V'dan daha büyük bir potansiyel uygulanması durumunda gerçekleşir. 2 Cu H 2 O O 2 (g)+ 4 H Cu (k) ÖRNEK: 1 Aşağıdaki reaksiyon için: +2 Fe (k) + Cu (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M olduğunda hücre potansiyeli nedir? +2 b. Aynı hücre, [Cu ] =.3 M olduğunda, E hücre = +.76 V değerini gösteriyorsa, [Fe +2 ] ne kadadır?. Öncelikle, yarım-hücre reaksiyonları yazılarak E hücre değeri bulunur Cu (sulu) + 2e Cu (k) E =.34 V Fe +2 (sulu) + 2e - Fe (k) E = -.44 V +2 - Fe (k) Fe (sulu) + 2e E = +.44 V Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) E hücre = +.78 V a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M değerleri veriliyor. [Fe +2 ].1 Q = = = [Cu ].3

11 11 Nernst eşitliğinden E hücre hesaplanır..591 E hücre = E hücre - log Q n.591 E hücre =.78 - log.33 2 E =.78 (-.14) =.794 V hücre b. [Cu +2 ] =.3 M olduğunda, Ehücre = +.76 V değerini gösteriyorsa [Fe +2 ] =?. Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) =.78 - log Q = log Q = log Q Q = [Fe +2 ] [Fe ] 4.7 = = [Cu +2 ].3 [Fe +2 ] = 1.4 M E hücre = +.78 V ÖRNEK: 11 Gümüş elektrotlu, anot bölmesinde.1 M AgNO 3, katot bölmesinde 1 M AgNO 3 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Ag + + e - Ag (k) E 1/2 =.799 V Her iki bölmedeki gümüş iyonu konsantrasyonu (Ag+) 1M olsaydı, E 1/2 değerleri aynıdır; dolayısıyla, E hücre = V tur. Anot; yükseltgenme: Ag Ag + + e - E =? V

12 12 Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E =.799 V [Ag + ] anot. 1 Q = = =.1 [Ag + ] katot E hücre = E hücre - log Q n E hücre = n = 1 E hücre = log (.1) E hücre =.591 V Q =.1 ÖRNEK: 12 Demir elektrotlu, anot bölmesinde.1 M ve katot bölmesinde.1 M Fe +2 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Anot; yükseltgenme: Fe Fe e - E =? V Katot; indirgenme: Fe e - Fe (k) [Fe +2 ] anot.1 Q = = =.1 [Fe +2 ] katot E hücre = E hücre - log Q 2 E hücre = V n = 2 Q =.1 E hücre = log (.1) E hücre =.296 V

13 13 ÖRNEK: 13 Hücre potansiyellerine akımın etkisi Hücre diyagramı: Cd l Cd (.1) ll Cu (.1 M) l Cu Olan bir galvanik hücreden (hücre direnci 4 ohm kabul ediliyor), a..1a akım çekildiği zamanki potansiyel nedir? b. Hücrenin ters yönde.1 A akım üretmesi için gerekli potansiyel nedir? Nernst denkleminden:.1 M çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodun bulunduğu yarıpotansiyeli: hücrenin Cd E Cd = E Cd - log 2.1 E Cd = = V.1 M Cu +2 çözeltisine daldırılmış bakır elektrodu n bulunduğu yarı-hücrenin potansiyeli: E Cd = E Cu - log 2.1 E Cd = =.281 V E Cd = -.43 V E Cu =.34 V a. Nernst denklemi, Cd elektrotunun potansiyelinin V, Cu elektrotunun da V olduğunu gösterir. Buna göre hücre potansiyeli E = E Cu - E Cd = (-.462) =.743V E hücre = IR = (.1 x 4.) =.343V dur. Bu hücrenin elektromotor kuvveti (E) bir akım bulunması halinde düşer.

14 14 b. Örnekteki hücrenin ters yönde.1a akım üretmesi için gerekli potansiyel: E = E Cd E Cu = = -.743V E hücre = (.1 x 4.) = A akım alınabilmesi için Cd +2 iyonlarından metalik kadmiyum ve metalik +2 bakırdan da Cu iyonlarının oluşmasını sağlayacak V'dan daha büyük bir dış potansiyele gereksinim vardır. ÖRNEK: 14 Standart elektrot potansiyeli E değerinin ölçülmesi H 2 (g) 1 atm. H 2 (g) 1 atm. su su su su Anot Katot Katot Anot (a) (b) a. Anodun hidrojen elektrodu, katodun bakır elektrodu olduğu bir hücrede.34 V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potansiyeli E Cu+2/Cu nedir? Hücre diyagramı: + +2 Pt H 2 (g, 1 atm) H (1. M) Cu (1. M) Cu (k) E hücre =.34 V Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu =?

15 15 b. Anodun hidrojen elektrodu, katodun çinko elektrodu olduğu bir hücrede V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potans iyeli E Zn+2/Zn nedir? Hücre diyagramı: +2 + Zn (k) Zn (1. M) H (1. M) H 2 (1 atm) Pt (k) E hücre = V Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. a. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e - + 2H + E H+/H2 =. V Katot; in dirgenme: Cu +2 (1M) + 2 e - Cu (k) E Cu+2/Cu =? Toplam reaksiyon: H 2 (g) + Cu +2 (1 M) H + (1 M) + Cu (k) E hücre =.34 V hücre Cu+ H+/H2 E = E 2/Cu E.34 V = E Cu+2/Cu V E Cu+2/Cu =.34 V Standart elektrot potansiyelinin işareti pozitiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu=.34 V b. Anot; yükseltgenme: Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn=? Katot; in dirgenme: 2H + + 2e - H2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Zn (k) + 2H + Zn +2 + H (1 atm) E = -.763V hücre ano katot E = E t E E hücre = E Zn+2/Zn E H+/H2 2 hücre V = E Zn+2/Zn V E Zn+2/Zn=-.763 V

16 16 Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir Zn (1 M) + 2e Zn (s) E Zn+2/Zn = ÖRNEK: 15 Anodun kad miyum elektrodu, katodun hidrojen elektrodu olduğu bir hücrede -.43 V bir potansiyel oluştuğu görülür, standart elektrot potansiyeli E Cd+2/Cd nedir? Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1. M) H + (1. M) H 2 (1. atm) Pt (k) E hücre=.43 V Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) E hücre = E katot E anot Anot; yü kseltgenme: Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? V Katot; indirgenme: 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Cd (k) + 2 H + Cd +2 + H (g) E = -.43 V hücre H+/ Cd+2/Cd E = E H2 E.43 V 2 hücre =. E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = -.43 V Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd = -.43

17 17 ÖRNEK: 16 Çözünürlüğü az bir bileşiğin K değerinin bulunması Hücre diyagramı: sp + + Ag Ag (doygun AgI) Ag (.1 M) Ag(k) olan bir hücre ile AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. + - AgI (k) Ag (sulu) + I (sulu) K sp =? Voltmetre tuz köprüsü Anot KNO 3 (sulu) Katot k doygun AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. Anot; yükseltgenme: Ag (k) Ag + (doygun) + e - Katot; indirgenme: Toplam reaksiyon: + Ag (.1 M) + e - Ag (k) Ag + (.1 M) Ag + (doygun M) Hücre i çin Nernst denkleminden Ag + iyonlarının konsantrasyonu bulunur, ve çö-

18 18 zünürlük ürünleri eşitliğinden denge sabiti hesaplanır..591 [Ag + ] doy.agi E hücre = E hücre - log n [Ag + ].1M çöz. x = doy gun gümüş iyodür çözeltisindeki [Ag + ].591 x E hücre = E hücre - log 1.1 Doyun.417 =.592 (log x log.1).417 = log x + log log x = log.1 - = = x = [Ag ] = = 9.1 x 1-9 M + - AgI çözeltisinde Ag ve I konsantrasyonları eşit olsuğundan, K x 1-9 sp = [Ag + ] [ I - ] = (9.1 x 1-9 ) (9.1 ) K sp = 8.3 x 1-17 ÖRNEK: 17 E değerlerinden yarı-hücre potansiyellerinin hesaplanması Gümüş iyodür ile doygun olan ve iyodür aktivitesi tam 1. olan bir çözeltiye dal- sabiti K çç = dırılmış gümüş elektrotun potansiyeli nedir (AgI'ün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir)? Ag + + e - Ag (k) E = log 1 [Ag + ] [Ag + ] değerini, çözünürlük çarpımı sabitinden hesaplayabiliriz. K çç [Ag + ] = - [I ] E = V

19 19 Nernst denkleminde yerine konur : Burada E = [ I - ] log 1 K çç E = log K log [I - çç ] - [ I ] yerine 1., K sp yerine de 8.3 E = V x 1-17 konularak E değeri bulunur. Bu örnek, gümüş iyonunun indirgenmesindeki yarı-hücriyonlarının bulunması halinde daha düşük olduğunu gösterir. Bu hal, gümüş iyon- potansiyelinin, iyodür ları konsantrasyonunun azalmasının, bu iyonların indirgenme yeteneğinin de a- zalmasına sebep olması bakımından beklenen bir durumdur. ÖRNEK: M Cd çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodu bulunan bir yarı- potansiyeli hücrenin nedir? Cd e - Cd ( k) E = -.43 V Buna göre Nernst denklemi yazılır ve [Cd +2 ] yerine.1 M konsantrasyon de- yarı-hücrenin potansiyeli hesaplanır. ğeri konularak E = E - log +2 n [Cd ] E = log = (+2.) E = V Potansiyel değerinin işareti, bu yarı-hücrenin standart hidrojen elektrodu ile birarada bulunması durumunda reaksiyonun yönünü belirtir. Burada işaret negatif olduğundan kendiliğinden reaksiyon ters yönde olur. + Cd (k) + 2 H H 2 (g) + Cd +2

20 2 ÖRNEK: 19 Br 2 ile doyurulmuş.1m KBr çözeltisi içine daldırılmış platin bir elektrodun potansiyeli nedir? Buradaki yarı-hücre reaksiyonu: Br 2 (s) Br 2 (suda, doygun) Br 2 (suda,doygun) + 2e - 2 Br - E = V Tüm işlem için Nerst denklemi : [Br ] E = log 2 1. Burada Br 2 un saf sıvı içindeki aktivitesi sabittir ve 1. e eşittir. Buna göre E = log (.1) E = (- 4.) = V 2 ÖRNEK: 2.1N KBr ve 1. x 1-3 M Br 2 karışımı bir çözeltiye daldırılan platin elektrodun potansiyeli nedir? Burada, bir önceki örnekte görülen yarı-reaksiyon uygulanamaz, çünkü çözelti Br 2 ile doygun halde değildir. Aşağıdaki yarı-reaksiyon yazılır. Br2 (sulu) + 2e - 2Br - E = 1.87 V Parantez içindeki (sulu) terimi, Br 2 un tamamının çözeltide olduğunu belirtir; Yani Br - ve Br 2 çözeltisinin aktiviteleri 1. mol/lt olduğu zaman yarı-hücrenin elektrot

21 21 potansiyeli 1.87 V'dur. Oysa Br 2 un 25 C'deki sudaki çözünürlüğü sadece.18 mol/lt dir. Bu nedenle E = 1.87 V değeri, deneysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan nazari bir sisteme göre bulunmuştur. Bu değer yine de önemlidir, çünkü doymamış sistemlerin potansiyellerinin hesaplanmasına olanak verir. Buna göre, E =.591 [Br - ] log 2 [Br 2 ].591 (1. x 1-2 ) 2 E = log 2 1. x E = log.1 = V 2 Burada Br aktivitesi doygun çözeltide olduğu gibi, 1. değil, 1. x 1-3 dür. 2 ÖRNEK: 21 Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1 M) Cu +2 (1 M) Cu (k) +2 Cd /Cd elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E hücre =.743 V E Cd+2/Cd =? V Buradaki redoks reaksiyonunda bir yarım-hücre potansiyeli (E Cu+2/Cu) ve toplam reaksiyon için E hücre potansiyeli biliniyor. E Cu+2/Cu =.34 V E hücre =.743 V Bu durumda E Cd+2/Cd E hücre = E (sağ) E (sol).743 = E Cu+2/Cu E Cd+2/Cd =.34 E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = = -.43 V

22 22 ÖRNEK: 22 Hücre diyagramı: Pt I H 1. atm) I H + (1. M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E 2 ( hücre=.799 V + Ag /Ag elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E Ag+/Ag =? V Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e + 2H E H+/H2 =. V Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag =? V Toplam reaksiyon: 2A g + + H 2 (g) 2Ag (k) + 2H + E hücre=.799 V Bu durumda E Ag+/Ag E hücre = E (sağ) E (sol).799 = E Ag+/Ag E H+/H2 = E Ag+/Ag. E Ag+/Ag = V - + ÖRNEK: 23 Bir gümüş indikatör elektrotu ve bir doygun kalomel elektrotdan oluşan elektrot sistemi ile, 1 ml.2 M sodyum iyodürün.1 M gümüş nitrat ile potansiyometrik titrasyonu yapılıyor. a. Eşdeğerlik noktasından 1. ml önceki hücre potansiyeli nedir? b. Eşdeğerlik noktasındaki hücre potansiyeli nedir? c. Eşdeğerlik noktasından 1. ml sonraki hücre potansiyeli nedir? Gerekli elektrot potansiyeli verileri aşağıda verilmiştir. - - Ag I (k) +e Ag (k)+ I E = -.151V - Hg 2 Cl 2 (k) 2 Hg (s)+ 2 Cl (doygun KCl) E = +.241V

23 23 Tirasyo nda eşdeğerlik noktasında gerekli AgNO 3 (ml) miktarı: 1 x.2 AgNO 3 ml = = 2 ml.1 a. 19. ml titrant ilave edildikten sonra I - ün normal konsantrasyonu, 1 x x.1 [ I - ] = = 8.4 x 1-4 M 119 olur. Çökeleğin çözünürlüğünden ilave bir miktar daha iyodür oluşur. Bu nedenle oluşan iyodürün konsantrasyonu gümüş iyonları konsantrasyonuna eşit olacaktır, böylece toplam iyodür konsantrasyonu [ I - ] = 8.4 x [Ag + ] olur. [Ag + ] << 8.4 x 1-4 M olduğu varsayılabilir, böylece indikatör elektrotun potansiyeli hesaplanır E Ag = log 8.4 x 1 =.31V Kalomel elektrot anod ise, hücre potansiyeli bulunur E hücre = = -.21V b. Eşdeğerlik noktasında + [Ag ] = [ I - ] Gümüş iyodürün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir. K I - ] = 8.3 x 1-17 çç = [Ag + ] [ [ I - ] = [Ag + ] = 8.3 x 1-17 = 9.1 x 1-9 Buradan, E Ag = log 9.1 x 1-9 =.324 Kalomel elektrot anod olduğundan E hücre = =.83V Elektrotların polaritelerinin, titrantın ilk ilavesi ile eşdeğerlik noktası arasında değiştiğini belirtmek gerekir. Ancak böyle bir durumla çok sık karşılaşılmaz. -4

24 24 c. Eşdeğerlik noktası 1. ml geçildiğinde fazla Ag + konsantrasyonu 1. x [Ag ] = = 8.26 x 1 M [Ag ] = 8.26 x 1 + [ I - ] ~ 8.26 x 1-4 M dür. Burada gümüş elektrotun davranışı aşağıdaki denklemle açıklanır Ag + + e - Ag E =.799V 1 EAg = log [Ag + ] E Ag 1 = log =.617 V 8.26 x 1-4 E hücre = =.376 V

25 25 Tablo: Standart Elektrot Potansiyelleri, 25 C de Reaksiyon Cl 2 (g) + 2e - 2Cl - E Cl2/Cl V O 2 (g) + 4H + + 4e - 2H 2 O E O2/O V Br 2 (sulu) + 2e - 2Br - E Br2(sulu)/Br V Br 2 (sıvı) + 2e - 2Br - E Br2/Br V Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E Hg+2/Hg V Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag V Fe +3 + e - Fe +2 E Fe+3/Fe V I e - 3I - E I-/I V Cu e - Cu E Cu+2/Cu +.34 V Hg 2 Cl 2 (k) + 2e - 2Hg (sıvı) + 2Cl - E Hg2+/Hg V AgCl (k) + e - Ag (k) + Cl - E Ag+/Ag V Ag (S 2 O 3 ) e - Ag (k) + 2S 2 O 3-2 E Ag+/Ag +.1 V 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2. V AgI (k) + e - Ag (k) + I - E Ag+/Ag.151 V PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 E Pb+2/Pb.35 V Cd e - Cd (k) E Cd+2/Cd.43 V Fe e - Fe (k) E Fe+2/Fe.44 V Zn e - Zn (k) E Zn+2/Zn.763 V Al e - Al (k) E Al+3/Al V Yararlanılan Kaynaklar D.A.Skoog, D.M.West Principles of Instrumental Analysis, (second ed), pter%22-2.ppt#1

HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ

HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ 1 HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ Ref: Enstrümantal Analiz HÜCRE POTANSİYELLERİ Şekil-1'de görülen galvanik hücreye Daniell hücresi veya pili denir. Daniell hücresinin potansiyeli iki elektrolit çözeltsindeki

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK 1.3.1 Standart lektrot Potansiyeli 1.3.2 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri 1.3.3 lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

Referans elektrot kolay hazırlanır, potansiyeli küçük akımların bulunması durumunda sabit ve tekrarlanabilirdir.

Referans elektrot kolay hazırlanır, potansiyeli küçük akımların bulunması durumunda sabit ve tekrarlanabilirdir. 1 ELEKTROTLAR REFERANS ELEKTROTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, İndikatör Elekrotlar Pek çok elektroanalitik uygulamalarda elektrotlardan birinin yarı-hücre potansiyelinin bilinmesi, sabit olması ve ortamdaki

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

2. Bir titrasyonun eşdeğerlik noktasının elektrik parametrelerinden birine göre saptanmasına dayanan yöntemler.

2. Bir titrasyonun eşdeğerlik noktasının elektrik parametrelerinden birine göre saptanmasına dayanan yöntemler. 1 ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER Ref. Enstrümantal Analiz Elektroanalitik kimya, bir çözeltinin elektriksel özelliklerine dayanan bir grup kantitatif analitik yöntemleri içerir. Elektroanalitik yöntemler üç

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER)

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER) RDOKS TİTRASYONLARI (RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR) Prof. Dr. Mustafa DMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DMİR(ADU) 2009-17-RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR 1 lektriğin katılarda taşınması olayına metalik

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK 1.5.1 Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 1.5.2 Faraday ın Elektroliz Kanunları 1.5.3 Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI TANIM KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI Prof. Dr. Şaduman ŞEN Teknolojik öneme sahip metallerin, birkaç istisna dışında hemen hemen tümü tabiatta bileşik halinde bulunurlar. Başka bir deyişle metallerin doğanın

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde POTANSİYOMETRİ Elektrokimyasal hücreler; redoks reaksiyonlarının oluştuğu hücrelerdir. Bu hücrelerde potansiyel oluşması için redoks reaksiyonlarına yani elektron aktarımına gereksinim vardır. Potansiyel

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR

ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR 1 ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar Bir analitin elektrolitik yükseltgenme veya indirgenmesine dayanan üç elektroanalitik metot

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz 1 KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz Bir elektrolit çözeltisindeki elektrik iletimi, pozitif yüklü taneciklerin katoda, negatif yüklü taneciklerin de anoda göç etmeleri olayıdır. "İletkenlik"

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar

Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar 1 ELEKTROTLAR İNDİKATÖR ELEKTROTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar Potansiyometrik ölçmelerde bir referans elektrot, bir indikatör elektrot ve bir potansiyel ölçme düzeneğine gereksinim

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları)

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Dr. Muhittin Bilgili 2.3 Birimler, Sabitler ve Temel Kanunlar Elektriksel Yük, q [C],

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ ELEKTROLİZ YÖNTEMİ İLE METAL SAFLAŞTIRMA VE GERİ KAZANIMI Prof. Dr. Ümit ALVER Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Elektrokimyasal hücre

ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Elektrokimyasal hücre ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisiyle etkileşmesi ve sonucunda meydana gelen kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL KOROZYON

ELEKTROKİMYASAL KOROZYON BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü DENEY FÖYÜ ELEKTROKİMYASAL KOROZYON Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Arş. Gör. Burak KÜÇÜKELYAS 2016-2017 Bahar Dönemi Malzeme Proses Laboratuvarı

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN DENEY NO KOROZYON 6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN Arş. Gör. Mustafa DURMAZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa sınavı 2) Korozyon, korozyonun elektrokimyasal

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI

SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Sementasyonun oluşabilmesi için gerekli olan standart potansiyeller arasındaki farkların Cu 2+ -Fe iyon - metal çifti için incelenmesi, sementasyon olayının örneklenmesi

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır.

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon = çözünen madde miktarı = ağırlık çözelti hacmi hacim TİTRİMETRİ g/l, mg/l, g/ml, mg/ml 1 g =

Detaylı

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp Türkiye Korozyon Derneğinin araştırmalarına göre Türk Ekonomisindeki korozyon kayıplarının maliyetinin gayrisafi milli hasılanın %3,5-5 i arasında

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK KONUNUN AMACI VE ANAHTAR KAVRAMLAR *ORTAK İYON ETKİSİNİ TANIMLAMAK SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK *TAMPON ÇÖZELTİNİN PH INI HESAPLAMAK

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı