Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir."

Transkript

1 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme ve toplam reaksiyonları yazın. b. Bu reaksiyonun gerçekleştiği bir voltaik hücredeki hücre diyagramını gösterin. a. İki yarı-eşitlik: Anot; yükseltgenme: Al (k) Al +3 (sulu) + 3 e - Katot; indirgenme: Zn +2 (sulu) + 2 e - Zn (k) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - Katot; indirgenme: 3 Zn +2 (sulu) + 6 e - 3Zn (k) Toplam reaksiyon: 2 Al (k) + 3 Zn +2 (sulu) 2 Al +3 (sulu) + 3Zn (k) b. Anot yarı-hücrede Al(k) yükseltgenerek Al +3 (sulu) iyonlarına dönüşmüştür; yani, hücre diyagramının sol tarafına yazılır. Zn +2 (sulu) iyonları katot yarı-hücrede indirgenerek Zn(k) metali haline geçmiştir; yani, hücre diyagramında sağ tarafa yazılır. Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Zn +2 (sulu) I Zn (k)

2 2 ÖRNEK: 2 Verilen bir hücre diyagramından redoks reaksiyonunun yazılması Bir elektrokimyasal hücre için aşağıdaki hücre diyagramı verilmektedir: Ni (k) I NiCl 2 (sulu) II Ce (ClO 4 ) 4 (sulu), Ce (ClO 4 ) 3 (sulu) I Pt (k) Elektrotlarda meydana gelen yarı-reaksiyonları ve toplam reaksiyonu yazın. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: Ce +4 (sulu) + e - Ce +3 (sulu) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: 2 Ce +4 (sulu) + 2 e - 2 Ce +3 (sulu) Toplam reaksiyon: Ni (k) + 2 Ce +4 (sulu) Ni +2 (sulu) + 2 Ce +3 (sulu) ÖRNEK: 3 Bir redoks reaksiyonunda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Cu +2 (sulu) I Cu (k) olan bir hücrede aşağıdaki reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? 2 Al (k) + 2Cu +2 (1 M) 3 Cu (k) + 2 Al +3 (1M) Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir.

3 3 E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - E = Katot; indirgenme: 3 Cu +2 (sulu) + 6 e - 3Cu (k) E =.34 V Top. reaksiyon: 2Al (k) + 3Cu +2 (1M) 2 Al +3 (1M) + 3Cu (k) E hücre =? V E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Cu+2/Cu E Al+3/Al =.34 ( 1.676) E hücre = 2.16 V E hücre > olduğundan reaksiyon kendiliğinden sağ tarafa doğru gerçekleşir. ÖRNEK: 4 Standart olmayan koşullarda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Ag (k) I Ag + (.75 M) II Hg +2 (.85 M) I Hg (s) olan bir hücrede reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir. E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Ag (k) 2 Ag + (sulu) + 2 e - E = V Katot; indirgenme: Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E = V Top. reaksiyon: 2 Ag (k) + Hg +2 (sulu) 2 Ag + (sulu) + Hg (s) E = +.54 V

4 4 Nernst eşitliği: E hücre.591 [Ag + ] 2 =.54 log 2 [Hg +2 ] [Ag + ] 2 =.75 M ve [Hg +2 ] =.85 M değerleri biliniyor E hücre [.75] 2 = log [.85] E hücre = log (.66) = x ( 2.179) E hücre = =.119 V E hücre > olduğundan, reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. ÖRNEK: 5 Bir reaksiyon için E değerlerinden E hücre potansiyelinin, ve hücre potansiyelinden G değerinin bulunması Aşağıdaki reaksiyon için, Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) a. Hücre potansiyeli nedir? E hücre =? b. Standart Gibbs enerji değişikliği ne kadardır? G =?. a. Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) E hücre =? Anot: Yükseltgenme Zn (k) Zn +2 (sulu) + 2e - E =.763 V Katot: İndirgenme Cl 2 (g) + 2e - 2 Cl - (sulu) E = V Toplam hücre reaksiyonu: Zn (k) + Cl 2 (g) Zn +2 (sulu) + 2 Cl - (sulu) E hücre = E (indirgenme yarı-hücre) E (yükseltgenme yarı-hücre) E hücre = (.763) = V

5 5 b. G =? G = z F E hücre G reaks. = z F E hücre = z E hücre mol G = ( ) = 4.94 x 1 5 J/M 1 G = 49.3 kj/m ÖRNEK: 6 Bir redoks reaksiyonunda K ve E hücre ilişkisi Sulu çözeltide 25 C de bakır metali ile demir(3) iyonları arasındaki reaksiyon için K denge sabiti nedir? E Fe+3/Fe+2 =.771, E Cu+2/Cu =.34 Cu (k) + Fe +3 (sulu) Cu +2 (sulu) + 2 Fe +2 (sulu) K =? E hücre = E (indirgenme yarım-hücre) E (yükseltgenme yarım-hücre) E hücre = E Fe+3/Fe+2 E Cu+2/Cu E hücre = =.431 V Hücrenin yük değeri, z = E hücre=.431 = ln K 2 2 x.431 ln K = = K = e 33.6 = 4 x 1 14

6 6 ÖRNEK: 7 E hücre değerinin tayini için Nernst eşitliğinin uygulanması Hücre diyagramı verilen voltaik hücrenin E hücre değeri nedir? Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre =? E Ag+/Ag =.799 V, E Fe+3/Fe+2 =.771 V voltmetre Pt tel Anot tuz köprüsü (sulu) Katot Hücre diyagramı: Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Ag+/Ag E Fe+3/Fe+2 E hücre =.799 V.771 V =.29 V Hücre reaksiyonu: Fe +2 (.1 M) + Ag + (1. M) Fe +3 (.2 M) + Ag (k) E hücre =?.592 V [Fe +3 ] E hücre =.29 - log 1 [Fe +2 ] [Ag + ]

7 7 Konsantrasyonlar: [Fe +2 ] =.1 M, [Fe +3 ] =.2 M, [Ag + ] = 1. M.2 E hücre = log.1 x 1. E hücre = x log 2 = E hücre =.11 V ÖRNEK: 8 Hücre diyagramı aşağıda verilen hücrenin, Zn I ZnSO 4 (x F), PbSO 4 (doygun) I Pb a. Konsantrasyon değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? b. Aktivite değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? Verilenler: x = 5. x 1-4, 2. x 1-3, 1. x 1-2 ve 5. x 1-2 M'dür. SO 4-2 için A = 4., Zn +2 için de A = 6. a. Zn (k) + PbSO 4 (doygun) ZnSO 4 (sulu) E hücre =? Yarı-reaksiyonlar ve standart potansiyeller, PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 Zn e - Zn E Pb+2/Pb = -.35 V E Zn+2/Zn = V Nötral bir çözeltide az miktarda HSO 4 - oluşur; bu nedenle, [SO 4-2 ] = f ZnSO4 = x = 5. x 1-4 kabul edilebilir. Kurşun elektrodun potansiyeli:.591 E = log 5. x 1-4 Pb+2 E Pb+2 = V 2 Çinko yarı-reaksiyonu için: [Zn +2 ] = 5. x 1-4

8 E Zn+2 = log E Zn+2 = -.86 V 2 5. x 1-4 Kurşun elektrot katot olduğundan E hücre = (-.86) =.68 bulunur. Soruda verilen diğer konsantrasyonlar için de aynı şekilde hücre potansiyelleri hesaplanır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda toplanmıştır. b. Zn +2 ve SO -2 4 iyonlarının aktivite katsayılarını hesaplamak için, önce, aşağıdaki eşitlikten iyonik şiddetler hesaplanır. 1 = (M 1 Z M 2 Z M 3 Z ) 2 M 1, M 2, M 3, --- çözeltideki çeşitli iyonların molar konsantrasyonlar, Z 1, Z 2, Z 3, --- bunların yükleridir. = ½ (M 1 Z M 2 Z 2 2 ) = ½ [5. x 1-4 x (2) x 1-4 x (2) 2 ] = 2. x 1-3 Sülfat için : A = 4. değeri için aktivite katsayısı hesaplanır..585 x Z A2 x - log f A = x A.585 x 2 2 x 2. x log f SO4 = x x 1-3 A = 4. f SO4 =.82 Çinko iyonunun (Zn +2 ) aktivite katsayısı da aynı eşitlikler kullanılarak hesaplanır. A = 6. f Zn =.825 Pb ve Zn elektrotları için Nernst denkleminden elektrot potansiyelleri bulunur E Pb = log = x 5. x E Zn = log = x 5. x 1-4 Bu değerlere göre hücre potansiyeli hesaplanır.

9 9 E hücre = (-.863) =.613 V Diğer konsantrasyonlar için de benzer hesaplamalarla hücre potansiyelleri aşağı- daki tabloda toplanmıştır. x E hesap (a) (b) E hesap E deneysel 5. x x x x x x x x x x (a) ko nsantrasyona göre hesaplanan hücre potansiyelleri (b) aktivite değerlerine göre hesaplanan hücre potansiyelleri (c) deneysel olarak saptanan hücre potansiyelleri Yüksek iyonik şiddetlerde (b) kolonundaki değerler, yani aktiviteye göre hesaplanan hücre potansiyelleri deneysel sonuçlara daha fazla uygunluk gösterirler. ÖRNEK: 9.1M CuSO4 çözeltisi ve 1. x 1-4 M hidrojen iyonu konsantrasyonu olabilecek kadar yeterli miktarda sülfürik asit içeren bir çözeltiden metalik bakır ayrılması için gerekli olan potansiyel nedir? Bakır ayrılması katotda olur. Ortamda kolaylıkla yükseltgenebilen maddeler bulunmadığından anot reaksiyonu, H 2 O nun O 2 'ye yükseltgenmesi reaksiyonu olacaktır. Standart potansiyeller tablosundan aşağıdaki veriler bulunur. Cu e - Cu (k) E = +.34V O 2 (g) + 4 H + + 4e - 2 H 2 O E = V Buna göre bakır elektrot için, E = log = +.281V 2.1

10 1 Oksijenin 1. atm'de çıktığı kabul edilerek oksijen elektrodunun potansiyeli: E= log = +.993V (1.)(1. x 1 ) Bu değerlerden hücre potansiyeli hesaplanır. E hücre = V =.715 V Elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki reaksiyon,.715 V'dan daha büyük bir potansiyel uygulanması durumunda gerçekleşir. 2 Cu H 2 O O 2 (g)+ 4 H Cu (k) ÖRNEK: 1 Aşağıdaki reaksiyon için: +2 Fe (k) + Cu (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M olduğunda hücre potansiyeli nedir? +2 b. Aynı hücre, [Cu ] =.3 M olduğunda, E hücre = +.76 V değerini gösteriyorsa, [Fe +2 ] ne kadadır?. Öncelikle, yarım-hücre reaksiyonları yazılarak E hücre değeri bulunur Cu (sulu) + 2e Cu (k) E =.34 V Fe +2 (sulu) + 2e - Fe (k) E = -.44 V +2 - Fe (k) Fe (sulu) + 2e E = +.44 V Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) E hücre = +.78 V a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M değerleri veriliyor. [Fe +2 ].1 Q = = = [Cu ].3

11 11 Nernst eşitliğinden E hücre hesaplanır..591 E hücre = E hücre - log Q n.591 E hücre =.78 - log.33 2 E =.78 (-.14) =.794 V hücre b. [Cu +2 ] =.3 M olduğunda, Ehücre = +.76 V değerini gösteriyorsa [Fe +2 ] =?. Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) =.78 - log Q = log Q = log Q Q = [Fe +2 ] [Fe ] 4.7 = = [Cu +2 ].3 [Fe +2 ] = 1.4 M E hücre = +.78 V ÖRNEK: 11 Gümüş elektrotlu, anot bölmesinde.1 M AgNO 3, katot bölmesinde 1 M AgNO 3 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Ag + + e - Ag (k) E 1/2 =.799 V Her iki bölmedeki gümüş iyonu konsantrasyonu (Ag+) 1M olsaydı, E 1/2 değerleri aynıdır; dolayısıyla, E hücre = V tur. Anot; yükseltgenme: Ag Ag + + e - E =? V

12 12 Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E =.799 V [Ag + ] anot. 1 Q = = =.1 [Ag + ] katot E hücre = E hücre - log Q n E hücre = n = 1 E hücre = log (.1) E hücre =.591 V Q =.1 ÖRNEK: 12 Demir elektrotlu, anot bölmesinde.1 M ve katot bölmesinde.1 M Fe +2 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Anot; yükseltgenme: Fe Fe e - E =? V Katot; indirgenme: Fe e - Fe (k) [Fe +2 ] anot.1 Q = = =.1 [Fe +2 ] katot E hücre = E hücre - log Q 2 E hücre = V n = 2 Q =.1 E hücre = log (.1) E hücre =.296 V

13 13 ÖRNEK: 13 Hücre potansiyellerine akımın etkisi Hücre diyagramı: Cd l Cd (.1) ll Cu (.1 M) l Cu Olan bir galvanik hücreden (hücre direnci 4 ohm kabul ediliyor), a..1a akım çekildiği zamanki potansiyel nedir? b. Hücrenin ters yönde.1 A akım üretmesi için gerekli potansiyel nedir? Nernst denkleminden:.1 M çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodun bulunduğu yarıpotansiyeli: hücrenin Cd E Cd = E Cd - log 2.1 E Cd = = V.1 M Cu +2 çözeltisine daldırılmış bakır elektrodu n bulunduğu yarı-hücrenin potansiyeli: E Cd = E Cu - log 2.1 E Cd = =.281 V E Cd = -.43 V E Cu =.34 V a. Nernst denklemi, Cd elektrotunun potansiyelinin V, Cu elektrotunun da V olduğunu gösterir. Buna göre hücre potansiyeli E = E Cu - E Cd = (-.462) =.743V E hücre = IR = (.1 x 4.) =.343V dur. Bu hücrenin elektromotor kuvveti (E) bir akım bulunması halinde düşer.

14 14 b. Örnekteki hücrenin ters yönde.1a akım üretmesi için gerekli potansiyel: E = E Cd E Cu = = -.743V E hücre = (.1 x 4.) = A akım alınabilmesi için Cd +2 iyonlarından metalik kadmiyum ve metalik +2 bakırdan da Cu iyonlarının oluşmasını sağlayacak V'dan daha büyük bir dış potansiyele gereksinim vardır. ÖRNEK: 14 Standart elektrot potansiyeli E değerinin ölçülmesi H 2 (g) 1 atm. H 2 (g) 1 atm. su su su su Anot Katot Katot Anot (a) (b) a. Anodun hidrojen elektrodu, katodun bakır elektrodu olduğu bir hücrede.34 V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potansiyeli E Cu+2/Cu nedir? Hücre diyagramı: + +2 Pt H 2 (g, 1 atm) H (1. M) Cu (1. M) Cu (k) E hücre =.34 V Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu =?

15 15 b. Anodun hidrojen elektrodu, katodun çinko elektrodu olduğu bir hücrede V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potans iyeli E Zn+2/Zn nedir? Hücre diyagramı: +2 + Zn (k) Zn (1. M) H (1. M) H 2 (1 atm) Pt (k) E hücre = V Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. a. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e - + 2H + E H+/H2 =. V Katot; in dirgenme: Cu +2 (1M) + 2 e - Cu (k) E Cu+2/Cu =? Toplam reaksiyon: H 2 (g) + Cu +2 (1 M) H + (1 M) + Cu (k) E hücre =.34 V hücre Cu+ H+/H2 E = E 2/Cu E.34 V = E Cu+2/Cu V E Cu+2/Cu =.34 V Standart elektrot potansiyelinin işareti pozitiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu=.34 V b. Anot; yükseltgenme: Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn=? Katot; in dirgenme: 2H + + 2e - H2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Zn (k) + 2H + Zn +2 + H (1 atm) E = -.763V hücre ano katot E = E t E E hücre = E Zn+2/Zn E H+/H2 2 hücre V = E Zn+2/Zn V E Zn+2/Zn=-.763 V

16 16 Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir Zn (1 M) + 2e Zn (s) E Zn+2/Zn = ÖRNEK: 15 Anodun kad miyum elektrodu, katodun hidrojen elektrodu olduğu bir hücrede -.43 V bir potansiyel oluştuğu görülür, standart elektrot potansiyeli E Cd+2/Cd nedir? Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1. M) H + (1. M) H 2 (1. atm) Pt (k) E hücre=.43 V Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) E hücre = E katot E anot Anot; yü kseltgenme: Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? V Katot; indirgenme: 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Cd (k) + 2 H + Cd +2 + H (g) E = -.43 V hücre H+/ Cd+2/Cd E = E H2 E.43 V 2 hücre =. E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = -.43 V Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd = -.43

17 17 ÖRNEK: 16 Çözünürlüğü az bir bileşiğin K değerinin bulunması Hücre diyagramı: sp + + Ag Ag (doygun AgI) Ag (.1 M) Ag(k) olan bir hücre ile AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. + - AgI (k) Ag (sulu) + I (sulu) K sp =? Voltmetre tuz köprüsü Anot KNO 3 (sulu) Katot k doygun AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. Anot; yükseltgenme: Ag (k) Ag + (doygun) + e - Katot; indirgenme: Toplam reaksiyon: + Ag (.1 M) + e - Ag (k) Ag + (.1 M) Ag + (doygun M) Hücre i çin Nernst denkleminden Ag + iyonlarının konsantrasyonu bulunur, ve çö-

18 18 zünürlük ürünleri eşitliğinden denge sabiti hesaplanır..591 [Ag + ] doy.agi E hücre = E hücre - log n [Ag + ].1M çöz. x = doy gun gümüş iyodür çözeltisindeki [Ag + ].591 x E hücre = E hücre - log 1.1 Doyun.417 =.592 (log x log.1).417 = log x + log log x = log.1 - = = x = [Ag ] = = 9.1 x 1-9 M + - AgI çözeltisinde Ag ve I konsantrasyonları eşit olsuğundan, K x 1-9 sp = [Ag + ] [ I - ] = (9.1 x 1-9 ) (9.1 ) K sp = 8.3 x 1-17 ÖRNEK: 17 E değerlerinden yarı-hücre potansiyellerinin hesaplanması Gümüş iyodür ile doygun olan ve iyodür aktivitesi tam 1. olan bir çözeltiye dal- sabiti K çç = dırılmış gümüş elektrotun potansiyeli nedir (AgI'ün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir)? Ag + + e - Ag (k) E = log 1 [Ag + ] [Ag + ] değerini, çözünürlük çarpımı sabitinden hesaplayabiliriz. K çç [Ag + ] = - [I ] E = V

19 19 Nernst denkleminde yerine konur : Burada E = [ I - ] log 1 K çç E = log K log [I - çç ] - [ I ] yerine 1., K sp yerine de 8.3 E = V x 1-17 konularak E değeri bulunur. Bu örnek, gümüş iyonunun indirgenmesindeki yarı-hücriyonlarının bulunması halinde daha düşük olduğunu gösterir. Bu hal, gümüş iyon- potansiyelinin, iyodür ları konsantrasyonunun azalmasının, bu iyonların indirgenme yeteneğinin de a- zalmasına sebep olması bakımından beklenen bir durumdur. ÖRNEK: M Cd çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodu bulunan bir yarı- potansiyeli hücrenin nedir? Cd e - Cd ( k) E = -.43 V Buna göre Nernst denklemi yazılır ve [Cd +2 ] yerine.1 M konsantrasyon de- yarı-hücrenin potansiyeli hesaplanır. ğeri konularak E = E - log +2 n [Cd ] E = log = (+2.) E = V Potansiyel değerinin işareti, bu yarı-hücrenin standart hidrojen elektrodu ile birarada bulunması durumunda reaksiyonun yönünü belirtir. Burada işaret negatif olduğundan kendiliğinden reaksiyon ters yönde olur. + Cd (k) + 2 H H 2 (g) + Cd +2

20 2 ÖRNEK: 19 Br 2 ile doyurulmuş.1m KBr çözeltisi içine daldırılmış platin bir elektrodun potansiyeli nedir? Buradaki yarı-hücre reaksiyonu: Br 2 (s) Br 2 (suda, doygun) Br 2 (suda,doygun) + 2e - 2 Br - E = V Tüm işlem için Nerst denklemi : [Br ] E = log 2 1. Burada Br 2 un saf sıvı içindeki aktivitesi sabittir ve 1. e eşittir. Buna göre E = log (.1) E = (- 4.) = V 2 ÖRNEK: 2.1N KBr ve 1. x 1-3 M Br 2 karışımı bir çözeltiye daldırılan platin elektrodun potansiyeli nedir? Burada, bir önceki örnekte görülen yarı-reaksiyon uygulanamaz, çünkü çözelti Br 2 ile doygun halde değildir. Aşağıdaki yarı-reaksiyon yazılır. Br2 (sulu) + 2e - 2Br - E = 1.87 V Parantez içindeki (sulu) terimi, Br 2 un tamamının çözeltide olduğunu belirtir; Yani Br - ve Br 2 çözeltisinin aktiviteleri 1. mol/lt olduğu zaman yarı-hücrenin elektrot

21 21 potansiyeli 1.87 V'dur. Oysa Br 2 un 25 C'deki sudaki çözünürlüğü sadece.18 mol/lt dir. Bu nedenle E = 1.87 V değeri, deneysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan nazari bir sisteme göre bulunmuştur. Bu değer yine de önemlidir, çünkü doymamış sistemlerin potansiyellerinin hesaplanmasına olanak verir. Buna göre, E =.591 [Br - ] log 2 [Br 2 ].591 (1. x 1-2 ) 2 E = log 2 1. x E = log.1 = V 2 Burada Br aktivitesi doygun çözeltide olduğu gibi, 1. değil, 1. x 1-3 dür. 2 ÖRNEK: 21 Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1 M) Cu +2 (1 M) Cu (k) +2 Cd /Cd elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E hücre =.743 V E Cd+2/Cd =? V Buradaki redoks reaksiyonunda bir yarım-hücre potansiyeli (E Cu+2/Cu) ve toplam reaksiyon için E hücre potansiyeli biliniyor. E Cu+2/Cu =.34 V E hücre =.743 V Bu durumda E Cd+2/Cd E hücre = E (sağ) E (sol).743 = E Cu+2/Cu E Cd+2/Cd =.34 E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = = -.43 V

22 22 ÖRNEK: 22 Hücre diyagramı: Pt I H 1. atm) I H + (1. M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E 2 ( hücre=.799 V + Ag /Ag elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E Ag+/Ag =? V Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e + 2H E H+/H2 =. V Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag =? V Toplam reaksiyon: 2A g + + H 2 (g) 2Ag (k) + 2H + E hücre=.799 V Bu durumda E Ag+/Ag E hücre = E (sağ) E (sol).799 = E Ag+/Ag E H+/H2 = E Ag+/Ag. E Ag+/Ag = V - + ÖRNEK: 23 Bir gümüş indikatör elektrotu ve bir doygun kalomel elektrotdan oluşan elektrot sistemi ile, 1 ml.2 M sodyum iyodürün.1 M gümüş nitrat ile potansiyometrik titrasyonu yapılıyor. a. Eşdeğerlik noktasından 1. ml önceki hücre potansiyeli nedir? b. Eşdeğerlik noktasındaki hücre potansiyeli nedir? c. Eşdeğerlik noktasından 1. ml sonraki hücre potansiyeli nedir? Gerekli elektrot potansiyeli verileri aşağıda verilmiştir. - - Ag I (k) +e Ag (k)+ I E = -.151V - Hg 2 Cl 2 (k) 2 Hg (s)+ 2 Cl (doygun KCl) E = +.241V

23 23 Tirasyo nda eşdeğerlik noktasında gerekli AgNO 3 (ml) miktarı: 1 x.2 AgNO 3 ml = = 2 ml.1 a. 19. ml titrant ilave edildikten sonra I - ün normal konsantrasyonu, 1 x x.1 [ I - ] = = 8.4 x 1-4 M 119 olur. Çökeleğin çözünürlüğünden ilave bir miktar daha iyodür oluşur. Bu nedenle oluşan iyodürün konsantrasyonu gümüş iyonları konsantrasyonuna eşit olacaktır, böylece toplam iyodür konsantrasyonu [ I - ] = 8.4 x [Ag + ] olur. [Ag + ] << 8.4 x 1-4 M olduğu varsayılabilir, böylece indikatör elektrotun potansiyeli hesaplanır E Ag = log 8.4 x 1 =.31V Kalomel elektrot anod ise, hücre potansiyeli bulunur E hücre = = -.21V b. Eşdeğerlik noktasında + [Ag ] = [ I - ] Gümüş iyodürün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir. K I - ] = 8.3 x 1-17 çç = [Ag + ] [ [ I - ] = [Ag + ] = 8.3 x 1-17 = 9.1 x 1-9 Buradan, E Ag = log 9.1 x 1-9 =.324 Kalomel elektrot anod olduğundan E hücre = =.83V Elektrotların polaritelerinin, titrantın ilk ilavesi ile eşdeğerlik noktası arasında değiştiğini belirtmek gerekir. Ancak böyle bir durumla çok sık karşılaşılmaz. -4

24 24 c. Eşdeğerlik noktası 1. ml geçildiğinde fazla Ag + konsantrasyonu 1. x [Ag ] = = 8.26 x 1 M [Ag ] = 8.26 x 1 + [ I - ] ~ 8.26 x 1-4 M dür. Burada gümüş elektrotun davranışı aşağıdaki denklemle açıklanır Ag + + e - Ag E =.799V 1 EAg = log [Ag + ] E Ag 1 = log =.617 V 8.26 x 1-4 E hücre = =.376 V

25 25 Tablo: Standart Elektrot Potansiyelleri, 25 C de Reaksiyon Cl 2 (g) + 2e - 2Cl - E Cl2/Cl V O 2 (g) + 4H + + 4e - 2H 2 O E O2/O V Br 2 (sulu) + 2e - 2Br - E Br2(sulu)/Br V Br 2 (sıvı) + 2e - 2Br - E Br2/Br V Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E Hg+2/Hg V Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag V Fe +3 + e - Fe +2 E Fe+3/Fe V I e - 3I - E I-/I V Cu e - Cu E Cu+2/Cu +.34 V Hg 2 Cl 2 (k) + 2e - 2Hg (sıvı) + 2Cl - E Hg2+/Hg V AgCl (k) + e - Ag (k) + Cl - E Ag+/Ag V Ag (S 2 O 3 ) e - Ag (k) + 2S 2 O 3-2 E Ag+/Ag +.1 V 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2. V AgI (k) + e - Ag (k) + I - E Ag+/Ag.151 V PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 E Pb+2/Pb.35 V Cd e - Cd (k) E Cd+2/Cd.43 V Fe e - Fe (k) E Fe+2/Fe.44 V Zn e - Zn (k) E Zn+2/Zn.763 V Al e - Al (k) E Al+3/Al V Yararlanılan Kaynaklar D.A.Skoog, D.M.West Principles of Instrumental Analysis, (second ed), pter%22-2.ppt#1

HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ

HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ 1 HÜCRE VE ELEKTROT POTANSİYELLERİ Ref: Enstrümantal Analiz HÜCRE POTANSİYELLERİ Şekil-1'de görülen galvanik hücreye Daniell hücresi veya pili denir. Daniell hücresinin potansiyeli iki elektrolit çözeltsindeki

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

Referans elektrot kolay hazırlanır, potansiyeli küçük akımların bulunması durumunda sabit ve tekrarlanabilirdir.

Referans elektrot kolay hazırlanır, potansiyeli küçük akımların bulunması durumunda sabit ve tekrarlanabilirdir. 1 ELEKTROTLAR REFERANS ELEKTROTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, İndikatör Elekrotlar Pek çok elektroanalitik uygulamalarda elektrotlardan birinin yarı-hücre potansiyelinin bilinmesi, sabit olması ve ortamdaki

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

2. Bir titrasyonun eşdeğerlik noktasının elektrik parametrelerinden birine göre saptanmasına dayanan yöntemler.

2. Bir titrasyonun eşdeğerlik noktasının elektrik parametrelerinden birine göre saptanmasına dayanan yöntemler. 1 ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER Ref. Enstrümantal Analiz Elektroanalitik kimya, bir çözeltinin elektriksel özelliklerine dayanan bir grup kantitatif analitik yöntemleri içerir. Elektroanalitik yöntemler üç

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER)

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER) RDOKS TİTRASYONLARI (RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR) Prof. Dr. Mustafa DMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DMİR(ADU) 2009-17-RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR 1 lektriğin katılarda taşınması olayına metalik

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR

ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR 1 ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK METOTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar Bir analitin elektrolitik yükseltgenme veya indirgenmesine dayanan üç elektroanalitik metot

Detaylı

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz 1 KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz Bir elektrolit çözeltisindeki elektrik iletimi, pozitif yüklü taneciklerin katoda, negatif yüklü taneciklerin de anoda göç etmeleri olayıdır. "İletkenlik"

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar

Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar 1 ELEKTROTLAR İNDİKATÖR ELEKTROTLAR Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar Potansiyometrik ölçmelerde bir referans elektrot, bir indikatör elektrot ve bir potansiyel ölçme düzeneğine gereksinim

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FÖYÜ ELEKTROLİZ YÖNTEMİ İLE METAL SAFLAŞTIRMA VE GERİ KAZANIMI Prof. Dr. Ümit ALVER Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN DENEY NO KOROZYON 6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN Arş. Gör. Mustafa DURMAZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa sınavı 2) Korozyon, korozyonun elektrokimyasal

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI

SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI SEMENTASYON DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Sementasyonun oluşabilmesi için gerekli olan standart potansiyeller arasındaki farkların Cu 2+ -Fe iyon - metal çifti için incelenmesi, sementasyon olayının örneklenmesi

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp Türkiye Korozyon Derneğinin araştırmalarına göre Türk Ekonomisindeki korozyon kayıplarının maliyetinin gayrisafi milli hasılanın %3,5-5 i arasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI

KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI Bugün yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarını bitirmeye çalışacağız. Sıradaki konumuz geçiş metalleri olacak. Geçen ders pillerin ΔE 0 ından

Detaylı

Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş

Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar Petrucci Harwood Herring 8. Baskıdan Çeviri Bölüm 5: Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş Çeviri Editörleri Tahsin Uyar Serpil Aksoy Slide 1 of 43 İçerik 1. Sulu Çözeltilerin

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

a) Asidik ortamlarda katot reaksiyonu hidrojen iyonu redüksiyonu ile gerçekleşir. Hidrojen çıkışı için elektrolit ph derecesinin küçük olması gerekir.

a) Asidik ortamlarda katot reaksiyonu hidrojen iyonu redüksiyonu ile gerçekleşir. Hidrojen çıkışı için elektrolit ph derecesinin küçük olması gerekir. BÖLÜM - 6 KOROZYON Korozyon metallerin çevresi ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu metalik özelliklerini kaybetmesi olayıdır. Metaller doğada genellikle oksit ve sülfür bileşikleri

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

DEMĐRĐN DOĞAL ÇEVRĐMĐ ŞEMATĐK KOROZYON HÜCRELERĐ

DEMĐRĐN DOĞAL ÇEVRĐMĐ ŞEMATĐK KOROZYON HÜCRELERĐ 17.12.2014 Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır. Bütün metaller doğada mineral olarak bulundukları

Detaylı

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı Öğrenme hedefleri ve temel beceriler: Bölüm 15 Kimyasal Denge Kimyasal denge ile ne kastedildiğini anlamak ve reaksiyon oranları ile nasıl ilgili olduğunu inceler Herhangi bir reaksiyon için denge sabiti

Detaylı

Hücrenin Membrane Potansiyeli. Aslı AYKAÇ, PhD

Hücrenin Membrane Potansiyeli. Aslı AYKAÇ, PhD Hücrenin Membrane Potansiyeli Aslı AYKAÇ, PhD Çoğu hayvan hücresi membranının içi ve dışı arasında elektriksel potansiyel bir fark vardır... Dinlenim halinde oldukları zaman bile Dinlenim potansiyeli «resting

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas Cd +2, Bi +3 2. Grup Katyonlar As +3, Sb +3, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grupta, asitli ortamda

Detaylı

Örneğin kondüktometrik(iletkenlik ölçen) yöntemler bulk analizlerdir ortamdaki her çeşit iyonun toplam derisimi iletkenlik üzerine etkindir.

Örneğin kondüktometrik(iletkenlik ölçen) yöntemler bulk analizlerdir ortamdaki her çeşit iyonun toplam derisimi iletkenlik üzerine etkindir. Eektrokimyasal Analiz Yöntemleri nin Sınıflandırılması Elektrokimyasal analiz yöntemleri genel olarak yığınsal (bulk) ve yüzeyler arası (interfacial) olarak ikiye ayrılabilir. Yığınsal yöntemlerde elde

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KATODİK KORUMA AKIM İHTİYACI DEĞERLENDİRME RAPORU

HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KATODİK KORUMA AKIM İHTİYACI DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KATODİK KORUMA AKIM İHTİYACI DEĞERLENDİRME RAPORU Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Timur KOÇ 10.04.2014 DEĞERLENDİRME RAPORU Haliç Metro Geçiş Köprüsü çelik ayaklarına uygulanacak

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme dayanımını artırmak amacıyla, halk

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989, 5220 D. B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) sudaki

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

GEOCHEMISTRY, GROUNDWATER AND POLLUTION SECOND EDITION, C.A.J. APPELO & D. POSTMA

GEOCHEMISTRY, GROUNDWATER AND POLLUTION SECOND EDITION, C.A.J. APPELO & D. POSTMA GEOCHEMISTRY, GROUNDWATER AND POLLUTION SECOND EDITION, C.A.J. APPELO & D. POSTMA Temel özellikler, ** Redoks reaksiyonları elektron transfer reaksiyonlarıdır, ** Elektronlar serbest halde bulunmazlar,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN Mayıs 01 Davutpaşa - İstanbul 1 İYON DEĞİŞTİRİCİ DİZAYN NOTLARI Sudaki belirli artı veya eksi yüklü iyonların sudan alınarak yerine aynı yüke sahip başka iyonların suya verilmesi,

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir?

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir? 2013-2014 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Genel Kimya Sınavı Soruları 23.01.2014 TEST SRUSU: 40 soru (50 PUAN) KLASİK SRULAR 5 soru 50 Puan 1. Bilimsel yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır?

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

KALAY İYODÜRLER. 1. Deneyin Amacı

KALAY İYODÜRLER. 1. Deneyin Amacı 3 DENEY KALAY İYODÜRLER 1. Deneyin Amacı p bloğu elementlerinde yükseltgenme sayıları ikişer ikişer değişir ve grup boyunca düşük yükseltgenme basamağının kararlılığı artar. Örneğin IV A grubunda, karbon

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Konu seçimi Bisikletim yaşlanıyor mu? Kimya konusu ile ilişkilendirme Đndirgenme ve Yükseltgenme Ders Süresi: 80 dk Günlük Hayatla Đlişkisi Günlük hayatta karşılaştığımız bir çok olayın kimya ile ilgisinin

Detaylı