Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir."

Transkript

1 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme ve toplam reaksiyonları yazın. b. Bu reaksiyonun gerçekleştiği bir voltaik hücredeki hücre diyagramını gösterin. a. İki yarı-eşitlik: Anot; yükseltgenme: Al (k) Al +3 (sulu) + 3 e - Katot; indirgenme: Zn +2 (sulu) + 2 e - Zn (k) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - Katot; indirgenme: 3 Zn +2 (sulu) + 6 e - 3Zn (k) Toplam reaksiyon: 2 Al (k) + 3 Zn +2 (sulu) 2 Al +3 (sulu) + 3Zn (k) b. Anot yarı-hücrede Al(k) yükseltgenerek Al +3 (sulu) iyonlarına dönüşmüştür; yani, hücre diyagramının sol tarafına yazılır. Zn +2 (sulu) iyonları katot yarı-hücrede indirgenerek Zn(k) metali haline geçmiştir; yani, hücre diyagramında sağ tarafa yazılır. Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Zn +2 (sulu) I Zn (k)

2 2 ÖRNEK: 2 Verilen bir hücre diyagramından redoks reaksiyonunun yazılması Bir elektrokimyasal hücre için aşağıdaki hücre diyagramı verilmektedir: Ni (k) I NiCl 2 (sulu) II Ce (ClO 4 ) 4 (sulu), Ce (ClO 4 ) 3 (sulu) I Pt (k) Elektrotlarda meydana gelen yarı-reaksiyonları ve toplam reaksiyonu yazın. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: Ce +4 (sulu) + e - Ce +3 (sulu) Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşit değildir; toplam reaksiyonu yazabilmek için önce elektron sayılarının eşitliği sağlanır. Anot; yükseltgenme: Ni (k) Ni +2 (sulu) + 2 e - Katot; indirgenme: 2 Ce +4 (sulu) + 2 e - 2 Ce +3 (sulu) Toplam reaksiyon: Ni (k) + 2 Ce +4 (sulu) Ni +2 (sulu) + 2 Ce +3 (sulu) ÖRNEK: 3 Bir redoks reaksiyonunda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Al (k) I Al +3 (sulu) II Cu +2 (sulu) I Cu (k) olan bir hücrede aşağıdaki reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? 2 Al (k) + 2Cu +2 (1 M) 3 Cu (k) + 2 Al +3 (1M) Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir.

3 3 E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Al (k) 2 Al +3 (sulu) + 6 e - E = Katot; indirgenme: 3 Cu +2 (sulu) + 6 e - 3Cu (k) E =.34 V Top. reaksiyon: 2Al (k) + 3Cu +2 (1M) 2 Al +3 (1M) + 3Cu (k) E hücre =? V E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Cu+2/Cu E Al+3/Al =.34 ( 1.676) E hücre = 2.16 V E hücre > olduğundan reaksiyon kendiliğinden sağ tarafa doğru gerçekleşir. ÖRNEK: 4 Standart olmayan koşullarda kendiliğinden reaksiyon Hücre diyagramı: Ag (k) I Ag + (.75 M) II Hg +2 (.85 M) I Hg (s) olan bir hücrede reaksiyon kendiliğinden gerçekleşebilir mi? Reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşebilmesi için E hücre değerinin sıfırdan büyük olması gerekir. E verilerinden E hücre değeri bulunur. Anot; yükseltgenme: 2 Ag (k) 2 Ag + (sulu) + 2 e - E = V Katot; indirgenme: Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E = V Top. reaksiyon: 2 Ag (k) + Hg +2 (sulu) 2 Ag + (sulu) + Hg (s) E = +.54 V

4 4 Nernst eşitliği: E hücre.591 [Ag + ] 2 =.54 log 2 [Hg +2 ] [Ag + ] 2 =.75 M ve [Hg +2 ] =.85 M değerleri biliniyor E hücre [.75] 2 = log [.85] E hücre = log (.66) = x ( 2.179) E hücre = =.119 V E hücre > olduğundan, reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. ÖRNEK: 5 Bir reaksiyon için E değerlerinden E hücre potansiyelinin, ve hücre potansiyelinden G değerinin bulunması Aşağıdaki reaksiyon için, Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) a. Hücre potansiyeli nedir? E hücre =? b. Standart Gibbs enerji değişikliği ne kadardır? G =?. a. Zn (k) + Cl 2 (g, 1 atm) ZnCl 2 (sulu, 1 M) E hücre =? Anot: Yükseltgenme Zn (k) Zn +2 (sulu) + 2e - E =.763 V Katot: İndirgenme Cl 2 (g) + 2e - 2 Cl - (sulu) E = V Toplam hücre reaksiyonu: Zn (k) + Cl 2 (g) Zn +2 (sulu) + 2 Cl - (sulu) E hücre = E (indirgenme yarı-hücre) E (yükseltgenme yarı-hücre) E hücre = (.763) = V

5 5 b. G =? G = z F E hücre G reaks. = z F E hücre = z E hücre mol G = ( ) = 4.94 x 1 5 J/M 1 G = 49.3 kj/m ÖRNEK: 6 Bir redoks reaksiyonunda K ve E hücre ilişkisi Sulu çözeltide 25 C de bakır metali ile demir(3) iyonları arasındaki reaksiyon için K denge sabiti nedir? E Fe+3/Fe+2 =.771, E Cu+2/Cu =.34 Cu (k) + Fe +3 (sulu) Cu +2 (sulu) + 2 Fe +2 (sulu) K =? E hücre = E (indirgenme yarım-hücre) E (yükseltgenme yarım-hücre) E hücre = E Fe+3/Fe+2 E Cu+2/Cu E hücre = =.431 V Hücrenin yük değeri, z = E hücre=.431 = ln K 2 2 x.431 ln K = = K = e 33.6 = 4 x 1 14

6 6 ÖRNEK: 7 E hücre değerinin tayini için Nernst eşitliğinin uygulanması Hücre diyagramı verilen voltaik hücrenin E hücre değeri nedir? Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre =? E Ag+/Ag =.799 V, E Fe+3/Fe+2 =.771 V voltmetre Pt tel Anot tuz köprüsü (sulu) Katot Hücre diyagramı: Pt I Fe +2 (.1 M), Fe +3 (.2 M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E hücre = E (katot) E (anot) E hücre = E Ag+/Ag E Fe+3/Fe+2 E hücre =.799 V.771 V =.29 V Hücre reaksiyonu: Fe +2 (.1 M) + Ag + (1. M) Fe +3 (.2 M) + Ag (k) E hücre =?.592 V [Fe +3 ] E hücre =.29 - log 1 [Fe +2 ] [Ag + ]

7 7 Konsantrasyonlar: [Fe +2 ] =.1 M, [Fe +3 ] =.2 M, [Ag + ] = 1. M.2 E hücre = log.1 x 1. E hücre = x log 2 = E hücre =.11 V ÖRNEK: 8 Hücre diyagramı aşağıda verilen hücrenin, Zn I ZnSO 4 (x F), PbSO 4 (doygun) I Pb a. Konsantrasyon değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? b. Aktivite değerleri kullanılarak hesaplanan potansiyeli nedir? Verilenler: x = 5. x 1-4, 2. x 1-3, 1. x 1-2 ve 5. x 1-2 M'dür. SO 4-2 için A = 4., Zn +2 için de A = 6. a. Zn (k) + PbSO 4 (doygun) ZnSO 4 (sulu) E hücre =? Yarı-reaksiyonlar ve standart potansiyeller, PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 Zn e - Zn E Pb+2/Pb = -.35 V E Zn+2/Zn = V Nötral bir çözeltide az miktarda HSO 4 - oluşur; bu nedenle, [SO 4-2 ] = f ZnSO4 = x = 5. x 1-4 kabul edilebilir. Kurşun elektrodun potansiyeli:.591 E = log 5. x 1-4 Pb+2 E Pb+2 = V 2 Çinko yarı-reaksiyonu için: [Zn +2 ] = 5. x 1-4

8 E Zn+2 = log E Zn+2 = -.86 V 2 5. x 1-4 Kurşun elektrot katot olduğundan E hücre = (-.86) =.68 bulunur. Soruda verilen diğer konsantrasyonlar için de aynı şekilde hücre potansiyelleri hesaplanır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda toplanmıştır. b. Zn +2 ve SO -2 4 iyonlarının aktivite katsayılarını hesaplamak için, önce, aşağıdaki eşitlikten iyonik şiddetler hesaplanır. 1 = (M 1 Z M 2 Z M 3 Z ) 2 M 1, M 2, M 3, --- çözeltideki çeşitli iyonların molar konsantrasyonlar, Z 1, Z 2, Z 3, --- bunların yükleridir. = ½ (M 1 Z M 2 Z 2 2 ) = ½ [5. x 1-4 x (2) x 1-4 x (2) 2 ] = 2. x 1-3 Sülfat için : A = 4. değeri için aktivite katsayısı hesaplanır..585 x Z A2 x - log f A = x A.585 x 2 2 x 2. x log f SO4 = x x 1-3 A = 4. f SO4 =.82 Çinko iyonunun (Zn +2 ) aktivite katsayısı da aynı eşitlikler kullanılarak hesaplanır. A = 6. f Zn =.825 Pb ve Zn elektrotları için Nernst denkleminden elektrot potansiyelleri bulunur E Pb = log = x 5. x E Zn = log = x 5. x 1-4 Bu değerlere göre hücre potansiyeli hesaplanır.

9 9 E hücre = (-.863) =.613 V Diğer konsantrasyonlar için de benzer hesaplamalarla hücre potansiyelleri aşağı- daki tabloda toplanmıştır. x E hesap (a) (b) E hesap E deneysel 5. x x x x x x x x x x (a) ko nsantrasyona göre hesaplanan hücre potansiyelleri (b) aktivite değerlerine göre hesaplanan hücre potansiyelleri (c) deneysel olarak saptanan hücre potansiyelleri Yüksek iyonik şiddetlerde (b) kolonundaki değerler, yani aktiviteye göre hesaplanan hücre potansiyelleri deneysel sonuçlara daha fazla uygunluk gösterirler. ÖRNEK: 9.1M CuSO4 çözeltisi ve 1. x 1-4 M hidrojen iyonu konsantrasyonu olabilecek kadar yeterli miktarda sülfürik asit içeren bir çözeltiden metalik bakır ayrılması için gerekli olan potansiyel nedir? Bakır ayrılması katotda olur. Ortamda kolaylıkla yükseltgenebilen maddeler bulunmadığından anot reaksiyonu, H 2 O nun O 2 'ye yükseltgenmesi reaksiyonu olacaktır. Standart potansiyeller tablosundan aşağıdaki veriler bulunur. Cu e - Cu (k) E = +.34V O 2 (g) + 4 H + + 4e - 2 H 2 O E = V Buna göre bakır elektrot için, E = log = +.281V 2.1

10 1 Oksijenin 1. atm'de çıktığı kabul edilerek oksijen elektrodunun potansiyeli: E= log = +.993V (1.)(1. x 1 ) Bu değerlerden hücre potansiyeli hesaplanır. E hücre = V =.715 V Elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki reaksiyon,.715 V'dan daha büyük bir potansiyel uygulanması durumunda gerçekleşir. 2 Cu H 2 O O 2 (g)+ 4 H Cu (k) ÖRNEK: 1 Aşağıdaki reaksiyon için: +2 Fe (k) + Cu (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M olduğunda hücre potansiyeli nedir? +2 b. Aynı hücre, [Cu ] =.3 M olduğunda, E hücre = +.76 V değerini gösteriyorsa, [Fe +2 ] ne kadadır?. Öncelikle, yarım-hücre reaksiyonları yazılarak E hücre değeri bulunur Cu (sulu) + 2e Cu (k) E =.34 V Fe +2 (sulu) + 2e - Fe (k) E = -.44 V +2 - Fe (k) Fe (sulu) + 2e E = +.44 V Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) E hücre = +.78 V a. [Cu +2 ] =.3 M, [Fe +2 ] =.1 M değerleri veriliyor. [Fe +2 ].1 Q = = = [Cu ].3

11 11 Nernst eşitliğinden E hücre hesaplanır..591 E hücre = E hücre - log Q n.591 E hücre =.78 - log.33 2 E =.78 (-.14) =.794 V hücre b. [Cu +2 ] =.3 M olduğunda, Ehücre = +.76 V değerini gösteriyorsa [Fe +2 ] =?. Fe (k) + Cu +2 (sulu) Fe +2 (sulu) + Cu (k) =.78 - log Q = log Q = log Q Q = [Fe +2 ] [Fe ] 4.7 = = [Cu +2 ].3 [Fe +2 ] = 1.4 M E hücre = +.78 V ÖRNEK: 11 Gümüş elektrotlu, anot bölmesinde.1 M AgNO 3, katot bölmesinde 1 M AgNO 3 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Ag + + e - Ag (k) E 1/2 =.799 V Her iki bölmedeki gümüş iyonu konsantrasyonu (Ag+) 1M olsaydı, E 1/2 değerleri aynıdır; dolayısıyla, E hücre = V tur. Anot; yükseltgenme: Ag Ag + + e - E =? V

12 12 Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E =.799 V [Ag + ] anot. 1 Q = = =.1 [Ag + ] katot E hücre = E hücre - log Q n E hücre = n = 1 E hücre = log (.1) E hücre =.591 V Q =.1 ÖRNEK: 12 Demir elektrotlu, anot bölmesinde.1 M ve katot bölmesinde.1 M Fe +2 çözeltisi bulunan bir hücrenin E hücre =? V Anot; yükseltgenme: Fe Fe e - E =? V Katot; indirgenme: Fe e - Fe (k) [Fe +2 ] anot.1 Q = = =.1 [Fe +2 ] katot E hücre = E hücre - log Q 2 E hücre = V n = 2 Q =.1 E hücre = log (.1) E hücre =.296 V

13 13 ÖRNEK: 13 Hücre potansiyellerine akımın etkisi Hücre diyagramı: Cd l Cd (.1) ll Cu (.1 M) l Cu Olan bir galvanik hücreden (hücre direnci 4 ohm kabul ediliyor), a..1a akım çekildiği zamanki potansiyel nedir? b. Hücrenin ters yönde.1 A akım üretmesi için gerekli potansiyel nedir? Nernst denkleminden:.1 M çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodun bulunduğu yarıpotansiyeli: hücrenin Cd E Cd = E Cd - log 2.1 E Cd = = V.1 M Cu +2 çözeltisine daldırılmış bakır elektrodu n bulunduğu yarı-hücrenin potansiyeli: E Cd = E Cu - log 2.1 E Cd = =.281 V E Cd = -.43 V E Cu =.34 V a. Nernst denklemi, Cd elektrotunun potansiyelinin V, Cu elektrotunun da V olduğunu gösterir. Buna göre hücre potansiyeli E = E Cu - E Cd = (-.462) =.743V E hücre = IR = (.1 x 4.) =.343V dur. Bu hücrenin elektromotor kuvveti (E) bir akım bulunması halinde düşer.

14 14 b. Örnekteki hücrenin ters yönde.1a akım üretmesi için gerekli potansiyel: E = E Cd E Cu = = -.743V E hücre = (.1 x 4.) = A akım alınabilmesi için Cd +2 iyonlarından metalik kadmiyum ve metalik +2 bakırdan da Cu iyonlarının oluşmasını sağlayacak V'dan daha büyük bir dış potansiyele gereksinim vardır. ÖRNEK: 14 Standart elektrot potansiyeli E değerinin ölçülmesi H 2 (g) 1 atm. H 2 (g) 1 atm. su su su su Anot Katot Katot Anot (a) (b) a. Anodun hidrojen elektrodu, katodun bakır elektrodu olduğu bir hücrede.34 V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potansiyeli E Cu+2/Cu nedir? Hücre diyagramı: + +2 Pt H 2 (g, 1 atm) H (1. M) Cu (1. M) Cu (k) E hücre =.34 V Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu =?

15 15 b. Anodun hidrojen elektrodu, katodun çinko elektrodu olduğu bir hücrede V bir potansiyel oluştuğu görülür; standart elektrot potans iyeli E Zn+2/Zn nedir? Hücre diyagramı: +2 + Zn (k) Zn (1. M) H (1. M) H 2 (1 atm) Pt (k) E hücre = V Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. a. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e - + 2H + E H+/H2 =. V Katot; in dirgenme: Cu +2 (1M) + 2 e - Cu (k) E Cu+2/Cu =? Toplam reaksiyon: H 2 (g) + Cu +2 (1 M) H + (1 M) + Cu (k) E hücre =.34 V hücre Cu+ H+/H2 E = E 2/Cu E.34 V = E Cu+2/Cu V E Cu+2/Cu =.34 V Standart elektrot potansiyelinin işareti pozitiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cu e - Cu (k) E Cu+2/Cu=.34 V b. Anot; yükseltgenme: Zn (s) Zn +2 (1 M) + 2e - E Zn+2/Zn=? Katot; in dirgenme: 2H + + 2e - H2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Zn (k) + 2H + Zn +2 + H (1 atm) E = -.763V hücre ano katot E = E t E E hücre = E Zn+2/Zn E H+/H2 2 hücre V = E Zn+2/Zn V E Zn+2/Zn=-.763 V

16 16 Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir Zn (1 M) + 2e Zn (s) E Zn+2/Zn = ÖRNEK: 15 Anodun kad miyum elektrodu, katodun hidrojen elektrodu olduğu bir hücrede -.43 V bir potansiyel oluştuğu görülür, standart elektrot potansiyeli E Cd+2/Cd nedir? Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1. M) H + (1. M) H 2 (1. atm) Pt (k) E hücre=.43 V Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? Standa rt hücre potansiyeli, E hücre: iki standart elektrottan oluşan bir hücrenin po- tansiyel farkıdır. E hücre = E katot (sağ) E anot (sol) E hücre = E katot E anot Anot; yü kseltgenme: Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd =? V Katot; indirgenme: 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2 =. V Toplam reaksiyon: Cd (k) + 2 H + Cd +2 + H (g) E = -.43 V hücre H+/ Cd+2/Cd E = E H2 E.43 V 2 hücre =. E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = -.43 V Standart elektrot potansiyelinin işareti negatiftir; aşağıdaki eşitlik yazılabilir. Cd (k) Cd e - E Cd+2/Cd = -.43

17 17 ÖRNEK: 16 Çözünürlüğü az bir bileşiğin K değerinin bulunması Hücre diyagramı: sp + + Ag Ag (doygun AgI) Ag (.1 M) Ag(k) olan bir hücre ile AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. + - AgI (k) Ag (sulu) + I (sulu) K sp =? Voltmetre tuz köprüsü Anot KNO 3 (sulu) Katot k doygun AgI bileşiğinin K sp değerinin bulunması. Anot; yükseltgenme: Ag (k) Ag + (doygun) + e - Katot; indirgenme: Toplam reaksiyon: + Ag (.1 M) + e - Ag (k) Ag + (.1 M) Ag + (doygun M) Hücre i çin Nernst denkleminden Ag + iyonlarının konsantrasyonu bulunur, ve çö-

18 18 zünürlük ürünleri eşitliğinden denge sabiti hesaplanır..591 [Ag + ] doy.agi E hücre = E hücre - log n [Ag + ].1M çöz. x = doy gun gümüş iyodür çözeltisindeki [Ag + ].591 x E hücre = E hücre - log 1.1 Doyun.417 =.592 (log x log.1).417 = log x + log log x = log.1 - = = x = [Ag ] = = 9.1 x 1-9 M + - AgI çözeltisinde Ag ve I konsantrasyonları eşit olsuğundan, K x 1-9 sp = [Ag + ] [ I - ] = (9.1 x 1-9 ) (9.1 ) K sp = 8.3 x 1-17 ÖRNEK: 17 E değerlerinden yarı-hücre potansiyellerinin hesaplanması Gümüş iyodür ile doygun olan ve iyodür aktivitesi tam 1. olan bir çözeltiye dal- sabiti K çç = dırılmış gümüş elektrotun potansiyeli nedir (AgI'ün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir)? Ag + + e - Ag (k) E = log 1 [Ag + ] [Ag + ] değerini, çözünürlük çarpımı sabitinden hesaplayabiliriz. K çç [Ag + ] = - [I ] E = V

19 19 Nernst denkleminde yerine konur : Burada E = [ I - ] log 1 K çç E = log K log [I - çç ] - [ I ] yerine 1., K sp yerine de 8.3 E = V x 1-17 konularak E değeri bulunur. Bu örnek, gümüş iyonunun indirgenmesindeki yarı-hücriyonlarının bulunması halinde daha düşük olduğunu gösterir. Bu hal, gümüş iyon- potansiyelinin, iyodür ları konsantrasyonunun azalmasının, bu iyonların indirgenme yeteneğinin de a- zalmasına sebep olması bakımından beklenen bir durumdur. ÖRNEK: M Cd çözeltisine daldırılmış kadmiyum elektrodu bulunan bir yarı- potansiyeli hücrenin nedir? Cd e - Cd ( k) E = -.43 V Buna göre Nernst denklemi yazılır ve [Cd +2 ] yerine.1 M konsantrasyon de- yarı-hücrenin potansiyeli hesaplanır. ğeri konularak E = E - log +2 n [Cd ] E = log = (+2.) E = V Potansiyel değerinin işareti, bu yarı-hücrenin standart hidrojen elektrodu ile birarada bulunması durumunda reaksiyonun yönünü belirtir. Burada işaret negatif olduğundan kendiliğinden reaksiyon ters yönde olur. + Cd (k) + 2 H H 2 (g) + Cd +2

20 2 ÖRNEK: 19 Br 2 ile doyurulmuş.1m KBr çözeltisi içine daldırılmış platin bir elektrodun potansiyeli nedir? Buradaki yarı-hücre reaksiyonu: Br 2 (s) Br 2 (suda, doygun) Br 2 (suda,doygun) + 2e - 2 Br - E = V Tüm işlem için Nerst denklemi : [Br ] E = log 2 1. Burada Br 2 un saf sıvı içindeki aktivitesi sabittir ve 1. e eşittir. Buna göre E = log (.1) E = (- 4.) = V 2 ÖRNEK: 2.1N KBr ve 1. x 1-3 M Br 2 karışımı bir çözeltiye daldırılan platin elektrodun potansiyeli nedir? Burada, bir önceki örnekte görülen yarı-reaksiyon uygulanamaz, çünkü çözelti Br 2 ile doygun halde değildir. Aşağıdaki yarı-reaksiyon yazılır. Br2 (sulu) + 2e - 2Br - E = 1.87 V Parantez içindeki (sulu) terimi, Br 2 un tamamının çözeltide olduğunu belirtir; Yani Br - ve Br 2 çözeltisinin aktiviteleri 1. mol/lt olduğu zaman yarı-hücrenin elektrot

21 21 potansiyeli 1.87 V'dur. Oysa Br 2 un 25 C'deki sudaki çözünürlüğü sadece.18 mol/lt dir. Bu nedenle E = 1.87 V değeri, deneysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan nazari bir sisteme göre bulunmuştur. Bu değer yine de önemlidir, çünkü doymamış sistemlerin potansiyellerinin hesaplanmasına olanak verir. Buna göre, E =.591 [Br - ] log 2 [Br 2 ].591 (1. x 1-2 ) 2 E = log 2 1. x E = log.1 = V 2 Burada Br aktivitesi doygun çözeltide olduğu gibi, 1. değil, 1. x 1-3 dür. 2 ÖRNEK: 21 Hücre diyagramı: Cd (k) Cd +2 (1 M) Cu +2 (1 M) Cu (k) +2 Cd /Cd elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E hücre =.743 V E Cd+2/Cd =? V Buradaki redoks reaksiyonunda bir yarım-hücre potansiyeli (E Cu+2/Cu) ve toplam reaksiyon için E hücre potansiyeli biliniyor. E Cu+2/Cu =.34 V E hücre =.743 V Bu durumda E Cd+2/Cd E hücre = E (sağ) E (sol).743 = E Cu+2/Cu E Cd+2/Cd =.34 E Cd+2/Cd E Cd+2/Cd = = -.43 V

22 22 ÖRNEK: 22 Hücre diyagramı: Pt I H 1. atm) I H + (1. M) II Ag + (1. M) I Ag (k) E 2 ( hücre=.799 V + Ag /Ag elektrodunun standart elektrot potansiyeli nedir? E Ag+/Ag =? V Anot; yükseltgenme: H 2 (g) 2e + 2H E H+/H2 =. V Katot; indirgenme: Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag =? V Toplam reaksiyon: 2A g + + H 2 (g) 2Ag (k) + 2H + E hücre=.799 V Bu durumda E Ag+/Ag E hücre = E (sağ) E (sol).799 = E Ag+/Ag E H+/H2 = E Ag+/Ag. E Ag+/Ag = V - + ÖRNEK: 23 Bir gümüş indikatör elektrotu ve bir doygun kalomel elektrotdan oluşan elektrot sistemi ile, 1 ml.2 M sodyum iyodürün.1 M gümüş nitrat ile potansiyometrik titrasyonu yapılıyor. a. Eşdeğerlik noktasından 1. ml önceki hücre potansiyeli nedir? b. Eşdeğerlik noktasındaki hücre potansiyeli nedir? c. Eşdeğerlik noktasından 1. ml sonraki hücre potansiyeli nedir? Gerekli elektrot potansiyeli verileri aşağıda verilmiştir. - - Ag I (k) +e Ag (k)+ I E = -.151V - Hg 2 Cl 2 (k) 2 Hg (s)+ 2 Cl (doygun KCl) E = +.241V

23 23 Tirasyo nda eşdeğerlik noktasında gerekli AgNO 3 (ml) miktarı: 1 x.2 AgNO 3 ml = = 2 ml.1 a. 19. ml titrant ilave edildikten sonra I - ün normal konsantrasyonu, 1 x x.1 [ I - ] = = 8.4 x 1-4 M 119 olur. Çökeleğin çözünürlüğünden ilave bir miktar daha iyodür oluşur. Bu nedenle oluşan iyodürün konsantrasyonu gümüş iyonları konsantrasyonuna eşit olacaktır, böylece toplam iyodür konsantrasyonu [ I - ] = 8.4 x [Ag + ] olur. [Ag + ] << 8.4 x 1-4 M olduğu varsayılabilir, böylece indikatör elektrotun potansiyeli hesaplanır E Ag = log 8.4 x 1 =.31V Kalomel elektrot anod ise, hücre potansiyeli bulunur E hücre = = -.21V b. Eşdeğerlik noktasında + [Ag ] = [ I - ] Gümüş iyodürün çözünürlük çarpımı 8.3 x 1-17 dir. K I - ] = 8.3 x 1-17 çç = [Ag + ] [ [ I - ] = [Ag + ] = 8.3 x 1-17 = 9.1 x 1-9 Buradan, E Ag = log 9.1 x 1-9 =.324 Kalomel elektrot anod olduğundan E hücre = =.83V Elektrotların polaritelerinin, titrantın ilk ilavesi ile eşdeğerlik noktası arasında değiştiğini belirtmek gerekir. Ancak böyle bir durumla çok sık karşılaşılmaz. -4

24 24 c. Eşdeğerlik noktası 1. ml geçildiğinde fazla Ag + konsantrasyonu 1. x [Ag ] = = 8.26 x 1 M [Ag ] = 8.26 x 1 + [ I - ] ~ 8.26 x 1-4 M dür. Burada gümüş elektrotun davranışı aşağıdaki denklemle açıklanır Ag + + e - Ag E =.799V 1 EAg = log [Ag + ] E Ag 1 = log =.617 V 8.26 x 1-4 E hücre = =.376 V

25 25 Tablo: Standart Elektrot Potansiyelleri, 25 C de Reaksiyon Cl 2 (g) + 2e - 2Cl - E Cl2/Cl V O 2 (g) + 4H + + 4e - 2H 2 O E O2/O V Br 2 (sulu) + 2e - 2Br - E Br2(sulu)/Br V Br 2 (sıvı) + 2e - 2Br - E Br2/Br V Hg +2 (sulu) + 2 e - Hg (s) E Hg+2/Hg V Ag + + e - Ag (k) E Ag+/Ag V Fe +3 + e - Fe +2 E Fe+3/Fe V I e - 3I - E I-/I V Cu e - Cu E Cu+2/Cu +.34 V Hg 2 Cl 2 (k) + 2e - 2Hg (sıvı) + 2Cl - E Hg2+/Hg V AgCl (k) + e - Ag (k) + Cl - E Ag+/Ag V Ag (S 2 O 3 ) e - Ag (k) + 2S 2 O 3-2 E Ag+/Ag +.1 V 2H + + 2e - H 2 (g) E H+/H2. V AgI (k) + e - Ag (k) + I - E Ag+/Ag.151 V PbSO 4 (k) + 2e - Pb (k) + SO 4-2 E Pb+2/Pb.35 V Cd e - Cd (k) E Cd+2/Cd.43 V Fe e - Fe (k) E Fe+2/Fe.44 V Zn e - Zn (k) E Zn+2/Zn.763 V Al e - Al (k) E Al+3/Al V Yararlanılan Kaynaklar D.A.Skoog, D.M.West Principles of Instrumental Analysis, (second ed), pter%22-2.ppt#1

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FİGEN TIRNAKSIZ ir sistemin tektür (homojen) bir parçası olan ve sistemin diğer parçalarından kesin bir sınırla ayrılmış olan bölüme faz denir. Bu tanıma göre bir kap içindeki

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı