İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ. Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-27 POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ. Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarlannın ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. 1. Baskı Haziran 1998 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. Faks E. Posta (212) /303 (212) tr-ito.com BASKI RENK AJANS BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel.: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisinin 1980'ii yıllann ortalanndan itibaren süratle dışa açılması ile birlikte, dış ticaret hacmimizde hızlı bir yükselme görülmüştür. 1990'İ! yıllann başlanndan itibaren de işadamalanmızın yabancı ülkelerde yatınm yapma eğilimi artmış ve çok sayıda Türk işadamı çeşitli ülkelerde firma kurarak bu ülkelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Özellikle, Doğu Bioku'nun dağılması Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yeni fırsatlann doğmasına yoiaçmıştır. Bu fırsatlan değerlendirmek isteyen Türk girişimcilen bu bölgelerdeki ülkelere yönelmiş ve buralarda önemli yatınmlar yapmışlardır. İlk başlarda bavul ticareti yolu ile başlayan ticari ilişkiler daha sonra yeni oluşmakta olan özel teşebbüs ile ortak iş yapma şeklini almıştır. Bu süreç içerisinde, ekonomik yönden hızlı bir gelişme kaydeden ve süratle serbest piyasa ekonomisine geçen Polonya, sahip olduğu 40 milyona yakın nüfus potansiyeli ile önemli bir ilgi odağı olmuştur yıllanndan itibaren çok sayıda Türk ginşimcisi bu ülke piyasasında iş yapmaya başlamıştır. Odamız, Türk girişimcilerinin yatınm yapmalan açısından potansiyel arzeden ülke piyasalannı tanıtmak ve bu ülkelerde halen faaliyet gösteren firmalanmızm sorunlannın çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar kapsamına Polonya da dahil edilerek, bu kitap hazırlanmıştır. Yurt dışında yatınm yaparak dışa açılmayı amaçlayan ve Polonya piyasasına girmeyi düşünen firmaianmıza rehber olacağını ümit ettiğimiz bu kitabımızın tüm girişimcilerimize faydalı olmasını diler, çalışmalar esnasında gerekli desteği sağlayan T.C. Varşova Büyükelçisi Sayın Solmaz Günaydın, T.C. Varşova Ticaret Müsavin Sayın Selçuk Yargıcı ve Polonya-Türkıye İşadamlan Derneği yetkililerine, aynca konuya ilgi göstererek yardımlannı esirgemeyen Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Kısım sorumlusu Sayın Konsolos Tomasz Zdulski ve çalışmayı gerçekleştiren Odamız ekibine teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER AMAÇ VE YÖNTEM BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. COĞRAFİ, SİYASİ VE DEMOGRAFİK YAPISI Coğrafya ve İklim Nüfus ve Demografik Yapı POLONYA TARİHİ SİYASAL YAPI EKONOMİK YAPI Genel Ekonomik Durum Başlıca Sektörler Sanayi Sektörü Tanm Sektörü İnşaat Sektörü Turizm Sektörü Özelleştirme DIŞ TİCARET Genel Olarak Dış Ticaret İhracat İthalat POLONYA AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 33 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ 1. TÜRKİYE VE POLONYA ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER Türkiye-Polonya Ticareti İhracat: İthalat: Diğer Ekonomik-Ticari İlişkileri Türkiye'nin Polonya'dan Gerçekleştirdiği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Kota Uygulanması: Ekonomik İşbirliği: Özel Hesaplar TÜRKİYE - POLONYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 44

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YABANCI SERMAYE İLE İLGİLİ MEVZUAT 1. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURMA Genel Bilgiler Şirket Kurma Prosedürü YABANCI SERMAYE MEVZUATI VERGİ MEVZUATI Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Katma Değer Vergisi Emlak Vergisi Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Türkiye - Polonya Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması DIŞ TİCARET MEVZUATI Gümrük Mevzuatı Yılı Gümrük Vergileri Tarifesi İthalat İzni İhracat İzni İthalat ve İhracat İçin Gerekli Belgeler İthalat İçin Gerekli Belgeler İhracat İçin Gerekli Belgeler İthalat Rejimi Ürün Standarttan Serbest Bölgeler Özel Ekonomik Bölgeler 68 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YABANCI SERMAYE 1. GENEL OLARAK YABANCI SERMAYE POLONYA'DAKİ BAŞLICA YATIRIMLAR YABANCI YATIRIMLARIN YAPISI Yabancı Yatırımlann Sektörel Dağılımı Yabancı Yatınmların Ülkelere Göre Dağılımı POLONYA'DAKİ TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Genel Durum Türk Girişimcilerin Profili Sorunlar Türk Girişimcilerinin Beklentileri Sonuç ve Öneriler 84

8 BEŞİNCİ BÖLÜM İŞADAMLARI İÇİN YARARLI BİLGİLER 1. ÜLKEYE GİDİŞ Ulaşım Vize ve Gümrük İşlemleri GÜNLÜK YAŞAM Yerel Ulaşım İş Saatleri ve Tatiller Haberleşme Otel Rehberi Önemli Telefonlar Diğer Yararlı Bilgiler YARARLI ADRESLER Türkiye Temsilciliği Polonya'nın Türkiye'deki Temsilcilikleri Resmi Daireler ve Kurumlar Finans Kuruluşlan Yayın Organlan 104 EKLER E K.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR 107 E K.2. POLONYA'DA BULUNAN TÜRK FİRMALARI 110 EK: YILINDA POLONYA'NIN TÜRK MALLARINA UYGULADIĞI GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 123 KAYNAKÇA...'. 127

9

10 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1 TEMEL EKONOliİK GÖSTERGELER 20 TABLO 'DA SEKTÖRLER İTİBARİYLE SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI VE KOMPOZİSYONU 23 TABLO 3 BAZI SANAYİ mmullerl ÜRETİM MİKTARLARI 23 TABLO 4 TARIMSAL ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI 24 TABLO 0 ÖZELLEŞTİRME ALANII^DAKİ GELİŞMELER 26 TABLO 6 ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 27 TABLO 7 İHRACATIM MADDELER İTİBARÎYLE DAĞILIMI 29 TABLO 8 İTHALATIN MADDELER İTİBARİYLE DAĞILIMI :31:':::-^^^v TABLO 9 TÖRKİYE POLONYA DIŞ TİCARETİ 38 TABLO 10 BAŞLICA MADDELER İTİBARİYLE POLONYA'YA İHRACATIMIZ 41 TABLO 11 BAŞLICA MADDELER İTİBARİYLE POLONYA'DAN İTHALATIMIZ A2 TABLO 12 AB MENŞELİ BAZI GIDA MADDELERİNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 62 TABLO 13 POLONYA'DA İLK 10 SIRAYI ALAM YABANCI YATIRIMCILAR i 74 TABLO YILININ ÖNEMLİ YATIRIMCILARI 75 TABLO 1S YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI 76 TABLO 16 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 77 TABLO 17 FAALİYET ALANLARI İTİBARİYLE TÜRK FİRIVIALARINJN SAYISI M

11

12 AMAÇ VE YÖNTEM Polonya Ülke Profili ve Polonya'daki Türk Girişimcileri isimli bu çalışma 1997 yılında Ukrayna, Azerbaycan ve Romanya ile başlatılan araştırmalanmızın bir devamı niteliğindedir. Bu araştırmalanmızla; ülkemiz yatınmcılan için potansiyel arzeden ülkelerin ekonomik durumu, yabancı sermaye ve yatınm mevzuatlan başta olmak üzere ticari yaşamı ilgilendiren mevzuat incelenerek, bu pazarlara ilgi duyan firmalanmıza yol göstermek, aynca bu piyasalarda halen faaliyet gösteren firmalanmızın tecrübelerinden diğer firmalanmızın da faydalanmasını sağlamaktır. Aynca bu çalışma ile yurt dışında faaliyet gösteren firmalanmızın potansiyelinin ve sorunlarının tespit edilerek ilgililere iletilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması da amaçlanmaktadır. Araştırma, üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birinci aşama, masabaşı çalışmalar ile raporun genel bilgiler kısmının yazılması ve saha çalışmalan için hazırlık yapılması; ikinci aşama Polonya'ya gidilerek saha çalışmalan yapılması ve üçüncü aşama da masabaşı derlenen bilgiler ile saha çalışmalan sonucu elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilerek raporun yazıldığı safhadır. İlk aşamada, Polonya ile ilgili çeşitli bilgiler ve dokümanlar Oda'mız kaynaklan, T.C. Varşova Ticaret Müşavirliği ve Polonya İstanbul Konsolosluğu Ticaret Kısmı'ndan toplanarak, masabaşı çalışmalar ile raporun ana hatlan oluşturulmuştur. Bu safhada, ülke ekonomisi ve ekonomik yaşamı ilgilendiren mevzuat hakkındaki mevcut bilgiler incelenmiş ve bu bilgiler değerlendirilerek, kitabın büyük bir bölümü oluşturulmuştur. Birinci aşamada, aynca Polonya'da yapılacak saha çalışmalan için uygun zaman belirlenmiş ve ziyaret edilecek kişi ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak gerekli randevular alınmış, çalışma programı oluşturulmuştur. İkinci aşamada, Polonya'ya gidilerek Varşova'da T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve Polonya-Türkiye İşadamlan Derneği'nin de desteğiyle saha çalışmalan yapılmıştır.

13 Saha çalışmaları sırasında; Polonya'da faaliyet gösteren 40 civannda Türk girişimcisi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerin büyük bir bölümü Polonya-Türkiye İşadamlan Derneği'nde gerçekleştirilmiştir. Dernek üyesi olmayan girişimcilerimizle ise Ticaret Müşavirliğimizin katkılan ile randevular alınmış ve tek tek görüşmeler yapılmıştır. Türk girişimcileri ile yapılan görüşmelerde; ülkenin genel ekonomik durumu, piyasanın özellikleri Türk firmalannın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler alınmıştır. Aynca çeşitli Polonya resmi kuruluşlan ziyaret edilerek gerekli güncel dokümanlar temin edilmiştir. Araştırmanın son aşamasında ise, masabaşı çalışmalar ve saha çalışmalan sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek elde edilen sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir.

14

15

16 1. COĞRAFÎ, SİYASÎ VE DEMOGRAFİK YAPISI 1.1. Coğrafya ve İklim Coğrafi Yapısı Avrupa'nın kuzey-doğusunda yeralan Polonya'nın yüzölçümü km^'dir. Ülkenin kuzeyinde Baltık denizi, batısında Almanya, güneyinde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğusunda ise Rusya, Beyaz Rusya, Litvanya ve Ukrayna bulunmaktadır. İrili ufaklı 3000 tane göl ve çok sayıda nehir bulunan Polonya'da güneydeki Çek ve Slovak sınırlan yakınındaki Tatra dağlan dışında, tüm ülke düz ova ve ormanlardan oluşmaktadır. Ülke topraklannın %70'inin deniz seviyesinden yüksekliği 200 metrenin altındadır. Yüzölçümünün %60'ı ekilebilir alan, %28'i ormanlarla kaplı olan ülkede, iklim ve toprak yapısı sınırlı sayıda ürün yetiştirilebilmesine imkan vermektedir. Patates, soğan, havuç ve şeker pancan gibi kök bitkilerine ilave olarak; buğday, arpa, yulaf ve soya tanını ile yoğun elma bahçeciliği ve hayvancılık için çok elverişli meralar yaygındır. İdari olarak 49 il (voyvodalık) şeklinde bölünen Polonya'nın en büyük şehri 1,7 milyon nüfusu ile başkent Varşova'dır. Diğer önemli şehirler ise sırası ile Lodz, Gdansk, Krakow, Wroclaw ve Poznan'dır. Halen hükümet tarafından Polonya'daki il sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan tüm yollann Polonya'dan geçmesi ülkeye son derece büyük bir stratejik önem kazandırmaktadır. Transit geçişlehn de dahil edildiği Polonya gümrüklerinden 1996 yılında giriş yapan kişi sayısı 90 milyonu bulmuştur. İklim ve Yağış Durumu Polonya genel olarak soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Ülke soğuk kutup hava kütleleri ve okyanus hava akımlannın etkisi altındadır. Ülkede zaman zaman görülen ılık astropikal hava akımlan iklimin daha fazla soğuk olmasını önlemektedir. Yıllık ortalama sıcaklık güneybatı düzlüklerinde 8X, daha soğuk olan kuzeydoğu bölgelerinde ise 6"C'dir.

17 ülke genelinde yıllık ortalama yağış miktan 600 mm'yi bulur. Dağlık yörelerde mm arasında değişen yağış miktan, orta kesimlerdeki düzlük bölgelerde 450 mm'ye kadar inmektedir. Ülkede kış aylan genel olarak karlı geçer. Ovalarda kış yağışlannın yansı, dağlık kesimde ise tamamı kar olarak düşer Nüfus ve Demografik Yapı Polonya nüfusu 1996 yılı itibariyle 38,602 milyondur. Yıllık nüfus artış oranı %0,2 olan ülke nüfusunun 2000 yılında 39 milyon olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun %62'si şehirlerde yaşamakta olup, nüfus yoğunluğu 124 kişi/km^'dir. Nüfusun %27'si çalışma yaşının altında, %59'u çalışma yaşında ve %14'ü de çalışma yaşının üzerinde bulunmaktadır. Çalışan nüfus miktannın 15,3 milyon olduğu ülkede; çalışan kesimin %26'sı tanm, %30'u sanayi ve %44'ü hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Polonya'daki işsizlik oranı ise %14,3'dür. Polonya nüfusu genelde dengeli dağılmakta ve aşın nüfusa sahip şehirler pek bulunmamaktadır. Ülkenin en kalabalık şehri 1,7 milyon nüfusu ile başkent Varşova'dır. Önemli nüfusa sahip başlıca şehirler ve bu şehirlerin sahip olduğu nüfus miktan aşağıda yeralmaktadır. -Varşova Lodz 831 -Krakow 746 -Wroclaw 643 -Poznan 583 -Gdansk 464 -Szczecin 418 -Bydgoszcz 385 -Katowice 359 -Lublin 352 Polonya nüfusu etnik açıdan homojen bir yapıya sahiptir. Ülke nüfusunun %96'sı Polonya kökenlidir. Ülkedeki etnik azınlıklann toplamı 1,5 milyon olup, bunlann 400 binini Almanlar, 300 binini Ukraynalılar, 250 binini Litvanyalılar ve 45 binini çingeneler oluşturmaktadır.

18 2. POLONYA TARİHÎ Batı Slavları grubundan olan Polonyah'lann tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Polonyalılar ilk olarak yıllannda ilk küçük devletlerini kurmuş ve bundan sonra yüzyıllar boyu çok sayıda devletin kurulup yıkıldığı, işgallerin, parçalanmalann görüldüğü bir tarih yaşanmıştır. Bugünkü Polonya, I.Dünya Savaşının sonunda, 11 Kasım 1918 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığın ilanından sonra bir süre istikrarsız koalisyonlarla yönetilen ülke, 1926 yılından itibaren askeri rejimle yönetilmeye başlandı ve bu yönetim 1939 yılına kadar iktidarda kaldı yılında Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilerek bu iki ülke arasında paylaşılan Polonya, Almanya'nın 1941 yılında Sovyetler Birliği'ne savaş ilanından sonra tamamen bu ülkenin işgali altına girdi ve bu işgal 1945 yılına kadar sürdü yılında Sovyet birlikleri Almanlan ülkeden çıkararak işgale sonverdi. İkinci Dünya Savaşının sonunda Sovyetler Birliği'nin himayesinde Polonya Milli Birlik Komitesi kuruldu ve daha sonra bu komite geçici hükümete dönüştürerek iktidan ele aldı yılında imzalanan Potsdam Antlaşması ile daha önce Almanya'nın elinde bulunan ve bugünkü topraklannın üçte birini oluşturan topraklar Polonya'ya verildi. Yeni Polonya devleti kurulduktan sonra hükümet toprak reformuna gitti, bir çok sanayi işletmesi devletleştirildi. Ocak 1947 yılında genel seçimler yapıldı ve bu seçimleri sonradan İşçi Partisi olarak birleşen sosyalist blok kazandı. Sovyetler Birliği'ne yakınlığı ile tanınan Boleslaw Bierut devlet başkanlığına, aktif bir sosyalist olan Jozef Cyrankiewicz de başbakanlığa getirildi. Bu arada kollektifleştirme programına karşı çıkan Wladyslaw Gomulka tasfiye edildi ve parti yönetimi tamamen Bierut'un eline geçti. Bierut'un 1956 yılında ölümünden birkaç ay sonra Poznan'da işçilerin başlattığı genel grevde 70 kişinin öldürüfmesi ile tırmanan siyasal gerginlik, Gomulka'nın yeniden yükselmesinin ve iktidara gelmesinin yolunu açtı. Kollektifleştirmeye ve kilise üzerindeki baskılara son veren Gomulka zamanla otoriter bir yönetim kurdu. Ekonomik sorunlar ve işçiler arasındaki hoşnutsuzluk giderek arttı, grevler gösteriler birbirini izledi yılı sonuna doğru Gomulka görevden alınarak devlet başkanlığına Edward Gierek getirildi.

19 Batıya açılma süreci Gierek döneminde artarak devam etti, ancak 1974 yılında Batıda başlayan ekonomik durgunlukla birlikte bu yöndeki çabalar sonuçsuz kaldı. Artan ekonomik sıkıntılara tepki olarak 1980 yazında yükselen grev dalgası sırasında Gdansk'taki Lenin Tersaneleri direnişin odağı durumuna geldi. Lech Walesa'nin önderliğindeki işçilerin isteklerini kabul ettirmesiyle kurulan Dayanışma Sendikası yeni ve bağımsız bir güç odağı olarak öne çıktı. Eylül 1980'de Gierek'in yerine birinci sekreterliğe Stanislaw Kania getirildi, Şubat 1981'de General Wojciech Jaruzelski başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Yeni hükümet ile ülkedeki işçi kesiminin en etkin temsilcisi olan Dayanışma Sendikası arasında ekonomik ve siyasal reformlar için yürütülen görüşmeler giderek bir çatışma ortamı doğurdu. Bunun üzerine parti birinci sekreterliğini de üstlenmiş olan Jaruzelski, 18 Aralık 1981'de sıkıyönetim ilan ederek Dayanışma Sendikası önderlerine karşı tutuklamalara girişti. Dayanışma Sendikası Ekim 1982'de kapatılmasına rağmen varlığını yeraltında sürdürmeyi başardı. Askeri yönetimin sert önlemlerle sağladığı istikrara karşın ekonomik sorunlar çözümsüz kaldı. Dayanışma sendikasına karşı izlenen sert tutum 1986 yılında yumuşamaya başladı. Sovyetler Birliği'nde başlayan yumuşama politikası Polonya'da da etkisini kısa sürede hissettirdi yılından başlayarak ekonomik ve siyasal reform programlan uygulamaya kondu yılında yapılan ilk kısmi genel seçimlerde Birleşik İşçi Partisi (PZPR) ağır bir yenilgiye uğradı. Bu seçimlerden sonra ağırlığını Dayanışma Sendikası yanlılannın oluşturduğu bir koalisyon kuruldu. Böylece Polonya'da 45 yıldır sürmekte olan katı komünizm rejimi de sona ermiş oldu. Yeni hükümet işbaşına gelir gelmez serbest piyasa ekonomisine geçiş yönündeki siyasi ve ekonomik reform programlannı uygulamaya koydu yılında devletin adı "Polonya Cumhuriyeti" olarak değiştirildi. Komünizm döneminden sonra ülkede yapılan ilk serbest genel seçimlerden sonra 1990 yılı Aralık ayında Lech Walesa beş yıl için cumhurbaşkanı seçildi. Bu yıldan sonra Polonya'da demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş çabalan hızlandı.

20 3. SİYASAL YAPI Ri&sm( Adi Yönetim Sekli Parfamento Yapılan Son Seçim Tarihi»Devİef Bâşkandgt -Parlamento Gelecek Seçim Tarihi -Devlet Başkanlığı -Parlamento Devlet Başkanı Başbakan Polonya Cumhuriyeti Parlamenter Demokrasi Weç «(400 üyeli), Senato (100 üyellî Kasım IddS Eylül 1997 Kasım 2000 EyİÜI 2ÖÖ1 Aleksander Kwasniewski Jerzy Buzek Dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenen Parlamento; Meclis (Sejm) ve Senato'dan oluşmaktadır. Meclis 460 üyeden, Senato 100 üyeden oluşmaktadır. Meclis üyeleri kanşık bir sistemle seçilir. Meclisin 391 üyesi seçim bölgeleri listesinden seçilir. Kalan 69 üye ise milli listeden seçilir. Senato üyeleri ise her il için seçilen ikişer üyeden teşkil etmektedir. Yalnız VVarşova ve Katovviçe'nin üçer senatör hakkı bulunmaktadır. Senato yüksek meclis niteliğindedir ve Meclis tarafından hazırlanan yasa tasanlannı gözden geçirerek, uygun görmediğini reddebilir. Mecliste temsil edilebilmek için Siyasi partilerin %5, parti ittifaklannın %8'lik oy barajını aşmalan gerekmektedir. Milli azınlıklar %5'lik barajdan muaftırlar. Halen mecliste altı parti ve Alman azınlığı temsil edilmektedir. Polonya Cumhuriyeti'nde yürütme görevi Bakanlar Kurulu'na aittir. Bakanlar Kurulu'nun başkanı Başbakandır. Hükümet yaptığı işlemlerden dolayı doğrudan Meclise ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

21 4. EKONOMİK YAPI TABLO: 1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Nüfus (IVlilyon) 38,6 38,6 38,7 GSMH (Milyar Zloty) 286,0 362,8 451,6 Kişi Başı GSMH ($) Yıllık Büyüme Oranı ($) 7,0 6,1 6,9 Yıllık Enflasyon Oranı (%) 26,8 20,1 15,9 Ortalama Brüt Aylık Ücret ($) Bütçe Açığı (Milyar Zloti) 7,7 9,1 14,1 Dış Borçlar (Milyar $) 42,3 42,9 42,0 Döviz Rezervleri (Milyar $) 14,8 17,8 20,0 Çalışan Nüfus Sayısı (Milyon) İşsizlik Oranı (%) 14,9 13,2 10,8 İhracat (Milyar $) 22,9 24,4 27,1 İthalat (Milyar $) 24,7 32,6 37,8 Dış Ticaret Dengesi -1,8-8,2-10,7 Ccr\ İşlemler Dengesi 5,5-1,4-4,8 İhracat Artış Oranı (%), 32,8 6,7 11,1 İthalat Artış Oranı (%) 34,7 27,8 16,0 Döviz Kuru (1 $ = Zloti) 2,30 2,70 3,25 Kaynak: 1) The Economist Intelligence Unit, Country Report. 2) Polonya Ekonomi Bakanlığı. Döviz Kuru: 1998 Nisan 1 $ = 3,36 Zloty.

22 4.1. Genel Ekonomik Durum Polonya ekonomisi 1992 yılında başlayan reel büyüme trendini 1996 yılı sonuna kadar aralıksız olarak sürdürmüş ve hızlı büyüme 1997 yılında da devam etmiştir. Beş yıl sürekli artan milli gelir, son üç yıldır sürekli pozitif sonuç veren halkın reel alım gücü ve iç talepte yaşanan patlama neticesinde, sınır ticareti ve bavul turizmi gibi, istatistiklerde kaydı olmayan unsurlann da hesaba katılmasıyla son 4 yıl boyunca Polonya dış ticareti sürekli fazla vermiştir yılında bu trend ilk defa değişmiş ve dış ticaret açığı görülmüştür. Dış ticaret açığı 1997 yılında da artarak devam etmiş 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Halkın reel alım gücünde ve iç talepte çok keskin bir düşüşün yaşandığı 1990 yılından sonra 1991, 1992 ve 1993 yıllannda alım gücünde artış olmasına rağmen tüketimde küçük artışlar gerçekleşmiştir yılında halkın reel alım gücünün %29 oranında artışına paralel olarak tüketim hızı artmış, ancak 1995'te halkın reel gelirindeki artışın sürmesine rağmen, tasarruf eğiliminin yükselmesinden kaynaklanan bir tüketim artış hızı yavaşlaması yaşanmıştır yılında ise halkın tasarruf eğilimini ve net varlıklannı azaltacak oranda bir tüketim artışı, ihracatın artış hızını frenleyecek bir iç talep yükselmesi gerçekleşmiştir. 1995'e göre %8,2 artış gösteren özel tüketimin 1990 yılı tüketimine kıyasla %30 oranında arttığı kaydedilmiştir. Halkın artan reel alım gücü, artan tüketim ve ithalat, artan kredi kullanımı, buna karşılık azalan tasarruf, hızı kesilen ihracat, orta vadede finansal bir çıkmaza veya bir daralmaya yol açabilecek göstergeler olarak bazı kesimlerce değerlendirilmektedir Diğer taraftan enflasyonun 1996 yılında %20'nin altına çekilmesi, gene 1995 yılında 14,9 olan işsizlik oranının 1996'da 13,6'ya indirilmesi, reel ücretlerde sağlanan %6,1'lik artış ve sanayi üretiminde meydana gelen %8,5'lik yükselme 1996 yılında Polonya ekonomisinin iyimser gelişmeleri olmuştur. Aynca, 1996 yılı sonu itibariyle, 18 milyar dolariık döviz rezen/i, %6,1 büyüme hızı, 12 milyar dolar yabancı sermaye girişi, azalan işsizlik, artan işgücü verimliliği, artışını sürdüren ihracat ve ücretlerde artan reel alım gücü ekonomide görülen bu iyimser gelişmeleri destekleyen göstergelerdir.

23 Olumlu gelişmeler 1997 yılında da devam etmiş ve %6,9 oranında yüksek oranlı yıllık büyüme yaşanırken, enflasyon oranı %13'e, işsizlik oranı da %10,8'e düşmüştür yılı sonu itibariyle yabancı sermaye girişi kümülatif olarak 20 milyar $'ı aşmıştır. Diğer yandan, iç talep ile ithalattaki patlama ve halkın tasarruf eğilimindeki keskin gerileme, ihracat artış hızının kesilmesi, Zloti değerinin kasıtlı olarak gereğinden yüksek tutulması ve kredi kullanma eğiliminin artması gibi olgular, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ekonomideki olumlu gidişi frenleyebilecek gelişmeler olarak görülmektedir. Ülke ekonomisinde 1998 yılı bütçe tahminlerine göre; %5,6 oranında yıllık büyüme, %9,5 oranında yıllık enflasyon, %10,7 işsizlik oranı, %13,5 ihracat artışı ve %16,3 ithalat artışı beklenmektedir Başlıca Sektörler Polonya'da sanayi sektörü en gelişmiş sektördür. Ülke milli gelirinin yaklaşık %30'unu sanayi kesimi üretmektedir. Sanayi sektöründen sonra önemli diğer sektörler tanm, ulaştırma-haberleşme ve inşaat sektörleridir Sanayi Sektörü Polonya sanayi sektörü sürekli gelişme gösteren bir yapıya sahiptir. Sanayi sektörü 1993 yılında %6.4, 1994 yılında %12.1, 1995 yılında %9.7 ve 1996 yılında ise %8.5'lik büyüme göstermiştir. Polonya'da özel sektörün sanayi içindeki payı 1995 yılında %48 iken 1996'da ilk defa devlet sektörünün önüne geçerek %52'ye yükselmiştir. Bu artışın nedeni ise, Poloya'nın 1990 yılında serbest piyasa ekonomisine geçmesi olmuştur. Daha etkin ve modern çalışma metodlannı benimseyerek bünyedeki gizli işsizlik azaltılmış, istihdamın daralmasına karşılık işgücü verimliliği artmıştır yılında sanayi sektöründe işgücü verimliliği %10 oranında artarken, bu artış döneminde toplam %44 olmuştur. Teknolojik modernizasyonun da son yıllardaki katkısıyla üretim maliyetleri azalmaya devam etmiştir. Sanayi kesimindeki üretim artışı 1997 yılında %10 olarak gerçekleşmiştir.

24 TABLO:2 1996'DA SEKTÖRLER İTİBARİYLE SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI VE KOMPOZİSYONU 1996 Artışı (%) Oenel hi Payı Sanayi 8,8 100,0 Madencilik 0,9 8,1 İmalat Sanayii 11,0 81,7 Elektrik, Doğal gaz, Sıcak su, Buhar -1,1 10,2 Kaynak: The Economist Intelligence Unit. TABLO:3 BAZI SANAYİ MAMULLERİ ÜRETİM MİKTARLARI Ürünler Bîrim Et 1000 ton 1.444,8 928,7 Süt - süt ürünleri 100 bin litre , ,0 Alkol 1000 litre , ,0 Nitrojen (gübre) 1000 ton 1.600, ,0 Fosfor (gübre) 1000 ton 523,0 568,5 Plastik 1000 ton 735,0 792,4 Kimyasal Lifler 1000 ton 137,0 114,7 Kok 1000 ton , ,0 Petrol ürünleri 1000 ton , ,0 Çamaşır Makineleri 1000 adet 418,5 444,7 Televizyon 1000 adet 1.100, ,0 Buzdolabı 1000 adet 585,4 584,5 Otomobiller 1000 adet 366,2 440,4 Taş Kömürü 1000 ton , ,0 Linyit Kömürü 1000 ton , ,0 Gaz 1000 m^ 480,3 475,4 Kükürt 1000 ton 2.400, ,0 Çimento Milyon ton 13,9 13,9 Pamuklu kumaş 1000 km Yün kumaş 1000 km 32,6 32,1 İpek kumaş 1000 km 77,4 72,8 Kaynak: The Economist Intelligence Unit.

25 Tanm Sektörü Polonya'da sınırlı sayıda tanm ürünü yetişmektedir. Başlıca tanm ürünleri; patates, tahıl, şeker pancan ve az sayıda meyve ve sebzeden oluşmaktadır 1996 yılında 1995'e oranla %5 artan gübre kullanımının da katkısıyla zirai mahsûl üretiminde %2,3'lük bir artış kaydedilmiştir Öte yandan, kasaplık hayvan üretimindeki %2,4'lük azalışla toplam tanm-hayvancılık üretimindeki artış %0,3'te kalmıştır TABLO: 4 TARIMSAL ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI Örünler im im Yıllık Üretim (Mîlyort Tor») (Mîtyon Tony Artışı m Tahıllar 24,7 24,9 0,8 Yağlı Tohumlar 0,5 0,6 20 Patates 27,4 20,8-24 Şeker Pancarı 17,5 15,8-9,7 Sebze 5,1 - - Meyve 2,7 - - Kaynak: The Economist Intelligence Unit yılında 11.4 milyon litre süt, 6.4 milyon adet yumurta, 2.6 milyon ton domuz eti, 0.7 milyon ton sığır eti, 0.4 milyon ton kümes hayvanlan eti üretilmiştir Polonya'da 18,6 milyon baş domuz, 7 milyon baş büyükbaş hayvan ve 0.5 milyon baş koyun bulunmaktadır İnşaat Sektörü İnşaat sektörü 1996 yılında %6 oranında bir artış göstermiştir Tamamlanan inşaat bazında yapılan bu hesaplama çok yoğun bir inşaatlaşma yaşayan Polonya'da önümüzdeki yıllarda büyük sıçrama gösterebilir Konut sayısı bakımından 4,5 milyon dairelik açığı bulunan Polonya'da, işyeri ve sanayi mekanlannda da rakamsal olarak ifade edilmemekle birlikte büyük açıklar mevcuttur Uzmanlann tahminlerine göre mevcut yoğunluktaki inşaatlaşmayla bu açık 2020 yılında ancak kapanacaktır

26 Konut açığının kapatılması için devletin elindeki arsalar hızla özelleştirilmektedir. Yeterince arsa temini sonucu inşaat maaliyetlerindeki arsa payı %10 civarlannda seyretmektedir. Bu arada, 1996 yılında bina modernizasyonu taleplerinde %24'lük, bina tamir ve bakım taleplerinde de %12,6'lık artışlar kaydedilmiştir. Konut inşaat izinlerinde 1996 ve 1997 yıllannda bir patlama olmakla beraber bitirilen konut inşaatı sayısında şimdilik bir durgunluk yaşanmaktadır. İnşaat sektöründen pay alabilmek için öncelikle Polonya'da yatınm yapılması gerekmektedir Piyasada yer edinmek isteyen firmalann öncelikle bir iki inşaatı tamamlayarak kendisini kanıtlaması veya tanınmış bir ortakla çalışması gerekmektedir Ülkede önümüzdeki yıllarda altyapı inşaatlannda da ciddi bir artış beklenmektedir Halen devlet altyapı inşaatlanna pek girişmemekte ve mevcut altyapı imkanlannı kullanmaya çalışmaktadır Özellikle yol ve köprü inşaatlannda gelecek yıllarda önemli gereksinimlerin ortaya çıkması ihtimali yüksektir Turizm Sektörü 1990 yıllında 1 milyar $ civannda olan turizm gelirleri 1994 yılında 6,2 milyar $'a, 1995 yılında 7,7 milyar $'a çıkmıştır 1996 yılı turizm gelirleri ise bir miktar düşme göstererek 7,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir Polonya'ya 1996 yılında 90 milyondan fazla yabancı giriş yapmıştır Ülkeye giriş yapan yabancılann büyük bir kısmı transit geçen yabancılardan oluşmaktadır Sınırlardan giriş yapan yabancılann ancak %25'i ülkede 1 günden fazla kalmıştır Bu da ülkenin transit geçişlerde ne kadar önemli bir konumda olduğunu göstermektedir 4.3. Özelleştirme 1990 yılında özelleştirme programını başlatan Polonya'da 1996 yılına kadar Hazineye ait işlemlerin yaklaşık %30'unun özelleştirilmesi gerçekleşmiştir

27 188 adet Hazine işletmesinin satışının gerçekleştirildiği programda, işletmelerden 28 tanesi halka satılmış, 150 tanesi özel yatınmcılara satılmış ve 10 tanesi de kombine bir yöntemle satılmıştır küçük verimsiz işletme tasfiye edilmiş olup, bir kısım işletmenin tasfiye işlemleri halen sürmektedir. TABLO: 5 ÖZELLEŞTİRME ALANINDAKİ GELİŞMELER Özelleştirmenin Yıllar Başladığı Firma Sayısı Kaynak: Polonya Hazine Bakanlığı. Mülkiyeti hazineye ait irili ufaklı işletmelerin toplam sayısı 3412 olan Polonya'da bunlann şirket yapılan değiştirilerek, anonim şirket haline getirilip, hazineye ait hisselerin satılmasını teminen 15 adet Milli Yatınm Fonuna devredilen işletme sayısı 1000'in üzerine çıkmıştır. Milli Yatınm Fonlan hazine adına ellerinde bulundurduğu hisseleri çeşitli yollarla satmaktadır yılında başlamak üzere halka açık hisse satışlanna, halk büyük ilgi göstermiştir. Muhtelif yöntemlerle 1996'da yapılan özelleştirme satışlanndan 1,7 milyar Zloti gelir elde edilmiş olup, bu rakam bütçe hedefinin 0,1 milyar Zloti gerisinde gerçekleşmiştir. Özelleştirme açısından başansız bir yıl olan 1996 yılı daha ziyade 1997'de satış işlemlerine başlanması hedeflenen ve aralannda Polonya Hava Yollan, Polonya Telekominikasyon, Varşova Ticaret Bankası, turizm devi ORBIS, sigortacılık devi PZU, bakır devi KGHM, Romet (bisiklet), Iskra (rulman), Polar, Impexmetal, Swiecie (selüloz). Centrum mağazalar zinciri, RUGH gazete dağıtım zinciri gibi büyük ölçekli devlet şirketlerinin satış hazırlıklanyla geçmiştir.

28 özelleştirme açısından 1997 yılı oldukça başanh geçmiştir. Yıl içerisinde toplam 44 devlet şirketinin satışı tamamlar niştir. Bununla birlikte, özelleştirmenin başladığı yıllarda devletin elindeki işletme sayısı iken, 1997 yılı sonunda bunlann %50'sinde özelleştirme başlamış ve devlet firmalannın %27'sinin özelleştirilmesi tamamlanmıştır. TABLO: 6 ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Özelleştirme Sektörler Kapsammdaki Firma Sayısı Maden, hammadda, yan mamul işletmeleri 48 Enerji üretim tesisleri 4 İnşaat amaçlı kuruluşlar 122 Çeşitli sanayi mamulü üreten kuruluşlar 61 Elektrikli ve elektronik aletler üretimi kuruluşları 16 Makina sanayii kuruluşları 61 Tekstil sanayii kuruluşlan 18 Giyim sanayii kuruluşlan 12 Deri giyim ve ayakkabı sanayii kuruluşlan 10 Baskı, film ve yayın kuruluşlan 10 Kimya sanayii Kuruluşlan 16 Plastik ve kauçuk sanayii kuruluşlan 3 ' Kereste ve kağıt sanayii kuruluşlan 26 Gıda sanayii kuruluşlan (İçecekler dahil) 22 Ticaret kuruluşlan 70 Hizmet kuruluşlan 150 ' Kaynak: Polonya Hazine Bakanlığı. Not: özelleştirilecek firmaların listesi ve bu firmalara ait ayrıntılı bilgiler İstanbul Ticaret Odası Ticari Dokümantasyon Şubesi'nde încelenebilir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Özbekçe Başkenti : Taşkent

Detaylı

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ İZMİR TİCARET ODASI POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası MAYIS 2013 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU Pınar ÖKSÜZ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Ağustos 2010 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı: Belarus Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Cumhuriyet Başkent: Minsk İdari bölümler:

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi) Resmi Dili : Türkmence Başkenti

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 75, MD I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli : Rusya Federasyonu : Federatif

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü MAYIS 2015 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : İtalya Cumhuriyeti Yüzölçümü : 301.340 km 2 Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Sergio

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. Hande TÜRKER

POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. Hande TÜRKER POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Hande TÜRKER EYLÜL 2014 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti Başkenti : Varşova Yüzölçümü : 312,685 km 2 Nüfusu : 38.346.279 (2014 tahmini)

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 716 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moğolistan Cumhuriyeti

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması)

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması) T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü KIRGIZ CUMHURİYETİ I. KIRGIZ CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Kırgız Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fob İhracat (milyar $) Fob İthalat (milyar $) 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 11,6 15,1 19,1 14,4 16,7 15,9 14,2 18,02 23,1 18,1

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı