İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ. Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-27 POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ. Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: POLONYA ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayanlar Dr. Cengiz ERSUN Muhsin AKGÜR

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarlannın ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. 1. Baskı Haziran 1998 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. Faks E. Posta (212) /303 (212) tr-ito.com BASKI RENK AJANS BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel.: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisinin 1980'ii yıllann ortalanndan itibaren süratle dışa açılması ile birlikte, dış ticaret hacmimizde hızlı bir yükselme görülmüştür. 1990'İ! yıllann başlanndan itibaren de işadamalanmızın yabancı ülkelerde yatınm yapma eğilimi artmış ve çok sayıda Türk işadamı çeşitli ülkelerde firma kurarak bu ülkelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Özellikle, Doğu Bioku'nun dağılması Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yeni fırsatlann doğmasına yoiaçmıştır. Bu fırsatlan değerlendirmek isteyen Türk girişimcilen bu bölgelerdeki ülkelere yönelmiş ve buralarda önemli yatınmlar yapmışlardır. İlk başlarda bavul ticareti yolu ile başlayan ticari ilişkiler daha sonra yeni oluşmakta olan özel teşebbüs ile ortak iş yapma şeklini almıştır. Bu süreç içerisinde, ekonomik yönden hızlı bir gelişme kaydeden ve süratle serbest piyasa ekonomisine geçen Polonya, sahip olduğu 40 milyona yakın nüfus potansiyeli ile önemli bir ilgi odağı olmuştur yıllanndan itibaren çok sayıda Türk ginşimcisi bu ülke piyasasında iş yapmaya başlamıştır. Odamız, Türk girişimcilerinin yatınm yapmalan açısından potansiyel arzeden ülke piyasalannı tanıtmak ve bu ülkelerde halen faaliyet gösteren firmalanmızm sorunlannın çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar kapsamına Polonya da dahil edilerek, bu kitap hazırlanmıştır. Yurt dışında yatınm yaparak dışa açılmayı amaçlayan ve Polonya piyasasına girmeyi düşünen firmaianmıza rehber olacağını ümit ettiğimiz bu kitabımızın tüm girişimcilerimize faydalı olmasını diler, çalışmalar esnasında gerekli desteği sağlayan T.C. Varşova Büyükelçisi Sayın Solmaz Günaydın, T.C. Varşova Ticaret Müsavin Sayın Selçuk Yargıcı ve Polonya-Türkıye İşadamlan Derneği yetkililerine, aynca konuya ilgi göstererek yardımlannı esirgemeyen Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Kısım sorumlusu Sayın Konsolos Tomasz Zdulski ve çalışmayı gerçekleştiren Odamız ekibine teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER AMAÇ VE YÖNTEM BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. COĞRAFİ, SİYASİ VE DEMOGRAFİK YAPISI Coğrafya ve İklim Nüfus ve Demografik Yapı POLONYA TARİHİ SİYASAL YAPI EKONOMİK YAPI Genel Ekonomik Durum Başlıca Sektörler Sanayi Sektörü Tanm Sektörü İnşaat Sektörü Turizm Sektörü Özelleştirme DIŞ TİCARET Genel Olarak Dış Ticaret İhracat İthalat POLONYA AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 33 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ 1. TÜRKİYE VE POLONYA ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER Türkiye-Polonya Ticareti İhracat: İthalat: Diğer Ekonomik-Ticari İlişkileri Türkiye'nin Polonya'dan Gerçekleştirdiği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Kota Uygulanması: Ekonomik İşbirliği: Özel Hesaplar TÜRKİYE - POLONYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 44

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YABANCI SERMAYE İLE İLGİLİ MEVZUAT 1. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURMA Genel Bilgiler Şirket Kurma Prosedürü YABANCI SERMAYE MEVZUATI VERGİ MEVZUATI Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Katma Değer Vergisi Emlak Vergisi Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Türkiye - Polonya Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması DIŞ TİCARET MEVZUATI Gümrük Mevzuatı Yılı Gümrük Vergileri Tarifesi İthalat İzni İhracat İzni İthalat ve İhracat İçin Gerekli Belgeler İthalat İçin Gerekli Belgeler İhracat İçin Gerekli Belgeler İthalat Rejimi Ürün Standarttan Serbest Bölgeler Özel Ekonomik Bölgeler 68 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YABANCI SERMAYE 1. GENEL OLARAK YABANCI SERMAYE POLONYA'DAKİ BAŞLICA YATIRIMLAR YABANCI YATIRIMLARIN YAPISI Yabancı Yatırımlann Sektörel Dağılımı Yabancı Yatınmların Ülkelere Göre Dağılımı POLONYA'DAKİ TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Genel Durum Türk Girişimcilerin Profili Sorunlar Türk Girişimcilerinin Beklentileri Sonuç ve Öneriler 84

8 BEŞİNCİ BÖLÜM İŞADAMLARI İÇİN YARARLI BİLGİLER 1. ÜLKEYE GİDİŞ Ulaşım Vize ve Gümrük İşlemleri GÜNLÜK YAŞAM Yerel Ulaşım İş Saatleri ve Tatiller Haberleşme Otel Rehberi Önemli Telefonlar Diğer Yararlı Bilgiler YARARLI ADRESLER Türkiye Temsilciliği Polonya'nın Türkiye'deki Temsilcilikleri Resmi Daireler ve Kurumlar Finans Kuruluşlan Yayın Organlan 104 EKLER E K.1. GÖRÜŞÜLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR 107 E K.2. POLONYA'DA BULUNAN TÜRK FİRMALARI 110 EK: YILINDA POLONYA'NIN TÜRK MALLARINA UYGULADIĞI GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 123 KAYNAKÇA...'. 127

9

10 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1 TEMEL EKONOliİK GÖSTERGELER 20 TABLO 'DA SEKTÖRLER İTİBARİYLE SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI VE KOMPOZİSYONU 23 TABLO 3 BAZI SANAYİ mmullerl ÜRETİM MİKTARLARI 23 TABLO 4 TARIMSAL ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI 24 TABLO 0 ÖZELLEŞTİRME ALANII^DAKİ GELİŞMELER 26 TABLO 6 ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 27 TABLO 7 İHRACATIM MADDELER İTİBARÎYLE DAĞILIMI 29 TABLO 8 İTHALATIN MADDELER İTİBARİYLE DAĞILIMI :31:':::-^^^v TABLO 9 TÖRKİYE POLONYA DIŞ TİCARETİ 38 TABLO 10 BAŞLICA MADDELER İTİBARİYLE POLONYA'YA İHRACATIMIZ 41 TABLO 11 BAŞLICA MADDELER İTİBARİYLE POLONYA'DAN İTHALATIMIZ A2 TABLO 12 AB MENŞELİ BAZI GIDA MADDELERİNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 62 TABLO 13 POLONYA'DA İLK 10 SIRAYI ALAM YABANCI YATIRIMCILAR i 74 TABLO YILININ ÖNEMLİ YATIRIMCILARI 75 TABLO 1S YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI 76 TABLO 16 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 77 TABLO 17 FAALİYET ALANLARI İTİBARİYLE TÜRK FİRIVIALARINJN SAYISI M

11

12 AMAÇ VE YÖNTEM Polonya Ülke Profili ve Polonya'daki Türk Girişimcileri isimli bu çalışma 1997 yılında Ukrayna, Azerbaycan ve Romanya ile başlatılan araştırmalanmızın bir devamı niteliğindedir. Bu araştırmalanmızla; ülkemiz yatınmcılan için potansiyel arzeden ülkelerin ekonomik durumu, yabancı sermaye ve yatınm mevzuatlan başta olmak üzere ticari yaşamı ilgilendiren mevzuat incelenerek, bu pazarlara ilgi duyan firmalanmıza yol göstermek, aynca bu piyasalarda halen faaliyet gösteren firmalanmızın tecrübelerinden diğer firmalanmızın da faydalanmasını sağlamaktır. Aynca bu çalışma ile yurt dışında faaliyet gösteren firmalanmızın potansiyelinin ve sorunlarının tespit edilerek ilgililere iletilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması da amaçlanmaktadır. Araştırma, üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birinci aşama, masabaşı çalışmalar ile raporun genel bilgiler kısmının yazılması ve saha çalışmalan için hazırlık yapılması; ikinci aşama Polonya'ya gidilerek saha çalışmalan yapılması ve üçüncü aşama da masabaşı derlenen bilgiler ile saha çalışmalan sonucu elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilerek raporun yazıldığı safhadır. İlk aşamada, Polonya ile ilgili çeşitli bilgiler ve dokümanlar Oda'mız kaynaklan, T.C. Varşova Ticaret Müşavirliği ve Polonya İstanbul Konsolosluğu Ticaret Kısmı'ndan toplanarak, masabaşı çalışmalar ile raporun ana hatlan oluşturulmuştur. Bu safhada, ülke ekonomisi ve ekonomik yaşamı ilgilendiren mevzuat hakkındaki mevcut bilgiler incelenmiş ve bu bilgiler değerlendirilerek, kitabın büyük bir bölümü oluşturulmuştur. Birinci aşamada, aynca Polonya'da yapılacak saha çalışmalan için uygun zaman belirlenmiş ve ziyaret edilecek kişi ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak gerekli randevular alınmış, çalışma programı oluşturulmuştur. İkinci aşamada, Polonya'ya gidilerek Varşova'da T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve Polonya-Türkiye İşadamlan Derneği'nin de desteğiyle saha çalışmalan yapılmıştır.

13 Saha çalışmaları sırasında; Polonya'da faaliyet gösteren 40 civannda Türk girişimcisi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerin büyük bir bölümü Polonya-Türkiye İşadamlan Derneği'nde gerçekleştirilmiştir. Dernek üyesi olmayan girişimcilerimizle ise Ticaret Müşavirliğimizin katkılan ile randevular alınmış ve tek tek görüşmeler yapılmıştır. Türk girişimcileri ile yapılan görüşmelerde; ülkenin genel ekonomik durumu, piyasanın özellikleri Türk firmalannın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler alınmıştır. Aynca çeşitli Polonya resmi kuruluşlan ziyaret edilerek gerekli güncel dokümanlar temin edilmiştir. Araştırmanın son aşamasında ise, masabaşı çalışmalar ve saha çalışmalan sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek elde edilen sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir.

14

15

16 1. COĞRAFÎ, SİYASÎ VE DEMOGRAFİK YAPISI 1.1. Coğrafya ve İklim Coğrafi Yapısı Avrupa'nın kuzey-doğusunda yeralan Polonya'nın yüzölçümü km^'dir. Ülkenin kuzeyinde Baltık denizi, batısında Almanya, güneyinde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğusunda ise Rusya, Beyaz Rusya, Litvanya ve Ukrayna bulunmaktadır. İrili ufaklı 3000 tane göl ve çok sayıda nehir bulunan Polonya'da güneydeki Çek ve Slovak sınırlan yakınındaki Tatra dağlan dışında, tüm ülke düz ova ve ormanlardan oluşmaktadır. Ülke topraklannın %70'inin deniz seviyesinden yüksekliği 200 metrenin altındadır. Yüzölçümünün %60'ı ekilebilir alan, %28'i ormanlarla kaplı olan ülkede, iklim ve toprak yapısı sınırlı sayıda ürün yetiştirilebilmesine imkan vermektedir. Patates, soğan, havuç ve şeker pancan gibi kök bitkilerine ilave olarak; buğday, arpa, yulaf ve soya tanını ile yoğun elma bahçeciliği ve hayvancılık için çok elverişli meralar yaygındır. İdari olarak 49 il (voyvodalık) şeklinde bölünen Polonya'nın en büyük şehri 1,7 milyon nüfusu ile başkent Varşova'dır. Diğer önemli şehirler ise sırası ile Lodz, Gdansk, Krakow, Wroclaw ve Poznan'dır. Halen hükümet tarafından Polonya'daki il sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan tüm yollann Polonya'dan geçmesi ülkeye son derece büyük bir stratejik önem kazandırmaktadır. Transit geçişlehn de dahil edildiği Polonya gümrüklerinden 1996 yılında giriş yapan kişi sayısı 90 milyonu bulmuştur. İklim ve Yağış Durumu Polonya genel olarak soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Ülke soğuk kutup hava kütleleri ve okyanus hava akımlannın etkisi altındadır. Ülkede zaman zaman görülen ılık astropikal hava akımlan iklimin daha fazla soğuk olmasını önlemektedir. Yıllık ortalama sıcaklık güneybatı düzlüklerinde 8X, daha soğuk olan kuzeydoğu bölgelerinde ise 6"C'dir.

17 ülke genelinde yıllık ortalama yağış miktan 600 mm'yi bulur. Dağlık yörelerde mm arasında değişen yağış miktan, orta kesimlerdeki düzlük bölgelerde 450 mm'ye kadar inmektedir. Ülkede kış aylan genel olarak karlı geçer. Ovalarda kış yağışlannın yansı, dağlık kesimde ise tamamı kar olarak düşer Nüfus ve Demografik Yapı Polonya nüfusu 1996 yılı itibariyle 38,602 milyondur. Yıllık nüfus artış oranı %0,2 olan ülke nüfusunun 2000 yılında 39 milyon olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun %62'si şehirlerde yaşamakta olup, nüfus yoğunluğu 124 kişi/km^'dir. Nüfusun %27'si çalışma yaşının altında, %59'u çalışma yaşında ve %14'ü de çalışma yaşının üzerinde bulunmaktadır. Çalışan nüfus miktannın 15,3 milyon olduğu ülkede; çalışan kesimin %26'sı tanm, %30'u sanayi ve %44'ü hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Polonya'daki işsizlik oranı ise %14,3'dür. Polonya nüfusu genelde dengeli dağılmakta ve aşın nüfusa sahip şehirler pek bulunmamaktadır. Ülkenin en kalabalık şehri 1,7 milyon nüfusu ile başkent Varşova'dır. Önemli nüfusa sahip başlıca şehirler ve bu şehirlerin sahip olduğu nüfus miktan aşağıda yeralmaktadır. -Varşova Lodz 831 -Krakow 746 -Wroclaw 643 -Poznan 583 -Gdansk 464 -Szczecin 418 -Bydgoszcz 385 -Katowice 359 -Lublin 352 Polonya nüfusu etnik açıdan homojen bir yapıya sahiptir. Ülke nüfusunun %96'sı Polonya kökenlidir. Ülkedeki etnik azınlıklann toplamı 1,5 milyon olup, bunlann 400 binini Almanlar, 300 binini Ukraynalılar, 250 binini Litvanyalılar ve 45 binini çingeneler oluşturmaktadır.

18 2. POLONYA TARİHÎ Batı Slavları grubundan olan Polonyah'lann tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Polonyalılar ilk olarak yıllannda ilk küçük devletlerini kurmuş ve bundan sonra yüzyıllar boyu çok sayıda devletin kurulup yıkıldığı, işgallerin, parçalanmalann görüldüğü bir tarih yaşanmıştır. Bugünkü Polonya, I.Dünya Savaşının sonunda, 11 Kasım 1918 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığın ilanından sonra bir süre istikrarsız koalisyonlarla yönetilen ülke, 1926 yılından itibaren askeri rejimle yönetilmeye başlandı ve bu yönetim 1939 yılına kadar iktidarda kaldı yılında Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilerek bu iki ülke arasında paylaşılan Polonya, Almanya'nın 1941 yılında Sovyetler Birliği'ne savaş ilanından sonra tamamen bu ülkenin işgali altına girdi ve bu işgal 1945 yılına kadar sürdü yılında Sovyet birlikleri Almanlan ülkeden çıkararak işgale sonverdi. İkinci Dünya Savaşının sonunda Sovyetler Birliği'nin himayesinde Polonya Milli Birlik Komitesi kuruldu ve daha sonra bu komite geçici hükümete dönüştürerek iktidan ele aldı yılında imzalanan Potsdam Antlaşması ile daha önce Almanya'nın elinde bulunan ve bugünkü topraklannın üçte birini oluşturan topraklar Polonya'ya verildi. Yeni Polonya devleti kurulduktan sonra hükümet toprak reformuna gitti, bir çok sanayi işletmesi devletleştirildi. Ocak 1947 yılında genel seçimler yapıldı ve bu seçimleri sonradan İşçi Partisi olarak birleşen sosyalist blok kazandı. Sovyetler Birliği'ne yakınlığı ile tanınan Boleslaw Bierut devlet başkanlığına, aktif bir sosyalist olan Jozef Cyrankiewicz de başbakanlığa getirildi. Bu arada kollektifleştirme programına karşı çıkan Wladyslaw Gomulka tasfiye edildi ve parti yönetimi tamamen Bierut'un eline geçti. Bierut'un 1956 yılında ölümünden birkaç ay sonra Poznan'da işçilerin başlattığı genel grevde 70 kişinin öldürüfmesi ile tırmanan siyasal gerginlik, Gomulka'nın yeniden yükselmesinin ve iktidara gelmesinin yolunu açtı. Kollektifleştirmeye ve kilise üzerindeki baskılara son veren Gomulka zamanla otoriter bir yönetim kurdu. Ekonomik sorunlar ve işçiler arasındaki hoşnutsuzluk giderek arttı, grevler gösteriler birbirini izledi yılı sonuna doğru Gomulka görevden alınarak devlet başkanlığına Edward Gierek getirildi.

19 Batıya açılma süreci Gierek döneminde artarak devam etti, ancak 1974 yılında Batıda başlayan ekonomik durgunlukla birlikte bu yöndeki çabalar sonuçsuz kaldı. Artan ekonomik sıkıntılara tepki olarak 1980 yazında yükselen grev dalgası sırasında Gdansk'taki Lenin Tersaneleri direnişin odağı durumuna geldi. Lech Walesa'nin önderliğindeki işçilerin isteklerini kabul ettirmesiyle kurulan Dayanışma Sendikası yeni ve bağımsız bir güç odağı olarak öne çıktı. Eylül 1980'de Gierek'in yerine birinci sekreterliğe Stanislaw Kania getirildi, Şubat 1981'de General Wojciech Jaruzelski başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Yeni hükümet ile ülkedeki işçi kesiminin en etkin temsilcisi olan Dayanışma Sendikası arasında ekonomik ve siyasal reformlar için yürütülen görüşmeler giderek bir çatışma ortamı doğurdu. Bunun üzerine parti birinci sekreterliğini de üstlenmiş olan Jaruzelski, 18 Aralık 1981'de sıkıyönetim ilan ederek Dayanışma Sendikası önderlerine karşı tutuklamalara girişti. Dayanışma Sendikası Ekim 1982'de kapatılmasına rağmen varlığını yeraltında sürdürmeyi başardı. Askeri yönetimin sert önlemlerle sağladığı istikrara karşın ekonomik sorunlar çözümsüz kaldı. Dayanışma sendikasına karşı izlenen sert tutum 1986 yılında yumuşamaya başladı. Sovyetler Birliği'nde başlayan yumuşama politikası Polonya'da da etkisini kısa sürede hissettirdi yılından başlayarak ekonomik ve siyasal reform programlan uygulamaya kondu yılında yapılan ilk kısmi genel seçimlerde Birleşik İşçi Partisi (PZPR) ağır bir yenilgiye uğradı. Bu seçimlerden sonra ağırlığını Dayanışma Sendikası yanlılannın oluşturduğu bir koalisyon kuruldu. Böylece Polonya'da 45 yıldır sürmekte olan katı komünizm rejimi de sona ermiş oldu. Yeni hükümet işbaşına gelir gelmez serbest piyasa ekonomisine geçiş yönündeki siyasi ve ekonomik reform programlannı uygulamaya koydu yılında devletin adı "Polonya Cumhuriyeti" olarak değiştirildi. Komünizm döneminden sonra ülkede yapılan ilk serbest genel seçimlerden sonra 1990 yılı Aralık ayında Lech Walesa beş yıl için cumhurbaşkanı seçildi. Bu yıldan sonra Polonya'da demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş çabalan hızlandı.

20 3. SİYASAL YAPI Ri&sm( Adi Yönetim Sekli Parfamento Yapılan Son Seçim Tarihi»Devİef Bâşkandgt -Parlamento Gelecek Seçim Tarihi -Devlet Başkanlığı -Parlamento Devlet Başkanı Başbakan Polonya Cumhuriyeti Parlamenter Demokrasi Weç «(400 üyeli), Senato (100 üyellî Kasım IddS Eylül 1997 Kasım 2000 EyİÜI 2ÖÖ1 Aleksander Kwasniewski Jerzy Buzek Dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenen Parlamento; Meclis (Sejm) ve Senato'dan oluşmaktadır. Meclis 460 üyeden, Senato 100 üyeden oluşmaktadır. Meclis üyeleri kanşık bir sistemle seçilir. Meclisin 391 üyesi seçim bölgeleri listesinden seçilir. Kalan 69 üye ise milli listeden seçilir. Senato üyeleri ise her il için seçilen ikişer üyeden teşkil etmektedir. Yalnız VVarşova ve Katovviçe'nin üçer senatör hakkı bulunmaktadır. Senato yüksek meclis niteliğindedir ve Meclis tarafından hazırlanan yasa tasanlannı gözden geçirerek, uygun görmediğini reddebilir. Mecliste temsil edilebilmek için Siyasi partilerin %5, parti ittifaklannın %8'lik oy barajını aşmalan gerekmektedir. Milli azınlıklar %5'lik barajdan muaftırlar. Halen mecliste altı parti ve Alman azınlığı temsil edilmektedir. Polonya Cumhuriyeti'nde yürütme görevi Bakanlar Kurulu'na aittir. Bakanlar Kurulu'nun başkanı Başbakandır. Hükümet yaptığı işlemlerden dolayı doğrudan Meclise ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

21 4. EKONOMİK YAPI TABLO: 1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Nüfus (IVlilyon) 38,6 38,6 38,7 GSMH (Milyar Zloty) 286,0 362,8 451,6 Kişi Başı GSMH ($) Yıllık Büyüme Oranı ($) 7,0 6,1 6,9 Yıllık Enflasyon Oranı (%) 26,8 20,1 15,9 Ortalama Brüt Aylık Ücret ($) Bütçe Açığı (Milyar Zloti) 7,7 9,1 14,1 Dış Borçlar (Milyar $) 42,3 42,9 42,0 Döviz Rezervleri (Milyar $) 14,8 17,8 20,0 Çalışan Nüfus Sayısı (Milyon) İşsizlik Oranı (%) 14,9 13,2 10,8 İhracat (Milyar $) 22,9 24,4 27,1 İthalat (Milyar $) 24,7 32,6 37,8 Dış Ticaret Dengesi -1,8-8,2-10,7 Ccr\ İşlemler Dengesi 5,5-1,4-4,8 İhracat Artış Oranı (%), 32,8 6,7 11,1 İthalat Artış Oranı (%) 34,7 27,8 16,0 Döviz Kuru (1 $ = Zloti) 2,30 2,70 3,25 Kaynak: 1) The Economist Intelligence Unit, Country Report. 2) Polonya Ekonomi Bakanlığı. Döviz Kuru: 1998 Nisan 1 $ = 3,36 Zloty.

22 4.1. Genel Ekonomik Durum Polonya ekonomisi 1992 yılında başlayan reel büyüme trendini 1996 yılı sonuna kadar aralıksız olarak sürdürmüş ve hızlı büyüme 1997 yılında da devam etmiştir. Beş yıl sürekli artan milli gelir, son üç yıldır sürekli pozitif sonuç veren halkın reel alım gücü ve iç talepte yaşanan patlama neticesinde, sınır ticareti ve bavul turizmi gibi, istatistiklerde kaydı olmayan unsurlann da hesaba katılmasıyla son 4 yıl boyunca Polonya dış ticareti sürekli fazla vermiştir yılında bu trend ilk defa değişmiş ve dış ticaret açığı görülmüştür. Dış ticaret açığı 1997 yılında da artarak devam etmiş 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Halkın reel alım gücünde ve iç talepte çok keskin bir düşüşün yaşandığı 1990 yılından sonra 1991, 1992 ve 1993 yıllannda alım gücünde artış olmasına rağmen tüketimde küçük artışlar gerçekleşmiştir yılında halkın reel alım gücünün %29 oranında artışına paralel olarak tüketim hızı artmış, ancak 1995'te halkın reel gelirindeki artışın sürmesine rağmen, tasarruf eğiliminin yükselmesinden kaynaklanan bir tüketim artış hızı yavaşlaması yaşanmıştır yılında ise halkın tasarruf eğilimini ve net varlıklannı azaltacak oranda bir tüketim artışı, ihracatın artış hızını frenleyecek bir iç talep yükselmesi gerçekleşmiştir. 1995'e göre %8,2 artış gösteren özel tüketimin 1990 yılı tüketimine kıyasla %30 oranında arttığı kaydedilmiştir. Halkın artan reel alım gücü, artan tüketim ve ithalat, artan kredi kullanımı, buna karşılık azalan tasarruf, hızı kesilen ihracat, orta vadede finansal bir çıkmaza veya bir daralmaya yol açabilecek göstergeler olarak bazı kesimlerce değerlendirilmektedir Diğer taraftan enflasyonun 1996 yılında %20'nin altına çekilmesi, gene 1995 yılında 14,9 olan işsizlik oranının 1996'da 13,6'ya indirilmesi, reel ücretlerde sağlanan %6,1'lik artış ve sanayi üretiminde meydana gelen %8,5'lik yükselme 1996 yılında Polonya ekonomisinin iyimser gelişmeleri olmuştur. Aynca, 1996 yılı sonu itibariyle, 18 milyar dolariık döviz rezen/i, %6,1 büyüme hızı, 12 milyar dolar yabancı sermaye girişi, azalan işsizlik, artan işgücü verimliliği, artışını sürdüren ihracat ve ücretlerde artan reel alım gücü ekonomide görülen bu iyimser gelişmeleri destekleyen göstergelerdir.

23 Olumlu gelişmeler 1997 yılında da devam etmiş ve %6,9 oranında yüksek oranlı yıllık büyüme yaşanırken, enflasyon oranı %13'e, işsizlik oranı da %10,8'e düşmüştür yılı sonu itibariyle yabancı sermaye girişi kümülatif olarak 20 milyar $'ı aşmıştır. Diğer yandan, iç talep ile ithalattaki patlama ve halkın tasarruf eğilimindeki keskin gerileme, ihracat artış hızının kesilmesi, Zloti değerinin kasıtlı olarak gereğinden yüksek tutulması ve kredi kullanma eğiliminin artması gibi olgular, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ekonomideki olumlu gidişi frenleyebilecek gelişmeler olarak görülmektedir. Ülke ekonomisinde 1998 yılı bütçe tahminlerine göre; %5,6 oranında yıllık büyüme, %9,5 oranında yıllık enflasyon, %10,7 işsizlik oranı, %13,5 ihracat artışı ve %16,3 ithalat artışı beklenmektedir Başlıca Sektörler Polonya'da sanayi sektörü en gelişmiş sektördür. Ülke milli gelirinin yaklaşık %30'unu sanayi kesimi üretmektedir. Sanayi sektöründen sonra önemli diğer sektörler tanm, ulaştırma-haberleşme ve inşaat sektörleridir Sanayi Sektörü Polonya sanayi sektörü sürekli gelişme gösteren bir yapıya sahiptir. Sanayi sektörü 1993 yılında %6.4, 1994 yılında %12.1, 1995 yılında %9.7 ve 1996 yılında ise %8.5'lik büyüme göstermiştir. Polonya'da özel sektörün sanayi içindeki payı 1995 yılında %48 iken 1996'da ilk defa devlet sektörünün önüne geçerek %52'ye yükselmiştir. Bu artışın nedeni ise, Poloya'nın 1990 yılında serbest piyasa ekonomisine geçmesi olmuştur. Daha etkin ve modern çalışma metodlannı benimseyerek bünyedeki gizli işsizlik azaltılmış, istihdamın daralmasına karşılık işgücü verimliliği artmıştır yılında sanayi sektöründe işgücü verimliliği %10 oranında artarken, bu artış döneminde toplam %44 olmuştur. Teknolojik modernizasyonun da son yıllardaki katkısıyla üretim maliyetleri azalmaya devam etmiştir. Sanayi kesimindeki üretim artışı 1997 yılında %10 olarak gerçekleşmiştir.

24 TABLO:2 1996'DA SEKTÖRLER İTİBARİYLE SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI VE KOMPOZİSYONU 1996 Artışı (%) Oenel hi Payı Sanayi 8,8 100,0 Madencilik 0,9 8,1 İmalat Sanayii 11,0 81,7 Elektrik, Doğal gaz, Sıcak su, Buhar -1,1 10,2 Kaynak: The Economist Intelligence Unit. TABLO:3 BAZI SANAYİ MAMULLERİ ÜRETİM MİKTARLARI Ürünler Bîrim Et 1000 ton 1.444,8 928,7 Süt - süt ürünleri 100 bin litre , ,0 Alkol 1000 litre , ,0 Nitrojen (gübre) 1000 ton 1.600, ,0 Fosfor (gübre) 1000 ton 523,0 568,5 Plastik 1000 ton 735,0 792,4 Kimyasal Lifler 1000 ton 137,0 114,7 Kok 1000 ton , ,0 Petrol ürünleri 1000 ton , ,0 Çamaşır Makineleri 1000 adet 418,5 444,7 Televizyon 1000 adet 1.100, ,0 Buzdolabı 1000 adet 585,4 584,5 Otomobiller 1000 adet 366,2 440,4 Taş Kömürü 1000 ton , ,0 Linyit Kömürü 1000 ton , ,0 Gaz 1000 m^ 480,3 475,4 Kükürt 1000 ton 2.400, ,0 Çimento Milyon ton 13,9 13,9 Pamuklu kumaş 1000 km Yün kumaş 1000 km 32,6 32,1 İpek kumaş 1000 km 77,4 72,8 Kaynak: The Economist Intelligence Unit.

25 Tanm Sektörü Polonya'da sınırlı sayıda tanm ürünü yetişmektedir. Başlıca tanm ürünleri; patates, tahıl, şeker pancan ve az sayıda meyve ve sebzeden oluşmaktadır 1996 yılında 1995'e oranla %5 artan gübre kullanımının da katkısıyla zirai mahsûl üretiminde %2,3'lük bir artış kaydedilmiştir Öte yandan, kasaplık hayvan üretimindeki %2,4'lük azalışla toplam tanm-hayvancılık üretimindeki artış %0,3'te kalmıştır TABLO: 4 TARIMSAL ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI Örünler im im Yıllık Üretim (Mîlyort Tor») (Mîtyon Tony Artışı m Tahıllar 24,7 24,9 0,8 Yağlı Tohumlar 0,5 0,6 20 Patates 27,4 20,8-24 Şeker Pancarı 17,5 15,8-9,7 Sebze 5,1 - - Meyve 2,7 - - Kaynak: The Economist Intelligence Unit yılında 11.4 milyon litre süt, 6.4 milyon adet yumurta, 2.6 milyon ton domuz eti, 0.7 milyon ton sığır eti, 0.4 milyon ton kümes hayvanlan eti üretilmiştir Polonya'da 18,6 milyon baş domuz, 7 milyon baş büyükbaş hayvan ve 0.5 milyon baş koyun bulunmaktadır İnşaat Sektörü İnşaat sektörü 1996 yılında %6 oranında bir artış göstermiştir Tamamlanan inşaat bazında yapılan bu hesaplama çok yoğun bir inşaatlaşma yaşayan Polonya'da önümüzdeki yıllarda büyük sıçrama gösterebilir Konut sayısı bakımından 4,5 milyon dairelik açığı bulunan Polonya'da, işyeri ve sanayi mekanlannda da rakamsal olarak ifade edilmemekle birlikte büyük açıklar mevcuttur Uzmanlann tahminlerine göre mevcut yoğunluktaki inşaatlaşmayla bu açık 2020 yılında ancak kapanacaktır

26 Konut açığının kapatılması için devletin elindeki arsalar hızla özelleştirilmektedir. Yeterince arsa temini sonucu inşaat maaliyetlerindeki arsa payı %10 civarlannda seyretmektedir. Bu arada, 1996 yılında bina modernizasyonu taleplerinde %24'lük, bina tamir ve bakım taleplerinde de %12,6'lık artışlar kaydedilmiştir. Konut inşaat izinlerinde 1996 ve 1997 yıllannda bir patlama olmakla beraber bitirilen konut inşaatı sayısında şimdilik bir durgunluk yaşanmaktadır. İnşaat sektöründen pay alabilmek için öncelikle Polonya'da yatınm yapılması gerekmektedir Piyasada yer edinmek isteyen firmalann öncelikle bir iki inşaatı tamamlayarak kendisini kanıtlaması veya tanınmış bir ortakla çalışması gerekmektedir Ülkede önümüzdeki yıllarda altyapı inşaatlannda da ciddi bir artış beklenmektedir Halen devlet altyapı inşaatlanna pek girişmemekte ve mevcut altyapı imkanlannı kullanmaya çalışmaktadır Özellikle yol ve köprü inşaatlannda gelecek yıllarda önemli gereksinimlerin ortaya çıkması ihtimali yüksektir Turizm Sektörü 1990 yıllında 1 milyar $ civannda olan turizm gelirleri 1994 yılında 6,2 milyar $'a, 1995 yılında 7,7 milyar $'a çıkmıştır 1996 yılı turizm gelirleri ise bir miktar düşme göstererek 7,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir Polonya'ya 1996 yılında 90 milyondan fazla yabancı giriş yapmıştır Ülkeye giriş yapan yabancılann büyük bir kısmı transit geçen yabancılardan oluşmaktadır Sınırlardan giriş yapan yabancılann ancak %25'i ülkede 1 günden fazla kalmıştır Bu da ülkenin transit geçişlerde ne kadar önemli bir konumda olduğunu göstermektedir 4.3. Özelleştirme 1990 yılında özelleştirme programını başlatan Polonya'da 1996 yılına kadar Hazineye ait işlemlerin yaklaşık %30'unun özelleştirilmesi gerçekleşmiştir

27 188 adet Hazine işletmesinin satışının gerçekleştirildiği programda, işletmelerden 28 tanesi halka satılmış, 150 tanesi özel yatınmcılara satılmış ve 10 tanesi de kombine bir yöntemle satılmıştır küçük verimsiz işletme tasfiye edilmiş olup, bir kısım işletmenin tasfiye işlemleri halen sürmektedir. TABLO: 5 ÖZELLEŞTİRME ALANINDAKİ GELİŞMELER Özelleştirmenin Yıllar Başladığı Firma Sayısı Kaynak: Polonya Hazine Bakanlığı. Mülkiyeti hazineye ait irili ufaklı işletmelerin toplam sayısı 3412 olan Polonya'da bunlann şirket yapılan değiştirilerek, anonim şirket haline getirilip, hazineye ait hisselerin satılmasını teminen 15 adet Milli Yatınm Fonuna devredilen işletme sayısı 1000'in üzerine çıkmıştır. Milli Yatınm Fonlan hazine adına ellerinde bulundurduğu hisseleri çeşitli yollarla satmaktadır yılında başlamak üzere halka açık hisse satışlanna, halk büyük ilgi göstermiştir. Muhtelif yöntemlerle 1996'da yapılan özelleştirme satışlanndan 1,7 milyar Zloti gelir elde edilmiş olup, bu rakam bütçe hedefinin 0,1 milyar Zloti gerisinde gerçekleşmiştir. Özelleştirme açısından başansız bir yıl olan 1996 yılı daha ziyade 1997'de satış işlemlerine başlanması hedeflenen ve aralannda Polonya Hava Yollan, Polonya Telekominikasyon, Varşova Ticaret Bankası, turizm devi ORBIS, sigortacılık devi PZU, bakır devi KGHM, Romet (bisiklet), Iskra (rulman), Polar, Impexmetal, Swiecie (selüloz). Centrum mağazalar zinciri, RUGH gazete dağıtım zinciri gibi büyük ölçekli devlet şirketlerinin satış hazırlıklanyla geçmiştir.

28 özelleştirme açısından 1997 yılı oldukça başanh geçmiştir. Yıl içerisinde toplam 44 devlet şirketinin satışı tamamlar niştir. Bununla birlikte, özelleştirmenin başladığı yıllarda devletin elindeki işletme sayısı iken, 1997 yılı sonunda bunlann %50'sinde özelleştirme başlamış ve devlet firmalannın %27'sinin özelleştirilmesi tamamlanmıştır. TABLO: 6 ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Özelleştirme Sektörler Kapsammdaki Firma Sayısı Maden, hammadda, yan mamul işletmeleri 48 Enerji üretim tesisleri 4 İnşaat amaçlı kuruluşlar 122 Çeşitli sanayi mamulü üreten kuruluşlar 61 Elektrikli ve elektronik aletler üretimi kuruluşları 16 Makina sanayii kuruluşları 61 Tekstil sanayii kuruluşlan 18 Giyim sanayii kuruluşlan 12 Deri giyim ve ayakkabı sanayii kuruluşlan 10 Baskı, film ve yayın kuruluşlan 10 Kimya sanayii Kuruluşlan 16 Plastik ve kauçuk sanayii kuruluşlan 3 ' Kereste ve kağıt sanayii kuruluşlan 26 Gıda sanayii kuruluşlan (İçecekler dahil) 22 Ticaret kuruluşlan 70 Hizmet kuruluşlan 150 ' Kaynak: Polonya Hazine Bakanlığı. Not: özelleştirilecek firmaların listesi ve bu firmalara ait ayrıntılı bilgiler İstanbul Ticaret Odası Ticari Dokümantasyon Şubesi'nde încelenebilir.

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE BÖLÜMÜ OCAK 2012 FATİH SARIKAYA ÜLKE KİMLİĞİ Resmi Adı: Sırbistan SIRBİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet Devlet Başkanı:

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab MISIR ÜLKE BÜLTENİ GE NEL BİLGİL GENEL BİLGİ Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli Cumhuriyet Devlet Başkanı Adly Mansour Başbakan Ibrahim Mehlab Yüzölçümü 1.001.450 km 2 Nüfusu 85.294.288 (Temmuz

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı