Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)"

Transkript

1 Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) ETI Görsel-Ýþitsel Çeviri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Görsel-Ýþitsel Çeviri ETI 440 Güz/Bahar Ön Koþullar Yok Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi İngilizce Seçmeli Lisans Dersin Koordinatörü - Dersi Veren(ler) * Öğr. Gör. Nilgün DUNGAN Dersin Yardýmcýlarý - Dersin Amacý Dersin amacı, öğrencilere (sinema filmi, dizi, belgesel, tiyatro metni gibi) görselişitsel kaynaklar için nitelikli altyazı çevirileri üretebilmeleri konusunda gereken donanımı kazandırmaktır. Ders kapsamında (televizyon, dağıtımcılar, festivaller gibi) işveren durumundaki farklı kurumların çalışma biçimleri ve bunun getirdiği teknik çeşitlilik tanıtılacak; farklı tema ve üslupları içeren metinlerin altyazı çevirisinin kendine has özellikleri gözetilerek nasıl işlenebileceği uygulamalı olarak örneklenecektir. Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; * Televizyon ve sinema endüstrisi ağırlıklı olmak üzere piyasadaki talepleri karşılayacak nitelikte altyazı çevirisi üretecek teknik donanıma sahip olacaktır. * Çeviri sürecinde, araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. * Çeviri sürecinde aldığı kararları güncel kuramlar ile ilişkilendirebilecektir. * Altyazı çevirisi sürecinin çeşitli aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. * Farklı türlerde, farklı konular işleyen görselişitsel kaynaklarla ilgili farklı formatlardaki metinleri çözümleyebilecek ve bunlar için anlamlı ve uygun çeviri metinler üretebilecektir. Page 1/6

2 * Çeviri sürecinde aldığı kararları gerekçelendirebilecekir. Dersin Ýçeriði Ders, giderek yaygınlaşan bir çeviri alanı olan görselişitsel kaynaklar için altyazı çevirisinin teknik ve kuramsal açıdan incelenmesini, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunlarının örnekler üstünden değerlendirilmesini ve ele alınan konuların öğrenci uygulamalarıyla pekiştirilmesini içermektedir. HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI Hafta Konular Ön Hazýrlýk 1 Derse giriş: ders içeriğinin ve işleyişinin tanıtılması 2 Altyazı ve dublaj çevirisi nedir? Farklı iş alanlarının tanıtılması. Pérez Gonzales, Luis. "Audiovisual Translation" in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd edition, edited by Mona Baker and Gabriela Saldanha, Routledge Ara sınav 8 9 Çeviri değerlendirme Bir önceki derste incelenen kaynaktan bir sahnenin öğrenciler tarafından önceden çevrilmiş olması beklenmektedir Çeviri değerlendirme Bir önceki derste incelenen kaynaktan bir sahnenin öğrenciler tarafından önceden çevrilmiş olması beklenmektedir. 12 Uygulama 3 Belgesel çevirisi 13 Çeviri değerlendirme Bir önceki derste incelenen kaynaktan bir sahnenin öğrenciler tarafından önceden çevrilmiş olması beklenmektedir. Page 2/6

3 14 Türkiye'de altyazı ve dublaj çevirmenlerini mesleki açıdan ilgilendiren yasal düzenlemeler, mesleki örgütlenme FSEK, Bern Sözleşmesi, tip sözleşmeler, RTÜK yönetmelikleri 15 Dönem ödevlerinin incelenmesi 16 Dönemin gözden geçirilmesi KAYNAKLAR Ders Notu Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve dersin içeriğine göre alıştırmalar içeren notlar dağıtılacak, sınıfta kullanılan PowerPoint sunumları öğrencilerle paylaşılacaktır. Diðer Kaynaklar Page 3/6

4 DEÐERLENDÝRME ÖLÇÜTLERÝ Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý Sayý Katký Payý Devam/Katılım - 10 Laboratuar - - Uygulama - - Arazi Çalışması - - Derse Özgü Staj - - Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - - Ödev 1 20 Sunum/Jüri - - Projeler - - Seminer/Workshop - - Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar 1 30 Final/Sözlü Sınav 1 40 Toplam YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI - 60 YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI - 40 Toplam DERS KATEGORÝSÝ Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Page 4/6

5 DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ # Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek 2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, 3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, 4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek 5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek 6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek 7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek 8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek 9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek 10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek 11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek 12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek 13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek 14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak *1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest Page 5/6

6 AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU Aktiviteler Sayý Süresi (Saat) Toplam Ýþ Yükü Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışması Sunum / Seminer Proje Ödevler Küçük Sınavlar Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar Final / Sözlü Sınav Toplam Ýþ Yükü 150 Page 6/6

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) ETI 305 - Yazýn Çevirisine Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) BA 216 - Pazarlama Yönetimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Pazarlama

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) ETI 105 - Dilbilime Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Dilbilime

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce)

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) ETI 210 - Çevirmenler Ýçin Türkçe II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým ID 400 - Fantastik Tasarým Ýlüstrasyonu DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

HUK Sigorta Hukuku

HUK Sigorta Hukuku HUK 404 - Sigorta Hukuku DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Sigorta Hukuku HUK 404 Güz/Bahar 3 0 3 5 Ön Koþullar Yok Dersin

Detaylı

BA Uluslararasý Pazarlama

BA Uluslararasý Pazarlama BA 406 - Uluslararasý Pazarlama DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Uluslararasý Pazarlama BA 406 Güz/Bahar 3 0 3 6 Ön Koþullar

Detaylı

BA Müzakere ve Karar Verme Süreci

BA Müzakere ve Karar Verme Süreci BA 319 - Müzakere ve Karar Verme Süreci DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Müzakere ve Karar Verme Süreci BA 319 Güz/Bahar

Detaylı

BA Yönetim Bilimi

BA Yönetim Bilimi BA 250 - Yönetim Bilimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Yönetim Bilimi BA 250 Güz 3 0 3 6 Ön Koþullar Yok Dersin Dili

Detaylı

Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi

Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi CLM 202 - Yiyecek ve Ýçecek Yönetimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

LOG Lojistik Ýlkeleri I

LOG Lojistik Ýlkeleri I LOG 101 - Lojistik Ýlkeleri I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Lojistik Ýlkeleri I LOG 101 Güz/Bahar 3 2 4 5 Ön Koþullar

Detaylı

BA Tüketici Davranýþlarý

BA Tüketici Davranýþlarý BA 320 - Tüketici Davranýþlarý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Tüketici Davranýþlarý BA 320 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön Koþullar

Detaylı

BA Proje Yönetimi

BA Proje Yönetimi BA 400 - Proje Yönetimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Proje Yönetimi BA 400 Güz 3 0 3 6 Ön Koþullar Yok Dersin Dili

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý TS 103 - Fizyoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Fizyoloji

Detaylı

BA Giriþimcilik Becerileri

BA Giriþimcilik Becerileri BA 340 - Giriþimcilik Becerileri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Giriþimcilik Becerileri BA 340 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön

Detaylı

HUK Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

HUK Borçlar Hukuku Genel Hükümler I HUK 201 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Borçlar Hukuku Genel Hükümler I HUK 201 Güz/Bahar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 230 - Uðraþ Terapisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Uðraþ

Detaylı

HUK Hukukçular Ýçin Meslek Etiði ve Sorumluluk

HUK Hukukçular Ýçin Meslek Etiði ve Sorumluluk HUK 553 - Hukukçular Ýçin Meslek Etiði ve Sorumluluk DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Hukukçular Ýçin Meslek Etiði ve

Detaylı

BA Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý

BA Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý BA 470 - Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Uluslararasý Finansal Raporlama

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý TS 105 - Týbbi Terminoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Marka Ýletiþimi (Tezsiz) (Türkçe)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Marka Ýletiþimi (Tezsiz) (Türkçe) Sosyal Bilimler Enstitüsü Marka Ýletiþimi (Tezsiz) (Türkçe) MI 556 - Kampanya Planlamasý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kampanya Planlamasý Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta)

Detaylı

BA Uluslararasý Ýþletmecilik

BA Uluslararasý Ýþletmecilik BA 380 - Uluslararasý Ýþletmecilik DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Uluslararasý Ýþletmecilik BA 380 Güz/Bahar 3 0 3 4

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Fen Edebiyat Fakültesi Matematik MATH 314 - Ölçü Teorisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ölçü Teorisi MATH 314 Güz/Bahar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 109 - Temel Gerontoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði HM 402 - Saðlýk Politikasý ve Planlamasý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

HUK Avrupa Birliði Sigorta Hukuku

HUK Avrupa Birliði Sigorta Hukuku HUK 560 - Avrupa Birliði Sigorta Hukuku DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Avrupa Birliði Sigorta Hukuku HUK 560 Güz/Bahar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 206 - Sosyal Rehabilitasyon DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi

Detaylı

Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Matematik ve Ýstatistik (Doktora)

Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Matematik ve Ýstatistik (Doktora) Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Matematik ve Ýstatistik (Doktora) MATH 657 - Zaman Skalalarý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý BA 326 - Moda Ýþletmesinde Perakende Yönetimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

EKON Ekonominin Ýlkeleri

EKON Ekonominin Ýlkeleri EKON 100 - Ekonominin Ýlkeleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ekonominin Ýlkeleri EKON 100 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön Koþullar

Detaylı

IEU - SQA Uluslararasý Ortak Ön Lisans Programlarý Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Uluslararasý Ortak Önlisans Programý

IEU - SQA Uluslararasý Ortak Ön Lisans Programlarý Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Uluslararasý Ortak Önlisans Programý IEU - SQA Uluslararasý Ortak Ön Lisans Programlarý Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Uluslararasý Ortak Önlisans Programý VRM 202 - Maðaza Tasarýmý ve Yerleþimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu

Detaylı

HUK Deniz Ticareti Sözleþmeleri

HUK Deniz Ticareti Sözleþmeleri HUK 505 - Deniz Ticareti Sözleþmeleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Deniz Ticareti Sözleþmeleri HUK 505 Güz/Bahar 3

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý MMD 404 - Portfolyo Tasarýmý ve Profesyonel Pratik DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programý (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programý (Tezli) Sosyal Bilimler Enstitüsü Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programý (Tezli) PSY 502 - Psikolojide Bilgisayar Uygulamalý Niceliksel Yöntemler II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta)

Detaylı

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler için Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler için Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler için Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) BA 510 - Finansçý Olmayanlar için Finansal Yönetim DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Fen Edebiyat Fakültesi Matematik ISE 318 - Kalite Güvence ve Güvenilirlik DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Kalite Güvence

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 203 - Yaþlýlarda Kronik Hastalýklar DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk

Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk PRA 451 - Pazarlama Ýletiþiminde Uygulamalý Atölye I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji SOC 206 - Suç Sosyolojisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Suç Sosyolojisi SOC 206 Bahar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý TS 102 - Farmakoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Farmakoloji

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 108 - Geriatrik Psikiyatri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý GD 403 - Reklam Tasarýmý ve Sanat Yönetmenliði DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý FA 142 - Kalýp Hazýrlama ve Dikiþ Becerileri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði CE 303 - Ýþletim Sistemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi

Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi CLM 203 - Sanat,Tasarým ve Gastronomi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Sistemleri Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Sistemleri Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Sistemleri Mühendisliði ISE 107 - Endüstri Sistemleri Mühendisliðine Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi (Türkçe) MMAT 113 - Matematik I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi

Detaylı

Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Ýstatistik Yüksek Lisans Programý (Tezli)

Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Ýstatistik Yüksek Lisans Programý (Tezli) Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalý Ýstatistik Yüksek Lisans Programý (Tezli) MATH 670 - Küme Teorik Topoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programý TDS 204 - Týp Kütüphaneciliði DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði CE 303 - Ýþletim Sistemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

LAW Ýþletme Hukuku

LAW Ýþletme Hukuku LAW 300 - Ýþletme Hukuku DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýþletme Hukuku LAW 300 Bahar 3 0 3 5 Ön Koþullar Yok Dersin

Detaylı

HUK Medeni Usul Hukuku II

HUK Medeni Usul Hukuku II HUK 304 - Medeni Usul Hukuku II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku II HUK 304 Güz/Bahar 3 0 3 5 Ön Koþullar

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý ECON 250 - Modern Dünya Ekonomisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

Hukuk Fakültesi Hukuk

Hukuk Fakültesi Hukuk Hukuk Fakültesi Hukuk HUK 471 - Kriminoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Kriminoloji HUK 471 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön

Detaylı

TRK Türk Dili I

TRK Türk Dili I TRK 101 - Türk Dili I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Türk Dili I TRK 101 Güz/Bahar 2 0 2 1 Ön Koþullar Yok Dersin Dili

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji SOC 303 - Toplumsal Deðiþim DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Toplumsal Deðiþim SOC 303

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý YB 101 - Yaþlý Bakým Ýlke ve Uygulamalarý I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi CG 104 - Özel Eðitim II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Özel Eðitim II Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Ýçmimarlýk ve Çevre Tasarýmý IAED 203 - Yapým ve Malzemeler I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Türkçe) BNK 214 - Dýþ Ticaret ve Kambiyo Ýþlemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Dýþ Ticaret ve Kambiyo Ýþlemleri Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Tarýmsal Teknoloji ve Gýda Bilimleri Fakültesi Gýda Mühendisliði

Tarýmsal Teknoloji ve Gýda Bilimleri Fakültesi Gýda Mühendisliði Tarýmsal Teknoloji ve Gýda Bilimleri Fakültesi Gýda Mühendisliði FE 101 - Gýda Mühendisliðine Giriþ I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Elektrik (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Elektrik (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Elektrik (Türkçe) ELKT 213 - Sözleþme Keþif ve Planlama DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Sözleþme Keþif ve Planlama Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Fen Edebiyat Fakültesi Matematik MATH 402 - Topoloji II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Topoloji II MATH 402 Bahar 3

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalýþmalarý Yüksek Lisans Programý (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalýþmalarý Yüksek Lisans Programý (Tezli) Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalýþmalarý Yüksek Lisans Programý (Tezli) EU 502 - Avrupa Bütünleþmesi Tarihi ve Kuramlarý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar

Detaylı

HUK Ceza Özel Hukuku

HUK Ceza Özel Hukuku HUK 302 - Ceza Özel Hukuku DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ceza Özel Hukuku HUK 302 Güz/Bahar 3 0 3 5 Ön Koþullar Yok

Detaylı

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz)

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz) Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz) ISL 567 - Örgütlerde Yönetim ve Liderlik DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý (Türkçe)

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý (Türkçe) Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý (Türkçe) TS 107 - Davranýþ Bilimleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Davranýþ Bilimleri Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta)

Detaylı

BA Finansal Muhasebe

BA Finansal Muhasebe BA 221 - Finansal Muhasebe DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Finansal Muhasebe BA 221 Güz 3 0 3 6 Ön Koþullar Yok Dersin

Detaylı

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði HM 304 - Saðlýk Kurumlarýnda Lojistik ve Satýn Alma DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz)

Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz) Ýþletme Enstitüsü Yöneticiler Ýçin Ýþletme Yüksek Lisans Programý (Türkçe / Tezsiz) ISL 555 - Marka Stratejisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Marka Stratejisi Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) TS 105 - Týbbi Terminoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Týbbi Terminoloji Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji PSY 302 - Psikometri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Psikometri PSY 302 Güz 3 0 3 6

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý Programý TS 101 - Anatomi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Anatomi TS

Detaylı

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Türkçe)

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Türkçe) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Türkçe) ADL 103 - Hukuka Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Hukuka Giriþ ADL 103

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi

Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi LOG 464 - Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Ýþletme

Ýþletme Fakültesi Ýþletme Ýþletme Fakültesi Ýþletme BA 413 - Perakende Çevresi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Perakende Çevresi BA 413 Güz 3 0

Detaylı

MATH Ýþletme Ýstatistiði II

MATH Ýþletme Ýstatistiði II MATH 220 - Ýþletme Ýstatistiði II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýþletme Ýstatistiði II MATH 220 Güz 0 0 0 0 Ön Koþullar

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Ýþletme

Ýþletme Fakültesi Ýþletme Ýþletme Fakültesi Ýþletme BA 234 - Ýþletme Ýletiþimi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýþletme Ýletiþimi BA 234 Bahar 3

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik OPT 103 - Optisyenliðe Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Optisyenliðe Giriþ Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði ISE 430 - Karar Teorisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (Türkçe) MIST 205 - Ticari Soðutma Sistemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Ticari Soðutma Sistemleri Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði SE 302 - Yazýlým Mühendisliðinin Ýlkeleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Görüntüleme Teknikleri

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Görüntüleme Teknikleri Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Görüntüleme Teknikleri TGT 205 - Radyobiyoloji DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Radyobiyoloji Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta)

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) TDS 104 - Hastane Bilgi Otomasyonu DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Hastane Bilgi Otomasyonu Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði ISE 419 - Oyun Kuramý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman

Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman ITF 401 - Uygulamalý Piyasa Analizi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS

Detaylı

IES Ýleri Að Optimizasyonu

IES Ýleri Að Optimizasyonu IES 540 - Ýleri Að Optimizasyonu DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýleri Að Optimizasyonu IES 540 Güz/Bahar 3 0 3 7.5 Ön

Detaylı

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik

Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik OPT 201 - Görme Optiði II DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Görme Optiði II Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým ID 205 - Ýnsan Faktörleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýnsan

Detaylı

HUK Uluslararasý Özel Hukuk

HUK Uluslararasý Özel Hukuk HUK 208 - Uluslararasý Özel Hukuk DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Uluslararasý Özel Hukuk HUK 208 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön

Detaylı

HUK Türk Hukuk Tarihi

HUK Türk Hukuk Tarihi HUK 200 - Türk Hukuk Tarihi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Türk Hukuk Tarihi HUK 200 Güz/Bahar 3 0 3 4 Ön Koþullar Yok

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazýlým Mühendisliði CE 450 - Daðýtýk Sistemler ve Paralel Hesaplama DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Türkçe) HYHY 101 - Sivil Havacýlýða Giriþ DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Sivil Havacýlýða Giriþ Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS

Detaylı

IES Ýleri Üretim Sistemleri

IES Ýleri Üretim Sistemleri IES 531 - Ýleri Üretim Sistemleri DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Ýleri Üretim Sistemleri IES 531 Güz/Bahar 3 0 3 7.5

Detaylı

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliði

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliði Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliði IE 251 - Optimizasyon I-Doðrusal Modeller DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

BA Pazarlama Araþtýrmasý

BA Pazarlama Araþtýrmasý BA 370 - Pazarlama Araþtýrmasý DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Pazarlama Araþtýrmasý BA 370 Güz 3 0 3 4 Ön Koþullar Yok

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi

Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Ýþletme Fakültesi Lojistik Yönetimi LOG 101 - Lojistik Ýlkeleri I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Lojistik Ýlkeleri I

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði

Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði FE 202 - Gýda Mikrobiyolojisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Gýda Mikrobiyolojisi Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Yönetimi

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Yönetimi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Yönetimi HIM 306 - Saðlýk Kurumlarýnda Muhasebe DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Saðlýk Kurumlarýnda Muhasebe Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS (saat/hafta)

Detaylı

Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman

Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman Ýþletme Fakültesi Uluslararasý Ticaret ve Finansman ITF 412 - Uluslararasý Ticaret ve Projelerin Finansmaný DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı