RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler. Aralık RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler. Aralık 2012. RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types"

Transkript

1 RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler Aralık 2012 RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types

2 Ön ve Art İşleme Results Viewer, RM Bridge de uygulanan yeni art işleme aracıdır. CAD programlarından ön tanımlı çerçevelerin kullanım kolaylığıyla, RM sonuç ekranının detaylı ve eksiksiz seçeneklerini bir araya getirmektedir. Herhangi bir çerçeve, farklı sonuç sunumları için alanları belirlemek için kullanılan bazı seviye veya tabakalarla çizilebilir. Canlı yük görüntüleme, Results Viewer de bulunan birçok yeni özellikten birisidir. Yük dizisiyle birlikte etki hatlarının görüntülenmesinin yanı sıra 3D çizimlerde tanımlı Trafik şeritleri ve yük dizilerinin geometrik konumunun grafiksel görüntülenmesini sağlar. Yük dizileri, herhangi bir sonuç bileşeni için en kötü durum minimum ve maksimum yanıtlarını üreterek en elverişsiz pozisyonlarda görüntülenmektedir. 2D etki çizgisi görüntüsünün tanımı da revize edilmiştir: belirli bir eleman için yalnızca seçilen iç kuvvetler ve deplasmanlar görüntülenecektir. Donanımlar(Assemblies), RM Bridge de işlem öncesi ve sonrasını kolaylaştıracak yeni eleman gruplarıdır. Farklı analiz elemanları (kiriş elemanları, tendonlar, kablolar vs.) donanımlara gruplanabilir ve farklı amaçlar için daha sonra kullanılacaklardır (ana direkler, ayaklar, tendonlar, kablolar vs.). Yük tanımı amacıyla donanımlar, eleman serisini değiştirebilir. Makrolar daha kolay yük tanımı için uygulanmaktadır: -Trafik yükleri -Yük kombinasyonları -Yük dizileri - Tepki Spektrumu Bunlar, farklı uluslararası standartları takip etmektedir. (BS5400 Kısım 2, BD37/01, HK Standardı, AASHTO LRFD ve ASD, JTG, Kanada, EN, Kore, Norveç, İsveç, IRC, SNIP, AS5100, İspanya, NBR Brezilya standardı vs). Trafik yükü makroları nihai trafik zarflarında bu sonuçların değerlendirilmesi ve çakıştırılması için gerekli tüm çizelge işlemlerinin yanı sıra yük dizilerini de oluşturulabilir. Yük kombinasyonları, yük dizileri ve karşılık spektrumu için makrolar seçilen standarda göre yük kombinasyon tablosu, yük dizisi ve karşılık spektrumu diyagramlarının tümüyle tanımını oluşturabilmektedir. Yapı, geometri, yük durumu sonuçları, çakıştırma sonuçları ve Eigenform gibi farklı tipte çıktı kalıplarının oluşturulması için de farklı makrolar kullanılabilir. Modeler de bir çok geliştirme yapılmıştır: - kesit tanımlamada yeni inşaat hat tipleri eklendi. - kesit kataloğuna yeni ön tanımlı kesitler eklendi. - Çoklu parça kullanılırken elemanların ve düğümlerin otomatik numaralandırılması yapıldı - tanımlı bir FE elemanının düğümünün hareket ettirilmesi mümkündür. - CAD programlarınca tanımlanmış basit kesitlerin içe aktarımı - birçok başka küçük geliştirmeler Analyzer de bazı işlem öncesi ve işlem sonrası gelişmeleri de sunuldu: - Mesnet koşulları, genel 3D görüntüde görüntülenebilir. - Eleman özellikleri, görülebilir hem de düzenlenebilir. - Seçilen yük durumları/zarfları için sonuçlar (deplasmanları, iç kuvvetler ve gerilmeler) alt ekran penceresinde interaktif olarak seçilebilir ve görüntülenebilir.

3 BrIM Köprü Bilgi Modellemesi RM Bridge, yapı modellemesi, köprü yapısının analizi ve tasarımının sonuçları olan çizim dosyaları oluşturmaktadır. Bu dosyalar DGN ve DWG formatında da oluşturulabilir. RM Çizim Yöneticisi bir otomatik çizim üretim aracıdır. Çizim üretme, her bir çizimin düzenini açıklayan tip kesitlerle ve çizimin içeriğini açıklayan ana kayıtlara dayalıdır: tüm 3D model, tendon geometrisinin 3D modeli, aksın yükseliş ve plan görüntüsü, tendon şeması ve tendon düzeni, kesitler, atölye çizimleri, vs. İçerik mouse menüsü Microstation ile daha sonra işlenebilecek olan DGN dosyasına mevcut 3D köprü görüntüsünün dışa aktarımını yapar. Mühendislik zamanından tasarruf ve verilerin yeniden girişini önlemek, ana BrIM hedeflerinden birisidir. RM Bridge Modeler, tüm köprü aks bilgilerinin (yatay ve düşey geometri) içe aktarımını sağlar. Bu aks, köprü objesi için yatay ve düşey olarak kullanılabilir. RM Bridge yi diğer Bentley yol/ray uygulamalarıyla bağlayan Land XML formatı MX-Road, InRoads ve BRT verilerini içe aktarılmaktadır. Aynı yaklaşımla tüm arazi modeli içe aktarılabilir ve görselleştirme amaçları için kullanılabilir. Bentley BrIM grubu içerisinde ekstra birlikte çalışabilirlik, analiz ve tasarım yazılımı olarak RM Bridge, beton yapılar ve köprüler için donatı çizimleri yapmak için Bentley tarafından sunulan güçlü bir genel donatı detaylandırma ürünü olarak Power Rebar arasındaki bağlantı yoluyla sağlanmaktadır. Bu iki ürün arasındaki bağlantı, detaylandırma işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır. RM Bridge ile Power Rebar arasındaki aktarılan bilgi, Model geometrisi, Tendon geometrisi ve Donatımı gereksinimini içermektedir. Power Rebar da, model ve tendon (kanal) geometrisi, geometri tanımlamasını basitleştirmek için doğrudan referans objeleri olarak kullanılabilir. Donatı gereksinim verileri, gerçek boyut (çap, uzunluk, şekil) ve mesafeye çevrilecek olan genelleştirilmiş verilerdir (toplam gerekli donatı çeliği alanı). RM sihirbazları köprüler için eksiksiz RM çözümü sağlamaktadır. Farklı tip köprüler için farklı sihirbazlar mevcuttur: prekast köprüler, donatılı döşeme köprüler, kompozit köprüler (betonlu çelik veya ortotropik tabliye) ve boşluklu kutu köprüler. Yük tanımının yanı sıra üstyapı ve altyapı geometrisi girdisi işlemi basitleştirecek taslaklar kullanılarak yapılmaktadır. Bir girdi sonuçlandırıldığında, köprünün tüm analizi ve tasarımı, seçilen standarda göre gerçekleştirilir. Analiz ve tasarımın sonunda, PDF dosyası formatında eksiksiz bir rapor oluşturulur. Prekast sihirbazında, Avustralya standartlarına göre Super-T kirişli köprü geometrisi de şimdi tanımlanabilir.

4 Teknik gelişmeler Çelik ve Kompozit Tasarım Kontrolleri, RM Bridge deki en son ana teknik gelişmelerden birisidir, Eğilme burkulması, dönme-eğilme burkulması, yerel burkulma, yanal dönme burkulması gibi yerel çelik olayları dikkate alınmaktadır. Bazı ek dayanım kontrol işlemleri, RM Bridge ye eklenmiştir. Tümüyle ilgili tasarım kontrollerine göre çalışmaktadırlar. (EN, AASHTO and SNIP). Çelik kontrolleri, bazı ek geometri girdi verilerini gerektirir: hâlihazırda Modeler de hazırlanması gereken narin kesit parçalarının tanımı. Kesit tanımıyla, yeni tip bir referans seti narin parçalar kullanılması gerekir. Malzeme özellikleri de güncellenmiştir. Öncelikle nihai dirençler farklı etki kategorileri için hesaplanmaktadır (gerilme, sıkıştırma, eğilme ve kesme). Ardından, uygun etkileşim formüllerini kullanarak tasarım direnciyle nihai durumu mukayese ederek ihtiyari gerilme durumlarının kontrolü yapılmaktadır. Bölümde birincil gerilme durumunun olması halinde (mesela kısım kısım yapılmış kompozit bölümlerde) fiili tasarım direnci, etkileşim formülleri hesaplanmadan önce birincil gerilmeler dikkate alarak yeniden hesaplanmalıdır. Pre-Tens ön gerilmeli tendonları (halatları) aktif hale getiren yeni bir programlama işlemidir. İşlem, kalıbı prefabrik direklerden çıkarma ve dış ankraj noktalarından halatların bağlantısını kesme işleminin simülasyonunu yapar. Elastik kısalma nedeniyle olan kayıplar, hesaplanmakta ve ortaya çıkan iç kuvvet durumu (birincil durum), belirtilen yük durumunda saklanır. Yeni tendon tipleri sunulmuştur - Ön gerilmeli tendonlar. Diğer tendon tipleriyle mukayese edildiğinde, girdi farklıdır nominal ön germe kuvveti (dış ankraj noktalarından bağlantıyı kesmeden önce tendondaki kuvvet), tendonu oluştururken/değiştirirken doğrudan tanımlanmaktadır. Aynı yöntem başlangıçta ve bitişte manşon uzunluklarının belirtilmesi için de uygulanır. Tendon geometrisi tanımı için yeni bir özellik eklenmiştir: dış merkezliği (eccentricity) girmek veya birini veya her ikisini serbest olarak ayarlamak mümkündür. Plan ve profil görüntüsünde bağımsız noktaların tanımını mümkün kılan dış merkezlilik otomatik olarak hesaplanacaktır. Art germe sırasının otomatik optimizasyonu da şimdi mümkün. Program gerilme kuvvetlerini otomatik olarak hesaplar, böylece her ara germe adımında ve en son kama kayması sonrasında, kuvvetler izin verilebilin değerleri aşmamaktadır.

5 Yük dizisi tanımlama ve hesaplama, şimdi aralarında sabit veya değişken mesafe bulunan iki sabit düzenli yüklü yük dizisini tanımlamayı da sağlar. Ek olarak 2D yük dizileri de tanımlanabilir. Bu sabit veya değişken uzunlukla alan yükünün veya sabit uzunluk ve genişlikle aralarında belirli bir yanal mesafe bulunan iki lastik basıncın tanımlanabilmesi anlamına gelir. Ancak, girdi halen kodlarla yapılmaktadır, böylece verilen standarta göre aks yükü, tanımlanmalıdır ve alan yüküne göre yeniden hesaplama otomatik olarak yapılmaktadır. Joined (bağlı) ve Split (ayrılmış) opsiyonları, kesme kuvvetli sonuçları için mevcut kılınmıştır. Joint opsiyonu, kuvvet düzeyinde doğrudan gerçekleştirilmektedir. Split fonksiyonu, kesme kuvvetlerinin hakim koşullar olduğu ve burulma momentlerinin önemsiz rol oynadığı varsayımına dayalı olarak makul mühendislik çözümü olarak sağlanmıştır. Mesela kesme kuvvetleri, kompozit bölümdeki kesme akışını münferit parçalar üzerine entegre ederek hesaplanan etkin kesme alanlarına göre ayrılmaktadır ve burulma momentinin etkisi buna göre hesaplanır. Yeni yaklaşım, özellikle çelik tasarımı için getirilen işlevler bakımından, program genelinde Join ve Split fonksiyonlarının tutarlı kullanımına imkan tanır. Nihai yük kapasitesi kontrolünü ve donatı tasarımını yapmak için ayaklardaki sıkıştırma kuvvetlerinin ek dış merkezliliğinin dikkate alınması, birçok tasarım kodu için gereklidir. Dış merkezlik, narinliğe, mesela ilgili burulma uzunluğuna ve kesit özelliklerine bağlıdır. Ek dış merkezliğin hesaplanması için kullanılan parametreler, koda bağlıdır. Bu ek dış merkezliği dikkate almak için, RM Bridge de donatı tasarımını yaparken ( Rein seçeneğiyle UltChk işlemi), RM Set PIERDIM tipi tanımlanmalı ve ilgili işlemde referans gösterilmelidir. Bu RM Set, ek dış merkezliğin hesaplanacağı ve dikkate alınacağı elemanların bir listesini içerir. Bu dış merkezliğin dikkate alınması, Çin Karayolu Koduna JTG göre de artık mümkündür. Son on yılda, mod çakıştırma metotları CQC (Komple Karesel Kombinasyon) ve varyantı CQCX, karşılık spektrumu yöntemine dayalı deprem analizleri için standart olmuştur. RM Bridge, birbirine bağlı değerlerin yanı sıra iç kuvvet sonuçlarının maksimumunu ve minimumunu elde etmek için ilaveten özel bir metot sunmaktadır (TDV çakıştırma metodu olarak adlandırılmaktadır). Bu metot, kompleks bir matematiksel işlem olan korelasyon matrisinin üçgenlemesini gerektirir. Önceki program versiyonlarında, bu işlevselliğin çeşitli eksiklikleri vardı (CQCX için mevcut değil, çok yavaş, farklı durumlarda kararsız, ). Bu işlevsellik, şimdi önemli ölçüde geliştirilmiştir, mesela tüm mod çakıştırma metotları için kullanılabilir kılınmıştır, matematik işlemlerinin kararlılığı ve hesaplama hızı önemli ölçüde geliştirilmiştir.

6 Yerelleştirme Rusya için kapsamlı lokalizasyon, RM Bridge de yapılmıştır - komple grafiksel kullanıcı arayüzü Rusça olarak mevcuttur Kiril harfleri dahil. Bu, bazı kılavuzlara ve hızlı yardıma da uygulanmaktadır. Bu malzeme veri tabanı, beton, çelik ve ön gerilmeli çelik için Rus Malzemesi ile geliştirilmiştir. Analiz ve tasarım kodu kontrolleri için talep edilen tüm standarda bağlı malzeme özellikleri saklanmaktadır. Zamana bağlı fonksiyonlar betonun sünmesi ve çekmesi ve ön gerilmeli çeliğin gevşemesi dahildir. Beton için SNiP e göre tasarım kontrolleri de uygulanmaktadır: Lif gerilimi kontrolü ve nihai yük kapasitesi kontrolü (donatı tasarımı dahil). Teknik geliştirmelerde belirtildiği gibi Çelik ve kompozit tasarım kontrolleri SNiP için mevcuttur. Eğilme burkulması, burulma-eğilme burkulması, lokal flembaj, yanal dönme burkulması gibi lokal çelik olayları dikkate alınmaktadır. Daha kolay modelleme ve yük hazırlama için SNiP e göre birçok taslak mevcuttur. - GOST a göre Rus standart çelik profilleri - Yük dizileri - Karşılık spektrumu - Yük kombinasyonları Kanada kodunun uygulanması da RM Bridge deki yeniliklerden birisidir. Bu uygulamanın kapsamı, standarda bağlı tasarım kodu kontrolleri ve malzemelerden oluşmaktadır. Malzeme veri tabanı, zamana bağlı malzeme özellikleri (sünme ve çekmesi ve çelik gevşemesi) Kanada malzemeleriyle genişletilmiştir. Uygulanan Kanada koduna göre tasarım kodu kontrolleri şunlardır: - Nihai yük kapasitesi kontrolü (donatı hesabı dahil) - Kesme kontrolü - Kırılma kontrolü RM Bridge de birçok ek yerelleştirme özelliği uygulanmaktadır: - Norveç beton- beton kompozit için kesme kapasitesi - Avustralya standardına göre zamana bağlı beton özellikleri - Deformasyon kontrolleri için kombinasyonlarla JTG Yük Kombinasyon Taslağı - Genişletilmiş Fransızca grafiksel kullanıcı arayüzü - Rüzgar yükü hesaplaması için EC ye göre Gust faktörü - Brezilya malzeme ve Trafik yüklerinin uygulanması - Ve daha birçoğu

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı

Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı sürüm SEE Electrical - Basic Maliyet-etkin bir giriş-seviyesi çözümü SEE Electrical Basic seviye, tüm

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Her şey tasarladığınız gibi!

Her şey tasarladığınız gibi! Her şey tasarladığınız gibi! ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalepaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmeydanı Şişli 34384 İstanbul Tel : (0212) 220

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Orta yük taşıma. KUKA robotları

Orta yük taşıma. KUKA robotları Orta yük taşıma kapasiteleri için KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları

Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı