FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI"

Transkript

1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede üye devletler tarafından Birlik iç pazarına sunulan sanayi ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Birliğe ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Birlik dahilinde serbest dolaşımı hedeflenmektedir. Ayrıca, fasıl kapsamında malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanabilmesi için gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının yanı sıra ticarette teknik engellerin de kaldırılması gerekmektedir. Temel olarak teknik nitelikleri düzenleyen mevzuatı ve uygulamaya dair kuralları içeren malların serbest dolaşımı faslı, ticarete konu olan ürünlere ilişkin teknik niteliklerin Birlik genelinde kabul edilecek kurallar ile belirlenmesini amaçlamaktadır. Malların serbest dolaşımının sağlanması için teknik mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, pazara giren ürünlerin üretildikleri mevzuata olan uygunluğunu kontrol edecek kamu laboratuvarları ile ürünlere pazara arz edilmeden önce yapılması gereken test ve belgelendirme işlemlerini yapacak özel laboratuvarlar (uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar) için gerekli altyapının kurulması ve kamu ile özel sektörde yer alan bu iki laboratuvar grubunun birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir. 1.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET sayılı, kişisel koruma ekipmanına ilişkin hususları düzenlemektedir. 20 Haziran 1990 tarih ve 90/385/AET sayılı, vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar ile ilgili hususları düzenlemektedir. 14 Haziran 1993 tarih ve 93/42/AET sayılı, tıbbı cihazlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 22 Temmuz 1993 tarih ve 93/68/AET sayılı, 87/404/AT (Basit Basınçlı Kaplar), 88/378/AET (Oyuncak Güvenliği), 89/106/AET (yapı malzemeleri), 89/336/AET (Elektromagnetik Uyumluluk), 89/392/AET (makine), 89/686/AET ( Kişisel Koruma Ekipmanları), 90/384/AET (Otomatik Olmayan Kaldırma Cihazları), 90/385/AET (Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar), 90/396/AET (Gaz Yakan Cihazlar), 91/263/AET (Telekomünikasyon Terminal Donanımı), 92/42/AET (Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri) ve 73/23/AET (Elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımı) tadil edilmelerini düzenlemektedir. 29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT, asansörler ile ilgili hususları düzenlemektedir. 29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT, basınçlı teçhizata ilişkin hususları düzenlemektedir. 22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT, teknik standartlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT, vücut dışı kullanılan tanı cihazlarına ilişkin hususları düzenlemektedir.

2 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT, veteriner tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir. 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT, insan kullanımı için tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 Konsey Tüzüğü, deterjanlara ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili 2001/82/AT sayılı Direktif uyarınca Birlik kodunu değiştirmektedir. 31 Mart 2004 tarih ve 2004/22/AT, ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 Konsey Tüzüğü, Avrupa ilaç ajansının kurulması ile ilgili ve veteriner ve insan kullanımı amaçlı kullanılacak tıbbi ürünlerin denetimi ve izinlendirilmesi ile ilgili prosedürleri belirler. 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT, makineler ile ilgili hususları düzenlemektedir. 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT, elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımını düzenlemektedir. 5 Eylül 2007 tarih ve 2007/47/AT, 90/385/AET (vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar), 93/42/AET (tıbbi cihazlar) ve 98/8/AT (biyosit) sayılı Konsey Direktiflerin tadil edilmesini düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 764/2008 Konsey Tüzüğü, malların serbest dolaşımının sağlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin uygulanması için takip edilecek kuralları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT Konsey Kararı, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin ortak çerçeveyi düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 765/2008 Konsey Tüzüğü, akreditasyon ve piyasa gözetimi ile ilgili ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımını düzenlemektedir. 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT, otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususlarını düzenlemektedir. 6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 Konsey Tüzüğü, hayvansal gıdalardaki aktif maddelerin farmakolojik kalıntı limitlerinin oluşturulmasına yönelik prosedürleri içermektedir. 18 Haziran 2009 tarih ve 2009/48/AT, oyuncak güvenliğine ilişkin hususları düzenlemektedir.

3 16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT, basit basınçlı kaplara ilişkin hususları düzenlemektedir. 30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1223/2009 Konsey Tüzüğü, kozmetik ürünlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB, metrolojiye ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Mart 2011 tarih ve (AB) 305/2011 Konsey Tüzüğü, inşaat malzemelerinin tüketici ürünü olarak piyasada pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 27 Eylül 2011 tarih ve (AB) 1007/2011 Konsey Tüzüğü, tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin hususları düzenlemektedir. 25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB, enerji verimliliği hakkındadır. 1.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Malların serbest dolaşımı faslı altında AB müktesebatına uyum sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yönünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanarak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Düzenleyici, standart belirleyici, akreditasyon ve uygunluk bildiriminden sorumlu kurum ve kuruluşların kesin olarak belirlenmesi ilgili direktiflerin uygulanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Tercihen kamu makamları piyasa gözetimi fonksiyonları ile ilgili yasama ve yürütme yetkilerini korumalıdır. Bunun yanında düzenleyici uygunluk şartları ile ilgili üçüncü tarafların da teknik yeterlilik ve bağımsızlık ilkeleri ile değerlendirme yapması ileri düzeyde sağlamalıdır. Malların serbest dolaşımının sağlanması ayrıca laboratuvarların teknik olarak yeterliliklerinin ulusal düzeyde bu amaç doğrultusunda tesis edilmiş üçüncü bir tarafça belgelendirilmesi, laboratuvarlarda kullanılacak olan cihazların ölçme kabiliyetlerinin düzenlenmesi ve teknik mevzuatın uygulanmasını sağlayacak AB standartlarının benimsenmesi, uygulanması ve bu çerçevede Avrupa standardizasyon kuruluşlarına tam üyeliğin sağlanması gerekmektedir. 1.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 1.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme Fasıl 1 malların serbest dolaşımı altında uyuma ilişkin hazırlık çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Bu kapsamda, faslın uygulamasından sorumlu olacak ilgili kurum ve kuruluşlara malların serbest dolaşımı ile ilgili AB müktesebatına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmeler ışığında ise, yılları arasında gerçekleştirilecek olan uyum çalışmalarına ilişkin öncelikler belirlenmiştir.

4 1.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması

5 1.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 1.1-a Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 1 Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı Amaç/Kapsam Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili sektörün ve ticaretin gelişimini engellemeden; hayvan sağlığını iyileştirilmesi ve veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve düzgün kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesi 2 Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması 3 Oyuncaklar Tüzüğü Oyuncak güvenliğine ilişkin mevzuatın AB mevzuatına uyumlaştırılması amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi 25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB 18 Haziran 2009 tarih ve 2009/48/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının birinci 2014 yılının ikinci 2014 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Tarım işlerinden Enerji işlerinden sorumlı Bakanlık Ekonomi işlerinden

6 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 4 Yenilenebilir Enerji (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı kullanımının düzenlenmesi 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT 2015 yılının birinci Enerji işlerinden 5 Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve yapı malzemelerine CE işaretlerinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yapı Malzemeleri Direktifi 2015 yılının birinci Bayındırlık işlerinden 6 Kozmetik Yasa Tasarısı İlgili yasaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılması 30 Kasım 2009 tarih ve 1223/2009 Konsey Tüzüğü 2015 yılının birinci Sağlık işlerinden 7 Veteriner Tıbbi Ürünleri Komisyonunun Rolü ve Çalışma Esasları Tüzüğü Veteriner Tıbbi Ürünleri Komisyonunun rolü ve danışma prosedürleri ile ilgili detaylı kuralların belirlenmesi amacıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi 2015 yılının birinci Tarım işlerinden

7 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 8 Asansörler Denetim Tüzüğü Asansörler ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak tüzük 29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT 2015 yılının birinci Çalışma işlerinden 9 Basınçlı Kaplar Denetim Tüzüğü Basınçlı Kaplar ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak tüzük 29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT 2015 yılının birinci Çalışma işlerinden 10 Beşeri Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı İlgili yasaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılması 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT Sağlık işlerinden 11 Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler Yasa Tasarısı Cihazların tıbbi cihaz olarak sınıflandırılabilmesi ve işlem görebilmesi için aranacak şartların belirlenmesi ve yapılması gereken ön izin işlemlerinin tanımlanması, söz konusu tıbbi cihaz olarak beyan edilen cihazların AB nin ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uyumlulukların nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım şartları ve kullanım yerleri ile ilgili düzenlemelerin ve yapılması gereken kontrollerin belirlenmesi -20 Haziran 1990 tarih ve 90/385/AET sayılı -14 Haziran 1993 tarih ve 93/42/AET sayılı -27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT Sağlık işlerinden

8 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 12 Veteriner Tıbbi Ürünlerinin İmalat ve Pazarlama Yetkilendirmeleri, Ambalajanması, Etiketlenmesi, Satışı ve Dağıtımı ile Farmakovijilans ve Gözetim Hakkındaki Tüzük Veteriner tıbbi ürünlerini pazarlama, üretim, paketleme, etiketleme, dağıtım, reçetelendirme, piyasadan toplatılma, kullanım, denetim ve yaptırımlar hakkındaki kuralların belirlenmesi amacıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi Tarım işlerinden 13 Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tüzük Yapı malzemelerini içeren uyumlaştırılmış standartların yasal mevzuat içerisine alınmasının sağlanması amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT - 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 Bayındırlık işlerinden 14 Tekstil İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesine İlişkin Tüzük Tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 27 Eylül 2011 tarih ve (AB) 1007/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Ekonomi işlerinden 15 Otomatik Olmayan Ölçüm Aletlerine İlişkin Tüzük Otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Metroloji Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 23 Nisan 2009 tarih ve (AT) 2009/23 Konsey Tüzüğü Ekonomi işlerinden

9 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam 16 Ölçüm Aletlerine İlişkin Tüzük Ölçüm aletlerine ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Metroloji Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 17 Deterjanlar Tüzügü Deterjanların piyasaya sürülmesi prosedürlerinin düzenlenmesi amacıyla Kimyasallar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 18 Basit Basınçlı Kaplar Denetim Tüzüğü 19 Kaldırma Cihazları ve Aksamları Denetim Tüzüğü Basit Basınçlı Kaplar ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kaldırma cihazları ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 20 Kişisel Koruyucu Donanım Tüzüğü Kişisel koruyucu ekipman ile ilgili standardizasyon getirilmesinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı -31 Mart 2004 tarih ve (AT) 2004/22 Konsey Tüzüğü -23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT -9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 Konsey Tüzüğü 16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET sayılı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Çevre işlerinden Çalışma işlerinden Çalışma işlerinden Çalışma işlerinden

10 1.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 21 Yenilenebilir Enerji,Uygulama ve Denetim (Değişiklik) Tüzüğü Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki uygulamaları düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji Yasası altında çıkarılacak tüzük değişikliği 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT 2016 yılının ikinci Enerji işlerinden 22 Elektrikli Teçhizatın Belirli Voltaj Limitleri İçerisinde Kullanımına İlişkin Tüzük Elektrkli techizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımına ilişkin Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 23 Makineler ile İlgili Hususları Düzenleyen Tüzük Makineler ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden b) İdari Düzenleme Tablosu 1.1-b Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Ortak Çalışmalar (Enerji işlerinden, Bayındırlık işlerinden, Sağlık işlerinden, Çevre işlerinden sorumlu Bakanlık, Tarım işlerinden, Ekonomi işlerinden ) 1 Malların serbest dolaşımı alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Enerji işlerinden 1 Yenilenebilir enerji konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim olacak) 2 Enerji verimliliği konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim olacak)

11 1.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Bayındırlık işlerinden Uygulama Tarihi 1 Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden teknik personeline konu ile ilgili eğitim verilmesi Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden bünyesinde ilgili dairesinde birim oluşturulması ve istihdam sağlanarak personele eğitim verilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi Yapı malzemeleri ile ilgili kurum kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunulması Sağlık işlerinden 1 İlaç ve Eczacılık Dairesine ilgili personelin görevlendirilmesi İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli için AB deki uygulamaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesi Tıbbi cihazların nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım şartları ve yerleri ile ilgili kontrollerin nasıl yapılacağına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi 4 Sağlık işlerinden için orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması, personelin eğitilmesi ve ithalatçıların, halkın ve paydaşların bilgilendirilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi Çevre işlerinden 1 Deterjanlar konusunda çalışacak personelin eğitilmesi ve çalışma ziyaretlerini düzenlenmesi 2014 Tarım işlerinden Veteriner tıbbi ürünler ile ilgili denetim yapacak personele teorik ve pratik eğitim verilmesi Mevzuattan etkilenecek kesimlerin bilgilendirilmesi ve eğitimcilerin eğitilmesi Mevzuatın uygulanmasına yönelik kılavuzların hazırlanması Veteriner Tıbbi Ürünlerinin reçetelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması

12 Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 1.2-a Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanan AB Mevzuatı 1 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tüzük 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesi Hakkında Tüzük Teknik şartnamelerin ve mevzuat uyumunun sağlanarak uygulamaya yönelik sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından oluşacak komitenin düzenlenmesi amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Yapı Malzemeleri Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Meclis / Bakanlar Kurulu Onay Tarihi 2016 yılının birinci Düzenlemeden Sorumlu Kurum/lar Bayındırlık işlerinden Bayındırlık işlerinden

13 b) İdari Düzenleme Tablosu 1.2-b Yapılması Gerekenler Ortak Çalışmalar (Ekonomi işlerinden, Maliye işlerinden ve ilgili diğer bakanlıklar) Uygulama Tarihi 1 Onaylanmış kuruluş görevlendirmede takip edilecek usullerin ve test laboratuvarlarının belirlenmesi Maliye işlerden 1 Gümrük tarifelerinin AB tarifelerine uygun olarak güncellenmesi Gümrük Dairesi için ihtiyaç duyulan personelin istihdamı Gümrük Dairesinin otomasyona geçmesi için çalışmaların yapılması Gümrük Dairesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi 2016 Bayındırlık işlerinden 1 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin oluşumu ile ilgili çalışmalar yapılması kurum kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunulması 2 Yapı malzemeleri piyasa gözetmenleri biriminin oluşturulması, personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve yurt dışında çalışma ziyareti düzenlenmesi Sağlık işlerinden İlaç ve Eczacılık Dairesine ihtiyaç duyulan eczacı istihdamının gerçekleştirilmesi ve Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlığa ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi 2 Sağlık işlerinden, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Bakım-Onarım Şubeye bağlı Tıbbi Cihaz Ön İzinleri ve Kontrolleri Biriminin ve gerekli diğer birimlerin oluşturulması 3 Tıbbi Cihaz Ön İzinleri ve Kontrolleri Biriminde görev yapmak üzere 1 adet I. Derece Biyomedikal Mühendis, 1 adet II. Derece Biyomedikal Mühendis ve 2 adet III. Derece Biyomedikal Mühendis Kadrolarının ilgili teşkilat şemalarına yerleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan Biyomedikal Mühendislerin bu birimde kullanılmak üzere istihdam edilmesi Ekonomi işlerinden 1 Ekonomi işlerinden bünyesinde yürütülmekte olan AB mevzatlarına ilişkin çalışmaları koordine edecek birimin oluşturulması Piyasa Gözetim ve Denetim Birimine ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması

14 1.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 3 Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında kullanılacak olan gerekli araç ve teçhizatın tedarik edilmesi Çalışma işlerinden 1 Çalışma işlerinden için ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması AB'deki uygulamaya yönelik yurt dışında çalışma ziyaretleri düzenlenmesi 2016 Tarım işlerinden 1 Mevzuatın öngördüğü hizmetlerin etkin yerine getirilebilmesi için Veteriner Dairesinin yeniden yapılandırılması kapsamında yeni şube ve bölümlerin oluşturulması, ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması 2014

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu

BA IKF-SİR,RF.J OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu BALIKESIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERL! lne BASIN SOK.N0.10/2-3 BALIKESİR L BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. _J Tarih Sayı Konu O 8 J6. 2015 511/

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER

ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER ġubat 2013 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 1) Türkiye, DTÖ - Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasına taraftır. 2) Türkiye ile AB arasındaki

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 03 Konu : Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Ve Türkiye nin Yürüttüğü Uyum Çalışmaları Hazırlayan: Seyida TURAN

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2014 ANKARA Ceren EREN ÖZBALABAN erenc@ekonomi.gov.tr Tel: 204 75 88 Teknik Düzenlemeler Rejimi

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI KOMĐSYONLARDAN A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 20.04.2002 Toplantı Yeri : MMO Merkez Toplantıya Katılanlar Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Şenol KARACA Fırat ANDĐÇ

Detaylı

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27 Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 26 27

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 09-10 13-14 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 16-17

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM 19.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB istihdam ve sosyal politikasının amacı, aktif, katılımcı ve sağlıklı bir topluma ulaşmak amacıyla yaşam

Detaylı

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/18 Ref : 6/18 Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete de Ürün Güvenliği

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi nden bugüne kadar çıkan kanunlar aşağıda, diğer ulusal mevzuat Ek-1 de gösterilmiştir.

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 475TL 26 27 03 04 04-05

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA

ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA Ürün Güvenliği Çalıştayı 1 Kısaca UDDer Uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi AB-0074-YS Adresi : Şerifali Mah. Açıkyüz Sok. No:2-3 Tel : 0 216 313 14 20 Faks : 0 216 313 14 33 E-Posta Website : info@inspecco.com

Detaylı

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312.

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT VE UYGULAMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI A.Birim UĞUR Şube Müdürü V. Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarı Tel:0.312.498

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA 11.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği üye devletlerinin tarım politikalarını siyasi ve ekonomik anlamda bütünleştiren Avrupa Birliği

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 * EA Kodu Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri 05 Deri ve

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AB STRATEJİSİ 2010-2011 EYLEM PLANI

TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AB STRATEJİSİ 2010-2011 EYLEM PLANI TÜRKİYE NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN AB STRATEJİSİ 2010-2011 EYLEM PLANI ANKARA 15 Mart 2010 İÇİNDEKİLER 01- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 5 02- İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 19 03- İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI 2.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi AB-0041-YS Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi Tel : 0216 518 02 02 E-Posta Website : certification@sqmart.com : www.sqmart.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : kys@szutest.com.tr : www.szutest.com.tr Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması 1 GİRİŞ: Bu Kılavuz Yeni Yaklaşım konsepti içinde yer alan

Detaylı

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler. TANIM Tıbbi ürünleri depolayan, muhafaza eden ve ilaç hazırlayan, tıp doktorları ve diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : aoa@tse.org.tr : www.tse.org.tr Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Tel : 0 216 572 49 10 Faks : 0 216 572 49 14 E-Posta Website : info@qatechnic.com

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Gerilim altında çalışma için şartlar Teknik Organizasyonel Kadrosal

Gerilim altında çalışma için şartlar Teknik Organizasyonel Kadrosal I. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu: Dağıtımda Yenilikçi Yaklaşımlar 24-25 Şubat 2016, Antalya Gerilim altında çalışma için şartlar Teknik Organizasyonel Kadrosal BSD 1 Lutz

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Avrupa Birliği ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı İÇİNDEKİLER

Avrupa Birliği ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1 FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI... 19 FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ... 23 FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI... 27 FASIL

Detaylı

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 2.5.2006/26156 Ek ve Değişiklikler: 1) 31.07.2009/27305 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A Tipi" Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ. Ürün Güvenliği Nedir?

PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ. Ürün Güvenliği Nedir? PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ Ürün Güvenliği Nedir? Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri 150 yıllık uzmanlık ile gelen başarı... 1866 1906 22 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen

Detaylı

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Hakkımızda Güven Net OSGB Güven Net OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

bölüm 15 oda görüşleri

bölüm 15 oda görüşleri bölüm 15 oda görüşleri BÖLÜM 15. ODA GÖRÜŞLERİ Dönem içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerine yanıt verilmeye çalışılmış, hazırlanan rapor ve görüşlerimiz zamanında iletilmiştir.

Detaylı

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 15.0007.1.01 Türk Petrol

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar, CE belgesi : CE İŞARETİ (Ce Belgesi, Markası, Sertifikası) CE İŞARETİNE GENEL BAKIŞ Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER RİSK MED, sektörde otuz beş yılı geride bırakan deneyimli kadrosu ile sektörünün en köklü firmalarından. 1977 yılında Ankara da bir grup iş güvenliği uzmanı tarafından temelleri atılan Risk MED, Türkiye

Detaylı