FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)"

Transkript

1 GÜNCELLEME: Hüseyin SARI ÇEVİRİ : Hande ARLI, Yücel DEMİR FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) BELGE 2013/311 E ULUSLARARASI FOTOĞRAF ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İÇİN DÜZENLEMELER ve BAŞVURU KURALLARI Bu belge, FIAP dokuman 2003/301 in yerine geçer. Görsel ve duyusal (audio-visual) etkinlikler için ilgili dokümana bakınız. I. FIAP PATRONAJI I.1 Tanım FIAP Patronajı uluslararası fotoğraf yarışmalarına, önceki etkinliklerden elde edilen sonuçlara göre verilen bir teyittir. I.2 Genel İlkeler FIAP Patronajı sadece uluslararası özellik taşıyan ve tüm dünyadaki katılımcıların ulaşabildiği etkinliklere verilir. Tümüyle ticari amaç güden etkinlikler ya da gösterimi kesinlikle engellenmiş konular bu düzenlemelerin dışında tutulur (Bkz. II.4). I.3 Uluslararası Yarışmaların Dışındaki Etkinlikler FIAP Desteği (Auspices), anma törenleri, jübileler, sergiler gibi FIAP Patronajı almak için yeterli şartlara sahip olmayan uluslararası fotoğraf etkinliklerine verilebilir (Ayrıntılı bilgi için FIAP Desteği adlı dokümana bakınız). I.4 Başvuru FIAP Patronajı için yapılacak başvurular, düzenleyici kurum tarafından etkinliğin gerçekleştirileceği ülkedeki ulusal federasyona yapılmalıdır. Ulusal Federasyon, FIAP Patronaj Birimi ne gerekli tavsiye ve önerilerde bulunarak başvuruları iletir. Başvurular düzenleyici kurum tarafından doğrudan FIAP a gönderilemez. Her yeni yarışma için FIAP ın hazırladığı başvuru formu kullanılarak başvuru yapılmalıdır. Başvurular, yarışmanın FIAP sayfasında ve ulusal federasyonun bültenlerinde duyurulabilmesi için, yarışmanın son başvuru tarihinden en az 5 ay önce FIAP a gönderilmelidir. FIAP üyesi olmayan ülkelerde patronaj başvuruları, FIAP bireysel üyesi (ILFIAP/IRFIAP) aracılığı ile yapılabilir. BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 1/ 14

2 FIAP unvan başvurularında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için FIAP Yönetim Kurulu, FIAP Patronajı nın bir yarışmanın sadece bir bölümüne verilemeyeceğini vurgular. Bir yarışmanın ya tüm bölümleri birden FIAP Patronajılıdır veya hiç hiçbir bölümü FIAP Patronajılı değildir. Eğer yarışma düzenleyiciler ulusal düzeyde zorluklarla karşılaşırlarsa, ulusal bağlamda çözüm bulmaya çalışmalılar. Örnek olarak düzenleyici kurum benzer iki paralel etkinlik düzenleyebilir ya da ulusal veya ulusal nitelikli yeni bölümler açmadan yarışmada istediği bölüm için yerel önem teşkil eden ödüller verebilirler. I.5 Gerekçeler Yarışmayı düzenleyen kurum, patronaj başvuru formu ile birlikte yarışma katılım koşullarını içeren İngilizce ya da Fransızca taslak şartnameyi de FIAP a göndermelidir (Bkz. II. 7). Aksi takdirde patronaj başvurusu otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Benzer şekilde, eğer Patronaj Birimi ne önceki yarışmanın kataloğu ve sergileme alan katılımcıların listesini içeren Excel dokumanı gönderilmemiş veya katılım koşulları FIAP ın başvuru yönetmeliğine uygun hazırlanmamış ise patronaj başvurusu geçersiz sayılacaktır. İlk defa düzenlenen uluslararası bir yarışma, eğer düzenleyici kurum daha önce eş değerdeki bir etkinliği gerçekleştirmişse FIAP Patronajı alabilir. Böyle bir durumda düzenleyici kurum önceki etkinlikler ile ilgili tüm gerekli referansları başvuru evraklarına eklemeliler. I.6 FIAP ın Kararı FIAP a bağlı ulusal dernekten alınan tavsiyeler üzerine FIAP Patronajı, FIAP Başkanı tarafından ya da Başkan ın adına FIAP Patronaj Birimi tarafından verilir. FIAP Patronajı bir hak değil bir onurdur. FIAP ın ilgili biriminin verdiği bu karara karşı çıkılamaz. Patronajın geri çekildiği durumlarda, ilerisi için mükemmel bir organizasyon yapılacağının teminatı verilirse ve eksiksiz bir başvuru dosyası hazırlanarak yeniden FIAP a gönderilirse ancak o zaman patronaj tekrar verilebilir. I.7 Patronajın Onaylanması Bir yarışmanın FIAP onayı alması halinde yarışmanın patronaj numarasını içeren FIAP Patronaj Sertifikası düzenleyici kuruma gönderilir. Sertifikadaki numaralandırılmış kod yılı ve salon numarasını gösterir (örnek 2014/001). Bu sertifika sergi ya da gösterim sırasında gösterilmeli, ayrıca bir kopyası da kataloga konulabilir. FIAP Patronajlı yarışmayı düzenleyen kurum, katılımcılara FIAP madalya ve mansiyonları vermelilerdir. Ayrıca, yarışma ile ilgili davetiyeler, posterler, dosyalar ve kataloglar üzerine FIAP amblemini kullanma zorunlulukları vardır. Yarışma şartnamesine FIAP Patronajlı ifadesinin kullanılması ve patronaj numarasının yazılması zorunludur. FIAP Patronajı, FIAP saymanı tarafından yarışmayı düzenleyen kuruma gönderilen fatura miktarı ödendikten sonra yürürlüğe girecektir. I.8 Organizatörün Yükümlülükleri Düzenleyici kurumun FIAP Patronajı alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir; a) FIAP patronaj yönergesindeki koşullara uymaları (Bkz. Bölüm II), b) Her yarışma için en az 3 madalya satın almaları (Bkz. Bölüm II.6), c) Basılı katalog (veya elektronik olarak CD, DVD veya diğer fiziksel veri saklama ortamında) hazırlamaları (Bkz. Bölüm II.14 ve VII.6), d) Yarışmayla ilgili her türlü yazışmalara cevap vermeleri, BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 2/ 14

3 e) Yarışma bittikten sonra, ödül ve sergileme alan yarışmacıların adı-soyadı ile birlikte, ülkesini ve sergileme ve ödül alan eserilerini içeren ve yarışma sorumlusuna patronaj başvurusunun kabul edildiğini bildiren resmi patronaj dokumanları ile gönderilen boş Excel (.xls veya.xlsx uzantılı) dosyayı eksiksiz doldurup e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. I.9 FIAP ın Sorumlulukları Bir fotoğraf etkinliğinin FIAP ın Patronajı alması düzenleyici kurumun katımcılara ve 3. kişilere karşı işleyecekleri kusurlardan FIAP ın sorumlu olacağı anlamına gelmez. II. FIAP PATRONAJI ALTINDAKİ ULUSLARARASI FOTOĞRAF ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLEMELERİ II.1 Tanım Bütün ülkelerden, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık ve FIAP kurallarına uyan yarışmalar FIAP PATRONAJLI ULUSLARARASI YARIŞMA olarak vasıflandırılabilir. Birkaç yarışma ve/veya organizatörü içeren turlu fotoğraf yarışmaları (circuits) şartlı olarak beş konu ile sınırlandırılmıştır (Bkz. Bölüm III). Genç fotoğrafçılar için düzenlenen ve bütün ülkelerden katılımcılara açık yarışmalar 2 kategori şeklinde düzenlenirse FIAP Patronajı alabilir (Kategori I: 16 yaş ve tamamlamış olanlar; Kategori II:16 yaşından 21 e kadar ve 21 yaşını tamamlamış olanlar). Bu koşul sağlanmazsa bu yarışma FIAP Auspices (himayeli yarışmalar) (Bkz. I.3) kategorisinde değerlendirilir ve bu yarışmalarda alınan puanlar FIAP unvan başvurularında kullanılamaz. II.2 Katılım Prensip olarak yarışmayı düzenleyen kulübün üyeleri yarışmaya katılamaz. Fakat jüri üyelerinin çoğunluğu yarışmayı düzenleyen kulübün üyesi değil ise kulüp üyeleri yarışmaya katılabilir. Yasaklı olan yarışmacıların FIAP Patronajlı yarışmalara katılması yasaktır. Bu kişiler ne FIAP patronajlı yarışmalarda jüri üyeliği ne de FIAP unvan başvurusunda bulunabilirler. Yasaklıların listesi, FIAP Patronaj numarası ile birlikte yarışma düzenleyicisine gönderilen resmi evraklar içinde bulunur. II.3 Eserlerin Özellikleri Tüm tarzlar ve özellikle de fotoğrafik teknikleri içeren fotoğraflar kabul edilmelidir. Baskıların boyutlarına çok önem verilmemesi, değişik tekniklerin ve konuların aynı şekilde değerlendirilmesi önerilir. FIAP Yönetim Kurulu, FIAP patronajlı uluslararası yarışma düzenleyicilerinden, yarışmaya istenilen türden eserlerin gönderilmesi ve yarışmadan beklenilen sonucun alınabilmesi için eserlerin teknik ve içerik açısından sınırlandırılmasını istemektedir. Konu ve teknik net olarak tanımlanırsa istenmeyen karışık türdeki eserlerin katılımı önlenebilir ve böylece eserlerin artistik ve iletilmek istedikleri mesaj artar. Konu ve tekniğin sınırlandırılması jürinin artistik açıdan eserleri daha adilce değerlendirmesine olanak sağlar. II.4 Konular, Kategoriler ve Bölümler Prensipte konu seçiminde sanatçı özgürdür. Uluslararası yarışmaların kategorileri şunlardır: - Siyah- Beyaz/Monokrom Baskılar (M) (tanım için Bkz. V), - Renkli Baskılar (C), - Yansıtılmış Görüntüler (PI ve/veya C) (tanım için Bkz. VII), BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 3/ 14

4 - Görsel İşitsel (AV). II.5 te belirtilen bölümler şunlardır: - Serbest (Open), - Deneysel (Creative), - Doğa (Nature) (tanım için Bkz. IV), - Araştırmacı Gazetecilik (Photojournalism), - Seyahat (Travel), - Seriler (Series), - Portfolyolar (Collections), - Temalı (Themes). Herkesin üretebileceği ve geniş bir konunun seçilebileceği toplumsal-belgesel (sociodocumentary) nitelikteki tematik bölümler özellikle tavsiye edilir (örnek olarak tiyatro, çalışan insan, çocuklar gibi). Düzenleyici kurum FIAP ın tanımlarını göz önünde bulundurmalıdır (Siyah-Beyaz, Renkli, Doğa vb.) (Bkz. sırası ile II.7G ve IV-VII). Serbest, Gazetecilik, Seyahat, Seri, Portfolyo ve Temalı konuların Bölüm VI da tanımlanan Geleneksel Fotoğraf ın özel durumları olarak tanımlama serbestliği düzenleyici kuruma tanınmıştır. Bu durumda TRAD kısaltması bölüm adının yanına yazılmalıdır (örneğin Serbest (TRAD)). Bir yarışmacı aynı veya benzer bir fotoğtrafı bir yarışmanın değişik bölümlerine gönderemez. II.5 Bölüm Sayıları Her uluslararası yarışmanın en fazla 6 bölümü olabilir. Turlu Yarışmalar Circuits için kurallar aşağıdaki gibidir: a) 5 ayrı salonu olan Turlu Yarışmalar Circuits 3 bölümden fazla olamaz, b) 4 ayrı salonu olan Turlu Yarışmalar Circuits 4 bölümden fazla olamaz, c) 3 ayrı salonu olan Turlu Yarışmalar Circuits 5 bölümden fazla olamaz. Farklı kategorilerde tekrarlanan bölümler eklenen ilave bölümler olarak kabul edilecektir. Bunun anlamı, bir katılımcı bir uluslararası yarışmaya en fazla 24 eser (her bir bölüm için 4 eser) ve uluslararası turlu yarışmaya (circuits) en fazla a) 12 eser, b) 16 eser ve c) 20 eser ile katılabilir. II.6 FIAP Madalyaları, Mansiyonlar ve Özel Açıkmavi renkte Rozet FIAP Patronajı altında yapılan yarışmalar için belirlenen 3 tür madalya vardır: altın, gümüş ve bronz. FIAP Patronajlı bir yarışmayı düzenleyen kurum çeşitli kombinasyonlarda en az 3 madalya almak zorundadır. Turlu Yarışma Circuits düzenleyenler, her farklı patronaj numarası için en az 3 madalya almak zorundadır. Her madalya için iki FIAP mansiyon ve her salon için açıkmavi renkli rozet FIAP tarafından madalyalarla birlikte ücretsiz gönderilecektir. Açıkmavi renkli rozet yarışmanın düzenlendiği her salonda En İyi Sanatçı ya (Best Author) verilir. Bir yarışmanın bütün bölümlerinde en fazla sayıda sergileme alan katılımcı En İyi Sanatçı olarak ilan edilecektir. Eşitlik durumunda, düzenleyici kurum yarışmadaki verilen ödülleri de dikkate alarak kendisine verilen yetki ile eşitliği bozmaya çalışır. Gençlik salonlarına her kategori (Bkz. II.1, 2. paragraf) için birer adet olmak üzere iki adet açıkmavi rozet gönderilir. BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 4/ 14

5 Talep edilen madalyaların sayısı patronaj başvuru formunda belirtilmelidir. FIAP Patronaj Birimi, faturayı düzenleyen FIAP saymanını patronaj başvuru ücreti ve talep edilen madalyalar konusunda bilgilendirir. FIAP Patronajı, fatura ödendikten sonra geçerlilik kazanır ve talep edilen madalyalar ve açıkmavi renkli rozet düzenleyici kuruma gönderilir. Yarışmada verilen FIAP madalyaları, FIAP mansiyonları ve En İyi Sanatçı Ödülleri katalog ve yarışma ile ilgili düzenlemelerde anılmalıdır. Yarışma düzenleyicisi, jüri tarafından verilen ana ödüllerin her birine bir FIAP madalyasını ödül olarak vermelidir. FIAP ödülleri, talep edildikleri etkinliklerde verilmelidir. Bu ödüller sadece yarışmaya katılan eserlere ya da sanatçılara verilebilir. Bütün madalyaların veya mansiyonların verilmesi gerekli değildir; eserlerin kalitesi belirleyicidir. Ödüllerin üzerine gerekli yazıların yazılması şarttır ve yarışmayı düzenleyen kurumun sorumluluğundadır. II.7 Salon Düzenlemeleri ve Başvuru Formu Yarışmayı düzenleyen kurum başvuru formlarını ve şartnameyi yarışmanın son katılım tarihinden en az 5 ay önce göndererek duyurusunu yapmalıdır. FIAP Patronaj Birimi, yarışmanın Patronaj sertifikası ile birlikte güncel FIAP e-pota adreslerini içeren bir listeyi (FIAP Yönetim Kurulu, FIAP a bağlı ulusal federasyonların FIAP temsilcileri, bireysel üyeler ve onaylanmış bültenler vb) yarışma düzenleyicisine gönderir. Yarışma duyurusu bu listedeki herkese gönderilmelidir. Yarışma şartnamesi mutlaka İngilizce ya da Fransızca olmalıdır; buna ek olarak yarışma düzenleyicisinin tercihine bağlı olarak diğer dillerde de şartname hazırlanarak ilgili adreslere gönderilebilir. Yarışma şartnemesi aşağıdaki bilgileri mutlaka içermelidir: A) Yarışmanın (veya turlu yarışmanın) adı ve yarışmadan sorumlu kişinin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, B) FIAP amblemi ve yarışmanın FIAP Patronaj numarası (numaraları), C) Jüri üyelerinin isimleri, yetkinlikleri ve FIAP unvanları, D) Aşağıdaki bilgileri içeren etkinlik takvimi, a) son başvuru tarihi, b) jüri değerlendirme tarihi, c) sonuçların (rapor kartlarının) katılımcılara gönderilme tarihi, d) sergi tarihi/tarihleri ve/veya halka açık yapılacak gösterilerin tarihleri, e) eserlerin iade edileceği tarih, f) katalogların ve ödüllerin gönderim tarihi. Bu bağlamda FIAP, yarışma düzenleyicisine yukarıdaki tarihleri makul bir şekilde belirleyerek bu tarihlere kesinlikle uymaları gerektiğini önemle vurgular. E) Başvuru ücreti: Başvuru ücreti ve ödeme şekli yarışma şartnamesinde açık olarak belirtilmelidir. Ödenecek miktar etkinliğin gerçekleşeceği ülkenin ulusal para birimine göre ya da çevrilebilir bir para birimine göre (avro, dolar..) ya da gerekli durumlarda International Reply Coupons lara (IRC) göre verilmelidir. FIAP, yarışma düzenleyicilerine kısıtlı nakit (döviz) imkânları olan ülkelerde yaşayan katılımcıları göz önünde bulundurmalarını tavsiye eder, F) Her katılımcıya ücretsiz katalog önderileceğinin belirtilmesi, G) Yansıtılmış Görüntü içeren yarışmalarda eserlerin nasıl görüntüleneceğinin, örneğin aletin piksel cinsinden boyutları belirtilmelidir. Şartnamede, piksel olarak maksimum genişlik ve BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 5/ 14

6 yüksekliğin kullanılacak aletin çözünürlüğünden daha büyük olamayacağının belirtilmesi gerekir, H) Bir yarışmanın bir kategorisi için her sanatçının gönderebileceği maksimum eser sayısı aşağıda belirtilmiştir; 1) Baskılar için: Her bölüm için en fazla 4 tane (Seriler ve portfolyo kabul eden yarışmalar hariç. Bu yarışmalar için maksimum sayıları düzenleyici belirleyecektir.), Maksimum önerilen format A3+: 329 mm x483 mm (13 x19 ) (paspartu dahil), Minimum format düzenleyici tarafından belirlenecektir, Baskı fotoğraflarının fotoblok veya ince bir altlığa yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine yarışma düzenleyicisi karar verecektir. 2) Sayısal (Dijital) Eserler için: Her bölüm için en fazla 4 tane (Seriler ve portfolyo kabul eden yarışmalar hariç. Bu yarışmalar için maksimum sayıları düzenleyici belirleyecektir.), Dosyanın formatı yarışma düzenleyicisi tarafından belirlenecektir, Eserlerin CD-ROM, DVD, e-posta ya da internet üzerinden gönderileceği yarışma düzenleyicisi tarafından belirtilecektir. I) Yarışmaya gönderilecek her eserin kimliği okunabilecek şekilde ve ingiliz alfabesi ile yazılmış olmalı ve aşağıda bilgileri içermelidir; a) Sanatçının adı, soyadı, adresi ve ülkesi, b) Resmi FIAP dillerinden birinde (İngilizce veya Fransızca) yazılmış eserin adı, c) Fotoğrafın çekildiği tarih ve mümkünse yer, d) Yarışma başvuru formundaki seri numarası, e) Sayısal eserler için yarışma düzenleyicisi tarafından belirtilen sanatçının referansları (isim, adres, eserin adı vb.). J) Diğer ilgili bilgiler verilmeli (yazışma adresi, diğer etkinliklere iletilecek bilgiler ). Etkinlerde sanatçı tarafından yasaklanmadıkça eserlerin reprodüksiyonlarının kataloga ya da sayısal kataloga basılmasına izin verilir. Bu durumda telif hakları titizlikle takip edilmelidir. II.8 Jüri Oluşturulması Uluslararası bir yarışmada jüri en az 3 kişiden oluşmalıdır. Ancak, jürinin 5 kişiden oluşması önerilmektedir. FIAP, jüri 3 kişiden oluşuyorsa 1 üyenin, 5 kişiden oluşuyorsa 2 üyenin yabancı ülkeden olmasını önerir. Jürinin çoğunluğu yarışmayı düzenleyen kulübün üyelerinden olamaz. Jüri üyelerinin uluslararası fotoğrafçılık ile ilgili bilgisinin bulunması ve bunu kanıtlamaları gerekmektedir. Yarışma şartnamesinde ve katalogunda jüri üyelerinin isimleri ve unvanları doğru olarak belirtilmelidir. Aynı kategoride bir kişinin yılda 3 kereden fazla jüri üyeliği yapmaması önerilir. Jüri üyesinin ulaşım ve konaklama masrafları düzenleyici kurum tarafından karşılanmalıdır. Jüri üyelerinin, görev aldıkları yarışmaya yarışmacı olarak katılması yasaktır. Bu kural, birden fazla salonu bulunan turlu yarışmalar için de geçerlidir. Bu kuralın ihlaline izin verilemez. Ancak yarışmayı düzenleyen kurum jüri üyelerini eserlerini sergilemek veya gösteri yapmak üzere davet edilebilir (eserlerin yarışmaya katılmaması koşulu ile). BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 6/ 14

7 II.9 Baskıların Muhafaza Edilmesi Yarışmayı düzenleyen kurum yarışmaya gönderilen eserlere özenli davranmakla yükümlüdür (burada özenli davranmak geniş bir anlamda kullanılmaktadır). Gerekli işaretlendirme dışında fotoğraflar üzerinde herhangi bir şekilde gereksiz işaretlendirme veya fotoğrafların üstüne yazı yazmak yasaktır. Diğer eserlere ya da eserin ön yüzüne mürekkebin yayılma ihtimalinden dolayı fotoğraflara mühür vurulması kesinlikle yasaktır. Benzer şekilde düzenleyici kurumun paspartusuz eserlerin arkasına çıkmayan, kendinden yapışma özelliği olan etiketleri yapıştıramaz. II.10 Jüri Kararları Katılım şartlarını sağlayan bütün eserlerin jüriye sunulması zorunludur. Her türlü ön eleme kesinlikle yasaktır. Yarışmayı düzenleyen kurum hiçbir şekilde jürinin kararını değiştiremez; jüri tarafından kabul edilen her türlü eseri sergilemek ve gösteride sunmak zorundadır. Sergi ve gösteri için yer ve zamanın kısıtlı olduğu durumlarda, ödül ve sergileme alan eserlerin hepsini sunmak mümkün olmaz ise her ülkenin temsil edilmesi koşulu ile ödül ve sergileme alan eserler arasından seçim yapılabilir. Jüri toplantısından sonra sergilemeye veya gösterilere hiçbir eser eklenemez. Jüri tümüyle kendi takdir hakkını kullanarak madalya, mansiyon vs. verir ve kararını doğrulamak zorunda değildir. II.11 Ödül ve Sergilemelerin Sayıları Ödüle değer görülen her bir esere tek bir ödül verilir. Bir bölümde bir sanatçıya birkaç ödül birden veriliyorsa bunların sayısı mantıklı olmalıdır. Aynı etkinliğin farklı bölümlerinde aynı sanatçıya ait benzer ya da birbirine yakın eserlere ödül vermek yasaktır. Sergileme alan fotoğraf serileri veya yansıtılmış görüntü serileri (birden fazla fotoğraf içeren portfolyolar) 1 (bir) sergileme almış sayılır. II.12 Sonuç Bildirim Kartları - Puanlama Metotları Farklı teknikleri teşvik etmek ve yarışmalardaki konu ve teknik sınırlamalarını engellemek için FIAP Yönetim Kurulu jüriye, kullanılan tekniklere çok önem verilmemesini salık verir. Verilecek ödül yelpazesini genişletmek için klasik ve modern eserleri eşit oranda değerlendirmek gerekmektedir. Değerlendirme işlemi bittikten sonra her katılımcıya aldığı sonuç postayla ya da elektronik olarak bildirilmek zorundadır. Sonuç Bildirim Kartları resmi FIAP dillerinden birisinde olmalıdır. Puanlama metotları düzenleyicinin tercihine bağlı olsa da sonuç bildirim kartları her kategorideki oylamayı (örnek olarak Siyah-Beyaz (Monochrome), Renkli, slayt vb) ve yarışmanın her bölümündeki sonuçları açıkça belirtmelidir. Puan (sayısal) sistemi uygulanıyorsa bildirim kartları, her bir esere verilen puanı, alınması muhtemel minimum ve maksimum puanları ve sergileme puanını içermelidir. Eğer farklı bir seçim metodu kullanılıyorsa, düzenleyici bildirim kartlarını şu şekilde doldurmalıdır: A- Accepted (Sergileme) R- Rejected (Red) P- Prize (Ödül) BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 7/ 14

8 II.13 Jüri Değerlendirmesinin Yapılacağı Mekanın Koşulları Eserleri değerlendirirken, jürinin sağlıklı bir değerlendirme yapması için ışıklandırma, baskıların sergilenmesi ve sayısal fotoğrafların gösterimi mümkün olduğu kadar iyi koşullarda yapılmalıdır. Bunlara ek olarak, jüri üyelerine değerlendirme için yeterli zaman verilmelidir. Yansıtılmış görüntülerin gösterimi multimedia projeksiyon aleti ile köşegen uzunluğu 1 m ila 2.50 m arasında olan ekran üzerine yansıtılarak yapılmalıdır. Eğer multimedya projeksiyon aleti yoksa her jüri üyesinin sadece kendisinin bakabileceği boyutu en düşük 15 inçlik bir ekran veya jüri üyelerinin birlikte izleyebilecekleri boyutu en düşük 42 inçlik olan bir ekran kullanılmalıdır. Eserlerin ön elemesi veya sanal ortamda değerlendirilmesi kesinlikle yasaktır. Yarışmanın her bölümünün değerlendirmesi jürinin birlikte çalışabileceği aynı odada yaplmalıdır (Bkz II.7 G). Yukarıda bahsedilen bütün yöntemlerde aletlerin kalibrasyonunun iyi yapıldığı varsayılmıştır. II.14 Katalog Klasik yarışmalar için ayrıntılı bir katalog basılmalıdır (önerilen en düşük format 21x21cm dir). Sayısal (Digital) yarışmalar için katalog, aşağıdaki koşullar altında CD-ROM, DVD veya diğer fiziksel veri saklama ortamı ile yapılabilir. Katalog ya da CD-ROM sadece jüri tarafından seçilmiş eserleri içermelidir. Baskıların ve/veya sayısal görüntülerin reprodiksiyonu mecburidir. Basit fotokopi ile katalog hazırlanması kabul edilemez. Sanatçının vermek istediği fikre saygı açısından renkli baskılar ve görüntüler için renkli reprodüksiyonlar zorunludur. Yarışmanın katılım şartlarına belirtildiği üzere her katılımcıya, eserleri sergileme alsın veya almasın ücretsiz bir katalog gönderilmelidir. FIAP Patronajı altında geleneksel yarışma (baskı) düzenleyen kurumlar CD-ROM, DVD veya diğer veri saklama ortamlarında katalog yapma hakkına sahip değillerdir. Sadece sayısal fotoğraf yarışmaları düzenleyen kurumlar, basılı katalog yapma zorunluluğundan muaf olabilirler (Bkz. VII). Online ve/veya web sayfası üzerinden indirilebilen katalog yapmak kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda CD-ROM istenilen her türlü bilgiyi içermeli ve CD-ROM un kapağı yarışmada ödül alan bir eseri, FIAP logosunu ve patronaj numarasını göstermelidir. Bir etkinliğe verilen FIAP patronajı bir kalite garantisi olarak görülmelidir. Geleneksel yarışma düzenleyen kurumlar açısından masrafları azaltmak için FIAP, katalogda yer alacak eserlerin sayısı ve boyutları konusunda her hangi bir şart koşmaz. Fakat eğer bir yarışma birkaç bölümden oluşuyorsa her bölümden en az bir eser katalogda yer almalıdır. Bunun yanısıra FIAP ödülünü alan tüm eserlerin katalogda yer alması şiddetle tavsiye edilir. Birden çok yarışmanın eserlerini içerecek şekilde tek bir katalogun basımı yapılamaz. Katalog ve CD-ROM, etkinliğin açılışında hazır olmalıdır. Katalogun birer kopyası FIAP Başkanına, Genel Sekretere ve FIAP Patronaj Birimi ne gönderilmelidir. Katalog veya CD-ROM aşağıdaki noktaları içermelidir: BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 8/ 14

9 1) FIAP Patronaj Birimi tarafından verilen yarışmanın FIAP numarasını içeren dokuman uygun şekilde kataloga yerleştirilecektir. Bu sayfa üzerinde değişiklik yapılamaz, 2) Ödül kazanan sanatçıların ve eserlerin listesi; En İyi Sanatçı ödülünün alan yarışmacının adı-soyadı, 3) Sergilema alan eserlerin adları ile birlikte sanatçıların ve ülkelerin alfabetik listesi; sanatçıların isimlerinden sonra sadece uluslararası kabul görmüş unvanlarının belirtilmesi tavsiye edilir; söz konusu alfabetik liste katalogun bir parçası olmalıdır ve katalogdan ayrı olarak basılmamalıdır. 4) Jüri üyelerinin isimleri, unvanları ve ülkeleri, 5) Her kategori, bölümü ve ülkeye göre aşağıdaki bilgileri içeren bir istatistiksel tablo, a) Katılan sanatçı sayısı, b) Gelen eserlerin sayısı, c) Sergileme alan sanatçıların sayısı, d) Sergileme alan eserlerin sayısı. 6) Salon başkanının adı ve adresi. FIAP Patronajlı sayısal yarışma düzenleyen kurumları yarışma ile ilgili CD-ROM, DVD veya diğer türden taşınabilir veri saklama ortamlarını kullanırlarsa, sanatçıların temel haklarını korumak için korsan yazılımlara karşı önlem almalı veya görüntüleri düşük çözünürlükte kaydederek (maksimum 640x800 pixels) yüksek çözünürlükte çoğaltılmalarını engellemelidir. Güncellenmiş anti-virüs programı yoluyla CD-ROM un virüs tehlikesi taşımadığından emin olmalıdırlar. Yukarıda belirtilen koşulları göz ardı ederek CD-ROM üretenlere, sanatçı haklarını ihlal etmekten ve virüs yoluyla kullanıcılara zarar vermekten dava açılabilir. II.15 Patronaj Birimi Yarışmanın sonuçlanmasının ardından düzenleyici kurum katalogun bir kopyasını FIAP Patronaj Birimi ne göndermek zorundalar, aksi takdirde bir sonraki yarışma için patronaj verilmez. Benzer durum madde I.8 de belirtilen Excel dosyası gönderilmezse de patronaj verilmeyebilir. Bazı durumlarda düzenleyici, bir sonraki yarışmanın başvuru formu ile birlikte sonuçlandırdığı yarışmanın katalogunu da göndermektedir; yarışmanın katalogu bağlayıcıdır ve bütün FIAP kurallarına uyulduğunun temin etmesi gerekir. Bu tür durumlarda düzenleyicinin gönderdiği yarışma katalogundaki hataların düzeltileceğine dair bir resmi yazı yazdığı durumda yeni yarışma için patronaj verilebilir. Ulusal Federasyondan ilgili kişiler FIAP Patronajı altında ülkelerinde düzenlenen etkinlikleri izleyerek herhangi bir kural ihlalinde FIAP Patronaj Birimi ni haberdar etmelilerdir. II.16 FIAP Yarışma Kataloglarına Verilen Yıldızlar FIAP Patronaj Birimi, basılı kataloglara kalitelerine göre 1 den 5 e kadar; CD kataloglara ise 1 den 3 e kadar yıldız verir. Yıldızların yanına yazılan S harfi, kataloğun üstün kalitede olduğunu gösterir. En son kataloga verilen yıldız sayısı FIAP Patronajı Yarışmalar listelerinde yayınlanır. Aynı zamanda bu yıldızlar, bir sonraki yarışma için FIAP onayı almak için gönderilen mektupta da bahsedilir. II.17 Organizasyon-Baskıların Sergilenmesi ve Gösteriler Yarışma fotoğraflarının sergilenmesi ve sayısal görüntülerin halka gösterimi dikkatli ve iyi yapılmalıdır. BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 9/ 14

10 1) Baskıların sergilenmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir; a) Sergileme için yeterli büyüklükte bir salon, b) Aralarında yeterli boşluk olması kaydıyla tercihen cam ile kaplı baskıların gösterimine uygun ışık düzeni, c) Eser ve sanatçıların isimleri ile sanatçıların ülkelerinin belirtilmesi gerekmektedir. 2) Halka yapılacak sayısal fotoğrafların gösterimi için, a) Yeterli oturma kapasitesi olan bir salon, b) Gösterinin yapılacağı mekanın iyi şekilde karartılmış ve perdenin iyi görülebilir olması, c) İyi kalitede ve 1.8 m x1.8 m (6ftx6ft) ölçülerinden küçük olmaya bir perdenin olması, d) Sanatçıların adıve ülkelerinin sözlü olarak ya da ekrana yansıtılarak belirtilmesi, e) Eğer koşullar izin verirse, gösteri fade in-fade out şeklinde müzik eşliğinde yapılmalıdır. Sergileme ve gösterilerin halka ne kadar süreyle açık olacağı konusunda aşağıdaki kurallar geçerlidir: 1) Baskıların sergilenmesi: Eğer şartlar uygunsa en az 3 (üç) gün, 2) Yansıtılmış görüntülerin gösterilmesi: En az 2 halka açık gösteri. FIAP, sayısal yarışmalar için, geleneksel yarışmalarda olduğu gibi eğer mümkünse sergileme ve ödül almış tüm eserlerin gösterilmesini öngörür. Sergileme almış eserlerin sadece internet üzerinden gösterilmesi yeterli değildir. II.18 Yarışmanın Sonlandırılması Yarışmaya katılım ücretinin ödenmesi koşulu ile sergileme alan veya almayan tüm eserler düzenleyicinin başvuru formunda belirlediği tarihte katılımcıya geri gönderilmelidir. Yarışmayı düzenleyen kurumun ödül alan eserleri, yarışma şartnamesinde belirtmediği takdirde elinde tutması yasaktır. Bu durumun başvuru formunda açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir ve sanatçının giriş formunu imzalayarak düzenleyiciye yazılı izin vermelidir. CD-ROM, DVD veya diğer fiziksel saklama ortamları haricinde gönderilen eserler, olabildiğince sanatçı tarafından gönderilen orjinal paketler kullanılarak iade etmelidir. Paketlerin üzerine Photographic works for exhibition only - being returned to sender - no commercial value (Yalnızca sergilenmek üzere kullanılan fotoğraf eserleri-ticari değeri yoktur- Gönderen kişiye yollanmaktadır) yazısı (İngilizce) yazılmalıdır. II.19 FIAP Unvanları FIAP Patronajlı yarışmalardan elde edilen ödül ve sergilemeler AFIAP, AV-AFIAP, EFIAP, EFIAP Seviyeleri, AV-EFIAP, CAFIAP ve CEFIAP unvan başvurularında kullanılır. III. TURLU YARIŞMALAR CIRCUITS Tüm Turlu Yarışmaların circuits farklı salonlarının sayısı en az 3, en fazla 5 olabilir (Bkz II. 5). BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 10/ 14

11 3 farklı tür Turlu Yarışmalar circuits olabilir. a) Birçok ülkeyi içeren Uluslararası Turlu Yarışmalar circuits (değerlendirmeler ve sunumlar farklı ülkelerde), b) Bir ülkede düzenlenen Uluslararası Turlu Yarışmalar circuitlers (değerlendirmeler ve sunumlar bir ülkede), c) Uluslararası Sergi veya Slide Gösterimli Turlu Yarışma circuit (tek bir değerlendirmenin ardından yapılan birden çok sunumlar). Aynı başlık altında düzenlenen Uluslararası Çok Ülkeli Turlu Yarışmalar ve Uluslararası Tek Ülke Turlu Yarışma her bir etkinliğin farlı değerlendirme oturumları, sergiler ve gösterimler olmasından dolayı farklı FIAP Patronaj numarası alması gerektiği özellikle belirtilmelidir. Bütün Turlu Yarışmalar için tek bir katalog basılabilir; katalogda, her bir FIAP numarasına ait ödül ve sergilemelerin ayrı ayrı belirtilmesi gereklidir. Turlu yarışmanın ilk açılış seremonisinde katalog hazır olmalıdır. Tek değerlendirmeli Uluslararası Turlu Yarışma Sergi ve gösterisi için sadec bir FIAP patronaj numarası verilir. IV. DOĞA BÖLÜMÜ OLAN YARIŞMALAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER IV. I Tanım Doğa bölümü olan uluslararası yarışmalar FIAP ın doğa fotoğraf tanımına uygun olarak yapılmalıdır. Bu tanımın, yarışma şartnamesinde yazılması gerekmektedir. FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med-cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan unsuru en az düzeyde olmak şartı ile kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için her türlü çaba gösterilmelidir. IV.2 Bölümler Uluslararası yarışmalarda herbir bölümün (örnek Siyah-Beyaz (Monochrome Baskılar), Renkli Baskılar, Slaytlar) bir doğa bölümü olabilir. Düzenleyici kurum eğer isterse Siyah-Beyaz (Monokrome) Doğa Baskı ve Renkli Doğa Baskı yı sadece bir kategori olarak Doğa Baskı adı altında birleştirebilir. IV.3 Jüri BELGE 2013/311 E-PATRONAJ DÜZENLEMELERİ Sayfa 11/ 14

The International Federation of Photographic Art. FIAP Bilgilendirme. Doç. Dr. Hüseyin Sarı. FIAP Türkiye Temsilcisi

The International Federation of Photographic Art. FIAP Bilgilendirme. Doç. Dr. Hüseyin Sarı. FIAP Türkiye Temsilcisi Federation Internationale De L Art Photographique (FIAP) The International Federation of Photographic Art Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP Bilgilendirme Doç. Dr. Hüseyin Sarı FIAP Türkiye

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU Notlar: 1. Bu kılavuz EPO nun How to get a European patent -1-Guide for applicants-2004 adlı kılavuzunun Türkçe çevirisidir. (http://www.european-patentoffice.org/legal/guiapp1/e/ga-index.htm

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir)

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir) PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Haziran 2009 (Ücretsizdir) ISSN 1301-2177 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ı UYARILAR ıı TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN SANAYİCİLERİMİZE ÖNERİLER ııı I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012, 2013 ve 2014

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Düzeltmeler: 1998 2000 2001 2002 2004 2005 19 Haziran 1970 de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

AIFD Uygulama Ilkeleri_TR_v3_SON_080830_BB.docSayfa 1 - Toplam 75

AIFD Uygulama Ilkeleri_TR_v3_SON_080830_BB.docSayfa 1 - Toplam 75 AIFD Uygulama Ilkeleri_TR_v3_SON_080830_BB.docSayfa 1 - Toplam 75 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Sağlık Mesleği Mensuplarıyla İlişkiler ve B eşeri Tıbbi Ürünlerin Sağlık Mesleği Mensuplarına

Detaylı

Kayıt ve Sözleşmenin Tamamlanması. Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış. 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01

Kayıt ve Sözleşmenin Tamamlanması. Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış. 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01 if TASARIM ÖDÜLLERİ if International Forum Design GmbH (bundan böyle if olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir. Katılım Koşulları if TASARIM ÖDÜLLERİ

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 234 BAR GÖREVLİSİ SEVİYE 4 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 SPB2510KLV01 Rev.01 1/26 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi (Bu Rehber, 23. Maddede yer alan kurallar üzerine kurulmuş, ilaç sektörünün dijital medya kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı