...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan;"

Transkript

1 e-devlet, Türkiye ve Başarılı Uygulamalar Oracle e-işte Başarı Kitabı, 8.Bölüm

2 E-DEVLET VE TÜRKİYE Kamu yönetimi, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve üstlendiği görevleri etkili bir şekilde yerine getirmek esasına yönelik olarak oluşturulmuştur......bu gelişmenin sonucu olarak, kamu sektörünün sınırları daraltılarak, çağdaş devletin fonksiyonları adalet, güvenlik ve savunma olarak belirlenmektedir. Böylece, bireylere ve vatandaşa hizmetin ön plana çıktığ ı bir anlayışa gelinmiştir... Ülkemizde, hantal yapıları, aşırı istihdam,engelleyici bürokratik zihniyet gibi nedenlerle, kamu kesimi öncü olmak yerine, gelişmelerin önünü tıkama noktasına gelmiştir. Mevcut hantal ve merkeziyetçi yapıya son verilmediği ve güçlü yerel yönetimler oluşturulmadığı sürece bu durum devam edecektir. Söz konusu sağlıksız yapıdan kurtulmak, ülkemizin önünde yeni ufuklar açacaktır....gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan; Giderek büyüyen kamu teşkilatları, Hükümet yapısının genişlemesi, Siyasi kadrolaşma, devlet yapısında aşırı büyüme ortaya çıkarmıştır......sonuç olarak, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, devlet teşkilatının en uygun düzeye çekilmesinin sağlanması ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıda amaç ise; devletin büyüklüğü ve küçüklüğü değil, kendisine yüklenen rol ile kapasitesinin orantılı olmasını sağlamak olmalıdır... Bu alıntıların ortak bir noktası var. Tüm bu alıntılar T.C. Başbakanlık resmi Internet sitesindeki herkesin ulaşabileceği 10 sayfalık e-türkiye raporuna aittir. Bu noktadan hareketle, kamu / devlet hizmetleri ve bunun işleyişine yönelik olarak problemlerin ne olduğu ile ilgili çok fazla tartışmaya gerek olmadığını söyleyebiliriz. Gerek teknoloji şirketleri, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek özel sektör, gerekse kamu ve devlet yönetimi problemleri iyi teşhis etmiş ve çözüm yollarını işaret etmiş durumdadır. Bu bölümde özellikle problemin ne olduğundan çok, e-devlet anlayışının işaret edilen çözüm yollarına nasıl hizmet edebileceği üzerinde durulacaktır. Mevcut kaynaklar içinde en açık e-devlet tanımı; e-devlet; kamu hizmetlerinin halka, vatandaşlara, kamu çalışan ve yöneticilerine ve diğer özel kurumlara bilgi teknolojilerini kullanarak ulaşmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlayan organizasyondur (Kaynak: Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve e-türkiye Raporu, TUSIAD, Haziran 2001) Bu tanım ışığında e-devlet anlayışının temel özelliklerini amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: e-devlet anlayışı, teknolojik bir atılım değil, yenilikçi bir yönetim anlayışıdır. e-devlet yapısı kamu yönetim ve hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını gerektirir. e-devlet anlayışı bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak vatandaşların ve diğer kurumların bilgi ve hizmetlere daha, hızlı / kolay erişimini, kamu yönetimine vatandaş katılımını ve kamu kurumlarının daha az maliyetle daha çok iş üretmesini sağlar. Neden e-devlet? Yukarıdaki tanımlar ve bilgiler ışığında e-devlet yönetim anlayışına geçiş, kamu hizmetlerinde, maliyetlerinde ve hatta demokraside çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu faydaları toparlayacak olursak; 7 x 24 Erişim: Hafta içi çalışma saatleri yerine, hizmetlerin her zaman verilme imkanı doğar. Bununla birlikte verilen hizmetlerde standart, şeffaflık ve kalite sağlanır. Vatandaşın Yönetime Katılımı: Devlet hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısında sağlanan artışla birlikte, her türlü talebin, geri beslemenin, yakınma ve önerilerin toplandığı bir ortam yaratılır. Böylece vatandaşın devlet ile (hızlı ve ucuz bir şekilde) etkileşime geçmesi sağlanır. Bilgi Sahibi Vatandaşlar: Toplumun her kesimi kamu hizmetleri ve gelişmelerle ilgili anında bilgi sahibi olur. Böylece devlet-vatandaş iletişiminde ve en doğru bilginin hızla / her yere aktarılmasında akıcılık sağlanır.

3 Herkese Eşit Hizmet: Kamu hizmetlerinin toplumun her kesimine eşit standart ve kalitede verilmesi sağlanır. İşlemlerde Akıcılık ve Hız: Kurum süreçlerine odaklı sistemden, vatandaş gereksinimlerine odaklı sisteme geçileceğinden, yoğun bürokrasi ve tıkanıklık yaratan prosedürler ortadan kalkar. Üretkenlik ve Verimlilik: Kamu kuruluşlarının daha az kaynakla daha çok iş üretmeleri sağlanır. Yaygın Erişim Kanalları: Kamu hizmetleri yalnızca devlet dairesinde değil, etkileşimli portallar ve diğer erişim kanallarıyla birlikte çağrı merkezleriyle telefonlardan, etkileşimli televizyonlardan ve mobil cihazlardan verilebilir. e-türkiye: Sorunlar ve Çözülmesi Gerekli Konular Gerek TBMM, gerek Başbakanlık gerekse TUSIAD, TBD, TBV gibi önde gelen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının e-türkiye konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve raporlar incelendiğinde, ülkemizde e-devlet yapısına geçişte bir dizi sorun ve çözüm önerileri konusunda bir fikir birliği gözlenmektedir. Bu sorunları ilgili raporlarda yer aldığı şekilde maddelemek gerekirse, Siyasi Sahiplenme ve Yasalar: Internet erişiminden, iletişim alt yapısına, elektronik imzadan sanal kurum kimliğinin tanınmasına, kişisel bilgilerin korunmasından, ortak içerik oluşturmada eşgüdümün yaratılmasına kadar öncelikli bir çok yasal düzenleme henüz devreye alınamamıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin tek noktadan koordine edilmesi, alınacak kararlarda siyasi irade ve sahiplenmenin sağlanabilmesi için öncelikle bir Bilgi Teknolojileri Bakanlığı nın kurulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarının iş süreçlerini gözden geçirmesi ve online hizmet yapısına geçmek için gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Burada en önemli nokta, kamu kurumlarının bu değişimi ele alırken eşgüdümlü hareket edebilmeleri için düzenleyici ve irade sahibi bir kurumun (Bilgi Bakanlığı) da bu resmin içinde yer alması gerekliliğidir. İletişim Alt Yapısı: İletişim alt yapısı konusunda gerekli yatırımların yapılması, Internet alt yapısında ses ve görüntü iletimi gibi çağdaş uygulama ve hizmetlerin sağlanabilmesi için iletişim alt yapısının rekabete açılması, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Mevcut durumda 2004 yılına kadar iletişim alt yapısı rekabete açılmayacaktır. Ortak Internet Erişim Alt Yapısı: Tüm kamu kuruluşlarını içine alacak ortak bir domain yapısı altında öncelikle kamu kuruluşları ve çalışanlarına kurumsal, vatandaşlara da bireysel Internet erişimi / güvenlik ve e- posta hizmetlerinin sağlanması hedeflenmelidir. e-türkiye Eylem Planı: Toplumun her kesiminin (özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) bu konuda ortak akıl geliştirmesi ve bir ana eylem planı çerçevesinde hareket etmesi gereklidir. Ortak İçerik: Mevcut durumda tamamına yakını statik içerikten oluşan bir çok gov.tr yerine, bir vatandaş portalı üzerinden ortak içerik alanları belirlenmeli ve online hizmetler bu ortak içeriği kullanarak sağlanmalıdır. Burada, statik içerikten oluşan kamu kuruluşları sitelerine sağlanan linklerden çok, vatandaş portalı üzerinde, tek noktada sağlanan ortak içerik ve hizmetler kastedilmektedir. Bilişim Yatırımları: Bilişim yatırımlarının bütçedeki payının artırılması gerekmektedir. Bu oran ortalama olarak son 5 Yılda, %1-1.5 civarındadır. Eğitim: Genel sosyo-ekonomik durum ve eğitim düzeyi incelendiğinde, Internet bağlantısı olan (online) konut sayısının ve Internet okur-yazarı vatandaş sayısının nüfusa oranla çok düşük olduğu ve öncelikli olarak bu alanda gerekli girişimlerin başlatılması gerektiği gözlenmektedir. Bu bağlamda e-devlet yapısına geçiş için öncelikli işleri sıralayacak olursak, e-avrupa+ kriterlerine uygun yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve tüm bu konularda siyasi irade ve sahiplenmenin gerçekleştirilebilmesi için Bilgi Teknolojisi Bakanlığı nın kurulması İletişim alt yapısının rekabete açılması Kamu hizmetleri için ortak kurumsal Internet erişimi alt yapısının oluşturulması Ortak güvenlik, e-haberleşme ve elektronik imza alt yapısının kurulması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hukukunun yeni ekonomiye göre düzenlenmesi Bilgisayar okur-yazarlarının yetiştirilmesi Kamu hizmetlerine yönelik ortak içerik ve portal alt yapısının kurulması

4 M.E.B. tarafından e-öğrenim alt yapısı kurulması, yaygınlaştırılması On-line konut sayısının %3 lerden en az %20 ye çıkarılması Nitelikli eleman göçünün engellenmesi Sanayi-Üniversite iş birliği ile teknoloji projelerinin yaygınlaştırılması Yukarıda sözedilen e-devlet kriterleri doğrultusunda özellikle Avrupa da bir çok başarılı girişimden sözedilebilir. Bu başarılı e-devlet girişimlerinden bir tanesi de Danimarka da Oracle B2B Exchange platformu üzerinde kurulu Gatetrade.Net kurumlararası (B2B) elektronik ticaret portalı üzerinde Danimarka Bilgi Bakanlığı ile yapılan iş birliğidir. Gatetrade.net, kamu ve özel kurumların birlikte oluşturduğu ve Oracle Exchange Platformu üzerine kurulu bir B2B portalıdır. Danimarka Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, tüm kamu alımlarının (endirekt alımlar) 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren devreye alınan bu portal (http://www.doip.dk) üzerinden yapılmasına, böylece yıllık yaklaşık 4.5 milyar $ tutarında satınalma işleminin (gıda, kırtasiye, mobilya, abonelik vs..) elektronik ortamda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu konuda hızla başlatılan çalışmalar neticesinde, devlet kuruluşlarının ortak içeriğe erişeceği bir kurumsal kamu portalı oluşturulmuş ve Gatetrade e bağlanmıştır. Oracle, dünyada Singapur, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya gibi e-devlet konusunda çok önemli yollar katetmiş olan ülkelerde bir çok kritik uygulamada teknoloji alt yapısı ve iş çözümleri sağlamaktadır. Şubat 2003 de Oracle ve İngiliz Hükümeti, bir çok İngiliz kamu kuruluşunda Oracle yazılımlarının kullanılması ve kamu kurumları genelinde standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi için 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Oracle ile İngiltere Hükümeti'nin ortak gereksinimler temelinde sistemlerin Oracle teknolojisi altında standartlaştırılması ve geliştirilmesini öngörüyor. Bu anlaşma, Oracle ın İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu NHS ile yaptığı anlaşma ile birlikte İngiltere de kamu sektörü ile gerçekleştirilen en önemli iş birliğidir. Bu iş birliği ile yalnızca Oracle teknoloji platformu değil, sağlık, sosyal güvenlik, personel yönetimi alanlarında da hazır Oracle çözümleri kullanılacaktır. Oracle, benzer kapsamda bir anlaşmayı daha önce ABD Hükümeti ile de imzalamış ve ABD kamu kurumlarındaki Oracle tabanlı sistem standardizasyon çalışmalarında önemli yol katetmişti. Şekil 8.1. Oracle Exchange platformu üzerinde kurulu Gatetrade B2B portalı üzerinden Danimarka Bilgi Bakanlığı girişimiyle kamuya ait endirekt satınalmalar gerçekleştirilecektir. Olmazsa Olmaz: Vatandaş Portalları e-devlet anlayışının en önemli açılımı vatandaş portallarıdır. Kamu kuruluşları verdikleri hizmetleri bir vatandaş portalı yapısı altında sağlamalıdır. Portal yaklaşımını biraz daha genişletirsek, tanımlanmış bir ortak içerik üzerinden kurumlara (özel,

5 R e l e a s e 7. 3 kamu), topluluklara, okullara, yani toplumun her kesimine özelleştirilmiş, çok kanaldan erişilebilir hizmetler sunulabilir. Vatandaş portalı üzerinden verilecek kamu hizmetlerinin kullanacağı ortak içerik oldukça önemlidir. Bu ortak içerik sayesinde işlemler hızlı, hatasız, kaliteli ve standart bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ortak İçerik Kurumlar Oracle Intranet Extranet (Portal) Topluluklar El Bilgisayarları Okullar Bilgisayarlar Mobil Cihazlar Internet Şekil 8.2 Portallar Aracılığıyla Her Yere, Her Yerden Erişim Ortak içerikte neler olması gerektiği konusunda geçmiş deneyimler şu noktalara işaret etmektedir: Ortak Vatandaşlık, Vergi, Sosyal Güvenlik Numaraları, Vatandaş Özlük, Adli Sicil, Sağlık ve Adres Bilgileri, Nüfus Dairesi Uygulamaları, İş Bulma Uygulamaları, Kriz Yönetimi Ortak Veri Tabanı (Afet.Net), Sosyal Güvenlik, Vergi Dairesi Uygulamaları, İlaç Tedarik / Dağıtım Hizmetleri, Kan ve Doku Bankaları, Hasta Özgeçmişleri, Kanun, Örnek Karar, Duyuru ve Genelgeler, Kamu Hizmetleri Başvuru Formları, Trafik Tescil - Ceza Bilgileri. Vatandaşlar ve hizmet veren kamu kuruluşları, bu ortak içeriğe vatandaş ve kurumsal portallar üzerinden erişmelidirler. Bu erişim yalnızca Internet üzerinden değil, çağrı merkezleri, mobil cihazlar, etkileşimli televizyon gibi farklı kanallardan da olabilir. Tüm alternatif erişim kanalları aynı ortak içeriği kullanmalıdır. Teknoloji mimarisi başlığı altında da açıklandığı üzere, Oracle9i platformu bu çok kanallı yapıyı destekleyebilecek niteliktedir. Şekil 8. 3 Oracle Platformu üzerinde örnek bir e-kent Projesi: Infoville - İspanya

6 e-devlet uygulamaları konusunda bugün belki en ileri noktada bulunan ülkelerden biri olan Singapur da öncelikle ortak içerik ve ortak iletişim alt yapısına önem verilmiştir. Singapur da e-devlet yapısının omurgasını oluşturan Singapur One alt yapısı Oracle teknoloji platformu üzerine kuruludur. Singapur Devlet Portalı üzerinden online vergi tahsilatı %50 nin üzerindedir. Tek bir portal yapısı altında online hizmet veren kamu kuruluşu sayısı 132 dir. Oracle Portal teknolojisi ile verilen online hizmetlere örnek olarak, Danimarka nın resmi Internet sitesi, Chicago Polis Teşkilatı, Kophenag Enerji Kurumu, ABD Ordusu kurumsal bilgi portalı sayılabilir. Bu portallardan örnek ekranlar ileriki sayfalarda yer almaktadır. Uluslararası perspektiften bakıldığında, vatandaş portallarının en çok abone hizmetleri (enerji-su dağıtım, iletişim hizmetleri),iş bulma hizmetleri, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, adalet, kamu hizmetleri ve güvenlik alanlarında katma değer sağladığı ve yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Şekil 8.4 Kophenag Enerji Kurumu KE tarafından elektrik, su ve gaz abonelerine hizmet veren portal. Oracle9iAS ve Oracle Portal teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen bu vatandaş hizmet portalı sayesinde aboneler tüketim tarihçelerini izleme, hizmet sağlayıcı firmayı değiştirme, online sayaç okuma, bilgi, teknik destek ve şikayet gibi her türlü işlemi gerçekleştirmektedir. Şekil 8.5 Oracle Portal üzerinde Danimarka resmi web sitesi

7 Şekil 8. 6 Kamu hizmetlerinde Oracle Portal yaklaşımına bir örnek: US Chicago Polis Teşkilatı. Vatandaşlara ve kurum içine açık portal ile suç kayıtları, ihbarlar ve arşivlere erişiliyor. Bu portal sayesinde yıllık iş gücü tasarrufu 9 Milyon$ olarak tahmin ediliyor. Şekil 8.7 Fransa İş Bulma Kurumu APEC tarafından Oracle9iAS, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Workflow kullanılarak gerçekleştirilmiş, iş bulma portalı.

8 E-DEVLET YOLUNDA TÜRKİYE DE ÖNEMLİ PROJE ÖRNEKLERİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri - Mernis Projesi Mernis Projesi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir projedir. Amaçları arasında Merkez ve ilçe birimlerinde nüfus hizmetlerinin bilgisayar ortamında verilmesi, merkezi bir veri tabanının oluşturulması, vatandaşın nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın başvurularının alınması ve aynı kapsamda Turkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da verilebilmesi sayılabilir. Mernis Projesi, diğer e-devlet projelerinin hayata geçirilmesi açısından çok önemli bir projedir. Şekil 8.8 Mernis Projesi ile Türkiye çapında tüm nüfus idareleri online çalışmaktadır. Mernis veri tabanı Merkez ve 923 ilçede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Mernis veri tabanı Merkez ve 923 ilçede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Uygulama yine Oracle'ın uygulama geliştirme araçlarından Oracle Forms ile geliştirilmiştir ve raporlamasında Oracle Reports ürünü kullanılmaktadır. Kullanılan Veri Tabanı Yönetim Sistemi ilişkisel yapıda olup, dağıtık bir mimaride çalışmaktadır. İlçelerden ve illerden girilen bilgiler hem merkezde hem de ilçelerde/illerde güncellenmektedir. Mernis projesiyle birlikte vatandaşlara kimlik numarası verilmesi de e-devlet uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır yılının Ekim ayından bu yana 63,000,000 kişi Nüfus Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları, Internet gibi çeşitli kanallardan başvurarak kimlik numaralarını öğrenmiştir. Projenin bundan sonraki aşamasında diğer kurumlara ve vatandaşa istenilen bilgilerin elektronik ortamda aktarılabilmesi ve nüfus / aile istatistiklerinin sağlıklı olarak alınabilmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin büyüküğü ve dağıtık bir mimaride çalışması nedeniyle veri tabanı yönetim sistemi büyük sorumluluklar taşımaktadır. 923 ilçeden 5,000'in üzerinde kişisel bilgisayarın bağlandığı hem merkezde hem ilçede günlemenin zorunlu oldugu dağıtık bir mimaride, vatandaşa anında hizmet verilmesi zorunluluğunun da eklenmesiyle projenin karmaşıklığı ortaya çıkmaktadır. Bu kadar geniş bir coğrafyada ve yoğunlukta performans problemlerinin olmaması, güvenli olması, arıza olması halinde süratle giderilmesi önemli olmaktadır.

9 Oracle coğrafi olarak geniş alana yayılmış bir çok birimi olan kurumlarda, güvenliğin önemli olduğu ortamlarda, veri hacminin ve/veya işlem sayısının çok fazla olduğu uygulamalarda ve gelişen teknolojiyle birlikte uygulamalarda değişiklik gerektirmeden işletim sistemi ve sistem mimarisinin değiştirilmesinin gerektirebileceği açık ortamlara ihtiyaç duyan uzun soluklu projelerde tercih edilen veri tabanı olmuştur. Gerek Türkiye deki kamu kuruluşlarında ve özel sektörün her ölçekteki kurumlarında, gerekse yurt dışında benzeri örneklerin sayısı oldukça kabarıktır. Dünyada Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan benzeri uygulamalara örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri Nüfus İşleri ve Kanada Nüfus İşleri gösterilebilir. Mernis Projesinin Getireceği Yenilik ve Faydalar (Kaynak Ekonomik ve mali yönden: Vergi tahsilatı ve denetimi kolaylaştırabilecek, kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınabilecektir, diğer yönden, noter, tapu ve banka işlemlerinde kişi bilgilerine ilişkin sahtecilik kalkabilecektir. Yatırım ve planlama yönünden: Yatırımcı kuruluşlar, gelecek için yapacağı yatırım ve planlarda MERNİS veri tabanından reel bilgileri alarak gerçek bilgiler ışığında planlamalar yapabileceklerdir. Güvenlik yönünden: Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin takibi ve yakalanmasında kolaylık sağlayacak, MERNİS veri tabanından kişi kimlik bilgilerini tespit ederek doğru kişiye daha hızlı ulaşabileceklerdir. Askerlik yönünden: Askerlik çağına gelen kişilerin listeleri sağlıklı ve hızlı MERNİS veri tabanından alınarak askere alma ve asker kaçaklarının takibi kolaylaşabilecektir. Ayrıca, yaş gruplarına göre erkek nüfus bilgilerini MERNİS veri tabanından elde ederek, ileriki yıllardaki asker ihtiyacını daha doğru planlayabileceklerdir. Sağlık yönünden: Her vatandaş için sağlık kuruluşlarında açılan dosyalar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esasına göre açılacağından, kişinin birden fazla sağlık dosyası olmayacak ve sağlık bilgilerinin birleştirilmesi kolaylaşabilecektir. Eğitim yönünden: Eğitim ile ilgili bayan-erkek her türlü istatistiki bilgiler alınabileceğinden, eğitimle ilgili planlamalar ve politikalar daha sağlıklı bir biçimde belirlenebilecektir. Sosyal Güvenlik yönünden: Vatandaş, Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur lu olduğunda, tek numara taşıyacağından bunların takibi ve birbirlerine geçişlerinde ve hizmetlerinin birleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Sosyal Sigorta kurumları MERNİS veri tabanına bağlanarak, elektronik ortamda kişiye ilişkin bilgileri hızlı ve sağlıklı alabilecek, kişilere ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı vatandaşın mağduriyeti önlenebilecek, kurumlar arası yazışmalar azalabilecektir. Adalet yönünden: Davaların mahkemelerde görülmesi sırasında yapılan kimlik tespitleri MERNİS veri tabanından alınabilecek, böylelikle davaların daha hızlı bir şekilde görülmesi sağlanabilecektir. T.C Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Projesi Mart 1999 da başlayan Say2000i projesi, e-devlet için mali alanda atılmış önemli bir adımdır. Proje, Türkiye çapında 1668 saymanlıkta 6000 uç kullanıcının, merkezi uygulamaya intranet üzerinden güvenli bir şekilde erişimini hedeflemekteydi. Şubat 2003 itibarı ile Say2000i projesi kapsamında merkeze bağlı saymanlık sayısı 1495 dir. Böylece merkeze bağlı saymanlıkların tüm günlük işlemlerini merkezi bir uygulama üzerinden otomasyona geçirmesi sağlanmıştır.

10 Şekil 8. 9 Türkiye deki en başarılı e-devlet girişimlerinden birisi olan Say2000i projesi teknoloji mimarisi. Oracle teknoloji mimarisine dayalı proje kapsamında 1668 saymanlık ve 6000 kullanıcı merkezi uygulamaya erişiyorlar. Devlet hesaplarının günlük olarak tutulması ve kamu hesaplarının doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi açısından Say2000i Türkiye deki en önemli ve başarılı e-devlet girişimlerinden birisidir. adresinden, proje ile ilgili gelişmeler takip edilebilmektedir. Bu projede uygulama teknolojisi olarak Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Internet Uygulama Sunucusu ve geliştirme araçları kullanılmıştır. Burada uygulama geliştirme ortamı kadar, güvenlik ve teknolojinin ölçeklenebilirliği de önemlidir. Oracle ın ölçeklenebilir teknolojisi sayesinde oldukça kısa bir zaman diliminde Türkiye çapında 1500 e yakın noktayı ve 6000 uç kullanıcıyı merkezi uygulamaya bağlamak mümkün olmuştur. Şekil 8.10 Say2000i projesi ile ilgili detaylı bilgiye gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

11 İSKİ e-tahsilat Projesi (Kaynak: Ağustos 2002) İSKİ, müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak için ''www.iski.gov.tr'' adresindeki Internet sitesine ücretsiz olarak üye olan müşterilerine kredi kartı ile fatura ödeme imkanı sağlıyor. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, bilişim teknolojilerini en yüksek seviyede kullanan İdare'nin, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile dünyada bu alandaki en kuvvetli işletim sistemi alt yapısına ulaştığını ve işlem süresinin 1.5 saniyeye indiğini söyledi. İSKİ'nin Ağustos ayından itibaren ''www.iski.gov.tr'' web sitesini hizmete soktuğunu bildiren Eroğlu, siteden her türlü bilgi ve belgeye ulaşmanın yanı sıra, ''e-üyelik'' formu doldurarak ''e-tahsilat, e-itiraz, e-çözüm, e-fatura ve e-bilgi'' hizmetlerinden yararlanabileceklerini kaydetti. Şekil 8.11 İSK İ e-tahsilat a Oracle teknoloji alt yapısı ile geçti Eroğlu, e-tahsilat hizmeti ile müşterilerin faturalarını Internet üzerinden kredi kartı ile ödeme imkanına kavuştuklarını, e- itiraz ile hatalı veya arızalı olduğunu düşündükleri fatura ve sayaçlara itiraz edebildiklerini ve kendilerinin de ''e-çözüm'' ile 24 saatte müşteriye yanıt vererek, en geç 48 saat içinde sorunu çözdüklerini söyledi. Müşterilerin faturalarının e-fatura'dan e-posta adreslerine ücretsiz olarak gönderildiğini, e-bilgi ile de müşterilerin İSKİ'ye olan tüm borçları ile son dönem fatura bilgilerinin verildiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti: ''2002 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan eden İSKİ, 3 milyon 100 bin müşteriye daha kaliteli hizmet sunabilmek için her türlü hizmeti Internet ortamına taşıdı. Bugüne kadar yaklaşık 1000 müşterimiz e-tahsilat ile Internet üzerinden faturasını yatırdı. Amacımız müşterilerimizin İSKİ'ye gelmeden evinden veya iş yerinden zaman kaybetmeden, strese girmeden hizmet almasını sağlamak.''

12 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Projesi Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kullandığı online işlem alt yapısı ile bilgi hizmetlerinin yanı sıra, ticari şirketlerin, yani sigorta acentelerinin sattığı deprem sigortası poliçeleri online sisteme girilmekte ve böylece Türkiye genelinde günlük olarak gerçekleştirilen deprem sigortası poliçeleri takip edilebilmektedir. adresinden ulaşılabilen sitede bilgi hizmetlerinin yanı sıra yetkili kullanıcıların erişebildiği online işlem özelliği ile sigorta acenteleri sattıkları deprem sigortası poliçelerini sisteme girebilmektedirler. Bu da özel sektör kuruluşları ile kamu kuruluşlarının arasındaki işlemleri online ortama taşımasına güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Şekil 8.12 Doğal Afet Sigortaları Kurumu, T.C. Gümrük Müsteşarlığı egümrük ve Veri Ambarı Projesi Gümrüklerdeki yasal ticaret işlemlerinin bilgisayar destekli saydam bir ortamda yapılmasını sağlayan ve 59 Gümrük ve 16 Baş Müdürlüğü kapsayan Dünya Bankası Projesi, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde hayata geçirilmiş ve bu proje ile gümrük işlemlerinin tamamına yakını bilgisayar ortamından yapılmaya başlanmıştır. Sistem yaklaşık 2700 kullanıcıya hizmet vermektedir. Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı Projesi kapsamında karar vericilerin karışık veri yapısı içerisinden analiz yapma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kamu sektöründe ilk veri ambarı projesi olan Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) hayata geçirilmiştir. Karar vericilere anlık analiz yapma imkanı, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan Oracle Discoverer aracı ile sağlanmaktadır. Performans analiz sorgulamaları, TIR, taşıt analizleri gibi tahminde bulunma, eğer-ki (what-if) senaryoları oluşturma ve trend analizleri gerektiren karmaşık analizler ise OLAP alt yapısını sağlayan Oracle Express ürün ailesi ile sağlanmaktadır. Bu proje ile ilgili detaylı bilgiye, adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Projesi BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) yazılımı, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır. Yükümlüler BİLGE Sistemi'ne, Gümrük İdaresi'nde bulunan veri giriş salonlarındaki bilgisayarlardan girebilecekleri gibi EDI (Electronic Data Interchange) aracılığıyla kendi bürolarından veya Internet üzerinden de girebilirler.

13 BİLGE projesinde yazılım teknoloji alt yapısı olarak UNIX işletim sistemi üzerinde Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır. Gümrük Veri Ambarı Projesi Türkiye de kamu sektöründeki ilk ve tek gerçek veri ambarı projesidir. Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde operasyonel olarak girilen ithalat, ihracat, transit ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde merkezde oluşturulan bir veri tabanında toplanarak, karar vericilere bilginin hızlı ve sağlıklı iletilmesini sağlayan sistemdir. Şekil 8.13 Gümrük Veri Ambarı ve tüm gümrükleri birbirine bağlayan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Projesi nde Oracle teknoloji alt yapısı ve araçları kullanılmıştır. Sistem, yönetsel kararların alınmasında, kaçakçılık takibatlarında, genel veya bölgesel risk analizi yapılmasında gerekli olan verileri toplamak ve değerlendirmek suretiyle, yöneticilere çok boyutlu analiz yapma olanağını sunmaktadır. Geniş alan ağ yapısı üzerinden intranet modelini oluşturmak amacıyla veri ambarı sunucusunun önüne, Internet (web) sunucusu görevini de üstlenebilecek bir uygulama sunucusu (application server) kurulmuştur. Sunucu, intranet erişimlerinde, kullanıcılarının yetki kontrollerinin yapılmasına ve intranette yayınlanan sabit raporların gözlenmesi ile birlikte, kolay sorgulamaların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Gümrük Veri Ambarı projesinde yazılım teknoloji alt yapısı olarak, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, veri ambarı geliştirme ve analiz araçları kullanılmaktadır. EGO Açık Sistemi Tercih Etti (Kaynak: BT Net - 26 Şubat 2003) Doğalgaz, otobüs ve raylı sistem hizmetleri veren EGO, başta Linux olmak üzere tüm Unix türevlerinde çözüm hizmetleri sunan Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş. ile imzaladığı anlaşma sonucunda lisans maliyeti olmayan Türkçe Open Office kullanmaya başladı. EGO Word, Excel ve Powerpoint dosyalarıyla uyumlu çalışabilen ve lisans maliyeti de olmayan OpenOffice ile diğer işletim sistemlerine göre yüzde 95 oranında tasarruf etme fırsatını yakalıyor.

14 Şekil 8.14 EGO ofis otomasyon uygulamalarında açık sistemleri tercih etti EGO Genel Müdürlüğü ve Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş arasında imzalanan anlaşma, EGO'da bulunan 300 bilgisayarın tamamına OpenOffice kurulumunu kapsıyor. Anlaşma kapsamında ayrıca Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş.'den bir yıllık yazılım bakım ve güncelleme desteği satınalan EGO, kurulum faaliyetlerinin yanı sıra karşılaşabileceği her türlü sorun için şirketin teknik desteğinden ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilecek. Oracle e-devlet çözüm ve hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için, OracleDirect (Ücretsiz)

15 KAMU SEKTÖRÜNDE DİĞER ORACLE PROJELERİ Kamu ve Savunma Sektöründe Oracle Kullanıcıları Yukarıda sözedilen projeler dışında kamu sektöründe bir çok kritik projede Oracle teknolojileri, geliştirme ve analiz araçları ile iş yönetim uygulamaları kullanılmaktadır. Kamu sektöründeki Oracle kullanıcılarından bir kısmı; Kamu Kurumları T.C. Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Demiryolları (TCDD), Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, ASKİ, Türk Eximbank, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Danıştay, Rekabet Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Denizcilik Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), EGO, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye İş Kurumu, Devlet Su İşleri (DSİ), Soysal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Bakanlıklar Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetler ve Savunma Sanayii Genelkurmay Başkanlığı, NATO, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Aselsan, TAI, Roketsan Kamu ve Savunma Sektöründe Diğer Oracle Projeleri Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı projesi, Türkiye deki adli sistemin bilgisayar ortamına taşınmasını, sistemin daha hızlı ve etkin bir biçimde çalışmasını hedefleyen önemli e-devlet projelerinden birisidir. Uygulama geliştirme aşamasında olan projede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Internet Uygulama Sunucusu kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP), Maliye Bakanlığı, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Muhakemat Müdürlüğü ve/veya Hazine Avukatlığı nda ilk planda Hazine davalarının etkin takip ve denetimini hedefleyen önemli bir e-dava projesidir. Proje, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde web tabanlı Java(J2EE) uygulaması olarak ilk etapta 6 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Aydın) devreye alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı nın TSİM adını verdiği bu proje, temel sağlık istatistiklerinin ve sağlık ile ilgili diğer göstergelerin ülke genelinde takip edilmesine yönelik bir projedir. Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan bu projeye kullanılan uygulma yazılımlarına 81 ilden bilgi girişi yapılmaktadır. ÇKYS ise, Sağlık Bakanlığı nın para, insan, sağlık malzemeleri ve ilaç gibi kaynaklarını takip etmek üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı merkezinde kullanılan bu uygulama 81 ile yaygınlaştırılmaktadır. Proje kapsamında Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde Oracle Developer ile geliştirilmiş uygulamalar koşturulmaktadır. Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı, tüm operasyonel verilerini Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde tutmaktadır. Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, genel muhasebe işlemlerini Oracle Mali İşler Yönetim Sistemi üzerinde gerçekleştirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı İlsis projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojileri desteğiyle yürütülmesi, kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili olabilmeyi sağlamak amacıyla merkez ve 80 ilde kurulmuş olan bir yönetim bilgi sistemidir. Sistem personel özlük, atama, demirbaş, arşiv, istatistik, yatırımlar, muhasebe, tahakkuk ve kurumlar modüllerinden oluşmaktadır ve Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 I. GENEL BİLGİLER... 10 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI. Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR. Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN

TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI. Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR. Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN Coşkun Dolanbay Necdet KESMEZ Asuman KUTLUATA Semih IŞIKSAL

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı