...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan;"

Transkript

1 e-devlet, Türkiye ve Başarılı Uygulamalar Oracle e-işte Başarı Kitabı, 8.Bölüm

2 E-DEVLET VE TÜRKİYE Kamu yönetimi, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve üstlendiği görevleri etkili bir şekilde yerine getirmek esasına yönelik olarak oluşturulmuştur......bu gelişmenin sonucu olarak, kamu sektörünün sınırları daraltılarak, çağdaş devletin fonksiyonları adalet, güvenlik ve savunma olarak belirlenmektedir. Böylece, bireylere ve vatandaşa hizmetin ön plana çıktığ ı bir anlayışa gelinmiştir... Ülkemizde, hantal yapıları, aşırı istihdam,engelleyici bürokratik zihniyet gibi nedenlerle, kamu kesimi öncü olmak yerine, gelişmelerin önünü tıkama noktasına gelmiştir. Mevcut hantal ve merkeziyetçi yapıya son verilmediği ve güçlü yerel yönetimler oluşturulmadığı sürece bu durum devam edecektir. Söz konusu sağlıksız yapıdan kurtulmak, ülkemizin önünde yeni ufuklar açacaktır....gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan; Giderek büyüyen kamu teşkilatları, Hükümet yapısının genişlemesi, Siyasi kadrolaşma, devlet yapısında aşırı büyüme ortaya çıkarmıştır......sonuç olarak, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, devlet teşkilatının en uygun düzeye çekilmesinin sağlanması ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıda amaç ise; devletin büyüklüğü ve küçüklüğü değil, kendisine yüklenen rol ile kapasitesinin orantılı olmasını sağlamak olmalıdır... Bu alıntıların ortak bir noktası var. Tüm bu alıntılar T.C. Başbakanlık resmi Internet sitesindeki herkesin ulaşabileceği 10 sayfalık e-türkiye raporuna aittir. Bu noktadan hareketle, kamu / devlet hizmetleri ve bunun işleyişine yönelik olarak problemlerin ne olduğu ile ilgili çok fazla tartışmaya gerek olmadığını söyleyebiliriz. Gerek teknoloji şirketleri, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek özel sektör, gerekse kamu ve devlet yönetimi problemleri iyi teşhis etmiş ve çözüm yollarını işaret etmiş durumdadır. Bu bölümde özellikle problemin ne olduğundan çok, e-devlet anlayışının işaret edilen çözüm yollarına nasıl hizmet edebileceği üzerinde durulacaktır. Mevcut kaynaklar içinde en açık e-devlet tanımı; e-devlet; kamu hizmetlerinin halka, vatandaşlara, kamu çalışan ve yöneticilerine ve diğer özel kurumlara bilgi teknolojilerini kullanarak ulaşmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlayan organizasyondur (Kaynak: Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve e-türkiye Raporu, TUSIAD, Haziran 2001) Bu tanım ışığında e-devlet anlayışının temel özelliklerini amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: e-devlet anlayışı, teknolojik bir atılım değil, yenilikçi bir yönetim anlayışıdır. e-devlet yapısı kamu yönetim ve hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını gerektirir. e-devlet anlayışı bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak vatandaşların ve diğer kurumların bilgi ve hizmetlere daha, hızlı / kolay erişimini, kamu yönetimine vatandaş katılımını ve kamu kurumlarının daha az maliyetle daha çok iş üretmesini sağlar. Neden e-devlet? Yukarıdaki tanımlar ve bilgiler ışığında e-devlet yönetim anlayışına geçiş, kamu hizmetlerinde, maliyetlerinde ve hatta demokraside çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu faydaları toparlayacak olursak; 7 x 24 Erişim: Hafta içi çalışma saatleri yerine, hizmetlerin her zaman verilme imkanı doğar. Bununla birlikte verilen hizmetlerde standart, şeffaflık ve kalite sağlanır. Vatandaşın Yönetime Katılımı: Devlet hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısında sağlanan artışla birlikte, her türlü talebin, geri beslemenin, yakınma ve önerilerin toplandığı bir ortam yaratılır. Böylece vatandaşın devlet ile (hızlı ve ucuz bir şekilde) etkileşime geçmesi sağlanır. Bilgi Sahibi Vatandaşlar: Toplumun her kesimi kamu hizmetleri ve gelişmelerle ilgili anında bilgi sahibi olur. Böylece devlet-vatandaş iletişiminde ve en doğru bilginin hızla / her yere aktarılmasında akıcılık sağlanır.

3 Herkese Eşit Hizmet: Kamu hizmetlerinin toplumun her kesimine eşit standart ve kalitede verilmesi sağlanır. İşlemlerde Akıcılık ve Hız: Kurum süreçlerine odaklı sistemden, vatandaş gereksinimlerine odaklı sisteme geçileceğinden, yoğun bürokrasi ve tıkanıklık yaratan prosedürler ortadan kalkar. Üretkenlik ve Verimlilik: Kamu kuruluşlarının daha az kaynakla daha çok iş üretmeleri sağlanır. Yaygın Erişim Kanalları: Kamu hizmetleri yalnızca devlet dairesinde değil, etkileşimli portallar ve diğer erişim kanallarıyla birlikte çağrı merkezleriyle telefonlardan, etkileşimli televizyonlardan ve mobil cihazlardan verilebilir. e-türkiye: Sorunlar ve Çözülmesi Gerekli Konular Gerek TBMM, gerek Başbakanlık gerekse TUSIAD, TBD, TBV gibi önde gelen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının e-türkiye konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve raporlar incelendiğinde, ülkemizde e-devlet yapısına geçişte bir dizi sorun ve çözüm önerileri konusunda bir fikir birliği gözlenmektedir. Bu sorunları ilgili raporlarda yer aldığı şekilde maddelemek gerekirse, Siyasi Sahiplenme ve Yasalar: Internet erişiminden, iletişim alt yapısına, elektronik imzadan sanal kurum kimliğinin tanınmasına, kişisel bilgilerin korunmasından, ortak içerik oluşturmada eşgüdümün yaratılmasına kadar öncelikli bir çok yasal düzenleme henüz devreye alınamamıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin tek noktadan koordine edilmesi, alınacak kararlarda siyasi irade ve sahiplenmenin sağlanabilmesi için öncelikle bir Bilgi Teknolojileri Bakanlığı nın kurulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarının iş süreçlerini gözden geçirmesi ve online hizmet yapısına geçmek için gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Burada en önemli nokta, kamu kurumlarının bu değişimi ele alırken eşgüdümlü hareket edebilmeleri için düzenleyici ve irade sahibi bir kurumun (Bilgi Bakanlığı) da bu resmin içinde yer alması gerekliliğidir. İletişim Alt Yapısı: İletişim alt yapısı konusunda gerekli yatırımların yapılması, Internet alt yapısında ses ve görüntü iletimi gibi çağdaş uygulama ve hizmetlerin sağlanabilmesi için iletişim alt yapısının rekabete açılması, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Mevcut durumda 2004 yılına kadar iletişim alt yapısı rekabete açılmayacaktır. Ortak Internet Erişim Alt Yapısı: Tüm kamu kuruluşlarını içine alacak ortak bir domain yapısı altında öncelikle kamu kuruluşları ve çalışanlarına kurumsal, vatandaşlara da bireysel Internet erişimi / güvenlik ve e- posta hizmetlerinin sağlanması hedeflenmelidir. e-türkiye Eylem Planı: Toplumun her kesiminin (özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) bu konuda ortak akıl geliştirmesi ve bir ana eylem planı çerçevesinde hareket etmesi gereklidir. Ortak İçerik: Mevcut durumda tamamına yakını statik içerikten oluşan bir çok gov.tr yerine, bir vatandaş portalı üzerinden ortak içerik alanları belirlenmeli ve online hizmetler bu ortak içeriği kullanarak sağlanmalıdır. Burada, statik içerikten oluşan kamu kuruluşları sitelerine sağlanan linklerden çok, vatandaş portalı üzerinde, tek noktada sağlanan ortak içerik ve hizmetler kastedilmektedir. Bilişim Yatırımları: Bilişim yatırımlarının bütçedeki payının artırılması gerekmektedir. Bu oran ortalama olarak son 5 Yılda, %1-1.5 civarındadır. Eğitim: Genel sosyo-ekonomik durum ve eğitim düzeyi incelendiğinde, Internet bağlantısı olan (online) konut sayısının ve Internet okur-yazarı vatandaş sayısının nüfusa oranla çok düşük olduğu ve öncelikli olarak bu alanda gerekli girişimlerin başlatılması gerektiği gözlenmektedir. Bu bağlamda e-devlet yapısına geçiş için öncelikli işleri sıralayacak olursak, e-avrupa+ kriterlerine uygun yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve tüm bu konularda siyasi irade ve sahiplenmenin gerçekleştirilebilmesi için Bilgi Teknolojisi Bakanlığı nın kurulması İletişim alt yapısının rekabete açılması Kamu hizmetleri için ortak kurumsal Internet erişimi alt yapısının oluşturulması Ortak güvenlik, e-haberleşme ve elektronik imza alt yapısının kurulması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hukukunun yeni ekonomiye göre düzenlenmesi Bilgisayar okur-yazarlarının yetiştirilmesi Kamu hizmetlerine yönelik ortak içerik ve portal alt yapısının kurulması

4 M.E.B. tarafından e-öğrenim alt yapısı kurulması, yaygınlaştırılması On-line konut sayısının %3 lerden en az %20 ye çıkarılması Nitelikli eleman göçünün engellenmesi Sanayi-Üniversite iş birliği ile teknoloji projelerinin yaygınlaştırılması Yukarıda sözedilen e-devlet kriterleri doğrultusunda özellikle Avrupa da bir çok başarılı girişimden sözedilebilir. Bu başarılı e-devlet girişimlerinden bir tanesi de Danimarka da Oracle B2B Exchange platformu üzerinde kurulu Gatetrade.Net kurumlararası (B2B) elektronik ticaret portalı üzerinde Danimarka Bilgi Bakanlığı ile yapılan iş birliğidir. Gatetrade.net, kamu ve özel kurumların birlikte oluşturduğu ve Oracle Exchange Platformu üzerine kurulu bir B2B portalıdır. Danimarka Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, tüm kamu alımlarının (endirekt alımlar) 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren devreye alınan bu portal (http://www.doip.dk) üzerinden yapılmasına, böylece yıllık yaklaşık 4.5 milyar $ tutarında satınalma işleminin (gıda, kırtasiye, mobilya, abonelik vs..) elektronik ortamda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu konuda hızla başlatılan çalışmalar neticesinde, devlet kuruluşlarının ortak içeriğe erişeceği bir kurumsal kamu portalı oluşturulmuş ve Gatetrade e bağlanmıştır. Oracle, dünyada Singapur, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya gibi e-devlet konusunda çok önemli yollar katetmiş olan ülkelerde bir çok kritik uygulamada teknoloji alt yapısı ve iş çözümleri sağlamaktadır. Şubat 2003 de Oracle ve İngiliz Hükümeti, bir çok İngiliz kamu kuruluşunda Oracle yazılımlarının kullanılması ve kamu kurumları genelinde standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi için 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Oracle ile İngiltere Hükümeti'nin ortak gereksinimler temelinde sistemlerin Oracle teknolojisi altında standartlaştırılması ve geliştirilmesini öngörüyor. Bu anlaşma, Oracle ın İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu NHS ile yaptığı anlaşma ile birlikte İngiltere de kamu sektörü ile gerçekleştirilen en önemli iş birliğidir. Bu iş birliği ile yalnızca Oracle teknoloji platformu değil, sağlık, sosyal güvenlik, personel yönetimi alanlarında da hazır Oracle çözümleri kullanılacaktır. Oracle, benzer kapsamda bir anlaşmayı daha önce ABD Hükümeti ile de imzalamış ve ABD kamu kurumlarındaki Oracle tabanlı sistem standardizasyon çalışmalarında önemli yol katetmişti. Şekil 8.1. Oracle Exchange platformu üzerinde kurulu Gatetrade B2B portalı üzerinden Danimarka Bilgi Bakanlığı girişimiyle kamuya ait endirekt satınalmalar gerçekleştirilecektir. Olmazsa Olmaz: Vatandaş Portalları e-devlet anlayışının en önemli açılımı vatandaş portallarıdır. Kamu kuruluşları verdikleri hizmetleri bir vatandaş portalı yapısı altında sağlamalıdır. Portal yaklaşımını biraz daha genişletirsek, tanımlanmış bir ortak içerik üzerinden kurumlara (özel,

5 R e l e a s e 7. 3 kamu), topluluklara, okullara, yani toplumun her kesimine özelleştirilmiş, çok kanaldan erişilebilir hizmetler sunulabilir. Vatandaş portalı üzerinden verilecek kamu hizmetlerinin kullanacağı ortak içerik oldukça önemlidir. Bu ortak içerik sayesinde işlemler hızlı, hatasız, kaliteli ve standart bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ortak İçerik Kurumlar Oracle Intranet Extranet (Portal) Topluluklar El Bilgisayarları Okullar Bilgisayarlar Mobil Cihazlar Internet Şekil 8.2 Portallar Aracılığıyla Her Yere, Her Yerden Erişim Ortak içerikte neler olması gerektiği konusunda geçmiş deneyimler şu noktalara işaret etmektedir: Ortak Vatandaşlık, Vergi, Sosyal Güvenlik Numaraları, Vatandaş Özlük, Adli Sicil, Sağlık ve Adres Bilgileri, Nüfus Dairesi Uygulamaları, İş Bulma Uygulamaları, Kriz Yönetimi Ortak Veri Tabanı (Afet.Net), Sosyal Güvenlik, Vergi Dairesi Uygulamaları, İlaç Tedarik / Dağıtım Hizmetleri, Kan ve Doku Bankaları, Hasta Özgeçmişleri, Kanun, Örnek Karar, Duyuru ve Genelgeler, Kamu Hizmetleri Başvuru Formları, Trafik Tescil - Ceza Bilgileri. Vatandaşlar ve hizmet veren kamu kuruluşları, bu ortak içeriğe vatandaş ve kurumsal portallar üzerinden erişmelidirler. Bu erişim yalnızca Internet üzerinden değil, çağrı merkezleri, mobil cihazlar, etkileşimli televizyon gibi farklı kanallardan da olabilir. Tüm alternatif erişim kanalları aynı ortak içeriği kullanmalıdır. Teknoloji mimarisi başlığı altında da açıklandığı üzere, Oracle9i platformu bu çok kanallı yapıyı destekleyebilecek niteliktedir. Şekil 8. 3 Oracle Platformu üzerinde örnek bir e-kent Projesi: Infoville - İspanya

6 e-devlet uygulamaları konusunda bugün belki en ileri noktada bulunan ülkelerden biri olan Singapur da öncelikle ortak içerik ve ortak iletişim alt yapısına önem verilmiştir. Singapur da e-devlet yapısının omurgasını oluşturan Singapur One alt yapısı Oracle teknoloji platformu üzerine kuruludur. Singapur Devlet Portalı üzerinden online vergi tahsilatı %50 nin üzerindedir. Tek bir portal yapısı altında online hizmet veren kamu kuruluşu sayısı 132 dir. Oracle Portal teknolojisi ile verilen online hizmetlere örnek olarak, Danimarka nın resmi Internet sitesi, Chicago Polis Teşkilatı, Kophenag Enerji Kurumu, ABD Ordusu kurumsal bilgi portalı sayılabilir. Bu portallardan örnek ekranlar ileriki sayfalarda yer almaktadır. Uluslararası perspektiften bakıldığında, vatandaş portallarının en çok abone hizmetleri (enerji-su dağıtım, iletişim hizmetleri),iş bulma hizmetleri, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, adalet, kamu hizmetleri ve güvenlik alanlarında katma değer sağladığı ve yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Şekil 8.4 Kophenag Enerji Kurumu KE tarafından elektrik, su ve gaz abonelerine hizmet veren portal. Oracle9iAS ve Oracle Portal teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen bu vatandaş hizmet portalı sayesinde aboneler tüketim tarihçelerini izleme, hizmet sağlayıcı firmayı değiştirme, online sayaç okuma, bilgi, teknik destek ve şikayet gibi her türlü işlemi gerçekleştirmektedir. Şekil 8.5 Oracle Portal üzerinde Danimarka resmi web sitesi

7 Şekil 8. 6 Kamu hizmetlerinde Oracle Portal yaklaşımına bir örnek: US Chicago Polis Teşkilatı. Vatandaşlara ve kurum içine açık portal ile suç kayıtları, ihbarlar ve arşivlere erişiliyor. Bu portal sayesinde yıllık iş gücü tasarrufu 9 Milyon$ olarak tahmin ediliyor. Şekil 8.7 Fransa İş Bulma Kurumu APEC tarafından Oracle9iAS, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Workflow kullanılarak gerçekleştirilmiş, iş bulma portalı.

8 E-DEVLET YOLUNDA TÜRKİYE DE ÖNEMLİ PROJE ÖRNEKLERİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri - Mernis Projesi Mernis Projesi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir projedir. Amaçları arasında Merkez ve ilçe birimlerinde nüfus hizmetlerinin bilgisayar ortamında verilmesi, merkezi bir veri tabanının oluşturulması, vatandaşın nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın başvurularının alınması ve aynı kapsamda Turkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da verilebilmesi sayılabilir. Mernis Projesi, diğer e-devlet projelerinin hayata geçirilmesi açısından çok önemli bir projedir. Şekil 8.8 Mernis Projesi ile Türkiye çapında tüm nüfus idareleri online çalışmaktadır. Mernis veri tabanı Merkez ve 923 ilçede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Mernis veri tabanı Merkez ve 923 ilçede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Uygulama yine Oracle'ın uygulama geliştirme araçlarından Oracle Forms ile geliştirilmiştir ve raporlamasında Oracle Reports ürünü kullanılmaktadır. Kullanılan Veri Tabanı Yönetim Sistemi ilişkisel yapıda olup, dağıtık bir mimaride çalışmaktadır. İlçelerden ve illerden girilen bilgiler hem merkezde hem de ilçelerde/illerde güncellenmektedir. Mernis projesiyle birlikte vatandaşlara kimlik numarası verilmesi de e-devlet uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır yılının Ekim ayından bu yana 63,000,000 kişi Nüfus Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları, Internet gibi çeşitli kanallardan başvurarak kimlik numaralarını öğrenmiştir. Projenin bundan sonraki aşamasında diğer kurumlara ve vatandaşa istenilen bilgilerin elektronik ortamda aktarılabilmesi ve nüfus / aile istatistiklerinin sağlıklı olarak alınabilmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin büyüküğü ve dağıtık bir mimaride çalışması nedeniyle veri tabanı yönetim sistemi büyük sorumluluklar taşımaktadır. 923 ilçeden 5,000'in üzerinde kişisel bilgisayarın bağlandığı hem merkezde hem ilçede günlemenin zorunlu oldugu dağıtık bir mimaride, vatandaşa anında hizmet verilmesi zorunluluğunun da eklenmesiyle projenin karmaşıklığı ortaya çıkmaktadır. Bu kadar geniş bir coğrafyada ve yoğunlukta performans problemlerinin olmaması, güvenli olması, arıza olması halinde süratle giderilmesi önemli olmaktadır.

9 Oracle coğrafi olarak geniş alana yayılmış bir çok birimi olan kurumlarda, güvenliğin önemli olduğu ortamlarda, veri hacminin ve/veya işlem sayısının çok fazla olduğu uygulamalarda ve gelişen teknolojiyle birlikte uygulamalarda değişiklik gerektirmeden işletim sistemi ve sistem mimarisinin değiştirilmesinin gerektirebileceği açık ortamlara ihtiyaç duyan uzun soluklu projelerde tercih edilen veri tabanı olmuştur. Gerek Türkiye deki kamu kuruluşlarında ve özel sektörün her ölçekteki kurumlarında, gerekse yurt dışında benzeri örneklerin sayısı oldukça kabarıktır. Dünyada Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan benzeri uygulamalara örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri Nüfus İşleri ve Kanada Nüfus İşleri gösterilebilir. Mernis Projesinin Getireceği Yenilik ve Faydalar (Kaynak Ekonomik ve mali yönden: Vergi tahsilatı ve denetimi kolaylaştırabilecek, kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınabilecektir, diğer yönden, noter, tapu ve banka işlemlerinde kişi bilgilerine ilişkin sahtecilik kalkabilecektir. Yatırım ve planlama yönünden: Yatırımcı kuruluşlar, gelecek için yapacağı yatırım ve planlarda MERNİS veri tabanından reel bilgileri alarak gerçek bilgiler ışığında planlamalar yapabileceklerdir. Güvenlik yönünden: Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin takibi ve yakalanmasında kolaylık sağlayacak, MERNİS veri tabanından kişi kimlik bilgilerini tespit ederek doğru kişiye daha hızlı ulaşabileceklerdir. Askerlik yönünden: Askerlik çağına gelen kişilerin listeleri sağlıklı ve hızlı MERNİS veri tabanından alınarak askere alma ve asker kaçaklarının takibi kolaylaşabilecektir. Ayrıca, yaş gruplarına göre erkek nüfus bilgilerini MERNİS veri tabanından elde ederek, ileriki yıllardaki asker ihtiyacını daha doğru planlayabileceklerdir. Sağlık yönünden: Her vatandaş için sağlık kuruluşlarında açılan dosyalar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esasına göre açılacağından, kişinin birden fazla sağlık dosyası olmayacak ve sağlık bilgilerinin birleştirilmesi kolaylaşabilecektir. Eğitim yönünden: Eğitim ile ilgili bayan-erkek her türlü istatistiki bilgiler alınabileceğinden, eğitimle ilgili planlamalar ve politikalar daha sağlıklı bir biçimde belirlenebilecektir. Sosyal Güvenlik yönünden: Vatandaş, Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur lu olduğunda, tek numara taşıyacağından bunların takibi ve birbirlerine geçişlerinde ve hizmetlerinin birleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Sosyal Sigorta kurumları MERNİS veri tabanına bağlanarak, elektronik ortamda kişiye ilişkin bilgileri hızlı ve sağlıklı alabilecek, kişilere ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı vatandaşın mağduriyeti önlenebilecek, kurumlar arası yazışmalar azalabilecektir. Adalet yönünden: Davaların mahkemelerde görülmesi sırasında yapılan kimlik tespitleri MERNİS veri tabanından alınabilecek, böylelikle davaların daha hızlı bir şekilde görülmesi sağlanabilecektir. T.C Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Projesi Mart 1999 da başlayan Say2000i projesi, e-devlet için mali alanda atılmış önemli bir adımdır. Proje, Türkiye çapında 1668 saymanlıkta 6000 uç kullanıcının, merkezi uygulamaya intranet üzerinden güvenli bir şekilde erişimini hedeflemekteydi. Şubat 2003 itibarı ile Say2000i projesi kapsamında merkeze bağlı saymanlık sayısı 1495 dir. Böylece merkeze bağlı saymanlıkların tüm günlük işlemlerini merkezi bir uygulama üzerinden otomasyona geçirmesi sağlanmıştır.

10 Şekil 8. 9 Türkiye deki en başarılı e-devlet girişimlerinden birisi olan Say2000i projesi teknoloji mimarisi. Oracle teknoloji mimarisine dayalı proje kapsamında 1668 saymanlık ve 6000 kullanıcı merkezi uygulamaya erişiyorlar. Devlet hesaplarının günlük olarak tutulması ve kamu hesaplarının doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi açısından Say2000i Türkiye deki en önemli ve başarılı e-devlet girişimlerinden birisidir. adresinden, proje ile ilgili gelişmeler takip edilebilmektedir. Bu projede uygulama teknolojisi olarak Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Internet Uygulama Sunucusu ve geliştirme araçları kullanılmıştır. Burada uygulama geliştirme ortamı kadar, güvenlik ve teknolojinin ölçeklenebilirliği de önemlidir. Oracle ın ölçeklenebilir teknolojisi sayesinde oldukça kısa bir zaman diliminde Türkiye çapında 1500 e yakın noktayı ve 6000 uç kullanıcıyı merkezi uygulamaya bağlamak mümkün olmuştur. Şekil 8.10 Say2000i projesi ile ilgili detaylı bilgiye gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

11 İSKİ e-tahsilat Projesi (Kaynak: Ağustos 2002) İSKİ, müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak için ''www.iski.gov.tr'' adresindeki Internet sitesine ücretsiz olarak üye olan müşterilerine kredi kartı ile fatura ödeme imkanı sağlıyor. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, bilişim teknolojilerini en yüksek seviyede kullanan İdare'nin, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile dünyada bu alandaki en kuvvetli işletim sistemi alt yapısına ulaştığını ve işlem süresinin 1.5 saniyeye indiğini söyledi. İSKİ'nin Ağustos ayından itibaren ''www.iski.gov.tr'' web sitesini hizmete soktuğunu bildiren Eroğlu, siteden her türlü bilgi ve belgeye ulaşmanın yanı sıra, ''e-üyelik'' formu doldurarak ''e-tahsilat, e-itiraz, e-çözüm, e-fatura ve e-bilgi'' hizmetlerinden yararlanabileceklerini kaydetti. Şekil 8.11 İSK İ e-tahsilat a Oracle teknoloji alt yapısı ile geçti Eroğlu, e-tahsilat hizmeti ile müşterilerin faturalarını Internet üzerinden kredi kartı ile ödeme imkanına kavuştuklarını, e- itiraz ile hatalı veya arızalı olduğunu düşündükleri fatura ve sayaçlara itiraz edebildiklerini ve kendilerinin de ''e-çözüm'' ile 24 saatte müşteriye yanıt vererek, en geç 48 saat içinde sorunu çözdüklerini söyledi. Müşterilerin faturalarının e-fatura'dan e-posta adreslerine ücretsiz olarak gönderildiğini, e-bilgi ile de müşterilerin İSKİ'ye olan tüm borçları ile son dönem fatura bilgilerinin verildiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti: ''2002 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan eden İSKİ, 3 milyon 100 bin müşteriye daha kaliteli hizmet sunabilmek için her türlü hizmeti Internet ortamına taşıdı. Bugüne kadar yaklaşık 1000 müşterimiz e-tahsilat ile Internet üzerinden faturasını yatırdı. Amacımız müşterilerimizin İSKİ'ye gelmeden evinden veya iş yerinden zaman kaybetmeden, strese girmeden hizmet almasını sağlamak.''

12 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Projesi Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kullandığı online işlem alt yapısı ile bilgi hizmetlerinin yanı sıra, ticari şirketlerin, yani sigorta acentelerinin sattığı deprem sigortası poliçeleri online sisteme girilmekte ve böylece Türkiye genelinde günlük olarak gerçekleştirilen deprem sigortası poliçeleri takip edilebilmektedir. adresinden ulaşılabilen sitede bilgi hizmetlerinin yanı sıra yetkili kullanıcıların erişebildiği online işlem özelliği ile sigorta acenteleri sattıkları deprem sigortası poliçelerini sisteme girebilmektedirler. Bu da özel sektör kuruluşları ile kamu kuruluşlarının arasındaki işlemleri online ortama taşımasına güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Şekil 8.12 Doğal Afet Sigortaları Kurumu, T.C. Gümrük Müsteşarlığı egümrük ve Veri Ambarı Projesi Gümrüklerdeki yasal ticaret işlemlerinin bilgisayar destekli saydam bir ortamda yapılmasını sağlayan ve 59 Gümrük ve 16 Baş Müdürlüğü kapsayan Dünya Bankası Projesi, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde hayata geçirilmiş ve bu proje ile gümrük işlemlerinin tamamına yakını bilgisayar ortamından yapılmaya başlanmıştır. Sistem yaklaşık 2700 kullanıcıya hizmet vermektedir. Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı Projesi kapsamında karar vericilerin karışık veri yapısı içerisinden analiz yapma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kamu sektöründe ilk veri ambarı projesi olan Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) hayata geçirilmiştir. Karar vericilere anlık analiz yapma imkanı, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan Oracle Discoverer aracı ile sağlanmaktadır. Performans analiz sorgulamaları, TIR, taşıt analizleri gibi tahminde bulunma, eğer-ki (what-if) senaryoları oluşturma ve trend analizleri gerektiren karmaşık analizler ise OLAP alt yapısını sağlayan Oracle Express ürün ailesi ile sağlanmaktadır. Bu proje ile ilgili detaylı bilgiye, adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Projesi BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) yazılımı, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır. Yükümlüler BİLGE Sistemi'ne, Gümrük İdaresi'nde bulunan veri giriş salonlarındaki bilgisayarlardan girebilecekleri gibi EDI (Electronic Data Interchange) aracılığıyla kendi bürolarından veya Internet üzerinden de girebilirler.

13 BİLGE projesinde yazılım teknoloji alt yapısı olarak UNIX işletim sistemi üzerinde Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır. Gümrük Veri Ambarı Projesi Türkiye de kamu sektöründeki ilk ve tek gerçek veri ambarı projesidir. Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde operasyonel olarak girilen ithalat, ihracat, transit ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde merkezde oluşturulan bir veri tabanında toplanarak, karar vericilere bilginin hızlı ve sağlıklı iletilmesini sağlayan sistemdir. Şekil 8.13 Gümrük Veri Ambarı ve tüm gümrükleri birbirine bağlayan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Projesi nde Oracle teknoloji alt yapısı ve araçları kullanılmıştır. Sistem, yönetsel kararların alınmasında, kaçakçılık takibatlarında, genel veya bölgesel risk analizi yapılmasında gerekli olan verileri toplamak ve değerlendirmek suretiyle, yöneticilere çok boyutlu analiz yapma olanağını sunmaktadır. Geniş alan ağ yapısı üzerinden intranet modelini oluşturmak amacıyla veri ambarı sunucusunun önüne, Internet (web) sunucusu görevini de üstlenebilecek bir uygulama sunucusu (application server) kurulmuştur. Sunucu, intranet erişimlerinde, kullanıcılarının yetki kontrollerinin yapılmasına ve intranette yayınlanan sabit raporların gözlenmesi ile birlikte, kolay sorgulamaların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Gümrük Veri Ambarı projesinde yazılım teknoloji alt yapısı olarak, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, veri ambarı geliştirme ve analiz araçları kullanılmaktadır. EGO Açık Sistemi Tercih Etti (Kaynak: BT Net - 26 Şubat 2003) Doğalgaz, otobüs ve raylı sistem hizmetleri veren EGO, başta Linux olmak üzere tüm Unix türevlerinde çözüm hizmetleri sunan Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş. ile imzaladığı anlaşma sonucunda lisans maliyeti olmayan Türkçe Open Office kullanmaya başladı. EGO Word, Excel ve Powerpoint dosyalarıyla uyumlu çalışabilen ve lisans maliyeti de olmayan OpenOffice ile diğer işletim sistemlerine göre yüzde 95 oranında tasarruf etme fırsatını yakalıyor.

14 Şekil 8.14 EGO ofis otomasyon uygulamalarında açık sistemleri tercih etti EGO Genel Müdürlüğü ve Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş arasında imzalanan anlaşma, EGO'da bulunan 300 bilgisayarın tamamına OpenOffice kurulumunu kapsıyor. Anlaşma kapsamında ayrıca Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş.'den bir yıllık yazılım bakım ve güncelleme desteği satınalan EGO, kurulum faaliyetlerinin yanı sıra karşılaşabileceği her türlü sorun için şirketin teknik desteğinden ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilecek. Oracle e-devlet çözüm ve hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için, OracleDirect (Ücretsiz)

15 KAMU SEKTÖRÜNDE DİĞER ORACLE PROJELERİ Kamu ve Savunma Sektöründe Oracle Kullanıcıları Yukarıda sözedilen projeler dışında kamu sektöründe bir çok kritik projede Oracle teknolojileri, geliştirme ve analiz araçları ile iş yönetim uygulamaları kullanılmaktadır. Kamu sektöründeki Oracle kullanıcılarından bir kısmı; Kamu Kurumları T.C. Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Demiryolları (TCDD), Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, ASKİ, Türk Eximbank, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Danıştay, Rekabet Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Denizcilik Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), EGO, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye İş Kurumu, Devlet Su İşleri (DSİ), Soysal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Bakanlıklar Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetler ve Savunma Sanayii Genelkurmay Başkanlığı, NATO, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Aselsan, TAI, Roketsan Kamu ve Savunma Sektöründe Diğer Oracle Projeleri Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı projesi, Türkiye deki adli sistemin bilgisayar ortamına taşınmasını, sistemin daha hızlı ve etkin bir biçimde çalışmasını hedefleyen önemli e-devlet projelerinden birisidir. Uygulama geliştirme aşamasında olan projede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Internet Uygulama Sunucusu kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP), Maliye Bakanlığı, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Muhakemat Müdürlüğü ve/veya Hazine Avukatlığı nda ilk planda Hazine davalarının etkin takip ve denetimini hedefleyen önemli bir e-dava projesidir. Proje, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde web tabanlı Java(J2EE) uygulaması olarak ilk etapta 6 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Aydın) devreye alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı nın TSİM adını verdiği bu proje, temel sağlık istatistiklerinin ve sağlık ile ilgili diğer göstergelerin ülke genelinde takip edilmesine yönelik bir projedir. Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışan bu projeye kullanılan uygulma yazılımlarına 81 ilden bilgi girişi yapılmaktadır. ÇKYS ise, Sağlık Bakanlığı nın para, insan, sağlık malzemeleri ve ilaç gibi kaynaklarını takip etmek üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı merkezinde kullanılan bu uygulama 81 ile yaygınlaştırılmaktadır. Proje kapsamında Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde Oracle Developer ile geliştirilmiş uygulamalar koşturulmaktadır. Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı, tüm operasyonel verilerini Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde tutmaktadır. Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, genel muhasebe işlemlerini Oracle Mali İşler Yönetim Sistemi üzerinde gerçekleştirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı İlsis projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojileri desteğiyle yürütülmesi, kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili olabilmeyi sağlamak amacıyla merkez ve 80 ilde kurulmuş olan bir yönetim bilgi sistemidir. Sistem personel özlük, atama, demirbaş, arşiv, istatistik, yatırımlar, muhasebe, tahakkuk ve kurumlar modüllerinden oluşmaktadır ve Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.

16 Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi (Seçsis) Projesi ile tüm seçmen bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve seçmen listelerinin çağdaş bir ortamda hazırlanarak hile ve hatalara imkan verilmemesi hedeflenmektedir. Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, uygulama sunucusu ve uygulama geliştirme araçlarının kullanıldığı projenin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, Kara Deniz Hava Harp Okulları, Harp Akademileri ve Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından yürütülmekte olan pek çok projede ve değişik donanım platformlarında, Oracle teknoloji platformu, geliştirme ve analiz araçları ile Oracle İş Yönetim Sistemleri (ERP, CRM, SCM) kullanılmaktadır. NATO Oracle Veri Tabanı Yönetim sistemi NATO tarafından da standart olarak kullanılmakta olan bir teknolojidir. Türkiye deki NATO bağlantılı projelerde de gerek Genelkurmay Başkanlığı, gerekse Kuvvet Komutanlıkları Oracle kullanmaktadır. Bunun yanı sıra NATO, Oracle Mali İşler Yönetim Sistemi ve Elektronik Satınalma çözümünü standart olarak belirlemiş ve Türkiye de dahil 19 karargahında uygulamaya başlamıştır. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çeşitli daire başkanlıklarda ASAL Dairesi, Seferberlik Dairesi, Teknik Daire, İnşaat Emlak Dairesi, NATO ENF Dairesi, Maliye Dairesi, ) Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve değişik geliştirme araçları kullanılmaktadır. Türk Telekom Türk Telekom Temos Projesi 180 Telefon Başmüdürlüğü nde yürütülmekte olan ve Telefon Başmüdürlükleri nin otomasyonuna yönelik geliştirilmiş bir projedir. Bu projede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca tahsilat ve tahakkuk için farklı sunucular üzerinde yine Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılarak geliştirilmiş uygulamalar çalışmaktadır. Pazarlama Dairesi nde santrallarla ilgili istatistiklerin oluşturulması ve datamart oluşturulmasına ait projede de Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Oracle karar destek ürünleri olan Discoverer, Oracle Financial Analyzer, Oracle Express (OLAP) ve Oracle Portal kullanılmaktadır. Tüm Türk Telekom bünyesinde kullanılmakta olan genel muhasebe uygulamaları Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Kurumu (eski adıyla Telsiz Genel Müdürlüğü) Oracle teknolojileri kullanıcısıdır. Halen kullanılmakta olan frekans tahsis sistemi Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlık mevcut istemci/sunumcu yapıdaki uygulamalarını intranet (web) ortamına taşımaktadır. Bu projede Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılmaktadır. Danıştay Kurum içerisinde karar yazma, genel evrak, bordro, personel, lojman gibi uygulamaların web tabanlı hale getirilmesi projesinde Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve uygulama sunucusu kullanılmaktadır yılı içinde hayata geçen projede Internet üzerinden ilgili kuruluşlara ve avukatlık bürolarına devam eden bir zincir ile sonuçlanan davalar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Rekabet Kurumu Türkiye deki bütün şirketlerin bilgilerinin oluşturduğu veri tabanına ilave olarak kurum içi muhasebe, lojistik ve insan kaynakları projelerinde Oracle ürünleri tercih edilmiştir.

17 Adli Sicil Genel Müdürlüğü Sabıka Sorgulama Sistemi, merkez ve 172 bağlı birimde oluşan Ceza, Yerine Getirme ve Tali Karar fişlerinin merkezi bir veri tabanı üzerine girişini sağlayan ve ilgili kamu birimlerince sabıka sorgulamalarının yapılmasını ve istatistiki bilgilerin alınmasını sağlayan bir sistemdir. Proje, Oracle Forms, Reports ve Java teknolojileriyle web tabanlı bir yapıda geliştirilmiştir. Sistem, kanunlar izin verdiği takdirde vatandaşların da Internet üzerinden sorgulama yapmasına olanak verecek bir yapıda tasarlanmıştır. Roketsan Savunma Sanayisi nin önemli kuruluşlardan biri olan Roketsan, 1999 yılında Oracle e-iş Yönetim Sistemlerini kurma çalışmalarına başlamıştır. Oracle Mali İşler, Üretim, Satınalma çözümleri, başarılı bir proje süreci sonrasında canlı kullanıma geçmiştir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek öğrenim gören gençlere kredi, yurt hizmetleri vermek, yurtları işletmek gibi hedefleri olan Kurum, sistemlerinde Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Oracle Forms, Reports ve Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu yazılımlarını kullanmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TOBB a bağlı Oda ve Borsalar, merkezden TIR karnesi verilmesi, ticari sicil başvurusunun yapılması ve alınması gibi işlemleri Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde gerçekleştirilmektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kamu ve özel televizyon kanallarının kullandıkları frekanslarının tahsis edilmesi Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde yapılmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Personel ve bordro programları tamamen Oracle teknolojileri (veri tabanı yönetim sistemi ve uygulama geliştirme araçları) kullanılarak hayata geçirilmiştir. Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşarlık merkezinde ve 61 ayrı limanda çalışan yarı dağıtık mimaride gemi adamı, tekne, yük, kapasite vb. bilgilerin tutulduğu ve işlendiği uygulamada Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) Kurum içi portal ve bunun bir bacağı olan evrak yönetim sistemi Oracle Portal ürünü üzerinde bütün BDDK personeline hizmet vermektedir. Bu sayede bankalardan ve ilgili kuruluşlardan gelen evrakların takibi ve yönetimi yapılmaktadır. EGO Türkiye nin en büyük gaz dağıtım şirketlerinden biri olan EGO; Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Bakım Yönetimi, Evrak Takibi, Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması, Personel vb. uygulamalarında Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, uygulama geliştirme araçları ve uygulama sunucusu, muhasebe ve lojistik uygulamalarında Oracle e-iş Yönetim Sistemi ni kullanmaktadır. ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara nın içme suyu temini, dağıtılması, pis su toplama ve arıtma hizmetleri verilmesinden sorumludur. ASKİ de kullanılmakta olan abone işleri, personel, stok, muhasebe, yatırımlar, genel evrak, kartlı sayaç projeleri Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır ve Oracle Forms, Reports ürünleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ASKİ, ilişkisel veri tabanı sistemlerini operasyonel işlerinde ilk kullanmaya başlayan öncü kuruluşlardan biridir. Türk Eximbank Unix tabanlı sistemleri ve ilişkisel veri tabanını ilk kullanan kuruluşlardan olan Türk Eximbank tüm kredi, sigorta, muhasebe, personel sistemlerini Oracle uygulama geliştirme araçları ile geliştirmiştir ve verilerini Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde tutmaktadır.

18 Tarım Kredi Kooperatifleri 1600 kullanıcısı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri nin 3 kademeli olarak uyguladığı veri tabanı hibrit bir yapıda çalışmaktadır. Merkezde Unix üzerinde ana Veri Tabanı Yönetim Sistemi, bölgelerde merkez ile haberleşen Windows NT üzerinde veri tabanı ve uçlarda ise çevrim-dışı (off-line) çalışabilen Personal Oracle kullanılmaktadır. Türkiye İş Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı Türkiye İş Kurumu Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde iş başvuruları, işe alma, iş bulma, işveren hizmetleri vb. uygulamaları bulunmaktadır. Devlet Su İşleri (DSİ) Personel/Bordro, bütçe, vb. idari uygulamalar Coğrafi Bilgi Sistemi gibi teknik uygulamaların alt yapısı olan Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve uygulama geliştirme araçları DSİ tarafından uzun bir süredir kullanılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendika veri tabanı, personel veri tabanı gibi kurum içi pek çok önemli projede Oracle teknolojileri kullanılmaktadır. Soysal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kuruma özel olan Yurt, Bakımevleri, vb. yanında Personel, Malzeme, Muhasebe benzeri uygulamalarında SHÇEK Oracle teknolojilerini (veri tabanı yönetim sistemi, uygulama sunucusu, uygulama geliştirme aracı) kullanmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Devlet İstatistik Enstitüsü nde Bilgi İşlem, Bilgi Sistemleri, GIS, Çevre İstatistikleri, İş Gücü İstatistikleri Daireleri tarafından çeşitli uygulamalarda Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Oracle Developer, Oracle Discoverer ürünleri kullanılmakta olup, İş Gücü İstatistikleri Şubesi nin geliştirdiği ve Internet üzerinden hizmete sunduğu uygulamalarda Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu kullanılmaktadır. Devlet Demiryolları (TCDD) Kurumsal uygulamalar ve hastane uygulamalarında Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Developer kullanılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle Developer ürünleri ile değişik şubelerinin ihtiyaçları için uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca bazı GIS uygulamaları da Oracle üzerinde çalışmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü nün değişik birimlerinde (İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı, Krimonoloji Daire Başkanlığı) Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Internet Uygulama Sunucusu ve Oracle Developer uygulama geliştirme ürünleri kullanılmaktadır.

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

FAALİYET ALANLARI YAZILIM GELİŞTİRME REFERANSLARI

FAALİYET ALANLARI YAZILIM GELİŞTİRME REFERANSLARI REFERANSLAR FAALİYET ALANLARI Temel faaliyet alanları yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetler olan Yöntem Bilgi Teknolojileri 1999 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak kamu sektörüne, ihtiyaç üzerine

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005 e-devlet KAPISI PROJESİ Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 GÖREV TANIMI e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile 25/01/2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 4 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 31.08.2012 tarihli Makam Oluru (E-Tahsilat). b) 26.06.2015 tarihli Protokol (TKGM ile Gelir İdaresi Başkanlığı). E-tahsilat uygulaması ile tapu işlemlerinde tapu harcı,

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket!

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yoğun rekabet ortamında zaman, maliyet ve iş gücü avantajı elde etmektedir. eplatform ile dijital dönüşümde güvenilir alt yapı, uzman

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti?

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türkiye nin Telekomünikasyon Devi Aboneleriyle IBM WebSphere Portal Aracılığı ile Konuşuyor Alpaslan Tomuş İş Geliştirme Koordinatörü innova Bilişim Çözümleri Türk Telekom

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma . Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Fahrettin ÖZDEMİRCİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti?

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Ali Beklen Yazılım Mimarı 15/10/2009 İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Gündem İstanbul Ticaret Odası e-ito Proje Kapsamı ve Ekibi Çözüm Gündem İstanbul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK; Bilişim sektörü üreticileri ve iş ortaklarına, yurtiçi ve yurtdışında danışmanlık, kurulum, eğitim, bilişim güvenliği ve dış kaynak sağlama(outsource) alanlarında,

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul 09.01.2014 1 SUNUM PLANI 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3.

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bağlı Müdürlükler Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bilişim Altyapısı Kurma ve İşletme Yüksek Güvenlik ve Yedeklilik 225 m2 lik sistem

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. İÇERİK Araştırma Kapsamı Yürürlükte olan çalışmalar Yürürlükte olan çalışmalar ile ilgili öneriler Yükseköğretim Çalışmaları Üniversitemiz işlemleri

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı e-devlet Nedir? Vatandaş açısından bakıldığında; Devlet in vatandaşa sunduğu hizmetlerden elektronik ortamdan faydalanabilme imkanı anlamına geliyor. Vatandaşlar daha

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi

Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi BİR TÜRK TELEKOM İŞTİRAKİ 36milyon+ abone $6 milyar+ gelir Türk Telekom, müşterilerine sabit telefon, mobil telefon, veri, internet ve yenilikçi yakınsama teknolojilerine

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Turizm İşletmeciği 1. sınıf 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Otomasyon Nedir? Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi TÜBİTAK Mustafa AFYONLUOĞLU e-dönüşüm Birim Yöneticisi / e-devlet Danışmanı TÜBİTAK BİLGEM YTE 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Detaylı