BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ"

Transkript

1 2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE SÜREÇLERİ TANITIM REHBERİ bn bn

2 2

3 İÇİNDEKİLER İletişim Bilgileri 5 BAP Birimi Misyon, Vizyon, Değerler ve İlkeler 6 BAP Birimi Komisyonu 7 BAP Birimi Danışma Kurulları 7 BAP Birimi Örgüt Yapısı 10 BAP Birimi İnsan Kaynakları 11 BAP Birimi Çalışanlar Listesi 12 BAP Birimi Yönetim ve Çalışma Bölümleri Sistemi 13 BAP Uygulama Yönergesi 15 BAP Birimi 2010 Uygulama Esasları 24 Araştırmacılar İçin Yardımcı Bilgiler 29 Öncelikli Araştırma Alanları 33 Ekler: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 34 Erciyes Üniversitesi Bilim Etiği Normları, Etik Kurulu ve Çalışma Esasları 38 3

4 Değerli Bilim İnsanı, Birimimizin yeniden yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde, sizlere daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek ve kaynaklarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek amacındayız. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) oluşturulması, Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (ERÜ-PRODİS) oluşturulması, BAP Uygulama Yönergesinin yenilenmesi, Öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi çalışmaları, BAP Birimi idari yapılanmasının yenilenmesi, BAP Birimi fiziksel alanlarının iyileştirilmesi, Yeni personel istihdamı ve eğitilmeleri, Günümüze kadar olan proje arşivinin çıkarılarak elektronik ortama aktarılması, Projeler kapsamında satın alınan demirbaşların envanterinin çıkarılması, Yukarıda kısaca özetlenen çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olup, diğer bir kısmı ise devam etmektedir. ABİS ve ERÜ-PRODİS, BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin başvurusundan, sonuçlandırılmasına kadar proje, satın alma ve muhasebe işlemleri dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmaktadır. Hedeflenen sistemlerin ticari bedeli yaklaşık TL olup, bu sistemler BAP personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, sınırlı sayıdaki personel ile böylesine büyük bir sistemin tasarlanıyor olması, uzun sayılabilecek süreler gerektirmektedir ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar muhtelif aksaklıklar yaşanması da olasıdır. Ancak, sizlerinde görüş ve destekleri ile çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönündeki gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Olası sorularınız ve taleplerinizi, ERÜ-PRODİS üzerinden veya birimimizin ilgili bölümlerinin e- posta adresleri üzerinden iletmeniz, birim personelinin sizlere ait projelerin işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarına kolaylık sağlayacaktır. Araştırmacıların, projeleri ile ilgili sorularını telefon ile iletmeleri birimimizdeki iş akışını olumsuz etkilemekte ve proje süreçlerinde aksaklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle her türlü soru veya taleplerinizi e- posta veya PRODİS üzerinden iletmenizi bekliyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla, BAP Koordinasyon Birimi 4

5 BAP BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Rektörlük Binası, 4. Kat, 38039, Melikgazi, KAYSERİ Web Adresi Proje İşlemleri Telefonlar : Direkt Hat: E.Ü.Santral: Şube Müdürü: Sekreterya: Proje Bölümü: 13303, Satın Alma Bölümü: 13305, 13306, Dış Kaynaklı Projeler Bölümü: Teknik Destek Bölümü: Fax : E-Posta Adresleri Sekreterya Bölümü: Proje Bolumu: Satın Alma Bölümü: Dış Kaynaklı Projeler Bölümü: Teknik Destek Bölümü : 5

6 MİSYON, VİZYON, DEĞERLER ve İLKELER MİSYON Üniversitemizde, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak, Gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak, Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı sağlamak, yönetmek, etkin ve adil dağıtmak, Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, Araştırmacıların başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak. VİZYON Ülkemiz ve insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten biliminin öncüleri arasında olan, Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunan, Başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen, bir Erciyes Üniversitesi. DEĞERLER VE İLKELER İnsana, emeğe ve bilgiye saygı, Bilimsel ve saydam değerlendirme, Bilimsel etik kurallara mutlak uyum, Kaynakların kullanımında verimlilik, Özgür araştırma ortamı, Hesap verebilirlik, Katılımcı yönetim anlayışı. 6

7 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOMİSYON ÜYELERİ Prof.Dr.M.Metin HÜLAGÜ Doç.Dr.Adem KALINLI Prof.Dr.Nusret AYYILDIZ Prof.Dr.Saim ÖZDAMAR Prof.Dr.H.Yunus APAYDIN Prof.Dr.Salih ÖZGÖÇMEN Prof.Dr.Erol BAYTOK Prof.Dr.Emin SARIPINAR Doç.Dr.İbrahim DEVELİ Doç.Dr.S.Orhan AKANSU Doç.Dr.Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı BAP Birimi Koordinatörü, Başkan Vekili Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Üye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Üye Tıp Fakültesi, Üye Veteriner Fakültesi, Üye Fen Edebiyat Fakültesi, Üye Mühendislik Fakültesi, Üye Mühendislik Fakültesi, Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üye BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELERİ TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ GURUBU 1. Prof.Dr.Süleyman Yazar TIP Fakültesi, Mikrobiyoloji 2. Prof.Dr.Türkan Patıroğlu TIP Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3. Prof.Dr.Oğuz Ekmekçioğlu TIP Fakültesi, Üroloji 4. Prof.Dr.Mehmet Bilgin TIP Fakültesi, Göğüs Cerrahi 5. Doç.Dr.Karamehmet Yıldız TIP Fakültesi, Anesteziyoloji 6. Yrd.Doç.Dr.Asiye Kanbay TIP Fakültesi Göğüs hastalıkları ABD 7. Prof.Dr. Mehmet Doğanay TIP Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları 8. Prof.Dr.Olgun Kontaş TIP Fakültesi, Patoloji 9. Yrd.Doç.Dr.Mehmet Güngör Kaya TIP Fakültesi, Kardiyoloji 10. Prof.Dr.Nazan Dolu TIP Fakültesi, Fizyoloji 11. Prof.Dr.Bülent Özçelik TIP Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 12. Prof.Dr.Müberra Koşar Eczacılık Fakültesi, Ecz. Meslek Bilimleri 13. Yrd.Doç.Dr. Mükerrem Betül Aycan Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji 14. Doç.Dr.Tancan Uysal Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti 15. Doç.Dr.Yıldıray Şişman Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hast ve Tedavisi 7

8 16. Prof.Dr.Abdullah İnci Veteriner Fakültesi Parazitoloji 17. Doç.Dr. Berrin Kocaoğlu Güçlü Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme 18. Doç.Dr.Zafer Gönülalan Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni 19. Doç.Dr.Güner Küçük Bayram Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 20. Doç.Dr.Mustafa Yavuz KÖKER Halil Bayraktar S Hizmetleri MYO, İmmunoloji 21. Doç.Dr.Sultan Taşçı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ GURUBU 1. Prof.Dr.Kerim Güney Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 2. Prof.Dr.Kenan Danışman Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 3. Prof.Dr.Necmi Taşpınar Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 4. Prof.Dr.Baki Karamış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 5. Prof.Dr.Hüseyin Yapıcı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 6. Prof.Dr.M.Kemal Apalak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 7. Prof.Dr.Tefaruk Haktanır Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 8. Prof.Dr.Cengiz Duran Atiş Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 9. Yrd.Doç.Dr.Lale Özbakır Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 10. Doç.Dr.Veysel Aslantaş Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 11. Prof.Dr.Abdulkadir Bilişik Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği 12. Prof.Dr.Aydın Şüzü Tunçbilek Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji 13. Prof.Dr.Mustafa Keskin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Genel 14. Prof.Dr.Erhan Albayrak Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Genel 15. Prof.Dr.Ahmet Ülgen Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 16. Prof.Dr.Orhan Türkoğlu Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 17. Prof.Dr.Mustafa Soylak Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 18. Prof.Dr.Osman Mucuk Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 19. Prof.Dr.İlhan Öztürk Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü 20. Prof.Dr.Sevgi Lökçe Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Bölümü 21. Doç.Dr. Osman Gülşen Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 8

9 SOSYAL BİLİMLER GURUBU 1. Prof.Dr.Yunus Dursun İİB Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2. Prof.Dr.M.Ali Bilginoğlu İİB Fakültesi İktisat Politikası 3. Doç.Dr.Hakkı Büyükbaş İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler 4. Prof.Dr.Asuman Akdoğan İİB Fakültesi İşletme Bölümü 5. Prof.Dr.Hamza Çakır İletişim Fakültesi 6. Doç.Dr.Murat Doğan Hukuk Fakültesi 7. Prof.Dr.Nevzat Özkan Fen Edebiyat F. Türk Dili Edebiyatı Bölümü 8. Prof.Dr.İsmail Görkem Fen Edebiyat F. Türk Dili Edebiyatı Bölümü 9. Doç.Dr.Sevinç Üçgül Fen Edebiyat F. Doğu Dilleri ve Edebiyatı 10. Prof.Dr.F.Beğlü Dikeçligil Fen Edebiyat F. Sosyoloji 11. Doç.Dr.Şakir Batmaz Fen Edebiyat F. Tarih Bölümü 12. Doç.Dr.Gülbadi Alan Fen Edebiyat F. Tarih Bölümü 13. Yrd.Doç.Dr.Celil Arslan Fen Edebiyat F. Sanat Tarihi 14. Doç.Dr.Kaan Canduran Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü 15. Prof.Dr.Erdoğan Pazarbaşı İlahiyat Fakültesi 16. Doç.Dr. Niyazi Can Eğitim Fakültesi Eğitim Yön. Teftişi Plan. ve Ekon. 9

10 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÖRGÜT YAPISI REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI KOMİSYON DANIŞMA KURULLARI KOORDİNATÖR ŞUBE MÜDÜRÜ SEKRETERYA PROJE BÖLÜMÜ SATINALMA BÖLÜMÜ DIŞ KAYNAKLI PROJELER BÖLÜMÜ TEKNİK DESTEK BÖLÜMÜ 10

11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Koordinatör (Harcama Yetkilisi) (Akademik) Doç.Dr. İdareci (İdari) Şube Müdürü SEKRETERYA İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Sekreterya (idari) Memur PROJE BÖLÜMÜ İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Proje elemanı (idari) Memur Proje elemanı (işçi) Büro elemanı Hizmetli (işçi) Hizmetli SATINALMA BÖLÜMÜ İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Satın alma elemanı (idari) Memur Satın alma elemanı (işçi) Büro elemanı DIŞ KAYNAKLI PROJELER BÖLÜMÜ İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Dış Kaynaklı Projeler (idari) Memur TEKNİK DESTEK BÖLÜMÜ İstihdam Şekli Sayı Hizmet Sınıfı Kadro Ünvanı Bilg. Mühendisi (akademik) Uzman Tekniker 11

12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞANLAR LİSTESİ Koordinatör : Şube Müdürü : Sekreterya : Doç.Dr.Adem KALINLI Memiş TUNÇ Emine ETGÜ **** Proje Bölümü : Şükran GÖKTAŞ Fikriye BEKLERİŞ Nur BAŞ Satın Alma Bölümü : Zehra TAMER Betül KURAL Tahir MURAT Derya SOMYÜREK Dış Kaynaklı Projeler Bölümü : Mustafa ŞAŞTIM **** Teknik Destek Bölümü : Rüştü AKAY (Bilg.Yük.Müh.) Hizmetli : Seçkin MUCUK 12

13 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNETİM VE ÇALIŞMA BÖLÜMLERİ SİSTEMİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL KOMİSYONU YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur, 2. Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur, 3. Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur, 4. Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar, 5. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ve Erciyes Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur, 6. Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini Danışma Kuruluna ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir, 7. Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini Danışma kuruluna ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir, 8. Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir, 9. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar, 10. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir, 11. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir, 12. Ülkemiz ve Erciyes Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur, 13. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar, 14. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü nün verdiği diğer görevleri yerine getirir. KOORDİNATÖR 1. BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, 2. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekalet etmek, 3. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, 4. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, 5. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, 6. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 7. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, 8. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak. 13

14 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 1. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisine karşı sorumludur. 2. Tüm harcamaların tertibine, ödeneğine ve mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek, varsa hataları ve eksiklikleri giderir. 3. Birimin harcama öncesi kontrol görevini gerçekleştirir. SEKRETERYA BÖLÜMÜ Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür: 1. Bölümlerde yürütülen faaliyetleri takip etmek, 2. Birim yazışmalarını gerçekleştirmek ve evrak kayıtlarını tutmak, arşivleme faaliyetlerini yürütmek, 3. Birim iletişim faaliyetlerini yürütmek, 4. Birim Bütçesini takip etmek ve 3 er aylık dönemlerde koordinatöre rapor sunmak, 5. Altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 6. BAP yöneticilerine yardımcı olmak ve yönetimin verdiği görevleri yerine getirmek, PROJE BÖLÜMÜ Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür: 1. Elektronik ortamda projelerin kabulü, yürütülmesi ve kapatılması aşamalarındaki tüm süreçleri takip ve kontrol etmek, 2. Projelerle ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirmek, 3. Kabul edilen projelerle ilgili sözleşme işlemlerini yürütmek, 4. Kapanan projelerle ilgili proje sahiplerinin devam eden yükümlülüklerini takip etmek, 5. Araştırmacıların, posta adresi üzerinden ve online başvuru sistemi içerisinden iletilen mesajlarına cevap vermek, 6. Birim faaliyetleri ile ilgili dönemsel raporlar hazırlamak, SATIN ALMA BÖLÜMÜ Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür: 1. Kabul edilerek, sözleşmesi imzalanan projelerin onaylanan bütçelerine uygun olarak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, 2. Projeler kapsamında satın alınan malzemelerin teslim süreçlerini takip etmek ve demirbaşların ilgili birimlerin kayıtlarında tutulmasıyla ilgili işlemleri yürütmek, 3. Araştırmacıların ve firmaların elektronik posta adresi üzerinden iletilen mesajlarına cevap vermek, 4. Desteklenen projeler kapsamında satın alınan demirbaşların kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak, 5. Birim bütçe hareketlerini takip etmek, 6. Birim faaliyetleri ile ilgili dönemsel raporlar hazırlamak, DIŞ KAYNAKLI PROJELER BÖLÜMÜ BAP Koordinasyon Birimi kaynakları dışında TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı projelerine ait, kontrol, takip ve uygulama işlemlerinin yapıldığı bölümdür. TEKNİK DESTEK BÖLÜMÜ 1. Projele Değerlendirme ve İzleme Sistemi (ERÜ-PRODİS) ni işler tutmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek, 2. Web sayfasını güncel tutmak, duyuru ve ilanların web sayfası üzerinden yayınlamak, 3. Birimin bilişim donanımları ve yazılımlarının bakım işlemlerini yürütmek, 14

15 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler. Dayanak Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. İKİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Madde 3. Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. a. Yükseköğretim Kurumu: Erciyes Üniversitesidir. b. Genel Kurul: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Kuruludur. c. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir. d. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur. e. BAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır. f. Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Danışma Kuruludur. g. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır. h. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüleri tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanıdır. i. BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir. j. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir. 15

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR BAP Komisyonu Madde 4. Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan altı öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca Komisyonun asli üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları Madde 5. Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: a. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur, b. Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur, c. Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur, d. Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar, e. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ve Erciyes Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur, f. Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini Danışma Kuruluna ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir, g. Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini Danışma kuruluna ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir, h. Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir, i. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar, j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir, k. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir, 16

17 l. Ülkemiz ve Erciyes Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur, m. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar, n. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü nün verdiği diğer görevleri yerine getirir. Danışma Kurulu Madde 6. Danışma Kurulları, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler olmak üzere üç guruptan oluşur. Bir danışma kurulu, Üniversitede ilgili bilim dallarının dağılımına göre, Rektör tarafından görevlendirilen ve ilgili bilim dalında özgün araştırmaları ile tanınan, yeterli sayıda öğretim üyesinden oluşur. Danışma Kurulu, projelerin değerlendirilmesinde, öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesinde ve komisyonun ihtiyaç duyduğu diğer hususlarda, BAP Komisyonu na danışmanlık yapar. Danışma kuruluna seçilen üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden Kurul üyelerinde değişiklik yapabilir. Gerçekleştirilecek toplantı veya çalışmalara resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Genel Kurul Madde 7. Genel Kurul, İlgili Rektör Yardımcısı, BAP Komisyonu ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Erciyes Üniversitesi nin araştırma politikaları ve öncelikli araştırma alanları ile ilgili çalışmalar yaparak, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve BAP Komisyonuna önerilerde bulunur. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Madde 8. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından atanan, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan ve Rektöre karşı sorumlu olan öğretim üyesidir. Koordinatörün görev süresi 5 yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden atanabilir. Koordinatörün Görevleri: Madde 9. Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir: a. BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, b. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek, c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, f. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, g. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak. 17

18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PROJE TÜRLERİ Madde 10. Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler oluşturabilir. a. Normal Araştırma Projeleri (NAP): Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. b. Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. c. Güdümlü Projeler: BAP Komisyonu nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir. d. Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP): BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen projelerdir. En az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır. e. Sanayi İşbirliği Projeleri: Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %50 si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taşırlar. f. Sempozyum Düzenleme Projeleri: Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı sempozyumlara yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, sempozyumun ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Ancak, sağlanacak destek miktarı doktora tez projeleri için sağlanan destek miktarını geçemez. Sempozyum Düzenleme Projeleri kapsamında hangi giderlerin karşılanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. BEŞİNCİ BÖLÜM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Proje Başvurusu Madde 11. Proje başvuruları Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi proje değerlendirme ve izleme sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. Proje yürütücüleri yürütmekte olduğu NAP veya ÖNAP projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, bu türlerde yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez. 18

19 Projelerin Değerlendirilmesi Madde 12. Başvuru süreleri içinde Koordinatörlüğe sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak gereken durumlarda, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Normal Araştırma projelerinde hakemlerin en az birinin, Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projelerinde ise hakemlerin en az ikisinin Erciyes Üniversitesi dışından olması tercih edilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse Danışma Kurulu üyelerinden yada konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde NAP ve ÖNAP projeleri için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir. Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler İta Amirinin onayına sunulur ve İta Amirinin onayı ile karar kesinleşerek uygulamaya geçilir. Projelere destek verilmesi, izlenmesi, proje raporlarının hazırlanması ve sonuçlandırılması yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu konuda yönetmelikteki açık ifadelerin gereği yerine getirilir. ALTINCI BÖLÜM PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ Proje Protokolü Madde 13. İta Amiri tarafından onaylanan projelerin yürütücüleri ile sözleşme protokolü imzalanır. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, satın alma talebi evraklarını ve gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan projeler iptal edilir. Ara Raporlar Madde 14. Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir. Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Sonuç Rapor Madde 15. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki nüshasını proje değerlendirme ve izleme sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında 19

20 gerçekleştirilmiş yayınlar da rapora eklenir. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır. Güdümlü projeler ve sempozyum düzenleme projeleri için, sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve BAP Birimi ne sunulur. Araştırma projelerine ait sonuç raporlar, hakem değerlendirmesi ışığında değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir. Diğer projelerin sonuç raporları ise doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık tezlerinde kullanılamaz. Bu kapsamdaki sonuçlar, ancak literatürdeki diğer kaynakların kullanıldığı oranda ve kaynak gösterilerek kullanılabilir. Proje Sonuçlarının Yayınlanması Madde 16. Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: a. Desteklenen araştırma projelerinin (NAP ve ÖNAP) sonuçlarının en geç iki yıl içinde, TÜBİTAK tarafından da yayın desteği sağlanan, Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde yayınlanması beklenir. b. Normal Araştırma Projeleri için yukarıda bahsedilen indeksli dergilerde en az bir yayın veya uluslararası kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleştirilmesi beklenir. Sosyal bilimlerde en az bir kitap veya kitapta bölüm yayınlanması da yeterli kabul edilir. c. Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri için, TÜBİTAK tarafından yapılan gruplandırmaya göre B veya C sınıfı dergilerde olmak üzere 3 yayın veya birisi A sınıfı dergide olmak üzere 2 yayın yapılması beklenir. Ancak; ÖNAP kapsamında elde edilen sonuçlardan patent alınmış ise, yayın şartı aranmaz. Sosyal bilimler için, bu kapsamda bir kitap yayınlanması da yeterli kabul edilir. d. Yeni bir NAP veya ÖNAP başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarının hakem değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini sunmaları durumunda, Komisyon yürütücülerin son iki yılda gerçekleştirdikleri diğer yayınlarını da dikkate alarak, yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar. e. Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması gerekir. Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Madde 17. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:.. ( This work was supported by Research Fund of the Erciyes University. Project Number:. ) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Madde 18. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Erciyes Üniversitesi ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur. Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması Madde 19. Araştırma projeleri en az sekiz ay, en çok iki yıl içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 yıla kadar ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 2 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir. 20

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı