Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ"

Transkript

1 Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Poliklinik muayene hizmeti) İlk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlan ( RG ) İlkyardım Yönetmeliği, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 14, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 57, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Hastane Otoparkları Hakkında Genelge, Nöbet ve Acil Sağlık Hizmetleri Genelgesi (2005/180) Acil sağlık hizmeti ihtiyacı bulunan tüm bireyler T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Sayfa 1

2 STANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Poliklinik muayene hizmeti) Acil Servis 1-Acil Servis Personeli 2- Başhekim Yardımcısı veya Başhekim Devlet Hastaneleri,Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Vakıf Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Tıp Merkezleri, Özel Poliklinikler - 15 Dk Sunulmuyor Sayfa 2

3 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Acil Sağlık Hizmetleri (112 Acil Sağlık Hizmetleri İşlemleri) 112 telefon hattı ihbarı ile ilk yardım yapılarak İlimiz Acil Sağlık Hizmetleri Koordine Merkezi tarafından hastanemize yönlendirilen hastaların acil muayene, tetkik ve grafileri sonucu tedavisini düzenlemek, gerekli durumlarda ise gözlem altında hastanın hastalık seyrini gözlemlemek ve çıkış ve servis yatışına karar vermek (Hastane Yatan Hastalarından) 7 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71. maddes, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 14, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 57, 11/05/200 tarih ve sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi 112 Acil yardım telefon hattına bildirilen ve acil sağlık hizmet ihtiyacı bulunan tüm bireyler T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Servis ve Poliklinik Konsültasyon Hizmeti) Acil Servis gözlem odalarında tutularak uzman hekim dışında başka bir branş hekiminin davet edilerek hastanın tıbbi bakım ve tedavisi hakkında karar verme süreci işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 14, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 57, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Nöbet ve Acil Sağlık Hizmetleri Genelgesi (2005/180) Acil Poliklinik muayene hizmeti almış ve Uzman Hekimce konsültasyon hizmeti almasına karar verilmiş tüm bireyler İlgili Birim Personel İcap Listesi Ayaktan Tedavi Hizmetleri (Poliklinik Muayene Hizmetleri) İlk aşamada başvurulan ve sağlık hizmetlerinin büyük bir bölümünün (muayene, tahlil gibi işlemleri) sunulduğu birimlerde verilen sağlık hizmeti işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, vardiya uygulamaları tarihli ve 2689 (2004/19) sayılı Bakanlığımız genelgesi, : Mesai dışı poliklinik uygulaması hakkındaki / 3524 (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Çalışma Saatleri başlıklı 99 uncu maddesinin, Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti başlıklı 100 üncü maddesinin, 13 Ocak 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin Çalışma Düzeni ve Çalışma Saatleri Başlıklı 38. Maddesinin ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete Madde 14) hükümlerinin dayanak alınması gerekmektedir.), Hakim ve Savcıların Muayene ve Tedavileri Hakkında Genelge, Hastane Otoparkları Hakkında Genelge, Hasta Yatışı Yapılmaksızın Yapılacak Cerrahi ve Tedavi İşlemleri Hakkında Genelge, Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Genelge, Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge-1, Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri Hakkında Genelge-2, Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri Hakkında Genelge, Sevk Sistemi Hakkında Genelge Tüm bireyler ve hastane çalışanları 1-TC Kimlik No olan Kimlik Belgesi 2-Adres ve telefon bilgileri beyanı 3-Sosyal Güvencesi Olmayan Kişiler için; vezne makbuzu, 4- Yabancı Uyruklulardan Kimlik Bilgilerini Gösterir Pasaport veya Belge 5-Yurtdışı sigortalı: Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi 6-Er ve Erbaşlar için Onaylı Sevk Belgesi Gözaltı ve Tutukluların Poliklinik Muayenesi işlemleri İlk aşamada başvurulan ve sağlık hizmetlerinin büyük bir bölümünün (muayene, tahlil gibi işlemleri) sunulduğu birimlerde gözaltında bulunan veya tutuklulara verilen sağlık hizmeti işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasındaki Protokol ( / 24106), Sevk Sistemi Hakkında Genelge Gözaltında veya tutuklu bulunan tüm bireyler Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Jandarma Komutanlığı yazısı Sayfa 3

4 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Acil Sağlık Hizmetleri (112 Acil Sağlık Hizmetleri İşlemleri) 112 Acil Sağlık Hizmetleri telefon hattına ulaşan tüm bireyler Ekibi 2-Hastane Acil Servis çalışanları 3-Uzman Hekim Diğer mahalli ve özel sektör hastaneleri - 15 Dk. 534 Sunuluyor (112 Acil Koordinasyon Ekranı) Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Servis ve Poliklinik Konsültasyon Hizmeti) Sözkonusu tarihteki İcap Listesi personeli Sözkonusu tarihteki İcap Listesi personeli Antalya Kamu, İlçe Sağlık Müdürlüğü - 30 Dk. 30 Dk. 957 sunulmuyor Ayaktan Tedavi Hizmetleri (Poliklinik Muayene Hizmetleri) Hasta Kayıt Birimi 1-Hasta Kayıt Birimi Personeli 2-İlgili Branş Hekimi 3-Başhekim Yardımcısı veyabaşhekim Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör 60 Dk. 20 dak Sunulmuyor Gözaltı ve Tutukluların Poliklinik Muayenesi işlemleri Hasta Kayıt Birimi 1-Hasta Kayıt Birimi Personeli 2-İlgili Branş Hekimi 3-Başhekim Yardımcısı veyabaşhekim İç İşleri Bakanlığı, Ceza ve Tutukevi Müdürlükleri 20 dk 20 dk Sunulmuyor Sayfa 4

5 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Ayaktan Tedavi Hizmetleri (Poliklinik Muayene Hizmetleri) Konsültasyon İşlemleri Poliklinik Uzman Hekimin gerek görmesi üzerine uzman hekim dışında başka bir branş hekimini davet ederek hastanın tıbbi bakım ve tedavisi hakkında karar verme süreci işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Sevk Sistemi Hakkında Genelge Ayaktan Tedavi Hizmetleri (Poliklinik Muayene Hizmetleri) almış ve Uzman Hekimce konsültasyon hizmeti almasına karar verilmiş tüm bireyler Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Doktor Çalışma Programı üzerinden konsültasyon hizmeti seçimi Direkt röntgen Acil, ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen direkt rontgen işlemlerini (çekim, banyo, çalışan güvenliği, rapor, sunum vb.) yürütmek 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Manyetik rezonans Acil, ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen manyetik rezonans işlemlerini yürütmek 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Magnetik Rezonans Cihazları Hakkında Genelge,Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler 1-Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) 2-Gazipaşa Devlet Hastanesi Hasta Sevk formu Sayfa 5

6 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Ayaktan Tedavi Hizmetleri (Poliklinik Muayene Hizmetleri) Konsültasyon İşlemleri Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Doktor Çalışma Programı 1-İlgili Branş Hekimi - 60 Dk. 60 Dk. 55 Sunulmuyor Direkt röntgen Röntgen Ünitesi 1- Radyoloji Laboratuarı Hasta Kayıt Personeli 2-Rontgen teknisyeni 3-Radyoloji uzmanı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 20Dk sunulmuyor Manyetik rezonans Alanya Devlet Hastanesi Görüntüleme Laboratuarı Alanya-Gazipaşa Devlet Hastaneleri arasında Sağlık Hizmetleri Alım Protokulü ile satın alınmış hizmettir. Alanya Devlet Hastanesi Çekim hariç 3 iş günü 3 iş günü 611 sunulmuyor Sayfa 6

7 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Bilgisayarlı Tomografi Ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Bilgisayarlı Tomografi işlemlerini yürütmek 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler 1-Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır),2-gazipaşa Devlet Hastanesi Sevk formu Ultrasonografi Acil, ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Ultrasonografi işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik Olarak Birbirlerinden yapacakları mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden hazırlanan Sağlık Hizmetleri Alım protokolü İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) veya hizmeti kendisinin vermesi Doopler Ultrasonografi Acil, ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Ultrasonografi işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik Olarak Birbirlerinden yapacakları mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden hazırlanan Sağlık Hizmetleri Alım protokolü İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) veya hizmeti kendisinin vermesi Mamografi Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Mamografi işlemlerini yürütmek 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları RehberiSağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik Olarak Birbirlerinden yapacakları mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden hazırlanan Sağlık Hizmetleri Alım protokolü İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Sayfa 7

8 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Bilgisayarlı Tomografi Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Alanya Devlet Hastanesi Görüntüleme Laboratuarı Alanya-Gazipaşa Devlet Hastaneleri arasında Sağlık Hizmetleri Alım Protokulü ile satın alınmış hizmettir. Alanya Devlet Hastanesi Çekim hariç 3 iş günü 3 iş günü 612 sunulmuyor Ultrasonografi 3 gün 3 gün sunulmuyor Doopler Ultrasonografi 3 gün 3 gün USG toplam sayısı içinde belirtildi. sunulmuyor Mamografi Alanya Devlet Hastanesi Görüntüleme Laboratuarı 1- Görüntüleme Laboratuarı Hasta Kayıt Personeli 2-Radyoloji uzmanı 24 saat 24 saat 229 sunulmuyor Sayfa 8

9 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Elektrokardiyografi Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Elektrokardiyografi işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından istem yapılan tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Yeni doğan işitme taraması Tüm yeni doğanları işitme yönünden taramak Genelge 2007/5 Yeni doğan bebekler 1-Anne Kimlik Belgesi 2-Bebek Kimlik Belgesi Sayfa 9

10 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Elektrokardiyografi Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Elektrokardiyografi çekim yeri veya yatan hasta odası Elektrokardiyografi çekiminde görevli personel Dk sunulmuyor Yeni doğan işitme taraması Çocuk Servisi Tarama testi yapan hemşire Hastanemizde doğum eylemi gerçekleştiren kadınlar 3 ay 8 saat 560 sunulmuyor Sayfa 10

11 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan,kardiyak marker) Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan) işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 15, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri Hastane laboratuarın yapılan kan bağış işlemlerini yürütmek, gerekli durumlarda Kızılay kan merkezinden kan temin etmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 15, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Kan Ürünleri Temini ve Kan Temini Hakkında Genelge, Zorunlu Kan Temini Hakkında Genelge (2009/37), tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği- Rehberi Tüm bireyler Laboratuavar Tektikleri (Hormon) Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen laboratuar tetkikleri (Hormon) işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik Olarak Birbirlerinden yapacakları mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden hazırlanan Sağlık Hizmetleri Alım protokolü İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Sayfa 11

12 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Acil Romatizmal Sağlık Hizmetleri testler, Gaitada (Acil parazit, gizli kan,kardiyak marker) Hastanenin Kan ve İdrar Numunesi Alma Birimi 1-Hastanenin Kan ve İdrar Numunesi Alma Birimi Personeli 2-Laboratuar Teknisyeni 3-Biyokimya Uzmanı 4-İstemde bulunan Uzman Hekim - 4 saat gazipasadh.gov.tr Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri Biyokimya Laboratuarı 1-Biyokimya Laboratuarı 2-Laboratuar Teknisyeni 3-Biyokimya uzmanı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Türk Kızılayı-Antalya) Haftanın Salı ve Perşembe günleri 24 saat 513 sunulmuyor Laboratuavar Tektikleri (Hormon) Biyokimya Laboratuarı 1-Hastanenin Kan ve idrar Numunesi Alma Birimi Personeli 2-Laboratuar Teknisyeni 3-İstemde bulunan Uzman Hekim 4-Biyokimya uzmanı _ 24 saat gazipasadh.gov.tr Sayfa 12

13 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Patoloji tetkikleri Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen patoloji tetkikleri (biyopsi,batın,plevra,balgam,smear, Aspirasyon tetkikleri, ameliyat materyali vb.) işlemlerini tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 15, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler 1-Muayene sonrası hekim istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) 2-Ameliyat materyali 3-Alınan biyopsi, batın, plevra, balgam, smear, aspirasyon materyali Sayfa 13

14 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Patoloji tetkikleri Alanya Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuarı 1-Patoloji Laboratuarı Görevli Personel 2-Patoloji Uzmanı gün 389 sunulmuyor Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Sayfa 14

15 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Kemik Dansitometrisi Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Kemik Dansitometrisi işlemlerini yürütmek 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve TedaviyeYönelik Olarak Birbirlerinden yapacakları mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden hazırlanan Sağlık Hizmetleri Alım protokolü İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler 1- Muayenesi sonrası hekim istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) 2- Anlaşmalı kurum istem formu Solunum fonksiyon testi Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Solunum Fonksiyon testi işlemlerini yürütmek Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler Sağlık Bakanlığı Muayene sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) Endoskopi yapılması Sağlık hizmeti sunumu esnasında tanı ve tedavi sürecini takip etmek amacı ile ilgili Uzman Hekim tarafından çekilmesi uygun görülen Endoskopi işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 6-12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartları Rehberi İlgili Uzman Hekim tarafından uygun görülen tüm bireyler Sağlık Bakanlığı Muayenesi sonrası hekimin istemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır) veya hizmeti kendisinin vermesi Hasta yatış işlemi Muayene, konsültasyon ve laboratuar sonuçlarının incelenmesi sonucu hastaneye yatış kararı vermek ve yatış işlemlerini yürütmek tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 13 ve tarih bve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 58, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Özel Hasta Odaları Ücretleri Hakkında Genelge(2010/18), Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri(2006/ 75), Psikiyatri Servislerinin İlgili branş uzmanlarınca yatış kararı verilen hastalar 1-Yatış Kararı 2- Hasta bilgilendirme rıza onam formu Hasta taburcu işlemi Muayene, konsültasyon ve laboratuar sonuçlarının incelenmesi sonucu hastaneye yatış kararı verilerek tedavi edilen hastaların iyileşme, salah hali, nakil, hasta ve yakınlarının isteği veya ölüm (ex) durumlarında hastaneden çıkışlarını sağlayacak epikriz raporu düzenlenmesi ve hasta taburcu işlemleri yürütmek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 76, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri(2006/ 75), Morg Yönetmeliği, Taburcu İşlemleri Hakkında Genelge Taburcu kararı alınan tüm yatan hasta ve yakınları 1- Doktor istemi veya kişi istemi 2- Taburcu onay formu (Hastane çıkış belgesi) 3-Hasta Sevk Formu Hastanede Meydana Gelen Ölümler ile İlgili İşlemler Hastanenin acil servis ve diğer servislerinde ölüm (ex) meydana geldiğinde Ölüm Belgesi, Anne Ölüm Formu, Bebek Ölüm Formu düzenlemek, formların veya anne ve bebeğe ait dosyanın bir örneğinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, hastanın morga nakli ve mezarlığa gitmek üzere morgdan alınana kadarki süreç icerisindeki işlemleri yürütmek, ve ayrıca kimsesizler için ilgili belediye ile iletişime geçerek mezarlığa Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Ölülerin Nakli Hakkında Genelge, Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge,ÖBS BİLGİ SİSTEMİ Hastanenin acil servisinde kabul edilenler ile servislerde yatan hastalardan ölüm (ex) durumu gerçekleşenler 1-Hastanın ex olduğunu bildirir epikriz raporu 2-Anne Ölüm Formu 3-Bebek Ölüm Formu 4-Ölüm Belgesi Sayfa 15

16 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Kemik Dansitometrisi Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Görüntüleme Laboratuarı Bu hizmet hizmet alımı ile satın alınmış hizmettir. Alanya Devlet Hastanesi 24 saat 24 saat 89 sunulmuyor Solunum fonksiyon testi 30 Dak Endoskopi yapılması 10 Gün = Hasta yatış işlemi Kat Sekreterleri Kat sekreterleri veya Servis Hemşiresi Dk 2837 sunulmuyor Hasta taburcu işlemi Servis hemşiresi 1-Servis Hemşiresi 2- Kat Sekreterleri Hasta sevkinin yapıldığı diğer hastaneler - 60 Dk sunulmuyor Hastanede Meydana Gelen Ölümler ile İlgili İşlemler Kat Sekreterleri 1-İlgili Hekim 2 istatistikte Görevli personel 3- idari mali işler müdürü 4- Başhekim 5- Morg Görevlisi İlgili Belediyeler, nüfus Müdürlükleri Ölüm belgesine göre düzenlenen Mernisler için 24 saat 14 Sunulmuyor 24 saat Sayfa 16

17 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Eczane Hizmetleri (İhtiyaç tespit işlemleri) Hastanenin ilaç ve sarf ihtiyacını tespit etmek Tarihi: Sayısı:6197 R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:8591 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 13/10/ R.G.Ecz. Ve Eczaneler Hakkında Yön., tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 17, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, 2009/23,2009/45,2009/63 sayılı genelge, tarih ve 5400 sayılı 2010/37 sayılı İhtiyaç Tespit Komisyonlarının oluşturulması genelgesi Yatan hastalar, Sağlık personeli, Kamu Sağlık Kuruluşları 1-İstemler HBYS üzerinden yapılır Eczane Hizmetleri (İlaç ve sarf malzemelerinin hastaneye giriş işlemleri) İsteme göre hastaneye ulaşan ilaç ve sarf malzemelerinin hastaneye giriş işlemlerini (muayene kabul, fatura girişi) yapmak. Tarihi: Sayısı:6197 R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:8591 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 13/10/ R.G.Ecz. Ve Eczaneler Hakkında Yön., tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 17, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, //15 sayılıkontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Sarfları Hakkında Genelge,2009/23,2009/45,2009/63 sayılı genelgeler Yatan hastalar ve Sağlık personeli, Kamu Sağlık kuruluşları Muayene kabul komisyon tutanağı, fatura Eczane Hizmetleri (İlaç ve sarf malzemelerinin hastane birimlerine dağıtım işlemleri) Girişi yapılan ilaç/sarf malzemelerinin servislere kontrollü olarak teminini sağlamak Tarihi: Sayısı:6197 R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:8591 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 13/10/ R.G.Ecz. Ve Eczaneler Hakkında Yön., tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik, tarih sayılı yazı ile yayımlanan 2005/56 nolu Genelge, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 17, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, //15 sayılı Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Sarfları Hakkında Genelge, Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı hakkındaki (2006/115) sayılı genelge, Yatan hastalar, Sağlık personeli, Kamu Sağlık kuruluşları 1-Malzeme Talep Formu 2-Hasta Orderleri Sayfa 17

18 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Eczane Hizmetleri (İhtiyaç tespit işlemleri) Servis Sorumluları ve Kamu Sağlık Kuruluşları 1-Servis Sorumlu Doktor veya Hemşiresi 2-Eczacı 1-İstemler HBYS üzerinden yapılır işgünü 3 MKYS-HBYS Eczane Hizmetleri (İlaç ve sarf malzemelerinin hastaneye giriş işlemleri) Firma Yetkilisi 1- Firma yetkilisi 2-Muayene Komisyon Kabul Komisyon Üyeleri 3- Eczacı Komisyon üyelerine tebliğ - 8 saat MKYS-HBYS Eczane Hizmetleri (İlaç ve sarf malzemelerinin hastane birimlerine dağıtım işlemleri) Servis Sorumluları veya Kamu Sağlık kuruluşları 1-Servis Doktor veya Hemşiresi 2-Eczacı Hastane birimlerinden gelen malzeme talep formları ve hasta orderleri Kamu Sağlık Kuruluşları - 8 saat MKYS-HBYS Sayfa 18

19 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Eczane Hizmetleri (Yeşil Reçete Temin işlemleri) İl Sağlık Müdürlüğünden istek yaparak yeşil reçeteri almak tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 17, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, Pseudoephedrine Hakkındaki / sayılı Genelgsi Hastane Doktorları Malzeme Talep Formu Eczane Hizmetleri (Eczane Stok Bildirimi) Ay sonunda eczane deposundaki malzeme, ilaç ve serumların bildirimini yapmak tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 17, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları Rehberi, taşınır mal yönetmenliği, Azami Stok Miktarlarının Belirlenmesi ve Stok Yönetimi (2009/63 No'lu Genelge), Azami-Stok- Miktarının-Belirlenmesi-ve-Stok-Yönetimi-( Sayılı)- Genelge.(Strateji Geliştirme Başkanlığı.), tek düzen muhasebe sistemi,döner sermaye kanunu, //15 sayılı Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Sarfları Hakkında Genelge, Ecza Dolapları Talimatnamesi, İlaç Stoku Hakkında Genelge Eczane giriş çıkış kayıtları Hasta nakil işlemleri Başka bir merkeze sevk edilen hastalara yapılan tıbbi müdahalelerin bildirilmesi için hasta sevk formu doldurulmalı ve nakledilen birime bildirilerek gönderilmellerini sağlamak 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 7 Aralık 2006 Perşembe tarih ve Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri YönetmeliğiTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Formu, Hastane İçi Sevkler (2005/103 Sayılı Genelge),Sevk Sistemi Hakkında Genelge Sevk edilmesine karar verilen yatan hastalar TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Formu Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla uyulması gereken temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını belirlemek ve uygulanmasını temin etmek; ayrıca bu kuralların enfeksiyon kontrol komitesince değerlendirilmesini sağlayarak ortak bir hastane politikası oluşturmak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmenliği Madde 30-31, Yaraklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 2005/25903 RG. Hasta ve yakınları, Hastane Personeli Talimatlar Diyaliz hizmeti Akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalananların hayatiyetini devam ettirmek, böbrek nakline hazırlamak amacı ile verilen diyaliz hizmetlerini yürütmek, hasta güvenliğinin sağlanması ve ünite içi enfeksiyon bulaşma riskinin önlenmesi amacı ile diyaliz makinelerinin dezenfeksiyon işlemlerini her diyaliz seansı sonrasında yapmak Diyaliz Yönetmeliği, Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Genelge (2009/13), Diyaliz Membran Şartnameleri Genelgesi (2009/1), Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Diyaliz, Organ Bağışı ve Kan Ürünleri Hakkında Genelge, Hemodiyaliz Cihazları Hakkında Genelge Akut ve kronik böbrek yetmezliği hastaları 1- T.C.Kimlik numarası yazılı Kimlik Belgesi 2- Diyaliz raporu Organ bağışı Hastanede organ bağışını teşvik edecek etkinlik, afiş, broşür, vb çalışmalar yapmak ve hazırlanan afiş ve broşürler danışma, hasta kayıt gibi birimlerde hastalara ulaştırmak, hasta ve yakınlarına organ bağışı konusunda eğitimler planlamak ve uygulamak ve istatistiki verileri ilgili birimlere bildirmek gibi işlemleri yürütmek Diyaliz organ Bağışı ve Kan ürünleriyönetmeliği, Diyaliz, Organ Bağışı ve Kan Ürünleri Hakkında Genelge Hastaneye başvuran hasta ve yakınları 1- Kişi beyanı 2- T.C. Kimlik numarası olan Kimlik Belgesi 3- Organ Bağışı Formu Adli rapor (Geçici rapor) işlemleri Hastane Acil servisine müracat eden adli vakaların tanı ve tedavi işlemlerini yürütmek, rapor düzenlemek tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 11,12, tarih ve sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Adli vakalar Sayfa 19 Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Jandarma Komutanlığı yazısı

20 KURUM ADI İLK BAŞVURU MAKAMI SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ GEREKEN İÇ GEREKEN DIŞ MEVZUATTA BELİRTİLEN ORTALAMA YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI Eczane Hizmetleri (Yeşil Acil Reçete Sağlık Temin Hizmetleri işlemleri) (Acil Doktorlar 1-Doktorlar 2-Eczacı - İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Hizmetleri Şubesi 8 saat 477 Sunulmuyor Eczane Hizmetleri (Eczane Stok Bildirimi) Sayman Mutemedi 1- Sayman Mutemedi 2- Eczacı - 3 Nolu Döner Sermaye Merkez Saymanlığı - 8 saat 12 MKYS-HBYS- İŞ ZEKASI Hasta nakil işlemleri Servis Sorumlu Hemşiresi 1-Servis Hemşiresi 2-Servis Sorumlu Hemşiresi 3-Servis Sorumlu Doktoru 4- Başhemşire 5-İdari-Mali İşler Müdürü 6-Başhekim Yardımcısı veya Başhekim Dk. 534 sunulmuyor Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Sterlizasyon hemşiresi 1-Enfeksiyon kontrol komitesi 2-Enfeksiyon kontrol hemşiresi 3-Sağlık ve Bakım Hizmetleri müdürü 4- idari-mali işler Müdürü 5-Başhekim yard saat 24 Saat. sunulmuyor Diyaliz hizmeti Diyaliz Servis Sorumlu Hekimi veya Hemşiresi 1-Diyaliz Servis Sorumlu Hekimi 2-Diyaliz Servis Sorumlu Hemşiresi - 5 saat 8 saat Sunulmuyor Organ bağışı Organ Bağış Koordinatörü Organ Bağış Koordinatörü Dakika 1 saglik.gov.tr Adli rapor (Geçici rapor) işlemleri Acil Servis Acil Servis kayıt Personeli 20 dk 20 dk Sunulmuyor Sayfa 20

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 2 - SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 215.000.000 HİZMETİN ADI Hizmetleri Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hasta Kabul HİZMETİN TANIMI

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 SIRA NO SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 HİZMETİN ADI 1- Poliklinik muayenesi 2- Acil müracaat işlemleri BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ / BELGELER 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı