MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: Beyoğlu-İSTANBUL Tel: Faks: /

2 10-11 Nisan 2015, Manisa MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU Hazırlayanlar Ömer Bataroğlu Kürşat Şahin Emin Taha Oğuz Özcan Ahmet Akif Demirbaş Ömer Faruk Karagüzel Yayına Hazırlayan Adem Dönmez Baskı ve Cilt Mavi Ofset Grafik Tasarım Serdar Canlı Basım Yeri ve Tarihi İstanbul, Nisan Her türlü yayın hakkı MÜSİAD a aittir. MÜSİAD dan izin almak veya MÜSİAD kaynak gösterilmek suretiyle telif mevzuatı çerçevesinde alıntı yapılabilir.

3 İÇİNDEKİLER TAKDİM... 5 SUNUŞ... 7 YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri İKİNCİ BÖLÜM Harcama Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Usul Hukuku, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri

4 KATKIDA BULUNAN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER Adıyaman Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bandırma Bursa Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Elazığ Gaziantep İnegöl Isparta İzmir Kastamonu Kocaeli Konya Kütahya Mardin Mersin Muğla Rize Sakarya Şanlıurfa Tekirdağ Uşak Van Zonguldak

5 Sayın Mehmet Şimşek T.C. Maliye Bakanı Sayın Bakanım, Ülkemizin son yıllarda kat ettiği büyük gelişim malumunuzdur. Hükümetimizin ve zatıâlilerinizin ülkemizin bugünkü gelişme ve ilerlemesindeki etkiniz her anlamda takdire şayandır ve uzun yıllar boyunca milletimiz tarafından hatırlanacaktır. Ülkemizin her anlamda ve alanda ilerlemesine katkı vermek niyetindeki MÜSİAD ve bünyesindeki işadamları, bu gelişmenin ve ilerlemenin devam etmesini arzulamaktadırlar. Bu isteğin en önemli saikleri ise, hem vatana olan sevgileri hem de büyük Türkiye ülküsüne olan bağlılıklarıdır. Saygıdeğer Bakanım; Size sunduğumuz bu çalışma, MÜSİAD olarak her 2 ayda bir farklı bir şubemizde gerçekleştirdiğimiz ve her defasında farklı bir konuyu ele alarak, hem üyelerimiz, hem de konunun birinci derece muhatapları Sayın Bakanlarımız ve yetkilileriyle değerlendirme fırsatı bulduğumuz Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımız için, bu defa da Bakanlığınız ile Maliye ve Vergi Politikaları konularında, Şubelerimiz ve Genel Merkezimizce hazırlanan görüşlerin bir özeti olarak sunulmuştur. Bilgi ve ilginize saygılarımızla arz ederiz. Nail Olpak MÜSİAD Genel Başkanı 5

6

7 SUNUŞ Anayasanın Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinde Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. hükmü yer almaktadır. Buna göre, vergilemede temel kriter, herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ve sosyal dengeyi sağlayıcı özelliğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bütçe gelirlerinin yaklaşık %83 ünü oluşturan Vergi Gelirleri, 2014 yılında %8,1 artarak 352,4 milyar TL ye yükselmiştir. Vergi Gelirlerinin %25 ini Gelir ve Kâr Üzerinden Alınan Vergiler oluştururken, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerin oranı %0,2 Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin oranı %33 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlardan, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin, toplam Vergi Gelirlerinin 3 te 1 ini oluşturduğu görülmektedir. Vergiler kimlerden ve ne kadar alınmalıdır? Ödenecek vergi miktarı kişilerin çeşitli kişisel ve mali durumlarına göre nasıl belirlenmelidir? Devletin sağlayacağı kamu hizmetlerinin yükünü vergi olarak kişiler arasında paylaştırırken nasıl bir temel ilke göz önüne alınmalıdır? Tüm bu soru ve sorunları kapsamlı şekilde ele aldığımız ve yoğun bir çalışma neticesinde oluşturduğumuz Maliye ve Vergi Politikaları başlıklı raporumuz nihai kurum görüşümüz olmamakla birlikte, bir çalışma raporu mahiyetindedir. Gelir, Harcama, Servet üzerinden alınan vergiler ile Vergi Usul Hukuku alanında uzman kişilerin görüşlerini, bunun yanında yirmi dokuz şubemizden gelen önerileri bir araya getirerek sağlıklı bir rapor ortaya çıkarmaya çalıştık. Raporumuz Gelir üzerinden alınan vergiler, Harcama üzerinden alınan vergiler, Servet üzerinden alınan vergiler ve Vergi Usul Hukuku olmak üzere dört bölümden oluşmakta ve bu alanlar üzerine sorun, tespit ve çözüm önerilerini içermektedir. Oğuz Özcan Genel Sekreter 7

8

9 YÖNETİCİ ÖZETİ GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gelir vergisi kanununda ticari kazancın hesaplanmasına ilişkin hükümlerin aynen kurumlar vergisi matrahında da dikkate alınması gerekmektedir. 2. Başta gelir vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde vergi adaleti sağlanmalıdır. 3. İdeal bir vergilendirme adil olmalıdır, basit olmalıdır yani çabuk uygulanabilir olmalı, açık anlaşılır bir dili ve elbette etkin olmalıdır. 4. Gelir vergisi sisteminde katalog yöntem mi takip edeceğiz yoksa tanımlar üzerinden mi hareket edilecek bunun kararı verilmeli, her iki yolun da artı ve eksileri iyi hesap edilmelidir. 5. Gelir vergisi tabana yayılmalıdır. 6. Gelir vergisi mükellefleri için yıllık asgari beyan sistemi getirilmelidir. 7. Basit usulde vergileme kaldırılmalıdır. 8. İstisna muafiyet ve indirimler asgari seviyede tutulmalıdır. 9. Zorunlu geçim giderleri vergi dışında tutulmalıdır. 10. Tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır. 11. Gelir vergisinin üst oranı kurumlar vergisini geçmemelidir. 12. Gelir vergisi beyanname verme sistemi basitleştirilmelidir. 13. Geriye zarar mahsubu konusunda çalışmalar yapılmalıdır yaşından küçük gençlerin vergi muafiyetleri tartışılmaya açılmalıdır. 9

10 15. GVK da safi artış kuramının uygulanması temel ilke olmalıdır. 16. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, asgari geçim indirimi gelir elde eden tüm gerçek kişilerin gelirleri için geçerli olmalıdır. 17. Yıllık asgari ücret tutarını geçmeyen harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir. 18. Matrah belirlenirken zorunlu olarak ödenen işlem vergilerinin indirimindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 19. Düşük gelir elde edenlerin vergi yükü, gelir vergisi tarife dilimlerinde düzeltme yapılarak azaltılmalıdır. 20. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan veya uygulanması teoride tartışılan çok yüksek kazananların yüksek oranda vergilendirilmesine ülkemizde de ihtiyaç vardır. 21. Üretim ve istihdamı artırıcı faaliyetlerde yatırım indirimi devam etmelidir. 22. Haksız kira stopajın kaldırılması gerekmektedir. 23. Ücretler üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir. 24. Serbest Meslek Kazançlarının vergilendirilmesinde özel durumlar dikkate alınmak zorundadır. 25. Emsal kira bedeli uygulamasına son verilmelidir. 26. Kar dağıtımı stopaj vergisinin alınabilmesi için, halka açıklık ve kurumsallıkla orantılı olarak kurumlar vergisi oranının 5 kademe olarak belirlenebilir. 27. AR-GE Merkezleri ve Teknokentlerde TÜBİTAK Projelerinde Üniversiteden alınan danışmanlardan farklı oranlarda vergi kesintileri yapılmamalıdır. HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Kanımızca Katma değer vergisinde, nerde istisna, indirimli oran veya tevkifat varsa orada tam iade hakkı mükellefin olmalıdır. 2. KDV ödemelerinde mükellef ve vergi sorumlusu net şekilde tanımlanmalıdır. 3. KDV de sorumluluk kapsamında, KDV kanunu 9. maddesi tamamen kaldırılmalıdır. 4. Hizmetlerde tahsil, vergiyi doğuran olayın unsuru olmalıdır. 5. Gayrimenkul ve benzeri hakların teslimi KDV den istisna olmalıdır Finans hizmetleri KDV den istisna olmalıdır. 7. KDV tevkifatı mükellef lehine de uygulanmalıdır.

11 8. Mükellefe ihtiyari tevkifat yetkisi verilmesi tartışmaya açılmalıdır. 9. SGK primleri vergi dairesi tarafından toplanmalı ve genel bütçeye dahil personelin ücretleri net ödenmelidir. 10. Hukuki tahsilat engellemelerine düzeltme getirilmelidir. 11. İthalatta alınan KDV nin matrahının hesabında, 2. Madde b ve c bendindeki kalemler tamamen kaldırılmalıdır. 12. ÖTV vergilemesi yapılan teslimlerde uygulanan verginin vergisinin hesaplanmasına son verilmelidir. 13. Serbest meslek erbabına asgari matrah uygulaması kaldırılmalıdır. 14. Taksitli satışlarda peşin beyan sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. 15. KDV Kanunu 29. Maddesi 1. Fıkra a ve b bendindeki 3. madde düzenlenmeli, indirilecek vergide usul şartları kaldırılmalıdır. 16. Binek ve zayi malların KDV si indirilebilmelidir. 17. Ticari işlemlere getirilen her istisnanın iade hakkı olmalıdır. 18. Bağış ve yardımların KDV leri indirilebilmelidir. 19. İndirilecek KDV için getirilen usul şartları kaldırılmalıdır. 20. Verginin gider kaydedilebilmesi seçeneği mükellefe sağlanmalıdır. 21. Devreden KDV, grup şirketleri arasında devredebilme hakkı saklı tutulmalıdır. 22. Devreden KDV, belli koşullarda mükellefe iade edilme süreçlerini de kapsayacak şekilde tartışmaya açılmalıdır. 23. KDV tevkifatı uygulama sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. 24. Taşınmaz satışlarında mükellef farklılıklarına bağlı KDV uygulamalarının sonucu olan kayıtdışılık sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. 25. Bilimsel ve mesleki yeterlilik ölçüsüne dayalı hizmet işletmelerindeki (serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, doktor gibi serbest meslek faaliyetleri) gibi KDV oranları indirilmelidir. 26. Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında alım yapan ve ihraç kaydıyla teslimde bulunan işletmelerde KDV iade uygulaması ve ilgili tebliğde değişikliğe gidilmelidir. 27. Direkt ihracat yapanlarda yüklenilen KDV nin tamamının iadeye konu olması ve ilgili tebliğde değişikliğe gidilmelidir. 28. Sektörlerde girdi ve çıktılarda farklı KDV oranı uygulamaları ve KDV oranlarında 11

12 eşitlik sağlanmalıdır. 29. KDV iadelerinde yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. 30. Orman ürünleri içerisinde uygulanan vergilendirme çalışmaları standartlaştırılmalıdır. 31. Çay alım ve satımında KDV oranı aşağıya çekilmelidir. 32. Bal üretiminin vergiler yönünden sübvanse edilmesi gerekmektedir. 33. Arıcılık sektöründeki KDV oranı aşağıya çekilmelidir. 34. KDV hangi vade ile tahsil ediliyorsa, o vade ile ödenmelidir. 35. Vadeli ithalattan alınan %6 lık KKDF kaldırılmalıdır. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gayrimenkul devir işlem maliyet yüksekliğinden kaynaklı kayıt dışılığın önlenmesi gerekmektedir. 2. Servet artışı vergilerinde, değer artışında oranlar kademeli olarak daha makul bir seviyeye getirilebilir. 3. Konut satışlarında tapu harçları sorunun emlak değeri üzerinden yatırılması sorunu çözülmelidir. 4. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Trafik Kanunu ve Karayolları Kanunu birbirleri ile uyumlu hale getirilmelidir. 5. Motorlu taşıt alımlarında uygulanan KDV dahil bedel üzerinden ÖTV uygulamasından vazgeçilmelidir. VERGİ USUL HUKUKU, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Mükellefler arası adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. 2. Kayıt dışı ekonomi önlenmelidir. 3. Bir vergi sisteminin adalete katkıda bulunabilmesi için durumları aynı olan mükellefler aynı şekilde vergilenmelidir. 4. Hiçbir makam teknik hesaba dayalı iade hakkını, idari tasarrufla sınırlandırmamalı, kaldırmamalıdır Vergi kaçakçılığı ve vergi ziyaı suçları yeniden gözden geçirilmeli, daha katı yaptırımlar getirilmelidir.

13 6. Vergi Denetimi Artırılmalı ve Denetim Elemanlarına Sorumluluk Getirilmelidir. 7. Usul Hukukundaki müteselsil sorumluluk uygulaması yeniden düzenlenmelidir. 8. Fikri mülkiyet amortismanı uygulamaya konulmalıdır. 9. Vergi kanunları hazırlanırken vergi konseyinin önerileri dikkate alınmalıdır. 10. Maliye Bakanlığı çıkartmış olduğu tebliğ, yönetmelik ve iç genelgelerle ortaya çıkan farklılıklar giderilmelidir. 11. Mükellefiyet çeşitliliği azaltılmalıdır. 12. Vergi denetimleri sadece müfettiş incelemeleri çerçevesinde değil yol incelemeleri, stok incelemeleri ve çapraz kontroller vb. konularda da artırılmalıdır. 13. İnternet portalları aracılığıyla yapılan satışlarda vergi kaçırılmasının önüne geçilmelidir. 14. Hatalı vergi ceza işlemi yürüten memurlara zararın rücu ettirilmesi gerekmektedir. 15. Proje kredilerindeki kur farkından kaynaklı vergilendirme sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. 16. Ödenmemiş SGK primlerini gider yazılamaması uygulamasına son verilmelidir. 17. Akaryakıt vergi kaçakçılığının önüne geçilmelidir. 18. Mükelleflere vergi notu sistemi getirilerek dürüst ve ilkeli vergi ödeyen mükellef ödüllendirilmelidir. 19. Vergi mükelleflerince kamu kurumlarına verilen beyanname ve bildirimlerde yer alan bilgiler, farklı kamu kurumlarına mükerreren yeniden verilmesine gerek kalmaması için çalışma yapılmalıdır. 20. Kasa düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan mağduriyetler giderilmelidir maddeye göre 1/3 indirim hakkının olması mağduriyetlerini gidermemekte, bu tür cezalara karşı ayrıca uzlaşma hakkı verilmelidir. 22. Vergi harcamaları her yıl açıklanmalıdır. 23. Bilgisayarlı muhasebe yazılımları konusunda standartlar getirilmelidir. 24. Vergi uygulamalarında, kur farklarının gelir ya da zarar olarak kabul edilmesinde vergiyi doğuran olay tahsil esasına bağlanmalıdır. 25. Kayıt dışılık ile mücadelede finans piyasası ve ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlarla ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. 26. Vergi afları ve kamu borçlularına sağlanan ödeme kolaylıkları uygulamalarından vazgeçilmelidir. 13

14 27. Vergi adaletini ve eşitlik ilkesini zedeleyici düzenlemeler kaldırılmalıdır. 28. Vergi ödevinin yerine getirilmesinde uygulanan vergi, vergi benzeri yükümlülükler kaldırılmalıdır. 29. Gönüllü uyum kapsamında yaptırılan matrah artırımları uygulamasından vazgeçilmelidir. 30. Bütçe Kanunlarında vergi ile ilgili düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilmelidir. 31. Re sen terki verilen mükelleflerin ticaret sicilinden silinmesini sağlayan düzenlemeler için gerekli çalışmalar yapılmalıdır sayılı ve 7/6/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinin 63. Maddesinden dolayı Kamu İhale Kurumu ile Maliye Bakanlığının koordineli çalışması sağlanmalıdır. 14

15 Birinci Bölüm GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gelir vergisi kanununda ticari kazancın hesaplanmasına ilişkin hükümlerin aynen kurumlar vergisi matrahında da dikkate alınması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahı ile gelir vergisi matrahı aynı şekilde hesaplanmaktadır. Dolayısıyla kurumun kendisine özgü giderler de indirilmektedir. Kurumlarda olmayan zorunlu yaşam giderleri elbette hariçtir. 2. Başta gelir vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde vergi adaleti sağlanmalıdır: Mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama engel oluştururken, kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı istihdamı da büyütmektedir. Ödeme gücüne göre alınacak vergiler arasında gelir ve kurumlar vergisi gibi doğrudan gelir üzerinden alınan vergiler, çağımızın en verimli, adil ve yaygın vergisi olarak kabul edilmektedir. Dolaylı vergiler genellikle ödeme gücü ilkesi gözetmeksizin alındığı için vergi adaletsizliğini besleyen bir vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da vergi adaletini bozmaktadır. Günümüzde vergi sistemimiz, dolaylı vergiler üzerine kuruludur. Yukarıda kısaca açıklanan mevcut durum hem vergi adaletini ve hem de gelir dağılımını bozmaktadır. Bu çarpık yapının hemen düzeltilmesi mümkün değildir. Ancak, hedeflerin belirlenip bir noktadan başlanılması gerekmektedir. Aksi halde bu gidiş, tüm vergi gelirlerinin dolaylı vergilerden toplanır hale gelmesine neden olacaktır. 3. İdeal bir vergilendirme adil olmalıdır, basit olmalıdır yani çabuk uygulanabilir olmalı, açık anlaşılır bir dili ve elbette etkin olmalıdır. Yani mükellefler okuduklarında rahatlıkla ne tür bir ödevle karşı karşıya kaldıklarını anlayabilmelidirler. Ve elbette etkin olmalıdır vergi sistemi. Bunu sağlama konusunda öncelikle; adaletli olan toplam vergi yükünün herkese eşit şekilde dağıtılması esastır. Verginin mali güçle orantılı olması ilkesi gereğince, vergi yükünün eşit bir şekilde dağılımına hizmet eden bir ilke- 15

16 dir. Yani kriter olarak burada mali güç esas alınmaktadır. Mali gücü eşit olanların eşit miktarda yük taşıyacağı bir sistem. Mali gücü farklı olanlarsa bu fark oranında değişen vergi ödeyeceklerdir. Bu ilkeye bağlı olarak öncelikle mali gücü tam olarak kapsayan bir gelir kavramının ortaya konması gerekiyor. Bizim gelir tanımımız yeterli bir işleve sahip mi bu durumun iyi anlaşılması gerekiyor. Bizim esas itibariyle şuan sistemimizde olan gelir kavramı dar bir kavramsallaştırma değildir. Peki, yeterli midir? Şuan ki sistem içerisinde diğer kazanç ve giderlerin özellikle 2 alt gruba ayrılmış olması ister istemez kavramın içeriğini daraltmaktadır. Birinci önemli husus budur. Diğer önemli husus ise, sistemin yapısına uygun olmayan birtakım gelir unsurları, yetkin unsurlardan birinin içine girebilmesi için sistemi bozucu şekilde nitelendirmelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Nafaka gelirleri buna örnektir. Nafaka gelirleri bugün ücret gelir vergileri arasında sayılmakta, ancak burada ücretten bahsetmek mümkün değildir. 4. Gelir vergisi sisteminde katalog yöntem mi takip edeceğiz yoksa tanımlar üzerinden mi hareket edilecek bunun kararı verilmeli, her iki yolun da artı ve eksileri iyi hesap edilmelidir: Kanımızca gelir vergisi sistemi için aşağıdaki bölümleme uygundur: a. Faaliyet Gelirleri (Bağımsız Faaliyet Gelirleri Bağımlı Faaliyet Gelirleri) b. Şahsi Varlık Gelirleri: Şu an ki irata karşılık gelir c. Transfer Gelirleri d. Diğerleri 5. Gelir Vergisi Tabana Yayılmalıdır: Türkiye de verginin tabana yayılması, mükellef sayısının artırılması ve herkesin gelirine göre vergi ödemesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede Türkiye de yaşayan herkes ( Küçük çiftçiler, öğrenciler, ev hanımları gibi olanlar hariç) beyanname kapsamına alınmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken alınacak verginin mükellefin vicdanında yerini bulmasına dikkat edilmeli, vergi tutarı ödenebilir olmalı ve mevzuat basit olmalıdır. 6. Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Yıllık Asgari Beyan Sistemi Getirilmelidir: Gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için asgari gelir beyanı getirilmeli, yıllık vergi matrahları bu tutardan az olmamalıdır. Bunu yaparken, bölgeler ve meslekler itibariyle farklı tutarlar tespit edilmeli, tutarlar tespit edilirken bölgelerin sanayi ve ticaret odalarının görüşü alınmalıdır. 7. Basit Usulde Vergileme Kaldırılmalıdır: Basit usulde vergileme kaldırılarak bunlar da beyannameli gelir vergisi kapsamına alınmalıdır. Bu yapılamıyorsa basit usule tabi olanlar tamamen vergi dışında bırakılmalıdır. Zira bu sistem, kayıt dışılığa neden olmakta ve katlanılan gider elde edilen vergiden kat kat fazla olmaktadır İstisna muafiyet ve indirimler asgari seviyede tutulmalıdır: İstisna-muafiyet ve indirimlerin asgari seviyede tutulması kaçınılmazdır, çünkü bunların her biri neticesi

17 itibariyle eşitlik ilkesine zarar vermektedir. Özel bir düzenlemeyle dışarda bırakılan kesimler vergi yükünün artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca istisna-muafiyet ve indirimlerin azaltılması gerekmektedir. Gelirin elde edilmesiyle bağlantılı her türlü giderin burada anahtar kelime gelirin elde edilmesiyle bağlantılı gider kavramıdır. Her türlü giderin matrah tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Yani ülkemizde, faturalı usul ile değil tam aksine bir genel tanım yapmak ve böylece bütün gelir unsurlarına eşit mesafede durmak gerekmektedir. 9. Zorunlu geçim giderleri vergi dışında tutulmalıdır: Asgari geçim indiriminin sadece ücretler bakımından değil bütün mükellefler bakımından dikkate alınması ve bunun gerçekçi bir rakam olarak belirlenmesi yani askeri ücrete bağlanması değildir. Gerçekten de bir kişinin zorunlu yaşam giderlerinin belirlenmesi ve bunun vergi dışında tutulması gerekir. 10. Tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır: Stopaj yoluyla vergilendirme önemlidir çünkü çabuk vergi tahsilatı sağlamaktadır. Ama tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır. Çünkü yıllık beyanname verebilenler ancak yıllık indirimlerden yararlanabilmektedir. Bu durum da adaletsizliklere yol açmaktadır. 11. Gelir vergisinin üst oranı kurumlar vergisini geçmemelidir. Bu artan oranlı tarifenin kaldırılacağı anlamına elbette gelmemektedir. Mümkün olduğunca basamak sayısı azaltılmalıdır, iki basamak son derece optimumdur. İlk basamakta stopaj oranına göre eşit, ikinci basamak ise kurumlar vergisine göre eşit olduğunda adalet iyi bir şekilde sağlanmış olacağı kanaatindeyiz. 12. Gelir vergisi beyanname verme sistemi basitleştirilmelidir: Ticari ve serbest meslek kazancı dışındaki gelirlerde kimin beyanname vereceğini vergi uzmanları dahi zor tesbit edebilmektedirler. Herkese tüm gelirlerini (ücretliler dahil) istisna koymadan beyan etme sistemi getirilmeli, beyan sonrasında gelirin belli bir kısmı vergiden istisna tutulmalıdır. (Örneğin yıllık TL TL gibi) Böylelikle düşük gelir elde edenler de korunmuş olacaktır. 13. Geriye zarar mahsubu konusunda çalışmalar yapılmalıdır: Hâlihazır gelir vergisi kanununda önceki dönem zararları en çok 5 yıl içinde gelecek yıllar karlarından indirilebilmektedir. Yeni kanun taslağında bu konuda bir yeniliğin olmadığına şahit olduk. Uzun yıllardır literatürde konuşulan ancak pek az ülkede uygulama imkanı bulan geriye zarar mahsubu ülkemizde uygulanmalıdır. Yani önce kar edip vergi veren firmanın daha sonra zarar etmesi halinde ödenen vergilerin bir şekilde firmaya iade edilmesinin yolları açılmalıdır. 17

18 Verginin geri ödenmesi, önceden ödenmiş verginin üst üste üç yıl zarar edildikten sonra ödenmesi veya ödenen vergilerin belli bir yüzdesinin yıllara yayılı olarak geri ödenmesi ya da en azından iflas erteleme almış firmalara destek olmak anlamında bu dönem başladığında ya da en azından iflas etmiş firmaların hakim ortaklarının geçimlerini sürdüremeyecek durumda düşkün olmaları halinde verdikleri verginin miktarları esas alınmak kaydıyla asgari ücret tutarı kadar haczi gayri kabil aylık bağlanması en azından gereklidir yaşından küçük gençlerin vergi muafiyetleri tartışılmaya açılmalıdır: Ülkemizde ekonomiye işveren olarak katılan her gencin işini geliştirmek yanında vazgeçemeyeceği özel tüketimleri olacaktır. Evlenmek, ev eşyaları sahibi olmak, araç sahibi olmak ve imkân bulunabildiği takdirde konut sahibi olabilmek. Temel ihtiyaç olarak niteleyebileceğimiz bu ihtiyaçlarını giderememiş bir gençten harcayıp, tasarruf edemeyeceği kazancından vergi alınması sıkıntılar doğurmaktadır. Tasarruf edilebilir kazancın vergilenmesini temel alan sisteme geçiş için gençlerin vergilendirilme usulü tartışmaya açılmalıdır. 15. GVK da safi artış kuramının uygulanması temel ilke olmalıdır: Kaynak ilkesi farklı kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplanarak vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Ancak farklı kaynaklardan elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi durumunda, bir sonraki aşama olan elde edilen gelirin harcanması ya da değerlendirilmesi aşamasında kavranmasını içeren vergilendirme yaklaşımın benimsenmesi, vergi adaleti ve vergide eşitliğin sağlanması açısından önemlidir. Bu uygulama gerçek gelir in kavranması sonucunu doğuracaktır. Gelirin tanımının belirlenmesinde diğer kazanç ve iratların, daha önce belirtilen gelir unsurlarında yer almayan tüm diğer kazanç ve iratları kapsar şekilde düzenlenmesi gereklidir. Böylelikle kaynak kuramı terk edilmeli ve yerine net artış kuramı gelir vergisine hâkim sistem olmalıdır. Gelirin niteliğinin bu şekildeki kabulü, tüm gelir akımlarının sistem içine alınmasını böylelikle vergi tabanının genişletilmesini ve vergi adaletinin gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Kurumlar vergisinin yapısında belli kolektif şirketler şahıs şirketleri dışarda kalıyor. Bu uluslararası vergi hukukunda ülke bazında baktığımızda en büyük sorunlardan biridir. Dolayısıyla hukuki yapı tarafsızlığını sağlayacak şekilde kurumlar vergisinin yapılandırılması gerekiyor ve aksi ispatlanabilir ortalama fire ve randıman oranı karineleriyle de sistem desteklenmelidir Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, asgari geçim indirimi gelir elde eden tüm gerçek kişilerin gelirleri için geçerli olmalıdır: GVK da ücret gelirleri için öngörülen asgari geçim indirimi kısıtlı ve yetersiz bir düzenlemedir. Ücret dışında diğer mükellefler de bu uygulama içerisinde yer almalıdır. Bu uygulama, içerisinde yaşanabilir vergi sistemi ile mükelleflerin vergiye uyumu ve gerçek gelirin kavranmasının

19 desteklenmesi açısından uzun dönemde alınacak yararlı sonuçları dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle, asgari yaşam düzeyi standartları dikkate alınarak belirlenecek gelir tutarının bütün gelir unsurları için (en az asgari ücretin yıllık tutarı kadar) vergi dışı kalması gerekmektedir. Maliye yetkilileri, asgari ücretten neredeyse vergi alınmadığını söylemektedirler. İşverenlerden alınan verginin işçiye AGİ olarak ödetilmesi, vergi almamak olarak nitelendirilse bile vergi ödemek zorunda kalan işverenlerin vergi ödemekten kurtarıldıkları ve daha net ifadeyle asgari ücretin vergi dışı kaldığı anlamına gelmemektedir. Bir nevi istihdam vergisi olarak tanımlanan ücret gelir vergisi stopajının ceza gibi mükellefe yüklenmesi kabul edilemez. İşçinin geliri asgari ücret sistemiyle zaten denetim ve gözetim altındadır. Devletin mükellefe yüklediği istihdam vergisi kendisi almak yerine işçiye ayrıca ödetmesine adeta asgari ücret hesabına müdahale etmesine ihtiyacının olmadığı kanaatindeyiz. 17. Yıllık asgari ücret tutarını geçmeyen harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir: Yıllık asgari ücret toplamını geçmemek üzere, mükelleflerin kendisi, eşi ve çocukları için yapacakları harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir. Bu uygulama hem ücretliler hem de yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için geçerli olmalıdır. Bu sistem, belge toplamayı teşvik edecek ve kısmen de olsa kayıt dışının azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, tüm vatandaşların yıllık beyanname kapsamına alınmasında hem sisteme uyumu kolaylaştıracak hem de vergi gelirlerinin azalmasını değil tam tersine artmasını sağlayacaktır. 18. Matrah belirlenirken zorunlu olarak ödenen işlem vergilerinin indirimindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır: İşlem vergilerinin vergi matrahına eklenmesi uygulamasına son verilmeli ve mahsup ya da iade edilmeyen tüm işlem vergilerinin gider ya da maliyet olarak dikkate alınmasına izin verilmelidir. Örneğin, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 39 uncu maddesinde özel iletişim vergisinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmesine ve herhangi bir vergiden mahsup edilmesine izin verilmemiştir. Bu şekilde mükellefler ayrıca işlem vergisi maliyeti de yüklenmektedirler. Bu tür uygulamalara son verilmesi ile vergiden vergi alınmasını da önlenmiş olacaktır. 19. Düşük gelir elde edenlerin vergi yükü, gelir vergisi tarife dilimlerinde düzeltme yapılarak azaltılmalıdır: Gelir vergisi vergi oranları düşürülürken, oranların uygulanacağı tarife dilimlerinde yer alan tutarlar azaltılmıştır. Bu ise düşük gelirlilerin kısa süre içerisinde daha yüksek oranlarda vergi ödemeleri sonucunu doğurmuştur. Diğer bir ifadeyle, yüksek gelir gruplarının ödeyecekleri vergi oranları düşürülürken, düşük gelir gruplarının vergi oranları fiilen arttırılmıştır. Bu nedenle % 15 oranında vergi ödeyecek olanların vergi matrahı üzerinden vergilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu konu, aynı zamanda asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu ile birlikte değerlendirilmelidir. 19

20 20. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan veya uygulanması teoride tartışılan çok yüksek kazananların yüksek oranda vergilendirilmesine ülkemizde de ihtiyaç vardır. Halen uygulanan müterakki tarifeye göre kazancı 66 bin lirayı geçen herkesin vergi oranı tek oran olarak % 35 tir. Bu haliyle tarife artık tek oranlı hale gelmiştir denilebilir. Tek oranlılığın öncelikle daha yüksek kazançlara doğru yayılarak esnetilmesi gerekir. Yüksek kazanım sahibi kişilerin ülke ekonomisinde elde ettikleri ayrıcalıklı yer sayesinde daha da hızlıca ve fazlaca kazanmaya devam etmelerinin karşısında daha yüksek oranlı bir vergilemeye ihtiyaç vardır. 21. Üretim ve İstihdamı Artırıcı Faaliyetlerde Yatırım İndirimi Devam Etmelidir: Yatırım indirimi uygulamasının kaldırılması doğru olmamıştır. Her ne kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile bu eksiklik telefi edilmeye çalışılmakta ise de yatırım indiriminden beklenen teşviki sağlayamamaktadır. Her mükellefin yatırım indiriminden istifade etmesi de yanlıştır. Ancak, uygulamanın tamamen kaldırılması da doğru olmamıştır. Türkiye de, sermaye birikimi ve yatırım son derece yetersizdir ve yatırımın desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, gelişmiş yöreler dışında İstihdam ve üretime yönelik olanlar ile bölge ayırımı yapılmaksızın stratejik yatırımlar ve %65 den fazla ithal ikamesi sağlayan yatırımlar için yatırım indirimi devam etmelidir. 22. Haksız kira stopajın kaldırılması gerekmektedir: Mal sahiplerinin vergisinin kiracılara yüklenmesi ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergiyi ödemeyi yapana yüklemek, hızlı fakat kolaycı bir yöntemdir. Ancak uygulamada birçok alanda vergi artık pazarlığın bir parçası haline gelmiş, işçi ücretleri ile kira giderleri piyasa şartları sebebiyle doğrudan ödeyicinin sırtında kalmıştır. Öyle ki kira işlerinde verginin kiracıya yüklenmesi adeta bir hak halini almış, kiracının ödediği verginin iadesi mal sahibi tarafından alınmaktadır. Stopaja tabi olmayan ev kiralamalarında, mal sahipleri nasıl kendi vergilerini kendileri ödüyorlarsa, işyeri sahiplerinin de daha pahalı olan kazançlarının vergilerini ilaveten karşı tarafa yüklemesi makul bir durum değildir. Yaklaşık TL tutarına kadar ki tüm kiralamalarda reel olarak vergi kiracının sorumluluğundadır. Sadece mahkeme kararlarıyla belirlenenler ile kurumsal firmalara ait kiralamalarda verginin kime ait olduğu sözleşme anında belirlendiğinden vergi mal sahibine yüklenilebilmektedir. Devletin bugün sahip olduğu imkanlar dahilinde stopaj usulü en azından kiralamalardan kaldırılabilir Ücretler Üzerindeki Vergi Yükü Düşürülmelidir: 2011 verilerine göre, Ücretler üzerindeki vergi yükü ve sosyal güvenlik pirimi oran (vergi takozu) %37,7 olup OECD ortalaması %35,3 dür. OECD ülkelerinde kişilerin fert başına düşen milli gelirden aldıkları pay ile mukayese edildiğinde Türkiye de vergi yükünün yüksek olduğu görülecektir. Bu durum, büyük ölçüde kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı eko-

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

KONU: 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Getirilen Düzenlemeler Hakkında

KONU: 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Getirilen Düzenlemeler Hakkında Ankara, 06/07/2009 SİRKÜLER 2009/22 KONU: 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Getirilen Düzenlemeler Hakkında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 27 Aralık 2016

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı