MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: Beyoğlu-İSTANBUL Tel: Faks: /

2 10-11 Nisan 2015, Manisa MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU Hazırlayanlar Ömer Bataroğlu Kürşat Şahin Emin Taha Oğuz Özcan Ahmet Akif Demirbaş Ömer Faruk Karagüzel Yayına Hazırlayan Adem Dönmez Baskı ve Cilt Mavi Ofset Grafik Tasarım Serdar Canlı Basım Yeri ve Tarihi İstanbul, Nisan Her türlü yayın hakkı MÜSİAD a aittir. MÜSİAD dan izin almak veya MÜSİAD kaynak gösterilmek suretiyle telif mevzuatı çerçevesinde alıntı yapılabilir.

3 İÇİNDEKİLER TAKDİM... 5 SUNUŞ... 7 YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri İKİNCİ BÖLÜM Harcama Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Usul Hukuku, Sorunlar Tespit ve Çözüm Önerileri

4 KATKIDA BULUNAN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER Adıyaman Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bandırma Bursa Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Elazığ Gaziantep İnegöl Isparta İzmir Kastamonu Kocaeli Konya Kütahya Mardin Mersin Muğla Rize Sakarya Şanlıurfa Tekirdağ Uşak Van Zonguldak

5 Sayın Mehmet Şimşek T.C. Maliye Bakanı Sayın Bakanım, Ülkemizin son yıllarda kat ettiği büyük gelişim malumunuzdur. Hükümetimizin ve zatıâlilerinizin ülkemizin bugünkü gelişme ve ilerlemesindeki etkiniz her anlamda takdire şayandır ve uzun yıllar boyunca milletimiz tarafından hatırlanacaktır. Ülkemizin her anlamda ve alanda ilerlemesine katkı vermek niyetindeki MÜSİAD ve bünyesindeki işadamları, bu gelişmenin ve ilerlemenin devam etmesini arzulamaktadırlar. Bu isteğin en önemli saikleri ise, hem vatana olan sevgileri hem de büyük Türkiye ülküsüne olan bağlılıklarıdır. Saygıdeğer Bakanım; Size sunduğumuz bu çalışma, MÜSİAD olarak her 2 ayda bir farklı bir şubemizde gerçekleştirdiğimiz ve her defasında farklı bir konuyu ele alarak, hem üyelerimiz, hem de konunun birinci derece muhatapları Sayın Bakanlarımız ve yetkilileriyle değerlendirme fırsatı bulduğumuz Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımız için, bu defa da Bakanlığınız ile Maliye ve Vergi Politikaları konularında, Şubelerimiz ve Genel Merkezimizce hazırlanan görüşlerin bir özeti olarak sunulmuştur. Bilgi ve ilginize saygılarımızla arz ederiz. Nail Olpak MÜSİAD Genel Başkanı 5

6

7 SUNUŞ Anayasanın Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinde Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. hükmü yer almaktadır. Buna göre, vergilemede temel kriter, herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ve sosyal dengeyi sağlayıcı özelliğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bütçe gelirlerinin yaklaşık %83 ünü oluşturan Vergi Gelirleri, 2014 yılında %8,1 artarak 352,4 milyar TL ye yükselmiştir. Vergi Gelirlerinin %25 ini Gelir ve Kâr Üzerinden Alınan Vergiler oluştururken, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerin oranı %0,2 Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin oranı %33 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlardan, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin, toplam Vergi Gelirlerinin 3 te 1 ini oluşturduğu görülmektedir. Vergiler kimlerden ve ne kadar alınmalıdır? Ödenecek vergi miktarı kişilerin çeşitli kişisel ve mali durumlarına göre nasıl belirlenmelidir? Devletin sağlayacağı kamu hizmetlerinin yükünü vergi olarak kişiler arasında paylaştırırken nasıl bir temel ilke göz önüne alınmalıdır? Tüm bu soru ve sorunları kapsamlı şekilde ele aldığımız ve yoğun bir çalışma neticesinde oluşturduğumuz Maliye ve Vergi Politikaları başlıklı raporumuz nihai kurum görüşümüz olmamakla birlikte, bir çalışma raporu mahiyetindedir. Gelir, Harcama, Servet üzerinden alınan vergiler ile Vergi Usul Hukuku alanında uzman kişilerin görüşlerini, bunun yanında yirmi dokuz şubemizden gelen önerileri bir araya getirerek sağlıklı bir rapor ortaya çıkarmaya çalıştık. Raporumuz Gelir üzerinden alınan vergiler, Harcama üzerinden alınan vergiler, Servet üzerinden alınan vergiler ve Vergi Usul Hukuku olmak üzere dört bölümden oluşmakta ve bu alanlar üzerine sorun, tespit ve çözüm önerilerini içermektedir. Oğuz Özcan Genel Sekreter 7

8

9 YÖNETİCİ ÖZETİ GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gelir vergisi kanununda ticari kazancın hesaplanmasına ilişkin hükümlerin aynen kurumlar vergisi matrahında da dikkate alınması gerekmektedir. 2. Başta gelir vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde vergi adaleti sağlanmalıdır. 3. İdeal bir vergilendirme adil olmalıdır, basit olmalıdır yani çabuk uygulanabilir olmalı, açık anlaşılır bir dili ve elbette etkin olmalıdır. 4. Gelir vergisi sisteminde katalog yöntem mi takip edeceğiz yoksa tanımlar üzerinden mi hareket edilecek bunun kararı verilmeli, her iki yolun da artı ve eksileri iyi hesap edilmelidir. 5. Gelir vergisi tabana yayılmalıdır. 6. Gelir vergisi mükellefleri için yıllık asgari beyan sistemi getirilmelidir. 7. Basit usulde vergileme kaldırılmalıdır. 8. İstisna muafiyet ve indirimler asgari seviyede tutulmalıdır. 9. Zorunlu geçim giderleri vergi dışında tutulmalıdır. 10. Tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır. 11. Gelir vergisinin üst oranı kurumlar vergisini geçmemelidir. 12. Gelir vergisi beyanname verme sistemi basitleştirilmelidir. 13. Geriye zarar mahsubu konusunda çalışmalar yapılmalıdır yaşından küçük gençlerin vergi muafiyetleri tartışılmaya açılmalıdır. 9

10 15. GVK da safi artış kuramının uygulanması temel ilke olmalıdır. 16. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, asgari geçim indirimi gelir elde eden tüm gerçek kişilerin gelirleri için geçerli olmalıdır. 17. Yıllık asgari ücret tutarını geçmeyen harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir. 18. Matrah belirlenirken zorunlu olarak ödenen işlem vergilerinin indirimindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 19. Düşük gelir elde edenlerin vergi yükü, gelir vergisi tarife dilimlerinde düzeltme yapılarak azaltılmalıdır. 20. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan veya uygulanması teoride tartışılan çok yüksek kazananların yüksek oranda vergilendirilmesine ülkemizde de ihtiyaç vardır. 21. Üretim ve istihdamı artırıcı faaliyetlerde yatırım indirimi devam etmelidir. 22. Haksız kira stopajın kaldırılması gerekmektedir. 23. Ücretler üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir. 24. Serbest Meslek Kazançlarının vergilendirilmesinde özel durumlar dikkate alınmak zorundadır. 25. Emsal kira bedeli uygulamasına son verilmelidir. 26. Kar dağıtımı stopaj vergisinin alınabilmesi için, halka açıklık ve kurumsallıkla orantılı olarak kurumlar vergisi oranının 5 kademe olarak belirlenebilir. 27. AR-GE Merkezleri ve Teknokentlerde TÜBİTAK Projelerinde Üniversiteden alınan danışmanlardan farklı oranlarda vergi kesintileri yapılmamalıdır. HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Kanımızca Katma değer vergisinde, nerde istisna, indirimli oran veya tevkifat varsa orada tam iade hakkı mükellefin olmalıdır. 2. KDV ödemelerinde mükellef ve vergi sorumlusu net şekilde tanımlanmalıdır. 3. KDV de sorumluluk kapsamında, KDV kanunu 9. maddesi tamamen kaldırılmalıdır. 4. Hizmetlerde tahsil, vergiyi doğuran olayın unsuru olmalıdır. 5. Gayrimenkul ve benzeri hakların teslimi KDV den istisna olmalıdır Finans hizmetleri KDV den istisna olmalıdır. 7. KDV tevkifatı mükellef lehine de uygulanmalıdır.

11 8. Mükellefe ihtiyari tevkifat yetkisi verilmesi tartışmaya açılmalıdır. 9. SGK primleri vergi dairesi tarafından toplanmalı ve genel bütçeye dahil personelin ücretleri net ödenmelidir. 10. Hukuki tahsilat engellemelerine düzeltme getirilmelidir. 11. İthalatta alınan KDV nin matrahının hesabında, 2. Madde b ve c bendindeki kalemler tamamen kaldırılmalıdır. 12. ÖTV vergilemesi yapılan teslimlerde uygulanan verginin vergisinin hesaplanmasına son verilmelidir. 13. Serbest meslek erbabına asgari matrah uygulaması kaldırılmalıdır. 14. Taksitli satışlarda peşin beyan sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. 15. KDV Kanunu 29. Maddesi 1. Fıkra a ve b bendindeki 3. madde düzenlenmeli, indirilecek vergide usul şartları kaldırılmalıdır. 16. Binek ve zayi malların KDV si indirilebilmelidir. 17. Ticari işlemlere getirilen her istisnanın iade hakkı olmalıdır. 18. Bağış ve yardımların KDV leri indirilebilmelidir. 19. İndirilecek KDV için getirilen usul şartları kaldırılmalıdır. 20. Verginin gider kaydedilebilmesi seçeneği mükellefe sağlanmalıdır. 21. Devreden KDV, grup şirketleri arasında devredebilme hakkı saklı tutulmalıdır. 22. Devreden KDV, belli koşullarda mükellefe iade edilme süreçlerini de kapsayacak şekilde tartışmaya açılmalıdır. 23. KDV tevkifatı uygulama sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. 24. Taşınmaz satışlarında mükellef farklılıklarına bağlı KDV uygulamalarının sonucu olan kayıtdışılık sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. 25. Bilimsel ve mesleki yeterlilik ölçüsüne dayalı hizmet işletmelerindeki (serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, doktor gibi serbest meslek faaliyetleri) gibi KDV oranları indirilmelidir. 26. Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında alım yapan ve ihraç kaydıyla teslimde bulunan işletmelerde KDV iade uygulaması ve ilgili tebliğde değişikliğe gidilmelidir. 27. Direkt ihracat yapanlarda yüklenilen KDV nin tamamının iadeye konu olması ve ilgili tebliğde değişikliğe gidilmelidir. 28. Sektörlerde girdi ve çıktılarda farklı KDV oranı uygulamaları ve KDV oranlarında 11

12 eşitlik sağlanmalıdır. 29. KDV iadelerinde yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. 30. Orman ürünleri içerisinde uygulanan vergilendirme çalışmaları standartlaştırılmalıdır. 31. Çay alım ve satımında KDV oranı aşağıya çekilmelidir. 32. Bal üretiminin vergiler yönünden sübvanse edilmesi gerekmektedir. 33. Arıcılık sektöründeki KDV oranı aşağıya çekilmelidir. 34. KDV hangi vade ile tahsil ediliyorsa, o vade ile ödenmelidir. 35. Vadeli ithalattan alınan %6 lık KKDF kaldırılmalıdır. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gayrimenkul devir işlem maliyet yüksekliğinden kaynaklı kayıt dışılığın önlenmesi gerekmektedir. 2. Servet artışı vergilerinde, değer artışında oranlar kademeli olarak daha makul bir seviyeye getirilebilir. 3. Konut satışlarında tapu harçları sorunun emlak değeri üzerinden yatırılması sorunu çözülmelidir. 4. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Trafik Kanunu ve Karayolları Kanunu birbirleri ile uyumlu hale getirilmelidir. 5. Motorlu taşıt alımlarında uygulanan KDV dahil bedel üzerinden ÖTV uygulamasından vazgeçilmelidir. VERGİ USUL HUKUKU, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Mükellefler arası adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. 2. Kayıt dışı ekonomi önlenmelidir. 3. Bir vergi sisteminin adalete katkıda bulunabilmesi için durumları aynı olan mükellefler aynı şekilde vergilenmelidir. 4. Hiçbir makam teknik hesaba dayalı iade hakkını, idari tasarrufla sınırlandırmamalı, kaldırmamalıdır Vergi kaçakçılığı ve vergi ziyaı suçları yeniden gözden geçirilmeli, daha katı yaptırımlar getirilmelidir.

13 6. Vergi Denetimi Artırılmalı ve Denetim Elemanlarına Sorumluluk Getirilmelidir. 7. Usul Hukukundaki müteselsil sorumluluk uygulaması yeniden düzenlenmelidir. 8. Fikri mülkiyet amortismanı uygulamaya konulmalıdır. 9. Vergi kanunları hazırlanırken vergi konseyinin önerileri dikkate alınmalıdır. 10. Maliye Bakanlığı çıkartmış olduğu tebliğ, yönetmelik ve iç genelgelerle ortaya çıkan farklılıklar giderilmelidir. 11. Mükellefiyet çeşitliliği azaltılmalıdır. 12. Vergi denetimleri sadece müfettiş incelemeleri çerçevesinde değil yol incelemeleri, stok incelemeleri ve çapraz kontroller vb. konularda da artırılmalıdır. 13. İnternet portalları aracılığıyla yapılan satışlarda vergi kaçırılmasının önüne geçilmelidir. 14. Hatalı vergi ceza işlemi yürüten memurlara zararın rücu ettirilmesi gerekmektedir. 15. Proje kredilerindeki kur farkından kaynaklı vergilendirme sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. 16. Ödenmemiş SGK primlerini gider yazılamaması uygulamasına son verilmelidir. 17. Akaryakıt vergi kaçakçılığının önüne geçilmelidir. 18. Mükelleflere vergi notu sistemi getirilerek dürüst ve ilkeli vergi ödeyen mükellef ödüllendirilmelidir. 19. Vergi mükelleflerince kamu kurumlarına verilen beyanname ve bildirimlerde yer alan bilgiler, farklı kamu kurumlarına mükerreren yeniden verilmesine gerek kalmaması için çalışma yapılmalıdır. 20. Kasa düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan mağduriyetler giderilmelidir maddeye göre 1/3 indirim hakkının olması mağduriyetlerini gidermemekte, bu tür cezalara karşı ayrıca uzlaşma hakkı verilmelidir. 22. Vergi harcamaları her yıl açıklanmalıdır. 23. Bilgisayarlı muhasebe yazılımları konusunda standartlar getirilmelidir. 24. Vergi uygulamalarında, kur farklarının gelir ya da zarar olarak kabul edilmesinde vergiyi doğuran olay tahsil esasına bağlanmalıdır. 25. Kayıt dışılık ile mücadelede finans piyasası ve ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlarla ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. 26. Vergi afları ve kamu borçlularına sağlanan ödeme kolaylıkları uygulamalarından vazgeçilmelidir. 13

14 27. Vergi adaletini ve eşitlik ilkesini zedeleyici düzenlemeler kaldırılmalıdır. 28. Vergi ödevinin yerine getirilmesinde uygulanan vergi, vergi benzeri yükümlülükler kaldırılmalıdır. 29. Gönüllü uyum kapsamında yaptırılan matrah artırımları uygulamasından vazgeçilmelidir. 30. Bütçe Kanunlarında vergi ile ilgili düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilmelidir. 31. Re sen terki verilen mükelleflerin ticaret sicilinden silinmesini sağlayan düzenlemeler için gerekli çalışmalar yapılmalıdır sayılı ve 7/6/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinin 63. Maddesinden dolayı Kamu İhale Kurumu ile Maliye Bakanlığının koordineli çalışması sağlanmalıdır. 14

15 Birinci Bölüm GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER, SORUNLAR TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Gelir vergisi kanununda ticari kazancın hesaplanmasına ilişkin hükümlerin aynen kurumlar vergisi matrahında da dikkate alınması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahı ile gelir vergisi matrahı aynı şekilde hesaplanmaktadır. Dolayısıyla kurumun kendisine özgü giderler de indirilmektedir. Kurumlarda olmayan zorunlu yaşam giderleri elbette hariçtir. 2. Başta gelir vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde vergi adaleti sağlanmalıdır: Mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama engel oluştururken, kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı istihdamı da büyütmektedir. Ödeme gücüne göre alınacak vergiler arasında gelir ve kurumlar vergisi gibi doğrudan gelir üzerinden alınan vergiler, çağımızın en verimli, adil ve yaygın vergisi olarak kabul edilmektedir. Dolaylı vergiler genellikle ödeme gücü ilkesi gözetmeksizin alındığı için vergi adaletsizliğini besleyen bir vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da vergi adaletini bozmaktadır. Günümüzde vergi sistemimiz, dolaylı vergiler üzerine kuruludur. Yukarıda kısaca açıklanan mevcut durum hem vergi adaletini ve hem de gelir dağılımını bozmaktadır. Bu çarpık yapının hemen düzeltilmesi mümkün değildir. Ancak, hedeflerin belirlenip bir noktadan başlanılması gerekmektedir. Aksi halde bu gidiş, tüm vergi gelirlerinin dolaylı vergilerden toplanır hale gelmesine neden olacaktır. 3. İdeal bir vergilendirme adil olmalıdır, basit olmalıdır yani çabuk uygulanabilir olmalı, açık anlaşılır bir dili ve elbette etkin olmalıdır. Yani mükellefler okuduklarında rahatlıkla ne tür bir ödevle karşı karşıya kaldıklarını anlayabilmelidirler. Ve elbette etkin olmalıdır vergi sistemi. Bunu sağlama konusunda öncelikle; adaletli olan toplam vergi yükünün herkese eşit şekilde dağıtılması esastır. Verginin mali güçle orantılı olması ilkesi gereğince, vergi yükünün eşit bir şekilde dağılımına hizmet eden bir ilke- 15

16 dir. Yani kriter olarak burada mali güç esas alınmaktadır. Mali gücü eşit olanların eşit miktarda yük taşıyacağı bir sistem. Mali gücü farklı olanlarsa bu fark oranında değişen vergi ödeyeceklerdir. Bu ilkeye bağlı olarak öncelikle mali gücü tam olarak kapsayan bir gelir kavramının ortaya konması gerekiyor. Bizim gelir tanımımız yeterli bir işleve sahip mi bu durumun iyi anlaşılması gerekiyor. Bizim esas itibariyle şuan sistemimizde olan gelir kavramı dar bir kavramsallaştırma değildir. Peki, yeterli midir? Şuan ki sistem içerisinde diğer kazanç ve giderlerin özellikle 2 alt gruba ayrılmış olması ister istemez kavramın içeriğini daraltmaktadır. Birinci önemli husus budur. Diğer önemli husus ise, sistemin yapısına uygun olmayan birtakım gelir unsurları, yetkin unsurlardan birinin içine girebilmesi için sistemi bozucu şekilde nitelendirmelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Nafaka gelirleri buna örnektir. Nafaka gelirleri bugün ücret gelir vergileri arasında sayılmakta, ancak burada ücretten bahsetmek mümkün değildir. 4. Gelir vergisi sisteminde katalog yöntem mi takip edeceğiz yoksa tanımlar üzerinden mi hareket edilecek bunun kararı verilmeli, her iki yolun da artı ve eksileri iyi hesap edilmelidir: Kanımızca gelir vergisi sistemi için aşağıdaki bölümleme uygundur: a. Faaliyet Gelirleri (Bağımsız Faaliyet Gelirleri Bağımlı Faaliyet Gelirleri) b. Şahsi Varlık Gelirleri: Şu an ki irata karşılık gelir c. Transfer Gelirleri d. Diğerleri 5. Gelir Vergisi Tabana Yayılmalıdır: Türkiye de verginin tabana yayılması, mükellef sayısının artırılması ve herkesin gelirine göre vergi ödemesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede Türkiye de yaşayan herkes ( Küçük çiftçiler, öğrenciler, ev hanımları gibi olanlar hariç) beyanname kapsamına alınmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken alınacak verginin mükellefin vicdanında yerini bulmasına dikkat edilmeli, vergi tutarı ödenebilir olmalı ve mevzuat basit olmalıdır. 6. Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Yıllık Asgari Beyan Sistemi Getirilmelidir: Gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için asgari gelir beyanı getirilmeli, yıllık vergi matrahları bu tutardan az olmamalıdır. Bunu yaparken, bölgeler ve meslekler itibariyle farklı tutarlar tespit edilmeli, tutarlar tespit edilirken bölgelerin sanayi ve ticaret odalarının görüşü alınmalıdır. 7. Basit Usulde Vergileme Kaldırılmalıdır: Basit usulde vergileme kaldırılarak bunlar da beyannameli gelir vergisi kapsamına alınmalıdır. Bu yapılamıyorsa basit usule tabi olanlar tamamen vergi dışında bırakılmalıdır. Zira bu sistem, kayıt dışılığa neden olmakta ve katlanılan gider elde edilen vergiden kat kat fazla olmaktadır İstisna muafiyet ve indirimler asgari seviyede tutulmalıdır: İstisna-muafiyet ve indirimlerin asgari seviyede tutulması kaçınılmazdır, çünkü bunların her biri neticesi

17 itibariyle eşitlik ilkesine zarar vermektedir. Özel bir düzenlemeyle dışarda bırakılan kesimler vergi yükünün artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca istisna-muafiyet ve indirimlerin azaltılması gerekmektedir. Gelirin elde edilmesiyle bağlantılı her türlü giderin burada anahtar kelime gelirin elde edilmesiyle bağlantılı gider kavramıdır. Her türlü giderin matrah tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Yani ülkemizde, faturalı usul ile değil tam aksine bir genel tanım yapmak ve böylece bütün gelir unsurlarına eşit mesafede durmak gerekmektedir. 9. Zorunlu geçim giderleri vergi dışında tutulmalıdır: Asgari geçim indiriminin sadece ücretler bakımından değil bütün mükellefler bakımından dikkate alınması ve bunun gerçekçi bir rakam olarak belirlenmesi yani askeri ücrete bağlanması değildir. Gerçekten de bir kişinin zorunlu yaşam giderlerinin belirlenmesi ve bunun vergi dışında tutulması gerekir. 10. Tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır: Stopaj yoluyla vergilendirme önemlidir çünkü çabuk vergi tahsilatı sağlamaktadır. Ama tüm mükelleflere yıllık beyanname verme yolu açılmalıdır. Çünkü yıllık beyanname verebilenler ancak yıllık indirimlerden yararlanabilmektedir. Bu durum da adaletsizliklere yol açmaktadır. 11. Gelir vergisinin üst oranı kurumlar vergisini geçmemelidir. Bu artan oranlı tarifenin kaldırılacağı anlamına elbette gelmemektedir. Mümkün olduğunca basamak sayısı azaltılmalıdır, iki basamak son derece optimumdur. İlk basamakta stopaj oranına göre eşit, ikinci basamak ise kurumlar vergisine göre eşit olduğunda adalet iyi bir şekilde sağlanmış olacağı kanaatindeyiz. 12. Gelir vergisi beyanname verme sistemi basitleştirilmelidir: Ticari ve serbest meslek kazancı dışındaki gelirlerde kimin beyanname vereceğini vergi uzmanları dahi zor tesbit edebilmektedirler. Herkese tüm gelirlerini (ücretliler dahil) istisna koymadan beyan etme sistemi getirilmeli, beyan sonrasında gelirin belli bir kısmı vergiden istisna tutulmalıdır. (Örneğin yıllık TL TL gibi) Böylelikle düşük gelir elde edenler de korunmuş olacaktır. 13. Geriye zarar mahsubu konusunda çalışmalar yapılmalıdır: Hâlihazır gelir vergisi kanununda önceki dönem zararları en çok 5 yıl içinde gelecek yıllar karlarından indirilebilmektedir. Yeni kanun taslağında bu konuda bir yeniliğin olmadığına şahit olduk. Uzun yıllardır literatürde konuşulan ancak pek az ülkede uygulama imkanı bulan geriye zarar mahsubu ülkemizde uygulanmalıdır. Yani önce kar edip vergi veren firmanın daha sonra zarar etmesi halinde ödenen vergilerin bir şekilde firmaya iade edilmesinin yolları açılmalıdır. 17

18 Verginin geri ödenmesi, önceden ödenmiş verginin üst üste üç yıl zarar edildikten sonra ödenmesi veya ödenen vergilerin belli bir yüzdesinin yıllara yayılı olarak geri ödenmesi ya da en azından iflas erteleme almış firmalara destek olmak anlamında bu dönem başladığında ya da en azından iflas etmiş firmaların hakim ortaklarının geçimlerini sürdüremeyecek durumda düşkün olmaları halinde verdikleri verginin miktarları esas alınmak kaydıyla asgari ücret tutarı kadar haczi gayri kabil aylık bağlanması en azından gereklidir yaşından küçük gençlerin vergi muafiyetleri tartışılmaya açılmalıdır: Ülkemizde ekonomiye işveren olarak katılan her gencin işini geliştirmek yanında vazgeçemeyeceği özel tüketimleri olacaktır. Evlenmek, ev eşyaları sahibi olmak, araç sahibi olmak ve imkân bulunabildiği takdirde konut sahibi olabilmek. Temel ihtiyaç olarak niteleyebileceğimiz bu ihtiyaçlarını giderememiş bir gençten harcayıp, tasarruf edemeyeceği kazancından vergi alınması sıkıntılar doğurmaktadır. Tasarruf edilebilir kazancın vergilenmesini temel alan sisteme geçiş için gençlerin vergilendirilme usulü tartışmaya açılmalıdır. 15. GVK da safi artış kuramının uygulanması temel ilke olmalıdır: Kaynak ilkesi farklı kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplanarak vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Ancak farklı kaynaklardan elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi durumunda, bir sonraki aşama olan elde edilen gelirin harcanması ya da değerlendirilmesi aşamasında kavranmasını içeren vergilendirme yaklaşımın benimsenmesi, vergi adaleti ve vergide eşitliğin sağlanması açısından önemlidir. Bu uygulama gerçek gelir in kavranması sonucunu doğuracaktır. Gelirin tanımının belirlenmesinde diğer kazanç ve iratların, daha önce belirtilen gelir unsurlarında yer almayan tüm diğer kazanç ve iratları kapsar şekilde düzenlenmesi gereklidir. Böylelikle kaynak kuramı terk edilmeli ve yerine net artış kuramı gelir vergisine hâkim sistem olmalıdır. Gelirin niteliğinin bu şekildeki kabulü, tüm gelir akımlarının sistem içine alınmasını böylelikle vergi tabanının genişletilmesini ve vergi adaletinin gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Kurumlar vergisinin yapısında belli kolektif şirketler şahıs şirketleri dışarda kalıyor. Bu uluslararası vergi hukukunda ülke bazında baktığımızda en büyük sorunlardan biridir. Dolayısıyla hukuki yapı tarafsızlığını sağlayacak şekilde kurumlar vergisinin yapılandırılması gerekiyor ve aksi ispatlanabilir ortalama fire ve randıman oranı karineleriyle de sistem desteklenmelidir Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, asgari geçim indirimi gelir elde eden tüm gerçek kişilerin gelirleri için geçerli olmalıdır: GVK da ücret gelirleri için öngörülen asgari geçim indirimi kısıtlı ve yetersiz bir düzenlemedir. Ücret dışında diğer mükellefler de bu uygulama içerisinde yer almalıdır. Bu uygulama, içerisinde yaşanabilir vergi sistemi ile mükelleflerin vergiye uyumu ve gerçek gelirin kavranmasının

19 desteklenmesi açısından uzun dönemde alınacak yararlı sonuçları dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle, asgari yaşam düzeyi standartları dikkate alınarak belirlenecek gelir tutarının bütün gelir unsurları için (en az asgari ücretin yıllık tutarı kadar) vergi dışı kalması gerekmektedir. Maliye yetkilileri, asgari ücretten neredeyse vergi alınmadığını söylemektedirler. İşverenlerden alınan verginin işçiye AGİ olarak ödetilmesi, vergi almamak olarak nitelendirilse bile vergi ödemek zorunda kalan işverenlerin vergi ödemekten kurtarıldıkları ve daha net ifadeyle asgari ücretin vergi dışı kaldığı anlamına gelmemektedir. Bir nevi istihdam vergisi olarak tanımlanan ücret gelir vergisi stopajının ceza gibi mükellefe yüklenmesi kabul edilemez. İşçinin geliri asgari ücret sistemiyle zaten denetim ve gözetim altındadır. Devletin mükellefe yüklediği istihdam vergisi kendisi almak yerine işçiye ayrıca ödetmesine adeta asgari ücret hesabına müdahale etmesine ihtiyacının olmadığı kanaatindeyiz. 17. Yıllık asgari ücret tutarını geçmeyen harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir: Yıllık asgari ücret toplamını geçmemek üzere, mükelleflerin kendisi, eşi ve çocukları için yapacakları harcamalar gelir vergisi matrahından indirilmelidir. Bu uygulama hem ücretliler hem de yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için geçerli olmalıdır. Bu sistem, belge toplamayı teşvik edecek ve kısmen de olsa kayıt dışının azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, tüm vatandaşların yıllık beyanname kapsamına alınmasında hem sisteme uyumu kolaylaştıracak hem de vergi gelirlerinin azalmasını değil tam tersine artmasını sağlayacaktır. 18. Matrah belirlenirken zorunlu olarak ödenen işlem vergilerinin indirimindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır: İşlem vergilerinin vergi matrahına eklenmesi uygulamasına son verilmeli ve mahsup ya da iade edilmeyen tüm işlem vergilerinin gider ya da maliyet olarak dikkate alınmasına izin verilmelidir. Örneğin, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 39 uncu maddesinde özel iletişim vergisinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmesine ve herhangi bir vergiden mahsup edilmesine izin verilmemiştir. Bu şekilde mükellefler ayrıca işlem vergisi maliyeti de yüklenmektedirler. Bu tür uygulamalara son verilmesi ile vergiden vergi alınmasını da önlenmiş olacaktır. 19. Düşük gelir elde edenlerin vergi yükü, gelir vergisi tarife dilimlerinde düzeltme yapılarak azaltılmalıdır: Gelir vergisi vergi oranları düşürülürken, oranların uygulanacağı tarife dilimlerinde yer alan tutarlar azaltılmıştır. Bu ise düşük gelirlilerin kısa süre içerisinde daha yüksek oranlarda vergi ödemeleri sonucunu doğurmuştur. Diğer bir ifadeyle, yüksek gelir gruplarının ödeyecekleri vergi oranları düşürülürken, düşük gelir gruplarının vergi oranları fiilen arttırılmıştır. Bu nedenle % 15 oranında vergi ödeyecek olanların vergi matrahı üzerinden vergilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu konu, aynı zamanda asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu ile birlikte değerlendirilmelidir. 19

20 20. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan veya uygulanması teoride tartışılan çok yüksek kazananların yüksek oranda vergilendirilmesine ülkemizde de ihtiyaç vardır. Halen uygulanan müterakki tarifeye göre kazancı 66 bin lirayı geçen herkesin vergi oranı tek oran olarak % 35 tir. Bu haliyle tarife artık tek oranlı hale gelmiştir denilebilir. Tek oranlılığın öncelikle daha yüksek kazançlara doğru yayılarak esnetilmesi gerekir. Yüksek kazanım sahibi kişilerin ülke ekonomisinde elde ettikleri ayrıcalıklı yer sayesinde daha da hızlıca ve fazlaca kazanmaya devam etmelerinin karşısında daha yüksek oranlı bir vergilemeye ihtiyaç vardır. 21. Üretim ve İstihdamı Artırıcı Faaliyetlerde Yatırım İndirimi Devam Etmelidir: Yatırım indirimi uygulamasının kaldırılması doğru olmamıştır. Her ne kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile bu eksiklik telefi edilmeye çalışılmakta ise de yatırım indiriminden beklenen teşviki sağlayamamaktadır. Her mükellefin yatırım indiriminden istifade etmesi de yanlıştır. Ancak, uygulamanın tamamen kaldırılması da doğru olmamıştır. Türkiye de, sermaye birikimi ve yatırım son derece yetersizdir ve yatırımın desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, gelişmiş yöreler dışında İstihdam ve üretime yönelik olanlar ile bölge ayırımı yapılmaksızın stratejik yatırımlar ve %65 den fazla ithal ikamesi sağlayan yatırımlar için yatırım indirimi devam etmelidir. 22. Haksız kira stopajın kaldırılması gerekmektedir: Mal sahiplerinin vergisinin kiracılara yüklenmesi ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergiyi ödemeyi yapana yüklemek, hızlı fakat kolaycı bir yöntemdir. Ancak uygulamada birçok alanda vergi artık pazarlığın bir parçası haline gelmiş, işçi ücretleri ile kira giderleri piyasa şartları sebebiyle doğrudan ödeyicinin sırtında kalmıştır. Öyle ki kira işlerinde verginin kiracıya yüklenmesi adeta bir hak halini almış, kiracının ödediği verginin iadesi mal sahibi tarafından alınmaktadır. Stopaja tabi olmayan ev kiralamalarında, mal sahipleri nasıl kendi vergilerini kendileri ödüyorlarsa, işyeri sahiplerinin de daha pahalı olan kazançlarının vergilerini ilaveten karşı tarafa yüklemesi makul bir durum değildir. Yaklaşık TL tutarına kadar ki tüm kiralamalarda reel olarak vergi kiracının sorumluluğundadır. Sadece mahkeme kararlarıyla belirlenenler ile kurumsal firmalara ait kiralamalarda verginin kime ait olduğu sözleşme anında belirlendiğinden vergi mal sahibine yüklenilebilmektedir. Devletin bugün sahip olduğu imkanlar dahilinde stopaj usulü en azından kiralamalardan kaldırılabilir Ücretler Üzerindeki Vergi Yükü Düşürülmelidir: 2011 verilerine göre, Ücretler üzerindeki vergi yükü ve sosyal güvenlik pirimi oran (vergi takozu) %37,7 olup OECD ortalaması %35,3 dür. OECD ülkelerinde kişilerin fert başına düşen milli gelirden aldıkları pay ile mukayese edildiğinde Türkiye de vergi yükünün yüksek olduğu görülecektir. Bu durum, büyük ölçüde kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı eko-

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI:

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: Değerli üyelerimiz, İst. 31 /Aralık /2007 01.01.2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi uygulamasının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu Yurt dışından gelen hizmet faturalarının stopaja tabi tutulabilmesi, faturanın geldiği ülke ile Türkiye arasında çifte vergiyi önleme anlaşmasının varlığına bağlıdır. Anlaşmada ilgili hizmetin stopaja

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 21 Nisan 2016 Fahriye YÜKSEL 21. Grup Meslek Komitesi Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

DUYURU: /35

DUYURU: /35 1 DUYURU: 13.06.2016/35 21.05.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, KDV konusundaki temel ikincil düzenleme

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267 Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda [1] Değişiklik

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı