METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan"

Transkript

1 METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan

2 LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat

3 İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen, metastatik prostat kanserli hastalarda yararlı J Urol 2002, 168,1: 9-12 (Reprinted with permission Cancer Res, 1: , 1941.) Charles B. Huggins, Nobel Ödülü 1966 VACURG (1967): orşiektomiye karşı plasebonun etkinliğini karşılaştırdıkları çalışma, 1 ve 5 yıllık izlemde orşiektomi lehine sağkalım avantajı J Urol 1967; 98:

4 MEDLINE Cancerlit, EMBASE, and Cochrane Library database Bilateral orşiektomi LHRH agonistleri ile 10 çalışmada 1908 hasta: LHRH agonistleri ile DES ve orşiektominin etkinliği eşit LHRH agonistleri arasında OS farkı yok, leuprolide ve buserelin ile CI goserelin den daha geniş (HR, [CI, ]), (HR, [CI, ]) (HR, [CI, ]). 8 çalışmada 2717 hasta : NS AA ile elde edilen OS daha düşük, HR istatiksel anlamlılığa yakın (hazard ratio, [CI, ]). LHRH agonistleri ile tedavi terki (0%- 4%), NS AA ile olana (4% to 10%) göre daha az Seidenfeld J et al. Single-therapy androgen suppression in men with advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2000;132(7):566-77

5 Bilateral orşiektomi Birkaç saat içinde kastre androjen seviyelerine ulaşılmasını sağlar. Kastre testosteron seviyesi : < 50 ng/dl, hassas ölçüm yöntemleri ile cerrahi kastrasyon sonrası ortalama testosteron seviyesi ortalaması 15 ng/dl olarak bildirilmektedir Olumsuz özellikleri : geri dönüşümsüz kastrasyon oluşturması, kötü psikolojik etki Tunika albuginea ve epididimis korunarak yapılan bilateral subkapsüler orşiektomi ile de aynı kastrasyon seviyelerine ulaşılmaktadır. Polascik TJ et l.j Urol 1999;162(2):

6 Östrojenler Hipotalamustan salınan LHRH ın baskılanması Leydig hücrelerin direkt etki Androjen inaktivasyonu

7 Östrojenler Dietilstilbestrol (DES) : Bugüne dek en sık kullanılan östrojen 5 mg/gün dozunda : yüksek oranda kardiyovasküler toksisite Byar DP. Proceedings: The Veterans Administration Cooperative Urological Research Group's studies of cancer of the prostate. Cancer. 1973;32(5): mg/gün : terapötik etkinlik sürüyor, ancak bilateral orşiektomiye göre daha fazla kardiyovasküler istenmeyen olaya rastlanıyor Oh WK.The evolving role of estrogen therapy in prostate cancer. Clin Prostate Cancer. 2002;1(2):81-9.

8 Östrojenler Son yıllarda ilgi tekrar artmıştır : östrojenlerin kemik dansitesini ve bilinçsel fonksiyonları baskılamaması hormona dirençli prostat kanserlerinde yüksek oranda PSA yanıtlarının alınması prostat kanser hücrelerinde yeni bir östrojen reseptör tipinin (ER-beta) saptanmış olması J Urol. 2001;165(4):

9 910 T0-4NX- M1 Poliestradiol fosfat 240 mg ayda 2 im Triptorelin +flutamid 250mgx3 Orşiektomi+fl utamid250 mgx h a s t a ö l ü m ü PFS üç grupta benzer Total sağkalım farkı yok HÖS farkı yok Kardiyovasküler mortalite oranları benzer Nonfatal kardiyak olay oranı: PEP grubunda yüksek Ciddi kemik komplikasyonu MAB grubunda yüksek Scand J Urol Nephrol. 2008;42(3):220-9.

10 MEDLINE Cancerlit, EMBASE, and Cochrane Library database Östrojenler LHRH agonistleri ile 10 çalışmada 1908 hasta: LHRH agonistleri ile DES ve orşiektominin etkinliği eşit LHRH agonistleri arasında OS farkı yok, leuprolide ve buserelin ile CI goserelin den daha geniş (HR, [CI, ]), (HR, [CI, ]) (HR, [CI, ]). Seidenfeld J et al. Single-therapy androgen suppression in men with advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis.ann Intern Med Apr 4;132(7): çalışmada 2717 hasta : NS AA ile elde edilen OS LHRH a lerine göre daha düşük, HR istatiksel anlamlılığa yakın (hazard ratio, [CI, ]). NS AA ile tedavi terki (4%-10%) LHRH agonistlerine göre (0%- 4%), göre daha yüksek

11 LHRH Agonistleri (löprolid, goserelin, buserelin ve triptorelin) ileri evre prostat kanseri tedavisinde en sık uygulanan ajanlar haline gelmiştir Bir, iki, üç ya da altı aylık depo formları şeklinde bulunurlar Oefelein MG, Resnick MI. Effective testosterone suppression for patients with prostate cancer: is there a best castration? Urology. 2003;62(2):

12 LHRH Agonistleri Pulsatil olmayan kronik LHRH varlığı LH ve FSH salınımını baskılanması testosteronun 2-4 hafta içinde kastrasyon seviyelerine düşmesi

13 LHRH Agonistleri Alevlenme fenomeni : Uygulanmasını izleyen 2-3 gün içinde başlayan ve yaklaşık bir hafta kadar süren LH indüksiyonuna bağlı testosteron artışı 48 saat- 7 gün metastatik prostat kanserli hastada spinal kord kompresyonu, akut üriner retansiyon obstrüktif böbrek yetmezliği görülebilir Ancak bu riskin artmış olduğu asıl hasta grubunun yüksek volümlü, semptomatik kemik metastazları olan hastalar olduğu bilinmektedir Alevlenme fenomeninin engellenmesi için LHRH agonisti ile birlikte aynı gün başlanan bir antiandrojenin iki hafta sürdürülmesi gereklidir.

14 MEDLINE Cancerlit, EMBASE, and Cochran e Library database Seidenfeld J et al. Ann Intern Med Apr 4;132(7): LHRH agonistleri ile 10 çalışmada 1908 hasta:. LHRH agonistleri ile DES ve orşiektominin etkinliği eşit LHRH agonistleri arasında OS farkı yok, leuprolide ve buserelin ile CI goserelin den daha geniş (HR, [CI, ]), (HR, [CI, ]) (HR, [CI, ]). 8 çalışmada 2717 hasta : NS AA ile elde edilen OS LHRH a lerine göre daha düşük, HR istatiksel anlamlılığa yakın (hazard ratio, [CI, ]). NS AA ile tedavi terki (4%-10%) LHRH agonistlerine göre (0%- 4%), göre daha yüksek

15 LHRH Agonistleri EAU 2009 Rehberi: LHRH agonistlerinin bilateral orşiektomi ve DES kadar etkin (20 ng/dl altında testosteron seviyesi) : Kanıt seviyesi 1a Bunun yanı sıra orşiektominin psikolojik bozukluğunu ve DES in kardiyovasküler toksisitesini yaratmamaktadır.

16 LHRH antagonistleri LH, FSH ve testosteron seviyelerinde alevlenme fenomenine yol açmadan hızlı bir şekilde düşüşün istendiği hastalar için uygun en önemli kullanım problemi : ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski

17 LHRH antagonistleri Abarelix in löproid asetat ve MAB (löprolid + antiandrojen) ile karşılaştırıldığı faz III randomize klinik çalışmalarda : metastatik ya da tekrarlayan prostat kanserli hastalarda testosteronun kastre seviyelere inmesi ve PSA nın düşmesi açısında fark yok abarelix kolunda alevlenme fenomeni yok abarelix kolunda ciddi alerjik reaksiyonlar açısından fark yok McLeod et al. Urology ;58(5): Trachtenberg J, et al.. J Urol. 2002;167(4):

18 LHRH antagonistleri-abarelix ABD de FDA onayı (2003) : kullanımı başka bir tedavi alternatifinin bulunmadığı metastatik ve semptomatik hastalar ile sınırlı, İnjeksiyon yerinde reaksiyon ve sistemik alerjik reaksiyon bildirimlerinin artması nedeni ile kullanımdan çekilmiş (2008)

19 LHRH antagonistleri Degarelix : löprolid ile karşılaştırıldığı faz III çalışmada, başlanmasından 3 gün sonra ortaya çıkan ve bir yıllık takip boyunca devam eden testosteron düşüşünü sağladığı injeksiyon yerinde löprolide nazaran daha sık reaksiyon yaptığı (%40 vs %1), ancak ciddi bir sistemik alerjik reaksiyona yol açmadığı rapor edilmiş Aralık 2008 den itibaren ABD de kulanım onayı verilmiştir Van Poppel et al. Eur Urol. 2008;54(4):805-13

20 Antiandrojenler Etki : Prostat hücre nükleuslarında yer alan testosteron ve dihidrotestosteron reseptörlerine bağlanarak apoptozisi indükler ve kanser gelişimini inhibe eder Anderson J. BJU Int. 2003;91(5): Oral yoldan kullanılan bu ajanlar kimyasal yapılarına göre : steroidal :siproteron asetat, megestrol asetat ve medroksiprogesteron asetat nonsteroidal : nilutamid, flutamid, bicalutamid Steroidal antiandrojenler progestosyonel özelliklerinden dolayı hipofizde santral inhibisyon da yaparlar.

21 Antiandrojenler medikal kastrasyonun tersine LH seviyesi düşmez androjen üretimi baskılanmaz testosteron seviyesi normaldir ya da hafifçe yüksektir hastaların çoğunda bir miktar da olsa potens sürdürülebilmektedir hepatotoksisite, jinekomasti ve göğüs ağrısı nonsteroidal antiandrojenlerin en sık yan etkileridir.

22 Antiandrojenler Siproteron asetat (CPA) : Etkinliği iki faz III çalışmada değerlendirilmiştir. EORTC çalışması : 236 lokal ileri ya da metastatik hastada DES ve medroksiprogesteron ile karşılaştırılmıştır. CPA ve DES arasında sağkalım farkı bulunmaz iken, medroksiprogesteron alanlarda sağkalım ve progresyon zamanı kısalmıştır EORTC protocol Prog Clin Biol Res. 1989;303:111-6.

23 Antiandrojenler CPA 525 olgunun CPA, goserelin ya da goserelin + CPA tedavilerine randomize edildiği diğer çalışmada ise Tek başına goserelin ile elde edilen progresyona kadar geçen süre tek CPA alan gruba göre daha uzundur (346 vs 225 gün) Eur Urol. 1996;29(1): CPA Avrupa da lisanslı iken ABD de kullanılmamaktadır.

24 Antiandrojenler Flutamid : En eski nonsteroidal antiandrojendir. Oral yoldan 250 mg x3 En önemli yan etkileri diyare ve hepatotoksisitedir Erektil fonksiyonun yüksek oranda sürdürülebildiğine dair ilk veriler daha sonraki çalışmalarda teyyid edilememiştir (EORTC de %20) EORTC Protocol Eur Urol. 2004;45(4):

25 Antiandrojenler Flutamid monoterapisinin standard tedavilerle (bilateral orşiektomi ya da MAB) karşılaştırıldığı sadece 2 faz III çalışmada sağkalım sonuçları verilebilmiştir. PSA 100 ng/ml olan hastalarda flutamid ile sağlanan sağkalım diğer kollara benzerdir Pavone Macaluso M. Flutamide monotherapy versus combined androgen blockade in advanced prostate cancer. Interim report of an Italian multicenter randomized study. SIU 23rd Congress, 1994; 354a. Boccon-Gibod L, Fournier G, Bottet P, Marechal JM, Guiter J, Rischman P, Hubert J, Soret JY, Mangin P, Mallo C, Fraysse CE. Flutamide versus orchidectomy in the treatment of metastatic prostate carcinoma.. Eur Urol. 1997;32(4):391-5.

26 Antiandrojenler Flutamidi MAB ile karşılaştıran metastatik prostat kanserli 700 hastanın kaydedildiği ve devam etmekte olan İsveç çalışmasının sonuçlanması flutamid monoterapisi ile ilgili tartışmaya önemli katkı sağlayacaktır

27 Antiandrojenler Bicalutamid : Monoterapisi ile ilgili ilk çalışmalarda MAB için onay alınan 50 mg/gün dozu kullanılmış ve kastrasyon tedavilerine göre daha kötü sağkalım sonucu alınmıştır Casodex Study Group. Eur Urol. 1998;33(1): Monoterapi için günlük dozun 150 mg a çıkarılması ile yapılan iki randomize prospektif çalışmada : M1 hastalarda PSA 400 ün üzerinde olmadıkça kastrasyon ile benzer sağkalım sağladığı bildirilmiştir Prostate Cancer Prostatic Dis. 2001;4(4):

28 Bicalutamid 150 mg/gün EPC Program Bicalutamid EPC Program (n=8113) Yerel katılımcılar tarafından uygulanan primer tedavi Trial 23 N. America (n=3292) Trial 24 Europe / RoW (n=3603) Trial 25 Scandinavia (n=1218) 1:1 randomizasyon Bicalutamid 150 mg ya da placebo Primer son nokta hastalık progresyonu ve sağkalım Wirth et al. J Urol. 2004;172(5 Pt 1):

29 Toplam sağkalım: ortanca 5.4 Yıllık takip 1.0 Sağkalım oranı Bicalutamid 150 mg Placebo Ölüme dek geçen yıl HR 1.03; 95% CI 0.92, 1.15; P=0.582 Bicalutamid 150 mg events = 628 (15.5%) Placebo events = 608 (15.0%) 8 Wirth MP et al. J Urol. 2004;172:

30 Progresyonsuz sağkalım-lokal ileri evre hastalık ort 5.4 Yıllık takip Progresyon gösteren hasta (%) Bicalutamid 150 mg Placebo HR: P-value: 0 Sadece izlem Radikal Prostatektomi Radioterapi 0.53 < = = Wirth MP et al. J Urol. 2004;172:

31 Antiandrojenler-bicalutamid ortanca 7.4 yıllık takibi sonunda lokal ileri evredekilerin sağkalımı primer tedavinin ne olduğu fark etmeksizin iyileşme göstermiştir McLeod et al. BJU Int. 2006;97(2): Bicalutamidin en önemli yan etkisi olan jinekomasti (%70) ve göğüs ağrısı (%68) antiöstrojenler ile, profilaktik radyoterapi ile ya da mastektomi ile tedavi edilebilir Van Poppel et al. Eur Urol. 2005;47(5):587-92

32 Antiandrojenler Nilutamid : ikinci kuşak bir antiandrojendir günde 1 kez oral (yarılanma ömrü 45 saat) bulantı, kusma, alkol intoleransı ve karanlığa adaptasyonda güçlük en sık görülen yan etkilerdir İnterstisyel pnömoni nadir görülen ancak ciddi bir yan etkidir Nilutamide as second line hormone therapy for prostate cancer after androgen ablation fails.. J Urol. 2003;169(5):

33 Antiandrojenler Nilutamid monoterapisini kastrasyon tedavileri ya da diğer antiandrojenler ile karşılaştıran bir çalışma yok Metastatik prostat kanserli 457 olgunun dahil edildiği bir çalışmada, orşiektomi veya plasebo ile kombine edilen nilutamid grupları karşılaştırılmış, orşiektomi+nilutamidin kombine edildiği kolda hastalığa özgü sağkalım ve genel sağkalım açısından önemli artış olduğu bildirilmiştir. International Anandron Study J Urol. 1997;158(1):160-3.

34 MEDLINE Cancerlit, EMBASE, and Cochrane Library database LHRH agonistleri ile 10 çalışmada 1908 hasta:. LHRH agonistleri ile DES ve orşiektominin etkinliği eşit LHRH agonistleri arasında OS farkı yok, leuprolide ve buserelin ile CI goserelin den daha geniş (HR, [CI, ]), (HR, [CI, ]) (HR, [CI, ]). 8 çalışmada 2717 hasta : NS AA ile elde edilen OS LHRH a lerine göre daha düşük, HR istatiksel anlamlılığa yakın (hazard ratio, [CI, ]). NS AA ile tedavi terki (4%-10%) LHRH agonistlerine göre (0%- 4%), göre daha yüksek Seidenfeld J et al. Ann Intern Med Apr 4;132(7):566-77

35 Maksimal Androjen Blokajı (MAB) 21 çalışma, 6871 hasta Monoterapi ya da MAB sonrası sağkalım 20 çalışmada 2 yıllık takipte MAB ile diğer kollar arasında fark yok ( [HR] = 0.970; 95% CI: ) 10 çalışmada 5 yıllık takipte MAB lehine sağkalım avantajı(hr = 0.871; 95% CI, ) Samson DJ et al.systematic review and meta-analysis of monotherapy compared with combined androgen blockade for patients with advanced prostate carcinoma. Cancer Jul 15;95(2):

36 Maksimal Androjen Blokajı 20 çalışma 6320 olgu, Progresyonsuz sağkalımda 1. yılda anlamlı iyileşme (OR = 1.38; 95% CI ; 7 çalışmadan 2278 hasta). PFS da MAB lehine %5 artış(%30 vs %25) HÖS da 5 yılda anlamlı iyileşme (OR = 1.58; 95% CI 1.05 to 2.37; 2 çalışmadan 781 hasta) Schmitt B, Combined androgen blockade with nonsteroidal antiandrogens for advanced prostate cancer: a systematic review. Urology. 2001;57(4):

37 Maksimal Androjen Blokajı EAU 2009 rehberi: MAB alanlarda sağkalım çok az da olsa artmaktadır (Kanıt seviyesi 1a) Ancak bu kadar sınırlı bir sağkalım iyileşmesi elde etmek için ödenen çok yüksek bir maliyetin yanı sıra hematolojik, gastrointestinal ve oftalmolojik yan etkiler de artmaktadır

38 Minimal androjen blokajı ( periferal androjen blokajı) 5 alfa-redüktaz inhibisyonu yaparak intraprostatik dihidrotestosteron seviyesini azaltan finasterid ile bu dihdirotestosteronun reserptörlere bağlanmasını engelleyen nonsteroidal antiandrojenin kombinasyonu ile yapılır. Hayat kalitesi ve seksüel performansın korunmasına yönelik kaygı ile kullanılmaktadır. Hemen tamamında flutamid ile kombinasyon yapılan faz II çalışmaların olumlu sonuçları yayımlanmış olmakla birlikte standart bir tedavi şekli olarak kabul edilmemektedir.

39 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 1.Standart başlangıç tedavisi ne olmalıdır? Orşiektomi?, östrojen? LHRH agonistleri?, MAB?, tek antiandrojen? Yaşam kalitesindeki olumlu yöndeki farklara, genel sağkalım ve progresyona kadar geçen sürenin cerrahi kastrasyon ve östrojene göre daha uzun olduğunu bildiren?? veriler eklenince LH RH analogları Vogelzang NJ, final results of a randomized trial. Zoladex Prostate Study Group. Urology. 1995;46(2):220-6.

40 Hormone treatment for prostate cancer, UK, (Adapted with permission from Hussain S et al. BJU Int 2008;101(5):547 55)

41 Hormonoterapide Tartışmalı Konular ASCO nun 2007 de yeniden gözden geçirilen uygulama rehberinde : LHRH agonistleri ile orşiektomi seçenekleri arasında bir öncelik tercihi yapılamaz, tedavi seçenekleri hasta ile birlikte değerlendirilmelidir Initial Hormonal Management of Androgen-Sensitive Metastatic, Recurrent, or Progressive Prostate Cancer: 2007 Update of an American Society of Clinical Oncology Practice Guideline.D. Journal of Clinical Oncology, 2007;25(12):

42 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 2.Antiandrojenler diğer kastrasyon tedavileri kadar etkin midir? Fiziksel performansı ve libidoyu daha az etkilemesi avantajı ile tek başına antiandrojen tedavisinin popülaritesi son zamanlarda arttırmıştır. ASCO rehberi ; seksüel yaşamı ile ilgili kaygıları olan olgularda ancak bir alternatif olarak düşünülebilir EAU 2009 rehberine göre: düşük PSA lı metastatik prostat kanserli hastalar için yüksek doz bicalutamid, kastrasyon tedavilerine bir alternatif olarak belirmiştir. Steroidal antiandrojenler monoterapi için önerilmemektedir.

43 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 3.Kombine androjen blokajı tek başına kastrasyon tedavisinden daha mı iyidir? Prostate Cancer Trialists Group un yaptığı veri analizi sonucuna göre kombine androjen blokajı yapmak tek başına LHRH agonisti ile tedaviye göre küçük ancak anlamlı bir avantaj sağlamaktadır (%75.3 vs %72.4, 5 yıllık mortalitede azalma %2.9) Ancak nonsteroidal antiandrojenlerle LHRH agonistlerinin kombine edilmesi ile yapılan MAB da abdominal ağrı, diyare, oftalmik problemler ve anemiye daha sık rastlanmaktadır. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group. Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials.. Lancet. 2000;355(9214):

44 Schmitt B, Combined androgen blockade with nonsteroidal antiandrogens for advanced prostate cancer: a systematic review. Urology. 2001;57(4): MAB Metaanalizi 20 çalışma (6,320 hasta). Sağkalım için OR bakıldığında : 1.03 (95% CI:0.85 to 1yıl 1.16 (95% CI:1.00 to 2 yıl 1.29 (95% CI:1.11 to 5 yıl OS ancak 5 yılda anlamlı farklı halde PFS sadece 1.yıl için daha iyi (OR=1.38) Hastalıksız (cancer free) sağkalım ancak 5 yılda iyileşiyor (OR=1.22) Yan etki MAB ile daha sık (%10 ilaç bırakma) Yaşam kalitesi MAB ile daha kötü Sonuç: MAB ile 5 yılda total sağkalım ve hastalığa özgü sağkalımda kısıtlı bir artış var, ancak artmış yan etki ve azalmış yaşam kalitesi pahasına

45 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 4.Erken androjen deprivasyonu geciktirilmiş tedaviye göre daha iyi sonuç verir mi? MRC çalışması : 938 lokal ileri ya da asemptomatik metastatik hasta Erken dönemde hemen ADT almışlarda sağkalım avantajı var 15 yıla kadar uzayan takipte sağkalım farkı yok MRC, Br J Urol 1997 Kirk D, Br J Urol 2000

46 Hormonoterapi erken-geç:eortc Studer, U. E. et al. J Clin Oncol; 24: Copyright American Society of Clinical Oncology

47 Çalışmaya alınan tüm hastaların Total sağkalımı Erken tedavi grubunda genel sağkalımda hafif bir artış gözlenirken, hastalığa özgü sağkalımda fark yoktur Erken androjen deprivasyonundan daha fazla yarar görenler yüksek PSA ya. sahip genç yaştaki olgular gibi görünmektedir.

48 (A) ilk semptomartik progresyona kadar geçen süre ve (B) ilk objektif progresyon Erken ADT alanlarda semptomatik progresyona ve objektif progresyona kadar geçe süre daha uzun P <.0001

49 Hormonoterapide Tartışmalı Konularerken vs geç lenf nodu metastazı : Yakın zamanda 11.9 yıllık ortanca izlem süresi ile güncellenen Messing çalışmasında, erken deprivasyon yapılan grupta hastalığa özgü mortalite %15 iken progresyon olunca tedavi verilen grupta bu rakam % 49 idi Messing EM.Immediate versus deferred androgen deprivation treatment in patients with node-positive prostate cancer after radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy.lancet Oncol. 2006;7(6):472-9.

50 ECOG 7887 Trial: Study Design Radikal prostatektomi + lenf nodu diseksiyonu (n=98) Randomized Erken hormonoterapi (70% Goserelin, 30% bilateral orşiektomi) (n=47) Progresyona dek izlem (n=51) Messing EM et al. N Engl J Med 1999; 341(24): Messing EM et al. J Urol. 2003; 169(suppl4): 396(Abs1480).

51 Nod pozitif PCa da Cerrahi sonrası Hormonal Tedavi vs izlem 1.0 Erken HT 0.8 izlem Prostate Cancer-Specific Survival P= aylar Messing EM et al. N Engl J Med 1999; 341(24):

52 Hormonoterapide Tartışmalı Konular-lenf nodu metastazı-erken vs geç EORTC çalışması : ortanca 8.7 yıllık izlem süresine erken ya da geç hormonoterapi alan lenf nodu pozitif olgular arasında sağkalım açısından fark yoktur Ancak bu çalışmada, Messing çalışmasından farklı olarak lenf nodu pozitifliği saptandığında prostatektomiler tamamlanmamıştır. Schröder FH et al. Results of European Organisation for the Research and Treatment of Cancer a phase III study..j Urol. 2004;172(3):923-7.

53 Progresif ya da metastatik prostat kanserlilerde hastalığa özgü ölüm için erkene karşı geciktirilmiş ADT Forest plot Copyright American Society of Clinical Oncology Loblaw, D. A. et al. J Clin Oncol; 25:

54 Progresif ya da metastatik prostat kanserlilerde tüm hastalıklardan ölüm için erkene karşı geciktirilmiş ADT Forest plot Copyright Loblaw, American D. Society A. et of Clinical al. J Clin Oncology Oncol; 25:

55 Hormonoterapide Tartışmalı Konular-erken vs geç Hormonoterapi başlanma zamanı ile ilgili çalışmaların kısıtlayıcıları: Verilerin alındığı çalışmalarda PSA ikilenme zamanı, Gleason derecesi, ADT ye PSA yanıtı gibi kriterlerin kullanılmamış olmasıdır. Özellikle genel sağkalım, hastalığa özgü sağkalım ve metastatik oluncaya dek geçen sürenin önemli bir belirteci olduğu kabul edilen PSA ikilenme zamanını kullanan çalışmaların sonuçları, erken androjen deprivasyonu kullanımı için uygun hastaları seçmenin yanı sıra başlangıçta sitotoksik kemoterapi veya yeni biyolojik ajanların kullanılabileceği bir hasta grubunun oluşmasına da katkıda bulunacaktır.

56 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 4.Erken androjen deprivasyonu geciktirilmiş tedaviye göre daha iyi sonuç verir mi? EAU 2009 rehberi: asemptomatik ileri evre prostat kanserlerinde mevcut veriler ile bir tedavi zamanlaması tavsiyesinde bulunulamaz. ASCO nun 2007 metaanalizi : metastatik ya da progresif prostat kanserli olgularda androjen deprivasyonuna hemen başlananlar ile semptomatik olduğunda başlananlar karşılaştırıldığında; hastalığa özgü mortalite rölatif riskinde hafif bir azalma (%17) olurken genel sağkalımda herhangi bir farka rastlanmamıştır.

57 Hormonoterapide Tartışmalı Konular 5.Aralıklı androjen deprivasyonu (AAD) sürekli androjen deprivasyonuna göre daha mı yararlıdır? Teorik olarak androjen deprivasyonu yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek androjenden bağımsız hücreler gelişmeden önce hormonoterapiyi kesmek, tamamen androjene bağımlı kök hücrelerin yeniden gelişmesini ve hormonoterapiye duyarlı dönemin uzamasını sağlayacaktır. Bu temel yararın yanına yaşam kalitesini arttırma ve tedavi maliyetini düşürme beklentileri de eklenince aralıklı androjen deprivasyonu fikri cazip hale gelmektedir.

58 Hormonoterapide Tartışmalı Konular-AAD EAU 2009 rehberine göre : aralıklı androjen deprivasyonu yaygın olarak kullanılmaktadır ve artık deneysel tedavi olarak değerlendirilemez. faz II çalışmalar yeterli hormon duyarlı sürenin arttığına dair sonuç veren faz III randomize çalışma yoktur

59 M1 ya da N+ 478 hast Ort PSA 158 R A N D O M İ Z A S Y O N AAD PSA<4 dur PSA>10 başla SAD Ort 50 aylık izlem PROGRESYONSUZ GEÇEN SÜRE FARKSIZ Miller K et al. Randomised prospective study of intermittent versus continuous androgen supression in advanced prostate cancer. J Clin Oncol 2007 Part 1: 25

60 aralıklı androjen deprivasyonu uygulanacak ise : aralıklı androjen tedavisi kastrasyon tedavisine ara vermedir, dolayısı ile sadece kastrasyon tedavisi alanlar için gündeme gelmelidir; yayımlanmış sonuçlar MAB alanlar için geçerlidir, tek başına LHRH agonisti alanlarda ne olacağı net değildir; ara verilmeden önce hormon baskılama süresi en az 6-9 ay olmalıdır; iyi bilgi verilmiş, hiçbir progresyon şüphesi olmayan hastalar için uygundur; ara verilen hastalar 3-6 ay ara ile klinik değerlendirmeye ve PSA ölçümüne çağrılmalıdır; klinik progresyon olduğunda ya da nonmetastatik hastalarda PSA 4, metastatiklerde ng/ml üzerine çıktığında tedaviye yeniden başlanılmalıdır. BJU Int. 2007;100(4):

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman?

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? Prof. Dr. Mehmet Baykara Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prostat kanseri heterojen bir yapıyan sahip olup hormona duyarlı

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr.R.Taner Divrik S.B.Tepecik EAH 1.Üroloji Kliniği

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr.R.Taner Divrik S.B.Tepecik EAH 1.Üroloji Kliniği Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr.R.Taner Divrik S.B.Tepecik EAH 1.Üroloji Kliniği Tanı anında Evre %60-75 i

Detaylı

(İleri Evre) Prostat Kanserinde HORMONAL TEDAVİ. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üroloji AD

(İleri Evre) Prostat Kanserinde HORMONAL TEDAVİ. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üroloji AD (İleri Evre) Prostat Kanserinde HORMONAL TEDAVİ Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji AD Prostat kanseri hormon bağı ğımlı Yaşla bağı ğıntılı olarak testosteron prostatik karsinogenezi??

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER

PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER Prof. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ölüm 30,000 1/36 erkek Kemoterapi Yeni antiandrojenler CRPC Hormonal Tedavi Başarısız

Detaylı

Dr.Süleyman YEŞİL Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Dr.Süleyman YEŞİL Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Dr.Süleyman YEŞİL Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Prostat kanseri en sık tanı konan kanserlerden birisidir. USA: Kansere bağlı 2. ölüm nedeni Avrupa: Kansere bağlı 3. ölüm nedeni

Detaylı

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİ STANDART %80-90 yanıt Hormonal Tedavi Testesteron düzeyini düşüren

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ Dr Ferruh Zorlu Prostat hücreleri h fizyolojik olarak androjenlere bağı ğımlıdır Bilateral orşiektomi Altın n standart olarak kabul görmektedir g Ucuz ve Kolaydır

Detaylı

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Yaşam Kalitesi i Alt Grubu Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD Prostat Kanseri (PCa): Genel Bilgi Erkeklerde en sık tanı konan solid tümör Kanser ölümlerinde 2. sırada

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Tanı PCa Metastatik hastalık Lokal İleri hastalık Lokalize hastalık RRP RT Hormona terapi Antiandrojen

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate Cancer

Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate Cancer 183 METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ I THERAPY IN METASTATIC PROSTATE CANCER Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ VEYA LOKAL İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ. Dr Ali Tekin Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji AD

YÜKSEK RİSKLİ VEYA LOKAL İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ. Dr Ali Tekin Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji AD YÜKSEK RİSKLİ VEYA LOKAL İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ Dr Ali Tekin Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji AD Yüksek riskli-lokal ileri evre prostat kanseri 1989 da %41 1999-2002 de %15 Yüksek riskli-lokal

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Huggins ve Hodges tarafından 1941 de, prostat kanserli. Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği

Huggins ve Hodges tarafından 1941 de, prostat kanserli. Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği DERLEME / REVIEW Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği Hormonal treatment of metastatic prostate cancer: Today and future Dr. Hasan Soydan, Dr. Kadir Baykal GATA

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Ali BEYTUR. Üroloji Anabilim Dalı MALATYA

Yrd. Doç.. Dr. Ali BEYTUR. Üroloji Anabilim Dalı MALATYA Yrd. Doç.. Dr. Ali BEYTUR İnönü Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı MALATYA ANDROJEN ÜRETİMİ Testosteronun %95 i testisten, %5 i ise adrenallerden salgılanır. Hipotalamustan, LHRH (Luteinizing

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Edirne Serum testosteron düzeyinin kastre seviyede olmasına rağmen progresyon gösteren

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.315 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:97-101 Bulletin of Urooncology 2015;14:97-101 Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi Hormonal Therapy in Metastatic Prostate Cancer

Metastatik Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi Hormonal Therapy in Metastatic Prostate Cancer 195 METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ I THERAPY IN METASTATIC PROSTATE CANCER Metastatik Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi Hormonal Therapy in Metastatic Prostate Cancer Yakup Kordan Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Radyasyon onkologları ne diyor?

Radyasyon onkologları ne diyor? Radyasyon onkologları ne diyor? Bu çalışmalar eski Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT, Robotik RT) En sevdiğim robotik radyocerrahi Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek Dozlar çok arttırıldı Bizim hasta

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde : Her bir depo 10.8 mg gosereline eşdeğer gosereline asetat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde : Her bir depo 10.8 mg gosereline eşdeğer gosereline asetat içerir. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ZOLADEX LA Depot 10.8 mg Subkutan İmplant 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her bir depo 10.8 mg gosereline eşdeğer gosereline asetat içerir.

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

Talha MÜEZZİNOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD MANİSA

Talha MÜEZZİNOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD MANİSA Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD MANİSA Radikal prostatektomi sonrası düşük saptanabilir PSA da Tedavi mi? İzlem mi? Koulikov D, Mohler MC, Mehedint DC, Attwood K, Wilding

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ

PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ Geriatri 6 (1): 38-44, 2003 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Asıf YILDIRIM 1 Dr. Kamil ÇAM 2 Dr. Hakan ÖZVER 3 Dr. Atıf AKDAŞ 1 DERLEME PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ HORMONAL TREATMENT IN PROSTATE

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATIC BREAST CANCER At first recurrence --------------------------- brain (5-10%) At autopsy

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Dr.Cengiz Miroğlu Şişli Etfal Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi 2.Üroloji Klinik Şefi Masum T1 tanısı Kökten tedavi Zarar > Yarar mı? m Acaba,

Detaylı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı N Yeni tanı N Yeni tanı Ölüm Ölüm Zaman Zaman Kanser insidansında gerçek artış Over-diagnosis

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi. Üroloji Anabilim Dalı

Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi. Üroloji Anabilim Dalı Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi Dr. Sümer S Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Sekonder Hormonal Tedaviler Metastatik Prostat

Detaylı

Lokal ileri prostat kanserinin (ct3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir?

Lokal ileri prostat kanserinin (ct3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir? DERLEME / REVIEW Lokal ileri prostat kanserinin (ct3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir? What is the evidence-based ideal treatment of clinical locally advanced (ct3) prostate cancer? Dr. Asıf

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Prostat kanseri günümüzde erkeklerde en sık rastlanan. Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları

Prostat kanseri günümüzde erkeklerde en sık rastlanan. Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları Neoadjuvant and adjuvant treatment modalities for prostate cancer Dr. Erkan Erkan, Dr. Gökhan Toktaş S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI. Prof. Dr. M. Derya Balbay. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.

PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI. Prof. Dr. M. Derya Balbay. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI Prof. Dr. M. Derya Balbay Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği Konu BaĢlıkları Prostat Ca Epidemiyoloji Androjenler ADT Etki Mekanizması

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CASODEX 150 mg film tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Bikalutamid 150 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CASODEX 150 mg film tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Bikalutamid 150 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CASODEX 150 mg film tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 150 mg Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 183 mg Sodyum nişasta glikolat

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ

DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology HORMONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN PSA DOUBLING TIME AND SURVIVAL IN HORMONE

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ

LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ Prof. Dr. Hasan BAKIRTAŞ Memorial Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği TÜYK Sertifikasyon Sınavına Hazırlık Kursu 15-17 Kasım, Patalya Otel ANKARA 1 PROSTAT KANSERİ (PKA)

Detaylı

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Prostat Kanseri Olgu Sunusu Dr. Çağatay atay Göğüş Dr. Bülent B Günlüsoy Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Başal al Olgu 65 y erkek hasta PSA: 11.21.2 ng/ml Gleason Skoru: 3+4=7 3/12 odakta,

Detaylı

genitoüriner sistem tümörleri Dr. Aydın Yavuz

genitoüriner sistem tümörleri Dr. Aydın Yavuz genitoüriner sistem tümörleri 2010 2011 seçme literatür Dr. Aydın Yavuz P R O G Proton Radiation Oncology Group Literatürün % 85 i: P R O G Proton Radiation Oncology Group tarama Medyan izlem : 10 yıl

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

PCa Erken teşhis, lokal hastalık, ve progresyonda PSA ve dinamikleri

PCa Erken teşhis, lokal hastalık, ve progresyonda PSA ve dinamikleri PCa Erken teşhis, lokal hastalık, nüks ve progresyonda PSA ve dinamikleri Dr. Tarık k ESEN Tıbbı Onkoloji Derneği Ürolojik Tümörlerde T TıbbT bbı Onkolojik Yaklaşı şım m Kursu 26-27 27 Aralık k 2008 PCa

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi. Dr. Sinan SÖZEN Gazi Ü. Tıp Fakültesi, Üroloji AD

Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi. Dr. Sinan SÖZEN Gazi Ü. Tıp Fakültesi, Üroloji AD Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Dr. Sinan SÖZEN Gazi Ü. Tıp Fakültesi, Üroloji AD STUDIES ON PROSTATE CANCER: THE EFFECT OF CASTRATION, OF ESTROGEN INJECTION ON SERUM PHOSPHATASES IN

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Dr. Hasan Şenol COŞKUN

Dr. Hasan Şenol COŞKUN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Dr. Hasan Şenol COŞKUN Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 21 Mart 2014, Perşembe ANTALYA o o S01:AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Ca da Tedavi Yaklaşımları

Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Ca da Tedavi Yaklaşımları Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Ca da Tedavi Yaklaşımları Dr. Hüseyin Abalı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji 1. Eskişehir Onkoloji Günleri 19-- 20 Mayıs 2017, Tasigo Hotel, Eskişehir

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi

Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için i in İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F..T.F. Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Lokalize prostat kanserinde Lokal ileri evre prostat kanserinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Hormonal müdehaleye uygun prostat kanserinde aşağıdaki durumlarda endikedir (ayrıca Bkz. Bölüm 5.1):

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Hormonal müdehaleye uygun prostat kanserinde aşağıdaki durumlarda endikedir (ayrıca Bkz. Bölüm 5.1): KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLADEX LA 10.8 mg Subkutan İmplant 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 10.8 mg gosereline eşdeğer goserelin asetat içerir. Yardımcı maddeler için

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Current treatment approaches in locally advanced prostate cancer: a radiation oncologist perspective

Current treatment approaches in locally advanced prostate cancer: a radiation oncologist perspective Lokal ileri prostat kanserlerinde güncel tedavi yaklaşımları: radyasyon onkolojisi yaklaşımı Current treatment approaches in locally advanced prostate cancer: a radiation oncologist perspective Dr. Ömür

Detaylı

Lokal Hastalıkta Küratif Tedavi Sonrası Hangi Hastalar Adjuvan Tedaviye Adaydır? Dr.Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D.

Lokal Hastalıkta Küratif Tedavi Sonrası Hangi Hastalar Adjuvan Tedaviye Adaydır? Dr.Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D. Lokal Hastalıkta Küratif Tedavi Sonrası Hangi Hastalar Adjuvan Tedaviye Adaydır? Dr.Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D. EHOK-2015 Kanser Olguları: 2013 Kanserden Ölüm Olguları: 2013 Hayat Boyu Görülme

Detaylı

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Dr.Ali Arıcan 23.Şubat.2013, Adana Yaşayan Hasta Oranı (%) Melanom: 10 Yıllık OS 100 Evre Ia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evre IV 0 0 12 24 36 48 60 72 84

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50-80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı PR.G1

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı