Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ"

Transkript

1 AVRUPA TOPLULUĞU KOMİSYONU Brüksel, COM(2002)119 son 2002/0061 (COD) Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ (Komisyon tarafından sunulan) 1

2 AÇIKLAMALI MEMORANDUM 1. GEÇMİŞİ 2001 yılının Mayıs ayında mesleki tanınma hakkındaki 2001/19/EC sayılı Direktifin kabulü sırasında 1, Avrupa Parlamentosu Konseyi ve Komisyonu; mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanında uygulanabilen yasal metinlerin, herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilen, birleştirilmiş adaptasyonlarının bulunması önemlidir şeklinde bir mutabakata varmışlardır. Aynı zamanda, Komisyon bu çalışmaya iki kısımda devam etme eğiliminde olduğunu bildirmiştir: başlangıçta, sektörsel Direktifleri birleştirilmiş bir çerçeve içerisine entegre etmeyi planlamaktadır. Komisyon daha sonra mevzuatın sadeleştirilmesine devam etmek ve hizmetlerin, Lizbon Zirvesinin kararlarına bağlı bir biçimde, serbest sunumundan yararlanmak amacıyla bilahare Direktifleri genel sisteme bağlı olarak birleştirme olanaklarını araştıracaktır. Öte yandan Şubat 2001 de Komisyon Konseye Yeni Avrupa İş Piyasaları, Herkese Açık, Herkese Erişim 2 Kabul konularında Bildirisini kabul etti. Komisyon Bildirisinde özellikle mesleki tanınma konusunda, aşağıdaki hususları yapacağını belirtmiştir: 2002 yılında mevcut Genel Sisteme dayanarak, tanınmanın daha yaygın bir şekilde ilerlemesini sağlayacak yollar da dahil olmak üzere daha muntazam, şeffaf ve esnek bir mesleki tanınma rejimi önerisi sunacaktır ; ve niteliklerin şeffaflığını arttıran mevcut çalışmaya ilave olarak, vatandaşların bilgi edinmede daha kapsamlı bir hizmet sistemine güvenmelerini sağlayacak olan, mevcut bilgi ve iletişim ağı üzerine kurulan öncelikli bir faaliyet kabul edecektir. Bu Bildiri Stockholm Avrupa Konseyine 23 ve 24 Mart 2001 tarihlerinde sunulmuştur. Konseyin Kararlarına göre: Komisyon 2002 İlkbaharı Avrupa Konseyine [...], yeterliliklerin daha muntazam, şeffaf ve esnek tanınma rejimi ve çalışma süreleri için belirli öneriler sunmak eğilimindedir 3. Bu bildiride de planlandığı gibi, Beceri ve Hareketlilik üzerine Yüksek Seviyeli Geçici İşbirliği bir rapor halinde Aralık 2001 tarihinde hazırlanmış olup, bu rapora göre mesleki tanınmaya ilişkin olarak Avrupa Birliği ve Üye Ülkeler, daha otomatik tanınmayı teşvik eden şartlar, ve düzenlenmiş mesleklerdeki yeterliliklerin 2005 yılına kadar daha muntazam, şeffaf ve esnek tanınma rejimi sunulması da dahil olmak üzere, mesleki tanınmanın (düzenlenmiş meslekler için) hızını ve kolaylığını arttırmaya öncelik vermelidirler Mesleki yeterliliklerin tanınması hakkında 89/48/EEC ve 92/51/EEC sayılı Konsey Direktiflerini tadil eden 14 Mayıs 2001 tarih ve 2001/19/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, ve genel bakımdan sorumlu hemşire, diş hekimi, veteriner hekim, ebe, mimar, eczacı ve doktorların meslekleri hakkında 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027//EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC ve 93/16/EEC sayılı Konsey Direktifleri (bundan böyle SLIM Direktifi olarak anılacak), tarih ve L 206 sayılı RG, s.1 COM (2001) 116 sayılı Doküman 23 ve 24 Mart 2001 tarihli Stokholm Avrupa Konseyi kararları, madde 15 Beceriler ve Hareketlilik Hakkında Üst Düzey Görev Gücü, Son Rapor, 14 Aralık 2001, s.20 2

3 Uzmanlık ve Hareketlilik için Komisyonun Hareket Planında 5, düzenlenmiş mesleklerin tanınması için, daha açık, çabuk ve kolay kullanılır hale getirmek için, mevcut bulunan Topluluk sisteminde kapsamlı gelişmeler kaydedilmelidir. Topluluk kuruluşları ve Üye Ülkeler istihdam olanaklarından ve hizmet koşullarından, önerilerin 2003 yılında benimsenmesi ve 2005 yılına kadar uygulanması suretiyle, özellikle daha açık, daha güncelleşmiş ve daha otomatik tanınma şartlarını sağlamaya yönelik değişikliklerle birlikte, daha muntazam, açık ve esnek bir sisteme bakış açısıyla düzenlenmiş mesleklerdeki mesleki tanınma konusunda mevcut bulunan rejimlerin bütünü ile birleştirilmesi suretiyle yararlanmalıdırlar. Lizbon Avrupa Konseyinden çıkan yaptırımların takibinde, Komisyon 2000 yılının sonunda Hizmet Sektörü İçin İç Piyasa Stratejisi 6 konulu bir Bildiri uyarlamıştır. Bu bildiride, hizmet sektörünün genel ekonomi içindeki önemine, yeni fırsatların ve gelişen yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin uygulanmasının önemine ve Topluluk çapında sınır ötesi hizmet tedarik koşullarından yararlanma ihtiyacına dikkat çekilmiştir. Düzenlenmiş meslekler alanında mesleki tanınma hakkındaki bu yeni Direktif, Yaşam Boyu Öğrenmenin Avrupa Alanını Kurmayı Gerçekleştirmek hakkındaki Kasım 2001 tarihli Komisyon Bildirisi ile beraber, 2000 yılında Lizbon ve Feira da bir araya gelen Avrupa Konseyi toplantılarında alınan kararların takibini de kapsayan diğer çalışmalara paralel olarak yürütülecektir. Bu Bildiri yeterlilikler ve yetkilerin şeffaflığı ve tanınması üzerine bir stratejinin amacını tarif etmektedir (Hareket Noktası 1: Öğrenmenin değeri ). Bu strateji belirli bir seri Üye Ülkeyi ve Topluluğun akademik ve mesleki yeterliliklerle ilgili inisiyatiflerini desteklemektedir ve mevcut Direktif taslağıyla tamamen tutarlıdır yılının Haziran ayında Komisyon, mesleki yeterliliklerin tanınması konusunda yeni bir direktif hazırlanması düşüncesiyle başlıca konularda bir halk yoklaması başlatmıştır yılının Temmuz ayında Komisyon Avrupa nın Yönetimi Üzerine Beyaz Kitap 7 yayınlamıştır. Bu evrakta, Komisyonun kendi adına yaptığı öneriye göre: ikincil kuralları uygulamak suretiyle teknik detayları tamamlamak için üst yönetimden çıkan çerçeve direktifleri de dahil olmak üzere farklı politik araçların daha geniş kullanımı sağlanacak; yasal metinlerin birleştirilmesi de dahil edilerek mevcut AB yasaları basitleştirilecek; uzman tavsiyelerinin toplanması ve kullanımı ile ilgili rehber dokümanlar yayınlanacak; ve en fazla alakalı aktörler tarafından uygulanan mevzuat ve düzenleme çalışmaları birleştirilecektir (eş-düzenleme). Son olarak, Avrupa Birliği kendini gelecekte Avrupa Birliğinin genişlemesine adamıştır. Bu genişleme Topluluktaki kuruluşların Topluluk yasaları ve yönetiminin uygulanmasıyla ilgili sorumluluklarına kadar uzanır Beceriler ve Hareketlilik Hakkında Komisyon Eylem Planı nın 15. Maddesi. COM (2002)...sayılı Doküman COM (2000) 888 sayılı Doküman COM (2001) 428 sayılı Doküman 3

4 2. ÖNERİNİN BAŞLICA HEDEFLERİ 2.1. Esnek iş gücü ve hizmetler piyasasına katkı Serbest dolaşımın sağlanması amacıyla, düzenlenmiş meslekler alanındaki mesleki yeterlilikler için belirgin, emniyetli ve hızlı bir sistem gerekmektedir. Bu, istihdam boşluklarının kalifiye başvurularla doldurulmasını sağlamaya yardım etmesi bakımından ve piyasanın ihtiyacını karşılamak üzere kalifiye hizmet sağlayıcılarının düzenli bir şekilde temin edilmesini sağlamak için önemlidir. Kalifiye profesyonellerin serbest dolaşımı bilgi toplumuna belirli bir katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda serbest dolaşım koşullarının, farklı Üye Ülkelerde belirli zamanlarda belirli miktarda öğretmenler, veteriner cerrahlar, doktorlar ve hastabakıcılar gibi kalifiye personel eksikliği olduğunda özel bir önemi olduğu kanıtlanmıştır. Bugüne kadar, mesleki tanınma üzerine olan kurallar birbirine paralel pek çok hüküm ve değişiklikler ile birlikte parça parça gelişmiştir. Mevzuatın farklı bölümleri arasındaki bağlantılar ve detaylı değişiklikler; anlaşılması için çok karmaşık olduğu, takip edilmesinin zor olduğu, sıklıkla müphem olduğu ve bazen uygulamada, güncel olmayan yerlerde veya belirli bir mesleğin özelliklerine uygun olmayan yerlerde yavaş kalındığı göçmenler ve profesyoneller tarafından eleştirilen bir sistem meydana getirmiştir. Sistemi daha açık, anlaması ve uygulaması daha kolay ve basit hale getirmek için, bir tek direktif için yapılan bu öneri, yapısını basitleştirmek ve sistemin çalışmasında gelişmeler kaydetmek suretiyle, esas şartların ve garantilerin teminine yönelik olarak başlıktaki konunun tanınmasına dayandırılmış olan bütün direktifleri kapsamlı bir şekilde revize etmektedir. Öneri sınır ötesi hizmet vermek için, iş gücü ve hizmet piyasasının esnekliğine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla yerleşim özgürlüğüne uygulanabilenlere kıyasla daha basit şartlar da temin eder Birleştirme ve Basitleştirme Komisyon şimdiden üçüncü Genel Sistem Direktifi 1999/42/EC 8 sayesinde sanatsal ve ticari mesleklerle ilgili 35 adet geçiş direktifinin önemli miktarda birleştirilmesini başarmış durumdadır. Bunu sonradan izleyen 2001/19/EC sayılı Direktif mesleki tanınma için hukuksal ve işlevsel rejimi daha fazla basitleştirmiştir. Esas olarak 1970 lerde ve 1980 lerde yirmi yıllık bir süreye uyarlanmış olan Doktor 9, genel bakımdan sorumlu hemşire 10, diş doktoru 11, veteriner cerrah 12, ebe 13, eczacı 14 ve Liberalizasyon ve geçici önlemler hakkında olan ve yeterliliklerin tanınmasına ilişkin genel sistemleri bütünleyen Direktifler kapsamındaki mesleki faaliyetler ile ilgili yeterliliklerin tanınması için mekanizma geliştiren 7 Haziran 1999 tarih ve 1999/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, tarih ve L 201 sayılı RG, s.77 Doktorların serbest dolaşımının ve diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının kolaylaştırılması hakkında olan ve tarih ve L 165 sayılı RG nin 1.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 5 Nisan 1993 tarih ve 93/16/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle doktorlar Direktifi olarak anılacak) yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, genel bakımdan sorumlu hemşirelerin diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının hakkında olan ve tarih ve L 4

5 mimar 15 dan oluşan yedi mesleği kapsayan on iki temel direktifin ve buna ilaveten SLIM Direktifi tarafından güncelleştirilmiş bulunan üç adet Genel Sistem direktiflerinin sayılı RG nin 1. sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 27 Haziran 1977 tarih ve 77/452/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle hemşirelerin tanınması Direktifi olarak anılacak). Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin faaliyetleri ile ilgili kanun, düzenleme veya idari hükümlerle belirlenen koşulların koordinasyonu hakkında olan ve tarih ve L 176 sayılı RG nin 8.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 27 Haziran 1977 tarih ve 77/453/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle hemşirelerin koordinasyonu Direktifi olarak anılacak) Yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, diş hekimlerinin diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınması hakkında olan ve tarih ve L 233 sayılı RG nin 1. Sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/686/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle diş hekimlerinin tanınması Direktifi olarak anılacak) Diş hekimlerinin faaliyetleri ile ilgili kanun, düzenleme veya idari hükümlerle belirlenen koşulların koordinasyonu hakkında olan ve tarih ve L 233 sayılı RG nin 10.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/687/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle diş hekimlerinin koordinasyonu Direktifi olarak anılacak) Yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, veteriner hekimlerinin diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının hakkında olan ve tarih ve L 362 sayılı RG nin 1.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 18 Aralık 1978 tarih ve 78/1026/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle veteriner hekimlerin tanınması Direktifi olarak anılacak). Veteriner hekimlerinin faaliyetleri ile ilgili kanun, düzenleme veya idari hükümlerle belirlenen koşulların koordinasyonu hakkında olan ve tarih ve L 362 sayılı RG nin 7.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 18 Ararlık 1978 tarih ve 78/1027/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle veteriner hekimlerin koordinasyonu Direktifi olarak anılacak) Yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, ebelerin diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının hakkında olan ve tarih ve L 33 sayılı RG nin 1.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 21 Ocak 1980 tarih ve 80/154/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle ebelerin tanınması Direktifi olarak anılacak). Ebelerin faaliyetleri ile ilgili kanun, düzenleme veya idari hükümlerle belirlenen koşulların koordinasyonu hakkında olan ve tarih ve L 33 sayılı RG nin 8.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 21 Ocak 1980 tarih ve 78/155/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle ebelerin koordinasyonu Direktifi olarak anılacak) Eczalık alanında belli faaliyetleri ile ilgili kanun, düzenleme veya idari hükümlerle belirlenen koşulların koordinasyonu hakkında olan ve tarih ve L 253 sayılı RG nin 34.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 16 Eylül 1985 tarih ve 85/432/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle eczacıların koordinasyonu Direktifi olarak anılacak) Yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, eczacıların diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının hakkında olan ve tarih ve L 253 sayılı RG nin 37.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 16 Eylül 1985 tarih ve 85/433/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle eczacıların tanınması Direktifi olarak anılacak) Yerleşme ve hizmet sunum serbestisi hakkının etkin olarak kullanılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, mimarların diplomalarının, sertifikalarının ve resmi yeterliliklerine ilişkin diğer belgelerin karşılıklı tanınmasının hakkında olan ve tarih ve L 223 sayılı RG nin 15.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 10 Haziran 1985 tarih ve 85/384/EEC sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle mimarlar Direktifi olarak anılacak) En az üç yıllık mesleki eğitim ve öğretimin tamamlanması üzerine verilen yüksek öğretim diplomalarının tanınmasına ilişkin genel sistem hakkında olan tarih ve L 19 sayılı RG nin 5

6 varlığı sürmektedir. Bu direktiflerin birleştirilmesi sözü geçen meslekler için daha basit ve daha açık kural grupları sağlayacaktır. Avukatların 17 sunduğu hizmetler ve yerleşimi ile ilgili direktifler bu çalışma kapsamına alınmamıştır, zira bunlar mesleki yeterliliklerinden ziyade, uygulamaya yönelik yetkileri ile öne çıkan bir meslek grubuna girmektedir. Avukatların yeterliliklerinin tanınması halen bu çalışma içerisinde mevcut bulunan 89/48/EEC sayılı Direktif ile düzenlenmektedir. Bu teklif mevcut koordinatları verilen, tanınmanın sektörel direktiflerin altında temel teşkil ettiği hükümlerle ilgili belli başlı değişiklikleri önermemektedir yılında kurulan halk danışma bölümü böylesi gelişmeler için yaygın başvuru üretmemiştir. Komisyon mesleklerin büyük bir kısmı için uygulanabilen kuralların daha ziyade birleştirilmesini ve idari yönden basitleştirilmesini amaçlayan bir çerçeve teklifi için uygun olmayacağı düşüncesiyle bu çeşit bir değişikliği önermemiştir. Bu, her mesleğe özgü gelecekteki olası bir hareket planı bakışı ile, sorunların ve pozisyonların açıklığa kavuşturulması için ilgili makamlarla ve yetkili otoritelerle diyalogu sürdürmeye engel olmaz. Bu çalışma, Avrupa Topluluğunun 18 sağlık stratejisi hakkındaki Komisyon Bildirisinde belirtildiği gibi, sağlık alanındaki kaliteyi arttırmak için önerilmiş olan Topluluk halk sağlığı programı kapsamında yürütülmekte olan çalışmaları da dikkate almalıdır. Salt birleştirmeye ilaveten, farklı direktiflerin çeşitli hükümlerinin gözden geçirilmesi, hükümlerin tek bir direktif halinde rasyonalizasyonunun ve elverişli hale getirilmesinin daha fazla basitleştirilmesine ve mevcut garantileri koruyarak açıklığının arttırılmasına katkı sağlayacağını göstermiştir. Hukuki metinlerin basitleştirilmesine ilave olarak yöntemsel basitleştirmeye de atıfta bulunulmuştur. Sektörel direktifler, ulusal resmi komiteler veya grupların yanı sıra, idari külfetlere haiz danışma kurulları tarafından geçmişte desteklenegelmiştir. Diğer direktifler bir tek ulusal resmi komitenin desteği ile, normal olarak bir yılda iki kez toplanmak suretiyle çalışırlar (Genel Sistemin Koordinatörler Grubu). Danışma kurulları eğitime yoğunlaşmış iken, bu alandaki Anlaşma ve Topluluk hareketi serbest dolaşım sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 21 Aralık 1988 tarih ve 89/48/EEC sayılı Konsey Direktifi tarih ve L 209 sayılı RG nin 25.sayfasında yayınlanan ve en son SLIM Direktifi ile tadil edilen 89/48/EEC sayılı Direktife ek olarak, mesleki eğitim ve öğrenimin tanınmasına ilişkin ikinci genel sistem hakkında 18 Haziran 1992 tarih ve 92/51/EEC sayılı Konsey Direktifi Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 7 Haziran 1999 tarih ve 1999/42/EC sayılı Direktifi (ayrıca 5 numaralı dipnota bakınız) Avukatların hizmet sunum serbestisini etkin olarak uygulamalarını kolaylaştırmak hakkında olan ve tarih ve L 78 sayılı RG nin 17.sayfasında yayınlanan 22 Mart 1977 tarih ve 77/249/EEC sayılı Konsey Direktifi. Avukatlık mesleğinin, mesleki yeterliliğin kazanıldığı ülke dışındaki bir Üye Ülkede daimi olarak icra edilmesinin kolaylaştırılması hakkında olan ve tarih ve L 77 sayılı RG nin 36.sayfasında yayınlanan 16 Şubat 1998 tarih ve 98/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi. COM (2000) 285 sayılı son Doküman Antlaşma eğitim ve öğretim alanlarında uyumlaştırmayı hariç tutmaktadır (Bölüm 3 ün 149 ve 150 nolu Maddeleri). Aynı zamanda Madde 47.2 bağımsız çalışma faaliyetlerinin başlatılması ve gerçekleştirilmesine ilişkin ulusal hükümleri koordine eden eyleme, eğitimle ilgili meslekleri ve gerçek kişilerin giriş koşullarını idare eden kanunla belirlenen mevcut prensiplerin bir Üye Devlette değiştirilmesi gerekmesi halinde sadece Konseyde oybirliğiyle kabul edilmesi şartıyla devamına izin vermektedir. 6

7 üzerine odaklanmaktadır. Avrupa Birliği genişleme programı, bu idari şekillenmenin artmasına yol açacak olan büyük sayıda yeni Üye Ülkeleri ve yeni lisanları bünyesine katacaktır. Modern bilgi ve iletişim sistemleri bilgi toplamada ve görüş alış-verişlerinde daha esnek yöntemler barındırmaktadır. Avrupa seviyesinde artan işbirliği yolları profesyonel ve eğitsel temsilcileri arasında halen geliştirilmiş durumdadır. Genişlemiş bir Avrupa Birliğinin ihtiyaçları ve iyi bir biçimde yönetilmesinin koşulları, otomatik tanınmanın altında yatan koşulların Komisyon ve ulusal otoriteler tarafından dikkate alınmasını sağlamak için daha basit ve daha esnek yöntemlerin uygulanmasını gerektirir. Bu, dışardan gelen görüşlerin ve Komisyonun veya her hangi bir Üye Ülkenin inisiyatifinde yapılacak olan tartışma pozisyonlarının dahil edilmesi için daha açık bir hüküm konulurken, ulusal görevlileri Komisyon tarafından organize edilen Topluluk seviyesinde düzenli toplantılara davet etmek suretiyle yapılabilir. İşbirliğinin esnek yolları bazı alanlarda halen çalışmaktadır ve iyi sonuçlar vermiştir. Bu suretle kendi metinlerinde olduğu kadar hukuki metinleri de destekleyen yöntemlerde birleştirme, modernleştirme ve basitleştirme elde edilebilir. Komisyon, Üye Ülkeler içerisinde işlemekte olan yerleşik konsültasyon yollarına ilave olarak, Topluluk rejiminin Avrupa seviyesinde işlemesi hakkındaki bilgilerin, tavsiyelerin ve raporların temin edilmesindeki garantiler Komisyon ile ilgili meslek kuruluşu temsilcileri ve en az eğitim koordinasyonu gerektiren bir temelde otomatik tanınmadan yararlanan eğitim kurumları arasında yapılacak olan düzenlemelerle sağlanabilir. Bu düzenlemeler bilgi ve tavsiyeleri Komisyona ve Üye Ülkelere düzenli bir şekilde verilmesini sağlamalıdır. Bunlar ayrıca söz konusu katkıların, ilgili meslek dalının bağlı olduğu Komisyon tarafından tertiplenen ve ulusal görevlilerin katıldığı bir sonraki alakalı toplantının gündemine alınmasını sağlar. Bu düzenlemeler Komisyon tarafından uygun bir şekilde onaylanabilir. Bu bağlamda, Komisyon danışma komitelerinin sektörel direktiflerle 20 birlikte almış olduğu Kararları iptal etmek için teklifini geri çeker ve mevcut danışma komitelerini bu teklifin hukuki çalışmaları sırasında lağvederek Konseyin karar altına alması için yeni bir teklif sunar Geliştirilmiş yönetim, açıklık ve esneklik Sektörel direktiflerde, otomatik tanınma direktiflerdeki eğitim konusunun minimum işbirliği ile desteklenmektedir. Otomatik tanınmanın temelini teşkil eden bu başlıca gereksinimlerin Parlamento ve Konseyin ortak kararı ile düzenlenip devam etmesi gerekmiştir. Fakat, bazı gereksinimlerin teknik olarak güncelleştirilmesi vekil gücü ile yapılan çalışmalar sayesinde daha uygun bir şekilde başarılmaktadır. Yöntemlerin uygulanması sırasında, toplumun ve teknolojinin gelişmesinde yaşanan hız artışını karşılayabilecek maddi gereksinimler Topluluk yasalarında belirlenmiş olan genel kuralların temelinde yatan teknik hükümlerin uygunluğunu sağlayacak şekilde tasarımlanmıştır. Bu bakımdan, sektörel direktifler gereksiz yere katıdır, esnek değildir. Mesleki tanınma üzerine ana kurallar Direktif bünyesi içerisinde şekillenmeye devam 20 Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin, ebelerin, eczacıların ve doktorların eğitimiyle ilgili danışma komitelerini kuran 75/364/EEC, 77/454/EEC, 78/688/EEC, 78/1028/EEC, 80/156/EEC ve 85/434/EEC sayılı Kararları hükümsüz kılan Konsey Direktifi teklifi. COM (1999) 177 sayılı son Doküman. 7

8 etmelidir, fakat belirli uygulamalara yönelik teknolojik ayrıntılar eklerde bulunmalıdır, ve müsait olduğu yerlerde vekil gücü ile yapılan çalışmalarla güncelleşmeye tabi tutulmalıdır. Genel Sistem bu zamana kadar dikkate alındığında, on yıllarca boyunca artan kapsamlı uygulamalarıyla önemini kanıtlamıştır. Ancak, Genel Sisteme daha fazla şeffaflık, açıklık ve garantiler ilave edilmesi konusu sarih hale gelmektedir. Tanınma işlemleriyle ilgili mevcut istatistikler minimum garantilerle birlikte, bir yetenek testi şeklindeki telafi önlemlerine müracaat etmeksizin veya nezaret altında uyum süreci olmaksızın, usullere uygun olarak verilen tanınma için yeterli kanıtı hala ortaya koymaktadır. Fakat deneyimler Avrupa Birliği kapsamında değişiklikler göstermektedir. Buna ilaveten, Genel Sistemde kabul görmüş olan bazı meslekler, yeterliliklerin 21 anlaşılmasına ve tanınmasına katkı sağlayabilecek olan ortak platformun gelişmesine yönelik oldukça fazla çalışma yapmış durumdadır. Akademik ve mesleki yeterlilik alanlarında Komisyon tarafından desteklenen Avrupa sosyal diyalog ve aktiviteleri yoluyla geliştirilen sektörel yeterlilikler üzerinde yapılan çalışmalar, düzenlenmiş meslekler alanındaki yeterliliklerin tanınmasından faydalanma yolunda bir katkı da sağlayabilir. Genel Sistem direktifleri, hizmetlerin sınır ötesinde sunulmasında uygulanabilen özel şartlar içermemektedir. Hem yerleşme ve hem de sınır ötesine hizmet götürme hakları, hizmet sektörü ekonomisinin yararlarına uygulanır. Sınır ötesi götürülen hizmetlere yerleşme hakkının uygulanmasına kıyasla daha az külfetli koşullar uygulanmalıdır. Bu nedenle teklif, kendini koruyucu bir madde ilave ederek, sınır ötesi hizmet götürme konusunda, yerleşme konusuna göre daha hafif bir rejim uygulamayı göze alır. Bu vesileyle de, sektörel ve Genel Sistem direktifleri ile takip edilen yapı ve yaklaşım her iki yaklaşımın faydalarını kaybetmeksizin birleştirilebilir Daha iyi yönetim, geliştirilmiş bilgi aktarımı ve vatandaşlara tavsiyeler Teklif bilgi alış-verişi, bireylere tavsiyeler ve sorun çözme konularında kendi ulusal yönetimleri ile Komisyon arasındaki işbirliği yollarının artırılması ile ilgili hükmü de içerir. Bu, İç Piyasanın genel durumunda daha geniş bir inisiyatifin bir parçasını oluşturur. Mesleki tanınma ve ilgi duyma hakları konusunda vatandaşlara verilecek olan bilgiler ve tavsiyeler vatandaşa en yakın noktada sağlanmalıdır. Bu durum, bilgileri eve ve ev sahibi Üye Ülkeye, serbest dolaşımdaki kalifiye insanlara veya bu bağlamda tanınma arayanlara yardımcı olmak için temas kurulan noktalarda verilmesi zorunluluğunu ima etmektedir. Bilgi alış-verişinin bu makamlar arasında süratli ve gizli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve böylece tanınma koşulları hakkında Üye Ülkelerden birinde sorulan soruların başka bir Ülkedeki deneyimlere göre süratli bir biçimde ve tamamıyla cevaplandırılması için mevcut bilgi ve tavsiye sistemlerinin geliştirilmesi gereklidir. 21 Christian Rovsing tarafından yöneltilen 3429/93 sayılı Yazılı Soruya verilen Komisyon yanıtına bakınız. 26/09/1994 tarih ve C 268 sayılı RG nin 38.sayfasındaki EUR ING in tescili. 8

9 Aynı zamanda, Komisyon Avrupa Direk Çağrı Merkezinin ve Kılavuz Hizmetinin daha etkin kullanılmasını teşvik etmek eğilimindedir. Çağrı Merkezi vatandaşlara İç Piyasa olayları ile ilgili bilgileri telefonla ve e-posta ile süratli bir şekilde temin edebilir, bu arada -Çağrı Merkezine bağlanmış olan ve aynı zamanda e-posta ile doğrudan doğruya temas kurulabilen- Kılavuz Hizmeti Merkezi ise belirli sorunlar üzerine kişiselleştirilmiş tavsiyeler önerir. Komisyona ait servisler geçmiş dönem bilgilerini Kılavuz Hizmeti Merkezi ile birlikte, mesleki tanınma talepleriyle ilgili belirli bir deneyim birikimine sahip olan Çağrı Merkezine temin eder. Bunlar, vatandaşların bu şekilde yapacakları müracaatlara en süratli ve doğrudan cevap sağlanabilecek yollardır Daha basit ve daha açık kontrol yaklaşımı Bu direktif Topluluk seviyesinde daha iyi bir yönetim için bir çerçeve sağlayacaktır. Anlaşma şartlarına uyarak maksimum esneklik sunacaktır. Söz konusu fonksiyonlara en uygun olan pek çok farklı çalışma seviyeleri temin eder ve bu arada yardımcı olma prensibini uygular. Genişlemiş bir Avrupa Birliğinde yöntemsel bir verimlilikle birlikte açıklık ve kabul edilebilirlik taleplerinde basitleştirmeye yol açacaktır. Hukuksal emniyet elde etmek ve belirsizliği veya aşırı külfetli bürokrasiyi önlemek için gerekli olan zorunlu detay düzeyini sağlayacaktır. Özel/kamu sektörü işbirliğinin imtiyazını araştırır. Vatandaşlara bilgi temin etmek ve sorunların mümkün olduğunca çabuk ve etkin bir şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlamak üzere resmi kurumların kendileri ile Komisyon arasındaki mevcut işbirliğini güçlendirmenin yollarını da arar. Teklif, Üye Ülkelerin yetkililerini, mesleki kurumlarını ve ilgili diğer kuruluşları, konuyla en yakından ilgili olan bu organizasyonlara kendi görüşlerini bildirmek amacıyla açık konsültasyona yönlendirir. Teklif bu suretle, Avrupa Yönetimi hakkındaki Beyaz Kitapta ana hatları belirtilen çalışmalardan bazılarına uyar ve bunları uygular. 3. YASAL DAYANAK Yasal dayanak iptal edilmesi önerilen direktifler için hazırlanmış olanınki ile aynıdır. AT Anlaşmasının 40. Maddesine göre işçilerin serbest dolaşımı için gerekli olan önlemler [...] 251. Maddede belirtilen yönteme göre alınacaktır. Yerleşim hakkı bakımından ise, AT Anlaşmasının 47. Maddesine göre direktifler 251. Maddede belirtilen yönteme göre hazırlanacak olup, bağımsız çalışan kişiler olarak işine başlama ve işlerini takip etmeyle ilgili Üye Ülkelerdeki yasa, yönetmelik veya idari hükümlerce konulmuş olan maddelerin koordinasyonu için ile birlikte diplomaların, sertifikaların ve diğer resmi yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması için ifadelerine göre uygulanacaktır. AT Anlaşmasının 55. Maddesine ilişkin olarak, 47. Madde hizmet temini için uygulanacaktır. Bu direktif uygulandığı ölçüde, Üye Ülkelerde gerçek kişilerin eğitimi ve kabul edilme şartları gibi konularda meslek yapısı ile ilgili mevcut yasamaya ilişkin prensiplerde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez ve Konsey AT Antlaşmasının 47.(2) maddesine göre yeterli çoğunlukla hareket eder. 9

10 4. SUBSİDİARİTE VE ORANTILILIK AT Antlaşmasının Üçüncü Bölümünde insanların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı hakkındaki Başlık III bu alandaki gerekli önlemleri alması için Avrupa Topluluğuna yeterli gücü vermektedir. Bu güç AT Antlaşmasının 5. Maddesine uygun olarak kullanılmalıdır, yani eğer önerilen işin hedefleri Üye Ülkeler tarafından yeterli olacak şekilde başarılamazsa ve başarılamadığı sürece, önerilen işin büyüklüğü veya etkileri nedeniyle bunlar Topluluk tarafından daha iyi bir şekilde yapılabilir. Üstelik, Topluluğun hareketi arzu edilen hedeflerin başarılması için gerekenin ötesine geçmemelidir. Bu teklif söz konusu gerekleri karşılar Subsidiarite Eğitim sisteminin ve mesleki eğitimin içeriği ve organizasyonu AT Antlaşmasının 149 ve 150. Maddeleri uyarınca münhasıran Üye Ülkelerin kendi meseleleridir. Bunun ötesinde, Üye Ülkeler kendi ulusal bölgelerinde belirli bir mesleğe başlamak ve sürdürmek için ve söz konusu mesleğin kapsadığı aktiviteler için konulmuş olan yeterliliklerin ve diğer koşulların tespitinden sorumludurlar. Bu ulusal kurallar işçilerin serbest dolaşımının, iş kurma serbestisinin ve hizmet verme serbestisinin önündeki engelleri yükseltebilir (AT Antlaşmasının 39, 43 ve 49. Maddeleri). Bu serbestlikleri etkin kılmak için, Topluluk uluslarına, o ülkede düzenlenmiş bir mesleğin sürdürüldüğünü gösteren bakış açısı ile kendi mesleki yeterliliklerinin diğer Üye Ülkelerce tanınması için izin veren ortak kurallar koymak gereklidir. Böylesi kurallar yalnız Topluluk seviyesinde konulabilir. Bu teklifte konulan yeni kurallar subsidiarite prensiplerine uygun olarak taslak halinde hazırlanmıştır. Hizmet verme serbestisi alanında daha geniş liberalizasyonun kurulması, devlet ve özel sektör arasında mesleki platformlar vasıtası ile yakın ortaklıkların tesisi, komitoloji prosedürlerinin artan kullanımı ve yetkili devlet kuruluşlarının daha merkezi rolü bu prensibin yalnızca pratik uygulamasıdır Orantılılık Teklifte izlenen hedefin başarısının ve etkin bir şekilde uygulamasının sağlanmasının kesinlikle gerekli olduğu noktaya kadar topluluğun hareketleri hem şeklen ve hem de maddeten kısıtlanmalıdır. AT Antlaşmasının 47. Maddesine göre önerilen, direktifin yasal enstrümanı, elde edilecek olan sonuçlara göre Üye Ülkeleri bağladığı ölçüde, şeklen tercihini ve bu sonuca ulaşmanın en uygun yöntemini karşı tarafa bırakarak, bu ihtiyacı karşılar. Bunun ötesinde bu teklif, tanınma sistemini kazanılan deneyimlerin ışığında basitleştirip geliştirirken, mesleki yeterliliklerin tanınması alanındaki mevcut yasal enstrümanları sağlamlaştırır. 10

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu

AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu Sürüm 1.0 13/12/2010 Sürüm Kontrolü Belgeyi hazırlayan: Yayımlayan:

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı