ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ"

Transkript

1 Eleştirel Psikoloji Bülteni ISSN Editörler Sertan Batur Ersin Aslıtürk ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ Sayı 6 Nisan 2015 Editörden Sertan Batur DİRENİŞ, DAYANIŞMA, PSİKOLOJİ Masumiyet Eşiği nde Kanayan Noktalar Oktay İnce, Sevgi Türkmen Dayanışmayı Öğrenmek, Dayanışmaktır Athanasios Marvakis Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemleri nde Apolitik Nesil Bahar Tanyaş Gezi Direnişi ne Kitle Psikolojisi Kuramları ve Özneleşme Çerçevesinde Bir Bakış İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer, Uğur Sezer Psikologların Sınıfı: Tartışma Noktaları ve Alternatif Bir Kavrayış Baran Gürsel Vakıf Üniversitesinde Psikoloji Eğitimi Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen Soma Katliamı Sonrasında Kınık ta Oluşturulan Dayanışma Evi Deneyimi Üzerinden Psikoloji Pratiğini Yeniden Düşünmek Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen (Toplumcu Psikologlar İnsiyatifi İzmir) Parça Başı Ostim Sevgi Türkmen Erkeklik Söyleminin Sunduğu Özne Konumları: Zenne ve İki Genç Kız Filmlerinde Erkeklik Halleri Aslı Aydemir 1992 den 2006 ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği / Fahişeliğin İnşası Tuğçe Gündüz Cinsiyetsizliği Konuşmak Umut Şah Depresyon Etiyolojisinde Etnik Köken ve Arkadaşlık Örüntülerinin Etkisi Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun

2 2 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015

3 Editörden Sertan Batur Eylül 2014 tarihlerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi nde Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği nin (TODAP) girişimiyle ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED), Makine Mühendisleri Odası (MMO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve ODTÜ Mezunlar Derneği nin katkılarıyla IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden katılımcıların olduğu sempozyumun başlığı Direniş, Dayanışma, Psikoloji olarak belirlenmişti. Eleştirel Psikoloji Bülteni nin bu sayısında, IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu nda sunulan kimi çalışmalara yer verdik. Böylece ilki 2008 yılında yapılan ve her seferinde daha fazla katılımla kısa süre içinde Türkiye nin en önemli psikoloji organizasyonlarından biri haline gelen eleştirel psikoloji sempozyumlarının belgelenmesine ve yapılan tartışmaların yazılı hale getirilmesine katkımız olduk istedik. Sempozyumun konu başlığı olarak Direniş, Dayanışma, Psikoloji başlığının seçilmesi tabii ki tesadüf değildi. Hem Gezi Direnişi sırasında yaşanan direniş ve dayanışma, hem de bu dayanışma ruhunun Gezi Direnişi sonrasına taşınması, hem siyaseten, hem de bilgi üretimi sürecinde tarafsız olma iddiasındaki ana akım psikolojinin bilgisinin ve pratiğinin toplumsal yaşamla uyumunu, dönüştürücü, özgürlükçü pratiklere zemin oluşturmak bir yana, geniş kitleler tarafından hayata geçirilen pratikleri anlayıp anlayamayacağını daha fazla sorgulanır hale getirdi. Bu tarafsızlık ve nesnellik örtüsünün altında toplumsal sorunlara kayıtsız kalmak, dolayısıyla direnişe destek vermemek artık birçok psikologun kabul edebileceği bir tutum değil. Üstelik neoliberal politikaların, Bologna Süreci gibi uygulamaların sonucu olarak psikologlar hizmetler sektöründe çalışan başkaları gibi hızla esnek çalışmaya, taşerona, prekaryaya mahkûm edilirken, tarafsızlık tutumu psikologların kendi çalışma koşullarının giderek kötüleşmesine de sessiz kalmaları anlamına geliyor. ***

4 4 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Oktay İnce ve Sevgi Türkmen Gezi Direnişi sürecinde ölümün kendisine nasıl bir yer bulduğunu ve nasıl politize olduğunu anlatıyorlar. Ölenlerin bir simgeye, sıklıkla da görsel bir simgeye dönüştükleri düşünüldüğünde, İnce ve Türkmen in bu görselliğin bir dökümünü yapma gerekliliğini yerine getirdiklerini söylemek mümkün. Dayanışma ve toplumsal eylemin bir öğrenme süreci olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Athanasios Marvakis, ana akımın öğrenmeyi okul duvarlarıyla sınırlayan yaklaşımlarının ötesine geçmemiz için Selanik teki mültecilerin bir projesinden örnekler sunuyor. Gerek Tekel, gerekse Gezi direnişlerine eşlik eden büyük çaplı öğrenme süreçlerini Marvakis in önerdiği toplumsal eylemde(n) öğrenme kavramı ile tartışmak, hem eleştirel psikoloji, hem de siyasi eylem için oldukça verimli sonuçlar verebilir. Marvakis in metnini Buket Kara çevirdi. Bahar Tanyaş ın Gezi Direnişi ne katılmış olan gençlerle yapılan niteliksel bir çalışmadan hareketle hazırladığı yazısı, apolitik olduğu iddia edilen gençliğin Gezi Direnişi nde oynadığı aktif rolün anlaşılmasına yönelik önemli bir katkı niteliğinde. Apolitiklik söyleminin hangi sınırlar içinde tanımlandığı ve gençlerin kendilerinin bu söylemle nasıl ilişkilendikleri çalışmanın ana temasını oluşturuyor. İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer, Uğur Sezer in makalesi, Gezi Direnişi nde özneleşme sürecine Sigmund Freud un Kitle Psikolojisi çalışması çerçevesinde bir açıklama getiriyor. Böylece yazı Freud un çok bilinen Nevroz teorisinin yanında kısmen sönük kalmış Kitle Psikolojisi anlayışını toplumsal hareketin anlaşılması için kullanmayı öneriyor. Direniş ve dayanışma denince direnişe ve dayanışmaya katılan öznelerin toplumsal varoluşları ve sınıfsal aidiyetleri tartışmalarda önemli bir yer tutuyor. Psikologların direnişin ve dayanışmanın neresinde durdukları, durabilecekleri sorularının yanıtı aranırken psikologların sınıfsal aidiyetlerinin tartışılması önem arz ediyor. Baran Gürsel in yazısı da psikologların üst sınıfa mı, orta sınıfa mı yoksa işçi sınıfına mı ait sayılması gerektiği sorusuna yanıt ararken sınıf ve statü, üretken olan ve üretken olmayan emek, kafa emeği ve kol emeği gibi ayrımlara işaret ediyor. Alanda çalışan psikologların yanı sıra akademisyenler de psikologların çalışma hayatının neresinde olduğu ve giderek kötüleşen çalışma koşullarına karşı ne yapabilecekleri tartışmasının dışında değiller. Neoliberal dönüşümler ve özellikle vakıf üniversitelerindeki çalışma koşulları, akademisyenlere artık isteseler bile kaçabilecekleri bir fildişi kuleyi imkânsız hale getiriyor. Yudit Namer, Olga Selin Hünler ve Ekrem Düzen de vakıf üniversitelerinde psikoloji eğitimine ilişkin makalelerinde Türkiye de psikoloji eğitiminde son dönemde yaşanan gelişmeleri, vakıf üniversitelerindeki durumu ve mücadele olanaklarını tartışıyorlar. Psikologların sınıfsal kimliğine ilişkin tartışma sürerken, eleştirel psikologlar bazen psikolog kimliğiyle, bazense sadece siyasi kimlikleriyle günlük hayatta yoksul sınıfların yanında yer almaya çabalıyorlar. Özellikle iş cinayetlerinde geliştirilen dayanışmaya psikologların katılımı son dönemde ana akımın klinikleştirme-terapötikleştirme eğilimlerinin fazlasıyla ötesine geçiyor. Gerek Toplumcu Psikologlar İnisiyatifi nin Soma da gerçekleştirdikleri pratikten aktardıkları, gerekse Sevgi Türkmen in Ostim-İvedik te yaşanan iş cinayeti sonrasında yakınlarını kaybedenlerin haklarını arama mücadelesi içinde edindikleri deneyimlere dair gözlemleri, yakınları iş cinayetinde ölenlerle

5 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan nasıl aktif bir dayanışma gösterilebileceğine dair önemli bilgiler içeriyor. Bu deneyimler aynı zamanda travmatik yaşantılara karşı klinik modelin karşısında özgürleşmeci bir psikososyal destek/dayanışma anlayışının geliştirilmesi için de önemli ipuçları barındırıyor. Toplumsal cinsiyet araştırmaları eleştirel psikolojinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bülten in bu sayısında üç farklı toplumsal cinsiyet araştırması var. Umut Şah söylemsel psikolojiye dayalı odak grup görüşmelerinden edindiği sonuçlarla cinsiyetsizlik meselesini, cinsiyetsiz bir dünyanın insanlar tarafından nasıl tasavvur edildiğini araştırıyor. Toplumsal cinsiyet çalışmalarına dair diğer iki yazı da toplumsal cinsiyetin ön plana çıktığı filmlerin söylemsel analizlerine dayanıyor. Aslı Aydemir Zenne ve İki Genç Kız filmlerinde erkeklik söylemini ve bu söylemin zorladığı erkeklik konumlarını araştırırken, Tuğçe Gündüz de Düş Gezginleri ve Kader filmlerinde seks işçiliğinin ve fahişeliğin nasıl inşa edildiğini ve bu inşanın toplumsal hayattaki karşılıklarını tartışıyor. Niteliksel ve teorik çalışmaların yanı sıra, bu sayının tek niceliksel çalışması Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu ve Uğur Tosun un farklı illerde üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdikleri depresyon araştırması. Araştırmacılar bu çalışmalarında etnik köken ve arkadaşlık örüntülerinin depresyonla ilişkisini tartışıyorlar. Etnik, kültürel ve bölgesel aidiyetin depresyonla ilişkisine ilişkin Türkiye den alınmış örneklemlerle yapılan bu araştırma kültürlerarası klinik çalışmalar yapmak için çok uzağa gitmek gerekmediğini de gösteriyor. Bu sayının hazırlanmasında yine birçok kişinin emeği geçti. Bülten e gönderilen yazıların değerlendirilmesi konusunda katkılarından dolayı Ahmet Tosun, Alper Yahyagil, Aslı Aydemir, Aysel Kayaoğlu, Bahar Tanyaş, Belma Bekçi, Bilgesu Şişman, Çağatay Çoker, Canani Kaygusuz, Cemal Balcı, Ekrem Düzen, Elif Çelebi, Emrah Göker, Emre Erdoğan, Fatma Sevgili, Göklem Tekdemir, Hakan Koçak, İlkay Özküralpli, Olga Selin Hünler, Tansu Açık ve Vefa Saygın Öğütle ye teşekkür borçluyuz. Ayrıca IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu nun düzenleyicileri ve başta İpek Demirok bize ellerindeki özetleri ve özet çevirilerini ulaştırarak büyük yardımda bulundular. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizle, iyi okumalar diliyoruz.

6 Masumiyet Eşiği nde Kanayan Noktalar Oktay İnce Sevgi Türkmen Biraz içinde ölüm geçen cümleler kuracağız, kederin imgeleri, uzantıları daha güçlü içimizde, sevince nazaran. Devrimler ve direnişler, sevinçli değil kederli duygulanımların ürünü çoğu zaman, ayaklanmalar sevinçli duygulardan türemez. umut değil öfkenin eserleri. Haziran kalkışmasına, eylemler sırasında yaşanan ölümler, devletin işlediği cinayetler ve bu ölümlerin yol açtığı, insanların eyleme gücünü azaltan veya arttıran farklı duygulanım alanları üzerinden bir göz atmak istedik. Ağacın Ölümü: Başlangıç Tunca'nın taşakları Gezi Parkında ne olmuştu da ya da biz orada olmayanlar ne görmüştük de yüreklerimiz böyle tutuştu? O kitlesel öfkenin, üç ağacın kesilme ihtimalinde değil de, o üç ağaçtan biri yıkılmasın diye kepçeden önce varıp ağaca sarılan ve

7 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan bu yüzden polis tarafından taşakları tekmelenen Tunca nın, bir ağaca duyduğu sevgiyle maruz kaldığı şiddet arasındaki aralıkta patladığını fark ettik. Kırmızılı kadın imajında direniş boyunca tekrar edip duran imge, Hrant ın ve Berkin'in ölümünde yüz binleri yasa çeken aralıkta yeniden mi yokladı yüreklerimizi? İmajın Ölümü: İmge Kırmızılı Kadın gibi imgeye dönüşmek her imaja nasip değil. Fotoğraftaki anın bir duygulanımı sonsuzca tekrar edebilme, zaman içinde, her bakışta insanları etkileyebilme gücü kazanması hangi koşullarda mümkün oldu? Devrimcinin Ölümü: Sembol Ethem: yaralı nokta, kanayan, bleeding point Ferguson-Michael Kızılay-Ethem Mohamed_Bouaz-Tunus Tunus'ta kendini yakarak ayaklanmayı ateşleyen seyyar satıcı Muhammed'in eriyen bedeninin aktığı nokta, Ferguson'da polis tarafından vurularak katledilen Michael'in, Ankara'da Ethem'in, kızıl kanlarının göllendiği kaldırımlar. Bir kentte bir meydanı sonsuza kadar işaretleyen, kızıl karanfillerle durmadan kanayan, kanatan, kentlerin yaralı noktaları, Kızılay- Ferguson-Tunus...

8 8 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Duygulanım Varyasyonları / Dereceleri Yukardaki resim bir kişinin elinden çıksa da kamusal olarak, "masumiyet eşiği" açısından duygulanım derecesini, bir tür etkilenme hiyerarşisini yansıtıyor. Merkezde Berkin var, sağında Ali İsmail, solunda Ethem. Sıralama yaşlarına veya ölüm tarihlerine veya başka bir değişkene göre değil de, ölümlerinin yol açtığı duygulanım yoğunluğuna göre yapılmış. Bir direnişçinin ölümü farklı kentlerde, farklı insan topluluklarında niye farklı yoğunluklarda duygulanımlar yarattı? Mesela, Ali İsmail in ölümü Ankara da ve Hatay da farklı duygulanımlarla yaşandı. Ya da aynı direnişte, biçimleri farklı ölümler, değişen yoğunluklarda reaksiyonlara yol açtı. Vurularak, dövülerek, arabaya çarpılarak, gaz fişeğiyle, düşürülerek öldürülenlerin... Bu farklı yoğunluklardaki duygulanımlar, insanların eyleme geçme potansiyelini ve eylemin şiddetini belirleyen en önemli etkenler olduğu için bizi ilgilendiriyor. Evinde pijamasıyla dizi seyreden babayı veya gözünü, önündeki bilgisayar oyunundan kaldırmak istemediği için yemek yemeyi bile unutan y kuşağı gençliğini yerinden kaldıran ne idi. Ölenlerle kurulan özdeşlik veya zulmedene duyulan öfke nasıl tetiklendi? Hepimizin bir merakı da bu. Ulus Baker'in sanırım Spinoza'dan aktarma olarak belirttiği bir şey vardı, "Acı çeken bize benzediği ölçüde onunla özdeşleşir ve biz de onunla birlikte acı çekeriz". Bu "biz" ve "benzeme", hangi topluluğa aidiyet hissettiğimizle ilgili elbette, aynı ulustan olmakla, aynı dine mensup veya aynı mezhep, aynı cinse, aynı politik görüşe, aynı politik harekete mensubiyet, hatta aynı yaş kuşağına dâhil olmakla, aynı köy aynı kentten hem şehri bile Haziran direnişinde en önemli benzerliğimizin, aynı zulüm figürüne, Tayyib'e karşı, birbiriyle çelişen nedenlerle de olsa, duyulan "ortak öfke" olduğu malum. Ortak öfkenin oluşturduğu geçici "biz", Nemrut'un emriyle vurulup toprağa düşenlerin hepsi için de ortak bir acı yumağı oluşturdu. Yukarıdaki benzerliklerin en daraltılmışının aynı politik örgüte dahiliyet olduğunu düşünsek bile, politik hareket farklılıklarından kaynaklı duygulanım faklılıkları vardır. Misal ÖDP mensupları Ethem için Alınteri mensupları ile aynı yoğunlukta duygulanımla içinde olabilir miydi? Ethem'in kendi mücadele yoldaşlarına oranla, başka siyasi hareketler, başsağlığına gidecek komşu gibi algılayabilir Alınteri çevresini. Özellikle Berkin'in ölümü liseli gençlik üzerinde çok etkili oldu. Düzenlenmiş eylemlere katılım dışında, okullardan kendiliğinden Kızılay'a dökülen, zafer işaretiyle kurt işaretini aynı anda yapan ilk defa sokağa eyleme çıkan bir liseli

9 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan gençlik. Bununla birlikte yine Ankara'da, bu ortak acının en önemli figürlerinden Ali İsmail'in cenaze günü, Eskişehir ve Hatay'ın tersine, kısa bir yürüyüşten sonra Güvenpark'ta sakin bir basın açıklamasıyla karşılandı. Ama aynı Ankara'da, Ethem ile Berkin'in ölümünde, kitlesel katılım ve yaygın sokak çatışmaları yaşadık. Burada "duygulanım dereceleri" ile "özdeşlik dereceleri" arasında bir paralellikten söz etmemiz gerekir. Elbette Ethem'i sevenler, gerek kan bağı gerekse arkadaşlık, aşk ve yoldaşlık ilişkileri içerisinde, bu duygulanım alanının merkezini oluştururlar. Daha sonra, doğrudan tanış olmaya dayanmayan toplumsal aidiyetler, benzerlikler alanı gelir. Sevdiği ve annesi der ki "yerine ben öleydim", misal, yoldaşı der ki "ben de öleydim". Ölenin acısıyla hakiki bir özdeşleşme, kişiyi, onun öldüğü koşullara kendini maruz bırakmaya iter. ""Bunu yapmazsam onun ruhu incinir, huzur bulamam". Bu ise, sokak çatışması, gaz fişeğiyle veya polis kurşunuyla vurulma ihtimalinin içine kendini atmak anlamına gelir. Ölümlü bir olayın hakkını veren protesto, bu anlamda, bu koşullara kendini dâhil etmek, illaki ölmek değil ama, o ihtimalden kendi bedenini de geçirmekle olur. Bir direnişte düşen, toprak olan herkes için yapılan her eylem, ama her eylem, adalet gibi somut bir taleple politikleşmiş de olsa, bir tür ritüeldir, törendir. Onunla özdeşleşerek, simgesel olarak kaderine ortak oluruz. Şiilerin aşura törenlerinde yaptıkları, kendilerine eza ederek Hasan ile Hüseyin'in yaşadıklarını yeniden hatırlamak ve onlara katılmak gibi misal. O noktada devletle, yani protesto ettiğin katliamın müsebbibi ile, uzlaşma içinde yapılmış herhangi bir eylem, ölenle özdeşleşme derecesini düşürür ve eylemcinin eyleme gücünde de düşüşe yol açar, bu da eylemin etkisine negatif olarak yansır. İster iş cinayetlerinde ister devletin işlediği cinayetlerde olsun, durumun duygusal ağırlığı ile tepkinin duygusal yükü arasında bir paralellik gerekir. Bu paralelliğe, " eş-eylem-duygusu" gibi bir ad verelim. Tersi de geçerlidir. Eylemin tepkisel gücü, protestoya sebep olan durumun duygusal ağırlığını aşmış ise de, sebep-amaç/tepki orantı açısı, tepki lehine aşırı açıldığı için eyleme etkisi negatif olabilir. Bu orantıdaki, pozitif veya negatif, her türlü açılmaya da "ters-eylem-duygusu" diyelim. Bu dozun iradi ayarlama mekanizmasına, eylemin karar süreçlerine, biçimine, içeriğine karar veren elbette aklın süreçleridir. Ancak duygusal süreçler esas olarak kendiliğinden işler. Sokağa çıkanlar, çıktıklarında, zaten yaşadıkları, tanık oldukları veya duydukları olayla ilgili bir duygu yükü içindedirler. İradi olarak karar verilmiş eylemin biçimi bu duygu yüküyle örtüşür, bunu yükseltirse, "eş-eylem-duygusu"nun varmak istediğimiz sonuca etkisi güçlü olacaktır, barikatlar yıkılıp sınırlar aşılabilecektir. Tersine olduğunda, yani eylemin biçimi duygu yükünü aşağı çekerse, sonraki zamanlar için katılım ve motivasyon düşüklükleri yaşanacaktır. Ankara'daki Ali İsmail in öldürülmesinin protesto edilmesinde, ölümün ağırlığı ile eylemin biçimi -basın açıklaması- ve katılanların duygusal profilindeki düşüklüğü arasında, "ters-eylem-duygusu"nun olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Ethem ve Berkin için, Ankaralıların, "eş-eylem-duygusu" içinde sokakta olduklarını söylemekte de beis yoktur. Ama Ankara da Ali İsmail eylemindeki duygulanım düşüklüğü halinin arızi, o zamana özgü, geçici bir durum olabileceğini de göz önüne almamızda yarar var. Toplumsal duygulanımın varyasyonları her zaman bizi şaşırtabilir.

10 10 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Ölülerimiz bizden artık bir şey talep edebilme şansından dışlanmış olduklarından, adalet talebi, "sorumlular cezalandırılsın", yaşamaya devam edenlerin kendisi içindir. Ölen için adalet yoktur. Bir cezalandırma sonrasında elde edilen fiziksel, cezanın caydırıcılığıyla kurtulan yeni hayatlar, ruhsal bedelini ödettik duygusu, geride kalanlar için bir faydadır. Ölenin bizimle yaptığı varsayılmış değiş tokuş nedir, adım anılsın, kanım yerde kalmasın, yerinize öldüm, yerime siz yaşayın işte. Çatışmaların yoğunluğuyla ön plana çıkan dört kent, aynı zamanda ölümlerin kentleriydi; direnişin kalbi İstanbul, Berkin'in vurulduğu kent, Mehmet Ayvalıtaş orada öldü. Kemalist-laik cumhuriyetin başkenti Ankara, Ethem orada vuruldu. Ethem in vurulduğu nokta, anma ve gösteriler için vazgeçilmez bir adrese dönüştü. Hatay, Suriye sınırlarında mezhep savaşlarının sürdüğü kent, eylemlerin en güçlü olduğu merkezlerden birisiydi, üç şehidi vardı ve Ali İsmail'in Eskişehir'i Şehit verilen kentlerde, diğer kentlere nazaran eylemlere katılımın sayısal olarak da daha güçlü olduğu, direnişin radikalleştiği ve lokal eylem alanları yaratılarak, başka biçimlere bürünerek direnişin süreklileştiği hepimizce izlendi. Hatay'da Armutlu Mahallesi; Ankara'da Tuzluçayır, Dikmen; İstanbul'da Gazi, Okmeydanı Kalbi İstanbul Gezi Parkı olan direnişin, zincirleme reaksiyonlarla tüm ülkeye yayılmasında, toprağa düşenlerin yol açtığı "artık evde oturamam" duygusunun rolü tartışmasız. Direnişin farklı zamanlarında kaybettiğimiz gençlerden, Berkin Elvan, o henüz çocuktu, Ali İsmail ve Ethem Sarısülük'ün öldürülmesine olan toplumsal tepkinin diğerlerine nazaran daha güçlü ve sürekli olduğu gözlenebilir durumdaydı. Üçü arasında ise Berkin Elvan, neredeyse Hrant Dink'in toplumsal duyarlılığına ulaştı. Ölümlerin toplumsal tepkiyi tetiklediği zaten genel kabul görmüştür, bizim peşinden gitmek istediğimiz soru ise direnişte düşen farklı arkadaşlarımızın bizlerde neden farklı duygulanımlara, bir tür "duygulanım hiyerarşisi" ne yol açtığı sorusudur. Farklı ölümlerin yol açtığı farklı toplumsal duygulanım derecelerini tetikleyen bir kaç alt başlık açacak olsak, öncelik Masumiyet Eşiği nde olurdu. Michael Ethem Berkin Masumiyet eşiği kavramı, toplumsal konum itibariyle eylem içinde karşıtlarına en az zarar verebilir cinste, yaşta ya da durumda olmakla ilgilidir: Çocuk olmak, kadın olmak, yaşlı veya özürlü olmak. Eylemin dışında ekmek almaya giden çocuk (Berkin), kaçıyor ya da kovalanıyor (Ali İsmail). Zarar veremez konumda olmakla, maruz kaldığı zulüm (ölüm) arasındaki kapatılamayacak bir açı, yüreklerdeki adalet terazisinin bütün kefelerini boşaltan duygusal aralıktır masumiyet eşiği. Yine "Suçları yokken öldürüldüler, bunu hakkedecek hiç bir şey yapmamışlardı.." hissidir. Bu masumiyet etkenlerinden her biri, kişinin öldürülmesiyle ilgili duygulanımın artmasına, öfkenin yükselmesine, eylemelere katılımı nicel olarak arttırıp nitel olarak insanların radikalleşmesine yol açtığı söylenebilir.

11 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan Vurulma ya da öldürülme olayından sonra, devlet eğer öldürdüğünü inkar edemezse kamusal adalet terazisinin kendi kefesini doldurmak amacıyla psikolojik yalanlara gider, kirli bir psikolojik savaş başlatır, ölenin eylem fotoğrafları, örgüt üyeliği haberleri dökülür ortalığa. Devlet, bizim tersimize, "öldürdük ama o da teröristti, hak etmişti" çalışması yapar. Bizler ise öldürülen yoldaşımızın "masumiyet eşiğini" kamu vicdanında yükseltmek için kendi araçlarımızla harekete geçeriz. Ali İsmail'in dövülme, Ethem'in vurulma görüntüleri, Ekmek imgesi, çocuk imgesi, bize bu konuda destek olur. Devlet, öldürdüklerinin masumiyet eşiğini düşürmek için bizimle psikolojik savaşa girer. Ölümün Teknik Nedeni veya Biçimi İle Politize Olma Hali Politik olarak, somut bir acıyı sisteme bağlama mekanizmaları nedir, bir acı hangi durumda politikleşebilir? Polis tarafından silahla vurulmak, gaz fişeğiyle rastgele vurulmak, dövülerek öldürülmek, araba tarafından çarpılmak, çetelerce öldürülmek, hepsinin farklı toplumsal etkileri var. Eğer devlet bir ölümle ilgili "kaza" sözcüğünü telaffuz edip duruyorsa, bunun nedeni kendi cinayetlerini tanrıya havale ederek, bir kişinin başka bir kişiye karşı kişisel kusuru olmakla açıklayarak politik hale gelmesini önlemektir. "Politikleşme", bir acının sebeplerinin kişilere, tanrıya, kadere değil, içinde yaşadığımız sisteme bağlı değerlendirilmesiyle mümkün. Devlet her zaman işlediği cinayetlere, eğer inkâr edememiş veya yıkacak başka adresler bulamamışsa, "kaza" der veya o polisin kişisel kusuru, münferit ilan eder, Ethem'de olduğu gibi komik bir ceza ile katilini kurtarır, ama sebebi ve öfkeyi sistemin kendisinden uzak tutmak ister. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümü eylem sırasında bir araç çarpması sonucu gerçekleşti ve adı herkesle birlikte anılsa da çok fazla takip edilen bir ölüm olamadı. Medeni Yıldırım'ın jandarma tarafından vurulduğu eylem Gezi'nin devamı değil, bağlamı Kürt meselesi olan bir eylemdi. Medeni Yıldırım, Gezi'de ortaya çıkan "Kürtler gezi eylemini desteklemedi" zannının bir tür düzeltme göstergesi olarak, Gezi şehitleri formundaki yerini aldı. Hasan Ferit Gedik ise, direnişte epey zaman sonra Okmeydanı'nda uyuşturucu çeteleri tarafından katledildi. Öldürülmesine olan tepki, coğrafi olarak Okmeydanı/İstanbul ve politik olarak, Cephe, lokal düzeyde kaldı. Ahmet Atakan, Hatay'da bir gezi direnişçisiydi, çatıdan düşerek veya düşürülerek öldü, devlet tarafından öldürülüp öldürülmediği kamuoyu için muğlak kaldı. Ahmet Atakan'ın adını unutturmamak ağırlıkla Halkevleri nin üzerine düştü, Yine memleketi Hatay hariç, bu hareketin etkinliği oranında gündemde kaldı. Abdullah Cömert, Hatay'da gaz fişeğiyle vuruldu veya darp edilerek öldürüldü, Gezi'nin ilk şehidiydi, katilleri bulunamadı. CHP üyesiydi, memleketi Hatay dışında, adı sürekli gündemde tutulamadı. Mehmet Ayvalıtaş'ın düşük yoğunluklu ilgi odağı olmasının sebebi, eylem sırasında kasıtlı olup olmadığı bilinemeyen bir araba çarpması sonucu yaşamını yitirmesiydi. Görüntülere baktığımız zaman, karanlıkta, hızla akan otoyol trafiğinde yola fırlayan eylemciler görürüz. Bu kazanın olabilirliği hissi uyanır, ölüm üzüntü yaratmakla birlikte, öfkeye dönüşemez. Olayın bir kaza gibi görünmesi, kaza değilse bile failin bizzat devlet olmaması, bu ölümün politikleşmesinde, eyleme geçirici unsurlarında zayıflığa yol açtı. Kamusal gündemi en az meşgul eden o oldu. Çünkü kaza algısı, tepkinin devletten çok çarpıp kaçan araçtaki kişiye yönelmesine yol açar. Örgütlü grupların öfkeyi

12 12 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 devlete yoğunlaştırma çabası devlet, bu faili yakalamak ve cezalandırılmasını sağlamak yerine örtbas etmeyi yeğlediğinde daha çok artar: "Katil sen değilsen, katili yakala sen". Karanlık Bir Sokakta, Hain Bir Pusuda, Yapayalnızken Özelikle Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesinde, Ali'nin eylem içinde aktif değil eylemden kaçıyor pozisyonda olmasına rağmen bu saldırıya maruz kalması, genç (önünde koca bir hayat) ve üniversite öğrencisi (aydınlık gelecek) olmasının yanısıra, polislerin, o sokaktaki sivil ırkçıların da saldırıya katılmalarına ses etmemeleri tepkiyi arttırdı. Ali İsmail, Berkin'den sonra, ölümü en güçlü tepkiye yol açan kişi oldu. Her devlette yasal şiddet tekelini elinde bulunduran polisin, bunu aşarak kasten veya gayri ihtiyari insan öldürmesi tepkilere yol açar ama, en tabanda sıradan vatandaşın gözünde olabilir olarak karşılanabilir. Bununla birlikte eğer Polis, hiç de yetkisi ve görevi olmayan sivillerle birlikte bunu yaparsa, doğrudan siyasi ve ideolojik olarak tarafsızlığını yitirmiş, meşruiyetini kaybetmiş, halkın bir bölümünün karşısına diğer bölümün siyasi taraftarı olarak çıkmış olur ki, bu tepkiyi çoğaltan bir şeydir. Ali İsmail Korkmaz cinayeti böyle işlenmiştir. Ali İsmail, sol-liberter bir siyasi profil çiziyor, bir politik gruba taraftar değil, ama Öğrenci Kolektifleri, üniversiteli gençlik örgütlenmesi, Ali İsmail'i sahiplendi, ülke çapında katillerinin bulunması ve cezalandırılması için adalet talep eden kampanyalar yürüttüler. "Ali" isminde bir belgesel yaptılar, Ali'nin heykeli Eskişehir'e dikildi. FB taraftarları onun için, herkesin dilinde, duygusal olarak çok etkili bir tezahürat dörtlüğü yaptı. Kaybedilenin Geriye Dönük Yüceltilmesi Direnişte toprağa düşen yüceltilir. Ölümünden önceki zamanlar yeniden anlamlandırmaya tabii tutulur. Her kişinin sevilmediği, hatta nefret edildiği halleri, zaafları vardır. Bunlar silinir. O kişi hakkında yeni bir anlatı kurulur, hayatındaki negatif her şey silinirken, pozitif şeyler ise abartılarak yüceltilir. Ölümlü iken olağan görülen durumlar, ölü iken yok sayılarak veya yüceltilerek olağanlığını kaybederler. Canlı görüntüler vardır, ölüm fikri henüz uzaklarda iken anı olarak kaydedilmiş, Ethem'in metroda müzik dinlemesi, Ali İsmail'in lise yılları, Berkin halay çekerken Ali belgeselinde, Ali İsmail'in ne kadar iyi, başkalarını düşünen, toplumsal projeleri olan, karıncayı incitmeyen bir çocuk olduğu anlatılır. Negatif hallerin imajlarının zihinlerde yer bulmaması için gösterilen çaba ile pozitif hallerin yüceltilmesi, öldürülmesindeki "masumiyet eşiğini" ni yükseltmeyi de hedefler: " O, bu ölümü hak edecek bir hayat yaşamamıştı, ne kadar iyi bir insanı katlettiniz". Ölümün Görüntülenmiş Olup Olmaması Ethem vurulması, Ali İsmail'in polislerce dövülmesi aleni olarak tekrar tekrar görülebilen, gösterilebilen ölümlerdendi. Bu durum izleyen insanlarda, olayın gerçekliğine ilişkin kesin bir fikir oluşmasına yol açtı, vurulanla, dövülenle özdeşleşme tepkiyi arttırdı. Görüntünün yol açtığı, "kendi gözlerimle gördüm" etkisi, devletin bütün kirli algı operasyonlarını boşa çıkardı. Eğer tanık görüntüler olmasaydı, hukuksal olarak katillerin yargılanması daha zor olurdu evet ama,, esas olarak adaletin asıl alanında, halkın vicdanında katilleri mahkum etmek çok daha zor olurdu.

13 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan Politik Aidiyet Direnişte toprağa düşenin, bir politik harekete bağlı olması ve bunun kamuca bilinmesi, kamusal tanınırlığı veya daha anonim, halktan, sıradan olması neyi değiştirir, toplumsal duygulanım alanını daraltır mı, genişletir mi? Bu duygulanım alanını daraltabilir çünkü, örgütlü kişinin o an orda tesadüfen bulunmadığının, hep bu tür faaliyetler içinde olduğunun düşünülmesi, "su testisi su yolunda kırılmış" fikrine yol açabilir. "Biz" duygusu, öldürülen kişinin kendi aidiyet çevresine doğru geri çekilir. Berkin'in eli sapanlı fotoğrafı etrafında devletçe yapılan kirli propaganda, Berkin'in masumiyet eşiğini geri çekerek oluşan tepkiyi düşürme hedefliydi. "Bu mu ekmek almaya giden çocuk"? Elinde ekmek olan Berkin imajlarının karşısına bir anda elinde sapan olan Berkin imajları dikilir. Yiğitlik Kültü Bu çizimde, Berkin'in Ethem'in omuzlarında çizilmiş olması, iki farklı etki alanının birleşimi: "masumiyet eşiği" en yüksek olan, "15 yaşında bir fidan" olarak halkın gözünde, hem ulusal, hem uluslararası, yaşamdan koparılması en güçlü tepkiye yol açan Berkin ile "yiğitlik kültü" Ethem'in. Ethem in Vandetta biçimli maskları çıktı, diğerlerinin değil. Ethem için oluşan imge, "hiç yere canından edilmiş" kurban imgesi değil, "dövüşerek düşen devrimci", adalet savaşçısı imgesi olan: Vandethem.

14 14 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Vandethem Maskını yüzüne takarak kendi yüzünü Ethem veya Vandetta ya dönüştüren eylemci, bir an için onların kahraman ruhunun kendisine geçtiğini hissedebilir, Vandethemleşebilir. Ethem bu noktada, tam çatışmanın içindeyken, tesadüfen değil taammüden, kasten vuruldu. Toplumsal tepki ulusal çaptan çok Ankara, vurulduğu kentte yoğunlaştı, bir sembole dönüştü, kanını akıttığı nokta, bleeding point, artık eylemcilerin vazgeçilmez buluşma noktası oldu. Bıraktığı etki, masumiyetin ezilmesinden çok, dövüşerek ölünür duygusuydu. Ölümü, yaşarken yen, onun en güçlü ihtimal olduğu yerlerde, yaşamın kıyısında, barikatların en önünde ol. Meydan okumanın duygusu, savaşçının düşüşü, bir tür şahadet, feda Bir olasılık olarak ölüm var diye oradan kaçamazdım, daha fazla cesaret, ama öfkeden gelmeyen cesaret. Bir ölümün bir mekâna kattığı değer nedir? Ethem Kızılay'a kızıl kanını akıttı, Ankara'ya bir "Taksim" verdi. Ethem'in gömüldüğü yürek, yürek bir mekândır. Savaşan Ankara'nındı. Meydanlar, kişiler, nesneler, zaman, sözler ve renkler sembolleşir. Sembolleşen, zaaflarından arınmış olarak kat kat katlanmış gücüyle eyleme geri döner. Bizim yüzümüzü teslim alır ve bizi bir süreliğine kendisi kılar. O meydanda ölmek için birbirimizi ezeriz. O sözleri haykırır o renklere bürünürüz; o zaman, bizi çağırır. Sembol ölüme aittir, nasıl ölünebildiğine bakılarak nasıl yaşanabileceğini gösterir. Sembole ya da imgeye dönüşen imaj, nesne, kişi veya mekân, kaynağından, gerçekliğinden daha güçlü bir etki yapar üzerimizde. Direnişte, bizzat ölümün kendisi bir mekân bulur. Gerçekleştiği yer, Ethem in vurulduğu nokta, daha önce olduğu yer değildir artık. Üzerinde ruhsal, psikolojik bir hale vardır. Fiziki güç olarak polis tarafından kolayca kaldırılabilecek küçük bir grup eylemci, bu psikolojik barikatın ardında güvendedir. "Psikolojik barikat", bir tür dokunulmazlıktır. Ethem in vurulduğu yerde sadece birkaç yoldaşı ve ailesi nöbette değildir o gece, evinde, yarı uyanık yatan binlerce can, harekete geçme potansiyeli olarak, o noktanın görünmeyen nöbetçileridir. Bir sembole bağlanma yatkınlığımız nereden gelir, onun harekete geçirdiği şey nedir içimizde? Sembol, aynı anda hem bir yücelme hem de, sembolik haliyle, olması gerekip de gerçekte olmayanın ikame varlığı dır. Sembol, meydanda kendisini sembol bilenlerin yaşama ve mücadele azmini yükseltirken, -sevinçli duygular-, onu sevmeyenlerinkini düşürür, -kederli duygulanımlar-. O halde meydanda ne olur?

26-27-28 EYLÜL 2014, ODTÜ IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU: DİRENİŞ, DAYANIŞMA,PSİKOLOJİ

26-27-28 EYLÜL 2014, ODTÜ IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU: DİRENİŞ, DAYANIŞMA,PSİKOLOJİ 26-27-28 EYLÜL 2014, ODTÜ IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU: DİRENİŞ, DAYANIŞMA,PSİKOLOJİ 1. GÜN 26.09.2014 CUMA SAAT SALON 1: MİMARLIK AMFİSİ SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU 09:00 09:15 Açılış Konuşması

Detaylı

Masumiyet Eşiği nde Kanayan Noktalar

Masumiyet Eşiği nde Kanayan Noktalar Masumiyet Eşiği nde Kanayan Noktalar Oktay İnce Sevgi Türkmen Biraz içinde ölüm geçen cümleler kuracağız, kederin imgeleri, uzantıları daha güçlü içimizde, sevince nazaran. Devrimler ve direnişler, sevinçli

Detaylı

Dayanışmayı öğrenmek, dayanışmaktır

Dayanışmayı öğrenmek, dayanışmaktır Dayanışmayı öğrenmek, dayanışmaktır Athanasios Marvakis Selanik Aristoteles Üniversitesi Çeviri: Buket Kara Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi "La solidaridad es la ternura de los pueblos"

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ. Fahri COŞKUN Sarar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ. Fahri COŞKUN Sarar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ Fahri COŞKUN Sarar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sınıf, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yaşama alanıdır. Sınıf; sıcak, güvenli, sağlıklı, karmaşık

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Biraz düşünelim... Alışverişe gittiniz; her zaman akıllı ve anlayışlı olan oğlunuz istediği oyuncağı alamayacağınızı söylediğinizde

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Eğitim Konuları: Önyargıdan Ayrımcılığa, Ayrımcılık ve Uluslararası Hukuk, Ayrımcılık

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Nattvandring.nu nun kuruluşu

Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu, Vera Dordevic ve Janne Ludholm ün inisiyatifi ile enerji şirketi E.ON ve sigorta firması Skandia tarafından kurulan bir kuruluştur. Kuruluş, İsveç genelinde

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Amaç ve İçerik 1. Özürlü bireylerin akranlarıyla iletişimini güçlendirmek, öğrencilerimizin özürlüler ile ilgili olarak bilinç ve duyarlılık

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI

IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI GENEL TOPLAM (SPSS VERİ GİRİŞİ SONUÇLARI) Cinsiyetiniz : Bayan ( 220 ) Bay ( 181 ) Diğer ( ) Yaş grubunuz : 18-25: (297 ) 26-35: ( 81 ) 36-45

Detaylı

V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu

V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu Acil ve Afet Durumlarında İlk Yardımın Önemi Doç. Dr. Gürkan ERSOY Dokuz Eylül Hastanesi, Acil Tıp ABD, Öğretim Üyesi Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Genel Sekreteri İlk

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Ezgi İçöz, MA 24 Haziran 14 Salı Tammam Azam Inside Outside Project: Gazeteci ve fotoğrafçılar ile çalışmak Motivasyon farklılıkları ve etik Çalışma süresi

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin çevresel kökenleri Aile Özellikleri Eğitim Durumu ve Gelir Problem davranış Arkadaş seçimi Etkisiz ya da fiziksel disiplin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

Bridge building and integration in diverse societies

Bridge building and integration in diverse societies Değerli Katılımcı, Araştırmamızı desteklediğiniz ve devlet ile etnik çeşitlilik gösteren gruplar ya da diğer toplulukları (dil, din, kültür, vs. dahil!) arasındaki işbirliği hakkında pozitif örnekler bulmamızda

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Information på turkiska DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı