BENIGN PROSTAT. Oelke (ba kan), li izatos, mberton, ra as, adersbacher, ichel, ordling, Rio a anz, de la Rosette

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENIGN PROSTAT. Oelke (ba kan), li izatos, mberton, ra as, adersbacher, ichel, ordling, Rio a anz, de la Rosette"

Transkript

1 BENIGN PROSTAT (Metin güncelleme Mart 2005) Oelke (bakan), liizatos, mberton, raas, adersbacher, ichel, ordling, Rioa anz, de la Rosette Temel bilgiler Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde benign prostat büyümesine (BPB), benign prostat obstruksiyonuna (BPO) eeya alt üriner sistem semptomlarna () yol aabilen erkeklerde en sk rastlanan benign hastalklardan birisidir yan üzerindeki erkeklerin yaklak %3 unda rahatsz edici ortaya kar tiyoloi multiaktryeldir e ya, P e prostat hacmi hastalk gelimesi ile ilikili gerek aktrlerdir Bu zgül risk aktrlerine dayanarak progresyon riski artm e erken teda- i balanmasnn uygun olaca bir hasta grubu saptanabilir BPH tedaisi iin cerrahi gereksinim ya e balangtaki klinik semptomlarn derecesine gre art gsterir okturi e idrar akm gücündeki deiikliklerin en ngrdürücü semptomlar olduu saptanmtr Bu neriler, BPH d nedenleri bakmndan nemli risk altnda bulunmayan yan üzerindeki erkekler iin geerlidir zamanl nroloik hastalklar olanlar, yalar gen 84 Benign Prostat Hiperplazisi

2 olanlar daha önce alt üriner sistem enfeksiyonu veya cerrahi öyküsü bulunanlar iin daha ayrntl tetkikler yaplmaldr BPH nn doru ve erken tansnn konulmas tedavi sonucunun daha iyi olmasn ve tedavi seiminin önceden belirlenmesini salar an testleri ü snfa ayrlr (ablo ) 1. Önerilen: Kantlar bu testlerin kullanlmasn desteklemektedir ve bu nedenle BPH bulunan tüm hastalarda bu testler yaplmaldr bbi öykü BPH dndaki nedenlerini saptamak iin öykü alnmaldr emptom skorlar edavi belirlemeye ve yant monitorize etmeye katkda bulunduu iin semptom deerlendirmesi yaplmaldr ünya apndaki yaygnl ve kullanlabilirliinden dolay P anketi önerilmektedir izik muayene Parmakla rektal muayene (PR) ve temel nöroloik muayene en az asgari gerekliliklerdir PR ile prostat boyutu tahmin edilebilir ve dier prostat patoloilerini saptayabilir Prostata-spesifik antien (P) Prostat kanseri tansnn yan sra (prostat hacminin yardmc bir parametresi olarak) akut üriner retansiyon riski ve prostat cerrahisine olan gereksinimi deerlendirmek üzere kullanlabilir Kreatinin ölümü BPH üst üriner sistem dilatasyonuna ve böbrek yetersizliine neden olabilir, ancak gemite bu risklerin olduundan fazla sanld görülmektedir st üriner sistem fonksiyonunu deerlendirmek iin kreatinin ölümü veya alternatif olarak ultrasonografik böbrek muayenesi en az gereklilik testleridir drar tahlili BPH dndaki nedenlerinin (örn, üriner sistem infeksiyonu veya mesane kanseri) ayrc tans yaplmaldr Benign Prostat Hiperplazisi 85

3 drar akm ölümü normal iemeyi saptar eterli bilgi elde edebilmek iin m idrar hacminde iki ya da daha fazla akm elde edilmesi önerilmektedir eme sonras rezidüel idrar, mesane disfonksiyonunu gösterir ercihen ultrason ile iki ya da daha fazla ölüm yaplmaldr Büyük miktarda rezidüel idrar (2 m), tedavinin daha olumsuz ekilde sonulanacan öngördürür 2. stee bal: Bu tetkikler tan ve ilk deerlendirme iin gerekli deildir ama karar-verme sürecinde yardmc olabilir Basn-akm almas esane k obstruksiyonu ve yetersiz detrusor kontraktilitesi arasnda ayrm yapabilecek tek testtir ve baz durumlarda cerrahiden önce yaplmaldr - yineleyen idrar akm hz ölümlerinde ieme hacmi m - erbest idrar akm ölümünde ma ms - ya erkeklerde varl - ieme sonras rezidüel idrar 3 m - nöroenik mesane disfonksiyonundan kuku duyulmas - radikal pelvik cerrahiden sonra - baarsz invaziv BPH tedavisinden sonra ndoskopi retro-sistoskopi (minimal-invaziv) cerrahiden önce prostatn eklini ve boyutunu deerlendirmek üzere önerilmektedir ünkü bu parametrelerin tedavi yönteminin seimi üzerinde etkisi vardr k olarak, hematüri, üretra darl, mesane kanseri veya alt üriner sistem cerrahisi öyküsü olan erkeklerde dier patoloilerinin ayrc tans iin de üretro-sistoskopi gereklidir riner sistem görüntüleme Kreatinin ölümü yapl- 86 Benign Prostat Hiperplazisi

4 mam tüm erkeklerde tercihen ultrason ile yaplmaldr ltrasonik görüntüleme üst üriner sistem dilatasyonunun saptanmasnn yan sra böbrek tümörlerinin tannmasn, mesanenin deerlendirilmesini ve prostat hacminin ölülmesi ile birlikte ieme sonras rezidüel idrarn deerlendirilmesini salar inimal invaziv tedaviden önce cerrahinin seimi (P, RP veya ak prostatektomi) ya da 5-redüktaz inhibitörleri ile tedaviden önce prostat boyutu ve eklinin belirlenmesi iin transabdominal veya transrektal (tercih edilen yöntem) ultrason yaplmaldr eme günlükleri eme skl ve hacmi ile ilgili obektif bilgi salamak iin, genellikle 2 saatlik ieme günlüü yeterlidir 3. Önerilmeyen: adaki testlerin standart BPH hastada tansal tetkiklerde kullanlmasn destekleyecek kant yoktur ekskretuar ürografi, dolum sistometrisi, retrograd üretrografi, bilgisayarl tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme edavinin amac BPH ile ilikili komplikasyonlar önlemenin yan sra ve hastann yaam kalitesini iyiletirmektir 1. özlemleyerek beklemek (B): Hafif semptomlar olan veya yaam kalitesi üzerinde etkisi ok az olan ya da orta ar semptomatik hastalarda önerilmektedir B nin uygun hale getirilmesi iin güven verme, eitim, periyodik monitorizasyon ve yaam tarz deiiklikleri önerilmektedir 2. Medikal tedavi: blokerler orta-ar bulunan hastalarda tedavi se- eneidir üm -blokerlerinin (alfuzosin, doksazosin, Benign Prostat Hiperplazisi 87

5 tamsulosin, terazosin) klinik yan etki profilleri benzerdir ancak yan etki profili alfuzosin ve tamsulosin lehinedir 5 redüktaz inhibitörleri (finasterid veya dutasterid) ortaar ve prostat büyümesi (3- m) olan hastalar iin tedavi seeneidir Her iki ila da prostat hacmini %2-3 azaltmaktadr ve klinik etkinlikleri benzerdir 5 redüktaz inhibitörleri BPH progresyonunu önleyebilir zel sorunlar (uzun dönemli ila kullanm, yan etkiler, maliyetler, prostat kanseri) hasta ile tartlmaldr Bir -blokerin bir 5 redüktaz inhibitörü ile kombinasyon tedavisinin bu iki etken madde ile uygulanan monoterapiye göre daha yararl ve kalc olduu görülmektedir Kombinasyon tedavisi ile ilgili veriler finasterid ve doksazosinin analiz edildii OP almasnn sonular ile snrldr BPH hastalarnda tedavisi iin bitki ekstreleri henüz önerilememektedir Bu ilalar daha ileri almalar balamnda uzun süreli randomize, plasebo kontrollü almalarda deerlendirilmelidir 3. errahi tedavi: Birinci basamak cerrahi seenekleri 3 m olan ve orta lobu bulunmayan prostatlar iin transüretral prostat insizyonu (P), prostat 3- m olanlarda transüretral prostat rezeksiyonu (RP), ve m olanlarda ak prostatektomidir adaki hastalarda cerrahi tedavi se- ilmelidir - medikal tedaviden sonra iyilemeyen hastalar - medikal tedavi istemeyen ama aktif tedavi talep eden hastalar - tedavi iin gülü endikasyon bulunan hastalar (refrakter üriner retansiyon, BPH ya bal böbrek ye- 88 Benign Prostat Hiperplazisi

6 tersizlii, mesane talar, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu, 5 redüktaz inhibitörlerine refrakter yineleyen hematüri) ransüretral elektrovaporizasyon (P) özellikle küük prostat olan yüksek riskli hastalarda RP a alternatiftir azer tedavileri (P, veya Holmium lazer rezeksiyonu gibi) genellikle invaziv BPH tedavisi gerektiren yüksek riskli hastalarda endikedir Holmium lazer rezeksiyonu anatomik konfigürasyondan bamsz olarak RP a ve ak prostatetktomiye alternatiftir ransüretral mikrodalga termoterapi () artk ilaca yant vermeyen veya uzun süreli ila almak istemeyen hastalarda cerrahiden kanmak iin kullanlr ayrca tekrarlayan üriner retansiyonu bulunan yüksek riskli hastalar iin de uygundur Prostatn transüretral ine ile ablasyonu () genel durumu cerrahiye uygun olmayan yüksek riskli hastalarda endikedir 4. rostatik stentler: alnzca tekrarlayan üriner retansiyonu olan yüksek riskli hastalarda ve dier cerrahiye uygun olmayan hastalarda sondaya alternatif olarak endikedir nkrustasyon, üriner sistem infeksiyonu veya kronik ar gibi komplikasyonlar sklkla ortaya kmaktadr 5. eni elien teknikler: üksek younluklu odakl ultrason (H), prostat kemoablasyonu, su ile indüklenen termoterapi () ve serum fizyoloik ortamnda plazma enerisi (PlasmaKinetic) yalnzca klinik almalarda kullanlmaldr 6. ereksiz yöntemler: Balonla dilatasyon ve transrektal/transüretral hipertermi artk BPH tedavisi iin önerilmemektedir Benign Prostat Hiperplazisi 89

7 BPH tedavisi alan tüm hastalarn takip edilmesi gereklidir (B dahil) zlem plan, uygulanan tedavi tipine baldr ablo 2 takibin zamanlamasyla ilgili bir öneri olarak kullanlabilir Önerilen Opsiyonel Önerilmeyen 90 Benign Prostat Hiperplazisi

8 Benign Prostat Hiperplazisi 91

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler,. Hughes, E.. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams Eur Urol 2004;46(6):681-9 Eur Urol 2010;57(1):35-48 Kronik (persistan olarak da bilinir)

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER% T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Klinii ef.v:op.dr.gürkan YETK%N TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lale Öktem hastanemizde çalışmaya başladı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lale Öktem hastanemizde çalışmaya başladı. Sayı: Haziran 2013 BAŞKANIN MESAJI Bahçemizin güzel çiçekleri arasında çayımızı yudumlarken Haliç in mavi sularını hep birlikte seyrediyoruz. Gelişmelerden, yeniliklerden olabildiğince hızla sizleri haberdar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu KISA R N B LG S 1. BE ER TIBB R N N ADI STABLON 12.5 mg kapl tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu Yard "mc " maddeler : Yarmc maddeler için baknz 6.1. 3.

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri

LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri TANIM FZYOPATOLOJ Alt özofageal sfinkter Özofageal asit klirensi Özofagus mukozas$n$n epiteliyal direnci Üst özofageal sfinkter Tükrük salg$s$ Gastroduodenal fonksiyonlar$n etkisi LARENGOFARENGEAL REFLÜ

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

RENAL LEZYONLARIN KARAKTERZASYONUNDA DFFÜZYON AIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME

RENAL LEZYONLARIN KARAKTERZASYONUNDA DFFÜZYON AIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 1. RADYOLOJ KLN ef: Doç. Dr. Muzaffer BAAK RENAL LEZYONLARIN KARAKTERZASYONUNDA DFFÜZYON AIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanl/k Tezi Dr. Arzu Adalet

Detaylı

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur.

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur. EP DERMOL Z S BÜLLOZA (Türkçe) EP DERMOLYSIS BULLOSA (T p dilinde) EB (k saltma) Epidermolizis bülloza (Epidermolysis bullosa (EB)) deride ve mukozalarda (a z içi, genital alan, anal bölge, göz, burun,

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan Endoüroloji Bülteni 2013;6:77-82 DOI: 10.5350/ENDO2013060201 DERLEMELER Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi? Ali Ersin Zümrütbaş 1, Yusuf Özlülerden 1, Ömer Levent Tuncay 1 1 Pamukkale

Detaylı

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i ve s k sorulan sorular ve yan tlar Barsak Hastal klar Derne i www.ibhd.org.tr ÖNSÖZ Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Aile kurmayı planlayan bu genç hastalar,

Detaylı