TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş."

Transkript

1 FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin bir post sinaptik alfa 1 -reseptör blokörüdür. Çalışmalar alfa 1 -reseptör blokajının antihipertansif etkisinin yanısıra selim prostat hiperplazisi (BPH) gibi kronik, obstruktif mesane boşalması sorunlarında idrar akımını düzelttiğini göstermiştir. BPH semptomları prostatın büyümesinden kaynaklandığı gibi, prostat ve mesane çıkısı kaslarının tonusunun artmasından kaynaklanabilir ve alfa 1 -reseptörlerinin düzenleyici etkisi burada işe yarar. İnsandaki prostat dokusunun fenilefrinle uyarılan kontraksiyonları terazosinin alfa 1 -reseptörlerini bloke edici etkisi ile in vitro olarak engellenmiştir. Terazosinin yararlı etkisi son dozdan 24 saat sonra bile görülür, böylece terazosinin günde bir kez alınması yeterlidir. Terazosin tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra şikayetlerde azalma ve daha sonra idrar akımı hızında artış görülür. Farmakokinetik Özellikler: Emilim: Terazosin oral alım sonrasında hızlıca ve neredeyse tamamı emilir. Oral biyoyararlanımı %78-96 dir. Biyoyararlanımı besinlerden çok fazla etkilenmez. Oral alım sonrası maksimal plazma konsantrasyonlarına ½-1½ saatte ulaşılır. Dağılım: Maddenin yaklaşık %90-94 ü plazma proteinlerine bağlanır. Metabolizma: Terazosin esas olarak karaciğerde amid bağının hidrolizasyonuyla, O-demetilasyonla ve daha az oranda piperazin halkasının yarılması ve N-desalkilizasyonla metabolize edilir. 7 farklı metaboliti gösterilmiştir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 1/12

2 Eliminasyon: Genel olarak alınan dozun yaklaşık %40 ı idrarla ve %60 ı feçesle atılır. Etken maddenin yaklaşık %10 u idrarla ve %20 si feçesle hiç değişmeden atılır. Kalanı metabolitler olarak elimine olur. Eliminasyon yarı ömrü 8-14 saat arasındadır. Azalmış böbrek fonksiyonu durumunda terazosinin eliminasyonu çok az etkilenir. Diyalizle temizlenebilme ve zorlu diürez Terazosin plazma proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle belirli bir temizlenme beklenmez. Fonksiyonel olarak anefrik hastalarda diyalizle maddenin yaklaşık %7-10 u atılır. Biyoyararlanım 1999 da 24 denekle (yaş ortalamaları 28.6 yıl) yapılan bir biyoyararlanım çalışmasında günde bir kez verilen 5 mg terazosin ve 5 mg referans preparatı karşılaştırılmıştır: Ortalama ve uç değer bilgileri : Test preparatı Referans preparatı maksimal plazmakonsantrasyonu (C maks ), ng/ml Maksimal plazma konsantrasyonuna ulaşılan zaman (t maks ), saat Konsantrasyon-zaman-eğrisi altındaki alan, ng/ml sa 91,8 ± 22,3 93,8 ± 26,6 1,35 ± 0,78 1,49 ± 0, ,0 ± 311,7 1177,5 ± 333,1 ENDiKASYONLAR Teranar, benign prostat hiperplazisinin (BPH) semptomatik tedavisinde endikedir. Teranar tedavisiyle, üriner akışta artış ve BPH semptomlarında iyileşme sağlanır. Teranar ayrıca hipertansiyon tedavisinde de endikedir. Teranar, tek başına ya da diüretikler ya da beta adrenerjik bloker ajanlar gibi diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLAR Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 2/12

3 Teranar terazosinin etken maddesine ya da diğer kinazolinlere (örn. Prazosin, Doksazosin) ya da içerikteki yardımcı maddelerin birine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Miksiyon senkopu öyküsü olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Teranar tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Senkop ve ilk doz etkisi: Teranar, diğer alfa adrenerjik bloke edici ajanlar gibi, tedavinin ilk ya da ilk birkaç dozu ile kan basıncında belirgin düşüşe, özellikle postural hipotansiyona ve senkopa neden olabilir. Benzer etkinin, tedavi birkaç gün kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa da görülmesi beklenir. Diğer alfa adrenerjik blokaj yapan ilaçların hızlı doz artışları ile ya da bir başka antihipertansif ilacın ilavesiyle de senkop bildirilmiştir. Bazen senkop görülmesinden önce, kalp atım hızının dakikada vuruş olduğu şiddetli supraventriküler taşikardi görülse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca postural hipotansiyon semptomlarına hemodilüsyon katkısının olasılığı da düşünülmelidir. Senkop ya da aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman yatarken verilen 1 mg Teranar dozu ile başlamalıdır. Başlangıç tedavisinde 2 mg, 5 mg ve 10 mg dozlar endike değildir. Sonrasında doz yavaş yavaş Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde önerildiği gibi arttırılmalıdır ve antihipertansif ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır. Hastalar tedavinin başlangıcında görülebilecek senkop sonucu yaralanmaya neden olabilecek durumlardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Eğer senkop ortaya çıkarsa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Teranar ın ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa bir süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk yedi günü risk daha fazladır; ama tüm zaman aralıklarında söz konusudur. Özellikle ilk doz alındıktan sonra ("1. dozun etkisi") ya da doz arttırıldığında, özellikle ayakta dururken ya da pozisyon değiştirirken kan basıncı fazlaca düşebilir. Bu durumlarda halsizlik, baş dönmesi ya da çok nadir olarak muhtemelen supraventriküler taşikardinin neden olacağı şuur kaybı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. İlacın tedaviye iki gün ya da daha uzun süre ara verilmesinden sonra alınmasında da bu tip yakınmalar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu rahatsızlıklar normalde yalnızca kısa bir süre devam eder ve Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 3/12

4 tedavi süresince çoğunlukla bir daha ortaya çıkmaz. Bu tip yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı önerilenden daha yüksek başlangıç dozlarında daha yüksek olduğundan doz talimatlarına dikkatle uyulması önerilir. Doz artırımından ya da ilacın kesilmesi ve yeniden alınmasından sonra ani pozisyon değişikliklerinden ve uzun süre ayakta durmaktan kaçınılmalıdır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir. Priapizm: Terazosin ve diğer alfa agonistlerle nadiren priapizm görülmüştür. Hasta ortostatik disregülasyonun ya da priapizmin ortaya çıkabileceğinden haberdar olmalıdır ve bu durumlar için önerilen tedbirlere uymalıdır. Hasta özellikle priapizm ortaya çıkarsa hemen hekime başvurması gerektiği, aksi takdirde kalıcı erektil disfonksiyon oluşabileceği konusunda uyarılmadır. Prostat kanseri: Prostat kanseri ve BPH aynı semptomları gösterebilir. Bu iki hastalık sıklıkla aynı anda bulunabilir. Bu nedenle BPH olduğu düşünülen hastalar Teranar tedavisinden önce prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir. Ortostatik hipotansiyon: Senkop Teranar tabletlerin en şiddetli ortostatik yan etkisi olduğu halde, kan basıncının düşmesine bağlı baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın görülebilmektedir. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır. Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı ve ilk dozdan sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar görüldüğünde, bu semptomlar her zaman ortostatik olmasa da, hastalara oturmaları veya sırt üstü yatmaları ve oturur durumdan doğrulurken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz düzenlemesinin yapılabilmesi için bunlar doktora bildirilmelidir. Diğer antihipertansiflerle kombinasyon: Kan basıncının aşırı düşebileceği tehlikesi nedeniyle terazosinin ve tiyazid diüretiklerin ya da diğer antihipertansif ilaçların eş zamanlı kullanımı dikkat gerektirir. Terazosin terapisi sırasında bir tiyazid diüretiği ya da başka bir antihipertansif ilaç eklenecekse, terazosin dozu azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir; yeni bir doz ayarlaması yapılması gerekir. Antihipertansif kullanan kişilere terazosin başlanacaksa, terazosin tedavisine başlanmadan önce antihipertansif dozu azaltılır ve yeniden doz ayarlaması yapılır. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 4/12

5 Vazodilatatör etkisinden dolayı terazosin kullanımına aşağıdaki başlıca durumlarda dikkatle başlanmalıdır: Aort ya da mitral kapak stenozu nedenli akciğer ödemi Yüksek debili kalp yetmezliği Akciğer embolisi ya da hidroperikard nedenli sağ kalp yetmezliği Düşük dolum basınçlı sol kalp yetmezliği. Ağır koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan basıncının çok fazla ya da çok hızlı düşmesi angina pektoris yakınmasının kötüleşmesine neden olabilir. Galaktoz intoleransı, laktoz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender herediter bozukluklarda bu ilacın kullanılması önerilmemektedir. Aynı zamanda üst idrar yollarında staz olan, kronik idrar yolu enfeksiyonu ya da mesane taşı olduğu bilinen benign prostat hiperplazisi hastalarında terazosin tedavisi önerilmez. Terazosin idrar kesesi inkontinansı, anürisi ve ileri derecede böbrek bozukluğu olan hastalara başlanmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Terazosin karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara özellikle dikkatle verilmelidir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda terazosin kullanımı ile ilgili klinik bilgi olmadığından, ilaç bu tip hastalara önerilmez. Karaciğer metabolizmasını etkileyebilen (simetidin gibi) ilaçlarla eş zamanlı kullanımda dikkatli olunmalıdır. Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematokrit, hemoglobin, beyaz kan hücreleri total protein ve albumin değerlerinde küçük ancak anlamlı düşüşler olmuştur. Bu bulgular hemodilüsyon ihtimalini düşündürür. Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi: C Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 5/12

6 Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır ve terazosinin gebelikte güvenliği kanıtlanmamıştır. Potansiyel yararların anne ve fetus üzerinde oluşabilecek potansiyel risklerden daha fazla olduğu durumlar haricinde, Teranar ın gebelikte kullanılması önerilmez. Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelere Teranar verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri: Teranar tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Kişisel olarak görülebilecek farklı yan etkiler nedeniyle reaksiyon zamanı etkilenebilir ve trafiğe aktif katılım, makine kullanımı ya da iş sırasında tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar daha çok tedavinin başlangıcında, doz yükseltildiğinde ve alkolle alınma gibi preparatın değişime uğradığı durumlarda ortaya çıkar. Hasta yan etkilerin kan basıncının düşmesi ile ilişkili ortaya çıkabileceği ve hangi durumlarda özellikle oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. İlk dozun alınmasından ve dozun arttırılmasından sonraki 12 saat süresince hasta trafiğe aktif olarak katılmamalı ve tehlikeli işlerde çalışmamalıdır. YAN ETKiLER/ADVERS ETKiLER Tedavinin başlangıcında, bir yüksek doza geçildiğinde ya da tedaviye kısa süre ara verildikten sonra yeniden başlandığında belirgin kan basıncı düşüşü gelişebilir. Diğer alfa reseptör blokörleri gibi terazosin de senkopa yol açabilir. Bu genellikle tabletin alınmasından sonraki dakika arasında meydana gelir. Yüksek tansiyonla ilgili klinik çalışmalarda senkop nöbetlerinin yaklaşık %1 oranında geliştiği bildirilmiştir. Yan etkiler genellikle geçicidir ve hafif ya da ılımlıdır; fakat bazen tedavinin durdurulmasını gerektirecek kadar ciddi olabilmektedir. Yan etkilerin görülme sıklıkları şöyle listelendirilmektedir: Yaygın: Tedavi edilenlerin 10 da 1 inden az ama 100 de 1 inden fazla Yaygın olmayan: Tedavi edilenlerin 100 de 1 inden az ama 1000 de 1 inden fazla Seyrek: Tedavi edilenlerin 1000 de 1 inden az ama de 1 inden fazla, yani çok az sayıda vaka Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 6/12

7 Benign Prostatik Hiperplazi Genel olarak vücut: Yaygın : Güçsüzlük hissi, flu sendromu Yaygın olmayan: Baş ağrısı, ödem, kilo alımı, senkop Kalp, dolaşım sistemi: Yaygın : Postural hipotansiyon, göğüs ağrısı, palpitasyon Yaygın olmayan: Taşikardi Seyrek : Atriyal flatter Sindirim sistemi: Yaygın : Bulantı Solunum yolları: Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, rinit, burun kanaması Ürojenital sistem: Yaygın : İmpotans, anormal ejekülasyon (örn, hematospermi), idrar yolu enfeksiyonu Yaygın olmayan: Miktürasyon sorunları, priapizm, libido azalması Sinir sistemi: Yaygın : Baş dönmesi, samnolans, idrak ve ruh hali sorunları Özel duyu: Yaygın olmayan: Göz tembelliği, bulanık görme (renk seçme bozukluğu/sisli görme) Aşırı hassasiyet reaksiyonları: Seyrek : Anaflaktik reaksiyon Kan: Seyrek: Trombositopeni Diğer: Herni oluşumu bildirilmiştir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 7/12

8 Hipertansiyon Genel olarak vücut: Yaygın : Güçsüzlük hissi, baş ağrısı Yaygın olmayan: Sırt ağrısı Kalp, dolaşım sistemi: Yaygın : Palpitasyon Yaygın olmayan: Postural hipotansiyon, taşikardi Metabolik ve beslenme bozuklukları Yaygın : Periferal ödem Seyrek : Ödem, kilo alımı Sindirim sistemi: Yaygın : Bulantı Yaygın olmayan: Kabızlık, diyare, kusma Solunum yolları: Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, sinüzit Sinir sistemi: Yaygın : Sersemleme Yaygın olmayan: Sinirlilik, parestezi Seyrek : Depresyon, libido azalması Terazosin alımı ile nedensel bir ilişkisi olmadığı düşünülen, ama klinik çalışmalarda ya da piyasaya sürüldükten sonra görülen yan etkiler aşağıda verilmiştir: Tüm vücut: Göğüs ağrısı, yüz ödemi, ateş, karın ağrısı, boyun ve omuz ağrısı; kardiyovasküler sistem: damar genişlemesi, aritmi; Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, kusma; Metabolik/beslenme bozuklukları: gut; Kas-iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, kas ağrısı; Sinir sistemi: anksiyete, uykusuzluk; Solunum sistemi: bronşit, soğuk algınlğı, epitaksi, grip benzeri belirtiler, faranjit, öksürük artışı, rinit; Cilt: kaşıntı, kızarıklık, terleme; Özel duyu: abnormal görüş, konjonktivit, kulak çınlaması; Ürogenital sistem: sık idrara çıkma, üriner sistem enfeksiyonu, idrar kaçırma. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 8/12

9 Kontrollu çalışmalarda hemodilüsyon nedeniyle hematokrit, hemoglobin, lökosit, total protein ve albümin gibi bazı kan değerlerinin düşük görünebileceği bildirilmiştir. 24 aydan uzun terazosin tedavisinin prostata özgü antijen (PSA) değerlerine önemli bir etkisi görülmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. ilaç ETKiLEŞiMLERI VE DiGER ETKILEŞMELER Benign Prostat Hiperplazisi: Terazosinle birlikte ADE-inhibitörleri ya da diüretik tedavisi alan hastalarda başdönmesi ve diğer yan etkilerin diğer hastalara göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda kan basıncının aşırı düşebilme tehlikesi nedeniyle kan basıncını etkileyen (örn., ADE-inhibitörleri, beta reseptör blokörleri, kalsiyum antagonistleri (verapamil), diüretikler) ilaçların eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer alfa reseptör blokerleri ile kombinasyon önerilmemektedir. Hipertansiyon: Hipertansiyonlu hastalarda terazosin diüretiklere ve birçok beta-adrenerjik blokerlere ilave edildiğinde beklenmeyen herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Belirgin hipotansiyondan kaçınmak için antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. Bir diüretik ya da antihipertansif ilavesinde dozun azaltılması gerekebilir. KULLANIM ŞEKLI VE DOZU Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, aşağıdaki doz önerileri geçerlidir: Tedaviye en düşük dozla başlanmalıdır ve etkili doza kadar aşağıdaki doz şemasına göre doz yavaşca artırılmalıdır. Özellikle hipertansiyon tedavisinde, doz ve doz aralığı hastanın kan basıncına göre ayarlanmalıdır. Bir doz basamağındaki ilk Teranar tablet gece yatmadan önce alınmalıdır. Aynı doz basamağındaki tüm diğer tabletler sabah ya da akşam alınabilir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 9/12

10 Benign prostat hipeplazisi: Tablo 1: BPH de etkili doza ulaşmada dozun artırılma şeması Doz artırma basamakları 1. basamak (1.-7. gün) 2. basamak ( gün) Günlük terazosin dozu Ürodinamik etkinin sağlanmasında bir sonraki yüksek doza çıkmadan önce doz basamağında kalınması gereken en az zaman 1 mg 7 gün 2 mg 14 gün Her doz basamağına geçildiğinde geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Yan etkiler geçmezse, dozun yeniden azaltılması gerekebilir. Terapötik etkinlik genellikle günde 2-5 mg alınması ile ortaya çıkar. İstenen etki elde edilinceye kadar doz yavaş yavaş arttırılmalıdır. Dozun günde 10 mg dan fazlaya çıkarılması semptomlarda daha fazla bir düzelme sağlamayacaktır. Yakınmaların düzelmesi için tedavinin başlanmasından sonra en az iki hafta geçmesi gerektiği göz önüne alınmalıdır. Hipertansiyon: Başlangıç dozu tüm hastalar için 1 mg ve bu doz aşılmamalıdır. Sonraki doz, istenen kan basıncına göre yavaş arttırılabilir. Genellikle önerilen doz günde 1 defa 1 5 mg dır. Kan basıncı, doz aralığı boyunca kontrolünün sağlandığından emin olunması için izlenmelidir. Teranar ve diğer kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla aynı zamanda kullanılacaksa, yukarıdaki doz önerileri ancak diğer ilaçların dozunun azaltılması ya da bu ilaçların kesilmesi halinde geçerli olacaktır. Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar önerilen dozlarda önemli bir değişiklik gerekmediğini göstermektedir. Yine de bu hastalarda mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır ve doz artırılması tam bir gözetim altında yapılmalıdır. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 10/12

11 Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalarda, terazosin in büyük oranda karaciğerle atılması nedeniyle, Teranar dikkatle kullanılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Çocuklarda kullanım: Teranar çocuklarda endike değildir. Kullanım şekli ve süresi Tabletler yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır (örn. bir bardak su). Tedavinin süresine tedavi eden hekim karar verir. Terazosin tedavisi uzun süreli bir tedavidir ve ancak hekim tarafından gerekli görülürse kesilmelidir. Tedaviye iki gün kadar ara verilmişse doz yine günde 1 mg dan başlanarak yavaş yavaş arttırılır ve ilk doz gece yatmadan önce alınır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Teranar doz aşımı genellikle senkopla ilişkili durumlarda hipotansiyona neden olur. Doz aşımı nedeniyle oluşan hipotansiyonda ilk planda kardiyovasküler sistem stabilize edilmelidir. Kan basıncının ve kalp hızının normale döndürülmesi için hasta sırt üstü ve başı aşağıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Ciddi hipotansiyonda plazma genişleticiler ve vazopressörler kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonları izlenmelidir ve korunmalıdır. Terazosin plazmada proteinlere bağlı dolaştığından, doz aşımı tedavisinde diyalizin yararı olmaz. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 11/12

12 SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyecekleri, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız. TiCARi TAKDiM ŞEKLI ve AMBALAJ MUHTEVASI Terenar 2 mg tablet, 30 tablet, blisterlerde PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ Terenar Tedaviye Başlama Seti ; 1 kutuda 10 adet 2 mg lık ve 10 adet 5 mg lık tablet, blisterlerde Terenar 5 mg Tablet ; 14 ve 30 tablet, blisterlerde RUHSAT SAHİBİ DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınevler Mah. Sanayi Cad Küçükyalı-İSTANBUL RUHSAT TARiH VE NUMARASI /10 İMAL YERİ APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 12/12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet FORMÜLÜ Suda dağılabilen her tablet, aktif madde olarak 500 mg deferasiroks içerir. Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELLEACNELLE draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Siproteron asetat Etinilestradiol 2 mg 0.035 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı