TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş."

Transkript

1 FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin bir post sinaptik alfa 1 -reseptör blokörüdür. Çalışmalar alfa 1 -reseptör blokajının antihipertansif etkisinin yanısıra selim prostat hiperplazisi (BPH) gibi kronik, obstruktif mesane boşalması sorunlarında idrar akımını düzelttiğini göstermiştir. BPH semptomları prostatın büyümesinden kaynaklandığı gibi, prostat ve mesane çıkısı kaslarının tonusunun artmasından kaynaklanabilir ve alfa 1 -reseptörlerinin düzenleyici etkisi burada işe yarar. İnsandaki prostat dokusunun fenilefrinle uyarılan kontraksiyonları terazosinin alfa 1 -reseptörlerini bloke edici etkisi ile in vitro olarak engellenmiştir. Terazosinin yararlı etkisi son dozdan 24 saat sonra bile görülür, böylece terazosinin günde bir kez alınması yeterlidir. Terazosin tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra şikayetlerde azalma ve daha sonra idrar akımı hızında artış görülür. Farmakokinetik Özellikler: Emilim: Terazosin oral alım sonrasında hızlıca ve neredeyse tamamı emilir. Oral biyoyararlanımı %78-96 dir. Biyoyararlanımı besinlerden çok fazla etkilenmez. Oral alım sonrası maksimal plazma konsantrasyonlarına ½-1½ saatte ulaşılır. Dağılım: Maddenin yaklaşık %90-94 ü plazma proteinlerine bağlanır. Metabolizma: Terazosin esas olarak karaciğerde amid bağının hidrolizasyonuyla, O-demetilasyonla ve daha az oranda piperazin halkasının yarılması ve N-desalkilizasyonla metabolize edilir. 7 farklı metaboliti gösterilmiştir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 1/12

2 Eliminasyon: Genel olarak alınan dozun yaklaşık %40 ı idrarla ve %60 ı feçesle atılır. Etken maddenin yaklaşık %10 u idrarla ve %20 si feçesle hiç değişmeden atılır. Kalanı metabolitler olarak elimine olur. Eliminasyon yarı ömrü 8-14 saat arasındadır. Azalmış böbrek fonksiyonu durumunda terazosinin eliminasyonu çok az etkilenir. Diyalizle temizlenebilme ve zorlu diürez Terazosin plazma proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle belirli bir temizlenme beklenmez. Fonksiyonel olarak anefrik hastalarda diyalizle maddenin yaklaşık %7-10 u atılır. Biyoyararlanım 1999 da 24 denekle (yaş ortalamaları 28.6 yıl) yapılan bir biyoyararlanım çalışmasında günde bir kez verilen 5 mg terazosin ve 5 mg referans preparatı karşılaştırılmıştır: Ortalama ve uç değer bilgileri : Test preparatı Referans preparatı maksimal plazmakonsantrasyonu (C maks ), ng/ml Maksimal plazma konsantrasyonuna ulaşılan zaman (t maks ), saat Konsantrasyon-zaman-eğrisi altındaki alan, ng/ml sa 91,8 ± 22,3 93,8 ± 26,6 1,35 ± 0,78 1,49 ± 0, ,0 ± 311,7 1177,5 ± 333,1 ENDiKASYONLAR Teranar, benign prostat hiperplazisinin (BPH) semptomatik tedavisinde endikedir. Teranar tedavisiyle, üriner akışta artış ve BPH semptomlarında iyileşme sağlanır. Teranar ayrıca hipertansiyon tedavisinde de endikedir. Teranar, tek başına ya da diüretikler ya da beta adrenerjik bloker ajanlar gibi diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLAR Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 2/12

3 Teranar terazosinin etken maddesine ya da diğer kinazolinlere (örn. Prazosin, Doksazosin) ya da içerikteki yardımcı maddelerin birine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Miksiyon senkopu öyküsü olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Teranar tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Senkop ve ilk doz etkisi: Teranar, diğer alfa adrenerjik bloke edici ajanlar gibi, tedavinin ilk ya da ilk birkaç dozu ile kan basıncında belirgin düşüşe, özellikle postural hipotansiyona ve senkopa neden olabilir. Benzer etkinin, tedavi birkaç gün kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa da görülmesi beklenir. Diğer alfa adrenerjik blokaj yapan ilaçların hızlı doz artışları ile ya da bir başka antihipertansif ilacın ilavesiyle de senkop bildirilmiştir. Bazen senkop görülmesinden önce, kalp atım hızının dakikada vuruş olduğu şiddetli supraventriküler taşikardi görülse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca postural hipotansiyon semptomlarına hemodilüsyon katkısının olasılığı da düşünülmelidir. Senkop ya da aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman yatarken verilen 1 mg Teranar dozu ile başlamalıdır. Başlangıç tedavisinde 2 mg, 5 mg ve 10 mg dozlar endike değildir. Sonrasında doz yavaş yavaş Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde önerildiği gibi arttırılmalıdır ve antihipertansif ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır. Hastalar tedavinin başlangıcında görülebilecek senkop sonucu yaralanmaya neden olabilecek durumlardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Eğer senkop ortaya çıkarsa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Teranar ın ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa bir süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk yedi günü risk daha fazladır; ama tüm zaman aralıklarında söz konusudur. Özellikle ilk doz alındıktan sonra ("1. dozun etkisi") ya da doz arttırıldığında, özellikle ayakta dururken ya da pozisyon değiştirirken kan basıncı fazlaca düşebilir. Bu durumlarda halsizlik, baş dönmesi ya da çok nadir olarak muhtemelen supraventriküler taşikardinin neden olacağı şuur kaybı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. İlacın tedaviye iki gün ya da daha uzun süre ara verilmesinden sonra alınmasında da bu tip yakınmalar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu rahatsızlıklar normalde yalnızca kısa bir süre devam eder ve Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 3/12

4 tedavi süresince çoğunlukla bir daha ortaya çıkmaz. Bu tip yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı önerilenden daha yüksek başlangıç dozlarında daha yüksek olduğundan doz talimatlarına dikkatle uyulması önerilir. Doz artırımından ya da ilacın kesilmesi ve yeniden alınmasından sonra ani pozisyon değişikliklerinden ve uzun süre ayakta durmaktan kaçınılmalıdır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir. Priapizm: Terazosin ve diğer alfa agonistlerle nadiren priapizm görülmüştür. Hasta ortostatik disregülasyonun ya da priapizmin ortaya çıkabileceğinden haberdar olmalıdır ve bu durumlar için önerilen tedbirlere uymalıdır. Hasta özellikle priapizm ortaya çıkarsa hemen hekime başvurması gerektiği, aksi takdirde kalıcı erektil disfonksiyon oluşabileceği konusunda uyarılmadır. Prostat kanseri: Prostat kanseri ve BPH aynı semptomları gösterebilir. Bu iki hastalık sıklıkla aynı anda bulunabilir. Bu nedenle BPH olduğu düşünülen hastalar Teranar tedavisinden önce prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir. Ortostatik hipotansiyon: Senkop Teranar tabletlerin en şiddetli ortostatik yan etkisi olduğu halde, kan basıncının düşmesine bağlı baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın görülebilmektedir. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır. Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı ve ilk dozdan sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar görüldüğünde, bu semptomlar her zaman ortostatik olmasa da, hastalara oturmaları veya sırt üstü yatmaları ve oturur durumdan doğrulurken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz düzenlemesinin yapılabilmesi için bunlar doktora bildirilmelidir. Diğer antihipertansiflerle kombinasyon: Kan basıncının aşırı düşebileceği tehlikesi nedeniyle terazosinin ve tiyazid diüretiklerin ya da diğer antihipertansif ilaçların eş zamanlı kullanımı dikkat gerektirir. Terazosin terapisi sırasında bir tiyazid diüretiği ya da başka bir antihipertansif ilaç eklenecekse, terazosin dozu azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir; yeni bir doz ayarlaması yapılması gerekir. Antihipertansif kullanan kişilere terazosin başlanacaksa, terazosin tedavisine başlanmadan önce antihipertansif dozu azaltılır ve yeniden doz ayarlaması yapılır. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 4/12

5 Vazodilatatör etkisinden dolayı terazosin kullanımına aşağıdaki başlıca durumlarda dikkatle başlanmalıdır: Aort ya da mitral kapak stenozu nedenli akciğer ödemi Yüksek debili kalp yetmezliği Akciğer embolisi ya da hidroperikard nedenli sağ kalp yetmezliği Düşük dolum basınçlı sol kalp yetmezliği. Ağır koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan basıncının çok fazla ya da çok hızlı düşmesi angina pektoris yakınmasının kötüleşmesine neden olabilir. Galaktoz intoleransı, laktoz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender herediter bozukluklarda bu ilacın kullanılması önerilmemektedir. Aynı zamanda üst idrar yollarında staz olan, kronik idrar yolu enfeksiyonu ya da mesane taşı olduğu bilinen benign prostat hiperplazisi hastalarında terazosin tedavisi önerilmez. Terazosin idrar kesesi inkontinansı, anürisi ve ileri derecede böbrek bozukluğu olan hastalara başlanmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Terazosin karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara özellikle dikkatle verilmelidir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda terazosin kullanımı ile ilgili klinik bilgi olmadığından, ilaç bu tip hastalara önerilmez. Karaciğer metabolizmasını etkileyebilen (simetidin gibi) ilaçlarla eş zamanlı kullanımda dikkatli olunmalıdır. Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematokrit, hemoglobin, beyaz kan hücreleri total protein ve albumin değerlerinde küçük ancak anlamlı düşüşler olmuştur. Bu bulgular hemodilüsyon ihtimalini düşündürür. Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi: C Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 5/12

6 Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır ve terazosinin gebelikte güvenliği kanıtlanmamıştır. Potansiyel yararların anne ve fetus üzerinde oluşabilecek potansiyel risklerden daha fazla olduğu durumlar haricinde, Teranar ın gebelikte kullanılması önerilmez. Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelere Teranar verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri: Teranar tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Kişisel olarak görülebilecek farklı yan etkiler nedeniyle reaksiyon zamanı etkilenebilir ve trafiğe aktif katılım, makine kullanımı ya da iş sırasında tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar daha çok tedavinin başlangıcında, doz yükseltildiğinde ve alkolle alınma gibi preparatın değişime uğradığı durumlarda ortaya çıkar. Hasta yan etkilerin kan basıncının düşmesi ile ilişkili ortaya çıkabileceği ve hangi durumlarda özellikle oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. İlk dozun alınmasından ve dozun arttırılmasından sonraki 12 saat süresince hasta trafiğe aktif olarak katılmamalı ve tehlikeli işlerde çalışmamalıdır. YAN ETKiLER/ADVERS ETKiLER Tedavinin başlangıcında, bir yüksek doza geçildiğinde ya da tedaviye kısa süre ara verildikten sonra yeniden başlandığında belirgin kan basıncı düşüşü gelişebilir. Diğer alfa reseptör blokörleri gibi terazosin de senkopa yol açabilir. Bu genellikle tabletin alınmasından sonraki dakika arasında meydana gelir. Yüksek tansiyonla ilgili klinik çalışmalarda senkop nöbetlerinin yaklaşık %1 oranında geliştiği bildirilmiştir. Yan etkiler genellikle geçicidir ve hafif ya da ılımlıdır; fakat bazen tedavinin durdurulmasını gerektirecek kadar ciddi olabilmektedir. Yan etkilerin görülme sıklıkları şöyle listelendirilmektedir: Yaygın: Tedavi edilenlerin 10 da 1 inden az ama 100 de 1 inden fazla Yaygın olmayan: Tedavi edilenlerin 100 de 1 inden az ama 1000 de 1 inden fazla Seyrek: Tedavi edilenlerin 1000 de 1 inden az ama de 1 inden fazla, yani çok az sayıda vaka Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 6/12

7 Benign Prostatik Hiperplazi Genel olarak vücut: Yaygın : Güçsüzlük hissi, flu sendromu Yaygın olmayan: Baş ağrısı, ödem, kilo alımı, senkop Kalp, dolaşım sistemi: Yaygın : Postural hipotansiyon, göğüs ağrısı, palpitasyon Yaygın olmayan: Taşikardi Seyrek : Atriyal flatter Sindirim sistemi: Yaygın : Bulantı Solunum yolları: Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, rinit, burun kanaması Ürojenital sistem: Yaygın : İmpotans, anormal ejekülasyon (örn, hematospermi), idrar yolu enfeksiyonu Yaygın olmayan: Miktürasyon sorunları, priapizm, libido azalması Sinir sistemi: Yaygın : Baş dönmesi, samnolans, idrak ve ruh hali sorunları Özel duyu: Yaygın olmayan: Göz tembelliği, bulanık görme (renk seçme bozukluğu/sisli görme) Aşırı hassasiyet reaksiyonları: Seyrek : Anaflaktik reaksiyon Kan: Seyrek: Trombositopeni Diğer: Herni oluşumu bildirilmiştir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 7/12

8 Hipertansiyon Genel olarak vücut: Yaygın : Güçsüzlük hissi, baş ağrısı Yaygın olmayan: Sırt ağrısı Kalp, dolaşım sistemi: Yaygın : Palpitasyon Yaygın olmayan: Postural hipotansiyon, taşikardi Metabolik ve beslenme bozuklukları Yaygın : Periferal ödem Seyrek : Ödem, kilo alımı Sindirim sistemi: Yaygın : Bulantı Yaygın olmayan: Kabızlık, diyare, kusma Solunum yolları: Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, sinüzit Sinir sistemi: Yaygın : Sersemleme Yaygın olmayan: Sinirlilik, parestezi Seyrek : Depresyon, libido azalması Terazosin alımı ile nedensel bir ilişkisi olmadığı düşünülen, ama klinik çalışmalarda ya da piyasaya sürüldükten sonra görülen yan etkiler aşağıda verilmiştir: Tüm vücut: Göğüs ağrısı, yüz ödemi, ateş, karın ağrısı, boyun ve omuz ağrısı; kardiyovasküler sistem: damar genişlemesi, aritmi; Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, kusma; Metabolik/beslenme bozuklukları: gut; Kas-iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, kas ağrısı; Sinir sistemi: anksiyete, uykusuzluk; Solunum sistemi: bronşit, soğuk algınlğı, epitaksi, grip benzeri belirtiler, faranjit, öksürük artışı, rinit; Cilt: kaşıntı, kızarıklık, terleme; Özel duyu: abnormal görüş, konjonktivit, kulak çınlaması; Ürogenital sistem: sık idrara çıkma, üriner sistem enfeksiyonu, idrar kaçırma. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 8/12

9 Kontrollu çalışmalarda hemodilüsyon nedeniyle hematokrit, hemoglobin, lökosit, total protein ve albümin gibi bazı kan değerlerinin düşük görünebileceği bildirilmiştir. 24 aydan uzun terazosin tedavisinin prostata özgü antijen (PSA) değerlerine önemli bir etkisi görülmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. ilaç ETKiLEŞiMLERI VE DiGER ETKILEŞMELER Benign Prostat Hiperplazisi: Terazosinle birlikte ADE-inhibitörleri ya da diüretik tedavisi alan hastalarda başdönmesi ve diğer yan etkilerin diğer hastalara göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda kan basıncının aşırı düşebilme tehlikesi nedeniyle kan basıncını etkileyen (örn., ADE-inhibitörleri, beta reseptör blokörleri, kalsiyum antagonistleri (verapamil), diüretikler) ilaçların eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer alfa reseptör blokerleri ile kombinasyon önerilmemektedir. Hipertansiyon: Hipertansiyonlu hastalarda terazosin diüretiklere ve birçok beta-adrenerjik blokerlere ilave edildiğinde beklenmeyen herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Belirgin hipotansiyondan kaçınmak için antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. Bir diüretik ya da antihipertansif ilavesinde dozun azaltılması gerekebilir. KULLANIM ŞEKLI VE DOZU Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, aşağıdaki doz önerileri geçerlidir: Tedaviye en düşük dozla başlanmalıdır ve etkili doza kadar aşağıdaki doz şemasına göre doz yavaşca artırılmalıdır. Özellikle hipertansiyon tedavisinde, doz ve doz aralığı hastanın kan basıncına göre ayarlanmalıdır. Bir doz basamağındaki ilk Teranar tablet gece yatmadan önce alınmalıdır. Aynı doz basamağındaki tüm diğer tabletler sabah ya da akşam alınabilir. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 9/12

10 Benign prostat hipeplazisi: Tablo 1: BPH de etkili doza ulaşmada dozun artırılma şeması Doz artırma basamakları 1. basamak (1.-7. gün) 2. basamak ( gün) Günlük terazosin dozu Ürodinamik etkinin sağlanmasında bir sonraki yüksek doza çıkmadan önce doz basamağında kalınması gereken en az zaman 1 mg 7 gün 2 mg 14 gün Her doz basamağına geçildiğinde geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Yan etkiler geçmezse, dozun yeniden azaltılması gerekebilir. Terapötik etkinlik genellikle günde 2-5 mg alınması ile ortaya çıkar. İstenen etki elde edilinceye kadar doz yavaş yavaş arttırılmalıdır. Dozun günde 10 mg dan fazlaya çıkarılması semptomlarda daha fazla bir düzelme sağlamayacaktır. Yakınmaların düzelmesi için tedavinin başlanmasından sonra en az iki hafta geçmesi gerektiği göz önüne alınmalıdır. Hipertansiyon: Başlangıç dozu tüm hastalar için 1 mg ve bu doz aşılmamalıdır. Sonraki doz, istenen kan basıncına göre yavaş arttırılabilir. Genellikle önerilen doz günde 1 defa 1 5 mg dır. Kan basıncı, doz aralığı boyunca kontrolünün sağlandığından emin olunması için izlenmelidir. Teranar ve diğer kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla aynı zamanda kullanılacaksa, yukarıdaki doz önerileri ancak diğer ilaçların dozunun azaltılması ya da bu ilaçların kesilmesi halinde geçerli olacaktır. Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar önerilen dozlarda önemli bir değişiklik gerekmediğini göstermektedir. Yine de bu hastalarda mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır ve doz artırılması tam bir gözetim altında yapılmalıdır. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 10/12

11 Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalarda, terazosin in büyük oranda karaciğerle atılması nedeniyle, Teranar dikkatle kullanılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Çocuklarda kullanım: Teranar çocuklarda endike değildir. Kullanım şekli ve süresi Tabletler yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır (örn. bir bardak su). Tedavinin süresine tedavi eden hekim karar verir. Terazosin tedavisi uzun süreli bir tedavidir ve ancak hekim tarafından gerekli görülürse kesilmelidir. Tedaviye iki gün kadar ara verilmişse doz yine günde 1 mg dan başlanarak yavaş yavaş arttırılır ve ilk doz gece yatmadan önce alınır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Teranar doz aşımı genellikle senkopla ilişkili durumlarda hipotansiyona neden olur. Doz aşımı nedeniyle oluşan hipotansiyonda ilk planda kardiyovasküler sistem stabilize edilmelidir. Kan basıncının ve kalp hızının normale döndürülmesi için hasta sırt üstü ve başı aşağıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Ciddi hipotansiyonda plazma genişleticiler ve vazopressörler kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonları izlenmelidir ve korunmalıdır. Terazosin plazmada proteinlere bağlı dolaştığından, doz aşımı tedavisinde diyalizin yararı olmaz. Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 11/12

12 SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyecekleri, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız. TiCARi TAKDiM ŞEKLI ve AMBALAJ MUHTEVASI Terenar 2 mg tablet, 30 tablet, blisterlerde PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ Terenar Tedaviye Başlama Seti ; 1 kutuda 10 adet 2 mg lık ve 10 adet 5 mg lık tablet, blisterlerde Terenar 5 mg Tablet ; 14 ve 30 tablet, blisterlerde RUHSAT SAHİBİ DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınevler Mah. Sanayi Cad Küçükyalı-İSTANBUL RUHSAT TARiH VE NUMARASI /10 İMAL YERİ APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: Teranar 2 mg Tablet Prospektüs Sayfa 12/12

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TezoTEVA 2 mg Tablet Ruhsat Başvuru Dosyası - GİZLİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

TezoTEVA 2 mg Tablet Ruhsat Başvuru Dosyası - GİZLİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TezoTEVA 2 mg Tablet 2. NİTEL VE NİCEL BİLEŞİMİ Her tablet 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat içermektedir. Yardımcı maddeler için bkz.

Detaylı

Her tablet etkin madde olarak 4 mg doksazosine eşdeğer 4,85 mg doksazosin mesilat içerir.

Her tablet etkin madde olarak 4 mg doksazosine eşdeğer 4,85 mg doksazosin mesilat içerir. DOSiNTEVA 4 mg Tablet FORMÜLÜ : Her tablet etkin madde olarak 4 mg doksazosine eşdeğer 4,85 mg doksazosin mesilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Doksazosin, post sinaptik

Detaylı

Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir.

Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir. TERAUMON Terazosin 5mg Tablet Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti FORMÜLÜ Bir denetimli salım tabletinde: Alfuzosin hidroklorür 10 mg (Boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Terazosin 5mg Tablet Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eģdeğer terazosin hidroklorür içerir.

Terazosin 5mg Tablet Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eģdeğer terazosin hidroklorür içerir. TERAUMON Terazosin 5mg Tablet Formülü: Etkin madde: 1 tablet, 5mg terazosine eģdeğer terazosin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır niģastası, talk, magnezyum stearat. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml çözelti 250 µg Palonosetrona eşdeğer Palonosetron hidroklorür içermektedir. (Her

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HYTRIN 5 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. HYTRIN 5 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI HYTRIN 5 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, talk ve boyar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu uygulama talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu uygulama talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI Keyoserc 16 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde : Her tablet 16 mg Betahistin dihidroklorür içerir. Yardımcı maddeler : Laktoz monohidrat (100 mg), mısır nişastası, mikrokristalize

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet. Sarı renkli, ortadan çentikli, yuvarlak film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet. Sarı renkli, ortadan çentikli, yuvarlak film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONİEL 4 mg tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Benidipin hidroklorür, 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz, 82.6 mg Diğer yardımcı maddeler için

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. PROSTAGOOD MONO kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir kapsülde 160 mg standardize Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi içerir. Yardımcı maddeler:. Süksine edilmiş jelatin,

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZĐNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, sükroz, portakal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ANTHĐX 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Lopermid 2 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Loperamid hidroklorür içerir. Tüm yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet FORMÜLÜ: Bir tablet ; 550mg Naproksen sodyum, (Boyar madde: Titanyum dioksit) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Naproksen sodyum tablet, ağrılı ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HYTRIN BP TEDAVİYE BAŞLAMA PAKETİ Tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. HYTRIN BP TEDAVİYE BAŞLAMA PAKETİ Tablet Ağız yoluyla alınır. HYTRIN BP TEDAVİYE BAŞLAMA PAKETİ Tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 2 mg tablet; her bir tablet, 2 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir. 5 mg tablet; her bir tablet,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül FORMÜLÜ Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. - Etkin madde: Her bir tablet 10 mg enalapril maleat ve 20 mg nitrendipin içerir. - Yardımcı maddeler: Sodyum hidrojen karbonat, Mikrokristalin

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET. Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır.

DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET. Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır. DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Finasterid

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSTAGOOD MONO Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir. KULLANMA TALİMATI GLİFİX 30 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kalsiyum karboksimetilselüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. LOSARTİL 50 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablette 50 mg losartan potasyum içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, prejelatinize nişasta, koloidal anhidr silika,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. UROCARE 3 g saşe Ağızdan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. UROCARE 3 g saşe Ağızdan uygulanır. UROCARE 3 g saşe Ağızdan uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol Yardımcı maddeler Portakal aroması, mandalina aroması, sakkarin, şeker içerir.

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PİOGTAN 30 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazon (hidroklorür olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, hidroksipropilselüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 25 mg urapidil e eşdeğer 27,35 mg urapidil hidroklorür içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 25 mg urapidil e eşdeğer 27,35 mg urapidil hidroklorür içerir. KULLANMA TALİMATI EBRANTİL 25 mg IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine enjekte edilir. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 25 mg urapidil e eşdeğer 27,35 mg urapidil hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su. KULLANMA TALİMATI SATURİD 100 mg/ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SIRDALUD 2 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SIRDALUD 2 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SIRDALUD 2 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 2 mg tizanidine eşdeğer miktarda 2.288 mg tizanidin hidroklorür içermektedir. Yardımcı maddeler: Kolloidal silikon dioksit (aerosil

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Serevent TM Diskus TM

Serevent TM Diskus TM Serevent TM Diskus TM Formülü Serevent Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve laktoz karışımı içeren 60 blisterlik alüminyum folyo

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZİNCO 30 mg tablet Ağız yolu ile kullanılır. Etkin madde: Her 1 tablet 30 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristallin selüloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MODET 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kapsül 500 mg kalsiyum dobesilat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

Çocuklarda : Losartanın farmakokinetik özellikleri 18 yaşından küçük hastalarda araştırılmamıştır.

Çocuklarda : Losartanın farmakokinetik özellikleri 18 yaşından küçük hastalarda araştırılmamıştır. FORMÜLÜ : SARİLEN, her bir film tablet etkin madde olarak 100mg Losartan potasyum boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir. SARİLEN 100mg tablet ayrıca 8.48mg (0.216mEq) potasyum içermektedir.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 300 mg pankreatin (en az 8000 FIP ünitesi lipaz; en az 9000 FIP ünitesi amilaz; en az 500 FIP ünitesi proteaz) ve 50 mg safra disperti (%

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TĐORELAX 4 mg/2 ml IM ampul Steril-apirojen Kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Bir ampulde, 4 mg tiyokolşikosid bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, distile su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER Tabletin etken maddesi olan kabergolin, güçlü ve uzun süreli

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ANTI-FOSFAT CC, 500 mg Film Kaplı Tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Kalsiyum karbonat, 500 mg Yardımcı Maddeler: Polividon, Magnezyum Stearat, Silikon dioksit, Krospovidon, Laktoz

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ADELEKS IM 4 mg/2 mi Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı