isguvenligi-uzmani.org

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "isguvenligi-uzmani.org"

Transkript

1 A-PDF Watermark DEMO: Purchase from to remove the watermark tarafından hazırlanmıştır. Kaldırma Makinaları Aralıklı ( Sürekli ) Çalışan Aralıksız ( Süreksiz ) Çalışan - Yatay İletim ( Çekici,römork ) - Yatay iletim ( Konveyör,bantlı taşıyıcı ) - Kaldırma ( Asansör,kriko,planga ) - Kaldırma ( Dikey kovalı taşıyıcı,elevatör ) - Kombine ( Vinç, Forklift ) - Kombine ( yürüyen merdiven) Tamburun flanş genişliği sarılan hatatın çağının 2.5 katı olmalı Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halatı bulunmalı. El maçunaları,kaldırılacak en ağır yüke göre,kaldıraç kolu veya kolları üzerinde yapılacak baskı baskı,adam başına 10 kg yi geçmeyecek. Halattaki bozukluklar ; çapının incelmesi,gam oluşması,ezilme oluşması ve sepetleşme veya iplik oluşumu. Kaldırma mak. Tel halatlarının güvenlik kat sayısı 6 olmalı. Tel halatların avantajları = mukavamet fazla,ıslak-kuru etkilenmez, iklim şartlarından etkilenmez,uzun ömürlü. Kendir halatları parçalı yüklerin sarılmasında kullanılır,ıslak olmamalı,aşındırıcılardan korunmalı,ömürleri az Çapı 19mm ye kadar olan halatlarda 1mm Çapı mm arasında olanlar 1.5 mm incelirse halat değiştirilir. Çapı mm arasında olanlar 2 mm Kalın dokunma yapıldığı malzeme üzerine bilgilerin işaretlendiği etiketin rengi ; Poliomid ( YEŞİL ), Polyster ( MAVİ ), Polipropilon ( KAHVERENGİ ) Kaldırma araçlarının kancaları en alt seviyede olduğunda tambur üzerinde en az 2 tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmalıdır. Kaldırma mak. Kabul edilen en ağır yükün 1.5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalı ve askıda tutmalı. Kaldırma araçları 3 ayda bir kontrol edilecek. El il çalışan kaldırma araç kancalarının güvenlik katsayıları taşıyacakları yükün 3 katına, Mekanik çalışan kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayıları taşıyacakları yükün 4 katına, Erimmiş maden,yakıcı,aşındırıcı mad. Taşıyan kancalar için 5 katına eşit olacaktır. Ray üstünde çalışan vinçlerde,üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başına ve en az tekerleklerinin yarıçapı yüksekliğinde takoz konulacak. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde en az 2 elektrikli fren yada bir elektirikli ve bir mekanik fren bulunmalıdır.

2 Vinç arabalarında geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 cm den az açıklık olmayacak. Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu, rayların her iki tarafı 75 cm eninde serbest tutulacak. İsig de,çelik halatların güvenlik katsayısı en az 6 olacak. İsig de,ip halatların güvenlik katsayısı en az 3 olacak Makine Emniyet yönetmeliğinde çelik hatların katsayısı 5 Makine emniyet yönetmeliğinde ip halatların katsayısı 7 Sapanlarda güvenlik katsayısı 4 Kevgir halatların güvenlik katsayısı 3 Malzeme istifleme yükseliği 3 metreden fazla olmayacak. Dinamik deney katsayısı = 1.1 Statik deney katsayısı : manuel makinalarda ve kaldırma aksesuarlarında 1.5, diğer makinelerde 1.25 Vibratör için G sınıfı gerekmez. Yerden kumandalı vinç operatör belgesi işletme tarafından verilir. İş makinesi park edeceği zaman ; kepçe ve bağlantı yere indirilmeli,vites boşa alınmalı,motor kapatılmalı,anahtar alınmalı, park freni çekilmeli, düz yere park edilmeli,eğimli sahada dikey açıda park edilmeli,eğimli yerlerde tekerler bloke edilmeli. Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 30 cm yi geçmemeli. İş Makinelerin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 20 km/h olmalı. Karayolu taşıma kanununa göre faaliyet gösterecek sürücüler SRC belgesi alması lazım. SRC1 = Uluslar arası yolcu taşımacılığı SRC2 = Yurtiçi yolcu taşımacılığı SRC3 = Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı SRC4 = Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı SRC5 = Tehlikeli madde taşımacılığı El aletlerinin konulduğu raflardan düşmemesi için raf eteklik yüksekliği en az 2 cm olacak. Bakım onarım işlerinde rutubetli ve iletken ortamlarda aydınlatma cihazlarının gerilimi 24 volt olmalı. Bakım onarım nedeniyle fırın ve ocakların içine girilmeden önce sıcaklık 50 C ye düşürülmeli. Tehlikeli,yanıcı maddelerin depolandığı,taşındığı kaplarda bakım onarım ve kaynak tamiri yapılmadan önce içi buharla temizlenmeli ve kap asal gaz ile doldurulmalı. Basit Boğucu gazlar = karbondioksit,metan,etan,propan,hidrojen Kimyasal Boğucu Gazlar = karbonmonoksit,hidrojen sülfür,hidrojen siyanür Koldan gelen bir sinir ve kas bağları, el ayasının tabanından ve bilek bölgesinde dar bir kanaldan geçerek ele ulaşır.bu dar kanala karpal tünel denir,içinde geçen sinir ise median sinir denir. Statik duruş gerektiren işlerde her 8 dk da değişiklik yapmak gerekli. Çalışma duruşlarında kullanılan risk değerlendirmeleri : OWAS,NİOSHi,PLIBEL Erkek işçinin kaldırabileceğini max. Yük 55 kg dir. Emniyet kemerleri,can halatları vs 3 ayda bir kontrol edilecektir. Çatılarda ve eğik yüzeylerde çalışmalarda 1 m korkuluk yapılmalı. Hızı olan rüzgarlarda çalışmalar durdurulmalı inşaatta. Tam vucud kemer sistemleri özellikleri TS EN 361 de verilmiştir. Korkululu çalışma imkanı olmayan, 4 metreden fazla yüksekteki binalarda her çalışmada tedbirler alınacaktır. Yükseklik tabandan 3 m olan ve düşme veya kayma tehlikesli olan,kiremit döşeyicileri,dış boya,gırgır vinçleri,kuyu,lağım gibi çalışmlarda işçilere güvenlik kemeri verilecektir İskelelerde, köprü görevi görecek geçitler 60 cmden dar ve korkuluksuz olmamalı. Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılmalı.

3 Seyyar merdivenlerde ; Sınıfı Taşıyacağı Yük İş Derecesi 1-A 140 Kg Extra Ağır Hizmet Kg Ağır Hizmet kg Orta Hizmet 3 90 Kg Hafif hizmet 10 Metreye kadar üst üste binme minumum 90 cm metreye kadar üst üste binme minumum 120 cm UZATMALI MERDİVENLERDE metreye kadar üst üste binme minumum 150 cm Tek seyyar merdiven en fazla 9 metre olmalı. Seyyar merdivenler, ulaşacakları seviyeden en az 1 metre uzun olmalı. Seyyar merdiven ayağının, dayandığı duvara yatay mesafesi, zeminle merdivenin duvara dayandığı yer arasındaki düşey mesafenin dörtte birinden az olmamalı.dayanma açısı en az 50 derece olmalı. Ayaklı merdivenin üst iki basamağına oturulmamalı. Korkulukların tabandan yüksekliği 90 cm olmalı. Korkuluklar 100 kg yüke dayanmalı. Korkuluk eteklerinin yüksekliği tabandan en az 15 cm olmalı ve gerektiğinde tabanla en çok 1 cm bir aralık bırakılmalı. İşyeri merdivenlerinin mukavamet katsayısı 4, metrakarede en az 500 kg yük taşımalı. İşyerinde 4 basamaktan fazla olan merdivenlerde korkuluk ve trabzan olmalı. Belediye sınırları içerisinde ve kalabalık yerlerde yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseliğinde tahta perde ile çevrilmeli. Yapı alanın cevresi çok açık ve geniş ise cm korkuluk yapılmalı. Kazı alanlarında,araçlar için rampa eğimi 35 dereceyi geçmemeli. Yapı işlerinden kazıdan çıkarılan toprak en az 1 metre öteye atılmalıdır. Kazılarda göçükler için iksa koruma sistemi olmalı. Kazı işlerinde 1.5 metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdiveni olmalı. Patlayıcı mad. Kullanımında 100 m uzaklıktaki cevrede kavlak muayenesi yapılmalı. Patlamadan sonra 1 saat içeri girilmemeli. Derinliği 25 m aşan kuyularda işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan boçurgetler veya vinçler frenli olacak ve motorlar işletiecek. İskeleler, en az ayda bir kez kontrol edilecek. Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar konulacak. İki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm, yük taşımayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacak. Çelik borulu iskelelerde,düşey ve yatar borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacak. Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg fazla yük konmayacak ve 4 den fazla işçi çalıştırılmayacak. Sıva veya hafif işlerde kullanılacak sıpa iskelelerinde iskele genişliği 50 cm den az, yüksekliği 120 cm den çok,platform kalınlığı 5 cm ve genişliği 40 cm,iskele kirişleri ve bacakları 5x10 cm kesitinden küçük,takviye için kullanılacak olan çapraz ve düz bağlantılar 2.5x10 cm kesitinden küçük olmayacaktır. 4metre uzunluktaki merdivenler, el merdivenleri çelik boru veya profilden yapılacaktır. Sabit merdivenlerde her 10 mde dinlenme platformu yapılacak. Yıkım işlerinde,yıkılacak kısmın etrafından yapı yüksekliğinin 2 katına eşit alan bırakılacaktır. Gaz metal ark kaynağında ve metal gaz kaynağında 110 desibel gürültü pikleri oluşur Yapı iş defterine, kazı kontrolü, kalıp kontrolü,iskele kontrolü yazılır. Kaynak işlerinde tavan yüksekliği 5 m olmalı

4 Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimi alternatif akımda 70 volt, doğru akımda 110 volttur. Basınçlı gaz tüplerinin hortumları en az 5 metre olmalı. Asma iskele uzunluğu en fazla 8 metredir. Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir. Elektrik islerinde kullanilan yuksek duzeyde plastik baretler 30,000 volta kadar bozulmadan koruyuculugunu surdurur. Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir. Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige 100 mt.den az olmamak uzere tesis sahasi disina secilen bir yerden yapilir. CE isaretinin yuksekligi asgari 5mm olmalidir. Merdiven egimi en fazla 45derece olacaktir. Kompresorlerde bulunmasi gereken cihazlar : Manometre, su tahliye sistemi,uzaktan durdurma sistemi Hareketli mekanik ekipman ile yapi elemani arasinda en az 50 cm olmalidir. Gevsek ve az siki zemin, iksasiz sevli insaat cukurlarinda en fazla 45 derecelik aci olmalidir. Risk kişi tarafından ilk belirlendiğinde bir önem seviyesinde algılanır.ancak zamanla düşüş gözlenir buna kanıksama denir. Risk yatırmala planları : Kaçınma, transfer etme,azaltma,kabullenme Risk değerlendirme metodları : kantitatif,kalitatif,yarı kalitatif. Risk değerlendirme metodları : nicel,nitel ve karma risk Risk analiz yöntemleri : Checklist Güvenlik denetimi Neden-sonuç analizi Olursa ne olur analizi İş güvenliği analizi ( JSA ) Birincil risk analizi ( PRA ) Ön tehlike analizi ( PHA ) Hata ağacı analizi ( FTA ) Olay ağacı analizi ( ETA ) Hata türleri ve etkileri analizi ( FMEA ) Tehlike ve işletilebilme çalışması ( HAZOP ) L tipi matris X tipi matris Kinney Hazop : kimya endüstirisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiş.belirli anahtar ve klavuz kelimeler kullanılır. tehlike ve işletile- bilirlik analizi tekniğidir. = OPERASYON, =Denetleme, =Taşıma, = Gecikme, =depo Hata Ağacı analizi ( FTA ) = Tümdengelimli mantığa dayalı, tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerini mantıksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir.grafik olarak insan yada malzeme kaynaklı hasarların muhtemel kombinasyonlarını oluşturan, ihtimallerini ortaya çıkarabileceği önceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını grafik olarak gösterir.olmaması gerekn tepe olay saptanıp bu olaya neden olabilecek tüm faktörleri analizi eder.tepe olayı secimi ile başlanır,karmışık sistemlerde kullanılır, aynı anda tek hata üzerine odakların.

5 Olay Ağacı analizi ( ETA ) = Başlangıçta seçilmiş olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösterir.tümevarımlıdır.kaza öncesi ve sonrası gösterdiğinden sonuç analizidir. ileriye dogru dusunme tekniği. İş Güvenliği ( JSA ) = Bir işletmede işler ve görevler iyi tanımlanmışsa kullanılır.4 aşamadan oluşur ; yapı,tehlikelerin tanımlanması,risklere değer biçilmesi,güvenmlik ölçüsü önerisi Ön Tehlike analizi ( PHA ) = Tesisin son tsarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalarda model olarak kullanılacak hızlı,kalitatif bir yöntemdir. Neden Sonuç İlişkisi = hata ağacı ile olay ağacının harmanlanmasıdır.hem tümdengelimli hemde tümevarımlıdır. Balık Kılçığı diyagramı kullanılır. Hata türleri ve etkileri analizi ( FMEA ) = saptanabilirlik ve farkedilebilirlik faktörü vardır.hata ve riskleri önceden tahmin eder.mekanik ve elektirik donanım sistemlerinin gözden geçirilmesine uygundur. RÖS = P ( olasılık ) x Ş ( şiddet ) x D ( Farkedilebilrlik ).. Rös büyüdükçe zarar büyür.hata sıklığı ve sonuçları üzerinde çalışır. Riski belirleyen degiskenlerin olculmesinde 1-10 olcegi kullanilir.sistemin cok yuksek riskli olarak degerlendirilmesi icin hesaplanan risk oncelik degerinin arasinda olmasi gerekir. FMEA Analiz türleri ; Sistem FMEA = tasarımdan kaynaklanan sistemin fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata inceler. Tasarım FMEA = üretime geçilmeden önce ürünlerin analizinde kullanılır Süreç FMEA = İmalat ve montaj süreci Servis FMEA = müşteriye ulaşmadan önce. KİNNEY = Risk değeri (R) = olayın meydana gelme ihtimali x tehlike maruz kalma sıklığı x zarar yada hasarın şiddeti. RİSK DEĞERi ( R ) SONUCU 400 < R Tölerans gösterilemez.hemen önlem alınmalı. 200 < R < 400 Esaslı risk, Kısa dönemde ( birkaç ay ) iyileştirilmeli 70 < R < 200 Önemli Risk-Uzun dönemde ( yıl içinde ) iyileştir 20 < R < 70 Olası Risk Gözlem altında uygunlanmalı R < 20 Önemsiz risk Çok Değişkenli X Tipi Matris = 5 yıllık kaza geçmişi araştırılmalı,tecrübeli takım lideri,değerlendirme sonucunda riskin giderilmesi için maliyet analizi yapar.işletme içerisinde bir böüm/parça veya olay seçilir.secilen konu ile ilgili 5 yıllık kaza geçmişi analizi yapılır,arşivler incelenir.çok boyutlu düşünür, her çift değişken arasındaki ilişki derecesini grafiksel olarak gösterir.tek kişi yapamaz. L Tipi Matris = OLASILIK x ŞİDDET OLASILIK : SONUÇ :

6 - 1 - Çok Küçük ( hemen hemen hiç ) - Çok hafif ( iş saati kaybı yok,ilk yardım yok ) Küçük ( yılda bir kez ) - hafif ( iş günü kaybı yok ) Orta ( Yılda birkaç kez ) - orta ( hafif yaralanma,yatarak tedavi ) Yüksek ( ayda bir,sıklıkla ) - Ciddi ( ciddi yaralanma,meslek hastalığı ) Çok yüksek ( çok sıklıkla ) - Çok Ciddi ( Ölüm, iş görememzlik ) Katlanılma Risk ( 25 puan ) Önemli Risk ( 15,16,20 puan ) Orta Düzeydeki riskler ( 8,9,10,12 puan ) Katlanılanilir risk ( 2,3,4,5,6 puan ) Önemsiz risk ( 1 puan ) DEVAMI ;

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Ali Kaan ÇOKTU a ; Seçil CEYLAN b a : İSG Uzm. Yrd. - Endüstri Müh. ; b : İSG Uzm. - Kimya Müh. ANKARA, 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.GİRİŞ... 3 2. KALDIRMA ARAÇLARI...

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gökhan KÜRKLÜ 1 Gökhan GÖRHAN 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Detaylı

İnşaat ve yapılarda daha güvenli bir çalışma ortamı için

İnşaat ve yapılarda daha güvenli bir çalışma ortamı için İnşaat ve yapılarda daha güvenli bir çalışma ortamı için İyi bir çalışma ortamı sağlanması herkesin yararınadır. Böylece kaza sonucu yaralanma riski azalır, iş daha verimli bir hale gelir. Çalışma Ortamı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir Risk Değerlendirme Rehberi Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi 1 İÇİNDEKİLER KISIM I: TEMEL BİLGİ Tehlike nedir? Risk nedir?

Detaylı