KANSERSĠZ YAġAM. ĠSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ġube 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANSERSĠZ YAġAM. ĠSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ġube 2010"

Transkript

1 KANSERSĠZ YAġAM ĠSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ġube 2010

2 HÜCRE NEDİR? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluģur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır.

3 HÜCRE NEDİR? Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır.

4 KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak ve sürekli çoğalmaları sonucu oluģan, tedavi edilmediğinde yakındaki ve uzaktaki organlara yayılan bir hastalıktır.

5 KANSER OLUŞUMU Etkenler ile hücrenin anormal çoğalması Normal hücre Tümörün kan dolaģımı sisteminden beslenmesi Tümörün kan dolaģım sistemi ile diğer organlara hücum etmesi

6 KANSERİN NEDENLERİ Sigara Alkol Bazı Virüsler Radyasyon YanlıĢ Beslenme Hareketsiz YaĢam Kimyasal Maddeler Çevre Kirliliği AĢırı GüneĢ IĢını-Solaryum AĢırı Röntgen IĢını Genetik ve YaĢ

7 SİGARA Kanserin en önemli nedeni sigara kullanmaktır. Sigara dumanına maruz kalmakta sigara içmek kadar risklidir.

8 SİGARA Akciğer kanseri baģta olmak üzere, Gırtlak Ağız boģluğu-yemek borusu kanseri Mide-barsak kanseri Pankreas kanseri Böbrek ve mesane kanseri Meme ve rahim kanseri gibi birçok kansere neden olmaktadır.

9 ALKOL Alkol tek baģına kanser nedeni olmakla birlikte sigara ile alındığında risk daha da artmaktadır.

10 ALKOL Alkolün neden olduğu kanserler Karaciğer kanseri Ağız, baģ ve boyun kanserleri Yemek borusu kanseri Gırtlak kanseri Kalınbağırsak-rektum kanseridir

11 YANLIŞ BESLENME YanlıĢ beslenme birçok hastalığa neden olmakla birlikte kanserin de baģlıca nedenleri arasındadır.

12 YANLIŞ BESLENME Hayvansal gıdaların fazla tüketimi meme, rahim, prostat, kalınbarsak-rektum, pankreas ve böbrek kanserine neden olmaktadır. Yağsız et tüketimi kanser riskini arttırmaz.

13 YANLIŞ BESLENME Hayvansal besinlerin yanlıģ hazırlanması kansere neden olmaktadır. KızartılmıĢ et, TütsülenmiĢ et, Kömür ateģinde piģirilmiģ et, balık

14 Fazla yağ tüketimi meme, prostat, testis, rahim, pankreas, kalın barsak-rektum kanser riskini arttırmaktadır. Özellikle; Kızartmaların fazla tüketimi Sıvı yağ yerine katı yağların tüketimi Kanserden koruyucu yağların ( gibi kullanılmaması (zeytinyağı

15 YANLIŞ BESLENME Tuz ve salamura gibi tuzlu gıdaların fazla tüketimi mide kanseri riskini arttırmaktadır. ġekerli gıdaların fazla tüketimi (özellikle çay Ģekeri) kolon, rektum ve pankreas kanseri riskini arttırmaktadır.

16 YANLIŞ BESLENME Hazır gıdalarda bulunan koruyucu katkı maddeleri kanser oluģumunda önemli bir etkiye sahiptir. Katkı maddeleri mide ve yemek borusu kanserlerini arttırmaktdır. Ör: Salam, sosis, cips, bisküvi gibi

17 YANLIŞ BESLENME Az posalı beslenme kanser riskini arttırır. Posalı yiyeceklerin tüketimi kalınbarsakrektum kanserlerini önlemektedir.

18 YANLIŞ BESLENME Ġyi koģullarda depolanmayan tahıllarda, kurutulmuģ meyvelerde, peynirlerde oluģan zararlı küfler yemek borusu ve karaciğer kanserine neden olmaktadır.

19 YANLIŞ BESLENME Besinlerin sağlıksız koģullarda saklanması, özellikle salça, pekmez gibi besinleri boģ deterjan ve ilaç kutuları, plastik kaplarda saklanması kansere neden olmaktadır.

20 YANLIŞ BESLENME Sebze, meyve tüketiminin az olması, Vitaminden zengin gıdaların tüketilmemesi kanserin oluģumunu arttıran faktörlerdir.

21 Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz Doğru ve dengeli beslenmeliyiz. Besinleri saklamak için özel yapılmıģ kaplarda (boyalı olmayan cam kaplar gibi), küf oluģmayacak Ģekilde uygun ısıda ve sürede saklanmalıdır.

22 Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz Besinleri doğru Ģekilde piģirmeliyiz. Kızartma, tütsüleme, mangal yerine fırında piģirme, haģlama gibi yöntemler kanser etkenlerinin oluģumunu önler. Besinleri hatalı piģirme vitamin kaybına yol açar. Ör: HaĢlayıp suyunu dökme...

23 Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz Hazır gıda kullanımını azaltmalıyız. Özellikle çocuklarımızın hazır gıdalara yönelmesini önlemeli, beslenmelerinde doğal gıdalara yer vermeliyiz.

24 Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz Tuzu daha az tüketmeliyiz. TurĢu, ketçap, hardal, salamura zeytin gibi tuzu fazla olan besinlerden kendimizi ve çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Masada tuz bulundurmamalıyız.

25 Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz Posalı gıdaların tüketimini arttırmalıyız. Sebze ve meyve tüketimini artırmalıyız. Özellikle; ağız, yemek borusu, akciğer, mide, kolon ve rektum kanserlerinin oluģumunu önlemektedir.

26 HAREKETSİZ YAŞAM Hareketsizlik sağlığımızı birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Günlük düzenli yapılan aktiviteler kolon, meme ve akciğer kanserine karģı koruyucudur.

27 HAREKETSİZ YAŞAM Hareketsizlik ĢiĢmanlığın bir nedenidir ve ĢiĢmanlığın neden olduğu kanser risklerini de arttırmaktadır. AĢırı kilolu bireylerde özellikle meme kanseri, kalınbağırsak-rektum ve kan kanseri daha fazla görülmektedir.

28 AŞIRI GÜNEŞ IŞINI Ozon tabakasının incelmesi ultraviyole ıģınlarının zararlı etkilerini artırmıģtır. Fazla güneģ ıģınına maruz kalma cilt kanserine neden olmaktadır. Fazla solaryuma girmekte cilt kanserine neden olmaktadır.

29 VİRÜSLER Helicobacter Pylori Mide kanseri Hepatit C Virüsü Karaciğer kanseri Ebstein-Barr Virüsü Lenf kanseri Papilloma Virüsü Serviks kanseri riskini artırır

30 RADYASYON Röntgen gibi radyasyona neden olan etkenlere fazla maruz kalma kanser nedenidir. Fazla cep telefonu kullanmakta kanserin etkenlerindendir.

31 KİMYASAL MADDELER Endüstride kullanılan bir çok kimyasal ajanın, kanser yapıcı özelliği vardır. Kimyasal maddeler akciğer, kemik iliği, prostat, cilt, mesane, burun-sinüs kanserine neden olmaktadır. (Plastik maddeler, temizlik maddeleri, böcek ve (... ilaçları tarım

32 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Hava kirliliğine neden olan etkenler, çöpler, sanayi atıkları gibi nedenler kanserin oluģum riskini arttırmaktadır.

33 GENETİK VE YAŞ Ailede kanser öyküsü risk faktörüdür. Birinci derece akrabalarında kanser öyküsü olan bireylerde kanser görülme sıklığı diğer insanlara göre daha fazladır. YaĢ ilerledikçe kanser riski artmaktadır.

34 BELİRTİLER Vücudumuzda elle hissedilen ĢiĢlikler Siğil ve benlerde belirgin değiģiklik

35 Beklenmeyen kanama ve akıntılar BELİRTİLER Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük

36 BELİRTİLER Uzun süren, iyileģmeyen yaralar Yutma güçlüğü veya hazımsızlık

37 Tuvalet alıģkanlıklarında ani değiģiklik BELİRTİLER Açıklanamayan kilo kaybı

38 BU DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLDÜĞÜNDE BİR HEKİME BAŞVURMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.

39 KADINLARDA SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ Meme Kanseri Rahim-Yumurtalık Kanseri Mide-Bağırsak Kanseri Akciğer Kanseri

40 ERKEKLERDE SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ Akciğer Kanseri Prostat Kanseri Mide Kanseri Bağırsak Kanseri

41 KANSER VE TEDAVİ Cerrahi, Radyoterapi, Kemoterapi, Hormonoterapi, Ġmmünoterapi, baģlıca tedavi yöntemleridir.

42 KANSERDEN KORUNMA Kanser yapıcı etkenlerden uzak durmalıyız, çocuklarımızı da uzak tutmalıyız. Dengeli ve doğru beslenmeliyiz. Bol sebze ve meyve tüketmeliyiz.

43 KANSERDEN KORUNMA Düzenli egzersiz yapmalıyız, çocuklarımızın fiziksel aktivitelerini desteklemeliyiz. Ġdeal kilomuzu korumalıyız.

44 Sigara ve tütün kullanmayınız. Sigara kullanılan yerlerde bulunmayınız.

45 Çocuklarınızı sigara dumanına maruz bırakmayınız.

46 GüneĢin ultraviyole ıģınlarına maruz kalmayınız. Çocuklarınızı ve kendinizi fazla güneģte kalmaktan koruyunuz.

47 KANSERDEN KORUNMA Çocuklarınızın, yaz aylarında arası güneģe çıkarken koruyucu kremler sürmelerini ve geniģ kenarlı Ģapka takmalarını sağlayınız. GüneĢte yanmaktan kaçınınız. Solaryumu tercih etmeyiniz.

48 Hava ve çevre kirliliğine neden olan sanayi tesislerinden uzak durunuz. Hem kendimiz hem de çocuklarımızın geleceği için çevremizi korumalıyız.

49 Gerekmedikçe röntgen filmi çektirmeyiniz. Cep telefonunun radyasyon etkisinden kendimizi ve çocuklarımızı korumalıyız.

50 Düzenli sağlık kontrollerinizi, rutin tetkiklerinizi, özel muayeneleri( örneğin kadınlar için jinekolojik muayene, erkekler için prostat muayenesi ) yaptırınız.

51 ERKEN TANININ AVANTAJLARI Tedavi Ģansını arttırır. Tedaviyi kolaylaģtırır. Tedavi giderlerini azaltır. Doku ve organ kaybını en aza indirir.

52 TARAMA NEDĠR Herhangi bir Ģikayeti olmayan, rutin yıllık klinik muayeneleri normal bulunan, taranan hastalık açısından risk faktörü bulunmayan kiģilere hastalık belirti vermeden önce belli yaşlarda belli aralıklarla önerilen belirli tarama testlerinin yapılmasıdır.

53 ERKEN TANI ĠÇĠN UYGULANAN TARAMALAR Kanser tipi Kimler Test ya da işlem Sıklık Meme Kadınlar KKMM Klinik meme muayenesi Mamografi 20 yaştan sonra her ay 20 yaştan yılda bir 40 lı yaşlarda bir kontrol mamografisi yaş arası 2 yılda bir mamografi Serviks Kadınlar Pap Smear testi 30 yaştan sonra 5 yılda bir 65 yaştan sonra üst üste 2 smear testi negatif çıkanlara taramaya devam edilmez Kolon-Rektum Kadın /Erkekler Gaytada(dışkıda) gizli kanı Kolonoskopi 50 yaştan sonra yılda bir dışkıda gizli kan 10 yılda bir kolonoskopi Riskli gruplarda taramalar daha erken yaşta başlayabilmektedir, bu durumda uzmana danışılmalıdır.

54 KANSER ĠLE SAVAġ Kansere neden olan etkenlerin yok edilmesi, Sağlıklı kiģilerin düzenli taranması, Erken teģhis ve uygun tedavi kanser ile savaģın temel ilkeleridir.

55 Kanserde Erken TeĢhis Hayat Kurtarabilir. Kanserden Değil Geç Kalınmaktan Korkulmalıdır.

56 KANSER KADER DEĞĠLDĠR KORUNMAK ELĠMĠZDE!

KANSERDE ERKEN TANI Eğitim Koordinatörlüğü

KANSERDE ERKEN TANI Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KANSERDE ERKEN TANI Eğitim Koordinatörlüğü BANA 3 SORU SOR Herkes sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmak, sorularına cevap

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir.

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ÇOCUK HASTALIKLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

SİGARA VE KANSER. Hazırlayan. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Şubat - 2008 ANKARA

SİGARA VE KANSER. Hazırlayan. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Şubat - 2008 ANKARA SİGARA VE KANSER Hazırlayan Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No: 731

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden böbrek nakli! Kent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi 1 Böbrek nedir? Böbreklerimiz

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Kemoterapi nedir? Kemoterapi; genel anlamı ile bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini ifade eder. Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI

ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR?

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yıldan fazla yaşıyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yıl yaşıyor Kanada da insanlar 80 yıldan fazla yaşıyor Japonya da insanlar 80 yıldan

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ 1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin tümü temizlik olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİZLİ TEHLİKE KOAH PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ SAYFA 9 da SAYFA 31 de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cilt 1, Sayı 2 YAZ SICAKLARI BÖBREKLERİMİZİ ETKİLER YAZ AYLARI, aşırı sıcak ve nem nedeni

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU

KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU Kolorektal kanseri engellemek için benimseyeceğiniz yaşam biçimi kalbinize yardım etmek için benimsemeniz gereken yaşam biçimiyle birebir örtüşüyor. Yani bir yandan

Detaylı

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR?

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR? KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI Kemoterapi uygulanmasına karar verilmiş bir hasta olarak tedavi ekibinin en önemli üyesi sizlersiniz. Tedavi ekibi hasta, doktorunuz ve tedaviyi uygulayan hemşireden oluşmaktadır.

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı