: University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara"

Transkript

1 MEDICAL EDUCATION : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine MEDICAL TRAINING : Resident in, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara PROFESSIONAL EXPERIENCE -.. : Professor of, Bahçeşehir University, School of Medicine, Istanbul : Professor of, Medical Park Hospital, Göztepe : Consultant urologist, Hattat Uro-Andrology Hospital, İstanbul : Professor of, Chairman, Department of, Düzce University, Düzce School of Medicine, Düzce :Professor of, Chairman, Department of, Abant Izzet Baysal University, Düzce School of Medicine, Düzce :Associate Professor of, Chairman, Department of, Abant Izzet Baysal University, Düzce School of Medicine, Düzce :Associate Professor of, Department of, Haydarpaşa Numune Hospital, Istanbul :Urologist,, Department of, Haydarpaşa Numune Hospital, İstanbul :Urologist, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara :Urologist(Military Service), Air Force Hospital, Eskişehir :Physician, Yenimahalle, Ankara :Physician, Digor, Kars RESEARCH EXPERIENCE 1999 : Research Scholar, Department of Pediatric, University of California, San Francisco School of Medicine : Research Scholar, Department of Pediatric, University of California, San Francisco School of Medicine, PROFESSIONAL AFFILIATIONS Turkish Urological Association Society of Urological Surgery Turkish Association of Andrology Turkish Endourological Association Turkish Association of Urogynecology European Association of International Prostate Research Group

2 FIELDS OF INTEREST Urooncology Pediatric Endourology Infertility Urogynecology PUBLICATIONS IN TURKISH 1-Selahattin ÇETİN, Haluk YÜRÜR, Yamaner IŞIK, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, Ahmet METİN: Kliniğimizde son 8 yılda yapılan atnalı böbrek operasyonlarının değerlendirilmesi. Mavi Bülten 18 (1): 45-50, Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 14 (2): , Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: 4- Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): , Ali EROL, Erdem AKBAY, Murat BAŞAR; Semih SARGIN, İsmail KARAKOYUNLU, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Double pigtail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22 (1-2):56-60, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığının tanısında ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 17 (1): 54-58, Halil BAŞAR, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığı nedeni ile opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:28-32, Kemal ARDA, Sedat GÖK, İsmail BOZBULUT, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, Ayşe ERDEN, Selahattin ÇETİN: Mesane tümörlerinin tanı ve evrelendirilmesinde transabdominal ultrasonografinin değeri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):27-33, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR; Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones. Experience in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):18-21, 1991

3 9-Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA; Semih SARGIN, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (2): , Erdem AKBAY, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Semih SARGIN, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimler. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:42-44, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, İzak DALVA, Fikret TÜRKSEVEN, Haluk YÜRÜR: Retrokaval üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:88-91, Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Hakan AKAN, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): , Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): , Ali EROL, İzak DALVA, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Mehmet KARAHAN: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:26-30, İnci AKARCALI, Nuray KIRDI, Ali EROL: Üriner stres inkontinansın Kegel egzersizleri ve enterferansiyel akımlarla tedavisi. Bir olgu takdimi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 7 (2):17-21, Erdem AKBAY, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. Deniz Tıp Bülteni, (3-1): , Eylül 1992-Ocak İzak DALVA Kemal ARDA, Erdem AKBAY, Nüvit TAHTALI, Tuba TEKİN, Ali EROL, Haluk YÜRÜR: Bir olgu nedeniyle blind ending bifid üreter. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13: , Erdem AKBAY, Ali EROL, Faruk GÖNENÇ, Nüvit TAHTALI, Cemil EKİNCİ, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Renal transplantlarda perkütan trucut iğne biyopsisinin diagnostik ve prognostik değeri.. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):54-58, Murat BAŞAR, Ali EROL, Klara DALVA, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: İntravezikal Bacillus Calmette Guerin tedavisi alan mesane tümörlü hastalarda serum ve idrarda interleukin-2 ve tumor necrosis factor-alfa düzeyleri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):82-92, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nokturnalı hastalarda desmopressin tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20 (1):78-80, 1994

4 21-Zeki GÜNEŞ, Nüvit TAHTALI, Ali EROL, Ufuk ERDAĞI, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üreter darlıklarının tedavisinde uygulanan balon dilatasyonlarının sonuçları. Üroloji Bülteni, 5: , Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin ESMER, Kürşat YILDIZ, Feridun ŞENGÖR: Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35:49-51, A Melih BEYSEL, Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin KANBEROĞLU, Feridun ŞENGÖR: Henoch Schönlein Purpurasında akut skrotum. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi., 3:27-29, Nilgün YILBAZ, Feridun ŞENGÖR, Jale TAŞÇIOĞLU, Ali EROL, Emre BAKIRCIOĞLU: Üretrit semptomları olan hastalarda gonokoksik ve nongonokoksik üretrit etkenleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18 (1): , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Melih BEYSEL, Kürşat YILDIZ, Sinan GERAY, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Unilateral testis torsiyonunun karşı testisdeki etkilerinin flov sitometri yöntemi ile incelenmesi.üroloji Bülteni, 7:97-100, Osman KÖSE, Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: İnvaziv mesane tümörü evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografi bulguları ile patolojik bulguların karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1): , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediatrik hastalarda prostat volümünün ultrasonografik değerlendirilmesi.türk Üroloji Dergisi, 23: , Serhat ONUR, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN : Kadın stres üriner inkontinansında modifiye Gittes operasyonu.türk Üroloji Dergisi: 24(4): , Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Sigma Rektum Poş (Mainz poş II) Üroloji Bülteni, 9: , Mesut GÜRDAL, Melih BEYSEL, Ergin YÜCEBAŞ, Metin ÖZTÜRK, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Dev mesane divertikülleri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): , Ali EROL,Yavuz AKMAN: Spinal kord travmasında ürolojik yaklaşım, A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak. Dergisi 1(1):87-99, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 1(2):88-94, 1999

5 33-Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Rüknettin ASLAN: Mesanenin değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi (basımda) 34-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında tedavi: Üreteroskopi veya ESWL?.A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 2(2): 49-55, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 76-79, Ali EROL, Kamil ÇAM: İnsan klitorisinin penisle karşılaştırmalı anatomisi ve rekonstrüktif uygulamalar. Androloji Dosyası, Mart, Yavuz AKMAN, Kamil Çam, Ferda ŞENEL, Ali EROL : Düzce de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi, 27 (2): , Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Rüknettin ASLAN, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Orta ve anterior hipospadiasların güncel tedavisi: TIPU(Tubularized incised plate urethroplasty) ve diğer teknikler. Üroloji Bülteni, 13:31-35, Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Ali EROL, Hale ONMUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Trosiyone rat testisinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında pentoksifilinin antioksidan etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 28(3): , Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 35-38, Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sendrom, Ekim: , Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, Kasım: 80-83, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3): Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a serious dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 16: , Ali EROL: Hipospadias ve inmemiş testis: Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 1. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, Ders Notları Kitabı, , 2004

6 46- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, R. YAvuz AKMAN, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi, Çocuk Ürolojisi,31(1):79-81, Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Zekeriya İLÇE, Kamil ÇAM, Ali EROL: Çocuklarda penis cerrahisinde dorsal penis sinir bloğu ile tek doz kaudal epidural bloğun postoperative analjezik etkinliğinin karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 47-52, Osman AKYÜZ, M. Ali KAYIKÇI, H. Kamil ÇAM, R. Yavuz AKMAN, Ali EROL: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, Ali EROL, Ali TEKİN, Haydar Kamil ÇAM, Ramazan Yavuz AKMAN: Tartışmalı Olgu, Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 74-76, Ali EROL: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Diğer Lazer Tipleri. Türkiye Klinikleri J -Special Topics, 3(1):40-8, Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Donmezer, Dr. Erem Kaan Başok BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi? Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Üroonkoloji Bülteni, 1-8, Ci l t :12 Sayı :4 Aral ık PUBLICATIONS IN ENGLISH 1-İzak DALVA, Murat BEYAZIT, Faruk GÖNENÇ, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.transplantology, 3(4): , Ali EROL, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Murat ŞAMLI, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: An alternative technique for ureterocolonic anastomosis: Ten years of experience International and Nephrology, 25(5) , Ali EROL, Semih SARGIN, İzak DALVA, Zeki Ender GÜNEŞ, Erdem AKBAY, Ahmet Hamdi YAZICIOĞLU: Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. International and Nephrology, 26(5): , Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Murat BAŞAR, Selahattin ÇETİN: Trial with Bacillus Calmette- Guerin and Epirubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer. Urologia Internationalis, 52:69-72, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: An experimental study in dogs. British Journal of, 74: , 1994

7 6-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Nüvit TAHTALI, Erdem AKBAY, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Bacillus Galmette-Guerin(BCG) Balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. International and Nephrology, 27(3): , Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi. European, 28:36-39, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN, Deniz TUZLUOĞLU, Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Tuncay SÖZER: Neodymium:YAG visual laser ablation of the prostate. European, 29: , Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: İntravesical epirubicin in the prophylaxis of superficial bladder cancer. International and Nephrology, 28(2): , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of hypospadias. Journal of.160: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Wen Hui LIU, Eric KURZROCK, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of the human clitoris. Journal of.162: , Ali EROL, Laurence S BASKIN, Ying Wu LI, Wen Hui LIU: Anatomical studies of the urethral plate: Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. British Journal of, 85: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? Journal of (Pediatric supplement), 164: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Priya JEGATHEESAN, Ying WU LIU, Wen HUI LIU, Gerald R CUNHA: Urethral seam formation and hypospadias. Cell Tissue Res, 305: , Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Rüknettin ASLAN, Dildar KONUKOĞ lu, Hale ONMUŞ: Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney? Int Urol Nephrol, 4(33), Mesut GÜRDAL, Ali EROL: Malignant mesothelioma of tunica vaginals testis associated with long-lasting hydrocele: Could hydrocele be an etiological factor? Int Urol Nephrol, 32: , Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali EROL : The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3): , Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10: , 2003

8 19- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7: 41-44, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12: , Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: A double-blind, placebo controlled, randomized trial, J Urol, 180: , Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective assessment of the efficacy of single dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol, 15 (11): , Ayşe KARATAŞ, Murat DÖŞOĞLU, Tuğba ZEYREK, Ali KAYIKÇI, Ali EROL, Belgin CAN: The effects of extracorporeal shock wave lithotripsy on the rat spinal cord. Spinal Cord, 46, , Ali EROL, Ali KAYIKCI, Omur MEMIK, Kamil CAM, Yavuz AKMAN: Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty: a prospective randomized study(urol Int.;83(3):354-8, Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: High power diode 980 laser vaporization of the prostate: Results of the life procedure after a followup of 6monthsJ Urol. Sep;182(3): , Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL.: Prospective evaluation of the efficacy of antibiotic prophylaxis before cystoscopy. Indian J Urol. ;25(2):203-6., Lina Maria Carmona Echeverria, Ali Erol, Mohamad Habous, Fernando Gomez Sancha, Carlo Luigi Augusto Negro, Gordon Hugh Muir Multicentre prospective study of the Evolve Dual 150W Laser for Bladder Outflow Obstruction 1 year follow-up. Journal of Endourology(baskıda) PRESENTATIONS IN TURKISH 1. Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi,1987

9 2. Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. 9.Türk Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Böbrek tek taşlarında ESWL sonuçları.10.ulusal Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Üst üreter taşlarında in situ ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: 1000 hastaya ait ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi.11. Ulusal Uroloji Kongresi, Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Hakan AKAN, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nöktürnalı hastalarda desmopressin tedavisi. 12. Ulusal Uroloji Kongresi, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, İsmail BOZBULUT, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrol altında transvaginal mesane boynu süspansiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, Mediha BORAN, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Ali EROL, Siber GÖKSEL, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz hastalarına uygulanan rekombinan insan eritropoetinin (rhuepo) ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzak DALVA, Klara DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Meral BEKSAÇ, Faruk GÖNENÇ: Renal transplant hastalarında serum eritropoetin düzeyleri. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Erdem AKBAY, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, İzak DALVA, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının

10 profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzak DALVA, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Şener YILDIZ, Mevhibe BALK: Renal transplantasyondan sonra gelişen hiperlipidemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Pediküllü rektus ve grasilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonu; köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediyatrik hastalarda prostatın ultrasonografik değerlendirilmesi. 14. Ulusal Uroloji Kongresi, Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Kubilay ERDOĞAN: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile visual lazer ablasyonunun bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Fehmi NARTER, Feridun ŞENGÖR,, Ali EROL, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN: Serbest / total PSA oranının prostat kanseri ayırıcı tanısındaki değeri. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent Urinary Diversion Course, Mesut GÜRDAL, Ergin YÜCEBAŞ, Hüseyin AKYILDIZ, Bülent YİĞİT, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Büyüteç loop ve ince uçlu doppler steteskopun inguinal varikoselektomide kullanımı. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Metin ÖZTÜRK: Mesane değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, İdris KURTULUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Hale ONMUŞ: Midazalom rat böbreğinde reperfüzyon hasarını önlemede antioksidan olarak etkili midir? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Mesut GÜRDAL, İlhan İŞCEN, Hale ONMUŞ, İdris KURTULUŞ, Ali EROL, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Torsiyone rat testisinde pentoksifilinin antioksidan etkisi; deneysel bir çalışma. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Metin ÖZTÜRK, Bülent YİĞİT, Ergin YÜCEBAŞ, Ali EROL, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Mete EKİNCİ: Mesane tümöründe etyolojik faktör olarak sigaranın önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998

11 25. Ali EROL, Laurence S. BASKIN, Ying Wu. LIU, Wen Hui LIU: Üretral plak anatomisi: Hipospadias onarımında üretral plağın korunması neden önemlidir?. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ekim Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Düzce ve yöresindeki enürezis noktürna prevelansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ekim Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Murat ALPER, Ali EROL: Rat modelinde ESWL uygulamasının karaciğer dokusu üzerine etkikleri ve TNF ile IL-6 nın doku hasarının saptanmasındaki rolü. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt kalis taşlarında ESWL nin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Ali EROL: BPH değerlendirilmesinde IPSS kısaltılmış formunun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında ESWL nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Zafer ORHAN, Murat ALPER, M. DEMİRKAYA, Ali EROL, K ÖZTURAN: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin tendon dokusuna etkileri: Ratlarda deneysel bir çalışma. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop u Mayıs, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının ve kısaltılmış modelinin etkinliğinin incelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülant ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun hasta veya hekim tarafından doldurulmasının karşılaştırıması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde doksazosinin kısa dönem subjektif etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Prostat bi opsisinde oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim 2001

12 38. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Buket KOCAMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Çocuklarda tek doz epidural tramodol ve morfinin postoperatif analjezik etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya 44. Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali Kayıkçı, Aysel Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir 48. Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir

13 49. Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 50. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Aysel GÜVEN, Ali EROL: Deneysel varikosel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 51. Yıldıray GEZGİN, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 52. Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA, Sinharib ÇİTGEZ, Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Yavuz ÖZER: Diot lazer ile prostat vaporizasyonu: 28 olguluk deneyimimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 53. Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, 2007, Çeşme 54. Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Ömür MEMİK, Kamil ÇAMYavuz AKMAN: Primer distal hipospadias hastalarında TİPU cerrahisi sonrası fistül oluşumunu engellemede tek ve çift dartos flap başarısının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 55. Ömür MEMİK, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali TEKİN, Ali EROL: Üreter taşı olan ve ESWL uygulanan hastalarda alfa-1 blokerlerinin taşsızlık oranlarına etkisi. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 56. Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: Yüksek güç diode-980 lazer ile prostat vaporizasyonu: LIFE prosedürünün üç aylık takip sonuçları. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 57. Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK: Yüksek güç diode-980 lazerin klinik kullanımı: Video sunumu. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 58. Ali EROL.: Üretral enjeksiyon, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul 59. Ali EROL: Ürodinami Kursu, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul

14 60. Ali EROL: Ürodinami Eğitimi, Yaklaşımlar Standartlar, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul PRESENTATIONS IN ENGLISH 1. Feridun ŞENGÖR, Osman KÖSE, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Kubilay ERDOGAN: Transurethral evaporation of the prostate with a right angle firing neodymium:yag laser fiber. 4th Mediterranean Congress of, Rhodes, Greece, M. Emre BAKIRCIOĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR: Value of color doppler sonography in the diagnosis of venogenic impotence. VII World Meeting on impotence, San Francisco, USA, Baskin LS, Erol A, Li YW : Neuro and vascular anatomy of hypospadias: Why the Snodgrass bleeds and works. PEDIATRICS 100 (3): Suppl. S SEP Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying WU LIU, Gerald R CUNHA: Neuro and vascular anatomy of hypospadias; reconstructive implications. European Society of Pediatric congress, İstanbul, Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ali EROL, Ying WU LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? American Academy of Pediatrics, Section on, Annual Meeting, Washington D.C. Oct Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ying WU LIU, Wen Hui LIU, Ali EROL, Simon HAYWARD, Gerald R CUNHA: Urethral Seam Formation and Hypospadias. American Academy of Pediatrics, Section on, Annual Meeting,Washington D.C. Oct Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. EAU Congress, March 2004, Vienna 8. Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, March 2004, Vienna

15 9. Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists September, 2005 Kuşadası 10. Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists September, 2005 Kuşadası 11. Guven A, Çam K, Cicekci B, Kayikci A, Ercan F, Cam M, Erol A: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan. 12. Guven A, Kayikci A, Çam K, Cam M, Erol A: The histological alterations in the testicular tissue caused by experimental varicocele and the efficacy of surgical varicocele repair. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan. 13. Halim HATTAT, Emre AKKUŞ, Ali EROL: Effects of KTP 532 photoselective vaporization(pvp) (Green light) and TURP on erectile function: A comparative study 8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhag, Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anesthesia in 12- core transrectal ultrasonography guided biopsies. EAU. 1. Eastern Meditteranean Meeting, October, 2007 Antalya 15. Ali EROL: Minimal Invasive treatment alternatives for BPH, ICS Educational Course, August 29-30, Istanbul, Turkey, Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate:Results of the "LIFE" Procedure after a Follow-up of 3 Months, EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, Ali Erol, Ali Kayikci, Omur Memik, Kamil Cam, and Yavuz Akman:Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study: EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, Ali Erol: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate, Live Case presentation, Workshop, 9 th Asian Congress of, New Delhi, India, 2008

16 19. Memik O, Kayıkcı A, Çam K, Akman Y, Tekin A, Erol. A: The impact of alfa-1 adrenergic blockers on stone free rates for the management of ureteral stones in patients who underwent concomitant ESWL. Urological Research Urolithiasis. August, 2008, Nice, France. 20. Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate: Preliminary Results of the LIFE Procedure, Late Breaking Science Forum, Annual Meeting of the American Urological Association, Chicago, IL, April 25-30, Ali Erol: 12th Congress on, Iranian Urological Association Intl Congress Tehran May14-17, Ali Erol: Experience in laser prostatectomy. Semmelweis Symposium 2009: New trends, innovations and technology in urology 23. Muir G, Gomez F, Choi B, Erol A, Carmona L, Negro C : Multicentre Prospective Study of the Evolve: Dual 150 W LAser for Bladder Outflow Obstruction: Preliminary Results. Moderated Poster, 31st SIU Congress, October, Berlin CHAPTERS 1- Ali EROL, Mesut GÜRDAL: Medulla spinalis yaralanmalarında ortaya çıkan nörojenik mesane disfonksiyonu. Medulla Spinalis Yaralanmaları (Editörler: Murat HANCI, Önder AYDINGÖZ). Logos Yayıncılık, , Ali EROL, Ürodinamik testler ve stres üriner inkontinansta ürodinami (editör: Prof Dr Önay) YALÇIN), basımda 3- Ali EROL, Lokalize prostat kanserlerinde uygulanan güncel tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması..prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Editör Doç.Dr. İhsan Karaman) , Ali EROL,Prostat kanserinde brakiterapi. Prostat.(Editör Prof.Dr. Derya Balbay) , TRANSLATIONS INTO TURKISH 1-Bülent YİĞİT, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Ereksiyonun Santral Kontrolü. (Yaz: François Giuliano, Olivier Rampin; (Edi: Tellaloğlu S, Kadıoğlu A). Erkek Seksüel Disfonksiyonu. Nobel, 39-49, Ali EROL: Lazer prostatektomi. Prostat. (Editör Prof.Dr.Derya Balbay).64-67, 2008.

17 3.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female and Urogynecology, Yazar Gunar Lose, chapter 18) Üretral basınç ölçümleri 4-.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female and Urogynecology, Yazar Edward J Mc Guire, chapter 19) Kaçak noktası basınçları 5-Ali EROL(Steven G Docimo, The Kelalis-King-Belman textbook of Clinical Pediatric, Yazar, Hiep T Nguyen, chapter 73) Herni, Hidrosel, Testiküler torsiyon ve Varikosel Invited Reviewer: 2 JU JU JU R1 4 JU JU R1 4 JU JU JU JU Adult Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Quartz Head Contact Laser Fiber: A Novel Fiber for Laser Ablation of the Prostate Using the 980nm High Power Diode Laser. A Randomized Prospective trial Against the Standard side Firing Fiber. Vasectomy Induces Oxidative Stress and Up-regulates the Expression of Peroxiredoxins in Mouse Testis in Short and Early Period after Surgery Vasectomy Induces Oxidative Stress and Up-regulates the Expression of Peroxiredoxins in Mouse Testis in Short and Early Period after Surgery N-acetylgalactosaminyltransferase 4 Predicts Clinical Outcome in Patients with Clear-cell Renal Cell Carcinoma N-acetylgalactosaminyltransferase 4 Predicts Clinical Outcome in Patients with Clear-cell Renal Cell Carcinoma Intravesical Bacillus Calmette- Guerin (BCG) Efficiently Reduces P70S6K1 but not 4E-BP1 Phosphorylation in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) Ureteral Replacement by Intestinal Seromuscular Tunneling: An Experimental Study Do topical androgens and their timing affect the survival of buccal mucosa grafts in hypospadias repair? EXPRESSION AND LOCATION OF GLUCOSE-REGULATED PROTEIN 78 (GRP78) IN THE HUMAN TESTIS Accept Accept Accept Accept Accept Accept Reject Reject Reject Jun 06, 2011 Oct 02, Dec 17, Feb 20, Apr 04, Jun 09, Aug 25, Nov 24, Apr 17, 2015 Jun 09, 2011 Oct 04, Dec 18, Feb 22, Apr 07, Jun 10, Aug 26, Nov 26, Apr 20, 2015 Jun 27, 2011 Oct 23, Dec 31, Mar 13, Apr 18, Jun 30, Sep 15, Dec 15, May 08, 2015 Jun 25, 2011 Oct 16, Dec 29, Mar 10, Apr 14, Jun 22, Sep 14, Dec 13, May 04,

18 AND EPIDIDYMIS AND IN SPERMATOZOA FROM NORMO- AND ASTHENO-ZOOSPERMIC MEN 5 JU Investigative EVALUATION OF MUC1 AND P53 EXPRESSIONS IN NONINVASIVE PAPILLARY UROTHELIAL NEOPLASMS OF BLADDER, THEIR RELATIONSHIP WITH TUMOR GRADE AND ROLE IN THE DIFFERANTIAL DIAGNOSIS Reject Mar 27, 2015 Mar 28, 2015 Apr 17, 2015 Apr 09, JU Adult The Clinical Consequenses of False- Positive FDG-PET in Patients with Advanced Seminoma After Chemotherapy Reject Jan 28, Jan 31, Feb 18, Feb 17, 20 3 JU Adult Feasibility of A Non-Suture Technique Using Soft Coagulation in Partial Nephrectomy 4 JU Adult Early Detection of Upper Urinary Tract Tumors using Urography in Patients with Urothelial Cell Carcinoma CERTIFICATES 1- Visiting Scholar in Pediatric, Department of, University of California, San Francisco School of Medicine, January-July Visiting Scholar in Pediatric, Department of, University of California, San Francisco School of Medicine, May- July Prostate Cancer Brachytherapy with the IsoSeed method from BEBIG, Diode 980 laser(life) lecturer and trainer, Biolitec, Applied Advanced Laparoscopic Course,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları ADI SOYADI ÖNDER KAYIGİL DOĞUM YERİ - TARİHİ ANKARA, 1964 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ÜROLOJİ DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ÜROLOJİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih ALTUNRENDE Doğum Tarihi: 21 ŞUBAT 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan Endoüroloji Bülteni 2013;6:77-82 DOI: 10.5350/ENDO2013060201 DERLEMELER Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi? Ali Ersin Zümrütbaş 1, Yusuf Özlülerden 1, Ömer Levent Tuncay 1 1 Pamukkale

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994 1. Adı Soyadı: Murat Aydın SAV 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1957 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1974 1980 Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Eylül 2010, Yıl:2 Sayı:3 ISSN NO : 1309-3630 Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon CURRICULUM VITAE Name : Aydın Alper Date of birth : April 14. 1953 Title : MD, Professor of Surgery Education: 1970-1976 Istanbul University (IU), Istanbul Faculty of Medicine Student 1976-1980 IU, Istanbul

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tayfun Aköz İletişim Bilgileri Adres : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL Telefon Mail : 0532 4264585 :tayfunakoz@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 17.04.1962 3.

Detaylı

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl EĞİTİM, ÖĞRENİM İlk, orta ve lise Yüksek öğrenim Stajyer Dr. Uzmanlık eğitimleri 1971-1976 Yavuzevler İlkokulu. Bakırköy / İstanbul, Turkiye. 1976-1979 Bakırköy Ortaokulu. İstanbul, Turkiye. 1979-1983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

: Koc University School of Medicine Department of Neurosurgery. Sarıyer, Istanbul 34450 Turkey

: Koc University School of Medicine Department of Neurosurgery. Sarıyer, Istanbul 34450 Turkey CURRICULUM VITAE Personal Name : Ali Fahir ÖZER Date of birth : November 3rd, 1953 Place of birth : Gumushane, Turkey Marrital status : Married, one son Foreign language : English Address : Koc University

Detaylı

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2 113 Araştırma Biyopside Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Veya Malignite Kuşkulu Odak Varlığında Tur-P Sonuçları * THE HISTOPATOLOGIC RESULTS OF TURP IN PATIENTS WITH HPIN OR SUSPICIOUS

Detaylı

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı : Dr. İsmail KURAN 2. Doğum Tarihi : 21/12/1960 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı