: University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara"

Transkript

1 MEDICAL EDUCATION : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine MEDICAL TRAINING : Resident in, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara PROFESSIONAL EXPERIENCE -.. : Professor of, Bahçeşehir University, School of Medicine, Istanbul : Professor of, Medical Park Hospital, Göztepe : Consultant urologist, Hattat Uro-Andrology Hospital, İstanbul : Professor of, Chairman, Department of, Düzce University, Düzce School of Medicine, Düzce :Professor of, Chairman, Department of, Abant Izzet Baysal University, Düzce School of Medicine, Düzce :Associate Professor of, Chairman, Department of, Abant Izzet Baysal University, Düzce School of Medicine, Düzce :Associate Professor of, Department of, Haydarpaşa Numune Hospital, Istanbul :Urologist,, Department of, Haydarpaşa Numune Hospital, İstanbul :Urologist, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara :Urologist(Military Service), Air Force Hospital, Eskişehir :Physician, Yenimahalle, Ankara :Physician, Digor, Kars RESEARCH EXPERIENCE 1999 : Research Scholar, Department of Pediatric, University of California, San Francisco School of Medicine : Research Scholar, Department of Pediatric, University of California, San Francisco School of Medicine, PROFESSIONAL AFFILIATIONS Turkish Urological Association Society of Urological Surgery Turkish Association of Andrology Turkish Endourological Association Turkish Association of Urogynecology European Association of International Prostate Research Group

2 FIELDS OF INTEREST Urooncology Pediatric Endourology Infertility Urogynecology PUBLICATIONS IN TURKISH 1-Selahattin ÇETİN, Haluk YÜRÜR, Yamaner IŞIK, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, Ahmet METİN: Kliniğimizde son 8 yılda yapılan atnalı böbrek operasyonlarının değerlendirilmesi. Mavi Bülten 18 (1): 45-50, Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 14 (2): , Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: 4- Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): , Ali EROL, Erdem AKBAY, Murat BAŞAR; Semih SARGIN, İsmail KARAKOYUNLU, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Double pigtail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22 (1-2):56-60, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığının tanısında ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 17 (1): 54-58, Halil BAŞAR, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığı nedeni ile opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:28-32, Kemal ARDA, Sedat GÖK, İsmail BOZBULUT, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, Ayşe ERDEN, Selahattin ÇETİN: Mesane tümörlerinin tanı ve evrelendirilmesinde transabdominal ultrasonografinin değeri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):27-33, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR; Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones. Experience in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):18-21, 1991

3 9-Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA; Semih SARGIN, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (2): , Erdem AKBAY, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Semih SARGIN, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimler. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:42-44, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, İzak DALVA, Fikret TÜRKSEVEN, Haluk YÜRÜR: Retrokaval üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:88-91, Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Hakan AKAN, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): , Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): , Ali EROL, İzak DALVA, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Mehmet KARAHAN: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:26-30, İnci AKARCALI, Nuray KIRDI, Ali EROL: Üriner stres inkontinansın Kegel egzersizleri ve enterferansiyel akımlarla tedavisi. Bir olgu takdimi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 7 (2):17-21, Erdem AKBAY, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. Deniz Tıp Bülteni, (3-1): , Eylül 1992-Ocak İzak DALVA Kemal ARDA, Erdem AKBAY, Nüvit TAHTALI, Tuba TEKİN, Ali EROL, Haluk YÜRÜR: Bir olgu nedeniyle blind ending bifid üreter. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13: , Erdem AKBAY, Ali EROL, Faruk GÖNENÇ, Nüvit TAHTALI, Cemil EKİNCİ, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Renal transplantlarda perkütan trucut iğne biyopsisinin diagnostik ve prognostik değeri.. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):54-58, Murat BAŞAR, Ali EROL, Klara DALVA, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: İntravezikal Bacillus Calmette Guerin tedavisi alan mesane tümörlü hastalarda serum ve idrarda interleukin-2 ve tumor necrosis factor-alfa düzeyleri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):82-92, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nokturnalı hastalarda desmopressin tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20 (1):78-80, 1994

4 21-Zeki GÜNEŞ, Nüvit TAHTALI, Ali EROL, Ufuk ERDAĞI, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üreter darlıklarının tedavisinde uygulanan balon dilatasyonlarının sonuçları. Üroloji Bülteni, 5: , Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin ESMER, Kürşat YILDIZ, Feridun ŞENGÖR: Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35:49-51, A Melih BEYSEL, Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin KANBEROĞLU, Feridun ŞENGÖR: Henoch Schönlein Purpurasında akut skrotum. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi., 3:27-29, Nilgün YILBAZ, Feridun ŞENGÖR, Jale TAŞÇIOĞLU, Ali EROL, Emre BAKIRCIOĞLU: Üretrit semptomları olan hastalarda gonokoksik ve nongonokoksik üretrit etkenleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18 (1): , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Melih BEYSEL, Kürşat YILDIZ, Sinan GERAY, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Unilateral testis torsiyonunun karşı testisdeki etkilerinin flov sitometri yöntemi ile incelenmesi.üroloji Bülteni, 7:97-100, Osman KÖSE, Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: İnvaziv mesane tümörü evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografi bulguları ile patolojik bulguların karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1): , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediatrik hastalarda prostat volümünün ultrasonografik değerlendirilmesi.türk Üroloji Dergisi, 23: , Serhat ONUR, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN : Kadın stres üriner inkontinansında modifiye Gittes operasyonu.türk Üroloji Dergisi: 24(4): , Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Sigma Rektum Poş (Mainz poş II) Üroloji Bülteni, 9: , Mesut GÜRDAL, Melih BEYSEL, Ergin YÜCEBAŞ, Metin ÖZTÜRK, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Dev mesane divertikülleri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): , Ali EROL,Yavuz AKMAN: Spinal kord travmasında ürolojik yaklaşım, A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak. Dergisi 1(1):87-99, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 1(2):88-94, 1999

5 33-Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Rüknettin ASLAN: Mesanenin değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi (basımda) 34-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında tedavi: Üreteroskopi veya ESWL?.A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 2(2): 49-55, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 76-79, Ali EROL, Kamil ÇAM: İnsan klitorisinin penisle karşılaştırmalı anatomisi ve rekonstrüktif uygulamalar. Androloji Dosyası, Mart, Yavuz AKMAN, Kamil Çam, Ferda ŞENEL, Ali EROL : Düzce de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi, 27 (2): , Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Rüknettin ASLAN, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Orta ve anterior hipospadiasların güncel tedavisi: TIPU(Tubularized incised plate urethroplasty) ve diğer teknikler. Üroloji Bülteni, 13:31-35, Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Ali EROL, Hale ONMUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Trosiyone rat testisinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında pentoksifilinin antioksidan etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 28(3): , Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 35-38, Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sendrom, Ekim: , Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, Kasım: 80-83, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3): Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a serious dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 16: , Ali EROL: Hipospadias ve inmemiş testis: Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 1. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, Ders Notları Kitabı, , 2004

6 46- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, R. YAvuz AKMAN, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi, Çocuk Ürolojisi,31(1):79-81, Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Zekeriya İLÇE, Kamil ÇAM, Ali EROL: Çocuklarda penis cerrahisinde dorsal penis sinir bloğu ile tek doz kaudal epidural bloğun postoperative analjezik etkinliğinin karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 47-52, Osman AKYÜZ, M. Ali KAYIKÇI, H. Kamil ÇAM, R. Yavuz AKMAN, Ali EROL: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, Ali EROL, Ali TEKİN, Haydar Kamil ÇAM, Ramazan Yavuz AKMAN: Tartışmalı Olgu, Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 74-76, Ali EROL: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Diğer Lazer Tipleri. Türkiye Klinikleri J -Special Topics, 3(1):40-8, Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Donmezer, Dr. Erem Kaan Başok BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi? Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Üroonkoloji Bülteni, 1-8, Ci l t :12 Sayı :4 Aral ık PUBLICATIONS IN ENGLISH 1-İzak DALVA, Murat BEYAZIT, Faruk GÖNENÇ, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.transplantology, 3(4): , Ali EROL, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Murat ŞAMLI, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: An alternative technique for ureterocolonic anastomosis: Ten years of experience International and Nephrology, 25(5) , Ali EROL, Semih SARGIN, İzak DALVA, Zeki Ender GÜNEŞ, Erdem AKBAY, Ahmet Hamdi YAZICIOĞLU: Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. International and Nephrology, 26(5): , Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Murat BAŞAR, Selahattin ÇETİN: Trial with Bacillus Calmette- Guerin and Epirubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer. Urologia Internationalis, 52:69-72, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: An experimental study in dogs. British Journal of, 74: , 1994

7 6-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Nüvit TAHTALI, Erdem AKBAY, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Bacillus Galmette-Guerin(BCG) Balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. International and Nephrology, 27(3): , Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi. European, 28:36-39, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN, Deniz TUZLUOĞLU, Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Tuncay SÖZER: Neodymium:YAG visual laser ablation of the prostate. European, 29: , Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: İntravesical epirubicin in the prophylaxis of superficial bladder cancer. International and Nephrology, 28(2): , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of hypospadias. Journal of.160: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Wen Hui LIU, Eric KURZROCK, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of the human clitoris. Journal of.162: , Ali EROL, Laurence S BASKIN, Ying Wu LI, Wen Hui LIU: Anatomical studies of the urethral plate: Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. British Journal of, 85: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? Journal of (Pediatric supplement), 164: , Laurence S BASKIN, Ali EROL, Priya JEGATHEESAN, Ying WU LIU, Wen HUI LIU, Gerald R CUNHA: Urethral seam formation and hypospadias. Cell Tissue Res, 305: , Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Rüknettin ASLAN, Dildar KONUKOĞ lu, Hale ONMUŞ: Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney? Int Urol Nephrol, 4(33), Mesut GÜRDAL, Ali EROL: Malignant mesothelioma of tunica vaginals testis associated with long-lasting hydrocele: Could hydrocele be an etiological factor? Int Urol Nephrol, 32: , Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali EROL : The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3): , Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10: , 2003

8 19- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7: 41-44, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12: , Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: A double-blind, placebo controlled, randomized trial, J Urol, 180: , Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective assessment of the efficacy of single dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol, 15 (11): , Ayşe KARATAŞ, Murat DÖŞOĞLU, Tuğba ZEYREK, Ali KAYIKÇI, Ali EROL, Belgin CAN: The effects of extracorporeal shock wave lithotripsy on the rat spinal cord. Spinal Cord, 46, , Ali EROL, Ali KAYIKCI, Omur MEMIK, Kamil CAM, Yavuz AKMAN: Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty: a prospective randomized study(urol Int.;83(3):354-8, Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: High power diode 980 laser vaporization of the prostate: Results of the life procedure after a followup of 6monthsJ Urol. Sep;182(3): , Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL.: Prospective evaluation of the efficacy of antibiotic prophylaxis before cystoscopy. Indian J Urol. ;25(2):203-6., Lina Maria Carmona Echeverria, Ali Erol, Mohamad Habous, Fernando Gomez Sancha, Carlo Luigi Augusto Negro, Gordon Hugh Muir Multicentre prospective study of the Evolve Dual 150W Laser for Bladder Outflow Obstruction 1 year follow-up. Journal of Endourology(baskıda) PRESENTATIONS IN TURKISH 1. Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi,1987

9 2. Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. 9.Türk Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Böbrek tek taşlarında ESWL sonuçları.10.ulusal Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Üst üreter taşlarında in situ ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: 1000 hastaya ait ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi.11. Ulusal Uroloji Kongresi, Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Hakan AKAN, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nöktürnalı hastalarda desmopressin tedavisi. 12. Ulusal Uroloji Kongresi, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, İsmail BOZBULUT, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrol altında transvaginal mesane boynu süspansiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, Mediha BORAN, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Ali EROL, Siber GÖKSEL, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz hastalarına uygulanan rekombinan insan eritropoetinin (rhuepo) ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzak DALVA, Klara DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Meral BEKSAÇ, Faruk GÖNENÇ: Renal transplant hastalarında serum eritropoetin düzeyleri. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Erdem AKBAY, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, İzak DALVA, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının

10 profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, İzak DALVA, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Şener YILDIZ, Mevhibe BALK: Renal transplantasyondan sonra gelişen hiperlipidemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Pediküllü rektus ve grasilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonu; köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediyatrik hastalarda prostatın ultrasonografik değerlendirilmesi. 14. Ulusal Uroloji Kongresi, Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Kubilay ERDOĞAN: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile visual lazer ablasyonunun bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Fehmi NARTER, Feridun ŞENGÖR,, Ali EROL, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN: Serbest / total PSA oranının prostat kanseri ayırıcı tanısındaki değeri. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent Urinary Diversion Course, Mesut GÜRDAL, Ergin YÜCEBAŞ, Hüseyin AKYILDIZ, Bülent YİĞİT, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Büyüteç loop ve ince uçlu doppler steteskopun inguinal varikoselektomide kullanımı. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Metin ÖZTÜRK: Mesane değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, İdris KURTULUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Hale ONMUŞ: Midazalom rat böbreğinde reperfüzyon hasarını önlemede antioksidan olarak etkili midir? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Mesut GÜRDAL, İlhan İŞCEN, Hale ONMUŞ, İdris KURTULUŞ, Ali EROL, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Torsiyone rat testisinde pentoksifilinin antioksidan etkisi; deneysel bir çalışma. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Metin ÖZTÜRK, Bülent YİĞİT, Ergin YÜCEBAŞ, Ali EROL, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Mete EKİNCİ: Mesane tümöründe etyolojik faktör olarak sigaranın önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998

11 25. Ali EROL, Laurence S. BASKIN, Ying Wu. LIU, Wen Hui LIU: Üretral plak anatomisi: Hipospadias onarımında üretral plağın korunması neden önemlidir?. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ekim Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Düzce ve yöresindeki enürezis noktürna prevelansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ekim Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Murat ALPER, Ali EROL: Rat modelinde ESWL uygulamasının karaciğer dokusu üzerine etkikleri ve TNF ile IL-6 nın doku hasarının saptanmasındaki rolü. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt kalis taşlarında ESWL nin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Ali EROL: BPH değerlendirilmesinde IPSS kısaltılmış formunun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında ESWL nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, Zafer ORHAN, Murat ALPER, M. DEMİRKAYA, Ali EROL, K ÖZTURAN: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin tendon dokusuna etkileri: Ratlarda deneysel bir çalışma. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop u Mayıs, Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının ve kısaltılmış modelinin etkinliğinin incelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülant ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun hasta veya hekim tarafından doldurulmasının karşılaştırıması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde doksazosinin kısa dönem subjektif etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim, Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Prostat bi opsisinde oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim 2001

12 38. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Buket KOCAMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Çocuklarda tek doz epidural tramodol ve morfinin postoperatif analjezik etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya 44. Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ali Kayıkçı, Aysel Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir 48. Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir

13 49. Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 50. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Aysel GÜVEN, Ali EROL: Deneysel varikosel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 51. Yıldıray GEZGİN, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 52. Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA, Sinharib ÇİTGEZ, Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Yavuz ÖZER: Diot lazer ile prostat vaporizasyonu: 28 olguluk deneyimimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya 53. Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, 2007, Çeşme 54. Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Ömür MEMİK, Kamil ÇAMYavuz AKMAN: Primer distal hipospadias hastalarında TİPU cerrahisi sonrası fistül oluşumunu engellemede tek ve çift dartos flap başarısının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 55. Ömür MEMİK, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali TEKİN, Ali EROL: Üreter taşı olan ve ESWL uygulanan hastalarda alfa-1 blokerlerinin taşsızlık oranlarına etkisi. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 56. Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: Yüksek güç diode-980 lazer ile prostat vaporizasyonu: LIFE prosedürünün üç aylık takip sonuçları. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 57. Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK: Yüksek güç diode-980 lazerin klinik kullanımı: Video sunumu. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya. 58. Ali EROL.: Üretral enjeksiyon, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul 59. Ali EROL: Ürodinami Kursu, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul

14 60. Ali EROL: Ürodinami Eğitimi, Yaklaşımlar Standartlar, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, Ekim, 2009, Harbiye İstanbul PRESENTATIONS IN ENGLISH 1. Feridun ŞENGÖR, Osman KÖSE, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Kubilay ERDOGAN: Transurethral evaporation of the prostate with a right angle firing neodymium:yag laser fiber. 4th Mediterranean Congress of, Rhodes, Greece, M. Emre BAKIRCIOĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR: Value of color doppler sonography in the diagnosis of venogenic impotence. VII World Meeting on impotence, San Francisco, USA, Baskin LS, Erol A, Li YW : Neuro and vascular anatomy of hypospadias: Why the Snodgrass bleeds and works. PEDIATRICS 100 (3): Suppl. S SEP Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying WU LIU, Gerald R CUNHA: Neuro and vascular anatomy of hypospadias; reconstructive implications. European Society of Pediatric congress, İstanbul, Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ali EROL, Ying WU LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? American Academy of Pediatrics, Section on, Annual Meeting, Washington D.C. Oct Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ying WU LIU, Wen Hui LIU, Ali EROL, Simon HAYWARD, Gerald R CUNHA: Urethral Seam Formation and Hypospadias. American Academy of Pediatrics, Section on, Annual Meeting,Washington D.C. Oct Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. EAU Congress, March 2004, Vienna 8. Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, March 2004, Vienna

15 9. Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists September, 2005 Kuşadası 10. Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists September, 2005 Kuşadası 11. Guven A, Çam K, Cicekci B, Kayikci A, Ercan F, Cam M, Erol A: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan. 12. Guven A, Kayikci A, Çam K, Cam M, Erol A: The histological alterations in the testicular tissue caused by experimental varicocele and the efficacy of surgical varicocele repair. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan. 13. Halim HATTAT, Emre AKKUŞ, Ali EROL: Effects of KTP 532 photoselective vaporization(pvp) (Green light) and TURP on erectile function: A comparative study 8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhag, Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anesthesia in 12- core transrectal ultrasonography guided biopsies. EAU. 1. Eastern Meditteranean Meeting, October, 2007 Antalya 15. Ali EROL: Minimal Invasive treatment alternatives for BPH, ICS Educational Course, August 29-30, Istanbul, Turkey, Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate:Results of the "LIFE" Procedure after a Follow-up of 3 Months, EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, Ali Erol, Ali Kayikci, Omur Memik, Kamil Cam, and Yavuz Akman:Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study: EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, Ali Erol: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate, Live Case presentation, Workshop, 9 th Asian Congress of, New Delhi, India, 2008

16 19. Memik O, Kayıkcı A, Çam K, Akman Y, Tekin A, Erol. A: The impact of alfa-1 adrenergic blockers on stone free rates for the management of ureteral stones in patients who underwent concomitant ESWL. Urological Research Urolithiasis. August, 2008, Nice, France. 20. Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate: Preliminary Results of the LIFE Procedure, Late Breaking Science Forum, Annual Meeting of the American Urological Association, Chicago, IL, April 25-30, Ali Erol: 12th Congress on, Iranian Urological Association Intl Congress Tehran May14-17, Ali Erol: Experience in laser prostatectomy. Semmelweis Symposium 2009: New trends, innovations and technology in urology 23. Muir G, Gomez F, Choi B, Erol A, Carmona L, Negro C : Multicentre Prospective Study of the Evolve: Dual 150 W LAser for Bladder Outflow Obstruction: Preliminary Results. Moderated Poster, 31st SIU Congress, October, Berlin CHAPTERS 1- Ali EROL, Mesut GÜRDAL: Medulla spinalis yaralanmalarında ortaya çıkan nörojenik mesane disfonksiyonu. Medulla Spinalis Yaralanmaları (Editörler: Murat HANCI, Önder AYDINGÖZ). Logos Yayıncılık, , Ali EROL, Ürodinamik testler ve stres üriner inkontinansta ürodinami (editör: Prof Dr Önay) YALÇIN), basımda 3- Ali EROL, Lokalize prostat kanserlerinde uygulanan güncel tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması..prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Editör Doç.Dr. İhsan Karaman) , Ali EROL,Prostat kanserinde brakiterapi. Prostat.(Editör Prof.Dr. Derya Balbay) , TRANSLATIONS INTO TURKISH 1-Bülent YİĞİT, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Ereksiyonun Santral Kontrolü. (Yaz: François Giuliano, Olivier Rampin; (Edi: Tellaloğlu S, Kadıoğlu A). Erkek Seksüel Disfonksiyonu. Nobel, 39-49, Ali EROL: Lazer prostatektomi. Prostat. (Editör Prof.Dr.Derya Balbay).64-67, 2008.

17 3.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female and Urogynecology, Yazar Gunar Lose, chapter 18) Üretral basınç ölçümleri 4-.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female and Urogynecology, Yazar Edward J Mc Guire, chapter 19) Kaçak noktası basınçları 5-Ali EROL(Steven G Docimo, The Kelalis-King-Belman textbook of Clinical Pediatric, Yazar, Hiep T Nguyen, chapter 73) Herni, Hidrosel, Testiküler torsiyon ve Varikosel Invited Reviewer: 2 JU JU JU R1 4 JU JU R1 4 JU JU JU JU Adult Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Investigative Quartz Head Contact Laser Fiber: A Novel Fiber for Laser Ablation of the Prostate Using the 980nm High Power Diode Laser. A Randomized Prospective trial Against the Standard side Firing Fiber. Vasectomy Induces Oxidative Stress and Up-regulates the Expression of Peroxiredoxins in Mouse Testis in Short and Early Period after Surgery Vasectomy Induces Oxidative Stress and Up-regulates the Expression of Peroxiredoxins in Mouse Testis in Short and Early Period after Surgery N-acetylgalactosaminyltransferase 4 Predicts Clinical Outcome in Patients with Clear-cell Renal Cell Carcinoma N-acetylgalactosaminyltransferase 4 Predicts Clinical Outcome in Patients with Clear-cell Renal Cell Carcinoma Intravesical Bacillus Calmette- Guerin (BCG) Efficiently Reduces P70S6K1 but not 4E-BP1 Phosphorylation in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) Ureteral Replacement by Intestinal Seromuscular Tunneling: An Experimental Study Do topical androgens and their timing affect the survival of buccal mucosa grafts in hypospadias repair? EXPRESSION AND LOCATION OF GLUCOSE-REGULATED PROTEIN 78 (GRP78) IN THE HUMAN TESTIS Accept Accept Accept Accept Accept Accept Reject Reject Reject Jun 06, 2011 Oct 02, Dec 17, Feb 20, Apr 04, Jun 09, Aug 25, Nov 24, Apr 17, 2015 Jun 09, 2011 Oct 04, Dec 18, Feb 22, Apr 07, Jun 10, Aug 26, Nov 26, Apr 20, 2015 Jun 27, 2011 Oct 23, Dec 31, Mar 13, Apr 18, Jun 30, Sep 15, Dec 15, May 08, 2015 Jun 25, 2011 Oct 16, Dec 29, Mar 10, Apr 14, Jun 22, Sep 14, Dec 13, May 04,

18 AND EPIDIDYMIS AND IN SPERMATOZOA FROM NORMO- AND ASTHENO-ZOOSPERMIC MEN 5 JU Investigative EVALUATION OF MUC1 AND P53 EXPRESSIONS IN NONINVASIVE PAPILLARY UROTHELIAL NEOPLASMS OF BLADDER, THEIR RELATIONSHIP WITH TUMOR GRADE AND ROLE IN THE DIFFERANTIAL DIAGNOSIS Reject Mar 27, 2015 Mar 28, 2015 Apr 17, 2015 Apr 09, JU Adult The Clinical Consequenses of False- Positive FDG-PET in Patients with Advanced Seminoma After Chemotherapy Reject Jan 28, Jan 31, Feb 18, Feb 17, 20 3 JU Adult Feasibility of A Non-Suture Technique Using Soft Coagulation in Partial Nephrectomy 4 JU Adult Early Detection of Upper Urinary Tract Tumors using Urography in Patients with Urothelial Cell Carcinoma CERTIFICATES 1- Visiting Scholar in Pediatric, Department of, University of California, San Francisco School of Medicine, January-July Visiting Scholar in Pediatric, Department of, University of California, San Francisco School of Medicine, May- July Prostate Cancer Brachytherapy with the IsoSeed method from BEBIG, Diode 980 laser(life) lecturer and trainer, Biolitec, Applied Advanced Laparoscopic Course,

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Öğretim Üyeleri HÜTF Üroloji öğretim kadrosu 6 yarı zamanlı 4 tam zamanlı öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN Doğum Tarihi: 22.01.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI TARİH KONU ANLATICI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ 6 Ocak 2014 Pazartesi Ureteropelvik birleşke darlığı Seminer Sunumu Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu Prof.Dr.

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. H. Karadağ, N. Sarıgüzel, O. Tanrıverdi, M. Ekinci, G. Başaran, E. Gümüş, L. Saporta, C. Miroğlu, Akut üretritli

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

KİTAP ÇEVİRİSİ. 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri

KİTAP ÇEVİRİSİ. 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri KİTAP ÇEVİRİSİ 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri Editörü: Tarık Zafer Nursal. Yayınevi: Adana Nobel Kitabevi. Basıldığı yer: Adana. Bölüm başlığı: Alt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans/Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans/Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ İsim: YAVUZ BAŞTUĞ Doğum Yeri: Uşak Doğum Tarihi: 23.02.1970 Uyruğu: TC Medeni Durumu: Evli, 3 Çocuklu Yabancı Dil: İngilizce Askerlik Durumu: Yaptı E-mail : yavuz.bastug@sbu.edu.tr

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results.

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Yayınlarım: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Kural AR, Coskuner ER, Cevik I.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1. Adı Soyadı: Enis Rauf Coşkuner 2. Doğum Tarihi: 19/01/1967 3. Unvanı: Üroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

Online Asistan Eğitim Programı

Online Asistan Eğitim Programı 30 Kasım 2013 21 Aralık 2013 18 Ocak 2014 22 Şubat 2014 15 Mart 2014 19 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 Genel Üroloji / Transplantasyon / Travma BPH / Prostat Kanseri Mesane / Böbrek / Testis Kanseri İnfertilite

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):709-713 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254202 ARAŞTIRMA/RESEARCH Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI. Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI. Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI C GRUBU I.HAFTA 02.09.2013 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alper Özorak 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER. 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER. 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve Gaziantep Ürologlar Derneği ortak toplantısı. 10 Mayıs 2008, Gaziantep.

Detaylı

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Üroloji Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Ameliyathanesi, ESWL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. KORAY AĞRAS Üroloji Uzmanı Çocuk Ürolojisi Uzmanı FEBU, FEAPU

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. KORAY AĞRAS Üroloji Uzmanı Çocuk Ürolojisi Uzmanı FEBU, FEAPU ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. KORAY AĞRAS Üroloji Uzmanı Çocuk Ürolojisi Uzmanı FEBU, FEAPU KISA ÖZGEÇMİŞ Görevi: Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi, Çocuk Ürolojisi Yan Dal Eğitim Programı Sorumlusu Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Derneğimizin

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 3.GRUP 2 I.HAFTA 01.10.2012 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alim Koşar 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Akademik Ünvanı Uzmanlık Alanı : Hasbey Hakan Koyuncu : Doç. Dr. : Üroloji Yan Dal Uzmanlık Alanı : Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001 Doğum Yeri

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Reşit TOKUÇ 2. Doğum Tarihi: 13.12.1957 3. Unvanı: Profesör Doktor, Üroloji Uzmanı ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Görevi: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Tuncay TAŞ Doğum Tarihi ve Yeri: 28 Temmuz 1980/Malatya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Hakan Özveri,MD. Urology Consultant. Education: 1. 1974-1979 Karacabey Cumhuriyet İlkokulu(Primary School)

CURRICULUM VITAE. Hakan Özveri,MD. Urology Consultant. Education: 1. 1974-1979 Karacabey Cumhuriyet İlkokulu(Primary School) CURRICULUM VITAE Hakan Özveri,MD Urology Consultant Birth Date : April, 19, 1968 Birth place : İnegöl, Bursa Work Address : Acıbadem Kozyatağı Hospital, İnönü cad. Okur Sok. No:20, Kozyatağı, İstanbul

Detaylı

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Kongre

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON :

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Emre KANDEMİR. DOĞUM YERİ : Yunak DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : 05427880636 E-MAİL

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN...(ÜROLOJİ UZMANI... Doğum Tarihi : 05.06.1974 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Üroloji Bölümü. Halit Ziya Uşaklıgil. Cad. No:1 Bakırköy, İstanbul

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul

14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul 14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2015 Toplam Üye Sayısı 298 210 Asil Üye 37 Danışman Üye 1 Fahri Üye 50 Genç Üye BİLİMSEL AKTİVİTELER Üroonkoloji Dernek Kitapları Üroonkoloji

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Okan Baş, Taha Numan Yıkılmaz Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Faaliyet Raporu

Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Faaliyet Raporu Ankara Cerrahi Derneği 2014-2016 Dönemi Faaliyet Raporu 2014-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2016 yılı Haziran ayı itibarı ile Ankara Cerrahi Derneğinin 347 üyesi bulunmaktadır. 2014-2016 yılları içinde 10 yeni

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 13-18 ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Çağatay Göğüş* Yaşar Bedük** Sümer Baltacı*** Ercan

Detaylı

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI ENDOÜROLOJİ/Endourology TÜRKİYE DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI FREQUENCY OF ENDOUROLOGICAL PROCEDURES AND APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Üst ve alt üriner sistemde obstrüksiyon yapan nedenlerini sayabileceklerdir. Hangi ürolojik hastalıkların akut böbrek yetmezliği yapabileceğini

Üst ve alt üriner sistemde obstrüksiyon yapan nedenlerini sayabileceklerdir. Hangi ürolojik hastalıkların akut böbrek yetmezliği yapabileceğini Konu: Akut böbrek yetmezliğinde üroloğun rolü Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencilerine Akut böbrek yetmezliğine neden olabilecek ürolojik hastalıkları açıklayabileceklerdir. Öğrenim Hedefleri: Dönem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): ,

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): , PROSTATIN İKİ FARKLI ELEKTROTLA YAPILAN TRANSÜRETRAL ELEKTROVAPORİZASYON REZEKSİYONU (TUVRP) İLE TURP KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE PROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA CLINICAL RESULTS OF

Detaylı

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ADEM SEZEN Doğum Tarihi : 20 Kasım 1971 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Yükseklisans Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Beykent Üniversitesi

Detaylı

2006 2011 Uzmanlik egitimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD., Kocaeli. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli

2006 2011 Uzmanlik egitimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD., Kocaeli. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Ad Soyad: Op. Dr. Tayyar Alp ÖZKAN Adres: Ibni Sina Blv Derince Kocaeli 41900 +90-262- 317-8000 // 1665 +90-262- 317-8070 e- posta: alp.ozkan@kdeah.gov.tr 1- Eğitim: 1998 2004 Lisans egitimi İstanbul Tıp

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa KIRAÇ

Doç. Dr. Mustafa KIRAÇ Doç. Dr. Mustafa KIRAÇ Branşı: Üroloji - Üroonkoloji Doğum Tarihi: Kayseri 17. 03. 1979 Yabancı Dil : İngilizce Aldığı Eğitimler: İlkokul: Yeni Turan İlköğretim Okulu 1984-1989, Ankara Ortaokul: Evliya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜROLOJİ,HEILBRONN, ALMANYA

ÖZGEÇMİŞ ÜROLOJİ,HEILBRONN, ALMANYA ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : MURAT BAĞCIOĞLU Doğum Yeri : ANKARA Doğum Tarihi : 12.11.1980 Medeni Hali : EVLİ, 2 ÇOCUK BABASI Görev yeri : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ABD : E-posta : dr.muratbagcioglu@hotmail.com

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991 1. Adı Soyadı: Ahmet Şahin 2. Doğum Tarihi: 21.08.1960 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991 5.

Detaylı

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Ayhan KARAKÖSE a, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Detaylı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflü VUR varlığında İYE Renal parankim hasarı (skar)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. TANIMLAR Cerrahi aktif taş hastalığı: İnfeksiyon, obstrüksiyon veya kolik atağının eşlik ettiği

Detaylı

SEDAT ÖNER Yrd. Doç. Dr.

SEDAT ÖNER Yrd. Doç. Dr. SEDAT ÖNER Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1994-1999 TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Adı : Testis germ hücre tümörlerinde

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184. Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184. Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184 T AD ARAŞTIRMA Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri Erdal Benli 1, Güner Kemal Özgür 2 1 Bingöl devlet hastanesi,

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):707-11.

late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):707-11. YURT DIŞI ve YURT İÇİNDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL ESERLER 1. Gunes S, Asci R, Okten G, Atac F, Onat OE, Ogur G, Aydin O, Ozcelik T, Bagci H. Two Males with SRY-Positive 46,XX Testicular Disorder of Sex Development.

Detaylı

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 133-137 The New Journal of Urology ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ THE TREATMENT OF URETERAL STONES WITH EXTRACORPOREAL

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU URO 0001 URO 0002 URO 0003 URO 0004 URO 0005 URO 0006 URO 1000 URO 2000 URO 3000 URO 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÜROLOJİ-1 Ders No : 0130040037 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ TRANSURETHRAL NEEDLE ABLATION (TUNA) IN TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA ÜNSAL A., ÇİMENTEPE E., SAĞLAM R.

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ ÜRO 33 ÜROLOJİ Dr. Erdal YILMAZ / 1 Dr. Ertan BATİSLAM /2 Dr. Devrim TUĞLU /3 Dr. Ercan YUVANÇ /4 ÜRO 7001 SEMİNER SAATİ Üroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Üroloji Uzmanlık Öğrencileri

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf Ziya ATEŞÇİ 2. Doğum Tarihi: 7-10-1962 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf Ziya ATEŞÇİ 2. Doğum Tarihi: 7-10-1962 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yusuf Ziya ATEŞÇİ 2. Doğum Tarihi: 7-1-1962 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans tıp Hacattepe Tıp fakültesi 1985 Y. Lisans üroloji Ege Üniversitesi

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ANTALYA, EKİM 2015 GEÇMİŞTEN BUGÜNE AÜSS TE KONUŞULANLAR BPH ETYOPATOGENEZ: hormonal faktörler, büyüme faktörleri/

Detaylı

CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU. Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Live Surgery Symposium

CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU. Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Live Surgery Symposium CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU Live Surgery Symposium Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi Robotic Renal Transplantation and Renal Surgery İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. İstanbul Bakirkoy Dr. Sadi

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY

TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology TÜRKİYE NİN HİPOSPADİYAS PROFİLİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA THE HYPOSPADIAS PROFILE IN TURKEY: A MULTICENTRIC STUDY İhsan M. KARAMAN*, Cevdet KAYA*, Ünsal ÖZKOVANCI**, Tayfun

Detaylı

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH Ender ÖZDEN, Ahmet

Detaylı