İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi"

Transkript

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :09:29 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Betil tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [THYAO, TUPRS, AKMGY, KUTPO, MGROS, ALARK, ARCLK, ARENA, BRKO, DOBUR, DYOBY, EGGUB, EREGL, GARAN, GOLTS, GOODY, KCHOL] :28:43 Borsada Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :14:45 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıģtır. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

2 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: ARENA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ'nġn 15/12/2010 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı "ARENA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ." nin hissedarları 2010 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere; 15/12/2010 günü, saat 10.00'da Point Hotel Barbaros, Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 ġiģli/ġstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Ġl Müdürlüğü'nün 14/12/2010 tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Haluk S. Yavuz gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek Ģekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24/11/2010 tarihli ve 7693 sayılı nüshasında ve 15/11/2010 tarihinde 5147 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden Ģirketin toplam TL'lik sermayeye tekabül eden adet hisseden TL sermayeye karģılık adedinin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Ģirket murakıbı Mümin Karamanlı'nın bulunduğunun anlaģılması üzerine toplantı Baran Gen tarafından açılarak gündemin görüģülmesine geçilmiģtir. 1.Baran Gen yoklama yaparak gerekli çoğunluğun mevcut olduğunu belirterek toplantıyı açtığını belirtti. Yapılan oylamayla, Divan BaĢkanlığına Baran Gen, Oy toplayıcılığa Serkan Çelik, Katipliğe Can Cavunt oybirliği ile seçildiler. 2.Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3.Divan baģkanı ilan edilen gündemin bu maddesinin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi Ģeklinde olduğunu, yapılacak iģlemin Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi kapsamında atanan yönetim kurulu üyelerinin Ģirket genel kurulu tarafından onaylanması iģlemi olduğunu belirterek genel kurul yetki ve sorumluluğunda oylamaya geçtiğini belirtti. Yapılan oylamayla tarihi itibariyle boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K Maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanmasına ve atanan yeni üyeler Hindistan vatandaģı Ramanathan Srinivasan, Singapur vatandaģı Raj Shankar ve Hindistan vatandaģı Azmat Hayat Mohammad Taufique'nin bir sonraki ġirket Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürmelerine ve tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ġzi Kohen'in yerine Ģirket ortaklarımızdan Redington Turkey Holdings S..r.l.'yi temsilen Fransa Cumhuriyeti vatandaģı ve Mansoor Gardens 6, Villa 22, Gate 126, Road 2905 Al Markh 529, Bahrain Krallığı adresinde mukim Tristan de Boysson'un bir sonraki ġirket Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 4.Görevden ayrılan Ģirket yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. 5.Yönetim Kurulu üyelerine ġirket konusuna giren veya girmeyen iģleri bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nev'i iģleri yapan Ģirketlere ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 6.Dileklerde söz alan olmadı. Gündemde görüģülecek baģka bir husus olmadığından BaĢkan tarafından toplantıya son verildi. ĠĢbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

3 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Haluk S. Yavuz Divan BaĢkanı Baran Gen Oy Topl.Memuru Serkan Çelik Katip Can Cavunt Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :50:27 ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Değeri Toplam Değer Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada Görüp Görmediği Hamiline 0, Yoktur Görmektedir. TOPLAM ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :45:22 ŞGBF-Ortaklık Yapısı

4 Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%) Redington Turkey Holdings S.a.r.l ,40 Halka açık ,60 TOPLAM ,00 ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :16:41 ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Ramanathan Srinivasan Yönetim Kurulu BaĢkanı ĠĢletmeci Yoktur Redington International (Holdings) Ltd. ve Redington Gulf FZE'nin yönetim kurulu baģkanlığı ile Redington India Ltd.'nin genel müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. Yoktur Raj Shankar Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ĠĢletmeci Yoktur Redington International (Holdings) Ltd. Ve Redington Gulf FZE'de genel müdürlük ve Redington India Ltd.'de genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Yoktur Azmat Hayat Mohammad Taufique Yönetim Kurulu Üyesi ĠĢletmeci Yoktur Investcorp'ta Gulf Growth Capital Business bölümünün eģ baģkanlığı Yoktur

5 görevini sürdürmektedir. Mümin Karamanlı Denetçi Yeminli Mali MüĢavir ġirketin tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile Ģirket denetçiliğine seçilmiģtir. Yeminli mali müģavirlik mesleğinden doğan faaliyetlerini icra etmektedir. Yoktur İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :21:15 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Alvi Mazon tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :20:41 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Umur Serter tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :20:05 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Betil adına vekaleten Zeynep Betil Erol tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır.

6 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :19:22 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ġzi Kohen tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :16:48 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Redington Turkey Holdings S.a.r.l. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :15:34 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ġsmail Namık Tülümen tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :54:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212)

7 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ortaklık paylarının satıģı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz, tarihinde yapmıģ olduğu özel durum açıklaması Ģirketimiz ortaklarından Ġzi Kohen, Alvi Mazon, Ahmet Umur Serter, Fatma Ece Serter, Mehmet Betil ve Ġsmail Namık Tülümen ("Devreden Ortaklar") ile stratejik bir yatırımcı olan Redington International Holdings Limited ġirketi ("RIHL") arasında ortaklık paylarının %49.40 oranındaki kısmına isabet eden toplam adet hissenin RIHL'e Amerikan Doları bedeli karģılığında devri amacıyla Hisse Devir SözleĢmesi ("SözleĢme") imzalandığını açıklamıģtır. SözleĢmede yer alan tüm Ģartlar 29 Kasım 2010 tarihi itibariyle taraflarca yerine getirilmiģ olup, adet hissenin Amerikan Doları bedeli karģılığında Redington Turkey Holdings S.A.R.L.'ne devri iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Devir'e konu olan %49.40 oranındaki hisselerin %18.88'lik kısmı ( adet) Ġzi Kohen, %12.76'lık kısmı ( adet) Alvi Mazon, %7.62'lik kısmı ( adet) bu hisselere müģtereken sahip olan Ahmet Umur Serter ve Fatma Ece Serter, %7.13'lük kısmı ( adet) Mehmet Betil ve %3.01'lik kısmı ( adet) Ġsmail Namık Tülümen tarafından devredilmiģtir. Devir ile mevcut yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmıģ olup 15 Aralık 2010 tarihinde yapılacak Genel Kurul'da onaylanmak kaydıyla Hindistan VatandaĢı Ramanathan Srinivasan Yönetim Kurulu BaĢkanlığına, Singapur VatandaĢı Raj Shankar Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine ve Hindistan vatandaģı Azmat Hayat Mohammad Taufique Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiģtir. Ġzi Kohen hisse Devri sonrasında da ġirketimizdeki Genel Müdürlük görevine devam etmektedir. Redington Turkey Holdings S.A.R.L., 3 milyar ABD Dolar ciro büyüklüğü ile Hindistan, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'da önde gelen uluslararası markalara dağıtım ve destek hizmetleri sunan lider tedarik zinciri çözüm sağlayıcısı Redington Grup'un bir iģtirakidir. Satıcı ve Alıcı taraflar kendi açıklama yapma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ayrıca özel durum açıklamalarını yapacaklardır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :15:06 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

8 Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Dair Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Tarihi : Saati : 10:00 Adresi : Point Hotel Barbaros, Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 ġiģli / Ġstanbul GÜNDEM: ARENA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ġirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündemi görüģüp karara bağlamak üzere 15 Aralık 2010 ÇarĢamba günü saat 10:00'da Point Hotel Barbaros, Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 ġiģli / Ġstanbul adresinde yapılacaktır.toplantıya katılmak isteyen hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'ye bloke ettirmeleri ve blokaj sonrası düzenlenmiģ olan Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu toplantı öncesinde Ģirket yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu blokaj iģlemini gerçekleģtirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığını bilgilerinize arz ederiz. Toplantıya bizzat iģtirak edemeyecek olan ortaklarımız ekte örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekil olarak tayin edilen kiģilerin toplantıya katılabilmeleri için yukarıda belirtilen hususları yerine getirmeleri ve noterce tasdik ettirilmiģ olan veya noter onaylı imza sirkülerinin ilave edildiği vekaletnameyi Ģirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. ARENA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ, Divan Heyetinin teģekkülü için seçim yapılması, 2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3. ġirket Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması ve görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 4. Görevden ayrılan ġirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerindeki faaliyetlerinden ötürü ibrası,

9 5. Yönetim Kurulu üyelerine ġirket konusuna giren veya girmeyen iģleri bizzat ve baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan Ģirketlere ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 6. Dilekler ve kapanıģ. EK AÇIKLAMALAR: EK: Vekaletname Örneği ARENA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin, 15 Aralık 2010 ÇarĢamba günü, saat 10:00'da Point Hotel Barbaros, Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 ġiģli / Ġstanbul adresinde yapılacak olağan üstü genel kurul toplantısında aģağıda belirttiğim görüģler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...vekil tayin ediyorum. A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüģü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aģağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aģağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN a) Tertip ve serisi, b) Numarası, c) Adet- değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI ĠMZASI ADRESĠ NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklama yapılır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA, 2010/9 Aylık [] :36:51 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA, 2010/9 Aylık [] :34:37 Sorumluluk Beyanı

10 FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 21 / Ekim / 2010 KARAR SAYISI : 2010 / 19 SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR tarihi itibariyle, bağımsız denetimden geçmemiģ, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları' na göre ( Seri :XI,No: 29 / UFRS) düzenlenmiģ ve Yönetim Kurulumuzun 21 Ekim 2010 tarih ve 2010/19 sayılı kararıyla kabul edilmiģ finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait faaliyet raporu ekte sunulmaktadır faaliyet dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarımız ile faaliyet raporumuzun, a) Tarafımızca incelendiğini, b) ĠĢletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) ĠĢletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ finansal tabloların iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun iģin geliģimi ve performansını, iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 21 Ekim 2010 ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :17:49 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ahmet Umur Serter Hisse Senedi SatıĢ Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Ahmet Umur Serter tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 3,00 fiyattan adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ahmet

11 Umur Serter'in Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle %8.39'a düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 15/10/10 Satım , ,39 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AKBNK, DGATE, HALKB, MGROS, YKBNK, PETKM, MRDIN, KRDMD, EREGL, BRKO, ALCTL, ARENA, BOLUC] :11:12 Borsada Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :53:32 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ahmet Umur Serter Hisse SatıĢı Bildirimi AÇIKLAMALAR

12 ġirket ortaklarımızdan Ahmet Umur Serter tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 3,06-3,08 fiyattan adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ahmet Umur Serter'in Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle %8.70'e düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım , , , Satım , , ,70 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :24:39 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ahmet Umur Serter Hisse SatıĢı Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Ahmet Umur Serter tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 2,92 fiyattan adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ahmet Umur Serter'in Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle %8.76'ya düģmüģtür.

13 ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım , , ,76 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :02:48 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ahmet Umur Serter Hisse SatıĢı Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Ahmet Umur Serter tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 2,92-2,94 fiyat aralığından adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ahmet Umur Serter'in Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle %9,23'e düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı den Önce den Önce Sonrası Sonrası

14 (TL/Adet) Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım , , , Satım , , , ,23 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :51:42 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ahmet Umur Serter Hisse SatıĢı Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Ahmet Umur Serter tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 2,96-3,00 fiyat aralığından adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ahmet Umur Serter'in Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle %9,55'e düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi

15 İçindeki Payı (%) İçindeki Payı (%) Satım , , Satım , , ,55 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :17:19 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Umur Serter tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :11:22 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Umur Serter tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ACIBD, ARENA, AYCES, BERDN, BJKAS, BOSSA, BURCE, BYSAN, CMBTN, DENIZ, DERIM, DITAS, DOHOL, EGPRO, EMNIS, ESCOM, FFKRL, FRIGO, FVORI, GEREL, HZNDR, IBTYO, INDES, INTEM, ISGSY, KAPLM, KLBMO, LINK, LOGO, MAALT, MERKO, METRO, METYO, MRTGG, MYZYO, NTHOL, OLMKS, PKENT, PRTAS, PTOFS, SILVR, SNPAM, SONME, TBORG, TIRE, VAKFN, VESBE, VKING] :21:20 yapma yasağının kaldırılması MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ACIBD, ARENA, AYCES, BERDN, BJKAS, BOSSA, BURCE, BYSAN, CMBTN, DENIZ, DERIM, DITAS, DOHOL, EGPRO, EMNIS, ESCOM, FFKRL, FRIGO, FVORI, GEREL, HZNDR, IBTYO,

16 INDES, INTEM, ISGSY, KAPLM, KLBMO, LINK, LOGO, MAALT, MERKO, VKING, VESBE, VAKFN, TIRE, TBORG, SONME, SNPAM, SILVR, PTOFS, PRTAS, PKENT, OLMKS, NTHOL, MYZYO, MRTGG, METYO, METRO] :19:09 yapma yasağı kaldırılması Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından ekli yazı ile iģlem yasağı kaldırma kararı KuruluĢumuza bildirilmiģtir. Sözkonusu yasak kayıtları Kurulca belirtilen tarihte, Kurul'un 28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı Ġlke Kararı çerçevesinde Merkezi Kaydi Sistemde kaldırılmıģtır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ARENA, TUPRS] :29:11 Borsada Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :03:59 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında, Ahmet Umur Serter tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin düzeltme yazısı iliģikte yer almaktadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] :14:56 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Umur Serter tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :47:39 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul

17 Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Satım Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Alvi MAZON tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 2,86-3,14 fiyat aralığından adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Alvi MAZON'un Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle % 12,775'e düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , Satım , , , , Satım , , , ,7750 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

18 kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ARENA [] :47:14 Ortaklığın Adresi : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No: Eyüp Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) (0212) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Satım Bildirimi AÇIKLAMALAR ġirket ortaklarımızdan Alvi MAZON tarafından tarihinde Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. payları ile ilgili olarak 3,14-3,50 fiyat aralığından adet satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Alvi MAZON'un Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.ġ. sermayesindeki toplam payı tarihi itibariyle % 16,774'e düģmüģtür. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , , , Satım , , ,8055

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT 34330 BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 28.03.2012 16:04:24 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSNÜ AÇIKELLİ ÜRETİM MÜDÜRÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2012 Cuma günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı