PLASTĐKLERE UYGULANAN TESTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASTĐKLERE UYGULANAN TESTLER"

Transkript

1 PLASTĐKLERE UYGULANAN TESTLER Eski dönemlere kıyasla günümüzde, müşteriler ve nihai kullanıcılar kullandıkları ürünler ve bu ürünlerin sağlaması gereken standartlar hakkında daha çok bilgi sahibiler. Gereksiz olarak düşünülen birçok kalite kontrol yöntemi bile bugün büyük önem kazanmıştır. Bu nedenlerle üreticiler, gelişen teknolojiyle birlikte üretilen ürünlerinin karşılaması gereken standartları, ürünlerin özellikleri ve kısıtlamaları, sağlığa ve çevreye olan etkileri hakkında bilgi sağlamakla yükümlüler. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden Eurotec, güncel teknolojiye sahip Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuarında tüm hammaddelerinin girdi kontrollerinde, ürünlerinin proses ve nihai ürün kontrollerinde kullandığı otomatik veya yarı otomatik ekipmanlar vasıtasıyla güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edebilmektedir. Eurotec Mühendislik Plastikleri 2004 yılında Avrupa Serbest Bölgesi Çorlu da mühendislik plastikleri üretme amacıyla kurulmuş ve Tecomid NA PA6.6 Tecomid NB PA6 Tecomid NC PA6.6/6 Tecodur PB PBT Tecopet PT PET Tecotec PC PC Kompaundlarını geliştirip üretmekte ve testlerini gerçekleştirmektedir. 1/6

2 Mekanik Özellikler Nihai uygulamalarda en önemli özelliklerden biri olan mekanik özellikler malzeme seçiminden tasarımına kadar tüm aşamalarda büyük önem taşımaktadır. Bu özelliklerin tespiti için laboratuarımızda uygulanan yöntemler şöyledir: Çekme Testi : Malzemenin yük altında davranımının incelendiği bu standardın tespiti için laboratuarımızda bulunan ekstensiyometreli çekme cihazında ISO 527 normlarınca basılmış olan çekme çubukları iki kıskaç ile sıkıştırılarak belirli ve sabit hızlarda çekilmekte ve ürünün davranımı hakkında bilgi verebilecek olan çekme mukavemeti, akma dayanımı, kopmadaki uzama ve çekme modülü gibi değerler elde edilebilmektedir. Bu değerlerin anlamlarına kısaca örnek vermek gerekirse yüksek oranda dolgulu-takviyeli ürünlerde çekme mukavemeti yüksek ancak kopmadaki uzama değeri düşük çıkacaktır, bu da malzemenin güçlü fakat kırılgan olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumun tersine, düşük çekme mukavemetli fakat yüksek uzama değerine sahip ürünler (örn:dolgusuz-takviyesiz elastomerler) yumuşak ve zayıf malzemeler olarak nitelendirilmektedir Darbe Testi: Malzemenin enerjiyi emme özelliğini gösteren bu testte kullanılan Izod darbe testi cihazımıza, ISO 179 normunda kalıplanmış ve yine aynı normda üzerine çentik açılmış darbe çubukları yerleştirilir. Çubukların çentikli alanına dik gelecek şekilde belirli bir yükseklikten bir sarkaç düşürülür ve çubuğa çarpması sağlanır. Çubuğun kırıldığı enerji raporlanarak ürünün birim alanının dayanabileceği en yüksek enerji miktarı belirlenmiş olur. Durağan bir parça üzerine belirli bir yükseklikten serbest bırakılan belirli bir ağırlıktaki topun malzemeyi kırma veya çatlatma enerjisini tespit edebileceğimiz bir düşen top deney ekipmanımız ile malzemelerin yüzey sertliğinin ölçüldüğü Shore durometre cihazı da laboratuarımızda mevcuttur. 2/6

3 Isıl Özellikler Malzemenin belirli sıcaklıklara gösterdiği tepkilerin tespiti olarak laboratuarımızda otomatik cihazlarla kontrol edilen şu testler yapılmaktadır: Diferansiyel Taramalı Kalorimetri, DSC: ISO normuna göre çalışan bir DSC ekipmanında boş bulunan bir referans hazne ile üründen numune bulunduran bir hazneye eşit miktarlarda kontrollü ısıtma uygulanır ve iki haznenin birbirine kıyasla ısıyı emme miktarları ölçülerek malzemenin camsı geçiş sıcaklığı (T g ), erime sıcaklığı (T m ) ve kristalizasyon sıcaklığı (T c ) tespit edilir. Her polimere karakteristik olan bu değerler malzemenin işleme ve baskı sırasında şekillendirilebileceği sıcaklığın ve nihai üründe en yüksek kullanım sıcaklığının belirlenmesini sağlamaktadır. Yük Altında Eğilme Sıcaklığı, HDT: ISO 75 standardına uygun olarak çalışan bir HDT ekipmanında sıcaklığın her yere eşit dağılmasını sağlayacak olan bir yağ banyosuna yerleştirilen çubuklar sabit bir hızla ısıtılır. Malzemenin belirli yükler altında (0.45 MPa ya da 1.8 MPa) 0.34 mm eğildiği sıcaklık değeri tespit edilerek raporlanır. Raporlanan bu değer, ürünün kullanım sıcaklığına ışık tutmaktadır. Özellikle otomotiv endüstrisinde ürünün nispeten yüksek sıcaklıklara dayanması gereken uygulamalarda önem arz eden bir test yöntemidir. Vikat Yumuşama Sıcaklığı: HDT testine benzer şekilde gerçekleştirilen bu testte, test numunelerine 50 N kuvvet uygulanır ve numunelerin yaklaşık 0.34 mm eğilmeye ulaştığı sıcaklık raporlanır. Bulara ek olarak elektrik sektöründe sıklıkla kullanılan bilya bastırma deney cihazı ile de malzemelerin sıcaklık ve yük altında sergileyeceği dayanım tespit edilmektedir. 3/6

4 Yanmazlık Özellikleri Plastikler yanıcı malzemelerdir. Potansiyel bir yangın anında yangının çoğalmasının engellenmesi için işleme sırasında plastiklere alev geciktiricilik özelliği katılmakta ve malzemelerin bu özelliği Eurotec laboratuvarlarında test edilmektedir: Yanma Sınıfı: Plastik sanayinde geçerli olan bir test yöntemi olan UL94 standardına göre yapılan yanmazlık testlerinde malzeme, belirli açılarda ve belirli boyutlardaki bir alev kaynağına yine standartça belirlenmiş sürelerde temas ettirilir. Malzemede oluşan alevin sönme süreleri, alevin malzemeyi damlatarak başka bir yanıcı kaynağa alevi sıçratma veya sıçratmama kabiliyeti test edilerek ölçülür. SINIFLANDIRMA V0 V1 V2 Her yakmadan sonra kendini söndürme zamanı 10 sn 30 sn 30 sn 10 uygulama sonrası toplam zaman 50 sn 250 sn 250 sn Parçanın tamamen yanması HAYIR HAYIR HAYIR Pamuğun damlayan parçalar ile alev alması HAYIR HAYIR EVET Kızgın Tel Testi: Elektrik/elektronik endüstrisinin en önemli testlerinden biri olan kızgın tel testi, (IEC 60695) düz bir yüzeydeki malzemenin yüksek sıcaklıklara gelecek şekilde bir elektrik akımı geçirilerek 30 sn. süreyle 1N kuvvetle kızgın bir tele temas ettirilmesidir. Bu temas esnasında ve sonrasında malzemenin alevlenmesi, oluşan alevin sönebilmesi veya başka yanıcı kaynaklara alevi yayması gibi etkenler raporlanarak malzemenin performansı belirlenir. 4/6

5 Akışanlık Akışkanlık, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olan, bu nedenle de kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir. Akışkanlık indeksi olan MFI (ISO 1133) testi laboratuarımızdaki yarı-otomatik bir ekipmanda yapılmaktadır. Bu testte, malzeme sıcaklık ile eritilerek üzerine belirli bir yük uygulanır ve bu yük altında kılcal bir borudan 10 dak. içerisinde ne kadar malzemenin aktığı belirlenir. Akışkanlığa karşı direnci gösteren viskozite (ISO 307) ölçümlerinde malzeme %96 lık sülfürik asitte çözdürülüp santrifüjle çözünen faz ayrılır ve laboratuarımızdaki tam otomatik bir cihazda belirlenmiş bir hacimdeki akışkanlığı tespit edilerek viskozite değeri hesaplanır. Diğer Özellikler Kolay işlenebilmeleri ve ağırlıkça hafif olmaları gibi metallere kıyasla birçok avantajı olan plastiklerin en önemli dezavantajlarından biri iletkenlik özelliklerinin olmamasıdır. Bu nedenle, uygulamaya ve talebe göre Eurotec te plastiklere iletkenlik özelliği katılabilmekte ve elde edilen bu özellik laboratuarımızda test edilmektedir. Plastikler, farklı ortam koşullarında yaşlanarak mekanik ve fiziksel özeliklerinde azalmalar yaşayabilirler. Örneğin, UV ışığı veya ısı ile yapılarında zamanla bozunmalar gerçekleşebilir. Bu gibi etkilerin azaltılması için Eurotec te ilgili ortam koşuluna dayanım özelliği katılabilmektedir. Bu özelliklerin tespiti doğal ortamda şartlandırma, sıcak yağda veya suda şartlandırma gibi yaşlandırma testleri ile laboratuarımızda yapılmaktadır. Özellikle Eurotec girdilerinin kontrollerinde yoğunlukla kullanılan bir ekstrakt deney düzeneği, girdi olarak kullanılacak polimerlerin safsızlık oranını tayin ederek ürünlerinde yüksek safsızlık nedeniyle oluşabilecek işleme ve kalıplama zorluklarının bertaraf edilmesini sağlamaktadır. 5/6

6 Ürünlerin yoğunluğu ve dolgu/takviye oranı kompaundlarda gerçekleştirilen yapı hakkında bilgi vermektedir. Yoğunluk ölçer bir terazi (ISO 1183) yardımıyla oda sıcaklığında belirlenen yoğunluk değerinin yanında bir kül fırınında ISO 3451 standardınca ürünün içerdiği dolgu/takviye oranı da belirlenir. Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler. Görselliğin ön planda olduğu günümüzde plastik ürünlerin de görselliğe hitap etmesi için ürünlerimiz çeşitli renklerde boyanmakta ve ürünlerin tekrarlanabilir renklerde kalmasını sağlamak amacıyla spektrofotometrik ölçümlerle testleri yapılmaktadır. Bu testlerin dışında, nem almaya meğilli olan ve nem nedeniyle de fiziksel-mekanik özelliklerin azalmasına neden olan koşullardan ürünlerimizi korumak amacıyla tüm ürünlerimizin prosesinde nem değerleri ölçülerek (ISO 62) kontrol altında tutulmakta ve ürünlerimiz nem geçirmeyen aluminyum torbalarda ambalajlanarak proses esnasında kontrol altında tutulan nem değerleri sevkiyat ve depolama sırasında da korunmaya çalışılmaktadır. Yukarıda anlatılan tüm analiz ve testlerle elde edilen verilerin güvenilirliğinin ve tekrarlanabilirliğinin, ancak ve ancak ilgili standartların belirlediği koşullara ve şartlara sadık kalındığında anlamlı olduğu unutulmamalıdır. Eurotec, enjeksiyon kalıplama yapan müşterilerinin karşılaşabileceği durumları öngörebilme amacıyla laboratuarında bir enjeksiyon cihazı bulundurmaktadır. Gerçekleştirilen tüm analiz ve testler için ilgili standartlarca belirlenmiş ürün numunelerini veya çubuklarını ilgili ISO normlarındaki kalıplarda basmakta, bu sayede yukarıda bahsedilen testleri gerçekleştirmektedir. 6/6

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ Nil Sırımoğlu, Aysun Talay, Ali Öziş, Dr. Rahim İşler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. PETKİM KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU DENEYĐN ADI : DARBE DE EYĐ (CHARPY) AD SOYAD :.................................... ÖĞRENCĐ NO :....................................

Detaylı

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU 1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ VESBO PP-R BORU VESBO PP-R EK PARÇALARI VESBO KOMPOZİT BORU (CAM ELYAF TAKVİYELİ) 3 5 6-7 3. ATIK SU SİSTEMLERİ VESBO PVC-U ATIK SU BORU VE

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN

TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN P L A S T i K TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN MİSYONUMUZ Gaz ve sıvı taşımasında kullanılan boru ek parçalarımızı en üst kalite düzeyinde, güvenilir ve uluslararası rekabet gücüne sahip olarak

Detaylı

Flexline. Klima Santrali

Flexline. Klima Santrali Flexline Klima Santrali İçindekiler HAKKIMIZDA... 1. ÜRÜN SERTİFİKALARI... 1.1. CE İşareti... 1.2. EUROVENT Sertifikası... 1.3. GOST Sertifikası... 1.4. TSEK Sertifikası... 1.5. ISO 9001 Sertifikası...

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

1. Temel Camlar...20. 1.1 Tarihçe...20 1.2 Float Cam...20 1.2.1 Renklendirme...22 1.2.2 Özellikler...23

1. Temel Camlar...20. 1.1 Tarihçe...20 1.2 Float Cam...20 1.2.1 Renklendirme...22 1.2.2 Özellikler...23 Lotte Plaza, Moskova SunGuard HP Royal Blue 4/29 Mosproekt 2, Kolsnitsin s Arch. Bureau....20. Tarihçe...20.2 Float Cam...20.2. Renklendirme...22.2.2 Özellikler...23 Yoğunluk Esneklik Modülü Emisivite

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı Kesiciler Hakkında Bilgi Kesicilerin Anma Değerleri Anma Değerlerin Bulunması Powerworld Simülasyon 040020254 Murat

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. TAHRİBATLI MUAYENELER

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. TAHRİBATLI MUAYENELER ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında TSE 139 standardına uygun metal parçaların Brinell sertlik deneyini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Emniyetli

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı