ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ"

Transkript

1 ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ / 255

2 Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon Numaraları Faks Numaraları Projenin Adı Proje Bedeli Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli,İlçesi,Beldesi,Mevkii) Proje için seçilen yerin koordinatları Projenin ÇED Yönetmeliği kapsamındaki yeri (sektörü, alt sektörü) Raporu Hazırlayan Kuruluşun /Çalışma Grubunun Adı Adresi ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Haydar Yücebaş Sok. No:17 K.5/4 KADIKÖY/İSTANBUL VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ TL TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL Nokta No UTM Koordinatları Coğrafik Koordinatlar Koor. Sırası Sağa- Yukarı Koor. Sırası Enlem- Boylam Datum ED-50 Datum WGS-84 Türü UTM Türü Coğrafik D.O.M. 27 D.O.M. - Zon 35 Zon - Ölçek Faktörü 6 derecelik Ölçek Faktörü y x Enlem (K) Boylam(B) Alan m 2 EK-1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 11 A) TEHLİKELİ VE ÖZEL İŞLEME TABİ ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE/VEYA NİHAİ BERTARAFINI YAPACAK TESİSLER TOPÇUOĞLU MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 8.Cad. (Bişkek) 123/5 Emek/ANKARA Telefon Numaraları Faks Numaraları Web Rapor Sunum Tarihi /08/ / 255

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR... 7 ŞEKİLLER... 9 EKLER BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI Projenin Tanımı, Hizmet Araçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, İstihdam Edilecek Kişi Sayısı, Yatırım ve İşletme Süresi Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri Özellikleri, Konumu (Proje Kapsamında yer alan tüm faaliyet ünitelerinin proje alanı içindeki konumlarının 1/ ölçekli topografik harita ve projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi yapılmalı, koordinat bilgileri ( saat yönünde sıralı ve coğrafik) nişlenmeli, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyükülükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri verilmelidir), Kapasiteleri, Bu Ünitelerde Yapılacak İşlemler Ve Verilecek Hizmetler (depolama alanında depolanması planlanan ürünler, miktarı v.b. açıklanmalıdır) Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Proje Kapsamında kullanılacak Hammaddeler, Kimyasallar v.b. Maddeler, Miktarları, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Depolamam Yönetimi, Depoların Kapasitesi ve Özellikleri Proje Kapsamında Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler, Proses Akım Şeması (Kirletici Kaynaklarının Gösterilmesi), Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri ile Teknolojiler, Atık Besleme Prosesi, Piroliz Teknolojisi, Geri Dönüşüm Verimi, (Üretimde Yer Alacak Tüm Girdi-Çıktılar ile Üretim Akım Şemasının Detaylı Olarak Hazırlanması), Projede Uyulacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, Üretilen Ürünlerin Özellikleri, Tür ve Miktarları, Ürünlerdeki Kirletici Paramaetreleri ve Limit Değerleri, Tür ve Miktarları, Ne Şekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendireleceği, Depolama Yönetimi, Nereye, Nasıl ve Ne Şekilde Pazarlanacağı, Proje Kapsamında Geri Kazanılacak ve Bertaraf Edilecek Atık Çeşitleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Karakterizasyonu, Atık Kodları, Miktarları Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları, Proseste Kullanılacak Enerji Türü ve Miktarı ile Üretilecek Enerji Miktarı ve Kullanımı Hammadde ve Ürünlerin Taşınmasında Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları, Araçların Bakım ve Temizliği Projeye İlişkin Akademik Personel Tarafından Hazırlanacak Fizibilite Raporu Tesis yer seçimi, yerleşim planı ve zemin geçirimsizlik sistemi önerileri, Proseste kullanılması gereken makine, teçhizat lar Depolama alanları teknik özellikleri (hammadde ve ürün depoları) Çevresel Tedbirler Prosesten kaynaklanan baca gazı ve iç ortam emisyonları ve alınacak önlemler Üretim sürecinde oluşacak gürültü-titreşim kaynakları, düzeyi ve alınacak önlemler Üretim sürecinde koku problemi oluşum kaynakları ve alınacak önlemler Tesis Güvenlik Kontrol Parametreleri Sızdırmazlık Testleri (kaynak, röntgen seçimi v.b.) Reaktör ve diğer ünitelerde malzeme seçim kriterleri Su kullanım parametreleri ve soğutma sisteminin özellikleri Proseste kesintisiz çalışmayı sağlayan güç kaynakları Yakma, yakıcılar ve yanma gazı tahliye sistemleri Minimum otomasyon seviyesi (operatör ve alarm) Tesiste proses v.b. ünitelerde kullanılan elektrik sistemlerinin özellikler Ağır Fraksiyon Malzemelerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi Üründe kirletici parametreler ve limitler Yangın, Kıvılcımsızlık ve kaza tedbirleri Gaz tahliyesi tedbirleri Malzeme doldurma boşaltma tedbirleri Paketleme ünitesi ve ambalaj malzemesi seçimi Tesiste bulunması gereken ölçüm ve kayıt ekipmanları (baca gazı ölçüm, proses kontrol, ph vs on-line) / 255

4 1.5. Yatırım ve İşletme Maliyetlerini İçeren Fizibilite Çalışması Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi Proje Kapsamında planlanan ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve Söz Konusu Proje ile İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu Proje Alanına İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje Alanı ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan Yerleşim Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık Kuruluşlarının, Ulaşım Ağının (köprü, yol, demiryolu, v.b.), Proje Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların, Planlanmakta Olan Projelerin, Tarım Alanları v.b. Alanların Üst Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşlenmesi, Mesafelerin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onaylı Çevre Düzeni Planı nın Orijinal Plan Paftası, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (aslının aynıdır onaylı) veya Plan Teklifleri ile Projenin Bu planlar Üzerinde Gösterimi, Proje Alanının Hangi Kullanımda Olduğunun Belirtilmesi, Sağlık Koruma Bandının Bu Planlarda Gösterilmesi Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Belgeler Proje Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu ( İnşaat ve işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve alanın coğrafik tanımlaması) İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Yollar, Kullanılacak Yolların 1/ Ölçekli Haritada Gösterilesi, Proje Yeri ve İlgili Tesislerin Hangi Karayoluna Ne Kadar Uzaklıkta Olduğu, Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda İyileştirme Yapılıp Yapılmayacağı BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje Alanı ve Etki Alanının 1/ Ölçekli Topografik Harita Üzerinde Gösterimi Proje Alanı ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükü Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri Bölgesel Jeoloji (çalışma alanının işaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası eklenmelidir) Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi ( inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan yerleşime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir) Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düşmesi v.b. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir. ) Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremlerden kısaca bilgi verilerek, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına, diri fay haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.) Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/ lik Topografik Haritada Gösterimi Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Bu Koşulların Yapımı Planlanan Projeye Etkileri Yönünden İrdelenmesi, Rüzgar Gülü Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları (Arazi çalışmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde yapıldığının belirtilmesi ve literatür çalışmalarında güncel kaynakların kullanılması gerekmektedir.) Bitki Örtüsü-Vejetasyon Hakkında Genel Bilgi / 255

5 Proje Sahası ve Etki Alanında Flora ve Yaşam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve Görüşme Sonucu Tespit E dilen Türler ile Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Bitki Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, Nispi Bolluk Derecelerinin Verilmesi, UICN ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Tehlike Kategorilerine Göre Değerlendirme Yapılması, Literatür çalışmalarında adresinde bulunan güncel olan Türkiye Bitkileri Veri Servisinin kullanılması gerekmektedir. ) Proje Sahası ve Etki Alanındaki Fauna ve Yaşam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve Görüşme Sonucu Tespit Edilen Türler ile Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Fauna Türlerinin tehlike kategorileri, endemiklik durumları, nispi bolluk derecelerinni verilmesi, Koruma Statüleri nin RDB (Kırmızı Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu Karalarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir.) Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların 1/ Ölçekli Harita Üzerinde Gösterilmesi Proje Alanı Etrafındaki Tarım Alanları ve Tarımsal Faaliyetler Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu ( Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, arazi kullanım kabiliyet sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı) Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri, göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum v.b. Maddelerin Nerelere Taşınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları ( İnşaat sırasında ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet planına koordinatlı olarak işlenmelidir.) İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği (bu kapsamda alınacak izinler ile protokollerin ve su ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından karşılanması durumunda gerekli izin belgelerinin rapora ilave edilemsi), Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faaliyet kapsamında kullanılacak su miktarları tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı hesaplanmalı ve suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı- kullanım kaynağı- kullanım miktarı (saatlik, günlük ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo şeklinde sunulmalıdır.) Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar Sıvı Atıkların Cinsi Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.) Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (gerekli izinlerin alınarak izin belgelerinin rapora eklenmesi) Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar Katı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, tehlikeli atıklar, inşaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar v.b.) Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmesi, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacağı ve ne şekilde değerlendirileceği, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir.) Proje Kapsamında Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültü Hesabı, Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler, (Akustik Rapor Hazırlanması) / 255

6 4.6. Proje Kapsamında Kullanılacak Yakıtların Türleri, Tüketim Miktarları, Yakma Sistemleri ve Prosesten Oluşacak Emisyonlar, (Gaz,Toz v.b.), Bu Emisyonların Kaynak, Miktar ve Özellikleri, Bertaraf Metotları, Kullanılacak Emisyon Kontrol Teknolojileri, Kullanılacak Filtrasyon Sistemlerinin Detaylı Özellikleri, Kapasiteleri, Çalışma Verimleri, Sağlanması Gereken Emisyon Limitleri, Bölgenin Mevcut Hava Kalitesi de Dikkate Alınarak Oluşma Beklenen Emisyon Miktarları ve Oluşacak Ek Yükün Etkileri, İlgili Yönetmelikler Kapsamında Yapılacak Değerlendirmeler Tüm Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması İçin Yapılacak İşlemler Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kim yasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Toksik Olanları, Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İiçin Klullanılacak Aletler ve Makineler, Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Üretim Sonucunda İstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi Durumunda Oluşan Ürünün Ne Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf Edileceği Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planının Uygulanması İçin Yapılacak İşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri Projenin Yol Açacağı Bitkisel Toprak Kaybı, Projenin Peyzaj Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler Proje Kapsamında Proje Sahası Etki Alanındaki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Proje Kapsamında Flora, Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Habitat Kaybı Üzerine Etkiler ve Mevcut Türlerin Korunması İçin Alınacak Önlemler Projenin, İnşaat ve İşletme Aşamasında Etrafında Bulunan ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve Yerleşim Yerlerine Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler Projenin Orman Alanlarına Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Aşamalarında ki Araç Yükünün Yüzde Artış Olarak Hesaplanması (Araç cinsi ve araç sayısı şeklinde detaylandırılarak) ve Mevcut Trafik Yükünün İrdelenmesi, Güncel Trafik Hacim Haritası, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına Girişi ve Çıkışlarsa Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel Statülü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler ( tarih ve sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar Adı ile Yayınlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer Mevzuatlar Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler burada Açıklanmalıdır.) Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Çalışmaları Doğrultusunda Depreme Karşı Alınacak Önlemler Doğal Afetlerde Oluşabilecek Sıvılaşma Riski İçin Alınacak Önlemler Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin Vaziyet Planı Üzerinde Verilmesi Projenin İnşaat ve İşletme Aşamaları İle İşletme Sonrasında Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve Alınacak Önlemler (167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuatlar Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Burada Açıklanmalıdır.) Proje Kapsamında Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza, Yangın, Deprem ve Sabotaja Karşı, Dökülme ve Sızmalara Karşı v.b. Hazırlanacak Detaylı Acil Eylem Planı) Tesisin İnşaatı ve İşletilmesi Sürecinde Tesiste Çalışanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerin Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler, Ekonomik Değişiklikler v.b. ve Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler Projenin Başlangıç, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Çalışmaları, Gelen Atığın Kontrolü ve Analizi, Radyoaktif Materyallerin Tespiti, Kontrol Sistemleri, Tesis Emniyetine İlişkin Çalışmalar / 255

7 4.28. Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları İşletme Sonrası Proje Alanının Rehabilitasyon Programı Çevresel Fayda-Maliyet Analizi (Bu bölümde çevreden faaliyet öncesi yararlanılma durumu ve projenin gerçekleşmesi ile yararlanma durumu sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmelidir.) BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI (Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilecek Bilgi ve Belgeler) Projenin etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, Halkın projeye ilişkin endişe, görüş/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler Görüşlerine başvurulan proje ile ilgili taraflar, görüş ve önerileri, konu ile ilgili değerlendirmeler Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, BÖLÜM 6. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR / 255

8 TABLOLAR Tablo 1. Proje Alanına Ait Koordinatları Tablo 2. Araç Lastiği Karakterizasyonu Tablo 3. Lastiklerin Özellikleri Tablo 4. Zamana Bağlı Üretim Değerleri Tablo 5. Araç Lastiği Karakterizasyonu Tablo 6. Zamana Bağlı Üretim Değerleri Tablo 7. Proje Kapsamında Kullanılacak Makine Ekipman Listesi Tablo 8. Proje Kapsamında Kullanılacak Makine Ekipman Listesi Tablo 9. Hammadde ve Mamul Madde Depolarının Kapasiteleri ve Özellikleri Tablo 10. Gaz kompozisyonu Tablo 11. Doğalgaz Emisyon Faktörleri Tablo 12. Pirolitik Gazın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo 13. EPA Emisyon Faktörleri Tablo 14. Pirolitik Yağın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo 15. Emisyon Miktarları ve Yönetmelik Sınır Değerleri (prolitik gaz ve prolitik yağ) Tablo 16. Atık Pirolitik Yağ Numunesinin Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri Analiz Sonuçları Tablo 17. Değişken ve Diğer Maliyet Kalemleri Detayı Tablo 18. Kapasite ve Üretim Miktarlarını Gösterir Tablo Tablo 19. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Zamanlama Tablosu Tablo 20. Yakın Yerleşim Yerlerini ve Mesafelerinin Gösterir Tablo Tablo 21. Proje Alanına Ait Koordinatları Tablo 22. Tekirdağ İli Başlıca Akarsuları Tablo 23. İşletmede Olan Yeraltı Su Kaynakları (YAS) Kooperatifleri Tablo 24. İnşaat Halinde Olan Yeraltı Su Kaynakları (YAS) Kooperatifleri Tablo 25. Tekirdağ İli Sulama Göletleri Tablo 26. İşletmeye Açılan Baraj Tablo 27. İşletmeye Açılan Göletler ve Regülatör Sulaması Tablo 28. Türkiye de ve Tekirdağ İlinde Sulanan Arazi Varlığı ve Sulama Yapısı Tablo 29. Köy Hizmetleri Sulama Alanlarına Ait Bilgiler Tablo 30. Devlet Su İşleri Sulama Alanlarına Ait Bilgiler Tablo 31. Karaidemir Barajı Tablo 32. İşletmedeki Göletler Tablo 33. İşletmedeki Sulama Tesisleri Tablo 34. İşletmedeki İçme Suyu Tesisleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Sıcaklık Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Yağış Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Nem Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Sayılı Günler Dağılımı Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen En Yüksek Kar Örtüsü Kalınlığı Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Buharlaşma Değerleri Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Yönlere Göre Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Tablo Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Mevsimlik Rüzgar Esme Sayıları Tablo 44. Malkara Meteoroloji İstasyonu Yılları Arasında Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı Tablo 45. Malkara Meteoroloji İstasyonu ( ) Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı ve Grafiği Tablo 46. Malkara Meteoroloji İstasyonu( ) Maksimum Rüzgâr Hızı, Yönü ve Grafiği / 255

9 Tablo 47. Malkara Meteoroloji İstasyonu( ) Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı ve Grafiği Tablo 48. Proje Alanı ve Çevresinde Belirlenen Flora Türleri Tablo 49. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Belirlenen Kuş Türleri Tablo 50. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Belirlenen Sürüngenler, İkiyaşamlılar ve Memeliler Tür Listesi Tablo 51. Tekirdağ İlinin Yılları Arasına Ait Tarım Alanı Bilgileri Tablo 52. Tekirdağ İlçelerinin 2012 Yılına Ait Tarım Alanı Bilgileri Tablo 53. Tekirdağ İli 2012 yıl Bitkisel Ekim Alanları ve Üretimi Tablo 54. Malkara İlçesi 2012 yıl Bitkisel Ekim Alanları ve Üretimi Tablo 55. Tekirdağ İli Sebze Üretim Miktarları (2012) Tablo 56. Malkara İlçesi Sebze Ürünleri (2012) Tablo 57. Malkara İli Meyve Üretim Miktarları (2012) Tablo 58. Malkara İlçesi Meyve Ürünleri (2012) Tablo 59. Tekirdağ İlinin Orman Varlığı Tablo 60. İllere Göre İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu Tablo 61. Tekirdağ İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu Tablo 62. Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Belde ve Köy Nüfusları Tablo 63. Malkara İlçesi Nüfusu Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Sınıflandırmaları Tablo 64. Hane halkı Nüfusu, Hane halkı Sayısı ve Ortalama Hane halkı Büyüklüğü Tablo 65. Proje Alanı İçerisinde Yapılacak Temel Kazı Hafriyat Miktarı Tablo 66. İnşaat Aşamasında Su Kullanımı Tablo 67. İşletme Aşamasında Su Kullanımı Tablo 68. Tipik Evsel Atık Su Kirleticileri ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 69. Gaz kompozisyonu Tablo 70. Doğalgaz Emisyon Faktörleri Tablo 71. Pirolitik Gazın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo 72. EPA Emisyon Faktörleri Tablo 73. Pirolitik Yağın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo 74. Emisyon Miktarları ve Yönetmelik Sınır Değerleri (prolitik gaz ve prolitik yağ) Tablo 75. Zamana Bağlı Üretim Değerleri Tablo 76. Yakın Yerleşim Yerlerini ve Mesafelerinin Gösterir Tablo Tablo 77. Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine Ekipman Listesi Tablo 78. Tekirdağ-İpsala Karayolundaki Trafik Hacmi Tablo 79. Tekirdağ-İpsala Karayolundaki Trafik Hacmi Artış Yüzdesi Tablo 80. Acil Durum Ekibinin Görevleri / 255

10 ŞEKİLLER Şekil 1. El Çekme Makinesi Örnek Resmi Şekil 2. Lastik Kırma Makinesi Örnek Resmi Şekil 3. Lastiklerin Fiziksel Özellikleri Şekil 4. Prosese Ait İş Akım Şeması Şekil 5. Pirolitik Yağ Şekil 6. Karbon Siyahı Şekil 7. Çelik Tel Şekil 8. Jet Puls Torba Filtre Şekil 9. Yakın Yerleşim Yerlerini ve Mesafelerinin Gösterir Google Earth Resmi Şekil 10. Ulaşım Yollarını Gösterir Google Earth Resmi Şekil 11. Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti Şekil 12. Çalışma Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Kaynak MTA) Şekil 13. Tekirdağ Malkara Civarı Genelleştirilmiş Dikme Kesiti (MTA_TJVT, Şentürk ve Diğerleri 1998) Şekil 14. Tekirdağ İli Depremsellik Haritası Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Ölçülen Basınç Değerleri Grafiği Şekil yılları arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Sıcaklık Grafiği Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Yağış Değerleri Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Nem Değerleri Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Sayılı Günler Dağılımı Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Sayılı Günler Dağılımı Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Kar Kalınlığı Dağılımı Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Buharlaşma Dağılımı Şekil 23. Esme Sayıları Toplamına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Mevsimlik Rüzgâr Esme Sayıları Şekil Yılları Arasında Malkara Meteoroloji İstasyonunda Gözlemlenen Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Şekil 25. Malkara Meteoroloji İstasyonu ( ) Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı Diyagramı Şekil 26. Proje Alanına Yakın orman Arazisini Gösterir Harita Şekil 27. Tekirdağ İli Toprak Kaynakları Potansiyeli Şekil 28. Jet Puls Torba Filtre Şekil 29. Yakın Yerleşim Yerlerini ve Mesafelerinin Gösterir Google Earth Resmi Şekil 30. Proje Alanına Yakın Orman Arazisini Gösterir Harita Şekil 31. Ulaşım Yollarını Gösterir Google Earth Resmi Şekil 32. Tekirdağ-İpsala Karayolundaki Trafik Hacmi Haritası Şekil 33. İş Kazası İçin Acil Müdahale Planı Şekil 34. Yangın İçin Acil Müdahale Planı Şekil 35. Deprem İçin Acil Müdahale Planı / 255

11 EKLER EK-1 Malkara Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu nun Yazısı EK-2 Malkara Organize Sanayi Yerleşim Planı EK-3 Malkara Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun Su Kullanımı ve Atık Su İle İlgili Yazısı EK-4 Malkara Organize Sanayi Bölgesi İle Malkara Belediyesi Arasında Yapılan Protokol Yazısı EK-5 Parsel Tahsis Sözleşmesi EK-6 Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita EK-7 Proje Alanını Gösterir 1/5.000 Ölçekli Topoğrafik Harita EK-8 Proje Alanına Ait Yerleşim Planı EK-9 Proje Alanını Gösterir 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Harita EK-10 Proje Alanına Ait 1/2.000 Ölçekli Nazım İmar Planı EK-11 Proje Alanına Ait 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı EK-12 Proje Alanını Gösterir 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı EK-13 1/ Ölçekli Proje Alanına Ait Etki Alanı Haritası EK-14 1/ Ölçekli Proje Alanına Ait Arazi Varlığı Haritası EK-15 Proje Alanına Ait Yer Bulduru Haritası EK-16 Proje Alanına Ait Fotoğraflar EK-17 Proje Alanına Ait Google Earth Fotoğrafları EK-18 Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden Alınmış Malkara İlçesine Ait Meteorolojik Veriler EK-19 Akustik Rapor EK-20 ÇED Raporu İzleme-Kontrol Formu EK-21 Topçuoğlu Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Yeterlik Belgesi 10 / 255

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı