STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI"

Transkript

1 STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1 - Bina Bo1altm Sistemlerinde Kullanlan - Boyutlar ve Sevkiyatta Kullanlan Teknik Terimler EN Agregalarn Termal ve Bozunma Özellikleri için Kaynama Deneyi EN933-6 Agregalarn Geometrik Özelliklerinin De%erlendirilmesi - Agrega Ak1 Katsays ENISO3766 Yap Çizimleri - Betonarmelerin Basitle1tirilmi1 Gösterimi (TS3710) ENV Beton Yaplarn Uygulanmas - Bölüm 1: Genel ENV Beton Yaplar - Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunlu%un Belgelendirilmesi - Bölüm 9: Tarifler ENV196-4 Bölüm 4: Çimento Deney Metotlar - Bile1en Miktarnn Tayini ENV Eurocode 2 Beton Yaplarn Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kurallar pren Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler - Ksm 10: Su Emme Yüksekli%i TS10088 Beton Agregalar - Petrografik 0nceleme TS10088EN932-3 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler Ksm 3: Basitle1tirilmi1 Petrografik Tanmlama 0çin 01lem ve Terminoloji TS10156 Çimento- Katkl Çimento (TS10156:1992 iptal edilmi1 ve yerine EN geçmi1tir.) TS10157 Çimento- Sülfatlara Dayankl TS n1aat Makinalar- Vibratörler (Beton Sk1trmak için) TS10465 Beton Deney Metotlar- Yap ve Yap Bile1enlerinde Sertle1mi1 Betondan Numune Alnmas ve Basnç Mukavemetinin Tayini (Tahribatl Metot) TS10513 Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanlan TS10514 Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Kar1trma ve Kontrol Kurallar TS10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli-E%ilme Mukavemeti Deney Metodu TS1091 Beton Yaplar 0çin Scak Uygulamal Elastik Derz Örtme Malzemeleri TS10966 Sv Kür Malzemeleri-Membran Olu1turan-Beton Yüzeyine Uygulanan TS10967 Beton Deneyleri-Beton Yüzeyine Uygulanan Kür Maddesi-Su Tutuculuk Özelli%i Tayini TS10971 Lastikler-Ön Dekillendirilmi1 Derz Dolgu Maddeleri-Karayollarnda Beton Kaplamalar Aras Derzler 0çin TS11052 Çimentolar-Uzama Tayini-Otoklav Metodu TS11053 Çimentolar-Özgül Yüzey Tayini-Türbidimetrik Metot TS1114 Hafif Agregalar-Beton 0çin TS11140 Yap1trclar-Çimento Esasl (Hidrolik Ba%laycl) Fayans, Seramik ve Dö1eme Pla% 0çin TS11222 Beton- Hazr Beton- Snflandrma, Özellikler, Performans Üretim ve Uygunluk Kriterleri TS11551 Beton Pompas TS11746 Beton Kimyasal Katk Maddeleri- Beton Antifrizi (So%uk Havada Taze Betonu ve Harc Donmaya Kar1 Koruyucu Madde) TS11747 Püskürtme Beton (Shocrete) Yapm, Uygulama ve Bakm Kurallar TS12139 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS12140 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS12141 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS12142 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS12143 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS12144 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. TS n1aat Makinalar-Beton Santrali

2 TS1247 Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar (Normal Hava Ko1ullarnda) TS1248 Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar-Anormal Hava Dartlarnda TS12786 Betonarme Kalpçs TS n1aat (Betonarme) Demircisi TS19 Çimento-Portland Çimentolar (TS19:1992 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. (TS19:1992 TS20 Çimento-Yüksek Frn Curuflu Çimentolar (TS20:1992 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yaynlanp yürürlü%e girinceye kadar (TS19:1992 TS20:1992 TS21 Çimento-Beyaz Portland TS22 Çimento-Harç Çimentosu (TS22 revize edilmi1 ve EN ve -2 yaynlanm1tr. Resmi Gazetede Yaynlanana kadar yürülüktedir.) TS22-1ENV413-1 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1:Özellikler TS22-2EN413-2 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotlar TS23 Çimento-Numune Alma Metotlar TS23EN196-7 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 7: Çimentodan Numune Alma ve Hazrlama Metotlar TS24 Çimentolarn Fiziki ve Mekanik Deney Metotlar TS2511 Ta1yc Hafif Betonlarn Kar1m Hesap Esaslar TS2518 Sertle1mi1 Betonlarda Çimento Dozaj Tayini TS26 Çimento-Trasl Çimento (TS26:1992 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. AncakTSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yaynlanp yürürlü%e girinceye kadar (TS26:1992 TS2810 Beton 01lerinde Kullanlan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar TS2823 Bimsbetondan Mamul Yap Elemanlar TS2871 Taze Beton Kvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu 0le) TS2872 Taze Beton Kvam Deneyi (Sk1trma Faktörü Metodu ile) TS2901 Taze Betonda Hava Miktarnn Basnç Metodu ile Tayini TS2940 Taze Betondan Numune Alma Metotlar TS2940ISO Beton Deneyleri- Deney Numuneleri Bölüm 1: Taze Betondan Numune Alma TS2941 Taze Betonda Birim A%rlk, Verim ve Hava Miktarnn A%rlk Yöntemi ile Tayini TS2987 Betonda priz Süresinin Tayini TS3068 Laboratuvarda Beton Deney Numunelerinin Hazrlanmas ve Bakm TS3068ISO Beton Deneyleri- Deney Numuneleri Bölüm 2: Dayanm Deneyleri 0çin Deney Numunelerinin Yapm ve Kürü TS3078 Beton 01lerinde Kullanlan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su Tutucu Contalar TS3114 Beton Basnç Mukavemeti Tayini TS3114ISO4012 Beton-Deney Numunelerinin Basnç Dayanm Tayini TS3115 Taze Beton Kvam Deneyi (Vebe Metodu 0le) TS3129 Betonda Yarma Çekme Dayanm Tayini Deneyi (Silindir Yarma Metodu) TS3129ISO4108 Beton-Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanm Tayini TS3234 Bimsbeton Yapm Kurallar, Kar1m Hesab ve Deney Metotlar TS3235 Püskürtme Yoluyla Asbest-Çimento Yaltm Yapm Kurallar TS3260 Beton Yüzey Sertli%i Yolu ile Yakla1k Beton Dayanmnn Tayini Kural TS3261 Taze Betonda Hava Miktarnn Hacim Metodu ile Tayini TS3262 Betonda A1nma Dayankll% Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile) TS3284 Betonun E%ilmede Çekme Dayanm Tayini Deneyi (Üçtebir Notalarndan Yüklenmi1 Basit Kiri1 Metodu 0le) TS3285 Betonun E%ilmede Çekme Dayanm Tayini Deneyi (Orta Noktasndan Yüklenmi1 Basit Kiri1 Metdu ile) TS3286 Betonun E%ilmede Çekme Dayanmnn Dantiyede Tayini Deneyleri TS3287 Betonun E%ilmede Çekme DeneyindENÇkan Deney Numunesi Parçalar Üzerinde Basnç Dayanm Deney Metodu TS3289 Hafif Agregal Yaltm Betonu Deney Numunelerinde Basnç Dayanm Tayini TS3289EN1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Basnç Mukavemeti Tayini TS3322 Çimento Harc ve Beton Numunelerinde Boy De%i1im Tayini TS3323 Beton Basnç Deney Numunelerinin Hazrlanmas, Hzlandrlm1 Kürü ve Basnç Dayanm Deneyi TS3351 Dantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazrlanmas ve Bakm

3 TS3440 Zararl Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazlarn Etkisinde Kalacak Betonlar 0çin Yapm Kurallar TS3441 Klinkerler-Portland Çimentosu Klinkeri (TS3441:1994 iptal edilmi1 ve yerine EN geçmi1tir. Ama EN yaynlanana kadar yürürlüktedir. TS3449 Çabuk Donma ve Çözülme Ko1ullar Altnda Betonda Dayankllk Faktörü Tayini TS3452 Beton-Kimyasal Katk Maddeleri (Priz Süresini Ayarlayan ve Kar1m Suyunu Azaltan)(TS3452:1984 iptal edilmi1 ve yerineen geçmi1tir. Ama EN yaynlanana kadar TS3453 Beton Elemanlarda Büzülme Oran (Rötre) Tayin Metodu TS3454 Basnç Altnda Betonda Sünme Tayin Metodu TS3455 Betonda Geçirgenlik Katsays Tayin Metodu TS3456 Betona Hava Sürükleyici Katk Maddeleri (TS3456:1984 iptal edilmi1 ve yerineen 934-2geçmi1tir. Ama EN yaynlanana kadar TS3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oran Tayini TS3505 Önyapml Betonarme Kanalet Eyerleri TS3523 Beton Agregalarnn Yüzey Nemi Orannn Tayini TS3524 Yüksek Frn Cüruf Agregalarnda Süngerimsi ve Cams Tane Oran Tayini TS3525 Yüksek Frn Cüruf Agregalarnda Ufalanmaya Yatknlk Tayini TS3526 Beton Agregalarnda Özgül A%rlk ve Su Emme Oran Tayini TS3526 Beton Agregalarnda Özgül A%rlk ve Su Emme Oran Tayini TS3527 Beton Agregalarnda 0nce Madde Oran Tayini TS3528 Beton Agregalarnda Hafif Madde Oran Tayini TS3529 Beton Agregalarnn Birim A%rlklarnn Tayini TS3530 Beton Agregalarnn Tane Büyüklü%ü Da%lmnn Tayini (Granülometrik Birle1im Tayini) TS3530EN933-1 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklü%ü Da%lm Tayini- Eleme Metodu TS3624 Sertle1mi1 Betonda Özgül A%rlk,Su Emme ve Bo1luk Oran Tayin Metodu TS3646 Çimento-ErkENDayanm Yüksek (TS3646:1994 iptal edilmi1 ve yerine EN geçmi1tir. Ama EN yaynlanana kadar TS3649 Perlitli Is Yaltm Betonu-Yapm-Uygulama Kurallar ve Deney Metodlar TS3655 Beton Agregalarnda Dona Dayankllk Tayini TS3655EN Agregalarn Termal ve Bozunma Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 1: Donmaya ve Çözülmeye Kar1 Direncin Tayin TS3673 Beton Agregalarnda Organik Kökenli Madde Tayini Deney Metodu TS3674 Beton Agregalarnda Sülfat Miktar Tayini Metodu TS3683 Önyapml Betonarme Kanalet Ayaklar ve Temel Bloklar TS3694 Beton Agregalarnda A1nmaya Dayankllk (A1nma Oran) Tayini Metodu TS3710 Bina ve 0n1aat Mühendisli%i Teknik Resimleri-Betonarme Donat Sembolleri TS3732 Beton Agregalarnda Klorür Miktar Tayini Metodu TS3787 Beton Agregas-Havada So%utulmu1 Yüksek Frn Cürufundan TS3811 Önyapml Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Aya% ve Temel Bloklar Yapm Kurallar TS3814 Beton Agregalarnda Tane Dekli Snf Tayini Deney Metodu TS3814EN933-4 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 1: Tane Deklinin Tayini- Dekil 0ndisi TS3816 Bina ve 0n1aat Mühendisli%i Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kurallar TS3820 Beton Agregalar- Organik Maddelerin Harç Dayanmna Etkisinin Tayini Metodu TS3821 Beton Agregalar- Yeterlik Deneyi TS4106 Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini TS4203 Beton Kar1trma Donanm Yeterlik Tayini TS4834 Beton ile 0lgili Terimler TS4916 Hafif Örgü Harçlar- Hafif Agregalarla Yaplm1 Duvarlar 0çin TS4949 Beton ve Betonarme Kalp Tahtas- Kontrplak, Geni1 Yüzeyli TS4950 Beton ve Betonarme Kalp Tahtas- Kontrtabla, Geni1 Yüzeyli TS499 Nervürlü Çelik Çubuklarn Betonarme Yaplarda Kullanlma Kurallar (Bu standard iptal edilmi1tir.) TS500 Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar TS5105 Betonarme Tel Çit Direkleri TS5893 Beton-Basnç Mukavemetlerine Göre Snflandrma

4 TS5926 Beton Kaplamalar 0çin Jet Yaktlarna Dayankl, So%uk Uygulamal Derz Dolgu ve 0zolasyon Malzemesi TS5929 Beton Deneyleri-Boyutlar,Toleranslar ve Deney Numunelerinin Uygunlu%u TS5929ISO1920 Beton Deneyleri- Deney Numunelerinin Boyutlar, Toleranslar ve Kullanm Yerleri TS5930 Taze Beton - Kvam Snflandrmas TS5931 Sk1trlm1 Taze Beton - Yo%unluk Tayini TS6085 Taze Beton - Kvam Tayini Metodu - Sk1trma 0ndeksi TS6164 Betonarme projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar-Genel TS6172 0n1aat Mühendisli%inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento Kar1mnda Çimento Muhtevas Tayini TS6271 Alüminal Çimentolar-Refrakter Olarak Kullanlan TS6332 Sertle1mi1 Beton-Yo%unluk Tayini Metodu TS639 Uçucu Küller-Çimentoda Kullanlan TS640 Çimento-Uçucu Küllü Çimento (TS640:1992 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. AncakTSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yaynlanp yürürlü%e girinceye kadar TS640:1992 TS687 Çimento- Kimyasal Analiz Metotlar TS6989 Betonarme Silolarn Hesap, Yapm ve Kullanm Kurallar TS7041 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller-Silisli Asbest Çimento Düz Levhalar TS7042 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller-Selüloz ve Asbestli Çimento Düz Levhalar TS706 Beton Agregalar TS706prEN12620 Beton Agregalar TS707 Beton Agregalarndan Numune Alma ve Deney Numunesi Hazrlama Yöntemi TS802 Beton Kar1m Hesap Esaslar TS809 Çimento-Süper Sülfat Çimentosu (TS809:1994 iptal edilmi1 ve yerine TSEN197-1:2002 geçmi1tir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yaynlanp yürürlü%e girinceye kadar TS809:1994 TS9582EN933-3 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 3: Tane Dekli Tayini Yasslk Endeksi TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 1: A1nmaya Kar1 Direncin Tayini (Mikro- Deval) TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini 0çin Metotlar TSEN Agregalarn Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 3: Gev1ek Y%n Yo%unlu%unun ve Bo1luk Hacminin Tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 4: Kuru Skla1trlm1 Dolgu Malzemesinin (Ta1unu) Bo1luklarnn Tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 5: Hava Dola1ml Etüvde Kurutma 0le Su Muhtevasnn Tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 6: Tane Yo%unlu%uve Su Emme Orannn Tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 7: Ta1unu (Filler) Tane Yo%unlu%unun Tayini- Piknometre Metodu TSEN Agregalarn mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2: parlatma de%erinin tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 9: Çivili LastiklerdENKaynaklanan A1nmaya Kar1 Direncin Tayini- Nordik Deney TSEN12188 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Yapda Kullanlan Yap1trma Maddeleri Özelliklerinin Çeli%in Çeli%e Yap1trlmas Metoduyla Tayini TSEN12189 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Yapda Kullanlan Yap1trma Maddelerinin 01lenebilme (Kullanlabilme) Süresinin Tayini TSEN12190 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Tamir Harc Basnç Dayanmnn Tayini TSEN Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklü%ü Da%lmnn Tayini- Bölüm 2: Polimer Yap1trc Maddelerin Dolgular 0çin Deney Metodu TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 3: Vebe Deneyi

5 TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 4: Sk1trlabilme Derecesi TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yaylma Tablas Deneyi TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yo%unluk TSEN Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 7: Hava 0çeri%inin Tayini- Basnç Metotlar TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi Ve Kalplarnn Dekil, Boyut Ve Di%er Özellikleri TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanm Deneylerinde Kullanlacak Deney Numunelerinin Hazrlanmas Ve Kürlenmesi TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basnç Dayanm - Deney Makinelernn Özellikleri TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin E%ilme Dayanmnn Tayini TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanmnn Tayini TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 7: Sertle1mi1 Betonun Yo%unlu%unun Tayini TSEN Beton - Sertle1mi1 Beton Deneyleri - Bölüm 8: Basnç Altnda Su 01leme Derinli%inin Tayini TSEN Beton- Yapda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, Muayene ve Basnç Dayanmnn Tayini TSEN Beton - Yapdaki Beton Deneyleri - Bölüm 2: Thribatsz Deneyler - Geri Sçrama Saysnn Tayini TSEN12615 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- E%ilimi Birle1tirmede Kayma Dayanmnn Tayini TSEN Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 1: A1nmaya Kar1 Direncin Tayini (Mikro- Deva TSEN Beton ve Kalsiyum Silikattan Yap Malzemeleri 0mâl EdENMakinalar- Güvenlik- Bölüm 4: Beton Çat Kaplama Yapma Makinalar TSEN12636 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Betonun Betona Yap1masnn Tayini TSEN12696 Beton 0çindeki Çeli%in Katodik Korumas TSEN12878 Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esasl 0n1aat Malzemelerinin Renklendirilmesi 0çin Özellikleri ve Deney Yöntemleri TSEN1328 Çimentolu Yonga Levhalar- Dona Dayankll%n Tayini TSEN Agregalarn Termal ve Bozunma Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi TSEN Agregalarn Termal Ve Bozunma Özellikleri 0çin Deneyler - Bölüm 3: Sonnenbraud Bazalt 0çin Kaynatma Deneyi TSEN Agregalarn Termal ve Bozunma Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini TSEN Beton Yaplar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluk De%erlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler TSEN1521 Hafif Agregal Gözenekli Betonun E%ilmede Çekme Daynmnn Tayini TSEN1542 Beton Yaplar- Koruma Ve Tamir 0çin Mamul Ve Sistemler- Deney Metotlar- Yap1ma Dayanmnn Çekip Koparma Metoduyla Tayini TSEN1543 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Polimerlerde Çekme Dayanm Art1nn Tayini TSEN Agregalarn Kimyasal Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz TSEN1766 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Deneylerde Kullanlacak Referans Betonlar TSEN1767 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Kzl Ötesi I1k 0çin Analiz TSEN1770 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Is Genle1me Katsaysnn Tayini TSEN1799 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir 0çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Yapda Kullanlan Yap1trma Maddelerinin Beton Yüzeyine Uygulanabilirli%inin Ölçülmesi 0çin Deneyler

6 TSEN Beton yaplar - korunma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotlar - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar Bölüm 1: Epoksi e1de%erlerinin tayini TSEN Beton yaplar - Koruma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotlar - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar Bölüm 2: Toplam basisiti says kullanlarak amin fonksiyonlarn tayini TSEN196-1 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 1: Dayanm TSEN196-2 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi TSEN Çimento Deney Metotlar- Çimentoda Klorür Karbon Dioksit ve Alkali Muhtevas Tayini TSEN196-3 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 3: priz Süresi ve Hacim Genle1me Tayini TSEN196-5 Çimento Deney Metotlar- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini TSEN196-6 Çimento Deney Metotlar-Bölüm 6 :0ncelik Tayini TSEN197-1 Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bile1im, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TSEN197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk De%erlendirmesi TSEN206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, 0malat ve Uygunluk TSEN450 Uçucu Kül - Betonda Kullanlan - Tarifler, Özellikler ve Kalite Kontrol TSEN480-1 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 1: Deneyler 0çin Dahit Beton ve Dahit Harç TSEN Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevas Tayini TSEN Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 11: Sertle1mi1 Betonda Hava Bo1lu%u Özelliklerinin Tayini TSEN Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 12: Katklarn Alkali Muhtevas Tayini TSEN480-2 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 2: TSEN480-4 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini TSEN480-5 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 5: Klcal Su Emme Tayini TSEN480-6 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 6: Kzl Ötesi Analiz TSEN480-8 Kimyasal Katklar - Beton, Harç ve Derbet 0çin- Deney Metotlar- Bölüm 8: Kat Madde Muhtevas Tayini TSEN932-1 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler-Ksm 1 Numune Alma Metotlar TSEN932-2 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltlmas Metodu TSEN932-5 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon TSEN932-6 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler - Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve Uyarlk Tarifleri TSEN Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler - Bölüm 10: 0nce Tanelerin Tayini - 0nce Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklü%üne Göre Snflandrlmas (Hava Jetiyle Eleme) TSEN933-2 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler Ksm 2: Tane Boyutu Da%lm Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açklklarn Anma Büyüklükleri TSEN933-5 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler - Ksm 5: 0ri Agregalarda Ezilmi1 ve Krlm1 Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini TSEN933-7 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler - Ksm 7: 0ri Agregalarda Kavk 0çeri%inin Tayini - Kavk Yüzdesi TSEN933-8 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler - Bölüm 8: 0nce Tanelerin Tayini- Kum E1de%eri Tayini TSEN933-9 Agregalarn Geometrik Özellikleri 0çin Deneyler- Bölüm 9: 0nce Tanelerin Tayini- MetilENMavisi Deneyi TSEN934-2 Kimyasal Katklar- Beton, Harç ve Derbet 0çin- Bölüm 2: Beton Katklar- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, 01aretleme ve Etiketleme TSEN934-4 Kimyasal Katklar- Beton, Harç ve Derbet 0çin- Bölüm 4: Öngerilme Çeli%i 0çin Derbet Katklar- Tarifler, Özellikler, Uygunluk, 01aretleme ve Etiketleme

7 TSEN934-6 Kimyasal Katklar- Beton, Harç ve Derbet 0çin- Bölüm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk De%erlendirmesi TSEN989 Gaz Beton-Donat Çubuklarnn Aderans Davran1nn Syrma Deneyi ile Tayini TSEN990 Gaz ve Köpük Beton ve Hafif Agregal Gözenekli Beton-Teçhizatn Korozyondan Korunmasn De%erlendirme Deney Metotlar TSEN991 Gaz Beton veya Hafif Agregal Gözenekli Beton-Önyapml Bile1enlerin Boyutlarnn Tayini TSENV196-4 Çimento - Deney Metodlar - Bölüm 4: Katk Miktar Tayini TSENV197-1 Çimento - Bile1im, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri - Bölüm 1: Genel Çimentolar TSENV197-2 Çimento - Bölüm 2: Uygunluk De%erlendirilmesi TSHD400.3KS1 Elde kullanlan motorlu aletler Bölüm 2: Özel kurallar Ksm K: Beton vibratörleri TSISO5468 Matkaplar-Sert metal Uçlu-Darbeli-Beton 0çin-Boyutlar TSISO9882 Yapda Performans Standardlar-Ön Yapml Beton Dö1emeler-Performans Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme Altnda Davran1 TSISO9883 Yapda Performans Standardlar-Ön Yapml Beton Dö1emeler-Performans Deneyi-Noktasal Yükleme Altnda Davran1 TSprEN1339 Beton Plaklar-Önyapml TSprEN932-5 Agregalarn Genel Özellikleri 0çin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon TSprEN932-6 Agregalarn Genel Özellikleri için Deneyler-Bölüm 6- Tekrarlanabilirlik ve uyarlk Tarifleri

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini BETONLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş -

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Tümer Akakın Türkiye Hazır Beton Birliği Giriş TS 11222 Standardı Şubat 1994 de kabul edilmiştir ve Türkiye de Beton konusunu doğrudan kapsayan ilk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Toz Alçı Ürünleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Toz Alçı Ürünleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Toz Alçı Ürünleri İzogips İç mekanlarda el ile uygulanan perlitli sıva alçısıdır. Ürün Standardı: TS EN 13279-1 Tip:

Detaylı

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması. BETONLA İLGİLİ TEKNİK TERİMLER AĞIR BETON: Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2015 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2015 YILI) DSİ ları 2015 Yılı Birim Fiyat Listesi T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ ları Deney Birim Fiyat Listesi (2015

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS)

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) 03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) Multi Turkmall 1 BÖLÜM 03 49 00 CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) BÖLÜM 1 GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname Cam Elyaf

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm Doç. Dr. Halit YAZICI PÜSKÜRTME BETON (GUNITE, PNEOCRETE, PLASCRETE, LETCRETE, SHOTCRETE) Agrega Çimento Su Priz hızlandırıcı Boru hattında basınçlı hava ile

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Hazır beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206-1 standardında yer almaktadır.

Hazır beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206-1 standardında yer almaktadır. Hazır Beton Nedir? Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. TEKNOSER 100 Bayındırlık Poz No: 4.613/F04 gri Yüzey Sertleştirici Ürün Tanımı: Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Hazırlayanlar : Kim.Müh. Selim YÜCEL Sigma Beton Lab.Hiz. Şirket Müdürü Yük. Kimyager Engin DEMİR Beton Laboratuvar Şefi 1 Hazır Beton Sektörü,

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri ve Deneyleri ve Deneyleri Yüksek Fırın u, ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri T ürkiye Hazır Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 TMMOB NAAT İNŞAAT MÜHENDİSLERİ MÜHENDSLER ODASI ANKARA İZMİR ŞUBESİ UBES Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

Detaylı

PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ. Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd.

PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ. Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd. PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ - Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak. - Enstitü bünyesinde veya

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 269

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ 1. KİMYASAL ANALİZLER SN Hizmeti Veren Bölüm / Öğretim Üyesi Analiz Adı Metot Numune Türü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kimya Mühendisliği / Yrd. Doç. Dr. Yeliz

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON

ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON ALL ABOUT FIBERS DAHA GÜÇLÜ BETON BİZ KİMİZ? 1930 yılında kurulan Cesur Holding in bir grup şirketi olarak Polipropilen Elyaf Sanayi 2001 yılında faaliyete başladı. Konusunda uzman ekibi ve entegre tesisleri

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMESİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

YAPI VE YAPI MALZEMESİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI YAPI VE YAPI MALZEMESİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) 2 adet pres Resim 23 de beton basınç dayanımlarının, beton kalite ve sınıflarının belirlenmesinde kullanılan standart basınç deney cihazları Burada

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐ

YAPILARDA HASAR TESPĐ YAPILARDA HASAR TESPĐ TESPĐTĐ-II 7. Bölüm MUAYENE TEKNĐKLERĐ ve DURUM TESPĐTĐ MUAYENE TEKNĐKLERĐ Beton yapılarda herhangi bir tamirat işlemine girmeden önce hasarın nedenlerini ve miktarını tam olarak

Detaylı

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ)

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) 73 Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı (µ) 1 DOĞAL TAŞLAR 1.1 Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mozaik vb.) > 2 2 3,5 2,3

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı