I. YIL / I. DÖNEM. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I. Ders Kodu: AIT181 Ders Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yarıyıl: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YIL / I. DÖNEM. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I. Ders Kodu: AIT181 Ders Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yarıyıl: 1"

Transkript

1 I. YIL / I. DÖNEM AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIT181 Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yarıyıl: 1 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: İçeriği: Kitabı ve / Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği Milli Mücadele'nin anlam ve öneminin kavranmasını sağlamaktır. Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. 1. Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı hakkında bilgi sahibi olur. 2. Yeni Türk devletinin hangi koşullar altında kurulduğunu kavrar. 3. Geçmişle gelecek arasında köprü kurma yeteneğini geliştirir. 4. Ülke sorunları hakkında geçmişten çıkarılan dersler ışığında fikir yürütür. 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda varlığının temeli olan Lozan Barış Antlaşması'nın önemini kavrar. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi. Prof. Dr. Zeki TEKİN, Prof. Dr. Seyfullah KARA,, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sait CANDAN, Yrd. Doç. Dr. Sami AĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Barış SARIKÖSE, Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖSEN, Yrd. Doç. Dr. Nurgün KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN

2 TBT181 - Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı TBT181 Adı: Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Yarıyıl: 1 Teori 1 Uygulama 2 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: Bilgisayar, paket programlar ve internetin kullanımı ile ilgili temel bilgileri öğretmek İçeriği: Kitabı ve / Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işlem, sunu hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, veritabanı kullanımı, internet, e-posta kullanımı. Bu dersi alan öğrenci: 1. Bilgisayarın yapısını ve çalışmasını genel olarak açıklayabilir. 2. İşletim sistemi üzerinde dosya oluşturma, silme kopyalama gibi işlemleri yapabilir. 3. döküman ve sunu hazırlayabilir. 4. İnterneti ve kullanabilir. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel Nobel Yayın Dağıtım Hasan Çebi BAL, Bilgisayar ve İnternet, Akademi yayınevi, Rize, 2001 Bay Ö.F., Erdem A., Demirel H., Ciylan B., Erkal B., (2002), Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öğr.Gör. Hakan YILMAZ

3 TDE111 - Eski Türk Edebiyatı I TDE111 Adı: Eski Türk Edebiyatı I Yarıyıl: 1 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: İslamiyetin etkisinde yazılmış olan ilk Türkçe eserleri okumak ve anlamak. İçeriği: Eski Türk Edebiyatı tarihi, 11. ve 12. yüzyıl edebi şahsiyetlerinin ve eserlerinin incelenmesi. (Yusuf Has Hacib, Edib Ahmet Yükneki, Ahmed Yesevi) Kitabı ve / 1. Eski Türk Edebiyatı nın genel çizgilerini tanır. 2. Eski Türk Edebiyatı nı günümüz Türk edebiyatı ile karşılaştırır. 3. Eski Türk Edebiyatı ile ilgili metinleri akıcı bir şekilde okur. 1. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ank Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İst Reşit Rahmeti Arat, Kutatgu Bilig,İst M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ank Fahir, İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yay. Ankara, Fahir, İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yay. Ankara, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Grameri, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK

4 TDE121 - Yeni Türk Edebiyatı I TDE121 Adı: Yeni Türk Edebiyatı I Yarıyıl: 1 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 4 in Dili: Türkçe in Amacı: İçeriği: Kitabı ve Batı etkisinde gelişen ve değişen Türk edebiyatını hazırlayan temel öğeleri tanımak. Yeni Türk şiirini ve Yeni Türk şiirinin önemli temsilcilerini örneklemek. Yeni Türk Edebiyatının tanımı, sınırları; Yeni Türk Edebiyatını hazırlayan siyasi-sosyal-tarihsel-kültürel zemin, Yeni Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar: Divan Edebiyatına bağlanış ve kaçış, Halk Edebiyatı ve diliyle tanışma, Osmanlı'da Yenileşme Çabaları (Lale Devri, Elçilikler, Fransız İhtilali, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Eğitim- Öğretim Faaliyetleri, Kalemler, Encümen-i Daniş, Konaklar, Çeviriler, Gazeteler), Tanzimat Edebiyatını belli başlı edebî türleriyle inceleme, önde gelen şair ve yazarların eserlerinin incelenmesi. 1. Tanzimat'ı hazırlayan koşullar hakkında bilgi sahibi olur. 2. Tanzimat sonrasında yapılan düzenlemeleri hatırlar. 3. Tanzimat Edebiyatının belli başlı edebî türlerini inceler. 4. Şiirdeki gelişmeleri açıklar. 5. Yeni bir tür olarak ortaya çıkan romandaki ilk örnekleri inceler. 6. Dönemin önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini tanır. 7. Tanzimat'ın birinci kuşakta yer alan sanatçılarını tanır. 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitbv., İst., Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Türkoloji Der., c.2, nu.1, DTCF Yay., Ank., Önal, Mehmet, En Uzun Asrın Hikâyesi, Akçağ Yay., Ank., Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Târihi, Millî Eğitim Bak., Devlet Kit., İst., (İki cilt, On altı fasikül). 5. Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankara, Doğuş Matbaacılık. 6. Ali İhsan Kolcu, (2007) Tanzimat Edebiyatı I, II, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum. 7. Kenan Akyüz, Batı Tesirindeki Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Yay., İnci Enginün, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yay, İstanbul. 9. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Hazırlayan Abdullah Uçman,

5 Dergah Yay, İstanbul, / Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK TDE131 - Türkiye Türkçesi I TDE131 Adı: Türkiye Türkçesi I Yarıyıl: 1 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Genel anlamda dilin nasıl çalıştığını, dille ilgili ana konuların ne olduğunu ve Türk dillerinin tasnifinde kullanılan kriterleri tanır. İçeriği: Dilin genel özellikleri, dil kültür ilişkisi,dillerin doğuş teorileri,dünya dillerinin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dilin ana konularından: ses bilgisi. 1.Dilin özelliklerini ve dil türlerini tanır; 2.Türkiye Türkçesinin tarihsel gelişimini listeler; 3.Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini tanır; 4.Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler; 5.Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını açıklar. 6.Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını rapor eder.

6 Kitabı ve / 1. Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim 2. Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, Karaağaç, Günay: Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yay.,İstanbul,2010. Eker, Süer: Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, Korkmaz, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, Tuncay, Hanifi; Böler: Ses ve Şekil Bilgisi,Kesit Yay.,İstanbul,2011. Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖKSÜZ TDE141 - Halk Edebiyatı I TDE141 Adı: Halk Edebiyatı I Yarıyıl: 1 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 4 in Dili: Türkçe in Amacı: İçeriği: Halkbilimi ve Halk Edebiyatı hakkında bilgilendirmek. Halk Edebiyatı ürünlerini biçim ve içerik bakımından değerlendirmek. Toplum hayatında halkbilimi ürünlerinin önem ve işlevini kavratmak. Halk Edebiyatının gelişimi, Anonim Halk Edebiyatı, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı hakkında genel bilgiler. Halk Edebiyatının biçim,tür ve üslûp özellikleri, halkbiliminin doğuşu, tarihi gelişimi, amacı ve inceleme alanı. Halkbilimi derleme ve inceleme yöntemleri. 1.Türk Halk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesi gelişim evrelerini ve bu döneme ait ürünlerini tanır. 2.Türk Halk Edebiyatı'nın İslamiyet sonrası gelişimini açıklar. 3.Halk Edebiyatının biçim, tür ve üslûp özelliklerini tanır. 4.Halkbiliminin tarihi gelişimini ve temel kaynaklarını açıklar.

7 Kitabı ve / 5.Halkbiliminin inceleme alanını tanır. 6.Halkbilimi ve Halk Edebiyatı arasındaki ilişkiyi tanımlar. 7.Halkbilimi alanında araştırma yapabilir. 8.Halkbilimi ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi açıklar. Erman Artun, Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul, Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara, 1999 M. Öcal Oğuz, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., Ankara, M. Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ Yay., Ankara, M. Öcal Oğuz; Metin EKİCİ; Mehmet AÇA vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, Dursun Yıldırım, Türk Bitiği/ Araştırma İnceleme Yazıları, Akçağ Yay., Ankara Yrd. Doç.Dr. Recep TEK TDE161 - Osmanlı Türkçesi I TDE161 Adı: Osmanlı Türkçesi I Yarıyıl: 1 Teori 4 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 4 AKTS 5 in Dili: Türkçe in Amacı: Osmanlı Türkçesinin Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki yerini adlandırır. Osmanlı Türkçesi harf düzenini tanır.

8 İçeriği: Kitabı ve / Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler ve bu harflerin sınıflandırılması, transkripsiyon harfleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kuralları. 1. Osmanlıca için kullanılan çeviriyazı alfabesini tanır; 2. Metinlerde bulunan Arapça ve Farsça kelimeleri sözlük yardımı ile çevirir; 3. Osmanlı Türkçesinde bulunan Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kurallarını tanımlar; 4. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu bir metni çözümler. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I ve III, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul, Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara, Muharrem Ergin, Osmanlıca leri, İst. Ün. Ed. Fak. Yay.,İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖKSÜZ TDE171 - Türkçe Kompozisyon I TDE171 Adı: Türkçe Kompozisyon I Yarıyıl: 1 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri ile toplum karşısında konuşmanın usul ve kuralları tanıtılır.

9 İçeriği: Kitabı ve / Türk dilinin eğitim ve toplum hayatımızdaki yeri ve önemi; sözlü ve yazılı anlatıma ilişkin genel altyapısı ve kuralları teorikten uygulamaya doğru bir gidişle açıklanır. 1.Dilin tanımı ve önemini açıklar. 2.Kültür-dil ilişkisini ana hatlarıyla belirtir. 3.Sözlü ve yazılı ifade becerisi kazanır. 4.Yazılı anlatım türlerini örneklerle birlikte açıklar. 1. Şerif Aktaş,Osman GÜndüz Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yay.,Ankara, Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Kesit Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, Zeynep Korkmaz, İsmail Parlatır, Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, Seyit Kemal Karaalioğlu, Tükçe Kompozisyon Sanatı, İnkılap Yay. Ali Oğuzkan, Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul 5. İmla Kılavuzu, TDK Yay.,Ankara, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK/ Okt. Nesrin GEZİCİ YDL183 - Yabancı Dil I YDL183 Adı: Yabancı Dil I Yarıyıl: 1 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: İngilizce

10 in Amacı: İçeriği: Kitabı ve / Bu dersin amacı; öğrencileri gelecekteki akademik çalışmaları ve genel iletişim amaçları için gerekli olan dil bilgisi ve becerileriyle donatmaktır, ve ayrıca öğrencilerin hedef dile karşı olumlu tutumlar kazanmalarını sağlamaktır. in içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler: 1. Hedef dile karşı pozitif bir tutum geliştirebilir. 2. Hem akademik ortamda hem de günlük hayatta iletişim kurabilmek kendini geliştirebilir. 3. Hedef dili orta derecede kullanabilir. 4. Hedef dilde orta derecedeki metinleri açıklayabilir. 5. Kendilerini hedef dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir. 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) Okt. Nazan CANBULAT I. YIL / II. DÖNEM AIT182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIT182 Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe

11 in Amacı: İçeriği: Kitabı ve / Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün İlke ve İnkılâpları'nın önemini Türk gençliğinin kavramasını sağlayarak, onları Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmektir. Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye nin Jeopolitiği. 1. Türk İnkılâbı'nın önemini kavrar. 2. Atatürk İlkeleri'ni tarihsel perspektif içinde değerlendirir. 3. Türk dış politikasının temel nitelikleri hakkında fikir sahibi olur. 4. Yakın dönem Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olur. 5. Güncel gelişmeleri geçmişin koşullarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi. Prof. Dr. Zeki TEKİN, Prof. Dr. Seyfullah KARA,, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sait CANDAN, Yrd. Doç. Dr. Sami AĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Barış SARIKÖSE, Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖSEN, Yrd. Doç. Dr. Nurgün KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN TBT182 - Temel Bilgisayar Bilimleri TBT182 Adı: Temel Bilgisayar Bilimleri Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 2 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe

12 in Amacı: İçeriği: Kitabı ve Basic programlama dilinin yapısını, özelliklerini öğretmek ve problemlerin Basic ile modellenmesi ve program yazma becerisini kazandırmak Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Basic programlama dilinde değişkenler, sabitler, stringler. Artitmetiksel ve mantıksal operatörler, giriş ve çıkış komutları. Karşılaştırma ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve arama işlemleri. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosya oluşturma, dosyaya yazma ve okuma işlemleri. Bu dersi alan öğrenci, 1. Basic dilini kullanarak programlar yazabilir. 2. Altprogramlar ve fonksiyonlar tanımlayıp kullanabilir. 3. Giriş çıkış işlemleri ve dosyalar ile ilgili işlemler yapabilir. Nurbay GÜLTEKİN, BASIC, Akademi Ltd., Trabzon,1991 QBASIC, Murat TAŞBAŞI, Altaş yayınları, İstanbul,(2006) / Öğr.Gör. Hakan YILMAZ TDE112 - Eski Türk Edebiyatı II TDE112 Adı: Eski Türk Edebiyatı II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe

13 in Amacı: 13 ve 14. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat güçleri edebi anlayışları, duygu ve düşüncelerini tanımak İçeriği: Kitabı ve / 13. Yüzyıl devrin edebi ve sosyal görünümü. Mevlânâ, Sultan Veled, Dehhani, edebi şahsiyetleri ve eserlerinin incelenmesi. 1. Eski Türk Edebiyatı nın genel çizgilerini tanır. 2. Eski Türk Edebiyatı nı günümüz Türk edebiyatı ile karşılaştırır. 3. Eski Türk Edebiyatı ile ilgili metinleri akıcı bir şekilde okur yüzyılın edebi figürlerini, tanır Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi,Ank.2000 Emine Yeniterzi, Mevlana, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Ank Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ank Fazhir, İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yay. Ankara, 1999 Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Grameri, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK TDE122 - Yeni Türk Edebiyatı II TDE122 Adı: Yeni Türk Edebiyatı II Yarıyıl: 2 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 4 in Dili: Türkçe

14 in Amacı: Tanzimat dönemi hikaye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerinin eserlerini örneklemek. İçeriği: Kitabı ve / Tanzimat Edebiyatında hikaye ve roman kavramını tanımlayıp, Tanzimat'ın önemli nesir yazarları olan Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Ahmet Mithat Efendi gibi öncü şahsiyetlerinin eserlerini okumak ve çözümlemek. 1. Tanzimat döneminde hikaye ve roman türünü tanır. 2. Batı tarzındaki hikaye ve romandaki ilk örnekleri inceler. 3. Dönemin önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini tanır. 4. Tiyatro ve gazetenin edebi hayattaki rolünü açıklar. 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitbv., İst., Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Türkoloji Der., c.2, nu.1, DTCF Yay., Ank., Önal, Mehmet, En Uzun Asrın Hikâyesi, Akçağ Yay., Ank., Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Târihi, Millî Eğitim Bak., Devlet Kit., İst., (İki cilt, On altı fasikül). 5. Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankara, Doğuş Matbaacılık. 6. Ali İhsan Kolcu, (2007) Tanzimat Edebiyatı I, II, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum. 7. İsmail Habib Sevük, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, İstanbul Matbaası, İstanbul, İnci Enginün, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yay, İstanbul. 9. M. Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergah Yay, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK

15 TDE132 - Türkiye Türkçesi II TDE132 Adı: Türkiye Türkçesi II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Türkçede art ve eş zamanlı ses değişmeleri incelemek, Türkçenin ses özelliklerini tanımak. İçeriği: Kitabı ve / Ses nedir? Ses ve anlam arasındaki ilişki, Türkçede ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, art ve eş zamanlı ses değişmeleri,ses olayları. 1.Ses bilgisi ve ses bilimle ilgili temel kavram ve terimleri tanır. 2.Sesbirimlerle alt sesbirimleri betimleyerek aralarındaki farklılıkları göznamelemler. 3.Türkçenin tipik ses özelliklerini açıklar. 4.Parçalar üstü sesbirimler ve işlevlerini adlandırır. Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, Eker, Süer: Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, Korkmaz, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, Karaağaç, Günay: Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yay.,İstanbul,2010. Vural,Hanifi;Böler, Tuncay: Ses ve Şekil Bilgisi,Kesit Yay.,İstanbul,2011. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖKSÜZ

16 TDE142 - Halk Edebiyatı II TDE142 Adı: Halk Edebiyatı II Yarıyıl: 2 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 4 in Dili: Türkçe in Amacı: Anonim Türk Halk Edebiyatı ürünlerini yakından tanıtmak, bu ürünlerin toplum hayatındaki önemini kavratmak. İçeriği: Kitabı ve / Anonim Halk Edebiyatının manzum, mensur ve manzum-mensur ürünlerinin özellikleri, kaynağı ve anlatım ortamları hakkında bilgi. Anonim Halk Edebiyatı örneklerini biçim ve içerik bakımından inceleme. 1.Halk Edebiyatı ürünlerinin icra edildiği ortamları tanır. 2.Anonim Halk Edebiyatı ürünlerini sınıflandırabilir. 3.Halk Edebiyatının kendine özgü terminolojisini tanır. 4.Anonim Türk Halk Edebiyatının mani, ninni, türkü, ağıt, bilmece, tekerleme, atasözü ve deyim gibi ürünlerini tanır. Erman Artun,Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara M. Öcal Oğuz,Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., Ankara M. Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ Yay., Ankara M. Öcal Oğuz; Metin EKİCİ; Mehmet AÇA vd. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara Dursun Yıldırım, Türk Bitiği/ Araştırma İnceleme Yazıları, Akçağ Yay., Ankara Yrd. Doç.Dr. Recep TEK

17 TDE164 - Osmanlı Türkçesi II TDE164 Adı: Osmanlı Türkçesi II Yarıyıl: 2 Teori 4 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 4 AKTS 4 in Dili: Türkçe in Amacı: Osmanlıca metinleri çözümlemek. Arapça kelimelerin yapısını ve mastarları tanıtmak. Farsça ve Arapça bazı yapıları (tamlamalar, ön ek, son ek, sayılar vb.)açıklamak. İçeriği: Kitabı ve / Osmanlı Türkçesindeki Türkçe ve Arapça kelimeler. Arapça ve Farsça tamlamalar, ön ekler,son ekler ve sayılar. Arapça kelimelerin yapısı, sözcük türleri, Matbu ve el yazısı metinler. 1. Osmanlıca metinleri okuyup çözümler; 2. Arapça kökenli sözcüklerde kök bulma ve sözcük türetme yollarını rapor eder; 3. Arapça ve Farsça tamlamaları açıklar, ön ek ve son ekleri tanır; 4.Seçilen matbu ve el yazısı metinleri çözümler. Timurtaş, Faruk Kadri, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul,1972. Develi, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, Kesit Yay.,İstanbul, Parlatır, İsmail, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, Ankara, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖKSÜZ

18 TDE172 - Türkçe Kompozisyon II TDE172 Adı: Türkçe Kompozisyon II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri ile toplum karşısında konuşmanın usul ve kuralları tanıtılır. İçeriği: Kitabı ve / Türk dilinin eğitim ve toplum hayatımızdaki yeri ve önemi; sözlü ve yazılı anlatıma ilişkin genel altyapısı ve kuralları teorikten uygulamaya doğru bir gidişle açıklanır. 1. Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar. 2.Türk dilinin tarihi gelişimini ve özelliklerini açıklar. 3. Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini hatasız olarak kullanır. 4. Bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanır. 1. Şerif Aktaş,Osman GÜndüz Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yay.,Ankara, Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Kesit Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, Zeynep Korkmaz, İsmail Parlatır, Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, Seyit Kemal Karaalioğlu, Tükçe Kompozisyon Sanatı, İnkılap Yay. Ali Oğuzkan, Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul 5. İmla Kılavuzu, TDK Yay.,Ankara, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK/ Okt. Nesrin GEZİCİ

19 TDE192 - Edebi Bilgiler II TDE192 Adı: Edebi Bilgiler II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Edebiyat, edebi eser, edebi eserde dış ve iç ahenk unsurlarını, Türk edebiyatında gelişen edebi ekolleri tanıtmak İçeriği: Söz sanatları, mecazlar (teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, ta riz, teşhis ve intak), anlamla ilgili sanatlar(iham, tevriye, istihdam, tenasüp, leff ü neşr, tecahül-i arif, mübalağa, tezat ), sözle ilgili sanatlar (cinas, kalb, iştikak, akis, akrostiş ) ve uygulamaları. 1. Edebî sanatlar açıklar. 2. Şiirin içeriğini tanımlar. 3. Anlam çeşitli katmanları göre, edebî sanatlar çerçevesinde şiir yorumluyor. 4. Şiirin büyülü dünyasına girer. Aksan, Doğan (1995), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Engin Yayınları. Bilgegil, M. Kaya (1989), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul: Enderun Yayınları. Coşkun, Menderes (2007), Sözün Büyüsü Edebi Sanatlar, İstanbul: Dergah Yayınları. Kitabı ve Dilçin, Cem (1995), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları. Kocakaplan, İsa (1992), Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul: MEB Yayınları. Külekçi, Numan (1995), Edebî Sanatlar, Ankara: Akçağ Yayınları. Saraç, M. A. Yekta (2007), Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul: 3F Yayınevi. Soysal, M. Orhan (1998), Edebî Sanatlar ve Tanınması, İstanbul: MEB. Yayınları.

20 Tahir-ül Mevlevî (1994), Edebiyat Lügati, İstanbul: Enderun Yayınları. / Tarlan, Ali Nihad (1981), Edebiyat Meseleleri, İstanbul: Ötüken Yayınları. Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK YDL184 - Yabancı Dil II YDL184 Adı: Yabancı Dil II Yarıyıl: 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: İngilizce in Amacı: İçeriği: Bu dersin amacı öğrencinin hedef dildeki akıcılığını ve kavrama kabiliyetini geliştirmek, dilbilgisi konularını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrencilerin görmüş oldukları dilbilgisi konularını kullanarak okudukları metinleri anlamalarını sağlamak ve düzgün cümleler kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler: 1. Adjectives and adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions konularını tanımlayabilir. 2. Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions konularını kullanarak İngilizce cümleler oluşturabilir. 3. Adjectives and adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial

21 Kitabı ve / clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions konularını hem sözlü hem de yazılı iletişimde rahatça kullanabilir. 4. Okuma alıştırmalarında İngilizcenin dilbilgisi konularını geniş ölçüde ortaya koyabilir. 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) Okt. Nazan CANBULAT II. YIL / I. DÖNEM TDE211 - Klasik Türk Edebiyatı I TDE211 Adı: Klasik Türk Edebiyatı I Yarıyıl: 3 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Bu ders 14. ve 15. yüzyıllarda yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairleri ile onların düşünceleri, duyguları, edebi yetenekleri ve edebiyat anlayışları üzerinde genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. İçeriği: 14. ve 15. yy. Türk Edebiyatı sanatçılarından Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmedî, Kadı Burhaneddin, Seyyid Nesimî gibi şairlerin hayatı ve sanatını öğrenip, eserlerinden seçilmiş örnek metinler üzerine çalışma.

22 Kitabı ve / ve 15. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir. 2.Bu yüzyıllarda yaşamış şair ve yazarların Arap alfabesi ile yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur ve 15. yüzyıl Klasik Türk Edebeyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst.,1970 Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, İst.,1967 İ. Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dai Hayatı ve Eserleri, İst.,1952 Muharrem Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı, İst.,1980 Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı,Ank.,1990 Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, İstanbul, Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, Ahmet Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah, Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK TDE221 - Yeni Türk Edebiyatı III TDE221 Adı: Yeni Türk Edebiyatı III Yarıyıl: 3 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Servet-i Fünûn dönemi edebiyatını tanımak, Servet-i Fünûn dönemi şiirini örnekler üzerinden açıklamak.

23 İçeriği: Kitabı ve / Servet-i Fünûn topluluğunu oluşturan toplumsal ve siyasal ortamı açıklamak, Servet-i Fünûn dönemi şair kadrosunu ve sanat anlayışlarının genel özelliklerini belirleyebilmek, Servet-i Fünûn topluluğunun önde gelen şairlerinden Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin,Süleyman Nazif gibi şairlerin şiirlerinden örnekler incelemek. 1. Servet-i Fünûn topluluğunun kurulmasına neden olan siyasi sosyal ve edebi ortamı tanır. 2.Servet-i Fünûn dergisini bilir. 3.Servet-i Fünûn topluluğunun belli başlı şairlerini bilir. 4.Servet-i Fünûn şiiri hakkında genel bilgi edinir. 1. Kaplan, Mehmet (1988) Şiir Tahlilleri 1, İstanbul, Dergâh Yayınları. 2. Moran, Berna (1983)Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları. 3. Parlatır. İ. (2005) Tevfik Fikret. Akçağ: Ankara. 4. Kaplan. M. (1987). Tevfik Fikret. Dergah yayınları: İstanbul,. 5. Ali İhsan Kolcu, (2007) Servet-i Fünun Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum. 6. Bilge Ercilasun: Servet-i Fünûn da Edebî Tenkid, Ank Ramazan Korkmaz vd., Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, , Ankara İnci Enginün, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yay, İstanbul. 9. İnci Enginün, Araştırmalar ve Belgeler, İstanbul, 2000 Dergah Yay. 10. A. H. Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay, İstanbul. Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK TDE233 - Türkiye Türkçesi III TDE233 Adı: Türkiye Türkçesi III Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe

24 in Amacı: Genel anlamda dilin nasıl çalıştığını, dille ilgili ana konuların ne olduğunu ve Türk dillerinin tasnifinde kullanılan kriterleri ifade etmek. İçeriği: Kitabı ve / Dilin genel özellikleri, konuşma dili yazı dili, dilin ana konuları ses bilgisi, yapı bilgisi,anlam bilgisi. 1.Dilin özelliklerini ve dil türlerini tanır; 2.Türkiye Türkçesinin tarihsel gelişimini özetler; 3.Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler; 4.Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını adlandırır. 5.Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını açıklar. Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, Banguoğlu, Tahsin: Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, Eker, Süer: Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, Korkmaz, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, Vural,Hanifi;Böler, Tuncay: Ses ve Şekil Bilgisi,Kesit Yay.,İstanbul,2011. Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖKSÜZ TDE235 - Eski Anadolu Türkçesi I TDE235 Adı: Eski Anadolu Türkçesi I Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe

25 in Amacı: Bu dersin amacı; Eski Anadolu Türkçesi döneminin önemli özelliklerini, Türk lehçeleri arasındaki yerini ve değerini tanıtmaktır. İçeriği: Kitabı ve / Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, dönem edebiyatının başlıca eserleri, yazılı kaynakların imla ve gramer özellikleri, metin incelemeleri. 1. Eski Anadolu Türkçesinin (EAT) Türk dili tarihindeki yerini tanımlar. 2. Anadolu da Türk yazı dilinin oluşması ve olga-bolga sorununu tanımlar. 3. EAT yazılı kaynaklarını tanır. 4. EAT alanındaki başlıca çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur. 5. Dönem metinlerinin imla özelliklerini tanır. 1. Dilçin, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara Dilçin, Cem, Süheyl ü Nevbahar, TDK Yay., Ankara Gülsevin, Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara Gülsevin, Gürer-Boz, Erdoğan, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara Özkan, Mustafa, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük TDE243 - Halk Edebiyatı III TDE243 Adı: Halk Edebiyatı III Yarıyıl: 3 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe

26 in Amacı: Günümüz inanç ve pratikleri ile eski Türk inançları arasındaki ilişkiyi kavratmak. İslamiyet'ten önceki dönemin anlatıya dayalı türlerini tanıtmak. İçeriği: Eski Türk inanç sistemleri ve dinler hakkında bilgi. Mitoloji ve destan hakkında bilgi. Kitabı ve / 1.İslamiyet öncesi inanç sistemlerini ve dinleri tanır. 2.İslamiyet öncesi dönemde Türklerin etkileşimde bulunduğu kültürleri tanır. 3.Anadolu halk kültüründeki âdet, inanç, gelenek ve göreneklerin kökeni konusunda fikir yürütebilir. 4.Evliyaların özelliklerini, kerametlerinin kaynağını tanımlar. 5.Atalar kültüyle veli kültü arasındaki ilişkiyi tanımlar. 6.Anlatı geleneğinin gelişim sürecini açıklar. 7.Mitoloji türünü tanır. 8.Destan türünü tanır. Erman Artun, Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul, Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi, İstanbul, Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara, 1999 M. Öcal Oğuz, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., Ankara, M. Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ Yay., Ankara, M. Öcal Oğuz; Metin EKİCİ; Mehmet AÇA vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, Dursun Yıldırım, Türk Bitiği/ Araştırma İnceleme Yazıları, Akçağ Yay., Ankara Yrd. Doç.Dr. Recep TEK

27 TDE261 - Osmanlı Türkçesi III TDE261 Adı: Osmanlı Türkçesi III Yarıyıl: 3 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Bu ders, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kaynaklı kelimeleri tanıtmayı, bu kelimelerin yapılarını ve okunuş kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır. İçeriği: Kitabı ve / Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerde asli ve fazlalık harfler, Arapça kelimelerde aksam-ı seb'a, isimlerde çokluk. Osmanlıca edatlar, birleşik şekiller. Matbu ve el yazısı metinler. 1. Arapça kökenli sözcüklerde bulunan asli ve zaid harfleri ayırt eder. 2. Osmanlıca isimler, fiiller, mastarlar ve edatlar ile ilgili doyurucu bilgi verir. 3. Farklı yüzyıllara ilişkin seçilen matbu ve el yazısı metinleri okur. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I ve III, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul, Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara, Muharrem Ergin, Osmanlıca leri, İst. Ün. Ed. Fak. Yay.,İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK

28 TDE273 - Türk Dili Tarihi I TDE273 Adı: Türk Dili Tarihi I Yarıyıl: 3 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Türk dilinin kökeni, tarihî dönemleri ve günümüzdeki durumu konusunda bilgi verilir ve bu dönemlere ait eserler tanıtılır. İçeriği: Kitabı ve Eski Türkçeden başlayarak Türk dilinin dönemleri, kısaca eserlerine de yer verilerek gözden geçirilecektir. En eski dönemden başlayarak Türkçedeki ses, yapı ve sözdizimine ait özellikler, değişimler tarihsel metinlerden örneklere de yer vererek, günümüz Türkçesiyle karşılaştırılarak incelenecektir. Son bölümde de günümüz Türk dilleri ve dağılımı ele alınacaktır. 1. Türk dili, tarihi ve kültürü konularında gerekli bilgilere sahip olur. 2. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini, tarihî devrelerini tanımlar. 3. Türkçede meydana gelen farklılaşmaları ve nedenlerini bilecek ve tabakaları ayırt eder. 4. Türk dili tarihinin temel kaynaklarını tanımlar. 5. Türk dilinin dönemlerini tanımlar. 1. Akalın, M., Tarihî Türk Şiveleri, Ankara Barutcu-Özönder, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. III, Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul Demir, Nurettin; Yılmaz Emine, Türk Dili El Kitabı, Ankara Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi- Baslangıçtan Yirminci Yüzyıla, Akçağ Yayınları, İstanbul Tekin, Talat, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara Tuna, Osman Nedim, Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987.

29 / Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük TDE223 - Arapça Dilbilgisi I TDE223 Adı: Arapça Dilbilgisi I Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe Seçmeli I Öğretim in Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye Arapça temel bazı bilgileri vererek, Türk edebiyatına ait Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazandırmaktır. İçeriği: Kitabı ve / Arapça kelimelerin yapısı, harflerine göre Arapça kelimeler, Arapça isim, mastar, İsm-i Fâil ve İsm-i Mefûl. 1.Arapça hakkında genel bilgiye sahip olur. 2.Arapça kökenli kelimelerin yapılarını kavrar. 3.Türk edebiyatında yer alan Arapça ifadeleri okur. 4.Arapça cümle ve ifadeleri cümle içinde anlamlandırır. 1. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dil Bilgisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım 2009 Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK

30 TDE285 - Farsça Dilbilgisi I TDE285 Adı: Farsça Dilbilgisi I Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 3 in Dili: Türkçe Seçmeli I Öğretim in Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye Fars dilinin genel özellikleri hakkında bilgi vererek, Farsça kökenli kelimelerin yapılarını kavratmayı sağlamaktır. İçeriği: Kitabı ve / Fars alfabesi, kelime yapısı, türemiş isim ve sıfatlar, birleşik kelimeler, tamlamalar, edatlar, tekil ve çoğul isimler. 1. Farsça hakkında genel bilgiye sahip olur. 2. Farsça alfabeyi ve Farsçanın ses özelliklerini tanır 3. Farsça kelime yapısı hakkında bilgi sahibi olur. 4. Klasik Türk edebiyatında geçen Farsça kelime ve tamlamaları tanır. 5. Osmanlı Türkçesine ait metinleri daha kolay okur. 1. Ahmet Ateş-Abdülvehhâb Tarzî, Farsça Grameri, Tercüman Yayınları, İstanbul, Mürsel Öztürk, Farsça Dil Bilgisi, TTK. Basımevi, Ankara, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK

31 TDE231 - ŞİİR TAHLİLLERİ TDE231 Adı: ŞİİR TAHLİLLERİ Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 4 in Dili: Türkçe Seçmeli II Öğretim in Amacı: Şiir çözümleme yöntemini kavratmak ve şiir dilini anlatmak. İçeriği: in içeriği; şiir çözümleme yöntemi hakkında bilgi verip Türk edebiyatından seçilen şiir örnekleri üzerinden şiir çözümleme yöntemlerini kavratmaktır. Kitabı ve / 1.Şiir çözümleme yöntemi ile ilgili terim ve kavramları hatırlar. 2.Türk şirinin gelişim aşamalarını kavrar. 3.Şiir çözümlemeleri hakkında gerekli yöntem bilgileri edinir. 1. Çetin, Nurullah, Şiir Tahlilleri I, Öncü Kitap yay., Ankara Çetişli, İsmail, Metin Tahlillerine Giriş I, Akçağ Yay. Ankara Eroğlu, Ebubekir, Modern Türk Şiirinin Doğası, YKY, İstanbul Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin yay., Ankara Hece dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, Ankara Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, Dergâh yay., İstanbul Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK

32 TDE277 - Tasavvufi Türk Edebiyatı TDE277 Adı: Tasavvufi Türk Edebiyatı Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 4 in Dili: Türkçe Seçmeli II Öğretim in Amacı: Bu dersin genel amacı; Tasavvufi Türk edebiyatının şair ve yazarları ile bunların eserlerini tanıtmaktır. İçeriği: Tasavvuf ile şiir arasındaki ilişkiler ve Ahmet Yesevi, Mevlana Celaledddin Rumi, Sultan Veled in Türk tasavvuf edebiyatındaki yerine değinilecektir. 1. Öğrenci, tasavvuf terimleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. 2. Tasavvuf ile şiir arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir. 3. Tasavvufi aşkın, şiire yansımalarını değerlendirebilecektir. 4. Ahmet Yesevi, Mevlana Celaledddin Rumi ve Sultan Veled in, Tasavvufi Türk Edebiyatındaki yerini kavrayabilecektir. 5. Tasavvufi şiirleri yorumlayabilecektir. Ahmed-i Yesevi (2000), Divan-ı Hikmet ten Seçmeler, Haz. Kemal Eraslan, Ankara: TC. Kültür Bakanlığı Yayınları. Bilgin, Azmi (2003), Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı, Tasavvuf Kitabı, İstanbul. Kitabı ve Gölpınarlı, Abdülbâki (1983), Mevlânâ dan Sonra Mevlevîlik, Ankara: İnkılap yayınevi. Hamidullah, Muhammed (1995), İslam da Sembol, Haz. İsmail Yakıt, Süleyman Demirel Ünv., İlahiyat Fak. Dergisi, S. 2, İsparta. Köprülü, Fuad (1981), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

33 Kurnaz, Cemâl-Mustafa Tatcı (2000), Yesevîlik Bilgisi, Ankara: MEB. Yayınları. Mevlana Celaleddin-i Rumi (2004), Mesnevi, Haz. Adnan Karaismailoğlu, Anakara: Akçağ Yayınları. Uludağ, Süleyman (1996), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yayıncılık. / Üstüner, Kaplan (2007), Divan Şiirinde Tasavvuf (14. ve 15. Yy. Divanlarına Göre), Ankara: Birleşik Yayınevi. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK TDE283 - Eski Türk Edebiyatında Türler TDE283 Adı: Eski Türk Edebiyatında Türler Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 4 in Dili: Türkçe Seçmeli III Öğretim in Amacı: Divan edebiyatı nazım şekilleriyle türler arasındaki farklılıkları kavrama ve türlerin genel özelliklerini tanımak İçeriği: Divan edebiyatında tevhid, na t, mersiye, surname, şehrengiz, mevlid, kıyafetname, gibi türleri tanıma.

34 Kitabı ve / 1.Divan edebiyatı sahasında kaleme alınmış, nazım türündeki eserleri tanır. 2.Divan edebiyatı sahasında kaleme alınmış nesir türündeki eserleri tanır. 3.Divan edebiyatı sahasında kaleme alınmış, nazım türündeki eserleri ayırt eder. 4.Türler arasında ilişkiler kurar. 5. Türler arasında karşılaştırmalar yapar. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk ile birlikte), Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, 2008, 2009, Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi İstanbul, Kasım 1999 İskender Pala, Divan Edebiyatı Ankara 1992 Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı İstanbul, 1984 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Ankara 1994 Gazavâtnâmeler ve Mihailoğlu Ali Bey'in Gazavatnâme'si 1956 Türk edebiyatında manzum surnâmeler.1999 Emine Yeniterzi, Na t 1992 Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK TDE291 - Edebi Bilgiler III TDE291 Adı: Edebi Bilgiler III Yarıyıl: 3 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 4 in Dili: Türkçe Seçmeli III Öğretim in Amacı: Bu dersin amacı,şiiri etkileyen temel akımları tanımak,türk şiirinin önde gelen isimlerinin poetik düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmak,şiir çözümleme yöntem ve tekniklerini herhangi bir şiir üzerinde uygulayarak kolaylıkla bir şiiri çözümlemektir.

35 İçeriği: Kitabı ve Edebiyat akımları. Şiir sanatı ve Türk şiiinin özellikleri.türk şiir poetikaları.necip Fazıl Kısakürek,Orhan Veli,Ahmet Haşim gibi şiir alanındaki başarıları bütün edebiyat kesimlerince kabul edilmiş şairlerimizden örnekler seçilerek, bu şiirlerde şairin şahsiyeti, dönemin şiire yansıması, anlatış biçimi, üslup özellikleri ve farklılıkları anlatılır. 1. Modern Türk şiirinin inceleme metotlarını kullanır. 2. Şiiri anlama ve yorumlamada yardımcı bilimleri ve bunların etkisini tanımlar. 3.Modern şiirin birey ve topluma bakışını irdeler. 4.Seçilmiş şiirleri tahlil eder. 1. Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınevi M. Orhan Okay, Poetika leri (Cumhuriyet Devri Poetikası), Erzurum Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Ank., 2003 / 5. İsmail Çetişli, Meten Tahlillerini Giriş/Şiir, Akçağ Yay Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK

36 II. YIL / II. DÖNEM TDE212 - Klasik Türk Edebiyatı II TDE212 Adı: Klasik Türk Edebiyatı II Yarıyıl: 4 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: 14 ve 15. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat güçleri edebi anlayışları, duygu ve düşüncelerini tanımak. İçeriği: Kitabı ve / 15. yy. Türk Edebiyatı şair ve yazarlarından olan Ali Şir Nevâî, Ahmed-i Dâ î, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necatî, Süleyman Çelebi ve Sinan Paşa gibi büyük şairlerin hayatları, eserleri ve edebî kişiliklerini öğretip bunlarla ilgili kaynakça verme ve 15. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir. 2.Bu yüzyıllarda yaşamış şair ve yazarların Arap alfabesi ile yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur ve 15. yüzyıl Klasik Türk Edebeyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, İstanbul, Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.I-II., İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Grameri, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst.,1970 Mehmet Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı Tahlili, İst.,1971 A. Nihad Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, İst.,1964 A.Nihad Tarlan, Ahmed Paşa Divanı, İst.,1966 Coşkun Ak, Şair Padişahlar, Ank., 2001 Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK

37 TDE222 - Yeni Türk Edebiyatı IV TDE222 Adı: Yeni Türk Edebiyatı IV Yarıyıl: 4 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: Servet-i Fünûn dönemi hikaye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerinin eserlerini örneklemek. İçeriği: Kitabı ve Servet-i Fünûn Edebiyatında hikaye ve roman kavramını tanımlayıp, Servet-i Fünûn öykü ve romancılığının öncü şahsiyetlerini tanımak, eserlerinden örnekler okumak. 1. Servet-i Fünûn döneminde hikaye ve roman türünü tanır. 2. Dönemin önde gelen hikaye ve romancılarını bilir. 3. Dönemin önde gelen yazarlarının eserlerini inceler. 4. Servet-i Fünûn romanının genel özelliklerini açıklar. 1. Moran, Berna (1983)Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları. 2. Ali İhsan Kolcu, (2007) Servet-i Fünun Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum. 3. II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Anodolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Bilge Ercilasun: Servet-i Fünûn da Edebî Tenkid, Ank Necat Birinci, Edebiyat Üzerine İncelemeler, İstanbul Talat Hamlan vd., Türk Edebiyatı Tarihi, 4.cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Akçağ Yay İnci Enginün, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yay, İstanbul.

38 9. M. Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergah Yay, İstanbul. 10. İnci Enginün, Araştırmalar ve Belgeler, Dergah Yay. İstanbul, / Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK TDE234 - Türkiye Türkçesi IV TDE234 Adı: Türkiye Türkçesi IV Yarıyıl: 4 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: Türkçenin yapısal özelliklerini ve kelime türlerini açıklamak. İçeriği: Türkiye Türkçesinin şekil özellikleri, söz varlığındaki yerli ve yabancı unsurlar, İsimler, sıfatlar, zamirler, zarflar ve fiiller. Kitabı ve 1.Türkiye Türkçesinin söz dizim özelliklerini saptar. 2.Kısaltma gruplarını tanır. 3.Örnek kelime çözümlemeleriyle bütün kelime türlerini tanımlar. Zülfikar,Hamza, Terim Sorunu ve Terim Yapma Yolları, TDK Yayınları, Ankara, Korkmaz, Zeynep,Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, TDK Yayınları,Ankara, Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim 1. TDK Yay.,

39 / Ankara,1987. Banguoğlu, Tahsin Türkçenin Grameri. Ankara, TDK Yay., Ankara, Ergin, Muharrem Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay.,İstanbul,1985. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara,2003. Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖKSÜZ TDE236 - Eski Anadolu Türkçesi II TDE236 Adı: Eski Anadolu Türkçesi II Yarıyıl: 4 Teori 2 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 2 AKTS 2 in Dili: Türkçe in Amacı: Bu dersin amacı Eski Anadolu Türkçesi döneminin önemli özelliklerini, Türk lehçeleri arasındaki yerini ve değerini tanıtmaktır. İçeriği: Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, dönem edebiyatının başlıca eserleri, yazılı kaynakların imla ve gramer özellikleri, metin incelemeleri. 1. Anadolu da Türk yazı dilinin gelişimini tanımlar. 2. Eski Anadolu Türkçesi (EAT) söz varlığının özelliklerini tanır. 3. EAT yazılı kaynaklarını tanır. 4. EAT alanındaki başlıca çalışmaları tanır. 5. EAT dönemi ayırıcı şekil özelliklerini tanımlar.

40 Kitabı ve / 1. Cemiloğlu, İsmet, Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, TDK Yay., Ankara Dilçin, Cem, Süheyl ü Nevbahar, TDK Yay., Ankara Dilçin, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara Gülsevin, Gürer-Boz, Erdoğan, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara Karahan, Leylâ, Kıssa-i Yusuf, TDK Yay., Ankara Korkmaz, Zeynep, Marzuban-name Tercümesi, DTCF Yay., Ankara Timurtaş, Faruk Kadri, Harname, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük TDE244 - Halk Edebiyatı IV TDE244 Adı: Halk Edebiyatı IV Yarıyıl: 4 Teori 3 Uygulama 0 Lab. 0 Kredi 3 AKTS 3 in Dili: Türkçe in Amacı: İçeriği: Efsane, masal, halk hikâyeleri ve fıkrayı, mahiyetleri, oluşumları birbirleri ve diğer türlerle ilişkileri bakımından irdelemek, mukayeseli incelemeler yapmak. Türk seyirlik oyunlarının doğuşu ve gelişimini incelemek, geleneksel tiyatro metinlerinin özelliklerini kavratmak. Efsane, masal, halk hikâyesi ve fıkranın özellikleri, birbirleri ve diğer türlerle ilişkileri, kukla, Karagöz, ortaoyunu, meddah, hokkabazlık, tuluat ve köy seyirlik oyunlarının özellikleri.

41 Kitabı ve / 1.Efsane, masal, halk hikayesi ve fıkrayı tanır. 2.Efsane, masal, halk hikayesi ve fıkra metinlerini değerlendirir. 3.Efsane, masal, halk hikayesi ve fıkranın birbirleri ve diğer türlerle ilişkisini irdeler. 4.Efsane, masal, halk hikayesi ve fıkra örnekleri üzerinde mukayeseli incelemeler yapar. 5.Geleneksel Türk tiyatrosunu tanır. 6.Geleneksel halk tiyatrosu metinlerini değerlendirir. 7.Türk tiyatrosunun gelişimini irdeler. Metin And, Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı, Ankara, Metin And, Oyun ve Büyü, İş Bankası Kültür Yayınları, Sanat Dizisi 17, Baha Matbaası, İstanbul, Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 1983 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi, İstanbul, Erman Artun, Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul, Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi, İstanbul, Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yay., İstanbul, Pertev Naili Boratav,100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yay., İstanbul, Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara., Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bak. Yay., Ankara., Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları-II, Kültür Bak. Yay., Ankara., Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, TDK Yay., Ankara., Seyit Kemal Karaalioğlu,Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, İstanbul., Yrd. Doç.Dr. Recep TEK

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA147 TURİZM

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA147 TURİZM ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK İ.İ. TARİHİ1 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I.YARIYIL AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0,2,2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat

Detaylı

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları Tablo 2: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Türk Dili Önkoşullar Dersin Dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V

DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V DERS KİTAPLARI YENİ TÜRK EDEBİYATI V İnci Enginün Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat tan Cumhuriyete (1839-1923) Hüseyin Rahmi Şıpsevdi Halide Edip Yeni Turan Yakup Kadri Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Mehmet

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Çocuk Edebiyatı Metin İncelemeleri Programına Adı (tezli, tezsiz

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU ve SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) TDE 151 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I(Zorunlu)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 1 TKL 201 3 2 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 1 TKL 201 3 2 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 1 TKL 201 3 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Zorunlu - Dersi Verenler

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I 2 0 2 2 DERS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I 2 0 2 2 DERS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta)

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 2. Bahar 2 - - 2 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II Ders No : 0040060016 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 08.02.2016 Hazırlık YD002 Fransızca Hazırlık Sınıfı 24 0 0 24 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

Ödev 1 5 Ödevler Devam 0 0 Sunum Uygulama 0 0 Proje 0 0 0

Ödev 1 5 Ödevler Devam 0 0 Sunum Uygulama 0 0 Proje 0 0 0 Bölüm Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ders Bilgileri Ders Kodu Ders Adi Kredi Teorik Kredi Pratik Kredi Lab/U Kredi Toplam Kredi Ects Yari Yilı TUR270 Türk Dili II 2.00 0.00 0.00

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ-2 Ders No : 0010050017 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ TDE1001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (3 0 3) AKTS:4 Divan Edebiyatı terimi içine alan dönem. Oluşması ve gelişmesi. Zirve şahsiyetleri ve eserlerinden örnekler. Bu edebi şekillerden

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 Ders Kodu TE 122 Osmanlı sine Giriş I I. Yarıyıl Prof. Dr. Hayati DEVELİ Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 I Yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 56 Amaç Ders Planı Eski

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı Türkçesi Dönemi, Osmanlı alfabesi; harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları;

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II Ders No : 0020110028 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA101 GENEL TURİZM 3 0 3 4 DERS İÇERİĞİ

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA101 GENEL TURİZM 3 0 3 4 DERS İÇERİĞİ ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL STA101 GENEL TURİZM 3 0 3 4 BİLGİSİ Turizm ile ilgilin genel bilgiler, turizmin tanımı, turizm çeşitleri, turizm işletmeleri ve kurumları, turizm endüstrisinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Ders No : 8107010005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE II TKL 202 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Öğretim

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE 2 Ders No : 0010080034 : 2 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı