T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler... 4 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri... 7 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 8 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri i

3 07. Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 23 EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi. ii

4 SUNUŞ Kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun yayımlanmasıyla, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunun aydınlatıldığını umuyorum ve saygılar sunuyorum. Mehmet HANÇERLİ Karatay Belediye Başkanı iii

5 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediye meclisimizce ,00 TL. olarak kabul edilen 2014 mali yılı bütçemiz 2013 yılı bütçesine göre % 24,38 oranında artırılmıştır mali yılı bütçesinde diğer yıllarda olduğu gibi gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir yılının ilk yarısında gelir gerçekleşmemiz 2013 yılının aynı dönemine göre % 22,74 lük azalışla ,39 TL., gider gerçekleşmemiz ise 2013 yılının aynı dönemine göre % 5,35 lik azalışla ,66 TL. olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 27,58 lik kısmını, gider bütçemizin ise % 23,33 lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2014 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORAN GELİR ,00 TL ,39 TL. % 27,58 GİDER ,00 TL ,66 TL. % 23, YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI ,00TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,39 TL ,66 TL GELİR GİDER 0,00 TL BÜTÇE GERÇEKLEŞME A. BÜTÇE GİDERLERİ 2014 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 1

6 Tablo 2: 2014 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL.) GERÇEKLEŞME (TL.) GERÇEKLEŞME ORANI PERSONEL GİDERLERİ , ,29 % 38,46 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,52 % 34,98 MAL VE HİZMET ALIM , ,63 % 35,71 GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 1.000, CARİ TRANSFERLER , ,10 % 51,07 SERMAYE GİDERLERİ , ,31 % 15,87 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,81 % 85,19 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER , TOPLAM , ,66 % 23,33 Ayrıca, Ocak-Haziran 2014 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2013 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2014 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2013 yılına oranla % 5,35 azalarak ,66 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki grafik ise giderlerin toplam harcama içerisindeki payını göstermektedir. I.DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİN TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI 3% PERSONEL GİDERLERİ 47% 33% SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2% 14% 1% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2

7 Harcamalar bazında 2014 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Personel Giderleri Personel giderleri, 2013 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 12,67 oranında artışla ,29 TL. olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 14,28 olmuştur ve bütçesinin % 38,46 sı gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki 2013 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 6,94 oranında artışla ,52 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 2,21 olmuştur ve bütçesinin % 34,98 i gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 59,03 oranında artarak ,63 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 46,71 olmuştur ve bütçesinin % 35,71 i gerçekleşmiştir. Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi ,21 TL. lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir. 04. Faiz Giderleri TL. lik ödenekten 2014 yılının ilk altıncı ayında hiç harcama yapılmamıştır. 05. Cari Transferler Belediyeler Birliği ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar, asker ailelerine verilen maaşı gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,16 oranında artarak ,10 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 3,27 olmuştur ve bütçesinin % 51,07 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, yüzme havuzu yapımı, sosyal tesislerin yapımı, aile sağlığı merkezi yapımı, otopark yapımı, park ve yeşil alan düzenlemesi, taşıt alımı, asfaltlama, 3

8 inşaat malzemeleri alımı, hazır beton alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı ve bir önceki yılın aynı döneminde ,99 TL. olan Sermaye Giderleri % 43,74 oranında azalarak yılın ilk altı ayında ,31 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 32,66 olmuştur ve bütçesinin % 15,87 si gerçekleşmiştir. 07. Sermaye Transferleri Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden 2013 yılının ilk altı ayında ,72 TL. harcama yapılmış iken 2014 yılının aynı döneminde de belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılmıştır yılının ilk altı ayında bu harcama kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre % 26,43 oranında artış ile ,81 TL. gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 0,87 olmuştur ve bütçesinin % 85,19 u gerçekleşmiştir. 08. Borç Verme 2014 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2013 yılının aynı döneminde de herhangi bir borç verme işlemi meydana gelmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 2013 yılına göre % 9,04 artışla ,00 TL. ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,00 TL.. olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar ,00 TL. iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL. yedek ödenekten ,00 TL. aktarılmıştır. Yedek ödenekten yapılan aktarmada ilk altı aylık dönemde % 60,91 oranında azalış gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılmıştır: Artış-azalış oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayına göre 2014 yılı ilk altı ayı harcamalarında en fazla artış % 59,03 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinde, en fazla azalış ise % 43,74 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye Giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayında en fazla harcama ,63 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinde olmuştur. 4

9 Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayında başlangıç ödeneğine göre en fazla oranda gerçekleşme % 85,19 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 07- Sermaye transferleri ödeneğinde olmuştur VE 2014 YILLARI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , ,00 0, B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 3: 2014 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL.) GERÇEKLEŞME (TL.) GERÇEKLEŞME ORANI VERGİ GELİRLERİ , ,99 % 21,27 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,24 % 23, , ,15 % 1,65 DİĞER GELİRLER , ,81 % 34,42 5

10 SERMAYE GELİRLERİ , ,58 % 29,32 RED VE İADELER (-) , ,38 % 8,17 TOPLAM , ,39 % 27,58 Ayrıca, Ocak-Haziran 2014 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2013 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2014 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2013 yılına oranla % 22,74 azalarak ,39 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. I.DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİRLERİN TOPLAM TAHSİLAT İÇERİSİNDEKİ PAYLARI 39% 35% VERGİ GELİRLERİ 0% 4% 22% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ Gelir kalemleri bazında 2014 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Vergi Gelirleri Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi ve harçlardan oluşan Vergi Gelirleri kalemi 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,99 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin ,86 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 20,74 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Vergi gelirlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 21,49 olmuştur ve bütçesinin % 21,27 si gerçekleşmiştir. 6

11 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,24 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,42 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 28,43 olduğu görülmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 4,46 olmuştur ve bütçesinin % 23,83 ü gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,15 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların ,37 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 70,48 oranında azalma olduğu görülmektedir. Bu gelir kaleminin 2014 yılının ilk altı ayında toplam tahsilat içindeki payı % 0,18 olmuştur ve bütçesinin % 1,65 i gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Diğer Gelirler kalemi; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, faizler ve para cezalarından oluşmaktadır. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,81 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,96 TL. olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 32,34 dür. Diğer gelirlerin 2014 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 38,79 olmuştur ve bütçesinin % 34,42 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,58 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin ,86 TL. olduğu dikkate alındığında % 55,12 oranında azalış olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin 2014 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 35,13 olmuştur ve bütçesinin % 29,32 si gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayına göre 2014 yılı ilk altı ayı gelirlerinde en fazla artış % 32,34 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 05- Diğer Gelirler kaleminde, en fazla azalış ise % 70,48 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. 7

12 Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayında en fazla tahsilât ,81 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayında başlangıç bütçesine göre en fazla oranda gerçekleşme % 34,42 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur VE 2014 YILLARI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , ,00 0,00 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ,00 TL. olarak kabul edilen 2014 yılı gider bütçemizden en büyük payı ,00 TL. ile sermaye giderleri almıştır. Toplam harcama içerisinde en yüksek paya ise ,63 TL. gerçekleşme ile Mal ve Hizmet Alımları sahiptir. Bunu ,31 TL. gerçekleşme ile sermaye giderleri takip etmektedir. Aşağıda Ocak-Haziran 2014 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 2014 Ocak-Haziran döneminde yapılan projeler: Selim Sultan Mahallesi Ticaret Merkezi Yapım işi. Karatay İş Merkezi otoparkının yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi yapım işi. Kızören Mahallesi Prefabrik Hangar Binası ve Toplantı Salonu İnşaatı Yapım İşi. 8

13 Doğanlar Aile Sağlığı Merkezi Tadilatı Yapım İşi. İsmil Mahallesi Pazar Yeri İnşaatı Yapım İşi. Altınekin Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi Şatır, Eröldüren ve Sakyatan Mahalleleri Süt Toplama Merkezi İnşaatı Yapım İşi. Yapımına 2013 yılında başlanılan İstiklal Mahallesi dükkanları, Akabe Mahallesi Ticaret Merkezi ile Sokak Çocukları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı tamamlanmıştır. Yapımına 2013 yılında başlanılan Fevzi Çakmak Mahallesi yüzme havuzu inşaatı devam etmekte olup, işin % 92 si tamamlanmıştır. Ahmet Kolat camii çevre düzenlemesi ve Adalet parkı onarım işi tamamlanmıştır. Ulubatlı Hasan Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve dükkanların inşaatına başlanılmıştır. Selim Sultan Mahallesi ticaret merkezi inşaatına başlanılmıştır. Karatay İş Merkezi otoparkının yangın yönetmeliğe uygun hale getirme yapım işine başlanılmıştır. İlç emizin muhtelif parklarında EPDM kaplama yapımına devam edilmektedir. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı, asfalt yama işçiliği hizmet alımı, asfalt kaplama yapım işi alımı ve diğer işçilik hizmet alımlarına devam edilmektedir Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır: SIRA İHALENİN ADI YÜKLENİCİ İHALE TARİHİ İHALE BEDELİ 1 Muhtelif park ve bahçe işleri hizmet alımı işi. Ada Gıda Ltd. Şti ,56 TL. 2 Kamelya alımı, mal alımı işi. Şanver A.Ş ,00 TL. 3 Ağaçlık alan. arazöz ile su. ve yabancı ot tem. hizmet alımı işi. Berra Ltd. Şti ,75 TL. 4 Bitkisel toprak temin nakli ve humus alımı işi. Hayati Dündar ,00 TL. 5 Briket ve kiremit alımı, mal alımı işi. Kanaat Şti ,00 TL. 6 Kompozit bank alımı, mal alımı işi. Tav-san Ltd. Şti ,00 TL. 7 Açık alan spor aletleri alımı, mal alımı işi. Özdemir Ltd. Şti ,00 TL. 8 Çocuk oyun grubu alımı, mal alımı işi. Ars Park A.Ş ,00 TL. 9

14 9 Hazır beton alımı, mal alımı işi. Biberci ltd. Şti ,00 TL. 10 Yol düzenleme ve tretuvar yapım işi. Kumkale Ltd. Şti ,00 TL. Otomatik sulama ve sıhhi tesisat malz. Alımı, 11 mal alımı işi. Üzümcü Ltd. Şti ,10 TL. 12 Sıhhi tesisat malzemesi alımı, mal alımı işi. Üzümcü Ltd. Şti ,85 TL. 13 İnşaat malzemesi alımı, mal alımı işi. Üzümcü Ltd. Şti ,69 TL. 14 Direkli tel örgü alımı, mal alımı işi. Asarsan Ltd. Şti ,00 TL Alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, mal alımı işi. Yer altı ve yer üstü çöp konteyneri ve çöp kovası alımı, mal alımı işi. Baylar Ltd.Şti ,00 TL. Teksin Ltd. Şti ,00 TL. 17 Torbalı çimento alımı, mal alımı işi. Üzümcü L td. Şti ,00 TL. 18 Karatay ilçesi muhtelif parklarda EPDM kaplama yapılması işi. Has Kauçuk A.Ş ,84 TL. 19 Ahmet Kolat cami çevre düzenlemesi ve Adalet Parkı onarım işi. Haluk Çivlik ,96 TL. 20 Yol altyapı elemanları alımı, mal alımı işi. Muharrem Kayacık ,00 TL. 21 Selim Sultan mah. Ticaret merkezi inşaatı yapım işi. Sinan Çelik ,00 TL. 22 Muhtelif yerlerde ilaçlama hizmet alımı işi. Kamer Ltd. Şti ,00 TL. 23 Asfalt kaplama yapım işi. Öztaşoğlu Ltd. Şti ,00 TL. Karatay İş Mer. otoparkının yangın 24 yönetmeliğe uygun hale getirme yapım işi. Haluk Yılmaz ,00 TL. 25 Muhtelif demir ürünleri alımı, mal alımı işi. Torunlar Ltd. Şti ,60 TL. 26 Koruma kabinli su deposu alımı, mal alımı işi. Büyük Gökhan Şti ,00 TL. 27 Kızören mah. prefabrik hangar binası ve toplantı salonu inşaatı yapım işi. İbrahim Malkoç ,00 TL. 28 Muhtelif hayvan yemi alımı, mal alımı işi. Balcılar Yem Şti ,00 TL. 29 Belediyemize yeni bağlanan mah. kamu bina. mantolama ve cephe iyileştirmesi yapıl. işi. Mesut Ercan Ltd. Şti ,15 TL. 30 Doğanlar Aile Sağlığı merkezi tadilatı yapım işi. Kemal Arıcan ,00 TL. 10

15 Temizlik hizmetleri kapsamında; 4 adet 11+1 m 3 Iveco çöp kamyonu 2 adet 5 m 3 süpürgeli araç adet 800 litrelik çöp konteyneri adet 900 litrelik çöp konteyneri 100 adet yeraltı çöp konteyneri 5000 adet çöp kovası 200 adet Krom-nikel ayaklı çöp sepeti 200 adet metal ayaklı çöp sepeti alınmıştır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri başlamıştır. Ayrıca, muhtelif caddesokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. İlçemizin muhtelif park ve tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda sayılan mal ve hizmet alımları geçekleştirilmiştir: 350 adet kamelya tamiri 50 adet çocuk oyun grubu boyanması 250 adet çocuk oyun grubu rutin tamiri 13 adet sosyal tesis duvar üstü ferforje 8 adet sosyal tesis boyanması 45 takım çocuk oyun grubu 30 takım açık alan spor aleti 60 adet kamelya 500 adet bank 19 adet saha yapılması Demir ürünleri alımı 20 adet açılış ve temel atma töreni süsleme yapılması Toplu konut çalışmaları kapsamında, Aziziye ve Çelebi Mahallesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddesi arasında kalan m² alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile anlaşmalar tamamlanmış olup, tapu devir işlemleri devam etmektedir. Anlaşma yapılamayan mülk sahipleri ile belediyemiz arasındaki cebri-tescil davaları devam etmektedir. Maliki belli olmayan (Efendiler ve Hanımlar) parsellerden bir kısmının Kayyım yoluyla tapu devirleri yapılmış olup bir kısmının ise Kayyım davası devam etmektedir. Keykubat Mahallesi, Karakayış Caddesi, Küfe Caddesi, Kuşadalı İbrahim Sokak ve Mekkâre Sokağı kapsayan m² lik alanda çalışmalar tamamlanmış olup S.S. Keykubat Konakları adı altında konut yapı kooperatifi kurulmuş ve üye alımları tamamlanarak inşaat yapım aşamasına geçilmiştir. 11

16 Kerimdede Mahallesi, Topraklık Caddesi, Kerimler Caddesi, Küçük Kumköprü-Mengene Caddesi, Sarıyakup Caddesi, Hacı Ömerler Sokak ve Topraklık Cami Sokak arasında kalan m² lik alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Kamulaştırma çalışması yapılan alanlar: Mengene Mahallesi Park Alanı (Fetih Caddesi Üzeri) Fevzi Çakmak Mahallesi Malikli Sokak Keçeciler Mahallesi Balözü Sokak Sarıyakup Mahallesi Han Sokak Mengene Mahallesi Park Alanı (Fetih Caddesi Üzeri) Sarnıç Mahallesi Mirliva Fazıl Sokak Hacı Sadık Mahallesi Dalyan Sokak Erenler Mahallesi Kazdağı Sokak Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Tesisleri Alanı Sarıyakup Mahallesi Tarihi Bina Küçükkumköprü Mahallesi Kuyucak Sokak Hacı Hasan Başı Mahallesi Gürcan Sokak Karaaslan Mahallesi Kasırga Sokak Karaaslan Üzümcü Mahallesi Cumhuriyet İ.Ö.O. yanı İmar Yolu Çalışması Ulubatlı Hasan Mahallesi Yurt Alanı Fevzi Çakmak Mahallesi Oto Galericiler İçi İmar Yolu Çalışması Mezbaha Mahallesi İnkişaf Sokak Üzeri Park Alanı Ulubatlı Hasan Mahallesi Sağlık Tesisleri Alanı Gazi Osman Paşa Mahallesi Gökburak Sokak Elmacı Mahallesi Aktar Sokak Hacı İbali Mahallesi Akasya Sokak 10 adet 18. madde uygulaması yapılmış ve toplam m 2 lik alan tescil edilmiştir. Planlama çalışmaları kapsamında; 25 adet imar plan tadilatı uygulaması yapılmıştır. 2 Şeyh Ulema Recepağa Mahallesinde m lik alanda revizyon imar planı 12 yapıldı. Hayvanat bahçesi geneli yaz öncesi bakımı amacıyla boya, tamirat, bitki bakımı, ağaçların yenilenmesi yapıldı. Hayvanat bahçesi bünyesindeki yaban kurtları 6 adet yavru dünyaya getirmiştir. Doğadan yakalanan yaralı şahin ve pelikanların tedavi ve rehabilitelerine devam edilmiştir. Başıboş köpek toplama işi ihale edilerek, 936 adet başıboş köpek yakalanıp bakımevine teslim edilmiştir.

17 İlçemiz dahilinde sokak hayvanları için muhtelif yerlerdeki beslenme odakları yenilenmiş, periyodik olarak temizlenmiş ve bu yerlere haftada iki kez yem ve su verilmiştir sayılı kanun gereği 1000 adet köpek kısırlaştırılıp alındıkları ortama geri bırakılmıştır. İlçemiz dahilinde kediler için 12 adet beslenme istasyonu yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Akabe, Hacıyusuf Mescid, İstiklal, Karaaslandede, Orhangazi, Hacıveyiszade, Kumköprü, Sarıyakup ve yeni mahallelerimiz Ovakavağı, İsmil, Obruk gibi yerler olmak üzere yaklaşık m lik yeşil alan, park ve peyzaj çalışmaları düzenlenmiş olup; adet fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirilmiştir yılı öğrenim döneminin başlamasıyla birlikte Ahmet Haşhaş İ.Ö.Okulu, Vali Kemal Katıtaş İ.Ö.Okulu, İzzet Bezirci İ.Ö.Okulu bahçelerinin çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak 50 adet fidan ve süs bitkisi dikimi çalışmaları yapılmıştır. Yeni bağlanan mahalle okullarımızda da gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. 300 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde Akabe Mahallesi Ahmet Kolat Cami, Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Süleymaniye Cami ve Başak Mah. Bereket Camilerinde de düzenlemeler yapılarak 216 adet fidan ve süs bitkisi yapılmıştır.ayrıca geçmiş dönemlerde çevre düzenlemesi yaptığımız Dolapoğlu Cami, Safa Cami, Mahmut Efendi Cami, Mescidi Aksa Cami, Yeşil Cami, Beyşehirliler Cami, Toroman Cami, Çabutçu Cami,Çataltömek Cami, Akifpaşa Sarı Cami gibi yerlerin genel bakımı temizliği ve budamaları yapılmış, kuruyan ağaçların yenileri dikilmiştir. Bunların yanında 6360 sayılı yasaya istinaden belediyemiz sorumluluk alanlarına mahalle olarak bağlanan belde ve köylerdeki camilerimiz de unutulmayarak Akören Kışla Kuran Kursu, Hayıroğlu Merkez Büyükcami, Mescidi Aksa Cami, Yukarı Mah.Cami, Ovakavağı Merkez Cami, Bağlarbaşı Cami, AcıdortMah.Cami, Çengelti Mah. Cami, Zencerli, Göçü, Katrancı, İpekler, Burunkuyu, Sakyatan, Köseali,Obruk, Acıkuyu, Piri Kuyu, Kemerli Kolca, Yenice, Başgötüren, Karakaya, Ortakonak, Soyhan, Ağsaklar, Divanlar, Karadona v.b yeni mahallerimizde bulunan camilerimizde de gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapılmış olup 309 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Akabe Mahallesi Talikizade Sokak, Akabe Mahallesi Milliler caddesi, Akabe Mah. Yenice Mezbaa Caddesi, İstiklal Mahallesi Öztokacı Sokak, Taşrakaraaslan Dede Mahallesi Asarçay Caddesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi Malamar sokak kaldırım üzeri düzenlemeleri yapılarak 373 adet yapraklı fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Belediyemize katılan İsmil Mahallesi Orta refüj düzenlemesi yapılarak 49 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Fetih Mahallesi İnkişaf ve Gufran Sokak üzerinde Ağaçlık Alan oluşturulmuş olup, m² alanda 640 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi, Saraçoğlu Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde m² ağaçlık alan oluşturuldu adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Hacıyusuf Mescit 13 2

18 Mahallesi Aslım Sanayi Site içinde m² ağaçlık alan oluşturulmuş olup 180 Adet ağaç dikimi gerçekleştirildi, Bunların yanı sıra Karaaslandede Mah.Devrim Sok.üzeri m² alanda 61 adet Çatalhüyük Mah.Magazin sok.üzeri m² alanda 45 adet, Çatalhüyük Mah. Alayköşkü sok. üzeri m² alanda 40 adet, Çatalhüyük Mah. Uzungazi sok. üzeri m² alanda 34 adet fidan dikimi gerçekleştirilerek ağaçlık alan oluşturulmuştur. Ayrıca 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Belediyemize katılan, Hayıroğlu Mahallesinde m² alanda 50 adet, Ovakavağı Mahallesinde m² alanda 63 adet fidan dikimi gerçekleştirilerek fidan dikimi gerçekleştirilerek ağaçlık alan oluşturulmuştur. Bu doğrultuda muhtelif parklarımızda, yeşil alanlarımız, ağaçlandırma alanlarımız, cadde ve sokaklarımızda formu bozulan, kuruyan fidanların yerlerine 1250 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihale kapsamında çimlerin biçilmesi, sulanması, parkların temizliğinin sağlanması ve ağaçların arazöz ile sulanması hizmet alımı işleri yapılmıştır. 14 Nisan Pazartesi günü saat 11de Her Öğrenci Bir Fidan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ağaç dikim etkinliği gerçekleşti. Ayrıca tarihinde Saraçoğlu mahallesinde 2500 ağaç öğrenciler tarafından dikilmiştir. Karakulak Emekliler Konağının açılış töreni yapıldı tarihinde hizmete açılmıştır. Akkonak Emekli Konağımız nisan ayında hizmete açılmıştır. 27 Haziran 2014 günü İsmil mahallesinde Emekli konağımız açılmıştır. 8 Mart cumartesi günü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı Aziziye Kültür Merkezinde yapılmış ve çok sayıda davetli katılmıştır Kutlu Doğum haftasında emekliler bir araya geldiler. Kutlu Doğum Haftasının manevi havasını yaşadılar Salı günü Belediyemiz ile Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü ortak kültürel faaliyetler kapsamında piknik için Çumra Apa Barajı Dinlenme Tesislerine piknik programı organize edilmiştir. 10 Mayıs Cumartesi günü arası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karatay Kongre ve Gençlik Merkezinde halka açık olarak düzenlenen programa İntizar katıldı. Çok sayıda davetli geldi. Çeşitli hediyeler dağıtılmıştır Şubat tarihinde sabah emekliler ve Halk Eğitim Müdürlüğü öğrencileri, Eyvah Eyvah 3 adlı sinema filmi Kule Sitede izletilmiştir. 21 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Antep-Urfa-Mardin gezisine Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü öğrencileri ile gidilmiştir Pazar günü Mevlid Kandilinde vatandaşlara 5 bin adet kandil simidi Karatayın muhtelif camilerinde dağıtılmıştır. 14

19 Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 147 adet haber bülteni, adet SMS, adet belediyemiz faaliyetlerini anlatan broşür ve rehberin yazılı-görsel materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı, 74 adet tebrik ve duyuru ilanı, 726 adet billboard, 116 adet megalight, 250 adet CLP için görsel tasarım ve ilgili tanıtım için sloganların üretilmesi, 92 adet organizasyonda görsel öğelerin toplanması, kurgulanması ve haber diline çevrilerek halka duyurmak amacı ile yazılı, görsel ve sosyal medyaya servis edilmesi, aynı organizasyonlara ses sistemi, görsel arka plan hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İdari yargı kapsamında geçmiş yıllardan devam eden 86 adet dava mevcut olup 2014 yılı ilk altı ay içerisinde ise 22 adet dava açılarak toplamda 108 adet idari dava mevcuttur. Adli yargı kapsamında ise geçen yıllardan devam eden 104 adet dava mevcut olup, 2014 yılı ilk altı ay içerisinde ise 88 adet dava açılmış olup toplamda adli yargıda 192 adet dava mevcuttur. Diğer taraftan belediyemize olan borçlarını gününde ödemeyenlerin haklarında 29 adet icra dosyası açılmıştır. Bu dönemde 226 adet yapı kullanma izin belgesi, m 2 lik alan için 513 adet yapı ruhsatı verilmiş; 51 adet kaçak inşaat, 200 adet maili inhidam tespit edilmiştir. Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, 750 kişiye durum tespit tutanağı (ikaz belgesi) tanzim edilmiş, verilen mühlet sonunda yapılan kontrolde eksikliklerini gidermeyen 377 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 38 kişiye de İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca belediyemize yapılan başvurular neticesinde 62 işletmeye GSM ruhsatı ve 129 işletmeye de SM ruhsatı verilmiştir. Çeşitli birimlerden gelen 260 adet evrakın tebliğleri de zamanında yapılmış ve 125 adet ilan yazısı belediyemiz ilan panosuna asılarak duyurulmuştur. Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında kişiye TL. tutarında asker aile maaşı verilmiş; 828 kişiye TL. tutarında Sosyal Kart verilmiş; 723 kişiye TL. tutarında nakdi yardım yapılmış; 79 aileye TL. tutarında gıda paketi yardımı yapılmış; 99 aileye (305 kişiye) TL. tutarında yemek yardımı yapılmıştır. Ayrıca 88 ailenin şefkat evlerinde iskanları sağlanmaktadır. Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikâyetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiş sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaçları kampanya dâhilinde gelen bağış ilaçlardan karşılanmıştır. Bu hizmetimizle ilaç israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca polikliniğimizde tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takma, sütur atma ve sütur alma, yanık pansumanı gibi hemşirelik hizmetleri de verilmiştir. Aynı zamanda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) yetkilileri ile irtibatlı olarak polikliniğimize başvuran yaklaşık mültecinin de muayeneleri yapılıp ilaçları temin edilmiştir. Polikliniğimizin yanı sıra, laboratuarımızda rutin 15

20 olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT (tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. Poliklinikte bu dönem hasta muayene edilirken, 653 adet hemşirelik hizmeti sunulmuş ve adet ilaç verilmiştir. Laboratuarda ise 576 hastaya toplam adet tahlil yapılmıştır. Poliklinik dışında belediyemizin açmış olduğu 6 emekli konağında da sağlık hizmeti verilmiş, haftanın 5 günü müracaat eden yaşlılarımızın tansiyon, AKŞ, kolesterol ve trigliserit takipleri yapılmıştır. Bu dönemde 800 emekli vatandaşımıza adet sağlık hizmeti sunulmuştur. Hoş Geldin Bebek kampanyası kapsamında ilçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bayan kol saati, bebek bezi, oyuncak ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır. Şu ana kadar yeni doğan ziyaretlerinde plaket ve hediye paketi, adet çam ağacı fidesi verilmiştir. Hekim yetersizliğinden dolayı tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği 2014 Ocak - Haziran döneminde ilçemizde vefat eden kişi başına 144 TL. olmak üzere 212 kişi için toplam ,00 TL. defin ruhsatı ödemesi yapılmıştır. Bu ödemeler mesai saatleri dışında ve hafta sonu vefat eden vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Hizmet masası iş ve işlemleri kapsamında yılın ilk altı ayında adet resmi evrak ve vatandaş talebi kaydedilmiştir. Meclis toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış olup yılın ilk altı ayında 71 adet meclis kararı alınmıştır. Aynı şekilde encümen kararları da düzenli bir şekilde yazılmış ve bu dönemde 806 adet encümen kararı alınmıştır. Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri ve verimliliğin artırılması noktasında çalışanların iş motivasyonlarının sağlanması amacıyla; 4857 sayılı İş Kanunu nun 77. Maddesi gereği İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi memur ve kadrolu işçiler için; Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Özel Güvenlik personelleri için; Etik İlkeleri eğitimi memur, sözleşmeli ve işçi personeller için düzenlenmiştir. 193 memur, 134 işçi ve 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 328 personelin her türlü maaş ve özlük işleri yürütülmüştür. Yaz döneminde staj yapmak üzere başvuran 82 öğrencinin başvuruları kabul edilerek değerlendirilmiş, belediyemizde staj yapmaları sağlanmıştır adet iş başvurusunun kayıtları İş başvuru Programına yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. Dilekçe ile yapılan iş müracaatlarına resmi yazışma ile cevap verilmiştir. Sunucu Sanallaştırma ve Felaket Kurtarma Merkezi Projesi tamamlandı. 16

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri... 5 01.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 2009 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 Gölbaşı Belediye Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı