ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Topçu Yzb. Atakan SARAÇ Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ ANKARA

2

3 TEZİN TARİHİ: 2014 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Askeri Personele Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Görgül Bir Araştırma TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : - DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ: Bu araştırmada, Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin etkinliği değerlendirilmiş ve hizmet içi eğitimle örgütsel bağlılık ilişkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada, Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver ve Shotland (1997) tarafından Kirkpatrick eğitim değerlendirme modelinin detaylandırılarak geliştirilmesi suretiyle oluşturulan sınıflandırma esas alınmıştır. Araştırmada, 249 uzman erbaş ile 104 subay ve astsubaydan anket ile toplanan veriler istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar; temel eğitimin yeterliliğinin, eğitimden ve eğiticilerden duyulan memnuniyetin orta düzeyde algılandığını göstermiştir. Başka bir deyişle, eğitilenlerin fayda ve beğenme reaksiyonları olumlu yöndedir. Yakın öğrenme, bilginin muhafazası ve eğitimin transferi arzu edilen seviyede gerçekleşmektedir. Uzman erbaşların hizmet içi eğitim algılamaları ile örgütsel bağlılıklarının olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiş ve Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin geliştirilmesi ile eğitimin iş ortamına transfer derecesinin ve uzman erbaşların örgütsel bağlılıklarının artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

4 ANAHTAR KELİMELER: Eğitim Değerlendirme, Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Algısı, Örgütsel Bağlılık SAYFA SAYISI: 112 GİZLİLİK DERECESİ: Tasnif Dışı

5 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Topçu Yzb. Atakan SARAÇ Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ ANKARA

6

7 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar her aşamada akademik bilgi, görgü, nezaket, bilimsel etik ve işine saygı bağlamında kendisinden çok şeyler öğrendiğim; yüksek lisans ders sürecinde öğrencisi olmaktan onur duyduğum, tez danışmanım ve değerli hocam Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ e teşekkür ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Yüksek lisans eğitimimin başlangıcından itibaren bilimsel rol modelim olarak gördüğüm, akademik bilgi ve tecrübesine her zaman başvurduğum, bu çalışmada da kıymetli katkılarını aldığım, değerli hocam Doç. Dr. Sait GÜRBÜZ e teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bilgi ve tecrübelerinden her zaman feyz aldığım, yüksek lisans eğitimimin her aşamasında farklı şekillerde katkılarından faydalandığım, kendilerinin öğrencisi olmaktan gurur duyduğum değerli hocalarım Prof. Dr. Canan SÜMER, Prof. Dr. Nebi SÜMER ve Doç. Dr. Harun ŞEŞEN e müteşekkirim. Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalının değerli personeli ile yüksek lisans eğitimini uyumlu bir şekilde tamamladığımız, karşılıklı destek ve dayanışma içerisinde olduğumuz kıymetli devre ve silah arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Tez savunmamda yer alan ve değerli vakitlerini ayırarak önemli katkılarda bulunan saygı değer öğretim üyelerine de ayrıca teşekkür ederim. Son olarak, lisansüstü eğitimim boyunca benden hiçbir konuda desteğini esirgemeyen, bitmek bilmez bir metanetle beni destekleyen sevgili eşim Elif SARAÇ a ve bazen sıkılıp bunalsa da bana sürekli moral kaynağı olan, biricik oğlum Gökberk e sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. i

8 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2014 ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Atakan SARAÇ ÖZET Sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı ve sürekli değişim karşısında örgütler, bu sürece ayak uydurabilmek için çeşitli yatırımlar yapmaktadırlar. Bunlar arasında, eğitim faaliyetleri vasıtasıyla insan kaynaklarının geliştirilmesine yapılan yatırımlar, son yıllarda oldukça önemli hale gelmiştir. Zira günümüzün ekonomik koşulları, her örgütsel faaliyette olduğu gibi eğitim faaliyetlerinin de en düşük maliyet ve en yüksek etkinlikle yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bunu sağlamanın yegâne yöntemi ise, örgütlerin insan kaynaklarına eğitim vasıtasıyla yaptıkları yatırımın ne derece faydalı ve etkin olduğunun belirlenmesi, bir başka deyişle eğitim etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer yandan, işgörenlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için onlara yatırım yapan örgütler, çalışanlarının bağlılıklarını artırmayı ve önemli bir maliyet unsuru oluşturabilecek işgücü devir oranını azaltmayı kurumsal bir amaç haline getirmelidir. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesi önem arz etmektedir. ii

9 Eğitim ihtiyacı ve maliyetlerinin yüksek, dolayısıyla eğitim etkinliğinin değerlendirilmesinin son derece önemli olduğu alanlardan birisi de askeri eğitimlerdir. Bu kapsamda mevcut araştırmada, Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin etkinliği değerlendirilmiş ve hizmet içi eğitimle örgütsel bağlılık ilişkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada, Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver ve Shotland (1997) tarafından Kirkpatrick eğitim değerlendirme modelinin detaylandırılarak geliştirilmesi suretiyle oluşturulan sınıflandırma esas alınmıştır. Araştırmada, 249 uzman erbaş ile 104 subay ve astsubaydan anket ile toplanan veriler çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, temel eğitimin yeterliliğinin, eğitimden ve eğiticilerden duyulan duyulan memnuniyetin orta düzeyde algılandığını göstermiştir. Başka bir deyişle, eğitilenlerin fayda ve beğenme reaksiyonları genel olarak olumlu yöndedir. Yakın öğrenme, bilginin muhafazası ve eğitimin transferi arzu edilen seviyede gerçekleşmektedir. Uzman erbaşların hizmet içi eğitim algılamaları ile örgütsel bağlılıklarının olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiş ve Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin geliştirilmesi ile eğitimin iş ortamına transfer derecesinin ve uzman erbaşların örgütsel bağlılıklarının artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca araştırmanın yazına ve uygulamacılara katkısı ile kısıtlılıkları tartışılmıştır. Son olarak, gelecekteki çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Eğitim Değerlendirme, Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Algısı, Örgütsel Bağlılık Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ Sayfa Sayısı: 112 iii

10 T. R. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE DEPARTMENT OF DEFENSE MANAGEMENT ANKARA 2014 EVALUATION OF TRAINING GIVEN TO MILITARY PERSONNEL AND ITS RELATIONSHIP WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN EMPIRICAL RESEARCH MASTER THESIS Atakan SARAC ABSTRACT Due to rapid and continuous change taking place in the social, economical and technological fields, organizations make various investments in order to keep up with its pace. Among aforementioned investments, the ones made for human resources through training activities have been of great importance in recent years. Yet, today s economical circumstances require training activities to be structured with minimum cost and highest efficiancy as well as all other organizational activities. Evaluation of training is the only way to ensure whether investments in human resources are useful and efficient or not. On the other hand, organizations which invest in their employees to improve their knowledge and abilities, should also corporately aim to increase employees commitment and reduce turnover rate. In this sense, it is important to determine relationship between perception of inservice training and organizational commitment. Military training is one of the fields in which need for training and training costs are so high, therefore training evaluation is of vital importance. In this study, Armor Specialist Basic Training was evaluated and the relationship between specialists perceptions of organizational commitment iv

11 and in-service training was exhibited. Evaluation was based on the augmented taxonomy of Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver and Shotland (1997) who developed it by means of elaborating and improving Kirkpatrick s model. The data, collected from 249 specialists and 104 officers/noncommissioned officers using questionnaires, were analyzed with various statistical techniques. The results indicated that specialists perceived the adequacy of basic training moderately. They were also satisfied with the training and instructors moderately. In other words, trainees utility and affective reactions were positive. Immediate learning and knowledge retention occurred and the transfer of training took place as desired. It was exhibited that the armor specialists perceptions of in-service training and organizational commitment were positively correlated. In the light of findings, some suggestions are presented in order to improve Armor Specialist Basic Training, transfer of the training and specialists organizational commitment levels. Furthermore, this studys limitations along with its contributions to literature and practitioners were discussed. Finally, some suggestions for future research were presented. Keywords: Training Evaluation, Armor Specialist Basic Training, Perception of In-service Training, Organizational Commitment Advisor: Assoc. Prof. Mehmet GUNES Number of Pages: 112 v

12 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... i ÖZET... ii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ... xiii KISALTMALAR... xiv BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN TANIMI 1. GİRİŞ ARAŞTIRMANIN SORUNSALI ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE KATKISI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI... 7 İKİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1. EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI VE ÖNEMİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a. İş Başında Eğitim Yöntemleri (1) İşe Alıştırma Eğitimi (2) Koçluk Yöntemi (3) Rehberlik Yöntemi (4) İş Değiştirme Yöntemi (5) Staj Yoluyla Eğitim (6) Çıraklık Eğitimi vi

13 b. İş Dışında Eğitim Yöntemleri (1) Anlatım Yöntemi (2) Örnek Olay Yöntemi (3) Davranış Modelleme (4) Duyarlılık Eğitimi (5) Rol Oynama (6) Simülasyonlar EĞİTİM DEĞERLENDİRME KAVRAMI VE ÖNEMİ KIRKPATRICK EĞİTİM DEĞERLENDİRME MODELİ a. Reaksiyonlar/Tepkiler b. Öğrenme c. Davranış d. Sonuçlar e. Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver ve Shotland (1997) Tarafından Önerilen Model EĞİTİMİN DAVRANIŞ BOYUTUNDA İŞ HAYATINA TRANSFERİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI VE EĞİTİM İLE İLİŞKİSİ a. Örgütsel Bağlılık ve Öğrenme Motivasyonu İlişkisi b. Örgütsel Bağlılık ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi c. Örgütsel Bağlılık ve Algılanan Eğitim Olanakları İlişkisi d. Örgütsel Bağlılık ve Algılanan Hizmet İçi Eğitim Kazançları İlişkisi ARAŞTIRMA KONUSUYLA İLGİLİ OLARAK YAZINDA YER ALAN BAZI ÇALIŞMALARIN ÖZETİ.45 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM 1. EVREN VE ÖRNEKLEM a. Temel Kurs Uzman Erbaş Örneklemi b. Kıt a Uzman Erbaş Örneklemi c. Subay/Astsubay Örneklemi VERİ TOPLAMA ARAÇLARI vii

14 a. Uzman Erbaş Örneklemi Ölçüm Araçları (1) Temel Kurs Uzman Tank Nişancısı, Tank Sürücüsü ve ZPT Sürücüsü Anket Formları (a) Birinci Bölüm: Demografik Bilgiler (b) İkinci Bölüm: Eğitim Programına Yönelik Fayda Türü Reaksiyonlar (c) Üçüncü Bölüm: Eğitim Programına Yönelik Beğenme Türü Reaksiyonlar (d) Dördüncü Bölüm: Bilgi Testi (2) Kıt a Uzman Tank Nişancısı, Tank Sürücüsü ve ZPT Sürücüsü Anket Formları (a) Birinci Bölüm: Demografik Bilgiler (b) İkinci Bölüm: Bilgi Testi (c) Üçüncü Bölüm: Eğitimin Transferine İlişkin Algılar (d) Dördüncü Bölüm: Hizmet İçi Eğitim Algılaması Ölçeği (e) Beşinci Bölüm: Örgütsel Bağlılık Ölçeği b. Subay/Astsubay Örneklemi Ölçüm Aracı (1) Birinci Bölüm: Demografik Bilgiler (2) İkinci Bölüm: Eğitimin Transferine Yönelik Algılar ARAŞTIRMA SORULARI VE HİPOTEZLER a. Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Soruları b. Hizmet İçi Eğitim Algılamaları ile Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Olarak Oluşturulan Model ve Hipotezler İŞLEM VE ANALİZLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞİŞKENLERİN OLUŞTURULMASI VE BULGULAR 1. TANKÇI UZMAN ERBAŞ TEMEL EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİN OLUŞTURULMASI a. Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Değerlendirilmesine Yönelik Fayda Reaksiyonu ile İlgili Değişkenler viii

15 b. Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Değerlendirilmesine Yönelik Beğenme Reaksiyonu Değişkeni c. Bilgi Testi Değişkeni d. Temel Eğitimin Transferi ile İlgili Değişkenler (1) Kıt a Uzman Erbaş Örneklemine Ait Transfer Değişkenleri (2) Sb./Astsb. Örneklemine Ait Transfer Değişkenleri TANKÇI UZMAN ERBAŞ TEMEL EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BULGULAR a. Temel Değişkenlerin Analizi b. Diğer Değişkenlerin Analizi c. Uzman Erbaşların Temel Eğitime Yönelik Fayda Reaksiyonlarının Branşlarına Göre Karşılaştırılması d. Uzman Erbaşların Temel Eğitime Yönelik Beğenme Reaksiyonlarının Branşlarına Göre Karşılaştırılması e. Uzman Erbaşların Açık Uçlu Sorulara Verdikleri Yanıtlar f. Subay ve Astsubayların Açık Uçlu Sorulara Verdikleri Yanıtlar HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNE YÖNELİK BULGULAR VE HİPOTEZ TESTLERİ a. Hizmet İçi Eğitim Algılamaları ile Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Korelasyon, Ortalama ve Standart Sapma Değerlerine Ait Bulgular.. 89 b. Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ile İlgili Regresyon Analizi Bulguları BEŞİNCİ BÖLÜM TARTIŞMA VE ÖNERİLER 1. BULGULARIN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRME a. Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bulguların Tartışılması ve Değerlendirme b. Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisine Yönelik Bulguların Tartışılması ve Değerlendirme YAZINA KATKISI UYGULAMACILARA KATKISI VE YÖNETİCİLERE ÖNERİLER ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI ix

16 5. GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER x

17 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1: Kirkpatrick Modeli ile Alliger ve arkadaşlarının Kapsamlı Sınıflandırması (Alliger ve diğ., 1997:343) Tablo-2: Yazında Yer Alan Çalışmaların Özeti Tablo-3: Temel Kurs Uzman Erbaş Örneklemine Ait Tanımlayıcı İstatistikler, (N=142) Tablo-4: Kıt a Uzman Erbaş Örneklemine Ait Tanımlayıcı İstatistikler, (N=102) Tablo-5: Subay/Astsubay Örneklemine Ait Tanımlayıcı İstatistikler, (N=104) Tablo-6: Uzman Tank Nişancısı, Sürücüsü ve ZPT Sürücüsü Anket Formlarının 2 nci ve 3 üncü; Kıt a Uzman Tank Nişancısı, Sürücüsü ve ZPT Sürücüsü Anket Formlarının 3 üncü; Sb./Astsb. Anket Formunun 2 nci Bölümünde Kullanılan Beşli Likert Tipi Ölçek Tablo-7: Hizmet İçi Eğitim Algılaması Ölçeğinin DFA Sonuçları Tablo-8: Hizmet İçi Eğitim Algılaması ve Örgütsel Bağlılık Ölçeklerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Beşli Likert Tipi Ölçek Tablo-9: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin DFA Sonuçları Tablo-10: KMO ve Barlett s Test Değerleri Tablo-11: KMO ve Barlett s Test Değerleri Tablo-12: KMO ve Barlett s Test Değerleri Tablo-13: Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Temel Değişkenlere Ait Korelasyon, SS ve Puan Aralıkları Tablo-14: Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Diğer Uzman Erbaş Transfer Değişkenlerine Ait Korelasyon, Ortalama, SS ve Puan Aralıkları Tablo-15: Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Diğer Sb./Astsb. Transfer Değişkenlerine Ait Korelasyon, Ortalama, SS ve Puan Aralıkları. 79 Tablo-16: Fayda Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu xi

18 Tablo-17: Fayda Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Tukey Testi Sonuçları Tablo-18: Fayda Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Örnekleme İlişkin İstatistikler Tablo-19: Beğenme Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu Tablo-20: Beğenme Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Örnekleme İlişkin İstatistikler Tablo-21: Beğenme Reaksiyonlarının Branşlara Göre Karşılaştırılmasında Tukey Testi Sonuçları Tablo-22: Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Olumlu Yönleri Tablo-23: Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Olumsuz Yönleri Tablo-24: Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Transferini Kolaylaştırabileceği Değerlendirilen Faktörler Tablo-25: Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitiminin Transferini Zorlaştırabileceği Değerlendirilen Faktörler Tablo-26: Subay ve Astsubayların Tankçı Uzman Erbaş Temel Eğitimine Yönelik Düşünce, Değerlendirme ve Önerileri Tablo-27: Hizmet İçi Eğitim Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Boyutlarına Ait Korelasyon, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo-28: Regresyon Modelinin Özeti ve Anlamlılık Sonuçları Tablo-29: Çoklu Regresyon Modeline Ait Katsayılar xii

19 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil-1: Hizmet İçi Eğitim Algılaması - Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Hipotetik Model xiii

20 KISALTMALAR ABD ANOVA ASTD Astsb. Bçvş. Bkz. Bl. K. Bnb. CFI DFA Dz. K. K. lığı E/H Eğt. A. GAYE GFI Hv. K. K. lığı İKY Jn. Gn. K. lığı Kd. Bçvş. Kd. Üçvş. Kh. Sb. K.K.K.lığı KMO Ks. K. MEBS : Amerika Birleşik Devletleri : Analysis of Variance (Varyans Analizi) : Amerikan Eğitim ve Geliştirme Topluluğu : Astsubay : Başçavuş : Bakınız : Bölük Komutanı : Binbaşı : Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) : Doğrulayıcı Faktör Analizi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı : Elektronik Harp : Eğitim Alayı : Göreve ve Atanmaya Yönelik Eğitim : Goodness of Fit Index (İyilik Uyum İndeksi) : Hava Kuvvetleri Komutanlığı : İnsan Kaynakları Yönetimi : Jandarma Genel Komutanlığı : Kıdemli Başçavuş : Kıdemli Üstçavuş : Karargâh Subayı : Kara Kuvvetleri Komutanlığı : Kaiser-Meyer-Olkin : Kısım Komutanı : Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri xiv

21 Ort. P. Slh. ile Mek. Niş. Eğt. Pl. ve Prog. Ş. Md. lüğü : Aritmetik Ortalama : Piyade Silahları ile Mekanik Nişancılık Eğitimi : Plan ve Program Şube Müdürlüğü RMSEA : Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) Sb. sd SS Tb. K. TBE/SBE Tk. K. Tnk. TSK Uzm. Çvş. Uzm. Onb. Ütğm. vd. Yb. Yzb. Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. ZPT : Subay : Serbestlik Derecesi : Standart Sapma : Tabur Komutanı : Temel Beden Eğitimi/Savaş Beden Eğitimi : Takım Komutanı : Tank : Türk Silahlı Kuvvetleri : Uzman Çavuş : Uzman Onbaşı : Üsteğmen : ve diğerleri : Yarbay : Yüzbaşı : Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni : Zırhlı Personel Taşıyıcı xv

22 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN TANIMI 1. GİRİŞ Günümüzün hızla değişen ve önceden tahmin edilemeyen küresel ekonomik koşullarında, sermaye, hammadde ve enerji gibi girdilerin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak yapılan yatırımların yanında; örgütler için diğer önemli bir girdi olan insan gücü bileşeninin geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımlar da önem kazanmaya başlamıştır. İşgörenlerin örgütlerde bir maliyet unsurundan ziyade beşeri bir sermaye olarak görülmeye başlanmasına sebebiyet veren faktörlerden birisinin de, üretim paradigmasındaki değişim olabileceği değerlendirilmektedir. 21. yüzyılın üretim paradigması çerçevesinde gelişen esnek ve müşteri odaklı üretim anlayışı, mal ve hizmetlerin farklılaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Müşterilerin beklenti ve taleplerindeki farklılaşma, klasik üretim hatlarının vasıfsız iş görenlerinin artık yetersiz kalmaya başlamalarına neden olmuştur. Zira mal ve hizmetlerde gün geçtikçe daha yüksek teknolojiye gereksinim duyulması, örgüt ve işletmelerin işgörenlerinden beklediği bilgi, donanım ve performans seviyelerini yükseltmiştir. Bu gelişme karşısında örgütler, kurumsal performanslarını geliştirebilmek için öncelikli olarak bireysel iş gören performansının geliştirilmesi ve eğitime yatırım yapılması gerektiğinin farkına varmışlardır. Bu kapsamda yalnızca ABD deki örgütler, işgörenlerinin eğitimi için yıllık ortalama 135 milyar dolar civarında yatırım ve harcama yapmaktadır (Patel, 2010). Boudreau ve Ramstad (2005), örgütlerin rekabet avantajını sürdürebilmelerinin finansal, ürün ve pazar ile beşeri sermayeye yönelik başarıyla mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Ekonomik koşulların

23 giderek evrensel hale gelmesiyle, benzer yapı ve büyüklükteki örgütlerin finansal kaynaklara ulaşma imkânları da aynı seviyede gerçekleşmektedir. Diğer yandan hemen hemen tüm firmalar aynı pazarlara girebilmekte, ürün yelpaze ve kalitelerinde geçmişe nazaran çok az farklılıklar görülmektedir. O halde pek çok örgüte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilecek husus, daha donanımlı ve daha iyi eğitilmiş bir işgücü olabilir. Fiziksel ve finansal yatırımlardan farklı olarak eğitime yapılan yatırım, kurumsal performansı artırması bağlamında örgüte ayrıcalıklı bir avantaj sağlayacaktır. Söz konusu avantajın da, örgüte sağlanan yeni bir kaynak olan bağlılığı gelişmiş işgörenler olduğu değerlendirilmektedir (Jex ve Britt, 2008). Diğer yandan, günümüzün ekonomik koşulları, her örgütsel faaliyette olduğu gibi eğitim faaliyetlerinin de en düşük maliyet ve en yüksek etkinlikle hedeflere ulaşılacak biçimde yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bunu sağlamanın yegâne yöntemi ise, örgütlerin insan kaynaklarına eğitim vasıtasıyla yaptıkları yatırımın ne derece faydalı ve etkin olduğunun belirlenmesi, bir başka deyişle eğitim etkinliğinin değerlendirilmesidir. Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi için gerekli verilerin bilimsel ve sistematik bir şekilde elde edilmesi sürecidir. Sonuçları, başlangıçta koyulan hedefler doğrultusunda değerlendirilmeyen eğitim programlarının etkinliğinin ve geliştirilmeye muhtaç yönlerinin tespit edilmesi mümkün değildir. İşgörenlere sağlanan eğitim olanakları; bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında, örgüt için önemli bir çalışan oldukları duygusu geliştirmelerini, amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmalarını, onlar tarafından beğenilmelerini ve takdir edilmelerini sağlayarak örgütsel bağlılığın artmasına katkı yapmaktadır. İşgörenin, örgütü ile psikolojik olarak bütünleşmesi, örgütün amaç ve hedeflerini özümsemesi ve bu doğrultuda örgütte kalma yolunda duyduğu arzu (Gürbüz, 2006:58) şeklinde tanımlanan örgütsel bağlılık, işgücü devir oranının yüksek olduğu kurum ve örgütler için giderek önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Zira işgücü devir 2

24 oranının azaltılması, işgörenlerin örgütlerine olan bağlılıklarının artırılmasıyla doğrudan ilişkilidir. İşgücü devri; belirli bir dönemde işletmeden ayrılanların, işletmede mevcut ortalama işgören sayısına oranı şeklinde tanımlanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:40). İşgücü devir oranının yüksek olduğu örgütler, bir takım ilave maliyetler yüklenmek zorunda kalmaktadır. Bu maliyetlerden en önemlileri, yeni işe alınacak pesronelin temin ve seçim, hizmet içi eğitim masrafları ile işletmedeki boş kapasiteden kaynaklanan verim ve üretim kaybıdır (Kılıç, 2004:84-85). İşgücü devir oranı, hem sivil örgütler hem de askeri birlikler açısından kontrol altında bulundurulması gereken önemli bir örgütsel değişkendir. Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) insan kaynakları arasında, işgücü devir oranının belki de en fazla olduğu statü uzman erbaşlardır. Uzman erbaş, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşılardır. Aynı kanunda uzman onbaşı, en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilen askeri personel olarak tanımlanmıştır. Uzman çavuşlar ise, en az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre istihdam edilenler ile Uzman Erbaş Yönetmeliği nde belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir. İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) hizmet içi eğitim fonksiyonu ile örgütsel bağlılık arasındaki muhtemel ilişkilerin incelenmesinin, uzman erbaşların örgütsel bağlılıklarının geliştirilmesine ve dolayısıyla, bu statüdeki personelin işgücü devir oranının azaltılmasına yönelik tespit ve önerilerde bulunulmasına imkân sağlayabileceği kıymetlendirilmektedir. Bu düşüncelerin 3

25 ışığında mevcut çalışmada, Kara Kuvvetleri bünyesinde yer alan tankçı sınıfı uzman erbaş temel eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve söz konusu eğitimin, örgütsel bağlılıkla ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın sorunsalı, amacı, önemi ve katkısı ile kapsamı aşağıda ifade edilmektedir. 2. ARAŞTIRMANIN SORUNSALI Günümüzde örgütler bir takım maddi yatırımlarla birlikte, ciddi miktarlarda mali kaynaklar tahsis ederek insan kaynaklarına da yatırımlar yapmaktadırlar. Bunlardan biri de, mevcut işgücünün eğitim ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan yatırımlardır. Aynı zamanda bir İKY fonksiyonu da olan eğitim ve geliştirme uygulamalarının amacı, işgörenlerin bireysel verimliliklerinin ve dolayısıyla örgüt verimliliği ile performansının yükseltilmesidir. Eğitim ve geliştirme uygulamaları, gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçları paralelinde işgörenlerin mevcut işlerini daha etkin yapabilmeleri ve gelecekteki örgüt ihtiyaçları ile orantılı olarak alabilecekleri ilave görevler için kendilerine birtakım bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yöneliktir. Bununla birlikte rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için her faaliyette olduğu gibi, eğitim faaliyetlerinin de en az maliyetle ve en etkin bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, örgütlerin sahip oldukları insan kaynaklarına eğitim yoluyla yaptıkları yatırımın fayda ve etkinliğinin değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Birlik seviyesinde toplu eğitimin yanısıra bireysel eğitim ihtiyacının fazla, maliyetlerinin de yüksek olduğu alanlardan belki de en önemlisi askeri eğitimlerdir. Zira askeri eğitimlerin etkinliği, barış şartlarındaki maliyetler ile birlikte muharebe koşullarında beka ve vazifenin başarılmasıyla değerlendirilebilecektir. Bu bağlamda, K.K.K.lığının temel manevra ve ateş gücünü teşkil eden zırhlı birliklerde tank sürücülüğü ve tank nişancılığı gibi kritik görevlerde 4

26 bulunan uzman erbaşların aldıkları temel eğitimin etkinliğinin örgütsel bağlılıkla ilişki kurularak değerlendirilmesinin, askeri birliklerin faaliyetleri için önem arz ettiği kıymetlendirilmektedir. 3. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmada, birçok yapı ve örgütsel ilişkilere sahip olan ve binlerce çalışanı bulunan Kara Kuvvetleri bünyesindeki tankçı sınıfı uzman erbaş temel eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve söz konusu eğitimin, örgütsel bağlılıkla muhtemel ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. K.K.K.lığının en önemli insan kaynaklarından birisi olan uzman erbaş kaynağına, eğitim ve geliştirme kapsamında kurumsal olarak önemli yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu yatırımlardan birisi de, askeri sınıflara göre farklı kapsamlarda icra edilen uzman erbaş temel kurslarıdır. Anılan kurslardan birisi olan Tankçı Uzman Erbaş Temel Kursu, ateş ve manevra yeteneği sayesinde kara muharebelerinde belirleyici role sahip tankların en kritik mürettebatı konumundaki sürücü ve nişancı branşındaki uzman erbaşların yetiştirildiği yegâne eğitim platformudur. Tankçı Uzman Erbaş Temel Kursunun amacı, Kara Kuvvetleri kaynaklı kadrolarda istihdam edilmek üzere temin edilen uzman erbaşlara göreve başlamadan önce, temel askerlik ve branş eğitimleri uygulanmak suretiyle ortak anlayış kazandırılmasıdır. Temel kursun temel askerlik eğitimi bölümünde uzman erbaşların, yanaşık düzen eğitimi, tek er muharebe eğitimi, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, askerlik mesleğinin değerleri, yetki ve sorumlulukları ile özlük hakları konularında ortak, standart ve doğru bir başlangıç eğitimine tabi tutulmaları sağlanır. Branş eğitimi kapsamında ise sınıf taktiği ve tekniği konularında eğitim uygulanmaktadır. Bu bağlamda, tankçı sınıfı uzman erbaş temel eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesinin, eğitim yöntem ve uygulamalarının gözden geçirilerek sorgulanması gerekenlerin tespit edilmesinin; nihayetinde bu hususta bazı 5

27 önerilerde bulunulmasının, hem maliyet etkinliği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ne (TSK) hem de gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Diğer yandan, insan kaynağının en önemli sermaye olarak görüldüğü günümüz çalışma hayatında, örgütler açısından işgörenlerin işte kalma süre ve oranları; temin ve seçim, eğitim masrafları ve kazanılan yeteneklerin kaybı kapsamında fayda/maliyet analizi açısından önemli bir konu olmaya başlamıştır. Bu husus, uzman erbaşların sözleşmeli statüde görev yapıyor olmaları nedeniyle K.K.K.lığı açısından da önem arz etmektedir. Zira bu personel, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlamakta ve sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönem içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir. Uzman erbaşların kendi iradeleriyle ayrılmak istemelerinin en belirgin sebebinin, örgütsel bağlılıklarındaki olumsuz yöndeki değişim olduğu değerlendirilmektedir. İşgörenlerin, örgütsel bağlılığını artıran pek çok faktörden birisi de, işletmeleri tarafından kendilerine sağlanan hizmet içi eğitim olanaklarıdır. Bu kapsamda, İKY nin hizmet içi eğitim fonksiyonunun örgütsel bağlılık ile birlikte ele alınarak muhtemel ilişkilerin incelenmesinin, uzman erbaşların örgütsel bağlılıklarını geliştirmeye yönelik tespit ve önerilerde bulunulmasına imkân sağlayabileceği kıymetlendirilmektedir. Böylece, TSK nın önemli bir insan gücünü oluşturan uzman erbaş kaynağının bir bölümüyle ilişkili olarak, uygulamaya yönelik bir katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE KATKISI Eğitim faaliyetlerindeki etkinliğin değerlendirilmesi kapsamında, ulusal ve uluslararası yazında karşılaşılan çalışmalar genellikle Kirkpatrick in 6

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 (İşbaşı Eğitim Yöntemleri) Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı)

İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 (İşbaşı Eğitim Yöntemleri) Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 () Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) İçindekiler GIRIŞ... 2 İŞBAŞI EĞITIM YÖNTEMLERI... 2 1. GÖZETIMCI REHBERLIĞINDE EĞITIM... 3 2. COACHING

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU:

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi Madde 12 Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda muvazzaf

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

EĞİTİM ve GELİŞTİRME

EĞİTİM ve GELİŞTİRME EĞİTİM ve GELİŞTİRME Doç. Dr. Ersin KAVİ Eğitim ve Geliştirmenin Önemi Yeni işgörenin, işine, mesleğine, kuruma, iş arkadaşlarına, hatta işini gerçekleştireceği şehre uyumunu sağlamak. İşgörenlerin, kurumdaki

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 6. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 4. Fonksiyon: İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ: YETİŞTİRME & GELİŞTİRME

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İşgören Eğitim Planlaması İşgören Eğitim Planlaması Örgütlerde işgören eğitimi planlaması; -- Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması -- Eğitim programının değerlendirilmesi.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı