Bu kısımda, örnek çalışmaların neler olduğu ve hangi sektörlere bağlı oldukları belirtilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kısımda, örnek çalışmaların neler olduğu ve hangi sektörlere bağlı oldukları belirtilmiştir."

Transkript

1 BİLGİ YÖNETİMİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR 1. Örnek Çalışmalar Hakkında Bu kısımda, örnek çalışmaların neler olduğu ve hangi sektörlere bağlı oldukları belirtilmiştir. Örnek Çalışma Ana Konu Sektör 1 İş Akışı Sisteminde Bilgi Yönetimi Üretim 2 Bilgi Veritabanı ve Yeterlilik Şeması Mekanik, Hidrolik, Pnömatik, Elektronik, Optik ve Bilgisayarlar 3 KOBİ Ağında Bilgi Yönetimi Esnaf İşletmeleri 4 İşlem Odaklı Bilgi Yönetimi Hizmet Kurumları 5 Ayrılan Uzmanların Bilgilerinin Korunması Yazılım geliştirme 6 Görme Engelli Kişilerde Bilgi Yönetimi Bir yardım derneği 2. Örnek Çalışma 1 Konu: İş Akışı Sisteminde Bilgi Yönetimi Sektör: Üretim Söz konusu şirket, Portekiz in ahşap ürün imâlatı yapan ve dünya çapında ahşap panel işiyle ilgili endüstri ve ticarî faaliyetleri bünyesinde barındıran büyük bir şirketler grubuna bağlıdır. Şirket halihazırda 10 ülkede 39 fabrikaya sahiptir ve bu teşkilat matris organizasyon yapısı içinde yönetilmektedir. İş Akış Sistemiyle Bilgi Yönetimi Şirket, bir iş akış sistemi oluşturarak, coğrafî dağılım, iletişim, bilgi toplama, kayıt ve düzeltme, standardizasyon, optimizasyon ve sirkülasyondaki kâğıt hacmi konularında karşılaşılan problemleri çözümlemeye karar verir ve bu sisteme geçilir. İş akış sistemi sayesinde, süreçler desteklenerek iyileştirme sağlanır (her türlü işlem kağıt yerine personelin kendi masasından yapılmaya başlar) ve süreçlerde şeffaflık sağlanır. Ayrıca, iletişimin elektronik olması nedeniyle bireysel iletişim ihtiyacı ve süresi azalır. Bunlara ek olarak, hem içerden hem de dışardan girilen bilgilerle beslenen bir veritabanı oluşturulur ve süreç

2 yönetimi kolaylaştırılır. Bütün bunlar sayesinde her süreçle ilgili daha etraflı bilgi edinme imkânı sağlanır. Bu örnekte, değişimi sağlayan çalışmalara ilişkin temel bilgileri aktardık. Bu başarılı iş akış sistemini uygulamak için şu koşullar sağlanmıştır: - Değişim, işletmenin ana faaliyet konusu bakımından pek önemli olmayan basit işlemlerle başlatılmıştır. - Süreçlere ait belgeler dışında sürecin aşamalarına ait bilgiler de kayıt altına alınmıştır. - Süreçler elektronik formata aktarılırken kâğıt formatına benzer bir yapı kurulmasına dikkat edilmiştir (bu da çalışanların öğrenme sürecini kolaylaştırmıştır). - Bütün faaliyetler kayıt altında tutulduğu için işlemlerin kontrolü kolaylaşmıştır. - Uygulama basit ve insan faktörünü dikkate alan bir tarzda gerçekleştirilmiştir. 3.Örnek Çalışma 2 Konu: Bilgi Veritabanı ve Yeterlilik Şeması Sektör: Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik, optik ve bilgisayarlar Bu örnek uygulama, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemler tasarlayan ve üreten bir şirketle ilgilidir. Şirket hızla gelişen ve rekabetin yüksek olduğu bir sektörde bulunduğundan baskı altındadır. Rekabetçilik seviyesini yüksekltebilmek için şirket iki temel Bilgi Yönetim uygulaması başlatmıştır: a) Masrafları düşürmek ve gecikmeleri azaltmak amacıyla mevcut çözümlerin yeniden kullanılabilirliğini artırmaya yönelik bir veri tabanı oluşturulmuştur. b) Firmanın karar alma sürecini optimize edebilmek amacıyla bir yeterlilik şeması hazırlanmıştır. Veri tabanının büyüklüğü iddia edilenin aksine o kadar önemli değildir. Önemli olan, veritabanlarının kullanılmasını sağlamaktır. Bütün bilgilerin veritabanlarına eklenmesi imkânsız olduğuna göre şirketin Bilgi Yönetimi becerisi büyük ölçüde yeterlilik şemasına dayanmalıdır.

3 4. Örnek Çalışma 3 Konu: KOBİ Ağında Bilgi Yönetimi Sektör:Esnaf İşletmeleri 31 Alman esnaf, piyasadaki değişimlere daha hızlı tepki verebilmek için 2000 yılının Eylül ayında işbirliğine gitmiştir. İşbirliği içinde gelişim ve bilgi edinimlerinden sinerjilerin ortaya çıkacağı düşünülmekteydi. Ayrıca, ortak pazarlama kavramına dayalı bir ticarî marka oluşturmak gerekmekteydi. Bunun da ötesinde, ulusal ve bölgesel pazar oluşturulması ve paket satışlar yoluyla maliyetlerin düşürülmesi beklenmekteydi. KOBİ Ağında Bilgi Yönetimi Bunun gerçekleşmesi için büyük coğrafi mesafeler arasında köprü işlevi görebilecek, bilgi kaybı olmadan sürekli ve hızlı bir bilgi akışı sağlayabilecek, ortak çözümler ve gelişimler getirecek düşük fiyatlı bir iletişim platformu oluşturulması gerekliydi. Başlangıçta bilgilere erişim düşük olduğu için iletişim platformunun kabul oranı oldukça düşük oldu. Ancak, workshop ların belgelerini platformda sergilemesiyle bilgi miktarı ve ortamın kabulü giderek arttı. Başarılı uygulama örnekleri sonucunda benimseme oranı daha da artmıştır. Yazılım ve donanım masrafları toplamda 80 bin Euro ya ulaşmıştır. Buna işbirliğinin katılımcıları tarafından ücretsiz olarak sağlanan programlama ve bilgi girişi ile ilgili iç harcamalar dahil değildir. Donanım hizmetleri, uygulamalar ve güncelleme hizmetleri eklendiğinde masrafların artacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Extranet, her şirketin bilgi sitelerini ortaklaşa kullanabilmeleri için ortak bir kesişim noktası sağlamıştır. Gelecek için bilgi ağının etkinliğini artıracak bazı projeler düşünülmektedir. Örneğin, ağı daha iyi kullanılabilir hale getirmek, tedarikçi ve ortak işletmeleri dahil etmek, personelin seviyesine göre farklı seviyeler oluşturmak, dışardaki veri tabanlarıyla entegre olmak, video konferanslar ve internet üzerinden eğitim sağlamak gibi konularda planlar yapılmaktadır. 5. Örnek Çalışma 4 Konu: İşlem Odaklı Bilgi Yönetimi Sektör: Hizmet

4 Almanya da orta büyüklükte bir hizmet şirketinde süreç-odaklı Bilgi Yönetim sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. İlk başta mevcut süreçler stratejik, katma değer yaratan ve destek süreçleri şeklinde gruplandırılarak şirketin süreç ortamının şeması çıkarıldı. Bu süreçler daha sonra tekrar incelendi ve elde edilen eksiksiz süreç tanımlarından şirketin mevcut zayıf ve geliştirilmeye açık alanları tespit edilmiştir. Süreç Odaklı Bilgi Yönetimi Kavramı Bilgi yönetimiyle karşılanması gereken ihtiyaçların bir listesi çıkarılmıştır. Bunun için ilk başta personelin görüşleri alınmış ve Bilgi Yönetimi sistemi bu görüşler göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Kurulan sistem sayesinde stratejik bilgilerin tüm personele aynı şekilde ulaşması güvenceye alınmış, süreçlere personelin vermesi gereken destek konusunda netlik kazanılmış ve süreçlerin etkinliği artmıştır. Yapılan çalışmalar, Bilgi Yönetim sistemini geliştirmeden önce süreçlerin derinlemesine incelenmesinin şart olduğunu göstermiştir. Öncelikle, personel ve personelin deneyimlerinin gelişim sürecinde dikkate alınması çok önemlidir. Bilgi Yönetim sisteminin oluşturulmasında gerçekten hangi bilgilere ihtiyaç olduğunun önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bütün incelemelerde çalışanların katılımı esas alınmalıdır. Personelin günlük işlemlerde hangi noktalarda zorlandığını bilmek önemlidir. Bu göz önüne alınırsa, geliştirilen sistem personel tarafından daha çok kabul ve destek görecektir. Aynı zamanda, bu çalışma bir projenin başarıyla sonuçlandırılması için gerekli olan temel şartlardan birinin, yönetimin değişimlere açık olması olduğunu göstermiştir. Projenin uygulanmasında bütün bu konular göz önüne alınmıştır. Bu projeye dahil olan personelin hepsi alınan önlemlerin gerekli ve yararlı olduğuna inanmaktadır. Bunlar, çeşitli çalışma grupları oluşturmak suretiyle alınan önlemlerin uygulanmasında aktif bir rol oynamıştır. 6. Örnek Çalışma 5 Konu: Ayrılan Uzmanların Bilgilerinin Korunması Sektör: Yazılım Geliştirme Bir yazılım geliştirme şirketinin Bilgi Yönetimi uygulamasıyla ilgili olarak dile getirdiği iki temel istek şuydu: a) Üst yönetimin şirket dışında olduğu zamanlarda başvurulacak bir uzman sistemi nin var edilmesi.

5 b) Şirket içinde kariyerini geliştirmek isteyen personeli motive eden bir aracın oluşturulması Bir departmanda yürütülen Bilgi Yönetimi proje çalışması, dört ana süreçle ilgili gerçekleştirilmiştir: Ön analiz sayesinde, bilgi boşlukları ile ihtiyaçlar tespit edildi. Ardından personelin yeterliliğini tanımlama ve bir çözüm modelinin hazırlanması çalışmaları gerçekleştirildi. Yeterlilik destek aracı olarak bir BT sistemi tanımlandı. Önce uygun BT sistemleri hakkında bir piyasa araştırması yapıldı, bunu yazılım seçimi, planlama ve uygulama takip etti. Bilgi Yönetimi için farklı uygulamalarla kıyaslamalar yapılması da hedeflendi. BT sistemine geçişte ister istemez bir miktar bilgi kaybı olmaktadır. O yüzden, çalışanların deneyimlerinin ve sisteme girilemeyen bilgilerin sistemle birlikte dikkate alınması için proje sürecinde çalışmalara aktif katılım sağlamak önemlidir. Bu süreçte, çalışanların bu durum beni nasıl etkileyecek veya bu durum bana nasıl fayda sağlayacak gibi sorularının yanıtlandırılmasına da dikkat etmek gerekir. 7. Örnek Çalışma 6 Konu: Görme Engelli Kişiler İçin Bilgi Yönetimi Sektör: Görme engelliler için bir yardım derneği Bu örnek çalışmada, görme engelli kişiler için bir yardım derneğinin genel merkezinde bulunan tüm basılı referanslar, Braille ve görsel-işitsel (AV) malzemeler bir araya getirilmiştir. Proje tamamen gönüllü kişiler tarafından yürütülmüş ve iki ayda tamamlanmıştır. Sonuç olarak, bir yerde toplanan malzemelerin envanteri yapılmış, bunu yapmanın mümkün olmadığı yerlerde de parçaların nerede bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Malzemeler konusuna göre saklanarak her ana konunun üzeri tekrar kolay bulunabilmesi için renklerle kodlanmıştır. Görme engelliller, Braille malzemesini beklendiği kadar uygun bulmamıştır. Yerel haberleri ve ilgi alanı öğelerini içeren kısa ömürlü görsel-işitsel (AV) kasetler görme engelliler tarafından daha çok benimsenmiştir (Bu husus, Bilgi Yönetimi çalışmasında dahil edilmeliydi).

6 Referanslar APQC (1996,) American Productivity and Quality Center: KM. Consortium Benchmarking Study. Final Report. Houston 1996 BTW (2003), Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.v. (Hrsg.): Wissensmanagement in Kleinunternehmen, Teil 2: Ansätze, Methoden und Instrumente. Reihe: Aus der Praxis für die Praxis Bukowitz, Williams (1999): Bukowitz, W. R., Williams, R. L. (1999): The KM fieldbook. Financial Times Prentice Hall, London. Davenport/Prusak (2000), Davenport, T.H.; Prusak, L.: Working Knowledge How Organizations manage what they know. Harvard Business School Press Ehms, Langen (2002), Ehms, K., Langen. M. (2002): Holistic Development of KM with KMMM. Cited , Hansen et al. (1999), Hansen, M.T., Nohria, N., Tierney, T. (1999): What s your Strategy for KM. In: Harvard Business Review, March-April, Hofer-Alfeis, van der Spek (2003), Hofer-Alfeis, J., Spek, R. Van der (2003): The Knowledge Strategy Process an instrument for business owners. In: NN: p IDWK (2002), Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.) Handlungsanleitung zur Einführung von Wissensmanagement in Kleinen und Mittleren Unternehmen Liebowitz et al. (2000), Liebowitz, J., Rubenstein-Montano, B., McCaw, D. (2000): The Knowledge Audit. In: Knowledge and Process Management 7, (1), Mertins et al.(2001), Mertins, K., Heisig, P., Vorbeck, J. (eds.): KM. Best Practice in Europe. Berlin, Barcelona, London, Milan, Paris 2001, 1. Edition. Mertins, Heisig et al. (2003), Mertins, K., Heisig, P., Finke, I., Ulbrich, Ch. (2003): The Fraunhofer KM Audit (FKM-Audit). In: Mertins, K.; Heisig, P.; Vorbeck, J. (Eds.): KM. Concepts and Best Practices. Berlin, Heidelberg, London, Milan, Paris: Springer-Verlag, 2nd. Edition, p Pfeifer et al. (2000), Pfeifer, T., Remmert, C., Lorenzi, P.(2000): Wissen verbindet - Wissensaudits als Schlüssel zum Wissensmanagement. in: Qualität und Zuverlässigkeit, issue 10/2000, p Probst et al. (1998), Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, K.: Wissen managen Wie Unternehmen ihre wertvollste Resource optimal nutzen. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Zeitung; Wiesbaden: Gabler, Roehl (2000), Roehl, H. (2000): Instrumente der Wissensorganisation. Perspektiven für eine differenzierende Interventionspraxis. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag; Gabler. v.d.spek, Hofer- Spek, R. Van der, Hofer-Alfeis, J., Kingma, J.(2003): The Knowledge Strategy Process S. In: Alfeis, Kingma (2003), Holsappel, C. (ed.): Handbook of KM. Vol. 2, Springer, Berlin, p Weggemann (1998), Weggeman, M. (1998): Kenntnismanagement. Inrichtig en besturing van kennisintensieve organisaties. Scrptum, Schiedom German: Wissensmanagement Der richtige Umgang mit der wichtigsten Ressource des Unternehmens. MITP-Verlag, Bonn 1999

7 WK (2000), Wuppertaler Kreis e.v. (Hrsg.): Wissensmanagement in mittelständischen Unternehmen Ein Leitfaden. Dt. Wirtschaftsdienst., Değişik projeler kapsamında uygun uyarlamalar bulunabilir, ancak biz konuyu genel anlamda ele almak istediğimiz için ilerdeki şemayı kullanacağız ve bölümleri buna göre isimlendireceğiz. 2 Pratikte, proje yönetimi şemamızdaki dönemleri kesinlikle birbirinden bağımsız unsurlar olarak ele almamalıyız.aksine, şekil 2.1 de görüldüğü üzere, hepsi birbiriyle yakından ilişkili ve birbirine bağlıdır. 3 Bilgi Yönetiminin kültürel yönü ile ilgili detaylı bilgi için lütfen European Guide to Good Practice in KM nin (Bilgi Yönetiminde Doğru Alıştırmalar için Avrupa Kılavuzu) üçüncü kitapçığını okuyunuz. 4 See Weggemann (1998). 5 Hansen et al. (1999). 6 Hansen et al. (1999). 7 Mertins et al. (2001). 8 Hofer-Alfeis, van der Spek (2002), p. 28ff. 9 Hofer-Alfeis, van der Spek 2002: v.d.spek, Hofer-Alfeis, Kingma (2003), p Bilgi Oditi (Liebowitz), Diyagnostik Bilgi Yönetimi (KMD), Olgunlaşmış Bilgi Yönetimi Modeli (KMMM), Fraunhofer Bilgi Yönetimi Oditi tanımları Mertins, Heising et al.(2003) kaynağından alınmıştır. 12 Mertins et al. (2003). 13 Pfeifer et al. (2000). 14 Pfeifer et al. (2000), p Pfeifer et al. (2000), p Liebowitz et al. (2000). 17 Liebowitz et al. (2000). 18 Liebowitz et al. (2000), p Armutat et al Armutat tabelasında Yayılmış Bilgi ve Uygulamalı Bilgi öğeleri birleştirilmiştir. Bu yaklaşımı burada takip edeceğiz. 21 Örnekler; WK (2000), BTW (2003), KluG (2001) and IDWK (2002) den alınmıştır. 22 Davenport/Prusak (2000).

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN*

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* Özet: Bu makalede, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, KKP sisteminin özellikleri ve gelişimi

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.29-48 LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ Kemal Güven

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ Araş. Gör. Dilek DEMİRHAN Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi demirhan@bornova.ege.edu.tr

Detaylı