ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **"

Transkript

1 Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** ÖZET Bu çlışm, Sultni Çekirdeksiz üzüm çeşidinin muhfzsınd gri küften kynklnn klite kybı ve çürümelerin önlenmesi mcıyl yürütülmüştür. Bu mc yönelik olrk söz konusu üzüm çeşidi UV-C uygulmsı ypılrk 84 gün muhfz edilmiştir. Deneme süresince üzüm tnelerinde uygulm öncesi, uygulm sonrsı, 21., 42., 63. ve 84. gün nlizleri ve her nliz döneminde de üzüm tnelerindeki fiziksel ve kimysl değişimler [ğırlık kybı (%), titre edilebilir sit (TEA) (%), ph, sud çözünebilir kuru mdde (SÇKM) (%), invert şeker (g/1 g), toplm şeker (g/1 g), tne kbuk rengi (L,, b), genel görünüm ve tt, mikroorgnizm populsyonu (log cfu/dne), çürük meyve yüzdesi (%)] belirlenmiştir. Çlışm sonund, özellikle 63. gün muhfz döneminde UV-C uygulmlrının kontrol meyvelerine göre dh iyi sonuçlr verdiği, muhfznın 84. gününde ise, uygulmlrın klite kybı ve çürümeleri engellemede yetersiz kldığı tespit edilmiştir. Ayrıc, UV-C uygulmlrı rsınd 1 cm (.25 kj/m 2 ) uygulmsının diğer uygulmlr göre dh bşrılı olduğu d belirlenmiştir. Anhtr Sözcükler: Üzüm, Muhfz, UV-C ışığı, Botrytis cinere Pers:Fr., Gri küf. * Dr.; Uludğ Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Bhçe Bitkileri Bölümü, Burs. ** Dr.; Uludğ Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Bitki Korum Bölümü, Burs. 35

2 ABSTRACT A Reserch on Preventing by Using Ultrviolet-C (UV-C) Light Tretments of Qulity Losses nd Disorders Cused by Gry Mold (Botrytis cinere Pers:Fr.) in Grpe Storge This reserch ws crried out in order to chieve this trget prevent qulity losses nd disorders cused by gry mold in storge of cv. Sultni Seedless grpe. I order to chieve this trget, this cultivr ws stored 84 dys long fter UV-C tretment. The physicl nd chemicl chnges [weight loss (%), titrtble cidity (%), ph, totl soluble solids (%), invert sugr (g/1 g), totl sugr (g/1 g), grpe berries skin colour (L,, b), overll ppernce, tste, popultion of microorgnism (log cfu/grpe berries), percentge of rot grpe berries (%)] of grpe berries were determined on pretretment, posttretment nd 21., 42., 63., 84. dys of storge. Moreover, it ws determined tht 1 cm (.25 kj/ m 2 ) UV-C tretment more successful results thn other tretments mong UV-C tretments. As result of the reserch it ws determined tht, UV-C tretments mde possitive ffect compne to control grpe berries, especilly on 63. dy of storge. On the other hnd UV-C tretment ws shown indequted on 84. dy of storge to prevent qulity losses nd disorders. Key Words: Grpe, Storge, UV-C light, Botrytis cinere Pers:Fr., Gry Mold. GİRİŞ Sofrlık üzümlerin muhfz sürelerini sınırlyn önemli iki fktör bulunmktdır. Bunlrdn ilki; hst edilen üzümlerin sp kısmındki lentiseller yoluyl su kybının meydn gelmesidir. Su kybı, tne spının ve slkım iskeletinin khverengileşmesine; dolyısıyl tzeliğinin kybolmsın neden olmktdır. Anck, depolm esnsınd yüksek ornsl nem ile tzeliğin kybolmsı büyük ölçüde zltılbilir. Depo ortmının nemlendirilmesi vey uygun bir örtü mterylinin kullnılrk modifiye tmosfer (MA) oluşturulmsı bu problem için etkili bir yöntemdir. Sofrlık üzümlerin klite kyıplrının ikinci önemli nedeni ise, üzüm tnelerinin ptojenlere krşı oldukç duyrlı olmlrıdır. Sofrlık üzümlerin hst sonu klite kybı ve çürümelerinin en önemli nedeni, düşük sıcklıklrd dhi cnlılıklrını devm ettiren Aspergillus niger, Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill, Penicillium spp., Alternri lternt (Fr.) Keissler ve özellikle Botrytis cinere gibi fungl etmenlerdir. Bu etmenlerin ornsl olrk değişmelerinde, bğd uygulnn kültürel işlemler, çeşide özgü duyrlılık, iklim ve top- 36

3 rğ it fktörler ile depo ortm koşullrı rol oynmktdır (Crlos ve rk. 1991). Botrytis cinere, gerek üretimin son şmlrındki zrrıyl, gerekse ptojenin depolm esnsınd gelişebilmesi ve çürümeye yol çmsı nedeniyle ciddi ekonomik zrrlr sebep olmktdır. Günümüzde üzümün klitesini olumsuz yönde etkileyen hst sonrsı klite kyıplrı; hst öncesi ve hst sonrsı uygulnn frklı kimysl uygulmlrl önlenmeye çlışılmktdır. Anck, hem ptojenlerin geliştirdiği dynıklılık meknizmsı sonucu bu kimysllrın etkilerinin zlmsı ve hem de ürünlerde kimysl klıntılrın zrrlı etkileri sonucu (Wilson ve rk. 1994), rştırıcılrı dh güvenli lterntif kontrol metotlrı geliştirmeye yönlendirmiştir (Nigro ve rk.1998). Ultrviolet-C ışığı (UV-C), kullnıln lterntif metotlr rsınddır. UV ışığı genel olrk UV-A (32-39 nm dlg boyu), UV-B (28-32 nm dlg boyu) ve UV-C (19-28 nm dlg boyu) olrk gruplndırılmktdır. UV ışığının bitki dokulrındki bzı fizyolojik olylrı etkilediği uzun zmndır bilinmektedir. UV-A ve UV-B bitki DNA sın ve bitki fizyolojik düzenine zrr verdiği için en çok kullnılnı UV-C dir. Anck, üzüm muhfzsınd UV-C uygulmlrı ile ilgili ypıln çlışmlr diğer ürünlerde ypılnlr kdr fzl değildir. Ypıln çlışmlrd UV uygulmlrının olgunlşm sürecini yvşltmsının ynınd ptojen enfeksiyonlrın krşı dynıklılığı rtırdığı d belirlenmiştir. Ayrıc, UV uygulmlrı bu fonksiyonunu ptojeni öldürme yoluyl değil, tmmıyl dynıklılık meknizmsını uyrmk suretiyle sğldığı tespit edilmiştir. Bu mçl, son yıllrd değişik ürünlere hst sonrsı klite kyıplrını ve çürümeleri önlemek mcıyl UV-C ışığı uygulnmktdır. UV-C ışığı ile muhfz süresinin uztılmsı ve meyve klitesinin korunmsı ynınd, turunçgillerin (Penicillium digittum ve Penicillium itlicum), şeftlilerin (Monilini fructicol), elmlrın (Penicillium expnsum), çileklerin (Botrytis cinere) ve, ttlı ptteslerin (Rhizopus stolonifer) hstlıklrının gelişimleri yvşltılmıştır (Bk ve rk. 1999, Chlutz ve Droby 1992, Droby ve rk. 1993, Stevens ve rk. 1996, Wilson ve rk. 1994, Wilson ve rk. 1997). Nigro ve rk. (1998) nın litertüre dynrk verdiği bilgilere göre de UV-C ışığının üzüm tnelerinin Botrytis cinere y krşı etkili olmsı ynınd, üzüm tnelerinin de dynımını teşvik ettiği belirtilmiştir. Bu rştırmd, sofrlık üzümlerin muhfz süresinin uztılmsı, meyve klitesinin korunmsı ve Botrytis cinere dn kynklnn çürümelerin önlenmesi mcıyl, herhngi bir fümigsyon işlemi ypmksızın, UV-C ışığının frklı dozlrının etkinliğinin belirlenmesine çlışılmıştır. 37

4 MATERYAL ve YÖNTEM Bu rştırm, Uludğ Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Bhçe Bitkileri Bölümü, Soğuk Muhfz Arştırm ve Uygulm Ünitesi nde yürütülmüştür. Arştırmd, Mnis-Alşehir yöresinde norml yıllık bkım koşullrınd yetiştirilen Sultni Çekirdeksiz üzüm çeşidi mteryl olrk kullnılmıştır. UV-C ışığı uygulmsınd herbiri 2.5 cm çpınd, 88 cm uzunluğund, 3 W çıkışlı, nm dlg boyund ışık veren, 3 lmb (Philips- Hollnd) kullnılmıştır. Uygulm ünitesinin üst kısmın 15 cm rlıklrl yerleştirilen lmblrın UV-C ışığı yyılm lnı 6x1 cm dir. 1 kg lık plstik kplr yerleştirilen slkımlr (2-3 slkım) frklı doz oluşturbilmek mcıyl 5 (1 kj/m 2 ), 75 (.5 kj/m 2 ) ve 1 (.25 kj/m 2 ) cm mesfeden 4 dk. süre ile UV-C ışığı uygulnmıştır (Nigro ve rk. 1998). Uygulmdn sonr tüm slkımlr [kontrol dhil (hiç uygulm ypılmynlr)] mblj kplrıyl birlikte streç film ile kplnmış ve ±1 C sıcklık ve %9±5 o- rnsl nem koşullrındki soğuk odd muhfz edilmişlerdir. Çlışmd, UV uygulmlrının etkisini belirlemek mcıyl uygulm öncesi, uygulm sonrsı ve depolmnın 21., 42., 63., 84. günlerinde üzüm tnelerinde meydn gelen ğırlık kybı (%), titre edilebilir sit (TEA) (%), ph, sud çözünebilir kuru mdde (SÇKM) (%), invert şeker (g/1 g), toplm şeker (g/1 g), tne kbuk rengi (L,, b), genel görünüm ve tt, mikroorgnizm populsyonu (log cfu/dne), çürük meyve yüzdesi (%) gibi klite prmetreleri incelenmiştir. Ayrıc çlışmd, UV-C uygulmsının üzüm tnelerinin yüzeyindeki mikroorgnizm populsyonu üzerine etkisi in vitro koşullrd d rştırılmıştır. Bu mçl, uygulmlrdn hemen sonr 1 det üzüm tnesi 2 ml lik steril sf su içerisine konrk 25 rpm de çlışn diresel hreketli çlklyıcı üzerinde 3 dk. süre ile yıknmıştır. Bu sıvı uygun seyreltmeler ypıldıktn sonr, 1 µl si NYDA besi yeri üzerine yyılmış ve 25 C de 3-4 günlük inkübsyon döneminden sonr besi yeri üzerinde gelişen fungus, my ve bkteri kolonileri syılmıştır (Zhvi ve rk. 2). Deneme tesdüf prselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olrk kurulmuş ve elde edilen sonuçlr LSD testine (P<.1) göre hrflendirilmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Sultni Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile ypıln bu çlışmd muhfz bşlngıcınd ve muhfz süresince belirlenen prmetrelerdeki değişimler Çizelge I de gösterilmiştir. 38

5 Çizelge I Dosy: mk4. çizelge.doc 39

6 Çlışmd ğırlık kybı bkımındn; üzümlerin özellikle muhfz sonun doğru rtışlrın meydn geldiği tespit edilmiştir. Nitekim, ğırlık kyıplrının diğer nliz dönemlerine göre dh yüksek olduğu 63. ve 84. gün nliz dönemlerinde en fzl ğırlık kybı kontrol meyvelerinde belirlenmesine rğmen özellikle 84. günde 5 ve 1 cm mesfe uygulmlrınd ğırlık kybı en z olmuştur. Mhrj ve rk. (1999) ile Tir ve rk. (1997) d yptıklrı çlışmlrd UV uygulmlrının kontrol grubu meyvelere göre dh z ğırlık kybı meydn getirdiğini belirlemişlerdir. Denemede, TEA ile ilgili değerler incelendiğinde; UV-C uygulmlrı sonrsınd bir rtış görülmekle berber genel olrk muhfz süresince TEA değerleri zlmıştır. Bununl birlikte, TEA değerinin en z ve dolyısıyl olgunlşmnın en yüksek olduğu meyveler ise, hiçbir uygulm ypılmyn kontrol uygulmsınd tespit edilmiştir. Böylece, UV uygulmsı ypıln meyvelerde TEA değişimleri sınırlndırılrk diğer klite fktörleriyle birlikte muhfz süresince çok fzl bir değişim meydn gelmeden istenen seviyelerde klmsı sğlnmış ve üzümlerde ttlnmnın gelişimi kontrol meyvelerine göre dh geç bir dönemde meydn gelmiştir. Kim (1997) de elmlr UV uygulmsının MA de muhfz üzerine etkisini incelemiş ve rştırmmızdn elde ettiğimiz sonuçlr benzer sonuçlr tespit etmiştir. Çlışmmızd, UV-C ışığı uygulmlrının ph üzerine çok fzl etkili olmdığı, nck muhfz süresine bğlı olrk rtışlr gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek ph değeri 21. günden itibren kontrol uygulmlrınd görülmesine rğmen, UV-C uygulmsı gören slkımlrd önemli syılmyck derecede bir rtış meydn gelmiştir. Nitekim, Sunders ve rk. (1981) d, 4 hft süre ile muhfz ettikleri Shouthlnd üzüm çeşidinde ph ın 3. den 3.18 e, Fry üzüm çeşidinde 3.5 dn 3.6 çıktığını belirtmişlerdir. Muhfz süresince üzümlerin SÇKM miktrlrınd değişen ornlrd zlış ve rtışlrın meydn geldiği tespit edilmiştir. Özellikle muhfz sonun doğru en fzl SÇKM değeri hiçbir uygulm ypılmyn kontrol meyvelerinde belirlenirken, en z SÇKM değeri UV uygulmsı ypıln meyvelerde belirlenmiştir. SÇKM değerlerindeki bu değişimler; üzüm slkımlrındki tnelerin frklı olgunluklr ship olmsındn, uygulm frklılıklrındn ve muhfz süresinden kynklndığı düşünülebilir. Kim (1997) yptığı çlışmd ise, UV uygulmsı ypıln elmlrd meydn gelen SÇKM değişimlerinin çok fzl belirgin olmdığını tespit etmiştir. Benzer şekilde Tir ve rk. (1997) nın kirzlrd yptığı çlışmd d UV uygulmsının meyvelerin SÇKM içeriğini çok fzl değiştirmediği belirlenmiştir. 4

7 Invert ve toplm şeker miktrı UV-C ışığı uygulmlrındn sonr belirgin bir zlm göstermiştir. Muhfz süresince ise, giderek rtmış ve bşlngıç değerlerine ykın değerlere ulşmıştır. Üzümler tm klimkterik özellik göstermeyen, nck hsttn sonr yşmlrını sürdüren cnlı orgnizmlr olmsı nedeniyle, hsttn sonrki dönemlerde de solunum yprk bünyelerindeki krbonhidrtlrı hrcrlr ve bünyelerinden su kybederler. Anck, bünyeden kybedilen su miktrı ortm koşullrın d bğlı olrk hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bu nedenle, tne içerisindeki krbonhidrt miktrının ornsl olrk rtmsı doğldır. Wilson ve rk. (1994) UV-C uygulmlrının muhfzy lınn meyvelerdeki olgunlşmyı geciktirdiğini ve meyvelerin ptojenlere krşı oln etki meknizmlrı üzerine bu uygulmlrın belirgin bir fktör olbileceğini bildirmişlerdir. Çlışmmızd d UV-C uygulmsındn hemen sonr toplm şeker miktrınd zlm tespit edilmiştir. Bu zlm uygulmlrın çürümeyi engellemede etkili olduğu ve bunun çürük meyve yüzdesi değerleri ile incelendiğinde dh iyi nlşılbileceği görülmüştür. Bu fizyolojik verilerden de üzümlerde UV-C uygulmsının çürümelerin engellenmesi ile ilişkili olbileceği sonucun vrbiliriz. Çlışm bşlngıcınd üzümlerin yüksek oln çıklık değerlerinde (L) muhfz sonun doğru zlmlrın meydn geldiği tespit edilmiştir. Üzüm tnelerinin yeşil renk () değerlerinde de benzer şekilde muhfz sonun doğru belirgin zlmlrın olduğu görülmüştür. Nitekim, < olmsı durumund yeşil renklilik rtmktdır. Ayrıc, değerlerinin yükselmesi üzüm tnelerindeki renk değişiminin khverengileşmeye doğru bir ilerleme olduğunun göstergesidir. Bun göre -4. oln bşlngıç değerleri, muhfznın 63. gününde en yüksek -1.5 ile kontrol meyvelerinde, en düşük ise sırsıyl -2.19, ve ile 5, 75 ve 1 cm uygulmlrındn elde edilmiştir. Dolyısıyl değerleri küçüldükçe üzüm tnelerinin yeşil renk durumlrı d korunmuştur. Genel olrk olgunluğun ilerlemesiyle benzer durum muhfz sonund d gözlenmiştir. Üzüm tnelerinin srı renklerindeki (b) değişim de değerlerindeki değişime benzer bir şekilde değişiklik göstermiştir. Diğer bir deyişle, yüksek oln b değerleri (b>) üzüm tnesi renginin srıy doğru değiştiğini ifde etmektedir. Liu ve rk. (1994) ve Mhrj ve rk. (1999) d yptıklrı çlışmlrd; UV uygulmsı ypıln ürünlerde renk değişimlerinin dh yvş bir şekilde gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Çlışmmızd d UV uygulmsı ile üzüm tnelerinin renk değişimleri sınırlndırılmıştır. Üzümlerin hst trihinde jüri trfındn ypıln genel görünüm ve tt nlizlerinin nlitik değerlerinin incelenmesi sonucund en yüksek punı ldıklrı, ilerleyen sürelerde punlrın düştüğü görülmüştür. Ayrıc, UV uygulmlrı kontrol uygulmsın ornl dh iyi sonuç vermiştir. Nitekim, ypıln çlışmlrd muhfz süresinin uzmsıyl üzümlerin kendilerine 41

8 özgü romlrını yitirdikleri belirtilmiştir (Çelik ve Fidn 1978, Gingburg ve rk. 1978, Türkben ve Eriş 199). UV-C uygulmlrı sonucu üzüm dneleri üzerinde bulunn fungus, my ve bkteri populsyonlrınd isttistiki olrk önemli oln herhngi bir değişiklik bulunmmıştır (Şekil 1). Nigro ve rk. (1998) d yürüttükleri benzer bir çlışmd, uygulm sonrsınd fungus populsyonund bir değişiklik olmdığını, bununl birlikte my ve bkteri populsyonlrınd bir rtışın meydn geldiğini tespit etmişlerdir. Burdn hreketle, UV-C uygulmsının üzümlerin en önemli hst sonrsı hstlığın neden oln ptojen mikroorgnizm B. cinere nın populsyonunu doğrudn etkilemediğini söyleyebiliriz. Mikroorgnizm Populsyonu (log cfu/dne) Fungus My Bkteri Kontrol Uygulm 42 Şekil 1. UV-C uygulmlrının üzüm dneleri üzerindeki mikroorgnizm populsyonu üzerine etkisi. Üzümlerin muhfzsı süresince ortm koşullrın, uygulmlr ve meyve klitesine bğlı olrk üzüm tnelerindeki ilk çürümeler 63 günlük muhfz dönemi sonund bşlmış ve çürümelerin tmmı Botrytis cinere dn kynklnmıştır. Bu süre sonund UV-C uygulmlrı çürük meyve yüzdesini % 7 düzeyinde engellemeyi bşrmıştır. Meyvelere uygulnn her 3 UV-C dozunun d isttistiki olrk ynı düzeyde bşrı sğldığı tespit edilmiştir. Muhfz döneminin sonund ise (84. gün), her 3 doz d üzüm tnelerinde meydn gelen çürümeyi engellemede bşrısız olmuştur (Şekil 2). Wilson ve rk. (1997) d elmlrd yürüttükleri bir çlışmd benzer sonuçlr elde etmişlerdir. UV-C ışığının hst sonrsı hstlıklrı üzerindeki etki meknizmsının belirlenmesine yönelik olrk ypıln çlışmlr-

9 d, bu svşım yönteminin doğrudn doğruy üzüm tnesi yüzeyindeki ptojeni öldürmesinden ziyde konukçu dokusund biyokimysl svunm reksiyonlrı uyrm yoluyl etkili olduğunu orty koymuştur. Ypıln çlışmlrd, UV-C dozundki rtış bğlı olrk hstlıklrı engelleme yüzdesi rsınd doğrusl bir ilişki tespit edilememiştir. Yüksek dozd uygulnn bir UV-C uygulmsının dh düşük dozdki bir uygulmy ornl dh bşrısız sonuçlr verdiği yönünde birçok çlışm mevcuttur (Wilson ve rk. 1994; Droby ve rk. 1993; Stevens ve rk. 1998). UV-C uygulmlrının temel olrk etki meknizmsını oluşturn dynıklılık meknizmsının uyrılmsı ise, hst edilmiş konukçu bitki dokusund ptojenleri engelleyebilen ntifungl bileşiklerin sentezini rttırmsı yoluyl olmktdır. Antifungl özellikteki bu bileşiklerin miktrınd uygulmlrdn sonr meydn gelen rtış muhfz dönemi süresince süreklilik göstermemektedir. Genellikle uygulmdn sonrki ilk günlerde bir rtış eğilimi göstererek belirli bir süre sonr en üst düzeye çıkmkt, dh sonrd tekrr düşüş eğilimi göstermektedir (Chlutz ve Droby 1992; Droby ve rk. 1993). Hst edilen ürünlerde uyrılmış dynıklılık meknizmsının muhfz dönemi sonun kdr klıcı olmycğını orty çıkrn bu bilgilerin ışığı ltınd, çlışmmızd 63 günlük muhfz dönemi sonund etkili bulunn UV-C uygulmsının etkisinin 84. günde ortdn klkmsının, UV-C uygulmsı sonucu rtn ntifungl bileşiklerin miktrının muhfz dönemi sonun doğru tekrr düşüş göstermiş olbileceği sonucun bğlmktyız. Çürük Meyve Yüzdesi (%) bc cde b cde de b 63. Gün 84. Gün Kontrol Uygulm Şekil 2. UV-C uygulmlrının muhfz süresince meydn gelen çürümeler üzerine etkisi. 43

10 Sonuç olrk, üzümlerin muhfzsınd Botrytis cinere dn kynklnn klite kybı ve çürümelerin önlenmesinde UV-C uygulmlrındn yrrlnılbileceği belirlenmiştir. Bu d, UV-C uygulmlrının üzüm tnesi yüzeyindeki ptojeni öldürmesinden ziyde, üzüm tnesi dokusund biyokimysl dynıklılık meknizmsını 63. güne kdr uyrıldığını göstermektedir. Ön çlışm niteliğinde oln bu çlışm süresince üç frklı UV-C uygulmsı kullnılmıştır. Anck, özellikle uzun süreli muhfz için; hst sonrsı hstlıklrın engellenmesi mcıyl çlışmmızd kullnıln uygulmlrın dışınd, frklı UV-C uygulmlrının ve uygulm sürelerinin tek bşın vey diğer svşım yöntemleriyle berber kullnılm olnklrının d rştırılmsı gerekmektedir. TEŞEKKÜR Bu çlışmnın mteryl temininde yrdımlrını esirgemeyen Alr Trım Ürünleri Sn. ve Tic. Ltd. Şti. ne en içten duygulrl teşekkür ediyoruz. KAYNAKLAR Bk, M., J. Mercier, R. Corcuff, F. Cstigne, nd J. Arul, Photochemicl Tretment to Improve Storbility of Fresh Strwberries. Journl of Food Science, Vol. 64 (6): Crlos, R.N., P.J.M. Jen, L.G. Mrcel, nd A.S. Jime, Control de Botrytis cinere en Possosech en uv de mes Mdinte Fungicids Sublimbles. Fitptologi 26 (2): Chlutz, E. nd S. Droby, UV-Induced Resistnce to Posthrvest Diseses of Citrus Fruit. J.Photochen. Photobiol. B:Biol., 15: Çelik,H. ve Y. Fidn, Sofrlık Üzümlerin Soğuk Hv Deposund Muhfzlrı Sırsınd Bzı Klite Özelliklerinin Değişimi Üzerinde Arştırmlr. Ankr Üniv.Zir.Fk.Yıllığı, 28 (3-4): Droby, S., E. Chlutz, B. Horev, L. Cohen, V. Gb, E.L. Wilson, nd M. Wisniewski, Fctors Affecting UV-Induced Resistnce in Grpefruit Aginst the Green Mould Decy Cused by Penicillium digittum. Plnt Pthology 42: Gingburg, L., J.C. Combrink, nd A.B. Truter, Long nd Short Term Storge of Tble Grpes, Interntionl Journl of Refrigertion, 1 (3):

11 Kim, C Influence of Het, Ultrviolet nd Ethylene Absorber Tretments on Storge Life of Fuji Apples. Posthrvest News nd Informtion Vol. 8 (6): Liu, J., C. Stevens, V.A. Khn, J.Y. Lu, C.L. Wilson, O. Adyeye, M.K. Kbwe, P.L. Pusey, E. Chlutz, T. Sultn, nd S. Droby, Appliction of Ultrviolet-C Light on Storge Rots nd Ripening of Tomtoes. Posthrvest News nd Informtion Vol. 5 (4): Mhrj, R., J. Arul, nd P. Ndeu, Effect of Photochemicl Tretment in the Preservtion of Fresh Tomto (Lycopersicon esculentum cv. Cpello) by Delying Senescence. Posthrvest News nd Informtion Vol. 1 (6): 826. Nigro, F., A. Ippolito, nd G. Lim, Use of UV-C Light to Reduce Botrytis Storge Rot of Tble Grpes. Posthrvest Biology nd Technology Vol. 13: Sunders, M.S., F. Tked, nd T.T. Htton, Posthrvest Physiology nd Senesence in Muscdines, Hort. Soc. 94: Stevens, C., C.L. Wilson, J.Y. Lu, V.A. Khn, E. Chlutz, S. Droby, M.K. Kbw, Z. Hung, O. Adyeye, L.P. Pusey, M.E. Wisniewski, nd M. West, Plnt Hormesis Induced by Ultrviolet Light-C for Controlling Posthrvest Diseses of Tree Fruits. Crop Protection Vol. 15 (2): Stevens, C., V.A. Khn, J.Y. Lu, C.L. Wilson, P.L. Pusey, E.C.K. Igwegbe, K. Kbwe, Y. Mfol, J. Liu, E. Chlutz, nd S. Droby, Integrtion of Ultrviolet (UV-C) Light with Yest Tretment for Control of Posthrvest Storge Rots of Fruits nd Vegetbles. Posthrvest News nd Informtion Vol. 9 (6): Tir, S., E. Kto, nd S. Wtonbe, Effects of on Tree nd Posthrvest UV Irrdition on Colortion in Sweet Cherry Fruit. Posthrvest News nd Informtion Vol. 8 (3): Türkben,C. ve A. Eriş, 199. Mrmr Bölgesi nde Yetiştirilen Önemli Bzı Sofrlık Üzüm Çeşitlerinin Soğukt Muhfzy Uygunluklrı Üzerinde Arştırmlr. Doğ-Tr.J.of Agriculture nd Forestry 14: Wilson, C.L., A. El Ghouth, E. Chlutz, S. Droby, C. Stevens, J.L. Lu, V. Khn, nd J. Arul, Potentil of Induced Resistnce to Control Posthrvest Diseses of Fruits nd Vegetbles. Plnt Disese Vol. 78:

12 Wilson, C.L., A.E. Ghouth, B. Upchurch, C. Stevens, U. Khn, S. Droby, nd E. Chlutz, Using n On-line UV-C Apprtus to Tret Hrvested Fruit for Controlling Posthrvest Decy. Hort.Tech. Vol. 7 (3): Zhvi, T., L. Lohen, B. Weiss, L. Schen, A. Dus, T. Kplunov, J. Zutkhi, R. Ben-Arie, nd S. Droby, 2. Biocontrol of Botrytis, Aspergillus nd Rhizopus rots on Tble nd Wine Grpes in Isrel. Posthrvest Biology nd Technology 2:

13 Muh.Sür. (gün) Çizelge I. Sultni Çekirdeksiz üzüm çeşidinde muhfz süresince meydn gelen fiziksel ve kimysl değişimler Uyg (cm) Ağırlık Kybı (%). e. e. e. e.49 de.31 e.16 e.15 e.56 de.4 e.44 e.45 e 2.51 b 2.35 b 2.17bc 1.98bc cd 1.89 bc 1.81 bc TEA (%).31 cd.55 b.55 b.55 b.43 bc.33 cd.32 cd.27 d.47 b.32 cd.29 d.28 d.25 d.6.25 d.28 d.22 d.3 cd.27 d.27 d ph 3.78 ıj 3.74 j 3.81 hıj 3.79 hıj 4.1 bc 3.82 ghıj 3.84 fghı 3.91 defg 4.8 b 3.86efghı 3.84 fghı 3.94 cde defg 3.96 cd 3.88defgh 4.6 b 3.93 cdef 3.91 defg 3.84 fghı SÇKM (%) 17.7 gh h def 19.6 cde ı ı 12.2 l 14.7 ıj 14.2 ıj 13.6 ıjk k jk bc b fg 2.73 bc ef 2.27 bcd 2.48 bcd * (1-2: kullnılmz, 3-4: stılmz, 5-6: stılbilir, 7-8: iyi, 9-1: çok iyi) ** (1-2: çok kötü, 3-4: kötü, 5-6: ort, 7-8: iyi, 9-1: çok iyi) *** (L:çıklık, : yeşil renk, b: srı renk) İnvert Şeker (g/1 g) 7.65 bcd 6.32 h 7.2 fg 7.5 g 7.36 ef 7.46 de 7.59 bcd 7.49 cde 7.46 de 7.6 bcd bcde 7.59 bcd 7.49 cde 7.47 cde 7.17 fg 7.74 b 7.68 bc 7.36 ef 7.8 Toplm Şeker (g/1g) b 6.41 d 5.8 d 9.48 c 1.5 bc 1.88 bc b 9.52 c bc 1.56 bc b 1.85 bc b b b 1.61 bc b b 1.8 bc Çürük Meyve Yüzdesi (%) b 5.69 bc 5.78 bc 3.92 bc Genel Görünüm* Tt** Meyve Kbuk Rengi*** L b

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Doğal ve Yapay Gri Küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) Bulaşık Olan Üzümlerin Muhafazası Üzerine Ultraviolet-C (UV-C) Işık Uygulamalarının Etkisi

Doğal ve Yapay Gri Küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) Bulaşık Olan Üzümlerin Muhafazası Üzerine Ultraviolet-C (UV-C) Işık Uygulamalarının Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 23-32 Doğal ve Yapay Gri Küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) Bulaşık Olan Üzümlerin Muhafazası Üzerine Ultraviolet-C (UV-C) Işık Uygulamalarının Etkisi M. Hakan ÖZER

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu. Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of griulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ rştırm Mklesi/Reserh rtile JFG ISSN: 13-291 E-ISSN: 2147-8848 (216) 33 (1), 162-172

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer

Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer Politeknik Dergisi Cilt:13 Syı: 4 s. 271279, 21 Journl of Polytechnic Vol: 13 No: 4 pp. 271279, 21 Endüstriyel Tip Isı Pomplı Kurutucud Çekirdeksiz Üzümün Kurutulmsı Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN ÖZET Bu

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Geliş Tarihi: 10.11.2005

Geliş Tarihi: 10.11.2005 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 434-441 Angyrus pseudococci (Girult) (Hymenopter: Encyrtide) nin Frklı Yştki Plnococcus citri (Risso) (Hemipter: Pseudococcide) Üzerindeki Bzı Biyolojik Özellikleri

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ferhn KÜÇÜKBASMACI SABIR BÜTÜN VE TAZE DOĞRANMIŞ DOMATESLERDE FARKLI DERİM SONRASI UYGULAMALARIN MUHAFAZA SÜRESİ VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme SYISL ÇÖZÜMLEME Syısl Çözümleme SYISL ÇÖZÜMLEME Hft SYISL ÇÖZÜMLEMEDE HT KVRMI Syısl Çözümleme GİRİŞ Syısl nliz, mtemtik problemlerinin bilgisyr yrdımı ile çözümlenme tekniğidir Genellikle nlitik olrk

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu

Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu BİSAB ÜRETİM İZNİ VE TESCİL BAŞVURU ÖNCESİ DENEME RAPORU 1-GİRİŞ Bitki Islahçıları Alt Birliği olarak yerli şirketlerimizin çeşit sahibi olmalarına

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Özel Görelilik Teorisi. Test 1 in Çözümleri. 3. 0,5c

Özel Görelilik Teorisi. Test 1 in Çözümleri. 3. 0,5c 41 Özel Görelilik Teorisi ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ 1 Test 1 in Çözümleri 1. Bir cisim durgun hâldeyken durgun kütle enerjisine shiptir. Durgun kütle enerjisini veren bğıntı E 0 = m.c 2 dir. Cisim ışık hızıyl

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Gzi Üniv. Mü. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arc. Gzi Univ. Cilt 25, No 2, 415-421, 2010 Vol 25, No 2, 415-421, 2010 ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Bknlık Yyın No: 347 ISBN 978-605-393-022-8 Müdürlük Yyın No: 2 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigr Arnold. ssp. pllsin (Lmb.) Holmboe) ULUSAL ISLAH ZONLAMASININ ORİJİN PERFORMANSI VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

6 DC Motorlar. Harici Uyartımlı DC Motor. E a - I V / R K K. i a =i L R a. i f. R f. f f f. a a ind. a a a a a. Tind. ind

6 DC Motorlar. Harici Uyartımlı DC Motor. E a - I V / R K K. i a =i L R a. i f. R f. f f f. a a ind. a a a a a. Tind. ind 6 DC Motorlr Hrici Uyrtımlı DC Motor i + i =i L R V R E V - V / R K (1) E K E V R (2) K E V R K K K V R (4) K K 2 ( 3) E 1 6 DC Motorlr Hrici Uyrtımlı DC Motor Eğer endüvide üklenen gerilim (E ) ormülünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Veysel Mehmet ŞİMŞEK BAZI TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARININ TURUNÇGİL EKOSİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA 129 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA Hüseyin GÜNERHAN ÖZET Denizlerde ve göllerde ğ kfeslerde vey krlrd hvuzlrd insn kontrolünde blık üretmeye "Su Ürünleri Yetiştiriciliği"

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI BİRİNCİL LİFLERE ATIK KAĞIT LİFİ VE KURU SAĞLAMLIK MADDESİ İLAVESİNİN

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2001) 15:47-58 Müşküle Üzüm Çeşidinde Frklı Ançlrın Aşıd Bşrı ve Fidn Rndımnı Üzerine Etkileri Nury SİVRİTEPE * Ciht TÜRKBEN * ÖZET Arştırmd Müşküle üzüm çeşidi, omeg şı yöntemi

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100 22 ORTA ÖĞRETİ URUARI ÖĞRECİ EÇE VE YEREŞTİRE IAVI ATEATİ TETİ 1. 3 2 1 1. 1 1. 1 : işleminin sonucu 7 1. 1 1 şğıdkilerden hngisidir? A),1 B),1 C) 1 D) 1 2. O P R T U V Yukrıdki syı doğrusund birbirine

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma

41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma İŞLİ 1 41 B Amerikn Asm Ancı ile Aşılı Bzı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşm Ktsyılrı Üzerine Bir Arştırm Uyuşm Burçk İŞÇİ 2 Seçkin GARGIN 1 Burçk İŞÇİ 2 Ahmet ALTINDİŞLİ 3 Summry A Reserch on the Affinity Coefficients

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

JAPON GRUBU (Prunus salicina L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI

JAPON GRUBU (Prunus salicina L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAPON GRUBU (Prunus slicin L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2016 ÖZET JAPON GRUBU

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı