Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Ayrılan Öğrenci Sayıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 TARİHÇE... 4 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKİ YAPI Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Hizmet-Ambar-Arşiv-Atölye Alanları Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Hastane Alanları Gazi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Toplulukları ÖRGÜT YAPISI Gazi Üniversitesi Akademik Teşkilat Yapısı Gazi Üniversitesi İdari Teşkilat Şeması BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Unvan ve İstihdam Şekline Göre Akademik Personel Sayıları Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Üniversitemizde Görevlendirilen Sayıları Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personel Kadro Sınıfları ve Kadroların Doluluk Oranı İdari Personelin Eğitim Durumu İşçiler SUNULAN HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Lisans-Ön Lisans Öğrenci Sayıları Mezun Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Yabancı Uyruklu Öğrenciler i

3 Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Ayrılan Öğrenci Sayıları Öğrenci Başarı Ortalamaları Lisansüstü Öğrenci Sayıları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Mediko Sosyal Poliklinik Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Hastanesi Genel Sağılık Hizmetleri Yılı Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı Yılı Klinik Faaliyetleri Ve Oranları Cerrahi Müdahale Sayıları Diğer Hizmetler Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Öğrenci Danışma Merkezi Gençlik Danışma Birimi Özürlü Öğrenci Danışma Birimi Patent Destek Birimi Dış İlişkiler Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Projesi Hukuk Müşavirliği Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hizmetler ve Spor Hizmetleri Kütüphane Hizmeti Bilgi Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanımı Hizmeti YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II. STRATEJİK PLAN VİZYON BOYUTU VE STRATEJİK AMAÇLAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MALİ BİLGİLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları Döner Sermaye Gelirleri Döner Sermaye Gelir-Gider Tablosu Akademik Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri Gazi Üniversitesi Yatırım Programı FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri Düzenlenen Etkinlikler Fakülte-Yüksekokul- Meslek Yüksekokulları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ii

4 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokullar Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Diğer Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Patent Destek Birimi Dış İlişkiler Ofisi Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı İdari Birimlerin Faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Faaliyetleri Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi Bilim Ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Biyomedikal Kalibrasyon Ve Araştırma Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi İletişim Araştırmaları Ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Karadeniz Ülkeleri Ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Merkezi Kooperatifçilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Temiz Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi Türkçe Öğrenim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Proje Bilgileri IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR SONUÇ iii

5 SUNUŞ Üniversitemiz, Cumhuriyetin ilk yıllarında aydın öğretmenler yetiştirmek üzere kurulan Orta Muallim Mektebi ve bunun devamı olan Gazi Eğitim Enstitüsü ile Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi bünyesinde yer alan akademik birimlerin 1982 yılında çıkarılan 2809 sayılı Kanunla bir araya getirilmeleri sonucunda kurulmuştur. Kuruluşunda 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü yer almıştır. Üniversitemiz, 25 yıllık süreçte önemli gelişmeler göstermiş ve Bugün Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke ve bağlı 6 yerleşkesinde, 14 Fakülte, 6 Enstitü, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 42 Araştırma Merkezi, kişilik öğretim kadrosu ile öğrenciye hizmet verilen dev bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Bununla birlikte Üniversitemiz Çorum, Kastamonu, Kırşehir ve Çankırı illerinde kurduğu pek çok fakülte ve yüksekokul sayesinde bu illerimize birer üniversite kazandırılmasını sağlamıştır. Üniversitemiz kuruluşundan bugüne kadar, bilgi çağında yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, temel faaliyet alanları ile ilgili ağ teknolojisini ve elektronik yayıncılıktaki gelişmeleri yakından izlemekte ve günün koşullarına uygun olarak kendini devamlı yenilemektedir. Gazi Üniversitesi nin sahip olduğu bu özgün ve dinamik yapı başta eğitim faaliyetleri ve sağlık hizmetleri olmak üzere, toplum hizmetine yönelik tüm çalışmalarında ve kurumsal ilişkilerinde önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Ulusal hizmet anlayışı çerçevesinde akademik hizmetlerini dünya standartlarında gerçekleştirerek, misyonu doğrultusunda ülkemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve bilgiye dayalı hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak amacındadır. Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri şeffaf, paylaşımcı, verimli, güvenilir olmak gibi temel değerlere dayanmaktadır. 1

6 Bilindiği üzere son yıllarda kamu idarelerinin daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması kamuda etkinliğin bir gereği olarak görülmeye başlanmıştır. Bu amaçla kamu yönetime getirilen Stratejik Yönetim anlayışının bir parçası olan faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ve belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanmaktadır yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlamış olduğumuz bu raporda, belirtilen ilkeler doğrultusunda Üniversitemizin 2007 yılındaki fiziki koşulları, geleceğe yönelik amaç ve hedefleri ile 2007 yılında yerine getirdiği faaliyetler belirtilmiştir Yılı Gazi Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu nu web sitemizde yayınlamış bulunmaktayız. Hedefimiz kurumsal performansımızı, üstlendiğimiz misyon ve sorumluluklara yakışır şekilde her geçen yıl daha üst seviyelere çıkarmaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Kadri YAMAÇ Rektör 2

7 GENEL BİLGİLER MİSYON Üniversitemiz Gazi nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilköğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. VİZYON Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır. 3

8 TARİHÇE Atatürkçü düşüncenin simgesi olan Gazi Üniversitesinin temelleri Ulu Önderimiz ve yakın arkadaşlarının ortaokullara öğretmen yetiştirmek için Orta Öğretmen Okulları kurulması fikriyle atılmıştır de kuruluş çalışmaları başlayan Orta Muallim Mektebi, 1926 yılında iki yıl öğretim süreli ve yalnız edebiyat şubesinden ibaret olarak Konya'da açılmıştır. Geçici bir yönetmelikle çalışmalarına başlayan Okul, kuruluşundan 7 ay sonra Ankara ya, değişimin ve gelişimin başkentine taşınmıştır. Milletin kimliğini oluşturacak gücü elinde tutan eğitim ordusunun en önemli kalesi olan Orta Muallim Mektebinin adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve Mimar Kemalettin tarafından yapılan binasında eğitim vermeye başlamıştır arasında Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik, Eğitim (Pedagoji), Fransızca, İngilizce, Almanca bölümleri kurulmuştur yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını alarak 1982 yılına dek hizmetini sürdürmüştür yılı ise yeni bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetle birlikte doğan bu köklü kuruluş, 1982 yılında çıkarılan 2809 Sayılı Kanunla üniversiteye dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sırasında Gazi Eğitim Enstitüsü, 1935 yılında kurulan Ankara Yüksek Teknik Öğretmen, Ankara Kız Yüksek Teknik Öğretmen, 1952 yılında kurulan Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi, 1973 yılında kurulan Ankara Mühendislik Mimarlık Akademisi ve bunların bağlı birimleri ile bir araya getirilmiştir. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artmıştır. Kuruluşu ile birlikte hızla büyüyen, ulusal düzeyde kendini kabul ettirerek uluslararası düzeyde ilişkiler geliştiren ve ilklere imza atarak yol alan Gazi Üniversitesi Çorum, Kastamonu ve Kırşehir illerinde değişik fakülteler kurup geliştirerek bu illerimize de birer üniversite kazandırmıştır. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 14 fakültesi, 4 yüksekokulu, 8 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi ve 6 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını sürdürmektedir. 4

9 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Gazi Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı KHK nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunla 1982 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin ve üniversite çalışanlarımızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlarını ilgilendiren diğer kanunlar çerçevesinde yetki, görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. GÖREVLERİ: Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, 5

10 sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. REKTÖR Prof. Dr. Kadri Yamaç GÖREVLERİ: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 6

11 Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak YETKİ VE SORUMLULUK Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı kamu mali yönetim kanununun 10. maddesi gereğince üst yönetici olarak idarenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaydedilmesinden ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur. 7

12 DEKAN GÖREVLERİ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak YETKİ VE SORUMLULUK: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.,32 ve 41. maddelerinde Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludurlar. 8

13 Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporları hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Yine Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin üçüncü bölüm 10. maddesinin 5 numaralı alt bendine göre, Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinde ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. Üniversitemiz tarafından fakültelerimizde görevlendirilen dekanlarımız: Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN - Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Turhan BAYKAL - Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Basri ATASOY - Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Murat ÖZDEN - Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Ethem ANAR - Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Tansel TÜRKDOĞAN - Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU - Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK - İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR - İletişim Fakültesi Prof. N. Sevil KİŞOĞLU - Mesleki Eğitim Fakültesi Prof. Dr. İbrahim GÜRER- Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Abdullah SÖNMEZ - Teknik Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayşe DURSUN - Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sanem ALKİBAY - Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi 9

14 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK Yüksekokul müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Bu bağlamda görevlendirilmiş olan yüksekokul müdürlerimiz: Prof.Dr. Erdal ZORBA- Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ - Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Zeynep GÖKCESU - Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Rabet GÖZİL - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.C.Suay KARAMAN - Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Ulvi ŞEKER - Atatürk Meslek Yüksek Okulu Yrd. Doç. Dr. Gülşen ERENLER ÇAKAR - Ankara Meslek Yüksek Okulu Yrd.Doç.Dr. C. Yiğit ÖZBEK - Gazi Meslek Yüksekokulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.,32 ve 41. maddelerinde Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporları hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Yine Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin üçüncü bölüm 10. maddesinin 5 numaralı alt bendine göre, Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinde ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. 10

15 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1. Eğitim Alanları ANFİ (Adet) SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB. BİRİMLER KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) Üzeri Üzeri Üzeri Üzeri Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak İktisadi ve İdari Bilm.Fak İletişim Fak. 9 1 Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Toplamı Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 3 1 Gazi M.Y.O İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. 2 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTİTÜLER Bilişim Enstitüsü 2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 1 Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü 1 TOPLAM

16 Adet Eğitim Alanları Üzeri Üzeri Üzeri Üzeri KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) KAPASİTE (Kişi) ANFİ (Adet) SINIF BİLG. LAB. DİĞER LAB. 12

17 1.2. Sosyal Alanlar BİRİMLER KANTİN- KAFETERYA YEMEKHANE TOPLANTI SALONU (ADET) KONFERANS SALONU(ADET) SPOR TESİSLERİ ADET M 2 ADET M 2 KAPASİTE Kapasite (Kişi) Kapasite (Kişi) AÇIK KAPALI (KİŞİ) Üzeri Üzeri ADET M 2 ADET M 2 İDARİ BİRİMLER Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak İktisadi ve İdari Bilm.Fak İletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulları Toplamı Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 1 Gazi M.Y.O İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTİTÜLER 4 Bilişim Enstitüsü 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 TOPLAM

18 1.3. Hizmet-Ambar-Arşiv-Atölye Alanları BİRİMLER AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANI SAYISI (ADET) ÇALIŞMA ODASI ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KİŞİ) SAYISI (ADET) 14 İDARİ PERSONEL HİZMET ALANI ÇALIŞMA ODASI ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KİŞİ) AMBAR ALANLARI İDARİ BİRİMLER Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak İktisadi ve İdari Bilm.Fak İletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Toplamı Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Enstitüler Toplamı Bilişim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM SAYISI (ADET) ALAN M 2 ARŞİV ALANLARI SAYISI (ADET) ALAN M 2 SAYISI (ADET) ATÖLYE ALAN M 2

19 1.4. Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları 1.5. Hastane Alanları Gazi Hastanesi Anaokulu Sayısı: 2 Adet Anaokulu Alanı: 800 m 2 Anaokulu Kapasitesi: 180 Kişi İlköğretim okulu Sayısı(MEB Yatan Hastalar İçin): 1 Adet İlköğretim okulu Alanı: 10 m2 lköğretim okulu Kapasitesi: 6 Kişi Birim Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane 605 Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane 457 Teknik Servis 140 Poliklinik Binası İdari, Hizmet, Tetkik Alanları Hastane Toplam Kapalı Alanı

20 Diş Hekimliği Fakültesi Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Ameliyathane 1 108,0 Klinik Laboratuar Radyoloji Alanı 1 100,80 Sterilizasyon Alanı 1 44,80 Mutfak Çamaşırhane 1 42,70 Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı Öğrenci Toplulukları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'ne Bağlı Topluluklar Tiyatro Kulübü Engelli Danışma Birimi Masa Tenisi Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu Türk Müziği Topluluğu G.Ü. Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Merkezi(GÜDAK) Toplum Gönüllüleri Kulübü İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Eşli Danslar Topluluğu Satranç Topluluğu Akademi Borsa Topluluğu Akademi Dış Ticaret Topluluğu Çalışma Ekon. Ve End. İliş. Araştırma Topluluğu (ÇEKAT) Ekonometri Araştırma Topluluğu (EKAT) İktisat Araştırma Topluluğu (EBAT) İşletme Araştırma Topluluğu (İAT) Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu (KAYAT) Kariyer Yönetimi (KAR-YÖN) Maliye Araştırma Topluluğu(MAT) Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu (UAT) Akademi Kültür ve Şiir Kulübü Atatürkçü Düşünce Topluluğu Türk Tarih Kulübü Türk Kültür Topluluğu Akademik Düşünceler Topluluğu 16

21 Münazara Topluluğu Akademi Doğa Sporları Kulübü Gazili Kartallar Gazili Fenerliler Gazili Aslanlar Satranç Topluluğu Akademi Rock Topluluğu Akademi Fotoğraf Kulübü Halk Müziği Topluluğu Modern Dans Topluluğu Tiyatro Akademi ECZACILIK FAKÜLTESİ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Tiyatro Topluluğu Müzik Kulübü Fotoğraf Sanatı Kulübü Resim Kulübü AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Topluluğu Spor Kulübü ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ Endüstriyel Teknoloji Araştırma Topluluğu İşletme Araştırma Topluluğu Bilgisayar Eğitim Araştırma Topluluğu Aile Bilimleri Araştırma Topluluğu Havacılık Kulübü Eşli Danslar Kulübü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Doğal Hayatı Koruma Topluluğu İstatistikçiler Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu Gazi Türk Halk Bilimi Topluluğu Bilim Kültür Merkezi (BİLİMER) Tarih Araştırmaları Topluluğu Edebiyat Araştırmaları Topluluğu Tiyatro Topluluğu Spor Faaliyetleri Topluluğu Matematikçiler Topluluğu Felsefe Topluluğu GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Halk Oyunları Topluluğu Bilimsel Düşünce ve Araştırma Topluluğu Atatürkçü Düşünce ve Türk Kültürü Topluluğu Edebiyat ve Kültür Topluluğu Halk Dansları Topluluğu Tiyatro Kulübü Topluluğu Felsefe Grubu Topluluğu Fotoğraf Sanatları Topluluğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu Sportif Faaliyetler Topluluğu Dil ve İletişim Topluluğu Türkçe Sevdalıları Topluluğu 17

22 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Halk Oyunları Kulübü Öğrenci Tiyatro Kulübü MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Felsefe Topluluğu GÜMMDAT Doğa Sporları Topluluğu Edebiyat Günleri Topluluğu Fotoğraf Topluluğu Havacılık Kolu Endüstri Topluluğu Resim Topluluğu Halk Dansları Topluluğu Klasik Gitar Topluluğu ESKİZ Şehir Planlama Öğrencileri Topluluğu TİYAGAMM Tiyatro Topluluğu Sanat Topluluğu Şiir Topluluğu Mimarlık Topluluğu Türk Sanat Musikisi Cemiyeti Biriç Kulübü Topluluğu Çevre Topluluğu Araştırma Teknolojisi ve İletişim Topluluğu Yapı Topluluğu Makina Topluluğu KHEMAGAMM Topluluğu Bilim ve Teknoloji Topluluğu Elektronik Topluluğu Modern Rock Topluluğu İletişim Topluluğu Bilimsel Düşünce Topluluğu Tarih Topluluğu Genç Mühendisler Birliği İnşaat Topluluğu Radyo Topluluğu Fun Club Klasik Dans Topluluğu İnternet Topluluğu Bilgisayar Topluluğu Atatürkçü Düşünce Topluluğu Satranç Topluluğu GAMA Öğrenci Topluluğu Edebiyat-Felsefe Topluluğu Bilim Kurgu ve Fantazi Topluluğu Tenis Topluluğu Uzak Doğu Savunma Sporları Topluluğu Üniversite Lisan-Kültür Topluluğu Kültürel Dayanışma Topluluğu TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Turkuaz Bilim Kulübü Havacılık Kolu GÜTEF Gençlik Topluluğu Manyetik Kulübü Makina Tasarım Topluluğu TIP FAKÜLTESİ Adli Tıp Kulübü Bilim ve Sanat Kulübü Bilimsel Araştırmalar Kulübü Genç Girişim Kulübü Halk Bilim Kulübü Havacılık Kulübü Klasik Danslar Kulübü Teknoloji Topluluğu Makine Teknoloji Topluluğu Gazi Robot Topluluğu Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu Müzik Kulübü Objektif Fotoğraf ve Video Kulübü Psikiyatri Kulübü Sanat ve Kültür Ortamı Sinema ve Edebiyat Kulübü Spor Kulübü Tiyatro Kulübü 18

23 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1.Gazi Üniversitesi Akademik Teşkilat Yapısı 19

24 2.2. Gazi Üniversitesi İdari Teşkilat Şeması 20

25 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TEKNOLOJİK KAYNAKLAR BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR YAZICI TARAYICI FOTOKOPİ FAKS PROJEKSİYON İDARİ BİRİMLER Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı FAKÜLTELER Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTİTÜLER Bilişim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaları Araştırma ve Öneleme Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

26 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Eğitim Araştırma TOPLAM Cinsi Amaçlı Amaçlı Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotoğraf makinesi 113 Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Mikroskoplar

27 4. İNSAN KAYNAKLARI 4.1. Akademik Personel Unvan ve İstihdam Şekline Göre Akademik Personel Sayıları UNVAN Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 3 3 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 2 2 Araştırma Görevlisi Uzman Üniversitemizde Çalışan Öğretim Elemanları Yüzde Dağılımı Unvanlarına Göre Akademik Personelin Yüzdesel Dağılımı 35% 5% 8% 4% 19% 21% 8% Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 23

28 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Doçent Türkmenistan Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Görevlisi Kırgızistan Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Unvanı Sayı Profesör 50 Doçent 59 Yardımcı Doçent 137 Toplam Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

29 4.1.4 Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen İstifa Diğer Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Çevirici Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Bu bölümde belirtilen tabloda, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre Üniversitemiz dışında görevlendirilen öğretim elemanı sayılarını gösterilmektedir. Kadro Unvanı 2547 sayılı Kanunun İlgili Maddeleri /a 40/b Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 3 10 Araştırma Görevlisi 5 74 Uzman 3 8 Toplam

30 Üniversitemizde Görevlendirilen Sayıları Kadro Unvanı 2547 sayılı Kanunun İlgili Maddeleri 40/a 40/b Profesör 86 Doçent 64 Yardımcı Doçent 55 2 Öğretim Görevlisi 15 Okutman 4 Toplam Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Eczacılık Fak. Yüzüncü Yıl Üniv. Profesör Diş Hek.Fak. Cumhuriyet Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Dumlupınar Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Kırıkkale Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Abant İzzet Baysal Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Muğla Üniv. Profesör İkt.İd.Bil.Fak. Hitit Üniv. Profesör İkt.İd.Bil.Fak. Giresun Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Ahi Evran Üniv. Profesör Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Ahi Evran Üniv. Profesör Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniv. Yrd. Doçent Tic.ve Tur.Eğt.Fak. Dicle Üniv. 26

31 Kişi Sayısı Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Yrd. Doçent Mühendislik- Mimarlık Fak. Ondokuz Mayıs Üniv. Yrd. Doçent Mesleki Eğitim Fak. Kocaeli Üniv Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Aşağıda ki grafikten de görülebileceği üzere akademik personelin en yoğun yaş grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan akademik personel, toplam akademik personelin %24,46 sını oluşturmaktadır. Bu yaş grubundan sonra en yoğun olan grup ise %21,56 ile yaş grubudur. Akademik personelin %20 si 51 yaş üzeri, %16,14 ü %, 14,48 i ve %3,35 i yaş gruplarında yer almaktadır. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş Grupları 27

32 Kişi Sayısı 4.2. İdari Personel Kadro Sınıfları ve Kadroların Doluluk Oranı İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İDARİ PERSONEL DAĞILIMI Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Kadro Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Dolu Boş 28

33 Yaş Grupları İdari Personelin Eğitim Durumu İdari personelin eğitim durumuna bakıldığında lise mezunlarının, eğitim seviyesine göre en yüksek grubu oluşturduğu görülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde 943 personel lise mezunudur. Lise seviyesinden sonra en yüksek çalışan ikinci grup 728 kişi ile lisans mezunlarıdır. İdari personelimizin eğitim durumuna göre yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmuştur. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Yüzdesel Dağılımı 27% 2% 11% İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans 36% Y.L. ve Dokt. 24% İdari personelimizin %79 u yaş grubundadır. Bununla birlikte idari personelin %31 i yaş grubunda yer alanlar oluşturmaktadır. İdari Personelin Yaş Durumuna Göre DAğılımı 51- Üzeri Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Kişi Sayısı 29

34 İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (Adam/Ay) Sözleşmeli Personel (4/B) Toplam

35 5. SUNULAN HİZMETLER 5.1. Eğitim Hizmetleri Lisans-Ön Lisans Öğrenci Sayıları YENİ KAYIT OKUYAN BİRİMLER Hazırlık 1.Sınıf 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim Fakülteler K E T K E T K E T K E T K E T K E T T Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Hukuk Fak İktisadi ve İdari Bilm.Fak İletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülteler Toplamı Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Atatürk M.Y.O Ankara M.Y.O Meslek Yüksekokulları Toplamı GENEL TOPLAM

36 Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin cinsiyetlerine fakülte ve yüksekokullar bazında dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur Fakülte Kız-Erkek Dağılımları Erkek Kadın 0 Diş Hekimliği Fak. Eczacılık Fak. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Fen Edebiyat Fak. Gazi Eğitim Fak. Hukuk Fak. İktisadi ve İdari Bilm.Fak. İletişim Fak. Mesleki Eğitim Fak. Fakülteler Mühendislik-Mimarlık Fak. Teknik Eğitim Fakültesi Fak. Tıp Fak. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi Y.O- M.Y.O Öğrenci Dağılımı Erkek Kadın 0 Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Y.O- M.Y.O Gazi M.Y.O. Atatürk M.Y.O. Ankara M.Y.O. 32

37 Mezun Öğrenci Sayıları BİRİMLER MEZUN 1.Öğretim 2.Öğretim TOPLAM Fakülteler K E T K E T Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Hukuk Fak İktisadi ve İdari Bilm.Fak İletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülteler Toplamı Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Atatürk M.Y.O Ankara M.Y.O Meslek Yüksekokulları Toplamı GENEL TOPLAM Eğitim- Öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullardan toplam öğrenci mezun olmuştur. Mezun öğrencilerimizden u fakültelerden ve geri kalan i de yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olmuştur. Ayrıca mezun öğrencilerimizin %53 ü bayan, %47 si erkektir. Mezun Öğrenci Kadın-Erkek Yüzdesel Dağılımı 47% 53% Kadın Erkek 33

38 Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun öğrencilerimizin fakülte ve yüksekokullar bazındaki dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Fakülte Mezun Öğrenci Sayısı Diş Hekimliği Fak. Fen Edebiyat Fak. Eczacılık Fak. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Gazi Eğitim Fak. Hukuk Fak. İktisadi ve İdari Bilm.Fak. İletişim Fak. Mesleki Eğitim Fak. Fakülteler Mühendislik-Mimarlık Fak. Teknik Eğitim Fakültesi Fak. Tıp Fak. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Y.O.- M.Y.O Mezun Öğrenciler Hemşirelik Yüksekokulu İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Gazi M.Y.O. 77 Atatürk M.Y.O. 399 Ankara M.Y.O. 272 Y.O-M.Y.O 34

39 Öğrenci Kontenjanları FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU EK KONTENJAN GRAFİK (İ.Ö) 30 5 KUAFÖRLÜK (İ.Ö) 30 4 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK (İ.Ö) 30 4 TEKSTİL (İ.Ö) 60 7 EL SANATLARI (İ.Ö) 30 3 MODA-KONFEKSİYON (İ.Ö) 0 0 ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö) 60 5 MAKİNE (İ.Ö) ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK (İ.Ö) İŞLETME (UZAKTAN EĞİTİM) ELEKTRİK (İ.Ö) 50 5 KİMYA (İ.Ö) ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (İ.Ö) OTOMOTİV (İ.Ö) ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG(UZAKTAN EĞİTİM) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞT. VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İ.Ö) 0 0 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 0 0 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

40 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EK KONTENJAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 0 0 SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İ.Ö) 0 0 KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL 30 3 MODA TASARIMI 0 0 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 82 0 ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 82 6 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 72 2 ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK 62 3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH (İ.Ö) 52 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE 52 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ (İ.Ö) 41 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö) 41 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 82 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 62 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK (İ.Ö)

41 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 62 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA (İ.Ö) 41 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 82 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 82 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 82 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI 41 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 31 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK (İ.Ö) 41 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK (İ.Ö) 52 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ 41 0 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK HALKBİLİMİ 31 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 41 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 31 1 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 82 3 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM- İŞ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö)

42 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 41 1 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 41 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 41 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 41 1 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 41 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 82 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö)

43 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ EK KONTENJAN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 0 0 GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ELEKTRİK (İ.Ö) 50 6 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (İ.Ö) MAKİNA-RESİM- KONSTRÜKSİYON (İ.Ö.) RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI (İ.Ö) GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU MATBACILIK (İ.Ö) MUHASEBE 50 3 MUHASEBE (İ.Ö) 50 6 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 0 0 RESİM 0 0 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 0 HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK 82 1 HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İ.İ.B.F.TAPU KADASTRO MESLEK Y.O. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İ.İ.B.F.TAPU KADASTRO MESLEK Y.O İKTİSAT

44 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EK KONTENJAN İŞLETME İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT (İ.Ö) 93 1 İŞLETME (İ.Ö) 93 0 KAMU YÖNETİMİ EKONOMETRİ 72 0 EKONOMETRİ (İ.Ö) 41 0 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İ.Ö) 41 0 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 93 0 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 0 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ (İ.Ö) 62 0 MALİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 62 2 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 52 0 İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0 0 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 62 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 52 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

45 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ EK KONTENJAN 41 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 82 0 MİMARLIK 62 0 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 52 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

46 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EK KONTENJAN 62 1 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 82 0 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 82 0 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) 52 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) 52 0 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 82 0 TIBBİ LABORATUVAR 30 3 RADYOLOJİ 30 5 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRE 30 2 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 52 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 31 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 52 7 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ 31 1 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 31 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ 31 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 41 2 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRET. (İ.Ö)

47 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 52 4 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRET. (İ.Ö) 41 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 82 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 52 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 31 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 41 1 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 31 1 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 31 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ MAKİNA RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ(İ.Ö) OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL ÖĞRETMENLİĞİ 62 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MODEL ÖĞRETMENLİĞİ 0 0 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ 52 2 TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

48 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ EK KONTENJAN 72 0 TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

49 Yabancı Uyruklu Öğrenciler YENİ KAYIT OKUYAN BİRİMLER Hazırlık 1.Sınıf 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim T Fakülteler T K E T K E T K E T K E T K E T K E Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi FAKÜLTELER TOPLAM Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokullar Toplam Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O İ.İ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Meslek Yüksekokullar Toplam GENEL TOPLAM

50 Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları BİRİMLER DGS Sonucu fakülteye kayıt yaptıran İntibakı Bitirip Sisteme Kayıtlı Olan Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 31 Fen-Edebiyat Fakültesi 5 2 Gazi Eğitim Fakültesi 8 8 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 İletişim Fakültesi 9 Mesleki Eğitim Fakültesi 63 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 28 6 Teknik Eğitim Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 38 Hemşirelik Yüksekokulu 3 TOPLAM Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Sayı Gazi Eğitim Fak. 3 Gelen Not Ortalaması 3,20 3,35 3,15 Sayı 9 Giden Not Ortalaması 3,20-3,15-3,10-3,40-3,20-3,15-3,35-3,45-3,50 Teknik Eğitim fak. 1 3,05 Müh.- Mim. Fak. 2 3,05-3,47 Diş Hekimliği Fak. 1 3,24 Fen Edebiyat Fak. 1 3,59 Mesleki Eğitim Fak. 2 2,48-3,03 İ.İ.B.FAK. 1 3,20 Tıp Fak. 1 3,10 Beden Eğitimi Spor Y.O. 3 3,24-3,21-2,92 Hemşirelik Y.O. 1 3,50 Gazi M.Y.O. 1 3,64 GENEL TOPLAM

51 Kendi İsteği İle Öğr.Üc.ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık Azami Süre Yük.Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Ayrılan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı GAZİ EĞİTİM FAK TEKNİK EĞİTİM FAK MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 3 3 FEN EDEBİYAT FAK ENDÜSTRİYEL SAN.EĞT.FAK TİCARET VE TURİZM EĞT.FAK TIP FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAK. 1 1 HUKUK FAK ECZACILIK FAK. 4 4 İLETİŞİM FAK MESLEKİ EĞİTİM FAK İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK BEDEN EĞT.S.Y.O HEMŞİRELİK Y.O SAĞLIK H.M.Y.O ANKARA M.Y.O ATATÜRK M.Y.O GAZİ M.Y.O TAPU KAD.M.Y.O BEYPAZARI TEK.BİL.M.Y.O. 5 5 GENEL TOPLAM

52 Uyarma Kınama Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Bir Veya İki İki Yarıyıl Uzaklaştırma Çıkarma Toplam 5/a 5/b 5/c 5/d 5/e Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Gazi Eğitim Fak Teknik Eğitim Fak Mühendislik Mimarlık Fak. 1 1 Fen Edebiyat Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. 4 4 Hukuk Fak. 1 1 İletişim Fak. 1 1 Mesleki Eğitim Fak İktisadi ve İdari Bilimler Fak Beden Eğitimi ve Spor Y.O Atatürk M.Y.O Gazi M.Y.O Ankara M.Y.O. 2 2 TOPLAM

53 Öğrenci Başarı Ortalamaları EĞİTİM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETİM Başarı Ortalamaları (%) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği 92 Ankara M.Y.O. El Sanatları 96 Ankara M.Y.O. Kuaförlük 91 Ankara M.Y.O. Tekstil 84 Ankara M.Y.O. Cocuk Gelişimi 90 Ankara M.Y.O. Cilt Bakımı ve Güzellik 95 Ankara M.Y.O. Grafik 86 Atatürk M.Y.O. Kimya 80 Atatürk M.Y.O. Endüstriyel Kalıpçılık 61 Atatürk M.Y.O. Elektrik 73 Atatürk M.Y.O. Endüstriyel Elektronik 86 Atatürk M.Y.O. Makine 76 Atatürk M.Y.O. Otomotiv 61 Atatürk M.Y.O. İşletme (Uz.Eğt.) 63 Atatürk M.Y.O. Bilgisayar Teknolojileri (Uz.Eğt.) 66 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük 63 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük (İ.Ö.) 69 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. 72 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.(İ.Ö.) 86 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Yöneticiliği 76 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Yöneticiliği(İ.Ö.) 83 Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 57 Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Tekstil / Moda Tasarımı 82 Eczacılık Fak. Eczacılık 79 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Aile Bil.ve Tük.Eğt. 78 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. End.Tek.Eğt. 78 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. İşletme Eğitimi 81 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğit. 83 Fen-Edebiyat Biyoloji (İ.Ö) 80 Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 78 Fen-Edebiyat Fak. Çağ.Türk Lehçeleri ve Ede. 76 Fen-Edebiyat Fak. Felsefe 79 Fen-Edebiyat Fak. Fizik 57 Fen-Edebiyat Fak. Fizik (İ.Ö) 62 Fen-Edebiyat Fak. İstatistik 65 Fen-Edebiyat Fak. İstatistik (İ.Ö) 67 49

54 EĞİTİM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETİM Başarı Ortalamaları (%) Fen-Edebiyat Fak. Kimya 74 Fen-Edebiyat Fak. Kimya (İ.Ö) 70 Fen-Edebiyat Fak. Matematik 66 Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İ.Ö) 65 Fen-Edebiyat Fak. Rus Dili ve Edebiyatı 68 Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi 83 Fen-Edebiyat Fak. Tarih 86 Fen-Edebiyat Fak. Tarih (İ.Ö) 86 Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı 85 Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) 88 Fen-Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi 81 Gazi Eğitim Fak. Almanca Öğrt. 90 Gazi Eğitim Fak. Arapça Öğrt. 91 Gazi Eğitim Fak. Bilg.ve Öğrenim Tekn.Öğrt. 91 Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Öğrt. 88 Gazi Eğitim Fak. Coğrafya Öğrt. 86 Gazi Eğitim Fak. Felsefe Grubu Öğrt. 86 Gazi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğrt. (İ.Ö) 89 Gazi Eğitim Fak. Fizik Öğrt. 72 Gazi Eğitim Fak. Fransızca Öğrt. 87 Gazi Eğitim Fak. Görme Engelliler Öğrt. 82 Gazi Eğitim Fak. İlköğ.Matematik Öğr. 85 Gazi Eğitim Fak. İlköğ.Matematik Öğr. (İ.Ö) 89 Gazi Eğitim Fak. İngilizce Öğrt. 95 Gazi Eğitim Fak. İngilizce Öğrt. (İ.Ö) 94 Gazi Eğitim Fak. Kimya Öğrt. 76 Gazi Eğitim Fak. Matematik Öğrt. 79 Gazi Eğitim Fak. Okul Öncesi Öğrt. 94 Gazi Eğitim Fak. Müzik Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Resim-İş Öğrt. 94 Gazi Eğitim Fak. Resim-İş Öğrt. (İ.Ö) 93 Gazi Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. (İ.Ö) 94 Gazi Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğrt. 93 Gazi Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğrt. (İ.Ö) 93 Gazi Eğitim Fak. Rehberlik vepsiko. Danış. 94 Gazi Eğitim Fak. Tarih Öğrt. 87 Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt

55 EĞİTİM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETİM Başarı Ortalamaları (%) Gazi Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. 90 Gazi Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. (İ.Ö) 90 Gazi Eğitim Fak. Zihin Engelliler Öğrt. 79 Gazi M.Y.O. Elektrik 57 Gazi M.Y.O. Endüstriyel Elektronik 66 Gazi M.Y.O. Matbaacılık 70 Gazi M.Y.O. Muhasebe 67 Gazi M.Y.O. Muhasebe (İ.Ö.) 57 Gazi M.Y.O. Radyo Televizyon Yayıncılığı 76 Gazi M.Y.O. Makine res.kons. 57 Hemşirelik Y.O. Hemşirelik 85 Hukuk Fak. Hukuk 81 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalış.Eko.ve Endüstri İliş. 76 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ekonometri 75 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ekonometri(İ.Ö.) 71 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat 74 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat (İ.Ö.) 68 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme 78 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme (İ.Ö.) 76 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi 79 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 78 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye 74 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler 79 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler(İ.Ö.) 82 İletişim Fak. Gazetecilik 79 İletişim Fak. Halkla İlişikler ve Tanıtım 82 İletişim Fak. Radyo,TV ve Sinema 77 Mesleki Eğitim Fak. Aile Eko.ve Beslenme Öğrt. 89 Mesleki Eğitim Fak. Çocuk Gel.ve Eğitimi Öğr. 96 Mesleki Eğitim Fak. Dekoratif Sanatlar Öğr. 92 Mesleki Eğitim Fak. Ev Yönetimi Öğr. 71 Mesleki Eğitim Fak. Gelen.Türk El Sanatları Öğrt. 80 Mesleki Eğitim Fak. Giyim Endüstrisi Öğr. 91 Mesleki Eğitim Fak. Grafik Öğrt. 87 Mesleki Eğitim Fak. Kuaförlük ve Güz.Bil.Öğrt. 88 Mesleki Eğitim Fak. Mesleki Resim Öğr. 80 Mesleki Eğitim Fak. Moda Tasarımı Öğr. 88 Mesleki Eğitim Fak. Nakış Öğrt. 89 Mesleki Eğitim Fak. Seramik Öğrt

56 EĞİTİM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETİM Başarı Ortalamaları (%) Mesleki Eğitim Fak. Tekstil Doku.ve Örgü Öğr. 84 Mesleki Eğitim Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği 95 Mühendislik-Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Müh. 81 Mühendislik-Mimarlık Fak. Endüstri Müh. 86 Mühendislik-Mimarlık Fak. Endüstri Müh.(İ.Ö.) 82 Mühendislik-Mimarlık Fak. İnşaat Müh. 74 Mühendislik-Mimarlık Fak. Kimya Müh. 78 Mühendislik-Mimarlık Fak. Kimya Müh.(İ.Ö.) 73 Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Müh. 71 Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Müh.(İ.Ö.) 74 Mühendislik-Mimarlık Fak. Mimarlık 80 Mühendislik-Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama 73 Mühendislik-Mimarlık Fak. Bilgisayar Müh. 84 Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Radyoloji 75 Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Döküm. ve Sekreterlik 84 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Çevre 74 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Laboratuvar 91 Tapu Kadastro Meslek Y.O Tapu Kadastro Meslek Y.O 66 Teknik Eğitim Fak. Bil. Sistemleri Öğrt. 87 Teknik Eğitim Fak. Bil.Sistemleri Öğrt.(İ.Ö.) 80 Teknik Eğitim Fak. Döküm Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Döküm Öğrt.(İ.Ö.) 69 Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğrt 66 Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğrt (İ.Ö.) 61 Teknik Eğitim Fak. Elektronik Öğr. 78 Teknik Eğitim Fak. Elektronik Öğr.(İ.Ö.) 66 Teknik Eğitim Fak. Kalıpçılık Öğrt. 82 Teknik Eğitim Fak. Kalıpçılık Öğrt.(İ.Ö.) 79 Teknik Eğitim Fak. Mak. Resmi ve Kons.Öğrt. 69 Teknik Eğitim Fak. Mak. Res.ve Kons.Öğrt.(İ.Ö.) 66 Teknik Eğitim Fak. Matbaa Öğrt. 71 Teknik Eğitim Fak. Matbaa Öğrt.(İ.Ö.) 68 Teknik Eğitim Fak. Metal Öğrt. 67 Teknik Eğitim Fak. Metal Öğrt.(İ.Ö.) 60 Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dek. Öğrt. 71 Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dek. Öğrt.(İ.Ö.) 65 Teknik Eğitim Fak. Otomotiv Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Otomotiv Öğrt.(İ.Ö.) 68 Teknik Eğitim Fak. Talaşlı Üretim Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Talaşlı Üretim Öğrt.(İ.Ö.) 77 Teknik Eğitim Fak. Tesisat Öğrt. 51 Teknik Eğitim Fak. Tesisat Öğrt. (İ.Ö.) 61 Teknik Eğitim Fak. Yapı Öğrt. 55 Teknik Eğitim Fak. Yapı Öğrt.(İ.Ö.) 58 Tıp Fak. Tıp 100 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Büro Yönetimi Öğrt. 85 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Konaklama İşletmeciliği Öğrt. 87 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Muhasebe ve Finansman Öğrt. 83 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Seyahat İşl. ve Turizm Reh.Öğrt. 72 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Muhasebe ve Finansman Öğrt. (İ.Ö.) 72 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Pazarlama 81 52

57 Öğrenci Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayıları Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alan 6 enstitüden Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü haricinde beş tanesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmektedir. Söz konusu beş enstitüde Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin %57,70 i tezli yüksek lisans, %14,49 u tezsiz yüksek lisans ve %27,80 i doktora programlarına kayıtlıdır. Öğrencilerin Programlara Göre Yüzdesel Dağılımı 28% 58% 14% Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin enstitü bazında dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Öğrenci sayıları alt başlıklarda ayrıca gösterilmiştir. Enstitü Bazında Öğrenci Dağılımı Eğ. Bil. Ens. Bil. Ens. Sağ. Bil. Ens. Fen Bil. Ens. Enstitü Sos. Bil. Ens. Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora 53

58 Eğitim Bilimleri Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Genel Doktora Tezli Tezsiz Toplam EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Eğitim Programları ve Öğretimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi-Tezsiz Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimin Sosyal Tarihi ve Temelleri Eğitim Teknolojileri GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Resim-İş Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI Fen Bilgisi Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM 156 DALI Biyoloji Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Coğrafya Öğretmenliği Felsefe Grubu Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Almanca Öğretmenliği Arap Dili Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Türkçe Öğretmenliği ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Gelişimi Görme Engelliler Eğitimi ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Çocuk Gelişimi Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi AİLE EKONOMİSİ ve BESLENME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

59 PROGRAM Yüksek Lisans Genel Doktora Toplam Tezli Tezsiz İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İşletme Eğitimi Bankacılık Eğitimi GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI EĞİTİMİ Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Büro Yönetimi Eğitimi DIŞ TİCARET EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Dış Ticaret Eğitimi 9 9 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Turizm İşletmeciliği Eğitimi UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Grafik Eğitimi Seramik Eğitimi Mesleki Resim Eğitimi EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Geleneksel Türk El Sanatları Dekoratif Ürünler Eğitimi Nakış Eğitimi Dokuma -Örgü Eğitimi Dekoratif Ürünler- Sanatta Yeterlilik 2 2 Nakış Eğitimi- Sanatta Yeterlilik 2 2 Dokuma Eğitimi ve Örgü Eğitimi-Sanatta Yeterlilik 3 3 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi AİLE VE TÜKETİCİ EĞİTİMİ Aile ve Tüketici Eğitimi ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK Biyoloji Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Felsefe Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 GENEL TOPLAM

60 Sağlık Bilimleri Enstitüsü PROGRAM Yüksek Genel Doktora Lisans Toplam Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı 5 5 Periodontoloji Anabilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı Ortodonti Anabilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Oral Patoloji Bilim Dalı 3 3 Farmakoloji (Ecz.) Anabilim Dalı Biyokimya (Ecz.) Anabilim Dalı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Programı 1 1 Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Besin Analizleri Bilim Dalı 7 7 Analitik Kimya Anabilim Dalı Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4 4 Fitoterapi Programı Farmakognozi Anabilim Dalı Farmakoloji (Tıp) Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Anabilim Dalı 2 2 Halk Sağlığı Anabilim Dalı Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Programı 5 5 Fizyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı 1 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Biyofizik Anabilim Dalı K.B.B. Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Programı Nörobilim Programı 2 2 Histoloji Embriyoloji Anabilim Dal Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Sporda Psiko Sosyal Alanlar 8 8 Spor Yönetimi Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anabilim Dalı 9 9 Acil Yardım ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 4 4 Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi Anabilim Dalı 5 5 Hemşirelik Programı GENEL TOPLAM

61 Fen Bilimleri Enstitüsü ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Doktora Genel Toplam Biyoloji Fizik İstatistik Kimya Matematik Elektrik- Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makina Mühendisliği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Mobilya Dekorasyon Eğitimi Makina Eğitimi Metal Eğitimi Yapı Eğitimi Endüstriyel Teknoloji Eğtimi Elektrik Eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Kazaların Çevr. Tek. Arş Trafik Planlaması ve Uygulanması Çevre Bilimleri İleri Teknolojiler Toplam Bilişim Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam Tezli Tezsiz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bilgisayar Eğitimi Sağlık Bilişmi Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilişimi TOPLAM

62 Sosyal Bilimler Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Doktora Toplam Tezli Tezsiz Anayasa Hukuku Arkeoloji Avrupa Birliği Hukuku Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Çağdaş Türk Lehçeleri Çalışma Ekonomisi Devletler Özel Hukuku Din Sosyolojisi 3 3 Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Ekonometri Ekonometri (Tezsiz) 6 6 Eski Türk Edebiyatı Eskiçağ Tarihi Felsefe Finansman Gazetecilik Hadis 3 3 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hastane İşletmeciliği İdare Hukuku İktisat İktisat Politikası İktisat Teorisi İnsan Kaynakları Yönetimi İslam Felsefesi Tarihi 8 8 İslam Hukuku 7 7 İslam Tarihi 7 7 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İşletme İşletme (Tezsiz) Kamu Hukuku Kamu Yönetimi Kelam 1 1 Kentleşme ve Çevre Sorunları

63 Yüksek Lisans PROGRAM Doktora Toplam Tezli Tezsiz Kooperatifçilik 1 1 Maliye Medeni hukuk Medeni Usül İcra İflas Hukuku Muhasebe Muhasebe-Finansman Muhasebe-Finansman (Tezsiz) Ortaçağ Tarihi Özel Hukuku Radyo-Televizyon ve Sinema Resim Anasanat Dalı Rus Dili ve Edebiyatı 7 7 Sağlık Kurumları Yönetimi 6 6 Sanat Tarihi Siyasetve Sosyal Bilimler Sosyoloji 2 2 Tefsir Ticaret Hukuku Türk Dili Türk Halk Bilimi Türk Halk Edebiyatı Türkiye AB İlişkileri (tezli) 3 3 Türkiye AB ilişkileri (tezsiz) 1 1 Türkiye cumhuriyeti tarihi Uluslararası İktisat Uluslararası İlişkiler Üretim Yönetimi ve Pazarlama Vergi Hukuku Yakınçağ Tarihi Yeni Türk Edebiyatı Yeniçağ Tarihi Yönetim Bilimleri Yönetim Organizasyon Toplam

64 5.2. Sağlık Hizmetleri Mediko Sosyal Poliklinik 2007 yılında Mediko Sosyal Polikliniğine hasta başvurmuş olup, tetkik yapılmıştır Diş Hekimliği Fakültesi HASTA SAYISI TETKİK SAYISI Klinik Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri TOPLAM Gazi Hastanesi Genel Sağılık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKİK SAYISI Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı TOPLAM

65 Yılı Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı SERVİSLER POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI ACİL SERVİS DERMATOLOJİ ABD FİZİK TED.VE REHAB.ABD GENEL CERRAHİ ABD GÖZ HASTALIKLARI ABD GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD GÖĞÜS CERRAHİSİ KALP-DAMAR.CER. ABD KADIN HST.VE DOĞUM ABD KARDİYOLOJİ ABD KULAK-BURUN-BOĞAZ ABD NÖROLOJİ ABD NÖROŞİRÜRJİ ABD ORTOPEDİ VE TRAV.ABD PLASTİK VE REK.CER.ABD PSİKYATRİ ABD ÇOCUK SAĞ.VE HST.ABD ÇOCUK RUH SAĞ.VE HST ÇOCUK CERRAHİ ABD ÜROLOJİ ABD İÇ HASTALIKLARI ABD KL.BK.VE ENFEKSİYON ABD HEMODİYALİZ DİŞ POLİKLİNİK RADYASYON ONK.ABD CHECK-UP MERKEZİ ANES.VE REANİMASYON BÖBREK TRANSPLANT ADLİ TIP AİLE PLANLAMA MERK ÖZEL SERVİS PERSONEL HEKİMLİĞİ DİYET POLİKLİNİĞİ 62 0 KEMİK İLİĞİ SİGARA BIRAKTIRMA ÜNT. 8 0 GAZİ MEDİKO TOPLAM

66 Yılı Klinik Faaliyetleri Ve Oranları BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI TOP. YAT. GÜN SAYISI YATAK SAYISI ORT. KALIŞ GÜN SAYISI YATAK DOLULUK ORANI GENEL CERRAHİ ,6 96,96 ORTOPEDİ ,8 88,59 İÇ HASTALIKLARI ,7 88,69 GÖĞÜS HASTALIKLARI ,0 71,77 ÜROLOJİ ,0 87,64 DERMATOLOJİ ,3 72,17 KVC ,2 70,56 ÇOCUK SAĞLIĞI ,7 71,45 ACİL TIP SERVİSİ ,0 60,44 ÇOCUK CERRAHİSİ ,0 67,68 GÖZ HASTALIKLARI ,8 84,86 PLASTİK CERRAHİ ,7 61,27 KBB ,1 78,18 F.T.R. ANABİLİM ,7 72,25 NÖROLOJİ ,0 98,45 PSİKİYATRİ ,3 66,34 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ,9 70,77 KADIN DOĞUM ,8 86,24 ÖZEL SERVİS ,0 64,66 GENEL CER. YOĞUN BAKIM ,6 100,00 TRANSPLANTASYON ,0 84,56 KEMİK İLİĞİ NAKİ ,6 78,68 ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ,5 62,78 KARDİYOLOJİ ,6 75,32 BEYİN CER. YOĞUN BAKIM ,1 72,78 GÖĞÜS CERRAHİSİ ,3 100,00 İÇ HAST. YOĞUN BAKIM ,1 67,08 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ,9 95,08 NÜKLEER TIP ,5 22,19 TOPLAM ,2 79,46 62

67 Hasta Sayısı Cerrahi Müdahale Sayıları YATAN HASTA AYAKTAN MÜDAHALE RESMİ ÜCRETLİ RESMİ ÜCRETLİ A Y L A R A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler Aylar İtibariyle Cerrahi Müdahale Sayıları OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YATAN HASTA Aylar AYAKTAN MÜDAHALE 63

68 5.3. Diğer Hizmetler Eğitim Hizmetleri Üniversitemiz mensupları arasında etkileşimi arttırmak, kurum kültürü oluşturmak ve mensuplarımızın eksikliklerini gidermek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu amaçla 16 Ocak 2007 tarihinde yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Genel Sekreterliğe bağlı olarak Eğitim ve İstatistik birimi oluşturulmuştur. Hizmet içi eğitimler haricinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen BELTEK projesi kapsamında, yıllarını kapsayan 22 dönem üçer aylık kurslarda ve 35 dönem hızlandırılmış iki aylık kurslarda toplam kursiyere eğitim hizmeti verilmiştir. KOBİ ler ile işbirliği içinde çeşitli faaliyetler yürüten birimler aracılığıyla, kitlesel yaygın eğitim amaçlı hizmetler, örneğin sertifikalı kurslar, yetişkin eğitimi, meslek içi eğitim ve uyum, pedagojik formasyon eğitimi vb. gibi 54 eğitim hizmeti verilmiştir Danışmanlık Hizmetleri Öğrenci Danışma Merkezi Öğrencilerimize rehberlik etmek, onların motivasyonlarını artırmak amacıyla, Türkiye de bir üniversitede ilk kez kurulmuş olup, öğrencilerimizin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel konularda her türlü sorun ve sıkıntısına yardımcı olmaktadır Gençlik Danışma Birimi Üniversitemiz gençlerinin psiko-sosyal gelişim, madde bağımlılığı, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi ve hizmet gereksinimlerine cevap vermeye yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. 64

69 Özürlü Öğrenci Danışma Birimi Özürlü öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirmek üzere kurulmuştur. Bu merkezler ile danışmanlık hizmeti vermektedir Patent Destek Birimi Gazi Üniversitesi Patent Destek Birimi, Üniversitemiz ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) nin ortak çalışması sonucunda 07 Mayıs 2007 tarihinde protokol imzalanması ile kuruluş süreci başlatılmış olup, ülkemizde bu alanda işleyiş modeli olarak bir ilk olmaktadır. Patent Destek Birimi, sınaî mülkiyet hakları ve korunması konularında Üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin bilgilendirilmesi, bu haklarla korunan teknolojinin akışının sağlanmasına destek olunması, üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin sınaî mülkiyet hakları kapsamında yenilikçi faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalışmalarını teşvik etmesi ve alınan patent sayısının artırılmasına katkı sağlanması amacıyla kurulmuş bir birimdir. Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulan Patent Destek Birimi, tamamen özgün ve bugüne kadar üniversitelerde uygulanmayan bir model çerçevesinde işleyişine başlamıştır. Bu model, patent konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra, patent başvurusu ve süreçlerinin takibi, patent işlemleri için TÜBİTAK tan maddi destek sağlanması, başvuru yapılmak istenilen ürüne ilişkin mevcut veri tabanlarından gerekli incelemenin yapılması gibi öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize hem somut destek hem de zaman ve emek yönünden kolaylık sağlayacak yöntemleri içermektedir. Ayrıca, Patent Destek Birimi, üniversite yönetiminin oluşturduğu temel politikalar çerçevesinde, yeni ve özgün stratejik açılımlar geliştirmekten de sorumludur. Dolayısıyla, diğer işlevlerinin yanı sıra patent hakları ve endüstriyel tasarımlar konusunda Üniversitemizin yenilikçi açılımlar yaratmasına da katkı sağlaması öngörülmektedir. 65

70 Dış İlişkiler Ofisi Gazi Üniversitesi bünyesinde 3 Şubat 2003 tarihinde sayılı madde ile kurulan Dış İlişkiler Ofisi, üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde uluslar arası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir. Dış İlişkiler Ofisi; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının üniversitede tanıtımını yapmak, bu programlarla ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmak ve idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek hizmeti vermektedir. Bu programlar, Erasmus Leonardo Da Vinci Commenius Grundtvig Gençlik Çerçeve Programları Aynı zamanda Avrupa Birliği Dışı Ülkeler Protokolleri ile de ilgilenmektedir Teknoloji Transfer Ofisi Projesi Gazi Üniversitesi, buluşçuların karşılaştığı bazı zorlukları bir miktar azaltarak patent alınmasından sonra buluşçulara destek sağlamak amacıyla patent lisanslama ve ticarileştirilmesine olanak sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisi kurulması çalışmalarına yönelmiştir. Bu bağlamda, Birim kurulduktan kısa bir süre sonra Türk Patent Enstitüsü ile birlikte Avrupa Patent Ofisi pilot projesi kapsamında Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması ve İşletilmesi konusuna ilişkin pilot uygulama için Haziran 2007 de başvuru yapılmıştır. 66

71 Üniversitemiz bu pilot uygulamaya, Avrupa daki 33 ülkede bulunan 7 üniversite ile birlikte seçilmiştir. Avrupa Patent Ofisi bu konuda yaptığı çalışmada, özellikle AR-GE faaliyetlerinde daha fazla kamu kaynağını kullanan ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştır. 27 Kasım 2007 tarihinde, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarından oluşan heyet beraberinde Avrupa Patent Ofisi (EPO) yetkilileri üniversitemizi ziyaret etmişlerdir. EPO heyetine Gazi Üniversitesi nin yapısı, faaliyetleri, stratejik planı ve ülkemiz üniversitelerindeki patent mevzuatları ile uygulamalarını içeren bir sunum gerçekleştirilmiş olup, Avrupa Patent Ofisi yetkilisi tarafından teknoloji ve transfer ofisi projesinin gerekçelerini içeren bir sunum yapılmıştır. Ardından heyetler arasında proje içeriğine ilişkin ayrıntılar üzerinde görüşmeler yapılarak projeye son şekli verilmiştir. Türk Patent Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi tarafından yürütülecek projenin 5 yıl sürmesi ve bu 5 yılın sonunda kurulan yeni yapının kendi kendini finanse eden bir hale gelmesi hedeflenmektedir Hukuk Müşavirliği Müşavirliğimiz faaliyetlerini 1 Hukuk Müşaviri, 7 avukat ve 7 idari personel ile Rektörlük Binası nın zemin katında sürdürmektedir. Rektörlük tüzel kişiliğine karşı personel, öğrenciler, diğer kurum - kuruluş ve kişiler tarafından açılan her türlü davalar Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğince takip edilmektedir. Bunun yanı sıra Rektörlük tüzel kişiliği adına çeşitli davalar açılmakta ve icra takipleri yapılmaktadır. Rektörlük birimlerinden ve Fakültelerden sorulan hukuki konular hakkındaki görüşler sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, Rektörlük Makamına, Rektörlük birimlerine, Fakültelere yardımcı olunmakta ve bu konuda sözlü ve yazılı görüş verilmektedir. Diğer taraftan Mahkemelerce istenilen bilirkişiler; Müşavirliğimiz vasıtasıyla Fakültelerden temin edilip, mahkemelerine bildirilmektedir. 67

72 Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Biriminin başlıca görevleri: Rektörlüğümüze bağlı tüm birimlere, Kurtarma ve Deprem Simülasyon konulu tatbiki ve teorik eğitim, Yangın Tatbikatı, Yangın Eğitimi, Doğal Afetler ve Deprem (Anaokulu ve Etüt Çocuklarına Yönelik), Sivil Savunmanın Önemi konulu eğitimlerin verilmesi Rektörlüğümüze bağlı tüm birimlerin yangın söndürme cihazlarının tespiti ve kontrolleri Tüm birimlerin Sivil Savunma Planlarının hazırlanması Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hizmetler ve Spor Hizmetleri Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemeği aynı mutfaklarda hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda, mevsime göre gerekli kalori ihtiyacı hesaplanarak verilmektedir. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 9 mutfak ve 49 yemekhanede hizmet verilmekte ve bu yemekhanelerde günde ortalama kişiye 4 kap öğle yemeği verilmektedir. Bununla birlikte Üniversitemiz birimlerinde bulunan 33 adet kantin ve kafeterya faaliyet göstermektedirler. Üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde yer alan Mavi Ev sosyal tesislerinde 4 langırt 4 satranç masası ve 5 bilardo masası ile internet erişimi sağlayan 24 bilgisayar ile öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendirebilmektedir. Mavi Ev pazar günleri hariç haftanın her günü saatleri arasında öğrencilerimizin bireysel ve grup gereksinimlerini giderecek şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Gölbaşı yerleşkesinde bulunan sosyal tesisler, Sekizgen Restaurant ve Kırevi tesisleri personelimize hizmet vermektedir. 68

73 Üniversitemiz bünyesinde bulunan resim-heykel müzesi, sergi, konser, tiyatro salonlarında mensuplarımız tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası zemin katında faaliyet gösteren müze, hafta içi hergün ile saatleri arasında ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açıktır. Üniversitemizde eğitim amaçlı ve sporla ilgilenen mensuplarımız için Kapalı Spor Salonları, Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Sahaları, Açık Hava Basketbol Sahaları, Aletli ve Ritmik Jimnastik Salonu, Güreş Salonu ve Açıkhava Atletizm Sahaları mevcuttur. Üniversitemizde Jimnastik, Voleybol, Basketbol, Badminton, Kros, Atletizm, Halter, Judo, Hentbol, Güreş, Kayak Taekwando, Masa Tenisi, Bilek Güreşi, Eskrim, Bayan ve Erkek Futbol, Okçuluk, Tenis, Plaj Hentbolu ve Yüzme dallarında çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi alanlarda Üniversitemiz genelinde turnuvalar düzenlenmektedir Kütüphane Hizmeti Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Rektörlük kampusu içindeki metre karelik yeni binasında Türkiye nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olarak hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nin kullanım alanları aşağıdaki gibidir: Görsel-İşitsel Bölümü, Fuaye, Konferans Salonu, Görme Engelliler Bölümü ile kitap deposu ve teknik ofisin bulunduğu bodrum katı; 2000 m 2 Yönetim ofisleri ödünç verme bankosu, bilgisayar tarama, referans ve rezerve bölümlerinin bulunduğu zemin kat; 2000 m 2 Süreli Yayınlar Bölümü ile dergi salonun bulunduğu 1. kat; 2000 m 2 Kitap Salonları olan 2. ve 3. katlar; 2000 er m 2 4. kat 1000 m 2 dir. 69

74 Kütüphane binasında: o Yaklaşık 1500 kişilik oturma kapasitesi o Yaklaşık 200 bilgisayar kullanım kapasitesi o Kablolu - Kablosuz internet sistemi o Görmeyenler için kütüphane bölümü o Müzik dinlenilebilen, film izlenilebilen, VCD, DVD v.b. materyallerden oluşan görsel- işitsel ( multi - medya ) bölümü o 143 oturma kapasiteli konferans salonu o Rahat ve güzel bir ortamda dergi okuma salonu o Çok kullanılan ders kitaplarından oluşan Rezerve Bölümü o Başvuru kaynaklarından oluşan ayrı bir Danışma Bölümü o On-line veri tabanlarına erişim ve taramalar için özel e-kütüphane Bölümü o Sanat Kitapları ve kıymetli eserlerden oluşan Kapalı (CLOSED) Bölümü o Öğretim Üyeleri için ayrılmış özel çalışma alanları (KARELLER) o Grup Çalışma Salonları o Toplantı (Seminer) Salonu bulunmaktadır. Merkez Kütüphane koleksiyonunda 2007 itibariyle; adet kitap, Kitap dışı materyal olarak; Slayt: Saydam- TR: 109 Disket: 510 Mikrofilm: 1 CD-Rom: Mikrofiş: 9 DVD: Harita: 18 VCD: 380 Kroki: 5 Ses Bandı: adet, Plan:2 Plak: 3 PCB:10 Video Kaset: adet ciltli dergi, 678 yabancı, 649 Türkçe olmak üzere 1327 adet abonelik, adet yüksek lisans ve doktora tezi, elektronik dergi, 42 adet on-line veri tabanı bulunmaktadır. 70

75 Merkez Kütüphane nin haricinde, bazı fakültelerin ve yüksekokulların kütüphaneleri de faaliyet göstermektedir. Bu kütüphanelerde yer alan kaynakların sayıları aşağıda belirtilmiştir. BİRİMLER KİTAP SAYISI Basılı Periyodik Yayın Sayısı Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi 1 4 Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Meslek Yüksekokullar Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 200 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 330 TOPLAM

76 Bilgi Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanımı Hizmeti Üniversitemizin bilgisayar, Ağ ve iletişim hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yürütülmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Üniversitemizin bilişim alt yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir. AĞ DONANIMI: ANA YÖNLENDİRİCİ (Router) Cihaz özellikleri: 400 Mhz işlemcisi, 256MB memory bulunmaktadır. Cihaz üzerinde 1 adet ATM ve 2 adet Gigabit Ethernet bulunmaktadır. ATM hat 155 Mbit ile ULAKBIM, 1 Gigabit Ethernet ile iç network, diğer ethernet ile de Kampus dışındaki birimlere bağlantı yapılmaktadır. Merkez ana bağlantı anahtarları: ANA ANAHTAR (SWİTCH): Chaz üzerinde 333 Mhz işlemcisi 512 Mb memory bulunmaktadır. Switch üzerinde 24 adet 10/100/1000 Gbit UTP port, 16 adet fiber port modülleri bulunmaktadır. ÜNİVERSİTEMİZ TÜM ULAKNET (Ulusal Akademik Network) BAĞLANTILARI Üniversitemize tahsis edilen hız 155 Mb.dır. Merkez yerleşke ve ana birimlerimiz fiber hatlarla Başkanlığımıza bağlıdır. Merkez sistem odamızda ATM omurga bulunmakta birimler yıldız topoloji ile birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar. ULAKNET ve Telekom bağlantısında SDH cihazları kullanılmaktadır. SDH Cihazımız üzerinde 1 adet 155 Mbit 1 adet 34 Mbit ve 2 adet 2 Mbit hatlar bulunmaktadır. 155 Mbit hat ile ULAKBIM-REKTORLUK arasında ki hat, 34 Mbit ile Anadolu, Akyurt, Beypazarı, Gölbaşı bağlantıları ve 2 Mbit lik hat ile Rektörlük kampüs DID telefon hatları bulunmaktadır. 72

77 REKTÖRLÜK üzerinden fiber bağlantı ile Ulaknete çıkanlar: (155 Mb Hız) Rektörlük Merkez, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, BEDEN EĞİTİMİ Yüksekokulu, Bahçe içi ek Binalar, Beşevler Yerleşkesi(TIP Fakültesi, İKTİSAT Fakültesi, MESLEKİ EĞİTİM Fakültesi),Emek Yerleşkesi(İLETİŞİM Fakültesi, HUKUK Fakültesi, DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi),Maltepe Yerleşkesi(MÜHENDİSLİK Fakültesi, ENSTİTÜLER), Gölbaşı yerleşkesi(endüstriyel SANATLAR, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu) Telekom F/R(2 Mb/1 Mb) hattından bağlı olup üniversitemiz ağından çıkan birimler: ANKARA Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Mb Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 Mb Yukarıda belirtilen hizmetler dışında Üniversitemizde Kurulu olan, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi Bordro Bilgi Sistemi İhale Bilgi Sistemi Telefon Bilgi Sistemi Makale Bilgi Sistemi Hasta Tetkik Sonuçları Sistemleri, 2007 yılında oluşturulan E-Gazi Portalı(Ana Kapısı) altında toplanmıştır. 73

78 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 5018 sayılı Kanunun 57.maddesi ile Kamu idarelerinin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemleri, harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur yılında 5018 sayılı Kanunun amacına uygun olarak belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, Üniversitemiz bütçesinin orta vadeli mali plan ve diğer mali mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yürütülmesi, tüm mali bilgi, yönetim ve işlemlerin zamanında doğru olarak yürütülmesi, sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili yönetim ve iç kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca Ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemler tür, tutar ve konu itibarı ve B.30.2.Gün /770 sayılı Rektörlük Makamının olurları ile 2007 yılı genelgesi yayımlanmıştır yılı içinde Başkanlığımız muhasebe birimince ve ön mali kontrol birimince Başkanlığımıza gelen bütün evraklar genelge doğrultusunda mevzuat ve diğer işlemler yönünden kontrole tabi tutularak ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 74

79 Vizyon Boyutu 1 Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleriyle bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak II. STRATEJİK PLAN VİZYON BOYUTU VE STRATEJİK AMAÇLAR Araştırma ürünlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması ALT HEDEFLER YILLAR Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nca belirlenen "Ulusal Öncelikli 1.1. Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki" araştırmaların desteklenmelerine ağırlık vermek Uluslararası indekslerde taranan dergilerde öğretim üyesi başına 1.2. düşen yayın sayısını arttırmak 1-2 yayın/yıl Proje Etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın sayısını arttırmak %5/yıl Yayınlara yapılan atıf sayısına önem vermek atıf/kişi Araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası sinerjiyi arttırmak %2/yıl Uluslararası araştırma projelerine katılımı arttırmak %2 kişi/yıl Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim üyesi 1.7. sayısını arttırmak 1 kişi/yıl Sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceye öncelik vermek ve teşvik etmek Projeler HEDEF 1 İşbirliği yapılabilecek yurtiçi ve yurtdışı üniversite, araştırma merkezleri ve bilim insanlarına ilişkin veri tabanı oluşturarak ortak çalışma potansiyelini geliştirecek çalışmaları yapmak Ulusal ve Uluslararası yayınlarda yüksek sayıda atıf alan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesine Proje 2 yönelik program geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Öğretim Üyesi Başına düşen yayın sayısı 2 Web of Science veri tabanına göre öğretim üyesi başına atıf sayısı 3 SCI-Expanded dergilerinde taranan GÜ çıkışlı makale sayısı 4 SSCI dergilerinde taranan GÜ çıkışlı makale sayısı 5 Diğer uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki GÜ çıkışlı makale sayısı 6 Uluslararası Projelere katılım Oranı 7 Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim üyesi sayısı 8 BAP'tan destekelenen disiplinlerarası araştırmaların tüm araştırmalara oranı HEDEF 2 Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalışmalarının ALT HEDEFLER YILLAR arttırılması Proje Patent almaya yönelik yenilikçi faaliyetleri arttırmak Patent Sayısındaki Artış 5 Adet/yıl Araştırma projelerinin ve lisansüstü tezlerin ürün ve süreç geliştirmeye yönelik olmasını desteklemek Teknokent Endüstriyel Ar-Ge faaliyetlerinin ve KOBİ destekli araştırma 2.2. Kapasite Artışı projelerinin sayısını arttırmak %5/yıl Teknokentlerin gelişimini desteklemek Projeler Teknoparkların oluşumunu ve gelişimini desteklemek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik lisansüstü tezlerin BAP çerçevesinde desteklenerek, ortaya çıkan ürünlerin patent alması amacı ile ödüllendirme sistemini geliştirmek Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda öncelikli araştırma alanları çerçevesinde üniversitenin Proje 4 potansiyel araştırma olanaklarının belirlenerek bu yönde önerilecek BAP projelerinin öncelikle desteklenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve program geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Öncelikli alanlarda yürütülen yüksek lisans ve doktora tezi sayısı 2 Öğretim üyelerinin aldığı ulusal patent sayısı 3 Öğretim üyelerinin aldığı uluslararası patent sayısı 4 Öğretim üyelerinin aldığı faydalı ürün belgesi sayısı 5 Ürün geliştirmeye yönelik lisansüstü tez sayısı 6 Süreç geliştirmeye yönelik lisansüstü tez sayısı 7 Ürün ve süreç geliştirmeye yönelik BAP ve DPT projeleri sayısı 8 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen tez sayısı 9 Destek ve/veya ödül alan tez sayısı 10 KOBİ Destekli Proje Sayısı 11 Teknokent te yer alan şirket sayısı 12 Teknokent lerde görev yapan (proje, danışmanlık, şirket sahipliği) öğretim elemanı sayısı 13 Teknokent ve Teknoparklara yapılan Yıllık yatırım miktarı Kapalı alan genişliği 75

80 Vizyon Boyutu 2 Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştirmek ve bu kişileri bünyesinde barındırmak Vizyon Boyutu 1 Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleriyle bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak HEDEF 3 Spor ve sanat alanlarında yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerin artırılması ALT HEDEFLER YILLAR Sanat alanında ulusal ve uluslararası arenada itibar sahibi olacak en 3.1. az bir derginin çıkarılması Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği yapmak 6 ulusal ve 3 uluslararası /yıl Uluslararası platformda saygın galerilerde sergi açmak 2 adet/yıl Teşvik ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması Projeler Gazi Üniversitesi bünyesinde çıkarılmakta olan ve sanat alanında çıkarılması planlanan "Sanat ve Proje 5 Tasarım" dergisi de dahil olmak üzere bütün süreli yayınların önce ulusal sonra da uluslar arası veri tabanlarında yer almasının sağlanması Performans Göstergeleri 1 Okuyucu sayısı 2 Dergide yayımlanan makale sayısı 3 Dergiye yapılan atıf sayısı 4 Okuyucu memnuniyeti 5 Düzenlenen organizasyon ve açılan sergi sayıları HEDEF 1 Akademik personel planlamasının yapılması ALT HEDEFLER YILLAR Birimler düzeyinde eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet gibi fonksiyonlar göz önüne alınarak 1.1. öncelikli gelişme ve akademik personel ihtiyaç alanlarını belirlemek Akademik personel ihtiyaçlarını ders yükü ve 1.2. araştırma verimliliği gibi faktörleri dikkate alarak planlamak Öncelikli araştırma alanlarında üstün nitelikli 1.3. araştırmacıların yetiştirilmesine ve teminine yönelik planlama yapmak Projeler Birimlerin stratejik planları çerçevesinde öncelikli gelişim alanlarını saptamak Proje 6 ve/veya geliştirmek üzere proje oluşturmak Öncelikli gelişim alanları gözetilerek nitelikli bilim insanlarının envanterinin Proje 7 çıkartılarak tam zamanlı/yarı zamanlı ve konuk öğretim üyesi olarak üniversitemize kazandırılması Performans Göstergeleri 1 Öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alan sayısı ve ideal akademik personel 2 Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü miktarı 3 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 4 Öncelikli alanlarda çalışan öğretim üyesi sayısı 5 Öncelikli alanlarda yürütülen doktora öğrencisi sayısı 6 Öncelikli alanlarda çalışan kurum dışı öğretim üyesi ve uzman sayısı 76

81 Vizyon Boyutu 3 Bünyesinde bulunan sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat dalları arasındaki ortak çalışmaları disiplinler üstü boyuta taşımak ve bunun öncülüğünü yapmak ALT HEDEFLER YILLAR Disiplinler arası bağlantıyı sağlayacak eğitim programları açmak 1 Hedeflere yönelik olarak açılan yeni eğitim programı sayısı 2 Yeni programları tercih eden öğrenci sayısı Birimler arasında işbirliğini sağlamak ALT HEDEFLER YILLAR Her birimin programında kendi belirleyeceği oranda seçmeli derslere yer vermesini ve alan 2.1. Artış %2/yıl derslerini kendi birimlerinden, diğer dersleri ilgili bölüm ve fakültelerden almasını sağlamak Değişik programlardaki ortak derslerin tek 2.2. merkezden düzenlenmesini sağlamak * Panel ders modelinin bütün akademik birimlerde uygulanması için gerekli çalışmaların 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması * Seçmeli kredili özel ilgi alan derslerinin açılması * Aynı veya çok yakın programları birleştirme çalışmalarının her öğretim yılında düzenli olarak sürdürülmesi Performans Göstergeleri HEDEF 1 Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim programları açmak Projeler Üniversitenin potansiyelini belirleyerek ulusal ve uluslararası gereksinimler Proje 8 doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yeni programların geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek Proje 9 Disiplinler arası yayın yapacak dergi çıkarılması Performans Göstergeleri HEDEF Aynı amaçlı programları birleştirmek Projeler Öğretim elemanları arasında sinerjiyi ve verimliliği arttırmak amacı ile eğitim Proje10 programlarını bütünleştirici ve geliştirici projeler oluşturmak 1 Yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirme programları sayısı 2 Birleştirilen program sayısı 3 Ders programlarındaki farklı birimlerden alınan derslerin oranı 4 Ortak kullanılan laboratuar sayısı Bir birimin ders programlarındaki, aynı fakültenin farklı birimlerden alınacak 5 seçmeli ders oranı 6 Bir birimin ders programlarındaki, farklı fakültelerden alınacak seçmeli ders 7 Ortak derslerin sayısı 77

82 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların geliştirilmesi ALT HEDEFLER YILLAR Eğitim birimlerinin uluslararası tanınırlılık ve 1.1. eşdeğerliliklerini sağlamak Akredite Birim Her birimin eğitim programlarını çağın Sayısındaki Artış 1 gereklilikleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek Birim/Yıl Proje Ders kitabı yayın faaliyetlerini arttırmak Ders notlarını webde yayınlamak Öğrencilerin üst düzeyde yabancı dil öğrenme ve onu kullanabilme yeteneklerini geliştirmek Birimlerdeki eğitim programlarına yurt dışından öğrenci ve öğretim üyesi katılımını sağlamak %2/Yıl Artış Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini 1.2. arttırmak Programa Katılım Oranındaki Artış %2/Yıl Öğrencilerin değişim programları çerçevesinde farklı eğitim kurumlarındaki programları takip etmelerini sağlamak Öğrencilerin yaz okulu, çalıştay, staj vb. etkinlikler çerçevesinde yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılımlarını desteklemek Yüksek Lisans, doktora tez çalışmalarında 1.3. yurtdışındaki üniversitelerden danışman desteği almak Projeler Etkinlik Sayısı Artışı %2/Yıl Başlatılan Tezlerin %2'sine Eğitim programlarının uluslararası veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması amaçlı Proje 11 çalışmaları planlamak Tüm programlarda ulusal yeterlilikler çerçevesine göre revizyona gidilecektir Yurtdışı üniversiteler ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri geliştirecek programlar oluşturarak öğretim elemanı ve öğrencilerin uluslararası hareketliliğini arttırmak * Eğitim-öğretim döneminde en az 3 Yurt Dışı Ortak Lisans Programının açılması * Erasmus portföyünün genişletilmesi Performans Göstergeleri HEDEF 1 1 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen birim sayısı 2 Erasmus anlaşması yapılan birim sayısı 3 Öğretim üyeleri tarafından yazılmış ve katkıda bulunulmuş ders kitabı sayısı 4 Dil hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı Yurtdışında staj yapan,çalıştaylara katılan, ders alan ve uluslararası programlar(erasmus 5 vb.) çerçevesinde eğitim alan öğrenci sayıları 6 Uluslararası topluluklarda görev alan ve toplantılara katılan öğrenci sayıları 7 Programlardaki yabancı öğrenci sayısı 8 Geçici veya sürekli görev yapan yabancı öğretim üyesi sayısı 78

83 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Öğrenci gelişiminin desteklenmesi 2.3. HEDEF 2 ALT HEDEFLER Memnuniyet Anketlerinde Yıllık %5 Artış YILLAR Öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılması yönünde 2.1. destek ödül sistemlerini geliştirmek Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini Etkinlik Sayısı 2.2. desteklemek Artışı %2/Yıl Öğrencilerin akademik gelişmelerinin sağlanması yönünde öğrenme ortamlarını geliştirmek Mezun öğrencilere yönelik iş alanlarını tanıtma ve iş bulma desteğini geliştirmek Fakültelerde kariyer ofisleri oluşturmak Kariyer Fuarı düzenlemek 2 ofis/yıl Her Yıl 1 Defa Projeler Proje 13 Proje 14 Öğrenci öğretim elemanı etkileşimini geliştirmek Danışman Başına Öğrenci Sayısı: Burs kaynak ve olanaklarını geliştirici ve arttırıcı projeleri çeşitlendirerek sürdürmek * Mezunlar Derneği burslarının düzenlenmesi * Vakıf burslarının her yıl %10 artmasını sağlamak Başarılı öğrencileri ve öğrenci topluluklarını teşvik edici programların sürdürülmesi ve çeşitlendirilmesi * Öğrenci topluluklarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi için danışma merkezinin görevlendirilmesi Proje 15 Öğrenci danışmanlık sistemini geliştirici ve etkinleştirici proje oluşturmak Proje 16 * Öğrenci Danışmanlarının en az öğretim görevlisi düzeyinde olmasının sağlanması Öğrenci merkezli eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik proje oluşturmak Proje 17 Fakültelerde kariyer ofisleri oluşturmak Performans Göstergeleri 1 Her yıl verilen ödül sayısı ÖSS de ilk 500 e giren öğrencilerden üniversitemizi tercih eden öğrencilere verilen ödül 2 sayısı 3 Sosyal, kültürel ve sanatsal vb. etkinlik türü sayısı 4 Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 5 Bölüm öğrenci kontenjanı 6 Öğrenci başına internet bağlantılı bilgisayar sayısı 7 Sınıflardaki teknik donanım sayısı 8 Kütüphaneyi kullanan öğrenci sayısı 9 Kütüphaneden kullanılan kitap sayısı 10 İş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin sayısı 11 İlgili anket sorusundan elde edilen sonuç (geçmiş yıllara göre karşılaştırma) 79

84 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek HEDEF 3 Eğitimde donanımları çağdaşlaştırmak ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırarak geliştirmek ALT HEDEFLER YILLAR Birimlerin bilgisayar internet vb. donanımlarını ve laboratuarlarını geliştirmek Yazılı ve dijital ortamda bilgiye ulaşmak için Bağlantı Sayısı 3.2. kütüphane olanaklarını ve uluslararası kütüphanelerle Adet/Yıl on-line bağlantıları yaygınlaştırarak geliştirmek Projeler Proje 18 Üniversitenin bilişim altyapısını geliştirmek üzere programlamak * e-gazi Projesi ve Kablosuz İnternet Uygulamasının Başlatılması Proje Dünyadaki önemli üniversitelerinin kütüphaneleri ile işbirliğini geliştirecek protokoller oluşturmak, mevcut protokollerin kapsamını geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı (ortak kullanım) 2 Uzaktan eğitim için düzenlenmiş derslik sayısı Yıllık laboratuvar cihaz yatırımı İnternet erişim hızı ve kapasitesi Ortak kullanıma açık laboratuvar sayısı ve ortak kullanım süresi Kütüphaneler arası on-line ödünç alınan yayın sayısı Erişilebilen yayın sayısı Tam metnine erişilebilen on-line dergi/kitap sayısı HEDEF 4 Mekân standartlarının kalitesini artırmak HEDEFLER YILLAR 4.1. Üniversitenin fiziki master planını hazırlamak Önceliklerin belirlenerek birimlerin bina ve eğitim 4.2. mekânlarını yeniden üretmek ve / veya standartlarını geliştirmek Mekan Öğrencilerin eğitim dışı gereksindiği sosyokültürel Standartlarındaki 4.3. bina ve mekânları yaratmak ve geliştirmek İyileştirme Oranı %20 Projeler Proje 20 Üniversitenin gelişim projesi ve yerleşke olanakları göz önüne alınarak fiziki planlamanın yapılması Proje 21 Üniversitemizin Bilim ve Kültür Alanlarında Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişmesini Sağlayacak Birimlerin mekan sıkıntılarının giderilmesi Performans Göstergeleri 1 Öğrenci başına düşen kapalı ve açık alan miktarı 2 Laboratuvar, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı başına düşen öğrenci sayısı 3 Öğrenci başına düşen sosyal etkinlik alanı 4 Sosyal tesis (yemekhane, kantin, oyun salonu, v.b.) sayısı 5 Spor alanları (Yüzme, futbol, atletizm, tenis v.b.) (adet ve alan) 6 Kültürel etkinlik alanları (sinema, tiyatro, konser v.b.) (adet ve alan) 7 Alanların kullanım oranları 80

85 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek HEDEF 5 Lisansüstü programları geliştirmek ALT HEDEFLER YILLAR Tezli yüksek lisans programlarının kalitesini 5.1. geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemek Yüksek lisans tezlerinin yerel ve küresel ölçekteki sorunlara çözüm bulmak üzere sosyoekonomik ve teknik içeriğinin öncelik taşımasını desteklemek Desteklenen tez sayısını %2/yıl artış Mesleki yeterliliğin arttırılması amacıyla tezsiz 5.2. yüksek lisans programlarını yaygınlaştırarak geliştirmek Projeler Proje Yüksek lisans tezlerinin üniversitede sürdürülen araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesini desteklemek Lisansüstü tezlerin ulusal Ar-Ge ve uluslar arası araştırma projeleri üzerine temellenmesini teşvik etmek amacı ile BAP yönergelerini revize etmek Sanayi ve Ar-Ge ortaklı doktora tezlerinin destek miktarlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması Proje 23 Ar-Ge içerikli tezlere dayalı makale üretimini teşvik edici program geliştirmek Erasmus Mundus Programının tanıtımı ve öğrenciler tarafından kullanılması için gerekli girişimlerde bulunulması Proje 24 Lisansüstü programları bilim insanı yetiştirmek üzere projelendirmek Yaygın sürekli eğitim anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırmak amacı ile proje Proje 25 geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Tezlerden çıkan bildiri sayısı 2 Tezlerden çıkan makale sayısı 3 Tez çalışması içeren projelere verilen mali destek miktarı Yerel ve küresel ölçekteki teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim 4 sorunlarına öncelik veren tez ve proje sayısı? 5 Araştırma projeleriyle ilişkili bitirilmiş tez sayısı Enerji ve çevre, bilgi ve iletişim, biyoteknoloji ve gen, malzeme, tasarım, 6 nanoteknoloji, mekatronik teknolojileri alanındaki tez sayısı 7 Disiplinlerarası tez ve proje çalışması sayısı 8 Öğretim üyesi başına düşen tezsiz öğrenci sayısı 81

86 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek HEDEF 5 Lisansüstü programları geliştirmek 5.3. Doktora programlarının uluslararası düzeyde araştırıcı yetiştirme amacını güçlendirmek ALT HEDEFLER Projelerden üretilen tez sayısında 5 adet/yıl artış YILLAR Doktora programlarının çağın bilimsel yönelimleri doğrultusundaki alanlarda oluşmasını desteklemek Bilim alanları arasındaki bütünleşmeleri dikkate alan tez konularını ve öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğini desteklemek Doktora tezlerinin üniversite dışı fonlardan yararlanabilecek şekilde projelendirilmesini desteklemek İkinci Danışman sayısında yılda %2 artış Üniversite Dışı destek alan tez sayısında %5/yıl artış Doktora tezlerini uluslararası bilimsel projelerle ilişkilendirmek ve bu alanlardan bilgi ve maddi kaynak sağlayacak biçimde fonlanmasını desteklemek Uluslararası projelere katılım oranında %2/yıl artış Yurtdışı bütünleştirilmiş doktora programlarının geliştirilmesini desteklemek Yurtdışı bütünleştirilmiş programlarına katılım sayısı 2 adet/yıl Projeler Proje 26 Proje 27 Üniversite bünyesinde post-doktora programını teşvik edici program geliştirmek Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Bilim Doktoru (MD PhD) Bütünleşik Programının başlatılması Performans Göstergeleri Doktora derecesine sahip olduktan sonra yurtdışında doktora sonrası araştırma 1 projesine katılan eleman sayısı Doktora derecesine sahip olduktan sonra yurtdışında ar-ge birimlerinde çalışan 2 eleman sayısı 3 Doktora tezlerinden çıkan uluslararası yayın sayısı 4 TÜBİTAK, DPT, v.b. destekli doktora tezi sayısı 5 Bu kaynaklardan destek alan doktora tezi sayısı 6 Bütünleştirilmiş programa katılan öğrenci sayısı 82

87 Vizyon Boyutu 5 Toplumun hızla değişim gelişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alan bir üniversite olmak HEDEF 1 1. Yoksulluk, sağlık, eğitim, kadın hakları, çevre, Yerel gereksinimler doğrultusunda Araştırma 1.1. Merkezlerinin oluşumunu ve gelişimini desteklemek 1.2. Projeler Araştırma merkezlerinin kamusal ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğini desteklemek HEDEFLER Araştırma projelerindeki artış 3 adet/yıl İşbirliği yapılan kuruluş sayısı YILLAR Yoksulluk, sağlık, eğitim, çevre, insan hakları gibi toplum sorunlarına yönelik Proje 28 araştırma merkezlerinin etkinliğini arttırıcı programlar geliştirmek Performans Göstergeleri Toplumun sosyo-ekonomik ve yaşam boyu eğitimi sorunlarına öncelik veren 1 projeler Toplum sorunları ile ilgili kongre, kurs, çalıştay, sempozyum, panel vb 2 toplantılar 3 Yazılı ve sözlü medyada toplum sorunları ile ilgili yayınlar Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen meslek edindirme, sertifika, 4 uyum v.b. eğitim programları 83

88 Vizyon Boyutu 6 Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirliği yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunan HEDEF 1 Sanayi kuruluşları, KOBİ ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde gereksinilen alanlarda Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak Sanayi ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde sanayiye ara eleman yetiştirme amaçlı eğitim faaliyetlerini geliştirme Kamu ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge amaçlı gereksinimleri doğrultusunda lisansüstü tezleri teşvik etmek ALT HEDEFLER Programlara katılan öğrenci sayısında %2/yıl artış Tez sayısındaki artış %2/yıl YILLAR Kobi'lerin sorunlarını çözmeye ve rakabetçi bir yapı Proje/Yıl edinmeleri için ortak proje oluşturmak Sanayi kuruluşlarıyla yeni buluşlar için ortak 1.4. projeler yapmak Kobilerin yeni standartlara uyum sağlaması için 1.5. gerekli danışmanlık hizmetini vermek Yıllık %10 artış Firmalar için danışmanlık merkezi kurmak 5 Firma/Yıl Projeler Kamu kurumları, KOBİ ler gibi sanayi kuruluşları ile işbirliği protokolleri Proje 29 oluşturmak, mevcut protokollerin içeriğini geliştirmek *Bu protokoller derlenecek ve arşivlenecektir. * İlgili protokollerin Gazi deki muhatapları ile yılda bir kez toplantı yapılarak protokolün işlerliği izlenecektir. *İvedik Bölge Sanayii ile yapılan protokoldeki eğitim prog-ramları hayata geçirilecektir Performans Göstergeleri 2.4. Proje 30 1 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 Sanayi kuruluşlarına verilen danışmanlıkların sayısı 3 KOBİ destekli araştırma projesi sayısı 4 Merkeze başvuru yapan firma sayısı 5 Ortak üretilen patent ve ürün sayısı 6 Danışmanlık verilen firmaların memnuniyet katsayısı Finansal kaynakların geliştirilmesi ALT HEDEFLER BAP'a aktarılan kaynakların en az %5/yıl YILLAR Araştırma faaliyetlerinde üniversite dışı finans 2.1. kaynaklarının kullanımını arttırmak Döner sermaye işletmesi kaynaklarını arttırmak %10/yıl artış Paydaşlardan finansal destek sağlamak ve Bütçenin % 1'i 2.3. geliştirmek kadar artış Projeler HEDEF 2 BAP'ın desteklediği projelerden Üniversiteye geri dönüş sağlanması Üniversite içi ve dışından sağlanacak mali kaynakları arttırıcı projeler geliştirmek *Gazi mezunlarını parasal destekte bulunmaya özendirecek organizasyonlar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Araştırma projelerindeki üniversite dışı destek miktarının toplam proje bütçesine 1 oranı 2 Dış destekli proje sayısının toplam proje sayısına oranı 3 Döner sermaye gelirlerinin son beş yılın ortalamasına oranı 4 Paydaşlardan sağlanan toplam finansal desteğin toplam proje bütçesine oranı 84

89 Vizyon Boyutu 8 Katılım, şeffaflık, ölçülebilirlilik odaklı evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği bir kurum olmak Vizyon Boyutu 7 Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık alt yapıyı oluşturmak HEDEF 1 Paydaşlarla iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi 1.1. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak ALT HEDEFLER İşbirliği yapılan kurum sayısında artış 2 adet/yıl YILLAR Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak İşbirliği yapılan kurum sayısında artış 2 adet/yıl Hizmet alanların memnuniyetinin artırılması Projeler Proje 31 Paydaşlarla işbirliğini geliştirip koordine edecek programları geliştirmek * Paydaş Memnuniyet Anketleri GÜADEK tarafından hazırlanacaktır. * Mezunlar Derneği faaliyetleri paydaş işbirliği amacı da güdecektir Performans Göstergeleri 1 Ortak etkinlik sayısının son beş yıl ortalamasına oranı 2 Mezunlar Derneği ne üye olan mezun sayısının toplam mezun sayısına oranı HEDEF 1 Akademik ve İdari Birimlerin esnek, dinamik, şeffaf ve işbirlikçi bir yapıya kavuşturulması ALT HEDEFLER YILLAR Fakülte ve yüksek okullarda akademik kurullarının etkin şekilde işletilmesinin sağlanması Üniversite yönetiminin ve senatonun kararlarının yayımlanması Akademik ve idari yükselmelerde etik değerlerin ve 1.3. ölçülebilir performans kritelerinin öne çıkarılarak yapılması Stratejik Plana uygun bir yönetim biçiminin etkin şekilde uygulanması Projeler Proje 32 Akademik ve idari personelin performansını ölçmeye yönelik proje geliştirmek Katılımı arttıracak yönetim biçimlerini destekleyecek proje geliştirmek Üniversitede toplam kalite çalışmalarına başlamak Üniversite birimlerinde randevu sistemine geçilmesi Performans Göstergeleri Proje 33 Proje 34 Proje 35 1 Paydaş memnuniyetindeki artış 85

90 3.1. MALİ BİLGİLER Bütçe Giderleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2007 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI(%) Bütçe Giderleri Toplamı , , ,69 99,45% 01 - Personel Giderleri , , ,11 98,93% Memurlar , , ,35 100,14% Sözleşmeli Personel , , ,65 197,28% İşçiler , , ,39 62,65% Geçici Personel , , ,08 96,93% Diğer Personel , , ,64 47,76% 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , ,84 55,50% Memurlar , , ,07 55,49% Sözleşmeli Personel , , ,23 182,77% İşçiler , , ,99 53,30% Geçici Personel 0, , ,55 30,05% Diğer Personel 0,00 0,00 86

91 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2007 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI(%) 03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , ,46 94,36% Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , ,51 73,66% Yolluklar , , ,05 52,62% Görev Giderleri , , , ,25% Hizmet Alımları , , ,02 85,67% Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , ,84 45,67% Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,81 40,24% Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,07 108,64% Tedavi Ve Cenaze Giderleri ,91 0, , Faiz Giderleri 0,00 0,00 0, Cari Transferler , , ,96 555,35% Görev Zararları , , ,96 889,99% Hazine Yardımları ,00 0,00 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , ,00 100,00% Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,00 103,95% Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 87 0,00 0,00 0,00 Yurtdışına Yapılan Transferler , ,00 0,00 0,00% Gelirden Ayrılan Paylar 0,00 0,00 0,00

92 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2007 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI(%) 06 - Sermaye Giderleri , , ,32 118,59% Mamul Mal Alımları , , ,89 65,02% Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,56 448,10% Gayri Maddi Hak Alımları , , ,27 19,14% Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 0,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,94 277,26% Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,10 97,39% Stok Alımları (Savunma Dışında) 0,00 0,00 0,00 Diğer Sermaye Giderleri ,27 0, ,56 88

93 TUTAR( BİN YTL) Gazi Üniversitesi ne 2007 yılı için ,00.YTL ödenek verilmiş olup, 2007 yılında ,69 YTL lik gider gerçekleşmiştir. Böylece %99,45 lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ödeneklerin 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir yılında gerçekleşen giderler genel olarak, bir önceki yıla göre %10,67 oranında artış göstermiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; OCAK-ARALIK GİDERLERİ YÜZDESEL DAĞILIMI 5,26% 15,80% 14,96% 56,70% 7,29% Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler altışar aylık dönemler halinde başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir. GİDERLERİN GÖRÜNÜMÜ , , , , , , , , , , ,00 130, , , , , , ,25 0 Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. GİDER KALEMLERİ Sermaye Gid. Top. Gid. Başlangıç Ödeneği (BİN YTL) Ocak Haziran Gerçekleşme (BİN YTL) Temmuz- Aralık Gerçekleşme (BİN YTL) 2007 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %56 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu 89

94 görülmektedir yılında Personel Giderleri hesabında bir önceki yıla göre %2,5 oranında artış meydana gelmiştir. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde en yüksek artışın %150 ile Sözleşmeli Personel Giderleri hesabında yaşandığı görülmektedir. Sözleşmeli Personel Giderleri için yılbaşında YTL ödenek öngörülmesine karşın, bütçede yıl içerisinde yapılan düzenlemelerle bu hesabın toplam ödeneği YTL ye yükseltilmiştir. bu açıdan bakıldığında 2007 yılında Sözleşmeli Personel Giderleri hesabında toplam ödeneğin %34,8 inin harcandığı söylenebilir. Bununla birlikte geri kalan ,35 YTL iptal edilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabında 2007 yılında %94,36 lık gerçekleşme ve bir önceki yıla göre %8,41 lik azalma yaşanmıştır. Mal ve hizmet alımları için kullanılan özel gelirlerde öngörülen ,00 YTL lik tahmini ödenek, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine göre toplam ödenek ,00 YTL olmuştur. Yıl içerisinde bu tutarın da %70 i ( ,86 YTL) harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabının alt hesaplarından biri olan Görev Gideri hesabında yaşanan beklenmedik gerçekleşme de Üniversitemiz aleyhinde sonuçlanan davalardan kaynaklanmıştır. Tabloya bakıldığında, 2007 yılında Cari Transferler hesabında başlangıç ödeneğinin 5,5 katı kadar daha fazla bütçe gerçekleşmesi yaşandığı görülmektedir. Söz konusu bütçe gerçekleşme büyük ölçüde Görev Zararları hesabından kaynaklanmıştır. Görev Zararlarının yüksek tutarda olmasının nedeni, 2006 ve 2007 yılına ilişkin ek karşılıkların Emekliği Sandığı Genel Müdürlüğü ne ödenmiş olmasıdır. Genel giderler içerisinde Personel Giderleri hesabından sonra en yüksek paya sahip hesap grubu, %15,80 ile Sermaye Giderleri hesabı olmuştur. Bu hesap grubunda başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır. Sermaye Giderleri hesabının alt hesapları incelendiğinde, en yüksek tutarlı hesabın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri hesabı olduğu görülmektedir. Bu hesapta harcanan tutarın ,94 YTL si hizmet binaları için müteahhitlik giderleridir. Bu hesap grubunda, Mühendislik Mimarlık Fakültesi için YTL ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi için ise YTL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. 90

95 KURUMSAL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU KURUMSAL KODU KURUM ADI CARİ YIL (N) Özel Kalem , Özel Kalem , Savunma Uzmanlığı , İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı , Personel Dairesi Başkanlığı , Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı , Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı , Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı , Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , Hukuk Müşavirliği , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Tip Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi , Eczacılık Fakültesi , Hemşirelik Sağlık Yüksekokulu , Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Uygulama Ve Araştırma Hastanesi , Fen Bilimleri Enstitüsü , Bilişim Enstitüsü , Fen-Edebiyat Fakültesi , Mühendislik - Mimarlık Fakültesi , Teknik Eğitim Fakültesi , Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi , Beypazarı Teknik Bilimler Yüksekokulu , Diğer Merkezler 2.499, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Kazaları Araştırma Ve Önleme Enstitüsü , Diğer Enstitüler 2.181, Gazi Eğitim Fakültesi , Mesleki Eğitim Fakültesi , Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi , Hukuk Fakültesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Çankırı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Güzel Sanatlar Fakültesi , Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi , İletişim Fakültesi , Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu , Tapu-Maliye Meslek Yüksekokulu , Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , Atatürk Meslek Yüksekokulu , Gazi Meslek Yüksekokulu , Ankara Meslek Yüksekokulu , Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu ,55 BÜTÇE GİDERLERİNİN TOPLAMI ,69 91

96 FONKSİYONEL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU FONKSİYON KODLARI BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ CARİ YIL 01 GENEL KAMU HIZMETLERI , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Genel Planlama Ve İstatistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve İstatistik Hizmetleri , Diğer Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Taşınmaz Mal Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler , Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Çok Branşlı Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Çok Branşlı Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0 02 SAVUNMA HİZMETLERİ , Sivil Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri ,04 03 KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI , Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ,43 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri , Genel Poliklinikler , Genel Poliklinikler , Hastane İşleri Ve Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri ,78 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri ,66 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , Yükseköğretim Hizmetleri , Üniversiteler Ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar , Üniversiteler Ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar , İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler , Yaz Okulu Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler ,79 92

97 FONKSİYON KODLARI BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ CARİ YIL Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri , Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler , Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler , Öğrencilerin Kültür Ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler , Diğer Giderler , Eğitime İlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Eğitime İlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Eğitime İlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,59 BÜTÇE GIDERLERI TOPLAMI ,69 93

98 Bütçe Gelirleri 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 PLANLANAN GELİR 2007 GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , ,89 99,85% 01 - Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,71 71,41% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , ,91 69,70% Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzin Gelirleri 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0, Kira Gelirleri , , ,88 251,90% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0, , Alınan Bağış ve Yardımlar , , ,51 108,23% Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan , , ,00 108,19% Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler , ,51 94

99 GERÇEKLEŞME PLANLANAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GELİR ORANI 04 - Faizler, Paylar ve Cezalar , , ,60 57,70% Faiz Gelirleri , , ,29 715,01% Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,48 7,58% Para Cezaları 2.161,48 0, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,89% 05 - Sermaye Gelirleri 8.366, ,00 0,00 0,00% Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 8.366, , Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0, Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,36 0, , Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler , , Sermaye Gelirleri Diğer red ve iadeler 95

100 TUTAR (BİN YTL) Üniversitemiz 2007 yılında toplam ,89 YTL gelir elde etmiş olup, yılbaşında öngörülen YTL nin %99,85 ine ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleşmeleri; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %71,41 Alınan Bağış ve Yardımlar %108,23 Faizler, Paylar ve Cezalar %57,70 şeklinde olmuştur. Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır yılında Hazineden Üniversitemize Ocak ayında YTL, Haziran ayında YTL, Kasım ayında YTL ve Aralık ayında YTL olmak üzere toplam YTL aktarılmıştır. Söz konusu tutarın YTL si uzun vadeli olarak Sermaye hesabında yer almıştır yılında aktarılan bu tutarla Hazine Yardımı hesabında 2006 yılına göre %6,75 lik bir artış meydana gelmiştir. Elde edilen gelirlerle ilgili olarak ayrıca, Üniversitemizin öz gelirlerinin de içerisinde raporlandığı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri hesabında bir önceki yıla göre %4,67 ve Faiz, Paylar ve Cezalar hesabında da %17,72 oranlarında azalışlar yaşandığı söylenebilir. Üniversitemizin 2007 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin altışar aylık dönemler itibariyle gelir grupları bazındaki değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. PLANLANAN-GERÇEKLEŞEN GELİR , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Faizler, Paylar ve Cezalar TOPLAM GELİR GRUPLARI Planlanan Gelir(BİN YTL) Ocak Haziran Gerçekleşme(BİN YTL) Temmuz- Aralık Gerçekleşme(BİN YTL) 96

101 Üniversitemizin 2007 yılında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloda ,93 YTL tutarındaki Ret ve İade bölümü ise gösterilmemiştir. GELİR GRUBU 2007 GERÇEKLEŞME (YTL) Üniversite Geliri ,89 Hazine Yardımı ,00 Örgün Öğretim Gelirleri ,30 İkinci Öğretim Gelirleri ,68 Araştırma Proje Gelirleri(DS) ,90 Yaz Okulu Gelirleri ,03 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,60 Kira Gelirleri ,88 Diğer Gelirler , Mali Denetim Sonuçları 2007 yılında 2006 mali yılı hesaplarımızın incelenmesi sonucu tarih ve sayılı 13 maddelik Sayıştay Sorgusu yla fazla veya yersiz ödendiği bildirilen tutarlar ,78 YTL incelemeye alınmıştır. Bu tutarın 2.970,36 YTL lik kısmı tahsil edilmiş olup, geriye kalan kısmı ise takip aşamasındadır. Ayrıca 2007 yılında daha önce tarafımıza ulaşmış olan 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları hesaplarına ilişkin Sayıştay İlam ları hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır. İlamlara ilişkin olarak, 2007 yılında; 2004 yılında tarafımıza gelen 5 maddelik 2002 yılına ait Sayıştay İlamı üzerine ,70 YTL tahsil edilerek, dosya kapatılmıştır yılında Birimimize ulaşan 2003 yılı hesaplarına ilişkin 7 maddelik Sayıştay İlamı kapsamında YTL tahsil edilerek, dosya kapatılmıştır. Aynı şekilde 2004 yılına ilişkin 10 maddelik Sayıştay İlamı üzerine YTL tahsil edilmiş ve 8 maddeye ilişkin yükümlülükler yerine getirilmiştir. Yine 2006 yılında tarafımıza ulaşan 3 maddelik Sayıştay İlamı doğrultusunda 3.716,81 YTL tahsil edilmiştir. 97

102 Döner Sermaye Gelirleri Döner Sermaye Gelir-Gider Tablosu A - BRÜT SATIŞLAR ,14 Yurtiçi Satışlar ,70 Diğer Gelirler ,81 İlaç Ve Tıbii Sarf Malzeme Gelirleri ,63 B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER ,85 Satıştan İadeler (-) ,85 C- NET SATIŞLAR D - SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,29 E- FAALİYET GİDERLERİ ,53 Genel Yönetim Giderleri (-) ,53 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,24 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,97 Faiz Gelirleri ,58 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar ,39 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR H- FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,27 I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar ,37 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ,37 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,90 DÖNEM NET ZARARI ,90 98

103 Akademik Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri BİRİMLER 2007 Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 158 Fen - Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi 910 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÖMER YADÖM Bilişim Enstitüsü Kooperatifçilik Sürekli Eğitim Çocuk Gelişimi Lab. Hay. Araştırma Mrk Hasan Ali Yücel Ara. Mrk. 325 Non-İyon Rad. Korunma Rektörlük TOPLAM

104 Gazi Üniversitesi Yatırım Programı Gazi Üniversitesi 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim Sektöründe 10, Sağlık Sektöründe 5, ve DKH-Sosyal Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 5 olmak üzere toplam 20 adet proje yer almaktadır. Projelerimizin 2007 yılı bütçe ödeneği YTL olup yıl içindeki aktarmalarla toplam YTL ödeneğe ulaşılmıştır. Bu ödeneklerden YTL kesin harcama yapılmış, YTL akreditif karşılığı krediler açılmış olup YTL ödenek ise bloke tutulduğundan dolayı harcanamamıştır. Bu rakamsal verilerden de anlaşılacağı gibi 2007 yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarımızın tamamlanabilmesi için 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerle sınırlı kalmayıp, çeşitli projelerimizin ödeneklerine yıl içinde toplam YTL Üniversitemiz hesaplarında yer alan likit amaçlı tutulan nakit karşılığında ödenek ekleme işlemi yapılarak hedeflenen seviyeye ulaşılmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı %82, Sağlık sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı %96, Dkh- Sosyal Teknolojik Araştırmalar sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı ise %77 olarak gerçekleşmiştir yılında yatırım programımız içerisinde yer alan projelerimizin 2007 yılı için hedeflenen seviyeye ulaşılmıştır. Mevcut fiziki mekanlar onarılmıştır. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ek binasının tamamlanması devam etmektedir. Hastane İnşaatı Projemizde yer alan çok katlı otopark inşaatı devam etmektedir. Hastane Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım Projemiz ile 4 ameliyathane 18 yataklı yoğun bakım ünitesi ve patoloji laboratuarı hizmete açılmıştır. 8 adet ameliyathane tadil edilmiş, diyaliz ünitesi, beyin cerrahi servisi, acil servis ek binaları ve 6 adet ameliyathane hizmete girmiştir. 100

105 Sektör Tarım Bütçe Türü: Özel Bütçe 2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2007 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2006 Sonu Kümülatif Harcama 2007 Yılı Program Ödenek 2007 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Topla Topla Dış Toplam Toplam Toplam Kre Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Özkaynak m Kredi Özkaynak m di Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

106 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Sektör Tarım Bütçe Türü:.Döner Sermaye 2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2007 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2006 Sonu Kümülatif Harcama 2007 Yılı Program Ödenek 2007 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

107 2007 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU Sektör Adı: Sağlık Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2006 Kümülatif (10) 2007 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi (BiN YTL) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Toplamı (18) I Hastane İnşaatı (96.000m2) ÖZEL BÜTÇE 2007 Ankara (+) Hastane İnşaatı (96.000m2) DÖNER SERMAYE 2007 Ankara (+) I Hastaneler+Diş Hek.Fak.B. Onarım ÖZEL BÜTÇE 2007 Ankara (+) Hastaneler+Diş Hek.Fak.B. Onarım DÖNER SERMAYE 2007 Ankara (+) I Çocuk Hastanesi ( 350 Yt ÖZEL BÜTÇE 2009 Ankara I Makine ve Teçhizat Alımı DÖNER SERMAYE 2007 Ankara I Taşıt Alımı DÖNER SERMAYE 2007 Ankara TOPLAM

108 Sempozyum- Kongre Konferans Panel Seminer Konser Sergi Tiyatro Turnuva Teknik Gezi Diğer Etkinlikler Genel Toplam 3.2. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri Düzenlenen Etkinlikler Fakülte-Yüksekokul- Meslek Yüksekokulları Bölüm Adı İdari Birimler Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokullar Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O. 0 Gazi M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O TOPLAM

109 Sempozyum Konferans Panel Seminer Konser Sergi Turnuva Diğer Etkinlikler Genel Toplam Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Bilim Ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR) 1 1 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Karadeniz ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (KARTÜRK) Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER) Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM) 5 5 Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Türk Kültürü ve Hacı Bektas-i Veli Araştırma Merkezi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Gelistirme Merkezi Türkçe Ögrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi(YADEM) TOPLAM

110 Makale Bildiri Kitap Genel Toplam İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokullar Bölüm Adı A B A B Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi 0 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0 İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokullar Ankara M.Y.O Gazi M.Y.O. 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O TOPLAM A: Uluslararası B: Ulusal 106

111 Makale Bildiri Kitap Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri A B A B Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BIOKAM) 4 Iletisim Araştırmalari ve Uygulama Merkezi 3 Immünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi İleri Malzeme ve Boya Araştırma Merkezi (GIMBAM) İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 1 2 Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GüDAM) 1 Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Türk Kültürü ve Hacı Bektas-i Veli Araştırma Merkezi 3 TOPLAM A: Uluslararası B: Ulusal 107

112 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜLKE GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/BÖLÜM Almanya Universitat Duisburg Essen Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Almanya Universitat Konstanz Hukuk Fakültesi Almanya Universitat Zu Köln Hukuk Fakültesi Almanya Facchochschule Brandenburg Almanya Universitat Hannover Almanya Hamburg University Almanya Universitat Hannover Almanya Johannes Gutenberg Universitat Mainz Gazi Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Almanya Johannes Gutenberg Universitat Mainz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Almanya Almanya Fachhochschule Bochum Universitaet Duisburg Essen Almanya Fachhochschule Worms Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avusturya Avusturya Avusturya FHS Kufstein Tirol, University of Applied Science Technische Universitat Kaiserslautern Fachhochschule Vorarlberg İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine, Kimya Mühendisliği Dış İlişkiler Ofisi 108

113 ÜLKE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belçika Belçika Belçika Bulgaristan Bulgaristan ÜNİVERSİTE Insititut Superieur d'architecture de la Communaute Française La Chambre Haute Ecole Charlemagne Kathollike Hoceschool Kempen Angel Kanchev University of Rousse National Sports Academy 'Vassil Levski' FAKÜLTE/BÖLÜM Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Gazi Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi Yüksek Okulu Çek Cumhuriyeti Palacky University in Olomouc Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Çek Cumhuriyeti Univerzita J.E Purkyne v Usti n.l. Teknik Eğitim Fakültesi Çek Cumhuriyeti University of West Bohemia Gazi Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Çek Cumhuriyeti University of West Bohemia Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Danimarka University College South Gazi Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Danimarka Aarhus Universitet Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Finlandiya University of Oulu Diş Hekimliği Fakültesi Fransa Fransa Fransa Universite Paris- Sorbonne Universite de Caen Basse-Normandie Institut national Polytechnique De Grenoble Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Hukuk Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik 109

114 ÜLKE GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/BÖLÜM Fransa Douai Bussiness School Hollanda Universiteit Leiden 110 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mihendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Hollanda Hogeschool Utrecht Gazi Eğitim Fakültesi İngiltere John Moores University Mesleki Eğitim Fakültesi İngiltere The University of Sheffield Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği İngiltere Cardiff University Diş Hekimliği Fakültesi İspanya University of Alcala İspanya Universidad Del Pais Vasco İspanya Universitat Valencia İspanya İspanya İspanya Universidad de Zaragoza Universidad Politechnica de Valencia Universidad De Valencia İspanya Universidad de Vigo İspanya University of Vigo İsvec The Royal Institute of Technology İtalya Politecnico Di Milano İtalya Politecnico Di Milano Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh ve Bilgisayar Mühendisliği Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

115 ÜLKE GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/BÖLÜM İtalya İtalya İtalya Universita ' Degli Studi Di Perugia Universita Degli Studi Di Foggia Universita Degli Studi Di Parma İtalya Universita Di Bologna İtalya Univesita Di Bologna Litvanya Siauliai University Litvanya Vilnius University Eczacılık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eczacılık Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Litvanya Vilnius University Gazi Eğitim Fakültesi Polonya Polonya Lazarski School of Commerce and Law Politechnika Slaska (Silesian University of Technology) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama Polonya Polonya Medical University of Lublin Uniwersytet Jagieellonski Polonya Politechnika Gdanska Polonya Polonya Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie Portekiz Universidade Do Minho Eczacılık Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Beden Eğitimi Yüksek Okulu Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Eğitimi Bölümü 111

116 ÜLKE GEÇERLİLİK SÜRESİ Portekiz Romanya Romanya ÜNİVERSİTE Instituto Politechnica Do Porto Universitatea Din Pitesti Gr.T.Popa University of Madicine and Pharmacy Slovenya University of Ljubljana Slovenya University of Ljubljana Slovenya Univerza v Mariboru Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Mediterranean Agronomic Institute of Chania National and Kapodistrian University of Athens Aristotle University of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki FAKÜLTE/BÖLÜM Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilişim Enstitüsü Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik, Kimya, Bilgisayar, Makine, İnşaat, Endüstri Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyeti Devam Eden Protokoller 1. St. Cyril and St. Methodius Veliko Turnuvo Üniversitesi (Bulgaristan) 2. Vadim Hetman Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi (Ukrayna) 3. Sofya Milli Spor Akademisi Vasil Levski (Bulgaristan) 4. Viyana Klinik Araştırmaları Okulu (VSCR) 5. Kent State Üniversitesi (ABD) 6. Ivane Jawakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi ( Gürcistan) 7. Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerbaycan) 112

117 Diğer Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim faaliyetleri Eğitim-İstatistik Birimi ile yürütülmektedir. Birimin 2007 yılında düzenlediği programlara idari ve 524 akademik olmak üzere toplam personel katılmıştır. Birim tarafından düzenlenen eğitim programları, idari personele yönelik ve akademik personele yönelik olmak üzere iki grupta toplanabilir. İdari Personele Yönelik Düzenlenen Programlar 15 Şubat Mart 2007, Çalışma Psikolojisi, Kişilerarası İletişim, Performans Geliştirme, Meslek Etiği, Dilbilgisi Kullanımı, Diksiyon Kullanımı, Strateji Planlama, Yönetim Ve Sorun Çözme Uygulamaları, Soruşturma Esasları, Yetki ve Sorumluluk, Kurum İçi Halkla İlişkiler, 510 İdari Personel (Merkez Birimler) 14 Mayıs Haziran 2007, Çalışma Psikolojisi, Kişilerarası İletişim, Performans Geliştirme, Dilbilgisi Kullanımı, Diksiyon Kullanımı, Strateji Planlama, Yönetim Ve Sorun Çözme Uygulamaları, Soruşturma Esasları, Yetki ve Sorumluluk, Kurum İçi Halkla İlişkiler, 550 İdari Personel (Fakülteler) 30 Nisan Mayıs 2007, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Taşınır Mal Yönetmeliği, Toplam Kalite Anlayışı Ve Hizmette Kalite, Kurumsal Yapılanma, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 2914 Sayılı Kanunun Ek Dersler İle İlgili 11.Maddesi, Performansa Dayalı Bütçe Uygulamaları, 94 İdari Personel (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı) , 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar, Toplam Kalite Anlayışı ve Hizmette Kalite, Yazışma Kuralları, İnsan ve Hasta 113

118 Hakları, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Performansa Dayalı Bütçe Uygulamaları, 145 İdari Personel (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) ve Temel İlkyardım, Sivil Savunma, Çalışma Uyumu, İletişim Psikolojisi, Güvenlik Hukuku, İlk Yardım, Halkla İlişkiler, Çalışma Uyumu, İletişim Psikolojisi, 350 Koruma ve Güvenlik Görevlisi , Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Kursu 1 (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point Programları), 46 İdari Personel , Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Kursu 2 (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, Web Tasarımı- Dreamweaver, 3D Max Programları), 150 İdari Personel Aralık 2007 ve Ocak 2008, Yabancı Dil Destek Programı, 35 İdari Personel , Antalya Hizmet İçi Eğitim Programı, Stratejik Plan Çalışmaları Ön Bilgilendirme Dersi, Stratejik Plan Çalışmaları Ön Bilgilendirme Dersi, 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Kanun, Süreç Yönetimi, Değişim Yönetimi, 2547 Sayılı Kanun, Toplam Kalite Yönetimi, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar, 200 İdari Personel , , Tanıtım Programı, 40 Aday Memur. 114

119 Akademik Personele Yönelik Düzenlenen Programlar , Yabancı Dil Destekleme Programı 1 organizasyonu, 183 Öğretim Üyesi , , Yabancı Dil Destekleme Programı 2 organizasyonu, 75 Öğretim Üye ve Elemanı 23 Mart 2007, Neuro Linguistic Programming (NLP) Semineri, 183 Öğretim Üyesi 04 Ekim 2007, ÜDS Sınav Taktikleri Semineri, 75 Öğretim Üye ve Elemanı , Akademik Yazma ve Günlük Konuşma Programı organizasyonu, 75 Yardımcı Doçent , Akademik İngilizce Okuma-Dinleme-Yazma ve Akademik İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri Geliştirme Programı organizasyonu, 47 Doçent ve 62 Profesör , Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Semineri, 80 Öğretim Üye ve Elemanı , Yabancı Dil Destekleme Programı 3 organizasyonu, 50 Öğretim Üye ve Elemanı 11 Şubat 2008, Akademik İngilizce Okuma-Dinleme-Yazma ve Akademik İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri Geliştirme Programı organizasyonu 115

120 11 Şubat 2008, Akademik Yazma, Dinleme, Okuma Programı organizasyonu 11 Şubat 2008, Akademik Konuşma Programı Danışmanlık Hizmetleri Patent Destek Birimi: Birim tarafından, 2007 yılında yüz yüze görüşme, telefonda bilgi alma ve e-posta ile bilgi alma şekillerini kapsayarak toplam 38 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Danışmanlık hizmeti alanların bir kısmı ileride yapılacak olası bir buluş için genel bilgi almak isterken, bir kısmı Birim i bir kereden fazla ziyaret ederek buluşlarını patente dönüştürmek için her ziyaret sonrasında adım adım çalışmalarını geliştirmişlerdir. Birimce verilen danışmanlık hizmeti ile 2008 yılı başında 2 adet patent başvurusu dosyalanmış olup, birkaç adet başvurunun da kısa bir süre içerisinde dosyalanması beklenmektedir Dış İlişkiler Ofisi 2007 Teklif Çağrısı Döneminde Leonardo da Vinci AB Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde Üniversitemizden 28 adet proje başvurusu 30 Mart 2007 tarihinde DPT Ulusal Ajans a teslim edilmiştir. Bu projelerden 3 tanesi değişim projesi ve 1 tanesi de yerleştirme projesi olmak üzere toplam 4 adedi desteklenmeye değer bulunmuştur. Kabul edilen projelerin dışında 4 tane proje de yedek listede yer almıştır. Söz konusu projelerden 24 ü öğretim üyesi, 10 u yeni mezun olmak üzere toplam 34 kişi yararlanacaktır. KABUL EDİLEN PROJELER LİSTESİ 1. Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI (Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi): Termal Turizmin Geliştirilebilirliği ve Pazarlamasına Yönelik Uygulamalar Bütçesi:

121 2. Prof. Dr. Zeki KAYA (Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi): Mesleki Uzaktan Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Bütçesi: Doç. Dr. Ayişe KARADAĞ (Hemşirelik Yüksek Okulu): Hastanelerde Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklı Hemşirelik Hizmetlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi. Bütçesi: Ar. Gör. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Teknik Eğitim Fakültesi): Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi Bütçesi: Buna göre; Gazi Üniversitesinden kabul edilen Hareketlilik Projelerinin Toplam Bütçesi: Euro dur. YEDEK LİSTEDE BULUNAN PROJELER 1. Ar. Gör. Ayşe Sert ÇIBIK (Eğitim Fakültesi): Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının AB Ülkelerindeki Uygulamalarının Öğrenilmesi 2. Dr. Murat Tolga ÖZKAN (Teknik Eğitim Fakültesi): Üniversite Mezunlarının Teknik Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi 3. Yrd. Doç. Dr. Hamza ÇINAR (Teknik Eğitim Fakültesi): İtalya Mobilya Endüstrisi ve Mobilya Meslek Eğitimi Semineri 4. Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI (Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi): Bedensel Engelliler İçin Seyahat Planlaması 117

122 Erasmus projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 30 öğrenci ve 4 öğretim üyesi yurtdışına gönderilmiştir Öğretim Yılında Erasmus için ayrılan bütçe; Değişim Organizasyonu için; Avro Öğrenci Değişimi için; Avro Öğretim Elemanı Değişimi için; Avro dur. LLP Leonardo da Vinci 2007 Teklif Çağrısı Dönemi Çoktaraflı Projeler/Yenilik Transferi Proje Faaliyet Alanı kapsamında Türkiye de faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Ulusal Ajans a 72 adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu projeler arasında ön kabul şartlarını taşıyan 67 adet proje teklifi bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve 24 adedi desteklenmeye değer bulunmuştur. Üniversitemiz tarafından 30 Mart 2007 tarihinde söz konusu faaliyet alanı kapsamında Ulusal Ajans a yapılan 7 adet proje başvurusundan 3 ü desteklenmeye değer bulunmuştur. Gazi Üniversitesi, 2007 Teklif Çağrısı Yenilik Transferi Projeleri faaliyet alanında desteklenen üç projesi ile Türkiye çapında en çok program desteği alan ve en yüksek sayıda projesi desteklenen kurum olma özelliğini koruyarak liderliğini sürdürmüştür. Söz konusu projelerin aldığı toplam LdV desteği ,07 Euro dur Teklif Çağrısı Dönemi Yenilik Transferi Projeleri faaliyet alanında Üniversitemiz iki adet LdV Yenilik Transferi Projesinde ortak kuruluş olarak yer almaktadır. Yukarıda belirtilen programlar haricinde diğer bir uluslararası program olan Hayat Boyu Öğrenme Erasmus Programına ilişkin bilgiler şu şekilde belirtilebilir: BÜTÇE Öğrenci öğrenim hareketliliği: Öğrenci staj hareketliliği: Personel ders verme hareketliliği: Personel eğitim almak hareketliliği: Hareketliliğin organizasyonu: Toplam:

123 Giden Erasmus Öğrenci (öğrenim görme) sayısı: 77 Giden Erasmus Öğrenci (staj) sayısı: 46 Giden akademik personel (ders verme) sayısı: 18 Giden personel (eğitim) sayısı: 16 Gelen Erasmus Öğrenci sayısı: 2 Üniversitemizin dahil olduğu diğer bir uluslararası program ise, AB (Llp) Comenıus Programıdır. Üniversitemiz bu programın alt programları olan, Comenius Asistanlığı Programı ve Comenius Merkezi Projeleri programlarından yararlanmıştır. Comenius Asistanlığı Programı kapsamında Akademik dönemlerinde 11, Akademik dönemlerinde de 7 öğrenci/mezun AB ülkelerine girmiştir. Comenius Merkezi Projeleri kapsamında ise Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde 363 bin Euro bütçeyle Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Son olarak Üniversitemiz, 3 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Üniversite Vakfı na bağlı Avrupa da öğrenci değişimi için hizmet veren, üniversiteler ağı olan Campus Europae Programı na The European University Foundation Campus Europae (EUF-CE) tam üye olmuştur. Üye üniversiteler arasında değişime olanak sağlayan bu program iki yıl, iki farklı ülkede ve iki farklı dilde lisans/lisansüstü öğrenim programlarında öğrenim ve çalışmayı birleştirmeyi hedeflemektedir Hukuk Müşavirliği 2007 yılında 73 adet Fatura, Senet, 14 adet Vekâlet Ücreti, 5 adet Maaş borcu, diğer borçlar için 1 adet İcra dosyası açılmış olup, toplam 93 adet dosyanın 33 adedi tahsil edilerek, ilgili hesaplara yatırılmış ve arşivlenmiştir. Diğerlerinin takibi devam etmektedir Yılında 206 bilirkişi talebi cevaplandırılmış olup 785 öğretim elemanımız görevlendirilmiştir tarihleri arasında Üniversitemiz tüzel kişiliğine karşı 183 dava açılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz tarafından da 7 dava açılmıştır. Devam etmekte olan 119

124 davalarla, önceki yıllardan açılmış olup, devam eden dosyaların dağılımı listelerde verilmektedir. Akademik Personel Göreve Son Verme 6 Kadro, Derece, Atama 22 Disiplin Cezaları 3 Diğer Sebepler 13 TOPLAM 44 İdari Personel Atama İşlemleri 3 Disiplin Cezaları 0 Diğer Sebepler 6 TOPLAM 9 Öğrenci Not İptali 21 Kayıt Silme 29 Disiplin Cezaları 4 Diğer Sebepler 21 TOPLAM 75 Diğer Dosyalar Alacak 1 Tazminat Talepleri 6 Çeşitli Sebepler 7 TOPLAM

125 İcralar Döner Sermaye Tedavi Giderleri 73 Maaş Borcu 5 Vekâlet Ücreti 14 Diğer Sebepler 1 Devam Eden İcra Dosyaları 93 TOPLAM 186 Önceki yıllarda açılmış olup halen devam eden İcra dosya sayısı ise 208 olup, toplam 301 adettir Yılı içerisinde toplam 20 adet görüş, 206 adet bilirkişi istemi, 130 adet haciz ihbarnamesi, 10 adet taraf olmadığımız davalara ilişkin mahkeme yazıları cevaplandırılmıştır. Yine 2007 yılı içerisinde 883 adet dava dosyalarına ilişkin savunma ve cevap yazısı hazırlanmış, 188 adet duruşma ve keşfe gidilmiştir yılında 298 i lehe, 213 ü aleyhe olmak üzere 511 adet dava sonuçlanmış olup, aleyhte sonuçlanan davalar için üst yargı mercilerine başvurulmuştur Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı2nın 2007 yılındaki faaliyetleri aşağıdadır: Aralık 2007 tarihinde, Rektörlük Binası ve Mediko binasında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının durum tespitlerinin yapılıp, dolum ve bakımlarının yapılması, 2007 Kasım - Aralık ayı içinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nın, Fen Edebiyat, Teknik Eğitim ve Gazi Eğitim Fakültelerinin Yangın Söndürme Cihazlarının, 2. altı aylık bakım ve kontrollerinin yapılması, 121

126 Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerden gelen istekler doğrultusunda gerekli teknik desteğin verilmesi, Şubat 2007 tarihinde Çubuk Yerleşkesi için gerekli yangın söndürme cihazlarının tespitinin yapılması, Sivil Savunma Servislerinin güncellenmesi, Ankara Meslek Yüksekokulu için, gerekli olan Yangın Söndürme Cihazı sayısının tespiti, cihazların alımı ve uygun olan yerlere montesinin yaptırılması, Mesleki Eğitim Fakültesi nin alım ve dolum yaptığı yangın söndürme cihazlarının kontrollerinin yapılması, Beypazarı Meslek Yüksekokulu nda bulunan cihazların 1. altı aylık kontrol ve bakımlarının yapılması ve yangın konusunda eğitim verilmesi. 122

127 Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi nce verilen eğitimler aşağıda belirtilmiştir: TARİH EĞİTİM KONUSU EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YER 27 Şubat Şubat / 01 Mart 2007 Sivil Savunmanın Önemi ve Doğal Afetler Sivil Savunmanın Önemi ve Doğal Afetler, Yangın Eğitimi Mimar Kemalettin Salonu Mimar Kemalettin Salonu (Hizmet içi Eğitim Dahilinde) 22 Şubat2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Çubuk Yerleşkesi 25 Nisan 2007 Deprem, kurtarma ve deprem simülasyon konulu tatbiki ve teorik eğitim. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü 17 Mayıs 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 08 Ağustos 2007 Sivil Savunma, Doğal Afetler Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Mimar Kemalettin Salonu, Yangın Tatbikatı Kapalı Otopark Üzerinde Yaptırılmıştır. 19 Kasım 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara Meslek Yüksekokulu 29 Kasım 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Beypazarı Meslek Yüksekokulu 13 Aralık 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Gölbaşı Kampüsü 123

128 İdari Birimlerin Faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde 758 karşılıksız burs, ücretsiz yemek kartı, ayni yardım, öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele kumanya dağıtımı yapılmış ve kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca 360 öğrenciye yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanmıştır Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde ise; 656 karşılıksız burs, ücretsiz yemek kartı, ayni yardım, öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele kumanya dağıtımı yapılmış ve kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca 38 öğrenciye başarı bursu verilmiş olup, 447 öğrenciye de yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanmıştır. Öğrencilerimize; Kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz yemek kartı gibi öğrencilerin sosyal problemlerindeki çevresel faktörlerin azaltılması için olanaklar sağlanmış yaklaşık olarak ,00 YTL ücret ödenmiş, burs ücreti olarakta yaklaşık olarak ,00 YTL ödenmiştir. Üniversitemiz içerisinde Çim Saha Futbol, Halı Saha Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa tenisi, Tavla, Tenis vb. çeşitli spor faaliyetleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu (ÜSF) Başkanlığınca düzenlenen yaklaşık 31 spor branşında Üniversitemizi temsilen katılan sporcu, idareci - antrenörlerine ,00 YTL yolluk yevmiye ve konaklama giderleri karşılanmakta, Ü.S.F. nin üyesi olduğu Avrupa Üniversiteleri Spor Birliğince (EUSA) düzenlenen müsabakalarda Avrupa birinciliği ve üçüncülüğü elde eden spor takımlarımıza yaklaşık olarak ,00 YTL yolluk ve yevmiye gideri ile ,00 YTL Mal ve Malzeme alımları, Üniversitemiz araçlarının gidiş dönüşleri için yaklaşık 7.000,00 YTL mazot gideri yapılmıştır. Kültür hizmeti, tiyatro, Türk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri ve diğer sosyal faaliyet hizmeti ve Güdak faaliyetleri için verilen hizmetler için yaklaşık olarak ,00 YTL Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır. 124

129 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 15 Konferans 14 Panel 7 Seminer 10 Tiyatro 18 Konser 10 Turnuva 41 Teknik Gezi 40 Eğitim Semineri

130 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ocak-Haziran döneminde her biri üçer aylık olmak üzere, pazarlık usulüyle 2 tane Özel Güvenlik Hizmet alım ihalesi düzenlenmiştir. Bu ihalelerin dışında altı aylık açık ihale usulüyle yapılacak olan Özel Güvenlik alım ihalesi iptal edilmiştir. Özel Güvenlik Hizmet alım ihaleleri haricinde, Ocak-Haziran döneminde toplam 4 adet Genel Temizlik ihalesi yapılmıştır. Bu ihalelerin süreli aşağıdaki gibidir: A. Ocak-Şubat aylarını içeren 2 aylık B. Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan 3 aylık C. Haziran ayını kapsayan 1 aylık Yukarıda belirtilen Temizlik ihaleleri dışında, ayrıca 7 aylık dönemi kapsayan ve açık ihale usulüyle Genel Temizlik İhalesi Mayıs ayı içerisinde yapılmış ve dosya Kamu İhale Kurumu na gönderilmiştir. Ayrıca belirtilen dönemde Beypazarı için Genel Temizlik ve Konak ihaleleri ile Bilgi İşlem Yönlendirici ve Anahtarlama Cihazı ihalesi yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise, YTL tutarında dört farklı temizlik ihalesi düzenlenmiştir. o Temmuz ayı YTL o Ağustos-Aralık dönemi için ,63 YTL o 2008 yılı için ,37 YTL o Beypazarı yi kapsayan 10 aylık süre için YTL Aynı dönemde temizlik ihalelerinin yanı sıra Özel Güvenlik ihaleleri de düzenlenmiştir. Özel Güvenlik ile ilgili ihalelerinin ayrıntısı aşağıdaki gibi gösterilebilir. o Ağustos-Ekim dönemini içeren YTL o Kasım-Aralık için ,51 YTL o Ocak-Şubat 2008 dönemi için YTL 126

131 Ayrıca 2007 yılı için 18 adet araç kiralanmıştır tarihleri arasında 3473 sayılı kanun çerçevesinde ayıklama ve imha çalışmaları yapılmış olup çalışmalar neticesinde Ton/ kg imhalık malzeme Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Ergazi atık kağıt parçalama tesislerine tutanakla teslim edilmiştir. Çubuk yerleşkesinde klasör kapasiteli Kurum Arşivi yapılmış ve hizmete girmiştir. Arşiv binasında tadilat yapılarak 3 arşiv salonu yapılmıştır. Çelik raf sistemi yapılarak arşiv evraklarının bir düzen içerisinde oluşabilmesi için gerekli gayret sarf edilmiştir. Arşiv binasına otomatik duman ikaz sistemi kurulmuştur. Termometre ve higrometre (nem ölçer) alınarak salonlara asılmıştır Tarihleri arasında (486) adet Kitap satılmış olup elde edilen gelir (2.030,00)YTL dir. Kalan kitapların sayısı, Büroda (789), Depoda (27.913) adet olmak üzere Toplam : (28.702) adettir.üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen ders kitaplarının telif hakları tahakkuk ettirilip,ücretleri Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen ders kitaplarının telif hakları tahakkuk ettirilip, ücretleri ödenmektedir Yılında Sergi Açılışı, Broşür, Dergi adı altında aşağıdaki birimler adına posta gönderimleri olmuştur. Özel Kalem (Hitit Üniv. Çankırı Karatekin Üniv. Adına) Resim Heykel Müzesi 307 Fen Bilim. Enst. 387 İletişim Fak. 180 Eğitim Bil. Ens. 925 Hacıbektaş Arş. Merk Gazi Üniv. Derneği 112 Koop. Arş. ve Uyg. Merk 759 Kitap Satış 39 Karadeniz Ülk. ve Türk Cum. Arş. Merk. 2 Depr. Arş. ve Uyg. Merk. 3 TOPLAM

132 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2007 yılında eğitim-resmi amaçlı ve çeşitli sosyal aktiviteler için yapılan araç görevlendirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Talepte Bulunan Birimler Görevlendirilen Gün Sayısı Görevlendirilen Araç Sayısı Niteliği TOPLAM Resmi Ders Amaçlı Sosyal Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Çankırı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Beypazarı Teknik.Bilimler.M.Y.O Beden Eğitimi Ve Spor Y.O Hemşirelik M.Y.O Ankara M.Y.O Gazi M.Y.O Hacı Bektaş Veli M.Y.O Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müze TÖMER DEPAR Spor Kulübü Atletizm Takımı Futbol Takımı Voleybol Takımı Jimnastik Takımı Kayak Takımı Kros Takımı Koro Takımı Türk Müziği Topluluğu Halk Oyunları Ekibi GÜDAK GÜTİK Öğrenci Konseyi Başkanlığı Gazi Vakfı İlköğretim Okulu YADEM GENEL TOPLAM

133 tarihleri arasında Rektörlük deposundan birimlere dağıtılan malzeme listesi aşağıda sunulmuştur. Bilgisayar 463 Kamera 1 Sunucu 2 Masa 184 Evrak İm.m 1 Sandalye 139 Swich 4 Sehpa 112 Monitör 39 Koltuk 396 Telefon 91 Dolap 303 Yazıcı: 53 Sıra Fotokopi Mak. 7 Maket 2 Tarayıcı 2 Klima 7 Projeksiyon 66 Etajer 4 Dizüstü Bilgisayar Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen faaliyetleri aşağıdaki gibi göstermek mümkündür Yılında İhale Edilip 2007 Yılında Ödemeleri Yapılmış İşler Gölbaşı Yemekhane Binası Genel Onarımı yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Rektörlük Bina Onarımları, Müze ve Bodrum Kat Tadilatı işi yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Kütüphane Eski Binasının İktisat Fakültesi Ek Binasına Dönüştürülmesi işi: ,00.-YTL harcanarak tamamlanmıştır. Gazi Eğitim Fakültesi laboratuarları Tadilatı işi yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Gölbaşı Mesleki Eğitim Fakülte ve YADEM Binaları Tadilatı işi yapılarak ,00.-YTL harcanmıştır. 129

134 Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuarları tadilat ve onarım işi için ,00.- YTL harcanmıştır. İletişim Fakültesi Binaları Genel Tadilat işi ,59,-YTL YILI BÜYÜK ONARIM İHALELERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Büyük Onarım II. Kısım İnşaatı A-Blok (Dekanlık Katının) Tadilatı Ve Onarımının Yapılması C-Blok İlave Katının Yapılması Ve Katlarının Tadilatı Ve Onarımı İşleri TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Bölümü Atölyesi Onarımı Büro Ve Derslik Teşkili Ve Çatı Onarımı Yapılması İşi A-Blok Çevre Düzenlemesi İşi: Andezit Döşeme Kaplaması Ve Çevre Aydınlatma İşlerinin Yapılması Yapı Mekaniği Laboratuarı Betonarme Karkas Sistemi Ve Çatısının Yapılması İşi Teknik Eğitim Fakültesi E-Blok Yanı Araç Bakımı Ve Yıkama Sahası Yapım İşi Tekmer Ve Ekmek Fabrikası Bina Arası Giriş Ve Geçiş Düzenleme İşi Merkez Kampüs Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Tadilatı Ve Onarımının Yapılması Yapı Bölümü Onarımı İşi Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması İşi Fakülte Eşanjör Dairesi Yapımı İşi Otomotiv Anabilim Dalı Atölyeleri Onarımı E-Kapısı Danışma Kulübesi Yapım İşi Kültürel Faaliyet Alanlarına Güvenlik Kamera Sistemi Yapılması 130

135 ECZACILIK FAKÜLTESİ Binaların Genel Tadilatı Ve Onarımı, Elektrik Enerji Sistemlerinin Yapılması Dekanlık Binası Arka Kapı Giriş Düzenlemesi Fakülte Kompanzasyon İşi Yapımı Su Deposu Yapım İşi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNASI Güvenlik Kamera Sistemi Ve Çevre Aydınlatma İşi REKTÖRLÜK MERKEZ BİNASI VE MERKEZ KAMPÜS BİNALARI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Büroları Tadilatı Ve Ek Büro Yapım İşi Rektörlük Daire Başkanlıkları Arşiv Tadilatı Ve Onarım İşleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Çatı Arası Ek Büro Yapım İşi Rektörlük Merkez Santral Kart İlavesi Yapım İşi Rektörlük Merkez Santral Güç Ünitesi Yedekleme Kartı Ve Montaj Yapım İşi Basın Ve Halkla İlişkiler Katının Tadilat Ve Onarımı Yapım İşi Rektörlük Ek Bina İç Tadilatı Ve Onarımı Merkez Kampüs Otopark Enerji Tasarruf Cihazı Tesisi İşi Merkez Kampüs Kablo Aktarımı Ve Kablo Eki Yapım İşi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Arşiv Pencereleri Yapım İşi Rektörlük Merkez Birimleri Enerji Ve Operatör Konsol Temin İşi Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi Merkez Bina Onarım İşi Atatürk Meslek Yüksekokulu İdari Bina Tadilatı İşi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Kompanzasyon Teşkili Beşevler Kampusü Vaziyet Planı Projesinin Yapılması İşi Beşevler Kampusü İmar Planı Projesinin Yapılması İşi 131

136 TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI Hayvan Laboratuarı Isıtma Tesisatı Yapılması Enerji Sistemi Tadilat Projesi Ve Yangın İhbarı Projesinin Yapılması İşi ÇUBUK YERLEŞKESİ Koordinasyon Binası Kazan Dairesi Yapım İşi Yemekhane Binası Kazan Dairesi Yapım İşi Atatürk Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Yapım İşi Gazi Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Yapım İşi Koordinasyon Binası İç Tadilatı Yapım İşi Hizmet Binası Odaları Tadilatı Yüksekokullar Binası Boya Badana İşleri Atatürk Meslek Yüksekokulu İç Tadilatı İşi BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU Mavi Spor Salonu Tadilatı Danışma Kulübesi Yapılması Kalorifer Tesisatı Onarım İşi Eski Bina Spor Salonu Oda Onarımı İşleri Bina İçi Tadilat Ve Onarım İşleri Atatürk Köşesi Yapılması İşi Kapalı Hentbol Spor Salonu Oda Yapılması İşi GÖLBAŞI YERLEŞKESİ Spor Sahası Tanzimi İşi Eski İdari Bina Genel Tadilat Ve Onarımının Yapım İşi Göl Çevresi, Hurdalık Ve Su Deposu Çevresine Tel Çit Yapılması İşleri Çok Amaçlı Salon Yapım İşi 132

137 Sağlık Meslek Yüksekokulu Koridor, Sınıf Ve Laboratuarları PVC Zemin Kaplamasının Yapılması Otelcilik Uygulama Derslikleri Mobilya Teşkili İşi YADEM Yönetim Binası Tadilatı İşi Yemekhane Binası Elektrik Tesisat Tadilatı İşi Su Deposu İzolasyonu Ve Tahliye Hattı Yapımı Bilgi Merkezi Enerji Kablolama Yapımı İşi Farmakoloji Laboratuarı Yapılması İşi Yabancı Dil Bölümü Elektrik Tesisat İşi Fizik Tedavi Merkezi Isıtma Tesisatı Onarımı İşi Gölbaşı İleri Teknolojiler AR-GE Merkezi İkmal İnşaatı İşi YADEM Ve TÖMER Binaları Avan Projelerinin Hazırlatılması İşi HUKUK FAKÜLTESİ BİNASI Güvenlik Kamera Sistemi Yapılması İşi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BİNASI Elektrik Sistemi Yenilenmesi İşi ENDÜSTRİYEL SANATLAREĞİTİM FAKÜLTE BİNASI Çatı Kaplaması Onarım İşi Bilgi Sistemlerinin Yenilenmesi İşi Otelcilik Konaklama Uygulama Eğitim Merkezi Tadilat Ve Onarım İşi GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Müzik Bölümü Dış Cephe Boya Tadilatı İşi Müzik Bölümü İdari Bina Ve Konferans Salonu Kanalizasyon Hattının Yapımı İşi D-Blok Laboratuar Binası Kompanzasyon Kablolama Tablo Yapım İşi Ek Bina Pencere Doğramalarının Yenilenmesi İşi 133

138 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WC Tadilatı Ve Onarım İşi Dekanlık Tesisat Yenileme İşi Dekanlık Elektrik Tesisat Yenileme İşi Kompanzasyon Tesisi İşi Kanalizasyon Hattının Onarımı Ve Temizlenmesi İşi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yaşam Merkezi Bodrum Kat WC Tadilat Ve Onarımı Bilişim Enstitüsü Oda Tadilatı Yapım İşi MERKEZ KÜTÜPHANE BİNASI WC Onarımının Yapılması Otomatik Giriş Kapısı Yapılması İşi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 yılında Merkez Kütüphane de gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı : Görme Engelliler Bölümü kullanıcı sayısı : Görsel İşitsel Bölümü kullanıcı sayısı : Ödünç verilen yayın sayısı : Koleksiyona eklenen kitap sayısı : Koleksiyona eklenen yüksek lisans tezi : 523 Koleksiyona eklenen kitap dışı materyal : 149 Koleksiyona eklenen ciltli dergi : Abone olunan dergi sayısı : Ciltlenen dergi sayısı : Kataloglanan kitap sayısı : Çekilen fotokopi sayısı : Abone olunan On-line veri tabanı :

139 Elektronik dergi : Elektronik kitap : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2007 yılında bir kısmı önceki yıllardan devralınan aşağıdaki yazılımların kodlanması sürdürülmektedir. Bir önceki yıla göre iş yükü %100 artmıştır. Özellikle DPT ye sunulan e-gazi projesi kabul edilirse projenin geliştirilmesi bu yükü daha da arttıracaktır. İlave eğitim, donanım ve insan kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Şu anda yürütülen yazılım faaliyetleri başlıca aşağıdaki maddelerde başlıklar halinde izah edilmiştir. 1. e-gazi Projesi 2. Gazi Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşleri Otomasyon Programı (Yerel ve web ara yüzlerinin takibi). 3.Gazi Üniversitesi Merkezi Personel, Muhasebe ve Bordro Otomasyon Takip Programı. 4. Gazi Üniversitesi Sağlık Karnesi ve ilaç Takip Programı 5. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi Projesi 7. Yerelnet Makale Bilgi Sistemi 8- Telefon Bilgi Sistemi 9- Laboratuvar Sonuçları Bildirimi 10- Öğrenci İşleri Kısa Mesaj Servisi 11- Gazi Haber portalı 12 - GUADEK Veri Toplama Yazılımı 13- Personel İş Başvuru Yazılımı 14- Gazi Üniversitesi Web Sihirbazı Yazılım Modülleri 15- Üniversite Akademik ve İdari Birimleri İçin Web Sihirbazı Yazılımı. 16. Gazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Takip Programı 17. Gazi Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Takip Programı 18. Gazi Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projesi Takip Programı 19. Kütüphane Borç Takip Programı 135

140 20. Güvenlik Takip Programı: 21. Mezunlar Bilgi Sistemi 22. Özel Yetenek Sınavı Kayıt-Kontrol-Değerlendirme-Raporlama Yazılımları 23- Öğrenci İşleri Mobil Erişim Projesi 24- Üniversitemiz Kütüphanesi Görsel ve İşitsel Medya Yönetim ve Takip Programı 25- Rektörlük Makamı Evrak Sistemi 26- Tıp Fakültesi Sınav Merkezi Akademik Ölçme Değerlendirme işlemleri yazılımı 27- Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Anket Programları Takibi 28- Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Döner Sermaye Katkı Paylarının takip programı 29- Tıp Fakültesi İşçilerinin Maaş Takip Programı 30. Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı İşçi Maaşlarının Takip Programı 31. İletişim ve Mühendislik Fakültesi İşçi Maaşlarının Takip Programı. 32- Akbank Akıllı Kart data oluşturma ve düzenleme sistemi. 33- A K T S Programı 34- Kütüphane Kitap İstek Programı 35- Gazi Spor Merkezi Web Sitesi Programı 36- Kantin Yönetim Programı 37-Açık Erişim Arşivi (E-Kütüphane) Bilgi Sistemi Programı 38- Genel Sekreterlik Performans Değerlendirme Yazılımı 39-Bilgi Edinme Birimi Konsol Yazılımı 40- Çeşitli anket yazılımları ( GUADEK,Stratejik planlama komisyonu,tpe2006 gibi ) 41-Öğrenci Harç Takip Programı. 42-Teknik Servis İş Takip Ve İstatistik Programı 43- Kastamonu Üniversitesi için Personel,bordro,Öğrenci İşleri Yazılımları 44 -Öğrenciler İçin Blog Sitesi. 45 -Gazi Üniversitesi Satılık Ve Kiralık İlanı Programı 2007 yılında tasarım konusunda akademik birim ve personele web tasarım desteği verilmeye devam edilmektedir. 136

141 2006 yılında TB olan internet erişim kapasitesi toplam trafik, 2007 yılında TB olmuştur. E-posta hizmetimizden öğrencimiz ve akademik ve idari personelimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize 130GB, personelimize 200GB alan ayrılmıştır. Günlük ortalama elektronik posta trafiği mevcuttur. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberlerin yayınlama, periyodik olarak arama araçlarının güncellemesini yapmanın yanı sıra yıllık ortalama 250 Birim/Bölüm/ Örgenci Toplulukları/Organizasyon/Sempozyum/kişisel web sayfası hazırlayıp yayınlamaktadır. Ayrıca yılda ortalama 7000 kişiye web sayfası hazırlama teknik desteği vermektedir. Her ay ortalama 6500 personelin ekleriyle birlikte maaş bordroları, 2600 personelin ekleriyle birlikte döner sermaye bordroları, 2934 personelin ekleriyle birlikte ekders bordroları ve ortalama 436 personelin nöbet bordroları hazırlanıp basımı ve elektronik olarak dağıtımı yapılmaktadır. Ayda ortalama 500 bilgisayarın bakım ve onarımı yapılmakta, ayrıca günlük ortalama 100 kullanıcıya telefonla teknik destek verilmektedir. Gazi Üniversitesi (155 Mbps) kullanım istatistikleri aşağıda verilmiştir YILI GRAFİĞİ (24 Saat bazında ortalama) 137

142 Günlük en yüksek kapasitedeki trafiğimiz Haftalık Aylık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Gazi Üniversitesi 2008 yılı bütçe tasarısı hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri yazı ile istendi. Gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca OVP, OVMP ve Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen standartlara, önceliklere, ilkelere uygunluğu incelendikten sonra, hazırlanan üniversitemiz 2008 yılı bütçe teklifi Temmuz ayı sonunda Maliye Bakanlığına gönderilmiştir yılı bütçe ödeneklerine göre hazırlanan ayrıntılı finans programı icmali Maliye Bakanlığına gönderilmiştir 138

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Türkiye nin ilk yüksekokulu olan Maden Mektebinin 1924 te kurulduğu, kökleri sağlam, geçmişi olan bir üniversite olarak 1992 yılında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : B.30.2.MAR.0.70.82.02/ : 2006 Yılı Faaliyet Raporu D U Y U R U 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı