TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG İyonlar Ege Göçleri nin sonucunda Dorların Yunanistan ı istila etmeleri nedeniyle Yunanistan dan Batı Anadolu ya göç eden Akalar tarafından kurulan uygarlıktır. Yunan uygarlığı Ege Göçleri yle Yunanistan ı istila edenlerin bölgenin yerli halkı Akalarla kaynaşarak oluşturdukları uygarlıktır. Frigler de Ege Göçleri nedeniyle Anadolu ya göç etmek zorunda kalan Trak asıllılar tarafından kurulan uygarlıktır. Likya ise Anadolu kökenli halk tarafından Güneybatı Anadolu da oluşturulan bir uygarlıktı. Kuruluşunda Ege göçlerinin etkisi yoktu. 2. Kavimler Göçü merkezî krallıkların yıkılmasına ve feodalite de denilen derebeylik rejiminin kurulmasına neden olan yanıyla kralların otoritelerini zayıflatırken aynı sürecin en örgütlü kurumu olan papanın ve başkanlığını yaptığı Katolik kilisesinin kral başta olmak üzere tüm derebeylerin ve toplumun diğer kesimlerinin üzerindeki otoritesini güçlendirdi. Diğer seçeneklerde verilenlerin meydana gelmesinde Kavimler Göçü nün etkisi vardır. 3. Kut, Göktanrı nın kağana ve onun ailesinin erkek bireylerine verdiğine inanılan kutsal yönetme yetkisidir. Siyasi alanla ilgili bir kavramdır. Ahiret inancıyla ilgisi yoktur. Uçmağ, ölümden sonra iyi insanların ruhunun gideceğine inanıldığı cenneti; Tamu, kötü insanların ölümden sonra gideceğine inanılan cehennemi ifade eden kavramlardır. Türklerde ahiret inancının olduğunun kanıtı olan kavramlardır. Toygun da aynı toplumlarda hükûmet üyelerini ifade eden kavramdır. Ahiret inancıyla ilgili değildir. 4. Divan-ı Cünd yani askerî divan Hz. Ömer Dönemi nde oluşturulan bir kurumdur. I, III, ve IV. öncüllerde verilenler Emeviler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. 5. İbn Rüşt, aklı inancın önüne koyan, akılcılık akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen İslam düşünürüdür. Farabi Avrupa da Al-Phorobtus adıyla anılan, el Medinetü l Fazıla adlı eserin yazarı olan Türk - İslam düşünürüdür. Barani trigonometri biliminin kurucularından biri olarak kabul edilen bilim insanıdır. Harezmi de matematikçi, astronomi bilimcisi Zic ül Harezmi kitabının yazarıdır. Soru kökünde özellikleri verilen bilim insanı da Biruni dir. 6. Divriği Külliyesi Anadolu da inşa edilen ilk külliyedir. Anadolu da 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra kurulan ilk beyliklerden biri olan Mengücekoğulları tarafından inşa ettirilmiştir. Diğerleri Türkiye Selçukluları tarafından inşa ettirilen mimari eserlerdir. 7. Orhan Bey Dönemi nde Karesioğulları Beyliği ne son verilmesi kurumsallaşıldığının değil, sınırlarının genişletildiğinin ve Anadolu da Türk siyasi birliğinin kurulması çalışmalarının başlatıldığının kanıtıdır. Divan teşkilatının kurulması siyasi alanda, ilk medresenin açılması eğitim alanında, yaya ve müsellem teşkilatlarının oluşturulması da askerî alanda kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapıldığının kanıtlarıdır. 8. Has arazi; Osmanlı Devleti nde vergi gelirleri padişaha, şehzadelere divan teşkilatının üyelerine, beylerbeyine ve sancak beylerine bırakılan arazilerdi. Vergi gelirleri akçenin üzerinde olan arazilerdi. Osmanlı Devleti üst düzey siyasi yetkilere sahip olan devlet görevlilerine has arazilerin işletme hakkını verirken siyasi, ekonomik ve askerî gücün aynı bölgede has işleten kişide birleşmesi durumunda yerel güçlerin oluşabileceği olasılığını dikkate alarak bu kişilerin görev yeriyle has arazilerinin farklı bölgelerde olmasına dikkat ederdi. Öncüllerde verilen timar, yurtluk ve ocaklık arazilerde bu risk çok az olduğu için göreviyle işleneceği arazi biriminin aynı yerde olmasında sakınca görmemiştir. 9. Reform hareketleri onbinlerce insanın öldürüldüğü mezhep savaşları sonrası 1598 de ilan edilen Nant Fermanı ile sona erdi. Kalvenizm mezhebi ortaya çıktı. Reform hareketlerinin başladığı ülke olan Almanya da yıllarca süren mezhep savaşlarının sonucunda 1555 te imzalanan Ausburg Antlaşması ile Protestanlık resmen tanındı. Reform hareketlerine kraliçenin öncülüğünü yaptığı İngiltere de Anglikanizm kilisesi kuruldu. Protestanlığın farklı bir yorumu olan Presbiteryen kilisesi de İskoçya da kuruldu. Katolik kilisesinin kopmaları önlemek için kullandığı Engizisyon mahkemelerinin verdikleri ağır cezaların etkili olduğu Japonya da Katolik kilisesi bölünmeyi önledi. Ancak Reform hareketleri İspanya yı etkilememiştir. 10. Mısır ve Boğazlar II. Mahmut Dönemi nde uluslararası soruna dönüştü. II. Mahmut un ölümünden sonra tahta oğlu Abdülmecit geçti ta Londra Konferansı nda bir araya gelen İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti imzaladıkları Londra Antlaşması yla Mısır sorununu çözdüler te Osmanlı Devleti nin Rusya ile 8 yıllığına imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya nın Boğazlarda elde ettiği ayrıcalığı sonlandırmak isteyen İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya Boğazlar sorununu da çözmek için 1841 de Londra Konferansı nı topladılar. Osmanlı Devleti yle Rusya nın da katıldığı konferansta imzalanan Londra Antlaşması yla Boğazların yönetimi Osmanlılara bırakılırken Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla Boğazlar üzerinde elde ettiği ayrıcalıkları kaybetti Londra Konferansı da 1841 Londra Konferansı da Abdülmecit in padişahlığı döneminde toplandı. 3

4 11. I. TBMM nin, üyelerinin seçimle halk tarafından seçilmesi demokratik niteliklere; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üstlenmesi güçler birliği niteliğine; gayrimüslimlerin temsil edilmemesi millî niteliğine; Osmanlı Devleti ni yok sayarak yeni bir devlet kurması da ihtilalci niteliğe sahip olduğunun göstergeleridir. 12. Anadolu ihtilali, Mustafa Kemal tarafından yayımlanan Amasya Genelgesi nde Ulusun bağımsızlığını kendi azmi ve kararı kurtaracaktır. maddesiyle Türk halkına hem bağımsızlığını hem de egemenliğini sağlaması için yaptığı mücadele çağrıyla başladı. Erzurum Kongresi nde alınan Kuvayımilliyeyi güçlü, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararı da aynı doğrultuda alınan karardır. 13. Batı Blokunun öncüsü olan ABD Türkiye nin de içinde bulunduğu 16 Avrupa ülkesine ekonomik yardımını içeren Marshall Planı, Sovyet Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerini Pasifik ten Batı Avrupa kıyılarına kadar kuşatmak amacıyla kurduğu SEA- TO da çevreleme politikasının gereği olarak atılan adımlardır. NATO da aynı politikanın askerî ittifakı olarak kuruldu. Eisenhower Doktrini de ABD nin Orta Doğu ülkelerini yanına çekmek, bölgenin SSCB nin kontrolü altına girmesini önlemek için bölge ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapılmasını içeren, SSCB ve ABD arasındaki rekabeti Orta Doğu ya da taşıyan politikadır. Çevreleme politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Güneydoğu Asya Milletleri Birliği (ASEAN) ise 8 Ağustos 1967 de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından bölge ülkeleri arasındaki sorunlara Doğu ve Batı Bloku ülkelerinin müdahale etmelerini önlemek, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kuruldu. Batı Blokunca Doğu Blokuna karşı uygulanan Çevreleme Politikası ile ilişkilendirilemez. 14. II. Dünya Savaşı nda Kore deki Japon işgaline son veren Sovyet Rusya Kuzey Kore ye, ABD de Güney Kore ye yerleşti. Birleşmiş Milletler teşkilatının gözetiminde sürdürülen iki bölgeyi birleştirme çabalarından sonuç alınamayınca Kuzey ve Güney Kore devletleri kuruldu. İki süper gücün bu iki devlet üzerinden bölgedeki etkinliklerini artırmak istemeleri 1950 de Kore Savaşı nın başlamasına neden oldu. ABD nin öncülüğünü yaptığı, Türkiye nin Birleşmiş Milletler teşkilatının çağrısına uyarak içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu te sona eren savaşta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Türk birliklerinin savaş sürecinde gösterdikleri üstün başarı Batı Bloku açısından Türkiye nin askerî alanda da ne denlî önemli bir güç olduğunun kabullenilmesinde önemli rol oynadı. Bu kabulleniş Türkiye nin 1952 de NA- TO ya alınmasında önemli rol oynadı. 15. Toplam nüfusun yüz ölçümüne (km 2 ye) oranına nüfus yoğunluğu denir. Türkiye de yüz ölçümü bakımından en büyük bölge Doğu Anadolu Bölgesi, en küçük bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dir. Doğu Anadolu Bölgesi nde alana göre insan sayısı azdır. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu da azdır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin fiziki haritalarında ağırlıklı olarak sarı ve turuncu tonlar kullanılır. Bu durum iki bölgenin fiziki yapı bakımından benzediğini göstermektedir. Her iki bölgede de yükseltisi az olan platolara rastlanmaktadır. Ege Bölgesi deprem kuşağında (BAF) yer almaktadır. Aktif faylar, kırıklı yapı tektonik deprem, sıcak su kaynakları jeotermal enerji yaygındır. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü, tarım ürünü ve toprak türü çeşitliliği fazladır Marmara Bölgesi nde, Karadeniz, Akdeniz ve Bozkır (step) iklimleri görülür. Bu iklime geçiş iklimi adı verilir. Dolayısıyla Marmara Bölgesi nde iklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Turizm gelirleri bakımından birinci olan bölge Marmara dır. Marmara Bölgesi nin; jeopolitik konumu, önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması, iklim koşullarının elverişli olması, yer şekillerinin uygunluğu, eski bir yerleşim alanı olması, birçok dine ve kültüre ait eserleri bünyesinde barındırması gibi özellikleri her mevsim turist çekmesine neden olmuştur. Marmara Bölgesi turizm gelirleri bakımından birinci bölgedir. 16. I. öncülde ılıman okyanusal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının batı kıyılarında etkilidir. Batı rüzgârları ve okyanus akıntıları iklimi oluşturan temel faktörlerdir. Nem oranı yüksek ve yıl boyunca yağışlıdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Yağış rejimi düzenlidir. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Her mevsim yağışlıdır. Bulutluluk oranı fazla, güneşlenme süresi kısadır. En fazla yağış sonbaharda düşer. Bitki örtüsü karışık ormanlardır. II. öncülde savan (subtropikal) ikliminin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Sıcaklık ortalaması 20 C nin üzerindedir. 6 ay yaz yağışı, 6 ay kış kuraklığı görülür. Konveksiyonel (yükselim) yağış etkilidir. Yağış sıcaklığa göre az olduğu için bitki örtüsü savan adı verilen uzun boylu otlardır. Savanlar içerisindeki ağaç topluklarına park - galeri ormanları denir. III. öncülde sert karasal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde etkilidir. Yükselti ve denizden uzaklık karasallığın şiddetini artırmıştır. Nem oranı azdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. En fazla yağışı yaz mevsiminde alır. Bitki örtüsü tayga adı verilen iğne yapraklı ağaçlar ve dağ çayırlarıdır. 4

5 17. Hollanda nın genel özelliklerinden bazıları şunlardır: Başkent: Amsterdam dır. Konum: Kuzeybatı Avrupa ülkesidir. Yüz ölçümü: Yüz ölçümü küçük ( km 2 ), nüfus yoğunluğu fazladır. İklim: Ilıman okyanus iklimi etkilidir. Arazi yapısı: Topraklarının büyük bir bölümü deniz seviyesinin altındadır. Topraklarının %40 ı polder yöntemiyle kazanılmıştır. Kıyı bölgelerde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikleri yer alır. Kıyılar su taşkınlarına karşı yapay setlerle korunmaktadır. Ekonomi: Ekonomisi tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayi ve ticarete dayanmaktadır. Tarım alanları oldukça verimlidir. Ayrıca Hollanda Avrupa nın sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü de karşılamaktadır. 18. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak gerçekleşen olaylar şunlardır: Kıyılarda girinti çıkıntı, koy, körfez ve doğal limanlar azdır. Yüksek falezli (yalıyar) kıyılar oluşmuştur. Boyuna kıyılar görülür. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından farklılıklar görülür. Ege kıyılarına göre gerçek ve kuş uçuşu uzaklıkları azdır. Kıta sahanlığı da dardır. (Eğimin fazla olduğu kıyılarda kıta sahanlığı dar, az olduğu kıyılarda ise geniştir.) Dolayısıyla B seçeneği Akdeniz ve Karadeniz de dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgi içerir. 19. Dünya üzerinde her enleme güneş ışınları farklı açılarla düşer. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak enlemler arasındaki iklim, bitki örtüsü, toprak tipi, tarım ürünleri, hayvan türleri vb. özellikler de değişir. Kuzey - güney yönünde ne kadar çok enlem ve iklim tipi geçilirse tarım ürünü çeşitliliği de bir o kadar artar. Soruda verilen D seçeneğinde kuzey - güney yönünde geçilen enlem ve iklim sayısı fazladır. Dolayısıyla tarım ürün çeşitliliği de fazladır. 20. Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış sonbaharda düşer. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış kışın düşer. Bozkır step ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış ilkbaharda düşer. Sert karasal iklim bölgelerinde en fazla yağış yazın düşer. Grafikte yağış oranları verilen kentin en fazla yağışı ilkbaharda aldığını ve İç Anadolu Bölgesi nin bir kenti oduğunu söyleyebiliriz. 21. Türkiye de ulaşım türlerinin kullanımının ucuzdan pahalıyla doğru sıralanışı şu şekildedir: Deniz yolu (I) Demir yolu (II) Kara yolu (III) Hava yolu Dolayısıyla A seçeneğinde doğru bir sıralama yapılmıştır. 22. I numaralı, kenarları içe dönük üçgen şeklindeki piramit gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu piramitin özellikleri şunlardır: Doğum oranları fazladır. Dolayısıyla genç nüfus da fazla olur. Çocuk ölümleri azalmaya başlamıştır. Sağlık ve beslenme koşulları iyileşmeye başlamıştır. Doğum oranları fazla olduğu için nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Gelişmekte olan ülkelerde (İran, Türkiye) nüfusa dair hastane, yol, okul vb. gibi demografik yatırımlara ağırlık verilir. II numaralı, çan şeklindeki piramit, düşük doğum oranlarına sahip ancak son yıllarda doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalar izleyen ABD ve Kanada gibi ülkelere ait bir piramittir. Bu ülkelerin sanayileşmeye bağlı olarak kalifiye insan ihtiyaçları da fazladır. Dolayısıyla soruda verilen D seçeneği I. piramitle ilgili yanlış bilgi vermektedir. 23. Podzol, sert karasal iklim bölgelerinde tayga adı verilen iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşan topraklardır. Bu topraklar kül renginde olup humus bakımından da fakirdir. Haritadaki yayılış alanı doğru verilmiştir. Kestane renkli bozkır toprakları, orta kuşak karalarının iç kısımlarında bozkır (step) ikliminin görüldüğü alanlarda yayılış gösterir. Tuz ve kireç oranı fazladır. Humus oranı azdır. Tarımsal verimi düşüktür. Kuru tarıma uygun topraklardır. Dünyada ABD nin iç kesimleri, Orta Asya vb. yerlerde görülürken ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Haritada doğru yerde gösterilmiştir. Çöl toprakları kuzey - güney enlemleri arasında dönenceler çevresinde görülen son derece tuzlu ve kireçli olan topraklardır. Ülkemizde görülmemekle birlikte Tuz Gölü ve çevresinde çölleşmiş topraklara rastlanmaktadır. Terra-rossa, kuzey - güney enlemleri arasında Akdeniz iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Topraktaki demir - oksit oranının yüksek olması toprağın renginin kırmızı olmasına neden olmuştur. Tarımsal açıdan verimlidir. Haritada doğru gösterilmiştir. Çernozyom toprağı orta kuşağın yarı nemli iklim bölgelerinde çayır altı florasının altında görülen topraklardır. Humus bakımından zengin, tarımsal açıdan verimlidir. Bu topraklara kara toprak veya dünyanın ekmek torbaları da denir. Haritada bu toprak tipinin yeri yanlış verilmiştir. Çünkü çernozyomlar bozkır (step) iklim bölgelerinde değil podzol toprağının yayılış gösterdiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür. 24. Central Valley Projesi ABD in Kalfornia eyaletinde Arizona Çölü nün bulunduğu sahada uygulanmaktadır. Çölde oluşan yaşam alanı adı altında Kalifornia daki eskiden çöl alanı olan bölge verimli bir tarım alanına dönüştürülmüştür. Barajlar, sulama tesisleri ve kanallar yapılarak çöl topraklarında turunçgil yetiştirilmeye başlanmış ve hayvanlar için otlak alanları oluşturulmuştur. 5

6 25. A priori bilgi deneyime dayanmayan, deneyimden bağımsız, tecrübe yoluyla kazanılmamış olan bilgidir. Örneğin, Tüm anneler kadındır. önermesinin analitik olmasının nedeni mantıksal analize dayanmasıdır. Bu bilgi türüne göre kadınlık özelliği anne kavramını içerir. Anne kavramını analiz ettiğimizde kadınlık özelliğini içerdiğini görürüz. Kadın olmayan kişi anne olamaz. Dolayısıyla bunun gibi daha birçok önerme deneyime dayanmayan (A priori bilgi) önermedir. 26. Kültür işlevsel olarak toplumun oluşturduğu maddi ve manevi unsurları tarihsel süreç içerisinde kuşaktan kuşağa aktarır. Kültürün işlevleri ise şunlardır: Toplumun ögelerini birbirine yaklaştırır. Kişilerin toplumsal davranışlarının düzenli olmasını sağlayarak toplumsal düzeni oluşturur. İhtiyaçlara göre şekillenir ve ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Kişilere toplumsal bir kişilik kazandırır. Bireylere, gruplara ve toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıpları sunar. Kültür işlevsel olarak ulusları ve toplumları birleştirmek yerine özelliklerine göre ayırır ve kendine özgü kılar. 27. Laboratuvar deneyi yüksek kontrol düzeyi sağlar ve ulaşılan sonuçlar kesinlik teşkil eder. Bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Alan deneyinde bağımsız değişken araştırmacı tarafından sistematik bir şekilde belirlense de denekler denek olduklarının farkında olmazlar. Alan deneyi aynı zamanda laboratuvarda çalışılması zor olan konularda da araştırmacılara kolaylık sağlar. Arşiv araştırması, istatistikler, kişisel dokümanlar ve daha önce yapılmış çalışmaların sonucundan yola çıkılarak yapılan hazır bilgiye dayanan yöntemdir. Doğal deney, kendiliğinden ortaya çıkan değişmelerin sonuçlarını analiz eder. Araştırmacının sürece etkisinin olmaması deneyin objektiflik açısında da önemli bir avantajıdır. Soruda özellikleri verilen sosyal psikoloji yöntemi alan araştırmasıdır. 28. Aristo ya göre sanat bilgi üretme aracı dır. Sanat eserini insana huzur vermesi açısından doğrudan doğruya öğrenmek gerekir. J. J. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların taşkınlığıdır. Goethe sanatı sadece bize ait duyuların dışarıya aktarılması olarak görür. Croce a göre sanatın yalnızca anlatım yanı vardır. Sanatta sanatçının sezgisine önem verir. Platon, sanatı insanları gerçeklere yaklaştıran ideaların yansıması olarak görür. 29. Hukuk kuralları kamu gücünü kullanarak maddi yaptırım uygulamaktadır. Ancak sözü edilen olay; yapılmaması durumunda herhangi bir yaptırımın, cezanın uygulanamayacağı bir olay olduğundan hukuk kuralları ile ilişkilendirilemez. 30. Anayasa madde 118: Millî Güvenlik Kurulu; cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, Genel Kurmay başkanı, başbakan yardımcıları; Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel komutanlarından kurulur. Dolayısıyla Ulaştırma bakanı Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir Ocak 1941 tarihinde Roosevelt in tarihî Dört Özgürlük üzerine konuşması, Birleşmiş Milletlere giden sürecin yolunu açmıştır. Roosevelt in konuşmasında değindiği özgürlükler şunlardır: Düşünce ve ifade özgürlüğü Din özgürlüğü Maddesel gereksinimlerden kurtulmuş olma hakkı Korkunun olmadığı bir yaşam güvencesi Roosevelt in konuşmasını takip eden yıllarda Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması imzalanmıştır (1945). Daha sonra 10 Aralık 1948 de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. Bu beyannamenin en önemli özelliği insan haklarını hukukun meselesi hâline getirmesidir. 32. İnsan haklarının korunmasında başvuru mercisi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturma, inceleme ve karar organı hâline gelmiştir. AİHM bu görevleri yerine getirirken alanında uzman bazı kişi kurum ve kuruluşlardan faydalanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üç önemli görevi vardır: Yargı Danışma Düzenleme İnsan hakları, hem anayasa hem de uluslararası hukuk kavramıdır. İnsan hakları deyimi geniş kapsamlı olup çok boyutlu olan insan kişiliğinin geliştirilmesini de içerir. 33. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan temalar şunlardır: Kültür Zaman, süreklilik ve değişim İnsanlar, yerler ve çevreler Kişisel gelişim ve kimlik Bireyler, gruplar ve kurumlar Güç, otorite ve yönetim Üretim, dağıtım ve tüketim Bilim, teknoloji, toplum Küresel bağlantılar Vatandaşlık idealleri ve uygulamaları Bireylerin sosyal gruplar içerisindeki yerlerine ve kendilerini algılama biçimlerine yönelik Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan tema kişisel gelişim ve kimlik tir. 34. Orta Çağ Avrupa sında suyun gücünü kullanan insanlar, su değirmenleri vasıtasıyla tarımda önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Zamanla suyun yanında rüzgâr kuvvetininde değirmenlerde kullanılması kol gücüne dayalı değirmenlerin yerini su ve yel değirmenlerinin almasına neden olmuştur. Orta Çağ, din adamlarının hâkimiyetine geçen bir çağdır. Kilise toplumsal yaşama tamamen hâkim olmuş ve üretim ilişkilerinden sağlık meselelerine kadar her konuda sözü geçer duruma gelmiştir. Hastanelerde tıp adına hiçbir şey yapılmamakta, hastalıkların çareleri din adamlarının dualarında aranmaktadır. Dolayısıyla soruda verilen II ve III. öncüller Orta Çağ da bilim, teknoloji ve sosyal değişmeyle ilgili doğru bilgi verir. 6

7 35. Bir ülkede reel millî gelirin her dönem artmasına ekonomik büyüme denir. Ekonomik büyüme aynı zamanda kişi başına düşen reel gayrisafi millî hasılada meydana gelen artışlardır. Ekonomik büyümenin temel etkenleri ise şunlardır: İnsan kaynakları Doğal kaynaklar Sermaye birikimi Teknoloji Sağlanan kâr ekonominin temel etkenlerinden değildir. 36. Karbon 14 metodu 1949 yılında Amerikalı kimyacı Willand Libby tarafından bulunmuştur. Bu buluş tarih öncesi zamanlarla ilgili bilgiler vermesi açısından önem arz etmektedir. Karbon 14 metoduna göre; uzaydan gelen kozmik tanecikler atmosferde bulunan karbondioksit moleküllerinden bazılarıyla karşılaşır ve bu moleküller karbon 12 atomlarında değişikliğe yol açar. Karbon 12 atomu yapısına iki nötron alarak karbon 14 hâline gelir. Karbon 14 organik kalıntıların yaşını belirlemede ve kalıntıları tarihlemede kullanılan bir yöntemdir. 37. Doğal iletişim: Bireyin sosyal eylemlerini sistemin biçimsel sınırları içinde yürütmekte kullanılan bir yöntemdir. Yukarıdan aşağıya iletişim: Yönetimin en üst basamağından başlayarak en aşağıya doğru inen iletişim kanalıdır. Aşağıdan yukarıya iletişim: Yönetimin en alt basamağından en üst basamağına doğru bilgi akışı sağlar. Astların verdiği öneriler ve tepkilerden oluşur. Yönetim biliminde iletişim: Her işletme görevinin içinde yapılması zorunlu birtakım yönetim işlevlerini kullanacak olan yöneticilerin kullanım amaçları ve sistemleri vardır. İşletmede yöneticinin etkinliği ve başarısı, astların başarısına bağlıdır. Soruda biçimsel iletişime ait özellikler verilmiştir. 38. Sosyokültürel antropoloji insanın biyolojik varlığının dışında yarattığı toplumsal ve kültürel alanı bütün çeşitliliğiyle anlamaya çalışmaktadır. Kişiliğin oluşmasında rol oynayan; kültürel süreçler, kültürün belirlediği cinsiyet rolleri, türlerin devamının sağlanması, geçim etkinliklerinin yürütülmesi, aile - akrabalık sistemleri, toplumların iç düzen ve istikrarına yönelik hukuksal ve siyasal mekanizmalar, gelenek, görenek ve alışkanlıklar, inanç sistemleri, farklı geçim etkinliklerinin çevreye uyarlanma biçimlerine kadar birçok konu sosyokültürel antropolojinin inceleme alanı içerisindedir. 39. Bir proje planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: Araştırmanın süresi Araştırma maliyeti Araştırma yapılacak konunun sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi Projenin uygulanabilirliği Yeni ve orijinal bir konu olması Birden çok konu ve ürün oluşturmaya izin vermesi Etkin kurallara uyulması Araştırmaya katılacak kişilerin aldıkları görevleri yerine getirmeleri 40. Çevre sorunları türlerine göre üçe ayrılır: Global çevre sorunları İklim değişikliği Sera etkisi Ozon tabakasının incelmesi Hızlı nüfus artışı Bölgesel çevre sorunları Ekosistemlerin tahribi Biyolojik zenginliğin kaybolması Mahallî çevre sorunları Atık maddeler (çöpler) Sanayi atıkları ve kimyasal atıklar Zehirli atıklar Verilen bilgilere göre zehirli atıklar sorunu küresel çevre sorunlarından biri değildir. 41. Türk millî eğitiminin amaçları ve ilkeleri, özel alan öğretim programı bilgisi uygulama becerisi program ve içerik bilgisi genel yeterliğinin alt yeterlikleridir. 42. Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmek Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti nin dinamik temelini Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşturduğunu kavramak Türkiye nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek Atatürk ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek almak Millî Mücadele den hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavramak Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavramak Türk Millî Mücadele si ve inkılabının, millî ve milletlerarası özellikleri doğrultusunda başka milletlerce de örnek alındığını kavramak İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemektir. Ancak E seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Çünkü diğer devletlere Atatürk inkılaplarını tanıtabiliriz ama uygulatmanın zorunluluğunu kavratmak gibi bir amacı yoktur. 7

8 sınıf ürettiklerimiz ünitesinde kariyer bilinci geliştirme ara disiplini kapsamında verilecek kazanım Kendi yerel çevresinde bulunan meslekleri belirler. dir. A, B ve C seçeneklerinde verilen kazanımlar 6. sınıf Haklarımı Öğreniyorum ünitesinde kariyer bilinci geliştirme kazanımlarındandır. E seçeneğinde verilen kazanım ise Haklarımı Öğreniyorum ünitesi insan hakları ve vatandaşlık eğitimi ara disiplini kazanımlarındandır. 47. Beyaz şapka: Net bilgiler, saflık, tartışmasız olarak kabul edilen bilgiler. Kırmızı şapka: Tutkular, arzular, duygular ve sezgiler. Siyah şapka: Dezavantajlar, olumsuzluklar, riskler, kararın alınması durumundaki tehlikeler. Sarı şapka: Avantajlar, olumlu yönler, kararın alınması durumunda sağlanacak yararlar ve fırsatlar. Yeşil şapka: Yaratıcılık, üretkenlik, kararın alınmaması durumunda başka nelerin yapılabileceği. Mavi şapka: Serinkanlılık ve serinkanlı bir biçimde karar verme. Buna göre Gamze sarı şapkayı kullanmıştır. 49. Hiyerarşik kavram haritasında, ana kavram haritaya yerleştirildikten sonra diğer kavramlar ve alt kavramlar genelden özele doğru ana kavramın alt kısmına yerleştirilir. Aralarındaki ilişkiyi belirtmek için ise kavramlar arasındaki okların üzerine gerekli ifade yazılır sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya istiklal ya ölüm ünitesinde doğrudan verilecek beceri, karar verme; değer, dayanışma özgürlük ve bağımsızlıktır sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkeler Arası Köprüler ünitesinde doğrudan verilecek değer, barıştır. 46. Yenilenen hedef taksonomisine göre basamaklar: Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma( Sentez basamağının özelliklerini yansıtır.) Buna göre A seçeneği anlama, B seçeneği değerlendirme,c seçeneği yaratma, D seçeneği değerlendirme, E seçeneği 48. Rulman tekniği Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinden rulman, iç içe geçmiş dönen çemberlerden oluştuğu için bu ismi almıştır. Bu teknikte de akvaryum tekniğindeki gibi öğrenciler bir çember oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Ancak akvaryumdan farklı olarak iç içe iki çember oluşturulur. İç taraftaki çemberde oturan öğrenciler dışa, dış taraftaki çemberde oturan öğrenciler içe bakacak şekilde yerleştirilir. Belirlenen konu ya da problem durumuyla ilgili tartışma başlatılır. Yüz yüze gelen öğrenciler konu ya da problemle ilgili görüşlerini birbirine aktararak fikir alışverişi yaparlar. Bir süre sonra iç ya da dış çemberdeki gruplardan biri bir sıra yana kayar ve farklı öğrenciler yüz yüze gelir. Bu uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. Böylece tartışılan kişi değiştirilerek öğrencilerin farklı düşünceleri görmeleri sağlanır. Buna göre kullanılan teknik rulmandır. 50. Derleme portfolyosu öğrencinin ürünleri içerisinden öğretmenin danışmanlığında seçtiği bütün çalışmaları içerir. Bu aşamada toplanan ürünler öğrenci hakkında karar vermekten çok, karar vermeyi sağlayacak hazırlıkları içerir. Buna göre Günce Hanım ın kullandığı portfolyo türü derlemedir. 8

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇM, DĞRNDİRM V SINAV HİZMTRİ GNL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 SOSYAL BİLGİR Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi TOPRAK Yer kabuğunu oluşturan çeşitli kaya ve minerallerin fiziksel ve kimyasal yoldan ayrışmasıyla meydana gelen, içinde son derece zengin flora, hayvan varlığı barındıran ve inorganik maddeler ile hava,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı