TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG İyonlar Ege Göçleri nin sonucunda Dorların Yunanistan ı istila etmeleri nedeniyle Yunanistan dan Batı Anadolu ya göç eden Akalar tarafından kurulan uygarlıktır. Yunan uygarlığı Ege Göçleri yle Yunanistan ı istila edenlerin bölgenin yerli halkı Akalarla kaynaşarak oluşturdukları uygarlıktır. Frigler de Ege Göçleri nedeniyle Anadolu ya göç etmek zorunda kalan Trak asıllılar tarafından kurulan uygarlıktır. Likya ise Anadolu kökenli halk tarafından Güneybatı Anadolu da oluşturulan bir uygarlıktı. Kuruluşunda Ege göçlerinin etkisi yoktu. 2. Kavimler Göçü merkezî krallıkların yıkılmasına ve feodalite de denilen derebeylik rejiminin kurulmasına neden olan yanıyla kralların otoritelerini zayıflatırken aynı sürecin en örgütlü kurumu olan papanın ve başkanlığını yaptığı Katolik kilisesinin kral başta olmak üzere tüm derebeylerin ve toplumun diğer kesimlerinin üzerindeki otoritesini güçlendirdi. Diğer seçeneklerde verilenlerin meydana gelmesinde Kavimler Göçü nün etkisi vardır. 3. Kut, Göktanrı nın kağana ve onun ailesinin erkek bireylerine verdiğine inanılan kutsal yönetme yetkisidir. Siyasi alanla ilgili bir kavramdır. Ahiret inancıyla ilgisi yoktur. Uçmağ, ölümden sonra iyi insanların ruhunun gideceğine inanıldığı cenneti; Tamu, kötü insanların ölümden sonra gideceğine inanılan cehennemi ifade eden kavramlardır. Türklerde ahiret inancının olduğunun kanıtı olan kavramlardır. Toygun da aynı toplumlarda hükûmet üyelerini ifade eden kavramdır. Ahiret inancıyla ilgili değildir. 4. Divan-ı Cünd yani askerî divan Hz. Ömer Dönemi nde oluşturulan bir kurumdur. I, III, ve IV. öncüllerde verilenler Emeviler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. 5. İbn Rüşt, aklı inancın önüne koyan, akılcılık akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen İslam düşünürüdür. Farabi Avrupa da Al-Phorobtus adıyla anılan, el Medinetü l Fazıla adlı eserin yazarı olan Türk - İslam düşünürüdür. Barani trigonometri biliminin kurucularından biri olarak kabul edilen bilim insanıdır. Harezmi de matematikçi, astronomi bilimcisi Zic ül Harezmi kitabının yazarıdır. Soru kökünde özellikleri verilen bilim insanı da Biruni dir. 6. Divriği Külliyesi Anadolu da inşa edilen ilk külliyedir. Anadolu da 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra kurulan ilk beyliklerden biri olan Mengücekoğulları tarafından inşa ettirilmiştir. Diğerleri Türkiye Selçukluları tarafından inşa ettirilen mimari eserlerdir. 7. Orhan Bey Dönemi nde Karesioğulları Beyliği ne son verilmesi kurumsallaşıldığının değil, sınırlarının genişletildiğinin ve Anadolu da Türk siyasi birliğinin kurulması çalışmalarının başlatıldığının kanıtıdır. Divan teşkilatının kurulması siyasi alanda, ilk medresenin açılması eğitim alanında, yaya ve müsellem teşkilatlarının oluşturulması da askerî alanda kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapıldığının kanıtlarıdır. 8. Has arazi; Osmanlı Devleti nde vergi gelirleri padişaha, şehzadelere divan teşkilatının üyelerine, beylerbeyine ve sancak beylerine bırakılan arazilerdi. Vergi gelirleri akçenin üzerinde olan arazilerdi. Osmanlı Devleti üst düzey siyasi yetkilere sahip olan devlet görevlilerine has arazilerin işletme hakkını verirken siyasi, ekonomik ve askerî gücün aynı bölgede has işleten kişide birleşmesi durumunda yerel güçlerin oluşabileceği olasılığını dikkate alarak bu kişilerin görev yeriyle has arazilerinin farklı bölgelerde olmasına dikkat ederdi. Öncüllerde verilen timar, yurtluk ve ocaklık arazilerde bu risk çok az olduğu için göreviyle işleneceği arazi biriminin aynı yerde olmasında sakınca görmemiştir. 9. Reform hareketleri onbinlerce insanın öldürüldüğü mezhep savaşları sonrası 1598 de ilan edilen Nant Fermanı ile sona erdi. Kalvenizm mezhebi ortaya çıktı. Reform hareketlerinin başladığı ülke olan Almanya da yıllarca süren mezhep savaşlarının sonucunda 1555 te imzalanan Ausburg Antlaşması ile Protestanlık resmen tanındı. Reform hareketlerine kraliçenin öncülüğünü yaptığı İngiltere de Anglikanizm kilisesi kuruldu. Protestanlığın farklı bir yorumu olan Presbiteryen kilisesi de İskoçya da kuruldu. Katolik kilisesinin kopmaları önlemek için kullandığı Engizisyon mahkemelerinin verdikleri ağır cezaların etkili olduğu Japonya da Katolik kilisesi bölünmeyi önledi. Ancak Reform hareketleri İspanya yı etkilememiştir. 10. Mısır ve Boğazlar II. Mahmut Dönemi nde uluslararası soruna dönüştü. II. Mahmut un ölümünden sonra tahta oğlu Abdülmecit geçti ta Londra Konferansı nda bir araya gelen İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti imzaladıkları Londra Antlaşması yla Mısır sorununu çözdüler te Osmanlı Devleti nin Rusya ile 8 yıllığına imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya nın Boğazlarda elde ettiği ayrıcalığı sonlandırmak isteyen İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya Boğazlar sorununu da çözmek için 1841 de Londra Konferansı nı topladılar. Osmanlı Devleti yle Rusya nın da katıldığı konferansta imzalanan Londra Antlaşması yla Boğazların yönetimi Osmanlılara bırakılırken Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla Boğazlar üzerinde elde ettiği ayrıcalıkları kaybetti Londra Konferansı da 1841 Londra Konferansı da Abdülmecit in padişahlığı döneminde toplandı. 3

4 11. I. TBMM nin, üyelerinin seçimle halk tarafından seçilmesi demokratik niteliklere; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üstlenmesi güçler birliği niteliğine; gayrimüslimlerin temsil edilmemesi millî niteliğine; Osmanlı Devleti ni yok sayarak yeni bir devlet kurması da ihtilalci niteliğe sahip olduğunun göstergeleridir. 12. Anadolu ihtilali, Mustafa Kemal tarafından yayımlanan Amasya Genelgesi nde Ulusun bağımsızlığını kendi azmi ve kararı kurtaracaktır. maddesiyle Türk halkına hem bağımsızlığını hem de egemenliğini sağlaması için yaptığı mücadele çağrıyla başladı. Erzurum Kongresi nde alınan Kuvayımilliyeyi güçlü, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararı da aynı doğrultuda alınan karardır. 13. Batı Blokunun öncüsü olan ABD Türkiye nin de içinde bulunduğu 16 Avrupa ülkesine ekonomik yardımını içeren Marshall Planı, Sovyet Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerini Pasifik ten Batı Avrupa kıyılarına kadar kuşatmak amacıyla kurduğu SEA- TO da çevreleme politikasının gereği olarak atılan adımlardır. NATO da aynı politikanın askerî ittifakı olarak kuruldu. Eisenhower Doktrini de ABD nin Orta Doğu ülkelerini yanına çekmek, bölgenin SSCB nin kontrolü altına girmesini önlemek için bölge ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapılmasını içeren, SSCB ve ABD arasındaki rekabeti Orta Doğu ya da taşıyan politikadır. Çevreleme politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Güneydoğu Asya Milletleri Birliği (ASEAN) ise 8 Ağustos 1967 de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından bölge ülkeleri arasındaki sorunlara Doğu ve Batı Bloku ülkelerinin müdahale etmelerini önlemek, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kuruldu. Batı Blokunca Doğu Blokuna karşı uygulanan Çevreleme Politikası ile ilişkilendirilemez. 14. II. Dünya Savaşı nda Kore deki Japon işgaline son veren Sovyet Rusya Kuzey Kore ye, ABD de Güney Kore ye yerleşti. Birleşmiş Milletler teşkilatının gözetiminde sürdürülen iki bölgeyi birleştirme çabalarından sonuç alınamayınca Kuzey ve Güney Kore devletleri kuruldu. İki süper gücün bu iki devlet üzerinden bölgedeki etkinliklerini artırmak istemeleri 1950 de Kore Savaşı nın başlamasına neden oldu. ABD nin öncülüğünü yaptığı, Türkiye nin Birleşmiş Milletler teşkilatının çağrısına uyarak içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu te sona eren savaşta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Türk birliklerinin savaş sürecinde gösterdikleri üstün başarı Batı Bloku açısından Türkiye nin askerî alanda da ne denlî önemli bir güç olduğunun kabullenilmesinde önemli rol oynadı. Bu kabulleniş Türkiye nin 1952 de NA- TO ya alınmasında önemli rol oynadı. 15. Toplam nüfusun yüz ölçümüne (km 2 ye) oranına nüfus yoğunluğu denir. Türkiye de yüz ölçümü bakımından en büyük bölge Doğu Anadolu Bölgesi, en küçük bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dir. Doğu Anadolu Bölgesi nde alana göre insan sayısı azdır. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu da azdır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin fiziki haritalarında ağırlıklı olarak sarı ve turuncu tonlar kullanılır. Bu durum iki bölgenin fiziki yapı bakımından benzediğini göstermektedir. Her iki bölgede de yükseltisi az olan platolara rastlanmaktadır. Ege Bölgesi deprem kuşağında (BAF) yer almaktadır. Aktif faylar, kırıklı yapı tektonik deprem, sıcak su kaynakları jeotermal enerji yaygındır. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü, tarım ürünü ve toprak türü çeşitliliği fazladır Marmara Bölgesi nde, Karadeniz, Akdeniz ve Bozkır (step) iklimleri görülür. Bu iklime geçiş iklimi adı verilir. Dolayısıyla Marmara Bölgesi nde iklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Turizm gelirleri bakımından birinci olan bölge Marmara dır. Marmara Bölgesi nin; jeopolitik konumu, önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması, iklim koşullarının elverişli olması, yer şekillerinin uygunluğu, eski bir yerleşim alanı olması, birçok dine ve kültüre ait eserleri bünyesinde barındırması gibi özellikleri her mevsim turist çekmesine neden olmuştur. Marmara Bölgesi turizm gelirleri bakımından birinci bölgedir. 16. I. öncülde ılıman okyanusal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının batı kıyılarında etkilidir. Batı rüzgârları ve okyanus akıntıları iklimi oluşturan temel faktörlerdir. Nem oranı yüksek ve yıl boyunca yağışlıdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Yağış rejimi düzenlidir. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Her mevsim yağışlıdır. Bulutluluk oranı fazla, güneşlenme süresi kısadır. En fazla yağış sonbaharda düşer. Bitki örtüsü karışık ormanlardır. II. öncülde savan (subtropikal) ikliminin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Sıcaklık ortalaması 20 C nin üzerindedir. 6 ay yaz yağışı, 6 ay kış kuraklığı görülür. Konveksiyonel (yükselim) yağış etkilidir. Yağış sıcaklığa göre az olduğu için bitki örtüsü savan adı verilen uzun boylu otlardır. Savanlar içerisindeki ağaç topluklarına park - galeri ormanları denir. III. öncülde sert karasal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde etkilidir. Yükselti ve denizden uzaklık karasallığın şiddetini artırmıştır. Nem oranı azdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. En fazla yağışı yaz mevsiminde alır. Bitki örtüsü tayga adı verilen iğne yapraklı ağaçlar ve dağ çayırlarıdır. 4

5 17. Hollanda nın genel özelliklerinden bazıları şunlardır: Başkent: Amsterdam dır. Konum: Kuzeybatı Avrupa ülkesidir. Yüz ölçümü: Yüz ölçümü küçük ( km 2 ), nüfus yoğunluğu fazladır. İklim: Ilıman okyanus iklimi etkilidir. Arazi yapısı: Topraklarının büyük bir bölümü deniz seviyesinin altındadır. Topraklarının %40 ı polder yöntemiyle kazanılmıştır. Kıyı bölgelerde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikleri yer alır. Kıyılar su taşkınlarına karşı yapay setlerle korunmaktadır. Ekonomi: Ekonomisi tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayi ve ticarete dayanmaktadır. Tarım alanları oldukça verimlidir. Ayrıca Hollanda Avrupa nın sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü de karşılamaktadır. 18. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak gerçekleşen olaylar şunlardır: Kıyılarda girinti çıkıntı, koy, körfez ve doğal limanlar azdır. Yüksek falezli (yalıyar) kıyılar oluşmuştur. Boyuna kıyılar görülür. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından farklılıklar görülür. Ege kıyılarına göre gerçek ve kuş uçuşu uzaklıkları azdır. Kıta sahanlığı da dardır. (Eğimin fazla olduğu kıyılarda kıta sahanlığı dar, az olduğu kıyılarda ise geniştir.) Dolayısıyla B seçeneği Akdeniz ve Karadeniz de dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgi içerir. 19. Dünya üzerinde her enleme güneş ışınları farklı açılarla düşer. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak enlemler arasındaki iklim, bitki örtüsü, toprak tipi, tarım ürünleri, hayvan türleri vb. özellikler de değişir. Kuzey - güney yönünde ne kadar çok enlem ve iklim tipi geçilirse tarım ürünü çeşitliliği de bir o kadar artar. Soruda verilen D seçeneğinde kuzey - güney yönünde geçilen enlem ve iklim sayısı fazladır. Dolayısıyla tarım ürün çeşitliliği de fazladır. 20. Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış sonbaharda düşer. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış kışın düşer. Bozkır step ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış ilkbaharda düşer. Sert karasal iklim bölgelerinde en fazla yağış yazın düşer. Grafikte yağış oranları verilen kentin en fazla yağışı ilkbaharda aldığını ve İç Anadolu Bölgesi nin bir kenti oduğunu söyleyebiliriz. 21. Türkiye de ulaşım türlerinin kullanımının ucuzdan pahalıyla doğru sıralanışı şu şekildedir: Deniz yolu (I) Demir yolu (II) Kara yolu (III) Hava yolu Dolayısıyla A seçeneğinde doğru bir sıralama yapılmıştır. 22. I numaralı, kenarları içe dönük üçgen şeklindeki piramit gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu piramitin özellikleri şunlardır: Doğum oranları fazladır. Dolayısıyla genç nüfus da fazla olur. Çocuk ölümleri azalmaya başlamıştır. Sağlık ve beslenme koşulları iyileşmeye başlamıştır. Doğum oranları fazla olduğu için nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Gelişmekte olan ülkelerde (İran, Türkiye) nüfusa dair hastane, yol, okul vb. gibi demografik yatırımlara ağırlık verilir. II numaralı, çan şeklindeki piramit, düşük doğum oranlarına sahip ancak son yıllarda doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalar izleyen ABD ve Kanada gibi ülkelere ait bir piramittir. Bu ülkelerin sanayileşmeye bağlı olarak kalifiye insan ihtiyaçları da fazladır. Dolayısıyla soruda verilen D seçeneği I. piramitle ilgili yanlış bilgi vermektedir. 23. Podzol, sert karasal iklim bölgelerinde tayga adı verilen iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşan topraklardır. Bu topraklar kül renginde olup humus bakımından da fakirdir. Haritadaki yayılış alanı doğru verilmiştir. Kestane renkli bozkır toprakları, orta kuşak karalarının iç kısımlarında bozkır (step) ikliminin görüldüğü alanlarda yayılış gösterir. Tuz ve kireç oranı fazladır. Humus oranı azdır. Tarımsal verimi düşüktür. Kuru tarıma uygun topraklardır. Dünyada ABD nin iç kesimleri, Orta Asya vb. yerlerde görülürken ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Haritada doğru yerde gösterilmiştir. Çöl toprakları kuzey - güney enlemleri arasında dönenceler çevresinde görülen son derece tuzlu ve kireçli olan topraklardır. Ülkemizde görülmemekle birlikte Tuz Gölü ve çevresinde çölleşmiş topraklara rastlanmaktadır. Terra-rossa, kuzey - güney enlemleri arasında Akdeniz iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Topraktaki demir - oksit oranının yüksek olması toprağın renginin kırmızı olmasına neden olmuştur. Tarımsal açıdan verimlidir. Haritada doğru gösterilmiştir. Çernozyom toprağı orta kuşağın yarı nemli iklim bölgelerinde çayır altı florasının altında görülen topraklardır. Humus bakımından zengin, tarımsal açıdan verimlidir. Bu topraklara kara toprak veya dünyanın ekmek torbaları da denir. Haritada bu toprak tipinin yeri yanlış verilmiştir. Çünkü çernozyomlar bozkır (step) iklim bölgelerinde değil podzol toprağının yayılış gösterdiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür. 24. Central Valley Projesi ABD in Kalfornia eyaletinde Arizona Çölü nün bulunduğu sahada uygulanmaktadır. Çölde oluşan yaşam alanı adı altında Kalifornia daki eskiden çöl alanı olan bölge verimli bir tarım alanına dönüştürülmüştür. Barajlar, sulama tesisleri ve kanallar yapılarak çöl topraklarında turunçgil yetiştirilmeye başlanmış ve hayvanlar için otlak alanları oluşturulmuştur. 5

6 25. A priori bilgi deneyime dayanmayan, deneyimden bağımsız, tecrübe yoluyla kazanılmamış olan bilgidir. Örneğin, Tüm anneler kadındır. önermesinin analitik olmasının nedeni mantıksal analize dayanmasıdır. Bu bilgi türüne göre kadınlık özelliği anne kavramını içerir. Anne kavramını analiz ettiğimizde kadınlık özelliğini içerdiğini görürüz. Kadın olmayan kişi anne olamaz. Dolayısıyla bunun gibi daha birçok önerme deneyime dayanmayan (A priori bilgi) önermedir. 26. Kültür işlevsel olarak toplumun oluşturduğu maddi ve manevi unsurları tarihsel süreç içerisinde kuşaktan kuşağa aktarır. Kültürün işlevleri ise şunlardır: Toplumun ögelerini birbirine yaklaştırır. Kişilerin toplumsal davranışlarının düzenli olmasını sağlayarak toplumsal düzeni oluşturur. İhtiyaçlara göre şekillenir ve ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Kişilere toplumsal bir kişilik kazandırır. Bireylere, gruplara ve toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıpları sunar. Kültür işlevsel olarak ulusları ve toplumları birleştirmek yerine özelliklerine göre ayırır ve kendine özgü kılar. 27. Laboratuvar deneyi yüksek kontrol düzeyi sağlar ve ulaşılan sonuçlar kesinlik teşkil eder. Bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Alan deneyinde bağımsız değişken araştırmacı tarafından sistematik bir şekilde belirlense de denekler denek olduklarının farkında olmazlar. Alan deneyi aynı zamanda laboratuvarda çalışılması zor olan konularda da araştırmacılara kolaylık sağlar. Arşiv araştırması, istatistikler, kişisel dokümanlar ve daha önce yapılmış çalışmaların sonucundan yola çıkılarak yapılan hazır bilgiye dayanan yöntemdir. Doğal deney, kendiliğinden ortaya çıkan değişmelerin sonuçlarını analiz eder. Araştırmacının sürece etkisinin olmaması deneyin objektiflik açısında da önemli bir avantajıdır. Soruda özellikleri verilen sosyal psikoloji yöntemi alan araştırmasıdır. 28. Aristo ya göre sanat bilgi üretme aracı dır. Sanat eserini insana huzur vermesi açısından doğrudan doğruya öğrenmek gerekir. J. J. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların taşkınlığıdır. Goethe sanatı sadece bize ait duyuların dışarıya aktarılması olarak görür. Croce a göre sanatın yalnızca anlatım yanı vardır. Sanatta sanatçının sezgisine önem verir. Platon, sanatı insanları gerçeklere yaklaştıran ideaların yansıması olarak görür. 29. Hukuk kuralları kamu gücünü kullanarak maddi yaptırım uygulamaktadır. Ancak sözü edilen olay; yapılmaması durumunda herhangi bir yaptırımın, cezanın uygulanamayacağı bir olay olduğundan hukuk kuralları ile ilişkilendirilemez. 30. Anayasa madde 118: Millî Güvenlik Kurulu; cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, Genel Kurmay başkanı, başbakan yardımcıları; Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel komutanlarından kurulur. Dolayısıyla Ulaştırma bakanı Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir Ocak 1941 tarihinde Roosevelt in tarihî Dört Özgürlük üzerine konuşması, Birleşmiş Milletlere giden sürecin yolunu açmıştır. Roosevelt in konuşmasında değindiği özgürlükler şunlardır: Düşünce ve ifade özgürlüğü Din özgürlüğü Maddesel gereksinimlerden kurtulmuş olma hakkı Korkunun olmadığı bir yaşam güvencesi Roosevelt in konuşmasını takip eden yıllarda Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması imzalanmıştır (1945). Daha sonra 10 Aralık 1948 de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. Bu beyannamenin en önemli özelliği insan haklarını hukukun meselesi hâline getirmesidir. 32. İnsan haklarının korunmasında başvuru mercisi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturma, inceleme ve karar organı hâline gelmiştir. AİHM bu görevleri yerine getirirken alanında uzman bazı kişi kurum ve kuruluşlardan faydalanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üç önemli görevi vardır: Yargı Danışma Düzenleme İnsan hakları, hem anayasa hem de uluslararası hukuk kavramıdır. İnsan hakları deyimi geniş kapsamlı olup çok boyutlu olan insan kişiliğinin geliştirilmesini de içerir. 33. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan temalar şunlardır: Kültür Zaman, süreklilik ve değişim İnsanlar, yerler ve çevreler Kişisel gelişim ve kimlik Bireyler, gruplar ve kurumlar Güç, otorite ve yönetim Üretim, dağıtım ve tüketim Bilim, teknoloji, toplum Küresel bağlantılar Vatandaşlık idealleri ve uygulamaları Bireylerin sosyal gruplar içerisindeki yerlerine ve kendilerini algılama biçimlerine yönelik Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan tema kişisel gelişim ve kimlik tir. 34. Orta Çağ Avrupa sında suyun gücünü kullanan insanlar, su değirmenleri vasıtasıyla tarımda önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Zamanla suyun yanında rüzgâr kuvvetininde değirmenlerde kullanılması kol gücüne dayalı değirmenlerin yerini su ve yel değirmenlerinin almasına neden olmuştur. Orta Çağ, din adamlarının hâkimiyetine geçen bir çağdır. Kilise toplumsal yaşama tamamen hâkim olmuş ve üretim ilişkilerinden sağlık meselelerine kadar her konuda sözü geçer duruma gelmiştir. Hastanelerde tıp adına hiçbir şey yapılmamakta, hastalıkların çareleri din adamlarının dualarında aranmaktadır. Dolayısıyla soruda verilen II ve III. öncüller Orta Çağ da bilim, teknoloji ve sosyal değişmeyle ilgili doğru bilgi verir. 6

7 35. Bir ülkede reel millî gelirin her dönem artmasına ekonomik büyüme denir. Ekonomik büyüme aynı zamanda kişi başına düşen reel gayrisafi millî hasılada meydana gelen artışlardır. Ekonomik büyümenin temel etkenleri ise şunlardır: İnsan kaynakları Doğal kaynaklar Sermaye birikimi Teknoloji Sağlanan kâr ekonominin temel etkenlerinden değildir. 36. Karbon 14 metodu 1949 yılında Amerikalı kimyacı Willand Libby tarafından bulunmuştur. Bu buluş tarih öncesi zamanlarla ilgili bilgiler vermesi açısından önem arz etmektedir. Karbon 14 metoduna göre; uzaydan gelen kozmik tanecikler atmosferde bulunan karbondioksit moleküllerinden bazılarıyla karşılaşır ve bu moleküller karbon 12 atomlarında değişikliğe yol açar. Karbon 12 atomu yapısına iki nötron alarak karbon 14 hâline gelir. Karbon 14 organik kalıntıların yaşını belirlemede ve kalıntıları tarihlemede kullanılan bir yöntemdir. 37. Doğal iletişim: Bireyin sosyal eylemlerini sistemin biçimsel sınırları içinde yürütmekte kullanılan bir yöntemdir. Yukarıdan aşağıya iletişim: Yönetimin en üst basamağından başlayarak en aşağıya doğru inen iletişim kanalıdır. Aşağıdan yukarıya iletişim: Yönetimin en alt basamağından en üst basamağına doğru bilgi akışı sağlar. Astların verdiği öneriler ve tepkilerden oluşur. Yönetim biliminde iletişim: Her işletme görevinin içinde yapılması zorunlu birtakım yönetim işlevlerini kullanacak olan yöneticilerin kullanım amaçları ve sistemleri vardır. İşletmede yöneticinin etkinliği ve başarısı, astların başarısına bağlıdır. Soruda biçimsel iletişime ait özellikler verilmiştir. 38. Sosyokültürel antropoloji insanın biyolojik varlığının dışında yarattığı toplumsal ve kültürel alanı bütün çeşitliliğiyle anlamaya çalışmaktadır. Kişiliğin oluşmasında rol oynayan; kültürel süreçler, kültürün belirlediği cinsiyet rolleri, türlerin devamının sağlanması, geçim etkinliklerinin yürütülmesi, aile - akrabalık sistemleri, toplumların iç düzen ve istikrarına yönelik hukuksal ve siyasal mekanizmalar, gelenek, görenek ve alışkanlıklar, inanç sistemleri, farklı geçim etkinliklerinin çevreye uyarlanma biçimlerine kadar birçok konu sosyokültürel antropolojinin inceleme alanı içerisindedir. 39. Bir proje planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: Araştırmanın süresi Araştırma maliyeti Araştırma yapılacak konunun sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi Projenin uygulanabilirliği Yeni ve orijinal bir konu olması Birden çok konu ve ürün oluşturmaya izin vermesi Etkin kurallara uyulması Araştırmaya katılacak kişilerin aldıkları görevleri yerine getirmeleri 40. Çevre sorunları türlerine göre üçe ayrılır: Global çevre sorunları İklim değişikliği Sera etkisi Ozon tabakasının incelmesi Hızlı nüfus artışı Bölgesel çevre sorunları Ekosistemlerin tahribi Biyolojik zenginliğin kaybolması Mahallî çevre sorunları Atık maddeler (çöpler) Sanayi atıkları ve kimyasal atıklar Zehirli atıklar Verilen bilgilere göre zehirli atıklar sorunu küresel çevre sorunlarından biri değildir. 41. Türk millî eğitiminin amaçları ve ilkeleri, özel alan öğretim programı bilgisi uygulama becerisi program ve içerik bilgisi genel yeterliğinin alt yeterlikleridir. 42. Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmek Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti nin dinamik temelini Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşturduğunu kavramak Türkiye nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek Atatürk ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek almak Millî Mücadele den hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavramak Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavramak Türk Millî Mücadele si ve inkılabının, millî ve milletlerarası özellikleri doğrultusunda başka milletlerce de örnek alındığını kavramak İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemektir. Ancak E seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Çünkü diğer devletlere Atatürk inkılaplarını tanıtabiliriz ama uygulatmanın zorunluluğunu kavratmak gibi bir amacı yoktur. 7

8 sınıf ürettiklerimiz ünitesinde kariyer bilinci geliştirme ara disiplini kapsamında verilecek kazanım Kendi yerel çevresinde bulunan meslekleri belirler. dir. A, B ve C seçeneklerinde verilen kazanımlar 6. sınıf Haklarımı Öğreniyorum ünitesinde kariyer bilinci geliştirme kazanımlarındandır. E seçeneğinde verilen kazanım ise Haklarımı Öğreniyorum ünitesi insan hakları ve vatandaşlık eğitimi ara disiplini kazanımlarındandır. 47. Beyaz şapka: Net bilgiler, saflık, tartışmasız olarak kabul edilen bilgiler. Kırmızı şapka: Tutkular, arzular, duygular ve sezgiler. Siyah şapka: Dezavantajlar, olumsuzluklar, riskler, kararın alınması durumundaki tehlikeler. Sarı şapka: Avantajlar, olumlu yönler, kararın alınması durumunda sağlanacak yararlar ve fırsatlar. Yeşil şapka: Yaratıcılık, üretkenlik, kararın alınmaması durumunda başka nelerin yapılabileceği. Mavi şapka: Serinkanlılık ve serinkanlı bir biçimde karar verme. Buna göre Gamze sarı şapkayı kullanmıştır. 49. Hiyerarşik kavram haritasında, ana kavram haritaya yerleştirildikten sonra diğer kavramlar ve alt kavramlar genelden özele doğru ana kavramın alt kısmına yerleştirilir. Aralarındaki ilişkiyi belirtmek için ise kavramlar arasındaki okların üzerine gerekli ifade yazılır sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya istiklal ya ölüm ünitesinde doğrudan verilecek beceri, karar verme; değer, dayanışma özgürlük ve bağımsızlıktır sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkeler Arası Köprüler ünitesinde doğrudan verilecek değer, barıştır. 46. Yenilenen hedef taksonomisine göre basamaklar: Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma( Sentez basamağının özelliklerini yansıtır.) Buna göre A seçeneği anlama, B seçeneği değerlendirme,c seçeneği yaratma, D seçeneği değerlendirme, E seçeneği 48. Rulman tekniği Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinden rulman, iç içe geçmiş dönen çemberlerden oluştuğu için bu ismi almıştır. Bu teknikte de akvaryum tekniğindeki gibi öğrenciler bir çember oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Ancak akvaryumdan farklı olarak iç içe iki çember oluşturulur. İç taraftaki çemberde oturan öğrenciler dışa, dış taraftaki çemberde oturan öğrenciler içe bakacak şekilde yerleştirilir. Belirlenen konu ya da problem durumuyla ilgili tartışma başlatılır. Yüz yüze gelen öğrenciler konu ya da problemle ilgili görüşlerini birbirine aktararak fikir alışverişi yaparlar. Bir süre sonra iç ya da dış çemberdeki gruplardan biri bir sıra yana kayar ve farklı öğrenciler yüz yüze gelir. Bu uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. Böylece tartışılan kişi değiştirilerek öğrencilerin farklı düşünceleri görmeleri sağlanır. Buna göre kullanılan teknik rulmandır. 50. Derleme portfolyosu öğrencinin ürünleri içerisinden öğretmenin danışmanlığında seçtiği bütün çalışmaları içerir. Bu aşamada toplanan ürünler öğrenci hakkında karar vermekten çok, karar vermeyi sağlayacak hazırlıkları içerir. Buna göre Günce Hanım ın kullandığı portfolyo türü derlemedir. 8

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar 1/36 İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, Dünya da ve Türkiye de gözlemler IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar Uluslararası Kuruluşlar, Aktiviteler için Sektörler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI Büyük İklim Tipleri Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI İçindekiler BÜYÜK İKLİM TİPLERİ... 3 SICAK İKLİMLER... 4 1) Ekvatoral İklim... 4 Görüldüğü Yerler Bölgeler... 4 Endonezya...

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı