TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG İyonlar Ege Göçleri nin sonucunda Dorların Yunanistan ı istila etmeleri nedeniyle Yunanistan dan Batı Anadolu ya göç eden Akalar tarafından kurulan uygarlıktır. Yunan uygarlığı Ege Göçleri yle Yunanistan ı istila edenlerin bölgenin yerli halkı Akalarla kaynaşarak oluşturdukları uygarlıktır. Frigler de Ege Göçleri nedeniyle Anadolu ya göç etmek zorunda kalan Trak asıllılar tarafından kurulan uygarlıktır. Likya ise Anadolu kökenli halk tarafından Güneybatı Anadolu da oluşturulan bir uygarlıktı. Kuruluşunda Ege göçlerinin etkisi yoktu. 2. Kavimler Göçü merkezî krallıkların yıkılmasına ve feodalite de denilen derebeylik rejiminin kurulmasına neden olan yanıyla kralların otoritelerini zayıflatırken aynı sürecin en örgütlü kurumu olan papanın ve başkanlığını yaptığı Katolik kilisesinin kral başta olmak üzere tüm derebeylerin ve toplumun diğer kesimlerinin üzerindeki otoritesini güçlendirdi. Diğer seçeneklerde verilenlerin meydana gelmesinde Kavimler Göçü nün etkisi vardır. 3. Kut, Göktanrı nın kağana ve onun ailesinin erkek bireylerine verdiğine inanılan kutsal yönetme yetkisidir. Siyasi alanla ilgili bir kavramdır. Ahiret inancıyla ilgisi yoktur. Uçmağ, ölümden sonra iyi insanların ruhunun gideceğine inanıldığı cenneti; Tamu, kötü insanların ölümden sonra gideceğine inanılan cehennemi ifade eden kavramlardır. Türklerde ahiret inancının olduğunun kanıtı olan kavramlardır. Toygun da aynı toplumlarda hükûmet üyelerini ifade eden kavramdır. Ahiret inancıyla ilgili değildir. 4. Divan-ı Cünd yani askerî divan Hz. Ömer Dönemi nde oluşturulan bir kurumdur. I, III, ve IV. öncüllerde verilenler Emeviler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. 5. İbn Rüşt, aklı inancın önüne koyan, akılcılık akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen İslam düşünürüdür. Farabi Avrupa da Al-Phorobtus adıyla anılan, el Medinetü l Fazıla adlı eserin yazarı olan Türk - İslam düşünürüdür. Barani trigonometri biliminin kurucularından biri olarak kabul edilen bilim insanıdır. Harezmi de matematikçi, astronomi bilimcisi Zic ül Harezmi kitabının yazarıdır. Soru kökünde özellikleri verilen bilim insanı da Biruni dir. 6. Divriği Külliyesi Anadolu da inşa edilen ilk külliyedir. Anadolu da 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra kurulan ilk beyliklerden biri olan Mengücekoğulları tarafından inşa ettirilmiştir. Diğerleri Türkiye Selçukluları tarafından inşa ettirilen mimari eserlerdir. 7. Orhan Bey Dönemi nde Karesioğulları Beyliği ne son verilmesi kurumsallaşıldığının değil, sınırlarının genişletildiğinin ve Anadolu da Türk siyasi birliğinin kurulması çalışmalarının başlatıldığının kanıtıdır. Divan teşkilatının kurulması siyasi alanda, ilk medresenin açılması eğitim alanında, yaya ve müsellem teşkilatlarının oluşturulması da askerî alanda kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapıldığının kanıtlarıdır. 8. Has arazi; Osmanlı Devleti nde vergi gelirleri padişaha, şehzadelere divan teşkilatının üyelerine, beylerbeyine ve sancak beylerine bırakılan arazilerdi. Vergi gelirleri akçenin üzerinde olan arazilerdi. Osmanlı Devleti üst düzey siyasi yetkilere sahip olan devlet görevlilerine has arazilerin işletme hakkını verirken siyasi, ekonomik ve askerî gücün aynı bölgede has işleten kişide birleşmesi durumunda yerel güçlerin oluşabileceği olasılığını dikkate alarak bu kişilerin görev yeriyle has arazilerinin farklı bölgelerde olmasına dikkat ederdi. Öncüllerde verilen timar, yurtluk ve ocaklık arazilerde bu risk çok az olduğu için göreviyle işleneceği arazi biriminin aynı yerde olmasında sakınca görmemiştir. 9. Reform hareketleri onbinlerce insanın öldürüldüğü mezhep savaşları sonrası 1598 de ilan edilen Nant Fermanı ile sona erdi. Kalvenizm mezhebi ortaya çıktı. Reform hareketlerinin başladığı ülke olan Almanya da yıllarca süren mezhep savaşlarının sonucunda 1555 te imzalanan Ausburg Antlaşması ile Protestanlık resmen tanındı. Reform hareketlerine kraliçenin öncülüğünü yaptığı İngiltere de Anglikanizm kilisesi kuruldu. Protestanlığın farklı bir yorumu olan Presbiteryen kilisesi de İskoçya da kuruldu. Katolik kilisesinin kopmaları önlemek için kullandığı Engizisyon mahkemelerinin verdikleri ağır cezaların etkili olduğu Japonya da Katolik kilisesi bölünmeyi önledi. Ancak Reform hareketleri İspanya yı etkilememiştir. 10. Mısır ve Boğazlar II. Mahmut Dönemi nde uluslararası soruna dönüştü. II. Mahmut un ölümünden sonra tahta oğlu Abdülmecit geçti ta Londra Konferansı nda bir araya gelen İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti imzaladıkları Londra Antlaşması yla Mısır sorununu çözdüler te Osmanlı Devleti nin Rusya ile 8 yıllığına imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya nın Boğazlarda elde ettiği ayrıcalığı sonlandırmak isteyen İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya Boğazlar sorununu da çözmek için 1841 de Londra Konferansı nı topladılar. Osmanlı Devleti yle Rusya nın da katıldığı konferansta imzalanan Londra Antlaşması yla Boğazların yönetimi Osmanlılara bırakılırken Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla Boğazlar üzerinde elde ettiği ayrıcalıkları kaybetti Londra Konferansı da 1841 Londra Konferansı da Abdülmecit in padişahlığı döneminde toplandı. 3

4 11. I. TBMM nin, üyelerinin seçimle halk tarafından seçilmesi demokratik niteliklere; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üstlenmesi güçler birliği niteliğine; gayrimüslimlerin temsil edilmemesi millî niteliğine; Osmanlı Devleti ni yok sayarak yeni bir devlet kurması da ihtilalci niteliğe sahip olduğunun göstergeleridir. 12. Anadolu ihtilali, Mustafa Kemal tarafından yayımlanan Amasya Genelgesi nde Ulusun bağımsızlığını kendi azmi ve kararı kurtaracaktır. maddesiyle Türk halkına hem bağımsızlığını hem de egemenliğini sağlaması için yaptığı mücadele çağrıyla başladı. Erzurum Kongresi nde alınan Kuvayımilliyeyi güçlü, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararı da aynı doğrultuda alınan karardır. 13. Batı Blokunun öncüsü olan ABD Türkiye nin de içinde bulunduğu 16 Avrupa ülkesine ekonomik yardımını içeren Marshall Planı, Sovyet Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerini Pasifik ten Batı Avrupa kıyılarına kadar kuşatmak amacıyla kurduğu SEA- TO da çevreleme politikasının gereği olarak atılan adımlardır. NATO da aynı politikanın askerî ittifakı olarak kuruldu. Eisenhower Doktrini de ABD nin Orta Doğu ülkelerini yanına çekmek, bölgenin SSCB nin kontrolü altına girmesini önlemek için bölge ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapılmasını içeren, SSCB ve ABD arasındaki rekabeti Orta Doğu ya da taşıyan politikadır. Çevreleme politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Güneydoğu Asya Milletleri Birliği (ASEAN) ise 8 Ağustos 1967 de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından bölge ülkeleri arasındaki sorunlara Doğu ve Batı Bloku ülkelerinin müdahale etmelerini önlemek, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kuruldu. Batı Blokunca Doğu Blokuna karşı uygulanan Çevreleme Politikası ile ilişkilendirilemez. 14. II. Dünya Savaşı nda Kore deki Japon işgaline son veren Sovyet Rusya Kuzey Kore ye, ABD de Güney Kore ye yerleşti. Birleşmiş Milletler teşkilatının gözetiminde sürdürülen iki bölgeyi birleştirme çabalarından sonuç alınamayınca Kuzey ve Güney Kore devletleri kuruldu. İki süper gücün bu iki devlet üzerinden bölgedeki etkinliklerini artırmak istemeleri 1950 de Kore Savaşı nın başlamasına neden oldu. ABD nin öncülüğünü yaptığı, Türkiye nin Birleşmiş Milletler teşkilatının çağrısına uyarak içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu te sona eren savaşta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Türk birliklerinin savaş sürecinde gösterdikleri üstün başarı Batı Bloku açısından Türkiye nin askerî alanda da ne denlî önemli bir güç olduğunun kabullenilmesinde önemli rol oynadı. Bu kabulleniş Türkiye nin 1952 de NA- TO ya alınmasında önemli rol oynadı. 15. Toplam nüfusun yüz ölçümüne (km 2 ye) oranına nüfus yoğunluğu denir. Türkiye de yüz ölçümü bakımından en büyük bölge Doğu Anadolu Bölgesi, en küçük bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dir. Doğu Anadolu Bölgesi nde alana göre insan sayısı azdır. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu da azdır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin fiziki haritalarında ağırlıklı olarak sarı ve turuncu tonlar kullanılır. Bu durum iki bölgenin fiziki yapı bakımından benzediğini göstermektedir. Her iki bölgede de yükseltisi az olan platolara rastlanmaktadır. Ege Bölgesi deprem kuşağında (BAF) yer almaktadır. Aktif faylar, kırıklı yapı tektonik deprem, sıcak su kaynakları jeotermal enerji yaygındır. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü, tarım ürünü ve toprak türü çeşitliliği fazladır Marmara Bölgesi nde, Karadeniz, Akdeniz ve Bozkır (step) iklimleri görülür. Bu iklime geçiş iklimi adı verilir. Dolayısıyla Marmara Bölgesi nde iklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Turizm gelirleri bakımından birinci olan bölge Marmara dır. Marmara Bölgesi nin; jeopolitik konumu, önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması, iklim koşullarının elverişli olması, yer şekillerinin uygunluğu, eski bir yerleşim alanı olması, birçok dine ve kültüre ait eserleri bünyesinde barındırması gibi özellikleri her mevsim turist çekmesine neden olmuştur. Marmara Bölgesi turizm gelirleri bakımından birinci bölgedir. 16. I. öncülde ılıman okyanusal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının batı kıyılarında etkilidir. Batı rüzgârları ve okyanus akıntıları iklimi oluşturan temel faktörlerdir. Nem oranı yüksek ve yıl boyunca yağışlıdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Yağış rejimi düzenlidir. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Her mevsim yağışlıdır. Bulutluluk oranı fazla, güneşlenme süresi kısadır. En fazla yağış sonbaharda düşer. Bitki örtüsü karışık ormanlardır. II. öncülde savan (subtropikal) ikliminin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Sıcaklık ortalaması 20 C nin üzerindedir. 6 ay yaz yağışı, 6 ay kış kuraklığı görülür. Konveksiyonel (yükselim) yağış etkilidir. Yağış sıcaklığa göre az olduğu için bitki örtüsü savan adı verilen uzun boylu otlardır. Savanlar içerisindeki ağaç topluklarına park - galeri ormanları denir. III. öncülde sert karasal iklimin özellikleri verilmiştir. Bu iklimin özellikleri şunlardır: Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde etkilidir. Yükselti ve denizden uzaklık karasallığın şiddetini artırmıştır. Nem oranı azdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. En fazla yağışı yaz mevsiminde alır. Bitki örtüsü tayga adı verilen iğne yapraklı ağaçlar ve dağ çayırlarıdır. 4

5 17. Hollanda nın genel özelliklerinden bazıları şunlardır: Başkent: Amsterdam dır. Konum: Kuzeybatı Avrupa ülkesidir. Yüz ölçümü: Yüz ölçümü küçük ( km 2 ), nüfus yoğunluğu fazladır. İklim: Ilıman okyanus iklimi etkilidir. Arazi yapısı: Topraklarının büyük bir bölümü deniz seviyesinin altındadır. Topraklarının %40 ı polder yöntemiyle kazanılmıştır. Kıyı bölgelerde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikleri yer alır. Kıyılar su taşkınlarına karşı yapay setlerle korunmaktadır. Ekonomi: Ekonomisi tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayi ve ticarete dayanmaktadır. Tarım alanları oldukça verimlidir. Ayrıca Hollanda Avrupa nın sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü de karşılamaktadır. 18. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak gerçekleşen olaylar şunlardır: Kıyılarda girinti çıkıntı, koy, körfez ve doğal limanlar azdır. Yüksek falezli (yalıyar) kıyılar oluşmuştur. Boyuna kıyılar görülür. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından farklılıklar görülür. Ege kıyılarına göre gerçek ve kuş uçuşu uzaklıkları azdır. Kıta sahanlığı da dardır. (Eğimin fazla olduğu kıyılarda kıta sahanlığı dar, az olduğu kıyılarda ise geniştir.) Dolayısıyla B seçeneği Akdeniz ve Karadeniz de dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgi içerir. 19. Dünya üzerinde her enleme güneş ışınları farklı açılarla düşer. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak enlemler arasındaki iklim, bitki örtüsü, toprak tipi, tarım ürünleri, hayvan türleri vb. özellikler de değişir. Kuzey - güney yönünde ne kadar çok enlem ve iklim tipi geçilirse tarım ürünü çeşitliliği de bir o kadar artar. Soruda verilen D seçeneğinde kuzey - güney yönünde geçilen enlem ve iklim sayısı fazladır. Dolayısıyla tarım ürün çeşitliliği de fazladır. 20. Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış sonbaharda düşer. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış kışın düşer. Bozkır step ikliminin görüldüğü alanlarda en fazla yağış ilkbaharda düşer. Sert karasal iklim bölgelerinde en fazla yağış yazın düşer. Grafikte yağış oranları verilen kentin en fazla yağışı ilkbaharda aldığını ve İç Anadolu Bölgesi nin bir kenti oduğunu söyleyebiliriz. 21. Türkiye de ulaşım türlerinin kullanımının ucuzdan pahalıyla doğru sıralanışı şu şekildedir: Deniz yolu (I) Demir yolu (II) Kara yolu (III) Hava yolu Dolayısıyla A seçeneğinde doğru bir sıralama yapılmıştır. 22. I numaralı, kenarları içe dönük üçgen şeklindeki piramit gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu piramitin özellikleri şunlardır: Doğum oranları fazladır. Dolayısıyla genç nüfus da fazla olur. Çocuk ölümleri azalmaya başlamıştır. Sağlık ve beslenme koşulları iyileşmeye başlamıştır. Doğum oranları fazla olduğu için nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Gelişmekte olan ülkelerde (İran, Türkiye) nüfusa dair hastane, yol, okul vb. gibi demografik yatırımlara ağırlık verilir. II numaralı, çan şeklindeki piramit, düşük doğum oranlarına sahip ancak son yıllarda doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalar izleyen ABD ve Kanada gibi ülkelere ait bir piramittir. Bu ülkelerin sanayileşmeye bağlı olarak kalifiye insan ihtiyaçları da fazladır. Dolayısıyla soruda verilen D seçeneği I. piramitle ilgili yanlış bilgi vermektedir. 23. Podzol, sert karasal iklim bölgelerinde tayga adı verilen iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşan topraklardır. Bu topraklar kül renginde olup humus bakımından da fakirdir. Haritadaki yayılış alanı doğru verilmiştir. Kestane renkli bozkır toprakları, orta kuşak karalarının iç kısımlarında bozkır (step) ikliminin görüldüğü alanlarda yayılış gösterir. Tuz ve kireç oranı fazladır. Humus oranı azdır. Tarımsal verimi düşüktür. Kuru tarıma uygun topraklardır. Dünyada ABD nin iç kesimleri, Orta Asya vb. yerlerde görülürken ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Haritada doğru yerde gösterilmiştir. Çöl toprakları kuzey - güney enlemleri arasında dönenceler çevresinde görülen son derece tuzlu ve kireçli olan topraklardır. Ülkemizde görülmemekle birlikte Tuz Gölü ve çevresinde çölleşmiş topraklara rastlanmaktadır. Terra-rossa, kuzey - güney enlemleri arasında Akdeniz iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Topraktaki demir - oksit oranının yüksek olması toprağın renginin kırmızı olmasına neden olmuştur. Tarımsal açıdan verimlidir. Haritada doğru gösterilmiştir. Çernozyom toprağı orta kuşağın yarı nemli iklim bölgelerinde çayır altı florasının altında görülen topraklardır. Humus bakımından zengin, tarımsal açıdan verimlidir. Bu topraklara kara toprak veya dünyanın ekmek torbaları da denir. Haritada bu toprak tipinin yeri yanlış verilmiştir. Çünkü çernozyomlar bozkır (step) iklim bölgelerinde değil podzol toprağının yayılış gösterdiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür. 24. Central Valley Projesi ABD in Kalfornia eyaletinde Arizona Çölü nün bulunduğu sahada uygulanmaktadır. Çölde oluşan yaşam alanı adı altında Kalifornia daki eskiden çöl alanı olan bölge verimli bir tarım alanına dönüştürülmüştür. Barajlar, sulama tesisleri ve kanallar yapılarak çöl topraklarında turunçgil yetiştirilmeye başlanmış ve hayvanlar için otlak alanları oluşturulmuştur. 5

6 25. A priori bilgi deneyime dayanmayan, deneyimden bağımsız, tecrübe yoluyla kazanılmamış olan bilgidir. Örneğin, Tüm anneler kadındır. önermesinin analitik olmasının nedeni mantıksal analize dayanmasıdır. Bu bilgi türüne göre kadınlık özelliği anne kavramını içerir. Anne kavramını analiz ettiğimizde kadınlık özelliğini içerdiğini görürüz. Kadın olmayan kişi anne olamaz. Dolayısıyla bunun gibi daha birçok önerme deneyime dayanmayan (A priori bilgi) önermedir. 26. Kültür işlevsel olarak toplumun oluşturduğu maddi ve manevi unsurları tarihsel süreç içerisinde kuşaktan kuşağa aktarır. Kültürün işlevleri ise şunlardır: Toplumun ögelerini birbirine yaklaştırır. Kişilerin toplumsal davranışlarının düzenli olmasını sağlayarak toplumsal düzeni oluşturur. İhtiyaçlara göre şekillenir ve ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Kişilere toplumsal bir kişilik kazandırır. Bireylere, gruplara ve toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıpları sunar. Kültür işlevsel olarak ulusları ve toplumları birleştirmek yerine özelliklerine göre ayırır ve kendine özgü kılar. 27. Laboratuvar deneyi yüksek kontrol düzeyi sağlar ve ulaşılan sonuçlar kesinlik teşkil eder. Bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Alan deneyinde bağımsız değişken araştırmacı tarafından sistematik bir şekilde belirlense de denekler denek olduklarının farkında olmazlar. Alan deneyi aynı zamanda laboratuvarda çalışılması zor olan konularda da araştırmacılara kolaylık sağlar. Arşiv araştırması, istatistikler, kişisel dokümanlar ve daha önce yapılmış çalışmaların sonucundan yola çıkılarak yapılan hazır bilgiye dayanan yöntemdir. Doğal deney, kendiliğinden ortaya çıkan değişmelerin sonuçlarını analiz eder. Araştırmacının sürece etkisinin olmaması deneyin objektiflik açısında da önemli bir avantajıdır. Soruda özellikleri verilen sosyal psikoloji yöntemi alan araştırmasıdır. 28. Aristo ya göre sanat bilgi üretme aracı dır. Sanat eserini insana huzur vermesi açısından doğrudan doğruya öğrenmek gerekir. J. J. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların taşkınlığıdır. Goethe sanatı sadece bize ait duyuların dışarıya aktarılması olarak görür. Croce a göre sanatın yalnızca anlatım yanı vardır. Sanatta sanatçının sezgisine önem verir. Platon, sanatı insanları gerçeklere yaklaştıran ideaların yansıması olarak görür. 29. Hukuk kuralları kamu gücünü kullanarak maddi yaptırım uygulamaktadır. Ancak sözü edilen olay; yapılmaması durumunda herhangi bir yaptırımın, cezanın uygulanamayacağı bir olay olduğundan hukuk kuralları ile ilişkilendirilemez. 30. Anayasa madde 118: Millî Güvenlik Kurulu; cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, Genel Kurmay başkanı, başbakan yardımcıları; Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel komutanlarından kurulur. Dolayısıyla Ulaştırma bakanı Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir Ocak 1941 tarihinde Roosevelt in tarihî Dört Özgürlük üzerine konuşması, Birleşmiş Milletlere giden sürecin yolunu açmıştır. Roosevelt in konuşmasında değindiği özgürlükler şunlardır: Düşünce ve ifade özgürlüğü Din özgürlüğü Maddesel gereksinimlerden kurtulmuş olma hakkı Korkunun olmadığı bir yaşam güvencesi Roosevelt in konuşmasını takip eden yıllarda Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması imzalanmıştır (1945). Daha sonra 10 Aralık 1948 de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. Bu beyannamenin en önemli özelliği insan haklarını hukukun meselesi hâline getirmesidir. 32. İnsan haklarının korunmasında başvuru mercisi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturma, inceleme ve karar organı hâline gelmiştir. AİHM bu görevleri yerine getirirken alanında uzman bazı kişi kurum ve kuruluşlardan faydalanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üç önemli görevi vardır: Yargı Danışma Düzenleme İnsan hakları, hem anayasa hem de uluslararası hukuk kavramıdır. İnsan hakları deyimi geniş kapsamlı olup çok boyutlu olan insan kişiliğinin geliştirilmesini de içerir. 33. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan temalar şunlardır: Kültür Zaman, süreklilik ve değişim İnsanlar, yerler ve çevreler Kişisel gelişim ve kimlik Bireyler, gruplar ve kurumlar Güç, otorite ve yönetim Üretim, dağıtım ve tüketim Bilim, teknoloji, toplum Küresel bağlantılar Vatandaşlık idealleri ve uygulamaları Bireylerin sosyal gruplar içerisindeki yerlerine ve kendilerini algılama biçimlerine yönelik Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi Programı nda yer alan tema kişisel gelişim ve kimlik tir. 34. Orta Çağ Avrupa sında suyun gücünü kullanan insanlar, su değirmenleri vasıtasıyla tarımda önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Zamanla suyun yanında rüzgâr kuvvetininde değirmenlerde kullanılması kol gücüne dayalı değirmenlerin yerini su ve yel değirmenlerinin almasına neden olmuştur. Orta Çağ, din adamlarının hâkimiyetine geçen bir çağdır. Kilise toplumsal yaşama tamamen hâkim olmuş ve üretim ilişkilerinden sağlık meselelerine kadar her konuda sözü geçer duruma gelmiştir. Hastanelerde tıp adına hiçbir şey yapılmamakta, hastalıkların çareleri din adamlarının dualarında aranmaktadır. Dolayısıyla soruda verilen II ve III. öncüller Orta Çağ da bilim, teknoloji ve sosyal değişmeyle ilgili doğru bilgi verir. 6

7 35. Bir ülkede reel millî gelirin her dönem artmasına ekonomik büyüme denir. Ekonomik büyüme aynı zamanda kişi başına düşen reel gayrisafi millî hasılada meydana gelen artışlardır. Ekonomik büyümenin temel etkenleri ise şunlardır: İnsan kaynakları Doğal kaynaklar Sermaye birikimi Teknoloji Sağlanan kâr ekonominin temel etkenlerinden değildir. 36. Karbon 14 metodu 1949 yılında Amerikalı kimyacı Willand Libby tarafından bulunmuştur. Bu buluş tarih öncesi zamanlarla ilgili bilgiler vermesi açısından önem arz etmektedir. Karbon 14 metoduna göre; uzaydan gelen kozmik tanecikler atmosferde bulunan karbondioksit moleküllerinden bazılarıyla karşılaşır ve bu moleküller karbon 12 atomlarında değişikliğe yol açar. Karbon 12 atomu yapısına iki nötron alarak karbon 14 hâline gelir. Karbon 14 organik kalıntıların yaşını belirlemede ve kalıntıları tarihlemede kullanılan bir yöntemdir. 37. Doğal iletişim: Bireyin sosyal eylemlerini sistemin biçimsel sınırları içinde yürütmekte kullanılan bir yöntemdir. Yukarıdan aşağıya iletişim: Yönetimin en üst basamağından başlayarak en aşağıya doğru inen iletişim kanalıdır. Aşağıdan yukarıya iletişim: Yönetimin en alt basamağından en üst basamağına doğru bilgi akışı sağlar. Astların verdiği öneriler ve tepkilerden oluşur. Yönetim biliminde iletişim: Her işletme görevinin içinde yapılması zorunlu birtakım yönetim işlevlerini kullanacak olan yöneticilerin kullanım amaçları ve sistemleri vardır. İşletmede yöneticinin etkinliği ve başarısı, astların başarısına bağlıdır. Soruda biçimsel iletişime ait özellikler verilmiştir. 38. Sosyokültürel antropoloji insanın biyolojik varlığının dışında yarattığı toplumsal ve kültürel alanı bütün çeşitliliğiyle anlamaya çalışmaktadır. Kişiliğin oluşmasında rol oynayan; kültürel süreçler, kültürün belirlediği cinsiyet rolleri, türlerin devamının sağlanması, geçim etkinliklerinin yürütülmesi, aile - akrabalık sistemleri, toplumların iç düzen ve istikrarına yönelik hukuksal ve siyasal mekanizmalar, gelenek, görenek ve alışkanlıklar, inanç sistemleri, farklı geçim etkinliklerinin çevreye uyarlanma biçimlerine kadar birçok konu sosyokültürel antropolojinin inceleme alanı içerisindedir. 39. Bir proje planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: Araştırmanın süresi Araştırma maliyeti Araştırma yapılacak konunun sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi Projenin uygulanabilirliği Yeni ve orijinal bir konu olması Birden çok konu ve ürün oluşturmaya izin vermesi Etkin kurallara uyulması Araştırmaya katılacak kişilerin aldıkları görevleri yerine getirmeleri 40. Çevre sorunları türlerine göre üçe ayrılır: Global çevre sorunları İklim değişikliği Sera etkisi Ozon tabakasının incelmesi Hızlı nüfus artışı Bölgesel çevre sorunları Ekosistemlerin tahribi Biyolojik zenginliğin kaybolması Mahallî çevre sorunları Atık maddeler (çöpler) Sanayi atıkları ve kimyasal atıklar Zehirli atıklar Verilen bilgilere göre zehirli atıklar sorunu küresel çevre sorunlarından biri değildir. 41. Türk millî eğitiminin amaçları ve ilkeleri, özel alan öğretim programı bilgisi uygulama becerisi program ve içerik bilgisi genel yeterliğinin alt yeterlikleridir. 42. Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmek Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti nin dinamik temelini Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşturduğunu kavramak Türkiye nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek Atatürk ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek almak Millî Mücadele den hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavramak Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavramak Türk Millî Mücadele si ve inkılabının, millî ve milletlerarası özellikleri doğrultusunda başka milletlerce de örnek alındığını kavramak İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemektir. Ancak E seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Çünkü diğer devletlere Atatürk inkılaplarını tanıtabiliriz ama uygulatmanın zorunluluğunu kavratmak gibi bir amacı yoktur. 7

8 sınıf ürettiklerimiz ünitesinde kariyer bilinci geliştirme ara disiplini kapsamında verilecek kazanım Kendi yerel çevresinde bulunan meslekleri belirler. dir. A, B ve C seçeneklerinde verilen kazanımlar 6. sınıf Haklarımı Öğreniyorum ünitesinde kariyer bilinci geliştirme kazanımlarındandır. E seçeneğinde verilen kazanım ise Haklarımı Öğreniyorum ünitesi insan hakları ve vatandaşlık eğitimi ara disiplini kazanımlarındandır. 47. Beyaz şapka: Net bilgiler, saflık, tartışmasız olarak kabul edilen bilgiler. Kırmızı şapka: Tutkular, arzular, duygular ve sezgiler. Siyah şapka: Dezavantajlar, olumsuzluklar, riskler, kararın alınması durumundaki tehlikeler. Sarı şapka: Avantajlar, olumlu yönler, kararın alınması durumunda sağlanacak yararlar ve fırsatlar. Yeşil şapka: Yaratıcılık, üretkenlik, kararın alınmaması durumunda başka nelerin yapılabileceği. Mavi şapka: Serinkanlılık ve serinkanlı bir biçimde karar verme. Buna göre Gamze sarı şapkayı kullanmıştır. 49. Hiyerarşik kavram haritasında, ana kavram haritaya yerleştirildikten sonra diğer kavramlar ve alt kavramlar genelden özele doğru ana kavramın alt kısmına yerleştirilir. Aralarındaki ilişkiyi belirtmek için ise kavramlar arasındaki okların üzerine gerekli ifade yazılır sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya istiklal ya ölüm ünitesinde doğrudan verilecek beceri, karar verme; değer, dayanışma özgürlük ve bağımsızlıktır sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkeler Arası Köprüler ünitesinde doğrudan verilecek değer, barıştır. 46. Yenilenen hedef taksonomisine göre basamaklar: Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma( Sentez basamağının özelliklerini yansıtır.) Buna göre A seçeneği anlama, B seçeneği değerlendirme,c seçeneği yaratma, D seçeneği değerlendirme, E seçeneği 48. Rulman tekniği Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinden rulman, iç içe geçmiş dönen çemberlerden oluştuğu için bu ismi almıştır. Bu teknikte de akvaryum tekniğindeki gibi öğrenciler bir çember oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Ancak akvaryumdan farklı olarak iç içe iki çember oluşturulur. İç taraftaki çemberde oturan öğrenciler dışa, dış taraftaki çemberde oturan öğrenciler içe bakacak şekilde yerleştirilir. Belirlenen konu ya da problem durumuyla ilgili tartışma başlatılır. Yüz yüze gelen öğrenciler konu ya da problemle ilgili görüşlerini birbirine aktararak fikir alışverişi yaparlar. Bir süre sonra iç ya da dış çemberdeki gruplardan biri bir sıra yana kayar ve farklı öğrenciler yüz yüze gelir. Bu uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. Böylece tartışılan kişi değiştirilerek öğrencilerin farklı düşünceleri görmeleri sağlanır. Buna göre kullanılan teknik rulmandır. 50. Derleme portfolyosu öğrencinin ürünleri içerisinden öğretmenin danışmanlığında seçtiği bütün çalışmaları içerir. Bu aşamada toplanan ürünler öğrenci hakkında karar vermekten çok, karar vermeyi sağlayacak hazırlıkları içerir. Buna göre Günce Hanım ın kullandığı portfolyo türü derlemedir. 8

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı