Vehbi Sinan Tunalıoğlu 8 Kasım 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "harald@bilgi.edu.tr Vehbi Sinan Tunalıoğlu vst@bilgi.edu.tr 8 Kasım 2006"

Transkript

1 Türkiye deki Üniversiteleri İnternet te Daha Görünür Kılan Faktörler Harald Schidbauer İstanbul Bilgi Üniversitesi İşlete Bölüü Vehbi Sinan Tunalığlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilileri Bölüü 8 Kası 2006 Can Burak Çilingir İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilileri Bölüü Özet Akadei İnternet tarafından nasıl kabul görektedir? İnternet hangi özellikleri barındıran üniversiteleri daha görünür kılaktadır? Akadeik yayın sayısının, üniversitenin büyüklüğünün ya da yaşının bu knuda bir önei var ıdır? Özgür yazılı kullanıının ya da üniversitenin knuşlandığı şehrin İnternet araa trlarında indekslenesine bir katkısı labilir i? Bu srular dğrultusunda, Türkiye de faaliyet gösteren üniversitelerin İnternet te gösterdikleri varlığın hangi faktörlerle açıklanabilir, hangileriyle açıklanaaz lduğu yönündeki bulgularıızı sunaktayız. 1 Giriş İnternet, akadeik alanda faaliyet gösteren kuruluşların he perasynel anlada veri, bilgi ve iletişi gereksinilerini karşılaakta, he de bu kuruluşların prsynu için öneli bir bşluğu dlduraktadır. Benzer şekilde İnternet de, akadeik kuruluşlar tarafından gerek alt yapı, gerek standartlar ve gerekse bilgi alanında yapılan çalışalarla beslenektedir. Bu bağlada, İnternet ve akadeik kuruluşun geri besleeli bir ekaniza çerçevesinde sıkı bir ilişkisi söz knusudur. İnternet kii akadeik kuruluşların ön plana çıkasına ikan sağlarken, kiilerini daha zr görünür kılaktadır. Bu duruun gözlelenesi ve istatistiki yöntelerle açıklanası ükün üdür? Üniversiteler, kendilerini İnternet te daha görünür kılak için neler yapalıdırlar? Bu çalışada, Türkiye de faaliyet gösteren üniversitelerin İnternet te gösterdikleri varlığın hangi faktörlerle açıklanabilir, hangileriyle açıklanaaz lduğu yönündeki bulgularıızı sunaktayız. 2 Veri Seti 2.1 Hedef Değişken Giriş bölüünde anlattıklarıızın ışığında, araştıraızda açıklaak istediğiiz değişken larak, Türkiye de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin İnternet teki varlıklarını seçtik. Halihazırda, İnternet in anni ve gayrı-hiyerarşik dğası gereği, böyle bir bilginin resi bir kuru tarafından sunulsa dahi geçerliliğini nesnel kşullar altında dğrulaak ükün layabilir. Bu sebepten, bahsi geçen değişkenin perasynalize edilesi zr bir iştir. Bu engeli aşak için seçtiğiiz yönte, yğun larak başvurulan bir araa trunda indekslenen üniversite sayfalarının sayısını kullanaktır. 1

2 Ggle'da Indekslenen Sayfa Sayilari Ggle'da Indekslenen Sayfa Sayilari Sayfa Sayisi 0e+00 1e+05 2e+05 3e+05 4e+05 5e+05 6e+05 lg(sayfa Sayisi) Şekil 1: Üniversitelerin İnternet teki varlığına ilişkin verinin iki çubuklu gösterii Universitelerin Yas Verisi Universitelerin Lgaritali Yas Verisi Yas lg(yas) Şekil 2: Üniversitelerin yaş bilgisinin iki çubuklu gösterii Kuruluş Tipi Sayı 54 Vakıf 26 2 Tabl 1: Üniversitelerin kuruluş tiplerine göre sayıları Veriler Ggle araa trundan elde edildi. Herbir veri, bahsi geçen üniversitenin alan adı ve alt alan adlarında sunulakta lan web sayfalarının kaç tanesinin Ggle tarafından indekslendiğine işaret etektedir. Bu sayılar Ggle tarafından her araa sayfasında yaklaşık larak sunulaktadır. Üniversitelerin İnternet teki varlığına ilişkin verinin iki çubuklu gösterii 1 nuaralı şekilde veriliştir. 2.2 Açıklayıcı Değişkenler Gelenek ve Genel Yapı Geleneğin zaanla luşup kurusallaşacağı varsayıından yla çıkarak, üniversitelerin kuruluş tarihlerini, dlayısıyla yaşlarını, geleneği tesil eden bir değişken larak kullanıyruz. Benzer şekilde, genel yapı ise üniversitenin devlet ya da vakıf kuruluşu lasıyla tesil ediliyr. Üniversitelerin yaşlarına dair verinin iki çubuklu gösterii 2 nuaralı şekilde sunulurken, üniversitelerin kuruluş tiplerine göre sayıları da 1 nuaralı tablda veriliştir. 2

3 Universitelerin Yayin ve Atif Verisi Universitelerin Yayin ve Atif Verisi Yayin ve Atif Sayisi lg(yayin ve Atif Sayisi) Şekil 3: Üniversitelerin yayın ve atıf verisi Akadeik Aktivite Akadeik aktiviteyi, üniversitelere ilişkin yayın ve atıf sıralaalarından yla çıkarak perasynalize ediyruz. Bu veriyi Ulusal Akadeik Ağ ve Bilgi Merkezi nin veritabanından [3] elde ettik. Veri, indeks tipine bakılaksızın bütün dküan tipleri için her bir üniversitenin 2005 yılına dair kayıtlarından üteşekkildir. Üniversite başına düşen akadeik yayın ve atıfın ikili çizgi gösterii 3 nuaralı şekilde veriliştir Eğiti Aktivitesi Üniversitelerin eğiti yükü, tpla öğrenci ve akadeisyen sayıları tarafından tesil ediliyr. Bu veriyi tplaak için Tebesir.c [4] sitesinde yer alan Üniversite Rehberi başlığında yayınlanış üniversite tanıtı bilgilerinden faydalandık. Verilerin tutarlılığını dğrulaak için Milliyet.c [4] sitesinde yayınlanan diğer aa nispeten eski bilgilerden üteşekkil Üniversite Rehberinden yararlandık. Üniversitelerin öğrenci ve akadeisyen sayıları verilerinin ikili çizgi gösterii 4 nuaralı şekilde veriliştir İletişi Teknljileri Bağlaında Altyapı Çalışaları IP adresinden alan adı srgulaasına gelen cevabın akinanın ana alan adını içereesi kiileri tarafından güvenlik açığı başlığı altında yrulanırken, bazı uzanlar duble reverse lkup is nt a security easure başlıklı yazıda [2] bahsedilen sebeplerden dlayı duruu böyle yrulaaaktadır. Yine aynı yazıda bahsi geçen, reverse DNS kaydının bulunaası ya da akinanın kendi alan adını içereesi 1 bu araştıraızda güvenlik açığına işaret etekten ziyade, altyapı çalışalarının eksikliğini gösterektedir. Bir üniversitenin kendi İnternet altyapısını yönetedeki yetisi ve gayretini bu bilgi dğrultusunda perasynalize ediyruz. Bu aaçla, üniversitelerin alan adlarının reverse DNS kayıtlarında kendi sunucularını ı yksa başka veri erkezlerini i gösterdikleri bilgisine başvuruyruz. Üniversitelerin 52 sinde bu kayıt evcut iken, 30 unda ya reverse DNS kaydı yer alaakta, ya da kendilerine işaret eteektedir Özgür Yazılı Kullanıı İnternet altyapısının teel öğelerinden biri lan Unix kültürü araştıra labratuvarlarında dğuş, akadeik kuruluşların etkisiyle yayılış ve gelişiştir. Günüüzde gerek teknljik ve ticari - 1 Örneğiizde üniversitenin edu.tr uzantılı alan adı 3

4 Universitelerin Ogrenci Sayilari Universitelerin Ogrenci Sayilari Ogrenci Sayisi lg(ogrenci Sayisi) Universitelerin Akadeisyen Sayilari Universitelerin Akadeisyen Sayilari Akadeisyen Sayisi lg(akadeisyen Sayisi) Şekil 4: Üniversitelerin öğrenci ve akadeisyen sayıları 4

5 İşleti Sistei Tipi Sayı özgür yazılı 26 üseccel yazılı Tabl 2: İşleti sistei tiplerine göre sayılar Şehir Sayı Şehir Sayı Şehir Sayı ADA 1 AFYON 1 10 ANTALYA 1 AYDIN 1 BALIKESIR 1 BOLU 1 BURSA 1 CAKKALE 1 DENIZLI 1 DIYARBAKIR 1 EDIRNE 1 ELAZIG 1 ERZURUM 1 ESKISEHIR 2 GAZIANTEP 1 GEBZE 1 HATAY 1 ICEL 3 ISPARTA 1 22 IZMIR 5 KMARAS 1 KARS 1 KAYSERI 1 KIRIKKALE 1 KKTC 3 KOCAELI 1 KONYA 1 KUTAHYA 1 MALATYA 1 MANISA 1 MUGLA 1 NEVSEHIR 1 NIGDE 1 SAKARYA 1 SAMSUN 1 SANLIURFA 1 SIVAS 1 TOKAT 1 TRABZON 1 VAN 1 ZONGULDAK 1 Tabl 3: Şehirlere göre sayılar deli, gerekse ssyal yapısı gereği özgür yazılı yine akadeik caia tarafından büyük ölçüde kabul görektedir. Bunun hedef değişken üzerindeki lası etkisinin tespiti için web sunucularında kullanılan işleti sisteini veri larak kullanıyruz. Bu veriyi tplaak için kullandığıız araçlar web uygulaasını çalıştıran sunucu tarafından dışarıya verilen servislerden gelen verileri tpladı. Bu servisler, birazdan örnekleyeceğiiz gibi, çeşitli şekilde içerisinde işleti sistei ile ilgili veri barındıran kısa etinler 2 sunuyrlar. SMTP sunucusundan gelen bağlantı başlata verisi: 220 cs.bilgi.edu.tr ESMTP Exi 4.50 Mn, 10 Oct :02: (Bu örnekte işleti sistei verisi bulunaaktadır). HTTP sunucusunun verdiği cevapta bulunan Server başlığı. Aradığıız veriyi bu servislerden edineediğiiz durularda, nap [1] adlı yazılıın bulgularını kullandık. Üniversitelerin web sunucularında kullanakta ldukları işleti sistelerine dair verinin özeti 2 nuaralı tablda sunuluştur Cğrafi Etkenler Üniversitelerin knuşlandığı şehirlerin, dlayısı ile degrafik yapının kabaca bir tesilinin hedef değişkeniiz üzerindeki etkisini test etek için, Yükseköğreti Kurulu nun sitesinde yayınlanan verilerden [5] faydalanıyruz. Üniversitelerin knuşlandığı şehirlerin verisine dair özeti 3 nuaralı tablda bulabilirsiniz. 2.3 Metdlji Veri setiizdeki örüntüleri keşif için iki yönte uyguladık. Bu yöntelerden birincisi, verilerin farklı kbinasynlarıyla çizilen grafikleri üzerinden çıkarılarda bulunak; ikincisi ise bir 2 banner 5

6 dğrusal regresyn kullanarak, hedef değişken ve açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiyi delleektir. Bulgular bölüünde, yeri geldikçe iki yöntee de değineceğiz. 3 Bulgular ve Snuç Üniversitelerin İnternet teki varlıklarının açıklanasında, 2 nuaralı bölüde bahsi geçen değişkenler arasından en önelisi akadeik aktivite larak öne çıkaktadır. Bir diğer öneli bulgu ise, iletişi teknljilerindeki kpetanlığının, üniversitenin İnternet teki varlığını arttırdığı bilgisinin del açısından anlalı lduğu ve delin açıklaa gücünü arttırdığı yönündeki göstergedir. Öte yandan, eğiti aktivitesi, bir diğer deyişle de üniversitenin büyüklüğü, önesiz bir değişken larak dikkati çekektedir. Aynı şekilde, ilginçtir ki, üniversitenin yaşının hedef değişken üzerindeki etkisi del açısından önesizdir. Mdel bağlaında sn bulguuz, üniversite tipinin vakıf lduğu durularda, diğer kşullar aynı kalak kşuluyla, hedef değisken üzerinde lulu bir etkisi vardır. Bu duruu daha net bir şekilde gösterek aacıyla 5 nuaralı şekli sunaktayız. Mdeliizin sn hali aşağıdaki gibidir: Call: l(frula = lg.ggle.estiated.search.result.size ~ lg.n.f.published.papers + des.reverse.dns.reslve.t.self + uni.type) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Cefficients: Estiate Std. Errr t value Pr(> t ) (Intercept) e-11 *** lg.n.f.published.papers e-10 *** des.reverse.dns.reslve.t.self * uni.type * --- Signif. cdes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard errr: n 70 degrees f freed Multiple R-Squared: ,Adjusted R-squared: F-statistic: n 3 and 70 DF, p-value: 2.244e-11 Verilerin var lan haliyle web sunucusunda çalışan işleti sisteini dele dahil ettiğiizde he delin gücü düşektedir, he de bu değişkenin hedef değişken üzerindeki etkisi anlasız çıkaktadır. Bunun sebebinin değişkendeki evcut layan satırlardan kaynaklandığını düşünüyruz. Çünkü, aslında değişkenin bu haliyle bile bir bilgi sağladığını, sunduğuuz 6 nuaralı şekilde görebilirsiniz. Grafiğin üst sağ bölüünde yğunlaşan 3 özgür yazılı küesi ve sl alt bölüde yğunlaşan üseccel yazılı küesi, gerek akadeik gerekse İnternet bağlaında öne çıkan üniversitelerin ve ta tersinin tercihlerini rtaya kyaktadır. Sn larak, üniversitenin faaliyet gösterdiği şehrin hedef değişken üzerindeki etkisi yine bir saçılı grafiğiyle anlaşılabilir. Büyük şehir etkisi larak betileyebilecegiiz bu etkiyi 7 nuaralı şekilde görebilirsiniz: Ankara ve İstanbul çk büyük randa regresyn çizgisinin üzerinde kalaktadır. Snuç larak, Türkiye de faaliyet gösteren üniversitelerin İnternet te gösterdikleri göreceli varlıklarının aşağıdaki faktörler tarafından açıklanabilir ya da açıklanaaz lduğunu bilgilerinize sunuyruz: 3 Herhangi bir spekülasyna yl açaak için larak gözüken gözlelerin çğunda web sunucusunun Unix dagası sunduğunun ve uhteelen bu sunucunun işleti sistei larak özgür yazılı kullandığının bilgisini sadece bir dipnt larak düşüyruz. 6

7 Universite tipi ve araa snuclari yayinlar Uni. Icin Regresyn Cizgisi Uni. Icin Regresyn Cizgisi lg(araa snuclari) lg(yayin sayisi) Şekil 5: Üniversite tipinin hedef değişken üzerindeki etkisi Web sunucusu isleti sistei ve araa snuclari yayinlar Ozgur Yazili Museccel Yazili lg(araa snuclari) lg(yayin sayisi) Şekil 6: İşleti sistei tipinin hedef değişken üzerindeki etkisi 7

8 Sehir ve araa snuclari yayinlar lg(araa snuclari) KKTC K.MARAS MALATYA ESKISEHIR IZMIR IZMIR KAYSERI ADA GAZIANTEP BALIKESIR ICEL ANTALYA AYDIN BURSA KKTC VAN TRABZON ISPARTA KOCAELI CAKKALE ZONGULDAK BOLU DENIZLI KONYA IZMIR EDIRNE SAMSUN GEBZE SIVAS ERZURUM DIYARBAKIR MANISA KUTAHYA NIGDE ELAZIG AFYONSANLIURFA ESKISEHIR MUGLA TOKAT HATAY KIRIKKALE SAKARYA IZMIR KARS lg(yayin sayisi) Şekil 7: Şehrin hedef değişken üzerindeki etkisi Akadeik aktivite lulu yönde etkileektedir. Eğiti aktivitesi kayda değer bir etki göstereektedir. Üniversitenin kendi İnternet alt yapısını yönete yönündeki ısrarlı ve başarılı tutuu lulu bir etki sergileektedir. Verideki yetersizlikler nedeniyle özgür yazılı kullanıı del içerisinde etki yaratıyr ise de, sanıız özgür yazılı kullanıı knusundaki eğiliin üniversitenin İnternet te varlık gösteresini lulu yönde etkileekte lduğu yönündedir. Vakıf ya da devlet üniversitesi lak araştıraız bağlaında bir örüntü sergileektedir ve diğer değişkenleriiz sabit kalak kşuluyla vakıf üniversiteleri İnternet te daha fazla varlık gösterektedir. Üniversitenin faaliyet gösterdiği şehir uhteelen vakıf/devlet ikileine bağlı larak İnternet teki varlığı etkileektedir. Kaynaklar [1] [2] duble reverse lkup is nt a security easure, Jnathan de Byne Pllard. hepages.tesc.net/j.debynepllard/fga/dns-avid-duble-reverse.htl ya da yansı: [3] Ulusal Akadeik Ağ ve Bilgi Merkezi, [4] Tebesir.c, [5] Yükseköğreti Kurulu, 8

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet Sanal ünyada arlmak: Üniversie ve Inerne Harald Schmidbauer İsanbul Bilgi Üniversiesi İşleme Bölümü harald@bilgi.edu.r Can Burak Çilingir İsanbul Bilgi Üniversiesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü cbcilingir@bilgi.edu.r

Detaylı

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet...

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet... İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3 2.1 Sabit Telefon... 3 2.2 Mobil Telefon... 5 2.3 Genişbant İnternet... 7 2.4 Sabit Genişbant İnternet... 8 2.5 Mobil Genişbant İnternet...

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması İktisadi Araştırmalar Bölümü Şubat 2014 H. Erhan Gül Bora Çevik Uzman Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden

Detaylı

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ Yayın Tarihi: Şubat, 2011 MARKA Yayınları Serisi YALOVA ŞUBAT / 2011 Bu rapor çalışması T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Yalova İli

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI M. Sıtkı

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM

BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Türkiye İstatistik Kurumunun Temel Görevi Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan N. Şerif ÇAKIRSOY Tez

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 17.01.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 24.02.2006

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kırdar,

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ Sosyal Güvenlik Kurumu; kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik

Detaylı

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ ISBN: 978-605-86616-5-3 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek

Detaylı