Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU"

Transkript

1 Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

2 İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXIX GİRİŞ I. Genel Olarak...1 II. III. IV. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem Sayılı Kanun Hükmünde Kararname...2 Mehaz Avrupa Birliği Mevzuatı...3 V. Marka Hukuku Alanında Türkiye nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar...3 VI. Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk Haksız Filler Nedeniyle Uygulanacak Hukuk Haksız Rekabet Nedeniyle Uygulanacak Hukuk...6 Birinci Bölüm Marka Kavramı, Marka Türleri ve Fonksiyonları I. MARKA KAVRAMI Genel Olarak Marka Marka Hakkının Niteliği ve Süresi Tescilli Marka Tescilsiz Marka Ayrımı...9

3 X 4. Tescilli Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler (KHK md.3) Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması(KHK md.4) Yabancı Marka Sahiplerinin Açacakları Davalarda Teminat Gösterilmesi II. MARKA NIN FONKSİYONLARI Kaynak Gösterme Fonksiyonu Ayırd Etme Fonksiyonu Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu Garanti ve Kalite Fonksiyonu III. MARKA TÜRLERİ Kullanım Amacına Göre Tanınmışlık Derecesine Göre Sahiplerine Göre A. Bireysel Markalar B. Ortak Markalar ve Grup Markaları C. Garanti Markaları Tescil Amacına Göre İkinci Bölüm Marka Olabilecek İşaretler ve Marka Kategorileri I. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER Bir İşaret in Mevcut Olması Koşulu Ayırd Edici Olma Koşulu A. Genel Olarak B. Ayırd Ediciliği Bulunmayan İşaretler a. Tanımlayıcı İşaretler b. Çok Anlamlı Sözcükler c. Grametik Eşdeğerler d. Fonetik Eşdeğerler C. Başlangıçtan Beri Ayırd Edici İşaretler D. Kullanım Yoluyla Sonradan Ayırd Edici Hale Gelen İşaretler a. Genel Olarak Ayırd Edici Hale Gelme b. Kompozit Markaları Oluşturan Kısımların da Kullanım Yoluyla Ayırd Edicilik Kazanabilmesi... 49

4 XI c. Ayırd Edici Hale Gelme İddiasının Hangi Tarih İtibarıyla İnceleneceği Hususu Grafik Temsil Koşulu II. MARKA ÇEŞİTLERİ Sözcük Markaları Harfler, Sayılar, Harf ve Sayı Kombinasyonları Desenler, İki Boyutlu Şekiller, Logo ve Amblemler Kişi Adları Coğrafi Yer Adları Sloganlar Renkler Ses Markaları Koku ve Tat Markaları Üç Boyutlu Şekiller Olay (etkinlik) Markaları Hareket Markaları Merchandising Markaları Hologram Markaları Koruma Markaları İnternet Alan Adı Markaları Pozisyon Markaları Üçüncü Bölüm Markanın Tescil Başvurusu ve Tescili I. Genel olarak II. Marka Tescil Başvurusu III. Markanın Tescili İçin Başvuruda Bulunabilecek Kimseler IV. Marka Vekiline Tebligat Yapılması V. Marka Vekilleri Tarafından Temsil VI. Tescil Başvuru Usulü VII. Rüçhan Hakkı... 93

5 XII 1. Başvuru Rüçhanı Sergi(Fuar) Rüçhanı VIII. Başvurunun Sınıflandırılması IX. Başvurunun İncelenmesi Şekli İnceleme Rüçhan Talebi Yönünden İnceleme Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme Mutlak Red Nedenleri Yönünden İnceleme Paris Sözleşmesi Gereği Menşe Ülkede Tescilli Markalar Yönünden Türkiye de de Tescil Zorunluluğu Hususu A. Kazanılmış Haklar B. Ayırd Ediciliğinin Bulunmaması C. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Olması TPE nün Bir Dava Sonucunu Bekletici Mesele Yapıp YapamayacağıSorunu X. Başvurunun Bölünmesi XI. Başvurunun Yayınlanması XII. Görüş ve İtirazların Bildirilmesi XIII. İtirazların TPE tarafından incelenmesi XIV. TPE Kararlarına itiraz XV. YİDK Kararına Karşı İptal Davası Açılması XVI. Basit Yanlışlıkların Düzeltilmesi XVII. TPE nin Re sen Terkin Yetkisinin Olmaması Dördüncü Bölüm Başvurunun İncelenmesi: Mutlak ve Nispi Red Nedenleri I. MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RED NEDENLERİ (KHK Md. 7) Madde Kapsamına Girmeyen İşaretler (md. 7/1-a) A. Soyut Ayırd Ediciliği Bulunmayan İşaretler B. Çizimle Görüntülenemeyen, Baskı ile Çoğaltılamayan İşaretler Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Yapılmış Bir Marka veya İşaret ile Aynı veya Ayırd Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Markalar (md. 7/1-b)...112

6 XIII A. Aynı veya Ayırd Edilemeyecek Kadar Benzer Markalar B. Markaların Ayırd Edilemeyecek Kadar Benzer ya da Benzer Olmasının Önemi (7/1-b ya da 8/1-b incelemesi) Tanımlayıcı Markalar(KHK md. 7/1-c) A. Genel Olarak B. Yabancı Dildeki Tanımlayıcı Markalar C. Kullanım Yoluyla Ayırd Edici Hale Gelme D. Kullanım Yoluyla Ayırd Edicilik ve Karıştırma İhtimali (Eski KHK 7-son Savunması) E. Kullanım Yoluyla Ayırd Edicilik Savunması ile Gerçek Hak Sahipliği nin Aşılıp Aşılamayacağı Sorunu F. Tanımlayıcılığa Bağlı Mutlak Tescil Engelinin Seri Marka Yoluyla Aşılıp Aşılamayacağı Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler Malın Şeklinden, Özgün Yapısından Kaynaklanan İşaretler A. Malın Özgün Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şekiller B. Bir Teknik Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan (Fonksiyonel) Şekiller C. Kendine Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren İşaretler Halkı Yanıltacak Markalar Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek Markalar Kamuyu İlgilendiren ve Halka Mal Olmuş Tarihi ve Kültürel Değerler Tanınmış Markalar A. Genel Olarak B. Tanınmış Markalar İçin Öngörülen Koruma Biçimleri a. Tescil Engeli Olarak Koruma b. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Koruma c. Tecavüze Karşı Koruma C. Tescilsiz Tanınmış Markalar D. Tanınmışlığın Ne Şekilde Belirleneceği Sorunu E. Tanınmışlık Konusundaki WIPO Kriterleri a. Toplumun İlgili Kesiminde Markanın Tanınma Derecesi b. Markanın Kullanıldığı Coğrafi Alan, Kullanım Süresi ve Kullanımın Derecesi c. Marka Promosyonlarının Kapsadığı Coğrafi Alan, Promosyonların Süresi ve Derecesi...180

7 XIV II. d. Markanın Tanınmışlığını ya da Kullanım Derecesini Yansıtacak Derecedeki Tescillerin ya da Tescil Başvurularının Kapsadığı Coğrafi Alan e. Markanın Yetkili Makamlar tarafından Tanınmış Marka Olarak Kabulüne Dair Başarılı Uygulama Örnekleri f. Marka Değeri F. WIPO Kriterlerinin Değerlendirilmesi G. Tanınmışlığın Tespitinde Kullanılabilecek Diğer Göstergeler a. Markanın İhdas ve Tescil Tarihi ile Kullanımının Eskiliği b. Lisans veya Franchise Yoluyla Açılan Mağaza Sayısı c. Şube Sayısı d. Web Sitesinin İnternette Günlük Ortalama Ziyaretçi Sayısı e. İnternet Arama Motorlarında Aranma Sıklığı ve Sayısı H. Tanınmışlık İddiasının Hangi Tarih İtibarıyla Araştırılacağı Hususu Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markalar Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RED NEDENLERİ (KHK md 8) Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Yapılmış Bir Marka veya İşaret ile Aynı olan ve Aynı Mal ve Hizmetleri Kapsayan Markalar (md. 8/1-a) Karıştırma İhtimaline Yol Açan Benzer Markalar (KHK md. 8/1-b) A. Genel Olarak Karıştırma İhtimali B. Güncel veya Satış Öncesi ya da Satış Sonrası Karıştırma İhtimali a. Satış Öncesi Karıştırma İhtimali b. Satış Sonrası Karıştırma İhtimali C. Bilinçaltı (subliminal) Karıştırma İhtimali D. Karıştırma İhtimali İncelemesi a. Global Değerlendirme b. Markaların Aynı ya da Benzer Olup Olmadığı i. Görsel Benzerlik ii. İşitsel Benzerlik iii. Kavramsal Benzerlik c. Mal ve Hizmetlerin Aynı ya da Benzer Olup Olmadığı d. Mal ve Hizmet Bazında Kısmi Karıştırma İhtimali e. Ortalama Tüketicinin ve Dikkat Düzeyinin Belirlenmesi f. Markanın Ayırd Edicilik Derecesi g. Markanın Tanınmış Olup Olmaması...233

8 XV h. Markanın Asli ve Ayırd Edici Unsurları ile Jenerik Unsurlar i. Markanın Başka Bir Markada Kombine Kullanımı Halinde Karıştırma İhtimali ii. Coğrafi Yer Adları Yönünden Karıştırma İhtimali iii. İsim-Soyisim Markaları Yönünden Karıştırma İhtimali i. Karıştırma Konusunda İhtimal in Yeterli Oluşu j. Çağrıştırma İhtimali k. Dolaylı Karıştırma (İşletmesel Bağlantı İhtimali) l. Seri Markalar ( Marka Ailesi ) m. Markaların Piyasada Birlikte Varolması (Coexistence) ve Birlikte Varolma Anlaşmaları(Coexistence Agreements) n. Hatalı Tescillerin Mevcudiyetinin Sonuca Etkili Olmaması o. Önceki Markanın Tanımlayıcı Olmasına Rağmen Hükümsüz Kılınmadıkça Dikkate Alınması p. Önceki Marka Tescilleri Nedeniyle Kazanılmış Hak q. Karıştırma İhtimali Konusunda Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Mevcudiyeti r. Önceki İki Ayrı Markanın Birlikte Dikkate Alınıp Alınamayacağı Sorunu s. Karıştırma İhtimali Yaratma Kasdının Bulunmamasının Sonuca Etkili Olmaması t. Ortalama Tüketicilerin Bir Kısmında Dahi Karıştırma İhtimalinin Varlığının Yeterli Olması u. Karıştırma İhtimali Konusunda CJEU ve OHIM Tarafından Referans Yapılan Başlıca Karar ve İlkeler i. Puma-Sabel Kararı (CJEU C-251/95) ii. Canon-Metro GM Kararı (CJEU C-39/97) iii. Lloyd Schuhfabrik Klijsen Handel Kararı (CJEU C-425/98 ) v. Sınıf Benzerliği ve Karıştırma İhtimali Hususunda Bilirkişi İncelemesi i. Bilirkişiye Başvurmanın Gerçekten Gerekli Olup Olmadığı ii. Uzman Görüşü Adı Altında Hukuki Mütalaa İbrazı Sorunu w. Mahkeme Kararına Tarafların Marka Görünümlerinin Eklenip Eklenemeyeceği Sorunu Ticari Vekil veya Temsilcinin İzinsiz Olarak Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi (KHK md. 8/2) Tescilsiz Markanın ya da İşaretin, Gerçek Hak Sahibinin İzni Dışında Tescil Ettirilmesi (KHK md. 8/3)...285

9 XVI 5. KHK nin 8/4. Maddesine Göre Markanın Toplumda Ulaştığı Tanınmışlık Düzeyi Nedeniyle Sulandırma Halleri A. Genel Olarak Sulandırma (dilution) B. Haklı Bir Neden Olmaksızın (Without Due Cause) İbaresi C. Sulandırma Halleri a. Haksız Yararlanma (Unfair Advantage, Free-Riding, Parasitism) b. Markanın Ayırd Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring, Whittling-Away) c. Markanın (tanınmışlığına) İtibarına Zarar Verilmesi (Tarnishment, Degration) D. Sulandırma Hallerinin Her Somut Olayda Mahkemece İncelenmesi Gereği E. Sulandırma Hallerinin Her Marka İçin Ayrı Ayrı İncelenmesi Gereği Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veya, Sınai Mülkiyet Hakkına İlişkin Tescil A. Başkasına Ait İsim B. Başkasına Ait Fotoğraf C. Başkasına Ait Telif hakkı D. Başkasına Ait Sınai Mülkiyet Hakkı Nispi Red Nedenlerine Dayalı İtirazda Bulunanın Kendi Markasını Kullanma Şartının Aranıp Aranmayacağı Beşinci Bölüm Markanın Sicile Kaydı (Tescil) I. Markanın Sicile Kaydının Yapılması II. Koruma Süresi III. Markanın yenilenmesi Altıncı Bölüm Marka Hakının Elde Edilmesi, Kapsamı ve Korunması I. MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ Tescil İlkesi Gerçek Hak Sahipliği...332

10 XVII II. 3. Teklik İlkesi ve Aynı Markanın Birden Fazla Sahibinin Olup Olmayacağı Sorunu MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI Genel Olarak Markasal Kullanım Markanın Ticaret Unvanında Çekirdek Unsur Olarak Yer Alması Nedeniyle Unvan Terkini Ünvan Tescilinin, Marka Tescilinden Önce Olması ve Ünvan Sahibinin Eskiye Dayalı Kullanım Hali Ünvan Tescilinin Üzerinden Uzun Bir Süre Geçmiş Olması Hali Ünvan Tescili Yönünden Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının, İnternet Alan Adı Bakımından da Söz Konusu Olması Tescilli Ticaret Ünvanının Markasal Kullanımı Markanın, Kötüniyetli Olarak Tescil Ettirilen Tasarım Tescil Belgesine Dayalı Olarak Kullanımı Markanın Tescil Belgesinde Yer Aldığı Şeklinden Farklı Kullanımı Marka ve Coğrafi İşaret İlişkisi Yedinci Bölüm Marka Hakkına Tecavüz I. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER Tescilli Markanın Aynısını Kullanarak Marka Hakkına Tecavüz (KHK md. 61/1-b ve 9/1-a) Tescilli Markanın Aynısını veya Ayırd edilemeyecek Derecede Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek A. KHK nin 9/1a ve 61/1-b Maddelerinin Karşılaştırılması B. Taklit (veya sahte) Mal Kavramı Tescilli Marka ile Karıştırılma İhtimali Yaratarak Marka Hakkına Tecavüz (KHK md. 9/1-b) Tescilli Tanınmış Markanın Sulandırılması ve Markanın Tanınmışlığından Haksız yararlanma Yoluyla Marka Hakkına Tecavüz(KHK 9/1-c) Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan Malın Ticaretini Yapmak (KHK md. 61/1-c) İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması. (KHK md. 9/2-a)...387

11 XVIII 7. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi veya Bu Amaçla Stoklanması, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi veya O İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması veya Sağlanması (KHK md. 9/2-b) İşareti Taşıyan Malın Gümrük Bölgesine Girmesi, Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması (KHK md. 9/2-c) A. Transit Geçişler B. Gümrükte Ele Geçen Mallar Nedeniyle Hukuki Sorumluluk a. Taklit Malı Üreten Kimsenin Sorumluluğu b. Taklit Malı İhraç İçin Gümrüğe Sevkeden veya İthal Eden Kimselerin Sorumluluğu c. Gümrük Müşavirlerinin, Komisyoncularının ve Acentelerinin Sorumluluğu d. Taşıyıcı Firmaların Sorumluluğu e. Dış Ticaret Şirketlerinin Sorumluluğu C. Gümrükte Ele Geçen Mallar Nedeniyle Tazminat D. Gümrük Depolama ve Sundurma Ücretleri İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması (KHK md. 9/2-d) Tescilli Markanın Ticari Etki Yaratacak şekilde İnternet Ortamında Kullanılması (KHK md. 9/2-e) A. Markayı İnternette Kullanan Kişinin Meşru Bir Bağlantısı Olmaması.414 B. Kullanımının, Ticari Etki Yaratacak Biçimde Olması C. Markayı Oluşturan İşaretin Aynısının ya da Benzerinin İnternet Ortamında Alan Adı Olarak Kullanılması D. Markanın, İnternet Arama Motorlarında, Adwords Reklam Sisteminde Sponsor Bağlantı Biçiminde, Yönlendirici kod veya Anahtar Sözcük olarak kullanılması E. Marka ile İnternet Sayfasının İçeriğinin Aynı veya Benzer Mal ve/veya Hizmetleri İçermesi F. Markaya Tecavüz Oluşturduğu İddia Edilen İnternet Alan Adının, Davalıya Ait Ticaret Unvanının Çekirdek Unsuru Olması G. İnternet Ortamındaki Marka Hakkı İhlalleri ve Bu İhlallerden Dolayı Sorumluluk a. İnternet Ortamındaki Aktörler (süjeler) aa. İçerik sağlayıcılar ab. Yer sağlayıcılar ac. Erişim Sağlayıcılar...430

12 XIX II. III. ad. Kullanıcı ve Toplu Kullanıcılar ae. İnternet Arama Motorları b. İnternet Ortamındaki Marka İhlallerinden Dolayı Sorumluluk ba. Genel olarak bb sayılı yasa öncesi ve sonrası bc ve 5651 sayılı yasalar ile getirilen düzenleme : Uyar ve Kaldır (notice and take down) Yöntemi bd. İnternet Servis Sağlayıcıların (ISS)faaliyetleri be. Sorumluluğun Belirlenmesi ve Sorumluluktan Kurtulma Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek (KHK md. 61/1-d) A. Süre Bakımından Genişletme B. Miktar Bakımından Genişletme C. Yer Bakımından Genişletme D. İzinsiz Olarak Alt Lisans Verilmesi E. Lisans Kapsamındaki Orijinal Malları Satmaları İçin 3. Kişilere Devretmek F. Mal ve Hizmet Kalitesi Bakımından Lisans Sözleşmesine Aykırılık G. Markanın Lisans Sözleşmesinde Yer Aldığından Farklı Şekilde Kullanılması H. Markanın, Lisans Sözleşmesinde Öngörülen Farklı Olarak ve Şube Görüntüsü Verecek Biçimde Kullanılması I. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinin Genel Hükümlere Tabi Olması Tescil Kapsamının Aşılarak Kullanılması A. Markanın Tescilli Olduğundan Farklı Kullanımı B. Tescilin Kapsadığı Mal ve Hizmetler Bakımından Aşkın Kullanım Karşılaştırmalı Reklamlar ve Karşılaştırma Listeleri Kullanılması TESCİLLİ MARKA HAKKINA TECAVÜZ OLUŞTURMAMAKLA BİRLİKTE HAKSIZ REKABET SAYILAN BAŞLICA EYLEMLER Tescilsiz Markaya Tecavüz Nedeniyle Haksız Rekabet Diğer Başlıca Haksız Rekabet Halleri A. Ürün ya da Ambalaj Benzerliği Nedeniyle Haksız Rekabet B. Boş LPG Tüpleri Nedeniyle Haksız Rekabet C. Futbol Kulüpleriyle Özdeşleşen Renklerin, Sloganların İltibas Yaratacak Şekilde Kullanılması...461

13 XX IV. D. İnternet Alan Adlarının Birer Tanıtma İşareti Niteliğinde Olup Olmadığı ve Alan Adı Yoluyla Haksız Rekabet E. İnternet Web Sitesinin Taklit Edilmesi Yoluyla Haksız Rekabet F. Aldatıcı Reklamlar G. Markayı, Marka Sahibi İşletmeyi Kötülemek, İncitici, Küçük Düşürücü Hal ve Hareketlerde Bulunmak H. Haksız Rekabet nedeniyle Açılacak Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA BEKLENMESİ GEREKEN HALLER Davacının Marka Tescil Başvuru Sonucu Davalının Dava Tarihinden Önce Yapılmış Marka Tescil Başvurusunun Mevcut Olması Davacının Markası Aleyhinde Açılmış Bir Hükümsüzlük Davasının Mevcut Olması Ceza Mahkemesi Kararının Beklenip Beklenmeyeceği Sorunu Sekizinci Bölüm Marka Hakkının Sınırları ve Tecavüz Davalarında Savunmalar I. MARKA HAKKININ TÜKENMESİ Genel olarak Tükenme Çeşitleri A. Ülkesel Tükenme B. Bölgesel Tükenme C. Uluslararası Tükenme Türkiye deki Durum Gri Piyasa Paralel İthalat Tekrar İthalat Bayiiler ya da Diğer Perakende Satıcılar Tarafından Tükenmeye Konu Malların Reklam ve Tanıtımının Yapılması Kötüleştirme ve Değiştirme Hallerinde Tükenme İlkesinin Uygulanmaması Yeniden Paketleme ve Markalama...496

14 XXI II. III. HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI (KHK md. 12 ) DİĞER SAVUNMALAR Gerçek Hak Sahipliği Savunması Marka Üzerinde Müşterek Hak Sahipliği Savunması A. Miras Nedeniyle Müşterek Marka Sahipliği Halinde Tecavüzün Söz Konusu Olmaması B. Geçmişteki Ortaklık Nedeniyle Müşterek Marka Sahipliği Halinde Tecavüzün Söz Konusu Olmaması Markadaki Tali ve Jenerik Unsurun Kullanılması İdari Makamlardan İzin Alındığı Savunması Süsleme (Dekoratif Kullanım) Savunması Tescile Dayalı Kullanım Savunması Kullanımın Markasal Olmadığı Savunması Kötüniyetli Tescile Dayanılarak, Orijinal Malların Türkiye ye İthalinin Engellenemeyeceği Savunması Markanın Jenerik Hale Geldiği ve Cins Adı Olarak Kullanıldığı Savunması Dokuzuncu Bölüm Marka ve Marka Başvurusu ile İlgili Hukuki İşlemler I. Genel Olarak II. Markanın Devri Genel Olarak Marka Devri Karıştırma İhtimali Yaratan Devirler Halkı Yanılgıya Düşürebilecek Devirler Devir Nedeniyle Eylemin Hukuka Uygun Hale Gelip Gelmeyeceği Muvazaalı, Kötüniyetli, Yetkisiz veya Geçersiz Devirler Devir İşleminin TPE Siciline Kaydı Dava Açılmadan Önce Markanın Devri Dava Açıldıktan Sonra Markanın Devri Mahkemece Hükümsüzlüğüne Karar Verildikten Sonra Markanın Devri.561

15 XXII 10. Sicile Kaydedilmeyen Marka Devri Halinde, Hükümsüzlük Davasının Kime Karşı Açılacağı Sorunu Yargılama Sırasında Markanın Devri Halinde Taraf Değişikliği Marka Devri Nedeniyle, Devralan Kişiye Karşı Ayrı Bir Dava Açılmış Olması Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Devri Mahkeme Kararı ile Devir Marka üzerinde Ortak Hak sahipliği Nedeniyle Marka Devrinin Mümkün Olmaması Hükümsüzlük Kararı Verilen Bir Markanın Devrinin İstenip İstenemeyeceği Hacizli Markanın Devri III. Markanın Miras Yoluyla İntikali IV. Markanın Haczi V. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi (Markanın Rehni) VI. Lisans Verilmesi İnhisari Olmayan Lisans (Basit/Adi Lisans) İnhisari (Münhasır) Lisans Lisans Sahiplerinin Dava Açma Yetkisi A. İnhisari (Münhasır) Lisans Sahibinin Dava Açma Yetkisi B. İnhisari (Münhasır) Olmayan Lisans Sahibinin Dava Açma Yetkisi C. Marka Lisans Sözleşmesine Dayalı Dava Açma Yetkisi Olmasa Bile Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Dava Açılabilmesi Lisans Sözleşmesinin Geçersizliği Onuncu Bölüm Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar I. marka hakkına tecavüzün tespiti davası II. Marka Hakkına Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi (men) Davası Genel Olarak Davacı...587

16 XXIII III. IV. 3. Davalı Men Davasının Açılabileceği Süre Tecavüzün Men i Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Franchise Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Görev Sorunu Hükümsüzlük Davası ile Tecavüze Dayalı Davaların Birlikte Açılması Halinde Yetki Sorunu Marka Hakkına Tecavüzün Giderilmesi(ref i) Davası Genel Olarak Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davasını Açabilecek Kimseler Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davasının Açılabileceği Kimseler Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davasının Açılabileceği Süre Tecavüzün Giderilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Tazminat Davaları Genel olarak Tazminat Sorumluluğu Taklit Malların Ticari Dolaşımını Sağlamak ve Bu Malları herhangi Bir Şekilde Kullanmak Maddi Tazminat Davası A. Genel Olarak B. Kusur Şartı C. Tazminat Hesabı D. Yoksun Kalınan Kar Seçeneklerine Göre Hesaplama a. Marka Sahibinin Muhtemel Geliri ( KHK md. 66/1-a ) b. Mütecavizin Geliri ( KHK md. 66/1-b ) c. Lisans Örneksemesi (KHK md. 66/1-c) E. Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmolunması F. Zarar Miktarının Hakim Tarafından Takdiri G. Yoksun Kalınan Kazancın 67. Maddeye Göre Artırılması H. Maddi Tazminat Davasının Tarafları a. Davacı b. Davalı ba. Davanın Mütecavize Karşı Açılması bb. Taklit Mal Satan Kimselerin Müteselsil Sorumluluğu ve Rücu bc. Dava Açılamayacak Kişiler Manevi Tazminat Davası İtibar Tazminatı...646

17 XXIV 6. Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme V. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı VI. VII. Marka Hakkına Tecavüzün İspatı Marka Hakkına Tecavüz Halinde Yapılabilecek Talepler Delillerin Tespiti (KHK md. 75) İhtiyati Tedbir Talebi (KHK md. 76) A. İhtiyati Tedbir Talebinin Yapılması ve İncelenmesi B. Verilebilecek İhtiyati Tedbirin Niteliği ve Gerekçe C. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz ve Temyiz a. Yüze Karşı Verilen İhtiyati Tedbir Kararları b. Yoklukta Verilen İhtiyati Tedbir Kararları c. İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararları D. Haksız İhtiyati Tedbirden Dolayı Sorumluluk El Koyma Talebi (md. 62/1-c) Gümrükte El Koyma Talebi (KHK md 79) Bilgi Talebi (KHK md 65) El Konulan Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Talebi (KHK md. 62/d) El Konulan Ürünlerin İmhası Talebi ( KHK md. 62/1-e ) Hükmün İlgililere Tebliği ve İlanı Talebi (KHK md. 62/f ve 72) Marka Hakkına Tecavüzün Devamını Önlemek Üzere Tedbirlerin Alınması(KHK md. 62/e) İnternet Alan Adının Terkini İnternet Sitesine Erişimin Durdurulması ve Engellenmesi Onbirinci Bölüm Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı I. Kavram ve Hukuki Düzenlemeler II. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının Koşulları Haberdar Olma Koşulu Sessiz Kalma Koşulu Süre Koşulu...697

18 XXV III. IV. 4. İyiniyetli Olma Koşulu Sessiz Kalma Yoluyla Kısmi Hak Kaybı Mutlak Red Nedenlerine Dayalı Hallerde Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının Söz Konusu Olmaması V. KULLANMAMA NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA DA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ SÖZ KONUSU OLMAMASI VI. VII. TESCİLSİZ KULLANIMA SESSİZ KALINMA DURUMUNDA BU SÜRENİN, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI BAKIMINDAN SESSİZ KALMA SÜRESİ İLE BİRLEŞTİRİLEMEMESİ sessiz Kalma yoluyla hak kaybının re sen dikkate alınıp alınamayacağı sorunu VIII. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının Sonuçları Onikinci Bölüm Diğer Davalar I. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI II. MARKANIN TANINMIŞLIĞININ TESPİTİ DAVASI Tanınmışlığın Tespiti Davası Açılabilmesi İçin TPE ye İdari Başvuru Gerekip Gerekmediği Sorunu Sadece TPE Nezdinde Tescilli Markalar İçin Tanınmışlığın Tespiti Talebinde Bulunulabilmesi KHK nin 8/4. Madde Anlamında Tanınmışlığın Tespitine Biçiminde Karar Verilip Verilemeyeceği Tanınmışlığın Tespiti Taleplerinde TPE İnceleme Kriterleri Yetkili ve Görevli Mahkeme III. TPE YİDK Kararlarının İptali Davası Genel Olarak Dava Açma Süresi TPE YİDK Kararlarına Karşı Açılacak İptal Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme IV. MARKANIN DEVRİ DAVASI V. MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE MARKA DEVRİNİN İPTALİ DAVASI...725

19 XXVI VI. VII. MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİNİN FESİH VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ DAVASI MARKA KULLANIM YETKİSİ VEREN SÖZLEŞMELERİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI VIII. KAYIT İPTAL VE TESCİL DAVASI IX. Gümrükte haksız el koyma nedeniyle tazminat davası Onüçüncü Bölüm Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü I. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ II. 1. Markanın Yenilenmemesi Vazgeçme Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Hükümsüzlük Nedenleri A. 7. Maddede Sayılan Haller(Mutlak Red Nedenleri-KHK md. 42/1-a) B. 8. Maddede Sayılan Haller (Nispi Red Nedenleri - KHK md. 42/1-b) a. Ortak Markaların ya da Garanti Markalarının Sona Ermesinden Sonra Aynı veya Benzer Marka İçin Tescil Başvurusu b. Koruma Süresi Dolup Yenilenmeyen Markaların Aynısı ve Benzeri Marka Tescili C. Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük (KHK md. 42/1-c) a. Kullanma Kavramı b. Kullanımın Gerçekleştiği Yer c. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve/veya Hizmetlerde Kullanılması d. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve/veya Hizmetlerin Reklam ve Tanıtımlarında Kullanılması e. Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması...750

20 XXVII f. Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal ya da Ambalajlarında Kullanılması g. Markanın, Marka Sahibinin İzni ile Kullanılması h. Markayı Taşıyan Malın İthali i. Kullanımın Ciddi Olması j. Markanın Kullanılmamasının Haklı Bir Nedene Dayanması k. 14. Madde Anlamında Kullanma Sayılmayan Haller l. 5 Yıllık Sürenin Başlangıcı ve Hesaplanması m. Kullanmama Halinin, Bir Hükümsüzlük Sebebi Olması ve Def i Olarak İleri Sürülememesi n. Markanın Kullanıldığının ya da Kullanılmadığının İspatı na. İspat Yükü nb. İspat Araçları nc. Benzer Mal veya Hizmetler Bakımından da Kullanımın İspatının Gerekli Oluşu o. Tanınmış Markaların da Kullanılması Zorunluluğu p. Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlüğün Sadece Kullanılmayan Sınıf ve Alt Sınıf Mal ve/veya Hizmetler İçin Söz Konusu Olması D. Markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük (KHK md. 42/1-d) E. Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük (KHK md. 42/1-d) F. Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım Nedeniyle Hükümsüzlük (KHK md. 42/1-f) G. Kötüniyetli Tescil Nedeniyle Hükümsüzlük a. Kötüniyetli Marka Tescili b. Tescilli Markanın Kötüniyetle Tasarım Olarak Tescil Ettirilmesi Kısmi Hükümsüzlük Hükümsüzlük Davalarına İlişkin Usul Hükümleri A. Hükümsüzlük Sebeplerinin Mahkemece Re sen Dikkate Alınıp Alınamayacağı Sorunu B. Marka Hükümsüzlüğü Davalarında Marka Tescil Edilebilirliğin Tartışılıp Tartışılamayacağı C. Markanın TPE Nezdinde Tescilli Olması Gereği a. Tescil Başvuru Aşamasındaki Markalar b. Müddet Markalar c. Türkiye de Tescilli Olmayan Markalar...797

21 XXVIII d. Hükümsüzlük Davasında Beklenmesi Gereken Haller D. Hükümsüzlük Davasının Tarafları a. Davacı aa. Zarar Gören Kişiler ab. Cumhuriyet Savcıları ac. İlgili Resmi Makamlar b. Davalı E. Görevli Mahkeme F. Yetkili Mahkeme a. Tescilli Bir Markaya Dayanarak, Marka Sahibinin Açacağı Hükümsüzlük Davalarında Yetki b. Tescilli Bir Marka Sahibi Olmayan Kişilerce Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Yetki G. Hükümsüzlük Davalarında Hak Düşürücü Süre a. Kötüniyetli Tescil Halinde Hükümsüzlük Davasının Süreye bağlı Olmaksızın Açılabilmesi b. Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük Davasında Süre Sorunu H. Hükümsüzlük Kararının Yerine Getirilmesi I. Hükümsüzlük Kararlarının İlanının Mümkün Olup Olmadığı J. Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Etkisi a. Genel Olarak Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Etkili Olması b. Geçmişe Yönelik Etkinin Sınırları ba. Bazı Hükümsüzlük Hallerinde Geçmişe Etkinin Farklı Tarihten İtibaren Söz Konusu olması bb. Markanın Hükümsüz Sayılmasından Önce, Bir Markaya Tecavüz Sebebiyle Verilen Hukuken Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar bc. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmeden Önce, Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler bd. Marka Hükümsüz Kılınmadan Önce, Bu Markaya Dayanılarak Yapılan Hukuki ve Cezai Başvurular SONSÖZ EK 1: Karıştırma İhtimali Görülen Markalara Örnekler EK 2 :Karıştırma İhtimali Görülmeyen Markalara Örnekler KAYNAKÇA KAVRAMA GÖRE ARAMA CETVELİ...857

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2003/1717 2003/7742 YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2003/1717 2003/7742 YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ ESAS KARAR 2003/1717 2003/7742 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : Ankara Asliye 4.Ticaret Mahkemesi GÜNÜ : 27.12.2002 SAYISI : 2001/112-2002/795 Taraflar arasında görülen

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DERSİN ADI MARKA HUKUKU KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET Hazırlayan Metin POLAT KAYSERİ 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ.

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd. mustafa.gencer@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN KIRIKKALE

Detaylı

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ Markanın hükümsüz kullanılmasını gerektiren haller KHK nın 42. md. düzenlenmiştir. 1. KHK nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup;

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi

Detaylı

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU)

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) 1 TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU 2 MARKA BAŞVURUSUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Detaylı

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER Marka Tescili Marka, Patent, İsimleri tescil nedir, başvuru işlemleri, ücretleri, süreci, nasıl alınır, yapılır, marka hukuku, Nispi ve Mutlak RED nedenlerini, kısacası marka tescili yol haritasını ayrıntılı

Detaylı