CBS Analiz Fonksiyonları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CBS Analiz Fonksiyonları"

Transkript

1 CBS Analiz Fonksiyonları

2 İçerik 1.Giriş 2.Mekansal veri yönetimi 3.Öznitelik verisi yönetimi 4.Mekan ve öznitelik verisinin bütünleşik analizi 5.Veri bütünleştirme 6.Çıktı şekillendirme

3 1.Giriş CBS veri tabanı gerçek dünya objelerinin ve özelliklerinin benzeştirildiği bir ortamdır Model Denenebilir ve daha hızlı veya yavaş değiştirilebilir Alternatifler değiştirilebilir Problem İnsanın değer yargıları (istekleri ve hedefleri) İyi cevaplar iyi sorulara verilir

4 1.Giriş CBS tarafından sağlanan cevaplar Faydalı cevaplara ulaşılması için doğru soruların sorulması şarttır Soru sınıfları Fonksiyon sınıfları Cevap sınıfları Sınıfların arasındaki sınırlar kesin değildir

5 1.Giriş Soru sınıfları Mevcut veri nelerdir? Veri bir desene sahip mi? (belli yerlerde belli özellikler görünüyor mu?) Farklı dönemler veya durumlar için durumun tahmini (ileride aynı yerde durum ne olabilir?)

6 1.Giriş Fonksiyon sınıfları Yükleme ve geri erişim Şartlı sorgu Modelleme

7 1.Giriş Cevap kategorileri Mevcut verinin sunumu Veride yeni desenlerin bulunması Yeni bilgilerin tahmini (değişik zaman veya yerde veri nasıl olabilir) (aynı veriden farklı fonksiyonların kullanımıyla farklı sonuçların elde edilmesi)

8 1.Giriş CBS tarafından sağlanan cevaplar Eldeki verinin sunumu A B Cevap kategorileri Eldeki verinin tahmini Depolama ve elde etme A B Fonksiyon kategorileri Şartlı sorgulama Veriler nelerdir? A B Soru kategorileri Eldeki verinin paterni C C C Yeni paternlerin bulunması Modelleme Farklı zaman ve yerdeki durumun tahmini

9 1.Giriş Kullanılacak CBS fonksiyon stratejisi elde edilmesi amaçlanan cevaba göre belirlenecektir CBS yi kullanma başarısını belirleyen etmekler Belirli bir sistemde Mevcut datayı kullanarak Amaçlanan bilgiye erişebilmek için Mevcut fonksiyonların nasıl birlikte kullanılacağını bilmek Üretilen bilginin kalitesi düzeyi,sistemli bir analiz yaklaşımının akıllıca kullanılmasına bağlıdır.

10 1.Giriş Coğrafi verinin analiz amaçlı yönetimi Veri tipi Analiz çeşidi Veri giriş metoduna bağlıdır. Klasik veri kağıt pafta haritalar (Girdi veya çıktıyı oluşturabilir) CBS kullanılan donanım ve yazılıma göre herşey farklı olabilir...

11 1.Giriş Mekansal verinin analiz amaçlı organizasyonu Veri tabakaları Tabakaların kısımlara ayırılması

12 1.Giriş Veri tabakaları Mantıksal olarak ilişkili coğrafi nesneler ve bunlara ait öznitelik verileri Kullanım kolaylığı Farklı veri türleri farklı tabakalarda Nokta, çizgi, alan Hücresel, vektör Tabakaların yönetimi (Yazılım tarafından sağlanan bir fonksiyon)

13 1.Giriş Topoğrafya Alan (yükselti) Akarsular Çizgi (Adı, uzunluğu, derecesi, ) Toprak Alan (tipi, alanı, derinliği, ) Kuyular Nokta (kuyu numarası., derinliği ) Alan (tipi, ürün, alanı, ) Arazi kullanımı Faylar Çizgi (Adı, Tipi, ) Jeoloji Alan (Alanı, tipi, derinliği, ) Eğim ve Bakı Alan (Eğimi, Bakı, alanı) Göller Alan (Adı, alanı, Derinliği ) Yollar çizgi (adı, tipi, genişliği, ) Havzalar Alan (Adı, alanı, ) Şehirler nokta (adı, tipi, ) Bir doğal kaynaklar CBS uygulamasında kullanılması muhtemel veri tabakaları

14 1.Giriş Parsel Cadde Arazi kullanımı Topoğrafya Göller (Çevresel değerler) Binalar Alan ve Çizgi (sahip ismi, alan, adres, ) Çizgi (isim, tip, genişlik, ) alan (tip, ürün, alan, ) alan (alan, yükseklik) alan (isim, alan, derinlik, ) alan (tip, alan, ) Akarsular(Çevresel değ.) çizgi (isim, uzunluk, derece ) Altyapı tesisleri Çizgi ve nokta (tip, özellik ) Bir kentsel CBS uygulamasında kullanılması muhtemel veri tabakaları

15 1.Giriş Tabakaların kısımlara ayırılması Kullanım kolaylığı Daha yüksek sistem performansı Kullanım sırasında veri bankasında değişiklik yok Bölümler ilgili alanlardan oluşabilir Kullanıcı belirleyebilir Harita kütüphane yazılımı (otomatik bölme ve yönetimi için özel yazılım) Bölünen tabakalar tüm tabaka üzerinde işlem yapılması sırasında işlem hızını düşürür

16 1.Giriş Büyük tabakaların kısımlara ayrılması T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tüm veri bir tabakada Kısımlar Kısımlara ayrılmış veri

17 1.Giriş CBS fonksiyonları 4 temel kategoriye ayrılabilir Bu 4 kategori birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır Fonksiyonların kullanılması Veri tipine (hücresel veya vektör), Sahip olunan donanıma, Kriterin performansına bağlıdır

18 1.Giriş Temel CBS fonksiyon kategorileri mekansal veri yönetimi ve analizi öznitelik veri yönetimi ve analizi mekansal ve öznitelik veri bütünleşik analizi Çıktı şekillendirme

19 2. Mekansal veri yönetimi 2.1 Biçim dönüşümü 2.2 Geometrik dönüşüm 2.3 Harita projeksiyonları arasında dönüşüm 2.4 Birleştirme (Conflation) 2.5 Kenar eşleme (Edge matching) 2.6 Grafik nesne biçimleme (Editing) 2.7 Çizgi koordinat inceltmesi (Line coordinate thinning)

20 2. Mekansal veri yönetimi Mekansal verinin dönüşümü Düzeltme Düzenleme Doğruluk tayini Genellikle öznitelik verisi kullanılmadan Mozaikleme (Komşu alan dosyalarının toplulaştırılmasıyla tek dosyanın oluşturulması) Çizgi koordinat inceltmesi (Coordinate thinning)

21 2. Mekansal veri yönetimi 2.1. Biçim Dönüşümü Giriş verisi, kullanılan sistemle uygun biçimde olmalı (veri yapısı ve dosya biçimi olarak) Topoloji kurulmalı (Vektör veri için) Kullanılacak verinin sistem için uygun biçimde olmaması durumunda dönüşüm yüksek maliyetli olabilir

22 2. Mekansal veri yönetimi 2.2 Geometrik dönüşüm (registration) Haritalar gerçek yer koordinatlarıyla kodlanmalı Kullanılacak tüm mekansal veri aynı şekilde kodlanmalı Kodlama için iki yaklaşımdan söz edilebilir Göreli koordinatlarla harita kodlama (Ana, ikincil harita elastik tabaka dönüşümü) Mutlak koordinatlarla harita kodlama (Herbir tabaka ayrı ayrı)

23 2. Mekansal veri yönetimi 2.3 Harita projeksiyonları arasında dönüşüm Matematiksel fonksiyonlarla 3Boy. Dönüşümü 2Boy. Dönüşümlerin, Projeksiyon koordinat sistemlerinin bir çok türünden bahsedebilirsiz Alan, şekil, mesafe ve yöndeki bozulmaların dereceleriyle birbirlerinden ayrılırlar Bir CBS projesinde kullanılan tüm veri tabakaları aynı koordinat sisteminde olmalı

24 2. Mekansal veri yönetimi 2.4 Birleştirme (Conflation) Bir nesnenin farklı tabakalardaki sınırlarını birleştirilmesi Bindirme(overlay) analizleri için çok önemlidir Bir tabakanın referans kabul edilmesiyle elle yapılması mümkün Bilgisayar yardımıyla otomatik olarak yapılması da mümkün Nesneye ait sınırlar zaman içinde değişebilir(ör. göl)

25 2. Mekansal veri yönetimi Birleştirme

26 2. Mekansal veri yönetimi 2.5 Kenar eşleme Birden fazla harita paftasının birleştirilmesi sırasında oluşan nesne sınır hatalarının düzeltilmesi Kesintisiz harita Bilgisayar yazılımıyla veya Elle uygulanması mümkün

27 2. Mekansal veri yönetimi A Paftası B Paftası Kenar eşlemesi yapılmış (kesintisiz)

28 2. Mekansal veri yönetimi 2.6 Grafik nesne biçimleme Ekleme Silme Coğrafi pozisyon değiştime Düzeltme Küçük parça, kıymık düzeltmeleri Bağzı yazılımlarla otomatik yapmak mümkün Gerçek nesnelerin korunması için dikkatli olunmalı Birleşmemiş çizgiler Taşmış çizgi objeleri

29 2. Mekansal veri yönetimi Küçük hatalı alan objeleri (kıymık) A B C D A B Sayısallaştırma esnasında Kenar eşlemesi esnasında

30 2. Mekansal veri yönetimi Birleşmemiş nokta Nokta yakalama bu tip sorunların çözebilir

31 2. Mekansal veri yönetimi Taşmalar

32 2. Mekansal veri yönetimi 2.7 Çizgi koordinat inceltmesi Saklanan koordinat verisinin miktarının düşürülmesi Bilgi kaybedilmeden edinilebilir Uygulayıcının dikkatli olması gerekli

33 2. Mekansal veri yönetimi Çizgi (koordinat) azaltması önce sonra

34 3. Öznitelik verisi yönetimi Öznitelik verisi yönetim fonksiyonları Birçok CBS fonksiyonu coğrafi veriye dokunmadan gerçekleştirilebilir Bağzı Hücresel CBS lerde coğrafi ve öznitelik verileri birliktedir Gelişmiş CBS lerde, öznitelik verisi ayrı bir veri tabanı şeklindedir 3.1 öznitelik verisi düzenleme fonksiyonları 3.2 öznitelik verisi sorgulama fonksiyonları

35 3. Öznitelik verisi yönetimi 3.1 öznitelik verisi düzenleme fonksiyonları Depolanan verinin yeniden edinilmesi Verinin denetlenmesi Gerekliyse düzeltilmesi Ekleme ve silme Birçok sistem, ortak veri alanını (field) kullanan, İlişkili iki öznitelik veri kaydının eşleştirilmesi için gerekli fonksiyonları sağlarlar (dosya eşleme, adres eşleme)

36 3. Öznitelik verisi yönetimi 3.2 öznitelik verisi sorgulama fonksiyonları Depolanan verinin yeniden edinilmesi Sorgulama Raporlama Mekansal veri kullanılmadığı için işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir

37 3. Öznitelik verisi yönetimi 1.ÖZNİTELİK TABLOSU Alan Alan (ha) ID Stand Numarası ÖZNİTELİK TABLOSU Stand Baskın Yaş (yıl) Numarası türler 1 Spruce Maple 30 3 Spruce 20 4 Spruce Hemlock 40 6 Cedar 30 7 Cedar 30 8 Maple yaşından büyük ağaçların bulunduğu alanların bulunması ilişkisel birleştirme RAPOR 30 yaşından büyük orman alanları baskın Alan türler (ha) Cedar 130 Hemlock 30 Maple 110 Spruce 240

38 CBS mekansal veri ile öznitelik verisini ilişkilendirir Öznitelik Verisi Düz Dosya İlişkiler Harita verisi Nokta dosyası Çizgi dosyası Alan dosyası Topoloji Tema

39 CBS nin gücü, mekansal veri ve öznitelik verisinin birlikte işlemlenebilmesidir (bu CBS nin CAD/CAM den ayıran özelliğini oluşturur) Bu gruba dahil edilebilecek birçok fonksiyondan söz edilebilir Bu analiz fonksiyonları 4 başlık altında gruplanabilir

40 4.1 Geri Erişim, sınıflama ve ölçüm fonksiyonları (bu fonksiyonlarda hem mekansal veriye hemde öznitelik verisine geri erişim sağlanır fakat sadece öznitelik verisi yeniden oluşturulur veya değiştirilir) 4.2 Bindirme fonksiyonları 4.3 Komşuluk fonksiyonları 4.4 Şebeke (bağlılık) (veya ağ) fonksiyonları

41 geri erişim fonksiyonları Seçimli arama İşleme Veri çıktısı ile ilişkilidir (Yeni coğrafi nesne oluşturmadan veya Nesnelerin Coğrafi konumlarının değiştirilmesine gerek kalmaksızın uygulanan fonksiyonlar)

42 Sıklıkla kullanılan geri erişim fonksiyonları Göz gezdirme Sorgu penceresi oluşturma. Öznitelik geri erişim fonksiyonları, objeler hakkında öznitelik tabanlı çeşitli özgün bilgilerin edinilmesi için ölçütlerin geliştirilmesini sağlarlar Ör : 20 km yarıçaplı alan içindeki belirli bir toprak türüne ait tüm alan nesnelerini seç

43 Belli binaları arama

44 sınıflama ve genelleme Sınıflama: aynı özellikleri gösteren nesnelerin gruplanması olarak tanımlanabilir Bağzı yazılımlar otomatik yapabilmektedir Hücresel CBS verisinde Hücre değerleri kullanılır (yeniden kodlama) Veride mevcut desenleri ortaya koyabildiği için önemlidir Tek veri tabakasının kullanılmasıyla elde edilir Genelleme (harita sınırlarını kaldırma): mevcut detay seviyesinin, sınıfların birleştirilmesiyle, düşürülmesi

45 Hücresel CBS verisinin sınıflandırılması (yeniden kodlama) VEYA

46 Farklı metodlarla gridlere değer verme 1st 2nd çoğunluk Merkez En önemli

47 Genelleme kent kent endüstri kent kır orman kır çiftlik kır Esas sınıflama Genellenmiş sınıflama Sınır kaldırma-birleştirme yordamının grafik dosya ile ilgili işlem gerektirmesi teknik problem olarak görülebilir

48 Ölçüm Mekansal ölçümler En uzak, en yakın mesafe ölçümleri Hücresel CBS de (Komşuluk fonksiyonları olarak adlandırılır) 3 boyutlu ölçümlere mühendislik uygulamalarinde ihtiyaç duyulmaktadır

49 Ölçüm B B B A AB = AC 2 + CB 2 C A AB = 8 birim A AB = 5.7 birim AB = 5.7 birim alan = 31 birim çevre = 28 birim

50 4.2 Bindirme fonksiyonları Hücresel ve vektör veri modellerinde farklılıklar gösterir Hücresel veri modelinde uygulanması daha kolaydır Aritmetik bindirme Toplama Çıkarma Bölme Çarpma Mantıksal bindirme Belirli özellikleri sağlayan alanların bulunması

51 Hücresel veride aritmetik bindirme işlemleri Ölçüm istasyonu noktaları Çarpma Toplama Düşen yağmur miktarının inch den mm cinsine çevrilmesi

52 Vektör CBS de, öznitelik tablolarının kullanılmasıyla çökelme miktarının bulunması işlemi A B C D Girdi tabakası ist. çökel. çökel. (in) (mm) A B C D

53 Vektör veride aritmetik bindirme Alan değer A 1 M 3 A M A Girdi tabakası Alan değer B B 7 N 12 Alan birleşmiş değer P M-N 15 C A-N 13 Çıktı tabakası E F G C D N P B Girdi tabakası D M-B 10 E A-N 13 F M-B 10 G A-B 8

54 Mantıksal bindirme (boole işleci) A B A: lüks sınıf oteller B: 40 dan fazla odaya sahip oteller

55 Mantıksal bindirme (boole işleci) A VE B A VEYA B Hangi oteller lüks sınıfda ve 40 dan fazla odaya sahip? Hangi oteller lüks sınıfda veya 40 dan fazla odaya sahip? A FARK B Hangi oteller lüks sınıfda fakat 40 dan fazla odaya sahip değil? A YA DA B Hangi oteller lüks sınıfda ya da 40 dan fazla odaya sahip?

56 Nükleer atık için yer bulma kriteri Jeoloji: seçilen alan jeolojik olarak uygun olmalı Ulaşım: seçilen alana ulaşım kolay olmalı Nüfus: seçilen alan yoğun nüfuslu yerlerden uzak olmalı Çevre koruma: seçilen alan Milli Park ve Özel Koruma Alanları gibi yerlerin dışında olmalı

57 CBS de mekansal birleştirme gerçekleştirilebilir ör, çam kaplı ve A tipinde toprağa sahip yerler F-1 F-2 F-ID Orman türü kereste $ yaş çam düşük 15 mavi meşe yüksek 78 S-1 S-2 S-ID Topr. tipi ph doku A Ch SL C

58 F-1 F-2 F-ID F-1 F-2 Orman türü kereste $ yaş çam düşük mavi meşe yüksek S-1 S-2 S-ID S-1 S-2 Topr. tip ph doku A Ch SL C S-1 F F-2 S-2 ID F-ID S-ID or. tür kereste $ yaş Tpr. T. ph doku 1 F-1 S-1 çam düşük 15 A 5.7 SL F-2 F-2 F-1 S-1 S-2 S-2 m. meş m. meş çam yüksek yüksek düşük A Ch Ch SL C C

59 A A B A A B C C B YENİDEN SINIFLAMA Hangi hücreler hem A hem 7 içermekte? X0 1X1 0X1 1X0 1X1 0X1 0X0 0X0 0X1 ÇARPIM Mantıksal VE

60 A A B A A B C C B YENİDEN SINIFLAMA Hangi hücreler A veya 7 içermekte? TOPLAMA Mantıksal VEYA

61 4.3 Komşuluk fonksiyonları Belirli bir yeri çevreleyen alanın özelliklerinin değerlendirilmesi Tüm komşuluk fonksiyonları aşağıdaki 3 parametrenin belirtilmesine gerek duyar Bir veya birden fazla hedef nokta Herbir hedef çevresinde belirlenmiş komşuluk Belirlenen komşuluk içinde uygulanacak fonksiyon Tüm CBS paketleri bağzı komşuluk fonksiyonlarını sağlar

62 Komşuluk fonksiyonları Arama Alan içinde çizgi ve alan içinde nokta Topoğrafik fonksiyonlar Thiessen alanları Ara değer kestirimi (interpolation) Kontur oluşturma

63 4.3.1 Arama fonksiyonu En bilindik komşuluk analizi CBS paketlerinde farklı isimlerle yer alır Arama fonksiyonları üzrinde gerçekleştirildiği veriye göre 2 tiptir bunlar; Nümerik veri üzerinden Temasal veri üzerinden gerçekleştirilenler Aramanın 3 temel değişkeni Hedefler Komşuluk Uygulanan fonksiyon

64 Arama 7 km 7 km yarıçaplı arama alanı Ör: itfaiye istasyonuna 7 km yarıçapı mesafedeki konut işlevli binaların sayısı

65 Arama 30 dakikalık ambulans servis alanı

66 4.3.2 Alan içinde çizgi ve alan içinde nokta Özel amaçlı bir arama fonksiyonu Konuyla ilgili olarak farklı yazılımlar farklı yeteneklere sahiptir Hücresel CBS de konu bindirme analizlerinin kullanılmasıyla çözümlenebilir

67 Alan içinde nokta ve çizgi D1 D2 M12 D3 Şehir sınırı

68 Alan içinde nokta analizi Jordan Algoritması

69 4.3.3 Topoğrafik fonksiyonlar Yüzey özellikleri Alandaki her bir noktanın yüksekliği ile tanımlanır Sayısal yükseklik verisi ile gösterilir Düzensiz üçgenlenmiş ağı (TIN) alternatif bir gösterim şeklidir Eğim, bakı gibi türev verilerin belirlenebilmesi için topoloji kullanılır

70 Yüzey gösterilmesi

71 SYM (Sayısal Yükseklik Modeli)

72 3 TIN Tabloları 1 A 2 6 B C F 7 D E 4 5 Koordinat tablosu Nokta koordinat Nokta tablosu üçgen nokta üçgen Kenar tablosu komşu üçgenler 1 x 1, y 1, z 1 2 x 2, y 2, z 2 A 1, 2, 6 B 2, 7, 6 A B B A, C, F 7 x 7, y 7, z 7 F 6, 7, 5 F B, E

73 Azami eğim yönü meyil = azami eğim yönündeki eğim bakı = yüzeyin baktığı yön x - eğimi x - yönü Eğim derece veya yüzde olarak verilebilir

74 Eğim ve bakı haritaları

75 4.3.4 Thiessen (Voronoi) alanları Bir takım nokta çevresindeki etki alanlarını belirler Alan sınırları komşu noktalara eş mesafeden geçer Çokgenlerin durumu noktaların sayısı ve konumuna bağlıdır Özellikle meteorolojik veriler için kullanışlıdır (ör: çökelme)

76 Thiessen Alanları Düzenli ve düzensiz nokta takımlarıyla Thiessen alanları

77 Yağmur ölçüm verisinde Thiessen alanlarının kullanımı

78 4.3.5 Ara değer kestirimi (interpolation) Bilinmeyen değerlerin değerleri bilinen komşu noktaların kullanılmasıyla bulunması Farklı metodlarla uygulanabilir Polinom regresyon Fourier Serileri Spline Hareketli ortalamalar (moving averages) Kriging Kestirimin kalitesi; kullanılan değerlerin doğruluğu, kullanılan nokta sayısı ve dağılımı ve kaçınılmaz olarak metoda bağlıdır. En iyi sonuçlar değeri kestirilecek olgu ile kestirimde kullanılacak matematiksel fonksiyonun benzerliğinin artırılmasıyla elde edilir

79 Ara değer kestirimi?

80 Ara değer kestirimi

81 4.3.6 Kontur oluşturma Eş değerlere sahip noktaların oluşturduğu çizgiler Yükseklik İklimsel veri Suç oranları Konut değerleri Bağzı noktalar için değer tahmini gerektirebilir Tahmin noktasında yazılımdan yazılıma fark oluşabilir (bu noktada kartoğraf görüşüne ihtiyaç duyulabilir)

82 Kontur oluşturulması

83 4.4 Şebeke (bağlılık) (veya ağ) fonksiyonları Üzerinden geçilen alanda bir özelliğin devamlı toplanması Toplamın oluşumu kalitatif (görünürlük) veya kantitatif (uzunluk) tanımlamalarla yapılabilir Bağlanabilirlik analizleri mutlaka aşağıdaki etmenleri içermelidir Mekansal elemanlar arasındaki bağlantı şeklinin tanımlanması (hücreler, çizgiler) Bağlantılar üzerinde harekete ilişkin kuralların tanımlanması (en kısa yol kuralları) Ölçüm birimi (zaman, uzunluk...) Değerlendirmek üzere bir veya daha fazla öznitelik gerekir ve toplanan değer her adım için saklanır

84 Bağlanabilirlik (veya ağ) fonksiyonları Bitişiklik (contiguity) ölçümleri Yakınlık (proximity) Ağ (network) fonksiyonları Yayılma (spread) fonksiyonları Akış fonksiyonları Görünürlük (intervisibility) fonksiyonları Aydınlatma (illimunation) Perspektif görünüş

85 4.4.1 Bitişiklik ölçümleri Birbirine bitişik mekansal birimlerin özelliklerinin değerlendirilmesi Bitişik alan, bir bütün teşkil edecek gibi ortak özellikleri olan alan Sıklıkla kullanılan ölçümler Alanın büyüklüğü Alan içinden geçebilecek en kısa veya en uzun düz çizgi uzunluğu

86 Bitişiklik Bitişiklik durumları Konut Yeşil alan Park

87 4.4.2 Yakınlık Nesneler arasındaki mesafe ölçümü Uzunluk, yolculuk zamanı veya kirlilik miktarı...şekillerinde ölçülebilir Dört değişkenin tanımlanması gereklidir Hedef konum (yol, okul...) Ölçüm birimi (metre biriminde uzunluk...) Yakınlık ölçüm fonksiyonu (düz çizgi uzunluğu...) Analiz edilecek alan Tampon bölge: bir veya fazla harita nesnesi etrafında belirlenen genişlikte tanımlanmış alan Bağzı yakınlık fonksiyonları karmaşık analizler gerektirebilir

88 Vektör veride tampon bölge

89 Yakınlık Uygun ev arama örneği: yakınlık analizi kullanılarak işyerinden uzaklık hesaplaması İşyerinden uzaklık, yol altyapısı dikkate alınarak

90 4.4.3 Ağ fonksiyonları Ağ, birbirlerine bağlı bir grup doğrusal nesnedir Bir noktadan diğerine hareket eden birimler için kullanılır Ağ analizlerinin bileşenleri Kaynaklar kümesi (taşınacak malzeme) Kaynakların konumları (depolar) Amaç (min. servis seviyesi) Kurallar (min. hız, tek yön yol) Ağ analizi türleri Ağ yükleme tahmini (taşkın...) Rota iyilemesi (optimizasyon) (polis, itfaiye...) Kaynak tahsisi (hizmet bölgelemesi)

91 4.4.4 Yayılma fonksiyonları Ulaşım zamanı veya maliyetini değerlendirmede kullanılırlar Drenaj havzalarının belirlenmesinde kullanılırlar Ağ ve yakınlık analizlerinin özelliklerini taşırlar Toplanma yüzeyi (accumulation surface)

92 Yayılma fonksiyonu Uzaklık hesalaması için Hedef hücre A 2 1 birim B Uzaklık hesabı

93 taşkın birikim hesabı için kullanılan bir yayılma fonksiyonu örneği taşkın birikimi

94 4.4.5 Akış fonksiyonları Adım adım yürütülen yönlendirilmiş arama Su yollarını bulmak için SYM ye uygulanır Erozyon afetini değerlendirmede kullanılabilir Otomatik yön seçilebilmesi için, yayılma fonksiyonuyla birlikte kullanılır

95 A B En uygun yolun bulunmasında kullanılan bir arama fonksiyonu

96 Yönlerin isimlendirilmesi yönlü 8 yönlü, 2 farklı gösterimde

97 yönler yükseklikler yönlü yönlü

98 Havza Tarifi

99 4.4.6 Görünürlük fonksiyonları (görünüm modellemesi veya haritalaması) Buda eklenik tipte bir fonksiyondur Kominikasyon, askeri planlama ve peyzaj planlaması için yararlıdır Bağzı CBS paketleri bu fonksiyonları içerir Radar anteni tarafından algılanan alanların Bir noktadan görünebilen alanların haritalaması Gibi uygulamaları olabilir

100 Görünürlük Analizi

101 4.4.7 Aydınlatma Yüzeye, ışık efekti kullanılarak 3 Boyutlu görünüm kazandırılması Çıktı gölgelendirilmiş kabartma model veya gölgelendirilmiş kabartma görüntü olarak adlandırılabilir Denetim unsurları Aydınlatma kaynağının tipi ve konumu Yüzey topoğrafyası ve yansıması Modelin konumu ve yönlenmesi

102 Aydınlanma Gölgelendirilmiş kabartma

103 Perspektif görüntü Farklı bir verinin gölgelenmiş kabartma görüntü üzerine kaplanması

104 4.4.8 Perspektif Görünüş Gösterim aracıdır Bir yüzeyin dikeyden farklı bir bakış durumundan görünümünü verir 3 Boyut içerikli nesnelerin gösterilmesinde başarılı sonuçlar verir En güzel örnek filmlerdeki uçuş sahneleridir

105 5.Veri bütünleştirme CBS uygulamalarına veri değişik kaynaklardan sağlanabilir Verinin kullanıcılar arasında paylaşımı önemlidir Verinin, bir sistemden bir başka sisteme aktarılabilmesi için, yeni sisteme bütünleştirilmesi gereklidir Eski verinin yenisiyle bütünleştirilmesini gerektirecek kullanıcı ihtiyaçları oluşabilir

106 5.Veri bütünleştirme Veri bütünleştirilmesini etkileyen etkenler: Veri kalitesi Koordinat sistemleri Veri organizasyonu

107 5.Veri bütünleştirme Veri kalitesi: Konumsal doğruluk Konu doğruluğu Mantıksal tutarlılık Eksiksizlik Veri geçmişi

108 5.Veri bütünleştirme Konumsal doğruluk: Kullanılan veri dönüşüm aracının hassasiyeti Kullanılan gözlem ve haritalama yönteminin : doğruluğu Orjinal dökümanın ölçeği veya kullanılan bindirmeli model Koordinat saklama sayısal hassasiyet düzeyi etmenlerinden etkilenir.

109 5.Veri bütünleştirme Sayısal verinin hassasiyeti Koordinatlar tam sayı veya gerçek sayılarla gösterilebilir Her rakam tipi eşit alanda saklanır Bilgisayarlarda, tam sayıların saklanması için gerekli alan 32 bit kadar olurken gerçek sayılarda 128 bite kadar çıkabilir Sabit uzunluktaki her sayı tipi belirli basamak miktarına sahiptir alan desimal basamak sayısı 32 bits 7 64 bits bits 33

110 5.Veri bütünleştirme Hassasiyetin etkileri Bağzı noktalar gösterilemeyebilir Çizgi düzeltme sırasında lizginin şeklinde kayıplar olabilir Topolojik hatalara yol açabilir Bağzı çizgiler hiçbir zaman birleşmez

111 5.Veri bütünleştirme Veri organizasyonundaki farklılıklar Oluş farklılıkları Öznitelik farklılıkları İlişki farklılıkları Geometrik gösterim farklılıkları Veri ve dosya yapılarındaki farklılıklar

112 6.Çıktı şekillendirme Analiz sonuçlarının çıktıları; Basılı veya elektronik kopya şeklindeki Tablosal veri veya harita olabilir Harita açıklamaları Metinsel eklemeler Doku-desen ve çizgi tipleri Grafik semboller

113 6.Çıktı şekillendirme Harita tasarım elemanları Referans bölümü Kullanılan projeksiyon Haritalanana nesneler Genelleme düzeyi Ek açıklamalar Kullanılan semboller

114 6.Çıktı şekillendirme Harita açıklamaları Başlıklar Gösterim Ölçek çubuğu Kuzey oku

115 6.Çıktı şekillendirme Başlık Görsel Yerleşim Başlık İnsan algısı çıktıda denge ve hiza arar

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri, konumsal verinin işlenmesi için bir araçtır ve aynı zamanda veri analizi ve sonuçlarının sunumunu da içerir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İÇİNDEKİLER 1 Önsöz 3 2 Projenin Tanımı ve Amaçları 3 3 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6 4 Rotalama

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı