Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar*"

Transkript

1 Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar* Kaan Demirören 1, Hasan Koç 2, H.Ali Yüksekkaya 2 1 Çumra Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya 2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya Amaç: Diabetik anne bebeklerini metabolik, kardiyak, doğum travması ve diğer komplikasyonları açısından incelemeyi amaçladık. Yöntem: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Eylül 1998-Mart 2001 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 46 diabetik anne bebeğini retrospektif olarak inceledik. Bulgular: Bebeklerin 24 ü (% 52.2) kız, 22 si (% 47.8) erkekti. Gestasyon yaşına göre vücut ağırlığı 38 (% 82.6) hastada 90 persentilin üzerindeydi. Asfiksi bulguları 13 (% 28.2) hastada değişik derecelerde mevcuttu. Zor doğuma ait travmatik yaralanma bulguları 7 (% 15.2) hastada tespit edildi. Respiratuar distres sendromu 5 (% 10.9) hastada gelişti. Hipoglisemi 17 (% 37.0) hastada, fototerapi gerektirecek düzeyde hiperbilirubinemi 15 (% 32.6) hastada, hipokalsemi 3 (% 6.5) hastada, polisitemi 5 (% 10.9) hastada mevcuttu. Hastaların 22 sinde (% 47.8) ekokardiyografi ile anormal kardiyak bulgular saptandı. Mortalite oranı % 4.3 (2 hasta) idi. Sonuç: Gebelerin yakından takip edilerek kan şekerlerinin uygun düzeylerde tutulması, annelere diabetin bebekler üzerindeki sonuçları hakkında bilgi verilmesi, doğum ve sonrası için uygun koşulların hazırlanması diabetik anne bebeklerinde perinatal mortalite ve morbidite hızlarını azaltacaktır. Anahtar kelimeler: Makrozomi, asfiksi, doğum travması, respiratuar distres sendromu, kardiyovasküler anormallikler Complications in infant of diabetic mother Objective: We aimed to investigate infant of diabetic mother about metabolic, cardiac, birth injuries and the other complications. Methods: We investigated 46 infants of diabetic mothers, hospitalized in our neonatal care unit, from September 1998 to March 2001, retrospectively. Results: Twenty four (52.2%) of the infants were female, and 22 (47.8%) of them were male. Birth weights according to gestational ages were above the 90 th percentile in 38 (82.6%) patients. Various degrees of asphyxia findings were present in 13 (28.2%) patients. Delivery related traumatic injuries were detected in 7 (15.2%) patients. Respiratory distress syndrome developed in 5 (10.9%) patients. Seventeen (37.0%) patients had hypoglycemia, 15 (32.6%) had hyperbilirubinemia requiring phototherapy, 3 (6.5%) had hypocalcemia and 5 (10.9%) had polycytemia. Echocardiographic findings of cardiac abnormalities were determined in 22 (47.8%) patients. Mortality rate was 4.3% (2 patients). Conclusion: Achieving appropriate prenatal blood glucose levels, informing the mothers about the morbid effects of diabetes on their babies, preparing the suitable environmental conditions for delivery and postnatal care would reduce the perinatal mortality and morbidity rates of infants of diabetic mothers. Key words: Macrosomia, asphyxia, birth injuries, respiratory distress syndrome, cardiovascular abnormalities Genel Tıp Derg 2003;13(3): *Bu çalışma tarihlerinde yapılan XXXVII. Türk Pediatri Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. Yazışma adresi: Dr.Kaan Demirören, Cumhuriyet mah 11.cad Gülbahçe Ap 5/9 Elazığ. E-posta: Annedeki diabetin kontrol altına alınması fetus ile yenidoğanın klinik seyrini belirlemede anahtar bir rol oynar. Diabetli kadınların diyet ve insülin tedavisi ile iyileştirilmesi perinatal mortalite ve morbidite hızlarını önemli derecede düşürmektedir (1,2). Metabolik kontrolü iyi olmayan diabetik bir annenin bebeğinde hipoglisemi, hipokalsemi, 113

2 hiperbilirubinemi, polisitemi, perinatal asfiksi, respiratuar distres sendromu (RDS), doğum travması ve kardiyak anormallikler gibi komplikasyonların riski daha da artacaktır. Çalışmamızda bu komplikasyonlar ve aralarındaki ilişkiler literatür bilgileri gözden geçirilerek araştırıldı. Yöntem Bu çalışmada Eylül 1998-Mart 2001 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatırılarak takip edilen 46 diabetik anne bebeğini (DAB) retrospektif olarak inceledik. Diabet; National Diabetes Data Group sınıflamasına göre 3 gruba ayrılmaktadır (3). İlki İnsülin-dependent diabetes mellitus (İDDM), ikincisi Non-insülin-dependent diabetes mellitus (NİDDM), üçüncüsü ise gebelikte ortaya çıkan Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tur. GDM tanısı için 3 saatlik bir glikoz tolerans testinde en az 2 anormal plazma glikoz değeri gerekmektedir. Çalışmamızda bu sınıflama anamneze dayanarak yapılmıştır. Makrozomi ya da gestasyon yaşına göre irilik (Large for gestational age, LGA) doğum ağırlığının 4000 g ın ya da 90 persentilin üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. SGA (Small for gestational age) ise en çok kabul edilen tanımıyla doğum ağırlığının 10 persentilin altında olmasıdır (4). Olgularımızda asfiksi derecelemesi Sarnat and Sarnat sınıflamasına göre yapıldı (5). Bu sınıflamada asfiksi bulguları klinik olarak değerlendirilmekte olup, 1. derece (hafif), 2. derece (orta) ve 3. derece (ağır) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. RDS preterm yenidoğanda; takipne, göğüs duvarında retraksiyonlar, oda havasında syanoz ve bulguların ilk saat içerisinde sebat etmesi veya ilerlemesi ve beraberinde göğüs filminde karakteristik retikülogranuler görünüm ve hava bronkogramlarının izlenmesi ile tanısı konan solunum güçlüğü tablosudur. Diğer solunum güçlüğü yapabilecek nedenlerden ayırımı gerekir (3,4). Yenidoğanın geçici takipnesi ise iri preterm, term veya terme yakın bebeklerde doğumdan hemen sonra ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içerisinde düzelen solunum güçlüğü tablosudur. Diğer solunum güçlüğü yapabilecek nedenlerden ayırımı gerekir (3,4). Çalışmamızda klinik, görüntülüme ve laboratuar bulgularıyla RDS ve yenidoğanın geçici takipnesi tanıları kondu. Hipoglisemi için yenidoğanda 40 mg/dl değerinin kullanılması uygun görüldü (4). Neonatal hipokalsemi tanımı için plazma total kalsiyum düzeyi değişik kaynaklarda farklılık göstermekle beraber çalışmamızda 7 mg/dl yi sınır olarak kabul ettik (4). Polisitemi; venöz hematokrit değerinin % 65 in üzerinde oluşu olarak kabul edilmektedir (4). Bulgular Hastaların 24 ü (% 52.2) kız, 22 si (% 47.8) erkekti. Annelerin 24 ü (% 52.2) GDM, 15 i (% 32.6) NİDDM, 7 si (% 15.2) İDDM hastasıydılar. Olguların gestasyon yaşına göre doğum ağırlıkları (persentil değerleri) ve doğum ağırlıklarına göre dağılımları Tablo 1 ve 2 de görülmektedir. Bebeklerin 36 sı (% 78.2) sezaryen (C/S) ile, 10 u (% 21.8) normal spontan vajinal yolla dünyaya gelmişlerdi. Olgular Apgar skorlamasına göre değerlendirildiğinde 32 si (% 69.6) iyi, 7 si (% 15.2) orta, 7 si (% 15.2) kötü gruba dahil olmuşlardı. Asfiksiye maruz kalan 13 (% 28.3) bebeğin 9 unda (% 19.6) 1. derece, 3 ünde (% 6.5) 2. derece ve 1 inde (% 2.1) 3. derece asfiksi bulguları bulunmaktaydı. Bu bebeklerin 8 i C/S, 5 i normal yolla dünyaya gelmişlerdi. DAB lerinin 7 sinde (% 15.2) doğuma bağlı travmatik yaralanma bulgusu tespit edildi. Bu hastalardaki travma bulguları ve bazı özellikler Tablo 3 de görülmektedir. Solunum sıkıntısı 9 (% 19.6) bebekte mevcut olup bunların 5 i (% 10.9) RDS, 4 ü (% 8.7) yenidoğanın geçici takipnesi olarak değerlendirildi. RDS bulguları olan 3 bebek CPAP ile oksijen desteği verilerek düzelirken diğer 2 bebek ise pozitif basınçlı mekanik ventilasyona rağmen kaybedildi. Kaybedilen bebeklerin birinde ağır asfiksi bulguları da mevcuttu. Kan glikoz düzeyleri 17 (% 37.0) olguda 40 g/dl nin altında olup bunların 13 ü dekstrozlu mayi, 2 si dekstrozlu mayi ve prednizolon, 2 si dekstrozlu mayi, prednizolon ve glukagon tedavisine gerek 114

3 Tablo 1. Diabetik anne bebeklerinin gestasyon yaşına göre doğum ağırlıkları (persentil değerleri) Doğum ağırlığı Olgu sayısı (%) % 90 ın üzeri 38 (% 82.6) % (% 6.5) % (% 6.5) % (% 4.4) Tablo 2. Diabetik anne bebeklerinin doğum ağırlıklarına göre dağılımları Doğum ağırlığı (g) Olgu sayısı (%) 5000 ve üzeri 6 (% 13.0) (% 13.0) (% 34.8) (% 13.0) (% 15.3) (% 8.7) (% 2.2) Tablo 3. Doğum travmasına maruz kalan diabetik anne bebeklerindeki bulgular Hasta Travma bulguları Doğum ağırlığı Doğum şekli Asfiksi derecesi (g) 1 Erb Duchenne paralizisi + kaput suksadenom 4300 Normal 2 2 Erb Duchenne paralizisi + sefal hematom 4400 Normal 2 3 Erb Duchenne paralizisi 4500 Normal 1 4 Klumpke paralizisi Normal 2 Klavikula kırığı 5 Yüzde ekimoz 3900 Normal Yok 6 Ekstremitede ekimoz 4000 C/S Yok 7 Ekstremitede ekimoz 3100 C/S 1 duymuşlardı. Hipoglisemi olguların 12 sinde ilk gün, 4 ünde 1-3. günler, 1 inde ise 3. günden sonra düzelmişti. Fototerapi endikasyonu doğuracak düzeyde hiperbilirubinemi 15 hastada (% 32.6) mevcuttu. Bunların 4 ünde Rh, 2 sinde ABO kan grubu uyuşmazlığı tespit edildi. Bir hastaya kan değişimi uygulandı. Ortalama fototerapi alma süresi 4 gündü. Tablo 4. Diabetik anne bebeklerinde saptanan anormal ekokardiyografi bulguları Ekokardiyografik tanı Patent duktus arteriyozus 10 Patent foramen ovale 8 Triküspit yetmezliği 8 Atrial septal defekt 7 Hipertirofik kardiyomiyopati 5 Ventriküler septal defekt 4 Septal hipertirofi 3 Pulmoner hipertansiyon 2 Sağ boşluklar soldan geniş 2 Mitral valv prolapsusu 1 Pulmoner stenoz 1 Mitral yetmezliği 1 Sağ ventrikül hipertirofisi 1 Aort koarktasyonu 1 olgu sayısı Olguların 3 ünde (% 6.5) hipokalsemi, 5 inde (% 10.9) polisitemi tespit edildi. Polisitemisi olan hastalara parsiyel kan değişimi uygulandı. DAB lerinin 24 ünde (% 52.2) 14 farklı anormal ekokardiyografi bulgusu bulundu. Saptanan anormal kardiyak bulgular ve bulundukları olgu sayıları Tablo 4 de görülmektedir. Hastaların 3 ünde dijitalizasyona gerek duyuldu. Anamnezdeki bazı özellikler ile DAB lerinde saptanan komplikasyonlar arasındaki ilişki Tablo 5 de görülmektedir. Birinde asfiksi ve RDS, diğerinde RDS bulguları ön planda olan, 34 ve 35 haftalıkken C/S ile dünyaya gelmiş 2 (% 4.3) bebek, yaşamlarının 1. ve 3. günlerinde kaybedildi. Tartışma ve sonuç Önceleri yüksek maternal mortalite nedeniyle diabetik gebelerde rutin olarak gebeliğin sonlandırılması önerilmekteyken insülinin kullanıma girmesi ve yenidoğan bakımındaki gelişmeler maternal ve perinatal mortalite hızlarını oldukça düşürmüştür (1,2). Gebelerin % ünün gebelik öncesinde diabet hastası oldukları (İDDM ve NİDDM), % 1-5 inin de GDM geliştirdikleri tahmin edilmektedir (2). Çalışmamızda gebelik öncesi diabeti olan anneler ile 115

4 Tablo 5. Anamnezdeki bazı özellikler ile diabetik anne bebeklerinde saptanan komplikasyonlar arasındaki ilişki Anamnez bulgusu/ Olgu sayısı (%) Gebelik öncesi hipertansiyon/ 6 (% 13) Erken membran rüptürü/ 2 (% 2) Preeklampsi/ 4 (% 8.7) Polihidramnios/ 3 (% 6.5) Bebeklerdeki komplikasyonlar (olgu sayısı: komplikasyon) 1: RDS 1: Anormal kardiyak bulgu 1: Anormal kardiyak bulgu, hipoglisemi 1: polisitemi 2: yok 1: Anormal kardiyak bulgu 1: yok 3: Anormal kardiyak bulgu 1: polisitemi 3: Yok GDM lu anneler yaklaşık olarak birbirine yakın oranlardaydı. Bunun sebebi gebelikteki düzenli kontrolün yetersiz oluşu ve bu nedenle GDM un daha az tanınması olabilir. İnsülinin fetüste major anabolik hormon olarak rol oynadığı (1) ve maternal plazma aminoasit düzeylerinin diabetik gebelerde fetal doğum ağırlığı ile ilişkili olduğu (6) bilinmektedir. Diabetli kadınlarda 4000 g ın üzerinde doğan term bebek oranı % 26 civarındadır (1,2). Diabetik annelerden doğan bebeklerin % 60 ı makrozomik, % 40 a yakını normal ve azı da SGA lıdır (2). Serimizde doğum ağırlıkları 38 (% 82.6) bebekte gestasyon yaşına göre 90 persentilin, 28 inde (% 60.9) ise 4000 g ve bunun üzerinde idi. Bu değerlere göre; serimizde makrozomik bebek oranı 1.4 kat, 4000 g ve üzerinde doğma oranı 2.3 kat daha fazla görülürken SGA lı bebeğe ise rastlanmamıştır. GDM lu kadınlardan; insülin ve diyet tedavisi alanlar ile yalnız diyet uygulananlar karşılaştırıldığında, bebeklerin daha düşük doğum ağırlığına ve makrozomi insidansına sahip oldukları bildirilmektedir (7). Bu nedenle gebelikteki iyi metabolik kontrol makrozomi insidansını ve dolayısıyla bunun doğurduğu travma, asfiksi gibi komplikasyonları da azaltacaktır. Serimizde bebeklerin % 30.4 ü Apgar skorlamasına göre orta ya da kötü olarak değerlendirilirken, % 28.3 oranında asfiksi bulgularına rastlanmıştır. Bizdeki oranlara benzer olarak DAB lerinin % 25 veya daha fazlasında asfiksi geliştiği bildirilmektedir (1). Serimizde asfiksisi olan bebeklerin çoğunluğu C/S ile dünyaya gelmişlerdi. Asfiksi için prematür doğumun, C/S ile doğumun, annedeki vasküler bir hastalığa bağlı olarak gelişen intrauterin hipoksinin ve makrozominin katkıları olduğu bilinmektedir (1). Doğum travmasına bağlı yaralanma bulguları serimizde DAB lerinin % 15.2 sinde mevcuttu. En sık rastlanan bulgu ise 3 olguda saptanan Erb Duchenne paralizisi oldu. Doğum travmasına maruz kalan bebeklerin % 71.4 ünde değişik derecelerde asfiksi bulgusu bulunmaktaydı ve % 71.4 ü normal yolla doğmuşlardı. Bu nedenle makrozomik bir bebeğin erken farkedilmesi ve buna göre doğum şeklinin erken zamanda planlanıp doğum sonrasındaki risk faktörleri için hazırlıklı olunması önemlidir. Nitekim bir çalışmada prenatal USG yardımı ile 4250 g ın üzerinde olduğu saptanan bebeklerin C/S ile doğurtulması planlanmış, bu protokol ile ortalama C/S ile doğum hızında anlamlı bir artış olmamakla birlikte güç doğumun azalarak anne ile bebeklerin seyirlerinin daha iyi olduğu gözlenmiştir (8). Bu nedenle makrozomik olduğu kuvvetle düşünülen bebeklerde; uygun zamanda C/S ile doğum; artıları ve eksileri ile beraber düşünülebilir. DAB lerinde RDS sıklığı diabetik olmayan anne bebeklerine göre 5-6 kat artmaktadır (1). Hayvan çalışmalarında hiperglisemi ile hiperinsülinizmin sürfaktan üretimini bozarak akciğer matürasyonunu geciktirdiği gösterilmiştir. Gebelikte diabetin kontrolünün iyi olması ile RDS nun DAB lerinde % 3 lere kadar düştüğü bildirilmektedir (1). Serimizde olguların % 10.9 unda RDS, % 8.7 sinde yenidoğanın geçici takipnesi gelişti. RDS bulguları olan 5 bebekten; (birinde asfiksinin de olduğu) 2 si kaybedildi. Kaybedilen bebekler haftalık prematür bebeklerdi ve C/S ile doğurtulmuşlardı. Prematür doğum, akciğer maturasyonunda gecikme ve elektif C/S ile doğum; RDS nun gelişmesini kolaylaştıran faktörlerdir (1). Özellikle son trimestirde maternal kan glikoz seviyesinin kötü kontrolü erken başlangıçlı hipoglisemi için önemli bir risk oluşturmaktadır. DAB lerinde hipoglisemi insidansı % arasında değişmektedir (1). Serimizde de % 37.0 olguda bulunmuş olup bunların büyük çoğunluğu dekstrozlu 116

5 mayi ile ilk gün içerisinde kontrol altına alınmışlardı. DAB lerinde kan glikoz seviyesi rutin olarak kısa zaman aralıklarıyla monitörize edilmeli ve kısa sürede anne sütü ile enteral beslenmeye geçilmelidir (1,2,4). Hiperbilirubinemi riski DAB lerinde artmakta olup sebebi hususunda prematürite, polisitemi, hastalığın derecesi gibi durumlar yeterince açıklayıcı olamamışlardır (1). Olgularımızın yaklaşık olarak 1/3 ünde fototerapi gerektirecek düzeyde hiperbilirubinemi bulunmaktaydı. DAB lerinde hipokalsemi riski maternal diabetin derecesi ile ilişkili olarak artmaktadır. Yaşamın ilk 3 gününde DAB lerinde hipokalsemi insidansının % 50 olduğu bildirilmiştir (1). Ancak serimizde % 6.5 oranında bulunmuştur. Hiperglisemi ve hiperinsülinemi oksijen ihtiyacını ve tüketimini artırmakta, bu da fetal hipoksemiye yol açarak eritropoetin salınımını stimüle etmekte ve polisitemiye yol açmaktadır (1). DAB lerinde polisitemi sıklığı önceleri % oranında görülürken daha sonra % 12 lere gerilemiştir (1). Serimizde de olguların % 10.9 unda bulunmuştur. Maternal glikoz düzeyinin fetal hematokritle ilişkili olduğu gösterilmiştir (9). DAB lerinde major konjenital anomali oranı % arasında değişmektedir. DAB leri nondiabetik anne bebeklerine göre 2-7 kat fazla konjenital anomali riskine sahiptir (1). Bazı çalışmalarda maternal hemoglobin A1C düzeylerinin arttıkça konjenital malformasyonların arttığı bildirilmiştir (10,11). DAB lerinde başlıca konjenital anomaliyi serimizde olduğu gibi kardiyak anormallikler oluşturmaktadır (2). Serimizde anormal kardiyak bulgular içinde en fazla görüleni 10 hasta ile patent duktus arteriyozus idi. İlk olarak 1976 da hipertirofik subaortik stenozun hemodinamik, anjiografik ve ekokardiyografik özelliklerine sahip konjestif kalp yetmezliği olan üç DAB bildirilmiştir (1). Buna ait bulgular familyal tip asimetrik septal hipertirofiden ayırt edilememekle beraber DAB nde bulguların farklı olarak zamanla düzeldiği görülmüştür. İnsülin fetal büyümede rol alan major etkendir. Yenidoğan kalbi de insülin reseptörleri açısından özellikle zengindir (12). DAB lerinde hiperinsülinizmin hiperplazi ve hipertirofiye yol açtığı ve zamanla seviyelerinin düşerek hipertirofinin de gerilediği düşünülmektedir. Miyokardiyal hipertirofinin diabetli annenin iyi metabolik kontrolüne rağmen DAB nde halen varlığı da bildirilmektedir (13). DAB lerinin % 12.1 inde görüldüğü bildirilen hipertirofik kardiyomiyopatiye (14) serimizde % 10.9 oranında rastlandı. Ayrıca % 6.5 olguda septal hipertirofi saptandı. Pedersen in diabetik gebelerdeki kötü prognostik kriterleri neonatal morbidite için yol göstericidir (1). Buna göre, preeklampsi prematür doğum riskini de artırarak en büyük risk faktörü olmaktadır. Prematürite de kötü bir gidiş için önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca annede pyelonefrit, prekoma, şiddetli asidoz da kötü prognostik faktörlerdir. Çalışmamızda preeklampsisi olan 4 annenin 4 bebeğinde de DAB ile ilişkili komplikasyonlar (3 ünde anormal kardiyak bulgu) bulunmaktaydı. Fakat bunlar ölümle sonuçlanmadı. Ayrıca anamnezde özelliği olan DAB leri içinde en sık karşılaştığımız komplikasyon da yine anormal kardiyak bulgular oldu. DAB lerindeki ölümlerin çoğunu kardiyak sebepler oluşturmaktadır (2). Fakat serimizde yenidoğan döneminde kaybettiğimiz 2 DAB; anamnezinde preeklampsisi olmayan, prematür doğan, her ikisinde de RDS gelişen ve birinde asfiksinin de olduğu bebeklerdi. Sonuç olarak DAB ile birlikteliği uzun yıllardır bilinen ve hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilen komplikasyonların önlenebilmesi için gebeler yakından takip edilmeli, kan glikoz düzeyleri diyet ve insülin ile kontrol altında tutulmalıdır. Diabetik anneler, bebekleri hususunda bilgilendirilmeli, doğum şekline titizlikle karar verilmeli, doğum ve sonrası için uygun koşullar hazırlanmalıdır. Kaynaklar 1. Tyrala EE. The infant of the diabetic mother. Obstet Gynecol Clin North Am 1996;23: Dağoğlu T. Diabetik anne çocuğu. İçinde: Dağoğlu T, editör. Neonatoloji. İstanbul: Nobel; p: Gomella TL, Cunningham D, Eyal FG. Neonatology, 3 rd edition. USA: Appleton&Lange; Can G, Çoban A, İnce Z. Yenidoğan ve hastalıkları. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T, editörler. Pediatri, 3. Baskı. İstanbul: Nobel; p Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol 1976;33:

6 6. Kalkhoff RK. Impact of maternal fuels and nutritional state on fetal growth. Diabetes 1991:40(suppl 2): Coustan DR, Imarah J. Prophylactic insulin treatment of gestational diabetes reduces the incidence of macrosomia, operative delivery and birth trauma. Am J Obstet Gynecol 1984;150: Conway DL, Langer O. Elective delivery of infants with macrosomia in diabetic women: reduced shoulder dystocia versus increased cesarean deliveries. Am J Obstet Gynecol 1998;178: Green DW, Khoury J, Mimouni F. Neonatal hematocrit and maternal glycemic control in insulin-dependent diabetes. J Pediatr 1992;120(2 Pt 1): Miller E, Hare JW, Cloherty JP, Dunn PJ, Gleason RE, Soeldner JS, et al. Elevated maternal hemoglobin A1C in early pregnancy and major congenital anomalies in infants of diabetic mothers. N Engl J Med 1981;304: Ylinen K, Aula P, Stenman UH, Kesaniemi-Kuokkanen T, Teramo K. Risk of minor and major malformations in diabetes with haemoglobin A1C values in early pregnancy. BMJ 1984;289: Thorsson AV, Hintz RL. Insulin receptors in the newborn, increase in receptor affinity and number. N Engl J Med 1977;297: Oberhoffer R, Hogel J, Stoz F, Kohne E, Lang D. Cardiac and extracardiac complications in infants of diabetic mothers and their relation to parameters of carbohydrate metabolism. Eur J Pediatr 1997;156: Jordan GI, Quintilla MJM, Alcover BE, Gonzalez LG, Rodriguez-Miguelez JM, Figueras AJ. Morbidity of the newborn infant born to a diabetic mother in relation to macrosomia. An Esp Pediatr 1999;50:

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Asfiksi, doğum travması, makrozomi, nondiabetik anne.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Asfiksi, doğum travması, makrozomi, nondiabetik anne. ARAŞTIRMA 2008: 22 (2): 81-86 http://www.fusabil.org Kaan DEMİRÖREN 1 Saadet DEMİRÖREN 2 H. Ali YÜKSEKKAYA 3 Hasan KOÇ 3 1 Çağrı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Elazığ-TÜRKİYE 2 Sarahatun Doğumevi,

Detaylı

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM Ders Dr.Seyfettin Uludağ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diabetes Mellitus insülin Sekresyon Azalması &Yokluğu *Etkisinde Azalma Periferik

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born to diabetic mothers

Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born to diabetic mothers Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3): 115-120 Original Article / Orijinal Araştırma Ince et al. Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born

Detaylı

GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ

GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ İki hedef Primer koruma GEBELİKTE

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakımında Yedi Yıllık Diyabetik Anne Bebeği Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakımında Yedi Yıllık Diyabetik Anne Bebeği Deneyimi doi:10.5222/j.child.2012.169 Araştırma Yenidoğan Yoğun Bakımında Yedi Yıllık Diyabetik Anne Bebeği Deneyimi Belma SAYGILI KARAGÖL *, Nilgün KARADAĞ *, Ayşegül ZENCİROĞLU *, Ahmet Afşin KUNDAK *, Nurullah

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470104 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Selda Arslan 1, Ali Bülbül 1, Ayşe Şirin Aslan 2, Evrim Kıray

Detaylı

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 35-39 / Eylül 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Neonatal Outcomes

Detaylı

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (3): 291-295 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0535 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen

Detaylı

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS 30 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 25.12.2009 Kabul Tarihi / Accepted: 01.02.2010 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2010; 4(1): 30-35 GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ Arş.Gör.Dr. Gamze FIŞKIN İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD İÇERİK PLANı Gestasyonel diyabet tanımı

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci

Detaylı

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ"'*

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ'* GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 23 OLGU ANALİZİ"'* Doç. _Dr. U. Kuyunu:uoğlu(*), ÖZET Perinatal mortaliteyi en çok arttıran metabolik hastalık gestasyonel diabettir. Gestasyonel diyabeti

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Neonatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Şubat 2017 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Neonatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Şubat 2017 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Şubat 2017 Çarşamba Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Tuğrul Dönmez 24 saatlik, 35+5 gebelik

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi ( )

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi ( ) KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 46-50, 2016 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014) Evaluation of the Causes of Neonatal

Detaylı

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu?

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 275-282 Orijinal Makale İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Mehtap Kılıç 1, Canan Aygün

Detaylı

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler 384 Dicle Tıp Dergisi / M. Bekdaş ve ark. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite 2013; 40 (3): 384-390 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /

Detaylı

Diyabetik Anne Bebeğinde Klinik ve Laboratuar Bulguları

Diyabetik Anne Bebeğinde Klinik ve Laboratuar Bulguları Kilinik Araştırma www.firattipdergisi.com Diyabetik Anne Bebeğinde Klinik ve Laboratuar Bulguları Saadet AKARSU a, A. Neşe ÇITAK KURT, Abdullah KURT, Erdal YILMAZ, A. Denizmen AYGÜN Fırat Üniversitesi

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 18 (2):77-82, 2011 Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi Özmert M.A.

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Diyabet ve Gebelik Diyabetes mellitus, insülin eksikliği veya insensitivitesi sonucu organların kronik hiperglisemiye maruz kaldığı klinik bir sendromdur Diyabetes mellitus

Detaylı

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI (Birth Associated Physical Traumas of the Newborn) Ali Bülbül *, Füsun Okan **, Asiye Nuhoğlu *** Özet Amaç: Fiziksel doğum travması gelişen bebeklerin klinik özellikleri

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi

Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi Ayşegül ZENCİROĞLU 1, Cumhur AYDEMİR 2, Ahmet Yağmur BAŞ 2, Nihal DEMİREL 2 1 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi,

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı*

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Perinatoloji Dergisi Cilt: 4, Sayı: 4/Aralık 1996 228-232 228 İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Gürbüz KABA, Ali İsmet TEKİRDAĞ, Ahmet GÜL, Halil ASLAN, Semin ŞAHİN, İbrahim POLAT

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

Fetal Makrozomi. Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Fetal Makrozomi. Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Fetal Makrozomi Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatal tıbbın üzerinde önemle durduğu ve bu alanda çalışan hekimlerin sıklıkla karşılaştığı patolojilerden

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

INSULIN GEREKTİREN GESTASYONEL DİABET OLGULARINDA FETAL VE MATERNAL PROGNOZ

INSULIN GEREKTİREN GESTASYONEL DİABET OLGULARINDA FETAL VE MATERNAL PROGNOZ INSULIN GEREKTİREN GESTASYONEL DİABET OLGULARINDA FETAL VE MATERNAL PROGNOZ Dr. F. KA YIKÇIOGLU - Dr. L. SEÇKİN - Dr. M. YILDIRAN

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:244-248/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel

Detaylı

Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi

Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi JOPP Derg (2):79-85, 2 Klinik Araştırma 24-28 Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi Ayşe Sibel ÖZBEK, Sultan KAVUNCUOĞLU, Sezen UGAN ATİK,

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları

Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları Dicle Tıp Dergisi / S. Yel ve ark. Yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları 2013; 40 (2): 231-236 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0260 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kan grubu

Detaylı

Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar

Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar doi:10.5222/buchd.2014.044 Klinik Araştırma Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar Early onset neonatal problems of late preterm infants that

Detaylı

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ: 63 TERM YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİ HYPOXIC ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY: EVALUATION OF 63 TERM NEONATES

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ: 63 TERM YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİ HYPOXIC ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY: EVALUATION OF 63 TERM NEONATES Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2011; 5(2): 89-94 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 18.01.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 04.04.2011 89 HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ:

Detaylı

PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak.

PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak. PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak. Gerekçe Sosyal sebepler (anne korkusu, kötü obs öykü, uzakta oturmak vs) LGA Fetusun daha fazla büyümesi ve

Detaylı

Prenatal Öykü Bize Ne Söyler? Dr. Nihal Oygür Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D

Prenatal Öykü Bize Ne Söyler? Dr. Nihal Oygür Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Prenatal Öykü Bize Ne Söyler? Dr. Nihal Oygür Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Prenatalöyküde rutin olarak sorulan sorular Enfeksiyon Travma Radyasyon alımı İlaç kullanımı

Detaylı

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İntrauterin büyüme kısıtlılığı PREMATURITE FETAL ÖLÜM

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GDM Gebelik sırasında ortaya çıkan veya ilk kez gebelik sırasında saptanan glukoz

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

Yenidoğan Hipoglisemisinde Hiperinsülizmin Yeri

Yenidoğan Hipoglisemisinde Hiperinsülizmin Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (1) 31-35, 2004 Yenidoğan Hipoglisemisinde Hiperinsülizmin Yeri Halil SAĞLAM *, Nilgün KÖKSAL **, Ömer TARIM *, Bülent ÖZTÜRK *** * ** U.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

3. BÖLÜM. GEBELİKTE DİABETES MELLİTUS ve GESTASYONEL DİYABET TARAMASI

3. BÖLÜM. GEBELİKTE DİABETES MELLİTUS ve GESTASYONEL DİYABET TARAMASI 3. BÖLÜM Gebelikte Labaratuvar Testleri GEBELİKTE DİABETES MELLİTUS ve GESTASYONEL DİYABET TARAMASI İyi kontrol edilemeyen diyabet hastalarında komplikasyonlarla çok sık karşılaşılması nedeniyle, gebelik

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ İst. Tıp Fak. Mecmuası 66:1,2003 ARAŞTIRMALAR PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ Zeliha AKDOĞAN, Fahri OVALI, Nedim SAMANCI, Türkan DAĞOĞLU* ÖZET Germinal matriks

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

GEBELİK YAŞINA GÖRE DÜŞÜK AGIRLIKLI (SGA) FETUSLARDA EYLEM VE DOGUM 'İLE İLGİLİ KARAKTERİSTİKLER

GEBELİK YAŞINA GÖRE DÜŞÜK AGIRLIKLI (SGA) FETUSLARDA EYLEM VE DOGUM 'İLE İLGİLİ KARAKTERİSTİKLER GEBELİK YAŞINA GÖRE DÜŞÜK AGIRLIKLI (SGA) FETUSLARDA EYLEM VE DOGUM 'İLE İLGİLİ KARAKTERİSTİKLER Turgay ŞENER - Sabahat Atar GÜREL Hulusi GUREL - Sinan ÖZALP - Hikmet HASSA ÖZET Mart 990-3 Mayıs 99

Detaylı

Gec Preterm Olgularin Yonetimi

Gec Preterm Olgularin Yonetimi Gec Preterm Olgularin Yonetimi Serdar H. Ural, M.D., F.A.C.O.G. Chief, Division of Maternal Fetal Medicine Director, Fellowship Training Program Medical Director, Labor and Delivery Unit Director, Obstetrical

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hangi durumlarda destek gerekir? Yetersiz beslenme, diyet yetersizliği (düşük

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Orijinal Araştırma Çakmak ve ark. Elektif Sezaryen Yapılan Adölesan ve İleri Yaş Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Maternal

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ Ahmet AL VER C*) - Sultan KA VUNCUOGLU - Ümit KURU C***> Nurdan BİLGEN

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 07..009 Kabul Tarihi / Accepted: 0.0.00 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 00; 4(): -9 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 9

Detaylı

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi İKSST Derg 6():65-70, 014 doi:10.5/iksst.014.065 Araştırma Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications Hasan Talay

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi

Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi The Eregie Method in Babies With Small For Gestational Age Ayça TÖREL ERGÜR *, Fatoş TANZER **, Gülten YAYLACI *** ÖZET Günümüzde

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Original Article / Orijinal Araştırma Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Preterm Neonates Admitted To Neonatal Intensive

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Gebelikte Gestasyonel Diyabet Taraması Gestational Diabetes Screening During Pregnancy Cihan Çetin 1, Cansun Demir 1 1 Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI?

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? Prof. Dr. FİLİZ YANIK PERİNATOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ PRENATAL TARAMA VE TANI AMAÇ Fetal kromozom anomalilerini, Genetik hastalıkları/sendromları

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:55-62 ARAŞTIRMA MAKALESİ AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI Lütfullah ÇAKIR 1, Baki ERDEM

Detaylı

Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler

Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler Dr. A. Mete ERGENOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİMDALI İnsulin sekresyonu İnsulin aksiyonu Hiperglisemi Her ikisi Tip I

Detaylı

Diyabetik Anne Bebeği

Diyabetik Anne Bebeği Perinatoloji Dergisi 1:122-127,1993 Diyabetik Anne Bebeği Dr. Ahmet ARVAS İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi Diabetes Mellitus

Detaylı

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DUYGU DÜZCAN KİLİMCİ,GÜRSES ŞAHİN,ŞULE TOPAL,BURÇAK BİLGİN,ŞULE YEŞİL,GÜLŞAH TANYILDIZ,ALİ

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı