GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ"

Transkript

1 İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT Standart yatak tarifesi Kuvöz Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım Yoğun bakım Steril oda İzole radyoaktif tedavi odası Gündüz yatak tarifesi Refakat Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta ile birlikte başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için hasta başı vizit, günlük, her hasta için ile birlikte , , , 520,013, , , , 2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR dışındaki tüm muayene işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez Konsültasyon, diğer Konsültasyon, poliklinik Konsültasyon, servis Konsültasyon, acil Konsültasyon, başka hastaneden gelen Acil poliklinik muayenesi Yeşil alan muayenesi Başka bir işlem ile birlikte Normal poliklinik muayenesi Sevki yapılan muayene İcapçı nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi uzman hekim muayenesi Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Meslek hastalıkları muayenesi Kontrol muayenesi GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 30 puan, çocuk psikiyatrisi uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 35 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Sadece meslek hastalıkları hastanesinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hasta için puanlandırılır Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta olması durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar muayene edilmesi durumunda bir kez Çocuk muayenesi (0-24 ay arası) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte yaş üstü hasta muayenesi Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Sağlık kurulu raporu Uzman hekim raporu Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Meslek hastalıkları hastaneleri ile kurumca sevk edilen hastalar için üniversite hastanelerinde Genel anestezi altında muayene ve kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte Birinci basamak poliklinik muayenesi Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalarında günde bir kez 5 3. GENEL UYGULAMALAR ve GİRİŞİMLER Anne sütü sağılması Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile 60 E Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile 50 E Biyopsi, iğne , , ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez Biyopsi, derin (cerrahi) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 150 D , , , , , , , , , , ile birlikte Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte 70 E İŞLEM PUANI AMELİYAT GRUPLARI 1

2 Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için) Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi Uzmanı olmak üzere her bir hekim için Kadavra donör bakımı (Organ nakli için) Transplantasyon hazırlığı Kadavradan nakil aday hazırlığı Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için) Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede , , , , , , ve ile birlikte Damar yolu açılması Diyabetli hasta eğitimi Yılda iki kez Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması , , , kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte Tek başına İntramusküler enjeksiyon İntravenöz enjeksiyon İntravenöz ilaç infüzyonu Kan gazları takibi Kan veya ürünleri transfüzyonu Kesi sütürasyonu, büyük 10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına 120 E kaydedildiğinde Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde 40 E Kesi sütürasyonu, orta 5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde 80 E Kist ponksiyonu Tek başına Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet ile birlikte 150 D Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte 230 D Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet ile birlikte 70 E Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte 125 E Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte 150 D Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu Lokal anestezi Lomber ponksiyon Pansuman dahil BOS yayması değerlendirilmesi Mesane sonda uygulaması Mide yıkama ile birlikte Monitorizasyon Günlük Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden Günde bir kez ile birlikte Nebülizatör ile ilaç uygulaması Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik Parasentez, tanısal , ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Parasentez, terapötik , ile birlikte Günde bir kez Subkutan enjeksiyon Sütür alınması Torasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler , , , ve ile birlikte Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 100 E Ventilatör ile takip Günde bir kez

3 Yanık debridmanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte Yanık debridmanı, küçük Yanık debridmanı, orta Yanık pansumanı, küçük Yanık pansumanı, orta Yanık pansumanı, büyük Yara debridmanı Dekübit yara debridmanı Yara debridmanı, anestezi altında %10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte %10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte %10 dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez , ile birlikte %10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez , ile birlikte %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez , ile birlikte Pansuman dahil, günde bir kez ile birlikte Pansuman dahil, günde bir kez ile birlikte Genel veya rejyonel anestezi uygulanan hastalarda, 7 gün içerisinde bir kez ile birlikte Yara pansumanı Günde bir kez Dekübit yara pansumanı Günde bir kez İntradermal test Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, bir kez Ria takılması Ria çıkarılması İmplant uygulaması Hormon replasman tedavisi için subkutan implantasyon uygulaması İmplant çıkarılması Hormon replasman tedavisi için uygulanan subkutan implantın çıkarılması 40 Kateter İşlemleri Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir Arter kateterizasyonu 4 günde bir kez , ile birlikte Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez ile birlikte İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede 75 gerçekleştirilir Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi 250 D Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez Periton dializi için kalıcı kateter takılması Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyon Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle 150 D Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi Günde en fazla 3 kez 70 Yenidoğan Uygulamaları Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Günde bir kez Transport küvezle hastane dışı nakil Transport küvezle hastane içi nakil Vücut temizliği, yenidoğan Günlük, göbek bakımı dahil Yenidoğan monitörizyonu Günlük Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü Günlük

4 Yenidoğanın canlandırılması Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında yer almaz. Ameliyathanede veya doğumhanede, doğumu hemen takiben, Yenidoğanın ilk bakımı yenidoğana ilk bakımı uzman hekim tarafından yapıldığında Doğumu takiben anne yanında yatan yenidoğanın, Çocuk uzmanı Yenidoğanın ilk muayenesi tarafından yapılan ilk muayenesini kapsar ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin %30' u alınarak, 4. AMELİYATLAR ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin %50' si alınarak Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak (%30 oranı %55,%50 oranı %75 olarak) uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan rekonstrüktif işlemler ayrıca AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI (Ameliyat grubu sütununda yer alan gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda gruplandırılmayan girişimler, ameliyat dışı girişimsel İşlem Puanı işlemlerdir.) A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3000 ve üzeri A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan (0-28 gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir. Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapılması halinde, puanı en yüksek olan ameliyat için öngörülen yeni doğan ek puanı, ameliyat puanına eklenir Yenidoğan ek puanı, A1 grubu Yenidoğan ek puanı, A2 grubu Yenidoğan ek puanı, A3 grubu Yenidoğan ek puanı, B grubu Yenidoğan ek puanı, C grubu Yenidoğan ek puanı, D grubu Yenidoğan ek puanı, E grubu 60 İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir. İcapçı cerrahi branş uzmanı ile icapçı anestezi uzmanı için İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu ANESTEZİ ve REANİMASYON Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı Uygulamalar Anestezi öncesi muayene Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Günde bir kez Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir kez Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.) Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda günde bir kez ile birlikte puanlandırılmaz İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Kateterizasyon hariç. Günde bir kez Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , ile birlikte Laringeal maske uygulaması (LMA) Muayene anestezisi, ameliyathane dışında Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda Muayene anestezisi, ameliyathanede Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 30 Anestezi ve Uygulama İlkeleri Aynı gün ile birlikte Anestezi amacıyla ilgili uzman tarafından yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave edilerek 4

5 Ameliyatlarda tek başına yapılan anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) ikinci basamak sağlık tesislerinde bizzat Anestezi uzmanı tarafından, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı kontrolünde asistan tarafından yapılması gerekmektedir Anestezi puanı, A1 grubu Anestezi puanı, A2 grubu Anestezi puanı, A3 grubu Anestezi puanı, B grubu Anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, C grubu Anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, D grubu Anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı,e grubu Anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100 + % veya %100 + %30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır. Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yenidoğan (0-28 gün) olgularında aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, C grubu Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, D grubu Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, E grubu Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 30 ALGOLOJİ - AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Enjeksiyonlar Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı ve Tedavi

6 Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil Fasiyal sinir sinir bloğu Femoral sinir bloğu, üçlü Gasser gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal sinir bloğu, tek seviye Bir kez İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye işlemine ilave İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (serviks) sinir bloğu İşlemin tamamı için, bir kez Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Penil blok Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral/koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu, tek Servikal/brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 50 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar gangliyon sinir bloğu Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Splanknik blok Stellat gangliyon sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı) Epidural kan veya serum yaması Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile Subaraknoid kateterizasyon Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması Perinöral kateterizasyon 170 Sinir Blokları-Destrüktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) Lomber sempatik blokları da içerir Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu Nörolitik periferik sinir bloğu, tek Nörolitik splanknik sinir bloğu 300 Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset eklem RFT, tek Toplam sayı dahil Glossofaringeal RFT Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, lomber Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, torakal Toplam sayı dahil Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması - IDET PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem RFT, tek Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)

7 Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sfenopalatin gangliyon RFT Stellat gangliyon RFT Trigeminal veya gasser gangliyon RFT 300 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez 300 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları 300 C İmplantasyon spinal-epidural Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler 300 C Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 D Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 C Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem 350 C Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması 100 E Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 C Pompa veya port programlaması veya doldurması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması 150 D Diğer Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez Anestezi uygulamaları ile birlikte Epidural blok (kontinu) Epidural veya spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde bir kez Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda, günde bir kez ile birlikte İntravenöz lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi Aynı gün genel anestezi ile birlikte Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara ayrıca tanı veya tedavi amaçlı bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla Anestezi uzmanınca uygulandığında Erişkin ve çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri az iki kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Basamak yoğun bakım viziti Basamak yoğun bakım viziti Basamak yoğun bakım viziti 45 Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en az iki Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Basamak yoğun bakım viziti Basamak yoğun bakım viziti Basamak yoğun bakım viziti Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç kez 6.1. DERMİS ve EPİDERMİS CERRAHİSİ Deri Dermabrazyon, bir alanda Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım 200 D Dermabrazyon, tüm yüze Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım 400 C İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir. 180 D Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile Patoloji raporu gereklidir , , , , , , , , , , , , , , , , , , 400 C , ile birlikte Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile Patoloji raporu gereklidir. 200 D Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, bir seans Yanıkta eskarektomi Toraks hariç, her bir anatomik alan için 150 D Yanıkta toraks eskarektomisi 200 D Yanıkta eskarotomi Her bir anatomik alan için 100 E Yanıkta fasiyotomi Her bir anatomik alan için 150 D Yanıkta fasiyotomi kapatma Her bir anatomik alan için 200 D Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması 100 cm² lik bir alan için 250 D

8 Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama İlave her 100 cm² lik alan için işlemine ilave 30 D Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/ kriyoterapisi Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez 350 C Deri ve Derialtı Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 D Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 B Skar revizyonu, küçük 3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 150 D Skar revizyonu, orta 3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 200 D Skar revizyonu, büyük 10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 300 C Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm'den küçük 200 D Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm 400 C Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm'den büyük 600 B Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 B Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde İşlemin tamamı için, bir kez enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük 200 D Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm² 300 C Split thickness deri grefti, büyük 10 cm² den büyük 400 C Full thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük 300 C Full thickness deri grefti, büyük 5 cm² den büyük 400 C Greftler Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra ile birlikte 480 C Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta 5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 360 C Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 250 D Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave İlave her el ayası kadar alanın onarımı 32 D Kompozit greft uygulaması 200 D Mukoza grefti alınması 100 E Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 5 cm² den büyük 400 C Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük 300 C Yağ grefti uygulamalası İşlemin tamamı için, bir kez 250 D Flepler Abbe flebi, birinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu 300 C Abbe flebi, ikinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu 150 D Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 B Alın flebi, birinci seans 450 C Alın flebi, ikinci seans 150 D Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri ile birlikte 460 C Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 C Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 D Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 C Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 D Dil flebi, birinci seans 400 C Dil flebi, ikinci seans 150 D Doku genişletici uygulamaları, birinci seans Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil 500 B Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil 500 B Fasiyokütan flep 400 C İki farklı doku içeren serbest kompozit flep Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb A İki loblu flep 350 C İnterpolasyon flepleri, birinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb. 403 C İnterpolasyon flepleri, ikinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb. 173 D Kas flebi 460 C Kas flebi ile birlikte deri grefti 525 B Kas-deri flebi 630 B K-M plasti 420 C Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları 300 C Mukoza flebi 315 C Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 C Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti 500 B Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 B Tek bir doku içeren serbest flep Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb A Tek loblu lokal deri flebi Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.) 300 C Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için işlemine ilave 100 C Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep 2300 A V-Y ilerletme deri flebi 368 C Z-Plasti, tekli Bir kez ile birlikte 263 D Lazer Tedavi Uygulamaları Vasküler lezyon, lazer En fazla 5 seans 100 8

9 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 100 E Deri tümörlerinde eksizyonel lazer 175 D Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ ve YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ Baş ve Boyun Cerrahisi Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 B Etmoidal arter ligasyonu 300 C Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C Fronto-orbital ilerletme Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb A Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi 350 C Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları İşlemin tamamı için, bir kez 450 C Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri İşlemin tamamı için, bir kez 150 D Kalvarial şekillendirme, total 2200 A Kistik lenfangiom eksizyonu 800 B Kondilektomi Temporomandibular eklem kondilar operasyon 400 C Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler 600 B Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile Kostaplasti vb. Kot alınması hariç 600 B Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 C Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile 1000 A Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu 900 A Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 750 B LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 1200 A LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 1000 A Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 1500 A Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 450 C Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 250 D Maksillektomi, parsiyel 1000 A Maksillektomi, total 1400 A Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 750 B Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 300 C Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 750 B Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 350 C Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon 1000 A Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı 1600 A Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde 1600 A Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı 1200 A Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için 600 B Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 400 C Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit 600 B Orbital distopi düzeltilmesi 1100 A Orbital hipertelorizm düzeltilmesi 1500 A Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 400 C Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 B TME ankilozu için 'gap' artroplastisi 500 B TME artroplasti 500 B TME luksasyonu kapalı redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 1600 A Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 Burun Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , ve ile birlikte 500 B Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans 400 C Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında 400 C Burun eksternal cerrahisi Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında 200 D Burun içi konka elektrokoterizasyonu Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez Bir yıl içerisinde en fazla iki kez Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu Burun mukozası koterizasyonu Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler 400 C Burun rekonstrüksiyonu, total Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler 600 B Burun tamponu çıkarılması Burun tamponu konması, arka ile birlikte Burun tamponu konması, ön ile birlikte Burundan yabancı cisim çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150 D 9

10 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , onarımı , ve ile birlikte 600 B Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı 400 C Konka lateralizasyonu , ile birlikte 100 E Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf , ile birlikte 300 C Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf , ile birlikte 200 D Septal fraktür onarımı ile birlikte 400 C Nazal ansefalosel, kraniotomi ile 750 B Nazal fraktür onarımı Nazal polipektomi , , , , , , , , , , , , , , 200 D ile birlikte Nazal septal perforasyon onarımı 400 C Nazal septal buton tatbiki Nazal valv cerrahisi, iki taraf 300 C Nazal valv cerrahisi, tek taraf 150 D Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 C Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 D Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 C Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200 D Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 400 C Rinoplasti komplike, greft ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 600 B Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) , , , , , ile birlikte 300 C Septorinoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 500 B Sineşi, veb açılması 350 C Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans 800 B Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , , ile birlikte 400 C Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 C Aritenoidektomi, endolaringeal 550 B Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf ile birlikte 1000 A Boyun eksplorasyonu ile birlikte 400 C Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Patoloji raporu gereklidir. 600 B Damak fistülü onarımı 350 C Eksternal karotid arter ligasyonu 300 C Endolaringeal lazer cerrahisi 750 B Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil 300 C Faringolarinjektomi , ile birlikte 1500 A Faringolarinjoözefajektomi , ile birlikte 2000 A Hiyoid süspansiyonu 600 B İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon ile birlikte 400 C Kordektomi veya stripping 400 C Kosta grefti alınması 200 D Krikotiroidopeksi 600 B Laringeal fraktür tedavisi, kapalı Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile 700 B Laringofissür Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte 500 B Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 C Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı 600 B Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon 600 B Laringeal stenoz cerrahisi 600 B Laringosel çıkarılması 600 B Laringoskopi, direkt , ile birlikte Laringoskopi ve biyopsi ile birlikte Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte 1200 A Larinjektomi, total , ve ile birlikte 1100 A Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 130 E Larinks papillomu 450 C Larinksten yabancı cisim çıkarılması Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 500 B Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi 750 B Lateral rinotomi ile yaklaşım Tümör, perforasyon cerrahisi vb. 400 C Maksiller arter ligasyonu 600 B Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 C Tirohyoid suspansiyon 500 B Tiroplasti 550 B Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 E Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 C Tortikollis düzeltilmesi 300 C Paranazal Sinüsler Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar %30 oranında Antrokoanal polip eksizyonu 200 D BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 500 B Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı , ve ile birlikte 250 D 10

11 Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı , ve ile birlikte 350 C Eksternal etmoidektomi 350 C Frontal sinusotomi, trepanasyon 250 D Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı Obliterasyon dahildir. 500 B Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı Obliterasyon dahildir ile birlikte Bir kez 400 C Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı Ozenaya cerrahi girişim 300 C Piterigopalatin fossa cerrahisi 500 B Transnazal etmoidektomi 350 C Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte 600 B Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte 800 B Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) 400 C Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte 600 B Endoskopik koanal atrezi açılması 450 C Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 C Endoskopik konka redüksiyonu 300 C Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte 500 B Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte 500 B Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için , , ile birlikte 700 B Endoskopik orbita dekompresyonu Aynı taraf için ile birlikte 700 B Endoskopik septoplasti 350 C Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için , , , ile birlikte 500 B Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte 500 B Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte 350 C Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 C Nazofarinks biyopsisi ile birlikte Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için , , ile birlikte 200 D Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için , , ile birlikte 350 C Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi , , , , ile birlikte 200 D Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte 300 C Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 D Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması Patoloji raporu gerekir. 400 C Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 E Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Patoloji raporu gerekir. 850 B Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 E Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 C Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu Lazer, şimik, termal Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 D Alveolar yarık onarımı , , , , , ile birlikte 400 C Anterior damak fistülü onarımı ile birlikte 400 C Damağa radyofrekans uygulanması Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 230 D Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 300 C Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 600 B Damak yarığı onarımı, inkomplet 400 C Damak yarığı onarımı, komplet 450 C Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 C Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200 D Dil köküne radyofrekans uygulanması Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 400 C Dil lezyonu eksizyonu 200 D Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 400 C Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 E Dudak adezyonu 250 D Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile 750 B Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı 550 B 11

12 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 350 C Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350 C Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz 350 C Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 400 C Dudak yarığı onarımı, tek taraf 350 C Dudak yarığı onarımı, iki taraf 500 B Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 550 B Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 600 B Faringeal flep 400 C Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile 1500 A Frenilum linguale plastiği 100 E Genioglossal ilerletme 400 C Genioplasti, implant ile 350 C Genioplasti, osteotomi ile 400 C Glossektomi, parsiyel , ile birlikte 350 C Glossektomi, total , ile birlikte 850 B Hemiglossektomi , ile birlikte 500 B Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200 D Islık çalan ağız deformitesi onarımı Whistling deformitesi 300 C Kolumella uzatılması 300 C İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) ile birlikte 1650 A Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 1200 A Lazer asiste uvulektomi 300 C Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 C Lingual tonsil eksizyonu 270 D Mentoplasti Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir. 700 B Nadir yüz yarığı onarımı 600 B Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 2000 A Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 C Nazolabial fistül onarımı 300 C Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350 C Oro-antral fistüllerin onarımı 350 C Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim 200 D Peritonsiller apse açılması 100 E Posterior damak fistülü onarımı 300 C Premaksiller segmentin geri alınması 400 C Ranulaya girişim 300 C Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 D Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım 800 B Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 B Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu 420 C Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 670 B Tonsillektomi , , , , ile birlikte 400 C Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte 400 C Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte 425 C Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte 400 C Transpalatal ilerletme 500 B Uvulektomi 315 C Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte 380 C Vestibuloplasti, tek veya iki taraf Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte 250 D Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 300 C Parotidektomi, total Aynı taraf için ile birlikte 800 B Parotidektomi, yüzeyel Aynı taraf için ile birlikte 600 B Parotis apse drenajı 100 E Sialolitotomi, cerrahi 175 D Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 C Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 D Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 C Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 C 6.3. GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER Toraks Duvarı Geç sternal dehiscence onarımı Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil 600 B Fasiyatomi 150 D Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 C Kot fraktürü tedavisi, açık Herhangi bir seviye 300 C Kot fraktürü tedavisi, kapalı Herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral Tüm seviyeler (miyoplasti için) 600 B 12

13 Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 C Mediastinal kist veya tümör eksizyonu Sternotomi, torakotomi dahil 1000 A Mediastinal tümör eksizyonu, malign Sternotomi, torakotomi dahil 1200 A Mediastinoskopi 250 D Mediastinotomi ile eksplorasyon Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için 600 B Sternal debridman 400 C Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli Osteomyelit ve tümör için 1600 A Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz Osteomyelit ve tümör için 1200 A Sternal tel çıkarılması Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 B Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte 1200 A Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral Tüm seviyeler 800 B Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim 1200 A Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile 1800 A Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 1400 A TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil 900 A Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 800 B Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında) Gövde ve Karın Duvarına Yapılan Müdahaleler Abdominoplasti Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu fazlalıkları içindir. 200 D 500 B Gastroşizis onarımı 1200 A Göbek granülomu veya polipi eksizyonu 70 E Karın duvarı benign tümörleri için girişim Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez 200 D Karın duvarı malign tümörleri için girişim Deri hariç 300 C Kloakal ekstrofi onarımı 2000 A Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 500 B Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu 600 B Omfalosel primer onarımı 5 cm'den büyük çaplı 1200 A Rektus diyastazı onarımı 400 C Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 E Meme Büyütme mammoplastisi, iki taraf Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte 515 B Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir ile birlikte 515 B Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir , ile birlikte Aynı seansta bir kez 309 C Küçültme mammoplastisi, iki taraf Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; (N64.4), (L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9) ICD-10 kodlu hastalıklardan en az üçünün veya (Q83.9), (N60) ICD-10 kodlu hastalıklardan en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması halinde ile birlikte 773 B Mastektomi, basit ile birlikte 515 B Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte 875 B Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte 773 B Meme asimetrisinin düzeltilmesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , ve ile birlikte 618 B Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile 1500 A Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile 850 B Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu 2200 A Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 412 C Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile 900 A Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 309 C Segmental mastektomi Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir , ile birlikte 360 C Memeden kist-benign tümör çıkarılması 200 D Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu 530 B Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon 600 B Meme duktoskopi ve duktal lavaj Üçüncü basamak sağlık tesislerinde Meme duktus eksizyonu Üçüncü basamak sağlık tesislerinde 200 D Tüberoz meme onarımı ile birlikte 618 B Herniler ile birlikte Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 515 B Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 567 B Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf 412 C Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf 453 C Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf 600 B Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf 660 B İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 B 13

14 İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 B Greftsiz insizyonel herni onarımı 400 C Greftli İnsizyonel herni onarımı 440 C Greftli femoral herni onarımı, tek taraf 453 C Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf 412 C Greftli femoral herni onarımı, iki taraf 660 B Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf 600 B Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 B Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 B Lomber herni onarımı Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme 309 C Parastomal herniasyonda girişim 463 C Spiegel hernisi onarımı 309 C Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik 600 B Greftsiz umblikal herni onarımı 360 C Greftli umblikal herni onarımı 396 C Umblikal herni onarımı, laparoskopik 600 B Greftli epigastrik herni onarımı 425 C Greftsiz epigastrik herni onarımı 400 C Epigastrik herni onarımı, laparoskopik 600 B Greftli perineal herni onarımı 600 B Umblikal kord hernisi onarımı 515 B Greft/Mesh çıkarılması 200 D Ventral herni onarımı Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder 2060 A2 Diafragma Cerrahisi Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 1030 A Bochdalek hernisi onarımı, torakal 1030 A Diyafragma laserasyonu, primer onarım 773 B Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 1030 A Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 824 B Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut Yenidoğan dışında 824 B Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik Yenidoğan dışında 1030 A Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile Yenidoğan dışında 1236 A Diyafragma evantrasyonu, primer onarım 618 B Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli 1236 A Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 773 B Diyafragmatik pace uygulaması 773 B Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi 600 B Morgagni hernisi onarımı 1030 A3 Periton Boşluğu Apendiks epiploika torsiyonu 360 C Laparoskopi, tanısal Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte 250 D Laparostomi 360 C Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi 463 C Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı 515 B Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 350 C Laparotomi, tanısal Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 250 D Laparotomi, packing Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 515 B Omentum torsiyonunda omentektomi Herniler başlığı altındaki arasındaki işlemler ile birlikte 400 C Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 450 C Periton lavajı, tanısal 200 D Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans 309 C Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 400 C Peritoneo-venöz şant yapılması Asit tedavisinde 1030 A Pleuroperitoneal şant uygulaması 515 B Radikal peritoneal debridman, her bir seans 412 C Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında 2000 A2 Retroperiton Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez dışında ile birlikte 350 C Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez dışında ve ile birlikte 850 B 6.4. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN ve LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ Perikard Perikardiyosentez Tüp perikardiyostomi Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 200 D Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer 640 B Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 680 B Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 800 B Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile 1160 A Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 760 B Kalp Tümörleri 14

15 İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile Miksoma vb A Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu 1200 A Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile 1400 A Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1200 A3 Kalp Pili, Otomatik Kardioverter-Defibrilatör (AICD) AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması 880 B Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile 920 A Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 D Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile 840 B Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile 600 B Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu Sensing elektrodları ile birlikte veya değil 1120 A Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte 1280 A Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 C Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 D Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 D Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 D Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın ve ile birlikte 1000 A Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ve ile birlikte 1280 A Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1300 A Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile 840 B Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner bypass ile birlikte 1800 A Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1440 A Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 A Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1800 A Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1320 A Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 960 A Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 1600 A Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 2000 A Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile 2000 A Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte 1600 A Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte 960 A3 Kalp Kapakları-Aortik Kapak Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2000 A AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 1840 A AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno 2000 A Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon 1700 A İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi) 1700 A Aort kapağı replasmanı (AVR)(Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) 1700 A Ross ameliyatı 2500 A Supravalvular stenozda aortoplasti 1700 A Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Valvuloplasti, aort kapağı, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A3 Kalp Kapakları-Mitral Kapak Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi 1280 A Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon Ring ile veya değil 1650 A Replasman, mitral kapak (MVR) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Replasman mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1800 A3 Kalp Kapakları-Triküspid Kapak Valvotomi, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Replasman, triküspit kapak (TVR) 1640 A Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1900 A3 15

16 Kalp Kapakları-Pulmoner Kapak Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 1400 A Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu 2100 A Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 2250 A Çift kapak replasmanı 2100 A Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil 1800 A İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon Komissurotomi ile birlikte veya değil 1680 A Outflow trakt büyütmesi (yama) Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil 1680 A Pulmoner arter anevrizması 1500 A Üç kapak replasmanı 2500 A İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil 2300 A Valvotomi, pulmoner kapak, açık Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile Komissurotomi 1560 A Pulmoner kapak replasmanı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) Komissurotomi 1400 A3 Koroner Arter ile İlgili İşlemler By-pass yapılan damarların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi halinde Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1240 A Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Anormal koroner arter, ligasyon 1120 A Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte Endarterektomi 1200 A Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti 2500 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1840 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1600 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1480 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1720 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2000 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2100 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1900 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1700 A Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1600 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1800 A Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 A Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir A Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir. değil 2000 A Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) 2500 A2 Septal Defekt Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım ve ile birlikte 1400 A Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile ve ile birlikte 1400 A Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok , ile yama ile birlikte 1480 A Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile ile birlikte 1500 A Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok , ile birlikte 1720 A Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile , ile birlikte 1880 A Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın , ile birlikte 1920 A Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer , , ve ile birlikte 1440 A Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile , , ve ile birlikte 1500 A Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu , , ve ile birlikte 1760 A VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın , , ve ile birlikte 1760 A Pulmoner arterin bandlanması 960 A Kateter ile ASD ve VSD kapatılması , , , , ile birlikte 1000 A3 Diğer Doğumsal Olgular Cor triatriatum 1400 A Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi) 2000 A Korrekte TGA'da VSD 1600 A3 16

17 Korrekte TGA'da kapak plastisi 1900 A Korrekte TGA'da kapak replasmanı 1900 A Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD 2000 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın 1760 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte 1800 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte 2200 A Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi 2200 A2 Sinus Valsalva Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ve ile birlikte 1760 A Sinus valsalva anevrizması onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1640 A Aortikoventriküler tünel onarımı 1600 A3 Total Anormal Pulmoner Venöz Drenaj Anormal venöz dönüşün komplet onarımı Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler 1750 A3 Shunt İşlemleri Atrial septektomi veya septostomi, kapalı Blalock-Hanlon tipi operasyon 1040 A Atrial septektomi, açık 1120 A Shunt, subklavyen-pulmoner arter Blalock-Taussig tipi operasyon 1200 A Shunt, asendan aorta-pulmoner arter Waterston tipi operasyon 1200 A Shunt, desendan aorta-pulmoner arter Potts-Smith tipi operasyon 1200 A Shunt, santral, prostetik greft 1040 A Shunt, vena cava-pulmoner arter Glenn tipi operasyon 1200 A Bidirectional kavopulmoner anastomoz Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1400 A3 Büyük Arterlerin Transpozisyonu Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2000 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2100 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte 2300 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte 2200 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten) 2500 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2550 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması 2600 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması 2550 A Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu 2500 A İntraventriküler re-routing ameliyatları 2600 A2 Trunkus Arteriosus Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat 2250 A2 Aortik Anomaliler Aberan damar divizyonu Vasküler ring 960 A Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte Vasküler ring 1120 A Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon 1320 A Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz 1200 A Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 A Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 1100 A Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti 1320 A Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti 1320 A Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1560 A Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1120 A Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı 2000 A Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım 1650 A Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu 850 B Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte 1520 A Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer 700 B Trakea dekompresyonu için aortik suspension Aortopeksi 800 B Torasik Aort Anevrizması Onarımı Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant 2700 A2 var Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan 2100 A Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak suspansiyon var/yok 1800 A3 17

18 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte 2200 A Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte 2200 A Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypass 2700 A2 ile birlikte Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark 2600 A2 grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı 2600 A2 olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus damarlarına bypass 2600 A2 ile birlikte transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı 2500 A2 olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass 2800 A2 ile birlikte transvers aort ark grefti Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass 2800 A2 ile (Elephant trunk vb.) Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok 1800 A Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner bypass 2000 A2 var veya yok Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1200 A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte 2400 A2 Pulmoner Arter Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte 1520 A Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1080 A Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Embolektomi var/yok ile birlikte 1720 A Pulmoner banding 1100 A3 Diğer İşlemler Donör kardiektomi Homogreftin hazırlanması ile birlikte 1500 A Donör kardiyo-pnömonektomi Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte 1600 A IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz 320 C İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) Sadece yerleştirme Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil 6000 A Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte 7000 A Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım Günde bir kez Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil Ek cerrahi işlem olmaksızın 800 B Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması 1250 A3 Arteryel Embolektomi veya Trombektomi Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter, torasik insizyon ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok 800 B 800 B 320 C 320 C 800 B 400 C 480 C Venöz Trombektomi Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile , ile brilikte 480 C Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile , ile brilikte 320 C Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile , ile birlikte 600 B 18

19 Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile 400 C Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile 280 D Trombektomi, diğer Akut eksternal tromboze hemoroidde vb. 100 E Venöz Rekonstrüksiyon Valvuloplasti, femoral ven 480 C Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 600 B Venöz sisteme cross-over ven grefti 1000 A Safenopopliteal ven anastomozu 680 B Vena kava superior sendromunda by-pass 1000 A3 Direkt Anevrizma Onarımı veya Eksizyonu Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1500 A Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 800 B Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal 1600 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 1500 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal 1000 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter Anevrizma, false anevrizma/ veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta 500 B 720 B 1400 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter 1200 A3 800 B 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter 900 A Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft 800 B ile veya değil, boyun insizyonu ile Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter 880 B Ruptüre anevrizma, abdominal aorta 1900 A Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile 920 A Ruptüre anevrizma, diğer arterler 720 B Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter 1400 A Ruptüre anevrizma, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal 1120 A Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 2000 A Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile 920 A Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile 1000 A Ruptüre anevrizma, popliteal arter 1000 A Ruptüre anevrizma, splenik arter 1300 A Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal 2000 A2 Arteriovenöz Fistül Onarımı Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun 800 B Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen 1040 A Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler 800 B Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun 880 B Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen 1280 A Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 B Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu 800 B Fistül Dışında Damar Onarımı Patch greft ile veya değil Damar onarımı, direkt, boyun 840 B Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 840 B Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 B Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 1320 A Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil 960 A Damar onarımı, direkt, intraabdominal 1080 A Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 640 B 19

20 Ven grefti ile damar onarımı, boyun 1040 A Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 1040 A Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1480 A Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil 1000 A Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 1300 A Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 900 A Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun 640 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite 640 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, bypass ile 1280 A Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, bypass yapılmaksızın 880 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal 800 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite 760 B Tromboendarterektomi Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil 1000 A Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile 1000 A Tromboendarterektomi, aksiller, brakial 720 B Tromboendarterektomi, abdominal aorta 960 A Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal 880 B Tromboendarterektomi, iliak 880 B Tromboendarterektomi, iliofemoral 920 A Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak 960 A Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral 1040 A Tromboendarterektomi, common femoral 720 B Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral 760 B Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal 800 B Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize 720 B By-pass Greft-Ven By-pass greft, ven ile, karotid 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-karotid 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller 900 A By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 900 A By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 1000 A By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid 1200 A By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik 1200 A By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 1200 A By-pass greft, ven ile, splenorenal 1100 A By-pass greft, ven ile, aortoiliak 1000 A By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral 1000 A By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral 1040 A By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral 1120 A By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 1200 A By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 1040 A By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 880 B By-pass greft, ven ile, aortorenal 1100 A By-pass greft, ven ile, ilioiliak 960 A By-pass greft, ven ile, iliofemoral 1100 A By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1040 A By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1000 A3 İnsitu Ven By-pass İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal Sadece femoropopliteal kısmı insitu 960 A İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 920 A İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter 960 A İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal 960 A3 By-pass Greft, Ven Dışındakilerle By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak 1280 A3 20

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi  Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI KURUM 200% ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.yılda bir

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Girişimsel İşlemler Listesi 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ 51.1 1. sınıf banyolu tek yataklı

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15,00 3 510.070 Küvoz (günlük)

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ SIRA NO ADI AÇIKLAMA * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ ADI TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ P600040 P600050 P600060 P600150 P600160 P600170 P600200 P600230 P600300 P600330 P600350 P600360 P600370 P600400 P600410 P600420 P600430 P600440 P600450 P600460 P600470 P600480 P600490 P600500 P600510 P600520

Detaylı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı: 488 28.12.2010 Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Cerrahi için ekte belirtilen işlemlerin Sağlık Uygulama

Detaylı

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI EK-9 TANIYA DAYALI LĐSTESĐ SIRA PAKET ADI GRUBU * 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI 3 P552010 Haftanın ilk günü Đlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 1/182 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 52,50 3 S100010 Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ SIRA 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

KBB-BBC DERNEĞĠ 2016-2017 DÖNEMĠ BAġ BOYUN - TĠROĠD CERRAHĠSĠ, LARĠNKS CERRAHĠSĠ, LARĠNGOLOJĠ TAZE DONMUġ KADAVRA DĠSEKSĠYON KURSU EĞĠTĠM PROGRAMI Kurs Direktörü Kurs Direktör Yardımcısı Prof. Dr. ġefik

Detaylı

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI r KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ULUSAL BİLDİRİLER 1. Işık, S., Selmanpakoğlu, N., Demiroğulları, M., Açıkel, C., Nişancı, M. Yanık Yarasının Tedavisinde Ekspande Oto-Homogreft Uygulaması, 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 İLGİ:

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Sanatsal alanda olan yeniliklerin tıp uygulamaları üzerine etkileri anlaşılacak. Tıbbın tarihsel gelişiminde nasıl etkilerinin olduğunu anlayabilecek,

Sanatsal alanda olan yeniliklerin tıp uygulamaları üzerine etkileri anlaşılacak. Tıbbın tarihsel gelişiminde nasıl etkilerinin olduğunu anlayabilecek, Dönem 1 Dersleri: Konu: Tıp ve Sanat Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 1 öğrencilerinin Tıp Eğitimi ve Uygulamaları ile Sanatın birlikteliği ve bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlamarını sağlamaktır. Dönem

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı