İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT... 8 TEŞKİLAT YAPISI... 1 YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Üniversitenin Görevleri Üniversite Organlarının Görev, Yetki ve lukları BİLİŞİM SİSTEMİ İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Fiziki Kaynaklar... 2 TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve ANALİZLER EĞİTİMÖĞRETİM FAALİYETİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETİ SAĞLIK PROJELER PERFORMANS BİLGİLERİ ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER YILI ÜNİVERSİTE KAYNAKLARININ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE DAĞILIMI... 4 PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERFORMANS TABLOLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOLARI BÜTÇE BİLGİLERİ

3

4 GİRİŞ Üniversitemiz; 66 akademik birimi, öğrencisi, akademik ve idari personeliyle yaklaşık 38. kişinin yaşadığı, tahsisli alanlarla birlikte yaklaşık 335. m 2 lik örtülü alanı olan bir yaşam birimidir. Süleyman Demirel Üniversitesi dinamik eğitimöğretim kadrosuyla, AB ye uyum sürecinde üstüne düşenleri gerçekleştirmek için çaba gösterirken, ortaya çıkan olanaklardan da yararlanmaktadır. Bir yandan öğrenci ve öğretim elemanı değişim projelerinden olabildiğince yararlanırken, proje desteklerinden de yararlanmak için çaba göstermektedir. Üniversitemizin Stratejik Planı incelendiğinde niteliksel yükselişin amaçlandığı görülecektir sayılı yasa ile üniversitemizden ayrılan 1 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulundan sonra sayısal azalışla niteliksel artış hedefi daha belirgin hale gelecektir yılında kurulan üniversitelere göre daha hızlı bir büyüme ve genişleme gösteren üniversitemiz; öğrenci sayısı açısından birlikte kurulduğu üniversitelerin hepsinden, daha önce kurulan üniversitelerin ise birçoğundan fazla sayıya ulaşmıştır. 13 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği Dünya Üniversiteleri Webometrik Sıralaması nda Üniversitemiz 171 uncu sırada gösterilmiştir. Ülkemizde yer alan devlet üniversitelerinin bu sıralamadaki yerleri değerlendirildiğinde Üniversitemize 16 ncı sırada yer verildiği görülecektir. Ancak bütçe ödenekleri açısından karşılaştırıldığında, sayısal büyüme oranında bütçesinin artmadığı, dolayısıyla görece azalan bir bütçeye sahip olduğu anlaşılacaktır. Niteliksel yükselişini gerçekleştirmek ve sürdürmek için; niceliksel artışı oranında ödenek verilmesi, yatırımlarını tamamlayacak biçimde ödeneklerinin artırılması, bilimsel etkinliklere ve çalışmalara daha fazla kaynak ayıracak biçimde bütçenin desteklenmesi gerekmektedir. Stratejik plandaki hedeflerin gerçekleştirilmesi, yeterli bir bütçeyle desteklenmesi durumunda mümkün olabilecektir. Performans esaslı bir bütçeleme anlayışının gerçekleştirilmesi, öngörülen bütçenin verilmesi ve sorgulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu düşüncelerle, 2821 bütçe dönemine ilişkin olarak hazırlanan 28 yılı performans programının hedef ve beklentilerimiz hakkında önemli bilgiler ve açıklamalar sunacağına inanıyorum. Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR Rektör

5

6 MİSYON ve VİZYON GÖREV (MİSYON) Süleyman Demirel Üniversitesi; Eğitim öğretim sunmayı, Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmeyi, Topluma hizmet yoluyla katkı sağlamayı Görev kabul etmiştir. UZGÖRÜ (VİZYON) Süleyman Demirel Üniversitesi; Bölgesel alanda öncü, ulusal alanda tercih edilen; Çağın gerektirdiği mesleki, teknik ve bilgi donanımına sahip bireyler yetiştiren; Yaptığı araştırma ve projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknoloji üreten; Toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; Üretken, uzlaşmacı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilen, Küresel arenada Anadolu nun tarihteki imajını yansıtan Bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemektedir. 3

7 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesi nin aslında 3 yıla yakın bir geçmişi vardır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olarak kurulmuştur. Akademi, tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya daki Akdeniz Üniversitesi ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne MühendislikMimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır. Üniversitemizin bünyesinde yer alan Burdur Eğitim Fakültesi, öğretim yılında 2 yıl süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Burdur Eğitim Yüksekokulu adıyla Akdeniz Üniversitesi ne bağlanmıştır öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretimine başlamıştır sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır yılında Isparta Mühendislik Fakültesi ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmıştır tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanmıştır. Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak YAYKUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak tarihinde kurulmuşlardır yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi ne bağlı önlisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmışlardır. Akdeniz Üniversitesi nce tarihinde açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne devredilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında tarihinde imzalanan protokol ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO

8 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve YÖK Yürütme Kurulu nun tarihli kararı gereği öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da öğretim yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır tarihinde FenEdebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile tarihinde Tıp Fakültesi olmak üzere dört fakülte açılmıştır. Bu fakültelerde öğretim yılından itibaren öğrenci alınarak eğitimöğretime başlanmıştır. Ayrıca Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurularak tarihinde poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Yine tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2728 öğretim yılında almıştır yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sütçüler MYO, Keçiborlu MYO, Senirkent MYO açılmış ve Deneme Çiftliği faaliyete geçirilmiştir yılında ise Diş Hekimliği Fakültesi, Orman Fakültesi, Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, Eğirdir MYO, Şarkîkaraağaç MYO ve Bucak H.Tolunay MYO açılmıştır yılında da Gölhisar MYO ve Dazkırı MYO ile Gelendost MYO; 2 yılında Atabey MYO, 22 yılında Ağlasun MYO, 23 yılında ise Gönen MYO ve Bucak Emin Gülmez MYO; 27 yılında ise Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO açılmıştır. Son olarak tarihinde Teknik Bilimler MYO nun kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca kuruluş işlemleri 21 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 23 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır eğitimöğretim yılında YDYO bünyesinde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılan bölüm ve program sayısı 15 e ulaşmıştır. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezleri de şunlardır: Araştırma ve Uygulama Hastaneleri (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi), RadyoTV Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama 5

9 Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi. Merkezlerin yanı sıra; Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü de Rektörlüğe bağlı olarak hizmet vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ulaştığı noktada; lisans eğitimi veren 11 fakülte, 2 yüksekokul, önlisans eğitimi veren 15 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 4 enstitü, 29 araştırma uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölümüyle toplam 66 akademik birimi olan bir üniversite haline gelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi nin birimleri coğrafi anlamda; Isparta nın merkezinde, Isparta nın 11 çevre ilçesinde ve Afyon un Dazkırı ilçesinde yer almaktadır. Lisansüstü eğitimi veren enstitülerimiz ve lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarımız ağırlıklı olarak Isparta merkez yerleşkesinde, önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarımız ise daha çok ilçelerde konuşlandırılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulu, 26 yılında 5467 sayılı Kanunun Ek 59. maddesi uyarınca kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlanmıştır. Kuruluş yıllarına göre akademik birimler Tablo.1 de gösterilmiştir. 6

10 Üniversite kuruluşundan önce kurulan Önlisans birimleri Önlisans Birimleri Üniversite kuruluşundan önce kurulan Lisans birimleri Lisans Birimleri Lisansüstü Birimler Bölümler Birim Adı Kuruluş Yılı Isparta MYO 1976 Yalvaç MYO 1992 Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 1992 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO 1994 Keçiborlu MYO 1994 Senirkent MYO 1994 Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1995 Eğirdir MYO 1995 Şarkîkaraağaç MYO 1995 Dazkırı MYO 1998 Atabey MYO 2 Gelendost MYO 2 Gönen MYO 23 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO 27 Teknik Bilimler MYO 27 MühendislikMimarlık Fakültesi 1976 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 1992 FenEdebiyat Fakültesi 1993 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1993 İlahiyat Fakültesi 1993 Tıp Fakültesi 1993 Güzel Sanatlar Fakültesi 1994 Teknik Eğitim Fakültesi 1994 Ziraat Fakültesi 1994 Diş Hekimliği Fakültesi 1995 Orman Fakültesi 1995 Isparta Sağlık Yüksekokulu 1997 Yabancı Diller Yüksekokulu 21 Fen Bilimleri Enstitüsü 1993 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993 Güzel Sanatlar Enstitüsü 23 Enformatik Bölümü 1997 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 25 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 25 Türk Dili Bölümü 26 Güzel Sanatlar Bölümü 27 Tablo 1. Kuruluş yıllarına göre akademik birimler 7

11 MEVZUAT Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin mevzuat (kanun ve yönetmelikler) Tablo.2 de gösterilmiştir. Kanunlar RG. Tarihi RG.No Türü Tarihi No Adı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 3/3/ Kanun 28/3/ Kanunu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 11/7/ Kanun 3/7/ Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 289 Sayılı Kanun İle 78 Ve 19 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu 17/3/ Kanun 3/7/ Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ile 19 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İdari yönetmelikler RG. Tarihi RG.No Türü Tarihi No Adı 19/4/ Yönetmelik SDÜ Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik 2/2/ Yönetmelik SDÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 8/1/ Yönetmelik SDÜ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Öğretime ilişkin yönetmelikler RG. Tarihi RG.No Türü Tarihi No Adı 25/8/ Yönetmelik SDÜ Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 26/5/ Yönetmelik SDÜ EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği (Kaldırıldı.) 19/6/ Yönetmelik SDÜ Hazırlık EğitimiÖğretimi ve Sınav Yönetmeliği (Kaldırıldı.) 29/8/ Yönetmelik SDÜ Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve 8/1/ Yönetmelik Sınav Yönetmeliği SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 16/6/ Yönetmelik SDÜ Yaz Okulu Yönetmeliği 23/1/ Yönetmelik Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği Tablo 2. SDÜ kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin mevzuatlar 8

12 Araştırma ve uygulama merkezlerine ilişkin yönetmelikler RG. Tarihi RG.No Türü Tarihi No Adı 9/12/ Yönetmelik SDÜ Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 8/1/ Yönetmelik SDÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uyg. Merkezi Yönetmeliği 8/1/ Yönetmelik SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 1/2/ Yönetmelik SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Yönetmeliği 13/5/ Yönetmelik SDÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 17/5/ Yönetmelik SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 28/9/ Yönetmelik SDÜ Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uyg. Merkezi Yönetmeliği 28/9/ Yönetmelik SDÜ Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18/3/ Yönetmelik SDÜ CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18/3/ Yönetmelik SDÜ Jeotermal Enerji, Yer altı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18/3/ Yönetmelik SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18/3/ Yönetmelik SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uyg. Merkezi Yönetmeliği 18/5/ Yönetmelik SDÜ Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 26/4/ Yönetmelik SDÜ Moda Tasarımı ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama (MODKON) Merkezi Yönetmeliği 7/12/ Yönetmelik SDÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 28/2/ Yönetmelik SDÜ RadyoTelevizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 7/3/ Yönetmelik SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18/5/ Yönetmelik SDÜ Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uyg. Merkezi Yönetmeliği 18/5/ Yönetmelik SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 14/6/ Yönetmelik SDÜ Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 21/6/ Yönetmelik SDÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 25/6/ Yönetmelik SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 17/8/ Yönetmelik SDÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 6/1/ Yönetmelik SDÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 31/1/ Yönetmelik SDÜ Spor Bilimleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 11/9/ Yönetmelik SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 21/1/ Yönetmelik SDÜ Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 12/6/ Yönetmelik SDÜ Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yönetmelik SDÜ Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Tablo 2.(Devamı) SDÜ kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin mevzuatlar 9

13 REKTÖR Yönetim Kurulu Senato İç Denetim Birimi Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Genel Sekreter Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Bölümler Araştırma ve Uygulama Merkezleri Mühendislik Mimarlık Fak. Isparta Sağlık Yüksekokulu Atabey Meslek Yüksekokulu Enformatik Bölümü Sağlık Arş. ve Uyg. Mrk. Genel Sekreter Yardımcısı Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dazkırı Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü RadyoTelevizyon Uyg. ve Arş. Mrk. Personel Daire Başkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Enstitüler Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gelendost Meslek Yüksekokulu Türk Dili Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Stratejik Araştırmalar Uyg. ve Arş. Mrk. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Arş. ve Uyg. Mrk. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İlahiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gönen Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Kültürü Arş. ve Uyg. Mrk. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Isparta Meslek Yüksekokulu Deprem ve Jeoteknik Arş. Mrk. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ziraat Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Türk Dili Öğretimi Uyg. ve Arş. Mrk. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Senirkent Meslek Yüksekokulu Botanik Bahçesi ve Herbaryum Arş. ve Uyg. Mrk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi Sütçüler Meslek Yüksekokulu Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Arş.ve Uyg. Mrk. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Orman Fakültesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Arş. ve Uyg. Mrk. Hukuk Müşavirliği Diş Hekimliği Fakültesi Uluborlu S.Karasoy Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arş. ve Uyg. Mrk. Sivil Savunma Uzmanlığı Yalvaç Meslek Yüksekokulu CAD/CAM Arş. ve Uyg. Mrk. Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Pomza Arş. ve Uyg. Mrk. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Min. Kay. Arş. ve Uyg. Mrk. Uzaktan Algılama Arş. ve Uyg. Mrk. Üniversite Hastanesi Müdürlüğü Çiftlik Müdürlüğü Kadın Sorunları Arş. ve Uyg. Mrk. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Engelliler Arş. ve Uyg. Mrk. Gül ve Gül Ürünleri Arş. ve Uyg. Mrk. Merkezi Birimler Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk. Tarımsal Arş. ve Uyg. Mrk. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Spor Bilimleri Arş. ve Uyg. Mrk. Yayın Müdürlüğü Avrupa Birliği, Dokümantasyon Arş. ve Uyg. Mrk. Özel Kalem Müdürlüğü Köy Enstitüleri ve Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk. Teknolojik Malzemeler Arş. ve Uyg. Mrk. Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Arş. Uyg. Mrk. Seramik Arş.ve Uyg. Mrk. Bilgisayar Bilimleri Arş. ve Uyg. Mrk. Süleyman Demirel Liderlik Arş. ve Uyg. Mrk. Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1

14 YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ 518 sayılı Kanun ve 518 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 5436 sayılı Kanun uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi nde de strateji geliştirme birimi kurulmuştur. Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülmektedir: a) Stratejik yönetim ve planlama. 1) Misyon belirleme. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 3) Verianaliz ve araştırmageliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler. 1) Bütçe ve performans programı. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 3) İç kontrol. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme in Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen; stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu, performans programı hazırlıklarının koordinasyonu, bütçenin hazırlanması, yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu, ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması, bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi, ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi, gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili, ön malî kontrol işlemleri, taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe kesin hesabının hazırlanması, bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması, idare faaliyet raporunun hazırlanması, yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, malî istatistiklerin hazırlanması, malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi, danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü, iç kontrol sistemi ve standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yöneticilerin ve çalışanların iç kontrole olumlu bakışının sağlanması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olunması esastır. İç kontrol sisteminin zemininin oluşturulmasında iç ve dış nedenlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, idarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin kaydedilmesi, iç kontrol sisteminin sürekli izlenmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizde de yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemine yönelik zemin oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından performans esaslı bütçelemeye temel olacak süreç analizi çalışmaları yapılmaktadır. Bu konuda süreçlerin bir bölümü oluşturulmuş, bir bölümü için de çalışmalar sürdürülmektedir. Oluşturulan süreçlerin üst yönetim onayından sonra uygulanması planlanmaktadır. Üniversitemizde, Stratejik plan, performans programı ve bütçe arasında bağlantının gerçekçi bir şekilde kurulması, performans programının yeterli faaliyet analizleri yapılarak oluşturulması, yapılan faaliyetlerin bilgi teknolojileri ile desteklenmesi, iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesine yönelik alt yapı çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. 11

15 YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Üniversitenin Görevleri a. Çağdaş uygarlık ve eğitimöğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. f. Eğitim öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. 12

16 Üniversite Organlarının Görev, Yetki ve lukları Rektör Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 13

17 Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Senato, her eğitimöğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak. 14

18 BİLİŞİM SİSTEMİ Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5 sözleşmeli personel, 1 araştırmacı, 1 tekniker, 1 teknisyen ve görevlendirilmiş 1 öğretim görevlisi, 5 okutman, 7 uzmandan oluşan kadrosuyla hizmet vermektedir. Sunucu hizmeti kapsamında Sunucu Sayısı Sunucunun Kullanım Amacı 2 Alan Adı Sağlayıcı 3 Web Sunucusu 1 Ftp Sunucusu 14 eposta Sunucusu 12 Ağ Geçidi Sunucusu 4 Veri Tabanı Sunucusu 1 Uygulama Sunucusu 46 TOPLAM Tablo 3. Kullanım amaçlarına göre sunucular İnternet Bağlantı Hızları Merkez Yerleşke Merkez Yerleşke dışı birimler Merkez Yerleşke dışı birimlerin internet bağlantı hızları Kalp Merkezi 2 Mbit Eğirdir MYO 2 Mbit Atabey MYO 1 Mbit Gelendost MYO 1 Mbit Keçiborlu MYO 1 Mbit Senirkent MYO 1 Mbit Sütçüler MYO 1 Mbit Şarkîkaraağaç MYO 1 Mbit Uluborlu MYO 1 Mbit Yalvaç MYO 1 Mbit Tablo 4. internet bağlantı hızları 34 Mbit 34 Mbit Üniversitemiz ağ altyapısı 1997 yılında kurulmuştur. İlk kurulumdaki omurga 155 Mbps ATM olarak hayata geçirilmiştir. Kullanıcı tarafında ise 1 Mbps Ethernet hizmete sunulmuştur. Gelişen ağ teknolojileri ve artan kullanıcı sayısı omurganın değişimini zorunlu kılmış ve 23 yılında network omurgamız 1 Gbps Ethernet üzerine taşınmaya başlanmıştır. Omurganın değişimine paralel olarak kullanıcılara 1 Mbps Ethernet sunulmaya başlanmıştır. Merkez yerleşkemiz 34 Mbit (ATM) UlakNet bağlantısına sahiptir. Dış birimlerde bulunan Meslek Yüksekokulu ve fakültelerin bu bağlantıdan faydalanabilmesi için 24 yılı içinde ilçelerde bulunan birimlerimizin 128 Kbps 256 Kbps (framerelay) hızlarında merkez yerleşkeye bağlantısı yapılmış ve 26 yılından itibaren bağlantıları 1 Mbit'e yükseltilerek, kesintisiz ve verimli bir internet kullanımı sağlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 5218 bilgisayara ağ hizmeti sunulmaktadır. 15

19 Network grubu yerleşke içindeki ve dışındaki üniversiteye ait bilgisayar ağlarının tasarlanması, kurulması ve çalışmasından sorumludur. Ulaknet bağlantısı, yerleşke bünyesindeki bilgisayar ağlarının tasarlanması, ağların bakımının ve onarımının yapılması, yönlendirici ve anahtarlama cihazlarının bakım ve bağlantıları, çevirmeli bağlantılarının gerçekleştirilmesi, IP adreslerinin organizasyonu ve kablolama hizmetleri bu grubun temel sorumluluk alanıdır. Yerleşke dışı birimlerin yerleşkeye olan bağlantı bant genişlikleri Birim Adı Mevcut_Bağlantı_Hızı Eğirdir Meslek Yüksekokulu 248 Kbps FrameRelay S. Demirel Kalp Mrk. Enstitüler Isp. Sağlık Hizm. MYO 248 Kbps FrameRelay Atabey Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Gelendost Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Senirkent Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Sütçüler Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Şarkîkaraağaç Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Yalvaç Meslek Yüksekokulu 124 Kbps FrameRelay Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO 124 Kbps ADSL Dazkırı Meslek Yüksekokulu 512 Kbps ADSL Gönen Meslek Yüksekokulu 496 Kbps ADSL Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 124 Kbps ADSL Yönlendirme Cihazı Cisco 366 Dış Birimlerde Bulunan Yönlendirme Cihazları AT 72, AT 41, AT 37 ve Cisco 25 serisi Omurga Anahtarlama Cihazları HP ProCurve Katman Ağ Anahtarlama Cihazları HP ProCurve 618, HP ProCurve 26 ve 25 Serisi, Cisco295, 3Com 2. Katman Ağ Anahtarlama Cihazları HP ProCurve 278, HP ProCurve 21 ve 48 serisi Kablosuz Ağ Cihazları Kablosuz Bina Dışı Köprü Cihazı 3 çift ve Kablosuz Erişim Noktası 4 adet Tablo 5. Mevcut ağ cihazlarının envanteri 16

20 İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Bugünün küreselleşen dünyasında rekabet ortamı, sağlam, hızlı hareket eden ve proaktif olan organizasyonlara gereksinim duyurmaktadır. Bunun sağlanması da iyi tasarlanmış stratejik bir planla mümkün olabilir. Ancak, stratejik planlama ve anlamlı olarak yapılan organizasyonel dizaynlar bunları uygulamaya arzulu ve yetenekli insanlar olmadığı sürece yeterince değer taşımamaktadır. Bu anlamda insan kaynağı üniversitemizin itici gücü ve üniversitemizin amaçlarına ulaşabilmesinde en önemli unsurlarından biridir. BİRİMLER Öğretim Üyeleri Akademik Personel Öğr. Gör. ve Öğretim Okt. Yardımcıları Prof. Doç. Yrd.Doç Öğr.Gör. Okt. Arş.G. Uzm. Toplam Özel Kalem Rektörlük Mühendislik Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıp Fakültesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi Isparta MYO Isparta Sağlık YO Yalvaç MYO Senirkent MYO Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO Keçiborlu MYO Eğirdir MYO Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Şarkikaraağaç MYO 7 7 Dazkırı MYO 5 5 Atabey MYO Gelendost MYO Yabancı Diller YO Gönen MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü GENEL TOPLAM Tablo 6. Akademik personelin dolu kadro unvanlarına göre dağılımı tarihindeki dolu kadrolar esas alınmıştır. 17

21 Üniversitemizin, 27 yılı sonu itibariyle 1782 si akademik, 1143 ü ise idari olmak üzere toplam 2925 kadrolu personeli bulunmaktadır. Bunların Üniversitemiz, 2728 eğitimöğretim yılına, 697 öğretim üyesi, 317 öğretim görevlisi ve okutman; öğretim yardımcısı kadrolarında ise 676 araştırma görevlisi ile 74 uzman olmak üzere toplam 1764 öğretim elemanı ile öğretime başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planında belirtilen STR A1H2, STR A1H3, STR A2H1, STR A2H2, STR A2H4 amaçlarını gerçekleştirmek üzere 27 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 276 adet öğretim elemanının ataması gerçekleştirmiştir. Mevcut öğretim elemanlarından 14 ü profesörlüğe, 3 u adedi doçentliğe, 54 adedi de yardımcı doçentliğe atanmışlardır. Üniversitemiz 28 mali yılında da yukarıda belirtilen hedeflerine ulaşabilmek için gerekli birimlere akademik personel alımına devam edecektir. Akademik personelin dolu kadro unvanlarına göre dağılımı Tablo 6 da görülmektedir. Üniversitemizde, ayrıca kadrolu olmayıp sözleşmeli olarak çalışan 8 yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Yabancı uyruklu akademik personelin unvanlarına göre dağılımı Tablo 7 de görülmektedir. Prof. Doç. Yrd.Doç Öğr.Gör. Okt. Arş.G. Uzm. Toplam Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo 7. Yabancı uyruklu akademik personelin unvanlarına göre dağılımı Üniversitemizin akademik kadrosunda yer alıp üniversitemiz adına lisansüstü eğitim için başka üniversitelere ve yurtdışına görevlendirilen araştırma görevlilerinin dağılımı Tablo 8 de görülmektedir. 2547/35. madde 2547/33. madde ÖYP (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 8 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 3 İlahiyat Fakültesi 2 Isparta Sağlık YO. 6 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi 11 Teknik Eğitim Fakültesi 1 2 Ziraat Fakültesi 5 Diş Hekimliği Fakültesi 1 Orman Fakültesi 11 GENEL TOPLAM Tablo 8. Üniversitemiz adına lisansüstü eğitim için görevlendirilen araştırma görevlileri 18

22 Üniversitemizin kadrolu idari personel sayısı 1143 olup, İdari personelin hizmet sınıflarına göre dağılımları Tablo 9 da görülmektedir. Buna göre, idari personelin % 51 i GİH de, %21 i SHS de, %12 si THS de, % 15 i YHS de ve %1 i de EÖH, AHS ve DHS de yer almaktadır. Üniversitemiz idari personelin eğitimi ve geliştirilmesi için çeşitli hizmetiçi eğitimler düzenlenmekte olup, bu eğitimler idari personelin hem kendini geliştirmesine hem de kariyer olarak ilerlemesine olanak sağlamaktadır. Üniversitemiz etkinliğin ve verimliliğin, insan kaynakları dengesini doğru kurmaya bağlı olduğu bilincinden hareketle faaliyetlerini yürütmektedir. BİRİMLER G.İ.H. S.H.S T.H.S. E.Ö.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S. Toplam Rektörlük Mühendislik Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıp Fakültesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi Sağlık Uyg. ve Arş. Has Isparta MYO Isparta Sağlık YO Yalvaç MYO Senirkent MYO Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO Keçiborlu MYO Eğirdir MYO 7 7 Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Şarkikaraağaç MYO Dazkırı MYO Atabey MYO Gelendost MYO 7 7 Yabancı Diller YO Gönen MYO Fen Bilimleri Enstitüsü 9 9 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 3 3 GENEL TOPLAM Tablo 9. Birimlerdeki idari personelin hizmet sınıflarına göre dolu kadro dağılımı 19

23 Fiziki Kaynaklar Hizmet Binaları Süleyman Demirel Üniversitesi fiziki kaynaklarını yapılandırırken öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile hareket etmektedir. Öğrencilerimizin en ideal şartlarda eğitimlerini yapmaları ve personelimizin çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fiziki altyapı ve donanım olanaklarını öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin hizmetine sunan üniversitemizin kapalı alanı ilk kurulduğu 1992 yılında m 2 iken aradan geçen 15 yılda kapalı alanımız 6.3 kat büyüyerek m 2 olmuştur yılında 5.63 olan öğrenci sayısı ise her yıl artan öğrenci kontenjanı ile 6.1 kat artarak olmuştur. Öğrenci başına kapalı alan 9,4 m 2 den ancak 1,13 m 2 ye çıkmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi nin yerleşke yapısını coğrafi anlamda bir sınıflandırmaya tabi tutarsak bunları 5 ayrı başlık altında ele alabiliriz: 1.IspartaMerkez (Batı Yerleşkesi) 2.IspartaMerkez (Doğu Yerleşkesi) 3.IspartaMerkez (Diğer) 4.Ispartaİlçeler ve AfyonDazkırı 5.Isparta Merkez Yerleşkeleri Dışındaki Sosyal Tesisler Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) YERLEŞKE ADI Üniversite Maliye/Hazine Diğer TOPLAM Isparta Merkez Batı Yerleşkesi , , ,37 Isparta Merkez Doğu Yerleşkesi , , ,7 Isparta Merkez Diğer 8.543, , ,24 Eğirdir , , ,62 Aksu Atabey Dazkırı Gelendost Gönen Keçiborlu Sütçüler Uluborlu , , ,9 Senirkent Şarkikaraağaç Yalvaç Kuşadası 254,62 254,62 Tablo 1. Süleyman Demirel Üniversitesi taşınmazlarının dağılımı 2

24 Üniversitemizin merkez yerleşkesi IspartaAnkara karayolunun her iki tarafında doğu ve batı yerleşkesi olmak üzere 65 hektarlık arazi üzerine yapılanmıştır. Bugüne kadar yatırım programında olan projelerin gerçekleştirildiği dönüm arazi kamulaştırılmıştır. Mevcut yerleşim planının gerçekleşmesi için geriye (Söbü Tepesi dışında) kalan 2.89 dönümlük arazinin önümüzdeki yıllarda kamulaştırması yapılacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi nin tüm yerleşkelerinin mülkiyet durumuna göre taşınmaz alanlarının dağılımı Tablo 1 da ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Üniversitemizin Isparta Merkez Batı ve Doğu Yerleşkesinde toplam 1 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokul bulunmaktadır. Isparta il merkezinde (Diğer) yerleşkelerde 4 enstitü, 1 meslek yüksekokulu, Onkoloji Merkezi ve Kalp Merkezi bulunmaktadır. Isparta il merkezinde bulunan birimlerimiz Tablo 11 de, kapalı alan bilgileri Tablo 12 de gösterilmiştir. IspartaMerkez (Batı Yerleşkesi) IspartaMerkez (Doğu Yerleşkesi) IspartaMerkez (Diğer) Rektörlük FenEdebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Enstitüler MühendislikMimarlık F. İkt. ve İdari Bilimler F. Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Hizmetleri MYO Teknik Eğitim Fakültesi Merkezi Derslikler Sağlık Yüksekokulu Onkoloji Merkezi Isparta MYO İlahiyat Fakültesi Araştırma ve Uyg. Hast. Kalp Merkezi Atölyeler Ziraat Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Konukevi Sosyal Tesisler Orman Fakültesi Sosyal Tesisler Diğer (Yemekhane, kafeterya vb.) Güzel Sanatlar F. (Yemekhane, kafeterya vb.) Tablo 11. Isparta il merkezindeki birimler 21

25 Eğitim Alanları Sosyal Alanlar İdari Labo Sirkülas Kantin Kapalı Sosyal Tesisler BİRİMLER Binalar Derslik ratuvar yon Alanları Kafeterya Yemekhane Spor Tesisleri Misafirhane ve Uyg.Otelleri TOPLAM Genel Yönetim (Rektörlük) Eğitim Blokları Laboratuvar Blokları Isı merkezi Taş Kafeterya (Kültür Evi) Cam Kafeteryası Isp.M.Y.O.önündeki kafeterya 4 4 Menza Kütüphane Oditoryum Marangoz Atölye Demir Atölyesi Halıcılık Atölyesi Unlu gıdalar Ünitesi Seramik ve Polisaj Atölyesi Rektörlük Garajı Yapı İşl. ve Tek. Dai. Bşk. Bin Çiftçi Eğitim Merkezi Ürün Deposu Teknik Eğitim Fakültesi Atölye Orman Fakültesi Atölye , PVC Atölye(Matbaa) Biyolojik Etmenler Arş. Mrk Ziraat Fak. Süt Sığırcılığı Binası Kapalı Spor Sal. (Batı Kam.) Kapalı Spor Sal. (Doğu Kam.) Araş.ve Uyg. Hastanesi Radyoterapi Merkezi Kreş İktisadi ve İdari Bilimler Fak Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi derslikler FenEdebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Isparta M.Y.O Onkoloji Bölümü Kalp ve Damar Cer.Binası Konukevi Enstitü binaları Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Eski diş hekimliği binaları Aya Payana Kilisesi Aya Yorgi Kilisesi TOPLAM Tablo 12. Isparta il merkezindeki kapalı alanlar tarihinde saptanan alanlar esas alınmıştır. 22

26 Isparta nın il merkezi dışında ise, Isparta nın ilçelerinde ve Afyon Dazkırı da 1 fakülte ve 12 meslek yüksekokuluyla Türkiye nin geleceğini oluşturacak olan gençlere mümkün olabilecek en iyi fiziki şartlarda eğitimöğretim olanağı sunulmaktadır. Okullaşma ve öğrenci sayılarındaki artışlarla Isparta merkez yerleşkemizdeki kapalı alanlar yetersiz kalmış, bu açığın kapatılması ve sağlıklı bir eğitim öğretim yapılabilmesi amacıyla il merkezinde ve ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalardan faydalanılma yoluna gidilmiştir. Buna ek olarak yöre halkının ve belediyelerin de destek verdiği Üniversitemizin Isparta nın ilçelerinde ve AfyonDazkırı da bulunan eğitim birimleri Tablo 13 te, kapalı alanları Tablo 14 te gösterilmiştir. İlçe Adı Eğirdir Yalvaç Senirkent Keçiborlu Uluborlu Şarkikaraağaç Sütçüler Atabey Gönen Gelendost Aksu Dazkırı Birim Adı Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yalvaç Meslek Yüksekokulu Senirkent Meslek Yüksekokulu Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Atabey Meslek Yüksekokulu Gönen Meslek Yüksekokulu Gelendost Meslek Yüksekokulu Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Dazkırı Meslek Yüksekokulu Tablo 13. Isparta il merkezi dışındaki eğitim birimleri Merkez Yerleşkesi Dışında Bulunan Binaları: Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası: Isparta merkezinde bulunan eski Sağlık Meslek Lisesi ve öğrenci yurt binasında faaliyette bulunmaktadır. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Binası: 5 m² lik kendi binasında faaliyette bulunmaktadır. Eğirdir M.Y.O. Binası: Eski hükümet konağı okulumuzun kullanımına tahsis edilmiştir. Ek bina yapılmıştır. Eğitim ve öğretim bu binalarda devam etmektedir. Enstitüler Binası: Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Çıraklık Eğitim binası 26 yılı sonbaharına kadar Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermiş, bu fakültenin merkez yerleşkesi içerisine taşınmasıyla boş kalan binanın enstitülere hizmet vermesi amacıyla projelendirilmesi yapılmış, enstitüler bu binalara taşınmıştır. Yalvaç Meslek Yüksekokulu Binası: 7 m² lik kendi binasında faaliyette bulunmaktadır. Yerel olanaklarla ek bina yapımı devam etmektedir. Senirkent Meslek Yüksekokulu Binası: 2 eğitim bloğu ve 1 idari bloktan oluşan tip projenin tamamının belediye, halk ve özel kuruluşlarca yapılmasıyla yüksekokul kendi binasına taşınmıştır. 23

27 Eğitim Alanları Sosyal Alanlar BİRİMLER İdari Bina Derslik Laboratuvar Sirkülasyon Alanı Kantin KafeteryaYe mekhane Kapalı Spor Tesisi Sosyal Tesis Misafirhane Uyg.Oteli TOPLAM Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir MYO Eğirdir MYO Uygulama Oteli Yalvaç MYO Atabey MYO Keçiborlu MYO Senirkent MYO Uluborlu S.K. MYO Şarkikaraağaç MYO Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO Gelendost MYO Dazkırı MYO Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Gönen MYO Kuşadası Emre Otel TOPLAM Tablo 14. Isparta il merkezi dışındaki kapalı alanlar Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Binası: 1994 yılında Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı Keçiborlu Kükürt İşletmeleri Müessese Müdürlüğü nün sosyal tesisleri olarak kullanılan binaların bir bölümü üniversitemize devir edilerek, yüksekokulumuzun kullanımına verilmiştir. Ayrıca belediye ve halk tarafından 1 eğitim bloğu ek olarak yapılmış ve hizmete açılmıştır. Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Binası: Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan binada hizmet vermektedir. Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Binası: Şarkikaraağaç Veteriner Sağlık Meslek Lisesi devir alınmıştır. Bu okulumuz burada hizmet vermektedir. Yeni bina için yapılan projenin bir kısım kaba inşaatı yapılmıştır. Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Binası: Milli Eğitim Müdürlüğü nün yurt binası Üniversitemize devredilmiştir. Okulumuz burada eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca yeni bir blok hizmete açılmıştır. Atabey Meslek Yüksekokulu Binası: Eski Ziraat Fakültesi binaları yüksekokulumuza devredilmiştir. Dazkırı Meslek Yüksekokulu Binası : Tahsisli binada eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Gönen Meslek Yüksekokulu : Eski Gönen Öğretmen Okulu binaları Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu binalarda onarımlar yapılmak suretiyle kullanılabilir hale getirilmiştir tarihinde saptana alanlar esas alınmıştır. 24

28 Gelendost Meslek Yüksekokulu: İmam Hatip Okulu olarak yaptırılan bina okulumuza devredilmiştir. Ayrıca eski hastane binasının Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu: Hayırsever vatandaş ve yerel olanaklarla 3 bloktan oluşan tip projenin bir bloğu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mavigöl Uygulama Oteli: Eğirdir Belediyesi nden Üniversitemize devir alınan ve Eğirdir Meslek Yüksekokulumuza bağlı bir uygulama oteli olarak hizmet vermekte olan Süleyman Demirel Üniversitesi Mavigöl Uygulama Oteli üç yıldızlı bir sosyal tesis niteliğindedir. Konukevi: Isparta Meslek Yüksekokulunun şehir merkezindeki eski binası yeniden restore edilerek modern bir sosyal tesis haline getirilmiştir. Emre Otel: Hayırsever vatandaş tarafından AydınKuşadası nda 625 m² lik otel hibe edilmiştir. AraçMakine Parkı ve Teçhizatlar: Üniversitemize ait araçmakine parkı ve teçhizat durumu tablo 15 te gösterilmiştir. Aracın Türü Adet Otomobil 15 Ambulans 5 İtfaiye 1 Kamyonet 3 Minibüs 4 Otobüs 4 Panelvan 3 Pick up 2 Traktör 5 TOPLAM 42 Tablo 15. Araçmakine parkı ve teçhizat sayıları Üniversitemize ait araçgereç sayısı tablo 16 da gösterilmiştir. Üniversitemize ait araçgereç donanım sayısı üniversitemizde kullanılmakta olan taşınır işlem programından alınmıştır. AraçGereç Türü Adet Bilgisayar 5218 Faks 15 Projeksiyon cihazı 41 Telefon 2376 Yazıcı 1183 TOPLAM 9337 Tablo 16. Araçgereç sayıları tarihinde saptanan alanlar esas alınmıştır. 25

29 TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Süleyman Demirel Üniversitesi 11 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 5 bölüm ve 29 araştırma uygulama merkezi ile eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına hizmet etmektedir. Üniversitemiz Orta Vadeli Program (28 21) çerçevesinde, öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimleri için çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üniversitemiz, öğrencilerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, sosyalleşmelerini, duyarlılıklarını ve karar alma süreçlerine katılımlarını artıracak çalışmalar yapmaktadır. Buna ek olarak üniversitemiz öğrencilerini iş hayatına hazırlamak amacı ile staj eğitimi almalarını teşvik eden bir sistemin geliştirilmesini öncelik olarak almıştır. Üniversitemiz, meslek yüksekokulları ile ülkemizdeki ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik, gerekli olan bölümlerin açılması yönünde temel öncelik ve politikalar geliştirmektedir. Üniversitemiz stratejik planındaki STRA1: Öğretim üye ve elemanlarımızın nicelik ve niteliğini, uluslararası düzeyde kabul edilebilir seviyeye yükseltmek ve STRA2: Öğretim üyesi sayısı ile derslerin işleniş yöntemlerini, müfredatlarını ve yeni teknikler geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak. amacına yönelik belirlenen hedefler, Orta Vadeli Program da belirlenen Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi eksenlerinden Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi ekseninin alt hedefleriyle örtüşmektedir. Üniversitemiz, derslerin işleniş yöntemlerinde, ders içeriklerinde, öğretim programlarında gerekli güncellemelerin yapılmasına önem vererek, öğretimin kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlamıştır. Özel sektörün ArGe talebini karşılamaya yönelik olarak üniversitemiz bünyesinde Göller Bölgesi Teknokenti kurulmuştur. Teknokent bünyesinde kurulacak olan şirketler ile hem bölge halkının hem de öğrencilerin girişimci yönlerinin ortaya çıkarılması üniversitemizin temel politika ve öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, geliştirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması amacıyla, Isparta ve bölge halkına çevrenin korunmasına yönelik bilinç aşılanması temel önceliklerimizden bir başkasıdır. Tarımda yeni tekniklerin hem bölge halkı tarafından hem de öğrenciler tarafından benimsenmesinin sağlanması, bitki hastalık ve zararlılarıyla etkin entegre mücadele yöntemlerinin kazandırılması çalışmalarına öncelik verilmesi temel politikalarımız arasındadır. Üniversitemiz çevre sorunlarına ve doğadaki kıt kaynakların etkin kullanılmasına önem vermektedir. Bölge halkının tarımsal alanda su kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak bölgenin kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalmasını önleyecek proje ve çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılamak üzere eğitimöğretim yılında Aksu Mehmet Süreyya MYO da bölüm açmış ve öğretime başlamıştır. Su ürünleri, Ziraat ve Orman Fakülteleri ile Biyoloji Bölümünün ortak çalışmasıyla hazırlanan Su Enstitüsü Projesi hazırlanmış, YÖK e başvuru aşamasına gelinmiştir. 26

30 Üniversitemiz orta vadeli programda da belirtildiği üzere, turizm sektöründe, küreselleşmenin ortaya koyduğu dinamikleri barındıran, hizmet kalitesini artırmaya çalışan, doğal sermayeyi koruyan, turizm çeşitlerini ön plana çıkaran bir yapının oluşturulması temel amacına hizmet etmek üzere, çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz Davraz Spor Kompleksi inşaatını sürdürmektedir. Ayrıca, üniversitemiz orta vadeli mali planda yer alan mali kaynakların etkin kullanımı, karar verme süreçlerinin güçlendirilmesi, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması yönündeki çalışmalarına öncelik vermektedir. Günümüzde her alanda kendini hissettiren kalite arayışının, eğitimi de etkilemesi kaçınılmazdır. Yükseköğretim kurumları, ülkelerinin nitelikli insan gücü gereksiniminin karşılanmasında şüphesiz çok önemli bir role sahiptir. Avrupa'da 1999 yılında yayımlanan Bologna Bildirisi ve bu bildiri ile başlayan Bologna Süreci yükseköğretimde kaliteyi arttırmayı ve bu alanda Avrupa yı dünya lideri konumuna getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşma yolunda alınan kararlar ise: o Karşılaştırılmalı derecelerin olduğu bir sistem oluşturulması o İki döngülü (lisans yüksek lisans) bir sistem oluşturulması o Kredi sisteminin (ECTS) oluşturulması o Yasal tanıma ve yönetsel engelleri aşarak hareketliliğin teşvik edilmesi o Kalite güvencesinde Avrupa işbirliğinin teşvik edilmesi Bu süreçte üniversitelerden beklenen, sürece katılım kararlılığını göstermeleri, kurumda süreci tanıtıcı etkinliklere ağırlık verilmesi, Bologna Süreci ile ilgili çalışma gruplarının oluşturulması, kurumda sürekli iyileştirme mekanizmalarının kurulmasıdır. Son yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte AB ye aday ülke konumuna gelen Türkiye nin yükseköğretimle ilgili ileriye yönelik planlarında AB ülkelerinin yükseköğretimdeki eğilimlerini göz önüne alması ve bu alandaki gelişmeleri yakından izlemesi gerekmektedir. Bu bağlamda Süleyman Demirel Üniversitesi de; Bologna Manga Carta Universitatum a, Üniversiteler Anayasasına uygun öncelikler ve politikalar belirlemektedir. 21 yılında Prag'da düzenlenen toplantı ile Bologna Sürecine katılan Türkiye deki tüm üniversitelerin bu sürece intibak etmesi için yoğun çalışmalar devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun bu konu ile ilgili hazırladığı "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" 2 Eylül 25 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre artık, Türkiye'deki üniversitelerin tamamının iç ve dış değerlendirme sürecine başlamaları ve bu süreci üniversite senatosu tarafından yetkili kılınacak Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun yürütmesi öngörülmektedir. Üniversitemiz, hemen her alanda eğitim veren enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla, bilimsel çalışmaların yürütüldüğü araştırma ve uygulama merkezleriyle önceliklerini; evrensel, ulusal ve kurumsal plan, program ve gerekler doğrultusunda yapmaktadır. 27

31 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve ANALİZLER Anayasanın 13. ve 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 4. maddesinde üniversitelerin temel amaçlarının eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet ekseninde şekillendiği belirtilmektedir. 28 yılı performans programı hazırlanırken bu yaklaşımdan yola çıkılarak Süleyman Demirel Üniversitesi nin faaliyetleri genel olarak üç ana grupta toplanmıştır. Bunlar eğitimöğretim faaliyeti, araştırmageliştirme faaliyeti ve sağlık faaliyetidir. Bu faaliyetlere ek olarak süreklilik arz etmeyen ancak Üniversite nin söz konusu faaliyetleri yürütmesinde oldukça önemli bir yer tutan yatırımlara ilişkin bilgiler de projeler başlığı altında değerlendirilmektedir. EĞİTİMÖĞRETİM FAALİYETİ Süleyman Demirel Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, fakülteleri, enstitüleri, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile modern binalarda ve teknolojinin sunduğu en yeni olanaklarla yaklaşık otuz beş bin öğrenciye hemen her alanda eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim ve öğretimi belirli bir süre ile sınırlı olarak ele alan bir anlayışın yerine Hayat Boyu Öğrenim (LifeLong Learning) felsefesini benimseyen ve bunu öğrencilerine aktaran bir üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olarak dünya çapında bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemeyi de kendine amaç edinmiştir. Bir öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşmasına karşın, bunlara ek olarak öğrencilerine yaz okulu ile de öğretim veren Üniversitemiz bu sayede, öğrencilerine belirli bir ortalamayı geçmeleri durumunda üst dönem derslerini alarak okulu zamanından önce bitirme olanağı veya bir önceki dönemde kaldığı dersi öğretim dönemini uzatmadan o dersi yaz döneminde alarak okulunu zamanında bitirme olanağı sunmaktadır. Bu sayede her yıl Türkiye ye önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmuş çok sayıda nitelikli insan kazandıran Süleyman Demirel Üniversitesi nde verilen derece ve diplomalara ilişkin bilgiler Tablo 17 de gösterilmiştir. Derece/Diploma Ortalama Süre Verildiği Birim Önlisans 2 yıl Meslek Yüksekokulları Lisans 4 yıl (Tıp fak. 6, Diş hek. 5) Fakülteler/Yüksekokullar Lisansüstü 2 yıl (Master) 4 yıl (Doktora) Enstitüler Tablo 17. Süleyman Demirel Üniversitesi nde verilen derece/diplomalar Süleyman Demirel Üniversitesi kurulduğu yıldan bugüne öğrenci mezun vermiştir. Mezunlarının % 56 sı önlisans, % 41 i lisans, % 3 ü de lisansüstü diploması almıştır. Mezunların yıllara ve eğitim türlerine göre dağılımı Tablo 18 de gösterilmiştir. 28

32 Yılı Fakülte Yüksekokul MYO Enstitü Toplam TOPLAM Tablo 18. Mezun öğrenci sayıları 2728 eğitimöğretim yılında 3469 kayıtlı öğrencisi bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi nde öğrencilerin yaklaşık %7 i I. öğretim programlarına kayıtlı iken, %3 u ise II. öğretim programlarında öğrenim görmektedir. Öğrenci Sayısı: I. öğretim: 2453 II. öğretim: 1297 Erkek Kadın Erkek Kadın Tablo EğitimÖğretim Yılı SDÜ Öğrenci Sayıları Öğrencilerine 11 Fakülte ve 1 Yüksekokul ile lisans eğitimi veren Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile de öğrencilerine yabancı dilde hazırlık eğitimi sunmaktadır. Kuruluş işlemleri 21 yılında gerçekleşen ve 23 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlayan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, eğitimöğretim yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılan bölüm ve program sayısı 15 e ulaşmıştır. 29

33 Fakülte/Yüksekokul Adı 1. Öğretim 2. Öğretim Genel Toplam E K T E K T E K T MühendislikMimarlık F Eğirdir Su Ürünleri F Diş Hekimliği F FenEdebiyat F İktisadi ve İdari Bilimler F İlahiyat F Orman F Teknik Eğitim F Tıp F Ziraat F Güzel Sanatlar F Isparta Sağlık YO TOPLAM Tablo 2. Fakültelerin ve yüksekokulun 2728 eğitim öğretim yılı öğrenci sayıları 2 yıllık öğrenim süresince önlisans eğitimi vererek Türkiye nin işgücü talebine yönelik ara eleman yetiştiren 15 Meslek Yüksekokulu na sahip Süleyman Demirel Üniversitesi nde son olarak tarihinde Teknik Bilimler MYO nun kuruluş işlemleri tamamlanmış ancak 2728 eğitimöğretim yılında öğrenci almamıştır. Meslek Yüksekokulları ve öğrenci sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo 21 de belirtilmiştir. Meslek yüksekokulu 1. öğretim 2. öğretim Genel Toplam adı E K T E K T E K T Eğirdir Keçiborlu Senirkent Isparta Uluborlu Sütçüler Şarkikaraağaç Yalvaç Atabey Gelendost Dazkırı Gönen Sağlık Hizmetleri Aksu Teknik TOPLAM Tablo 21. Meslek yüksekokullarının 2728 eğitim öğretim yılı öğrenci sayıları 3

34 Öğrencilerine dört enstitü ile lisansüstü eğitim fırsatı sunan Süleyman Demirel Üniversitesi, bu sayede Türkiye nin geleceğine yönelik nitelikli bilim insanları yetiştirmektedir. Ortalama 2 yıl süreli eğitim veren yüksek lisans ve 4 yıl süreli eğitim veren doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayıları Tablo 22 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Y.LİSANS 1. Öğretim DOKTORA 1. Öğretim Genel Toplam Enstitü Adı E K T E K T E K T Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü TOPLAM Tablo 22. Enstitülerin 2728 eğitim öğretim yılı öğrenci sayıları Öğrencilerine örgün öğretimin sunduğu olanaklar yanında Erasmus/Sokrates programı yoluyla yurtdışında öğrenimlerini sürdürme olanağı da veren Süleyman Demirel Üniversitesi, 27 yılı itibariyle yurtdışında bulunan 87 üniversite ile antlaşmalı olarak 133 öğrencisini yurtdışına göndermiştir. Aynı yıl 25 yabancı öğrenciyi de program kapsamında kabul eden Süleyman Demirel Üniversitesi, 28 yılında ise, 213 öğrencisini yurtdışında bulunan üniversitelere göndermeyi hedeflemektedir. Eğitimde zaman ve mekan engelini ortadan kaldırmaya yönelik olarak girişimlerde de bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi bu amaca yönelik olarak Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü nü kurmuştur. Akıllı sınıflar vasıtası ile öğrencilerine eş zamanlı olarak diğer üniversitelerdeki derslerden faydalanmalarını da sağlamaya çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi, yıllar itibariyle bu olanakları arttırmayı hedeflemekte, emeslekyüksekokulu konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 31

35 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETİ EğitimÖğretimden sonra üniversitelerin ana fonksiyonlarından bir diğeri de araştırma ve geliştirme faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bilimsel araştırma; sosyal ve fiziksel olgular hakkında yeni gerçekleri keşfetmek, yeni ilişkilere ve sonuçlara ulaşmak için, sistematik, planlı ve kontrollü olarak yapılan bilimsel bir çalışmadır. Modern bilim, büyük ölçüde araştırmaya bağlıdır. Bunun bilincinde olan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerini bu alanda eğitmekte, yönlendirmekte, bu amaçla da araştırma ve uygulama merkezlerinin sayısını her yıl artırmaktadır. Kurulan merkezlerin daha fonksiyonel hale getirilmesi için de çaba harcamaktadır. Sosyal, fen ve tıp gibi geniş bir yelpazede eğitimlerini sürdüren üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan 29 tane araştırma merkezi ile araştırma ve geliştirme faaliyetine büyük önem verdiğini göstermektedir. Üniversitemizin bu alandaki faaliyetlerini yürüten merkezleri şunlardır: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Cad Cam Araştırma ve Uygulama Merkezi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Deprem ve Jeoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Jeotermal Enerji, Yer altı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi RadyoTV Araştırma ve Uygulama Merkezi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Dili Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi 32

36 Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Süleyman Demirel Liderlik Arş. ve Uyg. Mrk. Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Arş. ve Uyg. Mrk. Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Süleyman Demirel Üniversitesi, araştırma ve geliştirmeye verdiği önem doğrultusunda, her yıl bilim dünyasına çok sayıda makale, yayın ve bilimsel araştırma projeleri ile katkı yapmaktadır. 27 yılına bakıldığında akademisyenlerimizin toplam yayın sayısı Akademik Bilgi Sistemi verilerine göre, 1676 yı bulurken bunların yaklaşık %4 ı uluslararası yayınlardan oluşmaktadır SCI+SSCI+AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makale sayısı Yayınlanan toplam uluslararası makale sayısı Toplam Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı Tablo 23. Süleyman Demirel Üniversitesi 27 yılı yayın sayıları 27 yılında toplam 234 bilimsel araştırma projesini destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi, aynı yıl itibariyle 19 tane TÜBİTAK ve 2 tane de DPT projesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin özel sektör kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları danışmanlık faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. SAĞLIK Bünyesinde barındırdığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta Sağlık Yüksekokulu, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile sağlık alanında hizmetler de yerine getirme misyonunu üstlenen Süleyman Demirel Üniversitesi, paydaşlarıyla bölge halkına yönelik en son teknoloji ve teknikler ile sağlık hizmeti de üretmektedir. Sağlık hizmeti veren birimlerimizde hizmet kalitesi, teknik altyapı ve donanım, 21. yüzyılın gerektirdiği biçimde geliştirilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastaneleri, Araştırma Uygulama Hastanesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi ve Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezi olmak üzere üç hastane olarak hizmet vermektedir. Bunlardan Araştırma Uygulama Hastanesi yerleşkede, Şevket Demirel Kalp Merkezi ve Onkoloji, şehir merkezinde bulunmaktadır. Tüm hastaneler idari olarak SDÜ Hastaneleri Başhekimliğine bağlı olarak çalışmaktadır. 33

37 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 15 Haziran 1994 tarihinde Isparta şehir merkezindeki Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi Binası nda açılmış olup, bu tarihten itibaren poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ile SDÜ Rektörlüğü arasında yapılan bir protokolle Isparta Devlet Hastanesine ait olan Taş Bina devir alınmış ve restorasyonu yapıldıktan sonra 31 Ekim 1994 tarihinde 3 yatak kapasitesiyle klinik hizmeti vermeye başlamıştır yılında acil servis ve eczane çalışmaları da başlanmış olup mutfak, yemekhane ve çamaşırhane için gerekli donanım sağlanarak bu hizmetler de verilmeye başlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi içindeki 4 yataklı yeni hastanemizin açılışı 1 Kasım 2 tarihinde yapılmış olup 2 Ocak 21 tarihinde ise yeni hastanemiz hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda 438 yatak kapasiteli olan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, SDÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Isparta ve çevre halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Merkez, aynı zamanda bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak modern tıp hizmetlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Toplam inşaat alanı 4. metrekare olan ve 8 metrekare oturma alanı üzerinde inşa edilerek, tek bina içinde üç ve dokuz katlı farklı bloklardan meydana gelen SDÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi nin sözleşme bedeli ABD Dolarıdır. Şehir merkezinde bulunan Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi, 28 Kasım 1999 tarihinde 4 yatakla faaliyete geçmiştir. Bu merkez halen 12 yatak kapasitesi ile, Kalp Damar Cerrahisi ve tüm girişimsel Kardiyolojik işlemlerle birlikte kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli hizmetlere imza atmaktadır. Onkoloji Merkezi 23 Eylül 22 tarihinde 4 yatak kapasite ile hizmet vermeye başlamıştır. Merkez, yetişkin ve pediatrik hastaların medikal onkoloji tedavilerini yatırarak ve günlük hizmetlerle yürütmektedir. Aferez, ayaktan ve yatarak Kemoterapi Ünitesi ve Kanser Kayıt Merkezi de merkez bünyesinde hizmet vermektedir. 34

38 27 yılında tedavisi yapılan hasta sayısı; Poliklinik hasta: Yatan hasta: Ameliyathane: Biyokimya: Mikrobiyoloji: Radyoloji: Nükleer Tıp: 7.65 Patoloji: Kan Bankası: yılındaki laboratuvar işlemi sayısı; Biyokimya: Mikrobiyoloji: Radyoloji: Nükleer Tıp: Patoloji: Kan Bankası: Üniversitemiz bünyesinde 1995 yılında Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. Öğretim süresi beş yıl olan fakültemiz, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile Protez yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir. Diş Hekimliği fakültemiz paydaşlarıyla bölge halkına yönelik 8 anabilim dalında poliklinik hizmetini yürütmektedir. 27 yılında Diş Hekimliği Fakültesi tarafından tedavisi yapılan hasta sayısı; Oral diagnoz ve radyoloji: Endodonti: 1.74 Diş hastalıkları ve tedavisi: 2.38 Pedodonti: Protetik diş tedavisi: Ağız diş çene hastalıkları ve cerrahisi: Periodontoloji: 4.75 Ortodonti:

39 PROJELER Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluş aşamasını tamamlamaya çalışan bir üniversitedir. Modern eğitim binalarının büyük kısmını tamamlamış ya da inşaatına başlamıştır. Tamamlanmamış binalarını ve sosyal alanlarını tamamlamaya çalışmaktadır. I. Devam Eden Projeler: 28 yılı içerisinde; merkez yerleşkede yapılacak 875 m² lik Heykel Bölümü Atölyesi ile tamamlanacak olan merkez yerleşkesi çevre düzenleme inşaatı dışındaki projelerin ayrıntıları aşağıdaki gibidir. a. Merkezi Derslikler İnşaatı: m² lik Merkezi Derslikler inşaatının 15. m² lik kısmı 22 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Diğer kalan kısımdan 55 m² lik kısmı 26 yılı içerisinde bitirilerek Güzel Sanatlar Fakültesinin kullanımına açılmıştır. Kalan kısmın ise kaba inşaatı bitirilmiş ince inşaat işleri devam etmektedir. Proje 28 yılında tamamlanacaktır. b. Oditoryum İnşaatı: Proje ( ) m 2 dir. 5. seyirci kapasitelidir. Opera, tiyatro, konser, sinema gibi her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği büyük bir projedir. Güzel Sanatlar Fakültesi nin kullanabileceği ve ileride açılması planlanan konservatuarın altyapısını da oluşturacaktır. Oditoryum Binasının uygulama projeleri yaptırılmış olup 28 yılı içerisinde ihale edilerek % 25 lik kısmı tamamlanacaktır. Proje Doğu Yerleşkesine yapılacaktır. c. FenEdebiyat Fakültesi İnşaatı: m² kapalı alanlı bu proje A1 modül, B3 modül, C1 modül, D3 modül, E2 modül, F2 modül ve C1, C2, C3, C4, C5 ve C6 birer modüllerle birlikte toplam 18 modülden oluşmaktadır. Bugüne kadar toplam 8 modülü bitirilerek hizmete açılmıştır. 2 modülün bodrum ve zemin kat betonları dökülmüş olup, çalışmalar devam etmektedir. 28 yılı sonunda projenin %6 ı tamamlanmış olacaktır. d. Ek Poliklinik İnşaatı: Bu proje 4 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastane inşaatı projesinden yapılacaktır m 2 ek poliklinik inşaatının ihale süreci devam etmektedir. 28 yılı sonunda projenin % 25 i tamamlanmış olacaktır. e. Davraz Dağı Spor Tesisleri İnşaatı: Tesisler ilk planlanırken üç modül olarak projelendirilmiştir. Ancak yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle ve işletme maliyetleri yüksek olacağından, proje kabası yapılmış olan bloğa ek bağlantılar yapılmak suretiyle daha rasyonel ve kullanılır hale getirilmiştir m 2 lik proje 28 yılında tamamlanacaktır. f. Açık Yüzme Havuzu: Doğu Yerleşkesinde Çiftçi Eğitim Merkezi nin bulunduğu bölgede yapılacak olan proje 2 m 2 dir. 28 yılında projenin %2 si tamamlanacaktır. 36

40 g. Tıp Fakültesi Morfoloji Bina İnşaatı: Proje m² dir. Bu proje A3 modül, B1 modül ve C3 modül, B1, B2 ve B3 blokları birer modülden oluşmaktadır. Toplam 1 modülün tamamı bitirilerek hizmete açılmıştır. 28 yılı içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi için 3 modülün inşaatına başlanılarak projenin %8 i tamamlanacaktır. S.NO Proje Adı Alan m 2 Planlanan Gerçekleşme Oranı 1 Merkezi Derslikler Ek Modül % 1 2 Oditoryum İnşaatı % 25 3 Davraz Sosyal Tesis Binası % 1 4 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası % 8 5 Fen Edebiyat Fakültesi Ek Modül % 6 6 Açık Yüzme Havuzu 2. % 2 7 Ek Poliklinik Binası 17.8 % 25 8 Güzel Sanatlar Heykel Bölümü Atölyesi 875 %1 9 Yerleşke Çevre Düzenleme İnşaatı %1 II. Diğer Projeler: Tablo yılında planlanan yatırımları 28 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer projeler tablo 25 de gösterilmiştir. Proje Adı Merkezi Dersliklerin Anfi, Arşiv Havalandırması Doğu ve Batı yerleşkesi Asfalt Kaplama ve Tamiratı İşi Batı Yerleşkesi Spor Sahaları Yenilenmesi (Tenis DoğuBatı Yerleşke Bordür Tretuar (Kilit Taşı) Kortu ve Basketbol) Araştırma ve Uygulama Otellerinin Tadilatı TR 1 Trafosunun Tadilatı Batı Yerleşke Kapalı Spor Salonu Havalandırması Tarımsal Arş. Uyg. Mrk. Müdürlüğünün (Çiftlik alanının tel örgü) tadilatı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Havalandırması Müh. Mim.Fak.Bloklar arasındaki rögar tamiratı ve kilit parke taşı döşenmesi İIBF Bodrum Kat Sınıf ve Seminer Odasının Spor Tesislerini çevreleyen tel örgü çitlerinin tamiratı Havalandırması Güzel Sanatlar Fak. Fotoğraf Stüdyosu Havalandırma, Ziraat Fak.Sera aralarının kilit taşı döşenmesi Moda Konf. Ses Yalıtımı Ziraat Fakültesi Hizmet Binası Klima Sistemi, Araştırma ve Uyg. Hastanesi Çevre Düzenlemesi doğalgaz Kapalı Spor Salonu Şeref tribünü ve VİP Salonu Kapalı spor salonu yanına antrenman sahaları ve tenis Yapımı kortları Batı Yerleşkesi Üst Geçit yanı Otoparkı Tablo yılında planlanan diğer yatırımlar 37

41 PERFORMANS BİLGİLERİ ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER 1) Stratejik Amaç 1 (STR A1) Öğretim üye ve elemanlarımızın nicelik ve niteliğini, uluslararası düzeyde kabul edilebilir seviyeye yükseltmek STR A1H2 Uluslararası literatürde yayınlanacak olan makalelerin sayısını ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılan akademik personel sayısını 28 yılı ikinci döneme kadar yüzde 2 arttırmak. STR A1H3 Ulusal ve uluslararası proje alma, yürütme ve tamamlama yeteneğini 21 yılı sonuna kadar yüzde 5 yükseltmek. 2) Stratejik Amaç 2 (STRA2) Öğretim üyesi sayısı ile derslerin işleniş yöntemlerini, müfredatlarını ve yeni teknikler geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak STR A2H1 Birimlerdeki, öğrenci/öğretim elemanı dağılımını göz önünde bulundurarak, Anabilim dallarının öğretim elemanı taleplerinde öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda, öğretim elemanı sayısını 29 yılı ikinci döneme kadar yüzde 2 arttırmak. STR A2H2 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını 29 yılı ikinci döneme kadar 2 öğrenciye indirmek STR A2H4 21 yılı ikinci döneme kadar tüm programlarda yabancı dil hazırlık sınıfı açmak. STR A2H8 Eğitimle ilgili gerekli araç, gereç ve donanımın 27 dönem başına kadar tamamlanması. 3) Stratejik Amaç 3 (STRA3) Eğitimde öğrenci merkezliliği egemen kılmak, öğrencilerimize düşünme ve düşündüğünü ifade etme alışkanlığı kazandırmak STR A3H6 28 yılı birinci dönemine kadar, başarılı öğrencilerimizin yüzde 2 sine burs, Erasmus programından faydalanma, parttime çalışma, barınma gibi olanakları sunmak. STR A3H7 Öğrenci topluluk ve kulüplerinin işlevselleştirilmesi ve ayrılan kaynağı 29 yılı sonuna kadar 2 katına yükseltmek. STR A3H8 27 yılı Birinci Dönemine kadar Lisansüstü öğrencilerimiz için etkin ve yeni bir danışmanlık sistemi kurmak, projelerde yer almaları ve mezun oldukları yıl itibariyle en az iki tane yayınlanmış bilimsel çalışmalarının bulunmasını sağlamak, 4) Stratejik Amaç 4 (STRA4) Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin araştırma ve bilimsel aktivitelerini artırmak, STR A4H4 Araştırma bütçelerini 29 yılı sonuna kadar iki katına çıkartmak ve araştırmalarla ilgili gerekli alt yapı ve donanımı sağlamak STR A4H5 Bilimsel araştırma ve projelerle ilgili patenti teşvik eden bir komisyon oluşturmak ve 21 yılı sonuna kadar üniversite olarak 5 patent sahibi olmak. 38

42 5) Stratejik Amaç 5 (STRA5) Eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapıyı tamamlamak STR A5H2 21 yılı sonunda tüm Fakülte ve Yüksekokulları yerleşke içinde kendi fiziki mekânlarına yerleştirmek. 6) Stratejik Amaç 6 (STRA6) Sosyal kültürel imkânları arttırarak daha etkin ve kaliteli hizmetler sunulmasını sağlamak STR A6H1 28 yılı sonuna kadar Kültür merkezini tamamlamak, verilen hizmetlerin çeşitliliğini arttırmak. STR A6H2 29 yılı sonuna kadar spor komplekslerini tamamlamak ve bundan daha fazla öğrenci ve personelin yararlanmasını sağlamak. STR A6H3 21 yılı sonuna kadar yerleşke alanının çevre düzenlemesi ve peyzajını tamamlamak. STR A6H4 28 yılı sonuna kadar YapİşletDevret modelini hayata geçirmek, öğrenci ve personelin faydalanabileceği, 24 saat faaliyet gösteren yaşayan yerleşke ortamı oluşturmak 8) Stratejik Amaç 8 (STRA8) Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkisini kuvvetlendirmek, üniversitemizin bulunduğu çevre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak STR A8H1 26 yılı başından itibaren paydaşlarla ve belirlenmiş olan temsilcilerle sürekli ilişkide olmak ve 6 ayda bir toplantı yapmak. STR A8H4 26 yılı ikinci dönemden itibaren Sürekli Eğitim Merkezinin etkin kullanımını sağlamak ve yararlanan paydaş sayısını yüzde 5 artırmak. STR A8H5 26 yılı ikinci döneminden itibaren farklı meslek disiplinlerini bir araya getirecek, sanayiciakademisyenöğrenci işbirliğini sağlayacak projeler (DPT, TUBİTAK, AB Dünya Bankası) üretmek, 2621 yılları arasında oluşturulan proje sayısını 2 ye çıkartmak. STR A8H6 27 yılı ikinci dönem sonuna kadar paydaşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sağlık vb. amaçlı 15 adet çalıştay, seminer, sempozyum, kurs ve eğitim faaliyeti düzenlemek. 9) Stratejik Amaç 9 (STR A9) Öğretim üye ve elemanlarımız ile idari personelimizin iş tatmin düzeylerini yükseltmek ve motivasyonlarını arttırmak STR A9H3 Yönetici olacak akademik personelimizin tamamının, 26 Yılı ikinci döneminden itibaren yöneticilik ile ilgili program ve seminerlere katılımını sağlamak. 39

43 28 YILI ÜNİVERSİTE KAYNAKLARININ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE DAĞILIMI Öncelikli Stratejik Amaçlar STR A1: Öğretim üye ve elemanlarımızın nicelik ve niteliğini, uluslararası düzeyde kabul edilebilir seviyeye yükseltmek STR A2: Öğretim üyesi sayısı ile derslerin işleniş yöntemlerini, müfredatlarını ve yeni teknikler geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak STR A3: Eğitimde öğrenci merkezliliği egemen kılmak, öğrencilerimize düşünme ve düşündüğünü ifade etme alışkanlığı kazandırmak STR A4: Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin araştırma ve bilimsel aktivitelerini artırmak Üniversite Kaynaklarından Ayrılan Miktarlar STR A5: Eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapıyı tamamlamak STR A6: Sosyal kültürel imkânları arttırarak daha etkin ve kaliteli hizmetler sunulmasını sağlamak STR A8: Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkisini kuvvetlendirmek, üniversitemizin bulunduğu çevre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak STR A9: Öğretim üye ve elemanlarımız ile idari personelimizin iş tatmin düzeylerini yükseltmek ve motivasyonlarını arttırmak 269. TOPLAM Tablo 26. Stratejik amaçlaraa ayrılan miktarlar Stratejik amaçların üniversite kaynaklarından aldığıı paya bakıldığında % 31,7 gibi bir payın STR A2 ye ayrıldığı göze çarpmaktadır. Eğitim kalitesini artırmaya yönelik olarak belirlenmiş bu amaç Süleyman Demirel Üniversitesi nin temel faaliyeti olan eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Bu amacın altında belirlenen STR A2H2 ders verme faaliyetini kapsayarak 28 yılı üniversite kaynaklarından yüksek bir pay almıştır. Öğrencilerine sunulan sosyal ve kültürel olanakları yıldan yıla geliştirmek isteyen Süleyman Demirel Üniversitesi nin bu bağlamda geliştirdiği STR A6 28 yılı üniversite kaynaklarından % 7,2 gibi pay alarak öne çıkan diğer bir stratejik amaçtır. 45,3%, 2% 5,2% 7,2% 4,7% 31,7% 3,3% 2,4% STR A1 STR A2 STR A3 STR A4 STR A5 STR A6 STR A8 STR A9 Grafik 1. Üniversite kaynaklarının 28 yılında stratejik amaçlara dağılımı Bünyesinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesini barındıran Süleyman Demirel Üniversitesi bu sayede bölge halkına sağlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetleri gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenen STR A8 de 28 yılı üniversite kaynaklarından %45,3 lük bir pay alarak diğer bir stratejik amaçtır. 4

44 Üniversite Kaynaklarından Ayrılan Öncelikli Stratejik ler Miktarlar STR A1H2: Uluslararası literatürde yayınlanacak olan makalelerin sayısını ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılan akademik personel sayısını 28 yılı ikinci döneme kadar yüzde arttırmak STR A1H3: Ulusal ve uluslararası proje alma, yürütme ve tamamlama yeteneğini 21 yılı sonuna kadar yüzde 5 yükseltmek STR A2H1: Birimlerdeki, öğrenci/öğretim elemanı dağılımını göz önünde bulundurarak, Anabilim dallarının öğretim elemanı taleplerinde öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda, öğretim elemanı sayısını 29 yılı ikinci döneme kadar yüzde 2 arttırmak STR A2H2: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını 29 yılı ikinci döneme kadar 2 öğrenciye indirmek SRT A2H4: 21 yılı ikinci döneme kadar tüm programlarda yabancı dil hazırlık sınıfı açmak SRT A2H8: Eğitimle ilgili gerekli araç, gereç ve donanımın 27 dönem başına kadar tamamlanması SRT A3H6: 28 yılı birinci dönemine kadar, başarılı öğrencilerimizin yüzde 2 sine burs, Erasmus programından faydalanma, parttime çalışma, barınma gibi olanakları sunmak SRT A3H7: Öğrenci topluluk ve kulüplerinin işlevselleştirilmesi ve ayrılan kaynağı 29 yılı sonuna kadar 2 katına yükseltmek 646. SRT A3H8: 27 yılı Birinci Dönemine kadar Lisansüstü öğrencilerimiz için etkin ve yeni bir danışmanlık sistemi kurmak, projelerde yer almaları ve mezun oldukları yıl itibariyle en az iki tane yayınlanmış bilimsel çalışmalarının bulunmasını sağlamak SRT A4H4: Araştırma bütçelerini 29 yılı sonuna kadar iki katına çıkartmak ve araştırmalarla ilgili gerekli alt yapı ve donanımı sağlamak SRT A4H5: Bilimsel araştırma ve projelerle ilgili patenti teşvik eden bir komisyon oluşturmak ve 21 yılı sonuna kadar üniversite olarak 5 patent sahibi olmak 53.6 SRT A5H2: 21 yılı sonunda tüm Fakülte ve Yüksekokulları yerleşke içinde kendi fiziki mekânlarına yerleştirmek SRT A6H1: 28 yılı sonuna kadar Kültür merkezini tamamlamak, verilen hizmetlerin çeşitliliğini arttırmak SRT A6H2: 29 yılı sonuna kadar spor komplekslerini tamamlamak ve bundan daha fazla öğrenci ve personelin yararlanmasını sağlamak SRT A6H3: 21 yılı sonuna kadar yerleşke alanının çevre düzenlemesi ve peyzajını tamamlamak SRT A6H4: 28 yılı sonuna kadar YapİşletDevret modelini hayata geçirmek, öğrenci ve personelin faydalanabileceği, 24 saat faaliyet gösteren yaşayan yerleşke ortamı oluşturmak SRT A8H1: 26 yılı başından itibaren paydaşlarla ve belirlenmiş olan temsilcilerle sürekli ilişkide olmak ve 6 ayda bir toplantı yapmak SRT A8H4: 26 yılı ikinci dönemden itibaren Sürekli Eğitim Merkezinin etkin kullanımını sağlamak ve yararlanan paydaş sayısını yüzde 5 artırmak 314. SRT A8H5: 26 yılı ikinci döneminden itibaren farklı meslek disiplinlerini bir araya getirecek, sanayiciakademisyenöğrenci işbirliğini sağlayacak projeler (DPT, TUBİTAK, AB Dünya Bankası) üretmek, 2621 yılları arasında oluşturulan proje sayısını 2 ye çıkartmak SRT A8H6: 27 yılı ikinci dönem sonuna kadar paydaşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sağlık vb. amaçlı 15 adet çalıştay, seminer, sempozyum, kurs ve eğitim 453. faaliyeti düzenlemek SRT A9H3: Yönetici olacak akademik personelimizin tamamının, 26 Yılı ikinci döneminden itibaren yöneticilik ile ilgili program ve seminerlere katılımını sağlamak 269. TOPLAM Tablo 27. Stratejik hedeflere ayrılan miktarlar 41

45 Performans leri Üniversite Kaynaklarından Ayrılan Miktarlar STR A1H2PH1: Fen Bilimleri alanında uluslararası literatürde 56 makale yayınlamak STR A1H2PH2: Sosyal Bilimler alanında uluslararası literatürde 26 makale yayınlamak 77. STR A1H2PH3: Sağlık Bilimleri alanında uluslararası literatürde 175 makale yayınlamak 927. STR A1H2PH4: Fen Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 195 akademik personelin katılımını sağlamak 726. STR A1H2PH5: Sosyal Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 23 akademik personelin katılımını sağlamak 34. STR A1H2PH6: Sağlık Bilimleri alanında yurtdışı bilimsel etkinliklere 55 akademik personelin katılımını sağlamak 341. STR A1H3PH1: Fen Bilimleri alanında başlanan 11 adet projeyi BAP tarafından desteklemek STR A1H3PH2: Sosyal Bilimleri alanında başlanan 7 adet projeyi BAP tarafından desteklemek 58. STR A1H3PH3: Sağlık Bilimleri alanında başlanan 5 adet projeyi BAP tarafından desteklemek 873. STR A2H1PH1: 28 yılı sonunda 82 Öğretim Üyesi sayısına ulaşılması STR A2H1PH2: 28 yılı sonunda 135 Öğretim Görevlisi ve Okutman sayısına ulaşılması STR A2H1PH3: 28 yılı sonunda 135 Öğretim Yardımcısı sayısına ulaşılması STR A2H2PH1: Fen Bilimleri alanında (Güz+Bahar dönemi) saat eğitim verilmesi STR A2H2PH2: Sosyal Bilimler alanında (Güz+Bahar dönemi) saat eğitim verilmesi STR A2H2PH3: Sağlık Bilimleri alanında (Güz+Bahar dönemi) saat eğitim verilmesi SRT A2H4PH1: 1173 öğrenciye yabancı dil eğitimi vermek SRT A2H8PH1: Öğrenci başına,144 bilgisayar düşmesi SRT A2H8PH2: Fen Bilimleri alanında öğrenci başına,119 laboratuvar cihazı düşmesi SRT A2H8PH3: Sosyal Bilimler alanında öğrenci başına,19 laboratuvar cihazı düşmesi 774. SRT A2H8PH4: Sağlık Bilimler alanında öğrenci başına,624 laboratuvar cihazı düşmesi 494. SRT A2H8PH5: Ders içeriklerinde uygulama derslerinde gösterilmiş olan laboratuvar malzemesi ve temrinlik malzeme ihtiyacının karşılanması SRT A2H8PH6: Mevcut araç, gereç ve donanımın kullanılabilirliğini sağlamak SRT A2H8PH7: Fen Bilimleri alanındaki basılı kitap sayısını e çıkarmak 48. SRT A2H8PH8: Sosyal Bilimler alanındaki basılı kitap sayısını e çıkarmak 56. SRT A2H8PH9: Sağlık Bilimleri alanındaki basılı kitap sayısını 4334 e çıkarmak 185. SRT A3H6PH1: Fen bilimleri alanında kurum personeli olmayan 134 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması 41. SRT A3H6PH2: Sosyal bilimler alanında kurum personeli olmayan 36 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması 186. SRT A3H6PH3: Sağlık bilimleri alanında kurum personeli olmayan 13 öğrencinin LLP/Erasmus programından faydalanması 138. SRT A3H6PH4: Parttime çalışan öğrenci oranını %1,2 yapmak SRT A3H6PH5: Yemek yardımı yapılan öğrenci oranını %1,8 yapmak 234. SRT A3H7PH1: Öğrenci kulüpleri tarafından toplam 358 etkinlik düzenlenmesi 646. SRT A3H8PH1: Fen bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından toplam 52 yayın yapılması

46 SRT A3H8PH2: Sosyal bilimler alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından toplam 5 yayın yapılması 258. SRT A3H8PH3: Sağlık bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından toplam 116 yayın yapılması 561. SRT A3H8PH4: Fen bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 155 proje yapılması 712. SRT A3H8PH5: Sosyal bilimler alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 7 proje yapılması 239. SRT A3H8PH6: Sağlık bilimleri alanında çalışan lisansüstü öğrencileri tarafından 16 proje yapılması 464. SRT A4H4PH1: Fen Bilimleri alanında öğretim üyesi başına 2669 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması SRT A4H4PH2: Sosyal Bilimler alanında öğretim üyesi başına 1486 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması 458. SRT A4H4PH3: Sağlık Bilimleri alanında öğretim üyesi başına 269 YTL araştırma fonu ödeneği ayrılması SRT A4H5PH1: Yurt içinde patentlenmiş 2 adet buluş yapmak 53.6 SRT A5H2PH1: Derslik başına düşen öğrenci sayısının 78,83 olması SRT A6H1PH1: 28 yılında Kültür Merkezi'nde 217 adet etkinlik yapmak SRT A6H2PH1: 28 yılı sonunda merkez yerleşkede toplam metrekarelik spor kompleksine sahip olunması SRT A6H2PH2: 28 yılı sonunda merkez yerleşke dışı birimlerde toplam 578 metrekarelik spor kompleksine sahip olunması SRT A6H3PH1: 28 yılı sonunda merkez yerleşkede toplam 117 metrekarelik yeşil alana sahip olunması SRT A6H3PH2: 28 yılı sonunda merkez yerleşke dışı birimlerde toplam metrekarelik yeşil alana sahip olunması 68.2 SRT A6H4PH1: 28 yılı sonunda Bilgi Merkezinin haftada 8 saat açık olmasını sağlamak 33.3 SRT A6H4PH2: 28 yılında Merkez Yerleşkede bulunan spor komplekslerinden mesai saatleri dışında haftalık 95 öğrencinin yararlanmasını sağlamak SRT A6H4PH3: Merkez Yerleşkede toplam satış alanını 4162 metrekareye çıkarmak 29.4 SRT A6H4PH4: Merkez Yerleşke dışında bulunan birimlerde toplam satış alanını 3715 metrekareye çıkarmak SRT A6H4PH5: 28 yılında Merkez Yerleşkede toplam öğün yemek hizmeti vermek SRT A6H4PH6: 28 yılında Merkez Yerleşke dışı birimlerde öğün yemek hizmeti vermek SRT A6H4PH7: 28 yılında medikososyal merkezinde toplam 21 adet sağlık hizmeti vermek 262. SRT A8H1PH1: Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 615 hasta tedavi işlemi yapılması SRT A8H1PH2: Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 3264 laboratuar işlemi yapılması SRT A8H1PH3: Diş Hekimliği Fakültesi nde 4662 hasta tedavi işlemi yapılması SRT A8H1PH4: 28 yılı sonuna kadar paydaşlarla 127 adet toplantı yapmak SRT A8H4PH1: SDÜSEM tarafından öğrencilere yönelik 15 adet sürekli eğitim/sertifika programı düzenlemesi 314. SRT A8H5PH1: 28 yılında 38 proje (TÜBİTAK+DPT+TEKNOKENT) yürütülmesi SRT A8H6PH1: Paydaşlarla birlikte 55 adet faaliyet düzenlemek SRT A9H3PH1: 14 adet yöneticilik konulu seminer düzenlenmesi 269. TOPLAM Tablo 28. Performans hedeflerine ayrılan miktarlar 43

47 PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Süleyman Demirel Üniversitesi nin 28 yılı performans programında, stratejik planında yer alan 9 stratejik amaçtan 8 tanesi yer almaktadır. Stratejik planda bulunan 53 stratejik hedeften 21 tanesi 28 yılı bütçesinde öncelikli olarak belirlenmiş ve bütçelenmiştir. Bu öncelikli hedeflere ilişkin 62 performans hedefi, 196 tane performans göstergesi saptanmıştır. 28 mali yılı nihai performans programı oluşturulurken öncelikli stratejik hedeflere dayanılarak belirlenen performans hedefleri sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanları için ayrı ayrı değerlendirilerek üçlü bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken, ilgili harcama biriminin analitik bütçe sisteminin kurumsal sınıflandırmasına göre, hangi bilim dalı kapsamında kodlandıysa o bilim dalı içerisinde faaliyette bulunduğu kabul edilmiş ve tüm hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Sağlık Bilimleri alanında faaliyette bulunan harcama birimlerimiz: 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 Sağlık Hizmetleri MYO 2 Tıp Fakültesi 6 Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi 7 Sağlık Bilimleri Diğer Merkezler 4 Isparta Sağlık Yüksek Okulu Fen Bilimleri alanında faaliyette bulunan harcama birimlerimiz: 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 11 Senirkent MYO 2 Fen Edebiyat Fakültesi 12 Atabey MYO 3 Mühendislik Mimarlık Fakültesi 13 Gelendost MYO 4 Orman Fakültesi 14 Şarkikaraağaç MYO 5 Ziraat Fakültesi 15 Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO 6 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 16 Dazkırı MYO 7 Teknik Eğitim Fakültesi 17 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO 8 Isparta MYO 18 Fen Bilimleri Diğer Merkezler 9 Keçiborlu MYO 19 Enformatik Bölümü 1 Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Sosyal Bilimler alanında faaliyette bulunan harcama birimlerimiz: 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 7 Eğirdir MYO 2 Güzel Sanatlar Enstitüsü 8 Yalvaç MYO 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 Gönen MYO 4 Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Güzel Sanatlar Bölümü 5 İlahiyat Fakültesi 11 Sağlık Bilimleri Diğer Merkezler 6 Yabancı Diller Yüksek Okulu Performans göstergelerinin değerlendirilmesi, performans göstergeleri değerlendirme tabloları başlığı ile ayrı olarak yapılmıştır. Bu tablolarda; Belirlenen göstergelerin güvenilirliği ve türü Göstergenin güçlü ve zayıf yanları Hesaplamalar yapılırken kullanılan verilerin kaynağı Hesaplamanın nasıl yapıldığı Belirlenen hedefleri gerçekleştirmekten sorumlu birimler ile ilgili bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 44

48 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H1 SCI+SSCI+A dergilerde yay sayısı Yayınlanan ta sayısı Öğretim üyes AHCI tarafın yayınlanan ta Öğretim üyes uluslararası m Yazar olarak makalelerde y AHCI tarafından ta yınlanan tam meti am metin uluslara si başına düşen SC ndan taranan dergi am metin makale s si başına düşen tam makale sayısı yer alınmayan ulu yapılan atıf sayısı aranan in makale rası makale I+SSCI+ ilerde ayısı m metin uslararası Fen Bilimleri alanında uluslarar yayınlamak rası literatürde 56 makale Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,74,76 1,1 1, Kaynak Türü: DS % ,99 1,5 1,28 1, ÖG 4% 96% DS ÖG 28 YILI ,3 1,

49 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H2 SCI+SSCI+A dergilerde yay sayısı Yayınlanan ta sayısı Öğretim üyes AHCI tarafın yayınlanan ta Öğretim üyes uluslararası m Yazar olarak makalelerde y AHCI tarafından ta yınlanan tam meti am metin uluslara si başına düşen SC ndan taranan dergi am metin makale s si başına düşen tam makale sayısı yer alınmayan ulu yapılan atıf sayısı aranan in makale rası makale I+SSCI+ ilerde ayısı m metin uslararası Sosyal Bilimler yayınlamak alanında uluslar rarası literatürde 26 makale Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 55. je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,2,1,12,28,1,18, Kaynak Türü: DS % ÖG 2% 98% DS ÖG 28 YILI ,12,

50 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H3 SCI+SSCI+A dergilerde yay sayısı Yayınlanan ta sayısı Öğretim üyes AHCI tarafın yayınlanan ta Öğretim üyes uluslararası m Yazar olarak makalelerde y AHCI tarafından ta yınlanan tam meti am metin uluslara si başına düşen SC ndan taranan dergi am metin makale s si başına düşen tam makale sayısı yer alınmayan ulu yapılan atıf sayısı aranan in makale rası makale I+SSCI+ ilerde ayısı m metin uslararası Sağlık Bilimleri yayınlamak alanında uluslara arası literatürde 175 makale Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 668. je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,22,81,78,9 1,41,95,78, Kaynak Türü: DS % ÖG 8% 92% DS ÖG 28 YILI ,,

51 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H4 Fen Bilimleri alan nında yurtdışı bilim msel etkinliklere akademik personelin katılımı ını sağlamak Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel sayısı Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel oranı Yurtdışı bilims sel etkinliklerde sunu ulan bildiri ve poster sayısı Kurum tarafın etkinliklere kat Kurum tarafın etkinliklere kat LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik sayısı LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik dan desteklenerek y tılan akademik perso dan destekli yurtdış tılım kişigün sayısı programı kapsamınd klere katılan akadem programı kapsamınd klere katılım kişigü yurtdışı bilimsel onel oranı ı bilimsel da yurtdışı mik personel da yurtdışı ün sayısı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 53. je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,13, ,6,16 VY VY Kaynak Türü: ,24, ,41,43 VY VY DS 6% 94% DS ÖG 28 YILI ,31 339,42 VY ÖG % 48

52 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme PERFORMAN NS HEDEFİ: ST Sosyal Bilimleri a personelin katılımı elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı lanında yurtdışı bil ını sağlamak celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P limsel etkinliklere, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H5 23 akademik Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel sayısı Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel oranı Yurtdışı bilims sel etkinliklerde sunu ulan bildiri ve poster sayısı Kurum tarafın etkinliklere kat Kurum tarafın etkinliklere kat LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik sayısı LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik dan desteklenerek y tılan akademik perso dan destekli yurtdış tılım kişigün sayısı programı kapsamınd klere katılan akadem programı kapsamınd klere katılım kişigü yurtdışı bilimsel onel oranı ı bilimsel da yurtdışı mik personel da yurtdışı ün sayısı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 224. je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl. 7 19,2, ,42,1 VY VY Kaynak Türü: ,6, ,56,81 VY VY DS 1% 9% DS ÖG 28 YILI 21 34,7 29,79 VY ÖG % 49

53 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Uluslararası literat yurtdışı bilimsel et yılı ikinci döneme PERFORMAN NS HEDEFİ: ST Sağlık Bilimleri al personelin katılımı elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük türde yayınlanacak tkinliklere katılan a kadar yüzde 2 artı lanında yurtdışı bil ını sağlamak celik ve niteliğini, kseltmek H2 k olan makalelerin akademik personel s ırmak. R A1 H2 P limsel etkinliklere, uluslararası n sayısını ve sayısını 28 H6 55 akademik Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel sayısı Yurtdışı bilims sel etkinliklere katıla an akademik personel oranı Yurtdışı bilims sel etkinliklerde sunu ulan bildiri ve poster sayısı Kurum tarafın etkinliklere kat Kurum tarafın etkinliklere kat LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik sayısı LLP/Erasmus p bilimsel etkinlik dan desteklenerek y tılan akademik perso dan destekli yurtdış tılım kişigün sayısı programı kapsamınd klere katılan akadem programı kapsamınd klere katılım kişigü yurtdışı bilimsel onel oranı ı bilimsel da yurtdışı mik personel da yurtdışı ün sayısı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 251. je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,4, ,9,2 VY VY Kaynak Türü: ,9, ,52,69 VY VY DS 9% 91% DS ÖG 28 YILI 21 18,16 178,62 VY ÖG % 5

54 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Ulusal ve Uluslara 21 yılı sonuna ka elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük arası proje alma, yür adar yüzde 5 yüks celik ve niteliğini, kseltmek H3 rütme ve tamamlam seltmek, uluslararası ma yeteneğini İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı BAP projesi s yayın (makale AP destekli başlana an proje AP destekli iptal ed dilen proje AP destekli tamam mlanan proje sonuçları ile yapıla e, bildiri, poster, k an toplam kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A1 H3 P H1 Fen Bilimleri alan nında başlanan 11 adet projeyi BA AP tarafından desteklemek Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS 6% 94% DS ÖG 28 YILI ÖG % 51

55 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Ulusal ve Uluslara 21 yılı sonuna ka elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük arası proje alma, yür adar yüzde 5 yüks celik ve niteliğini, kseltmek H3 rütme ve tamamlam seltmek, uluslararası ma yeteneğini İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı BAP projesi s yayın (makale AP destekli başlana an proje AP destekli iptal ed dilen proje AP destekli tamam mlanan proje sonuçları ile yapıla e, bildiri, poster, k an toplam kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A1 H3 P H2 Sosyal Bilimleri alanında başlanan desteklemek 7 adet projeyi BA AP tarafından Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS 19% 81% DS ÖG 28 YILI ÖG % 52

56 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A1 Performans Göstergeleri Öğretim üye ve e düzeyde kabul edil STRATEJİK HE EDEF: STR A1 Ulusal ve Uluslara 21 yılı sonuna ka elemanlarımızın ni lebilir seviyeye yük arası proje alma, yür adar yüzde 5 yüks celik ve niteliğini, kseltmek H3 rütme ve tamamlam seltmek, uluslararası ma yeteneğini İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı İlgili yılda BA sayısı BAP projesi s yayın (makale AP destekli başlana an proje AP destekli iptal ed dilen proje AP destekli tamam mlanan proje sonuçları ile yapıla e, bildiri, poster, k an toplam kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A1 H3 P H3 Sağlık Bilimleri a desteklemek lanında başlanan 5 adet projeyi BA AP tarafından Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri 265. PLAM 768. je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS 31% 69% DS ÖG 28 YILI ÖG % 53

57 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Kadrolu Öğre tim Üyesi Sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Birimlerdeki, öğr bulundurarak, ana öncelik ve ihtiyaçl yılı ikinci döneme PERFORMAN NS HEDEFİ: ST 28 yılı sonunda renci/öğretim elem abilim dallarının ları doğrultusunda, kadar %2 arttırma 82 Öğretim Üyesi H1 manı dağılımını öğretim elemanı öğretim elemanı s ak. R A2 H1 P sayısına ulaşılması göz önünde taleplerinde sayısını 29 H1 ı Fen Bilimleri a düşen haftalık Sosyal Bilimle düşen haftalık Sağlık Bilimler düşen haftalık Fen Bilimleri a düşen yayın (m sayısı Sosyal Bilimle düşen yayın (m sayısı Sağlık Bilimler düşen yayın (m sayısı alanında öğretim üy k ders saati ri alanında öğretim k ders saati ri alanında öğretim k ders saati alanında öğretim üy makale, bildiri, post ri alanında öğretim makale, bildiri, post ri alanında öğretim makale, bildiri, post yesi başına m üyesi başına m üyesi başına yesi başına ter, kitap) m üyesi başına ter, kitap) m üyesi başına ter, kitap) Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal Faaliyet 3 Sağlık Faaliyeti iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,94 28,17 56,47 53,81 5,91 6,46 2,83 2,53 2, 1,17 2,4 1,39 Kaynak Türü: DS % ,65 24,82 48,39 43,26 6,7 6,53 3,17 3,25 1,71 1,65 1,95 2,14 ÖG 1% 99% DS ÖG 28 YILI ,79 36,51 6,35 3,24 1,59 2,15 54

58 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Birimlerdeki, öğr bulundurarak, ana öncelik ve ihtiyaçl yılı ikinci döneme sayısı ile de yeni öğretim te renci/öğretim elem abilim dallarının ları doğrultusunda, kadar %2 arttırma PERFORMAN NS HEDEFİ: ST erslerin işleniş y ekniklerini geliştir H1 manı dağılımını öğretim elemanı öğretim elemanı s ak. R A2 H1 P yöntemlerini, rerek eğitim göz önünde taleplerinde sayısını 29 H2 Fen Bilimleri ve Okutman s Sosyal Bilimle Görevlisi ve O Sağlık Bilimle Görevlisi ve O Fen Bilimleri (ders veren) b Sosyal Bilimle (ders veren) b Sağlık Bilimle (ders veren) b alanındaki Öğreti sayısı eri alanındaki Öğr Okutman sayısı eri alanındaki Öğr Okutman sayısı alanındaki Öğreti başına düşen hafta eri alanındaki Öğr başına düşen hafta eri alanındaki Öğr başına düşen hafta im Görevlisi retim retim im Elemanı alık ders saati retim Elemanı alık ders saati retim Elemanı alık ders saati 28 yılı sonund ulaşılması a 135 Öğretim Görevlisi ve Okutm man sayısına Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,33 21,64 29,62 29,68 5,51 6, Kaynak Türü: DS % ,35 19,4 27,46 25,45 6,25 6,13 ÖG 3% 97% DS ÖG 28 YILI ,88 22,43 5,97 55

59 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Araştırma Gö örevlisi sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Birimlerdeki, öğr bulundurarak, ana öncelik ve ihtiyaçl yılı ikinci döneme renci/öğretim elem abilim dallarının ları doğrultusunda, kadar %2 arttırma PERFORMAN NS HEDEFİ: ST H1 manı dağılımını öğretim elemanı öğretim elemanı s ak. R A2 H1 P göz önünde taleplerinde sayısını 29 H3 Uzman sayısı Fen Bilimleri başına düşen kitap) sayısı Sosyal Bilimle başına düşen kitap) sayısı Sağlık Bilimle başına düşen kitap) sayısı alanında araştırm ma görevlisi yayın (makale, bil ldiri, poster, eri alanında araştı yayın (makale, bil eri alanında araştı yayın (makale, bil ırma görevlisi ldiri, poster, ırma görevlisi ldiri, poster, 28 yılı sonunda 135 Öğretim Yardım mcısı sayısına ulaşı ılması Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,72,92 2,45 2,65,36,33,24,28,16,11,36,41 Kaynak Türü: DS % ÖG 2% 98% DS ÖG 28 YILI ,88,34,5 56

60 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Öğretim üyesi başı kadar 2 öğrenciye sayısı ile de yeni öğretim te ına düşen öğrenci s e indirmek erslerin işleniş y ekniklerini geliştir H2 yöntemlerini, rerek eğitim sayısını 29 yılı ik kinci döneme Öğretim üyes si başına düşen öğrenci sayısı ı Öğretim elem manı (ders veren) başına düşen öğrenci sayısı Toplam ders saati Düzenlenen te eknik, inceleme gezisi sayısı Kurum tarafı ından desteklenen teknik, incelem me gezisi sayısı 26 Gerçekl. G 64,48 47, PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H2 P H1 Yaz okulunda verilen ders saati VY Fen Bilimleri alan nında (Güz+Bahar verilmesi r dönemi) saat eğitim Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler 26 Gerçekleşme G Gerçekleşme Hede ef Sermaye Giderle TOP ri PLAM PG MA T SG Faaliyet ya da Proj je Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 27 Gerçekl ,44 5, ,5 3,75 44,81 41,5 5 35,75 3, VY VY VY VY Kaynak Türü: ÖG 32% DS 1% 67% DS ÖG 28 YILI 57

61 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Öğretim üyesi başı kadar 2 öğrenciye sayısı ile de yeni öğretim te ına düşen öğrenci s e indirmek erslerin işleniş y ekniklerini geliştir H2 yöntemlerini, rerek eğitim sayısını 29 yılı ik kinci döneme Öğretim üyes si başına düşen öğrenci sayısı ı Öğretim elem manı (ders veren) başına düşen öğrenci sayısı Toplam ders saati eknik, inceleme Düzenlenen te gezisi sayısı Kurum tarafı teknik, incelem ından desteklenen me gezisi sayısı 26 Gerçekl. G 78,88 41, PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H2 P H2 Yaz okulunda verilen ders saati VY Sosyal Bilimler al verilmesi lanında (Güz+Baha ar dönemi) saat eğitim Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP 26 Gerçekleşme G ri PLAM Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet ya da Proj je Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 27 Gerçekl ,59 7, ,3 42,25 39, , VY VY VY Kaynak Türü: DS,4% ÖG 23,6% 76,% DS ÖG 28 YILI 21 6,85 3, VY 58

62 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak STRATEJİK HE EDEF: STR A2 Öğretim üyesi başı kadar 2 öğrenciye sayısı ile de yeni öğretim te ına düşen öğrenci s e indirmek erslerin işleniş y ekniklerini geliştir H2 yöntemlerini, rerek eğitim sayısını 29 yılı ik kinci döneme Öğretim üyes si başına düşen öğrenci sayısı ı Öğretim elem manı (ders veren) başına düşen öğrenci sayısı Toplam ders saati eknik, inceleme Düzenlenen te gezisi sayısı Kurum tarafı teknik, incelem ından desteklenen me gezisi sayısı 26 Gerçekl. G 6,28 5, PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H2 P H3 Yaz okulunda verilen ders saati VY Sağlık Bilimleri alanında (Güz+Bah har dönemi) saat eğitim verilmesi Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP 26 Gerçekleşme G ri PLAM Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet ya da Proj je Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 27 Gerçekl ,96 5,8 85 5,35 6,46 5,1 15 4, VY VY VY Kaynak Türü: DS 1% ÖG 6% 93% DS ÖG 28 YILI 21 4,95 4, VY 59

63 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 21 yılı ikinci dö öneme kadar tüm pr sınıfı açmak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST 1173 öğrenciye yab bancı dil eğitimi ve ermek erslerin işleniş y ekniklerini geliştir H4 rogramlarda yabanc cı dil hazırlık R A2 H4 P yöntemlerini, rerek eğitim H1 Fen Bilimleri alanında yabancı di eğitimi verilen öğrenci yüzdesi Sosyal Bilimle ri alanında yabanc eğitimi verilen öğrenci yüzdesi Sağlık Bilimler ri alanında yabancı eğitimi verilen öğrenci yüzdesi Yabancı dil ha azırlık sınıfı olan pr rogram sayısı azırlık sınıfı olan pr rogram Yabancı dil ha yüzdesi Yabancı dil ha başarılı olan ö Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı Hazırlık sınıfı haftalık ders y azırlık sınıfında ilk ğrenci yüzdesi öğretim elemanı ba öğretim elemanı ba yükü il hazırlık ı dil hazırlık ı dil hazırlık yılında aşına düşen aşına düşen Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. % 1,5 27 Gerçekl. % 2,3 % 4,5 % 4,7 % % % 5,2 % 7,1 % 63 % 71 16,34 21, 19,78 21,57 Kaynak Türü: DS % % 2,7 % 2,7 % 4,2 % 4,2 % 1,1 % 1, % 8,5 % 8,3 % 79 % 82 23, 23,9 21,37 2,36 ÖG 6% 94% DS ÖG 28 YILI 21 % 2,8 % 4, % 1,6 23 % 7,8 % 83 22,58 19,16 6

64 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Bilgisayar say yısı STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Öğrenci başın na düşen bilgisayar sayısı Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. donanımın 27 dönem başına PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H1 Öğrenci başına,1 44 bilgisayar düşm mesi Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,152,15 Kaynak Türü: H ,144,141 DS 13% ÖG 4% 83% Y DS ÖG 28 YILI ,135 61

65 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Laboratuvar cihazı sayısı Öğrenci başın na düşen laboratuv var cihazı sayısı Derslik başına a düşen projeksiyo on sayısı Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. donanımın 27 dönem başına PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H2 Fen Bilimleri ala anında öğrenci ba aşına,119 labora atuvar cihazı düşmesi Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,11,121,119,114,61,66,687,72 Kaynak Türü: DS 11% ÖG 4% 85% DS ÖG 28 YILI ,114,766 62

66 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Laboratuvar cihazı sayısı Öğrenci başın na düşen laboratuv var cihazı sayısı Derslik başına a düşen projeksiyo on sayısı Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. donanımın 27 dönem başına PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H3 Sosyal Bilimler alanında öğrenci b düşmesi aşına,19 labora atuvar cihazı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,2,19,679,643 Kaynak Türü: ,19,21,686,737 DS 4% ÖG 3% 93% DS ÖG 28 YILI ,2,746 63

67 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Laboratuvar cihazı sayısı Öğrenci başın na düşen laboratuv var cihazı sayısı Derslik başına a düşen projeksiyo on sayısı Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. donanımın 27 dönem başına PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H4 Sağlık Bilimler a düşmesi lanında öğrenci ba aşına,624 labora atuvar cihazı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,675,656 1,15 1,178 Kaynak Türü: DS 14% ,624,584 1,23 1,258 ÖG 5% 81% DS ÖG 28 YILI ,548 1,2 64

68 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim donanımın 27 dönem başına Laboratuvar belirtilen ders Laboratuvar karşılanan de Laboratuvar karşılanan de ve temrinlik malze s sayısı ve temrinlik malze ers sayısı ve temrinlik malze ers oranı eme ihtiyacı eme ihtiyacı eme ihtiyacı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H5 Ders içeriklerinde malzemesi ve temr uygulama derslerin rinlik malzeme ihtiy nde gösterilmiş olan yacının karşılanmas n laboratuvar sı Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 759. je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl %69 %7 Kaynak Türü: DS % H %76 %78 ÖG 5% 95% Y DS ÖG 28 YILI %79 65

69 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST erslerin işleniş y ekniklerini geliştir donanımın 27 dönem başına R A2 H8 P yöntemlerini, rerek eğitim H6 Fen bilimleri yaptırılan ara Sosyal bilimle yaptırılan ara Sağlık bilimle yaptırılan ara Fen bilimleri talebinin karş Sosyal bilimle talebinin karş Sağlık bilimle talebinin karş alanında bakımo narım aç, gereç ve donanı ım sayısı er alanında bakım onarım aç, gereç ve donanı ım sayısı eri alanında bakım monarım aç, gereç ve donanı ım sayısı alanında bakımo narım şılanma oranı er alanında bakım onarım şılanma oranı eri alanında bakım monarım şılanma oranı Mevcut araç, gereç ve donanımın kull lanılabilirliğini sağl lamak. Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 619. je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI 26 Ge erçekl. 27 Gerçekl %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 Kaynak Türü: DS 6% 94% DS ÖG 28 YILI %1 %1 %1 ÖG % 66

70 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Bilgi merkezi nde basılı kitap sa ayısı 2 26 Ge erçekl. 27 Gerçekl STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST donanımın 27 dönem başına R A2 H8 P H7 Bilgi merkezi Bilgi merkezi nde multimedya yayın sayısı nde basılı süreli ya ayın sayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki basılı kitap sa ayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki multimedya yayın sayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki basılı süreli ya ayın sayısı Öğrenci başın na düşen basılı kita ap sayısı 1,4 1, Fen Bilimleri alanı ındaki basılı kitap s ayısını e çık karmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG DS % Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI ,565 1,796 ÖG 4% 96% DS ÖG 28 YILI ,8 67

71 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Bilgi merkezi 26 Ge erçekl. 27 Gerçekl. nde basılı kitap sa ayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST donanımın 27 dönem başına R A2 H8 P H8 Bilgi merkezi Bilgi merkezi nde multimedya yayın sayısı nde basılı süreli ya ayın sayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki basılı kitap sa ayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki multimedya yayın sayısı Meslek yükse ekokulları kütüpha anesindeki basılı süreli ya ayın sayısı Öğrenci başın na düşen basılı kita ap sayısı 5,128 5,36 Sosyal Bilimler al anındaki basılı kitap sayısını e çıkarmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG DS % Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI ,36 5,445 ÖG 15% 85% DS ÖG 28 YILI ,61 68

72 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A2 Performans Göstergeleri Öğretim elemanı ı müfredatlarını ve kalitesinin artmasın nı sağlamak. sayısı ile de yeni öğretim te erslerin işleniş y ekniklerini geliştir yöntemlerini, rerek eğitim Bilgi merkezi nde basılı kitap sa ayısı 26 Ge erçekl. 27 Gerçekl STRATEJİK HE EDEF: STR A2 H8 Bilgi merkezi Bilgi merkezi nde multimedya yayın sayısı nde basılı süreli ya ayın sayısı Eğitimle ilgili gere ekli araç, gereç ve kadar tamamlanma ası. donanımın 27 dönem başına Öğrenci başın na düşen basılı kita ap sayısı 2,344 2,32 2,787 3,349 PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A2 H8 P H9 Sağlık Bilimleri al lanındaki basılı kita ap sayısını 4334 e çıkarmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG DS % 1% DS ÖG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm mageliştirme 28 YI ILI 28 YILI ,53 ÖG % 69

73 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd STRATEJİK HE EDEF: STR A3 28 yılı birinci d burs, erasmus prog gibi olanaklar sunm merkezliliği ege düğünü ifade etme dönemine kadar baş gramından faydalan mak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazanma ak H6 şarılı öğrencilerimi nma, parttime çalış R A3 H6 P izin %2'sine şma, barınma H1 LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus öğrenci sayısı s programından fa isi sayısı s programından fa isi oranı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi sayısı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi oranı s programı kapsam ı aydalanan aydalanan aydalanan ek aydalanan ek mında gelen Fen bilimleri alan LLP/Erasmus prog nında kurum perso gramından faydalanm oneli olmayan 134 ması 4 öğrencinin Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 289. je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl Gerçekl %3,5 %4,2 4 6 Kaynak Türü: DS % %2 % ÖG 3% 97% DS ÖG 28 YILI %2,2 34 7

74 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd STRATEJİK HE EDEF: STR A3 28 yılı birinci d burs, erasmus prog gibi olanaklar sunm merkezliliği ege düğünü ifade etme dönemine kadar baş gramından faydalan mak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazanma ak H6 şarılı öğrencilerimi nma, parttime çalış R A3 H6 P izin %2'sine şma, barınma H2 LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus öğrenci sayısı s programından fa isi sayısı s programından fa isi oranı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi sayısı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi oranı s programı kapsam ı aydalanan aydalanan aydalanan ek aydalanan ek mında gelen Sosyal bilimler al LLP/Erasmus prog lanında kurum per gramından faydalanm rsoneli olmayan 3 ması 6 öğrencinin Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS % ÖG 8% 92% DS ÖG 28 YILI

75 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd STRATEJİK HE EDEF: STR A3 28 yılı birinci d burs, erasmus prog gibi olanaklar sunm merkezliliği ege düğünü ifade etme dönemine kadar baş gramından faydalan mak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazanma ak H6 şarılı öğrencilerimi nma, parttime çalış R A3 H6 P izin %2'sine şma, barınma H3 LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus lisans öğrenci LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus kurum person lisans/doktora LLP/Erasmus öğrenci sayısı s programından fa isi sayısı s programından fa isi oranı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi sayısı s programından fa neli olmayan yükse a öğrencisi oranı s programı kapsam ı aydalanan aydalanan aydalanan ek aydalanan ek mında gelen Sağlık bilimleri a LLP/Erasmus prog lanında kurum per gramından faydalanm rsoneli olmayan 1 ması 3 öğrencinin Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 12.7 je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl. 1 3,8 2 1 %1 Kaynak Türü: DS % H %12 % ÖG 1% 9% Y DS ÖG 28 YILI %

76 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazanma ak Parttime çalı ışan öğrenci sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A3 H6 Parttime çalı ışan öğrenci oranı 28 yılı birinci d burs, erasmus prog gibi olanaklar sunm dönemine kadar baş gramından faydalan mak. şarılı öğrencilerimi nma, parttime çalış izin %2'sine şma, barınma PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H6 P H4 Parttime çalışan ö ğrenci oranını %1,2 yapmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 93.7 je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl %1,3 %1,2 Kaynak Türü: H %1,2 %1,1 24% DS % ÖG 76% Y DS ÖG 28 YILI %1, 73

77 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazanma ak Yemek yardım mı yapılan öğrenci STRATEJİK HE EDEF: STR A3 H6 Yemek yardım mı yapılan öğrenci 28 yılı birinci d burs, erasmus prog gibi olanaklar sunm dönemine kadar baş gramından faydalan mak. şarılı öğrencilerimi nma, parttime çalış izin %2'sine şma, barınma PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H6 P H5 Yemek yardımı yap pılan öğrenci oranın %1,8 yapmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 17.7 je Gerçekleşme Hede ef PG M Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI i sayısı i oranı A T SG ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl %2,2 %2,1 %1,8 %2,2 Kaynak Türü: DS % ÖG 49% 51% DS ÖG 28 YILI 21 1 %2,3 74

78 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd STRATEJİK HE EDEF: STR A3 Öğrenci topluluk kaynağı 29 yılı s merkezliliği ege düğünü ifade etme ve kulüplerinin sonuna kadar 2 katın PERFORMAN NS HEDEFİ: ST emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak. H7 işlevselleştirilmesi na yükseltmek. R A3 H7 P i ve ayrılan H1 26 Gerçekl. Öğrenci Kulü üplerine Üye Olan Öğrenci Sayısı Öğrenci Kulü üplerine Üye Olan Öğrenci Oranı %5,7 %1,9 % 12,5 %13,4 Öğrenci Kulü üpleri Tarafından Düzenlenen Spor Etkinliği Sayı ısı Öğrenci Kulü üpleri Tarafından Düzenlenen Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sayısı Öğrenci Başın na Ayrılan Kaynak Miktarı VY VY VY VY. 27 Gerçekl. 2 8 Hed def 29 Öğrenci kulüpleri tarafından toplam 3 58 etkinlik düzenle enmesi Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 463. je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG ÖG 38% 62% DS ÖG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 28 YILI 21 6 %13, VY 75

79 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yayınlanan makale sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A3 H8 Sunulan bildi iri sayısı Hazırlanan po oster sayısı 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Toplam Yayın Sayısı (makale, bildiri, poster, kitap) Öğrenci başın na yayın (makale, bildiri, poster, kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H1 Fen bilimleri alanın nda çalışan lisansüs stü öğrencileri taraf 52 yayın yapılma sı fından toplam Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 499. je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,38,6 Kaynak Türü: DS % H ,57,61 1% Y DS ÖG 28 YILI ,62 ÖG % 76

80 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yayınlanan makale sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A3 H8 Sunulan bildi iri sayısı Hazırlanan po oster sayısı 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Toplam Yayın Sayısı (makale, bildiri, poster, kitap) Öğrenci başın na yayın (makale, bildiri, poster, kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H2 Sosyal bilimler ala anında çalışan lisans süstü öğrencileri tar toplam 5 yayın ya apılması rafından Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl. VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY Kaynak Türü: DS % H VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY 1% Y DS ÖG 28 YILI 21 VY VY VY VY VY ÖG % 77

81 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yayınlanan makale sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A3 H8 Sunulan bildi iri sayısı Hazırlanan po oster sayısı 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Toplam Yayın Sayısı (makale, bildiri, poster, kitap) Öğrenci başın na yayın (makale, bildiri, poster, kitap) sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H3 Sağlık bilimleri ala anında çalışan lisan toplam 116 yayın yapılması süstü öğrencileri tar rafından Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 48.3 je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl ,57 1,7 Kaynak Türü: DS % H ,8 1,23 1% Y DS ÖG 28 YILI ,16 78

82 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yapılan proje sayısı 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl STRATEJİK HE EDEF: STR A3 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. H8 ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Proje sonucu bildiri, poster yapılan yayın (ma akale, r) sayısı Öğrenci başın na düşen proje say yısı %14,2 %17,7 PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H4 Fen bilimleri alanın nda çalışan lisansüs stü öğrencileri taraf proje yapılması fından 155 Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI %17,2 %17,3 DS 14% 86% DS ÖG 28 YILI %18 ÖG % 79

83 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yapılan proje sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A3 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. H8 ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Proje sonucu poster) sayısı yapılan yayın (ma akale, bildiri, Öğrenci başın na düşen proje say yısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H5 Sosyal bilimler ala anında çalışan lisans süstü öğrencileri tar proje yapılması rafından 7 Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: H DS 33% 67% Y DS ÖG 28 YILI ÖG %

84 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A3 Performans Göstergeleri Eğitimde öğrenci düşünme ve düşünd merkezliliği ege düğünü ifade etme emen kılmak, öğ ğrencilerimize alışkanlığı kazandır rmak Yapılan proje sayısı 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl. 8 7 STRATEJİK HE EDEF: STR A3 27 yılı birinci dö ve yeni bir danışm mezun oldukları y çalışmalarının bulu önemine kadar lisa manlık sistemi kurm yıl itibariyle en az unmasını sağlamak. H8 ansüstü öğrencilerim mak, projelerde yer z iki tane yayınlan miz için etkin r almaları ve nmış bilimsel Proje sonucu bildiri, poster yapılan yayın (ma akale, r) sayısı 3 12 Öğrenci başın na düşen proje say yısı %8,8 %6,5 PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A3 H8 P H6 Sağlık bilimleri ala anında çalışan lisan proje yapılması süstü öğrencileri tar rafından 16 Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 34.3 je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI %14,9 %19,2 DS 17% 83% DS ÖG 28 YILI %23,3 ÖG % 81

85 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A4 Performans Göstergeleri Öğretim elemanlar rımızın ve öğrenci aktivitelerini artırm mak. STRATEJİK HE EDEF: STR A4 Araştırma bütçeler araştırmalarla ilgili rini 29 yılı sonun i gerekli alt yapı ve ilerimizin araştırma a ve bilimsel H4 na kadar iki katına donanımı sağlamak çıkartmak ve k. Öğretim üyes si başına düşen top plam araştırma fon nu ödeneği (YTL) Öğrenci başın na düşen toplam ar raştırma fonu ödeneği (YTL) İlgili yılda baş şlanıp kaynak akt arılan proje sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A4 H4 P H1 Fen Bilimleri alan nında öğretim üye fonu ödeneği ayrılm ması si başına 2669 YT TL araştırma Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI 2 Gerç 6 çekl. 27 Gerçekl. 44 4, ,29 67,32 58, Kaynak Türü: DS 5% 95% DS ÖG 28 YILI ÖG % 82

86 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A4 Performans Göstergeleri Öğretim elemanlar rımızın ve öğrenci aktivitelerini artırm mak. STRATEJİK HE EDEF: STR A4 Araştırma bütçeler araştırmalarla ilgili rini 29 yılı sonun i gerekli alt yapı ve ilerimizin araştırma a ve bilimsel H4 na kadar iki katına donanımı sağlamak çıkartmak ve k. Öğretim üyes si başına düşen top plam araştırma fon nu ödeneği (YTL) Öğrenci başın na düşen toplam ar raştırma fonu ödeneği (YTL) İlgili yılda baş şlanıp kaynak akt arılan proje sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A4 H4 P H2 Sosyal Bilimler al lanında öğretim üy fonu ödeneği ayrılm ması esi başına 1486 YT TL araştırma Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 33.6 je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI 2 Gerç 6 çekl. 27 Gerçekl , ,45 25, Kaynak Türü: DS 15% 85% DS ÖG 28 YILI ÖG % 83

87 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A4 Performans Göstergeleri Öğretim elemanlar rımızın ve öğrenci aktivitelerini artırm mak. STRATEJİK HE EDEF: STR A4 Araştırma bütçeler araştırmalarla ilgili rini 29 yılı sonun i gerekli alt yapı ve ilerimizin araştırma a ve bilimsel H4 na kadar iki katına donanımı sağlamak çıkartmak ve k. Öğretim üyes si başına düşen top plam araştırma fon nu ödeneği (YTL) Öğrenci başın na düşen toplam ar raştırma fonu ödeneği (YTL) İlgili yılda baş şlanıp kaynak akt arılan proje sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A4 H4 P H3 Sağlık Bilimleri al lanında öğretim üy yesi başına 269 Y fonu ödeneği ayrılm ması TL araştırma Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI 2 6 Gerçe ekl. 27 Gerçekl. 2126, ,3 338,26 481, Kaynak Türü: 28 H edef DS 7% 93% DS ÖG 28 YILI ÖG % 84

88 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A4 Performans Göstergeleri Öğretim elemanlar rımızın ve öğrenci aktivitelerini artırm mak STRATEJİK HE EDEF: STR A4 Bilimsel araştırma a komisyon oluşturm patent sahibi olmak ve projelerle i mak ve 21 yılı so k ilerimizin araştırma a ve bilimsel H5 ilgili patenti teşv onuna kadar üniver ik eden bir rsite olarak 5 Yurt içinde pa atentlenmiş buluş sayısı Yurt dışında patentlenmiş bulu uş sayısı Marka tescili Coğrafi işaret sayısı t tescili sayısı 26 Gerçekl. G 2 PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A4 H5 P H1 Yurt içinde patentl enmiş 2 adet buluş yapmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 38.3 je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 Araştırm mageliştirme Faaliye eti 28 YI ILI 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS % % DS ÖG 28 YILI 21 ÖG %

89 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A5 Performans Göstergeleri Eğitimöğretim ve tamamlamak. STRATEJİK HE EDEF: STR A5 araştırma faaliyetle eri için fiziki ve tek knik altyapıyı H2 21 yılı sonunda tüm Fakülte ve Yük ksekokulları yerleşk ke içinde kendi fiziki mekân nlarına yerleştirmek. Yerleşke içind de kendi mekânına yerleşen Fakülte ve Yü üksekokul oranı Kendi mekân nında faaliyet göste eren MYO sayısı Tahsisli binal larda faaliyet göste eren MYO sayısı Derslik Sayısı ı Derslik başına a düşen günlük de ers saati PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A5 H2 PH H1 Derslik başına a düşen öğrenci sa ayısı Öğrenci başın na düşen derslik al lanı (m 2 ) Derslik başına düşe en öğrenci sayısının n 78,83 olması Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Proje 1 Merkezi Proje 2 Tıp Fakü Öğretim Faaliyeti i Derslikler İnşaatıDi ültesi Morfoloji Binas iğer Projeler sı ve Fen Edebiyat Fa akültesi İnşaatı 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl. %54 % ,41 8,93 9,61 79,38,78,9 Kaynak Türü: DS % %54 % ,75 7,88 78,83 77,28,91,92 ÖG 1% 99% DS ÖG 28 YILI 21 % ,66 76,19,94 86

90 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ STRATEJİK HE EDEF: STR A6 28 yılı sonuna kadar Kültür merkezini tamamlam mak, verilen hizmetlerin çeşitlil iğini artırmak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST 28 yılında Kültü ür Merkezi'nde 217 mek ve verilen hizm ğlamak. H1 R A6 H1 PH H1 adet etkinlik yapma ak. metlerin daha Kültür Merke Sayısı Kültür Merke Dinleti, Dans G Kültür Merke Kültür Merke Panel Sayısı Kültür Merke Sayısı Kültür Merke Sayısı Kültür Merke Sayısı Kültür Merke Sayısı zinde Düzenlenen Tiyatro zinde Düzenlenen K Gösterisi, vs. Sayısı zinde Düzenlenen Sergi Sayısı zinde Düzenlenen Konferans, zinde Düzenlenen Çalıştay zinde Düzenlenen Sempozyum zinde Düzenlenen Toplantı zinde Etkinlik Düz Konser, enlenen Gün Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal Proje 1 Oditoryu um İnşaatı iyeti 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS % ÖG 3% 97% DS ÖG 28 YILI

91 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha Toplam Spor Kompleksi Alanı STRATEJİK HE EDEF: STR A6 29 yılı sonuna k daha fazla öğrenci kadar spor komplek ve personelin yarar H2 kslerini tamamlama rlanmasını sağlamak ak ve bundan k. Spor Komple sayısı (yıllık) Spor Komple Spor Komple sayısı kslerinden faydala anan kişi kslerindeki spor aleti sayısı kslerinde yapılabi ilen spor PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H2 PH H1 28 yılı sonunda merkez yerleşkede kompleksine sahip olunması toplam metr rekarelik spor Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Proje 1 Açık Yü üzme Havuzu İnşaatı Proje 2 Diğer Pr rojeler 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: H ÖG 23% 77% Y DS ÖG 28 YILI

92 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha Toplam Spor Kompleksi Alanı STRATEJİK HE EDEF: STR A6 29 yılı sonuna k daha fazla öğrenci kadar spor komplek ve personelin yarar H2 kslerini tamamlama rlanmasını sağlamak ak ve bundan k. Spor Komple sayısı (yıllık) Spor Komple Spor Komple sayısı kslerinden faydala anan kişi kslerindeki spor aleti sayısı kslerinde yapılabi ilen spor PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H2 PH H2 28 yılı sonunda metrekarelik spor k a merkez yerleşke kompleksine sahip o e dışı birimlerde t olunması toplam 578 Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Proje 1 Davraz Dağı Spor Tesisleri İn nşaatı Proje 2 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS % ÖG 1% 99% DS ÖG 28 YILI

93 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Yeşil alan (m 2 2 ) STRATEJİK HE EDEF: STR A6 H3 Dikilen ağaç sayısı Yerleşke alan nındaki taş heykel sayısı yılı sonuna kadar yerleşke alanının çevre düz zenlemesi ve peyzajını tamamlam mak. Çevre aydınla atması yapılan alan (m 2 ) 1 Kilit, parke, bordör taşı döşene n alan (m 2 ) PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H3 PH H1 28 yılı sonunda merkez yerleşked de toplam 117 yeşil alana sahip ol lunması metrekarelik Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG H ÖG 34% 66% Y DS ÖG Proje 1 Diğer Pr Proje 2 rojeler 28 YI ILI 28 YILI

94 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Yeşil alan (m 2 2 ) STRATEJİK HE EDEF: STR A6 H3 Dikilen ağaç sayısı Yerleşke alan nındaki taş heykel sayısı yılı sonuna kadar yerleşke alanının çevre düz zenlemesi ve peyzajını tamamlam mak. Çevre aydınla atması yapılan alan (m 2 ) 7 Kilit, parke, bordör taşı döşene n alan (m 2 ) PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H3 PH H2 28 yılı sonunda merkez yerleşke metrekarelik yeşil alana sahip olunma dışı birimlerde to oplam ası Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG ÖG 33% 67% DS ÖG Proje 1 Diğer Pr rojeler 28 YI ILI 28 YILI

95 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola STRATEJİK HE EDEF: STR A6 28 yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. PERFORMAN NS HEDEFİ: ST mek ve verilen hizm ğlamak. H4 evret modelini haya ceği, 24 saat faali R A6 H4 PH H1 metlerin daha ata geçirmek, iyet gösteren Bilgi Merkezi (haftalık) Bilgi Merkezi (haftalık) Bilgi Merkezi Sayısı (haftalı Ödünç verilen yayın sayısı (gün nlük) i Web Sitesi Ziyare etçi Sayısı Bilgi Merkezi (yıllık) Kütüphaneler Sağlanan Yay inin Ortalama Hiz zmet Süresi ini Kullanan Öğre ini Kullanan Öğre ık) rarası İşbirliği Yol yın Sayısı nci Sayısı tim Elemanı luyla 28 yılı sonunda Bilgi Merkezinin n haftada 8 saat açık olmasını sağlamak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: ÖG 15% 85% DS ÖG 28 YILI

96 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola STRATEJİK HE EDEF: STR A6 28 yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. mek ve verilen hizm ğlamak. H4 evret modelini haya ceği, 24 saat faali metlerin daha ata geçirmek, iyet gösteren Spor salonlar süresi Spor salonlar kullanan öğre Spor salonlar kullanan pers Spor salonlar düzenlenen et Spor salonlar etkinlik düzen rının haftalık ortal rını mesai saatleri d enci sayısı (haftalık rını mesai saatleri d sonel sayısı (haftal rında mesai saatler tkinlik sayısı rında mesai saatler nlenen gün sayısı ama hizmet dışında k) dışında ık) ri dışında ri dışında PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H2 28 yılında Mer mesai saatleri dı sağlamak rkez Yerleşkede b ışında haftalık 9 bulunan spor komp 5 öğrencinin ya plekslerinden ararlanmasını Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti Proje 1 Diğer Pr rojeler 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: ÖG 75% 25% DS % S % DS ÖG 28 YILI

97 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl. Toplam Satış Alanı (m 2 ) STRATEJİK HE EDEF: STR A6 H4 Gıdaya Yönel lik Toplam Satış Alanı (m 2 ) Eğitime Yöne elik Toplam Satış Alanı (m 2 ) yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. evret modelini haya ceği, 24 saat faali ata geçirmek, iyet gösteren Kişisel İhtiyac ca Yönelik Toplam Satış Alanı (m 2 ) Mesai saatleri Dışında Açık Ola an Satış Alanı (m 2 ) PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H3 Merkez Yerleşkede e toplam satış alanın 4162 metrekarey ye çıkarmak Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 21.2 je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG DS % Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI ÖG 3% 97% DS ÖG 28 YILI

98 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Toplam Satış Alanı (m 2 ) STRATEJİK HE EDEF: STR A6 H4 Gıdaya Yönel lik Toplam Satış Alanı (m 2 ) Eğitime Yöne elik Toplam Satış Alanı (m 2 ) yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. evret modelini haya ceği, 24 saat faali ata geçirmek, iyet gösteren Mesai saatleri Alanı (m 2 ) i Dışında Açık Ola an Satış PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H4 Merkez Yerleşke 3715 metrekareye ç dışında bulunan birimlerde toplam çıkarmak satış alanını Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG DS % ÖG 3% 97% DS ÖG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 28 YILI

99 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha Yemekhanele erin Toplam Kapas sitesi STRATEJİK HE EDEF: STR A6 28 yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. H4 evret modelini haya ceği, 24 saat faali ata geçirmek, iyet gösteren Yemekhanede en Yararlanan Öğ ğrencilere Verilen Öğün Sayısı Yemekhanede en Yararlanan Per rsonele Verilen Öğün Sayısı Yemekhanele erin Toplam Alanı (m 2 ) PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H5 28 yılında Merk hizmeti vermek ez Yerleşkede topla am öğün yemek Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: DS % 32% ÖG 68% DS ÖG 28 YILI

100 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl. Yemekhanele erin Toplam Kapas sitesi STRATEJİK HE EDEF: STR A6 28 yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. H4 evret modelini haya ceği, 24 saat faali ata geçirmek, iyet gösteren Yemekhanede en Yararlanan Öğ ğrencilere Verilen Öğün Sayısı Yemekhanede en Yararlanan Per rsonele Verilen Öğün Sayısı Yemekhanele erin Toplam Alanı (m 2 ) PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H6 28 yılında Merk hizmeti vermek ez Yerleşke dışı bir rimlerde öğü ün yemek Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI ÖG 31% 69% DS ÖG 28 YILI

101 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A6 Performans Göstergeleri Sosyal kültürel ol etkin ve kaliteli ola lanakları iyileştirm arak verilmesini sağ mek ve verilen hizm ğlamak. metlerin daha Doktor Sayısı ı 2 6 Ger rçekl. 27 Gerçekl. H STRATEJİK HE EDEF: STR A6 H4 Öğrencilere Verilen Sağlık Hizm meti Sayısı Personellere Verilen Sağlık Hiz zmeti Sayısı yılı sonuna k öğrenci ve person yaşayan yerleşke o kadar YapİşletDe nelin faydalanabile ortamı oluşturmak. evret modelini haya ceği, 24 saat faali ata geçirmek, iyet gösteren Hastanelere Sevk Sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A6 H4 PH H7 28 yılında med dikososyal merkezi hizmeti vermek nde toplam 21 adet sağlık Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Kaynak Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je Gerçekleşme Hede ef PG M A T SG ÖG 4% 6% DS ÖG Faaliyet 1 Sağlık Faaliyeti 28 YI ILI 28 YILI

102 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten Poliklinik Ha sta Sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A8 H1 Yatan Hasta Sayısı Ameliyat Say ısı 26 yılı başınd dan itibaren payd daşlarla temsilcilerle sürekl li ilişkide olmak ve ve belir 6 ayda bir toplantı rlenmiş olan yapmak. Biyokimya Mikrobiyoloji i PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A8 H1 P H1 Radyoloji Nükleer Tıp Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastan nesi nde 615 ha asta tedavi işlemi yapılması Patoloji Kan Bankası Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG Faaliyet 1 Sağlık Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal Proje 1 Sağ.Uyg g. ve Arş. Has. Ek Pol iyeti liklinik Bina İnşaatı v ve Çevre Düzenlemes i Projesi 28 YI 26 Gerçekl MA T SG ILI 27 Gerçekl. 28 f 29 H Kaynak Türü: ÖG,2% DS 76,2% 23,5% DS ÖG 28 YILI

103 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. STRATEJİK HE EDEF: STR A8 26 yılı başınd dan itibaren payd daşlarla temsilcilerle sürekl li ilişkide olmak ve PERFORMAN NS HEDEFİ: ST ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten H1 ve belir 6 ayda bir toplantı R A8 H1 P rlenmiş olan yapmak. H2 Biyokimya La aboratuvarı İşlem Sayısı Mikrobiyoloji i Laboratuvarı İşlem Sayısı Radyoloji Lab boratuvarı İşlem Sayısı Nükleer Tıp Laboratuvarı İşlem Sayısı Patoloji Labo oratuvarı İşlem Sayısı Kan Bankası Laboratuvarı İşlem Sayısı Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastan nesi nde 3264 la aboratuar işlemi yapılması Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG Faaliyet 1 Sağlık Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal Proje 1 Sağ.Uyg g. ve Arş. Has. Ek Pol iyeti liklinik Bina İnşaatı v ve Çevre Düzenlemes i Projesi 28 YI 26 Gerçekl MA T SG ILI 27 Gerçekl. 28 Hede ef Kaynak Türü: DS 74,3% 7 ÖG,3% 25,4% DS ÖG 28 YILI 1

104 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. STRATEJİK HE EDEF: STR A8 26 yılı başınd dan itibaren payd daşlarla temsilcilerle sürekl li ilişkide olmak ve PERFORMAN NS HEDEFİ: ST ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten H1 ve belir 6 ayda bir toplantı R A8 H1 P rlenmiş olan yapmak. H3 Oral Diagnoz ve Radyoloji Kliniği Endodonti Kl Diş Hastalıkla arı ve Tedavisi Kliniği Pedodonti Kli Protetik Diş Tedavisi Kliniği Ağız, Diş, Çen ne Hastalıkları ve Cerrahisi Klin niği Periodontoloj liniği iniği ji Kliniği 26 Gerçekl Diş Hekimliği Fakü ültesi nde 4662 ha asta tedavi işlemi ya apılması Ortodonti Kli iniği 4312 Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri 192. PLAM je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Sağlık Faaliyeti Faaliyet 2 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI 27 Gerçekl. 28 Hede ef Kaynak Türü: DS 6% ÖG 1% 39% DS ÖG 28 YILI

105 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten Kamu kurulu uşları ile yapılan to oplantı sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A8 H1 26 yılı başınd dan itibaren payd daşlarla temsilcilerle sürekl li ilişkide olmak ve ve belir 6 ayda bir toplantı rlenmiş olan yapmak. Ticaret ve san nayi odaları ve bor rsaları ile yapılan toplan ntı sayısı Sivil toplum kuruluşlarına yapı ılan ziyaret sayısı Sanayi ve hizm met işletmelerine yapılan ziyaret sayısı Diğer Paydaş larla yapılan topla antı sayısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A8 H1 P H4 28 yılı sonuna ka adar paydaşlarla adet toplantı yapm mak. Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 38.3 je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG M A T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl Kaynak Türü: ÖG 46 6% 54% DS ÖG 28 YILI

106 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını STRATEJİK HE EDEF: STR A8 26 yılı ikinci dö kullanımını sağlam artırmak. paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. önemden itibaren S mak ve yararlana PERFORMAN NS HEDEFİ: ST SDÜSEM tarafın ndan öğrencilere eğitim/sertifika pro ogramı düzenlemesi ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten H4 Sürekli Eğitim Merk an paydaş sayısın R A8 H4 P i kezinin etkin nı yüzde 5 H1 yönelik 15 adet sürekli Düzenlenen sü sayısı Düzenlenen sü programına k Düzenlenen p eğitim gören ö Düzenlenen p alanında eğiti oranı Düzenlenen p alanında eğiti oranı ürekli eğitim/sertif ürekli eğitim/sertif katılan öğrenci say programa fen bilim öğrencilerin katılım programa sosyal bi im gören öğrencile programa sağlık bi im gören öğrencile Düzenlenen Kurs Sayısı Düzenlenen Kurslardan Yararl Sayısı fika programı fika yısı mleri alanında m oranı ilimleri erin katılım ilimleri erin katılım lanan Paydaş Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM 227. je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 EğitimÖ Öğretim Faaliyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl %3,9 %1,9 %5,9 %1, Kaynak Türü: DS % H %4,1 %4,6 %6,4 %8, ÖG 8% 92% Y DS ÖG 28 YILI %1 %

107 PERFO ORMANS TABLOLARI STRATEJİK AM MAÇ: STR A8 Performans Göstergeleri Üniversitenin üniversitemizin bu bir kurum olmasını paydaşlarıyla ulunduğu çevre ve ı sağlamak. ilişkisini kuvv vetlendirmek, ülke sorunlarına çözüm üreten İlgili yılda yür rütülen TÜBİTAK projesi sayısı STRATEJİK HE EDEF: STR A8 26 yılı ikinci dö araya getirecek, sa projeler (DPT, TU yılları arasında olu öneminden itibaren anayiciakademisye UBİTAK, AB Düny uşturulan proje sayıs H5 n farklı meslek disi enöğrenci işbirliğin ya Bankası) üretmek sını 2 ye çıkartmak iplinlerini bir ni sağlayacak k, 2621 k. İlgili yılda yür rütülen DPT proje esi sayısı Farklı disiplin nler arası yürütüle en TÜBİTAK projesi sayısı Farklı disiplin nler arası yürütüle en DPT projesi sayısı Teknokent te yapılan proje say ısı PERFORMAN NS HEDEFİ: ST R A8 H5 P H1 28 yılında 38 pro oje (TÜBİTAK+DP PT+TEKNOKENT) yürütülmesi Ekonomik Sınıfland dırmaya Göre Gide er Türü: Personel Giderleri ve SGK DP.Gid. Mal ve Hizmet Alı mı Giderleri Transferler Sermaye Giderle TOP Faaliyet ya da Proj 26 Gerçekleşme G ri PLAM je 27 Gerçekleşme 28 Hede ef PG MA T SG Faaliyet 1 Araştırm ma ve Geliştirme Faal iyeti 28 YI ILI G 26 erçekl. 27 Gerçekl VY VY VY VY 5 8 Kaynak Türü: DS % VY VY VY VY % DS ÖG 28 YILI VY VY 35 ÖG % 14

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR Rektör

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR Rektör 9 9 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Günümüz dünyası baş döndüren, nefes kesen bir değişim dalgası ile yüz yüzedir. Değişim dinamikleri yönetilememekte, tam aksine kontrolsüz bir dönüştürme sürecini beraberinde

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER...

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.A.1. Görev (Misyon)... 3 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 I.B.1. Üniversitenin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Rektör

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Günümüzde üniversiteler bilgi çağının paralelinde özelde içinde bulundukları topluma genelde ise insanlığa ve evrene bilimsel bilgi, nitelikli işgücü ve teknoloji üretirler. Ancak bu

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

GİRİŞ. Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR Rektör

GİRİŞ. Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR Rektör GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin yaşadığı, tahsisli alanlarla birlikte yaklaşık 4. m2 lik örtülü alanı olan bir

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER...

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2017

PERFORMANS PROGRAMI 2017 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Günümüzde üniversiteler bilgi çağının paralelinde özelde içinde bulundukları topluma genelde ise insanlığa ve evrene bilimsel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR. Rektör

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR. Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Günümüz dünyası baş döndüren, nefes kesen bir değişim dalgası ile yüz yüzedir. Değişim dinamikleri yönetilememekte, tam aksine kontrolsüz bir dönüştürme sürecini beraberinde getirmektedir.

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2009 YILI ISPARTA

2009 YILI ISPARTA YILI ISPARTA - İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1. Kuruluş Bilgileri... 2 1.2. İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel... 4 1.2.2. İdari - Sözleşmeli Personel ve İşçiler...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

GRAFİK DİZİNİ... IV TABLO DİZİNİ... V I. GENEL BİLGİLER...

GRAFİK DİZİNİ... IV TABLO DİZİNİ... V I. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER GRAFİK DİZİNİ... IV TABLO DİZİNİ... V I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1. Kuruluş Bilgileri... 2 1.2. İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1. Kuruluş Bilgileri... 2 1.2. İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1. Kuruluş Bilgileri... 2 1.2. İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel... 4 1.2.2. İdari Personel - Sözleşmeli Personel ve İşçiler...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 2 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa Kemal

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Ilham Veren Üniversite yılı. İdare Faaliyet Raporu

Ilham Veren Üniversite yılı. İdare Faaliyet Raporu Ilham Veren Üniversite yılı İdare Faaliyet Raporu Isparta 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Dünya da hızla gelişen ve değişen yükseköğretim stratejileri ve rekabetinin Türkiye de gerisinde kalmamış, gelişen ve

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU. Rektör

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU. Rektör İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1 Kuruluş Bilgileri... 2 1.2 İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel... 4 1.2.2. İdari Personel... 5 1.3 Öğrenci Sayıları... 6 1.4 Fiziki

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015 2015 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015 1.GİRİŞ... 1 A.MİSYON VE VİZYON... 3 A.1 Misyon:... 3 A.2 Vizyon:... 3 B. ORGANİZASYON YAPISI:... 4 2. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM...2 A. Kuruluş Bilgileri...2 B. İnsan Kaynakları...4 1. Akademik Personel...4 2.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM...2 A. Kuruluş Bilgileri...2 B. İnsan Kaynakları...4 1. Akademik Personel...4 2. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM...2 A. Kuruluş Bilgileri...2 B. İnsan Kaynakları...4 1. Akademik Personel...4 2. İdari Personel...5 C. Öğrenci Sayıları...6 D. Fiziki Alanlar (m

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM 1. SINIF YURTİÇİ KONTENJAN 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN ADALET MESLEK

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör SUNUŞ Kamu mali yönetimi reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı